Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki przyrodnicze

Muzealnictwo leśne w Polsce. Studia Ośrodka Kultury Leśnej.
Muzealnictwo leśne w Polsce. Studia Ośrodka Kultury Leśnej.
Muzealnictwo leśne w Polsce. Studia Ośrodka Kultury Leśnej. Warszawa - Poznań 1985. PWN. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 23 cm, str. 101, (1), ilustr., opr. karton. (skasowane pieczątka bibl.)
40,00 PLN
Stankowski Wojciech: Żywe oblicze Ziemi.
Stankowski Wojciech: Żywe oblicze Ziemi.
Stankowski Wojciech: Żywe oblicze Ziemi. Warszawa - Poznań 1977. PWN. 20 cm, str. 45, (1), tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej. Zeszyt 55. (3/1963)
Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej. Zeszyt 55. (3/1963)
Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej. Zeszyt 55. (3/1963). Warszawa 1963. W.K.i Ł. 29 cm, str. 45, (1), opr. karton. (lekko przybrudzona okł.) Dedykacja jednego z autorów. Treść: Molga M., Sokołowska J.: Fenologiczne pory roku w Polsce; Wodzińska M., Osuchowska B.: Miesięczne i sezonowe typy pogody.
30,00 PLN
Wiktor Jadwiga,  Rydzewski Władysław: Bibliography of catalogues of type specimens in world's zoological and palaeozoological collections.
Wiktor Jadwiga, Rydzewski Władysław: Bibliography of catalogues of type specimens in world's zoological and palaeozoological collections.
Wiktor Jadwiga, Rydzewski Władysław: Bibliography of catalogues of type specimens in world's zoological and palaeozoological collections. Wrocław 1991. Wrocław Uniwersity Press. 23 cm, str. 308, opr. karton. (lekkie przytarcia i plamki okł.)
25,00 PLN
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera.
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera.
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera. 127 rycin. Kraków 1963. PAN. 25 cm, str. 316, ilustr. opr. pł. obw. (lekko podniszczona obw.)
28,00 PLN
Wodziczko Adam: Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody.
Wodziczko Adam: Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody.
Wodziczko Adam: Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody. Wyd. 2. zmienione i rozszerzone. Kraków 1948. Nakł. P.R.O.P. 21 cm, str. 71, (1), opr. karton.
25,00 PLN
The limnological character of the river Barycz drainage area with special reference  to its carp ponds. Ed. by M. Stangenberg.
The limnological character of the river Barycz drainage area with special reference to its carp ponds. Ed. by M. Stangenberg.
The limnological character of the river Barycz drainage area with special reference to its carp ponds. Ed. by M. Stangenberg. Cracow 1965. PWN. 20 cm, str. 37, (1), opr. karton. XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.
30,00 PLN
Grębosz Mirosław, Zapotoczny Szczepan: Chemia. Szkolny słownik .
Grębosz Mirosław, Zapotoczny Szczepan: Chemia. Szkolny słownik .
Grębosz Mirosław, Zapotoczny Szczepan: Szkolny słownik chemia. Pod red. merytoryczną P. Kozyry. Kraków 2003. Wyd. Zielona Sowa. 21 cm, str. 431, (1), opr. tw.
20,00 PLN
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2.
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2.
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2. Kraków 1927 1928. PAU. 24 cm, str. XXIII, 470; 384, opr. kart. Prace monograficzne Komisji Fizjograficznej tom 3 i 4.
85,00 PLN
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 18.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 18.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 18. Kraków 1948. 27 cm, str. XI, 177, (5), tabl., opr. karton. (plamki na okł.. Egz. częściowo nie rozcięty)
75,00 PLN
Olechnowicz - Bobrowska Barbara: Częstość dni z opadem w Polsce.
Olechnowicz - Bobrowska Barbara: Częstość dni z opadem w Polsce.
Olechnowicz - Bobrowska Barbara: Częstość dni z opadem w Polsce. Warszawa 1970. PWN. 24cm, str.75, opr. karton. Pr. geogr. nr 86.
