Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Kultura, nauka, oświata

Hamer Hanna - Klucz do efektywności nauczania. Poradnik  dla nauczycieli.
Hamer Hanna - Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli.
Hamer Hanna: Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 1994. VEDA. 20 cm, str. 296, opr. karton.
20,00 PLN
Archiwum Józefa i Marii Czapskich z Maisons-Laffitte.
Archiwum Józefa i Marii Czapskich z Maisons-Laffitte.
Archiwum Józefa i Marii Czapskich z Maisons-Laffitte. Zinwentaryzował, wstęp i indeks przygot. Janusz S. Nowak, przy współpr. Janusza Pezdy. Kraków - Warszawa (2008). Muzeum Narodowe. Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. 24 cm, str. 475, (5); str. tabl. (10): ilustr. (gł. kolor.), opr. karton. (wycięty / uzupełniony dolny margines karty tytułowej, delikatne przyżółcenie ostatniej karty)
45,00 PLN
Schewe Olav - Super-student. Jak uczyć się wydajniej i skuteczniej.
Schewe Olav - Super-student. Jak uczyć się wydajniej i skuteczniej.
Schewe Olav: Super-student. Jak uczyć się wydajniej i skuteczniej. Przeł. Z. Zawadzki. Ożarów Maz. 2018. Bukowy Las. 21 cm, str. 248, ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Hadaczek Bolesław - Postać pedagoga w literaturze polskiej.
Hadaczek Bolesław - Postać pedagoga w literaturze polskiej.
Hadaczek Bolesław: Postać pedagoga w literaturze polskiej. Warszawa 1977. PWN. 24 cm, str. 171, (2), opr. karton. (podpis własn.)
20,00 PLN
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce 1920-1961. Oprac. zb. pod red. Władysława Ochmańskiego.
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce 1920-1961. Oprac. zb. pod red. Władysława Ochmańskiego.
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce 1920-1961. Oprac. zb. pod red. Władysława Ochmańskiego. Przedm. M. Walczak. Poznań 1963. Wyd. Poznańskie. 23 cm, str. 404, (1), opr. karton. (załamanie na okł.)
25,00 PLN
Szkolnictwo parafialne w upowszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych.
Szkolnictwo parafialne w upowszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych.
Szkolnictwo parafialne w upowszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji naukowej w Poznaniu 14-17 lipca 1988 roku. Pod red. Jerzego Kozłowskiego. Poznań 1991. PAN. ZBnPZ. 21 cm, str. 174, opr. karton. Polska Akademia Nauk. Zakład Badań nad Polonią Zagraniczną.
20,00 PLN
Popławska Irena - Dawna Łódź w obrazach.
Popławska Irena - Dawna Łódź w obrazach.
Popławska Irena: Dawna Łódź w obrazach.Łódź 1965. PWN. 20 cm, str. 53, (2), opr. karton
20,00 PLN
Historia i kultura. Polono-slavica varsoviensia. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II.
Historia i kultura. Polono-slavica varsoviensia. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II.
Polono-slavica varsoviensia. Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II. Pod red. naukową. A. Mencwela. Warszawa 1991. Wyd. UW. 23 cm, str. 186, opr. karton.
25,00 PLN
Nauka i oświata a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Massalskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin.
Nauka i oświata a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Massalskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin.
Nauka i oświata a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Massalskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Wiesława Cabana; przy współpr. Ewy Kuli i Cezarego Jastrzębskiego. Kielce 2003. Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej. 30 cm, str. 187, (5), ilustr., opr. karton. (drobne wgniecenia na opr., drobne plamki)
45,00 PLN
Historia nauk matematycznych, fizyko-chemicznych i geologiczno-geograficznych Z.16. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. C).
Historia nauk matematycznych, fizyko-chemicznych i geologiczno-geograficznych Z.16. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. C).
Historia nauk matematycznych, fizyko-chemicznych i geologiczno-geograficznych Z.16. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. C). Warszawa 1972. PWN. 24 cm, str. 116, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Treść (ogólnie): Rzepa: Adama Naruszewicza pierwsze polskie mapy historyczne; Szewczyk: Elementy geografii w dziełach Wawrzynca Surowieckiego; Olszewicz: Antoni Rehman (1840-1917). Szkic biograficzno-bibliograficzny; Wypych: Dalsze materiały do biografii Jana Stanisława Kubarego; Karczmarczuk: Badania i prace geograficzne Karola Bohdanowicza odnoszące się do Azji Środkowej: Olszewicz: Wykaz polskich pracowników na polu kartografii (drugie uzupełnienie)
30,00 PLN
50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Cz. 3.
50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Cz. 3.
50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Cz. 3: Forum pracowników Instytutu. Pod red. Andrzeja Hrynkiewicza. Kraków 2007. Polska Akademia Umiejętności. 24 cm, str. 200, fot., opr. karton.
