Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki przyrodnicze

Bac Stanisław: Pierwsze coroczne pojawy fenologiczne niektórych roślin dziko rosnacych na tle stosunków geofizycznych w Polsce
Bac Stanisław: Pierwsze coroczne pojawy fenologiczne niektórych roślin dziko rosnacych na tle stosunków geofizycznych w Polsce
Bac Stanisław: Pierwsze coroczne pojawy fenologiczne niektórych roślin dziko rosnacych na tle stosunków geofizycznych w Polsce. Warszawa 1970. PWN. 24 cm, str. 116, opr. karton. Roczniki nauk rolniczych, ser. D., t.135. (ślad po pieczątce własn.)
30,00 PLN
Toruń i jego okolice. Studia geograficzne i przyrodnicze. Red. Władysław Niewiarowski.
Toruń i jego okolice. Studia geograficzne i przyrodnicze. Red. Władysław Niewiarowski.
Toruń i jego okolice. Studia geograficzne i przyrodnicze. Red. Władysław Niewiarowski. Toruń 1969. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 24 cm, str. 232, ilustr., opr. karton. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Geografia 10.
25,00 PLN
(copy)Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
(copy)Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski. Wrocław 1949. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str.26, (2), tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej.
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej.
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej. Red. Elżbieta Kardaszewska, Andrzej Świeca. Lublin 2004. Wydaw. UMCS. 24 cm, str. 99, tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Die Brutvögel Der Stadt Greifswald. (Natur und Naturschutz in Mecklenburg Vorpommern Band XL, 2010)
Die Brutvögel Der Stadt Greifswald. (Natur und Naturschutz in Mecklenburg Vorpommern Band XL, 2010)
Die Brutvögel Der Stadt Greifswald. (Natur und Naturschutz in Mecklenburg Vorpommern Band XL, 2010) 24 cm, str. 174, 8, ilustr., opr. karton. z obw.
30,00 PLN
Dąbrowski Piotr: Ochrona przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym.
Dąbrowski Piotr: Ochrona przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym.
Dąbrowski Piotr: Ochrona przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym. Kraków 1989. Oddz. Akad. PTTK. 21 cm, str. 123, ilustr., opr. karton
16,00 PLN
Annales Silesiae. T. XXVII. Ed. by J. Kolbuszewski.
Annales Silesiae. T. XXVII. Ed. by J. Kolbuszewski.
Annales Silesiae. T. XXVII. Ed. by J. Kolbuszewski. Wrocław 1997. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 24 cm, str. 140, opr. karton. (podpis własn. na okł., na dwóch stronach podkreślenia w tekście i dopiski na marginesach)
25,00 PLN
Acta Agraria et Silvestria. Ser. leśna. Vol. III. Kraków 1963.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. leśna. Vol. III. Kraków 1963.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. leśna. Vol. III. Kraków 1963. PAN. 24 cm, str. 175, tabl., opr. karton. Treść: Zarzycki: Lasy Bieszczadów Zachodnich; Adamczyk, Zarzycki: Gleby bieszczadzkich zbiorowisk leśnych
40,00 PLN
Wojterski Teofil: Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce.
Wojterski Teofil: Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce.
Wojterski Teofil: Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce. Poznań 1960. P.T.P.N. 25 cm, str. 230, (1), opr. kartonPr. Kom. Biolog. T.XXIII, z.3.
45,00 PLN
Jasnowski Mieczysław, Pałczyński Adam: Nasza przyroda. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie.
Jasnowski Mieczysław, Pałczyński Adam: Nasza przyroda. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie.
Jasnowski Mieczysław, Pałczyński Adam: Nasza przyroda. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie. Warszawa 1978. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 392, ilustr., opr karton.
35,00 PLN
Sokołowski Aleksander W.: Nasza przyroda. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie.
Sokołowski Aleksander W.: Nasza przyroda. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie.
