Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki przyrodnicze

Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Lublin 1952. Nakł. UMCS. 26 cm, str. 218, tabl., opr. karton. Annales UMCS Supplementum VI, sec. C. (niewielki ubytek kartonu na grzbiecie)
50,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Niziny Śląskiej (część środkowa).
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Niziny Śląskiej (część środkowa).
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Niziny Śląskiej (część środkowa). Warszawa - Białowieża 1967. Wyd. UW. 20 cm, str. 14, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 17. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 12, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 15. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna wybranych obiektów leśnych w nadleśnictwie Kartuzy.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna wybranych obiektów leśnych w nadleśnictwie Kartuzy.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna wybranych obiektów leśnych w nadleśnictwie Kartuzy. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 10, tabl. 2, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 10. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski
Matuszkiewicz Władysław: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski
Matuszkiewicz Władysław: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa 1981. PWN. 25 cm, str. 298, opr. pł.
20,00 PLN
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany i człowiek.
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany i człowiek.
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany i człowiek. Łódź 1976. WSiP. 20 cm, str. 263, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Marks Andrzej: Pod znakiem komety.
Marks Andrzej: Pod znakiem komety.
Marks Andrzej: Pod znakiem komety. Katowice 1986. Wyd. Śląsk. 20 cm, str. 290, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Markow Michał: Agrofitocenologia. Nauka o zbiorowiskach roślinnych pól uprawnych.
Markow Michał: Agrofitocenologia. Nauka o zbiorowiskach roślinnych pól uprawnych.
Markow Michał: Agrofitocenologia. Nauka o zbiorowiskach roślinnych pól uprawnych. Warszawa 1978. PWRiL. 21 cm, str. 266, (1), ilustr., broszura.
18,00 PLN
Limanowska Jadwiga: Materiały do flory pow. wileńsko-trockiego woj. wileńskiego. (1938)
Limanowska Jadwiga: Materiały do flory pow. wileńsko-trockiego woj. wileńskiego. (1938)
Limanowska Jadwiga: Materiały do flory pow. wileńsko-trockiego woj. wileńskiego. Kraków 1938. PAU. (Osobne odbicie ze Sprawozdań Kom. Fizjogr. PAU - t. LXXII (1937) 23 cm, str. [327-431], opr. karton.
35,00 PLN
Lityński Marian: Opowiadania z życia roślin. (1937)
Lityński Marian: Opowiadania z życia roślin. (1937)
Lityński Marian: Opowiadania z życia roślin. Kraków - Warszawa (1937). Księgarnia Powszechna. 23 cm, str. (4), 293, (3), ilustr., opr. tw. Bibl. naukowa dla młodzieży T.XI.
30,00 PLN
Leńkowa Antonina: Oskalpowana ziemia.
Leńkowa Antonina: Oskalpowana ziemia.
Leńkowa Antonina: Oskalpowana ziemia. 33 ryciny. Kraków 1961. PAN. 21 cm, str. 262, ilustr, opr. ppł. obw. Ochrona przyrody.
16,00 PLN
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28.
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28.
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (Z dwiema tabl.) Kraków 1893. Nakł. AU. 24 cm, str. XXXVII, 249, 266; tabl. 2, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
140,00 PLN
Kotońska Bożena: Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie)
Kotońska Bożena: Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie)
Kotońska Bożena: Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). Kraków 1991. Nakł. UJ. 24 cm, str. 199, opr. karton Prace bot. , nr 23.
25,00 PLN
Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w
Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w "Panu Tadeuszu"
Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w "Panu Tadeuszu" Wyd. II. popr. i uzup. Poznań 2005. Wyd. Kontekst. 21 cm, str. 79, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kohler Piotr: Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, AU i PAU (1815-1952).
Kohler Piotr: Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, AU i PAU (1815-1952).
Kohler Piotr: Botanika w Tow. Nauk. Krak. AU i PAU (1815-1952). Kraków 2002. PAU. 24 cm, str. 373, ilustr., opr. karton. Studia i mat. do dziejów PAU.
26,00 PLN
Koehler W. i Haber A. Próbne poszukiwania szkodników sosny.
Koehler W. i Haber A. Próbne poszukiwania szkodników sosny.
Koehler W. i Haber A. Próbne poszukiwania szkodników sosny. Warszawa 1954. PWRiL. 20 cm, str. 36, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Koehler Witold: Przymierze z lasem.
Koehler Witold: Przymierze z lasem.
Koehler Witold: Przymierze z lasem. Warszawa 1983. KAW. 16 cm, str. 205, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Kondratow Aleksander: Tajemnice trzech oceanów.
Kondratow Aleksander: Tajemnice trzech oceanów.
Kondratow Aleksander: Tajemnice trzech oceanów. Przeł. M. Hornung. Warszawa 1980. WP. 20 cm, str. 271, ilustr. opr. pł. obw.
12,00 PLN
Kalinowska Zofia: Wśród zjawisk geofizycznych.
