Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Varia

Weiner January: Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Publikacja naukowa praca seminaryjna, praca magisterska, referat i poster.
Weiner January: Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Publikacja naukowa praca seminaryjna, praca magisterska, referat i poster.
Weiner January: Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Publikacja naukowa praca seminaryjna, praca magisterska, referat i poster. Kraków 1992. Nakł. UJ. 24 cm, str. 90, opr. karton. Skrypty uczelniane nr 677.
20,00 PLN
Glajcar Rafał: Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000.
Glajcar Rafał: Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000.
Glajcar Rafał: Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000. Analiza porównawcza. Toruń 2004. Wyd. Adam Marszałek. 25 cm, str. 371, opr. karton.
25,00 PLN
Słowianie wobec integracji Europy. Prace poświęcone XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie. Pod red. M. Bobrownickiej.
Słowianie wobec integracji Europy. Prace poświęcone XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie. Pod red. M. Bobrownickiej.
Słowianie wobec integracji Europy. Prace poświęcone XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie. Pod red. M. Bobrownickiej. Kraków 1998. Uniwersitas. 25 cm, str. 230, opr. karton. (załamania okładki, lekkie przybrudzenia brzegu bloku)
25,00 PLN
Robertis, Christina de; Pascal Henri: Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami.
Robertis, Christina de; Pascal Henri: Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami.
Robertis, Christina de; Pascal Henri: Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami. Tłum. G. Karbowska. Katowica 1999. Wyd. Śląsk. 21cm, str. 303, (3), opr. karton. Bibl. Pracownika Socjalnego.
18,00 PLN
Kielak Tadeusz: Z dziejów I. LO im. W. Nałkowskiego d. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. dra med. Jana Sikorskiego w Wołominie. SUPLEMENT.
Kielak Tadeusz: Z dziejów I. LO im. W. Nałkowskiego d. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. dra med. Jana Sikorskiego w Wołominie. SUPLEMENT.
Kielak Tadeusz: Z dziejów I. LO im. W. Nałkowskiego d. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. dra med. Jana Sikorskiego w Wołominie. SUPLEMENT. Wołomin 1999. Wyd. ze środ. Urzędu M. i Gm. Wołomin. 24 cm, str. 64, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie.
Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie.
Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie. Lublin 2002. Tow. nauk. KUL. 21 cm, str. 164, (4), opr. karton
18,00 PLN
Koch Kurt: Pomiędzy wiarą a okultyzmem.
Koch Kurt: Pomiędzy wiarą a okultyzmem.
Koch Kurt: Pomiędzy wiarą a okultyzmem. Tłum. J. Muranty. (B.m.w.) (b.r.w. - c.a. 1985) 19 cm, str. 170, (1), opr. karton.
26,00 PLN
Sieradzka Anna: Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności.
Sieradzka Anna: Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności.
Sieradzka Anna: Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności. Warszawa 1994. W.N.-T. Format: 20x21 cm, str. 155, (1), ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Barycka Janina: Stosunek kleru do państwa i oświaty. Fakty i dokumenty.
Barycka Janina: Stosunek kleru do państwa i oświaty. Fakty i dokumenty.
Barycka Janina: Stosunek kleru do państwa i oświaty. Fakty i dokumenty. Wrocław 1991. Wyd. "Toporzeł" 21 cm, str. 199, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Surmaczyński Marian: Kryzys lat 80 w świadomości inteligentów.
Surmaczyński Marian: Kryzys lat 80 w świadomości inteligentów.
Surmaczyński Marian: Kryzys lat 80 w świadomości inteligentów. Wrocław 1997. Wyd. Uniw. Wroc. 24 cm, str. 292, (2), opr. karton. (przybrudzenia)
18,00 PLN
Targowski Andrew: Chwilowy koniec historii. Cywilizacja i kultura Polski widziana znad jeziora Michigan.
Targowski Andrew: Chwilowy koniec historii. Cywilizacja i kultura Polski widziana znad jeziora Michigan.
