Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Polecamy

Lista produktów

Dyakowska Jadwiga - Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem. (Starunia) 1939
Dyakowska Jadwiga - Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem. (Starunia) 1939
Dyakowska Jadwiga: Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem. Kraków 1939. PAU. 27 cm, str. 15, tabl. (3), ilustr. opr. brosz. Starunia nr 17. (zniszczona okł. - kruchy papier; przybrudzenia)
30,00 PLN
Kostrzewski Józef -  Biskupin. Gród prasłowiański z wczesnej epoki żelaznej (700-400 przed Chr.)
Kostrzewski Józef - Biskupin. Gród prasłowiański z wczesnej epoki żelaznej (700-400 przed Chr.)
Kostrzewski Józef: Biskupin. Gród prasłowiański z wczesnej epoki żelaznej (700-400 przed Chr.). Poznań - Warszawa (po 1937). Nakł. Instytutu Prehistorycznego Uniw. Pozn. Skł. gł. w Księg. Gebethnera i Wolffa. 23 cm, str. 40, ilustr., broszura. "Broszura (...) stanowi II uzupełnione wydanie broszury pt. Biskupin zatopiona wieś prasłowiańska sprzed 2500 lat" . (plamki i przybrudzenia - głównie od pordzewiałych zszywek, broszura reperowana, załamania okł.)
75,00 PLN
Kosiński Władysław - Słownik okolicy Czchowa. (1914)
Kosiński Władysław - Słownik okolicy Czchowa. (1914)
Kosiński Władysław: Słownik okolicy Czchowa. Kraków 1914. Nakł. AU. 24 cm, str. (2), 27-74, broszura. Materyały i prace Kom. Językowej, T.VII, str. 27-74. (okł. podklejona na grzbiecie, egz. nie rozcięty)
60,00 PLN
Wodziczko Adam, Czubiński Zygmunt - Materiały do inwentarza rezerwatów przyrody na odzyskanych Ziemiach Zachodnich.
Wodziczko Adam, Czubiński Zygmunt - Materiały do inwentarza rezerwatów przyrody na odzyskanych Ziemiach Zachodnich.
Wodziczko Adam, Czubiński Zygmunt: Materiały do inwentarza rezerwatów przyrody na odzyskanych Ziemiach Zachodnich. Odb. z: "Przegląd Zachodni". 1946, nr 1. (Poznań) 1946. Państwowa Rada Ochrony Przyrody. 24 cm, str. 32, ilustr., broszura. Państwowa Rada Ochrony Przyrody ; nr 57. (egz. nie rozcięty, plamki i drobne ubytki na okł.)
35,00 PLN
Niemcówna Stanisława - Z antropogeografji Zagłębia Węglowego. (1929)
Niemcówna Stanisława - Z antropogeografji Zagłębia Węglowego. (1929)
Niemcówna Stanisława: Z antropogeografji Zagłębia Węglowego. (Odb. z "Przeglądu Geograficznego". T.IX (1929) Kraków 1929. Nakł. Księg. Orbis. 24 cm, str. 13, broszura.
25,00 PLN
Generał Rozwadowski. (Kraków 1929)
Generał Rozwadowski. (Kraków 1929)
Generał Rozwadowski. Kraków 1929. Skł. gł. Księgarnia Krakowska. 26 cm, str. (8) 223, (5); str. tabl.. 12; k. tabl. (23): ilustr., mapa, opr. ppł. introl. Księga ku czci generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego w pierwszą rocznicę zgonu. (plamki, przybrudzenia kart, drobne naddarcia marginesów kiku kart, mapa podklejona wzdłuż złożenia, podpis własn.)
95,00 PLN
München - Alte Pinakothek. (Die Galerien Europas. Heft 13.)
München - Alte Pinakothek. (Die Galerien Europas. Heft 13.)
Die Galerien Europas. Gemalde alter Meister in in farbiger Wiedergabe. Neue Folge. Heft 13: München - Alte Pinakothek. Leipzig 1900. Verlag E. A. Seemann. 37 cm, str. (12), k. tabl. (5), ilustr., opr. oryg. karton. (drobne ubytki na brzegach opr.)