Kalinowska Zofia: Wśród zjawisk geofizycznych.
Kalinowska Zofia: Wśród zjawisk geofizycznych. Warszawa 1950. Czytelnik. 22 cm, str.134, ilustr., opr. karton. (podpisy wł.)
16,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 45. (1987)
Ochrona przyrody. R. 45. (1987)
Ochrona przyrody. R. 45. Kraków 1987. PAN. PWN. 30 cm, str. 387, ilustr., tabl., opr. pł.
60,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 44. (1982)
Ochrona przyrody. R. 44. (1982)
Ochrona przyrody. R. 44. Kraków 1982. PAN. 30 cm, str. 443, ilustr., tabl., opr. pł.
60,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 42. (1979)
Ochrona przyrody. R. 42. (1979)
Ochrona przyrody. R. 42. Kraków 1979. PAN. 30 cm, str. 296, ilustr., tabl., opr. pł.
60,00 PLN
Ochrona przyrody. R. 32. (1967)
Ochrona przyrody. R. 32. (1967)
Ochrona przyrody. R. 32. Kraków 1967. PAN. 30 cm, str. 380, ilustr., opr. pł. (pieczątki własn.)
60,00 PLN
Jankowski Franciszek: Atlas chorób i szkodników tytoniu.
Jankowski Franciszek: Atlas chorób i szkodników tytoniu.
Jankowski Franciszek: Atlas chorób i szkodników tytoniu. Warszawa 1963. PWRiL. 20 cm, str. 66, (2), ilustr. opr. tw.
12,00 PLN
Jackowiak Bogdan, Latowski Karol: Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995.
Jackowiak Bogdan, Latowski Karol: Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995.
Jackowiak Bogdan, Latowski Karol: Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995. Poznań 1996. Bogucki, Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, str. 111, opr. karton.
25,00 PLN
Henning Ernst: Klucz do określania traw i roślin motylkowych w stanie bezkwiatowym.
Henning Ernst: Klucz do określania traw i roślin motylkowych w stanie bezkwiatowym.
Henning Ernst: Klucz do określania traw i roślin motylkowych w stanie bezkwiatowym. Przeł. i uzup. z wyd. niem. J. Czarnocki. Puławy 1947. Nakł. Państw. Inst. Nauk. Gosp. Wiejskiego. 21 cm, str. 76, tabl. ilustr. VIII, opr. brosz. Bibl. Puławska, nr 27.
30,00 PLN
Heller Michał: Ewolucja kosmosu i kosmologii.
Heller Michał: Ewolucja kosmosu i kosmologii.
Heller Michał: Ewolucja kosmosu i kosmologii. Wyd. II. Warszawa 1985. PWN. 20 cm, str. 223, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 3. (1910)
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 3. (1910)
Hirc Dragutin. Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae.) izrađena u botanic?ko-fiziologijskom zavodu kr. sveuc?ilis?ta franje Josipa I.U Zagrebu. Svezak II, snopic 3. U Zagrebu 1910. Tisak Dionicke Tiskare. Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. 24 cm, str. 82, broszura.(pieczątki własn. )
40,00 PLN
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 2. (1910)
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 2. (1910)
Hirc Dragutin. Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae.) izrađena u botanic?ko-fiziologijskom zavodu kr. sveuc?ilis?ta franje Josipa I.U Zagrebu. Svezak II, snopic 2. U Zagrebu 1910. Tisak Dionicke Tiskare. Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. 24 cm, str. 52, broszura. (pieczątki własn. )
40,00 PLN
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 1. (1909)
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 1. (1909)
Hirc Dragutin. Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae.) izrađena u botanic?ko-fiziologijskom zavodu kr. sveuc?ilis?ta franje Josipa I.U Zagrebu. Svezak II, snopic 1. U Zagrebu 1909. Tisak Dionicke Tiskare. Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. 24 cm, str. 62, broszura. (pieczątki własn. )
40,00 PLN
Hryniewiecki Bolesław: Zielnik i muzeum botaniczne. (1922)
Hryniewiecki Bolesław: Zielnik i muzeum botaniczne. (1922)
Hryniewiecki Bolesław: Zielnik i muzeum botaniczne. Wskazówki praktyczne: jak zbierać , preparować, konserwować, oznaczać rośliny i układać zbiory botaniczne. Z 18 rysunkami w tekście. Warszawa 1922. Gebeth. i Wolff. 21 cm, str. VII, 209, (1), opr. kart. (grzbiet opr. podklejany)
60,00 PLN
Sandner Henryk: Owady. (Zwierzęta świata)
Sandner Henryk: Owady. (Zwierzęta świata)
Sandner Henryk: Owady. Warszawa 1976. PWN. 25 cm, str. 450, (1), ilustr., opr. pł. z obw. Zwierzęta świata.
20,00 PLN
Cimanowski Jan, Godyń Adolf, Niemczyk Edmund: Ochrona sadów.