Targowski Andrew: Chwilowy koniec historii. Cywilizacja i kultura Polski widziana znad jeziora Michigan. Warszawa 1991. Nowe Wyd. Pol. 21 cm, str. 245, (2), tabl. ilusttr. opr. karton.
15,00 PLN
Konflikty współczesnego świata. (Wielkie tematy).
Konflikty współczesnego świata. (Wielkie tematy).
Konflikty współczesnego świata. (Wielkie tematy). Warszawa 2008. PWN. 21 cm, str. 303, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Kuczyński Maciej: Czciciele węża. Biochemiczne niebo dawnych Meksykanów.
Kuczyński Maciej: Czciciele węża. Biochemiczne niebo dawnych Meksykanów.
Kuczyński Maciej: Czciciele węża. Biochemiczne niebo dawnych Meksykanów. Warszawa 1990. Iskry. 20 cm, str. 415, (1), ilustr., opr. karton. (lekko wywinęte brzegi opr.)
16,00 PLN
Leksykon wpółczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.
Leksykon wpółczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.
Leksykon wpółczesnych międzynarodowych stosunków politycznych. Red. nauk. C. Mojsiewicz. Wrocław 2004. Wyd. Atla 2. 22 cm, str. 423, opr. tw.
25,00 PLN
Pisarek Walery: Retoryka dziennikarska.
Pisarek Walery: Retoryka dziennikarska.
Pisarek Walery: Retoryka dziennikarska. Wyd. II. popr. i uzup. Kraków 1975. 18 cm, str.322, (1), opr. karton. (drobne plamki, kilka podkreśleń w tekście)
18,00 PLN
Media - eros - przemoc. Sport w czasach popkultury.
Media - eros - przemoc. Sport w czasach popkultury.
Media - eros - przemoc. Sport w czasach popkultury. Wybór, wstęp i oprac. Andrzej Gwóżdź. Kraków 2003. Universitas. 21 cm, str. 342, opr. karton.
25,00 PLN
Sybirak. Pismo Związku Sybiraków. Nr 7 / 1992.
Sybirak. Pismo Związku Sybiraków. Nr 7 / 1992.
Sybirak. Pismo Związku Sybiraków. Nr 7 / 1992. 24 cm, str. 79, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Kielak Tadeusz: Z dziejów I. LO im. W. Nałkowskiego d. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. dra med. Jana Sikorskiego w Wołominie.
Kielak Tadeusz: Z dziejów I. LO im. W. Nałkowskiego d. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. dra med. Jana Sikorskiego w Wołominie.
Kielak Tadeusz: Z dziejów I. LO im. W. Nałkowskiego d. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. dra med. Jana Sikorskiego w Wołominie. Wołomin 1994. Wyd. ze środ. Urzędu M. i Gm. Wołomin. 24 cm, str. 144, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Staniszkis Jadwiga: Post-communism, the emerging enigma.
Staniszkis Jadwiga: Post-communism, the emerging enigma.
Staniszkis Jadwiga: Post-communism, the emerging enigma. Inst. of Political Studies. PAN. 24 cm, str. 366, opr. karton.
30,00 PLN
Rückkehrer berichten über die Sowjetunion (1942)
Rückkehrer berichten über die Sowjetunion (1942)
Rückkehrer berichten über die Sowjetunion, zusammengestellt von Kurt Krupinski. Berlin 1942. Verlagsansalt Otto Stollberg. 20 cm, str. 228, opr. karton. (lekko przybrudzona, reperowany grzbiet). Die Bücherei des Ostraumes.
40,00 PLN
Osiatyński Wiktor: Alkoholizm. I grzech, i choroba, i...
Osiatyński Wiktor: Alkoholizm. I grzech, i choroba, i...
Osiatyński Wiktor: Alkoholizm. I grzech, i choroba, i...Warszawa 2007. Iskry. 20 cm, str. 112, opr. karton.
