Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Filozofia, socjologia

Kowalczyk Stanisław - Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych
Kowalczyk Stanisław - Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych
Kowalczyk Stanisław: Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych. Wrocław 1982. Wyd. Wroc. Księg. Arch. 21 cm, str. 447, (1), opr. karton.
20,00 PLN
James William - Z wybranych problemów filozofii.
James William - Z wybranych problemów filozofii.
James William: Z wybranych problemów filozofii. Początek wprowadzenia do filozofii. Przeł. Michał Filipczuk. Posł. napisał Piotr Gutowski. Kraków 2004."Zielona Sowa". 21 cm, str. 128, (7), opr. karton. Wielkie Dzieła Filozoficzne.
28,00 PLN
Kuksewicz Zdzisław - Filozofia człowieka, teoria duszy.
Kuksewicz Zdzisław - Filozofia człowieka, teoria duszy.
Kuksewicz Zdzisław: Filozofia człowieka, teoria duszy. Wrocław 1975. Ossol. 21 cm, str. 250, (1), opr. pł. Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce, t. 5. (opr. lekko przybrudzona).
28,00 PLN
Turner Jonathan H. - Struktura teorii socjologicznej.
Turner Jonathan H. - Struktura teorii socjologicznej.
Turner Jonathan H.: Struktura teorii socjologicznej. Przeł. J. Szmatka. Wstęp i red. nauk. P. Sztompka. Warszawa 1985. PWN. 23 cm, str. 509, (2), opr. karton. z obw.
38,00 PLN
Struktura współczesnego społeczeństwa Polski w świetle badań śląskich.
Struktura współczesnego społeczeństwa Polski w świetle badań śląskich.
Struktura współczesnego społeczeństwa Polski w świetle badań śląskich. Tom 1 szkiców i studiów pod red. Z. Zagórskiego. Wrocław 1993. Wyd. U. Wr. 24 cm, str. 164, opr. karton.
25,00 PLN
Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska.
Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska.
Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska. Oprac. zb. pod red. W. Misiaka. Wrocław 1993. Wyd. U. Wr. 24 cm, str. 158, (1), opr. kart.
25,00 PLN
Tokarczyk Roman - Winstanley. (Myśli i ludzie)
Tokarczyk Roman - Winstanley. (Myśli i ludzie)
Tokarczyk Roman: Winstanley. Warszawa 1975. Wiedza Powszechne. 19 cm, str. 277, (1), opr. karton. z obw. Seria: Myśli i ludzie
20,00 PLN
Mounier Emmanuel - Co to jest personalizm? Oraz wybór innych prac.
Mounier Emmanuel - Co to jest personalizm? Oraz wybór innych prac.
Mounier Emmanuel: Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac. Warszawa 1960. Znak. 21 cm, str. 251, (1), opr. karton. Bibl. Więzi.
30,00 PLN
Skinner Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. (Biblioteka myśli współczesnej).
Skinner Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. (Biblioteka myśli współczesnej).
Skinner Burrhus F.: Poza wolnością i godnością. Przeł. W. Szelenberger. Przedmowa J. Szacki. Warszawa 1978. PIW. 19 cm, str. 235, (5), opr. karton. Biblioteka myśli współczesnej. (lekko przybrudzona okł.)
30,00 PLN
Wolff Powęska Anna - Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec.
Wolff Powęska Anna - Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec.
Wolff Powęska Anna: Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec. Poznań 1984. Inst. Zach. 21 cm, str. 243, opr. karton.
30,00 PLN
Jaworski Marek - Władysław Tatarkiewicz.
Jaworski Marek - Władysław Tatarkiewicz.
Jaworski Marek: Władysław Tatarkiewicz. Warszawa 1975. Wyd. Interpress. 17 cm, str. 130, (2), ilustr. na tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Paleczny Tadeusz - Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym. Wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych.
Paleczny Tadeusz - Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym. Wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych.
Paleczny Tadeusz: Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym. Wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych. Kraków 2004. Universitas. 20 cm, str. 243, opr. karton.
20,00 PLN
Woźniak Łukasz Dariusz Maksymilian - Duch i egzystencja
Woźniak Łukasz Dariusz Maksymilian - Duch i egzystencja
Woźniak Łukasz Dariusz Maksymilian: Duch i egzystencja. Kraków 2014. Wyd. Libron. 19 cm, str. 95, (1), opr. karton.
28,00 PLN
Jasiński Bogusław - Lukacs (Myśli i ludzie)
Jasiński Bogusław - Lukacs (Myśli i ludzie)
Jasiński Bogusław: Lukacs. Warszawa 1985. WP. 19 cm, str. 309, (3), opr. karton. z obw. Seria Myśli i ludzie.
18,00 PLN
Finkielkraut Alain - Zagubione człowieczeństwo. Esej o XX wieku.
Finkielkraut Alain - Zagubione człowieczeństwo. Esej o XX wieku.
Finkielkraut Alain: Zagubione człowieczeństwo. Esej o XX wieku. Przeł. Mateusz Fabjanowski. Warszawa 1999. PIW. 19 cm, str. 129, (3), opr. karton. Bibl. Myśli Współczesnej.
