Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Psychologia, pedagogika

Błeszyńska Krystyna: Wartość miłości, małżeństwa i rodziny w życiu osób niepełnosprawnych.
Błeszyńska Krystyna: Wartość miłości, małżeństwa i rodziny w życiu osób niepełnosprawnych.
Błeszyńska Krystyna: Wartość miłości, małżeństwa i rodziny w życiu osób niepełnosprawnych. Warszawa 1994. Wyd. Żak. 21 cm, str. 209, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Jahoda Gustav: Psychologia przesądu.
Jahoda Gustav: Psychologia przesądu.
Jahoda Gustav: Psychologia przesądu. Przeł. J. Jelicki. Przedm. K. Szaniawski. Warszawa 1971. PIW. 18 cm, str. 213, (3), opr. karton. (okł. lekko przybrudzona)
16,00 PLN
Dyczewski Leon: Więź pokoleń w rodzinie
Dyczewski Leon: Więź pokoleń w rodzinie
Dyczewski Leon: Więź pokoleń w rodzinie. Warszawa 1976. Wyd. ODiSS. 20 cm, str. 171, (2), opr. karton. (lekko przybrudzona okł.)
18,00 PLN
Dudziak Urszula: Wychowanie w klasie szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych.
Dudziak Urszula: Wychowanie w klasie szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych.
Dudziak Urszula: Wychowanie w klasie szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. Warszawa 2002. WSiP. 24 cm, str. 148, opr. karton. (załamany róg opr.)
18,00 PLN
Niwiński Tadeusz: Ja.
Niwiński Tadeusz: Ja.
Niwiński Tadeusz: Ja. Łódź 1995. TeTa Publ. Wyd. Ravi. 21 cm, str. 240, opr. karton.
20,00 PLN
Chybicka Aneta: Culture & gender an intimate relation.
Chybicka Aneta: Culture & gender an intimate relation.
Chybicka Aneta: Culture & gender an intimate relation. Gdańsk 2010. GWP. 24 cm, str. 279, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego. Pod red. W. Stawińskiego.
Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego. Pod red. W. Stawińskiego.
Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego. Pod red. W. Stawińskiego. Kraków 1994. WSP. 24 cm, str. 231, opr. karton
30,00 PLN
Nowy słownik pedagogiki pracy. Red. nauk. T.W. Nowacki.
Nowy słownik pedagogiki pracy. Red. nauk. T.W. Nowacki.
Nowy słownik pedagogiki pracy. Red. nauk. T.W. Nowacki. Warszawa 2000. Wyd. WSP Tow. W.P. 24 cm, str. 324, opr. karton. (załamany róg okł., errata wklejona na wewnętrznej stronie okł.)
20,00 PLN
Dymara Bronisława (red.): Wczesnoszkolna edukacja literacka
Dymara Bronisława (red.): Wczesnoszkolna edukacja literacka
Dymara Bronisława (red.): Wczesnoszkolna edukacja literacka. Kraków (brw.). Of. Wyd. Impuls. 21 cm, str. 158, ilustr., opr. karton. (delikatne załamania na okł.)
18,00 PLN
Susułowska Maria: Psychologia starzenia się i starości.
Susułowska Maria: Psychologia starzenia się i starości.
Susułowska Maria: Psychologia starzenia się i starości. Warszawa 1989. PWN. 20 cm, str. 352, (3), opr. karton.
25,00 PLN
Madsen Kristen Bent: Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza.
Madsen Kristen Bent: Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza.
Madsen Kristen Bent: Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza. Warszawa 1980. PWN. 21 cm, str. 691, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Tyszkiewicz Anna: Żeby chcieli chcieć. Problematyka konformizmu w teoriach zachowań i stosunków społecznych
Tyszkiewicz Anna: Żeby chcieli chcieć. Problematyka konformizmu w teoriach zachowań i stosunków społecznych
Tyszkiewicz Anna: Żeby chcieli chcieć. Problematyka konformizmu w teoriach zachowań i stosunków społecznych. Warszawa 1998. Ośrod. Bad. Młodzieży, Inst. Stos. Nauk Społ. U.W. 21 cm, str. 165, opr. karton.
16,00 PLN
Mandal Eugenia: Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią.
Mandal Eugenia: Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią.