Sokołowski Aleksander W.: Nasza przyroda. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie. Warszawa 1978. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 387, ilustr., opr karton.
30,00 PLN
Łaszek Czesław, Zimny Henryk: Nasza przyroda. Województwo stołeczne warszawskie.
Łaszek Czesław, Zimny Henryk: Nasza przyroda. Województwo stołeczne warszawskie.
Łaszek Czesław, Zimny Henryk: Nasza przyroda. Województwo stołeczne warszawskie. Warszawa 1980. Wyd. Zarz. Gł. L.O.P. 17 cm, str. 250, ilustr., opr karton.
30,00 PLN
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej.
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej.
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej. Warszawa 1968. PWRiL. 24 cm, str. 130, (2), tabl., opr. karton. Pr. Inst. Bad. Leśnictwa nr 354.
35,00 PLN
Prończuk Józef, Pawłat Henryk: Przewodnik do  ćwiczeń terenowych z ekologii roślin.
Prończuk Józef, Pawłat Henryk: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z ekologii roślin.
Prończuk Józef, Pawłat Henryk: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z ekologii roślin. Warszawa 1971. PWN. 20 cm, str. 171, ilustr., tabl., opr. karton
25,00 PLN
Głodek Juliusz, Wardęska Cecylia: Bibliografia czwartorzędu Polski w literaturze obcej.
Głodek Juliusz, Wardęska Cecylia: Bibliografia czwartorzędu Polski w literaturze obcej.
Głodek Juliusz, Wardęska Cecylia: Bibliografia czwartorzędu Polski w literaturze obcej. (Odb. z Biuletynu 67). Warszawa 1952. Wyd. P.I.G. 24 cm, str. (3), 334-405, opr. karton.
15,00 PLN
Wardęska Cecylia: Bibliografia polskich prac zakresu badań czwartorzędu 1900-1950.
Wardęska Cecylia: Bibliografia polskich prac zakresu badań czwartorzędu 1900-1950.
Wardęska Cecylia: Bibliografia polskich prac zakresu badań czwartorzędu 1900-1950. (Odb. z Biuletynu 66). Warszawa 1952. Wyd. P.I.G. 24 cm, str. (3), 676-754, opr. karton.
15,00 PLN
Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology.
Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology.
Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology. Ed. by Barker George M. A., Luniak Maciej, Trojan Przemysław, Zimny Henryk. Warszawa 1994. PAN, Muz. i Inst. Zoologii. 24 cm, str. 288, (1), opr. karton.
40,00 PLN
Zienkiewicz L.: Morza ZSRR, ich fauna i flora.
Zienkiewicz L.: Morza ZSRR, ich fauna i flora.
Zienkiewicz L.: Morza ZSRR, ich fauna i flora. Przekł. K. Kowalska. Warszawa 1959. PWN. 25 cm, str.526, opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Kornaś Jan: Distribution and ecology of the pteridophytes in Zambia.
Kornaś Jan: Distribution and ecology of the pteridophytes in Zambia.
Kornaś Jan: Distribution and ecology of the pteridophytes in Zambia. Warszawa - Kraków 1979. PWN. PAN. 24 cm, str. 205, (2), opr. karton.
40,00 PLN
Panfil Jan: Bóbr, zwierzę ginące w Polsce.
Panfil Jan: Bóbr, zwierzę ginące w Polsce.
Panfil Jan: Bóbr, zwierzę ginące w Polsce. 22 ryciny. Kraków 1960. PAN. 21 cm, str. 61, ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 243, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.
55,00 PLN
Speleologia. T.2. nr 1. Warszawa 1960. (Numer poświęcony jaskiniom tatrzańskim)
Speleologia. T.2. nr 1. Warszawa 1960. (Numer poświęcony jaskiniom tatrzańskim)
Speleologia. T.2. nr 1. Warszawa 1960. Nakł. Podkom. Speleologii PTTK. 21 cm, str. 67, tabl., ilustr., opr. karton. Numer specjalny poświęcony badaniom jaskiń tatrzańskich i wydany z funduszów Studenckiego Seminarium Tatrzańskiego w Tatrach.