45,00 PLN
Crombie A.C. - Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T.II. Nauka w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych w okresie XIII - XVII w.
Crombie A.C. - Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T.II. Nauka w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych w okresie XIII - XVII w.
Crombie A.C.: Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T.II. Nauka w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych w okresie XIII - XVII w. Przeł. S. Łypacewicz. Warszawa 1960 Pax. 20 cm, str. 471, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Mazurkiewicz Grzegorz - Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja?
Mazurkiewicz Grzegorz - Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja?
Mazurkiewicz Grzegorz: Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja? współpr. Bogusława Bębnik.Kraków - Warszawa 2006. Centrum Edukacji Obywatelskiej. 23 cm, str. 144, opr. karton. (zaklejony podpis własn.)
28,00 PLN
Perspectives on literature and culture. Ed. by Leszek S. Kolek (i in.)
Perspectives on literature and culture. Ed. by Leszek S. Kolek (i in.)
Perspectives on literature and culture. Ed. by Leszek S. Kolek, Aleksandra Kędzierska, Anna Kędra-Kardela. Lublin 2004. ydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 24 cm, str. 344, opr. karton.
35,00 PLN
Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 2.
Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 2.
Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 2. Kraków 2007. Polska Akademia Umiejętności. 25 cm, str. VIII, 708; str. tabl. (w tym kolor.) (32), ilustr., opr. tw. (częściowo wypłowiała opr.)
35,00 PLN
Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 1.
Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 1.
Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 1. Kraków 2007. Polska Akademia Umiejętności. 25 cm, str. X, 597; str. tabl. (w tym kolor.) (32) ilustr., opr. tw. (częściowo wypłowiała opr.)
35,00 PLN
Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. T. 1. Pod red. Krzysztofa Dybciaka i Zdzisława Kudelskiego.
Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. T. 1. Pod red. Krzysztofa Dybciaka i Zdzisława Kudelskiego.
Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. T. 1. Pod red. Krzysztofa Dybciaka i Zdzisława Kudelskiego. Lublin 2000. TN KUL. 24 cm, str. XXX, 566, (4), str. tabl. ilustr. (8), (w tym kolor.), opr. tw. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 74 (lekkie otarcia i przybrudzenia oprawy)
40,00 PLN
Lisicki Tomasz, Wilk Barbara - Nauczyciele o swoich możliwościach realizacji programu edukacji prozdrowotnej
Lisicki Tomasz, Wilk Barbara - Nauczyciele o swoich możliwościach realizacji programu edukacji prozdrowotnej
Lisicki Tomasz, Wilk Barbara: Nauczyciele o swoich możliwościach realizacji programu edukacji prozdrowotnej (na przykładzie byłego wojewódzztwa gdańskiego). Gdańsk 1999. Wyd. AWF. 21 cm, str. 146, opr. karton.
20,00 PLN
Gębal Przemysław E. - Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech
Gębal Przemysław E. - Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech
Gębal Przemysław E.: Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków 2013. Księg. Akademicka. 24 cm, str. 359, opr. karton. Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka, t. 6. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Dębowski Jan - Przyroda w programach Komisji Edukacji Narodowej i poglądach uczonych na Podlasiu w XVIII i XIX wieku.
Dębowski Jan - Przyroda w programach Komisji Edukacji Narodowej i poglądach uczonych na Podlasiu w XVIII i XIX wieku.
Dębowski Jan: Przyroda w programach Komisji Edukacji Narodowej i poglądach uczonych na Podlasiu w XVIII i XIX wieku. Olsztyn 2000. Wyd. Uniwer. Warmińsko-Mazurskiego. 24 cm, str. 164, (1), opr. karton.
45,00 PLN
Needham Joseph - Wielkie miareczkowanie. Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie.
Needham Joseph - Wielkie miareczkowanie. Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie.
Needham Joseph: Wielkie miareczkowanie. Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie. Przeł. I. Kałużyńska. Warszawa 1984. PIW. 18 cm, str. 389, (3), tabl. ilustr., opr. karton. Bibl. Myśli Współczesnej.
20,00 PLN
Fabryki dyplomów czy universitas? O
Fabryki dyplomów czy universitas? O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej. Red nauk. Maria Czerepaniak - Walczak.
Fabryki dyplomów czy universitas? O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej. Red nauk. Maria Czerepaniak - Walczak. Kraków 2013. Impuls. 21 cm, str. 362, (1), opr. karton. Seria Palące problemy edukacji i pedagogiki.
28,00 PLN
Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Red nauk. Jenon Gajdzica.
Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Red nauk. Jenon Gajdzica.
Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Red nauk. Jenon Gajdzica. Kraków 2013. Impuls.21 cm, str. 399, (1), opr. karton. Seria Palące problemy edukacji i pedagogiki.
