Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Teologia

Guillet Jacques Uwierzcie Ewangelii.
Guillet Jacques Uwierzcie Ewangelii.
Guillet Jacques Uwierzcie Ewangelii. Przekł. J. Ożóg, J. Preisner. Kraków 1982. WAM. 21 cm, str. 213, (3), opr. karton.
16,00 PLN
Maliński Mieczysław: Góry przenosić
Maliński Mieczysław: Góry przenosić
Maliński Mieczysław: Góry przenosić. Kraków 1982. Znak. 17 cm, str. 267, opr. pł
16,00 PLN
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (Dei Verbum); Aleksy Klawek: Znaczenie Konstytucji o Objawieniu;  Augustyn Jankowski: Konstytucja o Objawieniu Bożym; Józef Kudasiewicz:
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (Dei Verbum); Aleksy Klawek: Znaczenie Konstytucji o Objawieniu; Augustyn Jankowski: Konstytucja o Objawieniu Bożym; Józef Kudasiewicz: "Dei Verbum" w opinii biblistów.
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (Dei Verbum); Aleksy Klawek: Znaczenie Konstytucji o Objawieniu; Augustyn Jankowski: Konstytucja o Objawieniu Bożym; Józef Kudasiewicz: "Dei Verbum" w opinii biblistów. Kraków 1967. Społeczny Inst. Wyd. Znak. 21 cm, str. 68, opr. karton.
16,00 PLN
Galot Jean: Ciało mistyczne.
Galot Jean: Ciało mistyczne.
Galot Jean: Ciało mistyczne. Warszawa 1964. Wyd. SS. Loretanek - Benedyktynek. 17 cxm, str. 267, opr. karton. (unieważniona pieczątka bibl., drobne rdzawe plamki)
16,00 PLN
Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Red. tomu J. Machniak.
Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Red. tomu J. Machniak.
Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Red. tomu J. Machniak. Kraków 2008. Wyd. nauk. PAT. 23 cm, str. 416, opr. karton. Studia nad myślą Jana Pawła II. (przyżółcenia na marginesach kilkunastu ostatnich kart)
20,00 PLN
Siarko Vitali: Teologia męczeństwa w ujęciu Jana Pawła II.
Siarko Vitali: Teologia męczeństwa w ujęciu Jana Pawła II.
Siarko Vitali: Teologia męczeństwa w ujęciu Jana Pawła II. Kraków 2013. Uniw. Papieski Jana Pawła II. 22 cm, str. 171, opr. karton. Studia nad myślą Jana Pawła II.
18,00 PLN
Bóg, dekalog, błogosławieństwa, modlitwa. Red. A. Święcicki.
Bóg, dekalog, błogosławieństwa, modlitwa. Red. A. Święcicki.
Bóg, dekalog, błogosławieństwa, modlitwa. Red. A. Święcicki. Kraków 1977. Wyd. Znak. 19 cm, str. 239, (4), opr. karton.
16,00 PLN
Misterium Zbawienia. T.1. Tajemnica Boga.
Misterium Zbawienia. T.1. Tajemnica Boga.
Misterium Zbawienia. T.1. Tajemnica Boga. Poznań 1965 Księg. św. Wojciecha. 24 cm, str. XXXVI, 455; opr. karton z obw. (lekko podniszczona obw., zagięcia rogów kilku ostatnich kart). T.1. zawiera traktaty: Y.M.J. Congar: Wiara i teologia; F.M. Genuyt OP: Tajemnica Boga; R. Guelluy: Dzieło Stworzenia.
28,00 PLN
Merkelbach Benedictus Henricus: Summa theologiae moralis. Ad mentem d. Thomae et ad normam iuris novi. T. III.
Merkelbach Benedictus Henricus: Summa theologiae moralis. Ad mentem d. Thomae et ad normam iuris novi. T. III.
Merkelbach Benedictus Henricus: Summa theologiae moralis. Ad mentem d. Thomae et ad normam iuris novi. T. III, de sacramentis. Brugis-Belgica 1962. DDB. 22 cm, str. 1031, opr. pł.