Mandal Eugenia: Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice 2004. Wyd. U.Ś. Wyd. 2, zmien. 24 cm, str. 276, ilustr., opr. karton. (załamany róg opr.)
45,00 PLN
Horney Karen: Nowe drogi w psychoanalizie.
Horney Karen: Nowe drogi w psychoanalizie.
Horney Karen: Nowe drogi w psychoanalizie. Warszawa 1987. PWN. 20 cm, str. 302, opr. pł. z obw. Bibl. Klasyków Psychologii.
20,00 PLN
Dobrołowicz Witold: Psychika i bariery.
Dobrołowicz Witold: Psychika i bariery.
Dobrołowicz Witold: Psychika i bariery. Warszawa 1993. WSiP. 20 cm, str. 195, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Pacewicz Piotr: Pomiędzy myślą a rzeczywistością. Rewolucja społeczna jako zjawisko psychologiczne.
Pacewicz Piotr: Pomiędzy myślą a rzeczywistością. Rewolucja społeczna jako zjawisko psychologiczne.
Pacewicz Piotr: Pomiędzy myślą a rzeczywistością. Rewolucja społeczna jako zjawisko psychologiczne. Wrocław 1983. Ossol. PAN. 24 cm, str. 314, opr. karton. (lekko przybrudzona okł., podkreślenia ołówkiem w tekście)
35,00 PLN
Fizer John: Psychologizm i psychoestetyka. Historyczno-krytyczna analiza związków.
Fizer John: Psychologizm i psychoestetyka. Historyczno-krytyczna analiza związków.
Fizer John: Psychologizm i psychoestetyka. Historyczno-krytyczna analiza związków . Przeł. J. Stawiński. Wstępem opatrzyła A. Kuczyńska. Warszawa 1991. PWN. 21 cm, str. 213,(3), opr. karton.
18,00 PLN
Przetacznikowa Maria i Włodarski Ziemowit: Psychologia wychowawcza.
Przetacznikowa Maria i Włodarski Ziemowit: Psychologia wychowawcza.
Przetacznikowa Maria i Włodarski Ziemowit: Psychologia wychowawcza. Wyd. 3. Warszawa 1981. PWN. 24 cm, str. 665, opr. karton
28,00 PLN
Lemmermann Heinz: Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki.
Lemmermann Heinz: Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki.
Lemmermann Heinz: Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki. Tłum. B. Sierocka. Wrocław 1997. Wyd. Astrum. 21 cm, str. 239, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Thiel Erhard: Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała.
Thiel Erhard: Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała.
Thiel Erhard: Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała. Tłum. W. Moniak. Wrocław 1997. Wyd. Astrum. 21 cm, str. 152, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Arndt Roland: Komunikacja międzyludzka. Psychologia sukcesu czyli przyjaźń w interesach.
Arndt Roland: Komunikacja międzyludzka. Psychologia sukcesu czyli przyjaźń w interesach.
Arndt Roland: Komunikacja międzyludzka. Psychologia sukcesu czyli przyjaźń w interesach. Przekł. K. Czak. Wrocław 1998. Wyd. Astrum. 20 cm, str. 215, opr. karton.
18,00 PLN
Birkenbihl Vera F.: Komunikacja werbalna. Psychologia prowadzenia negocjacji. Profesjonalne techniki negocjacyjne z eksperymentami i ćwiczeniami.
Birkenbihl Vera F.: Komunikacja werbalna. Psychologia prowadzenia negocjacji. Profesjonalne techniki negocjacyjne z eksperymentami i ćwiczeniami.
Birkenbihl Vera F.: Komunikacja werbalna. Psychologia prowadzenia negocjacji. Profesjonalne techniki negocjacyjne z eksperymentami i ćwiczeniami. Tłum. M. Śnieciński (Na podst. wyd. 7. oryg. niem.) Wrocław 1997. Wyd. Astrum. 20 cm, str. 214, opr. karton.
18,00 PLN
Fromm Erich: Kryzys psychoanalizy. Szkice o Freudzie, Marksie i psychologii społecznej.
Fromm Erich: Kryzys psychoanalizy. Szkice o Freudzie, Marksie i psychologii społecznej.
Fromm Erich: Kryzys psychoanalizy. Szkice o Freudzie, Marksie i psychologii społecznej. Przeł. W. Brydak. Poznań 2000. Dom Wyd. Rebis. 20 cm, str. 216, (2), opr. karton. Bibl. Nowej Myśli (Seria z wodnikiem)
20,00 PLN
Hunter Ian M.L.: Pamięć. Fakty i złudzenia.
