Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Teologia

Brudz Józef: Mała dogmatyka. I. Bóg, Trójca św., Stwórca.
Brudz Józef: Mała dogmatyka. I. Bóg, Trójca św., Stwórca.
Brudz Józef: Mała dogmatyka. I. Bóg, Trójca św., Stwórca. Kraków 1973. P.T.T. 25 cm, str. 398, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
25,00 PLN
Witczyk Henryk: Teofania w psalmach
Witczyk Henryk: Teofania w psalmach
Witczyk Henryk: Teofania w psalmach. Kraków 1985. PTT. 24 cm, str. 199, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Bajda Jerzy: Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej. (ATK)
Bajda Jerzy: Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej. (ATK)
Bajda Jerzy: Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej. Warszawa 1984. ATK. 24 cm, str. 137, opr. karton.
16,00 PLN
Firosz Adam K.: Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna.
Firosz Adam K.: Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna.
Firosz Adam K.: Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna. Lublin 1999. Red. Wyd. KUL. 21 cm, str. 196, (1), opr. karton. (naklejka na tylnej okł.)
18,00 PLN
Prosty wykład nauki Kościoła świętego rzymsko - katolickiego (1861)
Prosty wykład nauki Kościoła świętego rzymsko - katolickiego (1861)
Prosty wykład nauki Kościoła świętego rzymsko-katolickiego. Wyd. krak. drugie. Kraków 1861. Nakł. Księg. i wyd. dzieł katol., nauk. i rolniczych. 25 cm, str. 262, (2), opr. tw. (sygnatury, plamki, przybrudzenia, zagięcia rogów kart)
45,00 PLN
Gaume Jean Joseph: Zasady i całość wiary katolickiej (1903) T.4.
Gaume Jean Joseph: Zasady i całość wiary katolickiej (1903) T.4.
Gaume Jean Joseph: Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socyalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów, przez.... Przekł. z franc., podług ostatniego wydania Paryzkiego, przejrz. i popr. przez ks. Czeczotta. Wyd. czwarte. T.4. Petersburg 1903. Druk. E. Nowickiego. Format: 22 cm, str. 556, VI, opr. tw. bibl. (pieczęcie, sygnatury, drobne plamki)
45,00 PLN
Gaume Jean Joseph: Zasady i całość wiary katolickiej (1854) T.6.
Gaume Jean Joseph: Zasady i całość wiary katolickiej (1854) T.6.
Gaume Jean Joseph: Zasady i całość wiary katolickiej [czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socyalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów, przez....] T.6. [Warszawa 1854. Nakł. i druk. J. Glucksberga]. 22 cm, str. (4), 400, XXIX, opr. tw. bibl. (brak k. tytułowej, opr. lekko przytarta, sygnatury, drobne plamki)
40,00 PLN
Tomasz z Akwinu: Ewangelia Ojców Kościoła
Tomasz z Akwinu: Ewangelia Ojców Kościoła
Tomasz z Akwinu: Ewangelia Ojców Kościoła. Wybór i przekł. Jacek Salij. Kraków 1983. Znak. 20 cm, str. 265, (3), opr. karton. (uszkodzona karta: strony 189/190)
15,00 PLN
Majka Józef: Metodologia nauk teologicznych.
Majka Józef: Metodologia nauk teologicznych.
Majka Józef: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1981. Wyd. Wroc Księg. Arch. 21 cm, str. 421, opr. karton.
18,00 PLN
Skowronek Alfons, Czerwik Stanisław, Czajkowski Michał: Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św.
Skowronek Alfons, Czerwik Stanisław, Czajkowski Michał: Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św.
