Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich.
Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich.
Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich. Tekst Marta J. Monder ; red. Monika Pawlonka, Joanna Filipczak, Agnieszka Żukowska. Warszawa 2008. Agencja Promocji Zieleni. 30 cm, str. 168, fot., opr. karton. lak.
45,00 PLN
Dyakowska Jadwiga - Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem. (Starunia) 1939
Dyakowska Jadwiga - Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem. (Starunia) 1939
Dyakowska Jadwiga: Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem. Kraków 1939. PAU. 27 cm, str. 15, tabl. (3), ilustr. opr. brosz. Starunia nr 17. (zniszczona okł. - kruchy papier; przybrudzenia)
30,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. R.III. Kraków, styczeń - luty 1947. Nr 1/2.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. R.III. Kraków, styczeń - luty 1947. Nr 1/2.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. R.III. Kraków, styczeń - luty 1947. Nr 1/2. Nakł. PROP. 21 cm, str. 94, (2); +str 12, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 35. Kraków 1970.
Ochrona przyrody. R. 35. Kraków 1970.
Ochrona przyrody. R. 35. Kraków 1970. PAN. 30 cm, str. 335, ilustr., tabl., mapy, załącznik, opr. pł. Treść (ogólnie): Kawecki: Ustwy Sejmu galicyjskiego z roku 1868 i ich znaczenie dla nowoczesnej ochrony przyrody w Polsce; Wilkoń-Michalska: Zmiany sukcesyjne w rezerwacie halofitów Ciechocinek w latach 1954-1965; Sokołowski: Roślinność rezerwatu Cisowy Jar koło Olecka; Boiński: Stosunki fitosocjologiczne projektowanego rezerwatu lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos Scop. koło Pszczółczyna w woj. bydgoskim; Rokita: Systemy korzeniowe niektórych drzew i krzewów i ich przydatność do obudowy biologicznej potoków górskich; Świeboda: Wpły przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na roślinność Fabryki Supertomasyny "Bonarka" w Krakowie; Sowa, Szczęsny: Widelnice (Plecoptera) i chruściki (Trichoptera) Babiej Góry; Dratnal: Materiały do poznania ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) Babiogórskiego Parku Narodowego i okolic; Alexandrowicz: Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą.
60,00 PLN
Wodziczko Adam, Czubiński Zygmunt - Materiały do inwentarza rezerwatów przyrody na odzyskanych Ziemiach Zachodnich.
Wodziczko Adam, Czubiński Zygmunt - Materiały do inwentarza rezerwatów przyrody na odzyskanych Ziemiach Zachodnich.
Wodziczko Adam, Czubiński Zygmunt: Materiały do inwentarza rezerwatów przyrody na odzyskanych Ziemiach Zachodnich. Odb. z: "Przegląd Zachodni". 1946, nr 1. (Poznań) 1946. Państwowa Rada Ochrony Przyrody. 24 cm, str. 32, ilustr., broszura. Państwowa Rada Ochrony Przyrody ; nr 57. (egz. nie rozcięty, plamki i drobne ubytki na okł.)
35,00 PLN
Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Zając M., Zając A.: Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Kraków 1995. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN. 21 cm, str. 303, opr. karton.
60,00 PLN
Sudnik-Wójcikowska Barbara - Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2.
Sudnik-Wójcikowska Barbara - Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2.
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2. Warszawa 1987. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. 24 cm, str. 242; 435, opr karton.
120,00 PLN
Chojnacki Jan - Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (+ mapy)
Chojnacki Jan - Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (+ mapy)
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. Warszawa 1991. Wyd. U.W. 24 cm, str. 227, tabl., opr. karton (+ mapy)
65,00 PLN
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś.... Pars 1-2.
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś.... Pars 1-2.
Botanostephane Kornasiana. Botanical contributions presented to Jan Kornaś in celebration of his 70th birthday. Pars 1-2. Ed. by Ryszard Ochyra, Leon Stuchlik. Kraków 1993. W Szafer Inst. of Botany, Polish Acadey of Sciences. 24 cm, str. VI, 384; V, [385- 759], ilust., tabl., opr. karton.