Hunter Ian M.L.: Pamięć. Fakty i złudzenia.
Hunter Ian M.L.: Pamięć. Fakty i złudzenia. Przekł. S. Garczyński. Warszawa 1963. PWN. 20 cm, str. 227, opr. p. z obw. Bibl. problemów, t.60.
16,00 PLN
Podstawy psychologii edukacyjnej dla studentów wyższych szkół zawodowych.
Podstawy psychologii edukacyjnej dla studentów wyższych szkół zawodowych.
Czarnecki Kazimierz, Gondzik Erwin, Hrapkiewicz Helena, Kowolik Piotr: Podstawy psychologii edukacyjnej dla studentów wyższych szkół zawodowych. Kraków 2001. Of. wyd. Impuls. 24 cm, str. 126, opr. tw.
18,00 PLN
Chodkowska Maria: Socjopedagogiczne problemy edukacji dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi.
Chodkowska Maria: Socjopedagogiczne problemy edukacji dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi.
Chodkowska Maria: Socjopedagogiczne problemy edukacji dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi. Warszawa 2004. WSP Tow. Wiedzy Pow. 24 cm, str. 255,opr. karton.
20,00 PLN
Kozielecki Józef: Psychologiczna teoria decyzji.
Kozielecki Józef: Psychologiczna teoria decyzji.
Kozielecki Józef: Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa 1975. PWN. 21 cm, str. 351, (1), opr. pł.
15,00 PLN
Poręba Piotr: Psychologiczne uwarunkowania życia rodzinnego.
Poręba Piotr: Psychologiczne uwarunkowania życia rodzinnego.
Poręba Piotr: Psychologiczne uwarunkowania życia rodzinnego. Warszawa 1981. Pax. 20 cm, str. 134, opr. karton.
12,00 PLN
Byrne Rhonda: Sekret. (The Secret).
Byrne Rhonda: Sekret. (The Secret).
Byrne Rhonda: Sekret. (The Secret). Przeł. J. Kabat. Warszawa 2007. Wyd. Nowa Proza. 19 cm, str. 198, opr. tw. z obw.
20,00 PLN
Horney Karen: Neurotyczna osobowość naszych czasów.
Horney Karen: Neurotyczna osobowość naszych czasów.
Horney Karen: Neurotyczna osobowość naszych czasów. Przeł. H. Grzegołowska. Poznań 1993. Rebis. 20 cm, str. 238, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Kępiński Antoni: Rytm życia.
Kępiński Antoni: Rytm życia.
Kępiński Antoni: Rytm życia. Kraków 1973. WL. 20 cm, str. 338, (4), opr. karton. (lekkie załamanie na okł.)
18,00 PLN
Wróbel Tadeusz: Nauczanie i doskonalenie pisma.
Wróbel Tadeusz: Nauczanie i doskonalenie pisma.
Wróbel Tadeusz: Nauczanie i doskonalenie pisma. Warszawa 1963. PZWS. 24 cm, str. 145, (3), opr. karton.
15,00 PLN
Meili Richard: Podręcznik diagnostyki psychologicznej.
Meili Richard: Podręcznik diagnostyki psychologicznej.
Meili Richard: Podręcznik diagnostyki psychologicznej. Przeł. B. Horoszowska. Warszawa 1969. PWN. 24 cm, str. 372, opr. pł.
20,00 PLN
Wilk Andrzej: Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym.
Wilk Andrzej: Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym.
Wilk Andrzej: Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym. Wyd. II. popr. Kraków 1996. WSP. 24 cm, str. 83, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Trzebiński Jerzy: Twórczość a struktura pojęć.
Trzebiński Jerzy: Twórczość a struktura pojęć.
Trzebiński Jerzy: Twórczość a struktura pojęć. Warszawa 1981. PWN. 20 cm, str. 250, opr. kart.
16,00 PLN
Kozielecki Józef: Psychologiczna teoria samowiedzy.
Kozielecki Józef: Psychologiczna teoria samowiedzy.
Kozielecki Józef: Psychologiczna teoria samowiedzy. Wyd. 2. zm. Warszawa 1986. PWN. 20 cm, str. 478, (2), opr. kart.