Skowronek Alfons, Czerwik Stanisław, Czajkowski Michał: Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św. Katowice 1980. Księg. św. Jacka. 21 cm, str. 261, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Tomasz A' Kempis: O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. (1860)
Tomasz A' Kempis: O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. (1860)
Tomasz A' Kempis: O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Ksiąg IV. (Wyd. 3. poprawne i pomn.) Warszawa 1860. W druk. XX. Missyonarzy u ś. Krzyża. 16 cm, str. X, (2), 372, opr. psk. (brak 2 ostatnich kart z częścią spisu treści, opr. przytarta, drobne ślady działalności kornika)
150,00 PLN
Didon Henryk: Jezus Chrystus (1891-92) T. 1-2.
Didon Henryk: Jezus Chrystus (1891-92) T. 1-2.
Didon Henryk: Jezus Chrystus. Tom 1-2. (Przeł. H. P. Kossowski) Warszawa 1891-92. Gebeth. i Wolff. 23 cm, str. 555,(5), III; 350, LIV, (2), tabl. 3, opr. tw. (zamienione składki: str. 1-32 w tomach; nieaktualne pieczęcie; naddarcia kilku kart; ślady reperacji; plamki)
150,00 PLN
Rollet Jacques: Społeczne tło teologii współczesnej.
Rollet Jacques: Społeczne tło teologii współczesnej.
Rollet Jacques: Społeczne tło teologii współczesnej. Przeł. E. Burska. Warszawa 1981. Pax. 20 cm, str. 176, opr. karton. (nieaktualne pieczątki)
12,00 PLN
Klawek Aleksy: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce.
Klawek Aleksy: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce.
Klawek Aleksy: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce. Kraków 1948. PAU. 25 cm, str. 57, opr. kart. Hist. nauki pol. w monogr. XXXIII.
20,00 PLN
Wprowadzenie do Mszału rzymskiego.
Wprowadzenie do Mszału rzymskiego.
Wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Poznań 1986. Pallottinum. 20 cm, str. 108, opr. kart.
12,00 PLN
Z teorii i praktyki głoszenia słowa Bożego. Praca b. pod red. W. Wojdeckiego.
Z teorii i praktyki głoszenia słowa Bożego. Praca b. pod red. W. Wojdeckiego.
Z teorii praktyki głoszenia słowa Bożego. Praca zb. pod red. W. Wojdeckiego. Warszawa 1976. WSSL. 20 cm, str. 381, opr. kart. (pieczątki własnościowe skasowane).
12,00 PLN
Weber M. Leonhard: Mysterium Magnum.
Weber M. Leonhard: Mysterium Magnum.
Weber M. Leonhard: Mysterium Magnum. Freiburg 1963. Herder. 20 cm, str. 124, opr. kart. Książka w języku niemieckim. (pieczątki biblioteczne skasowane)
12,00 PLN
Weron Eugeniusz: Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich
Weron Eugeniusz: Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich
Weron Eugeniusz: Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich. Poznań - Warszawa 1980. Pallottinum. 20 cm, str. 286, opr. karton.
15,00 PLN
Studium Scripturae anima theologiae. Studia z dziedziny egzegezy i teologii biblijnej.
Studium Scripturae anima theologiae. Studia z dziedziny egzegezy i teologii biblijnej.
Studium scxxxripturae anima theologiae. Prace ofiarowane ks. prof. Stanisławowi Grzybkowi. Oprac zb. pod red. J. Chmiela i T. Matrasa. Kraków 1990. PTT. 21 cm, str. 375, (1), opr. kart. Studia z dziedziny egzegezy i teologii biblijnej.
18,00 PLN
Staich Władysław: Mater Divini Mysterii (1933)
Staich Władysław: Mater Divini Mysterii (1933)
Staich Władysław: Mater Divini Mysterii. Miejsce Piastowe 1933. Nakł. Tow. św. Michała Archanioła. 24 cm, str. 170, (1), opr. ppł.
35,00 PLN
Secondin Bruno, Augruso Antonietta: Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania
Secondin Bruno, Augruso Antonietta: Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania
Secondin Bruno, Augruso Antonietta: Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania. Poradnik. Kraków 2007. Wyd. OO. Franciszkanów. 21 cm, str. 200, opr karton.
