Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Teologia

Loska Tadeusz: Bóg dla człowieka.
Loska Tadeusz: Bóg dla człowieka.
Loska Tadeusz: Bóg dla człowieka. Kraków 1982. WAM. 17 cm, str. 375, opr. kart. (zamalowane korektorem pieczątki biblioteczne)
12,00 PLN
Loew Jacques: Jezus zwany Chrystusem.
Loew Jacques: Jezus zwany Chrystusem.
Loew Jacques: Jezus zwany Chrystusem. Przeł. A. B. Warszawa 1973. Pax. 20 cm, str. 203, opr. kart. obw.
12,00 PLN
Nowość
Księga starców (Gerontikon) Ojcowie żywi, t.5.
Księga starców (Gerontikon) Ojcowie żywi, t.5.
Księga starców (Gerontikon). Przekł. z grec. M. Borkowska. Wstęp i oprac. M. Starowieyski. Kraków 1982. Znak. 17 cm, str. 413, (2), opr. karton. Ojcowie żywi, t.V.
18,00 PLN
Kostecki Romuald: Świętość Chrystusa, Głowy Ciała mistycznego. Studium spekulatywno-dogmatyczne.
Kostecki Romuald: Świętość Chrystusa, Głowy Ciała mistycznego. Studium spekulatywno-dogmatyczne.
Kostecki Romuald: Świętość Chrystusa, Głowy Ciała mistycznego. Studium spekulatywno-dogmatyczne. Poznań 1952. Pallottinum. 22 cm, str. 277, opr. kart.
20,00 PLN
Jop Franciszek: W służbie słowa Bożego. Kazania i przemówienia.
Jop Franciszek: W służbie słowa Bożego. Kazania i przemówienia.
Jop Franciszek: W służbie słowa Bożego. Kazania i przemówienia. Opole b.r.w. (1966) Wyd. św. Krzyża. 20 cm, str. 239, opr. pł.
16,00 PLN
Häring Bernard: Pieśń sługi; Błogosławieństwa; Eucharystia.
Häring Bernard: Pieśń sługi; Błogosławieństwa; Eucharystia.
Häring Bernard: Pieśń sługi; Błogosławieństwa; Eucharystia. Przekł. zb. Warszawa 1982. Pax. 20 cm, str. 233, opr. kart. (nieaktualne pieczątki)
12,00 PLN
Heufelder M. Emanuel i Braso Gabriel: Droga ku Bogu. Według Reguły św. Benedykta.
Heufelder M. Emanuel i Braso Gabriel: Droga ku Bogu. Według Reguły św. Benedykta.
Heufelder M. Emanuel i Braso Gabriel: Droga ku Bogu. Według Reguły św. Benedykta. Przeł. W. Szlenzak i A. Świderkówna. Tyniec 1982. Nakł. Opactwa Benedyktynów. 21 cm, str. 264, opr. kart.
15,00 PLN
Gesangbuch fur Evangelische Gemeinden Schlesiens (Wrocław 1888)
Gesangbuch fur Evangelische Gemeinden Schlesiens (Wrocław 1888)
Gesangbuch fur Evangelische Gemeinden Schlesiens.Nach den Beschlussen der Provinzial=Synode von Jahre 1878 mit Genehmigung des Evangelischen Ober=Kirchenraths, herausgegeben vom Koniglichen Consistorum. Breslau 1888. Verlag von Wilh. Gottl. Korn. 17 cm, str. VII, 439;
450,00 PLN
Geistliche und Liebliche Lieder, welche der Geist des Glaubens durch Doct. Martin Luther, Johann Hermann, Paul Gerhard und andere... (1892)
Geistliche und Liebliche Lieder, welche der Geist des Glaubens durch Doct. Martin Luther, Johann Hermann, Paul Gerhard und andere... (1892)
300,00 PLN
Hattler Franz, TJ: Blumen aus dem Katholischen Kindergarten (1906)
Hattler Franz, TJ: Blumen aus dem Katholischen Kindergarten (1906)
Hattler Franz, TJ: Blumen aus dem Katholischen Kindergarten. Kinderlegenden vom Verfasser selbst aus seinem grosser Werke "Katholischer Kindergarten" ausgewahlt. Mit vielen Bildern. Freiburg im Breisgau 1906. Herdersche Verlagshandlung. 16 cm, str. (8), 240, (4), tabl. 1, ryc., opr. tw.
