Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Prawo

Ustawa o uznaniu zaginionego za zmarłego. W oprac. M. Kolbuszewskiego i A. Myszkowskiego.
Ustawa o uznaniu zaginionego za zmarłego. W oprac. M. Kolbuszewskiego i A. Myszkowskiego.
Ustawa o uznaniu zaginionego za zmarłego. W oprac. M. Kolbuszewskiego i A. Myszkowskiego. Kraków 1946. Zw. Zawod. Prac. Sądowych i Prokuratorów Okr. Krak. 21 cm, str. 72, opr. karton. (pieczątka)
15,00 PLN
Battandier Albert: Guide canonique pour les constitutions instituts a voeux simple suivant les recentes dispositions (normae) de la S. cong. des eveques et reguliers. (1905)
Battandier Albert: Guide canonique pour les constitutions instituts a voeux simple suivant les recentes dispositions (normae) de la S. cong. des eveques et reguliers. (1905)
Battandier Albert: Guide canonique pour les constitutions instituts a voeux simple suivant les recentes dispositions (normae) de la S. cong. des eveques et reguliers.Paris 1905. Libr. V. Lecoffre. 24 cm, str. 408, opr. tw.
35,00 PLN
Przyborowska - Klimczak Anna, Staszewski Wojciech (oprac.): Prawo dyplomatyczne i konsularne.
Przyborowska - Klimczak Anna, Staszewski Wojciech (oprac.): Prawo dyplomatyczne i konsularne.
Przyborowska - Klimczak Anna, Staszewski Wojciech (oprac.): Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów. Lublin 2001. Lub. Wyd. Prawnicze. 21 cm, str. 362, opr. karton.
20,00 PLN
Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej.
Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej.
Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej. Red. A. Grześkowiak. Lublin 2007. Wyd. KUL. 21 cm, str. 416, opr karton.
20,00 PLN
Gaj Dariusz: Rejestracja małżeństw w Polsce. Studium prawno - socjologiczne.
Gaj Dariusz: Rejestracja małżeństw w Polsce. Studium prawno - socjologiczne.
Gaj Dariusz: Rejestracja małżeństw w Polsce. Studium prawno - socjologiczne. Rzeszów 2009. 24 cm, str. 288, opr. karton.
20,00 PLN
Szenic Stanisław: Pitaval wielkopolski.
Szenic Stanisław: Pitaval wielkopolski.
Szenic Stanisław: Pitaval wielkopolski. Warszawa 1960. Czytelnik. 20 cm, str. 270, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Wiak Krzysztof: Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym
Wiak Krzysztof: Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym
Wiak Krzysztof: Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin 2001. RW KUL. 21 cm, str. 293, opr. karton.
18,00 PLN
Lewandowski Jerzy: Elementy prawa. (wyd.4.)
Lewandowski Jerzy: Elementy prawa. (wyd.4.)
Lewandowski Jerzy: Elementy prawa. Wyd. 4., zmienione. Warszawa 1998. WSiP. 21 cm, str. 228, opr. karton. (załamanie okł.)
15,00 PLN
Seidler Barbara: Schody do raju czy rozpacz?
Seidler Barbara: Schody do raju czy rozpacz?
Seidler Barbara: Schody do raju czy rozpacz? Warszawa 1977. Czytelnik. 20 cm, str. 269, (2), opr. karton z obw. Reportaże z rozpraw sądowych.
15,00 PLN
Seidler Barbara: Na wadze Temidy.
Seidler Barbara: Na wadze Temidy.
Seidler Barbara: Na wadze Temidy. Warszawa 1971. Czytelnik. 20 cm, str. 297, (2), opr. karton z obw. Reportaże z rozpraw sądowych.
15,00 PLN
Pawlak Władysław B.: Perypetie z Temidą.
Pawlak Władysław B.: Perypetie z Temidą.
