Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Biblioteka Narodowa

Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła oraz Wybór bajek politycznych. (BN I nr 4)
Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła oraz Wybór bajek politycznych. (BN I nr 4)
Niemcewicz Julian Ursyn: Powrót posła. Komedia w trzech aktach oraz Wybór bajek politycznych. Wyd. 9. Oprac. Z. Skwarczyński. Wrocław 1981. Ossol. 16 cm, str. XC, 115, (1), portret., opr. karton. BN I nr 4. (kilka drobnych plamek na licu opr.)
20,00 PLN
Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. (BN I / 253) Część. II.
Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. (BN I / 253) Część. II.
Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. Cz. II. (BN I / 253). Przypisy oprac. Janusz Stradecki. Wrocław 1987. Ossol. 17 cm, str. (3), 244-702, (4), opr. pł.
25,00 PLN
Szarzyński Sęp, Mikołaj - Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków (BN I / 118)
Szarzyński Sęp, Mikołaj - Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków (BN I / 118)
Szarzyński Sęp, Mikołaj: Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków. Wyd. 2 zmienione. Oprac. i wstep Julian Krzyżanowski. Wrocław 1973. Ossol. 17 cm, str. LXIX, 95, (3), opr. pł. BN I / 118
45,00 PLN
Poetyka okresu renesansu. Antologia. (BN II / 205)
Poetyka okresu renesansu. Antologia. (BN II / 205)
Poetyka okresu renesansu. Antologia. Wybór, wstęp i oprac. Elżbieta Sarnowska - Temeriusz. Przypisy Jerzy Mańkowski, Elżbieta Sarnowska - Temeriusz. Wrocław 1982. Ossol. 17 cm, str. CXXII, 552, (2), opr. pł. BN II / 205
35,00 PLN
Mickiewicz Adam - Wybór poezyj. T. 2. (BN I / 66)
Mickiewicz Adam - Wybór poezyj. T. 2. (BN I / 66)
Mickiewicz Adam: Wybór poezyj. T. 2. Wyd. 3 zmienione. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1986. Ossol. 17 cm, str. CXXVI, 364, (4), opr. karton. BN I / 66.
25,00 PLN
Mickiewicz Adam - Wybór poezyj. T. 1. (BN I / 6)
Mickiewicz Adam - Wybór poezyj. T. 1. (BN I / 6)
Mickiewicz Adam: Wybór poezyj. T. 1. Wyd. 7. poprawione i uzup. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1986. Ossol. 17 cm, str. LXXVII, 246, (12) opr. karton. BN I / 6.
25,00 PLN
Peiper Tadeusz - Pisma wybrane. (BN I / 235)
Peiper Tadeusz - Pisma wybrane. (BN I / 235)
Peiper Tadeusz: Pisma wybrane. Oprac. Stanisław Jaworski. Wrocław 1979. Ossolineum. 17 cm, str. LXXX, 386, (2), tabl, opr. pł. BN I/235.
25,00 PLN
Morsztyn Jan Andrzej - Wybór poezji. (BN I / 257)
Morsztyn Jan Andrzej - Wybór poezji. (BN I / 257)
Morsztyn Jan Andrzej: Wybór poezji. Oprac. W. Weintraub. Wrocław 1988. Ossolineum 17 cm, str. XCII, 273, opr. karton BN I/257.
20,00 PLN
Krasicki Ignacy - Wybór liryków. (BN I / 252)
Krasicki Ignacy - Wybór liryków. (BN I / 252)
Krasicki Ignacy: Wybór liryków. Oprac. Sante Graciotti Wrocław 1985. Ossol. 16 cm, str. XLIX, 97, (1), opr. karton. BN I / 252.
20,00 PLN
Anonim tzw. Gall -Kronika polska (BN I / 59)
Anonim tzw. Gall -Kronika polska (BN I / 59)
Anonim tzw. Gall: Kronika polska. Wyd. 5. Przeł. R. Grodecki. Przekł. oprac., wstępem i przypisami opatrzył M. Plezia. Wrocław 1982. Ossol, 18 cm, str. LXXXIII, 176, (2), opr. karton. BN seria I nr 59.