28,00 PLN
Rudnicki Mikołaj - Prasłowiańszczyzna Lechia-Polska. T.2. Wspólnota słowiańska, wspólnota lechicka - Polska.
Rudnicki Mikołaj - Prasłowiańszczyzna Lechia-Polska. T.2. Wspólnota słowiańska, wspólnota lechicka - Polska.
Rudnicki Mikołaj: Prasłowiańszczyzna Lechia-Polska. T.2.: Wspólnota słowiańska, wspólnota lechicka - Polska. Poznań 1961. PWN. 24 cm, str. 310, (2), opr. karton. Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ; t. 19, z. 2 (skasowane pieczęcie bibl., egz. częściowo nie rozcięty, przytarcie na tylnej opr.)
50,00 PLN
Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? Red nauk. Jerzy Nikitorowicz.
Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? Red nauk. Jerzy Nikitorowicz.
Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? Red nauk. Jerzy Nikitorowicz. Kraków 2013. Impuls. 21 cm, str. 433, (3), opr. karton. Seria Palące problemy edukacji i pedagogiki.
28,00 PLN
Litwin Aleksander - Organizacja nauczania w szkołach powszechnych niższych stopni. (1932)
Litwin Aleksander - Organizacja nauczania w szkołach powszechnych niższych stopni. (1932)
Litwin Aleksander: Organizacja nauczania w szkołach powszechnych niższych stopni. Warszawa 1932. Nakł. "Naszej Księgarni" sp. akc. Zw. Nauczycielstwa Pol. 20 cm, str. 151, opr. ppł. Z praktyki szkolnej, nr 14. (unieważnione pieczątki biblioteczne, na tylnej okł. ślad po oderwanej naklejce z sygnaturą)
40,00 PLN
Grabarczyk Czesław - Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych.
Grabarczyk Czesław - Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych.
Grabarczyk Czesław: Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych. Kraków 2012. Impuls. 24 cm, str. 403, opr. karton.
40,00 PLN
Ziębińska - Witek Anna - Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Ziębińska - Witek Anna - Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Ziębińska - Witek Anna: Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin 2018. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 341, ilustr., opr. karton. lak.
35,00 PLN
Chrzanowski Ignacy - Posiew Komisji Edukacyjnej.
Chrzanowski Ignacy - Posiew Komisji Edukacyjnej.
Chrzanowski Ignacy: Posiew Komisji Edukacyjnej. Warszawa (etc.) (ca. 1923). Nakł. Gebethnera i Wolffa. 19 cm, str. 27, broszura.
30,00 PLN
Z teorji i praktyki wychowania. Referaty wygłoszone na konferencjach i zjazdach dyrektorów i nauczycieli okręgu szkolnego warszawskiego (1933)
Z teorji i praktyki wychowania. Referaty wygłoszone na konferencjach i zjazdach dyrektorów i nauczycieli okręgu szkolnego warszawskiego (1933)
Z teorji i praktyki wychowania. Referaty wygłoszone na konferencjach i zjazdach dyrektorów i nauczycieli okręgu szkolnego warszawskiego w latach szkolnych 1931/32 i 1932/33. Warszawa 1933. Wyd. Kuratorjum Okręgu Szkolnego Warszawskiego. 23 cm, str. 290, opr. ppł. (nieaktualne pieczątki biblioteczne, na tylnej okł. ślad po oderwanej naklejce z sygnaturą)
50,00 PLN
Friedberg Marian - Kultura polska a niemiecka. Elementy rodzime a wpływy niemieckie w ustroju i kulturze Polski średniowiecznej. T.1-2
Friedberg Marian - Kultura polska a niemiecka. Elementy rodzime a wpływy niemieckie w ustroju i kulturze Polski średniowiecznej. T.1-2
Friedberg Marian: Kultura polska a niemiecka. Elementy rodzime a wpływy niemieckie w ustroju i kulturze Polski średniowiecznej. T.1-2. Poznań 1946. Wyd. Inst. Zachod. str. 363; 309, (3), opr. ppł. z zach. oryg. okł. karton. (skasowane pieczątki biblioteczne, na tylnej okł. ślad po oderwanej naklejce z sygnaturą, w t.2. kilka kart ma załamane i lekko naddarte rogi - bez szkody dla tekstu)
80,00 PLN
Pawłowski Stanisław - Geografia jako nauka i przedmiot nauczania.
Pawłowski Stanisław - Geografia jako nauka i przedmiot nauczania.