Cimanowski Jan, Godyń Adolf, Niemczyk Edmund: Ochrona sadów.
Cimanowski Jan, Godyń Adolf, Niemczyk Edmund: Ochrona sadów. Warszawa 1988. PWRiL. 21 cm, str. 311, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. ogrodnika.
14,00 PLN
Sadowski Andrzej: Sadownictwo dla rolników.
Sadowski Andrzej: Sadownictwo dla rolników.
Sadowski Andrzej: Sadownictwo dla rolników.Wyd. 2. Warszawa 1978. PWN. 24 cm, str. 218, (2), ilustr., opr. karton.
14,00 PLN
Grochowski Wiesław: Jadalne owoce leśne.
Grochowski Wiesław: Jadalne owoce leśne.
Grochowski Wiesław: Jadalne owoce leśne. Wyd. 3. Warszawa 1983. PWRiL. 19 cm, str. 243, opr. karton.
14,00 PLN
Nowość
Darwin Charles: Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl... (1870)
Darwin Charles: Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl... (1870)
Darwin Charles: Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl... Stuttgart 1870. E. Schweizerbart'sche Verlagshanlung 23 cm, str. VIII,530, opr. psk.
150,00 PLN
Grynia Maria: Łąki trzęślicowe Wielkopolski.
Grynia Maria: Łąki trzęślicowe Wielkopolski.
Grynia Maria: Łąki trzęślicowe Wielkopolski. Poznań 1962. PWN. 25 cm, str. (3), 146-268, (1), opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty) Poznańskie Tow. Przyj. Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, t. 13, z. 2
45,00 PLN
Gębarski Kazimierz: 500 zagadek astronomicznych.
Gębarski Kazimierz: 500 zagadek astronomicznych.
Gębarski Kazimierz: 500 zagadek astronomicznych. Warszawa 1968. 19 cm, str. 254, opr. oryg. kart.
12,00 PLN
Świat roślin. Praca zb. pod red. J. Prończuka.
Świat roślin. Praca zb. pod red. J. Prończuka.
Świat roślin. Praca zb. pod red. J. Prończuka. Wyd. 2. Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 517, ilustr. opr. pł. obw.
18,00 PLN
Haber A., Pasławski T., Zaborowski S.: Gospodarstwo łowieckie.
Haber A., Pasławski T., Zaborowski S.: Gospodarstwo łowieckie.
Haber A., Pasławski T., Zaborowski S.: Gospodarstwo łowieckie. Warszawa 1975. PWN. 24 cm, str. 371, ilustr., opr. pł. z obw.
20,00 PLN
Jonard Pierre: Les bles tendres (Triticum vulgare vill.) cultives en France.
Jonard Pierre: Les bles tendres (Triticum vulgare vill.) cultives en France.
Jonard Pierre: Les blés tendres ( Triticum vulgare vill .) cultivés en France. Détermination et caractéristiques culturales par Pierre Jonard. Paris 1951. Inst. National de la Recherche Agronomique. 25 cm, str. 491, ilustr., fotogr., opr. tw. (opr. lekko przybrudzona) Z odręczną dedykacją autora. Publikacja w jęz. francuskim.
30,00 PLN
Świat owadów. Pająki, chrząszcze, pluskwiaki, motyle, ćmy, owady społeczne.
Świat owadów. Pająki, chrząszcze, pluskwiaki, motyle, ćmy, owady społeczne.
Świat owadów. Pająki, chrząszcze, pluskwiaki, motyle, ćmy, owady społeczne. Oprac. zb. Przeł. M. Gajewski. Poznań 2008. Elipsa. 30 cm, str. 255, (1), ilustr. opr. kart. lak. Ilustrowana encyklopedia przyrodnicza.
30,00 PLN
Podbielkowski Zbigniew: Geografia roślin
Podbielkowski Zbigniew: Geografia roślin
Podbielkowski Zbigniew: Geografia roślin. Warszawa 1991. WSiP. 23 cm, str. 518, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Biologia nasion i nasiennictwo. Praca zb. pod red. M. Lityńskiego
Biologia nasion i nasiennictwo. Praca zb. pod red. M. Lityńskiego
Biologia nasion i nasiennictwo. Praca zb. pod red. M. Lityńskiego. Poznań 1970. PWN. 24 cm, str. 404, ilustr., broszura.
18,00 PLN
Dobrowolska Hanna: Gady.
Dobrowolska Hanna: Gady.
Dobrowolska Hanna: Gady. Warszawa 1981. PWN. 24 cm, str. 496, ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Serafiński Włodzimierz i Wielgus-Serafińska Ewa: Ssaki.
Serafiński Włodzimierz i Wielgus-Serafińska Ewa: Ssaki.
Serafiński Włodzimierz i Wielgus-Serafińska Ewa: Ssaki. Warszawa 1976. PWN. 24 cm, 433, (2), ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Krejca Jindrich i Jakabova Anna: Rośliny skalne.
