Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Religioznawstwo, historia kościoła

Kogut Mieczysław: Historia kościoła katolickiego w Kluczborku lata 1945-1998
Kogut Mieczysław: Historia kościoła katolickiego w Kluczborku lata 1945-1998
Kogut Mieczysław: Historia kościoła katolickiego w Kluczborku lata 1945-1998. Kluczbork 1998. Antykwa. 20 cm, str. 91, ilustr. opr. karton. z obw.
30,00 PLN
Thiele Friedrich: Święta religijne Żydów, chrześcijan i muzułmanów.
Thiele Friedrich: Święta religijne Żydów, chrześcijan i muzułmanów.
Thiele Friedrich: Święta religijne Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Daty i objaśnienia. Warszawa 1995. Verbinum. Wyd. Ks. Werbistów. 20 cm, str. 75, (1), opr. karton.
12,00 PLN
Zieliński Zygmunt: Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. T.1-2.
Zieliński Zygmunt: Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. T.1-2.
Zieliński Zygmunt: Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. Wyd. 2 popr. i uzup. Poznań 1986. Pax. 24 cm, str. 285; 303,(1), tabl. ilustr., opr. karton. (lekkie przybrudzenia)
18,00 PLN
Cywiński Bohdan: Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie środkowo-wschodniej. T.1-2. Korzenie tożsamości;
Cywiński Bohdan: Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie środkowo-wschodniej. T.1-2. Korzenie tożsamości; "...I I was prześladować będą"
Cywiński Bohdan: Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie środkowo-wschodniej. T.1-2. T.1: Korzenie tożsamości. Rzym 1982. Papieski Inst. Studiów Kościelnych. 21 cm, str. 347, opr. karton. T.2: "...I was prześladować będą". Lublin - Rzym 1990. Red. wyd. KUL. Fundacja Jana Pawła II - Pol. Inst. Kultury Chrześcijańskiej. 21 cm, str. 517, (2), opr. karton.
40,00 PLN
Trajdos Tadeusz Mikołaj: U zarania karmelitów w Polsce.
Trajdos Tadeusz Mikołaj: U zarania karmelitów w Polsce.
Trajdos Tadeusz Mikołaj: U zarania karmelitów w Polsce. Warszawa 1993. Inst. Hist. PAN. 21 cm, str. 246, opr. karton.
18,00 PLN
Walter Christopher: Sztuka i obrządek Kościoła Bizantyńskiego.
Walter Christopher: Sztuka i obrządek Kościoła Bizantyńskiego.
Walter Christopher: Sztuka i obrządek Kościoła Bizantyńskiego. Przekł. K. Malcharek. Warszawa 1992. PWN. 21 cm, str. 327, tabl. ilustr., opr. karton. (lekko przytarta okł.)
35,00 PLN
Idee przewodnie soborowej konstytucji o Kościele. Praca zb.
Idee przewodnie soborowej konstytucji o Kościele. Praca zb.
Idee przewodnie soborowej konstytucji o Kościele. Praca zb. Kraków 1971. PTT. 24 cm, str. 366, opr. karton.
18,00 PLN
Zmartwychwstańcy w dziejach kościoła i narodu. Pr. zb. pod red. ks. Z. Zielińskiego.
Zmartwychwstańcy w dziejach kościoła i narodu. Pr. zb. pod red. ks. Z. Zielińskiego.
Zmartwychwstańcy w dziejach kościoła i narodu. Pr. zb. pod red. ks. Z. Zielińskiego. Katowice 1990. Unia. 21 cm, str. 251, opr. karton.
20,00 PLN
Hattstein Markus: Religie świata.
Hattstein Markus: Religie świata.
Hattstein Markus: Religie świata. Przekł. Ł. Żebrowski, A. Zaniewska. Koln 2001. Konemann. 30 cm, str. 120, ilustr., opr. karton. lak.
20,00 PLN
Colleactanea Historica. Różności historyczne.zesz.3.
Colleactanea Historica. Różności historyczne.zesz.3.
Colleactanea Historica. zesz.3. Kraków 2004. 23 cm, str. 102, ilustr., opr. karton. lak. Z poszukiwań naukowych młodych historyków Kościoła.
