Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Biblistyka

Pismo Święte Nowego Testamentu
Pismo Święte Nowego Testamentu
Pismo Święte Nowego Testamentu. Tłum. z jęz. grec. ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Warszawa 1977. Pax. 21 cm, str. 574, (2), opr. pł. z obw. (obwoluta lekko przytarta)
30,00 PLN
Kudasiewicz Józef - Biblia, historia, nauka. Rozważania i dyskusje biblijne.
Kudasiewicz Józef - Biblia, historia, nauka. Rozważania i dyskusje biblijne.
Kudasiewicz Józef: Biblia, historia, nauka. Rozważania i dyskusje biblijne. Kraków 1986. Znak. 19 cm, str..431, (1), opr. karton. (lekko przytarta opr.)
25,00 PLN
Dąbrowski Eugeniusz - Nowy Testament na  tle epoki. Geografia - historia - kultura.
Dąbrowski Eugeniusz - Nowy Testament na tle epoki. Geografia - historia - kultura.
Dąbrowski Eugeniusz: Nowy Testament na tle epoki. Geografia - historia - kultura. Wyd. 2 popr. i uzup. Poznań 1965. Księg. św. Wojciecha. 24 cm, str. 596, tabl. skł. (2), opr. karton. z obw. (obwoluta lekko podniszczona)
50,00 PLN
Borghi Ernesto - Il senso della vita. Leggere Romani 12-13 oggi.
Borghi Ernesto - Il senso della vita. Leggere Romani 12-13 oggi.
Borghi Ernesto: Il senso della vita. Leggere Romani 12-13 oggi. Prefazione di G. Barbaglio. Postfazione di G. Rouiller. Milano 1998. Paoline. 20 cm, str. 289, (5), opr. karton.
35,00 PLN
Żychiewicz Tadeusz - Stare Przymierze. Kohelet, Hiob, Syracydes.
Żychiewicz Tadeusz - Stare Przymierze. Kohelet, Hiob, Syracydes.
Żychiewicz Tadeusz: Stare Przymierze. Kohelet, Hiob, Syracydes. Kraków 1979. Znak. 17 cm, str. 471, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Żychiewicz Tadeusz - Stare Przymierze. Prorocy.Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel.
Żychiewicz Tadeusz - Stare Przymierze. Prorocy.Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel.
Żychiewicz Tadeusz: Stare Przymierze. Prorocy. Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. Kraków 1982. Znak. 17 cm, str. 233, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Księgi pięciu megilot. Tłum. z hebrajskiego i greckiego Czesław Miłosz.
Księgi pięciu megilot. Tłum. z hebrajskiego i greckiego Czesław Miłosz.
Księgi pięciu megilot. Tłum. z hebrajskiego i greckiego Czesław Miłosz. Lublin 1984.Wyd. KUL. 20 cm, str. 165, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Stasiak Sławomir Jan - Eschatologia w listach pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych.
Stasiak Sławomir Jan - Eschatologia w listach pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych.
Stasiak Sławomir Jan: Eschatologia w listach pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych. Legnica 1999. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej. 21 cm, str. 229, (1), opr. karton.
50,00 PLN
Panorama Biblii. Siedem okresów biblijnej drogi zbawienia przedstawionych na dwunastu barwnych tablicach wraz z objaśnieniami.
Panorama Biblii. Siedem okresów biblijnej drogi zbawienia przedstawionych na dwunastu barwnych tablicach wraz z objaśnieniami.
Panorama Biblii. Siedem okresów biblijnej drogi zbawienia przedstawionych na dwunastu barwnych tablicach wraz z objaśnieniami. Tłum. z niem. Krystyna Mateja. Warszawa 1987. "Łaska i Pokój". 21 cm, str. (10); k. tabl. kolor. XII (złoż.), rys., opr. karton.
30,00 PLN
La Sacra Bibbia
La Sacra Bibbia
La Sacra Bibbia. Edizione ufficiale della Cei. (Roma 1987). Conferenza Episcopale Italiana. 20 cm, str1256, (1), opr. tw. (odcięta część wyklejki, prywatna dedykacja na karcie tytułowej)
40,00 PLN
Jankowski Augustyn - Jam jest Alfa i Omega (Ap 22,13).