16,00 PLN
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz. Warszawa - Kraków 1989. PWN. 24 cm, str. 240, tabl., załacz., mapki, opr. pł. Studia naturae. Ser. B - Wyd. populanonaukowe, nr 33.
50,00 PLN
Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Pod red. L. Tomiałojcia.
Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Pod red. L. Tomiałojcia.
Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Pod red. L. Tomiałojcia. Kraków 1993. Inst. Ochrony Przyrody. PAN. 23 cm, str. 233, (1), ilustr., opr. karton. (załamania okładki, zagięcia pierwszych kart)
20,00 PLN
Acta Biologica nr 8. Pod red. Krystyny Kozłowskiej.
Acta Biologica nr 8. Pod red. Krystyny Kozłowskiej.
Acta Biologica nr 8. Pod red. Krystyny Kozłowskiej. Gdańsk 1993. G.T.N. 23 cm, str. 77, tabl., opr. karton. (dedykacja jednego z autorów - częściowo wytarta) Treść: Buliński: Flora roślin naczyniowych doliny Wierzycy w warunkach antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego; Kaletha: Deaminaza amp z mięśnia gładkiego - charakterystyka porównawcza enzymu.
25,00 PLN
Dubaniewicz Henryk: Klimat województwa łódzkiego.
Dubaniewicz Henryk: Klimat województwa łódzkiego.
Dubaniewicz Henryk: Klimat województwa łódzkiego. Łódź 1974. Łódzkie Tow. Nauk. 24 cm, str. 120, opr. karton. Acta Geographica Lodziensia, nr 34.
25,00 PLN
Playfair Guy Lyon, Hill Scott: Cykle nieba. Czynniki kosmiczne i ich wpływ na nasze życie.
Playfair Guy Lyon, Hill Scott: Cykle nieba. Czynniki kosmiczne i ich wpływ na nasze życie.
Playfair Guy Lyon, Hill Scott: Cykle nieba. Czynniki kosmiczne i ich wpływ na nasze życie. Przekł. G. i Z. Fąfarowie. Przedmowa A.K. Wróblewski. Warszawa 1984. PIW. 18 cm, str.494, (2), opr. karton. Bibl. Myśli Współczesnej.
18,00 PLN
Dworak Zbigniew: Astrologia, astronomia, astrofizyka.
Dworak Zbigniew: Astrologia, astronomia, astrofizyka.
Dworak Zbigniew: Astrologia, astronomia, astrofizyka. Warszawa 1985. LSW. 19 cm, str. 240, (3), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 108-109 Band.
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 108-109 Band.
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 108-109 Band. Herausgegeb. von der Gesellschaft. Redigiert von Prof. Dr. R. Biebl und Prof. Dr. R. Schubert - Solder. Wien 1968/69. In Selbstverlag der Zoologisch - Botanischen Gesellschaft in Wien. 24 cm, str. 223, (1), tabl., opr. karton. (pryw. pieczątki własn.)
50,00 PLN
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (1893)
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (1893)
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (Z dwiema tabl.) Kraków 1893. Nakł. AU. 24 cm, str. XXXVII, 249, 266; tabl. 2, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
140,00 PLN
Stęślicka Wanda: O pochodzeniu człowieka. Z 121 ilustracjami.
Stęślicka Wanda: O pochodzeniu człowieka. Z 121 ilustracjami.
Stęślicka Wanda: O pochodzeniu człowieka. Z 121 ilustracjami. Okł. proj. M. Rudnicki. Warszawa 1954. W.P. 21 cm, str. 239, (2), ilustr., opr. ppł.
25,00 PLN
Brzyski Bolesław: O pochodzeniu węgla brunatnego.
Brzyski Bolesław: O pochodzeniu węgla brunatnego.
