Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Zeszyty Historyczne. Zeszyt siódmy. Paryż 1965.

Zeszyty Historyczne. Zeszyt siódmy. Paryż 1965.
Zeszyty Historyczne. Zeszyt siódmy. Paryż 1965. Instytut Literacki. 21 cm, str. 240, opr. karton. Biblioteka "Kultury" T.CVIII. (plamki na okł., podpis własn.)
30,00 PLN 

Opis

Zeszyty Historyczne. Zeszyt siódmy. Paryż 1965. Instytut Literacki. 21 cm, str. 240, opr. karton. Biblioteka "Kultury" T.CVIII. (plamki na okł., podpis własn.)

TREŚĆ:

Okulicz: BIAŁORUSINI, LITWINI I POLACY W POWSTANIU STYCZNIOWYM NA LITWIE HISTORYCZNEJ

Kalinowski: LOTNICZA LEGENDA W ŚWIETLE HISTORII

Katelbach: AKT PIERWSZY DRAMATU (Z dziejów emigracji)

Mantel: SZKICE PAMIĘTNIKARSKIE (Fragment)

Tarwid: WSPOMNIENIA KOLEJARZA Z DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Roland: PARTYZANTKA NA WILEŃSZCZYŹNIE

Wandycz: LIKWIDACJA POLSKO-RUMUŃSKIEJ UMOWY NAFTOWEJ W R. 1939

KSIĄŻKI

Kukiel: EDWARD CZAPSKI I ŻMUDŹ W DOBIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Wandycz: KARTA Z PRZESZŁOŚCI

Soroka (pseud. "Halny"): BATALIONY CHŁOPSKIE NA LUBELSZCZYŹNIE

POLEMIKI

NA MARGINESIE ARTYKUŁU Z.S. SIEMASZKI W 6-TYM "ZESZYCIE HISTORYCZNYM"

Uwagi b. pracownika Oddz. Spec. Sztabu Nacz. Wodza

S. Popkiewicz

Kpt. Łączn. S. Kisiel

Witold Babiński - Refleksje rocznicowe

Czesław Świrski: WYJAŚNIENIA

LISTY DO REDAKCJI