Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Prawo

Ajnenkiel Andrzej: Polskie konstytucje.
Ajnenkiel Andrzej: Polskie konstytucje.
Ajnenkiel Andrzej: Polskie konstytucje. Warszawa 1983. W. P. 18 cm, str. 382, (2), opr. karton. Bibl. Wiedzy Współczesnej - Omega.
16,00 PLN
Słownik prawniczy polsko - niemiecki.
Słownik prawniczy polsko - niemiecki.
Słownik prawniczy polsko - niemiecki. Wrocław 1987. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 283, opr. tw.
20,00 PLN
Antonowicz Lech: Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym.
Antonowicz Lech: Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym.
Antonowicz Lech: Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym. Warszawa 1974. PWN. 19 cm, str. 164, (2), opr. karton.
25,00 PLN
Dyduch Jan: Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym.
Dyduch Jan: Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym.
Dyduch Jan: Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym. Kraków 1985. P.T.T. 23 cm, str. 270, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Starzyński Stanisław: Współczesny ustrój prawno - polityczny Polski i innych państw słowiańskich. (1928)
Starzyński Stanisław: Współczesny ustrój prawno - polityczny Polski i innych państw słowiańskich. (1928)
Starzyński Stanisław: Współczesny ustrój prawno - polityczny Polski i innych państw słowiańskich. Lwów 1928. Nakł. i własn. K.S. Jakubowskiego. 20 cm, str. (8), 288, opr. ppł. Monografie i podręczniki wyd. nakł. K.S. Jakubowskiego we Lwowie, pod red. S. Wierczyńskiego. (nieaktualne pieczęcie, podpis włan., drobne plamki)
95,00 PLN
Grześkowiak Alicja: Zagadnienia prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1991
Grześkowiak Alicja: Zagadnienia prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1991
Grześkowiak Alicja: Zagadnienia prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1991. Szczecin - Warszawa (1994). Ottonianum. 24 cm, str. 163, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Czarnik Zbigniew: Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa.
Czarnik Zbigniew: Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa.
Czarnik Zbigniew: Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa. Lublin 2000. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 176, opr. karton. (drobne przytarcie na tylnej okł.)
25,00 PLN
Kronika Prawnicza. Organ Krakowskiego Towarzystwa Prawniczego, pod red. Franciszka Kasparka. Nr 6. (Kraków 28.VI.1888)
Kronika Prawnicza. Organ Krakowskiego Towarzystwa Prawniczego, pod red. Franciszka Kasparka. Nr 6. (Kraków 28.VI.1888)
Kronika Prawnicza. Organ Krakowskiego Towarzystwa Prawniczego, pod red. Franciszka Kasparka. Nr 6 (Kraków 28.VI.1888). 23 cm, str. 53-60, broszura. (pryzbrudzenia)
30,00 PLN
Dobosz Izabela: Procesy prasowe w Polsce w latach 1960-1975.
Dobosz Izabela: Procesy prasowe w Polsce w latach 1960-1975.
Dobosz Izabela: Procesy prasowe w Polsce w latach 1960-1975. Kraków 1979. RSW "Prasa-Książka-Ruch". 24 cm, str. 120, (1), opr. karton. z obw. (przyżółcenia obw.)
18,00 PLN
Grzybowski Marian: Prawnoustrojowe przesłanki formowania rządu w Szwecji i Norwegii.
Grzybowski Marian: Prawnoustrojowe przesłanki formowania rządu w Szwecji i Norwegii.
Grzybowski Marian: Prawnoustrojowe przesłanki formowania rządu w Szwecji i Norwegii. Kraków 1981. Nakł. UJ. 25 cm, str. 230, opr. karton. Rozpr. hab. nr 59.
40,00 PLN
Ustawa o uznaniu zaginionego za zmarłego. W oprac. M. Kolbuszewskiego i A. Myszkowskiego.
Ustawa o uznaniu zaginionego za zmarłego. W oprac. M. Kolbuszewskiego i A. Myszkowskiego.