65,00 PLN
Kulczyński Stanisław - Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 1.Gramineae (pars 1) (1931)
Kulczyński Stanisław - Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 1.Gramineae (pars 1) (1931)
Kulczyński Stanisław: Atlas flory polskiej. (Florae Polonicae iconographia). T. 4 z. 1: Gramineae (pars 1). Oprac. Karol Baecker, Jeremi Iwanicki. Kraków 1931. P. A.U. Teka: 31 cm, str. 16, tabl. ilustr. 29. (papierowa teczka zniszczona)
150,00 PLN
Hryniewiecki Bolesław - Tentamen florae Lithuaniae. Zarys flory Litwy. (1933)
Hryniewiecki Bolesław - Tentamen florae Lithuaniae. Zarys flory Litwy. (1933)
Hryniewiecki Bolesław: Tentamen florae Lithuaniae. Zarys flory Litwy. Warszawa 1933. Nakł. Tow. Nauk. Warsz.. 24 cm, str. XVI, 367, mapy na wklejkach, opr. oryg. karton.
200,00 PLN
Metera Dorota - Kwiaty w domu i przed domem.
Metera Dorota - Kwiaty w domu i przed domem.
Metera Dorota: Kwiaty w domu i przed domem. Warszawa 1988. Wyd. Spółdzielcze. 14x21cm, str. 200, ilustr., opr. karton. (drobne załamania na okł.)
20,00 PLN
Zespoły roślinne uroczyska Żądłowice. (Pr. zb.)
Zespoły roślinne uroczyska Żądłowice. (Pr. zb.)
Zespoły roślinne uroczyska Żądłowice.Oprac. Jakub Mowszowicz, Ryszard Sowa, Romuald Olaczek, Halina Urbanek. Łódź 1969. Ł.T.N. 24 cm, str. 41, (1), tabl., opr. karton. Z dedyk. jednego ze wspólautorów (R. Sowa).
45,00 PLN
Mowszowicz Jakub -  Conspectus florae Vilnensis. Flora kwiatowa okolic Wilna. (Przegląd flory wileńskiej, cz.2.)
Mowszowicz Jakub - Conspectus florae Vilnensis. Flora kwiatowa okolic Wilna. (Przegląd flory wileńskiej, cz.2.)
Mowszowicz Jakub: Flora kwiatowa okolic Wilna. (Przegląd flory wileńskiej, cz.2.) Łódź 1958. Ł.T.N. 25 cm, str. 128, (2), broszura. Łódzkie Tow. Nauk. Wydz. III, nr 51.
45,00 PLN
Mowszowicz Jakub - Z dziejów roślin uprawnych. Warzywa.
Mowszowicz Jakub - Z dziejów roślin uprawnych. Warzywa.
Mowszowicz Jakub: Z dziejów roślin uprawnych. Warzywa. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 107, (5), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Kowal Tadeusz - Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową.
Kowal Tadeusz - Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową.
Kowal Tadeusz: Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową. Wrocław 1965. Wr. Tow. Nauk. 23 cm, str. 67, opr. kart.
35,00 PLN
Zawistowski Feliks - Sposoby wyróżniania siedlisk łąk trzęślicowych dla celów przedmelioracyjnych na przykładzie łąk doliny Gąsawki.
Zawistowski Feliks - Sposoby wyróżniania siedlisk łąk trzęślicowych dla celów przedmelioracyjnych na przykładzie łąk doliny Gąsawki.
Sposoby wyróżniania siedlisk łąk siedliskowych. Warszawa 1963. PWRiL. PAN. 24 cm, str. 112, broszura. Roczniki nauk rolniczych T.106, ser.D - monografie.
40,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 2. (Kraków 1991)
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 2. (Kraków 1991)
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 2. Kraków 1991. PAN. 30 cm, str. 212, (3), ilustr., tabl., mapy, plansze, opr. karton.