12,00 PLN
Maziere Francis: Oczy patrzą w gwiazdy. Fantastyczna Wyspa Wielkanocna.
Maziere Francis: Oczy patrzą w gwiazdy. Fantastyczna Wyspa Wielkanocna.
Maziere Francis: Oczy patrzą w gwiazdy. Fantastyczna Wyspa Wielkanocna. Przeł. E. Kolasińska. Warszawa 1993. Wyd. Prolog. 20 cm, str. 173, ilustr., opr. karton. Seria U wrót tajemnicy.
12,00 PLN
Polskie symbole. 100 miejsc, postaci, wydarzeń, osiągnięć ważnych dla Polski, Europy i świata.
Polskie symbole. 100 miejsc, postaci, wydarzeń, osiągnięć ważnych dla Polski, Europy i świata.
Polskie symbole. 100 miejsc, postaci, wydarzeń, osiągnięć ważnych dla Polski, Europy i świata. Warszawa 2011. Multico. 28 cm, str. 215, (3), ilustr., opr. tw. (w jęz. pol. i ang.)
40,00 PLN
Cole W. Owen, Sambhi Piara Singh: Sikhowie. Wiara i życie.
Cole W. Owen, Sambhi Piara Singh: Sikhowie. Wiara i życie.
Cole W. Owen, Sambhi Piara Singh: Sikhowie. Wiara i życie. Przeł. J. Mach. Łódź 1987. Wyd. Łódzkie. 20 cm, str. 231, tabl., opr. karton. Seria Człowiek i jego cywilizacja.
15,00 PLN
Pruszyński Aleksander: Białoruś. Wczoraj, dziś, jutro.
Pruszyński Aleksander: Białoruś. Wczoraj, dziś, jutro.
Pruszyński Aleksander: Białoruś. Wczoraj, dziś, jutro. Warszawa (etc.) 2013. Wyd. AGA. 24 cm, str. 244, ilust. opr. karton.
30,00 PLN
Pruszyński Aleksander: Ile Żydzi Polakom zawdzięczają.
Pruszyński Aleksander: Ile Żydzi Polakom zawdzięczają.
Pruszyński Aleksander: Ile Żydzi Polakom zawdzięczają. Mińsk 2017. Wyd. AGA. 24 cm, str. 194, ilust. opr. karton.
17,00 PLN
Harpur James, Westwood Jennifer: Legendarne miejsca.
Harpur James, Westwood Jennifer: Legendarne miejsca.
Harpur James, Westwood Jennifer: Legendarne miejsca. Przekł. R. Gołędowski. Warszawa 1998. Wyd. Penta. 30 cm, str. 238, ilustr., opr. tw.
40,00 PLN
Goock Roland: Cuda świata.
Goock Roland: Cuda świata.
Goock Roland: Cuda świata. Przekł. B. Parys, S. Ratajczyk. Warszawa 1993. Muza SA. 30 cm, str. 191, (1), opr. tw. Siedem cudów świata, cuda historyczne, cuda techniki budowlanej, cuda natury.
30,00 PLN
Ritchie Jean: Tajemniczy świat sekt i kultów.
Ritchie Jean: Tajemniczy świat sekt i kultów.
Ritchie Jean: Tajemniczy świat sekt i kultów. Przeł. I. Bajer. Warszawa 1994. KiW. 21 cm, str. 254, opr. karton.
16,00 PLN
King Francis X. i Skinner Stephen: Nostradamus - Wielka księga przepowiedni.
King Francis X. i Skinner Stephen: Nostradamus - Wielka księga przepowiedni.
King Francis X. i Skinner Stephen: Nostradamus - Wielka księga przepowiedni. Przepowiednie spełnione oraz proroctwa dotyczące końca naszego tysiąclecia i początków następnego. Przeł. Z. Dalewski. Warszawa 1995. Świat Książki. 29 cm, str. 176, ilustr. opr. tw.
30,00 PLN
Delorme Andrzej: Antyekologiczna spuścizna totalitaryzmu.
