Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki przyrodnicze

Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Zając M., Zając A.: Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Kraków 1995. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN. 21 cm, str. 303, opr. karton.
40,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. Wrocław 1979. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 428, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.
65,00 PLN
Bielec-Bąkowska Zuzanna - Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania burz w Polsce (1949-1998)
Bielec-Bąkowska Zuzanna - Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania burz w Polsce (1949-1998)
Bielec-Bąkowska Zuzanna: Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania burz w Polsce (1949-1998). Katowice 2002. Wydaw. UŚ. 24 cm, str. 159, (1), mapy w tekście, wykr., opr. karton.
28,00 PLN
Kornaś Jan i Medwecka Kornaś Anna - Geografia roślin.
Kornaś Jan i Medwecka Kornaś Anna - Geografia roślin.
Kornaś Jan i Medwecka Kornaś Anna: Geografia roślin. Warszawa 1986. PWN. 24 cm, str. 527, ilustr. opr. ppł.
25,00 PLN
Ćwikliński Eugeniusz - Flora synantropijna Szczecina. (Monographiae botanicae,  Vol. XXXIII (1970))
Ćwikliński Eugeniusz - Flora synantropijna Szczecina. (Monographiae botanicae, Vol. XXXIII (1970))
Ćwikliński Eugeniusz: Flora synantropijna Szczecina. Warszawa 1970. PWN. PTB. 24 cm, str. 102, (1), tabl, opr. karton. Monographiae botanicae, Vol. XXXIII (1970), red. M. Kostyniuk
20,00 PLN
Zając Eugenia Urszula - Ruderal vegetation of the Bielsko Biała town. (Monographiae botanicae, vol. XL)
Zając Eugenia Urszula - Ruderal vegetation of the Bielsko Biała town. (Monographiae botanicae, vol. XL)
Zając Eugenia Urszula: Ruderal vegetation of the Bielsko Biała town. Warszawa 1974. PWN. PTB. 24 cm, str. 87, (2), tabl., opr. karton. Monographiae botanicae, vol. XL. Red. M. Kostyniuk.
16,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław, Szafer Władysław, Szafran Bronisław, Urbański Jarosław - Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem.
Klimaszewski Mieczysław, Szafer Władysław, Szafran Bronisław, Urbański Jarosław - Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem.
Klimaszewski Mieczysław, Szafer Władysław, Szafran Bronisław, Urbański Jarosław: Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem. (Z 4. tabl. i 8 fig. w tekście) Warszawa 1950. P.I.G. 25 cm, str. 86, (5), tabl., opr. karton. Państw. Inst. Geolog., biuletyn 24. (pieczątka własn.)
30,00 PLN
Gancarz Jan - Cukry.
Gancarz Jan - Cukry.
Gancarz Jan: Cukry. Warszawa 1973. PZWS. 21 cm, str. 137, (3), ilustr, opr. karton.
18,00 PLN
Absalon Damian, Leśniok Mieczysław - Przewodnik przyrodniczy po Rybniku.
Absalon Damian, Leśniok Mieczysław - Przewodnik przyrodniczy po Rybniku.
Absalon Damian, Leśniok Mieczysław: Przewodnik przyrodniczy po Rybniku. Rybnik 1999. Wyd. Infomax. 23 cm, str. 96, ilustr., plan, opr. karton. lak.
20,00 PLN
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz. III. R. VII, 1914, zesz. 4. (1915)
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz. III. R. VII, 1914, zesz. 4. (1915)
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz. III. R. VII (1914) zesz. 4. Warszawa 1915. Nakł. Tow. Nauk. Warszaw. 26 cm, str. 239-337, II, broszura. (egz. nie rozcięty, kruchy papier okł.) Treść (ogólnie): Malinowski E., Dziubałtowski S.: Zrzeszenia roślin na porębach Łysicy; Woyno T.J.: O dyagramach izogon; Smosarski W.: Burze w Królestwie Polskiem w roku 1912.
65,00 PLN
Piórecki Jerzy -  Kotewka - Orzech wodny (Trapa L.) w Polsce.
Piórecki Jerzy - Kotewka - Orzech wodny (Trapa L.) w Polsce.
