Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki o literaturze

Zaworska Helena - Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza.
Zaworska Helena - Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza.
Zaworska Helena: Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza. Kraków 1980. WL. 21 cm, str. 274, (5), opr. karton.
25,00 PLN
Hen Józef: Boy - Żeleński. Błazen - wielki mąż.
Hen Józef: Boy - Żeleński. Błazen - wielki mąż.
Hen Józef: Boy - Żeleński. Błazen - wielki mąż. Wyd. III. Warszawa 2008. W.A.B. 25 cm, str. 299, (5), str. tabl. (16), ilustr. , opr. tw. z obw. Seria Fortuna i Fatum
50,00 PLN
Bohaterowie literatury polskiej. Pod red. Mariana Kisiela.
Bohaterowie literatury polskiej. Pod red. Mariana Kisiela.
Bohaterowie literatury polskiej. Pod red. Mariana Kisiela. Katowice 1993. Videograf. 16 cm, str. 240, (48), opr. karton. Kieszonkowa encyklopedia literatury i sztuki.
18,00 PLN
Inglot Mieczysław - Romantyzm. Słownik literatury polskiej.
Inglot Mieczysław - Romantyzm. Słownik literatury polskiej.
Inglot Mieczysław: Romantyzm. Słownik literatury polskiej. Gdańsk (cop. 2007). Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Wyd. Słowo/obraz Terytoria. 22 cm, str. 295, (1), opr. karton. lak. Biblioteka Między Tekstami.
28,00 PLN
Autor, podmiot literacki, bohater. Studia pod red. Anny Martuszewskiej i Janusz Sławińskiego.
Autor, podmiot literacki, bohater. Studia pod red. Anny Martuszewskiej i Janusz Sławińskiego.
Autor, podmiot literacki, bohater. Studia pod red. Anny Martuszewskiej i Janusz Sławińskiego. Wrocław 1983. Ossol. 24 cm, str. 252, opr. karton. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 63.
30,00 PLN
Archiwum Józefa i Marii Czapskich z Maisons-Laffitte.
Archiwum Józefa i Marii Czapskich z Maisons-Laffitte.
Archiwum Józefa i Marii Czapskich z Maisons-Laffitte. Zinwentaryzował, wstęp i indeks przygot. Janusz S. Nowak, przy współpr. Janusza Pezdy. Kraków - Warszawa (2008). Muzeum Narodowe. Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. 24 cm, str. 475, (5); str. tabl. (10): ilustr. (gł. kolor.), opr. karton. (wycięty / uzupełniony dolny margines karty tytułowej, delikatne przyżółcenie ostatniej karty)
45,00 PLN
Hadaczek Bolesław - Postać pedagoga w literaturze polskiej.
Hadaczek Bolesław - Postać pedagoga w literaturze polskiej.
Hadaczek Bolesław: Postać pedagoga w literaturze polskiej. Warszawa 1977. PWN. 24 cm, str. 171, (2), opr. karton. (podpis własn.)
20,00 PLN
Wroczyński Ryszard - Pozytywizm warszawski. Zarys dziejów oraz wybór publicystyki i krytyki.
Wroczyński Ryszard - Pozytywizm warszawski. Zarys dziejów oraz wybór publicystyki i krytyki.
Wroczyński Ryszard: Pozytywizm warszawski. Zarys dziejów oraz wybór publicystyki i krytyki. Warszawa 1948. PZWS. 21 cm, str. 239, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Konteksty polonistycznej edukacji. Pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i Seweryny Wysłouch.
Konteksty polonistycznej edukacji. Pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i Seweryny Wysłouch.
Konteksty polonistycznej edukacji. Pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i Seweryny Wysłouch. Poznań 1998. Poznańskie Studia Polonistyczne. 24 cm, str. 413, (2) : 1 portr., opr. karto
30,00 PLN
Miłosz Czesław - Człowiek wśród skorpionów.
Miłosz Czesław - Człowiek wśród skorpionów.
Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Warszawa 1982. PIW. 21 cm, str. 173, (3), opr. karton. z obw. O Stanisławie Brzozowskim.
20,00 PLN
Maciąg Włodzimierz - Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980.
Maciąg Włodzimierz - Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980.
Maciąg Włodzimierz: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980. Wrocław 1992. Ossol. 21 cm, str. 387, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Szaruga Leszek - Świat, język, księga.
Szaruga Leszek - Świat, język, księga.
Szaruga Leszek: Świat, język, księga. Lublin 2001. Wyd. UMCS. 21 cm, str. 118, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Siwiec Paweł - Abu al-Atahiya. Poeta, błazen, asceta.
Siwiec Paweł - Abu al-Atahiya. Poeta, błazen, asceta.