25,00 PLN
Kostecki Romuald: Tajemnica współżycia z Bogiem. Zagadnienia cnót teologicznych wiary, nadziei i miłości.
Kostecki Romuald: Tajemnica współżycia z Bogiem. Zagadnienia cnót teologicznych wiary, nadziei i miłości.
Kostecki Romuald: Tajemnica współżycia z Bogiem. Zagadnienia cnót teologicznych wiary, nadziei i miłości. Kraków 1984. WAM. 24 cm str. 333, opr. karton.
18,00 PLN
Brudz Józef: Mała dogmatyka. I. Bóg, Trójca św., Stwórca.
Brudz Józef: Mała dogmatyka. I. Bóg, Trójca św., Stwórca.
Brudz Józef: Mała dogmatyka. I. Bóg, Trójca św., Stwórca. Kraków 1973. P.T.T. 25 cm, str. 398, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
25,00 PLN
Bajda Jerzy: Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej. (ATK)
Bajda Jerzy: Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej. (ATK)
Bajda Jerzy: Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej. Warszawa 1984. ATK. 24 cm, str. 137, opr. karton.
16,00 PLN
Firosz Adam K.: Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna.
Firosz Adam K.: Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna.
Firosz Adam K.: Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna. Lublin 1999. Red. Wyd. KUL. 21 cm, str. 196, (1), opr. karton. (naklejka na tylnej okł.)
18,00 PLN
Gaume Jean Joseph: Zasady i całość wiary katolickiej (1854) T.6.
Gaume Jean Joseph: Zasady i całość wiary katolickiej (1854) T.6.
Gaume Jean Joseph: Zasady i całość wiary katolickiej [czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socyalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów, przez....] T.6. [Warszawa 1854. Nakł. i druk. J. Glucksberga]. 22 cm, str. (4), 400, XXIX, opr. tw. bibl. (brak k. tytułowej, opr. lekko przytarta, sygnatury, drobne plamki)
40,00 PLN
Majka Józef: Metodologia nauk teologicznych.
Majka Józef: Metodologia nauk teologicznych.
Majka Józef: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1981. Wyd. Wroc Księg. Arch. 21 cm, str. 421, opr. karton.
18,00 PLN
Skowronek Alfons, Czerwik Stanisław, Czajkowski Michał: Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św.
Skowronek Alfons, Czerwik Stanisław, Czajkowski Michał: Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św.
Skowronek Alfons, Czerwik Stanisław, Czajkowski Michał: Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św. Katowice 1980. Księg. św. Jacka. 21 cm, str. 261, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Rollet Jacques: Społeczne tło teologii współczesnej.
Rollet Jacques: Społeczne tło teologii współczesnej.
Rollet Jacques: Społeczne tło teologii współczesnej. Przeł. E. Burska. Warszawa 1981. Pax. 20 cm, str. 176, opr. karton. (nieaktualne pieczątki)
12,00 PLN
Klawek Aleksy: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce.
Klawek Aleksy: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce.
Klawek Aleksy: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce. Kraków 1948. PAU. 25 cm, str. 57, opr. kart. Hist. nauki pol. w monogr. XXXIII.
20,00 PLN
Wprowadzenie do Mszału rzymskiego.
Wprowadzenie do Mszału rzymskiego.
Wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Poznań 1986. Pallottinum. 20 cm, str. 108, opr. kart.
12,00 PLN
Z teorii i praktyki głoszenia słowa Bożego. Praca b. pod red. W. Wojdeckiego.
Z teorii i praktyki głoszenia słowa Bożego. Praca b. pod red. W. Wojdeckiego.
Z teorii praktyki głoszenia słowa Bożego. Praca zb. pod red. W. Wojdeckiego. Warszawa 1976. WSSL. 20 cm, str. 381, opr. kart. (pieczątki własnościowe skasowane).