Brzyski Bolesław: O pochodzeniu węgla brunatnego. Wrocław 1984. Ossol. Wyd. PAN. 18 cm, str. 71, (1), ilustr., opr. karton. Nauka dla wszystkich nr 381. (pryw. dedykacja)
15,00 PLN
Problemy różnorodności biologicznej. Materiały konferencji
Problemy różnorodności biologicznej. Materiały konferencji "Nauka na Rzecz Różnorodności Biologicznej", Warszawa 13 grudnia 1995.
Problemy różnorodności biologicznej. Materiały konferencji "Nauka na Rzecz Różnorodności Biologicznej", Warszawa 13 grudnia 1995. Red. nauk. t. Roman Andrzejewski, Jan Wiśniewski ; PAN. Kom. Nauk. "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Komitet Ekologii PAN. Warszawa 1995. Oficyna Wyd.. Instyt. Ekologii PAN. 24 cm, str. 124, opr. karton. (pryw. zapiski na wewnętrznej stronie tylnej okł. oraz dopisek na marginesie jednej ze stron)
30,00 PLN
Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. T.1. z. 4. (1960)
Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. T.1. z. 4. (1960)
Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. T.1. z. 4. Warszawa 1960. PWRiL. 23 cm, str. 235, V, (1), tabl., opr. karton. Treść (ogólnie): Przedmowa; O badaniach erozji gleb w Polsce; Dobrzański: Z badań wpływu erozji wodnej na ewolucję gleb w Polsce; Niewiadomski: Próba syntezy 10-letnich studiów nad charakterem siedliska urzeźbionych krain Polski; Figuła: Erozja w terenach górskich; Ziemnicki: Zabiegi przeciwerozyjne; Rutkowski: Praktyczne wprowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych w Zdanowie; świętochowski, Kowaliński: Niektóre zagadnienia erozji glep w Chinach; Kozlik: Uwagi o niektórych metodach zwalczania erozji; Drażkowicz: Erozja oraz ochrona gleby przd erozją w Jugosławii; Illner: Określania ruchów gleby za pomocą materiałów znakujących; Sobolew: Walka z erozją gleb w ZSRR; Bury-Zaleska: Wpływ rzeźby terenu i wystaw na schodzenie okrywy śnieżnej i postacie erozji; Sprawozdanie z konferencji erozyjnej zorganizowanej we wrześniu 1958 r. w Lublinie.
40,00 PLN
Materyały do fizyografii krajowej zebrane przez sekcyę zoologiczną i botaniczną Komisyi fizyograficznej. Osobne odb. T. XXXII. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej. (Kraków 1897)
Materyały do fizyografii krajowej zebrane przez sekcyę zoologiczną i botaniczną Komisyi fizyograficznej. Osobne odb. T. XXXII. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej. (Kraków 1897)
Materyały do fizyografii krajowej zebrane przez sekcyę zoologiczną i botaniczną Komisyi fizyograficznej. Osobne odb. T. XXXII. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej. Kraków 1897. Nakł. AU. 24 cm, str. (4), 217, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty, sygnatury, przybrudzenia, załamania rogów kart, lekko podniszczona okł.) Treść: Wołoszczak: O roślinności karpackiej między Dunajcem i granicą śląską Rybiński: Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej Niezabitowski: Przyczynek do fauny rośliniarek Galicyi Zapałowicz: Zapiski florystyczne ze wschodnich Karpat Bobek: Przyczynek do fauny muchówek Podola galicyjskiego i okolicy Lwowa Gutwiński: Wykaz glonów zebranych w okolicy Wadowic - Makowa.
120,00 PLN
Dziubałtowski Seweryn: Étude phytosociologique du Massif de Ste Croix. I. (1928) Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Księga jubileuszowa Emila Godlewskiego
Dziubałtowski Seweryn: Étude phytosociologique du Massif de Ste Croix. I. (1928) Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Księga jubileuszowa Emila Godlewskiego
Dziubałtowski Seweryn: Étude phytosociologique du Massif de Ste Croix. I. Les forets de la partie centrale de la chaîne principale et des montagnes: "Stawiana"; et "Miejska". Warszawa 1928. 24 cm, str. 43, tabl. 7, mapka kolor., brosz. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Vol. V, nr 5. Księga jubileuszowa Emila Godlewskiego (sen.) cz.5. (egz. nie rozcięty, okł. lekko naddarta)
70,00 PLN
Leńkowa Antonina: Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia.