12,00 PLN
Marianne Ligendza: Czy wiesz co to znaczy ?
Marianne Ligendza: Czy wiesz co to znaczy ?
Marianne Ligendza: Czy wiesz co to znaczy ? Mały słownik zwrotów pojęć i symboli religijnych. Przeł. S. Jeż. Pomoc katechetyczna dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1993. Kuria Warszawska. 20 cm, str. 223, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Keller Józef: Prawosławie.
Keller Józef: Prawosławie.
Keller Józef: Prawosławie. Warszawa 1982. Iskry. 20 cm, str. 267, opr. tw.
15,00 PLN
Keller Józef: Katolicyzm jako religia i ideologia.
Keller Józef: Katolicyzm jako religia i ideologia.
Keller Józef: Katolicyzm jako religia i ideologia. Warszawa 1979. Iskry. 20 cm, str. 428, opr. pł. z obw.
12,00 PLN
Wolanin Adam: Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami.
Wolanin Adam: Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami.
Wolanin Adam: Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami. Kraków 1993. WAM. 20 cm, str. 105, opr. kart.
12,00 PLN
Wahle Hedwig: Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrześcijaństwo w kontekście dziejów zbawienia
Wahle Hedwig: Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrześcijaństwo w kontekście dziejów zbawienia
Wahle Hedwig: Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrześcijaństwo w kontekście dziejów zbawienia. Przekł. i oprac. Z. Kowalska. Tarnów 1993. Wyd. Biblos. 20 cm, str. 239, opr. karton.
16,00 PLN
Czy należy się bać islamu? Teofil. Pismo Kolegium filoz.-teolog. Dominikanów
Czy należy się bać islamu? Teofil. Pismo Kolegium filoz.-teolog. Dominikanów
Czy należy się bać islamu? Teofil. Pismo Kolegium filoz.-teolog. Dominikanów, 2/2006. 21 cm, str. 236, opr. karton. (na brzegu bloku żółta plamka)
20,00 PLN
Studia historyczne. Pod red. Mieczysława Żywczyńskiego i Zygmunta Zielińskiego.
Studia historyczne. Pod red. Mieczysława Żywczyńskiego i Zygmunta Zielińskiego.
Studia historyczne. Pod red. Mieczysława Żywczyńskiego i Zygmunta Zielińskiego. Lublin 1968. Tow. Naukowe KUL. 24cm, str. 314 (2), opr. karton. Treść: Źródła do dziejów, Stosunek Kapituły Katedralnej do Seminarium Gnieźnieńskiego, Nauka, Uposażenie: Okres pierwszy: lata 1602 - 1622, Okres drugi: lata 1623- 1654, Okres trzeci: lata 1655 - 1718
18,00 PLN
Gustaw Romuald: Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku.
Gustaw Romuald: Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku.
Gustaw Romuald: Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku. Poznań 1964. KSW. 24 cm, str. 102, opr. kart.
16,00 PLN
Pikus Tadesz: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Studium religioznawcze.
Pikus Tadesz: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Studium religioznawcze.
Pikus Tadesz: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Studium religioznawcze. Warszawa 2008. WSSL. 20 cm, str. 187, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Tło polityczne dziejów Kościoła katolickiego w Europie Środkowej 1815-1914. Szkice historyczne.
Tło polityczne dziejów Kościoła katolickiego w Europie Środkowej 1815-1914. Szkice historyczne.
Natanek Piotr, Pankowicz Andrzej i Urban Jacek: Tło polityczne dziejów Kościoła katolickiego w Europie Środkowej 1815-1914. Szkice historyczne. Kraków 2001. PAT. 21 cm, str. 146, opr. kart.
12,00 PLN
Od Mojżesza do Mahometa.
Od Mojżesza do Mahometa.
Od Mojżesza do Mahometa. Oprac. zb. Warszawa 1970. Iskry. 16 cm, str. 263, opr. kart. (skasowane pieczątki) Mojżesz, Budda, Konfucjusz, Jezus, Mahomet.