12,00 PLN
Staich Władysław: Mater Divini Mysterii (1933)
Staich Władysław: Mater Divini Mysterii (1933)
Staich Władysław: Mater Divini Mysterii. Miejsce Piastowe 1933. Nakł. Tow. św. Michała Archanioła. 24 cm, str. 170, (1), opr. ppł.
35,00 PLN
Secondin Bruno, Augruso Antonietta: Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania
Secondin Bruno, Augruso Antonietta: Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania
Secondin Bruno, Augruso Antonietta: Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania. Poradnik. Kraków 2007. Wyd. OO. Franciszkanów. 21 cm, str. 200, opr karton.
16,00 PLN
Santucci Luigi: I wy chcecie odejść?
Santucci Luigi: I wy chcecie odejść?
Santucci Luigi: I wy chcecie odejść? Przeł. B. Sieroszewska. Warszawa 1972. Pax. 20 cm, str. 221, opr. kart. obw. (Pieczątki własnościowe skasowane).
12,00 PLN
Schanz Paweł: Apologia chrześcijaństwa. Cz.1.: Bóg i przyroda, T.III. (1905)
Schanz Paweł: Apologia chrześcijaństwa. Cz.1.: Bóg i przyroda, T.III. (1905)
Schanz Paweł: Apologia chrześcijaństwa. Część 1, Bóg i przyroda, T.III.. Przeł. W. Gostomski. Warszawa 1905. Gebeth. i Wolff, 22 cm, str. 176, opr. ppł.
18,00 PLN
Romaniuk Kazimierz: Krótki zarys historii zbawienia.
Romaniuk Kazimierz: Krótki zarys historii zbawienia.
Romaniuk Kazimierz: Krótki zarys historii zbawienia. Warszawa 1987. ATK. 20 cm, str. 287, opr. kart.
15,00 PLN
Refleksje nad Regułami franciszkańskimi.
Refleksje nad Regułami franciszkańskimi.
Refleksje nad Regułami franciszkańskimi. Formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800 lat po zatwierdzeniu pierwszej Reguły św Franciszka. Materiały z sesji naukowej (Warszawa 21 listopada 2009). Warszawa - Kraków 2010. 24 cm, str. 224, opr. tw.
25,00 PLN
Prohaszka Ottokar, bp: Słowa żywota. I. (1932)
Prohaszka Ottokar, bp: Słowa żywota. I. (1932)
Prohaszka Ottokar, bp: Słowa żywota. I. Z oryg. tłum.E. Machay i R. Olear. Wstęp ks. dr F. Machay. Kraków 1932. Nakł. ks. F. Machaya. 23 cm, str. XII, 269, opr. ppł.
30,00 PLN
Pelanowski Augustyn: Odejścia
Pelanowski Augustyn: Odejścia
Pelanowski Augustyn: Odejścia. Kraków 2008. Paganini. 19 cm, str. 315, (5), por. karton.
16,00 PLN
Pluta Wilhelm: W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią.
Pluta Wilhelm: W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią.
Pluta Wilhelm: W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią. Poznań 1980. Pallottinum. 21 cm, str. 334, opr. kart. (zamalowany korektorem podpis własnościowy.)
12,00 PLN
Mokrzycki Bronisław: Święta liturgia Kościoła. Rozważania.
Mokrzycki Bronisław: Święta liturgia Kościoła. Rozważania.
Mokrzycki Bronisław: Święta liturgia Kościoła. Rozważania. Warszawa 1986. ATK. 20 cm, str. 287, opr. kart. (pieczątka biblioteczna skasowana.)
12,00 PLN
Miller Bronisław: Osiem dni z księdzem Kozalem. Nauki rekolekcyjne dla księży.
Miller Bronisław: Osiem dni z księdzem Kozalem. Nauki rekolekcyjne dla księży.
Miller Bronisław: Osiem dni z księdzem Kozalem. Nauki rekolekcyjne dla księży. Warszawa 1987. Wyd. Caritas. 20 cm, str. 253, opr. kart. obw. (obwoluta przytarta na grzbiecie)
15,00 PLN
Loska Tadeusz: Bóg dla człowieka.
