Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia powszechna

Durschmied Erik - Czynnik zwrotny w bitwach: przypadek i głupota. Od Troi do Zatoki Perskiej.
Durschmied Erik - Czynnik zwrotny w bitwach: przypadek i głupota. Od Troi do Zatoki Perskiej.
Durschmied Erik: Czynnik zwrotny w bitwach: przypadek i głupota. Od Troi do Zatoki Perskiej. Przekł. Agnieszka Kowalska, Kamil Omar Kuraszkiewicz. Warszawa 2014. Wyd. Amber. 21 cm, str. 365, (3), ilustr., plany, opr. karton.
35,00 PLN
Gąsiorowski Wacław - Królobójcy.
Gąsiorowski Wacław - Królobójcy.
Gąsiorowski Wacław: Królobójcy. Kraków (1991). Małopolska Oficyna Wydawnicza. 21 cm, str. 376, (4), opr. karton. "Pierwsze po 1945 roku wyd. pełnego tekstu na podst. edycji z roku 1932" (prywatna pieczątka, załamany róg opr.)
28,00 PLN
Schulzinger Robert D. - Wojna w Wietnamie 1941-1975.
Schulzinger Robert D. - Wojna w Wietnamie 1941-1975.
Schulzinger Robert D.: Wojna w Wietnamie 1941-1975. Przekł. Grzegorz Smółka. Kraków 2020. Wyd. Astra. 25 cm, str. 540, (4), ilustr., opr. tw. z obw. (pryw. pieczątka na wyklejce)
50,00 PLN
Błok Aleksander - Ostatnie dni caratu.
Błok Aleksander - Ostatnie dni caratu.
Błok Aleksander: Ostatnie dni caratu. Przeł. i wstępem opatrzył Adam Galis. Warszawa 1977. Czytelnik. 20 cm, str. 133, (4); k. tabl. (8), ilustr., opr. tw. z obw. (obwoluta przycięta na brzegu)
20,00 PLN
Kowalska Zofia - Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych.
Kowalska Zofia - Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych.
Kowalska Zofia: Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Tarnów 1997. Biblos. Janineum 21 cm, str. 101, tabl. ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Browning Robert - Justynian i Teodora.
Browning Robert - Justynian i Teodora.
Browning Robert: Justynian i Teodora. Przeł. M. Boduszyńska - Borowikowa. Warszawa 1977. PIW. 21 cm, str. 263, ilustr., opr. pł. z obw. (drobne uszkodzenie na marginesach dwóch kart - bez szkody dla tekstu)
28,00 PLN
Donimirski Andrzej - Niezwykłe kobiety w dziejach. Szkice biograficzne. Od starożytności do końca XIX wieku.
Donimirski Andrzej - Niezwykłe kobiety w dziejach. Szkice biograficzne. Od starożytności do końca XIX wieku.
Donimirski Andrzej: Niezwykłe kobiety w dziejach. Szkice biograficzne. Cz.1. Od starożytności do końca XIX wieku. Warszawa 1988. IWZZ. 21 cm, str. 165, (3), opr. karton. (drobna, żółta plamka na brzegu bloku)
18,00 PLN
Nowakowski Zygmunt - Za zamkniętymi drzwiami. Reportaże z Niemiec 1933.
Nowakowski Zygmunt - Za zamkniętymi drzwiami. Reportaże z Niemiec 1933.
Nowakowski Zygmunt: Za zamkniętymi drzwiami. Reportaże z Niemiec 1933. Podał do druku, przedmową i przypisami opatrzył Tomasz Szarota. Warszawa 2014. Bellona. 21 cm, str. 175, (1), ilustr., opr. karton. (przybrudzenie brzegu bloku)
30,00 PLN
Tazbir Janusz - Polska sława Krzysztofa Kolumba. 500-lecie odkrycia Ameryki.
Tazbir Janusz - Polska sława Krzysztofa Kolumba. 500-lecie odkrycia Ameryki.
Tazbir Janusz: Polska sława Krzysztofa Kolumba. 500-lecie odkrycia Ameryki. Warszawa 1991.Wyd. Spółdz. Sp. z o.o. 21 cm, str. 148, opr. karton.
18,00 PLN
Felton Mark - Rzeź na morzu. Zbrodnie Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii.
