Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Kresy

Dylewski Adam - Wilno. Miasta marzeń.
Dylewski Adam - Wilno. Miasta marzeń.
Dylewski Adam (tekst): Wilno. Miasta marzeń. Warszawa 2009. Mediaprofit. 23 cm, str. 245, (3), ilustr. kolor., opr. tw. Biblioteka Gazety Wyborczej; t. 3
30,00 PLN
Grzelak Czesław - Wilno 1939.
Grzelak Czesław - Wilno 1939.
Grzelak Czesław: Wilno 1939. Warszawa 1993. "Bellona". 17 cm, str. 85, (5), mapka w tekście, opr. karton. Seria Bitwy polskie.
28,00 PLN
Wachowicz Barbara -
Wachowicz Barbara - "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem.
Wachowicz Barbara: "Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem. Wyd.4. Warszawa 1995. Oficyna Wydawnicza Rytm. 21 cm, str. 344, (64), ilustr., opr. karton. Dedykacja autorki.
40,00 PLN
Łopalewski Tadeusz - Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia wileńska i nowogrodzka. (reprint)
Łopalewski Tadeusz - Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia wileńska i nowogrodzka. (reprint)
Łopalewski Tadeusz: Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia wileńska i nowogrodzka. Poznań (brw). Wyd. Polskie R. Wegner. 21 cm, str. 234, (3), ilustr., opr. karton. z obw. Cuda Polski. Reprint PWN. Warszawa - Kraków 1990.
25,00 PLN
Morszyn uzdrowisko - zdrojowisko, obw. lwowski. (Kosmos: Seria A. t. LXII, zesz. III.- 1937)
Morszyn uzdrowisko - zdrojowisko, obw. lwowski. (Kosmos: Seria A. t. LXII, zesz. III.- 1937)
Kosmos, czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. t. LXII, zesz. III.- 1937. Lwów 1937. Nakł. Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. 24 cm, str. (3), [140-547], broszura. (egz. nie rozcięty). Tom w całości poświęcony uzdrowisku Morszyn - obwód lwowski.
250,00 PLN
Stankiewicz-Kopeć Monika - Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828.
Stankiewicz-Kopeć Monika - Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828.
Stankiewicz-Kopeć Monika: Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828. Kraków 2009. Księgarnia Akademicka. 24 cm, str. 320, opr. karton.
40,00 PLN
Siemiński Jan: Walczące Grodno. Wspomnienia harcerza.
Siemiński Jan: Walczące Grodno. Wspomnienia harcerza.
Siemiński Jan: Walczące Grodno. Wspomnienia harcerza. Białystok 1990. KAW. 21 cm, str. 140, (3); k. tabl. ilustr., (8), opr. karton.
20,00 PLN
Bielikowicz Stanisław: Fanaberii ciotki Onufrowej. Gawędy Wincuka Dyrwana.
Bielikowicz Stanisław: Fanaberii ciotki Onufrowej. Gawędy Wincuka Dyrwana.
Bielikowicz Stanisław: Fanaberii ciotki Onufrowej. Gawędy Wincuka Dyrwana. Wybór i oprac. M. Jackiewicz. Rozdział: "Charakterystyka gwar wileńskich" oprac. A. Zdaniukiewicz Olsztyn 1987. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 195, (5), opr. karton. (załamanie na okł.)
18,00 PLN
Stolzman Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863).
Stolzman Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863).
Stolzman Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863). Olsztyn 1987. Wyd. Pojezierze. 24 cm, str. 277, opr. karton. (załamane brzegi opr.)
18,00 PLN
Marszałek Agnieszka: Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie. 1875-1881.
Marszałek Agnieszka: Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie. 1875-1881.
Marszałek Agnieszka: Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie. 1875-1881. Kraków 1992. UJ. Inst. Sztuki PAN. 24 cm, str. 231, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Mitraszewski Napoleon: Drugi smak szczęścia. (Wilno)
Mitraszewski Napoleon: Drugi smak szczęścia. (Wilno)
Mitraszewski Napoleon: Drugi smak szczęścia. (Wilno). Wrocław 1995. Wyd. Orpha. 21 cm, str. 233, (3), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Kozakowska Zaucha Urszula: Kresy w sztuce polskiej
Kozakowska Zaucha Urszula: Kresy w sztuce polskiej
45,00 PLN
Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle.
Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle.
Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle. Bielsko-Biała 2011. Wyd. Dragon. 34 cm, str. 110, (2), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Hernik Spalińska Jagoda: Wileńskie Środy Literackie
Hernik Spalińska Jagoda: Wileńskie Środy Literackie
Hernik Spalińska Jagoda: Wileńskie Środy Literackie (1927-1939). Warszawa 1998. IBL. 24 cm, str. 338, tabl. ilustr., opr. karton. (załamany róg opr.)
20,00 PLN
Opałek Mieczysław: O Lwowie i mojej młodości.
Opałek Mieczysław: O Lwowie i mojej młodości.
Opałek Mieczysław: O Lwowie i mojej młodości. Kartka z pamiętnika 1881-1901. Posłowie J. Trzynadlowski. Wrocław 1987. Ossolineum. 20 cm, str. 218, ilustr., opr karton.
16,00 PLN
Biblioteka Lwowska t. 4.  Jaworski: Nobilitacja miasta Lwowa; Sochaniewicz: Herb miasta Lwowa; Zygmuntowicz: Józef Piłsudski we Lwowie
Biblioteka Lwowska t. 4. Jaworski: Nobilitacja miasta Lwowa; Sochaniewicz: Herb miasta Lwowa; Zygmuntowicz: Józef Piłsudski we Lwowie
Biblioteka Lwowska t. 4. Jaworski Franciszek: Nobilitacja miasta Lwowa. Z 2 rycinami w tekście. Lwów 1909. Nakł. Tow. Mił. Prz. Lw. str. 59. Sochaniewicz Kazimierz: Herb miasta Lwowa.Z 27 ilustr. w tekście. Lwów 1933. str. 79. Zygmuntowicz Zygmunt: Józef Piłsudski we Lwowie. Z 19 ilustr. w tekście. Lwów 1934. str. 94, opr. razem ppł. REPRINT Warszawa 1989.
15,00 PLN
Z dziejów Romerów na Litwie. Nie ustawajmy więc w ochocie pisania.
Z dziejów Romerów na Litwie. Nie ustawajmy więc w ochocie pisania.
Z dziejów Romerów na Litwie. Nie ustawajmy więc w ochocie pisania. Z listów i dzienników trzech pokoleń. Wybór i oprac. D. Kamolowa. Warszawa 1992. Krąg. 20 cm, str. 201, (10), 17 ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Z dziejów Romerów na Litwie. Pasmo czynności ciągiem lat idące.
Z dziejów Romerów na Litwie. Pasmo czynności ciągiem lat idące.
Z dziejów Romerów na Litwie. Pasmo czynności ciągiem lat idące. Oprac. A. i A. Rosnerowie. Warszawa 1992. Krąg. 20 cm, str. 337, (7), 47, ilustr. załączniki, opr. kart.
20,00 PLN
Hadaczek: Bolesław: Historia literatury kresowej.
Hadaczek: Bolesław: Historia literatury kresowej.
Hadaczek: Bolesław: Historia literatury kresowej. Kraków 2011. Universitas. 23 cm, str. 451, opr. karton.
25,00 PLN
Kurzowa Zofia: Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo wschodnich
Kurzowa Zofia: Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo wschodnich
Kurzowa Zofia: Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Kraków 1985. PWN. 20 cm, str. 551, opr. tw.
20,00 PLN
Pokaż:
40 80 120