50,00 PLN
Kulczyński Stanisław - Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 1.Gramineae (pars 1) (1931)
Kulczyński Stanisław - Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 1.Gramineae (pars 1) (1931)
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 1: Gramineae (pars 1). Oprac. Karol Baecker, Jeremi Iwanicki. Kraków 1931. P. A.U. Teka: 31 cm, str. 16, tabl. ilustr. 29. (papierowa teczka zniszczona)
150,00 PLN
Hryniewiecki Bolesław - Tentamen florae Lithuaniae. Zarys flory Litwy. (1933)
Hryniewiecki Bolesław - Tentamen florae Lithuaniae. Zarys flory Litwy. (1933)
Hryniewiecki Bolesław: Tentamen florae Lithuaniae. Zarys flory Litwy. Warszawa 1933. Nakł. Tow. Nauk. Warsz.. 24 cm, str. XVI, 367, mapy na wklejkach, opr. oryg. karton.
200,00 PLN
Bielatowicz Jan - Bibliografia druków polskich we Włoszech 1.IX.1939-1.IX.1945. (Rzym 1946)
Bielatowicz Jan - Bibliografia druków polskich we Włoszech 1.IX.1939-1.IX.1945. (Rzym 1946)
Bielatowicz Jan: Bibliografia druków polskich we Włoszech 1.IX.1939-1.IX.1945. Rzym 1946. 18 cm, str. 53, opr. karton. Bibl. Orła Białego. (nieaktualne, skasowane pieczątki bibl., sygnatura na tylnej okł. zamalowana korektorem)
50,00 PLN
Katalog wydawnictw własnych i w większej ilości nabytych. Kraków 1934. Księgarnia "Oświata".
Katalog wydawnictw własnych i w większej ilości nabytych. Kraków 1934. Księgarnia "Oświata".
Katalog wydawnictw własnych i w większej ilości nabytych. Kraków 1934. Księgarnia "Oświata". 17 cm, str. 20, broszura. Księgarnia "Oświata". Adam Hyla
45,00 PLN
Nechay Wiktor - Śląsk jako region geograficzny. (1935)
Nechay Wiktor - Śląsk jako region geograficzny. (1935)
Nechay Wiktor: Śląsk jako region geograficzny. Katowice 1935. Kasa im. Mianowskiego. 24 cm, str. 51, opr. oryg. karton. (okł. lekko podniszczona - kruchy papier)
40,00 PLN
Hawks Ellison - Dziwy przyrody. (1937)
Hawks Ellison - Dziwy przyrody. (1937)
Hawks Ellison: Dziwy przyrody. Z 38 rys. oraz 109 ilustr. na 48 tabl. . Przeł. F. Rutkowski. Wyd. 2. Warszawa b.r.w. (1937). Trzaska, Evert i Michalski. 22 cm, str. VIII, 242, ilustr. na oddz. tabl., opr. karton. Biblioteka Wiedzy T. 15. (lekkie przybrudzenia)
40,00 PLN
Zbiór prac wydany ku uczczeniu pamięci Prof. Dra Alfreda Obalińskiego... (1899) medycyna
Zbiór prac wydany ku uczczeniu pamięci Prof. Dra Alfreda Obalińskiego... (1899) medycyna
Zbiór prac wydany ku uczczeniu pamięci Prof. Dra Alfreda Obalińskiego, przez jego uczniów i współpracowników. Kraków 1899. Nakł. grona współpracowników. 26 cm, str. 265, (1), portret, tablice, opr. ppł. (pęknięcie przy wyklejce) Prace: Urbanik Ryszard: O wynikach pierwszorzędnej resekcyi jelita zgorzelinowego w przepuklinach uwięzłych, na podstawie materyału prof. Obalińskiego... Gawlik Jan: Przyszycie nerki wedrującej według sposobu Obalińskiego. Kaczkowski Karol: O kamieniach pęcherzowych na podstawie przypadków operowanych przez prof. Dra Obalińskiego. Piotrowski Tymoteusz: Wyniki resekcji stępu sposobem Obalińskiego. Droba Stanisław: Przyczynek do chirurgii dróg żółciowych, na podstawie materyału prof. Obalińskiego... Rutkowski Maksymilian: Niedrożność jelit mechaniczna na podstawie 156 przypadków. Rutkowski Maksymilian: Plastyka pęcherza.