45,00 PLN
Gesangbuch fur den evangelischen Gottesdienst
Gesangbuch fur den evangelischen Gottesdienst
Gesangbuch für den evangelischen Gottesdienst. 9. Auflage. Danzig (Gdańsk) (b.r.w. - c.a. 1860). Adolf Gumprecht Edwin Gröning. 18 cm, str. VIII, 462; (+ Anhang zum Gesangbuch für den evangelischen Gottesdienst) str.156, opr. sk. tł.
250,00 PLN
Allgemeines und vollstandiges Evangelisches Gesangbuch... (Breslau 1884)
Allgemeines und vollstandiges Evangelisches Gesangbuch... (Breslau 1884)
Allgemeines und vollständiges Evangelisches Gesangbuch für konigl. Preuss. Schlesischen Lande... Breslau 1884. Druck und Verlag von Wilh. Gottl. Korn. 18 cm, str. IV, 1194; 298, opr. sk. z tłocz.
300,00 PLN
Grabska Stanisława: Jan III. Teologia tekstów redaktora kościelnego Ewangelii według św. Jana.
Grabska Stanisława: Jan III. Teologia tekstów redaktora kościelnego Ewangelii według św. Jana.
Grabska Stanisława: Jan III. Teologia tekstów redaktora kościelnego Ewangelii według św. Jana. Tyniec-Kraków 2002. Wyd. Ben. 20 cm, str. 142, opr. kart.
14,00 PLN
Jauerisches Gesangbuch, darin eine grosse Sammlung alter und neuer Lieder... (Bolesławiec 1862)
Jauerisches Gesangbuch, darin eine grosse Sammlung alter und neuer Lieder... (Bolesławiec 1862)
Jauerisches Gesangbuch, darin eine grosse Sammlung alter und neuer Lieder... Liderbuchern zum Kirchen- und Hausgebrauch zu finden... Bunzlau (Bolesławiec) 1862. Buchdruckrei von Voigt. 18 cm, str. (72), 992; 128 (suplement), opr. tw. aksamit. zdob., brzegi kart złocone. (wewnątrz drobne rdzawe plamki, zdobienia na opr. miejscami niekompletne)
400,00 PLN
Imitation de Jesus-Christ traduction nouvelle...
Imitation de Jesus-Christ traduction nouvelle...
L'Imitation de Jesus-Christ traduction nouvelle avec des reflexions a la fin de chaque chapitre... Turnhout - Paris (1905) Ed. Brepols. 12 cm, str. 538, (2), opr. sk.
80,00 PLN
Imitation de Jesus-Christ... (1865)
Imitation de Jesus-Christ... (1865)
Imitation de Jesus-Christ. Traduction du R.P. de Gonnelieu. Avec pratique et une priere a la fin de chaque chaptere... Tours 1865. Alfred Mame et fils, ed. 15 cm, str. 644, tabl. 2, opr. sk. (przybrudzone wyklejki, przytarcia brzegów opr.) W jęz. francuskim
120,00 PLN
Eckartshausen Karl von: Gott ist die reinste Liebe.
Eckartshausen Karl von: Gott ist die reinste Liebe.
Eckartshausen Karl von: Gott ist die reinste Liebe. Wien b.r.w. (II. połowa XIX w.) J. Wallner. 15 cm, str. 384, ilustr. 5 (staloryty) oprawa z epoki skórzana, brak części zapięcia.