Krejca Jindrich i Jakabova Anna: Rośliny skalne.
Krejca Jindrich i Jakabova Anna: Rośliny skalne. Przeł. H. Grzeszczyk. Warszawa 1982. PWRiL. 20 cm, str. 303, (12), ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Chadwick Dick: Australian native gardening made easy.
Chadwick Dick: Australian native gardening made easy.
Chadwick Dick: Australian native gardening made easy. 3. ed. revised and updated. Australia 2005. Little Hills Press. 30 cm, str. 155, ilustr., fot., opr. tw. z obw.
30,00 PLN
McKie Robin: Małpolud. Opowieść o ewolucji człowieka.
McKie Robin: Małpolud. Opowieść o ewolucji człowieka.
McKie Robin: Małpolud. Opowieść o ewolucji człowieka. Warszawa 2001. Muza SA. BBC. 28 cm, str. 216, opr. tw. z obw.
25,00 PLN
Rośliny Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Rośliny Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Krzyściak -Kosińska Renata, Kosiński Marek: Rośliny Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z. Poznań 2005. Publicat SA. 30 cm, str. 111, ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Friend John Newton: Człowiek i pierwiastki chemiczne  od ognisk epoki kamiennej do cyklotronu.
Friend John Newton: Człowiek i pierwiastki chemiczne od ognisk epoki kamiennej do cyklotronu.
Friend John Newton: Człowiek i pierwiastki chemiczne od ognisk epoki kamiennej do cyklotronu. Warszawa 1959. PWN. 20 cm, str. 551, ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Jerzmanowski Andrzej: Geny i życie. Niepokoje współczesnego biologa.
Jerzmanowski Andrzej: Geny i życie. Niepokoje współczesnego biologa.
Jerzmanowski Andrzej: Geny i życie. Niepokoje współczesnego biologa. Warszawa 2001. Prószyński i S-ka. 21 cm, str. 205, opr. karton. Na ścieżkach nauki.
18,00 PLN
Czarnowski S. Maciej: Zarys ekologii roślin lądowych.
Czarnowski S. Maciej: Zarys ekologii roślin lądowych.
Czarnowski S. Maciej: Zarys ekologii roślin lądowych. Warszawa 1978. PWN. 24 cm, str. 456, (3), ilustr. opr. pł. obw.
18,00 PLN
Atlas roślin chronionych, rzadkich i ginących gminy Chrzanów
Atlas roślin chronionych, rzadkich i ginących gminy Chrzanów
Dubiel Eugeniusz, Gawroński Stefan, Grzegorzek Piotr: Atlas roślin chronionych, rzadkich i ginących gminy Chrzanów. Chrzanów 2000. 23 cm, str. 107, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Hofmann Helga: Ssaki.
Hofmann Helga: Ssaki.
Hofmann Helga: Ssaki. 225 kolor. fot. 180 rys. Warszawa 1998. Muza. 18 cm, str. 254, ilustr. opr. kart. Encyklopedia kieszonkowa.
16,00 PLN
Gerstmeier Roland: Owady i inne stawonogi lądowe. Przewodnik
Gerstmeier Roland: Owady i inne stawonogi lądowe. Przewodnik
Gerstmeier Roland: Owady i inne stawonogi lądowe. Przewodnik umożliwiający rozpoznawanie owadów i innych stawonogów europejskich. Przekł. i oprac. nauk. G. Winiarska. Warszawa 1998. Wyd. Muza. 18 cm, str. 158, liczne ilustr., opr. karton z okł. Enc. kieszonkowa.
18,00 PLN
Hofrichter Robert: Kwiaty. Rozpoznać, podziwiać, chronić.
Hofrichter Robert: Kwiaty. Rozpoznać, podziwiać, chronić.
Hofrichter Robert: Kwiaty. Rozpoznać-podziwiać-chronić. Przeł. E. Turyn i B. Urbańska. Warszawa 2001. KDC. 21cm, str. 190. ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Hensel Wolfgang: Rośliny Alp.
Hensel Wolfgang: Rośliny Alp.
Hensel Wolfgang: Rośliny Alp. Przeł. B. Zych. Warszawa 2001 Bauer Weltbild Media. 20 cm, str. 191, ilustr. opr. kart. lak.
16,00 PLN
Kurhany na Dzikich Polach-dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu.
Kurhany na Dzikich Polach-dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu.
Kurhany na Dzikich Polach-dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu. Oprac. zb. Warszawa 2012 Wyd. UW. 23 cm, str. 194+ płyta CD, ilustr. opr. kart. (Kurhany jako obiekty przyrodnicze).
20,00 PLN
Polakowski Benon: Świat roślinny Warmii i Mazur.
Polakowski Benon: Świat roślinny Warmii i Mazur.