40,00 PLN
Speleologia. T.3. nr 1. Warszawa 1967.
Speleologia. T.3. nr 1. Warszawa 1967.
Speleologia. T.3. nr 1. Warszawa 1967. Nakł. Kom. Speleologii PTTK. 21 cm, str. 49, (8), tabl., ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Prace oddziału PTPNoZ w Krakowie dla Parków Narodowych Tatrzańskiego i Ojcowskiego
Prace oddziału PTPNoZ w Krakowie dla Parków Narodowych Tatrzańskiego i Ojcowskiego
Prace oddziału PTPNoZ w Krakowie dla Parków Narodowych Tatrzańskiego i Ojcowskiego. Sympozjum naukowe. III Walny Zjazd Oddziału. Kraków 1977. Druk. Filmotechnika. 21 cm, str. (4), 70, broszura.
45,00 PLN
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej.
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej.
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej. Kraków 1953. P.T.G. 25 cm, str. 99, ilustr., tabl., opr. karton. Rocznik Pol. Tow. Geolog. T.XXII, zesz.1. za rok 1952. Z dedykacją W. Szafera.
40,00 PLN
Hess Mieczysław, Olecki Zygmunt, Rauczyńska-Olecka Danuta: Radiacyjne cechy klimatu na Pogórzu Wielickim.
Hess Mieczysław, Olecki Zygmunt, Rauczyńska-Olecka Danuta: Radiacyjne cechy klimatu na Pogórzu Wielickim.
Hess Mieczysław, Olecki Zygmunt, Rauczyńska-Olecka Danuta: Radiacyjne cechy klimatu na Pogórzu Wielickim. Warszawa - Kraków 1979. PWN. 24 cm, str. 102, (1), opr. karton. Zesz. nauk. UJ. DLIII, pr. geogr. 49.
18,00 PLN
Środowisko przyrodnicze dorzecza Sanu, jego znaczenie gospodarcze i ochrona.
Środowisko przyrodnicze dorzecza Sanu, jego znaczenie gospodarcze i ochrona.
Środowisko przyrodnicze dorzecza Sanu, jego znaczenie gospodarcze i ochrona. Mat. z konfer. nauk. (16-17.X.1970, Przemyśl). Przemyśl 1973. Tow. Przyj. Nauk. 21 cm, str. 221, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. Przemyska VI.
30,00 PLN
Kobendza Jadwiga i Roman: Puszcza Kampinoska jako teren stołecznego parku narodowego.
Kobendza Jadwiga i Roman: Puszcza Kampinoska jako teren stołecznego parku narodowego.
Kobendza Jadwiga i Roman: Puszcza Kampinoska jako teren stołecznego parku narodowego. Osobne odb. z "Ochrony Przyrody" R.24. Kraków 1957. 30 cm, str. 64, mapy, ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Karpowicz Karol: Przyczynek do znajomości flory powiatu Nowogródzkiego. (1930)
Karpowicz Karol: Przyczynek do znajomości flory powiatu Nowogródzkiego. (1930)
Karpowicz Karol: Przyczynek do znajomości flory powiatu nowogródzkiego. Z 1 mapą i 4 tabl. Warszawa 1930. Nakł. Tow. Nauk. 24 cm, str. 102, ilustr. opr. oryg. karton.
50,00 PLN
Sawicki Ludwik: Warunki klimatyczne akumulacji lessu młodszego w świetle wyników badań stratygraficznych stanowiska paleolitycznego lessowego na Zwierzyńcu w Krakowie.
Sawicki Ludwik: Warunki klimatyczne akumulacji lessu młodszego w świetle wyników badań stratygraficznych stanowiska paleolitycznego lessowego na Zwierzyńcu w Krakowie.
