Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki przyrodnicze

Dyakowska Jadwiga - Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem. (Starunia) 1939
Dyakowska Jadwiga - Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem. (Starunia) 1939
Dyakowska Jadwiga: Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem. Kraków 1939. PAU. 27 cm, str. 15, tabl. (3), ilustr. opr. brosz. Starunia nr 17. (zniszczona okł. - kruchy papier; przybrudzenia)
30,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. R.III. Kraków, styczeń - luty 1947. Nr 1/2.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. R.III. Kraków, styczeń - luty 1947. Nr 1/2.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. R.III. Kraków, styczeń - luty 1947. Nr 1/2. Nakł. PROP. 21 cm, str. 94, (2); +str 12, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 35. Kraków 1970.
Ochrona przyrody. R. 35. Kraków 1970.
Ochrona przyrody. R. 35. Kraków 1970. PAN. 30 cm, str. 335, ilustr., tabl., mapy, załącznik, opr. pł. Treść (ogólnie): Kawecki: Ustwy Sejmu galicyjskiego z roku 1868 i ich znaczenie dla nowoczesnej ochrony przyrody w Polsce; Wilkoń-Michalska: Zmiany sukcesyjne w rezerwacie halofitów Ciechocinek w latach 1954-1965; Sokołowski: Roślinność rezerwatu Cisowy Jar koło Olecka; Boiński: Stosunki fitosocjologiczne projektowanego rezerwatu lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos Scop. koło Pszczółczyna w woj. bydgoskim; Rokita: Systemy korzeniowe niektórych drzew i krzewów i ich przydatność do obudowy biologicznej potoków górskich; Świeboda: Wpły przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na roślinność Fabryki Supertomasyny "Bonarka" w Krakowie; Sowa, Szczęsny: Widelnice (Plecoptera) i chruściki (Trichoptera) Babiej Góry; Dratnal: Materiały do poznania ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) Babiogórskiego Parku Narodowego i okolic; Alexandrowicz: Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą.
60,00 PLN
Wodziczko Adam, Czubiński Zygmunt - Materiały do inwentarza rezerwatów przyrody na odzyskanych Ziemiach Zachodnich.
Wodziczko Adam, Czubiński Zygmunt - Materiały do inwentarza rezerwatów przyrody na odzyskanych Ziemiach Zachodnich.
Wodziczko Adam, Czubiński Zygmunt: Materiały do inwentarza rezerwatów przyrody na odzyskanych Ziemiach Zachodnich. Odb. z: "Przegląd Zachodni". 1946, nr 1. (Poznań) 1946. Państwowa Rada Ochrony Przyrody. 24 cm, str. 32, ilustr., broszura. Państwowa Rada Ochrony Przyrody ; nr 57. (egz. nie rozcięty, plamki i drobne ubytki na okł.)
35,00 PLN
100 trujących stworzeń. Na Ścieżkach Wiedzy.
100 trujących stworzeń. Na Ścieżkach Wiedzy.
100 trujących stworzeń. Na Ścieżkach Wiedzy. Encyklopedia. Tłum. Urszula Ruzik-Kulińska. Warszawa (cop. 2013). Bellona. 25 cm, str. 108, (4), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Zając M., Zając A.: Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Kraków 1995. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN. 21 cm, str. 303, opr. karton.
60,00 PLN
Sudnik-Wójcikowska Barbara - Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2.
Sudnik-Wójcikowska Barbara - Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2.
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2. Warszawa 1987. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. 24 cm, str. 242; 435, opr karton.
120,00 PLN
Chojnacki Jan - Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (+ mapy)
Chojnacki Jan - Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (+ mapy)
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. Warszawa 1991. Wyd. U.W. 24 cm, str. 227, tabl., opr. karton (+ mapy)
65,00 PLN
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś.... Pars 1-2.
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś.... Pars 1-2.
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś in celebration of his 70th birthday. Pars 1-2. Ed. by Ryszard Ochyra, Leon Stuchlik. Kraków 1993. W Szafer Inst. of Botany, Polish Acadey of Sciences. 24 cm, str. VI, 384; V, [385- 759], ilust., tabl., opr. karton.
65,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. Wrocław 1986. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 343, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.