Piórecki Jerzy: Kotewka - Orzech wodny (Trapa L.) w Polsce. Rozmieszczenie, tempo zanikania stanowisk, użytkowanie i ochrona, biologia, ekologia i hodowla w warunkach półnaturalnych, badania eksperymentalne. Przemyśl 1980. T.P.N. 29 cm, str. 156, (3), ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Piórecki Jerzy, Zarzycki Kazimierz - Arboretum Bolestraszyce.
Piórecki Jerzy, Zarzycki Kazimierz - Arboretum Bolestraszyce.
Piórecki Jerzy, Zarzycki Kazimierz: Arboretum Bolestraszyce. Przewodnik. Wyd. V. uzup. i popr. Bolestraszyce 2010. 24 cm, str. 168, ilustr. opr. karton. lak.
25,00 PLN
Yerly Michel - Ecologie comparée des prairies marécageuses dans les Préalpes de la Suisse occidentale.
Yerly Michel - Ecologie comparée des prairies marécageuses dans les Préalpes de la Suisse occidentale.
Yerly Michel: Ecologie comparée des prairies marécageuses dans les Préalpes de la Suisse occidentale. Zürich 1970. ETH. 21 cm, str. 122, tabl. XI, opr. karton. (pieczątki własn.)
30,00 PLN
Flora Cracoviensis Secunda (atlas). Oprac. M. Zając, A. Zając, B. Zemanek.
Flora Cracoviensis Secunda (atlas). Oprac. M. Zając, A. Zając, B. Zemanek.
Flora Cracoviensis Secunda (atlas). Oprac. M. Zając, A. Zając, B. Zemanek. Kraków 2006. Nakł. Prac. Chorologii Komp. Inst. Bot. UJ. 30 cm, str. 290, (1), plansze, opr. karton.
35,00 PLN
Polish herbaria.  Z. Mirek, L. Musiał, J. Wójcicki.
Polish herbaria. Z. Mirek, L. Musiał, J. Wójcicki.
Polish herbaria. Z. Mirek, L. Musiał, J. Wójcicki. Kraków 1997. Pol. Acad. of Sciences. 21 cm, str. 116, (4), opr. karton.
16,00 PLN
Grynia Maria - Łąki trzęślicowe Wielkopolski.
Grynia Maria - Łąki trzęślicowe Wielkopolski.
Grynia Maria: Łąki trzęślicowe Wielkopolski. Poznań 1962. PWN. 25 cm, str. (3), 146-268, (1), opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty) Poznańskie Tow. Przyj. Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, t. 13, z. 2
45,00 PLN
Mowszowicz Jakub, Olaczek Romuald - Niebieskie Źródła. Przewodnik przyrodniczy po rezerwacie.
Mowszowicz Jakub, Olaczek Romuald - Niebieskie Źródła. Przewodnik przyrodniczy po rezerwacie.
Mowszowicz Jakub, Olaczek Romuald: Niebieskie Źródła. Przewodnik przyrodniczy po rezerwacie. Łódź 1965. Ł.T.N. 20 cm, str. 77, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Misiewicz Józef - Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego.
Misiewicz Józef - Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego.
Misiewicz Józef: Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego. 21 cm, str. 167, opr. karton.
35,00 PLN
Zając Maria - Mountain vascular plants in the Polish Lowlands.
Zając Maria - Mountain vascular plants in the Polish Lowlands.
Zając Maria: Mountain vascular plants in the Polish Lowlands. Kraków 1996. PAN. 24 cm, str. 92, (3), opr. karton. Polish botanical studies, 11.
30,00 PLN
Ochrona Przyrody. (1931) Rocznik 11.
Ochrona Przyrody. (1931) Rocznik 11.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 11. Kraków 1931. 27 cm, str. 228, tabl. (7), opr. karton (drobne plamki, brak jednej tablicy)
75,00 PLN
Obszary chronione w Polsce. Pod red. Janusza Radziejowskiego. + Walczak Małgorzata: Obszary chronione w Polsce. Aneks.
Obszary chronione w Polsce. Pod red. Janusza Radziejowskiego. + Walczak Małgorzata: Obszary chronione w Polsce. Aneks.
