Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Reprinty

Stryjkowski Maciej: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi... T.1-2. REPRINT
Stryjkowski Maciej: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi... T.1-2. REPRINT
Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi Macieja Stryjkowskiego. Wyd. nowe, będące dokładném powtórzeniem wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582, poprzedzone Wiadomością o życiu i pismach Stryjkowskiego przez Mikołaja Malinowskiego oraz Rozprawą o latopiscach ruskich przez Daniłowicza. Pomnożone przedrukiem dzieł pomniejszych Stryjkowskiego według pierwotnych wydań. T. 1-2. Warszawa 1846. Nakł. Gustawa Leona Glücksberga, 24 cm, str. [4], 63, XLVIII, 392,[2], [2] k. tabl. 1 faks.,1 portr.; [4], 572, [2], opr. tw. REPRINT WAiF. Warszawa 1985.
270,00 PLN
Tretiak Józef: Historja wojny chocimskiej (1621). REPRINT
Tretiak Józef: Historja wojny chocimskiej (1621). REPRINT
Tretiak Józef: Historja wojny chocimskiej (1621). Wyd. nowe przejrzane przez autora. Kraków 1921. Krak. Sp. Wyd. 21 cm, str. (4), 211, (4), tabl. ilustr., opr. tw. REPRINT Wyd. Kurpisz SA. Poznań 2006.
30,00 PLN
Wańkowicz Melchior: Bitwa o Monte Cassino. T. 1-3.
Wańkowicz Melchior: Bitwa o Monte Cassino. T. 1-3.
Wańkowicz Melchior: Bitwa o Monte Cassino. T. 1-3. Rzym-Mediolan 1945. Wyd. Oddz. Kultury i Prasy Drugiego Polskiego Korpusu. 24 cm, str. 447; 391; 385, ilustr. plany. opr. kart. z obw. Reprint Wyd. MON. Warszawa 1989.
65,00 PLN
Encyklopedyja powszechna (S. Orgelbranda) T. 1- 28. (REPRINT)
Encyklopedyja powszechna (S. Orgelbranda) T. 1- 28. (REPRINT)
Encyklopedyja powszechna T. 1- 28. Warszawa 1859-1868. Nakł. S. Orgelbranda. 25 cm, opr. tw. imit. psk. Reprint WAiF. Warszawa 1984.
2 400,00 PLN
Hutten-Czapski Emeryk: Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości (reprint)
Hutten-Czapski Emeryk: Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości (reprint)
Hutten-Czapski Emeryk: Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka Hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie. Z rękopisu ś. p. Emeryka Hutten-Czapskiego. Kraków 1901. Hr. Emerykowa Hutten-Czapska. Czc. druk. Czasu. 28 cm, str. (12); łamy 382; str. (4), opr. karton. REPRINT Warszawa 2001. Wyd. Bibl. Narod.
65,00 PLN
Czernicki Kazimierz: Chełm przeszłość i zabytki. (reprint)
Czernicki Kazimierz: Chełm przeszłość i zabytki. (reprint)
Czernicki Kazimierz: Chełm przeszłość i zabytki. Chełm 1936. Nakł. i czc. druk. Zwierciadło. 21 cm, str. 136, ilustr., opr. karton Reprint Woj. Bibl. Publ. Chełm 1992.
16,00 PLN
Brzozowski Stanisław: Legenda Młodej Polski.
Brzozowski Stanisław: Legenda Młodej Polski.
Brzozowski Stanisław: Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910. Księg. Pol. B. Połonieckiego. 20 cm, str. XI, 594, opr. pł. Reprint WL 1983.
18,00 PLN
Brzozowski Stanisław: Pamiętnik
Brzozowski Stanisław: Pamiętnik
Brzozowski Stanisław: Pamiętnik. Lwów 1913. Księg. Pol. B. Połonieckiego. 20 cm, str, 219, opr. kart. Reprint WL 1985
15,00 PLN
Marangoni Giovanni: Vita del venerabile padre Giovannagostino Adorno
Marangoni Giovanni: Vita del venerabile padre Giovannagostino Adorno
Marangoni Giovanni: Vita del venerabile padre Giovannagostino Adorno. Genova 1753. B. Tarigo. 24 cm, str, XXIV, 268, ilustr. opr. Reprint Roma 1989.
