Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Góry

Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty czwarty. (1988)
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty czwarty. (1988)
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty czwarty. Warszawa-Kraków 1988. PWN. 24 cm, str. 474, (1), ilustr. opr. karton (lekkie załamanie na okł.)
25,00 PLN
Krygowski Władysław - Beskidy. Średni (część wschodnia) - Wyspowy - Sądecki - Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie.
Krygowski Władysław - Beskidy. Średni (część wschodnia) - Wyspowy - Sądecki - Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie.
Krygowski Władysław: Beskidy. Średni (część wschodnia) - Wyspowy - Sądecki - Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie. Warszawa 1965. SiT. 17 cm, str. 352, (2), ilustr., mapa, opr. pł. (opr. lekko otarta na brzegach, mapa lekko naddarta wzdłuż zgięcia)
35,00 PLN
Nyka Józef - Tatry Polskie. Przewodnik.
Nyka Józef - Tatry Polskie. Przewodnik.
Nyka Józef: Tatry Polskie. Przewodnik. Wyd. VI. zaktualizowane. Warszawa 1990. Wyd. SiT. 17 cm, str. 281, (3), panoramy w tekście, opr. karton.
20,00 PLN
Kurek Jalu - Księga Tatr
Kurek Jalu - Księga Tatr
Kurek Jalu: Księga Tatr. Warszawa 1972. Iskry. 21 cm, str. 423, (3), tabl. ilustr., opr. pł. (nieaktualna pieczątka)
20,00 PLN
Piotrowski Tadeusz - W lodowym świecie trolli.
Piotrowski Tadeusz - W lodowym świecie trolli.
Piotrowski Tadeusz: W lodowym świecie trolli. Warszawa 1986. Wyd. SiT. 21 cm, str. 215, (1), tabl. fot., opr. karton.
20,00 PLN
Figiel Stanisław - Polski Spisz.
Figiel Stanisław - Polski Spisz.
Figiel Stanisław: Polski Spisz. Przewodnik turystyczny. Warszawa - Kraków 1984. Wyd. PTTK. 16 cm, str. 116, ilustr., opr. karton. Górskie szlaki turystyczne PTTK.
18,00 PLN
Steć Tadeusz, Walczak Wojciech - Karkonosze. Zarys monograficzny.
Steć Tadeusz, Walczak Wojciech - Karkonosze. Zarys monograficzny.
Steć Tadeusz, Walczak Wojciech: Karkonosze. Zarys monograficzny. Warszawa 1954. SiT. 21 cm, str. 97, (3), ilustr., mapka, opr. karton.
30,00 PLN
Kondracki Jerzy - Karpaty i Sudety. (Ziemie polskie)
Kondracki Jerzy - Karpaty i Sudety. (Ziemie polskie)
Kondracki Jerzy: Karpaty i Sudety.Warszawa 1948. Czytelnik. 23 cm, str. 34, (1), ilustr., brosz. Cykl: Ziemie polskie, z. 2.
18,00 PLN
Żuławski Wawrzyniec - Sygnały ze skalnych ścian; Tragedie tatrzańskie; Wędrówki alpejskie; Skalne lato.
Żuławski Wawrzyniec - Sygnały ze skalnych ścian; Tragedie tatrzańskie; Wędrówki alpejskie; Skalne lato.
Żuławski Wawrzyniec: Sygnały ze skalnych ścian; Tragedie tatrzańskie; Wędrówki alpejskie; Skalne lato. Warszawa 1967. NK. 21 cm, str. 345 (3), ilustr. na tabl., opr. pł.
26,00 PLN
Dorawski Jan Kazimierz - Walka o szczyt świata.
Dorawski Jan Kazimierz - Walka o szczyt świata.
Dorawski Jan Kazimierz: Walka o szczyt świata. Warszawa 1955. Iskry. 21 cm, str. 229, (3), tabl. ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Jarosz Stefan - W górach Ameryki Północnej.
