Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Pozostałe

Wojskowy Przegląd Historyczny. Kwartalnik. (1961/ 2)
Wojskowy Przegląd Historyczny. Kwartalnik. (1961/ 2)
Wojskowy Przegląd Historyczny. Kwartalnik. (1961/ 2). Warszawa 1961. R.VI, nr 2 (19). 24 cm, str. 410, (6), tabl., ilustr., opr. karton. (przytarcia grzbietu opr., drobne plamki)
40,00 PLN
Wojskowy Przegląd Historyczny. Kwartalnik. (1967/ 3)
Wojskowy Przegląd Historyczny. Kwartalnik. (1967/ 3)
Wojskowy Przegląd Historyczny. Kwartalnik. (1967/ 3). Warszawa 1967. R.XII, nr 3 (43). 24 cm, str. 434, (10), tabl., ilustr., opr. karton. (przytarcia grzbietu opr., drobne plamki)
45,00 PLN
Ziębińska - Witek Anna - Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Ziębińska - Witek Anna - Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Ziębińska - Witek Anna: Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin 2018. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 341, ilustr., opr. karton. lak.
35,00 PLN
Kwartalnik historyczny. Rocznik LXIII, nr 1.
Kwartalnik historyczny. Rocznik LXIII, nr 1.
Kwartalnik historyczny. Rocznik LXIII, nr 1. Kraków 1956. PWN. 24 cm, str. 291, (5) opr. karton. (plamki i przybrudzenia) Treść (ogólnie): Niektóre spostrzeżenia i wniosku z X.Kongresu auk Historycznych w Rzymie; Kołodziejczyk: Z zagadnień kształtowania się burżuazji polskiej; Żarnowski: Strajk kolejarzy i strajk powszechny w lutym-marcu 1921 r.; Hirsznowicz: Anglia, Stany Zjednoczone i nacjonalizacja nafty irańskiej; Dowiat: O rewizję poglądów na dzieje wczesnośredniowiecznego Pomorza; Kłoskowska, Grzybowski: W sprawie książki: Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Orodzenia; Kamińska: Walka robotników Towarzystawa "Hrabia Renard" w Sosnowcu w rewolucji 1905-1907; Warcholik: Odgłosy ruchów chłoskich w Bocheńskiem w poł. XVII w. oraz Artykuły recenzyjne i recenzje; Życie naukowe w kraju i za granicą, Streszczenia w jęz. ros. i franc.
45,00 PLN
Kwartalnik historyczny. Organ Pol. Tow. Hist. Red. R. Grodecki, K. Lepszy. Rocznik LIII,  zesz. 3-4. Kraków 1939-1945
Kwartalnik historyczny. Organ Pol. Tow. Hist. Red. R. Grodecki, K. Lepszy. Rocznik LIII, zesz. 3-4. Kraków 1939-1945
Kwartalnik historyczny. Organ Pol. Tow. Hist. Red. R. Grodecki, K. Lepszy. Rocznik LIII, zesz. 3-4. Kraków 1939-1945 (na okł.: 1946). PTH. 24 cm, str. (4), 392-771, (dodatkowa luźna składka str.IX) opr. karton. (egz. nie rozcięty, okładka - kruchy papier)
50,00 PLN
Popol Vuh. Księga Rady Narodu Quiché. (Bibliotheca Mundi)
Popol Vuh. Księga Rady Narodu Quiché. (Bibliotheca Mundi)
Popol Vuh. Księga Rady Narodu Quiché. Przeł. [z hisz.] Halina Czarnocka, Carlos Marrodán Casas ; oprac. i wstępem poprzedziła Elżbieta Siarkiewicz. Warszawa 1980. PIW. 22 cm, str. 174, (2), opr. pł. Bibliotheca Mundi
28,00 PLN
Romanow Andrzej - Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939.
Romanow Andrzej - Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939.
Romanow Andrzej: Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939. Gdańsk 1979. Ossol. 24 cm, str. 244, (5), opr. karton. Studia i materiały do dziejów Gdańska, pod red. E. Cieślaka, t.8. (rdzawe plamki na k. przedyt.)
40,00 PLN
Stosunki polsko-czechosłowackie a rewolucje ludowo-demokratyczne. Praca zbiorowa pod red. Wiesława Balceraka.
Stosunki polsko-czechosłowackie a rewolucje ludowo-demokratyczne. Praca zbiorowa pod red. Wiesława Balceraka.
Stosunki polsko-czechosłowackie a rewolucje ludowo-demokratyczne. Praca zbiorowa pod red. Wiesława Balceraka. Wrocław 1980. Ossol. 24 cm, str. 208, (1), opr. karton. Polska Akademia Nauk, Instytut Krajów Socjalistycznych.
28,00 PLN
Zeszyty Historyczne. Zeszyt siódmy. (Paryż 1965).
Zeszyty Historyczne. Zeszyt siódmy. (Paryż 1965).
Zeszyty Historyczne. Zeszyt siódmy. Paryż 1965. Instytut Literacki. 21 cm, str. 240, opr. karton. Biblioteka "Kultury" T.CVIII. (plamki na okł., podpis własn.)