16,00 PLN
Santucci Luigi: I wy chcecie odejść?
Santucci Luigi: I wy chcecie odejść?
Santucci Luigi: I wy chcecie odejść? Przeł. B. Sieroszewska. Warszawa 1972. Pax. 20 cm, str. 221, opr. kart. obw. (Pieczątki własnościowe skasowane).
12,00 PLN
Schanz Paweł: Apologia chrześcijaństwa. Cz.1.: Bóg i przyroda, T.III. (1905)
Schanz Paweł: Apologia chrześcijaństwa. Cz.1.: Bóg i przyroda, T.III. (1905)
Schanz Paweł: Apologia chrześcijaństwa. Część 1, Bóg i przyroda, T.III.. Przeł. W. Gostomski. Warszawa 1905. Gebeth. i Wolff, 22 cm, str. 176, opr. ppł.
18,00 PLN
Romaniuk Kazimierz: Krótki zarys historii zbawienia.
Romaniuk Kazimierz: Krótki zarys historii zbawienia.
Romaniuk Kazimierz: Krótki zarys historii zbawienia. Warszawa 1987. ATK. 20 cm, str. 287, opr. kart.
15,00 PLN
Refleksje nad Regułami franciszkańskimi.
Refleksje nad Regułami franciszkańskimi.
Refleksje nad Regułami franciszkańskimi. Formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800 lat po zatwierdzeniu pierwszej Reguły św Franciszka. Materiały z sesji naukowej (Warszawa 21 listopada 2009). Warszawa - Kraków 2010. 24 cm, str. 224, opr. tw.
25,00 PLN
Prohaszka Ottokar, bp: Słowa żywota. I. (1932)
Prohaszka Ottokar, bp: Słowa żywota. I. (1932)
Prohaszka Ottokar, bp: Słowa żywota. I. Z oryg. tłum.E. Machay i R. Olear. Wstęp ks. dr F. Machay. Kraków 1932. Nakł. ks. F. Machaya. 23 cm, str. XII, 269, opr. ppł.
30,00 PLN
Pelanowski Augustyn: Odejścia
Pelanowski Augustyn: Odejścia
Pelanowski Augustyn: Odejścia. Kraków 2008. Paganini. 19 cm, str. 315, (5), por. karton.
16,00 PLN
Pluta Wilhelm: W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią.
Pluta Wilhelm: W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią.
Pluta Wilhelm: W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią. Poznań 1980. Pallottinum. 21 cm, str. 334, opr. kart. (zamalowany korektorem podpis własnościowy.)
12,00 PLN
Mokrzycki Bronisław: Święta liturgia Kościoła. Rozważania.
Mokrzycki Bronisław: Święta liturgia Kościoła. Rozważania.
Mokrzycki Bronisław: Święta liturgia Kościoła. Rozważania. Warszawa 1986. ATK. 20 cm, str. 287, opr. kart. (pieczątka biblioteczna skasowana.)
12,00 PLN
Miller Bronisław: Osiem dni z księdzem Kozalem. Nauki rekolekcyjne dla księży.
Miller Bronisław: Osiem dni z księdzem Kozalem. Nauki rekolekcyjne dla księży.
Miller Bronisław: Osiem dni z księdzem Kozalem. Nauki rekolekcyjne dla księży. Warszawa 1987. Wyd. Caritas. 20 cm, str. 253, opr. kart. obw. (obwoluta przytarta na grzbiecie)
15,00 PLN
Loska Tadeusz: Bóg dla człowieka.
Loska Tadeusz: Bóg dla człowieka.
Loska Tadeusz: Bóg dla człowieka. Kraków 1982. WAM. 17 cm, str. 375, opr. kart. (zamalowane korektorem pieczątki biblioteczne)
12,00 PLN
Loew Jacques: Jezus zwany Chrystusem.
