Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Reprinty

Brzozowski Stanisław - Pamiętnik
Brzozowski Stanisław - Pamiętnik
Brzozowski Stanisław: Pamiętnik. Fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnił Ostap Ortwin. Nakładem Antoniny Brzozowskiej. Lwów - Warszawa 1913. Księg. Pol. B. Połonieckiego. E. Wende i Sp. 20 cm, str, 219, opr. karton. REPRINT - WL 1985. (przyżółcenie na brzegu bloku)
25,00 PLN
Or-Ot (Artur Oppman) - Abecadło wolnych dzieci. 24 obrazki.
Or-Ot (Artur Oppman) - Abecadło wolnych dzieci. 24 obrazki.
Or-Ot (Artur Oppman): Abecadło wolnych dzieci. 24 obrazki. Rys. wykonał Bogdan Nowakowski. Warszawa 1989. Of. Wyd. Zetpress. Wyd. ZSL. 20 cm, str. (32), ilustr. , opr. karton. Przedruk z wyd.: Księgania Gustawa Szylinga, 1926.
20,00 PLN
List króla Jana III Sobieskiego do papieża Innocentego XI. (faksymile)
List króla Jana III Sobieskiego do papieża Innocentego XI. (faksymile)
(List króla Jana III Sobieskiego do papieża Innocentego XI.): "Beatissimo Padre! Venimus, Vidimus, et Deus Vicit..." [Expl.:] "... Vienna d. 15 Settembre 1683. ubidientissimo Figlio Giovanni Re di Polonia". Na nowo z oryg. odczytanego i przetł. przez Tadeusza Ulewicza. Przeł. niem. Karol Dedecius. Jędrzejów 1983. "Znak". 37 cm, str. (6): faks. Na pierwszej karcie: "Joannes III dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae Samogitiae, Kijoviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czernichoviaeque etc. etc. = Jan III z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książe Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi, Kijowa, Wołynia, Podola, Podlasia, Inflant, Smoleńska, Siewierza, Czernichowa etc. etc." Na froncie okładki reprodukcja sztychu z XVII w. oraz stylizowana pieczęć wielka koronna Króla Jana III. Facsimile, druk bibliofilski na czerpanym papierze z Papierni w Jeziornej. Egzemplarze numerowane, ten ma nr 64.
120,00 PLN
Nowosielski Felix - O kształceniu serca... (reprint)
Nowosielski Felix - O kształceniu serca... (reprint)
Nowosielski Felix: O kształceniu serca, napisał... Jersey 1853. Drukarnia Powszechna. 21 cm, str. 46, (1), broszura. REPRINT: Brwinów 2014.
28,00 PLN
Szalayówna Walerya - Nasze warownie i grody. T.1-2. w 1 vol.. (reprint)
Szalayówna Walerya - Nasze warownie i grody. T.1-2. w 1 vol.. (reprint)
Szalayówna Walerya: Nasze warownie i grody. Opowiadania z dalekiej przeszłości. (T.1-2.) Lwów 1907. 23 cm, str. 70; 78, ilustr., opr. tw. Reprint Wiedza Powszechna. Warszawa 1991.
30,00 PLN
Sokołowski August - Dzieje Polski illustrowane. T. 2. (REPRINT Wyd. Kurpisz)
Sokołowski August - Dzieje Polski illustrowane. T. 2. (REPRINT Wyd. Kurpisz)
Sokołowski August: Dzieje Polski illustrowane. T. 2. Z ilustracyami Jana Matejki, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka, Henryka Rauchingera i innych artystów polskich. Wyd. 2. Wiedeń 1904. Nakł. Księgarni Maurycego Perlesa. 29 cm, str. (4), 347, (1), , str. tablic (48): ilustr., opr. tw. REPRINT Poznań 2001. Wyd. Kurpisz.
60,00 PLN
Sokołowski August - Dzieje Polski illustrowane. T. 3. (REPRINT Wyd. Kurpisz)
Sokołowski August - Dzieje Polski illustrowane. T. 3. (REPRINT Wyd. Kurpisz)
Sokołowski August: Dzieje Polski illustrowane. T. 3. Z ilustracyami Jana Matejki, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka, Henryka Rauchingera i innych artystów polskich. Wyd. 2. Wiedeń 1904. Nakł. Księgarni Maurycego Perlesa. 29 cm, str. 307, str. tablic (72): ilustr., opr. tw. REPRINT Poznań 2001. Wyd. Kurpisz.