Polakowski Benon: Świat roślinny Warmii i Mazur. Olsztyn 1971. Wyd. Pojezierze. 17 cm, str. 248, tabl. ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Kazimierz Słowik, Barbara Słowik, Jan Cimanowski: Sadownictwo i szkółkarstwo.
Kazimierz Słowik, Barbara Słowik, Jan Cimanowski: Sadownictwo i szkółkarstwo.
Kazimierz Słowik, Barbara Słowik, Jan Cimanowski: Sadownictwo i szkółkarstwo. Wyd. II. Warszawa 1989. PWRiL. 24 cm, str. 293, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Haager Jiri: Rośliny ozdobą domu. 225 barwnych ilustracji.
Haager Jiri: Rośliny ozdobą domu. 225 barwnych ilustracji.
Haager Jiri: Rośliny ozdobą domu. 225 barwnych ilustracji. Przeł. E. Traczewska Zych. Warszawa 1984. PWRiL. 30 cm, str. 280, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Heintze Jerzy: Motyle Polski. Atlas.
Heintze Jerzy: Motyle Polski. Atlas.
Heintze Jerzy: Motyle Polski. Atlas. Cz.1. Wyd. 2. uzup. Warszawa 1990. WSiP. 25 cm, str. 301, (3), ilutr., opr. tw. z obw.
25,00 PLN
Strojny Władysław: Nasze zwierzęta.
Strojny Władysław: Nasze zwierzęta.
Strojny Władysław: Nasze zwierzęta. Warszawa 1981. PWRiL. 24 cm, str. 500, ilustr. w tekście i na osob. tab. opr. pł. obw.
20,00 PLN
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera.
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera.
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera. 127 rycin. Kraków 1963. PAN. 25 cm, str. 316, ilustr. opr. pł. obw.
28,00 PLN
Indonezja. Fauna i flora świata.
Indonezja. Fauna i flora świata.
Indonezja. Fauna i flora świata. Pr. zb. pod red. C. Parry-Crooke. Przekł. M. Jannasz. Warszawa 1995. Muza SA. 33 cm, str. 208, opr. tw.
30,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Mapa zbiorowisk roślinych rezerwatu krajobrazowego
Faliński Janusz Bogdan: Mapa zbiorowisk roślinych rezerwatu krajobrazowego "Dolina rzeki Wałszy"
Faliński Janusz Bogdan: Mapa zbiorowisk roślinych rezerwatu krajobrazowego "Dolina rzeki Wałszy". Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 11, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 12. (pieczątka pryw. księgozb.)
25,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Degeneracja zbiorowisk roślinnych lasu miejskiego w Iławie.
Faliński Janusz Bogdan: Degeneracja zbiorowisk roślinnych lasu miejskiego w Iławie.
Faliński Janusz Bogdan: Degeneracja zbiorowisk roślinnych lasu miejskiego w Iławie. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 13, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 13. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Zbiorowiska roślinne rezerwatu
Faliński Janusz Bogdan: Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Czarnia" w Puszczy Kurpiowskiej.
Faliński Janusz Bogdan: Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Czarnia" w Puszczy Kurpiowskiej. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 12, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 16. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna Wzniesień Górowskich i Niziny Orneckiej.
Faliński Janusz Bogdan: Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna Wzniesień Górowskich i Niziny Orneckiej.
Faliński Janusz Bogdan: Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna Wzniesień Górowskich i Niziny Orneckiej. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 15, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 11. (dedykacja aurora, pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic.
Faliński Janusz Bogdan: Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic.
Faliński Janusz Bogdan: Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic. Warszawa - Białowieża 1967. Wyd. UW. 20 cm, str. 22, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 20.
18,00 PLN
Fijałkowski Dominik: Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny.
Fijałkowski Dominik: Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny.
Fijałkowski Dominik: Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny. Wrocław 1972. Ossol. 24 cm, str.285, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce.
Flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce.
Flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce.. Kraków - Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 217, opr. karton. Zesz. nauk. UJ, PR. bot. zesz. 7.
30,00 PLN
Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem.
Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem.
Klimaszewski Mieczysław, Szafer Władysław, Szafran Bronisław, Urbański Jarosław: Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem. (Z 4. tabl. i 8 fig. w tekście) Warszawa 1950. P.I.G. 25 cm, str. 86, (5), tabl., opr. karton. Państw. Inst. Geolog., biuletyn 24.
25,00 PLN
Fitter R.S.R.: London's natural history. (The new naturalist)
Fitter R.S.R.: London's natural history. (The new naturalist)
Fitter R.S.R.: London's natural history. (The new naturalist). London (1946). Collins. St. James's Place. 22 cm, str. XII, 282, ilustr. w tekście i na tabl., opr. pł. (drobne plamki na opr.)
30,00 PLN
Denisiuk Zygmunt: Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej.
Denisiuk Zygmunt: Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej.
Denisiuk Zygmunt: Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej. Poznań 1963. PWN. 25 cm, str. 132, opr. karton. (egz. nie rozcięty) Poznańskie Tow. Przyj.Nauk. Wydz. Mat.-Przyrod. Prace Komisji Biologicznej, t. 27, z. 2.