30,00 PLN
Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Praca zbiorowa pod red. Władysława Stróżewskiego.
Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Praca zbiorowa pod red. Władysława Stróżewskiego.
Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Praca zbiorowa pod red. Władysława Stróżewskiego. Wrocław 1978. Zakład Narod. im. Ossolińskich. 24 cm, str. 220, (1); k. portr. (1), opr karton.
45,00 PLN
Swieżawski Stefan - Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku.
Swieżawski Stefan - Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku.
Swieżawski Stefan: Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku. Warszawa - Kraków 1983. Biblioteka Więzi. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. 20 cm, str. 299, (1); str. tabl. (12): ilustr., opr. karton. (pryw. pieczątka własn., ołówkowe podkreślenia w tekście, drobne przytarcie opr.)
28,00 PLN
Garaudy Roger - Perspectives de L'Homme: Existentialisme, Pensée Catholique, Marxisme.
Garaudy Roger - Perspectives de L'Homme: Existentialisme, Pensée Catholique, Marxisme.
Garaudy Roger: Perspectives de L'Homme: Existentialisme, Pensée Catholique, Marxisme. Paris 1961. Presses Univrsitaires de France. 23 cm, str. (4), 359, (3), opr. karton. Biblioteque de Philosophie Contemporaine.
60,00 PLN
Polskie ethos i logos. Pod red. J. Skoczyńskiego.
Polskie ethos i logos. Pod red. J. Skoczyńskiego.
Polskie ethos i logos. Pod red. J. Skoczyńskiego. Kraków 2008. Księg. Akademicka. 24 cm, str. 302, opr. karton. Publ. nr 2. Pracowni Filozofii Pol.
25,00 PLN
Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku
Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku
Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Pod red. Lucjana Adamczuka i Sławomira Łodzińskiego. Warszawa 2006. Wyd. Nauk. Scholar. Pol. Tow. Socjologiczne. 24 cm, str. 301, opr. karton.
30,00 PLN
Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej. Pod red. Tadeusza Kielanowskiego
Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej. Pod red. Tadeusza Kielanowskiego
Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej. Pod red. Tadeusza Kielanowskiego. Warszawa 1980. Państ. Zakład Wyd. Lekarskich. 24 cm, str. 169, (2), opr. karton. (drobne wgniecenia w tylnej opr.)
28,00 PLN
Bielik-Robson Agata - Marańska Pascha Derridy. Zdrada, wygnanie, przeżycie, nietożsamość.
Bielik-Robson Agata - Marańska Pascha Derridy. Zdrada, wygnanie, przeżycie, nietożsamość.
Bielik-Robson Agata: Marańska Pascha Derridy. Zdrada, wygnanie, przeżycie, nietożsamość. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2022. Wyd. Austeria. 21 cm, str. 421, (2), opr. karton.
50,00 PLN
Paci Enzo - Związki i znaczenia. Eseje wybrane.
Paci Enzo - Związki i znaczenia. Eseje wybrane.
Paci Enzo: Związki i znaczenia. Eseje wybrane. Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Stanisław Kasprzysiak. Warszawa 1980. Czytelnik. 21 cm, str. 548, opr. tw. (drobne rdzawe plamki)
30,00 PLN
Studia z historii filozofii. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. profesora Pawła Siwka SJ.
Studia z historii filozofii. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. profesora Pawła Siwka SJ.
Studia z historii filozofii. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. profesora Pawła Siwka SJ. Pod redakcją Romana Darowskiego SJ ; autorzy: Franciszek Bargieł SJ, Roman Darowski SJ, Bolesław Dyduła SJ, Piotr Lenartowicz SJ, Stanisław Ziemiański SJ. Kraków 1980. Wydz. Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. 24 cm, str. 263, portr. 1, opr. karton. (skasowane pieczątki bibl.)
40,00 PLN
Mól Wiktor - Pomiędzy przeznaczeniem a przeżywaniem życia.
Mól Wiktor - Pomiędzy przeznaczeniem a przeżywaniem życia.
Mól Wiktor: Pomiędzy przeznaczeniem a przeżywaniem życia. Kraków 1995. "Artech". 23 cm, str. 391, opr. karton. (zagięte rogi niektórych kart, lekkie załamania na opr.)
20,00 PLN
Płużański Tadeusz - Teilhard de Chardin. (Myśli i ludzie)
Płużański Tadeusz - Teilhard de Chardin. (Myśli i ludzie)
Płużański Tadeusz: Teilhard de Chardin. Warszawa 1963. WP. 19 cm, str. 213, (3), opr. karton. z obw. Seria Myśli i ludzie. (podniszczona obwoluta)
20,00 PLN
Tatarkiewicz Władysław - Parerga
Tatarkiewicz Władysław - Parerga
Tatarkiewicz Władysław: Parerga. Warszawa 1978. PWN. 21 cm, str. 140, (3), opr. pł. z obw. (plamki na opr., spłowiałe wyklejki)
25,00 PLN
Habachi Rene - U źródeł człowieczeństwa.