12,00 PLN
Kominek Bolesław: W służbie Ziem Zachodnich.
Kominek Bolesław: W służbie Ziem Zachodnich.
Kominek Bolesław: W służbie Ziem Zachodnich. Z teki pośmiertnej wybrał i przygotował do druku J. Krucina. Wrocław 1977. Wyd. Wr. Księg. Arch. 20 cm, str. 321, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842.
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842.
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842. Toruń 2006. Wyd. Adam Marszałek. 24 cm, str. 294, opr. karton.
30,00 PLN
Karabowicz Tadeusz: Tożsamość Cerkwi ukraińskiej.
Karabowicz Tadeusz: Tożsamość Cerkwi ukraińskiej.
Karabowicz Tadeusz: Tożsamość Cerkwi ukraińskiej. Lublin 2004. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 85, opr. karton.
15,00 PLN
Dajczer Tadeusz: Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa.
Dajczer Tadeusz: Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa.
Dajczer Tadeusz: Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa. Warszawa 1993. 21 cm, str. 379, opr. karton.
16,00 PLN
Margul Tadeusz: Sto lat nauki o religiach świata.
Margul Tadeusz: Sto lat nauki o religiach świata.
Margul Tadeusz: Sto lat nauki o religiach świata. Warszawa 1964. KiW. 20 cm, str. 374, opr. oryg. kart.
18,00 PLN
Religie Azji, Afryki, Ameryki Australii i Oceanii.
Religie Azji, Afryki, Ameryki Australii i Oceanii.
Religie Azji, Afryki, Ameryki Australii i Oceanii. Oprac. zb. Warszawa 1980. Iskry. 19 cm, str. 285, (2), opr. oryg. kart.
12,00 PLN
Hales Edward: Papież Jan XXIII i jego rewolucja.
Hales Edward: Papież Jan XXIII i jego rewolucja.
Hales Edward: Papież Jan XXIII i jego rewolucja. Przeł. E. Życieńska. Warszawa 1967. Bibl. Więzi. 19 cm, str. 227, opr. kart. (pieczątki biblioteczne skasowane)
12,00 PLN
Dąbrowski Eugeniusz: Religie Wschodu
Dąbrowski Eugeniusz: Religie Wschodu
Dąbrowski Eugeniusz: Religie Wschodu. Rozprawę wstępną: Pojęcie religii, jej geneza i rozwój napisał ks. E. Bulanda T.J.. Poznań 1962. Księg. św. Wojciecha. 25 cm, str. 458, opr. pł.
20,00 PLN
Chochrane Charles Norris: Chrześcijaństwo i kultura antyczna
Chochrane Charles Norris: Chrześcijaństwo i kultura antyczna
Chochrane Charles Norris: Chrześcijaństwo i kultura antyczna. Przeł. G. Pianko. Warszawa 1960. Pax. 25 cm, str. 516, (3), opr. karton. (skasowane pieczątki, częściowo zamalowane korektorem)
25,00 PLN
Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia.
Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia.
Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia. Mat. sympozjum ekumen. inaugurującego działalność Inst. Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydz. Teolog. UO. Red. P. Jaskóła. Opole 2000. Uniw. Opolski. 24 cm, str. 420, opr. karton. Seria Ekumenizm i integracja, nr 2.
18,00 PLN
Zieliński Zygmunt: Kościół w Polsce 1944-2002.
Zieliński Zygmunt: Kościół w Polsce 1944-2002.
Zieliński Zygmunt: Kościół w Polsce 1944-2002. Radom 2003. Polwen. 23 cm, str. 494, opr. tw.
25,00 PLN
Boryszewski Paweł: Kościół, którego nie było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949-1989.
Boryszewski Paweł: Kościół, którego nie było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949-1989.
Boryszewski Paweł: Kościół, którego nie było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949-1989. Warszawa 2002. IFiS PAN. 20 cm, str. 237, opr. kart.
20,00 PLN
Katolicyzm A-Z. Praca zbiorowa pod red. Z. Pawlaka.
Katolicyzm A-Z. Praca zbiorowa pod red. Z. Pawlaka.
