Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Religioznawstwo, historia kościoła

Religie Azji, Afryki, Ameryki Australii i Oceanii.
Religie Azji, Afryki, Ameryki Australii i Oceanii.
Religie Azji, Afryki, Ameryki Australii i Oceanii. Oprac. zb. Warszawa 1980. Iskry. 19 cm, str. 285, (2), opr. oryg. kart.
18,00 PLN
Silnicki Tadeusz - Z dziejów kościoła w Polsce. Studia i szkice historyczne.
Silnicki Tadeusz - Z dziejów kościoła w Polsce. Studia i szkice historyczne.
Silnicki Tadeusz: Z dziejów kościoła w Polsce. Studia i szkice historyczne. Warszawa 1960. Pax. 21 cm, str. 498, opr. karton.
25,00 PLN
O'Grady Desmond - Zwycięstwo Krzyża. Historia wczesnego Kościoła w Rzymie
O'Grady Desmond - Zwycięstwo Krzyża. Historia wczesnego Kościoła w Rzymie
O'Grady Desmond: Zwycięstwo Krzyża. Historia wczesnego Koscioła w Rzymie. Przeł. J. J. Stoppa. Gdańsk 1994. Exter. 21 cm, str. 21 cm, str. 160, (6), tabl. ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. J. Dukała. T.75.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. J. Dukała. T.75.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. J. Dukała. T.75. Kraków 1991. 22 cm, str. 356, (4), tabl., broszura. 25,00 Treść (ogólnie): Nowakowski: Polityka biskupów krakowskich w końcu XIII wieku (Prokop i Jan Muskata); Derwich: Ciepła - nieznana prepozytura benedyktyńska; Kracik: Post po staropolsku; Borkowska: Karmelitanki Dawnej Obserwacji w Polsce, dzieje zapomnianego zakonu; Majdowski: Zarys systematyki architektury neoromańskiej w budownictwie kościelnym Królestwa Polskiego; Kosicka: Błogosławiona Urszula Julia Ledóchowska (1865-1939). Bibliografia 1979-1989. Nasza Przeszłość t.1-70 (1946-1988). Bibliografia zawartości. Dzik: Przyczynek do mecenatu artystycznego Kościoła w XVII w.; Kowalski W.: Z. Guldon, K. Krzystanek Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części woj. sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne. Kielce 1990. (recenzja); Kumor B.: Archiv fur schlesische Kirchengesichte... (recenzja)
25,00 PLN
Żywczyński Mieczysław -  Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków.
Żywczyński Mieczysław - Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków.
Żywczyński Mieczysław: Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków. Wstęp i oprac. Franciszek Stopniak. Warszawa 1985. Pax. 21 cm, str. 262, opr. karton. (skasowane pieczątki biblioteczne, lekko przytarta opr.)
20,00 PLN
Lisowski Jan - Kanonizacja świętego Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej kościoła dzisiaj i dawniej.
Lisowski Jan - Kanonizacja świętego Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej kościoła dzisiaj i dawniej.
Lisowski Jan: Kanonizacja świętego Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej kościoła dzisiaj i dawniej. Rzym 1953. Hosianum. 21 cm, str. 246, opr. karton. (załamanie na opr.)
50,00 PLN
Górski Karol - Od religijności do mistyki. Zarys życia wewnętrznego w Polsce. Cz.1.: 966-1795.
Górski Karol - Od religijności do mistyki. Zarys życia wewnętrznego w Polsce. Cz.1.: 966-1795.
Górski Karol: Od religijności do mistyki. Zarys życia wewnętrznego w Polsce. Cz.1.: 966-1795. Lublin 1962. Tow. nauk. KUL. 24 cm, str. 233, (1), opr. karton. Rozprawy Wydz. Hist.-Filolog., nr 28. (podpis własn., niewielka skaza na ostatniej stronie)
50,00 PLN
Kowalska-Pietrzak Anna - W kręgu średniowiecznego duchowieństwa łęczyckiego.
Kowalska-Pietrzak Anna - W kręgu średniowiecznego duchowieństwa łęczyckiego.
Kowalska-Pietrzak Anna: W kręgu średniowiecznego duchowieństwa łęczyckiego. Łódź - Łęczyca 2012. Wyd. Uniw. Łódzkiego. 24 cm, str. 179, tabl. kolor. (1), ilustr., opr. karton. (wywinięte rogi opr.)