65,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. Wrocław 1988. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 273, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16
65,00 PLN
Nowość
Hodowla pszczół. Praca zbiorowa pod red. A. Demianowicza i J. Gauderskiej. (1957)
Hodowla pszczół. Praca zbiorowa pod red. A. Demianowicza i J. Gauderskiej. (1957)
Hodowla pszczół. Praca zbiorowa pod red. A. Demianowicza i J. Gauderskiej. Warszawa 1957. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne. 25 cm, str. XII, 775, (1); k. tab. złoż. (2); k. tabl. kolor. 10; ryc. w tekście i na oddz. tabl., mapki w tekście, errata, opr. pł. (przybrudzona opr., plamki, przybrudzenia. Egz. kompletny.)
150,00 PLN
Zespoły roślinne uroczyska Żądłowice. (Pr. zb.)
Zespoły roślinne uroczyska Żądłowice. (Pr. zb.)
Zespoły roślinne uroczyska Żądłowice.Oprac. Jakub Mowszowicz, Ryszard Sowa, Romuald Olaczek, Halina Urbanek. Łódź 1969. Ł.T.N. 24 cm, str. 41, (1), tabl., opr. karton. Z dedyk. jednego ze wspólautorów (R. Sowa).
45,00 PLN
Mowszowicz Jakub -  Conspectus florae Vilnensis. Flora kwiatowa okolic Wilna. (Przegląd flory wileńskiej, cz.2.)
Mowszowicz Jakub - Conspectus florae Vilnensis. Flora kwiatowa okolic Wilna. (Przegląd flory wileńskiej, cz.2.)
Mowszowicz Jakub: Flora kwiatowa okolic Wilna. (Przegląd flory wileńskiej, cz.2.) Łódź 1958. Ł.T.N. 25 cm, str. 128, (2), broszura. Łódzkie Tow. Nauk. Wydz. III, nr 51.
45,00 PLN
Mowszowicz Jakub - Z dziejów roślin uprawnych. Warzywa.
Mowszowicz Jakub - Z dziejów roślin uprawnych. Warzywa.
Mowszowicz Jakub: Z dziejów roślin uprawnych. Warzywa. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 107, (5), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Kowal Tadeusz - Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową.
Kowal Tadeusz - Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową.
Kowal Tadeusz: Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową. Wrocław 1965. Wr. Tow. Nauk. 23 cm, str. 67, opr. kart.
35,00 PLN
Zawistowski Feliks - Sposoby wyróżniania siedlisk łąk trzęślicowych dla celów przedmelioracyjnych na przykładzie łąk doliny Gąsawki.
Zawistowski Feliks - Sposoby wyróżniania siedlisk łąk trzęślicowych dla celów przedmelioracyjnych na przykładzie łąk doliny Gąsawki.
Sposoby wyróżniania siedlisk łąk siedliskowych. Warszawa 1963. PWRiL. PAN. 24 cm, str. 112, broszura. Roczniki nauk rolniczych T.106, ser.D - monografie.
40,00 PLN
Hawks Ellison - Dziwy przyrody. (1937)
Hawks Ellison - Dziwy przyrody. (1937)
Hawks Ellison: Dziwy przyrody. Z 38 rys. oraz 109 ilustr. na 48 tabl. . Przeł. F. Rutkowski. Wyd. 2. Warszawa b.r.w. (1937). Trzaska, Evert i Michalski. 22 cm, str. VIII, 242, ilustr. na oddz. tabl., opr. karton. Biblioteka Wiedzy T. 15. (lekkie przybrudzenia)
40,00 PLN
Zbiór prac wydany ku uczczeniu pamięci Prof. Dra Alfreda Obalińskiego... (1899) medycyna
Zbiór prac wydany ku uczczeniu pamięci Prof. Dra Alfreda Obalińskiego... (1899) medycyna
Zbiór prac wydany ku uczczeniu pamięci Prof. Dra Alfreda Obalińskiego, przez jego uczniów i współpracowników. Kraków 1899. Nakł. grona współpracowników. 26 cm, str. 265, (1), portret, tablice, opr. ppł. (pęknięcie przy wyklejce) Prace: Urbanik Ryszard: O wynikach pierwszorzędnej resekcyi jelita zgorzelinowego w przepuklinach uwięzłych, na podstawie materyału prof. Obalińskiego... Gawlik Jan: Przyszycie nerki wedrującej według sposobu Obalińskiego. Kaczkowski Karol: O kamieniach pęcherzowych na podstawie przypadków operowanych przez prof. Dra Obalińskiego. Piotrowski Tymoteusz: Wyniki resekcji stępu sposobem Obalińskiego. Droba Stanisław: Przyczynek do chirurgii dróg żółciowych, na podstawie materyału prof. Obalińskiego... Rutkowski Maksymilian: Niedrożność jelit mechaniczna na podstawie 156 przypadków. Rutkowski Maksymilian: Plastyka pęcherza.