Loska Tadeusz: Bóg dla człowieka.
Loska Tadeusz: Bóg dla człowieka. Kraków 1982. WAM. 17 cm, str. 375, opr. kart. (zamalowane korektorem pieczątki biblioteczne)
12,00 PLN
Kostecki Romuald: Świętość Chrystusa, Głowy Ciała mistycznego. Studium spekulatywno-dogmatyczne.
Kostecki Romuald: Świętość Chrystusa, Głowy Ciała mistycznego. Studium spekulatywno-dogmatyczne.
Kostecki Romuald: Świętość Chrystusa, Głowy Ciała mistycznego. Studium spekulatywno-dogmatyczne. Poznań 1952. Pallottinum. 22 cm, str. 277, opr. kart.
20,00 PLN
Jop Franciszek: W służbie słowa Bożego. Kazania i przemówienia.
Jop Franciszek: W służbie słowa Bożego. Kazania i przemówienia.
Jop Franciszek: W służbie słowa Bożego. Kazania i przemówienia. Opole b.r.w. (1966) Wyd. św. Krzyża. 20 cm, str. 239, opr. pł.
16,00 PLN
Häring Bernard: Pieśń sługi; Błogosławieństwa; Eucharystia.
Häring Bernard: Pieśń sługi; Błogosławieństwa; Eucharystia.
Häring Bernard: Pieśń sługi; Błogosławieństwa; Eucharystia. Przekł. zb. Warszawa 1982. Pax. 20 cm, str. 233, opr. kart. (nieaktualne pieczątki)
12,00 PLN
Gesangbuch fur Evangelische Gemeinden Schlesiens (Wrocław 1888)
Gesangbuch fur Evangelische Gemeinden Schlesiens (Wrocław 1888)
Gesangbuch fur Evangelische Gemeinden Schlesiens.Nach den Beschlussen der Provinzial=Synode von Jahre 1878 mit Genehmigung des Evangelischen Ober=Kirchenraths, herausgegeben vom Koniglichen Consistorum. Breslau 1888. Verlag von Wilh. Gottl. Korn. 17 cm, str. VII, 439;
450,00 PLN
Hattler Franz, TJ: Blumen aus dem Katholischen Kindergarten (1906)
Hattler Franz, TJ: Blumen aus dem Katholischen Kindergarten (1906)
Hattler Franz, TJ: Blumen aus dem Katholischen Kindergarten. Kinderlegenden vom Verfasser selbst aus seinem grosser Werke "Katholischer Kindergarten" ausgewahlt. Mit vielen Bildern. Freiburg im Breisgau 1906. Herdersche Verlagshandlung. 16 cm, str. (8), 240, (4), tabl. 1, ryc., opr. tw.
45,00 PLN
Gesangbuch fur den evangelischen Gottesdienst
Gesangbuch fur den evangelischen Gottesdienst
Gesangbuch für den evangelischen Gottesdienst. 9. Auflage. Danzig (Gdańsk) (b.r.w. - c.a. 1860). Adolf Gumprecht Edwin Gröning. 18 cm, str. VIII, 462; (+ Anhang zum Gesangbuch für den evangelischen Gottesdienst) str.156, opr. sk. tł.
250,00 PLN
Allgemeines und vollstandiges Evangelisches Gesangbuch... (Breslau 1884)
Allgemeines und vollstandiges Evangelisches Gesangbuch... (Breslau 1884)
Allgemeines und vollständiges Evangelisches Gesangbuch für konigl. Preuss. Schlesischen Lande... Breslau 1884. Druck und Verlag von Wilh. Gottl. Korn. 18 cm, str. IV, 1194; 298, opr. sk. z tłocz.