Leńkowa Antonina: Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia.
Leńkowa Antonina: Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia. Kraków 1992. Secesja. 20 cm, str. 291, ilustr. opr. karton.
20,00 PLN
Skoczylas Rafał: Co w lesie piszczy.
Skoczylas Rafał: Co w lesie piszczy.
Skoczylas Rafał: Co w lesie piszczy. Ilustr. H. Matuszewska. Warszawa 1990. Wyd. Radia i Telewizji. 23 cm, str. 163, (5), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne południowego Polesia.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne południowego Polesia.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne południowego Polesia. Lublin 1947. Nakł. UMCS. 26 cm, str. (69-138), tabl., opr. karton. Annales UMCS Vol.II,5, sec. E. (z dedykacją autora)
40,00 PLN
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (książka + mapy)
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (książka + mapy)
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. Warszawa 1991. Wyd. U.W. 24 cm, str. 227, tabl., opr. karton (+ mapy)
50,00 PLN
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXII, r. 1937. zesz. IV.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXII, r. 1937. zesz. IV.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXII, r. 1937. zesz. IV. 24 cm, str. (135), ilustr., tabl., broszura. (egz. nie rozcięty, lekko podniszczona okł.)
65,00 PLN
Tałałajowie Daniela i Stanisław: Dziwy świata roślin.
Tałałajowie Daniela i Stanisław: Dziwy świata roślin.
Tałałajowie Daniela i Stanisław: Dziwy świata roślin. Warszawa 1974. PWRiL. 21 cm, str. 294, (2), tabl. ilustr., opr. tw. (drobne uszkodzenie przy grzbiecie opr.)
15,00 PLN
Demel Kazimierz: Morze jego życie i zasoby. Wstęp do oceanografii i biologii morza.
Demel Kazimierz: Morze jego życie i zasoby. Wstęp do oceanografii i biologii morza.
Demel Kazimierz: Morze jego życie i zasoby. Wstęp do oceanografii i biologii morza. Warszawa 1974. WSiP. 20 cm, str. 175, (1), ilustr., opr. karton z obw.
16,00 PLN
Antropization and environment of rural settlements: Flora and vegetation. Ed. by S. Mochnacky and A. Terpo.
Antropization and environment of rural settlements: Flora and vegetation. Ed. by S. Mochnacky and A. Terpo.
Antropization and environment of rural settlements: Flora and vegetation. Ed. by S. Mochnacky and A. Terpo. Proceedings of international conference, 22.-26. August 1994. 20 cm, str.242, opr. karton.
50,00 PLN
Macko Stefan: Las jako zespół biologiczny.
Macko Stefan: Las jako zespół biologiczny.
Macko Stefan: Las jako zespół biologiczny. Warszawa 1947. Czytelnik. 23 cm, str. 60, ilustr., brosz. Wiedza Powszechna, Wyd. pop.-nauk Cykl: Ważniejsze zespoły roślinne., z. 1.
16,00 PLN
Sobolewski W.: Jak zbierać minerały.
Sobolewski W.: Jak zbierać minerały.
Sobolewski W.: Jak zbierać minerały. Przekł. M. Szulc. Warszawa 1951. Czytelnik. 23 cm, str. 69, (3), ilustr., brosz. Wiedza Powszechna, Wyd. pop.-nauk, z.859.
15,00 PLN
Sobolewski W.: Niezwykłe minerały.
Sobolewski W.: Niezwykłe minerały.
Sobolewski W.: Niezwykłe minerały. Przekł. M. Szulc. Warszawa 1951. Czytelnik. 23 cm, str. 82, (2), ilustr., brosz. Wiedza Powszechna, Wyd. pop.-nauk, z.833.