45,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 1. (Kraków 1991)
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 1. (Kraków 1991)
Ochrona przyrody. R. 49. Cz. 1. Kraków 1991. PAN. 30 cm, str. 139, (3), ilustr., tabl., opr. karton
40,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 57. Kraków 2000.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 57. Kraków 2000.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 57. Kraków 2000. PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 120, (4), ilustr., tabl., opr. karton. lak. Treść (ogólnie): Szwagrzyk, Holeksa: Cele i metody ochrony ekosystemów leśnych na przykładzie planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego; Witkowska -Żuk, Ciurzycki: Sukcesja roślinnosci na terenach wyłączonych z wypasu owiec w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1965-1994; Śliwa: Lichenoindykacja zmian środowiska naturalnego Beskidu Sądeckiego; Krzewicka, Śliwa: Porosty rezerwatu "Prządki" koło Krosna (Pogórze Dynowskie); Stebel, Wilczek: Szata roślinna rezerwatu przyrody "Grapa" w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie); Bąba: Zmiany w populacji wisienki stepowej Cerasus fruticosa Pall. w Ojcowskim Parku Narodowym; Alexandrowicz: Malakofauna powodziowych osadów Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym; Kaźmierczak, Bieda: Zmiany w faunie epigeicznych biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) buczyny karpackiej w Ojcowskim Parku Narodowym na przestrzeni 30 lat; Dzięciołowski, Goździewski: Liczebność i rozmieszczenie bobra Castor fiber L. na Suwalszczyźnie
40,00 PLN
Mądalski Józef - Atlas flory polskiej i ziem ościennych. T. IX, z. 5: Cruciferae (Pars 4)
Mądalski Józef - Atlas flory polskiej i ziem ościennych. T. IX, z. 5: Cruciferae (Pars 4)
Mądalski Józef: Atlas flory polskiej i ziem ościennych. T. IX, z. 5: Cruciferae (Pars 4). Tabl. oprac. Elżbieta Skwirzyńska. Warszawa - Wrocław 1967. PWN. 35 cm, str. 71, k. tabl. (40), w karton. tece.
90,00 PLN
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ser. III. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924.
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ser. III. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924.
Rozprawy Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924. (ser. III) Kraków 1927. Nakł. PAU. 25 cm, str. (4), 297, tabl., 8, ilustr. mapa, broszura. (naddarta okł.)
150,00 PLN
Rośliny użytkowe. Pod red. nauk. T. Gorczyńskiego.
Rośliny użytkowe. Pod red. nauk. T. Gorczyńskiego.
Rośliny użytkowe. Pod red. nauk. T. Gorczyńskiego. Warszawa 1961. W.P. 21 cm, str. 309, (3), tabl. kolor. (1), liczne ilustr. w tekście, opr. pł. z obw. Wyd. Popularno-Encyklopedyczne.
20,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 37. Warszawa - Kraków 1972.
Ochrona przyrody. R. 37. Warszawa - Kraków 1972.
Ochrona przyrody. R. 37. Warszawa - Kraków 1972. PAN. 30 cm, str. 360, ilustr., tabl., mapy., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
50,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 31. Kraków 1965.
Ochrona przyrody. R. 31. Kraków 1965.
Ochrona przyrody. R. 31. Kraków 1965. PAN. 30 cm, str. 232, ilustr., tabl., mapy., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 30. Kraków 1964.
Ochrona przyrody. R. 30. Kraków 1964.
Ochrona przyrody. R. 30. Kraków 1964. PAN. 30 cm, str. 182, ilustr., tabl., mapy., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Horvat Ivo - Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj. (Posebni otisak iz
Horvat Ivo - Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj. (Posebni otisak iz "Šumarskog Lista" 1937). (1937)
Horvat Ivo: Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj. (Posebni otisak iz "Šumarskog Lista" 1937). Zagreb 1937. Tisak Nadbiskupske Tiskare u Zagrebu. 28 cm, str. 337-344, broszura. (Z dedykacją autora)
50,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 56. Kraków 1999.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 56. Kraków 1999.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 56. Kraków 1999. PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 17, (3), ilustr., tabl., opr. karton. lak.
40,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 54. Kraków 1997.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 54. Kraków 1997.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 54. Kraków 1997. PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 160, (3), ilustr., tabl., opr. karton. lak.
40,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 51. Kraków 1994.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 51. Kraków 1994.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 51. Kraków 1994. PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 184, (3), ilustr., tabl., opr. karton. lak.
