Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Teologia

Kowalczyk Stanisław - Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych
Kowalczyk Stanisław - Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych
Kowalczyk Stanisław: Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych. Wrocław 1982. Wyd. Wroc. Księg. Arch. 21 cm, str. 447, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Świderska Julia - Ksiądz Henryk Mosing (1910-1999), lekarz, pedagog, duszpasterz. (Doktor ze Lwowa).
Świderska Julia - Ksiądz Henryk Mosing (1910-1999), lekarz, pedagog, duszpasterz. (Doktor ze Lwowa).
Świderska Julia: Ksiądz Henryk Mosing (1910-1999), lekarz, pedagog, duszpasterz. (Doktor ze Lwowa). Praca magisterska napisana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Skrzyniarza prof. KUL. Biały Dunajec - Ostróg 2018. Ośrodek "Wołanie z Wołynia", 21 cm, str. 159, (1), ilustr., opr. karton. Biblioteka "Wołania z Wołynia", t. 110.
25,00 PLN
Słownik teologii biblijnej. Dzieło zbiorowe. Red. naczelny X. Leon-Dufour.
Słownik teologii biblijnej. Dzieło zbiorowe. Red. naczelny X. Leon-Dufour.
Słownik teologii biblijnej. Dzieło zbiorowe. Red. naczelny X. Leon-Dufour. Tłum. i oprac. K. Romaniuk. Poznań - Warszawa 1982. Pallotinum. 21 m, str. 1168, opr. pł. (plamki na opr.)
35,00 PLN
Tomasz a Kempis - Naśladowanie Chrystusa.
Tomasz a Kempis - Naśladowanie Chrystusa.
Tomasz a Kempis: Naśladowanie Chrystusa. Przeł. Stanisław Kuczkowski. Wyd. II. Kraków 1997. Wydaw. WAM. 15 cm, str. 370, opr. tw.
35,00 PLN
Hahn Scott - Uczta Baranka. Eucharystia - Niebo na Ziemi
Hahn Scott - Uczta Baranka. Eucharystia - Niebo na Ziemi
Hahn Scott: Uczta Baranka. Eucharystia - Niebo na Ziemi. Tłum. A. Rasztawicka - Szponar. Częstochowa 2013. Wyd. Św. Paweł. 21 cm, str. 215, opr. karton.
30,00 PLN
Teodoret z Cyru - Leczenie chorób hellenizmu.
Teodoret z Cyru - Leczenie chorób hellenizmu.
Teodoret z Cyru: Leczenie chorób hellenizmu. Z jęz. grec. przeł., wstępem, objaśnieniami i indeksem opatrzył S. Kalinkowski. Warszawa 1981. Pax. 21 cm, str. 297, (1), opr. pł. z obw.
45,00 PLN
Egger Francisco - Enchiridion. Theologiae dogmaticae specialis. (1890)
Egger Francisco - Enchiridion. Theologiae dogmaticae specialis. (1890)
Egger Francisco: Enchiridion. Theologiae dogmaticae specialis. Editio altera. Brixinae 1890. Typis et Sumtibus Wegeriani. 21 cm, str. VIII, 963, (1), opr. pł. (opr. przytarta z małym ubytkiem płótna na grzbiecie, szyldzik i pryw. sygnatura na grzbiecie, liczne ołówkowe podkreślenia i dopiski, plamki i przybrudzenia)
55,00 PLN
Jossua J.-P.: Le salut incarnation ou mystere pascal. Peres de l'Église de saint Irénée a saint Léon le Grand.
Jossua J.-P.: Le salut incarnation ou mystere pascal. Peres de l'Église de saint Irénée a saint Léon le Grand.
Jossua J.-P.: Le salut incarnation ou mystere pascal. Peres de l'Église de saint Irénée a saint Léon le Grand. These le doctorat en theologie presentee a la catolique de Strasbourgh. (b.m.) 1968. Les Ed. du Cerf. Universite de Strasbourg. 22 cm, str. 393, (6), opr. karton. (nieaktualna pieczątka)
40,00 PLN
Gaume Jean Joseph - Zasady i całość wiary katolickiej (1855) T.8.
Gaume Jean Joseph - Zasady i całość wiary katolickiej (1855) T.8.