Loew Jacques: Jezus zwany Chrystusem.
Loew Jacques: Jezus zwany Chrystusem. Przeł. A. B. Warszawa 1973. Pax. 20 cm, str. 203, opr. kart. obw.
12,00 PLN
Księga starców (Gerontikon) Ojcowie żywi, t.5.
Księga starców (Gerontikon) Ojcowie żywi, t.5.
Księga starców (Gerontikon). Przekł. z grec. M. Borkowska. Wstęp i oprac. M. Starowieyski. Kraków 1982. Znak. 17 cm, str. 413, (2), opr. karton. Ojcowie żywi, t.V.
18,00 PLN
Kostecki Romuald: Świętość Chrystusa, Głowy Ciała mistycznego. Studium spekulatywno-dogmatyczne.
Kostecki Romuald: Świętość Chrystusa, Głowy Ciała mistycznego. Studium spekulatywno-dogmatyczne.
Kostecki Romuald: Świętość Chrystusa, Głowy Ciała mistycznego. Studium spekulatywno-dogmatyczne. Poznań 1952. Pallottinum. 22 cm, str. 277, opr. kart.
20,00 PLN
Jop Franciszek: W służbie słowa Bożego. Kazania i przemówienia.
Jop Franciszek: W służbie słowa Bożego. Kazania i przemówienia.
Jop Franciszek: W służbie słowa Bożego. Kazania i przemówienia. Opole b.r.w. (1966) Wyd. św. Krzyża. 20 cm, str. 239, opr. pł.
16,00 PLN
Häring Bernard: Pieśń sługi; Błogosławieństwa; Eucharystia.
Häring Bernard: Pieśń sługi; Błogosławieństwa; Eucharystia.
Häring Bernard: Pieśń sługi; Błogosławieństwa; Eucharystia. Przekł. zb. Warszawa 1982. Pax. 20 cm, str. 233, opr. kart. (nieaktualne pieczątki)
12,00 PLN
Gesangbuch fur Evangelische Gemeinden Schlesiens (Wrocław 1888)
Gesangbuch fur Evangelische Gemeinden Schlesiens (Wrocław 1888)
Gesangbuch fur Evangelische Gemeinden Schlesiens.Nach den Beschlussen der Provinzial=Synode von Jahre 1878 mit Genehmigung des Evangelischen Ober=Kirchenraths, herausgegeben vom Koniglichen Consistorum. Breslau 1888. Verlag von Wilh. Gottl. Korn. 17 cm, str. VII, 439;
450,00 PLN
Geistliche und Liebliche Lieder, welche der Geist des Glaubens durch Doct. Martin Luther, Johann Hermann, Paul Gerhard und andere... (1892)
Geistliche und Liebliche Lieder, welche der Geist des Glaubens durch Doct. Martin Luther, Johann Hermann, Paul Gerhard und andere... (1892)
300,00 PLN
Hattler Franz, TJ: Blumen aus dem Katholischen Kindergarten (1906)
Hattler Franz, TJ: Blumen aus dem Katholischen Kindergarten (1906)
Hattler Franz, TJ: Blumen aus dem Katholischen Kindergarten. Kinderlegenden vom Verfasser selbst aus seinem grosser Werke "Katholischer Kindergarten" ausgewahlt. Mit vielen Bildern. Freiburg im Breisgau 1906. Herdersche Verlagshandlung. 16 cm, str. (8), 240, (4), tabl. 1, ryc., opr. tw.
45,00 PLN
Gesangbuch fur den evangelischen Gottesdienst
Gesangbuch fur den evangelischen Gottesdienst
Gesangbuch für den evangelischen Gottesdienst. 9. Auflage. Danzig (Gdańsk) (b.r.w. - c.a. 1860). Adolf Gumprecht Edwin Gröning. 18 cm, str. VIII, 462; (+ Anhang zum Gesangbuch für den evangelischen Gottesdienst) str.156, opr. sk. tł.