45,00 PLN
Encyklopedia wojskowa. Tom 1. A - Custoza. (reprint)
Encyklopedia wojskowa. Tom 1. A - Custoza. (reprint)
Encyklopedia wojskowa. Tom 1. A.a-Custoza. Oprac. zb. pod red. O. Laskowskiego. Warszawa 1931. TWW. 25 cm, str. 798, ilustr. opr. pł. Reprint Gutenberg-Print 1996.
30,00 PLN
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-4. (reprint)
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-4. (reprint)
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-4. Kraków 1930-1946. Nakł. Krak. Sp. Wyd. Wydaw. Pieczątkowski i Ska. 20 cm, opr. tw. Reprint. Warszawa 1991. WP.
145,00 PLN
Przewodnik po Warszawie w czterech językach. W. Gomulicki.
Przewodnik po Warszawie w czterech językach. W. Gomulicki.
Przewodnik po Warszawie w czterech językach. Tekst polski pióra W. Gomulickiego. Warszawa 1881. Druk W. Dębskiego. 15 cm, str. 56; 37; 47; 30, ilustr. opr. kart. Reprint WAiF 1991.
30,00 PLN
Galiński Franciszek: Gawędy o Warszawie.
Galiński Franciszek: Gawędy o Warszawie.
Galiński Franciszek: Gawędy o Warszawie. Warszawa 1992. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 326, ilustr., 4 plany na 2 tabl., broszura (repr. wyd. z 1937 r.)
25,00 PLN
Janowski Aleksander: Warszawa.
Janowski Aleksander: Warszawa.
Janowski Aleksander: Warszawa. Poznań 1946. Wyd. Pol. E. Wegner. 20 cm, str. 187, (2), ilustr. opr. tw. ppł. obw. Jest to drugie wydanie Warszawy z serii Cuda Polski. Na okładce tłoczony herb Warszawy. Na tarczy Syrenki znak Polski Walczącej.
40,00 PLN
Eljasz-Radzikowski Walery: Ilustrowany przewodnik do Tatr i Pienin. (reprint)
Eljasz-Radzikowski Walery: Ilustrowany przewodnik do Tatr i Pienin. (reprint)
Eljasz-Radzikowski Walery: Ilustrowany przewodnik do Tatr i Pienin. Z 23 ilust. 2 planami i mapą Tatr. Wyd. 3. Kraków 1886. Druk Czasu. 15 cm, str. 360, ilustr. opr. tw. Reprint WAiF 1980.
45,00 PLN
Ilustrowany przewodnik po Lublinie (reprint)
Ilustrowany przewodnik po Lublinie (reprint)
Ilustrowany przewodnik po Lublinie. Lublin 1931. Pol.Tow. Krajoznawcze. Oddz.Lubelski. 17 cm, str. 133, (21), broszura REPRINT - Fis. Lublin (ok. 1993).
18,00 PLN
Byczek Wojciech: Zamek odrzykoński (reprint)
Byczek Wojciech: Zamek odrzykoński (reprint)
Byczek Wojciech: Zamek odrzykoński. Z przedm. J. Pelczara i 2 rys. w tekście. Jasło 1928. Nakł. J. Pelczara i S-ki. 21 cm, str. 40, broszura. (exlibris) REPRINT Wyd. Ruthenus. Krosno 1996.
15,00 PLN
Sarna Władysław: Opis powiatu krośnieńskiego.
Sarna Władysław: Opis powiatu krośnieńskiego.
Sarna Władysław: Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno historycznym. Przemyśl 1898. Druk J. Styfiego. 23 cm, str. XII, 536, opr. tw. Reprint Ruthenus 2003.
40,00 PLN
Przeździecki Aleksander i Rastawiecki Edward: Wzory sztuki średniowiecznej.
Przeździecki Aleksander i Rastawiecki Edward: Wzory sztuki średniowiecznej.
Przeździecki Aleksander i Rastawiecki Edward: Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce. Seria 1-3. Warszawa Paryż 1853-1855. Druk. J. Ungra. 28 cm, str.256, IV, 49 tabl. kolor; 216, 49 tabl. kolor, portr.; 203, 45 tabl. kolor. Oprawa indywidualna, pełna skóra, brzegi młotkowane, oporki nabite, zwięzy wypukłe, kapitałki ręcznie wykonane, złocenia na grzbiecie i licu oprawy, etui. Reprint WAiF 1986-88.