Jankowski Augustyn - Jam jest Alfa i Omega (Ap 22,13).
Jankowski Augustyn: Jam jest Alfa i Omega (Ap 22,13). Dopowiedzeń chrystologii biblijnej wyd. 2 rozszerzone. Kraków 2000. "Tyniec". 20 cm, str 290, opr. karton.
25,00 PLN
Czajkowski Michał - Egzystencjalna lektura Biblii. (Jak rozumieć Pismo święte)
Czajkowski Michał - Egzystencjalna lektura Biblii. (Jak rozumieć Pismo święte)
Czajkowski Michał: Egzystencjalna lektura Biblii. Lublin 1993. Red. Wyd. KUL. 18 cm, str. 167, (1), opr. karton. Jak rozumieć Pismo święte.
18,00 PLN
Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A .
Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A .
"Karmię was tym, czym sam żyję". (Cz.1.) Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A . Oprac. Marek Starowieyski ; przedm. Gabriel Marie Garrone ; posł. Waldemar Wojdecki. Warszawa 1984. Akademia Teologii Katolickiej. 20 cm, str. 316, opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Langkammer Hugolin - Słownik biblijny.
Langkammer Hugolin - Słownik biblijny.
Langkammer Hugolin: Słownik biblijny. Wyd. 3. rozszerzone. Katowice 1989. Księg. św. Jacka. 24 cm, str. 176, mapy, tabl. skł. 1, opr. karton.
20,00 PLN
Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. T. 1, 2, 3.
Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. T. 1, 2, 3.
Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. T. 1, 2, 3. Kraków 1992-93. Wyd. M. 16 cm, str. 128; 83, (1); 74, (6), opr. karton. (na okł. t. 1. ślad po oderwanej metce)
36,00 PLN
Wiszowaty Edward - Zmartwychwstanie. Centrum chrześcijańskiego przepowiadania. Studium na temat perykop wielkanocnych Ewangelii Mateusza (28,1-20).
Wiszowaty Edward - Zmartwychwstanie. Centrum chrześcijańskiego przepowiadania. Studium na temat perykop wielkanocnych Ewangelii Mateusza (28,1-20).
Wiszowaty Edward: Zmartwychwstanie. Centrum chrześcijańskiego przepowiadania. Studium na temat perykop wielkanocnych Ewangelii Mateusza (28,1-20). Olsztyn 1998. Hosianum. 24 cm, str. 145, (2), opr. karton. Rozprawy Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, nr 5.
30,00 PLN
Dąbrowski Eugeniusz - Konkordancja podręczna Pisma Świętego Nowego Testamentu.
Dąbrowski Eugeniusz - Konkordancja podręczna Pisma Świętego Nowego Testamentu.
Dąbrowski Eugeniusz: Konkordancja podręczna Pisma Świętego Nowego Testamentu. Poznań 1955. Albertinum. Księg. św. Wojciecha. 20 cm, str. 431, (1) opr. pł.
25,00 PLN
Wolniewicz Marian - W kręgu Nowego Przymierza.
Wolniewicz Marian - W kręgu Nowego Przymierza.
18,00 PLN
Dzieje przymierza. Biblia dla młodzieży.
Dzieje przymierza. Biblia dla młodzieży.
Dzieje przymierza. Biblia dla młodzieży. Warszawa 1988. Pax. 24 cm, str. 349, (1), ilustr. opr. karton. Wszystkie teksty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia, wyd. 3.
18,00 PLN
Dzieje apostolskie oraz Listy i Apokalipsa
Dzieje apostolskie oraz Listy i Apokalipsa
Dzieje apostolskie oraz Listy i Apokalipsa. Paryż 1982. Edit. du Dialogue. 17 cm, str. 445, opr. karton.
18,00 PLN
Poniatowski Zygmunt: Wprowadzenie w ewangelie.
Poniatowski Zygmunt: Wprowadzenie w ewangelie.
Poniatowski Zygmunt: Wprowadzenie w ewangelie. Warszawa 1971. KiW. 21 cm, str. 301, (3), opr. karton. (załamany róg opr.)