Sawicki Ludwik: Warunki klimatyczne akumulacji lessu młodszego w świetle wyników badań stratygraficznych stanowiska paleolitycznego lessowego na Zwierzyńcu w Krakowie. (Sprawozdanie tymczasowe z wyników badawczych prac wykopaliskowych przeprow. w 1948 r.) (Odb. Biuletynu P.I.G. nr 66) Warszawa 1952. Wyd. P.I.G. 25 cm, str. 52, (8), ilustr., tabl. załacz. pod opaską, opr. karton.
40,00 PLN
Szafer Władysław: Schyłek plejstocenu w Polsce.
Szafer Władysław: Schyłek plejstocenu w Polsce.
Szafer Władysław: Schyłek plejstocenu w Polsce. (Odb. z "Biuletynu P.I.G." z. 65) Warszawa 1952. Wyd. P.I.G. 24 cm, str. 33-73, tabl.1, broszura.
25,00 PLN
Zemanek - Targoszowa Jadwiga: Bibliografia ochrony przyrody w Polsce za lata 1953-1956.
Zemanek - Targoszowa Jadwiga: Bibliografia ochrony przyrody w Polsce za lata 1953-1956.
Zemanek - Targoszowa Jadwiga: Bibliografia ochrony przyrody w Polsce za lata 1953-1956. (Osobne odb. z "Ochrony Przyrody" R.25) Kraków 1958. PAN. 30 cm, str. 267-304, opr. karton.
20,00 PLN
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1914. Tu m.in.: Żmuda A.: Fossile Flora des Krakauer Diluviums (Roślinność kopalna dyluwium krakowskiego) .
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1914. Tu m.in.: Żmuda A.: Fossile Flora des Krakauer Diluviums (Roślinność kopalna dyluwium krakowskiego) .
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1914. Imprimerie de l'Universite. Nakł. PAU. 26 cm, str.113-352, tablice, broszura. (No 2B)
120,00 PLN
Lindner Gert: Muscheln + Schnecken der Weltmeere. Aussehen, Vorkommen, Systematik.
Lindner Gert: Muscheln + Schnecken der Weltmeere. Aussehen, Vorkommen, Systematik.
Lindner Gert: Muscheln + Schnecken der Weltmeere. Aussehen, Vorkommen, Systematik. Mit 1257 Abb., davon 1072 farbig, von Schalen und Gehausen. Munchen (1975). BLV Verlag. 20 cm, str. 255, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego. Pod red. W. Stawińskiego.
Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego. Pod red. W. Stawińskiego.
Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego. Pod red. W. Stawińskiego. Kraków 1994. WSP. 24 cm, str. 231, opr. karton
30,00 PLN
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1894 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T. 30. (1895)
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1894 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T. 30. (1895)
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1894 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.30. (Z 3 tabl.) Kraków 1895. Nakł. AU. 24 cm, str. XXIII, 276, (2); 287; tabl. 3, broszura. (okł. podniszczona, egz. częściowo nie rozcięty)
120,00 PLN
The vegetation of Poland. Edit. by Władysław Szafer.
The vegetation of Poland. Edit. by Władysław Szafer.
The vegetation of Poland. Ed. by Władysław Szafer. Warszawa 1966. Pergamon Press. PWN. 24 cm, str. XXIII, 738, (1), ilustr., opr. pł.
90,00 PLN
Kobendza Roman: Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. (1930)
Kobendza Roman: Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. (1930)
Kobendza Roman: Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. Warszawa 1930. Nakł. Tow. Nauk. Warsz. 25 cm, str. (2), 200, tabel XIX, tabl. 14, mapka z bibułką, opr. karton. Planta polonica, mat. do flory pol. Vol.II. Publ. w jęz. pol. i franc. (podklejana k. tyt.)
120,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol II. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol II. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol II. Nr 3. Warszawa 1951. Muzeum Ziemi. 24 cm, str. 291-445, tabl., opr. karton. Treść: Kozłowski R.: O niezwykłym graptolicie ordowickim; Siedlecki S.: Utwory stefańskie i permskie we wschodniej części Polskiego Zagłębia Węglowego; Czeczottowa H.: Środkowo-mioceńska flara Zalesiec koło Wiśniowca - I.