16,00 PLN
Podhorodecki Michał Bonawentura: Uprzednia znajomość materiału a utrwalenie pamięciowe. (1939)
Podhorodecki Michał Bonawentura: Uprzednia znajomość materiału a utrwalenie pamięciowe. (1939)
Podhorodecki Michał Bonawentura: Uprzednia znajomość materiału a utrwalenie pamięciowe. Kraków 1939. Druk. Powściągliwość i Praca. 23 cm, str. 41, (1), opr. kart.
15,00 PLN
Kot Stanisław: Źródła do historji wychowania (wybór) Cz.1. Od starożytnej Grecji do końca w. XVII. (1929)
Kot Stanisław: Źródła do historji wychowania (wybór) Cz.1. Od starożytnej Grecji do końca w. XVII. (1929)
Źródła do historji wychowania (wybór) Cz.1. Od starożytnej Grecji do końca w. XVII. Wybrał i objaśnił St. Kot. Warszawa (1929). Nakł. Gebeth. i Wolffa. 23 cm, str. VIII, 382, opr. ppł.
30,00 PLN
Witwicki Władysław: Wiara oświeconych.
Witwicki Władysław: Wiara oświeconych.
Witwicki Władysław: Wiara oświeconych. Warszawa 1980. Iskry. 20 cm, str. 226, (2), opr. kart. obw. Psychologia religii
16,00 PLN
Sokołowska Alicja: Moje cudze dzieci.
Sokołowska Alicja: Moje cudze dzieci.
Sokołowska Alicja: Moje cudze dzieci. Warszawa 1962. N.K. 20 cm, str. 179, opr. kart. obw. Biblioteka Wychowania Moralnego.
12,00 PLN
Selye Hans: Stres okiełznany.       ( Bibl. myśli współczesnej)
Selye Hans: Stres okiełznany. ( Bibl. myśli współczesnej)
Selye Hans: Stres okiełznany. Przeł. T. Zalewski. Przedmowa W. Dega. Warszawa 1977. PIW. 18 cm,str. 138, (10), opr. karton. lak. Seria Bibl. myśli współczesnej.
15,00 PLN
Mały słownik psychologiczny.
Mały słownik psychologiczny.
Mały słownik psychologiczny. Oprac. zb. Warszawa 1965. WP. 20 cm, str. 181, opr. pł. obw.
12,00 PLN
Reihold Barbara Bailey: Toksyczna praca.
Reihold Barbara Bailey: Toksyczna praca.
Reihold Barbara Bailey: Toksyczna praca. Jak przezwyciężyć stres, przeciążenie i znużenie i jak ożywić swoją karierę zawodową. Przeł. N. Radomski. Poznań 1999. Rebis. 20 cm, str. 277, opr. karton.
12,00 PLN
Porębski Leszek: Lokalny wymiar elektronicznej demokracji
Porębski Leszek: Lokalny wymiar elektronicznej demokracji
Porębski Leszek: Lokalny wymiar elektronicznej demokracji. Kraków 2012. Księg. Akad. 24 cm, str. 252, opr. karton.
20,00 PLN
Petrović P. Stevan: Narkotyki i człowiek.
Petrović P. Stevan: Narkotyki i człowiek.
Petrović P. Stevan: Narkotyki i człowiek. Przeł. M. Fibur. Warszawa 1988. Iskry. 20 cm, str. 238, opr. kart.
15,00 PLN
Opieka i wychowanie w rodzinie. Pr. zb. pod red. C. Kępskiego.
Opieka i wychowanie w rodzinie. Pr. zb. pod red. C. Kępskiego.
Opieka i wychowanie w rodzinie. Pr. zb. pod red. C. Kępskiego. Lublin 2003. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 267, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Ostrowska Urszula: Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją
Ostrowska Urszula: Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją
Ostrowska Urszula: Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją. Kraków 2004. Impuls. 23 cm, str. 326, opr. kart.
25,00 PLN
Nowaczyk Czesław: Podstawy metod statystycznych dla pedagogów.
Nowaczyk Czesław: Podstawy metod statystycznych dla pedagogów.
Nowaczyk Czesław: Podstawy metod statystycznych dla pedagogów. Cz. I - Statystyka opisowa. Zielona Góra 1975. WSP. 24 cm, str. 157, opr. kart.
15,00 PLN
McGinnis Alan Loy: Sztuka pewności siebie.