20,00 PLN
Fredro Aleksander - Śluby panieńskie (BN I / 22)
Fredro Aleksander - Śluby panieńskie (BN I / 22)
Fredro Aleksander: Śluby panieńskie. Oprac. M. Inglot. Wyd. 6. Wrocław. 1986. Ossol. 17 cm, str. LXIX, 216, (2)., opr. karton. BN I/22 (drobna plamka na marginesie jednej z kart)
20,00 PLN
Lam Jan - Pan komisarz wojenny. Koroniarz w Galicji. (BN I  / 173)
Lam Jan - Pan komisarz wojenny. Koroniarz w Galicji. (BN I / 173)
Lam Jan: Pan komisarz wojenny. Koroniarz w Galicji. Oprac. S. Frybes. Wrocław - Kraków 1960. Ossol. 17 cm, str. LXXXI, (1), 374 (3), opr. pł. BN I/173. (przybrudzona opr.)
30,00 PLN
Czechowicz Józef - Wybór poezji. (BN I/199)
Czechowicz Józef - Wybór poezji. (BN I/199)
Czechowicz Józef: Wybór poezji. Oprac. T. Kłak. Warszawa 1970. Ossol. 17 cm, str. CVI, 164, (2), opr. pł. BN I/199. (żółte plamki na brzegu bloku i na wyklejce)
30,00 PLN
Zapolska Gabriela - Moralność pani Dulskiej (BN I / 187)
Zapolska Gabriela - Moralność pani Dulskiej (BN I / 187)
Zapolska Gabriela: Moralność pani Dulskiej. Oprac. T. Weiss. Warszawa 1986. Ossol. 17 cm, str. LXXV, 156, (8), opr. karton. BN I/187.
20,00 PLN
Rewolucja polska 1946 roku. (BN I / 132)
Rewolucja polska 1946 roku. (BN I / 132)
Rewolucja polska 1946 roku. Wybór źródeł. Oprac. Stefan Kieniewicz. Wrocław (1949). Ossol. 18 cm, str. LIX, (1), 238, (2), opr. karton. BN I/132 (Exlibris, egz. nie rozcięty. Lekko przytarty grzbiet)
35,00 PLN
Plautus Titus - Bracia (BN II / 33)
Plautus Titus - Bracia (BN II / 33)
Plautus Titus: Bracia. Przeł. i oprac. G. Przychocki. Kraków 1924. Kr. Sp. Wyd. 18 cm, str. 146, [2], opr. brosz. BN nr 33 seria II. (oderwany róg okł.)
20,00 PLN
Plautus Titus - Kupiec. (BN II / 46)
Plautus Titus - Kupiec. (BN II / 46)
Plautus Titus: Kupiec. Przeł. i oprac. G. Przychocki. Kraków 1927. Kr. Sp. Wyd. 18 cm, str. XXIII, 97, [2], opr. brosz. BN nr 46 seria II
20,00 PLN
Brzozowski Stanisław - Sam wśród ludzi. (BN I nr 228)
Brzozowski Stanisław - Sam wśród ludzi. (BN I nr 228)
Brzozowski Stanisław: Sam wśród ludzi. Oprac. M. Wyka. Wrocław 1979. Ossol. 16 cm, str. CXXIX, 451, (3), portret., opr. karton. BN I nr 228.
35,00 PLN
Wyspiański Stanisław - Legion. (BN I nr 267)
Wyspiański Stanisław - Legion. (BN I nr 267)
Wyspiański Stanisław: Legion. Oprac. Jan Nowakowski. Wrocław 1989. Ossol. 16 cm, str. LXXXVII, 172, (4), opr. karton. BN seria I nr 267. (kilka podkreśleń w tekście)
20,00 PLN
Krasicki Ignacy - Wybór liryków. (BN I nr 252)
Krasicki Ignacy - Wybór liryków. (BN I nr 252)
Krasicki Ignacy: Wybór liryków. Oprac. Sante Graciotti. Wrocław 1985. Ossol. 16 cm, str. XLIX, 97, (1), opr. karton. BN seria I nr 252.
18,00 PLN
Rittner Tadeusz - Głupi Jakub. Komedia w trzech aktach. Wilki w nocy. Komedia w trzech aktach. (BN I / 160)
Rittner Tadeusz - Głupi Jakub. Komedia w trzech aktach. Wilki w nocy. Komedia w trzech aktach. (BN I / 160)
Rittner Tadeusz: Głupi Jakub. Komedia w trzech aktach. Wilki w nocy. Komedia w trzech aktach..Wrocław 1956. Ossol. 17 cm, str. CLI, 331, (5), opr. pł. BN seria I nr 160.