15,00 PLN
Hessel - Zaleska Wiktoria: Pośród kryształów.
Hessel - Zaleska Wiktoria: Pośród kryształów.
Hessel - Zaleska Wiktoria: Pośród kryształów. Warszawa 1950. Czytelnik. 23 cm, str. 24, ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Minerały i skały, z. 1.
15,00 PLN
Ostatni milion lat na ziemiach polskich. Pr. zb. pod red. B. Halickiego.
Ostatni milion lat na ziemiach polskich. Pr. zb. pod red. B. Halickiego.
Ostatni milion lat na ziemiach polskich. Pr. zb. pod red. B. Halickiego. Warszawa 1955. WP. 20 cm, str.338, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Ścieżki dydaktyczne po terenach rekultywowanych kopalni piasku
Ścieżki dydaktyczne po terenach rekultywowanych kopalni piasku "Szczakowa" SA.Propozycja zajęć dydaktycznych z ekologii i odbudowy zdegradowanego środowiska. Oprac. zb. pod red. A. Kubajak.
Ścieżki dydaktyczne po terenach rekultywowanych kopalni piasku "Szczakowa" SA.Propozycja zajęć dydaktycznych z ekologii i odbudowy zdegradowanego środowiska.Oprac. zb. pod red. A. Kubajak. Jaworzno - Szczakowa 1995. Wyd. Planta. 21 cm, str. 72, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Wrocław 1972. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 393, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.
65,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.  (do: Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony.)
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. (do: Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony.)
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 13. (teka uszkodz., kompletna)
50,00 PLN
Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej Dunajcowej i zagadnienia jego ochrony. Pr. zb. pod red. Z. Czeppego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.5.)
Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej Dunajcowej i zagadnienia jego ochrony. Pr. zb. pod red. Z. Czeppego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.5.)
Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej Dunajcowej i zagadnienia jego ochrony. Pr. zb. pod red. Z. Czeppego. Wrocław 1976. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 394, (1), ilustr., tabl., opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.5. (plamki, przybrudzenia, przytarcia okł.)
65,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. Wrocław 1979. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 428, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.
65,00 PLN
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 243, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.
55,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. Wrocław 1986. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 343, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.
65,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. Wrocław 1988. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 273, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16
60,00 PLN
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2.
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2.
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2. Warszawa 1987. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. 24 cm, str. 242; 435, opr karton.
75,00 PLN
Ojców. Osobliwości przyrody doliny Prądnika ze stanowiska ochrony przyrody. (1924)
Ojców. Osobliwości przyrody doliny Prądnika ze stanowiska ochrony przyrody. (1924)
Ojców. Osobliwości przyrody doliny Prądnika ze stanowiska ochrony przyrody. Kraków 1924. Nakł. P.K.O.P. 27 cm, str. 31, ilustr., broszura. Treść: Wstęp; Smoleński: Budowa i rzeźba dorzecza Prądnika; Pawłowski: Osobliwości roślinnej szaty Ojcowa i postulaty jej ochrony; Stach: Charakterystyka fauny okolic Ojcowa; Krukowski: Doliny Prądnika i Sąspówki jako teren przedhistoryczny; Richter i Szfer: Projekt rezerwatu w dolinie Prądnika; Piotrowski: Regulacja uzdrowiska w Ojcowie w stosunku do ochrony miejscowej przyrody.
50,00 PLN
Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej.
Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej.
Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej. Przewodnik sesji terenowych 50 Zjazdu Pol. tow. Botanicznego. Red. Z. Mirek i J. Wójcicki. Kraków 1995. 20 cm, str. 248, op. karton.
35,00 PLN
Kujawa Stanisław: Spacerem po głębinach
Kujawa Stanisław: Spacerem po głębinach
Kujawa Stanisław: Spacerem po głębinach. Gdańsk 1971. Wyd. Morskie. Format: 19x20 cm, str. 166, (2), ilustr. opr. tw. Bibl. Morza.