Gaume Jean Joseph: Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socyalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów, przez..... Przekł. z franc. podług 6 wyd. paryzkiego... T.8. Warszawa 1854. Nakł. i druk. J. Glucksberga]. 22 cm, str. (30), 374, (4), 4, XXX, 34, opr. tw. bibl. ( brak z "Ogólnego spisu rzeczy zawartego w ośmiu tomach" : str. 27-30, , opr. mocno podniszczona, sygnatury, drobne rdzawe plamki)
50,00 PLN
Manaranche André - Droga wolności. Zarys teologii życia duchowego.
Manaranche André - Droga wolności. Zarys teologii życia duchowego.
Manaranche André: Droga wolności. Zarys teologii życia duchowego. Przeł. Włodzimierz Krzyżaniak. Warszawa 1973. "Pax". 23 cm, str. 263, (1), opr. karton.
26,00 PLN
św. Ambroży z Mediolanu - O wierze (Do cesarza Gracjana).
św. Ambroży z Mediolanu - O wierze (Do cesarza Gracjana).
św. Ambroży z Mediolanu: O wierze (Do cesarza Gracjana). Przeł. Ireneusz Bogaszewicz. Warszawa 1970. Pax. 20 cm, str. 270, (2), opr. pł.
45,00 PLN
Włodarczyk Stanisław - Realizacja zbawienia
Włodarczyk Stanisław - Realizacja zbawienia "dziś" w Chrystusie. Semeron w soteriologii Łukasza.
Włodarczyk Stanisław: Realizacja zbawienia "dziś" w Chrystusie. Semeron w soteriologii Łukasza. Lublin 1989. Red. Wyd. KUL.24 cm, str. 159, (1), opr. karton. Rozprawa habilitacyjna / ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologiczny. (załamanie na okł.)
28,00 PLN
Muller Karol - Teologia misji. Wprowadzenie.
Muller Karol - Teologia misji. Wprowadzenie.
Muller Karol: Teologia misji. Wprowadzenie. Przekł. W. Kowalak, B. Wodecki. Warszawa 1989. Verbinum. 20 cm, str. 260, (4), opr. karton.
20,00 PLN
Napiórkowski St. C. - Jak uprawiać teologię.
Napiórkowski St. C. - Jak uprawiać teologię.
Napiórkowski St. C.: Jak uprawiać teologię. Wyd. II. popr. i uzup. Wrocław 1994. Wyd. TUM. 21 cm, str. 258, (2), opr. karton. 1
18,00 PLN
Zuberbier Andrzej - Teologia dzisiaj.
Zuberbier Andrzej - Teologia dzisiaj.
Zuberbier Andrzej: Teologia dzisiaj. Katowice 1975. Wyd. Kuria Diec. Nakł. Księg. św. Jacka. 21 cm, str. 424, (4), opr. karton.
18,00 PLN
Kijas Zdzisław (red.) - Magisterium - teolog. Historia dialogu.
Kijas Zdzisław (red.) - Magisterium - teolog. Historia dialogu.
Kijas Zdzisław (red.): Magisterium - teolog. Historia dialogu. Kraków 1996. Bratni Zew. 24 cm, str. 153, (6), opr. karton. (załamany róg opr.)
35,00 PLN
Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.
Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.
Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały I i II Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 30 listopada-1 grudnia 2001 r., Lublin 6-8 maja 2003 r. Red. Karol Klauza, Stanisław Celestyn Napiórkowski, Kazimierz Pek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. Lublin 2003. Wydaw. KUL. 25 cm str. 804, opr. tw.
45,00 PLN
Powołanie chrześcijańskie. Zarys teologii moralnej. Cz.1. Istota powołania chrześcijańskiego.
Powołanie chrześcijańskie. Zarys teologii moralnej. Cz.1. Istota powołania chrześcijańskiego.
Powołanie chrześcijańskie. Zarys teologii moralnej. Cz.1. Istota powołania chrześcijańskiego. Pr. zb. Wyd. III. Częstochowa (b.r.w.). Częstochowskie Wyd. Diec. 24 cm, str. 184, opr. karton.