Siwiec Paweł: Abu al-Atahiya. Poeta, błazen, asceta. Kraków 2012. Księg. Akad. 24 cm, str. 183, opr. karton.
18,00 PLN
Tekst i fabuła. Studia pod red. C. Niedzielskiego  i J. Sławińskiego.
Tekst i fabuła. Studia pod red. C. Niedzielskiego i J. Sławińskiego.
Tekst i fabuła. Studia pod red. C. Niedzielskiego i J. Sławińskiego. Warszawa 1979. IBL PAN. 24 cm, str. 234, opr. karton. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t.LIV. (plamki na licu opr. i marginesach pierwszych kart)
30,00 PLN
Abramowska Janina - Pisarze w zwierzyńcu.
Abramowska Janina - Pisarze w zwierzyńcu.
Abramowska Janina: Pisarze w zwierzyńcu. Poznań 2010. Wyd. Poznańskie. 24 cm, str. 188, opr. karton.
28,00 PLN
Tango Gombrowicz
Tango Gombrowicz
Tango Gombrowicz. Zebrał, przeł., i wstępem opatrzył Rajmund Kalicki. Kraków - Wrocław 1984. WL. 21 cm, str. 389, (2), str. tabl. (56), ilustr., opr. karton. z obw. (lekko wystrzępiony brzeg obw. na grzbiecie, ekslibrisy).
28,00 PLN
Jaworski Marek - Władysław Tatarkiewicz.
Jaworski Marek - Władysław Tatarkiewicz.
Jaworski Marek: Władysław Tatarkiewicz. Warszawa 1975. Wyd. Interpress. 17 cm, str. 130, (2), ilustr. na tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Gębik Władysław - O Michale Lengowskim, pieśniarzu warmińskim, w setną rocznicę urodzin.
Gębik Władysław - O Michale Lengowskim, pieśniarzu warmińskim, w setną rocznicę urodzin.
Gębik Władysław: O Michale Lengowskim, pieśniarzu warmińskim, w setną rocznicę urodzin. Olsztyn 1972.: Wyd. Pojezierze: na zlec. Klubu Literatury Regionalnej Zw. Literatów Polskich.18 cm, str. 67, (1), [4] k. tabl: il., mapka, opr. karton.
16,00 PLN
Królikiewicz Grażyna - Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny.
Królikiewicz Grażyna - Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny.
Królikiewicz Grażyna: Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny. Kraków 1993. Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas". 24 cm, str. 133, (5), str. tabl. (20): ilustr., opr. karton.
80,00 PLN
Pogranicza poezji. Wybór i oprac. J.Z. Brudnicki, J. Wittan.
Pogranicza poezji. Wybór i oprac. J.Z. Brudnicki, J. Wittan.
Pogranicza poezji. Wybór i oprac. J.Z. Brudnicki, J. Wittan. Warszawa 1983. Iskry. 21 cm, str. 491, (1), opr. pł. z obw. (brzeg obw. lekko naddarty)
28,00 PLN
Orlewski Jerzy - Ziemia ostrzega.
Orlewski Jerzy - Ziemia ostrzega.
Orlewski Jerzy: Ziemia ostrzega. Warszawa 1962. PZWS. 21 cm, str. 137, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Wierzbicki Jan - Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX
Wierzbicki Jan - Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX
Wierzbicki Jan: Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX . Wrocław 1970. Zakład Narod. im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. 23 cm, str. 167, (1), opr. karton.
45,00 PLN
Stabryła Stanisław - Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975.
Stabryła Stanisław - Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975.
Stabryła Stanisław: Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975. Kraków 1983. W.L. 21 cm, str. 640, opr. pł.
30,00 PLN
Chandler Raymond - Mówi Chandler.
Chandler Raymond - Mówi Chandler.
Chandler Raymond: Mówi Chandler. Przekł. Ewa Budrewicz. Wstęp Krzysztof Mędrak. Warszawa 1983. Czytelnik. 21 cm, str. 343, (3), opr. karton z obw. (obw. lekko przytarta przy brzegach)
18,00 PLN
Kolińska Krystyna - Zegadłowicz. Podwójny żywot Srebrempisanego.
Kolińska Krystyna - Zegadłowicz. Podwójny żywot Srebrempisanego.
Kolińska Krystyna: Zegadłowicz. Podwójny żywot Srebrempisanego. Warszawa 1999. Wyd. Trio. 20 cm, str. 269, (1), ilustr. opr. kart. lak.
20,00 PLN
Cieślikowski Jerzy - Literatura osobna. (Teoria i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży)
Cieślikowski Jerzy - Literatura osobna. (Teoria i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży)
Cieślikowski Jerzy: Literatura osobna. Wybór Ryszard Waksmund. Warszawa 1985. N.K. 23 cm, str. 241, (3), opr. karton. Teoria i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży, t.3.