Pawlak Władysław B.: Perypetie z Temidą. Warszawa 1978. Iskry. 20 cm, str. 293, (3), opr. karton.(załamany róg opr.) Reportaże z rozpraw sądowych.
15,00 PLN
Płodzień Stanisław: Querela nullitatis jako środek odwoławczy od wyroków w prawie kanonicznym.
Płodzień Stanisław: Querela nullitatis jako środek odwoławczy od wyroków w prawie kanonicznym.
Płodzień Stanisław: Querela nullitatis jako środek odwoławczy od wyroków w prawie kanonicznym. Lublin 1959. Tow. Nauk. KUL. 25 cm, str. 180, opr. karton. Rozprawy Wydz. Teologiczno-Kanonicznego, t.18.
20,00 PLN
Duszpasterstwo w świetle nowego kodeksu prawa kanonicznego. Pr. zb. pod red. ks. J. Syryjczyka.
Duszpasterstwo w świetle nowego kodeksu prawa kanonicznego. Pr. zb. pod red. ks. J. Syryjczyka.
Duszpasterstwo w świetle nowego kodeksu prawa kanonicznego. Pr. zb. pod red. ks. J. Syryjczyka. Warszawa 1985. ATK. str. 311, opr. karton. (skasowane pieczątki - wycofano z dubletów bibl.)
12,00 PLN
Codex iuris canonici
Codex iuris canonici
Codex iuris canonici. Auctortitate Ioannis Pauli II promulgatus. Poznań 1983. Pallottinum. 21 cm, str. 335, opr. karton.
15,00 PLN
Bogdan Franciszek: Prawo instytutów życia konsekrowanego. Nowe prawo zakonne.
Bogdan Franciszek: Prawo instytutów życia konsekrowanego. Nowe prawo zakonne.
Bogdan Franciszek: Prawo instytutów życia konsekrowanego. Nowe prawo zakonne. Poznań -Warszawa 1977. Pallottinum. 21 cm, str. 457, opr. karton.
15,00 PLN
Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie.
Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie.
Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie. Lublin 2002. Tow. nauk. KUL. 21 cm, str. 164, (4), opr. karton
18,00 PLN
Karbownik Henryk: Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285-1918. Studium historycznoprawne.
Karbownik Henryk: Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285-1918. Studium historycznoprawne.
Karbownik Henryk: Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285-1918. Studium historycznoprawne. Lublin 1995. Red. wyd. KUL. 21 cm, str. 230, opr. karton.
28,00 PLN
Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego.
Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego.
Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego. Mat. konfer. nauk."Polska nauka prawa międzynarodowego w XX wieku - próba podsumowania", Kazimierz Dolny 25-26 października 2001. Pod red. Przyborowskiej-Klimczak. Lublin 2002. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 189, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Ustawa o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (1933)
Ustawa o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (1933)
Ustawa o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich (z dn. 28.III.1933 Dz. U.R.P. nr 29, poz. 253). Uwagami i wstępem zaopatrzył Józef Feuerstein. Ustawa z dn. 12 III. 1932 Dz. U.R.P.. Nr 25, poz 221 o ułatwieniach spłaty uciążliwych zobowiązań obciążających gospodarstwa rolne (znowelizowana); Ustawa z 29. III. 1933 DZ.U.R.P. Nr 25, poz. 213 o ulgach w zakresie oprocentowania i spłaty wierzytelności hipotecznych (moratorjum hipoteczne). Lwów 1933. Dr M. Bodek Księg. Nakładowa. 17 cm, str. 40, opr. karton.
17,00 PLN
Górski Krzysztof: 388 pytań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego
Górski Krzysztof: 388 pytań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego
388 pytań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego. Oprac. K. Górski. Warszawa [1931] Wyd. Pomoc Szkolna H. Wajnera. 17 cm, str. 67, opr. karton. Bibljoteka Repetytorjów Prawniczych nr 14.
15,00 PLN
Pokaż:
60 120 180