150,00 PLN
Medwecka-Biegańska Maria; Heynar Wilhelmina - Gęstość sieci wodnej na Wyżynie Małopolskiej. (1926)
Medwecka-Biegańska Maria; Heynar Wilhelmina - Gęstość sieci wodnej na Wyżynie Małopolskiej. (1926)
Medwecka Biegańska Maria: Gęstość sieci wodnej w zachodniej części Wyżyny Małopolskiej. Z dodatkiem Wilhelmina Heynar: Gęstość sieci wodnej w środkowej części Wyżyny Małopolskiej. Kraków 1926. Nakł. Księg. Orbis. 23 cm, str. 74, tabl. III, opr. brosz.
35,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 2. (Kraków 1991)
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 2. (Kraków 1991)
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 2. Kraków 1991. PAN. 30 cm, str. 212, (3), ilustr., tabl., mapy, plansze, opr. karton.
45,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 1. (Kraków 1991)
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 1. (Kraków 1991)
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 1. Kraków 1991. PAN. 30 cm, str. 139, (3), ilustr., tabl., opr. karton
40,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 57. Kraków 2000.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 57. Kraków 2000.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 57. Kraków 2000. PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 120, (4), ilustr., tabl., opr. karton. lak. Treść (ogólnie): Szwagrzyk, Holeksa: Cele i metody ochrony ekosystemów leśnych na przykładzie planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego; Witkowska -Żuk, Ciurzycki: Sukcesja roślinnosci na terenach wyłączonych z wypasu owiec w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1965-1994; Śliwa: Lichenoindykacja zmian środowiska naturalnego Beskidu Sądeckiego; Krzewicka, Śliwa: Porosty rezerwatu "Prządki" koło Krosna (Pogórze Dynowskie); Stebel, Wilczek: Szata roślinna rezerwatu przyrody "Grapa" w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie); Bąba: Zmiany w populacji wisienki stepowej Cerasus fruticosa Pall. w Ojcowskim Parku Narodowym; Alexandrowicz: Malakofauna powodziowych osadów Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym; Kaźmierczak, Bieda: Zmiany w faunie epigeicznych biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) buczyny karpackiej w Ojcowskim Parku Narodowym na przestrzeni 30 lat; Dzięciołowski, Goździewski: Liczebność i rozmieszczenie bobra Castor fiber L. na Suwalszczyźnie
40,00 PLN
Nowak Eugeniusz - Zwierzęta w ekspansji. (Omega)
Nowak Eugeniusz - Zwierzęta w ekspansji. (Omega)
Nowak Eugeniusz: Zwierzęta w ekspansji. Warszawa 1974. WP. 18 cm, str. 183, (1), opr. karton. Seria Omega.
18,00 PLN
Wpływ wibracji i hałasu na zdrowie człowieka. Oprac. Lesław Grzegorczyk, Andrzej Halama, Zbigniew Onisk
Wpływ wibracji i hałasu na zdrowie człowieka. Oprac. Lesław Grzegorczyk, Andrzej Halama, Zbigniew Onisk
Wpływ wibracji i hałasu na zdrowie człowieka. Oprac. Lesław Grzegorczyk, Andrzej Halama, Zbigniew Onisk. Warszawa 1982. Wydaw. Min. Obrony Narodowej. 17 cm, str. 94, (2), opr. karton. Wychowanie Zdrowotne w LWP i Ochrona Środowiska ; 24.