40,00 PLN
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. J. Dukała. T.86.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. J. Dukała. T.86.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. J. Dukała. T.86. Kraków 1996. 22 cm, str. 588, (2), tabl., ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Raina Peter - Kościół w Polsce 1981-1984.
Raina Peter - Kościół w Polsce 1981-1984.
Raina Peter: Kościół w Polsce 1981-1984. London 1985. Katolicki Ośrodek Wyd. "Veritas". 22 cm, str. 327, (1), k. tabl. (5), opr. karton.
25,00 PLN
Leksykon religioznawczy
Leksykon religioznawczy
Leksykon religioznawczy. Kom. red. Witold Tyloch [et al.]. Warszawa 1988 Wyd. Współczesne, RSW "Prasa - Książka - Ruch". 24 cm, str. 318, (2), opr. karton. (załamany róg opr.)
28,00 PLN
Zieliński Zygmunt - Epoka rewolucji i totalitaryzmów. Studia i szkice.
Zieliński Zygmunt - Epoka rewolucji i totalitaryzmów. Studia i szkice.
Zieliński Zygmunt: Epoka rewolucji i totalitaryzmów. Studia i szkice. Lublin 1993. Red. Wyd. KUL. 24 cm, str. 227, (3), opr. karton. Kościół katolicki w dziejach państw i społeczeństw, t.2.
28,00 PLN
Tokarczyk Andrzej - Religie współczesnego świata.
Tokarczyk Andrzej - Religie współczesnego świata.
Tokarczyk Andrzej: Religie współczesnego świata. Wyd. II. popr. i uzup. Warszawa 1986. M.A.W. 21 cm, str. 205, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Tło polityczne dziejów Kościoła katolickiego w Europie Środkowej 1815-1914. Szkice historyczne.
Tło polityczne dziejów Kościoła katolickiego w Europie Środkowej 1815-1914. Szkice historyczne.
Natanek Piotr, Pankowicz Andrzej i Urban Jacek: Tło polityczne dziejów Kościoła katolickiego w Europie Środkowej 1815-1914. Szkice historyczne. Kraków 2001. PAT. 21 cm, str. 146, opr. kart.
18,00 PLN
Holstein Henri - U początków wspólnoty chrześcijańskiej.
Holstein Henri - U początków wspólnoty chrześcijańskiej.
Holstein Henri: U początków wspólnoty chrześcijańskiej. Przeł. J. Radożycki. Warszawa 1981. Pax. 20 cm, str. 106, (2), opr. karton.
16,00 PLN
W kręgu religii krajów pozaeuropejskich. Pr. zb. pod red. nauk. A. Mrozek-Dumanowskiej.
W kręgu religii krajów pozaeuropejskich. Pr. zb. pod red. nauk. A. Mrozek-Dumanowskiej.
W kręgu religii krajów pozaeuropejskich. Pr. zb. pod red. nauk. A. Mrozek-Dumanowskiej. Warszawa 1985. KiW. 21 cm, str. 311, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Maliński Mieczysław: Eseje na wybrane tematy z historii Kościoła.
Maliński Mieczysław: Eseje na wybrane tematy z historii Kościoła.
Maliński Mieczysław: Eseje na wybrane tematy z historii Kościoła. Poznań 1973. Księg. św. Wojciecha. 21 cm, str. 252, ilustr., opr. tw. (dedykacja)
16,00 PLN
Umiński Józef:Teksty źródłowe do nauki dziejów kościoła w szkołach średnich. Cz.II. (1939)
Umiński Józef:Teksty źródłowe do nauki dziejów kościoła w szkołach średnich. Cz.II. (1939)
Umiński Józef:Teksty źródłowe do nauki dziejów kościoła w szkołach średnich. Cz.II. Dla IV klasy gimnazjalnej. Lwów 1939. Wyd. Ossol. 21 cm, str. 98, opr. karton
25,00 PLN
Studia historyczne T.2. Pod red. Mieczysława Żywczyńskiego i Zygmunta Zielińskiego.
Studia historyczne T.2. Pod red. Mieczysława Żywczyńskiego i Zygmunta Zielińskiego.