18,00 PLN
Romaniuk Kazimierz: Nowy Testament bez problemów.
Romaniuk Kazimierz: Nowy Testament bez problemów.
Romaniuk Kazimierz: Nowy Testament bez problemów. Warszawa 1983. ATK. 24 cm, str. 225, opr. karton. (wycofano z dubletów bibliotecznych, naklejka bibl. na tylnej okł.)
18,00 PLN
Dąbrowski Eugeniusz: Prolegomena do Nowego Testamentu
Dąbrowski Eugeniusz: Prolegomena do Nowego Testamentu
Dąbrowski Eugeniusz: Prolegomena do Nowego Testamentu. Warszawa 1949. Pax. 25 cm, str. 282, (3), opr. karton. (wycofano z dubletów bibliotecznych)
18,00 PLN
Strzelecka Kinga: Rozmowy przy studni.
Strzelecka Kinga: Rozmowy przy studni.
Strzelecka Kinga: Rozmowy przy studni. Kraków 1983. WAM. 16 cm, str. 254, opr. kart. Tutaj ?studnia? to żródło-Pismo św. a szczególnie Nowy Testament.
12,00 PLN
Martin George: Czytanie Pisma św. jako Słowa Bożego
Martin George: Czytanie Pisma św. jako Słowa Bożego
Martin George: Czytanie Pisma św. jako Słowa Bożego. Kraków 1984. PTT. 19 cm, str. 157, opr. karton. (nieaktualna pieczątka)
12,00 PLN
Jakubiec Czesław: Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu.
Jakubiec Czesław: Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu.
Jakubiec Czesław: Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu. Warszawa 1954. Pax. 20 cm, str. 263, (1), opr. oryg. kart.
15,00 PLN
Godyń Jan: Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego.
Godyń Jan: Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego.
Godyń Jan: Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego. Wyd. II. popr., uzup. i rozszerzoneWarszawa - Kraków 2006. Of. Wyd. Rytm. Tow. Mił. Jęz. Pol. 17 cm, str. 215, (1), opr. karton. lak.
15,00 PLN
Zaleski Wincenty: Jezus Chrystus. (Zagadnienia biblijne)
Zaleski Wincenty: Jezus Chrystus. (Zagadnienia biblijne)
Zaleski Wincenty: Jezus Chrystus. Wstęp ks. E. Dąbrowski. Poznań 1964. Księg. św. Wojciecha. 24 cm, str. 700, (1), opr. pł. (skasowane pieczątki bibl.)
20,00 PLN
Cieszyński Adam: Bóg zbawia nas. Schematy katechez.
Cieszyński Adam: Bóg zbawia nas. Schematy katechez.
Cieszyński Adam: Bóg zbawia nas. Komentarz-rozwinięcie-zastosowanie do Małej historii biblijnej. Katowice 1969. Księg. św. Jacka. 21 cm, str. 195, opr. tw.
12,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Bliskie jest królestwo Boże. Medytacje rekolekcyjne nad Ewangelią według św. Jana
Skwierawski Kazimierz: Bliskie jest królestwo Boże. Medytacje rekolekcyjne nad Ewangelią według św. Jana
Skwierawski Kazimierz: Bliskie jest królestwo Boże. Medytacje rekolekcyjne nad Ewangelią według św. Jana. Kraków 2012. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 300, opr. karton.
16,00 PLN
Le Nouveau Testament illustre. (Nowy Testament)
Le Nouveau Testament illustre. (Nowy Testament)
Le Nouveau Testament. Traduit en francais courant d'apres le texte grec. Illustrations de Annia Vallotton. Alliance Biblique Universelle. 17 cm, str. (8), 643, (4), ilustr., opr. karton. Nowy Testament w jęz. francuskim.
25,00 PLN
Podręczna encyklopedia biblijna. Tom 1-2.
Podręczna encyklopedia biblijna. Tom 1-2.
85,00 PLN
Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. T.1-2.
Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. T.1-2.
Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. T.1-2. Kraków 1987. Pol. Tow. Teologiczne. 24 cm, str. 499; 548, opr. karton. (pieczątki własn. zamalowane korektorem)
35,00 PLN
Pokaż:
40 80 120