McGinnis Alan Loy: Sztuka pewności siebie.
McGinnis Alan Loy: Sztuka pewności siebie. Przekł. A. Nizińska. Warszawa 1995. Of. Wyd. Vocatio. 20 cm, str. 184, (3), opr. karton.
12,00 PLN
Majewska - Opiełka Iwona: Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu u progu XXI wieku.
Majewska - Opiełka Iwona: Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu u progu XXI wieku.
Majewska - Opiełka Iwona: Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu u progu XXI wieku. Warszawa 1998. Wyd. Medium. 21 cm, str. 322, (4), opr. tw.
15,00 PLN
Juczyński Zygfryd: Predyktory efektywności rehabilitacji kardiologicznej po niepowikłanym zawale serca. Studium psychologiczne.
Juczyński Zygfryd: Predyktory efektywności rehabilitacji kardiologicznej po niepowikłanym zawale serca. Studium psychologiczne.
Juczyński Zygfryd: Predyktory efektywności rehabilitacji kardiologicznej po niepowikłanym zawale serca. Studium psychologiczne. Lublin 1989. Wyd. KUL. 23 cm, str. 285, opr. karton. (przybrudzona opr.)
16,00 PLN
Hennelowa Józefa: My rodzice.
Hennelowa Józefa: My rodzice.
Hennelowa Józefa: My rodzice. Kraków 1977. Znak. 18 cm, str. 362, (2), opr. kart.
16,00 PLN
Hogg Tracy, Blau Melinda: Język dwulatka.
Hogg Tracy, Blau Melinda: Język dwulatka.
Hogg Tracy, Blau Melinda: Język dwulatka. Przeł. M. Czekański. Warszawa 2003. KDC. 21 cm, str. 328, opr. karton.
15,00 PLN
Gueneau Monique: Zawód - rodzice.
Gueneau Monique: Zawód - rodzice.
Gueneau Monique: Zawód: Rodzice. Przeł. E. Burska. Warszawa 1978. Pax. 20 cm, str. 125, opr. kart. obw.
12,00 PLN
Człowiek przełomu tysiącleci, problemy psychologiczne.
Człowiek przełomu tysiącleci, problemy psychologiczne.
Człowiek przełomu tysiącleci, problemy psychologiczne. Materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski d/s Nauki. Częstochowa 12-14 września 1999 r. Oprac. zb. pod red. J. Makselona i B. J. Soińskiego. Kraków 2000. Wyd. PAT. 20 cm, str. 207, opr. kart.
12,00 PLN
Chętkowski Dariusz: L.d.d.w. Osierocona generacja.
Chętkowski Dariusz: L.d.d.w. Osierocona generacja.
Chętkowski Dariusz: L.d.d.w. Osierocona generacja. Kraków 2004. WL. 20 cm, str. 253, opr. kart. Tajemnice i dylematy współczesnej młodzieży.
16,00 PLN
Clark David H.: Terapia społeczna w psychiatrii
Clark David H.: Terapia społeczna w psychiatrii
Clark David H.: Terapia społeczna w psychiatrii. Warszawa 1978. PZWL. 20 cm, str. 160, opr. karton.
10,00 PLN
Nałkowski Wacław: Dydaktyka geografii. Wybór pism.
Nałkowski Wacław: Dydaktyka geografii. Wybór pism.
Nałkowski Wacław: Dydaktyka geografii. Wybór pism. Wybór, wstęp i komentarz G. Wutter. Warszawa 1968. PZWS. 21 cm, str. 244, ilustr., opr. pł. z obw.
18,00 PLN
Krygowski Bogumił: Metodyka szkolnych wycieczek geograficznych.
Krygowski Bogumił: Metodyka szkolnych wycieczek geograficznych.
Krygowski Bogumił: Metodyka szkolnych wycieczek geograficznych. Poradnik dla nauczycieli... Lwów Warszawa 1938. Książnic Atlas. 20 cm, str. 350, ilustr. opr. kart. grzbiet podklejany.
20,00 PLN
Świadomość i edukacja historyczna.
Świadomość i edukacja historyczna.
Świadomość i edukacja historyczna. Oprac. zb. Olsztyn 1991. WSP. 24 cm, str. 127, opr. kart. Studia i Materiały nr 28. Nauki Społeczne.
12,00 PLN
Pokaż:
60 120 180