Katolicyzm A-Z. Praca zbiorowa pod red. Z. Pawlaka. Poznań 1982. KSW. 24 cm, str. 408, opr. kart.
18,00 PLN
Jezus i Jego czasy.
Jezus i Jego czasy.
Jezus i Jego czasy. Oprac. zb. Warszawa 2007. Readers Digest. 22 cm, str. 344, ilustr. opr. tw. Imprimatur in Curia Arch. Mediolani.
40,00 PLN
Dybowski Mirosław: L'ecclesiologia liturgica nei prefazi 'de tempore' del Sacramentum Gelasianum Vetus.
Dybowski Mirosław: L'ecclesiologia liturgica nei prefazi 'de tempore' del Sacramentum Gelasianum Vetus.
Dybowski Mirosław: L'ecclesiologia liturgica nei prefazi 'de tempore' del Sacramentum Gelasianum Vetus. Romae 1991. Pontificium Athenaeum S. Anselmi de Urbe, Pontificium Institutum Liturgicum. 24 cm, str. 272, opr. karton.
20,00 PLN
Cunningham Mary: Wiara w świecie bizantyńskim.
Cunningham Mary: Wiara w świecie bizantyńskim.
Cunningham Mary: Wiara w świecie bizantyńskim. Przeł. T. Szafrański. Warszawa 2006. Pax. 20 cm, str. 192, ilustr. opr. tw.
20,00 PLN
Bogdanowicz Stanisław: Bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. (Trudny początek Kościoła Gdańskiego 1922-1945).
Bogdanowicz Stanisław: Bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. (Trudny początek Kościoła Gdańskiego 1922-1945).
Bogdanowicz Stanisław: Bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. (Trudny początek Kościoła Gdańskiego 1922-1945). Gdańsk 2001. Wyd. Of. Pomorska. 25 cm, str. 374, opr. tw. lak. (z dedyk. autora)
20,00 PLN
Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam.
Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam.
Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam. Oprac. pod red. A. T. Khoury. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa 1998. Pax. 24 cm, str. 1254, 8, opr. tw.
40,00 PLN
Słownik kultury chrześcijańskiej
Słownik kultury chrześcijańskiej
Lemaitre Nicole, Quinson Marie- Terese, Sot Veronique: Słownik kultury chrześcijańskiej. Przeł. i uzup.ł T. Szafrański. Warszawa 1997. Pax. 24x17 cm, str. IX, (3), 338, (2), 45, (3), ilustr. opr. tw. lak.
30,00 PLN
Podręczna encyklopedia biblijna. Tom 1-2.
Podręczna encyklopedia biblijna. Tom 1-2.
85,00 PLN
Zarys dziejów religii. Pr. zb.
Zarys dziejów religii. Pr. zb.
Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa. Warszawa 1968. Iskry. 24 cm, str. 1037, (40), ilustr. opr. pł. (brak obwoluty).
20,00 PLN
ENCYKLOPEDIA CHRZEŚCIJAŃSTWA
ENCYKLOPEDIA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei. Kielce 2000 Jedność. 24 cm, str. 807, ilustr. opr. tw.
55,00 PLN
Poniatowski Zygmunt: Wstęp do religioznawstwa.
Poniatowski Zygmunt: Wstęp do religioznawstwa.
Poniatowski Zygmunt: Wstęp do religioznawstwa. Warszawa 1959. W.P. 20 cm, str. 195, (3), opr. kart. (0ieczątki własnościowe skasowane)
12,00 PLN
Błogosławione, choć trudne czasy. Siedemdziesięciolecie Kościoła częstochowskiego
Błogosławione, choć trudne czasy. Siedemdziesięciolecie Kościoła częstochowskiego
Błogosławione, choć trudne czasy. Siedemdziesięciolecie Kościoła częstochowskiego. Pod red. ks. Jana Kowalskiego. Częstochowa 2000. Częstochowskie Wyd. Archidiecezjalne "Regina Poloniae". 24 cm, str. 432, opr. karton.
17,00 PLN
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego.
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego.
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego. Przeł. H. Chyliński. Warszawa 1977. KiW. 21 cm, str. 254, (1), opr. pł.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180