Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Religioznawstwo, historia kościoła

Kominek Bolesław: W służbie Ziem Zachodnich.
Kominek Bolesław: W służbie Ziem Zachodnich.
Kominek Bolesław: W służbie Ziem Zachodnich. Z teki pośmiertnej wybrał i przygotował do druku J. Krucina. Wrocław 1977. Wyd. Wr. Księg. Arch. 20 cm, str. 321, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842.
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842.
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842. Toruń 2006. Wyd. Adam Marszałek. 24 cm, str. 294, opr. karton.
30,00 PLN
Karabowicz Tadeusz: Tożsamość Cerkwi ukraińskiej.
Karabowicz Tadeusz: Tożsamość Cerkwi ukraińskiej.
Karabowicz Tadeusz: Tożsamość Cerkwi ukraińskiej. Lublin 2004. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 85, opr. karton.
15,00 PLN
Dajczer Tadeusz: Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa.
Dajczer Tadeusz: Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa.
Dajczer Tadeusz: Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa. Warszawa 1993. 21 cm, str. 379, opr. karton.
16,00 PLN
Margul Tadeusz: Sto lat nauki o religiach świata.
Margul Tadeusz: Sto lat nauki o religiach świata.
Margul Tadeusz: Sto lat nauki o religiach świata. Warszawa 1964. KiW. 20 cm, str. 374, opr. oryg. kart.
18,00 PLN
Religie Azji, Afryki, Ameryki Australii i Oceanii.
Religie Azji, Afryki, Ameryki Australii i Oceanii.
Religie Azji, Afryki, Ameryki Australii i Oceanii. Oprac. zb. Warszawa 1980. Iskry. 19 cm, str. 285, (2), opr. oryg. kart.
12,00 PLN
Hales Edward: Papież Jan XXIII i jego rewolucja.
Hales Edward: Papież Jan XXIII i jego rewolucja.
Hales Edward: Papież Jan XXIII i jego rewolucja. Przeł. E. Życieńska. Warszawa 1967. Bibl. Więzi. 19 cm, str. 227, opr. kart. (pieczątki biblioteczne skasowane)
12,00 PLN
Dąbrowski Eugeniusz: Religie Wschodu
Dąbrowski Eugeniusz: Religie Wschodu
Dąbrowski Eugeniusz: Religie Wschodu. Rozprawę wstępną: Pojęcie religii, jej geneza i rozwój napisał ks. E. Bulanda T.J.. Poznań 1962. Księg. św. Wojciecha. 25 cm, str. 458, opr. pł.
20,00 PLN
Chochrane Charles Norris: Chrześcijaństwo i kultura antyczna
Chochrane Charles Norris: Chrześcijaństwo i kultura antyczna
Chochrane Charles Norris: Chrześcijaństwo i kultura antyczna. Przeł. G. Pianko. Warszawa 1960. Pax. 25 cm, str. 516, (3), opr. karton. (skasowane pieczątki, częściowo zamalowane korektorem)
25,00 PLN
Załęski Stanisław: Jezuici w Polsce. T.IV., cz.1. (1905)
Załęski Stanisław: Jezuici w Polsce. T.IV., cz.1. (1905)
Załęski Stanisław: Jezuici w Polsce. T.IV. (cz.1.) Kolegia i domy założone za królów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego 1564 - 1588. Kraków 1905. Druk. i nakł. drukarni W.L. Anczyca i Sp. Format: 24x16 cm, str. XXXVI, (1), 478, oprawa półpłótno. T.IV. Dzieje 153 Kolegiów i Domów Jezuitów w Polsce.
150,00 PLN
Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia.
Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia.
Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia. Mat. sympozjum ekumen. inaugurującego działalność Inst. Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydz. Teolog. UO. Red. P. Jaskóła. Opole 2000. Uniw. Opolski. 24 cm, str. 420, opr. karton. Seria Ekumenizm i integracja, nr 2.
18,00 PLN
Zieliński Zygmunt: Kościół w Polsce 1944-2002.
Zieliński Zygmunt: Kościół w Polsce 1944-2002.
Zieliński Zygmunt: Kościół w Polsce 1944-2002. Radom 2003. Polwen. 23 cm, str. 494, opr. tw.
25,00 PLN
Boryszewski Paweł: Kościół, którego nie było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949-1989.
Boryszewski Paweł: Kościół, którego nie było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949-1989.
Boryszewski Paweł: Kościół, którego nie było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949-1989. Warszawa 2002. IFiS PAN. 20 cm, str. 237, opr. kart.
20,00 PLN
Katolicyzm A-Z. Praca zbiorowa pod red. Z. Pawlaka.
Katolicyzm A-Z. Praca zbiorowa pod red. Z. Pawlaka.
Katolicyzm A-Z. Praca zbiorowa pod red. Z. Pawlaka. Poznań 1982. KSW. 24 cm, str. 408, opr. kart.
18,00 PLN
Jezus i Jego czasy.
Jezus i Jego czasy.
Jezus i Jego czasy. Oprac. zb. Warszawa 2007. Readers Digest. 22 cm, str. 344, ilustr. opr. tw. Imprimatur in Curia Arch. Mediolani.
40,00 PLN
Nguyen Duc Ha: Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie w XVII-XVIII wieku
Nguyen Duc Ha: Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie w XVII-XVIII wieku
Nguyen Duc Ha: Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie w XVII-XVIII wieku.Warszawa 2006. Wyd. Neriton. 24 cm, str. 366, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Dybowski Mirosław: L'ecclesiologia liturgica nei prefazi 'de tempore' del Sacramentum Gelasianum Vetus.
Dybowski Mirosław: L'ecclesiologia liturgica nei prefazi 'de tempore' del Sacramentum Gelasianum Vetus.