18,00 PLN
Prosty wykład nauki Kościoła świętego rzymsko - katolickiego (1861)
Prosty wykład nauki Kościoła świętego rzymsko - katolickiego (1861)
Prosty wykład nauki Kościoła świętego rzymsko-katolickiego. Wyd. krak. drugie. Kraków 1861. Nakł. Księg. i wyd. dzieł katol., nauk. i rolniczych. 23 cm, str. 262, (2), opr. tw. (plamki, przybrudzenia, zagięcia rogów kart, odbarwiona i przytarta opr.)
45,00 PLN
Guillet Jacques Uwierzcie Ewangelii.
Guillet Jacques Uwierzcie Ewangelii.
Guillet Jacques Uwierzcie Ewangelii. Przekł. J. Ożóg, J. Preisner. Kraków 1982. WAM. 21 cm, str. 213, (3), opr. karton.
16,00 PLN
Maliński Mieczysław: Góry przenosić
Maliński Mieczysław: Góry przenosić
Maliński Mieczysław: Góry przenosić. Kraków 1982. Znak. 17 cm, str. 267, opr. pł
16,00 PLN
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (Dei Verbum); Aleksy Klawek: Znaczenie Konstytucji o Objawieniu;  Augustyn Jankowski: Konstytucja o Objawieniu Bożym; Józef Kudasiewicz:
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (Dei Verbum); Aleksy Klawek: Znaczenie Konstytucji o Objawieniu; Augustyn Jankowski: Konstytucja o Objawieniu Bożym; Józef Kudasiewicz: "Dei Verbum" w opinii biblistów.
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (Dei Verbum); Aleksy Klawek: Znaczenie Konstytucji o Objawieniu; Augustyn Jankowski: Konstytucja o Objawieniu Bożym; Józef Kudasiewicz: "Dei Verbum" w opinii biblistów. Kraków 1967. Społeczny Inst. Wyd. Znak. 21 cm, str. 68, opr. karton.
16,00 PLN
Galot Jean: Ciało mistyczne.
Galot Jean: Ciało mistyczne.
Galot Jean: Ciało mistyczne. Warszawa 1964. Wyd. SS. Loretanek - Benedyktynek. 17 cxm, str. 267, opr. karton. (unieważniona pieczątka bibl., drobne rdzawe plamki)
16,00 PLN
Siarko Vitali: Teologia męczeństwa w ujęciu Jana Pawła II.
Siarko Vitali: Teologia męczeństwa w ujęciu Jana Pawła II.
Siarko Vitali: Teologia męczeństwa w ujęciu Jana Pawła II. Kraków 2013. Uniw. Papieski Jana Pawła II. 22 cm, str. 171, opr. karton. Studia nad myślą Jana Pawła II.
18,00 PLN
Bóg, dekalog, błogosławieństwa, modlitwa. Red. A. Święcicki.
Bóg, dekalog, błogosławieństwa, modlitwa. Red. A. Święcicki.
Bóg, dekalog, błogosławieństwa, modlitwa. Red. A. Święcicki. Kraków 1977. Wyd. Znak. 19 cm, str. 239, (4), opr. karton.
16,00 PLN
Misterium Zbawienia. T.1. Tajemnica Boga.
Misterium Zbawienia. T.1. Tajemnica Boga.
Misterium Zbawienia. T.1. Tajemnica Boga. Poznań 1965 Księg. św. Wojciecha. 24 cm, str. XXXVI, 455; opr. karton z obw. (lekko podniszczona obw., zagięcia rogów kilku ostatnich kart). T.1. zawiera traktaty: Y.M.J. Congar: Wiara i teologia; F.M. Genuyt OP: Tajemnica Boga; R. Guelluy: Dzieło Stworzenia.
28,00 PLN
Merkelbach Benedictus Henricus: Summa theologiae moralis. Ad mentem d. Thomae et ad normam iuris novi. T. III.
Merkelbach Benedictus Henricus: Summa theologiae moralis. Ad mentem d. Thomae et ad normam iuris novi. T. III.
Merkelbach Benedictus Henricus: Summa theologiae moralis. Ad mentem d. Thomae et ad normam iuris novi. T. III, de sacramentis. Brugis-Belgica 1962. DDB. 22 cm, str. 1031, opr. pł.
25,00 PLN
Brudz Józef: Mała dogmatyka. I. Bóg, Trójca św., Stwórca.