Ustawa o uznaniu zaginionego za zmarłego. W oprac. M. Kolbuszewskiego i A. Myszkowskiego. Kraków 1946. Zw. Zawod. Prac. Sądowych i Prokuratorów Okr. Krak. 21 cm, str. 72, opr. karton. (pieczątka)
15,00 PLN
Przyborowska - Klimczak Anna, Staszewski Wojciech (oprac.): Prawo dyplomatyczne i konsularne.
Przyborowska - Klimczak Anna, Staszewski Wojciech (oprac.): Prawo dyplomatyczne i konsularne.
Przyborowska - Klimczak Anna, Staszewski Wojciech (oprac.): Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów. Lublin 2001. Lub. Wyd. Prawnicze. 21 cm, str. 362, opr. karton.
20,00 PLN
Gaj Dariusz: Rejestracja małżeństw w Polsce. Studium prawno - socjologiczne.
Gaj Dariusz: Rejestracja małżeństw w Polsce. Studium prawno - socjologiczne.
Gaj Dariusz: Rejestracja małżeństw w Polsce. Studium prawno - socjologiczne. Rzeszów 2009. 24 cm, str. 288, opr. karton.
20,00 PLN
Wiak Krzysztof: Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym
Wiak Krzysztof: Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym
Wiak Krzysztof: Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin 2001. RW KUL. 21 cm, str. 293, opr. karton.
18,00 PLN
Lewandowski Jerzy: Elementy prawa. (wyd.4.)
Lewandowski Jerzy: Elementy prawa. (wyd.4.)
Lewandowski Jerzy: Elementy prawa. Wyd. 4., zmienione. Warszawa 1998. WSiP. 21 cm, str. 228, opr. karton. (załamanie okł.)
15,00 PLN
Seidler Barbara: Schody do raju czy rozpacz?
Seidler Barbara: Schody do raju czy rozpacz?
Seidler Barbara: Schody do raju czy rozpacz? Warszawa 1977. Czytelnik. 20 cm, str. 269, (2), opr. karton z obw. Reportaże z rozpraw sądowych.
15,00 PLN
Pawlak Władysław B.: Perypetie z Temidą.
Pawlak Władysław B.: Perypetie z Temidą.
Pawlak Władysław B.: Perypetie z Temidą. Warszawa 1978. Iskry. 20 cm, str. 293, (3), opr. karton.(załamany róg opr.) Reportaże z rozpraw sądowych.
15,00 PLN
Codex iuris canonici
Codex iuris canonici
Codex iuris canonici. Auctortitate Ioannis Pauli II promulgatus. Poznań 1983. Pallottinum. 21 cm, str. 335, opr. karton.
15,00 PLN
Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie.
Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie.
Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie. Lublin 2002. Tow. nauk. KUL. 21 cm, str. 164, (4), opr. karton
18,00 PLN
Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego.
Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego.
Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego. Mat. konfer. nauk."Polska nauka prawa międzynarodowego w XX wieku - próba podsumowania", Kazimierz Dolny 25-26 października 2001. Pod red. Przyborowskiej-Klimczak. Lublin 2002. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 189, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Ustawa o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (1933)
Ustawa o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (1933)
Ustawa o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (z dn. 28.III.1933 Dz. U.R.P. nr 29, poz. 253). Uwagami i wstępem zaopatrzył Józef Feuerstein. Ustawa z dn. 12 III. 1932 Dz. U.R.P.. Nr 25, poz 221 o ułatwieniach spłaty uciążliwych zobowiązań obciążających gospodarstwa rolne (znowelizowana); Ustawa z 29. III. 1933 DZ.U.R.P. Nr 25, poz. 213 o ulgach w zakresie oprocentowania i spłaty wierzytelności hipotecznych (moratorjum hipoteczne). Lwów 1933. Dr M. Bodek Księg. Nakładowa. 17 cm, str. 40, opr. karton.
17,00 PLN
Górski Krzysztof: 388 pytań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego
Górski Krzysztof: 388 pytań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego
388 pytań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego. Oprac. K. Górski. Warszawa [1931] Wyd. Pomoc Szkolna H. Wajnera. 17 cm, str. 67, opr. karton. Bibljoteka Repetytorjów Prawniczych nr 14.
15,00 PLN
Pokaż:
60 120 180