Habachi Rene - U źródeł człowieczeństwa.
Habachi Rene: U źródeł człowieczeństwa. PrzeL. W. Sukiennicka. Przedmowa P. Ricoeur. Słowo wstępne D. Barrat. Warszawa 1982. Pax. 20 cm, str. 117, (3), opr. karton. (plamki na opr.)
16,00 PLN
Piwowarczyk Jan - Wobec nowego czasu. (z publicystyki 1945-1950)
Piwowarczyk Jan - Wobec nowego czasu. (z publicystyki 1945-1950)
Piwowarczyk Jan: Wobec nowego czasu. (Wybór artykułów drukowanych w "Tygodniku Powszechnym" w latach 1945-1950 ). Wstęp J. Turowicz. Kraków 1985. Znak. 20 cm, str. 440, (1), opr. tw. z obw.
20,00 PLN
Zdziechowski Marian - Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego. (1921)
Zdziechowski Marian - Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego. (1921)
Zdziechowski Marian: Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego. Kraków (1921). Krak. Spółka Wyd. 23 cm, str. 106, (1), opr. ppł. (skasowane pieczątki bibl.)
35,00 PLN
Czerwiński Marcin - Życie po miejsku. (Bibl. myśli współczesnej)
Czerwiński Marcin - Życie po miejsku. (Bibl. myśli współczesnej)
Czerwiński Marcin: Życie po miejsku. Warszawa 1975. PIW. 18 cm, str. 207, (3), opr. karton. Bibl. Myśli Współczesnej.
18,00 PLN
Dawydow Jurij - Sztuka jako zjawisko socjologiczne . Przyczynek do charakterystyki poglądów estetyczno-politycznych Platona i Arystotelesa.
Dawydow Jurij - Sztuka jako zjawisko socjologiczne . Przyczynek do charakterystyki poglądów estetyczno-politycznych Platona i Arystotelesa.
Dawydow Jurij: Sztuka jako zjawisko socjologiczne . Przyczynek do charakterystyki poglądów estetyczno-politycznych Platona i Arystotelesa. Przzeł. Krzysztof Pomian. Warszawa 1971. PIW. 18 cm, str. 419, (1), opr. karton. Bibl. Myśli Współczesnej. (podpis własn., lekkie przyżółcenia)
20,00 PLN
Twardowski Kazimierz - Wybrane pisma filozoficzne.
Twardowski Kazimierz - Wybrane pisma filozoficzne.
Twardowski Kazimierz: Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa 1965. PWN. 23 cm, str. 396, portr., opr. pł.
50,00 PLN
Ochman Jerzy: Peryferie filozofii żydowskiej.
Ochman Jerzy: Peryferie filozofii żydowskiej.
Ochman Jerzy: Peryferie filozofii żydowskiej. Kraków (cop. 1997). Universitas. 24 cm, str. 561, (1), opr. karton. Seria: Historia filozofii żydowskiej, t.6.
80,00 PLN
Chwistek Leon - Wybór pism estetycznych.
Chwistek Leon - Wybór pism estetycznych.
Chwistek Leon: Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i oprac. Teresa Kostyrko. Kraków 2004. TAiWPN Uniwersitas. 24 cm, str. 353, (2), opr. karton.
40,00 PLN
Makota Janina-  O klasyfikacji sztuk pięknych. Z badań nad estetyką współczesną.
Makota Janina- O klasyfikacji sztuk pięknych. Z badań nad estetyką współczesną.
Makota Janina: O klasyfikacji sztuk pięknych. Z badań nad estetyką współczesną. Kraków 1964. WL. 21 cm, str. 283, (2), opr. karton.
25,00 PLN
Wiatr Jerzy J.- Socjologia wojska.
Wiatr Jerzy J.- Socjologia wojska.
Wiatr Jerzy J.: Socjologia wojska. Wyd. II.poprawione i rozszerzone. Warszawa 1982. Wyd. MON. 21 cm, str. 413, (3), opr. karton.
30,00 PLN
Hall Edward T. - Ukryty wymiar.
Hall Edward T. - Ukryty wymiar.
Hall Edward T.: Ukryty wymiar. Przeł. T. Hołówka. Przedmowa A. Wallis. Warszawa 1976. PIW. 19 cm, str. 289, (5), opr. karton. Biblioteka myśli współczesnej.
30,00 PLN
Kaufmann Franz-Xaver - Czy chrześcijaństwo przetrwa?
Kaufmann Franz-Xaver - Czy chrześcijaństwo przetrwa?
Kaufmann Franz-Xaver: Czy chrześcijaństwo przetrwa? Przekł. U. Poprawska. Kraków 2004. Wyd. WAM. 21 cm, str. 163, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Hartmann Nicoali - Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja.
Hartmann Nicoali - Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja.
Hartmann Nicoali: Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja. Przekł. J. Garewicz. Toruń 1994. Wyd. Comer. 21 cm, str. 134, (2), opr. karton. Bibl. Filozofów pod red. J. Rolewskiego.
45,00 PLN
Pokaż:
40 80 120