150,00 PLN
Medwecka-Biegańska Maria; Heynar Wilhelmina - Gęstość sieci wodnej na Wyżynie Małopolskiej. (1926)
Medwecka-Biegańska Maria; Heynar Wilhelmina - Gęstość sieci wodnej na Wyżynie Małopolskiej. (1926)
Medwecka Biegańska Maria: Gęstość sieci wodnej w zachodniej części Wyżyny Małopolskiej. Z dodatkiem Wilhelmina Heynar: Gęstość sieci wodnej w środkowej części Wyżyny Małopolskiej. Kraków 1926. Nakł. Księg. Orbis. 23 cm, str. 74, tabl. III, opr. brosz.
35,00 PLN
Majerski Stanisław - Geografia handlowa (1912)
Majerski Stanisław - Geografia handlowa (1912)
Majerski Stanisław: Geografia handlowa. Lwów 1912. Z druk. i litogr. Piller-Neumanna. 23 cm, str. 343, (1), opr. tw. (podniszczona oprawa, reperowany - podklejany grzbiet, plamki na wyklejkach).
60,00 PLN
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ser. III. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924.
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ser. III. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924.
Rozprawy Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924. (ser. III) Kraków 1927. Nakł. PAU. 25 cm, str. (4), 297, tabl., 8, ilustr. mapa, broszura. (naddarta okł.)
150,00 PLN
Pol Wincenty - Losy poczciwej rodziny. (1869)
Pol Wincenty - Losy poczciwej rodziny. (1869)
Pol Wincenty: Losy poczciwej rodziny. Zdarzenie prawdziwe, przez... Kraków 1869. (Druk 1868) Nakł. Wydawnictwa Dzieł Wł. Jaworskiego. 19, str. 112, opr. tw. współcz. Wydanie pierwsze
160,00 PLN
Horvat Ivo - Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj. (Posebni otisak iz "Šumarskog Lista" 1937). (1937)
Horvat Ivo - Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj. (Posebni otisak iz "Šumarskog Lista" 1937). (1937)
Horvat Ivo: Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj. (Posebni otisak iz "Šumarskog Lista" 1937). Zagreb 1937. Tisak Nadbiskupske Tiskare u Zagrebu. 28 cm, str. 337-344, broszura. (Z dedykacją autora)
50,00 PLN
Pawłowski Bogumił - Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. (1937)
Pawłowski Bogumił - Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. (1937)
Pawłowski Bogumił: Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. Kraków 1937. Wyd. Inst. Bot. UJ. 20 cm, str. 13, broszura (z dedykacją autora)
30,00 PLN
Pawłowski Bogumił - Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich (1937)
Pawłowski Bogumił - Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich (1937)
Pawłowski Bogumił: Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich. Nadbitka z ";Ochrony Przyrody" r. 17, 1937. 27 cm, str. (93-110), ilustr., broszura. (lekko podniszczona okładka, sygnatura na okł.)
25,00 PLN
Byron Georg Gordon - Manfred. Poema dramatyczne. (1911)
Byron Georg Gordon - Manfred. Poema dramatyczne. (1911)
Byron Georg Gordon: Manfred. Poema dramatyczne. Przekł. Fr. Morawskiego. Warszawa 1911. Gebethner i Wolff. 18 cm, str. 44, broszura. Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej; 161. (podpis własn.
35,00 PLN
Morcinek Gustaw - Gołębie na dachu.
Morcinek Gustaw - Gołębie na dachu.