60,00 PLN
Sokołowski August - Dzieje Polski illustrowane. T. 4. (REPRINT Wyd. Kurpisz)
Sokołowski August - Dzieje Polski illustrowane. T. 4. (REPRINT Wyd. Kurpisz)
Sokołowski August: Dzieje Polski illustrowane. T. 4. Z ilustracyami Jana Matejki, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka, Henryka Rauchingera i innych artystów polskich. Wyd. 2. Wiedeń 1904. Nakł. Księgarni Maurycego Perlesa. 29 cm, str. (4), 281, (1), str. tablic (80): ilustr., opr. tw. REPRINT Poznań 2001. Wyd. Kurpisz.
60,00 PLN
Sokołowski August - Dzieje Polski illustrowane. T. 5. (REPRINT Wyd. Kurpisz)
Sokołowski August - Dzieje Polski illustrowane. T. 5. (REPRINT Wyd. Kurpisz)
Sokołowski August: Dzieje Polski illustrowane. T. 5. Z ilustracyami Jana Matejki, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka, Henryka Rauchingera i innych artystów polskich. Wyd. 2. Wiedeń 1905. Nakł. Księgarni Maurycego Perlesa. 29 cm, str. VII, (1), 289, (1), str. tablic (126): ilustr., opr. tw. REPRINT Poznań 2001. Wyd. Kurpisz.
60,00 PLN
Sokołowski August - Dzieje Polski illustrowane. T. 6. (REPRINT Wyd. Kurpisz)
Sokołowski August - Dzieje Polski illustrowane. T. 6. (REPRINT Wyd. Kurpisz)
Sokołowski August: Dzieje Polski illustrowane. T. 6. Z ilustracyami Jana Matejki, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka, Henryka Rauchingera i innych artystów polskich. Wyd. 2. Wiedeń 1905. Nakł. Księgarni Maurycego Perlesa. 29 cm, str. (4), 361, (1), str. tablic (90): ilustr., opr. tw. REPRINT Poznań 2002. Wyd. Kurpisz.
60,00 PLN
Wańkowicz Melchior - Bitwa o Monte Cassino.
Wańkowicz Melchior - Bitwa o Monte Cassino.
Wańkowicz Melchior: Bitwa o Monte Cassino. Wstęp Norman Davies. Posłowie Aleksandra Ziółkowska-Boehm. Warszawa 2009. Prószyński i S-ka. 24 cm, str. (2), 635, (1), tabl. ilustr., opr. tw.
70,00 PLN
Byczek Wojciech - Zamek odrzykoński (reprint)
Byczek Wojciech - Zamek odrzykoński (reprint)
Byczek Wojciech: Zamek odrzykoński. Z przedm. J. Pelczara i 2 rys. w tekście. Jasło 1928. Nakł. J. Pelczara i S-ki. 17 cm, str. 40, broszura. (exlibris) REPRINT Wyd. Ruthenus. Krosno 2001.
16,00 PLN
Przeździecki Aleksander - Wzory sztuki średniowiecznej. T.1.-3. (reprint w indywidualnej, skórzanej oprawie)
Przeździecki Aleksander - Wzory sztuki średniowiecznej. T.1.-3. (reprint w indywidualnej, skórzanej oprawie)
Przeździecki Aleksander i Rastawiecki Edward: Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce. Seria 1-3. Warszawa Paryż 1853-1855. Druk. J. Ungra. 28 cm, str.256, IV, 49 tabl. kolor; 216, 49 tabl. kolor, portr.; 203, 45 tabl. kolor. Oprawa indywidualna, pełna skóra, brzegi młotkowane, oporki nabite, zwięzy wypukłe, kapitałki ręcznie wykonane, złocenia na grzbiecie i licu oprawy, etui. Reprint WAiF 1986-88.
1 800,00 PLN
Szkice i obrazki. Dzieło ilustrowane 48 rycinami wykonanemi przez K. Kostrzewskiego. (reprint)
Szkice i obrazki. Dzieło ilustrowane 48 rycinami wykonanemi przez K. Kostrzewskiego. (reprint)
Szkice i obrazki. Dzieło ilustrowane 48 rycinami wykonanemi przez K. Kostrzewskiego. Artykuły W. Szymanowskiego, A. Wieniarskiego, Wilczyńskiego i K. W. Wojcickiego. Seria I. Warszawa 1858. Nakł. i druk J. Ungra. 24 cm, str. 192, ilustr. opr. Reprint WaiF 1980.