20,00 PLN
Żbik Marek: Tajemnice kamieni z nieba.
Żbik Marek: Tajemnice kamieni z nieba.
Żbik Marek: Tajemnice kamieni z nieba. Warszawa 1987. N.K. 24 cm, str. 141, (3), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Janowska Zdzisława, Sikora Alfons, Sulma Tadeusz, Szukalski Jerzy: Nasza przyroda. Województwo gdańskie.
Janowska Zdzisława, Sikora Alfons, Sulma Tadeusz, Szukalski Jerzy: Nasza przyroda. Województwo gdańskie.
Janowska Zdzisława, Sikora Alfons, Sulma Tadeusz, Szukalski Jerzy: Nasza przyroda. Województwo gdańskie. Warszawa 1979. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 191, ilustr., opr karton. (egz. częściowo nie rozcięty)
20,00 PLN
Błaszczyk Henryk, Iwanowski Czesław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie poznańskim.
Błaszczyk Henryk, Iwanowski Czesław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie poznańskim.
Błaszczyk Henryk, Iwanowski Czesław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie poznańskim. Warszawa 1976. Wyd. LOP. 16 cm, str. 259, (1), ilustr. opr. karton
18,00 PLN
Drzał Maria, Smólski Stanisław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie krakowskim.
Drzał Maria, Smólski Stanisław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie krakowskim.
Drzał Maria, Smólski Stanisław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie krakowskim. Warszawa 1973. Wyd. LOP. 16 cm, str. 267, ilustr. opr. karton
18,00 PLN
Jasnowski Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie szczecińskim.
Jasnowski Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie szczecińskim.
Jasnowski Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie szczecińskim. Warszawa 1971. Wyd. LOP. 16 cm, str. 262, (2), ilustr. opr. karton
18,00 PLN
Panfil Jan, Polakowski Benon: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie olsztyńskim.
Panfil Jan, Polakowski Benon: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie olsztyńskim.
Panfil Jan, Polakowski Benon: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie olsztyńskim. Warszawa 1972. Wyd. LOP. 16 cm, str. 179, (1), ilustr. opr. karton
16,00 PLN
Gilowski Józef, Jeśman Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie opolskim.
Gilowski Józef, Jeśman Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie opolskim.
Gilowski Józef, Jeśman Mieczysław: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie opolskim. Warszawa 1974. Wyd. LOP. 16 cm, str. 295, (1), ilustr. opr. karton
18,00 PLN
Borowy Ryszard L., Górski Jan: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie lubelskim.
Borowy Ryszard L., Górski Jan: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie lubelskim.
Borowy Ryszard L., Górski Jan: Nasza przyroda. Przewodnik po województwie lubelskim. Warszawa 1974. Wyd. LOP. 16 cm, str. 268, ilustr. opr. karton
18,00 PLN
Rezerwaty i pomniki przyrody województwa bydgoskiego. Oprac. Jerzy Łachowski, Tadeusz Tylżanowski, Beata Beil.
Rezerwaty i pomniki przyrody województwa bydgoskiego. Oprac. Jerzy Łachowski, Tadeusz Tylżanowski, Beata Beil.
Rezerwaty i pomniki przyrody województwa bydgoskiego. Oprac. Jerzy Łachowski, Tadeusz Tylżanowski, Beata Beil. Warszawa - Poznań 1972. PWN. Bydgoskie Tow. Nauk. 23 cm, str. 43, (1), opr. karton. Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych - Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Seria B , nr 13.
20,00 PLN
Krysiak Kazimierz: The european bison (Bison Bonasus).
Krysiak Kazimierz: The european bison (Bison Bonasus).
Krysiak Kazimierz: The european bison (Bison Bonasus). Kraków 1960. 20cm, str. 38, (1), ilustr., (+ wkładka z tekstem w jęz. ros.), opr. karton. State Council for Conservation of Nature Poland, Warsaw. Nr 10.
15,00 PLN
Pokaż:
60 120 180