20,00 PLN
Mądalski Józef - Atlas flory polskiej i ziem ościennych. T. IX, z. 5: Cruciferae (Pars 4)
Mądalski Józef - Atlas flory polskiej i ziem ościennych. T. IX, z. 5: Cruciferae (Pars 4)
Mądalski Józef: Atlas flory polskiej i ziem ościennych. T. IX, z. 5: Cruciferae (Pars 4). Tabl. oprac. Elżbieta Skwirzyńska. Warszawa - Wrocław 1967. PWN. 35 cm, str. 71, k. tabl. (40), w karton. tece.
90,00 PLN
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ser. III. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924.
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ser. III. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924.
Rozprawy Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924. (ser. III) Kraków 1927. Nakł. PAU. 25 cm, str. (4), 297, tabl., 8, ilustr. mapa, broszura. (naddarta okł.)
150,00 PLN
Rośliny użytkowe. Pod red. nauk. T. Gorczyńskiego.
Rośliny użytkowe. Pod red. nauk. T. Gorczyńskiego.
Rośliny użytkowe. Pod red. nauk. T. Gorczyńskiego. Warszawa 1961. W.P. 21 cm, str. 309, (3), tabl. kolor. (1), liczne ilustr. w tekście, opr. pł. z obw. Wyd. Popularno-Encyklopedyczne.
20,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 37. Warszawa - Kraków 1972.
Ochrona przyrody. R. 37. Warszawa - Kraków 1972.
Ochrona przyrody. R. 37. Warszawa - Kraków 1972. PAN. 30 cm, str. 360, ilustr., tabl., mapy., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
50,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 31. Kraków 1965.
Ochrona przyrody. R. 31. Kraków 1965.
Ochrona przyrody. R. 31. Kraków 1965. PAN. 30 cm, str. 232, ilustr., tabl., mapy., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 30. Kraków 1964.
Ochrona przyrody. R. 30. Kraków 1964.
Ochrona przyrody. R. 30. Kraków 1964. PAN. 30 cm, str. 182, ilustr., tabl., mapy., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 56. Kraków 1999.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 56. Kraków 1999.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 56. Kraków 1999. PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 17, (3), ilustr., tabl., opr. karton. lak.
40,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 54. Kraków 1997.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 54. Kraków 1997.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 54. Kraków 1997. PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 160, (3), ilustr., tabl., opr. karton. lak.
40,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 52. Kraków 1995.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 52. Kraków 1995.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 52. Kraków 1995. PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 224, (3), ilustr., opr. karton. lak. (załamany róg opr.)
40,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 51. Kraków 1994.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 51. Kraków 1994.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 51. Kraków 1994. PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 184, (3), ilustr., tabl., opr. karton. lak.
40,00 PLN
Trepka Andrzej - Zwierzęta wychodzą z mórz.
Trepka Andrzej - Zwierzęta wychodzą z mórz.
Trepka Andrzej: Zwierzęta wychodzą z mórz. Katowice 1977. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 431, (1), tabl. ilustr., opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Pawłowski Bogumił - Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. (1937)
Pawłowski Bogumił - Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. (1937)
Pawłowski Bogumił: Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. Kraków 1937. Wyd. Inst. Bot. UJ. 20 cm, str. 13, broszura (z dedykacją autora)
30,00 PLN
Pawłowski Bogumił - Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich (1937)
Pawłowski Bogumił - Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich (1937)
Pawłowski Bogumił: Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich. Nadbitka z ";Ochrony Przyrody" r. 17, 1937. 27 cm, str. (93-110), ilustr., broszura. (lekko podniszczona okładka, sygnatura na okł.)
25,00 PLN
Szafer Władysław - The vegetation of Poland.
Szafer Władysław - The vegetation of Poland.
The vegetation of Poland. Ed. by Władysław Szafer. Warszawa 1966. Pergamon Press. PWN. 24 cm, str. XXIII, 738, (1), ilustr., opr. pł.
100,00 PLN
Skowron Stanisław - Biologiczna szkoła krakowska. (Omega)
Skowron Stanisław - Biologiczna szkoła krakowska. (Omega)
Skowron Stanisław: Biologiczna szkoła krakowska. Warszawa 1970. WP. 18 cm, str. 178, (2), opr. karton. Seria Omega.
18,00 PLN
Pokaż:
40 80 120