2 800,00 PLN
Trocki Lew: Moje życie. Próba autobiografii
Trocki Lew: Moje życie. Próba autobiografii
Trocki Lew: Moje życie. Próba autobiografii. Autoryzowany przekł. z ros. J. Barskiego i St. Łukomskiego. Warszawa 1930. Nakł. Sp. Wyd. "Bibljon" 21 cm, str. 662, (4), tabl., opr. karton. (exlibris) Reprint. Warszawa 1990.
22,00 PLN
Staszic Stanisław: O ziemiorodztwie Karpatów i innych gor i rownin Polski.
Staszic Stanisław: O ziemiorodztwie Karpatów i innych gor i rownin Polski.
Staszic Stanisław: O ziemiorodztwie Karpatów i innych gor i rownin Polski. Tekst i Atlas. Warszawa 1955. Wyd. Geol. 21 cm, str. 107, X, 390, XX, opr. pł. Jest to reprint wydania z r. 1815 wraz ze współczesnym opracowaniem.
120,00 PLN
Niesiecki Kasper: Herbarz polski. Tom 1-10.
Niesiecki Kasper: Herbarz polski. Tom 1-10.
Niesiecki Kasper: Herbarz polski. Powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza. Tom 1-10. Lipsk 1839-1846. Nakł. i druk Breitkoffa i Haertela. 24 cm, ilustr. indywidualna oprawa introligatorska, półskórzana, zwięzy wypukłe, złocenia na grzbiecie i licu oprawy, ładny egzemplarz. Reprint WAiF 1979.
1 800,00 PLN
Oleszczyński Antoni: Wspomnienia.
Oleszczyński Antoni: Wspomnienia.
Oleszczyński Antoni: Wspomnienia. Część I . O Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach. Opisy i wizerunki. Paryż 1843. Druk. Maulde i Renou. 24 cm, str. 204, ilustr. oprawa introligatorska, pełna skóra, złocenia na grzbiecie i licu oprawy. Reprint. WAiF 1984.
70,00 PLN
Życiorysy panujących w Polsce.
Życiorysy panujących w Polsce.
Życiorysy panujących w Polsce. Od Mieczysława I do Stanisława Augusta. Warszawa 1861. Nakł. Księg. Pol. A. Dzwonkowskiego. 26 cm, str. 128, (4), ilustr. oprawa indywidualna, półskórek, zwięzy wypukłe, złocenia na grzbiecie i licu oprawy. Reprint WAiF 1982.
200,00 PLN
Bogusławski Wojciech: Dzieje Teatru Narodowego
Bogusławski Wojciech: Dzieje Teatru Narodowego
Bogusławski Wojciech: Dzieje Teatru Narodowego. Na trzy części podzielone oraz Wiadomość o życiu sławnych artystów. Warszawa 1820. Druk. N. Glucksberga. 21 cm, str, 358, XXI, [2], ilustr. opr. Reprint WaiF 1965
20,00 PLN
Janowski Alesander: Wycieczki po kraju. T.1-4 (w 1 vol.) (reprint)
Janowski Alesander: Wycieczki po kraju. T.1-4 (w 1 vol.) (reprint)
Janowski Alesander: Wycieczki po kraju. T.1-4 (w 1 vol.). Warszawa 1900-1903. Nał. autora. 19 cm, str. [4], 114, IV, [1], [1] k. mapa; [3], 151, [1], [1] k.mapa; [4], 110, [2] ; 125, [4], [1] k. mapa, opr. tw. Reprint WAiF. Warszawa 1989.
30,00 PLN
Szkice i obrazki...
Szkice i obrazki...
Szkice i obrazki. Dzieło ilustrowane 48 rycinami wykonanemi przez K. Kostrzewskiego. Artykuły W. Szymanowskiego, A. Wieniarskiego, Wilczyńskiego i K. W. Wojcickiego. Seria I. Warszawa 1858. Nakł. i druk J. Ungra. 24 cm, str. 192, ilustr. opr. Reprint WaiF 1980.
40,00 PLN
Miłkowski Zygmunt: Sylwety emigracyjne
Miłkowski Zygmunt: Sylwety emigracyjne
Miłkowski Zygmunt: Sylwety emigracyjne. Lwów 1904. Nakł. Słowa Polskiego. 23 cm, str. 321, opr. Reprint KAW 1988.