120,00 PLN
Manuale sacerdotum.... (1862)
Manuale sacerdotum.... (1862)
Manuale sacerdotum in quo il quibus cura animarum comissa est... Collegit, disposuit et edidit p. J. Schneider, S.J. Coloniae 1862. Sumptibus et typis Joannis Petri Bachemii.13 cm, str. XIV, (2), opr. sk. z tłocz. (pięczątki na k. tyt., przybrudzona wyklejka)
96,00 PLN
Flavigny (Louise Mathilde), de: Recueil de prieres..... (1877)
Flavigny (Louise Mathilde), de: Recueil de prieres..... (1877)
Flavigny (Louise Mathilde), de: Recueil de prieres de meditations et de lectures... Tours 1877. Alfred Mame et fils, ed. 13 cm, str. VIII, 840, tabl. 5, opr. sk.
120,00 PLN
Gryglewicz Feliks: Studia z teologii św. Łukasza.
Gryglewicz Feliks: Studia z teologii św. Łukasza.
Gryglewicz Feliks: Studia z teologii św. Łukasza. Poznań 1972. Księg. św. Wojciecha. 24 cm, str. 216, opr. karton. (podkreślenia w tekście, nieaktualna pieczątka)
18,00 PLN
Dziasek Franciszek: Stwórca natury i Dawca łaski. (Traktat dogmatyczny)
Dziasek Franciszek: Stwórca natury i Dawca łaski. (Traktat dogmatyczny)
Dziasek Franciszek: Stwórca natury i Dawca łaski. (traktat dogmatyczny) Poznań 1959. Księg. św. Woj. 20 cm, str. 522, opr. kart. (pieczątka bibl. skasowana)
20,00 PLN
Gabriele di Santa Maria Maddalena: Żyć Bogiem, rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku. T.1-3.
Gabriele di Santa Maria Maddalena: Żyć Bogiem, rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku. T.1-3.
Gabriele di Santa Maria Maddalena: Żyć Bogiem, rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku. T.1-3. Z włoskiego przeł. o. L. Kowalówka. 20 cm, str. 644; 528; 589, opr. karton
45,00 PLN
Sztafrowski Edward: Wprowadzenie do liturgii mszy niedzielnych i świątecznych.
Sztafrowski Edward: Wprowadzenie do liturgii mszy niedzielnych i świątecznych.
Sztafrowski Edward: Wprowadzenie do liturgii mszy niedzielnych i świątecznych. Warszawa 1982. ATK 24 cm, str. 512, opr. pł.
15,00 PLN
Świerzawski Wacław: Pan jest dla nas. Homilie.
Świerzawski Wacław: Pan jest dla nas. Homilie.
Świerzawski Wacław: Pan jest dla nas. Homilie. Kraków 1985. WAM. 25 cm, str. 761, (2), opr. pł. z obw.
18,00 PLN
Świerzawski Wacław: Panie, pokaż nam Ojca. Mistyka zakorzeniona w liturgii.
Świerzawski Wacław: Panie, pokaż nam Ojca. Mistyka zakorzeniona w liturgii.
Świerzawski Wacław: Panie, pokaż nam Ojca. Mistyka zakorzeniona w liturgii. Kraków 1988. WAM. 24 cm, str. 514, opr. karton.
15,00 PLN
W dzień Pański. Homilie na niedziele i święta. Tom 1-3.
W dzień Pański. Homilie na niedziele i święta. Tom 1-3.
W dzień Pański. Homilie na niedziele i święta. Tom 1-3. Praca zb. pod red. M. Kamińskiego. Poznań 1984. Tow. Chr. 23 cm, str. 195; 179, (2); 193, (1), opr. kart.
20,00 PLN
Tresmontant Claude: Nauczanie rabbiego Jeshuy.
Tresmontant Claude: Nauczanie rabbiego Jeshuy.
Tresmontant Claude: Nauczanie rabbiego Jeshuy. Przeł. L. Rutowska. Kraków-Warszawa 2008. Wyd. AA-Fronda. 20 cm, str. 369, opr. kart.
25,00 PLN
Świerzawski Wacław: Gloria Passionis. Chrystus obecny w liturgii.
Świerzawski Wacław: Gloria Passionis. Chrystus obecny w liturgii.
Świerzawski Wacław: Gloria Passionis. Chrystus obecny w liturgii i życie chrześcijańskie. Częstochowa 1987. Regina Poloniae. 21 cm, str. 329, opr. kart.