30,00 PLN
Stur Ludovit - Wybór pism (BN II / 204)
Stur Ludovit - Wybór pism (BN II / 204)
Stur Ludovit: Wybór pism. Przekł. zb. Oprac. H. Janaszek-Ivanicka. Wrocław 1983. Ossol. 17 cm, str. LXXXIX, 452, tabl., opr. pł. BN II/204. (opr. lekko przybrudzona)
28,00 PLN
Słowacki Juliusz - Powieści poetyckie. Szanfary; Hugo; Mnich; Jan Bielecki; Arab; Żmija; Lambro; Godzina myśli. (BN / 47)
Słowacki Juliusz - Powieści poetyckie. Szanfary; Hugo; Mnich; Jan Bielecki; Arab; Żmija; Lambro; Godzina myśli. (BN / 47)
Słowacki Juliusz: Powieści poetyckie. Szanfary; Hugo; Mnich; Jan Bielecki; Arab; Żmija; Lambro; Godzina myśli. Wyd. 2, przejrzane.. Oprac. M. Kridl. Wrocław 1949. Ossol. 17 cm, str. XL, 233, (2), opr. karton. BN seria I nr 47. (liczne rdzawe plamki, lekko naderwana okł.)
20,00 PLN
Feliński Alojzy - Barbara Radziwiłłówna. Tragedia w pięciu aktach. (BN  I / 9)
Feliński Alojzy - Barbara Radziwiłłówna. Tragedia w pięciu aktach. (BN I / 9)
Feliński Alojzy: Barbara Radziwiłłówna. Tragedia w pięciu aktach. Wyd. 6. Oprac. M. Szyjkowski. Wrocław 1950. Ossol. 18 cm, str. 119, opr. karton. BN seria I nr 9. (rdzawe plamki)
18,00 PLN
Polska tragedia neoklasycystyczna. (BN I / 260)
Polska tragedia neoklasycystyczna. (BN I / 260)
Polska tragedia neoklasycystyczna. Oprac. D. Ratajczak. Wrocław 1988. Ossol. 17 cm, str. CLXXXI, 399, ilustr. opr. pł. BN seria I nr 260. Zawiera tragedie: Kropiński L: Ludgarda; Wężyk F.: Gliński; Feliński: Barbara Radziwiłłówna; Hoffmann A.: Bolesław Śmiały
20,00 PLN
Kaden-Bandrowski Juliusz: Generał Barcz. (BN I / 223)
Kaden-Bandrowski Juliusz: Generał Barcz. (BN I / 223)
Kaden-Bandrowski Juliusz: Generał Barcz. Oprac. M. Sprusiński. Wrocław 1975. Ossol. 16 cm, str. XC, 422, (4), opr. pł. BN I / 223.
20,00 PLN
Kraszewski Józef Ignacy: Dziecię Starego Miasta. (BN I/71)
Kraszewski Józef Ignacy: Dziecię Starego Miasta. (BN I/71)
Kraszewski Józef Ignacy: Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury. Wyd. 5. Oprac. W. Danek. Przejrzał i uzup. S. Burkot. Wrocław 1987. Ossol. 18 cm, str. XCVI, 164, (4), ilustr. opr. karton. BN I/71.
15,00 PLN
Zaleski Józef Bohdan: Wybór poezyj.
Zaleski Józef Bohdan: Wybór poezyj.
Zaleski Józef Bohdan: Wybór poezyj. Oprac. C. Gajkowska. Wyd. 3. Wrocław 1985. Ossol. 17 cm, str. XCVI, 392, opr. kart. BN seria I nr 30.
15,00 PLN
Staropolskie pastorałki dramatyczne
Staropolskie pastorałki dramatyczne
Staropolskie pastorałki dramatyczne. Antologia. Oprac. J. Okoń. Wrocław 1989. Ossol. 16 cm, str. LXXX, 375, opr. oryg. pł. obw. BN seria I nr 269.
20,00 PLN
Fielding Henry: Dzieje przygód Józefa Andrewsa
Fielding Henry: Dzieje przygód Józefa Andrewsa
Fielding Henry: Dzieje przygód Józefa Andrewsa i jego przyjaciela pana Abrahama Adamsa. Przekład M. Korniłowicz i W. Lewik. Wrocław 1987. Ossol. 16 cm, str. LXX, 429, opr. oryg. kart. BN seria II nr 219.
14,00 PLN
Wolter: Syn marnotrawny.
Wolter: Syn marnotrawny.
Wolter: Syn marnotrawny. Komedia w pięciu aktach. Przeł. S. Trembecki, oprac. J. Adamski. Wrocław 1951. Ossol. 16 cm, str. LXVIII, 96, opr. oryg. kart. BN seria II nr 63.
14,00 PLN
Pokaż:
40 80 120