40,00 PLN
Pawłowski Bogumił - Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. (1937)
Pawłowski Bogumił - Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. (1937)
Pawłowski Bogumił: Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. Kraków 1937. Wyd. Inst. Bot. UJ. 20 cm, str. 13, broszura (z dedykacją autora)
30,00 PLN
Pawłowski Bogumił - Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich (1937)
Pawłowski Bogumił - Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich (1937)
Pawłowski Bogumił: Zagadnienie ochrony szaty roślinnej Gór Czywczyńskich. Nadbitka z ";Ochrony Przyrody" r. 17, 1937. 27 cm, str. (93-110), ilustr., broszura. (lekko podniszczona okładka, sygnatura na okł.)
25,00 PLN
50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego : 1922-1972. Streszczenia komunikatów XL zjazdu, Warszawa 19-22 września 1972.
50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego : 1922-1972. Streszczenia komunikatów XL zjazdu, Warszawa 19-22 września 1972.
50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego : 1922-1972. Streszczenia komunikatów XL zjazdu, Warszawa 19-22 września 1972. Warszawa 1972. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne. 18 cm, str. 86, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Szafer Władysław - The vegetation of Poland.
Szafer Władysław - The vegetation of Poland.
The vegetation of Poland. Ed. by Władysław Szafer. Warszawa 1966. Pergamon Press. PWN. 24 cm, str. XXIII, 738, (1), ilustr., opr. pł.
100,00 PLN
Leńkowa Antonina - Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia.
Leńkowa Antonina - Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia.
Leńkowa Antonina: Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia. Kraków 1992. Secesja. 20 cm, str. 291, ilustr. opr. karton.
28,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan - Kartografia geobotaniczna. T.1. Zagadnienia ogólne. Kartografia florystyczna i fitogeograficzna.
Faliński Janusz Bogdan - Kartografia geobotaniczna. T.1. Zagadnienia ogólne. Kartografia florystyczna i fitogeograficzna.
Faliński Janusz Bogdan: Kartografia geobotaniczna. T.1. Zagadnienia ogólne. Kartografia florystyczna i fitogeograficzna. Warszawa - Wrocław 1990. PPWK. 24 cm, str. 284, ilustr., załączn., opr. tw. (lekkie uszkodzenie - wgniecenie grzbietu)
40,00 PLN
Dziubałtowski Seweryn - Étude phytosociologique du Massif de S-te Croix. I. (1928) z tablicą kolor.
Dziubałtowski Seweryn - Étude phytosociologique du Massif de S-te Croix. I. (1928) z tablicą kolor.
Dziubałtowski Seweryn: Étude phytosociologique du Massif de Ste Croix. I. Les forets de la partie centrale de la chaîne principale et des montagnes: "Stawiana"; et "Miejska". Warszawa 1928. 24 cm, str. 43, tabl. 7, mapka kolor., brosz. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Vol. V, nr 5. Księga jubileuszowa Emila Godlewskiego (sen.) cz.5. (egz. nie rozcięty, okł. lekko naddarta)
80,00 PLN
Piotrowska Hanna - Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Piotrowska Hanna - Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Piotrowska Hanna: Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poznań 1950. Nakł. P.T.P.N. 26 cm, str. (2), 28, (3), tabl. 12, opr. karton.
35,00 PLN
Bocheński T. A. - On the structure of Sigillarian cones and the mode of their association with their stems. (1939)
Bocheński T. A. - On the structure of Sigillarian cones and the mode of their association with their stems. (1939)
Bocheński T. A. On the structure of Sigillarian cones and the mode of their association with their stems. Budowa sygilariowych szyszek sporofilowych i sposób ich umieszczenia na pniu. Odb.: Publications Silésiennes de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Travaux géologiques, nr 7. Kraków 1939. Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności. 26 cm, str. 28, (11); kart tabl. XI : ilustr., opr. karton. (pieczęć własn., przybrudzona opr.)
40,00 PLN
Michalak Stanisław - Rezerwaty przyrody na Opolszczyźnie.
Michalak Stanisław - Rezerwaty przyrody na Opolszczyźnie.
Michalak Stanisław: Rezerwaty przyrody na Opolszczyźnie. Opole 1971. Woj. Ośrodek Inf. Turyst. 17 cm., str. 120, (2), ilustr., mapka w załączniku, opr. karton.
18,00 PLN
Pokaż:
40 80 120