15,00 PLN
Schoof Mark: Przełom w teologii katolickiej.
Schoof Mark: Przełom w teologii katolickiej.
Schoof Mark: Przełom w teologii katolickiej. Początki drogi, perspektywy. Przeł. H. Bortnowska. Kraków 1972. Znak. 19 cm, str. 302, opr. kart.
12,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Wierzcie w Ewangelię. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok A.
Skwierawski Kazimierz: Wierzcie w Ewangelię. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok A.
Skwierawski Kazimierz: Wierzcie w Ewangelię. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok A. Kraków 2010. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 428, opr. karton.
15,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Czas się wypełnił. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok B.
Skwierawski Kazimierz: Czas się wypełnił. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok B.
Skwierawski Kazimierz: Czas się wypełnił. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok B. Kraków 2008. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 360, opr. karton.
15,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Nawracajcie się. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok C.
Skwierawski Kazimierz: Nawracajcie się. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok C.
Skwierawski Kazimierz: Nawracajcie się. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok C. Kraków 2009. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 375, opr. karton.
15,00 PLN
Nadolski Bogusław: Misterium chrześcijańskiego ołtarza
Nadolski Bogusław: Misterium chrześcijańskiego ołtarza
Nadolski Bogusław: Misterium chrześcijańskiego ołtarza. Kraków (2008). Wyd. Salwator. 20 cm, str. 326, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Olejnik Stanisław: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii.
Olejnik Stanisław: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii.
Olejnik Stanisław: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii moralnej. Warszawa 1979. ATK. 24 cm, str. 813, opr. pł.
25,00 PLN
Krenzer Ferdinand: Taka jest nasza wiara.
Krenzer Ferdinand: Taka jest nasza wiara.
Krenzer Ferdinand: Taka jest nasza wiara. Przeł. F. Wycisk i P. Waszczenko. Paryż 1981. Edit. du Dial. 21 cm, str. 362, opr. kart.
15,00 PLN
Komentarz biblijny i homiletyczno liturgiczny
Komentarz biblijny i homiletyczno liturgiczny
Komentarz biblijny i homiletyczno-liturgiczny do niedzielnych i świątecznych czytań mszalnych. Cykl B. oprac. zb. pod red. J. Stroby. Warszawa 1973. ATK. 25 cm, str. 499, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Faudenom A. Usłyszeliśmy słowo Pana. Studia z Nowego Testamentu.
Faudenom A. Usłyszeliśmy słowo Pana. Studia z Nowego Testamentu.
Faudenom A. Usłyszeliśmy słowo Pana. Przeł. Z. Zalewski. Warszawa 1989. WSSL. 21 cm, str. 589. opr. kart. Studia z Nowego Testamentu.
20,00 PLN
Brzeziński Marian: Zamyślenia przy ołtarzu.
Brzeziński Marian: Zamyślenia przy ołtarzu.
Brzeziński Marian: Zamyślenia przy ołtarzu. refleksje na temat niedzielnych czytań liturgicznych (cykl A, B, C). Warszawa 1985. Pax. 20 cm, str. 598. opr. pł.
16,00 PLN
Częsz Bogdan: Związek Ducha Świętego z Kościołem w ujęciu świętego Ireneusza i w interpretacji montanistycznej.
Częsz Bogdan: Związek Ducha Świętego z Kościołem w ujęciu świętego Ireneusza i w interpretacji montanistycznej.
Częsz Bogdan: Związek Ducha Świętego z Kościołem w ujęciu świętego Ireneusza i w interpretacji montanistycznej. Poznań 1991. Księg. św. Wojciecha. 24 cm, str. 233, (2), opr. karton. Papieski Wydz. Teolog. w Poznaniu. Studia i mat., nr 10.
20,00 PLN
Bóg z nami. Podręcznik dla katechety. T. 1-2.
Bóg z nami. Podręcznik dla katechety. T. 1-2.