45,00 PLN
Denisiuk Zygmunt, Celiński Florian, Bednorz Jan: Rezerwaty biosfery w Polsce. Słowiński Park Narodowy.
Denisiuk Zygmunt, Celiński Florian, Bednorz Jan: Rezerwaty biosfery w Polsce. Słowiński Park Narodowy.
Denisiuk Zygmunt, Celiński Florian, Bednorz Jan: Rezerwaty biosfery w Polsce. Słowiński Park Narodowy. Wrocław 1990. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 64, ilustr., opr. karton. (załamany róg okł.)
16,00 PLN
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.XXXI, r. 1906. zesz. VI-IX.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.XXXI, r. 1906. zesz. VI-IX.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.XXXI, r. 1906. zesz. VI-IX. 24 cm, str. (1), 250-296; 166, ilustr., tabl., broszura. (egz. nie rozcięty, mocno podniszczona okł.)
120,00 PLN
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXI, r. 1936. zesz. III.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXI, r. 1936. zesz. III.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXI, r. 1936. zesz. III. 24 cm, str. (1), 162-256, ilustr., tabl., broszura. (egz. nie rozcięty, podniszczona okł., sygn. bibl.)
55,00 PLN
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXI, r. 1936. zesz. IV.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXI, r. 1936. zesz. IV.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXI, r. 1936. zesz. IV. 24 cm, str. (1), 258-334, ilustr., tabl., broszura. (egz. nie rozcięty, podniszczona okł., sygn. bibl.)
55,00 PLN
Dubiński Leszek: Od śnieżynki do lawiny.
Dubiński Leszek: Od śnieżynki do lawiny.
Dubiński Leszek: Od śnieżynki do lawiny. Warszawa 1958. N.K. 21 cm, str. 94, (2), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Beiträge zur Ökologie und Landeskultur. (Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität (Heft 3/4, 1973)
Beiträge zur Ökologie und Landeskultur. (Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität (Heft 3/4, 1973)
Beiträge zur Ökologie und Landeskultur. Jena 1973. 24 cm, str. (2), 413-671; 14; ilustr., opr. karton. Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität (Heft 3/4, 1973). Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe.
40,00 PLN
Zollhöfer Jens M.: Quellen - die unbekannten Biotope im Schweizer Jura und Mittelland:erfassen - bewerten - schützen.
Zollhöfer Jens M.: Quellen - die unbekannten Biotope im Schweizer Jura und Mittelland:erfassen - bewerten - schützen.
Zollhöfer Jens M.: Quellen - die unbekannten Biotope im Schweizer Jura und Mittelland:erfassen - bewerten - schützen. Bristol-Stiftung 1997. 24 cm, str. 153. ilustr., opr. karton. Bristol-Schriftenreihe, B.6.
40,00 PLN
Über die Bodenwasser-Bewegung unter einigen Grünland-Gesellschaften des mittleren Wesertales und seiner Randgebiete.
Über die Bodenwasser-Bewegung unter einigen Grünland-Gesellschaften des mittleren Wesertales und seiner Randgebiete.
Über die Bodenwasser-Bewegung unter einigen Grünland-Gesellschaften des mittleren Wesertales und seiner Randgebiete. Stolzenau/Weser 1956. 21 cm,str. 85, tabl. w załączniku, opr. karton. Angewandte Pflanzensoziologie. 12. Heraus. von R. Toxen. (pieczątki i sygnantury własn.)
50,00 PLN
Dawna dokumentacja a współczesne problemy ochrony środowiska. ( Sozologia i sozotechnika, zesz. 24.)
Dawna dokumentacja a współczesne problemy ochrony środowiska. ( Sozologia i sozotechnika, zesz. 24.)