250,00 PLN
Allgemeines und vollstandiges Evangelisches Gesangbuch... (Breslau 1884)
Allgemeines und vollstandiges Evangelisches Gesangbuch... (Breslau 1884)
Allgemeines und vollständiges Evangelisches Gesangbuch für konigl. Preuss. Schlesischen Lande... Breslau 1884. Druck und Verlag von Wilh. Gottl. Korn. 18 cm, str. IV, 1194; 298, opr. sk. z tłocz.
300,00 PLN
Grabska Stanisława: Jan III. Teologia tekstów redaktora kościelnego Ewangelii według św. Jana.
Grabska Stanisława: Jan III. Teologia tekstów redaktora kościelnego Ewangelii według św. Jana.
Grabska Stanisława: Jan III. Teologia tekstów redaktora kościelnego Ewangelii według św. Jana. Tyniec-Kraków 2002. Wyd. Ben. 20 cm, str. 142, opr. kart.
14,00 PLN
Jauerisches Gesangbuch, darin eine grosse Sammlung alter und neuer Lieder... (Bolesławiec 1862)
Jauerisches Gesangbuch, darin eine grosse Sammlung alter und neuer Lieder... (Bolesławiec 1862)
Jauerisches Gesangbuch, darin eine grosse Sammlung alter und neuer Lieder... Liderbuchern zum Kirchen- und Hausgebrauch zu finden... Bunzlau (Bolesławiec) 1862. Buchdruckrei von Voigt. 18 cm, str. (72), 992; 128 (suplement), opr. tw. aksamit. zdob., brzegi kart złocone. (wewnątrz drobne rdzawe plamki, zdobienia na opr. miejscami niekompletne)
400,00 PLN
Imitation de Jesus-Christ traduction nouvelle...
Imitation de Jesus-Christ traduction nouvelle...
L'Imitation de Jesus-Christ traduction nouvelle avec des reflexions a la fin de chaque chapitre... Turnhout - Paris (1905) Ed. Brepols. 12 cm, str. 538, (2), opr. sk.
80,00 PLN
Imitation de Jesus-Christ... (1865)
Imitation de Jesus-Christ... (1865)
Imitation de Jesus-Christ. Traduction du R.P. de Gonnelieu. Avec pratique et une priere a la fin de chaque chaptere... Tours 1865. Alfred Mame et fils, ed. 15 cm, str. 644, tabl. 2, opr. sk. (przybrudzone wyklejki, przytarcia brzegów opr.) W jęz. francuskim
120,00 PLN
Flavigny (Louise Mathilde), de: Recueil de prieres..... (1877)
Flavigny (Louise Mathilde), de: Recueil de prieres..... (1877)
Flavigny (Louise Mathilde), de: Recueil de prieres de meditations et de lectures... Tours 1877. Alfred Mame et fils, ed. 13 cm, str. VIII, 840, tabl. 5, opr. sk.
120,00 PLN
Gabriele di Santa Maria Maddalena: Żyć Bogiem, rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku. T.1-3.
Gabriele di Santa Maria Maddalena: Żyć Bogiem, rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku. T.1-3.
Gabriele di Santa Maria Maddalena: Żyć Bogiem, rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku. T.1-3. Z włoskiego przeł. o. L. Kowalówka. 20 cm, str. 644; 528; 589, opr. karton
45,00 PLN
Sztafrowski Edward: Wprowadzenie do liturgii mszy niedzielnych i świątecznych.
Sztafrowski Edward: Wprowadzenie do liturgii mszy niedzielnych i świątecznych.
Sztafrowski Edward: Wprowadzenie do liturgii mszy niedzielnych i świątecznych. Warszawa 1982. ATK 24 cm, str. 512, opr. pł.
