Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Biblistyka

Kudasiewicz Józef: Ewangelie synoptyczne dzisiaj.
Kudasiewicz Józef: Ewangelie synoptyczne dzisiaj.
Kudasiewicz Józef: Ewangelie synoptyczne dzisiaj. Warszawa 1986. Znak. 19 cm, str. 427, opr. karton. Bibl. Więzi, t.53. (przyżółcenie na karcie przedtyt.)
18,00 PLN
Nowy Testament w przekł. Jakuba Wujka z roku 1593. (Reprint)
Nowy Testament w przekł. Jakuba Wujka z roku 1593. (Reprint)
Nowy Testament w przekł. Jakuba Wujka z roku 1593. Wstępem i uwagami poprzedził Władysław Smereka. Kraków 1966. Pol. Tow. Teologiczne. 21 cm, str. LXXV, [15], 41, [1], 890, [56], opr. pł. (drobne plamki i przybrudzenia)
80,00 PLN
Romaniuk Kazimierz: Nowy Testament bez problemów.
Romaniuk Kazimierz: Nowy Testament bez problemów.
Romaniuk Kazimierz: Nowy Testament bez problemów. Warszawa 1983. ATK. 24 cm, str. 225, opr. karton. (wycofano z dubletów bibliotecznych, naklejka bibl. na tylnej okł.)
18,00 PLN
Dąbrowski Eugeniusz: Prolegomena do Nowego Testamentu
Dąbrowski Eugeniusz: Prolegomena do Nowego Testamentu
Dąbrowski Eugeniusz: Prolegomena do Nowego Testamentu. Warszawa 1949. Pax. 25 cm, str. 282, (3), opr. karton. (wycofano z dubletów bibliotecznych)
18,00 PLN
Strzelecka Kinga: Rozmowy przy studni.
Strzelecka Kinga: Rozmowy przy studni.
Strzelecka Kinga: Rozmowy przy studni. Kraków 1983. WAM. 16 cm, str. 254, opr. kart. Tutaj ?studnia? to żródło-Pismo św. a szczególnie Nowy Testament.
12,00 PLN
Martin George: Czytanie Pisma św. jako Słowa Bożego
Martin George: Czytanie Pisma św. jako Słowa Bożego
Martin George: Czytanie Pisma św. jako Słowa Bożego. Kraków 1984. PTT. 19 cm, str. 157, opr. karton. (nieaktualna pieczątka)
12,00 PLN
Jakubiec Czesław: Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu.
Jakubiec Czesław: Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu.
Jakubiec Czesław: Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu. Warszawa 1954. Pax. 20 cm, str. 263, (1), opr. oryg. kart.
15,00 PLN
Godyń Jan: Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego.
Godyń Jan: Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego.
Godyń Jan: Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego. Wyd. II. popr., uzup. i rozszerzoneWarszawa - Kraków 2006. Of. Wyd. Rytm. Tow. Mił. Jęz. Pol. 17 cm, str. 215, (1), opr. karton. lak.
15,00 PLN
Zaleski Wincenty: Jezus Chrystus. (Zagadnienia biblijne)
Zaleski Wincenty: Jezus Chrystus. (Zagadnienia biblijne)
Zaleski Wincenty: Jezus Chrystus. Wstęp ks. E. Dąbrowski. Poznań 1964. Księg. św. Wojciecha. 24 cm, str. 700, (1), opr. pł. (skasowane pieczątki bibl.)
20,00 PLN
Cieszyński Adam: Bóg zbawia nas. Schematy katechez.
Cieszyński Adam: Bóg zbawia nas. Schematy katechez.
Cieszyński Adam: Bóg zbawia nas. Komentarz-rozwinięcie-zastosowanie do Małej historii biblijnej. Katowice 1969. Księg. św. Jacka. 21 cm, str. 195, opr. tw.
12,00 PLN
Skwierawski Kazimierz: Bliskie jest królestwo Boże. Medytacje rekolekcyjne nad Ewangelią według św. Jana
Skwierawski Kazimierz: Bliskie jest królestwo Boże. Medytacje rekolekcyjne nad Ewangelią według św. Jana
Skwierawski Kazimierz: Bliskie jest królestwo Boże. Medytacje rekolekcyjne nad Ewangelią według św. Jana. Kraków 2012. Wyd. św. Stanisława BM. 21 cm, str. 300, opr. karton.
16,00 PLN
Stary Testament. Historia zbawienia.
Stary Testament. Historia zbawienia.
Stary Testament. Historia zbawienia. Przeł. D. Szumska. Paryż 1983. Edit. du Dial. 17 cm, str. 478, ilustr. opr. kart. Teksty Starego Testamentu według wydania Pallottinum Poznań 1980.
18,00 PLN
Dzieje apostolskie oraz Listy i Apokalipsa
Dzieje apostolskie oraz Listy i Apokalipsa
Dzieje apostolskie oraz Listy i Apokalipsa. Paryż 1982. Edit. du Dialogue. 17 cm, str. 445, opr. karton.
18,00 PLN
Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych.
Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych.
Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. Przeł. P. Pachciarek. Warszawa 2001. Pax. 24 cm, szpalt 164, (2), str. 23, (2), opr. tw.
15,00 PLN
Dzieje przymierza. Biblia dla młodzieży.
Dzieje przymierza. Biblia dla młodzieży.
Dzieje przymierza. Biblia dla młodzieży. Warszawa 1985. Pax. 24 cm, str. 362, ilustr. opr. pł. obw. Wszystkie teksty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia, wyd. 3.
15,00 PLN
Le Nouveau Testament illustre. (Nowy Testament)
Le Nouveau Testament illustre. (Nowy Testament)
Le Nouveau Testament. Traduit en francais courant d'apres le texte grec. Illustrations de Annia Vallotton. Alliance Biblique Universelle. 17 cm, str. (8), 643, (4), ilustr., opr. karton. Nowy Testament w jęz. francuskim.
20,00 PLN
Podręczna encyklopedia biblijna. Tom 1-2.
Podręczna encyklopedia biblijna. Tom 1-2.
85,00 PLN
Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. T.1-2.
Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. T.1-2.
Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. T.1-2. Kraków 1987. Pol. Tow. Teologiczne. 24 cm, str. 499; 548, opr. karton. (pieczątki własn. zamalowane korektorem)
35,00 PLN
Nikel Johannes: Cherubim und Seraphim. Alten Testamentes. (1890)
Nikel Johannes: Cherubim und Seraphim. Alten Testamentes. (1890)
Nikel Johannes: Cherubim und Seraphim. Breslau 1890. Druck von Grass. 20 cm, str. 100, broszura. (broszura reperowana) Die Lehre des Alten Testamentes.
20,00 PLN
Pokaż:
60 120 180