Bóg z nami. Podręcznik dla katechety. T. 1-2. Oprac. zb. pod red. J. Charytańskiego. Warszawa 1971. ATK. 24 cm, str. 327; 396, ilustr. opr. pł. obw.
30,00 PLN
Bóg, Biblia, Mesjasz.
Bóg, Biblia, Mesjasz.
Bóg, Biblia, Mesjasz. Z księdzem prof. Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy. Warszawa 2007. Fronda. 20 cm, str. 606, opr. kart.
30,00 PLN
Bolewski Jacek: Słowo Boże codziennej mszy św. Warszawa
Bolewski Jacek: Słowo Boże codziennej mszy św. Warszawa
Bolewski Jacek: Słowo Boże codziennej mszy św. Warszawa 1980. 25 cm, str. 742, opr. pł.
15,00 PLN
Rahner Karl, Vorgrimler Herbert: Mały słownik teologiczny
Rahner Karl, Vorgrimler Herbert: Mały słownik teologiczny
Rahner Karl, Vorgrimler Herbert: Mały słownik teologiczny. Przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Słowo wstępne ks. prof. A. Skowronek. Warszawa 1996. Pax. 25 cm, str. XXXVII, [7]; łamy 678, [2], opr. tw. lak.
25,00 PLN
Lotz Johannes B: Wdrożenie w medytację nad Nowym Testamentem.
Lotz Johannes B: Wdrożenie w medytację nad Nowym Testamentem.
Lotz Johannes B: Wdrożenie w medytację nad Nowym Testamentem. Przekł. J. Zychowicz. Kraków 1987. WAM. 19 cm, str. 255, (1), opr. karton.
12,00 PLN
Secondin Bruno: Modlitewna lektura Pisma Świętego. T.1-2. (lectio divina)
Secondin Bruno: Modlitewna lektura Pisma Świętego. T.1-2. (lectio divina)
Secondin Bruno: Modlitewna lektura Pisma Świętego. T.1-2. Kraków (2004). Wyd. OO. Franciszkanów Bratni Zew. 23 cm, str. 237, (2); 295, opr. karton.
40,00 PLN
Schnackenburg Rudolf: Die Johannesbriefe
Schnackenburg Rudolf: Die Johannesbriefe
Schnackenburg Rudolf: Die Johannesbriefe. Freiburg im Breisgau 1953. Verlag Herder. (Imprimatur ? Freiburg im Breisgau, den 28. Februar 1953) Format: 24x15 cm, str. XX, 300, oprawa płócienna z obwoluą. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Band XIII.
20,00 PLN
Rahner Karl i Vorglimler Herbert: Mały słownik teologiczny.
Rahner Karl i Vorglimler Herbert: Mały słownik teologiczny.
Rahner Karl i Vorglimler Herbert: Mały słownik teologiczny. Przeł. T. Mieszkowski i P. Pachciarek. Warszawa 1987. Pax. 24 cm, str. 575, opr. tw. obw.
15,00 PLN
Diekamp F.: Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas Vol. 4. (1934)
Diekamp F.: Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas Vol. 4. (1934)
Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas. Exaravit Franciscus Diekamp. Juxta editionem sextam versionem latinam curavit Adolphus M. Hoffmann O.P. Volumen IV. De sacramentis, tum in communi tum in specie, et de novissimis. Parisiis 1934. Typis Societatis S. Joannis Evangelistae. . 21cm, str. VIII, 568, opr. pł.
30,00 PLN
Diekamp F.: Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas Vol. 2. (1933)
Diekamp F.: Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas Vol. 2. (1933)
Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas. Exaravit Franciscus Diekamp. Juxta editionem sextam versionem latinam curavit Adolphus M. Hoffmann O.P. Volumen II. De Deo Creatore De Redemptione Per Jesum Christum. Parisiis 1933. Typis Societatis S. Joannis Evangelistae. 21 cm, str. VIII, 454, opr. pł.
30,00 PLN
Podręcznik metodyczny do katechizmu religii katolickiej. Tom 1-4.
Podręcznik metodyczny do katechizmu religii katolickiej. Tom 1-4.