Jarosz Stefan - W górach Ameryki Północnej.
Jarosz Stefan: W górach Ameryki Północnej. Warszawa 1967. SiT. 20 cm, str. 93, (25), ilustr. opr. kart. obw.
16,00 PLN
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Tom XXX za rok 1960, z. 4.
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Tom XXX za rok 1960, z. 4.
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Tom XXX za rok 1960, z.4. Kraków 1961. PTG.24 cm, str. (2), 348-504, tabl.,ilustr. opr. karton. (lekkie załamanie na okł.) Treść (ogólnie): Sprawozdanie z XXXII Zjazdu Naukowego PTG w Tatrach i na Podhalu; Passendorfer: Rozwój paleogeograficzny Tatr; Sokołowski: Uwagi o wynikach nowych badań nad tektoniką Tatr; Przewodnik do tras wycieczkowych XXXII Zjazdu Naukowego PTG w Zakopanem w 1959 r. Sprawozdania z działalności PTG w r. adm. 1958/1959.
40,00 PLN
Witkiewicz Stanisław - Pisma tatrzańskie. T.1-2.
Witkiewicz Stanisław - Pisma tatrzańskie. T.1-2.
Witkiewicz Stanisław: Pisma tatrzańskie. T.1-2. Kraków 1963. WL. 24 cm, str. 387; 407, ilustr., opr. pł. z obw. (obwoluty podniszczone)
90,00 PLN
Wójcik Zbigniew - Od Tatr do Niżnych Tatr. (Z geologią na co dzień)
Wójcik Zbigniew - Od Tatr do Niżnych Tatr. (Z geologią na co dzień)
Wójcik Zbigniew: Od Tatr do Niżnych Tatr. Warszawa 1969. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 91 opr. karton. seria Z geologią na co dzień.
16,00 PLN
Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK.
Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK.
Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK. Mat. zebr. Józef Kapeniak. Ilustr. Kazimierz Saysse - Tobiczyk. Uzup. i oprac. red. Andrzej Paczkowski. Konsultacja Zbigniew Kulczycki i Józef Nyka. Warszawa 1973. Wyd. SiT. 24 cm, str. 389, (3), ilustr., opr. pł.
35,00 PLN
Horwitz Ludwik - Budowa geologiczna Pienin.
Horwitz Ludwik - Budowa geologiczna Pienin.
Horwitz Ludwik: Budowa geologiczna Pienin. Przygot. do druku i opatrzył przypisami Krzysztof Birkenmajer. Warszawa 1963. Wyd. Geolog. 30 cm, str. 152; ryc. w tekście 2; tabl. kolor. 2 (Mapa geolog. Pienin - ark. zachodni: przekroje; Mapa geolog. Pienin - ark. wschodni: przekroje), opr. karton. Inst. geolog. Pr. T.XXXVIII. (podpis własn.)
160,00 PLN
Bieleckij Jewgienij Andrianowicz - Pik Stalina.
Bieleckij Jewgienij Andrianowicz - Pik Stalina.
Bieleckij Jewgienij Andrianowicz - Pik Stalina. Moskwa 1951. Wyd. Gosudarstwiennoje Izdatielstwo Gieograficzieskoj Litieratury. 20 cm, str.170, ilustr., składane mapy, opr. ppł. (publikacja w jęz. rosyjskim). Obecnie Szczyt Ismaila Samaniego - najwyższa góra Tadżykistanu i Pamiru, nazwana na cześć Ismaila Samaniego, założyciela dynastii Samanidów. W czasach, gdy Tadżykistan był częścią ZSRR, szczyt ten był najwyższym w całym Związku Radzieckim.
30,00 PLN
Na streche sveta. (album)
Na streche sveta. (album)
Na streche sveta. Zost. M. Matasak. Slovo na uvod J. Hanus. Fot. P. Breier (i inni). Bratislava 1986. Vydal Šport. 28 cm, str.110, liczne ilustr., opr. pł. z obw. (Międzynarodowa wyprawa PAMIR 79.)