Delorme Andrzej: Antyekologiczna spuścizna totalitaryzmu.
Delorme Andrzej: Antyekologiczna spuścizna totalitaryzmu. Polityka - Gospodarka - Środowisko naturalne. Kraków 1995. Wyd. Secesja. 24 cm, str. 140, (3), tabl. ilustr., opr. karton
18,00 PLN
Kiełpiński Jacek, Luks Adam, Rzeszotek Radosław: Pogoń za Litwą. Sześćset lat po Grunwaldzie.
Kiełpiński Jacek, Luks Adam, Rzeszotek Radosław: Pogoń za Litwą. Sześćset lat po Grunwaldzie.
Kiełpiński Jacek, Luks Adam, Rzeszotek Radosław: Pogoń za Litwą. Sześćset lat po Grunwaldzie. Warszawa 2010. PIW. 25 cm, str. 206, ilustr., tabl., opr. tw.
16,00 PLN
Jeżewski Kazimierz: Wioski i ogniska kościuszkowskie.
Jeżewski Kazimierz: Wioski i ogniska kościuszkowskie.
Jeżewski Kazimierz: Wioski i ogniska kościuszkowskie. Gospodarczy i społeczno-wychowawczy program działalności Towarzystwa Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich. Warszawa 1946. Tow. Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich. 21 cm, str. 63, broszura. (tytuł na okł.: Wioski Sieroce jako żywe pomniki ku uczczeniu 200-lecia urodzin ojca ludu polskiego Tadeusza Kościuszki)
18,00 PLN
Ziółkowska Maria: Skąd my to mamy? Dzieje przedmiotów codziennego użytku.
Ziółkowska Maria: Skąd my to mamy? Dzieje przedmiotów codziennego użytku.
Ziółkowska Maria: Skąd my to mamy? Dzieje przedmiotów codziennego użytku. Warszawa 1975. NK. 20 cm, str. 178, ilustr. opr. kart. obw.
12,00 PLN
Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki
Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki
Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki. Pod red. M. Magoskiej. Kraków 2008. Wyd. UJ. 23 cm, str. 170, opr. karton.
18,00 PLN
Werner Stanisław: Główka pracuje.
Werner Stanisław: Główka pracuje.
Werner Stanisław: Główka pracuje. Warszawa 1978. Nasza Księg. 20 cm, str. 220, ilustr. opr. kart.
10,00 PLN
Werner Andrzej: Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów
Werner Andrzej: Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów
Werner Andrzej: Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów. Warszawa 1981. Czytelnik. 20 cm, str. 256, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Smolis Stefan: 1000 słów o modelarstwie.
Smolis Stefan: 1000 słów o modelarstwie.
Smolis Stefan: 1000 słów o modelarstwie. Warszawa 1987. MON. 20 cm, str. 253, ilustr. opr. tw.
12,00 PLN
Petratu Cornelia, Roidinger Bernard: Kamienia z Ica. Na tropach cywilizacji ery dinoznaurów.
Petratu Cornelia, Roidinger Bernard: Kamienia z Ica. Na tropach cywilizacji ery dinoznaurów.
Petratu Cornelia, Roidinger Bernard: Kamienia z Ica. Na tropach cywilizacji ery dinoznaurów. Przekł. W. Moska. Gdynia 1996. Uraeus. 21 cm, str. 258, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Podoleński Stanisław: Rozwód a zdrowie narodu. Studjum moralno-społeczne. (1928)
Podoleński Stanisław: Rozwód a zdrowie narodu. Studjum moralno-społeczne. (1928)
ks. Podoleński Stanisław: Rozwód a zdrowie narodu. Studjum moralno-społeczne. Kraków 1928. Nakł. Wyd. Księży Jezuitów. 21 cm, str. 264, opr. tw.
35,00 PLN
Kuncewicz Piotr: Nowa era dinozaurów. New Age.