Podręcznik metodyczny do katechizmu religii katolickiej. Tom 1-4. Praca zbiorowa pod red. ks. J. Charytańskiego i ks. W. Kubika. Warszawa 1976-1980. ATK. 24 cm, str. 664; 678; 603; 564, opr. pł. Pieczątka biblioteczna skasowana.
60,00 PLN
Marangoni Giovanni: Vita del venerabile padre Giovannagostino Adorno
Marangoni Giovanni: Vita del venerabile padre Giovannagostino Adorno
Marangoni Giovanni: Vita del venerabile padre Giovannagostino Adorno. Genova 1753. B. Tarigo. 24 cm, str, XXIV, 268, ilustr. opr. Reprint Roma 1989.
45,00 PLN
Teodoret z Cyru: Listy
Teodoret z Cyru: Listy
Teodoret z Cyru: Listy. Przekł. z j. grec., wstęp i komentarze J. Radożycki. Warszawa 1987. Pax. 20 cm, str. 287, opr. karton. z obw.
25,00 PLN
Teresa od Jezusa sw.: Dzieła. T.1.
Teresa od Jezusa sw.: Dzieła. T.1.
św. Teresa od Jezusa: Dzieła. T.1. Przeł. H.P. Kossowski. Wyd. 4. Kraków 1997. Wyd. Karmelitów Bosych. 20 cm, str. 551, opr. karton.
25,00 PLN
Smykowska Elżbieta: Liturgia prawosławna. Mały słownik.
Smykowska Elżbieta: Liturgia prawosławna. Mały słownik.
Smykowska Elżbieta: Liturgia prawosławna. Mały słownik. Warszawa 2004. Verbinum 20 cm, str. 96, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Granat Wincenty: Wybór pism. (ATK)
Granat Wincenty: Wybór pism. (ATK)
Granat Wincenty: Wybór pism. Warszawa 1984. ATK. 24 cm, str. 311, opr. kart. Polskie Teksty Ascetyczne Tom VII.
20,00 PLN
Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T.3. (cz.1.-2.): Wiek XIX i XX
Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T.3. (cz.1.-2.): Wiek XIX i XX
Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T.3. (cz.1.-2.): Wiek XIX i XX. Lublin 1976. Towarzystwo Naukowe KUL. 24 cm, str. 432; 340, opr. pł. z obw. (przybrudzone obw.).
65,00 PLN
Marmion Kolumban: Chrystus wzorem zakonnika (1927)
Marmion Kolumban: Chrystus wzorem zakonnika (1927)
o. Kolumban Marmion: Chrystus wzorem zakonnika. Z franc. przeł. ks. J. Andrasz TJ. Kraków 1927. Wyd. Ks. Jezuitów. 19 cm, str. 594, broszura (egz częściowo nie rozcięty) Bibl. Życia Wewnętrznego, t. XVI.
45,00 PLN
Schmid Max: Miesięczne odnowienie ducha. Konferencje dla osób zakonnych. T.1-2. (w 1 vol.) (1933)
Schmid Max: Miesięczne odnowienie ducha. Konferencje dla osób zakonnych. T.1-2. (w 1 vol.) (1933)
o. Max Schmid TJ: Miesięczne odnowienie ducha. Konferencje dla osób zakonnych. T.1-2. (w 1 vol.) Przeł z niem. Wł. Nachtman TJ. Kraków 1933. Wyd. Ks. Jezuitów. 19 cm, str. 205; 252, broszura.
60,00 PLN
Laurentin Rene: Rozwój a zbawienie.
Laurentin Rene: Rozwój a zbawienie.
Laurentin Rene: Rozwój a zbawienie. Przekł. Z. Włodkowa. Warszawa 1972. Pax. 20 cm, str. 260, opr. pł.
16,00 PLN
Wybór pism dominikańskich. (ATK)
Wybór pism dominikańskich. (ATK)
Wybór pism dominikańskich. Oprac. Bar J. i Mazur Z. Warszawa 1989. ATK. 24 cm, str. 286, opr. kart.
20,00 PLN
Pokaż:
120 240 360