40,00 PLN
Szalayówna Walerya: Nasze warownie i grody (reprint)
Szalayówna Walerya: Nasze warownie i grody (reprint)
Szalayówna Walerya: Nasze warownie i grody. Opowiadania z dalekiej przeszłości. Lwów 1907. 23 cm, str. 78, opr. tw. Reprint Wiedza Powszechna. Warszawa 1991.
15,00 PLN
Homer. Iliady Homerowej Pomór-Gniew.
Homer. Iliady Homerowej Pomór-Gniew.
Homer. Iliady Homerowej Pomór-Gniew. Tekst grecki oprac. L. Sternbach, rys. St. Wyspiański. Kraków 1903. Druk. Uniw. 30 cm, str. 55, ilustr. opr. tw. Jako tekstu polskiego użyto parafrazy poetyckiej J. Słowackiego z r. 1846. Reprint WAiF 1983.
25,00 PLN
Gloger Zygmunt: Geografia historyczna ziem dawnej Polski. (reprint)
Gloger Zygmunt: Geografia historyczna ziem dawnej Polski. (reprint)
Gloger Zygmunt: Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Wyd. II. poprawione. Kraków 1903. Spółka Wyd. Pol. 21 cm, str. 387, ilustr., opr. tw. Reprint WP. Warszawa 1991.
45,00 PLN
Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia (1774-1797)
Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia (1774-1797)
Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia (1774-1797) Oprac. i przedm. opatrzył Roman Kaleta. Wrocław 1977. Ossol. 26 cm, str. 32, (3); 40 składek w tece, teka karton
25,00 PLN
Smoleński Jerzy: Wielkopolska.
Smoleński Jerzy: Wielkopolska.
Smoleński Jerzy: Wielkopolska. Poznań. b.r.w. Wyd. Pol. R. Wegner. 20 cm, str. 156, (3), ilustr. opr. pł. seria Cuda Polski. Reprint Warszawa 1999.
20,00 PLN
Wójcicki K. Wł.: Z rodzinnej Zagrody. Życiorysy z XVIII i XIX wieku
Wójcicki K. Wł.: Z rodzinnej Zagrody. Życiorysy z XVIII i XIX wieku
Wójcicki K. Wł.: Z rodzinnej Zagrody. Życiorysy z XVIII i XIX wieku, z rycinami. Warszawa 1881. Nakł. F. Hoesicka. 20 cm, str.319, opr. tw. Reprint WAiF 1983.
20,00 PLN
Wójcicki K. Wł.: Z rodzinnej Zagrody
Wójcicki K. Wł.: Z rodzinnej Zagrody
Wójcicki K. Wł.: Z rodzinnej Zagrody. Życiorysy. Z rycinami. Warszawa 1877. F. Hosick. 20 cm, str. X, 230, opr. Reprint WaiF 1990.
12,00 PLN
Galicya przedstawiona słowem i ołówkiem (reprint)
Galicya przedstawiona słowem i ołówkiem (reprint)
Galicya przedstawiona słowem i ołówkiem , oprac. B. Limanowskiego. Z tys. W. Tetmajera. Lwów 1892. Nakł. Księgarni Polskiej. 23 cm, str. 154, (2), ilustr., opr. tw. Reprint KAW. Kraków 1988
45,00 PLN
Plejada polska. Wydanie ozdobione drzeworytami
Plejada polska. Wydanie ozdobione drzeworytami
Plejada polska. Wydanie ozdobione drzeworytami. Petersburg 1857. Nakł. wyd. 24 cm, str, 220, ilustr. opr. Reprint WaiF 1983
35,00 PLN
Kochowski Wespazjan: Dzieło Boskie albo pieśni Wiednia...
Kochowski Wespazjan: Dzieło Boskie albo pieśni Wiednia...
Kochowski Wespazjan: Dzieło Boskie albo pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 szczęśliwie rozpoczętej. Oprac. M. Kaczmarek. Kraków 1684 W. Gorecki. 19 cm, str. 40, transkrypcja str. 55, 1 ilustr. opr. ppł. Reprint Ossolineum 1983.
15,00 PLN
Gołębiowski Łukasz: Opisanie historyczno - statystyczne miasta Warszawy.
Gołębiowski Łukasz: Opisanie historyczno - statystyczne miasta Warszawy.