25,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 1.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 1.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 1. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. 148, tabl., opr. karton. Treść: Passenderfer, Roniewicz: Jeszcze w sprawie wyspy tatrzańskiej w eocenie; Kotański: O charakterze mezozoicznej geosynkliny Karpat Zachodnich i o epimiogeosyklinie podhalańskiej; Burchart: Uwagi o kierunkach luster tektonicznych w obrębie skał krystalicznych wyspy Goryczkowej Jaroszewski: Tektonika serii wierchowej wgórnych piętrach Doliny Kościeliskiej w Tatrach; Bac: Budowa geologiczna Stołów pod Kominami Tylkowymi w Tatrach Zachodnich; Głazek, Wójcik: Zjawiska krasowe wschodniej części Tatr Polskich; Szulczewski: Stromatolity z batonu wierchowego Tatr.
45,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. (5), 150-311, tabl., opr. karton. Treść: Kotański: Nowe elementy budowy masywu Czerwonych Wierchów; Szulczewski: Budowa geologiczna Małej Świstówki; Kostiukow: Zdjęcie geologiczne Wielkiej Świstówki oraz Kotła Mułowego i Litworowego; Grochocka - Rećko: Budowa geologiczna Wyżniej Świstówki; Sieciarz: Budowa geologiczna wschodniego zbocza Kopy Kondrackiej; Kotański: O triasie Skałki Haligowieckiej i pozycji paleograficznej serii haligowieckiej.
45,00 PLN
Kotarba Adam , Kaszowski Ludwik , Krzemień Kazimierz :High - mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains
Kotarba Adam , Kaszowski Ludwik , Krzemień Kazimierz :High - mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains
Adam Kotarba, Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień: High-mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains. Wrocław1987. Ossolineum. 24 cm, str. 106, (1), broszura.
20,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Wrocław 1948. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str. 233, (2), załączniki, opr. karton. Prace Wroc. Tow. Nauk. ser. B, nr 7. (brak dwóch tablic)
50,00 PLN
Góry w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r.
Góry w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r.
Góry w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r. Kraków 1996. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. 21 cm, str.102, ilustr.. opr. karton.
28,00 PLN
Boesch Hans: Berge und Täler der Schweizer Alpen (Separatdruck aus dem Bildband
Boesch Hans: Berge und Täler der Schweizer Alpen (Separatdruck aus dem Bildband "Alpenflug")
Boesch Hans: Berge und Täler der Schweizer Alpen (Separatdruck aus dem Bildband "Alpenflug"). Bern (b.r.w.) Kümmerly and Frey Geogr. Verlag. 30 cm, str. (97-136); k. tabl. (20), ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz. Warszawa - Kraków 1989. PWN. 24 cm, str. 240, tabl., załacz., mapki, opr. pł. Studia naturae. Ser. B - Wyd. populanonaukowe, nr 33.
50,00 PLN
Herz Lechosław: Rejon Tatr. Obszar konwencji turystycznej w CSRS.
Herz Lechosław: Rejon Tatr. Obszar konwencji turystycznej w CSRS.
Herz Lechosław: Rejon Tatr. Obszar konwencji turystycznej w CSRS. Warszawa 1962. SiT. 17 cm, str. 94, (2), mapka, opr. karton. (przybrudzenia)
16,00 PLN
Wiktor Jan: Pieniny i ziemia sądecka.
Wiktor Jan: Pieniny i ziemia sądecka.
Wiktor Jan: Pieniny i ziemia sądecka. Wyd.3. uzup. Kraków 1965. WL. 26 cm, str. 475, (1), ilustr., opr. pł.
20,00 PLN
Matuszczyk Andrzej: Szlaki Beskidu Średniego.
Matuszczyk Andrzej: Szlaki Beskidu Średniego.
Matuszczyk Andrzej: Szlaki Beskidu Średniego. Przewodnik turystyczny. Warszawa - Kraków 1980. PTTK. 20 cm, str. 96, mapki w tekście, opr. karton.