45,00 PLN
Illustrowana historya starożytna. T. 1. Od czasów najdawniejszych aż do zawiązków historyi greckiej według Wydawnictwa Spamera. Oprac. Czesław Pieniążek. (REPRINT)
Illustrowana historya starożytna. T. 1. Od czasów najdawniejszych aż do zawiązków historyi greckiej według Wydawnictwa Spamera. Oprac. Czesław Pieniążek. (REPRINT)
Illustrowana historya starożytna. T. 1. Od czasów najdawniejszych aż do zawiązków historyi greckiej według Wydawnictwa Spamera. Oprac. Czesław Pieniążek. Wiedeń. Nakł. Fr. Bondego. 25 cm, str. (6), 314, ilustr. w tekście, tabl., opr. tw. Dzieje powszechne illustrowane. Oprac. zbiorowe pod red. L. Kubali. Tom I, część 1: Czasy starożytne. REPRINT Wyd. Gutenberg-Print. Warszawa 1996.
28,00 PLN
Kraszewski Józef Ignacy: Wizerunki książąt i królów polskich z 39 rycinami Ks. Pillati'ego oraz inicyałami Cz. Jankowskiego. T.1-2. (reprint)
Kraszewski Józef Ignacy: Wizerunki książąt i królów polskich z 39 rycinami Ks. Pillati'ego oraz inicyałami Cz. Jankowskiego. T.1-2. (reprint)
Kraszewski Józef Ignacy: Wizerunki książąt i królów polskich z 39 rycinami Ks. Pillati'ego oraz inicyałami Cz. Jankowskiego. Warszawa 1888. Nakł. Geb. i Wolffa. 25 cm, str. 259, IV; 170, IV, opr. karton Reprint - Telkop sp. z o.o. 1990.
20,00 PLN
Chłędowski Adam Tomasz: Spis dzieł polskich opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkowskiego Historyi literatury polskiej. (reprint)
Chłędowski Adam Tomasz: Spis dzieł polskich opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkowskiego Historyi literatury polskiej. (reprint)
Chłędowski Adam Tomasz: Spis dzieł polskich opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkowskiego Historyi literatury polskiej. Lwów 1818. Nakł. K. Wilda. 19 cm, str. 176, opr. Reprint WAiF 1982.
20,00 PLN
Pieradzka Krystyna: Na szlakach łemkowszczyzny. (REPRINT)
Pieradzka Krystyna: Na szlakach łemkowszczyzny. (REPRINT)
Pieradzka Krystyna: Na szlakach łemkowszczyzny. Kraków 1939. Nakł. Kom. do Spraw Szlachty. 23 cm, str. XII, 232, ilustr., mapy, opr. karton. Reprint Warszawa 1990 (plamki na brzegu bloku i na okł.)
28,00 PLN
Baliński Stanisław: Rzecz sumienia.
Baliński Stanisław: Rzecz sumienia.
Baliński Stanisław: Rzecz sumienia. Lublin (2003). Nakł. UMCS. 22 cm, str. 27, opr. karton. (Reprint wyd. z r. 1942, które ukazało się w Londynie nakł. Wyd. Kolin Ltd)
16,00 PLN
Encyklopedia powszechna (S. Orgelbranda) T. 1- 28. (REPRINT)
Encyklopedia powszechna (S. Orgelbranda) T. 1- 28. (REPRINT)
Encyklopedyja powszechna T. 1- 28. Warszawa 1859-1868. Nakł. S. Orgelbranda. 25 cm, opr. tw. imit. psk. Reprint WAiF. Warszawa 1984.
1 500,00 PLN
Hutten-Czapski Emeryk: Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości (reprint)
Hutten-Czapski Emeryk: Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości (reprint)
Hutten-Czapski Emeryk: Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka Hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie. Z rękopisu ś. p. Emeryka Hutten-Czapskiego. Kraków 1901. Hr. Emerykowa Hutten-Czapska. Czc. druk. Czasu. 28 cm, str. (12); łamy 382; str. (4), opr. karton. REPRINT Warszawa 2001. Wyd. Bibl. Narod.