Felton Mark - Rzeź na morzu. Zbrodnie Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii.
Felton Mark: Rzeź na morzu. Zbrodnie Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii. Tłum. Jacek Lang. Zakrzewo (cop. 2009). Wyd. Replika. 21 cm, str. 231; str. tabl. (8): ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
Grzybowski Stanisław - Pretendenci i górale. Z dziejów unii szkocko - angielskiej.
Grzybowski Stanisław - Pretendenci i górale. Z dziejów unii szkocko - angielskiej.
Grzybowski Stanisław: Pretendenci i górale. Z dziejów unii szkocko - angielskiej. Warszawa 1971. WP. 21 cm, str. 247, (5), tabl. ilustr., opr. karton. z obw. (podpis b. właśc.)
30,00 PLN
Nowość
Frąckowiak Marian - Poglądy ekonomiczne Tomasza More.
Frąckowiak Marian - Poglądy ekonomiczne Tomasza More.
Frąckowiak Marian: Poglądy ekonomiczne Tomasza More. Poznań 1967. Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk. 23 cm, str. 113, (1), mapka w tekście, opr. karton. Prace Komisji Nauk Społecznych, t. 11 z. 3 (drobny ubytek okł.)
45,00 PLN
Tokarczyk Andrzej - Jan Kalwin.
Tokarczyk Andrzej - Jan Kalwin.
Tokarczyk Andrzej: Jan Kalwin. Warszawa 1989. KAW. 17 cm, str. 205, (3), opr. tw. (lekko załamane rogi kilku kart)
25,00 PLN
Cachin Marcel - Pisma i portrety.
Cachin Marcel - Pisma i portrety.
Cachin Marcel. Pisma i portrety. Zebrane przez Marcelle Hertzog-Cachin. Wstępem opatrzył Jacques Duclos. Warszawa 1967. Książka i Wiedza. 20 cm, str. 290, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Besonderheiten der Byzantinischen Feudalentwicklung. Eine Sammlung von Beiträgen zu den Frühen Jahrhunderten.
Besonderheiten der Byzantinischen Feudalentwicklung. Eine Sammlung von Beiträgen zu den Frühen Jahrhunderten.
Besonderheiten der Byzantinischen Feudalentwicklung. Eine Sammlung von Beiträgen zu den Frühen Jahrhunderten. Herausgegeben von: Helga Köpstein. Berlin 1983. Akademie Verlag. 24 cm, str. 131, (1), str. tabl. (8), ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Ritterorden und Region - politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter.
Ritterorden und Region - politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter.
Ritterorden und Region - politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter. Hrsg. von Zenon Hubert Nowak. Toruń 1995. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, str. 171, (3), mapka w tekście, opr. karton. Ordines Militares / Universitas Nicolai Copernici. Colloquia Torunensia Historica, 8
30,00 PLN
Dawson Christopher - Szkice o kulturze średniowiecznej.
Dawson Christopher - Szkice o kulturze średniowiecznej.
Dawson Christopher: Szkice o kulturze średniowiecznej. Przeł. J. Sulowski. Warszawa 1966. Pax. 20 cm, str. 309, (3), opr. karton. (lekko przytarta i przybrudzona opr., plamki na grzbiecie, podpis własn. zamalowany korektorem)
25,00 PLN
Bergmann Hans - Interwenci. Kulisy amerykańskiej polityki interwencyjnej.
Bergmann Hans - Interwenci. Kulisy amerykańskiej polityki interwencyjnej.
Bergmann Hans: Interwenci. Kulisy amerykańskiej polityki interwencyjnej. Z niem. przeł. St. Michałowski. Warszawa 1986. WP. 19 cm, str. 135, (1), mapki, opr. karton.
20,00 PLN
Wyszczelski Lech - Madryt 1936-1937. (Historyczne bitwy)
Wyszczelski Lech - Madryt 1936-1937. (Historyczne bitwy)
Wyszczelski Lech: Madryt 1936-1937. Warszawa 1986. Wyd. MON. 19 cm, str. 205, (4), tabl. fot., mapka, opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Walczak Antoni Władysław - Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX-XX w. Polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969.
Walczak Antoni Władysław - Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX-XX w. Polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969.