Obszary chronione w Polsce. Pod red. Janusza Radziejowskiego. Wyd. 2 zaktualiz. i uzup. Warszawa 1996. Dział Informacji i Wydawnictw IOŚ. 24 cm, str. [2], 234, [1]; [2] k. tabl. złoż., [3] k. tabl. kolor., fot., mapy, wykr., opr. karton. + Walczak Małgorzata: Obszary chronione w Polsce.Aneks. Warszawa 1998. Instytut Ochrony Środowiska. 24 cm, str. 39, mapa, opr. karton.
40,00 PLN
Dyakowska Jadwiga - Przymierze z przyrodą (podstawowe pojęcia i znaczenie ochrony przyrody).
Dyakowska Jadwiga - Przymierze z przyrodą (podstawowe pojęcia i znaczenie ochrony przyrody).
Dyakowska Jadwiga: Przymierze z przyrodą (podstawowe pojęcia i znaczenie ochrony przyrody). Lwów - Warszawa (1938). Książnica - Atlas. 20 cm, str. 79, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. biolog. z.9. (nieaktualne pieczęcie, sygnatury, ubytki okł. - kruchy papier).
25,00 PLN
Massalski Edmund - Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego.
Massalski Edmund - Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego.
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego. Kraków 1962. W.A.iF. Kiel. Tow. Nauk. 25 cm, str. 119, (1); k. (80) tabl. ilustr., opr. pł.
28,00 PLN
Folia geographica. Series geographica - physica. Vol. XIII. (1980)
Folia geographica. Series geographica - physica. Vol. XIII. (1980)
Folia geographica. Series geographica - physica. Vol. XIII. Wrocław 1980. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 161, mapki w tekście, opr. karton. 30,00 Treść (ogólnie): Bogacz: Budowa geologiczna miejskiego woj. krakowskiego; Gilewska, Starkel: Rzeźba miejskiego woj. krakowskiego; Dynowska: Stosunki wodne miejskiego woj. krakowskiego; Komornicki: Gleby miejskiego woj. krakowskiego; Medwecka-Kornaś, Zając: Szata roślinna miejskiego woj. krakowskiego; Pawłowski: Zróżnicowanie faunistyczne miejskiego woj. krakowskiego; Czeppe, German: Regiony fizycznogeograficzne miejskiego woj. krakowskiego; Waksmundzki: Problemy sozologiczne miejskiego woj. krakowskiego.
30,00 PLN
Trepka Andrzej - Zwierzęta wychodzą z mórz.
Trepka Andrzej - Zwierzęta wychodzą z mórz.
Trepka Andrzej: Zwierzęta wychodzą z mórz. Katowice 1977. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 431, (1), tabl. ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Problemy zagospodarowania ziem górskich. Nr 23. (1983)
Problemy zagospodarowania ziem górskich. Nr 23. (1983)
Problemy zagospodarowania ziem górskich. Nr 23. Oprac. zb. Red. K. Zabierowski Warszawa 1983. PWN. 23 cm, str. 249, opr. karton.
30,00 PLN
Kowal Tadeusz - Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową.
Kowal Tadeusz - Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową.
Kowal Tadeusz: Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową. Wrocław 1965. Wr. Tow. Nauk. 23 cm, str. 67, opr. kart.
25,00 PLN
Kaznowski Kazimierz - Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. (1929)
Kaznowski Kazimierz - Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. (1929)
Kaznowski Kazimierz: Zabytkowa roślinność pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. Osobne odb. z zesz. IX Ochrony Przyrody. Kraków 1929. Nakł. PROP. 28 cm, str. 4, tab. 2, broszura. (okł. lekko naddarta wzdłuż zgięcia)
25,00 PLN
Pacyna Anna - Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie)
Pacyna Anna - Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie)
Pacyna Anna: Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie). Kraków 2004. Nakł. Inst. Bot. UJ. 24 cm, str. 367, opr. karton. Pr. Bot. nr 38. (dedykacja)
45,00 PLN
Zawistowski Feliks - Sposoby wyróżniania siedlisk łąk trzęślicowych dla celów przedmelioracyjnych na przykładzie łąk doliny Gąsawki. (Roczniki nauk rolniczych T.106, ser.D.)