Kuncewicz Piotr: Nowa era dinozaurów. New Age.
Kuncewicz Piotr: Nowa era dinozaurów. New Age. Warszawa 1994. Wyd. Kopia. 20 cm, str. 126, (1), ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Jakubowski Ryszard: Stemple pocztowe o tematyce harcerskiej 1914-1985.
Jakubowski Ryszard: Stemple pocztowe o tematyce harcerskiej 1914-1985.
Jakubowski Ryszard i Rusiniak Witold: Stemple pocztowe o tematyce harcerskiej 1914-1985. Warszawa 1988. MAW. 20 cm, str. 101, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Ovason David: Nostradamus. Sekrety przepowiedni.
Ovason David: Nostradamus. Sekrety przepowiedni.
Ovason David: Nostradamus. Sekrety przepowiedni. Z ang. przeł. Z. Dalewski. Warszawa 1998. Świat Książki. 21 cm, str. 496, opr. tw.
20,00 PLN
Crolard Jean-Francis: Odrodzić się po śmierci
Crolard Jean-Francis: Odrodzić się po śmierci
Crolard Jean-Francis: Odrodzić się po śmierci. Przeł. K. Fekecz. Warszawa 1991. Wyd. 4&F. 21 cm, str. 197, opr. karton. Bibl. Zagadek Wszechświata.
15,00 PLN
LeShan Lawrance: Świat Jasnowidzących (seria z Wodnikiem)
LeShan Lawrance: Świat Jasnowidzących (seria z Wodnikiem)
LeShan Lawrance: Świat Jasnowidzących. Tłum. B. Moderska, T. Zysk. Poznań 1992. Rebis. 20 cm, str. 264, opr. karton. (załamanie tylnej okł.) Bibl. Nowej Myśli.
12,00 PLN
Hoff-Ortstein Ulla: Im Land des tanzenden Shiva. Auf der Suche nach dem spirituellen Indien.
Hoff-Ortstein Ulla: Im Land des tanzenden Shiva. Auf der Suche nach dem spirituellen Indien.
Hoff-Ortstein Ulla: Im Land des tanzenden Shiva. Auf der Suche nach dem spirituellen Indien. Düsseldorf 1988. Selbstverlag. 21 cm, str. 128, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Hope Murry: Atlantyda, mit czy rzeczywistość.
Hope Murry: Atlantyda, mit czy rzeczywistość.
Hope Murry: Atlantyda, mit czy rzeczywistość. Przeł. K. Pawłowski. Warszawa 1994. Wyd. Medium. 21 cm, str. 318, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Farkas Viktor: Niewytłumaczalne zjawiska.
Farkas Viktor: Niewytłumaczalne zjawiska.
Farkas Viktor: Niewytłumaczalne zjawiska. Z niem. przeł. K. Żak. Warszawa 1994. Świat Książki. 21 cm, str. 334, (1), opr. tw. z obw.
16,00 PLN
Buttlar Johannes, von: Niewidzialne siły. Co ludzi łączy i co dzieli.
Buttlar Johannes, von: Niewidzialne siły. Co ludzi łączy i co dzieli.
Buttlar Johannes, von: Niewidzialne siły. Co ludzi łączy i co dzieli. Warszawa (br.) Of. wyd. Spar. 20 cm, str. 196, opr. karton. (podkreślenia ołówkiem)
15,00 PLN
Lehrbuch der Pharmakognosie für Hochschulen
Lehrbuch der Pharmakognosie für Hochschulen
Lehrbuch der Pharmakognosie für Hochschulen. Begrundet von G. Karsten. 7. Aufl. Bearb. von U. Weber. Jena 1949. Verlag von G. Fischer. 25 cm, str. VII, 414, (2), ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Boenninhaus Hans - Georg: Otorynolaryngologia.
Boenninhaus Hans - Georg: Otorynolaryngologia.