Morcinek Gustaw: Gołębie na dachu. Wyd. 3. Warszawa (1939). Tow. Wyd. Rój. 19 cm, str. 224, (16), opr. karton. (opr. naddarta, reperowana)
40,00 PLN
Bochnak Adam - Le tombeau de l'Eveque Maurus dans la crypte de St. Leonard de la cathedrale de Cracovie. (1939)
Bochnak Adam - Le tombeau de l'Eveque Maurus dans la crypte de St. Leonard de la cathedrale de Cracovie. (1939)
Bochnak Adam: Le tombeau de l'Eveque Maurus dans la crypte de St. Leonard de la cathedrale de Cracovie. (Odb.: Dawna Sztuka. 1939, nr 1.) Lwów 1939. Institut National Ossoliński. 32 cm, str. 14, ilustr. broszura (pryw. pieczątka własn., uzupełniona okł., zagięcia na marginesach kart)
45,00 PLN
C. De Sanctis - La polifonia nell'arte moderna spiegata secondo i principi classici. Vol. 2. (Milano 1934)
C. De Sanctis - La polifonia nell'arte moderna spiegata secondo i principi classici. Vol. 2. (Milano 1934)
C. De Sanctis: La polifonia nell'arte moderna spiegata secondo i principi classici. Vol. 2. Milano 1934. Ed. Ricordi. 27 cm, str. (6), 81, opr. broszura. (podniszczony grzbiet opr., pryw. wpisy na k. tytułowej)
70,00 PLN
Fenaille Maurice, Vitta Joseph - Musee Jules Cheret. Catalogue des donation. (1928)
Fenaille Maurice, Vitta Joseph - Musee Jules Cheret. Catalogue des donation. (1928)
Fenaille Maurice, Vitta Joseph: Musee Jules Cheret. Catalogue des donation. Nice 1928. 18 cm, str. 14, (1), broszura. (lekko przybrudznona okł.)
40,00 PLN
Gomulicki Wiktor - Wybór poezyi (1917)
Gomulicki Wiktor - Wybór poezyi (1917)
Gomulicki Wiktor: Wybór poezyi. Warszawa 1917 Gebethner i Wolff. 18 cm, str. 47, (1), broszura. Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 195.
40,00 PLN
Doyle Arthur Conan - Firma Girdlestone. Powieść. (1928) T. 2.
Doyle Arthur Conan - Firma Girdlestone. Powieść. (1928) T. 2.
Doyle, Arthur Conan: Firma Girdlestone. Powieść. T. 2. Przekł. autoryz. z ang. Jana Zawirskiego. Warszawa (1928). Bibljoteka Groszowa. 18 cm, str. 158, (2), okł. oryg. brosz. Bibljoteka Groszowa ; nr 613 (na k. przedtyt. pryw. sygnatura, drobne ubytki na brzegach opr. Tom drugi z trzech.)
35,00 PLN
Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst Antoni Sygietyński. (1886)
Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst Antoni Sygietyński. (1886)
Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst Antoni Sygietyński. Warszawa 1886. Nakł. Red. "Wędrowca". 40 cm, str. 79, (2), tabl. kolor. (3), ryc. w teście 28, opr. tw. (opr. reperowana)
500,00 PLN
Papini Giovanni - Gog (1933)
Papini Giovanni - Gog (1933)
Papini Giovanni: Gog. Przekł. Antoniny Brzozowskiej. Kraków 1933. Wyd. Literacko-Naukowe. 19 cm, str. 306, (5), broszura. (plamki, przybrudzenia, drobne naddarcia, załamanie na okł.)
45,00 PLN
Mann Tomasz - Królewska wysokość. Powieść. (1929)
Mann Tomasz - Królewska wysokość. Powieść. (1929)
Mann Tomasz: Królewska wysokość. Powieść. Za zezwoleniem autora przeł. Witold Hulewicz. Lwów 1929. Wyd. Minerwa. Wojciech Gottlieb. 19 cm, str. 496, (3), opr. ppł. (naklejka na grzbiecie, plamki i przybrudzenia)
45,00 PLN
Fedorowicz Zygmunt - Polska. Krajobraz i człowiek. Wypisy geograficzne. (1925)
Fedorowicz Zygmunt - Polska. Krajobraz i człowiek. Wypisy geograficzne. (1925)
Fedorowicz Zygmunt: Polska. Krajobraz i człowiek. Wypisy geograficzne. Warszawa 1925. Wyd. M. Arcta. 21 cm, str. 265, (2), ilustr., oryg. broszura. (podniszczona opr., nieaktualne stemple, pryw. wpisy na k. tyt. i przedtyt.)
45,00 PLN
Dítě českého muzikantství: Josef Suk. (Praha 1935)
Dítě českého muzikantství: Josef Suk. (Praha 1935)
Dítě českého muzikantství : Josef Suk. Praha 1935. Edice Corona. 27 cm, str. 28, (3), oryg. broszura. (egz. nie był wyd. zszyty). Wydano 250 egz. numerowanych.