28,00 PLN
Warneńska Monika - Eliksir papy Hemingwaya.
Warneńska Monika - Eliksir papy Hemingwaya.
Warneńska Monika: Eliksir papy Hemingwaya. Szczecin 1989, Wyd. Glob. 21 cm, str. 343, (3), opr. karton.
20,00 PLN
Głowiński Michał - Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych.
Głowiński Michał - Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych.
Głowiński Michał: Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych.Warszawa 1973. PWN. 21 cm, str. 346, (2), opr. karton. (lekkie załamania na okł.)
30,00 PLN
Ursel Marian - Fredrowskie teatralizacje. Studia i szkice.
Ursel Marian - Fredrowskie teatralizacje. Studia i szkice.
Ursel Marian: Fredrowskie teatralizacje. Studia i szkice. Wrocław 1994. Wyd. Wrocławskie. 21 cm, st. 217, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Lubaś Władysław - Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego.
Lubaś Władysław - Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego.
Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego. Kraków 1992. PAN. 24 cm, str. 98, opr. kart.
18,00 PLN
Maślanka - Soro Maria - Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit.
Maślanka - Soro Maria - Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit.
Maślanka - Soro Maria: Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit. Kraków 2013. Księg. Akad. 21 cm, str. 256, opr. tw.
30,00 PLN
Cowley Malcolm - O sytuacji w literaturze. (Biblioteka Krytyki Współczesnej)
Cowley Malcolm - O sytuacji w literaturze. (Biblioteka Krytyki Współczesnej)
Cowley Malcolm: O sytuacji w literaturze. Tłum. Ewa Krasnowolska. Warszawa 1969. Państ. Instytut Wydawniczy. 18 cm, str. 374, (2), opr. karton. Biblioteka Krytyki Współczesnej.
20,00 PLN
Starnawski Jerzy - Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych.
Starnawski Jerzy - Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych.
Starnawski Jerzy: Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych. Wrocław 1956 . Ossol. 25 cm, str. XXVI, 297, (1), ilustr. na tabl., opr. pł. (prywatna sygnatura na grzbiecie)
20,00 PLN
Kwiatkowski Tadeusz - Od kuchni. Anegdoty literackie.
Kwiatkowski Tadeusz - Od kuchni. Anegdoty literackie.
Kwiatkowski Tadeusz: Od kuchni. Anegdoty literackie. Karykatury w tekście Andrzej Stopka. Kraków 1987. KAW. 21 cm, str. 93, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Leksykon lektur i wierszy. Gimnazjum. (Wyd. Greg)
Leksykon lektur i wierszy. Gimnazjum. (Wyd. Greg)
Leksykon lektur i wierszy. Gimnazjum. Pr.zb. Kraków (b.r.w.) Wyd. Greg. 21 cm, str. 430, opr. tw. Wszystkie obowiązkowe lektury i wiersze. Streszczenia, analiza i interpretacja. (z okł.)
20,00 PLN
Lasić Stanko - Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej.
Lasić Stanko - Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej.
Lasić Stanko: Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej. Przeł. M. Pertyńska. Warszawa 1976. PIW. 18 cm, str. 181, (3), opr. karton. z obw. Bibl. krytyki współczesnej. (drobne rdzawe plamki)
35,00 PLN
Bukowski Kazimierz - Biblia a literatura polska.
Bukowski Kazimierz - Biblia a literatura polska.
Bukowski Kazimierz: Biblia a literatura polska. Antologia. Wyd. 2. poprawione i uzup. Poznań 1988. Pallottinum. 21 cm, str. 392, tabl. ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Głowacki Aleksander (Bolesław Prus) - Listy
Głowacki Aleksander (Bolesław Prus) - Listy
Głowacki Aleksander (Bolesław Prus): Listy. Oprac., komentarzem i posłowiem opatrzyła Krystyna Tokarzówna. Red. nauk. Zygmunt Szweykowski. Warszawa 1959. PIW. 21 cm, str.438, (2), tabl. fot., opr. pł. (drobne plamki)
28,00 PLN
Starnawski Jerzy - Bronisław Chlebowski.
Starnawski Jerzy - Bronisław Chlebowski.
Starnawski Jerzy: Bronisław Chlebowski. Warszawa 1986. PWN. 17 cm, str. 241, (3), ilustr., opr. karton. Sylwetki warszawskie.
18,00 PLN
Kostkiewiczowa Teresa - Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia.
Kostkiewiczowa Teresa - Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia.
Kostkiewiczowa Teresa: Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia. Warszawa 1975. PWN. 20 cm, str. 479, ilustr. opr. pł.
25,00 PLN
Pokaż:
40 80 120