Boenninhaus Hans - Georg: Otorynolaryngologia. Wyd. popr. i uzup. T. Lenarz. Przekł. T. Gierek. 24 cm, str. 454, ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Bertrand Rene: Nasze nieznane losy.
Bertrand Rene: Nasze nieznane losy.
Bertrand Rene: Nasze nieznane losy. Przeł. M. Puszczewicz. Warszawa 1993. Wyd. Prolog. 20 cm, str. 187, opr. kart.
12,00 PLN
Saint-Hilaire Paul, de: Tajemny świat labiryntów
Saint-Hilaire Paul, de: Tajemny świat labiryntów
Saint-Hilaire Paul, de: Tajemny świat labiryntów. Przekł. A. Wende - Surmiak, M. Puszczewicz. Warszawa 1994. Wyd. Czakra. 20 cm, str. 304, ilustr., opr. karton. Biblioteczka Zagadek Wszechświata.
20,00 PLN
Krawczyńska Jadwiga: Zapiski dziennikarki warszawskiej 1939-1947.
Krawczyńska Jadwiga: Zapiski dziennikarki warszawskiej 1939-1947.
Krawczyńska Jadwiga: Zapiski dziennikarki warszawskiej 1939-1947. Warszawa 1971. PIW. 20 cm, str. 339, opr. pł. obw.
10,00 PLN
Phillips Graham: Dopust boży. Mojżesz, Tutanchamon i mit o Atlantydzie
Phillips Graham: Dopust boży. Mojżesz, Tutanchamon i mit o Atlantydzie
Phillips Graham: Dopust boży. Mojżesz, Tutanchamon i mit o Atlantydzie. Przeł. J. Pyka. Poznań 2000. Rebis. 23 cm, str. 261, (1), opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Ustawa o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (1933)
Ustawa o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (1933)
Ustawa o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (z dn. 28.III.1933 Dz. U.R.P. nr 29, poz. 253). Uwagami i wstępem zaopatrzył Józef Feuerstein. Ustawa z dn. 12 III. 1932 Dz. U.R.P.. Nr 25, poz 221 o ułatwieniach spłaty uciążliwych zobowiązań obciążających gospodarstwa rolne (znowelizowana); Ustawa z 29. III. 1933 DZ.U.R.P. Nr 25, poz. 213 o ulgach w zakresie oprocentowania i spłaty wierzytelności hipotecznych (moratorjum hipoteczne). Lwów 1933. Dr M. Bodek Księg. Nakładowa. 17 cm, str. 40, opr. karton.
17,00 PLN
Górski Krzysztof: 388 pytań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego
Górski Krzysztof: 388 pytań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego
388 pytań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego. Oprac. K. Górski. Warszawa [1931] Wyd. Pomoc Szkolna H. Wajnera. 17 cm, str. 67, opr. karton. Bibljoteka Repetytorjów Prawniczych nr 14.
15,00 PLN
Rzymski Teodor (właśc. Teodor Kubina): Potrzeba i środki wykształcenia socyalnego wśród wyższych warstw... (1906)
Rzymski Teodor (właśc. Teodor Kubina): Potrzeba i środki wykształcenia socyalnego wśród wyższych warstw... (1906)
Rzymski Teodor (właśc. Teodor Kubina): Potrzeba i środki wykształcenia socyalnego wśród wyższych warstw z dołączeniem "Literatury kwestyi robotniczej", przez... Poznań 1906. Nakł. Ruchu chrześcijańsko-społecznego. 17 cm, str. 90, opr. pł
30,00 PLN
Jasiński Stanisław: Na niwie społecznej... Przeklęci wychowawcy, Prasa chrześcijańska. (1912)
Jasiński Stanisław: Na niwie społecznej... Przeklęci wychowawcy, Prasa chrześcijańska. (1912)
Jasiński Stanisław: Na niwie społecznej... Przeklęci wychowawcy, Prasa chrześcijańska. Tarnów 1912. Nakł. aut. 20 cm, str. 39, opr. kart. Pieczątki biblioteczne skasowane.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180