50,00 PLN
Obrębska Antonina - "Stryj, wuj, swak" w dialektach i historii języka polskiego. (1929)
Obrębska Antonina - "Stryj, wuj, swak" w dialektach i historii języka polskiego. (1929)
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami. Kraków 1929. Nakł. PAU. 23 cm, str. 100, tabl. złoż. (3): mapy, opr. karton. Monografie polskich cech gwarowych nr 5.
40,00 PLN
Dziubałtowski Seweryn - Étude phytosociologique du Massif de S-te Croix. I. (1928) z tablicą kolor.
Dziubałtowski Seweryn - Étude phytosociologique du Massif de S-te Croix. I. (1928) z tablicą kolor.
Dziubałtowski Seweryn: Étude phytosociologique du Massif de Ste Croix. I. Les forets de la partie centrale de la chaîne principale et des montagnes: "Stawiana"; et "Miejska". Warszawa 1928. 24 cm, str. 43, tabl. 7, mapka kolor., brosz. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Vol. V, nr 5. Księga jubileuszowa Emila Godlewskiego (sen.) cz.5. (egz. nie rozcięty, okł. lekko naddarta)
80,00 PLN
Krzyżanowski Witold - Ekspansja kapitału Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. (1927)
Krzyżanowski Witold - Ekspansja kapitału Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. (1927)
Krzyżanowski Witold: Ekspansja kapitału Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. (Odb. z "Przeglądu Współczesnego" nr 58, - luty 1927). Kraków 1927. Nakł. Krak. Sp. Wyd. 24 cm, str. 27, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
45,00 PLN
Laeng G. - Roma. Itineraire guide de la promenade touristique en tramway. (1926)
Laeng G. - Roma. Itineraire guide de la promenade touristique en tramway. (1926)
Laeng G.: Roma. Itineraire guide de la promenade touristique en tramway. Roma 1926. Tramvie del Governatorato di Roma. S.P.Q.R. Azienda Tramviaria. 17 cm, str. 16, (2), plan składany, oryg. broszura. (pieczęć: "Polskie Biuro Podróży Francopol". Załamany róg opr.)
50,00 PLN
Bocheński T. A. - On the structure of Sigillarian cones and the mode of their association with their stems. (1939)
Bocheński T. A. - On the structure of Sigillarian cones and the mode of their association with their stems. (1939)
Bocheński T. A. On the structure of Sigillarian cones and the mode of their association with their stems. Budowa sygilariowych szyszek sporofilowych i sposób ich umieszczenia na pniu. Odb.: Publications Silésiennes de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Travaux géologiques, nr 7. Kraków 1939. Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności. 26 cm, str. 28, (11); kart tabl. XI : ilustr., opr. karton. (pieczęć własn., przybrudzona opr.)
40,00 PLN
Der Geheiligte Tag des Christen.  Lateinisch und deutsch nach dem romischen Missale und Breviere. (1883) modlitewnik
Der Geheiligte Tag des Christen. Lateinisch und deutsch nach dem romischen Missale und Breviere. (1883) modlitewnik
Der Geheiligte Tag des Christen. Ein Gebetbuch fur katholiken... Lateinisch und deutsch nach dem romischen Missale und Breviere. Ausgabe No 1 in kleiner Format. Benziger & Co. (cop.) 1883. Format: 10,5x7,5 cm, str. (2),319, (1), tabl. kolor. 1, ryc. w tekście, opr. celuloidowa z ozdobną figurą na licu, z kompletnym zapięciem, brzeg bloku złoc. Modlitewnik w jęz. łacińskim i niemieckim.
250,00 PLN
Pękiel Bartłomiej - "Audite mortales"...
Pękiel Bartłomiej - "Audite mortales"...
Pękiel Bartłomiej - "Audite mortales" a 2 canti, 2 alti, tenore, basso, 2 viole da gamba, violone con basso d'organo. Wg rękopisu z XVII w. wyd. i oprac. Hieronim Feicht i Kazimierz Sikorski. Warszawa (1928) Skład gł. Gebethner & Wolf. 32 cm, str. 40; (4); (4); (4), broszura. (okł. podniszczona, ze śladami reperacji, podpis własn.)
50,00 PLN
Pokaż:
40 80 120