300,00 PLN
Jauerisches Gesangbuch, darin eine grosse Sammlung alter und neuer Lieder... (Bolesławiec 1862)
Jauerisches Gesangbuch, darin eine grosse Sammlung alter und neuer Lieder... (Bolesławiec 1862)
Jauerisches Gesangbuch, darin eine grosse Sammlung alter und neuer Lieder... Liderbuchern zum Kirchen- und Hausgebrauch zu finden... Bunzlau (Bolesławiec) 1862. Buchdruckrei von Voigt. 18 cm, str. (72), 992; 128 (suplement), opr. tw. aksamit. zdob., brzegi kart złocone. (wewnątrz drobne rdzawe plamki, zdobienia na opr. miejscami niekompletne)
400,00 PLN
Imitation de Jesus-Christ traduction nouvelle...
Imitation de Jesus-Christ traduction nouvelle...
L'Imitation de Jesus-Christ traduction nouvelle avec des reflexions a la fin de chaque chapitre... Turnhout - Paris (1905) Ed. Brepols. 12 cm, str. 538, (2), opr. sk.
80,00 PLN
Imitation de Jesus-Christ... (1865)
Imitation de Jesus-Christ... (1865)
Imitation de Jesus-Christ. Traduction du R.P. de Gonnelieu. Avec pratique et une priere a la fin de chaque chaptere... Tours 1865. Alfred Mame et fils, ed. 15 cm, str. 644, tabl. 2, opr. sk. (przybrudzone wyklejki, przytarcia brzegów opr.) W jęz. francuskim
120,00 PLN
Flavigny (Louise Mathilde), de: Recueil de prieres..... (1877)
Flavigny (Louise Mathilde), de: Recueil de prieres..... (1877)
Flavigny (Louise Mathilde), de: Recueil de prieres de meditations et de lectures... Tours 1877. Alfred Mame et fils, ed. 13 cm, str. VIII, 840, tabl. 5, opr. sk.
120,00 PLN
Świerzawski Wacław: Pan jest dla nas. Homilie.
Świerzawski Wacław: Pan jest dla nas. Homilie.
Świerzawski Wacław: Pan jest dla nas. Homilie. Kraków 1985. WAM. 25 cm, str. 761, (2), opr. pł. z obw.
18,00 PLN
Świerzawski Wacław: Panie, pokaż nam Ojca. Mistyka zakorzeniona w liturgii.
Świerzawski Wacław: Panie, pokaż nam Ojca. Mistyka zakorzeniona w liturgii.
Świerzawski Wacław: Panie, pokaż nam Ojca. Mistyka zakorzeniona w liturgii. Kraków 1988. WAM. 24 cm, str. 514, opr. karton.
15,00 PLN
W dzień Pański. Homilie na niedziele i święta. Tom 1-3.
W dzień Pański. Homilie na niedziele i święta. Tom 1-3.
W dzień Pański. Homilie na niedziele i święta. Tom 1-3. Praca zb. pod red. M. Kamińskiego. Poznań 1984. Tow. Chr. 23 cm, str. 195; 179, (2); 193, (1), opr. kart.
20,00 PLN
Świerzawski Wacław: Gloria Passionis. Chrystus obecny w liturgii.
Świerzawski Wacław: Gloria Passionis. Chrystus obecny w liturgii.
Świerzawski Wacław: Gloria Passionis. Chrystus obecny w liturgii i życie chrześcijańskie. Częstochowa 1987. Regina Poloniae. 21 cm, str. 329, opr. kart.
15,00 PLN
Schoof Mark: Przełom w teologii katolickiej.
Schoof Mark: Przełom w teologii katolickiej.
Schoof Mark: Przełom w teologii katolickiej. Początki drogi, perspektywy. Przeł. H. Bortnowska. Kraków 1972. Znak. 19 cm, str. 302, opr. kart.
12,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Wierzcie w Ewangelię. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok A.
Skwierawski Kazimierz: Wierzcie w Ewangelię. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok A.
Skwierawski Kazimierz: Wierzcie w Ewangelię. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok A. Kraków 2010. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 428, opr. karton.
15,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Czas się wypełnił. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok B.
Skwierawski Kazimierz: Czas się wypełnił. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok B.
Skwierawski Kazimierz: Czas się wypełnił. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok B. Kraków 2008. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 360, opr. karton.
15,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Nawracajcie się. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok C.