15,00 PLN
Świerzawski Wacław: Pan jest dla nas. Homilie.
Świerzawski Wacław: Pan jest dla nas. Homilie.
Świerzawski Wacław: Pan jest dla nas. Homilie. Kraków 1985. WAM. 25 cm, str. 761, (2), opr. pł. z obw.
18,00 PLN
Świerzawski Wacław: Panie, pokaż nam Ojca. Mistyka zakorzeniona w liturgii.
Świerzawski Wacław: Panie, pokaż nam Ojca. Mistyka zakorzeniona w liturgii.
Świerzawski Wacław: Panie, pokaż nam Ojca. Mistyka zakorzeniona w liturgii. Kraków 1988. WAM. 24 cm, str. 514, opr. karton.
15,00 PLN
W dzień Pański. Homilie na niedziele i święta. Tom 1-3.
W dzień Pański. Homilie na niedziele i święta. Tom 1-3.
W dzień Pański. Homilie na niedziele i święta. Tom 1-3. Praca zb. pod red. M. Kamińskiego. Poznań 1984. Tow. Chr. 23 cm, str. 195; 179, (2); 193, (1), opr. kart.
20,00 PLN
Świerzawski Wacław: Gloria Passionis. Chrystus obecny w liturgii.
Świerzawski Wacław: Gloria Passionis. Chrystus obecny w liturgii.
Świerzawski Wacław: Gloria Passionis. Chrystus obecny w liturgii i życie chrześcijańskie. Częstochowa 1987. Regina Poloniae. 21 cm, str. 329, opr. kart.
15,00 PLN
Schoof Mark: Przełom w teologii katolickiej.
Schoof Mark: Przełom w teologii katolickiej.
Schoof Mark: Przełom w teologii katolickiej. Początki drogi, perspektywy. Przeł. H. Bortnowska. Kraków 1972. Znak. 19 cm, str. 302, opr. kart.
12,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Wierzcie w Ewangelię. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok A.
Skwierawski Kazimierz: Wierzcie w Ewangelię. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok A.
Skwierawski Kazimierz: Wierzcie w Ewangelię. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok A. Kraków 2010. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 428, opr. karton.
15,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Czas się wypełnił. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok B.
Skwierawski Kazimierz: Czas się wypełnił. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok B.
Skwierawski Kazimierz: Czas się wypełnił. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok B. Kraków 2008. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 360, opr. karton.
15,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Nawracajcie się. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok C.
Skwierawski Kazimierz: Nawracajcie się. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok C.
Skwierawski Kazimierz: Nawracajcie się. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok C. Kraków 2009. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 375, opr. karton.
15,00 PLN
Nadolski Bogusław: Misterium chrześcijańskiego ołtarza
Nadolski Bogusław: Misterium chrześcijańskiego ołtarza
Nadolski Bogusław: Misterium chrześcijańskiego ołtarza. Kraków (2008). Wyd. Salwator. 20 cm, str. 326, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Olejnik Stanisław: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii.
Olejnik Stanisław: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii.
Olejnik Stanisław: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii moralnej. Warszawa 1979. ATK. 24 cm, str. 813, opr. pł.
25,00 PLN
Krenzer Ferdinand: Taka jest nasza wiara.
Krenzer Ferdinand: Taka jest nasza wiara.
Krenzer Ferdinand: Taka jest nasza wiara. Przeł. F. Wycisk i P. Waszczenko. Paryż 1981. Edit. du Dial. 21 cm, str. 362, opr. kart.
15,00 PLN
Komentarz biblijny i homiletyczno liturgiczny
Komentarz biblijny i homiletyczno liturgiczny
Komentarz biblijny i homiletyczno-liturgiczny do niedzielnych i świątecznych czytań mszalnych. Cykl B. oprac. zb. pod red. J. Stroby. Warszawa 1973. ATK. 25 cm, str. 499, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Pokaż:
60 120 180