65,00 PLN
Czernicki Kazimierz: Chełm przeszłość i zabytki. (reprint)
Czernicki Kazimierz: Chełm przeszłość i zabytki. (reprint)
Czernicki Kazimierz: Chełm przeszłość i zabytki. Chełm 1936. Nakł. i czc. druk. Zwierciadło. 21 cm, str. 136, ilustr., opr. karton Reprint Woj. Bibl. Publ. Chełm 1992.
16,00 PLN
Marangoni Giovanni: Vita del venerabile padre Giovannagostino Adorno
Marangoni Giovanni: Vita del venerabile padre Giovannagostino Adorno
Marangoni Giovanni: Vita del venerabile padre Giovannagostino Adorno. Genova 1753. B. Tarigo. 24 cm, str, XXIV, 268, ilustr. opr. Reprint Roma 1989.
45,00 PLN
Janowski Aleksander: Warszawa.
Janowski Aleksander: Warszawa.
Janowski Aleksander: Warszawa. Poznań 1946. Wyd. Pol. E. Wegner. 20 cm, str. 187, (2), ilustr. opr. tw. ppł. obw. Jest to drugie wydanie Warszawy z serii Cuda Polski. Na okładce tłoczony herb Warszawy. Na tarczy Syrenki znak Polski Walczącej.
40,00 PLN
Staszic Stanisław: O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski.
Staszic Stanisław: O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski.
Staszic Stanisław: O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Tekst i Atlas. Warszawa 1955. Wyd. Geol. 21 cm, str. 107, X, 390, XX, opr. pł. (Jest to reprint wydania z r. 1815 wraz ze współczesnym opracowaniem)
120,00 PLN
Życiorysy panujących w Polsce od Mieczysława 1-go do Stanisława Augusta. (reprint) opr. psk.
Życiorysy panujących w Polsce od Mieczysława 1-go do Stanisława Augusta. (reprint) opr. psk.
Życiorysy panujących w Polsce od Mieczysława 1-go do Stanisława Augusta.. Warszawa 1861. Nakł. Księg. Pol. A. Dzwonkowskiego. 26 cm, str. 128, (4), ilustr. oprawa indywidualna, półskórek, zwięzy wypukłe, złocenia na grzbiecie i licu oprawy. Reprint WAiF 1982.
200,00 PLN
Bogusławski Wojciech: Dzieje Teatru Narodowego
Bogusławski Wojciech: Dzieje Teatru Narodowego
Bogusławski Wojciech: Dzieje Teatru Narodowego. Na trzy części podzielone oraz Wiadomość o życiu sławnych artystów. Warszawa 1820. Druk. N. Glucksberga. 21 cm, str, 358, XXI, [2], ilustr. opr. Reprint WaiF 1965
20,00 PLN
Janowski Alesander: Wycieczki po kraju. T.1-4 (w 1 vol.) (reprint)
Janowski Alesander: Wycieczki po kraju. T.1-4 (w 1 vol.) (reprint)
Janowski Alesander: Wycieczki po kraju. T.1-4 (w 1 vol.). Warszawa 1900-1903. Nał. autora. 19 cm, str. [4], 114, IV, [1], [1] k. mapa; [3], 151, [1], [1] k.mapa; [4], 110, [2] ; 125, [4], [1] k. mapa, opr. tw. Reprint WAiF. Warszawa 1989.
30,00 PLN
Miłkowski Zygmunt: Sylwety emigracyjne
Miłkowski Zygmunt: Sylwety emigracyjne
Miłkowski Zygmunt: Sylwety emigracyjne. Lwów 1904. Nakł. Słowa Polskiego. 23 cm, str. 321, opr. Reprint KAW 1988.
40,00 PLN
Wójcicki K. Wł.: Z rodzinnej Zagrody
Wójcicki K. Wł.: Z rodzinnej Zagrody
Wójcicki K. Wł.: Z rodzinnej Zagrody. Życiorysy. Z rycinami. Warszawa 1877. F. Hosick. 20 cm, str. X, 230, opr. Reprint WaiF 1990.
15,00 PLN
Piestrak Feliks - Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. (reprint)
Piestrak Feliks - Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. (reprint)
Piestrak Feliks: Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. Kraków 1903. Nakł. autorów. 20 cm, str. 48, ilustr., broszura. REPRINT
15,00 PLN
Pokaż:
40 80 120