Walczak Antoni Władysław: Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX-XX w. Polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969. Poznań 1982 . Instytut Zachodni. 21 cm, str. 402, (1), opr. karton. Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, nr 37.
50,00 PLN
Swieżawski Stefan - Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku.
Swieżawski Stefan - Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku.
Swieżawski Stefan: Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku. Warszawa - Kraków 1983. Biblioteka Więzi. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. 20 cm, str. 299, (1); str. tabl. (12): ilustr., opr. karton. (pryw. pieczątka własn., ołówkowe podkreślenia w tekście, drobne przytarcie opr.)
28,00 PLN
O'Grady Desmond - Zwycięstwo Krzyża. Historia wczesnego Kościoła w Rzymie
O'Grady Desmond - Zwycięstwo Krzyża. Historia wczesnego Kościoła w Rzymie
O'Grady Desmond: Zwycięstwo Krzyża. Historia wczesnego Koscioła w Rzymie. Przeł. J. J. Stoppa. Gdańsk 1994. Exter. 21 cm, str. 21 cm, str. 160, (6), tabl. ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Krzyżanowski Witold - Ekspansja kapitału Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. (1927)
Krzyżanowski Witold - Ekspansja kapitału Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. (1927)
Krzyżanowski Witold: Ekspansja kapitału Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. (Odb. z "Przeglądu Współczesnego" nr 58, - luty 1927). Kraków 1927. Nakł. Krak. Sp. Wyd. 24 cm, str. 27, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
45,00 PLN
Herrmann Joachim - Zwischen Hradschin und Vineta. Fruhe Kulturen der Westslaven.
Herrmann Joachim - Zwischen Hradschin und Vineta. Fruhe Kulturen der Westslaven.
Herrmann Joachim: Zwischen Hradschin und Vineta. Fruhe Kulturen der Westslaven. Leipzig - Berlin (1981). Urania - Verlag. Jena. 25 cm, str. 303, (1), ilustr. w tekście i na oddz. tabl., opr. pł. z obw. (rdzawe plamki na opr. i na brzegu bloku, przybrudzenia, lekko podniszczona obw.)
30,00 PLN
Hesemann Michael - Ciemne postacie w historii kościoła. Mity, kłamstwa, legendy.
Hesemann Michael - Ciemne postacie w historii kościoła. Mity, kłamstwa, legendy.
Hesemann Michael: Ciemne postacie w historii kościoła. Mity, kłamstwa, legendy. Kraków 2013. Wyd. M. 21 cm, str. 344, opr. karton
30,00 PLN
Gaulle Charles de - Pamiętniki nadziei.
Gaulle Charles de - Pamiętniki nadziei.
Gaulle Charles de: Pamiętniki nadziei. Odnowa 1958-1962, wysiłek 1962-... Warszawa 1974. MON. 21 cm, str. 438, opr. pł. obw. (exlibris)
30,00 PLN
Gerhard Jan - Charles de Gaulle. T.1-2.
Gerhard Jan - Charles de Gaulle. T.1-2.
Gerhard Jan: Charles de Gaulle. T.1-2. Warszawa 1972. Książka i Wiedza. 18 cm, str. 454, (2); 470,(2), tabl. ilustr., opr. karton. 2
26,00 PLN
Crombie A.C. - Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T.II. Nauka w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych w okresie XIII - XVII w.
Crombie A.C. - Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T.II. Nauka w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych w okresie XIII - XVII w.
Crombie A.C.: Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T.II. Nauka w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych w okresie XIII - XVII w. Przeł. S. Łypacewicz. Warszawa 1960 Pax. 20 cm, str. 471, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Dobrowolski Paweł - Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza.
Dobrowolski Paweł - Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza.
Dobrowolski Paweł: Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza. Warszawa 1996. Inst. Hist. PAN. 24 cm, str. 241, tabl. ilustr., okł. karton.
18,00 PLN
Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r.  (Oprac. Adam Przyboś).
Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r. (Oprac. Adam Przyboś).
Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r. Oprac. Adam Przyboś. Warszawa - Kraków 1985. PWN. 21 cm, str. 248, (3); mapa, tabl. (str. 24) ilustr., opr. karton
30,00 PLN
Herlinger Juliusz Jerzy - Niezwykłe perypetie odkryć i wynalazków.