50,00 PLN
Dembowski Jan: Psychologia małp.
Dembowski Jan: Psychologia małp.
Dembowski Jan: Psychologia małp. Warszawa 1951. KiW. 23 cm, str. 276, ilustr. opr. ppł. (okładka poplamiona).
15,00 PLN
Dudziak Józef, Gut Stefan; Krzywoń Roman: Osobliwości przyrody między Olzą a górną Wartą.
Dudziak Józef, Gut Stefan; Krzywoń Roman: Osobliwości przyrody między Olzą a górną Wartą.
Dudziak Józef, Gut Stefan; Krzywoń Roman: Osobliwości przyrody między Olzą a górną Wartą. (Katowice) 1956. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 139, (1), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Bursztyn w przyrodzie. Przewodnik i katalog wystawy.
Bursztyn w przyrodzie. Przewodnik i katalog wystawy.
Bursztyn w przyrodzie. Przewodnik i katalog wystawy. Oprac. zb. Warszawa 1983. WG. 22 cm, str. 98, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (+ mapy)
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (+ mapy)
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. Warszawa 1991. Wyd. U.W. 24 cm, str. 227, tabl., opr. karton (+ mapy)
50,00 PLN
Sudnik - Wójcikowska Barbara, Koźniewska Beata: Słownik z zakresu synantropizacji szaty roślinnej.
Sudnik - Wójcikowska Barbara, Koźniewska Beata: Słownik z zakresu synantropizacji szaty roślinnej.
Sudnik - Wójcikowska Barbara, Koźniewska Beata: Słownik z zakresu synantropizacji szaty roślinnej. Warszawa 1988. Wyd. UW. 24 cm, str. 93, opr. karton.
20,00 PLN
Czarnecka Bożena i Janiec Bronisław: Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej.
Czarnecka Bożena i Janiec Bronisław: Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej.
Czarnecka Bożena i Janiec Bronisław: Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej. Lublin 2002. UMCS. 24 cm, str. 231, (1), ilustr. opr. kart. Na karcie tytułowej dedykacja autorów.
20,00 PLN
Czechowski Leszek: Planety widziane z bliska.
Czechowski Leszek: Planety widziane z bliska.
Czechowski Leszek: Planety widziane z bliska. Warszawa 1985. W.P. 18 cm, str. 221, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Boiński Marian: Szata roślinna Borów Tucholskich.
Boiński Marian: Szata roślinna Borów Tucholskich.
Boiński Marian: Szata roślinna Borów Tucholskich. Warszawa 1985. PWN. 21 cm, str. 110, ilutr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Uebele Gustav: Handlexikon der tierärztlichen Praxis. (1938) T.1-2.
Uebele Gustav: Handlexikon der tierärztlichen Praxis. (1938) T.1-2.
Uebele Gustav: Handlexikon der tierärztlichen Praxis. T.1-2. Ulm/Donau 1938-39. J. Ebnersche Verlagsbuchhandlung. 21 cm, str. 859; 520, opr. pł. (pieczątki własn.)
120,00 PLN
Krüger Gergard: Veterinärmedizinische Terminologie (weterynaria)
Krüger Gergard: Veterinärmedizinische Terminologie (weterynaria)
Krüger Gergard: Veterinärmedizinische Terminologie. Leipzig 1959. S. Hirzel Verlag. 22 cm, str. VI, (2), 404, opr. pł.
30,00 PLN
Lehrbuch der Botanik für Hochschulen (1942)
Lehrbuch der Botanik für Hochschulen (1942)
Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Mit 846 Abbild. im Text und 1 farb. Karte. Jena 1942. Verlag von Gustav Fischer. 25 cm, str. XII, 626, opr. pł.
60,00 PLN
France R.H.: Lebenswunder der Pflanzenwelt. (1941)
France R.H.: Lebenswunder der Pflanzenwelt. (1941)
France R.H.: Lebenswunder der Pflanzenwelt. Eine Pflanzenkunde fur Jedermann. Mit 144 Bildern im Text und auf Tafeln. Berlin 1941.Im Deutsches Verlag. 25 cm, str. 332, ilustr., tabl., opr. pł.
40,00 PLN
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas.
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas.
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas. 2. Auflage. Hamburg und Berlin 1986. Verlag Paul Parey. 19 cm, str. 336, liczne ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
A selection of 20th century Botanical Art & Illustration. Catalogue. XI. International Botanical Congress (August 1969).
A selection of 20th century Botanical Art & Illustration. Catalogue. XI. International Botanical Congress (August 1969).
A selection of 20th century Botanical Art & Illustration. Catalogue. Presented at XI. International Botanical Congress (August 1969). Comp. by G. H. M. Lawrence. Pittsburgh, Pennsylvania 1969. The Hunt Bot. Libr. Carnegie-Mellon Univ. 23 cm, str. 168, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka.