Dybowski Mirosław: L'ecclesiologia liturgica nei prefazi 'de tempore' del Sacramentum Gelasianum Vetus. Romae 1991. Pontificium Athenaeum S. Anselmi de Urbe, Pontificium Institutum Liturgicum. 24 cm, str. 272, opr. karton.
20,00 PLN
Cunningham Mary: Wiara w świecie bizantyńskim.
Cunningham Mary: Wiara w świecie bizantyńskim.
Cunningham Mary: Wiara w świecie bizantyńskim. Przeł. T. Szafrański. Warszawa 2006. Pax. 20 cm, str. 192, ilustr. opr. tw.
20,00 PLN
Bogdanowicz Stanisław: Bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. (Trudny początek Kościoła Gdańskiego 1922-1945).
Bogdanowicz Stanisław: Bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. (Trudny początek Kościoła Gdańskiego 1922-1945).
Bogdanowicz Stanisław: Bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. (Trudny początek Kościoła Gdańskiego 1922-1945). Gdańsk 2001. Wyd. Of. Pomorska. 25 cm, str. 374, opr. tw. lak. (z dedyk. autora)
20,00 PLN
Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam.
Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam.
Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam. Oprac. pod red. A. T. Khoury. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa 1998. Pax. 24 cm, str. 1254, 8, opr. tw.
40,00 PLN
Słownik kultury chrześcijańskiej
Słownik kultury chrześcijańskiej
Lemaitre Nicole, Quinson Marie- Terese, Sot Veronique: Słownik kultury chrześcijańskiej. Przeł. i uzup.ł T. Szafrański. Warszawa 1997. Pax. 24x17 cm, str. IX, (3), 338, (2), 45, (3), ilustr. opr. tw. lak.
30,00 PLN
Podręczna encyklopedia biblijna. Tom 1-2.
Podręczna encyklopedia biblijna. Tom 1-2.
85,00 PLN
Religia. Encyklopedia PWN. T. 1-9. Oprac. zb. pod red. T. Gadacza
Religia. Encyklopedia PWN. T. 1-9. Oprac. zb. pod red. T. Gadacza
Religia. Encyklopedia PWN. T. 1-9. Oprac. zb. pod red. T. Gadacza i B. Milerskiego. Warszawa 2003. PWN. 34 cm, ilustr. opr. tw. (Każdy z tomów powyżej 500 stron. Stan bardzo dobry).
450,00 PLN
Zarys dziejów religii
Zarys dziejów religii
Zarys dziejów religii. Praca zb. Warszawa 1986. Iskry. 24 cm, str. 797, (3), opr. pł. z obw. (pieczątka własn.)
25,00 PLN
ENCYKLOPEDIA CHRZEŚCIJAŃSTWA
ENCYKLOPEDIA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei. Kielce 2000 Jedność. 24 cm, str. 807, ilustr. opr. tw.
55,00 PLN
Poniatowski Zygmunt: Wstęp do religioznawstwa.
Poniatowski Zygmunt: Wstęp do religioznawstwa.
Poniatowski Zygmunt: Wstęp do religioznawstwa. Warszawa 1959. W.P. 20 cm, str. 195, (3), opr. kart. (0ieczątki własnościowe skasowane)
12,00 PLN
Ryłko Tadeusz: U źródeł chrześcijaństwa.
Ryłko Tadeusz: U źródeł chrześcijaństwa.
Ryłko Tadeusz: U źródeł chrześcijaństwa. Poznań 1959 KSW. 20 cm, str. 202, ilustr. opr. pł. Zamalowany korektorem podpis własnościowy.
14,00 PLN
Błogosławione, choć trudne czasy. Siedemdziesięciolecie Kościoła częstochowskiego
Błogosławione, choć trudne czasy. Siedemdziesięciolecie Kościoła częstochowskiego
Błogosławione, choć trudne czasy. Siedemdziesięciolecie Kościoła częstochowskiego. Pod red. ks. Jana Kowalskiego. Częstochowa 2000. Częstochowskie Wyd. Archidiecezjalne "Regina Poloniae". 24 cm, str. 432, opr. karton.
17,00 PLN
Chotkowski Władysław: Historja Kościoła katolickiego (1931)
Chotkowski Władysław: Historja Kościoła katolickiego (1931)
Chotkowski Władysław: Historja Kościoła katolickiego. Podręcznik dla szkół średnich, napisał... Uzupełnił s. J. Jałowy. Miejsce Piastowe 1931 Nakł. Tow. św. Michała Archanioła. 24 cm, str. 8; 315, (1), opr. ppł. (naklejka na grzbiecie)
35,00 PLN
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.XXXIII.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.XXXIII.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. A. Schletz. T.XXXIII. Kraków 1970. 22 cm, str. 262, (2), tabl., broszura. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.LXXV.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.LXXV.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. A. Schletz. T.LXXV. Kraków 1991. 22 cm, str. 356, (4), tabl., broszura. (załamany róg opr.)
20,00 PLN
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.XLIX.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.XLIX.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. A. Schletz. T.XLIX. Kraków 1978. 22 cm, str. 287, (1), tabl., broszura. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.XL.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.XL.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. A. Schletz. T.XL. Kraków 1973. 22 cm, str. 257, (3), tabl., broszura. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.XVII.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.XVII.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. A. Schletz. T.XVII. Kraków 1963. 22 cm, str. 239, (1), tabl., broszura. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.XLVII.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.XLVII.
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Red. A. Schletz. T.XLVII. 22 cm, str. 293, (2), tabl., broszura. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego.
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego.
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego. Przeł. H. Chyliński. Warszawa 1977. KiW. 21 cm, str. 254, (1), opr. pł.
18,00 PLN
Pokaż:
120 240 360