Herlinger Juliusz Jerzy - Niezwykłe perypetie odkryć i wynalazków.
Herlinger Juliusz Jerzy: Niezwykłe perypetie odkryć i wynalazków. Warszawa 1974. N.K. 21 cm, str. 386, (2), ilustr., opr. karton. (plamki na brzegu grzbietu - ślad po zacieknięciu)
20,00 PLN
Johnson Paul - Współczesność. Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych. T.1-2.
Johnson Paul - Współczesność. Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych. T.1-2.
Johnson Paul: Współczesność. Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych. T.1-2. Tłum. zb. Warszawa - Wrocław 1989. Wyd. Wers. 20 cm, str. 320, (2); 314, (1), opr. karton. (lekko wywinięte rogi opr.)
40,00 PLN
Laura księżna d'Abrantes - Pamiętniki T. 1-2.
Laura księżna d'Abrantes - Pamiętniki T. 1-2.
Laura księżna d'Abrantes: Pamiętniki T. 1-2. Przeł. Elżbieta Wassongowa. Wstęp i przypisy Zofia Libiszowska. Warszawa 1974. Czytelnik. 20 cm, str. 382, (2); 309, (3), opr. karton. (plamki, przybrudzenia, przytarcia opr., exlibris)
28,00 PLN
Evert-Kappesowa Halina - Historie konstantynopolitańskie.
Evert-Kappesowa Halina - Historie konstantynopolitańskie.
Evert-Kappesowa Halina: Historie konstantynopolitańskie. Warszawa 1964. PWN. 20 cm, str. 189, (3), tabl. skł.:mapki, opr. karton.
20,00 PLN
Benitez Fenando, Pedrero Enrique - Kuba. Viva la revolucion!
Benitez Fenando, Pedrero Enrique - Kuba. Viva la revolucion!
Benitez Fenando, Pedrero Enrique: Kuba. Viva la revolucion! Tłum. z hiszp. M. Sten i O. Perlin. Warszawa 1961. Książka i Wiedza. 20 cm, str. 151, (5), fot., opr. karton z obw. (załamane rogi kilku kart, lekkie przybrudzenia)
18,00 PLN
Motteville Françoise, de -  Anna Austriaczka i jej dwór.
Motteville Françoise, de - Anna Austriaczka i jej dwór.
Motteville Françoise, de: Anna Austriaczka i jej dwór. Wybór i przekł. [z fr.] Ireny Wachlowskiej. Wstęp i przypisy Zofii Libiszowskiej. Warszawa 1978. Czytelnik. 20 cm, str. 648, (3), opr. karton. (przyżółcona i lekko otarta opr.)
28,00 PLN
Stehle Hansjakob - Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917-1991)
Stehle Hansjakob - Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917-1991)
Stehle Hansjakob: Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917-1991). Przekł. R. Drecki i M. Struczyński. Warszawa 1993. Real Press. 21 cm, str. 377, (1), ilustr., opr. karton. (załamania na okł.)
20,00 PLN
Hauziński Jerzy - Burzliwe dzieje Kalifatu Bagdadzkiego.
Hauziński Jerzy - Burzliwe dzieje Kalifatu Bagdadzkiego.
Hauziński Jerzy: Burzliwe dzieje Kalifatu Bagdadzkiego. Warszawa - Kraków 1993. Wydaw. Naukowe PWN. 20 cm, str. 609, (3), tabl. ilustr. kolor., mapy, opr. tw. (podniszczona opr. - otarcia brzegów)
35,00 PLN
Reid Howard - W poszukiwaniu nieśmiertelnych. Mumie, śmierć i wiara w życie pozagrobowe.
Reid Howard - W poszukiwaniu nieśmiertelnych. Mumie, śmierć i wiara w życie pozagrobowe.
Reid Howard: W poszukiwaniu nieśmiertelnych. Mumie, śmierć i wiara w życie pozagrobowe. Przeł. J. Aksamit. Warszawa 2002. PIW. 20 cm, str. 263, (1), ilustr. opr. tw.
25,00 PLN
Garton Ash Timothy - Pomino i wbrew. Eseje o Europie Środkowej.
Garton Ash Timothy - Pomino i wbrew. Eseje o Europie Środkowej.
20,00 PLN
Pokaż:
40 80 120