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka.
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka. Warszawa 2009. Of. Wyd. Multico. 19 cm, str. 96, ilustr., opr. karton z plastik. okł.
15,00 PLN
Battan Louis: Pogoda.
Battan Louis: Pogoda.
Battan Louis: Pogoda. Przeł. S. Moszkowicz. Warszawa 1979. PWN. 20 cm, str. 182. ilustr. opr. kart. Biblioteka Nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Białowieska stacja geobotaniczna Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 1952 - 1967
Białowieska stacja geobotaniczna Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 1952 - 1967
Białowieska stacja geobotaniczna Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 1952 - 1967. Warszawa - Białowieża 1967. Wyd. UW. 20 cm, str. 40, (16), ilustr., opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 18.
15,00 PLN
Botanika leśna. Notatki z wykładów Bogumiła Pawłowskiego.
Botanika leśna. Notatki z wykładów Bogumiła Pawłowskiego.
Botanika leśna. Notatki z wykładów Bogumiła Pawłowskiego. Kraków 1952. PWN. UJ.29 cm, str. 235, ilustr., broszura (skrypt UJ)
35,00 PLN
Anioł-Kwiatkowska: Flora i zbiorowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic
Anioł-Kwiatkowska: Flora i zbiorowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic
Anioł-Kwiatkowska: Flora i zbiorowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic. Wrocław 1974. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. 24 cm, str. 151, (1), załącz., opr. karton
15,00 PLN
Włodaczyk Zofia: Siedem upraw biblijnych i ich symbolika
Włodaczyk Zofia: Siedem upraw biblijnych i ich symbolika
Włodaczyk Zofia: Siedem upraw biblijnych i ich symbolika. Kraków 2008. Wyd. Salwator. 21 cm, str. 125, ilustr., opr. tw.
16,00 PLN
Groty Kryształowe w Kopalni Soli w Wieliczce.
Groty Kryształowe w Kopalni Soli w Wieliczce.
Groty Kryształowe w Kopalni Soli w Wieliczce. Oprac. zb. pod red. Z. Alexandrowicz. Kraków 2000. PAN. 24 cm, str. 205, ilustr., opr. karton. lak. Studia naturae 46.
30,00 PLN
Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich.
Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich.
Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Oprac. zb. pod kier. A.S. Kostrowickiego. Wrocław 1988. Ossol. 24 cm, str. 134, tabl. opr. karton.Pr. geogr. nr 147.
25,00 PLN
Sourek Josef: Kvetena Krkonos (flora Karkonoszy)
Sourek Josef: Kvetena Krkonos (flora Karkonoszy)
Šourek Josef: Květena Krkonoš - český a polský Krkonošský národní park. Praha 1970. Academia. 25 cm, str. 451, tabl. mapy, opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Szata roślinna Polski. T. 1-2. Oprac. zb. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego.
Szata roślinna Polski. T. 1-2. Oprac. zb. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego.
Szata roślinna Polski. T. 1-2. Oprac. zb. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. Warszawa 1972. PWN. 24 cm, str. 614, (2); 347, (1), ilustr. zał. opr. pł. obw.
60,00 PLN
Świętokrzyski Park Narodowy. Pr. zb. pod red. W. Szafera.
Świętokrzyski Park Narodowy. Pr. zb. pod red. W. Szafera.
Świętokrzyski Park Narodowy. 59 ryc. w tym 2 mapy. Pr. zb. pod red. W. Szafera. Kraków 1959. PAN. 20 cm, str. 199, ilustr., mapy, opr. karton. z obw. Wyd. popularnonaukowe nr 16.
20,00 PLN
Hawks Ellison: Dziwy przyrody.
Hawks Ellison: Dziwy przyrody.
Hawks Ellison: Dziwy przyrody. Z 38 rys. oraz 109 ilustr. na 48 tabl. Przeł. F. Rutkowski. Wyd. 2. Warszawa b.r.w. (1935). Trzaska, Evert i Michalski. 22 cm, str. VIII, 242, ilustr. opr. oryg. kart. Biblioteka Wiedzy T. 15.
25,00 PLN
Kornaś Jan i Medwecka Kornaś Anna: Geografia roślin.
Kornaś Jan i Medwecka Kornaś Anna: Geografia roślin.
Kornaś Jan i Medwecka Kornaś Anna: Geografia roślin. Warszawa 1986. PWN. 24 cm, str. 527, ilustr. opr. ppł.
18,00 PLN
Przyroda i krajobraz Ziemi Koszalińskiej.
Przyroda i krajobraz Ziemi Koszalińskiej.
Przyroda i krajobraz Ziemi Koszalińskiej. Oprac. zb. pod red. I. Cieplika i in. Koszalin 1970. Kosz. Zakł. Graf. 20 cm, str. 214, (1), ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego
Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego
Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. Pod red. R. Kaźmierczakowej. Kraków 2004. PAN. 24 cm, str. 348, tabl., mapa, opr. karton. Studia naturae 49.