Dawna dokumentacja a współczesne problemy ochrony środowiska. Konferencja nauk.-tech. Kraków grudzień 1986. Kraków 1986. AGH. 24 cm, str. 154, tabl., opr. karton. Sozologia i sozotechnika, zesz. 24.
25,00 PLN
Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana.
Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana.
Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana. Red prow. M. Szokalski. Warszawa 2011. Carta Blanca. 29 cm, str. 96, ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Polska. Ssaki. Encyklopedia ilustrowana.
Polska. Ssaki. Encyklopedia ilustrowana.
Polska. Ssaki. Encyklopedia ilustrowana. Red prow. M. Szokalski. Warszawa 2011. Carta Blanca. 29 cm, str. 96, ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Polska. Gady, płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana.
Polska. Gady, płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana.
Polska. Gady, płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana. Red prow. M. Szokalski. Warszawa 2011. Carta Blanca. 29 cm, str. 96, ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Lublin 1952. Nakł. UMCS. 26 cm, str. 218, tabl., opr. karton. Annales UMCS Supplementum VI, sec. C. (ubytek kartonu na grzbiecie) Dedykacja autora
50,00 PLN
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Agraria. Vol. XVII, Fasc. 2.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Agraria. Vol. XVII, Fasc. 2.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Agraria. Vol. XVII, Fasc. 2. Kraków 1977. PAN. 24 cm, str.116, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.  T.11. Dział B, 1911. (ser. III)
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. T.11. Dział B, 1911. (ser. III)
Rozprawy Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego. T.11. Dział B, 1911. (ser. III) Kraków 1911. Nakł. PAU. 25 cm, str. (4), 525, tabl., broszura. (brak tylnej części okł., przybrudzenia)
180,00 PLN
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1926.
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1926.
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1926. Imprimerie de l'Universite. Nakł. PAU. 26 cm, str.315-533, tablice, broszura. (No 5-6 B Mai-Juin 1926)
120,00 PLN
Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego Pomorza Środkowego.
Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego Pomorza Środkowego.
Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego Pomorza Środkowego. Pr. zb. Red. nauk. E. Śpiewakowski, M. Kalfus. Słupsk 1977. WSP. 24 cm, str. 248, opr. karton.
25,00 PLN
Obszarowa i gatunkowa ochrona przyrody w Polsce południowej - funkcje, waloryzacja, perspektywy. Red. K. Klimek.
Obszarowa i gatunkowa ochrona przyrody w Polsce południowej - funkcje, waloryzacja, perspektywy. Red. K. Klimek.
Obszarowa i gatunkowa ochrona przyrody w Polsce południowej - funkcje, waloryzacja, perspektywy. Red. K. Klimek. Kraków 1990. Wyd.Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN. 24 cm, str. 211, opr. karton.
25,00 PLN
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1937 oraz Materiały do fizjografii kraju. (1939) T. 72.
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1937 oraz Materiały do fizjografii kraju. (1939) T. 72.
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1937 oraz Materiały do fizjografii kraju. Tom 72. Kraków 1939. PAU. 24 cm, str. LI, 546, ilustr. opr. karton. (blok pęknięty; okł. z drobrymi ubytkami; egz. nie rozcięty) Tu m.in. Walas Jan: Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich.
200,00 PLN
Prace botaniczne IV. Wrocław 1964. (Rezerwat Łężczak / Łężczok)
Prace botaniczne IV. Wrocław 1964. (Rezerwat Łężczak / Łężczok)
Prace botaniczne IV. Wrocław 1964. PWN. 24 cm, str. 134, (1), opr. karton. Acta Univ. Wratisl. nr 24.
45,00 PLN
Gajczak Jerzy: Poznajemy rośliny i zwierzęta Babiej Góry.
Gajczak Jerzy: Poznajemy rośliny i zwierzęta Babiej Góry.
Gajczak Jerzy: Poznajemy rośliny i zwierzęta Babiej Góry. Bielsko Biała (brw.). Wyd. Kleks. 16 cm, str. 160, ilustr., opr. karton. (drobne ryski na okł.)
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180