Gołębiowski Łukasz: Opisanie historyczno - statystyczne miasta Warszawy przez... Warszawa 1827. Nakł. i druk N. Glucksberga. 15 cm, str. 252, ilustr. plan miasta. opr. tw. Reprint WAiF 1979.
25,00 PLN
Krasiński Józef Wawrzyniec: Przewodnik dla podrużuiących w Polsce... (reprint)
Krasiński Józef Wawrzyniec: Przewodnik dla podrużuiących w Polsce... (reprint)
Krasiński Józef Wawrzyniec: Przewodnik dla podrużuiących w Polsce i Rzeczypospolitey Krakowskiey obeymuiący opisanie miast znacznieyszych oraz ich okolic [...] Warszawa 1821. W Druk. N. Glücksberga. 21 cm, str. XII, 124; tabl, opr. tw. Reprint WAiF. Warszawa 1980.
50,00 PLN
Sęp-Szarzyńskiego Mikołaj: Rytmy abo Wiersze polskie.
Sęp-Szarzyńskiego Mikołaj: Rytmy abo Wiersze polskie.
Mikołaia Sępa-Szarzyńskiego Rytmy abo Wiersze polskie po iego śmierci zebrane y wydane. Warszawa 1978. Czytelnik. 21 cm, str. (40), XIV, (5), opr. tw. (Odb. fototyp. z wyd. 1601)
15,00 PLN
Sierakowski Wacław: Silnie czyli Oszczędzenie zdrowia pracujących około ciężarów dla użytku powszechnego.
Sierakowski Wacław: Silnie czyli Oszczędzenie zdrowia pracujących około ciężarów dla użytku powszechnego.
Sierakowski Wacław: Silnie czyli Oszczędzenie zdrowia pracujących około ciężarów dla użytku powszechnego, przez... W Krakowie 1799. W druk. Szkoły Gł. 20 cm, str. (32), 126; tabl. 21, opr. tw. Reprint Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1989.
30,00 PLN
Flatt Oskar: Opis miasta Łodzi
Flatt Oskar: Opis miasta Łodzi
Flatt Oskar: Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym. Warszawa 1853. W druk. Gaz. 20 cm, str. 149, (2), ilustr. opr. tw. Reprint WAiF 1980.
30,00 PLN
Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz: Starożytna Polska
Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz: Starożytna Polska
Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz: Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez... T.1-3 w 4 vol. Warszawa 1843-1846. Nakł. S. Orgelbranda. 22 cm, ilustr., opr. tw. Warszawa 1986. W.A.iF.
380,00 PLN
Lec Stanisław Jerzy: Barwy. Poezje. (reprint)
Lec Stanisław Jerzy: Barwy. Poezje. (reprint)
Lec Stanisław Jerzy: Barwy. Poezje. Okł. proj. Otton Hahn. Lwów 1933. Nakł. Księg. Nowości. 25 cm, str. 22, (18), opr. karton. REPRINT - Ofic. Lit. Noir sur Blanc. Warszawa 2016. Nakł. 500 egz.
30,00 PLN
Piestrak Feliks: Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. (reprint)
Piestrak Feliks: Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. (reprint)
Piestrak Feliks: Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. Kraków 1903. Nakł. autorów. 20 cm, str. 48, ilustr., broszura. REPRINT
14,00 PLN
Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1913. (reprint)
Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1913. (reprint)
Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1913. Wyd. Tow. Mił. Hist. i Zab. Krakowa. LXXXII. Kraków 1913. Druk "Czasu" 20 cm, str. 232, 100, 96, ilustr. opr. oryg. kart. Reprint WAiF 1984.
35,00 PLN
Graetz Heinrich: Historia Żydów. Tom 1-9. w 3 vol.
Graetz Heinrich: Historia Żydów. Tom 1-9. w 3 vol.
Graetz Heinrich: Historia Żydów. Tom 1-9. w 3 vol. Przeł. S. Szenhak. Warszawa 1929. Wyd. Judaica. 21 cm, str. 668; 656; 696, opr. pł. Reprint KAW 1990.
65,00 PLN
Gloger Zygmunt: Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy.
Gloger Zygmunt: Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy.
Gloger Zygmunt: Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy. Warszawa 1903. Nakł. F. Hosicka. 24 cm, ilustr. opr. pł. Reprint
20,00 PLN
Pokaż:
60 120 180