16,00 PLN
Monti d'Italia. L'Appennino meridionale.
Monti d'Italia. L'Appennino meridionale.
Monti d'Italia. L'Appennino meridionale. Piano del libro, coordinamento, redazione Errico Ascione, Italo Insolera. Fotografie Italo Zannier. Cinisello Balsamo - Milano 1973. Amilcare Pizzi. 33 cm, str. 128, ilustr., opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Monti d'Italia. L'Appennino centrale.
Monti d'Italia. L'Appennino centrale.
Monti d'Italia. L'Appennino centrale. Piano del libro, coordinamento, redazione Errico Ascione, Italo Insolera. Fotografie Italo Zannier. Verona 1972. Arnoldo Mondadori Editore. 33 cm, str. 128, ilustr., opr. pł. z obw. (obw. lekko podniszczona)
35,00 PLN
Monti d'Italia. L'Appennino settentrionale.
Monti d'Italia. L'Appennino settentrionale.
Monti d'Italia. L'Appennino settentrionale. Piano del libro, coordinamento, redazione Errico Ascione, Italo Insolera. Fotografie Italo Zannier. Vicenza 1974.Gruppo Mondadori. Arti Grafiche delle Venezie 33 cm, str. 128, ilustr., opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Monti d'Italia. Sicilia e Sardegna.
Monti d'Italia. Sicilia e Sardegna.
Monti d'Italia. Sicilia e Sardegna. Piano del libro, coordinamento, redazione Errico Ascione, Italo Insolera. Fotografie Italo Zannier. Vicenza 1975.Gruppo Mondadori. Arti Grafiche delle Venezie. 33 cm, str. 128, ilustr., opr. pł. z obw. (obw. lekko podniszczona)
35,00 PLN
Dąbrowski Piotr: Ochrona przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym.
Dąbrowski Piotr: Ochrona przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym.
Dąbrowski Piotr: Ochrona przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym. Kraków 1989. Oddz. Akad. PTTK. 21 cm, str. 123, ilustr., opr. karton
16,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. (5), 318-480, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Tatry w poezji i sztuce polskiej
Tatry w poezji i sztuce polskiej
Tatry w poezji i sztuce polskiej. Przedm., wybór i oprac. M. Jagiełło. Jacek Woźniakowski: Tatry i malarze. Kraków 1975. WL. 25 cm, str. 334, (2); tabl. ilustr. (40), opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Pobieżdiennyje wiersziny 1954 -1957. Jeżedonik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1954 -1957. Jeżedonik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1954 -1957. Jeżedonik sowietskogo alpinizma. Moskwa 1959. Gosudar. Izd. Geor. Lit. 21 cm, str. 384, ilustr., opr. ppł.
20,00 PLN
Pobieżdiennyje wiersziny 1965-1967. Sbornik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1965-1967. Sbornik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1965-1967. Sbornik sowietskogo alpinizma. Moskwa 1970. Izd. Mysl. 21 cm, str. 333, (3), ilustr., mapki opr. ppł.
20,00 PLN
Pobieżdiennyje wiersziny 1961-1964. Sbornik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1961-1964. Sbornik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1961-1964. Sbornik sowietskogo alpinizma. Moskwa 1966. Izd. Mysl. 21 cm, str. 420, (5), ilustr., opr. ppł.
20,00 PLN
Budziński Tadeusz: Bieszczady.
Budziński Tadeusz: Bieszczady.
Budziński Tadeusz: Bieszczady. Olszanica 1995. Wyd. Bosz. 20 cm, str. (48), ilustr., opr. tw.
16,00 PLN
Klarner Janusz: Nanda Devi.
Klarner Janusz: Nanda Devi.
Klarner Janusz: Nanda Devi. Warszawa 1956. Czytelnik. 21 cm, str. 240, (2), tabl. ilustr., opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Pokaż:
40 80 120