50,00 PLN
Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą a Uszwicą
Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą a Uszwicą
Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą a Uszwicą. Oprac. zb. pod red. Ludwika Kaszowskiego. Kraków 1995. Inst. Geog. UJ. 23 cm, str. 331, opr. karton.
35,00 PLN
Smólski Stanisław: Pieniny, przyroda i człowiek.
Smólski Stanisław: Pieniny, przyroda i człowiek.
Smólski Stanisław: Pieniny, przyroda i człowiek. 64 ryc. (fot., rys. i mapy). Kraków 1955. PAN. Zakł. Ochrony Przyrody. 20 cm, str. 224, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa.
Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa.
Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa. Ze wstępem J. Pawłowskiego. Ojców 2006. Nakł. Ojcowskiego Parku Narod. 22 cm, str. XXXVII, [128], ilustr. ,opr. karton lak.
18,00 PLN
Cieśliński Stanisław, Tobolewski Zygmunt: Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola.
Cieśliński Stanisław, Tobolewski Zygmunt: Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola.
Cieśliński Stanisław, Tobolewski Zygmunt: Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola. Warszawa - Białowieża 1988. Wyd. UW. Phytocoenosis, supplementum carpographiae geobotanicae.
20,00 PLN
Raciborski Marian: Zabytki przyrody. Przedruk z oryg. z r. 1908.
Raciborski Marian: Zabytki przyrody. Przedruk z oryg. z r. 1908.
Raciborski Marian: Zabytki przyrody. Przedruk z oryg. z r. 1908. Wstęp i przyp. W. Szafer. Kraków 1947. Nakł. PROP. 21 cm, str. 26, ilustr., opr. karton. PROP, nr 66.
16,00 PLN
Leńkowa Antonina: Dzieje Ligi Ochrony Przyrody w Polsce.
Leńkowa Antonina: Dzieje Ligi Ochrony Przyrody w Polsce.
Leńkowa Antonina: Dzieje Ligi Ochrony Przyrody w Polsce. Warszawa 1968. LOP. 20 cm, str. 200, (2), ilustr. opr. pł. obw.
12,00 PLN
Ochrona Przyrody. (1931) Rocznik 11.
Ochrona Przyrody. (1931) Rocznik 11.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 11. Kraków 1931. 27 cm, str. 228, tabl., opr. karton
80,00 PLN
Ochrona Przyrody. (1928) Rocznik 8.
Ochrona Przyrody. (1928) Rocznik 8.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 8. Kraków 1928. 27 cm, str. 140, tabl., opr. karton.
80,00 PLN
Ochrona Przyrody. (1928) Rocznik 7.
Ochrona Przyrody. (1928) Rocznik 7.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 7. Kraków 1928. 27 cm, str. 145, tabl., opr. karton.
75,00 PLN
Przyroda Pienin w obliczu zmian.
Przyroda Pienin w obliczu zmian.
Przyroda Pienin w obliczu zmian. Oprac. zb. pod red. K. Zarzyckiego. Warszawa Kraków 1982. PWN. 23 cm, str. 578, ilustr. opr. pł. obw.
40,00 PLN
Wika Stanisław: Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej.
Wika Stanisław: Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej.
Wika Stanisław: Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej. Katowice 1986. U.Ś. 24 cm, str. 155, (1), tabl., ilustr., opr. karton. Pr. nauk. Uniwersytetu Śl. nr 815.
40,00 PLN
Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego.
Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego.
Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego. Praca zb. pod red. M. Jezierskiej-Madziar. Poznań 2005. AR. 24 cm, str. 167, ilustr. opr. kart. lak.
16,00 PLN
Park Narodowy na Babiej Górze
Park Narodowy na Babiej Górze
Park Narodowy na Babiej Górze. Oprac. zb. pod red. K. Zabierowskiego. Warszawa - Kraków 1983. PWN. 24 cm, str. 362, tabl., opr. karton.
35,00 PLN
Lityński Marian: Biologiczne podstawy nasiennictwa.
Lityński Marian: Biologiczne podstawy nasiennictwa.
Lityński Marian: Biologiczne podstawy nasiennictwa. Wyd. 2 popr. Warszawa 1982. PWN. 24 cm, str. 487, ilustr. opr. kart.
25,00 PLN
Sendek Andrzej: Flora synantropijna terenów kolejowych węzła kluczborsko - oleskiego.
Sendek Andrzej: Flora synantropijna terenów kolejowych węzła kluczborsko - oleskiego.
Sendek Andrzej: Flora synantropijna terenów kolejowych węzła kluczborsko - oleskiego. Bytom 1973. 24 cm, str. 173, (1), tabl., opr. karton. Rocz. Muz. Górnośl. Przyroda zesz. 6
40,00 PLN
Pokaż:
120 240 360