Studia historyczne T.2. Pod red. Mieczysława Żywczyńskiego i Zygmunta Zielińskiego. Lublin 1968. Tow. Naukowe KUL. 24cm, str. 387, (1), opr. karton. 20,00 Treść: Zieliński: Wykonanie ustawy sejmu pruskiego z 11 V 1873 r. o kształceniu i zatrudnieniu duchowieństwa na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej 1873-1887 r.; Rygielska: Powstanie i początkowy rozwój Zgromadzenia Sióstr Mniejszych od Niepokalanego Poczęcia Maryi; Śmigiel: Walka władz hitlerowskich z katolickim kultem religijnym na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1939-1945.
20,00 PLN
Kłoczowski Jerzy: Kościół katolicki w świecie i w Polsce. Szkice historyczne.
Kłoczowski Jerzy: Kościół katolicki w świecie i w Polsce. Szkice historyczne.
Kłoczowski Jerzy: Kościół katolicki w świecie i w Polsce. Szkice historyczne. Katowice 1986. Księg. św. Jacka. 24 cm, str. 163, (1), ilustr., mapki w tekście, opr. karton.
20,00 PLN
Thiele Friedrich: Święta religijne Żydów, chrześcijan i muzułmanów.
Thiele Friedrich: Święta religijne Żydów, chrześcijan i muzułmanów.
Thiele Friedrich: Święta religijne Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Daty i objaśnienia. Warszawa 1995. Verbinum. Wyd. Ks. Werbistów. 20 cm, str. 75, (1), opr. karton.
12,00 PLN
Cywiński Bohdan: Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie środkowo-wschodniej. T.1-2. Korzenie tożsamości;
Cywiński Bohdan: Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie środkowo-wschodniej. T.1-2. Korzenie tożsamości; "...I I was prześladować będą"
Cywiński Bohdan: Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie środkowo-wschodniej. T.1-2. T.1: Korzenie tożsamości. Rzym 1982. Papieski Inst. Studiów Kościelnych. 21 cm, str. 347, opr. karton. T.2: "...I was prześladować będą". Lublin - Rzym 1990. Red. wyd. KUL. Fundacja Jana Pawła II - Pol. Inst. Kultury Chrześcijańskiej. 21 cm, str. 517, (2), opr. karton.
40,00 PLN
Trajdos Tadeusz Mikołaj: U zarania karmelitów w Polsce.
Trajdos Tadeusz Mikołaj: U zarania karmelitów w Polsce.
Trajdos Tadeusz Mikołaj: U zarania karmelitów w Polsce. Warszawa 1993. Inst. Hist. PAN. 21 cm, str. 246, opr. karton.
18,00 PLN
Idee przewodnie soborowej konstytucji o Kościele. Praca zb.
Idee przewodnie soborowej konstytucji o Kościele. Praca zb.
Idee przewodnie soborowej konstytucji o Kościele. Praca zb. Kraków 1971. PTT. 24 cm, str. 366, opr. karton.
18,00 PLN
Hattstein Markus: Religie świata.
Hattstein Markus: Religie świata.
Hattstein Markus: Religie świata. Przekł. Ł. Żebrowski, A. Zaniewska. Koln 2001. Konemann. 30 cm, str. 120, ilustr., opr. karton. lak.
20,00 PLN
Marianne Ligendza: Czy wiesz co to znaczy ?
Marianne Ligendza: Czy wiesz co to znaczy ?
Marianne Ligendza: Czy wiesz co to znaczy ? Mały słownik zwrotów pojęć i symboli religijnych. Przeł. S. Jeż. Pomoc katechetyczna dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1993. Kuria Warszawska. 20 cm, str. 223, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Keller Józef: Katolicyzm jako religia i ideologia.
Keller Józef: Katolicyzm jako religia i ideologia.
Keller Józef: Katolicyzm jako religia i ideologia. Warszawa 1979. Iskry. 20 cm, str. 428, opr. pł. z obw.
12,00 PLN
Wolanin Adam: Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami.
Wolanin Adam: Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami.
Wolanin Adam: Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami. Kraków 1993. WAM. 20 cm, str. 105, opr. kart.
12,00 PLN
Wahle Hedwig: Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrześcijaństwo w kontekście dziejów zbawienia
Wahle Hedwig: Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrześcijaństwo w kontekście dziejów zbawienia
Wahle Hedwig: Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrześcijaństwo w kontekście dziejów zbawienia. Przekł. i oprac. Z. Kowalska. Tarnów 1993. Wyd. Biblos. 20 cm, str. 239, opr. karton.