Brudz Józef: Mała dogmatyka. I. Bóg, Trójca św., Stwórca.
Brudz Józef: Mała dogmatyka. I. Bóg, Trójca św., Stwórca. Kraków 1973. P.T.T. 25 cm, str. 398, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
25,00 PLN
Bajda Jerzy: Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej. (ATK)
Bajda Jerzy: Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej. (ATK)
Bajda Jerzy: Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej. Warszawa 1984. ATK. 24 cm, str. 137, opr. karton.
16,00 PLN
Firosz Adam K.: Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna.
Firosz Adam K.: Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna.
Firosz Adam K.: Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna. Lublin 1999. Red. Wyd. KUL. 21 cm, str. 196, (1), opr. karton. (naklejka na tylnej okł.)
18,00 PLN
Majka Józef: Metodologia nauk teologicznych.
Majka Józef: Metodologia nauk teologicznych.
Majka Józef: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1981. Wyd. Wroc Księg. Arch. 21 cm, str. 421, opr. karton.
18,00 PLN
Skowronek Alfons, Czerwik Stanisław, Czajkowski Michał: Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św.
Skowronek Alfons, Czerwik Stanisław, Czajkowski Michał: Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św.
Skowronek Alfons, Czerwik Stanisław, Czajkowski Michał: Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św. Katowice 1980. Księg. św. Jacka. 21 cm, str. 261, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Rollet Jacques: Społeczne tło teologii współczesnej.
Rollet Jacques: Społeczne tło teologii współczesnej.
Rollet Jacques: Społeczne tło teologii współczesnej. Przeł. E. Burska. Warszawa 1981. Pax. 20 cm, str. 176, opr. karton. (nieaktualne pieczątki)
12,00 PLN
Klawek Aleksy: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce.
Klawek Aleksy: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce.
Klawek Aleksy: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce. Kraków 1948. PAU. 25 cm, str. 57, opr. kart. Hist. nauki pol. w monogr. XXXIII.
20,00 PLN
Wprowadzenie do Mszału rzymskiego.
Wprowadzenie do Mszału rzymskiego.
Wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Poznań 1986. Pallottinum. 20 cm, str. 108, opr. kart.
12,00 PLN
Z teorii i praktyki głoszenia słowa Bożego. Praca b. pod red. W. Wojdeckiego.
Z teorii i praktyki głoszenia słowa Bożego. Praca b. pod red. W. Wojdeckiego.
Z teorii praktyki głoszenia słowa Bożego. Praca zb. pod red. W. Wojdeckiego. Warszawa 1976. WSSL. 20 cm, str. 381, opr. kart. (pieczątki własnościowe skasowane).
12,00 PLN
Staich Władysław: Mater Divini Mysterii (1933)
Staich Władysław: Mater Divini Mysterii (1933)
Staich Władysław: Mater Divini Mysterii. Miejsce Piastowe 1933. Nakł. Tow. św. Michała Archanioła. 24 cm, str. 170, (1), opr. ppł.
35,00 PLN
Secondin Bruno, Augruso Antonietta: Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania
Secondin Bruno, Augruso Antonietta: Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania
Secondin Bruno, Augruso Antonietta: Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania. Poradnik. Kraków 2007. Wyd. OO. Franciszkanów. 21 cm, str. 200, opr karton.
16,00 PLN
Santucci Luigi: I wy chcecie odejść?
Santucci Luigi: I wy chcecie odejść?
Santucci Luigi: I wy chcecie odejść? Przeł. B. Sieroszewska. Warszawa 1972. Pax. 20 cm, str. 221, opr. kart. obw. (Pieczątki własnościowe skasowane).
12,00 PLN
Schanz Paweł: Apologia chrześcijaństwa. Cz.1.: Bóg i przyroda, T.III. (1905)
Schanz Paweł: Apologia chrześcijaństwa. Cz.1.: Bóg i przyroda, T.III. (1905)
Schanz Paweł: Apologia chrześcijaństwa. Część 1, Bóg i przyroda, T.III.. Przeł. W. Gostomski. Warszawa 1905. Gebeth. i Wolff, 22 cm, str. 176, opr. ppł.
18,00 PLN
Pokaż:
40 80 120