Pawłowski Stanisław: Geografia jako nauka i przedmiot nauczania. Lwów - Warszawa (b.r.w.) Książnica - Atlas. 20 cm, str. 215, (1), opr. ppł. (unieważnione pieczątki biblioteczne, na tylnej okł. ślad po oderwanej naklejce z sygnaturą)
35,00 PLN
Dąbrowa Marian, Meissner Barbara - Lekcje historii na ulicach Krakowa
Dąbrowa Marian, Meissner Barbara - Lekcje historii na ulicach Krakowa
Dąbrowa Marian, Meissner Barbara: Lekcje historii na ulicach Krakowa. Kraków 1988. Inst. Kształcenia Nauczycieli, Oddz. Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. 21 cm, str. 128, ilustr., opr. karton. (pieczątki z pryw. księgozbioru; opr. przybrudzona)
25,00 PLN
Radlińska Helena - Z dziejów pracy społecznej i oświatowej. (Źródła do Dziejów Myśli Pedagogicznej)
Radlińska Helena - Z dziejów pracy społecznej i oświatowej. (Źródła do Dziejów Myśli Pedagogicznej)
Radlińska Helena: Z dziejów pracy społecznej i oświatowej. Wstęp Jan Hulewicz. Wybór i oprac. tekstu: Wanda Wyrobkowa-Pawłowska ; komentarz: Wanda Wyrobkowa-Pawłowska i Janina Wojciechowska. Wrocław 1964. Zakł. Narod.y im. Ossolińskich, na zlec. Komitetu Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych PAN. 23 cm, str. XXIX, (1), 550, (2), tabl. ilustr., opr. karton. Radlińska: Pisma pedagogiczne, t. 3. Seria: Źródła do Dziejów Myśli Pedagogicznej ; t. 8. (skasowane pieczątki biblioteczne, sygnatury, opr. lekko przytarta na grzbiecie i przybrudzona).
45,00 PLN
Prace Komisji Historii Nauki. T.I. Pod red. A. Strzałkowskiego.
Prace Komisji Historii Nauki. T.I. Pod red. A. Strzałkowskiego.
Prace Komisji Historii Nauki. T.I. Pod red. A. Strzałkowskiego. Kraków 1999. Nakł. PAU. 24 cm, str. 98, (2), opr. karton. (załamane rogi pierwszych kart) Treść (ogólnie): Bieńkowski: Oskar Kolberg a Akademia Umiejętności w Krakowie; Pelczar: Wybrane karty z Polskiej historii równań różniczkowych; Gajda, Zwolski: Wydział Lekarski w Laudatio Almae Academiae Cracoviensis Szymona Starowolskiego z r. 1639; Hubner: Polityka partyjno - rządowa wobec towarzystw naukowych w Polsce po II wojnie światowej; Kokowski: Między historią a nauką. Wstęp krytyczny do metodologii historii nauki.
30,00 PLN
Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego.  Pod red. Przyborowskiej-Klimczak
Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego. Pod red. Przyborowskiej-Klimczak
Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego. Mat. konfer. nauk."Polska nauka prawa międzynarodowego w XX wieku - próba podsumowania", Kazimierz Dolny 25-26 października 2001. Pod red. Przyborowskiej-Klimczak. Lublin 2002. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 189, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Kroeber Alfred Louis - Istota kultury.
Kroeber Alfred Louis - Istota kultury.
Kroeber Alfred Louis: Istota kultury. Przeł. i wstępem opatrzył P. Sztompka. Warszawa 1973. PWN. 20 cm, str. 697, (2), opr. pł. Bibl. socjologiczna. (drobne żółte plamki)
30,00 PLN
...którzy nauki, cnotę, ojczyznę kochają
...którzy nauki, cnotę, ojczyznę kochają". Znani i nieznani członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, w dwusetną rocznicę powstania Towarzystwa.
...którzy nauki, cnotę, ojczyznę kochają". Znani i nieznani członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, w dwusetną rocznicę powstania Towarzystwa. Oprac. Alicja Kulecka, Małgorzata Osiecka, Dorota Zamojska. Warszawa 2000. APAN. 24 cm, str. (4), 383, ilustr., opr. karton. Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Główne Akt Dawnych
35,00 PLN
Lehr - Spławiński Tadeusz - Szkice z dziejów rozwoju i kultury języka polskiego. (1938)
Lehr - Spławiński Tadeusz - Szkice z dziejów rozwoju i kultury języka polskiego. (1938)
Lehr - Spławiński Tadeusz: Szkice z dziejów rozwoju i kultury języka polskiego. Lwów - Warszawa 1938. Książnica - Atlas. 21 cm, str. 209, (1), opr. karton. (lekkie przytarcie opr.)
35,00 PLN
Speaking of a free press. 200 lat refleksji o wolności słowa.
Speaking of a free press. 200 lat refleksji o wolności słowa.
Speaking of a free press. 200 lat refleksji o wolności słowa. Red. Grzegorz Musidlak. Przekł. Dariusz Duma. Kraków cop. 1992. Arta Wydaw. 20 cm, str. (2), 31, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Pokaż:
40 80 120