Skwierawski Kazimierz: Nawracajcie się. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok C.
Skwierawski Kazimierz: Nawracajcie się. Medytacje nad słowem Bożym na niedziele i święta. Rok C. Kraków 2009. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 375, opr. karton.
15,00 PLN
Olejnik Stanisław: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii.
Olejnik Stanisław: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii.
Olejnik Stanisław: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii moralnej. Warszawa 1979. ATK. 24 cm, str. 813, opr. pł.
25,00 PLN
Faudenom A. Usłyszeliśmy słowo Pana. Studia z Nowego Testamentu.
Faudenom A. Usłyszeliśmy słowo Pana. Studia z Nowego Testamentu.
Faudenom A. Usłyszeliśmy słowo Pana. Przeł. Z. Zalewski. Warszawa 1989. WSSL. 21 cm, str. 589. opr. kart. Studia z Nowego Testamentu.
20,00 PLN
Bóg z nami. Podręcznik dla katechety. T. 1-2.
Bóg z nami. Podręcznik dla katechety. T. 1-2.
Bóg z nami. Podręcznik dla katechety. T. 1-2. Oprac. zb. pod red. J. Charytańskiego. Warszawa 1971. ATK. 24 cm, str. 327; 396, ilustr. opr. pł. obw.
30,00 PLN
Bolewski Jacek: Słowo Boże codziennej mszy św. Warszawa
Bolewski Jacek: Słowo Boże codziennej mszy św. Warszawa
Bolewski Jacek: Słowo Boże codziennej mszy św. Warszawa 1980. 25 cm, str. 742, opr. pł.
15,00 PLN
Rahner Karl, Vorgrimler Herbert: Mały słownik teologiczny
Rahner Karl, Vorgrimler Herbert: Mały słownik teologiczny
Rahner Karl, Vorgrimler Herbert: Mały słownik teologiczny. Przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Słowo wstępne ks. prof. A. Skowronek. Warszawa 1996. Pax. 25 cm, str. XXXVII, [7]; łamy 678, [2], opr. tw. lak.
25,00 PLN
Lotz Johannes B: Wdrożenie w medytację nad Nowym Testamentem.
Lotz Johannes B: Wdrożenie w medytację nad Nowym Testamentem.
Lotz Johannes B: Wdrożenie w medytację nad Nowym Testamentem. Przekł. J. Zychowicz. Kraków 1987. WAM. 19 cm, str. 255, (1), opr. karton.
12,00 PLN
Diekamp F.: Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas Vol. 4. (1934)
Diekamp F.: Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas Vol. 4. (1934)
Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas. Exaravit Franciscus Diekamp. Juxta editionem sextam versionem latinam curavit Adolphus M. Hoffmann O.P. Volumen IV. De sacramentis, tum in communi tum in specie, et de novissimis. Parisiis 1934. Typis Societatis S. Joannis Evangelistae. . 21cm, str. VIII, 568, opr. pł.
30,00 PLN
Diekamp F.: Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas Vol. 2. (1933)
Diekamp F.: Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas Vol. 2. (1933)
Theologiae dogmaticae manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinas. Exaravit Franciscus Diekamp. Juxta editionem sextam versionem latinam curavit Adolphus M. Hoffmann O.P. Volumen II. De Deo Creatore De Redemptione Per Jesum Christum. Parisiis 1933. Typis Societatis S. Joannis Evangelistae. 21 cm, str. VIII, 454, opr. pł.
30,00 PLN
Podręcznik metodyczny do katechizmu religii katolickiej. Tom 1-4.
Podręcznik metodyczny do katechizmu religii katolickiej. Tom 1-4.
Podręcznik metodyczny do katechizmu religii katolickiej. Tom 1-4. Praca zbiorowa pod red. ks. J. Charytańskiego i ks. W. Kubika. Warszawa 1976-1980. ATK. 24 cm, str. 664; 678; 603; 564, opr. pł. Pieczątka biblioteczna skasowana.
60,00 PLN
Pokaż:
60 120 180