16,00 PLN
Czy należy się bać islamu? Teofil. Pismo Kolegium filoz.-teolog. Dominikanów
Czy należy się bać islamu? Teofil. Pismo Kolegium filoz.-teolog. Dominikanów
Czy należy się bać islamu? Teofil. Pismo Kolegium filoz.-teolog. Dominikanów, 2/2006. 21 cm, str. 236, opr. karton. (na brzegu bloku żółta plamka)
20,00 PLN
Studia historyczne T.1.. Pod red. Mieczysława Żywczyńskiego i Zygmunta Zielińskiego.
Studia historyczne T.1.. Pod red. Mieczysława Żywczyńskiego i Zygmunta Zielińskiego.
Studia historyczne. Pod red. Mieczysława Żywczyńskiego i Zygmunta Zielińskiego. Lublin 1968. Tow. Naukowe KUL. 24cm, str. 314 (2), opr. karton. Treść: Źródła do dziejów, Stosunek Kapituły Katedralnej do Seminarium Gnieźnieńskiego, Nauka, Uposażenie: Okres pierwszy: lata 1602 - 1622, Okres drugi: lata 1623- 1654, Okres trzeci: lata 1655 - 1718
18,00 PLN
Gustaw Romuald: Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku.
Gustaw Romuald: Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku.
Gustaw Romuald: Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku. Poznań 1964. KSW. 24 cm, str. 102, opr. kart.
16,00 PLN
Pikus Tadesz: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Studium religioznawcze.
Pikus Tadesz: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Studium religioznawcze.
Pikus Tadesz: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Studium religioznawcze. Warszawa 2008. WSSL. 20 cm, str. 187, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Od Mojżesza do Mahometa.
Od Mojżesza do Mahometa.
Od Mojżesza do Mahometa. Oprac. zb. Warszawa 1970. Iskry. 16 cm, str. 263, opr. kart. (skasowane pieczątki) Mojżesz, Budda, Konfucjusz, Jezus, Mahomet.
12,00 PLN
Kominek Bolesław: W służbie Ziem Zachodnich.
Kominek Bolesław: W służbie Ziem Zachodnich.
Kominek Bolesław: W służbie Ziem Zachodnich. Z teki pośmiertnej wybrał i przygotował do druku J. Krucina. Wrocław 1977. Wyd. Wr. Księg. Arch. 20 cm, str. 321, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Karabowicz Tadeusz: Tożsamość Cerkwi ukraińskiej.
Karabowicz Tadeusz: Tożsamość Cerkwi ukraińskiej.
Karabowicz Tadeusz: Tożsamość Cerkwi ukraińskiej. Lublin 2004. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 85, opr. karton.
25,00 PLN
Hales Edward: Papież Jan XXIII i jego rewolucja.
Hales Edward: Papież Jan XXIII i jego rewolucja.
Hales Edward: Papież Jan XXIII i jego rewolucja. Przeł. E. Życieńska. Warszawa 1967. Bibl. Więzi. 19 cm, str. 227, opr. kart. (pieczątki biblioteczne skasowane)
12,00 PLN
Dąbrowski Eugeniusz: Religie Wschodu
Dąbrowski Eugeniusz: Religie Wschodu
Dąbrowski Eugeniusz: Religie Wschodu. Rozprawę wstępną: Pojęcie religii, jej geneza i rozwój napisał ks. E. Bulanda T.J.. Poznań 1962. Księg. św. Wojciecha. 25 cm, str. 458, opr. pł.
20,00 PLN
Chochrane Charles Norris: Chrześcijaństwo i kultura antyczna
Chochrane Charles Norris: Chrześcijaństwo i kultura antyczna
Chochrane Charles Norris: Chrześcijaństwo i kultura antyczna. Przeł. G. Pianko. Warszawa 1960. Pax. 25 cm, str. 516, (3), opr. karton. (skasowane pieczątki, częściowo zamalowane korektorem)
25,00 PLN
Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia.
Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia.
Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia. Mat. sympozjum ekumen. inaugurującego działalność Inst. Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydz. Teolog. UO. Red. P. Jaskóła. Opole 2000. Uniw. Opolski. 24 cm, str. 420, opr. karton. Seria Ekumenizm i integracja, nr 2.
18,00 PLN
Pokaż:
40 80 120