30,00 PLN
Richards Julian - Stonehenge. (English Heritage Guidebooks)
Richards Julian - Stonehenge. (English Heritage Guidebooks)
Richards Julian: Stonehenge. London (cop. 2005). English Heritage. 29 cm, str. 48, ilustr., opr. karton. English Heritage Guidebooks. (w jęz. ang.)
35,00 PLN
Kalinowski Lech - Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu.
Kalinowski Lech - Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu.
Kalinowski Lech: Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu. Warszawa 1989. PWN. 24 cm, str. 684, (3), ilustr., opr. pł. z obw. (przyżółcona obw.)
45,00 PLN
Studia Judaica. Półrocznik. R.V-VI, nr 2 (10) - 1 (11). Kraków 2002-2003
Studia Judaica. Półrocznik. R.V-VI, nr 2 (10) - 1 (11). Kraków 2002-2003
Studia Judaica. Półrocznik. R.V-VI, nr 2 (10) - 1 (11). Kraków 2002-2003 Societas Vistulana. 24 cm, str. 220, opr. karton. Treść (ogólnie): Marcinkowski: Kobieta i mężczyzna w ujęciu Talmudu; Kiryk: Z dziejów Żydów kamienieckich; Szyndler: Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVI-XVIII (do roku 1772); Doktór: U źródeł chasydyzmu na ziemiach polskich; Oszytko: Żydzi wielkopolscy w Rejencji Opolskiej w latach 1816-1914; Zieliński: Reperkusje traktatu brzeskiego 1918 roku dla stosunków polsko-żydowskich; Alabrudzińska: Misje chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce w latach 1918-1939; Szop-Rutkowska: Konflikty polsko-żydowskie jako element kształtowania się ładu polityczno - społecznego w Białymstoku w latach 1919-1920; Kapera: W kwestii autentyczności tzw. ossuarium Jakuba z kolekcji w Tel Awiwie; Sprawozdania; Rezenzje; Przegląd bibl.
25,00 PLN
Pawlak B. Władysław: Druga księga zamachów.
Pawlak B. Władysław: Druga księga zamachów.
Pawlak B. Władysław: Druga księga zamachów. Warszawa 1974. Iskry. 20 cm, str. 380, ilustr. opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Oprac. A. Śnieżko.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Oprac. A. Śnieżko.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Przewodnik. Oprac. A. Śnieżko. Warszawa 165. Ag. Wyd. Ruch. 19 cm, str. 215, (1), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Nowiński Krzysztof: Obrona Głogowa. Opowieść z czasów Bolesława Krzywoustego
Nowiński Krzysztof: Obrona Głogowa. Opowieść z czasów Bolesława Krzywoustego
Nowiński Krzysztof: Obrona Głogowa. Opowieść z czasów Bolesława Krzywoustego. Warszawa 1974. WSiP. 21 cm, str. 78, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Kryciński Stanisław: Łemkowszczyzna nieutracona.
Kryciński Stanisław: Łemkowszczyzna nieutracona.
Kryciński Stanisław: Łemkowszczyzna nieutracona. Rzeszów 2018. Libra. 22 cm, str. 277, (3), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Journal of Family History. Studies in Family, Kinship and Demography. (Vol. 1, No 1. Autumn 1976)
Journal of Family History. Studies in Family, Kinship and Demography. (Vol. 1, No 1. Autumn 1976)
Journal of Family History. Studies in Family, Kinship and Demography. (Vol. 1, No 1. Autumn 1976) Publ. by National Council on Family Relations. 25 cm, str. 126. tabl., opr. karton. (zagięte rogi kilku kart)
40,00 PLN
Piontek Janusz, Marciniak Arkadiusz: Człowiek, pierwsze cywilizacje. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.9.)
Piontek Janusz, Marciniak Arkadiusz: Człowiek, pierwsze cywilizacje. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.9.)
Piontek Janusz, Marciniak Arkadiusz: Człowiek, pierwsze cywilizacje. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.9.) Poznań 1998. Wyd. Kurpisz. 29 cm, str. 359, (1), ilustr., opr. tw.
45,00 PLN
Orłowski Bolesław: Przygody pionierów cywilizacji.
Orłowski Bolesław: Przygody pionierów cywilizacji.
Orłowski Bolesław: Przygody pionierów cywilizacji. Wyd. 2. poprawione. Warszawa 1987. NK. 24 cm, str. 258, (9),ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Tajemnice przeszłości. Red. J. Flanders.
Tajemnice przeszłości. Red. J. Flanders.
Tajemnice przeszłości. Red. J. Flanders. Wrocław 1999. Wyd. Panteon. 29 cm, str. 175, ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Testament Mesjasza.
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Testament Mesjasza.
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Testament Mesjasza. Przekł. K. Salawa. Warszawa 2005. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 319, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Święty Graal, Święta Krew.
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Święty Graal, Święta Krew.
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Święty Graal, Święta Krew. Przekł. R. Sudół. Warszawa 2006. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 357, (3), tabl. ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Pokaż:
40 80 120