Zawistowski Feliks - Sposoby wyróżniania siedlisk łąk trzęślicowych dla celów przedmelioracyjnych na przykładzie łąk doliny Gąsawki. (Roczniki nauk rolniczych T.106, ser.D.)
Sposoby wyróżniania siedlisk łąk siedliskowych. Warszawa 1963. PWRiL. PAN. 24 cm, str. 112, broszura. Roczniki nauk rolniczych T.106, ser.D - monografie.
40,00 PLN
Wkład wileńskiego ośrodka naukowego w przyrodnicze poznanie kraju 1781-1842. Praca zb. pod red. J. Babicza i W. Grębeckiej.
Wkład wileńskiego ośrodka naukowego w przyrodnicze poznanie kraju 1781-1842. Praca zb. pod red. J. Babicza i W. Grębeckiej.
Wkład wileńskiego ośrodka naukowego w przyrodnicze poznanie kraju 1781-1842. Praca zb. pod red. J. Babicza i W. Grębeckiej. Wrocław 1988. Ossol. 24 cm, str, 298, ilustr. opr. kart.
50,00 PLN
Towpasz Krystyna - Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego
Towpasz Krystyna - Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego
Towpasz Krystyna: Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. Kraków 1990. UJ. 24 cm, str. 242, opr. karton. Pr. hab. nr 178.
35,00 PLN
Wojtusiakowa Halina - Materiały do flory Litwy (1938)
Wojtusiakowa Halina - Materiały do flory Litwy (1938)
Wojtusiakowa Halina: Materiały do flory Litwy. Z 16 fot. i 2 mapkami. Warszawa 1938. Nakł. Tow. Nauk. Warsz. 24 cm, str. (2), 87; 16 ilust. na 8 tabl.; mapki 2, opr. oryg. karton. Planta polonica vol. VII.2.
50,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. Wrocław 1986. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 343, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.
65,00 PLN
Medwecka Biegańska Maria ; Heynar Wilhelmina - Gęstość sieci wodnej na Wyżynie Małopolskiej. (1926)
Medwecka Biegańska Maria ; Heynar Wilhelmina - Gęstość sieci wodnej na Wyżynie Małopolskiej. (1926)
Medwecka Biegańska Maria: Gęstość sieci wodnej w zachodniej części Wyżyny Małopolskiej. Z dodatkiem Wilhelmina Heynar: Gęstość sieci wodnej w środkowej części Wyżyny Małopolskiej. Kraków 1926. Nakł. Księg. Orbis. 23 cm, str. 74, tabl. III, opr. brosz.
35,00 PLN
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.IX. Cz. VII. Oprac. M. Koczwara (Umbelliferae)
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.IX. Cz. VII. Oprac. M. Koczwara (Umbelliferae)
Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.IX. Pod red. Wł. Szafera, B. Pawłowskiego. Dwuliścienne wolnopłatkowe - dwuokwiatowe. Cz. VII. Oprac. M. Koczwara. Warszawa 1960. PWN. 24 cm, str. 137, ilustr. , opr. karton.
50,00 PLN
Sulma Tadeusz: Kornuty - rezerwat na Łemkowszczyźnie. Wyspowe stanowisko kosodrzewiny (Pinus Mughus Scop.) w Beskidach Niskich.
Sulma Tadeusz: Kornuty - rezerwat na Łemkowszczyźnie. Wyspowe stanowisko kosodrzewiny (Pinus Mughus Scop.) w Beskidach Niskich.
Sulma Tadeusz: Kornuty - rezerwat na Łemkowszczyźnie. Wyspowe stanowisko kosodrzewiny (Pinus Mughus Scop.) w Beskidach Niskich) Nadbitka z XVI R. Ochrony Przyrody. Kraków 1936. 25 cm, str. 57-73, ilustr., broszura. (podpis własn.).
40,00 PLN
Staszkiewicz Jerzy, Witkowski Zbigniew - Ziemia Sądecka. (Przyroda polska)
Staszkiewicz Jerzy, Witkowski Zbigniew - Ziemia Sądecka. (Przyroda polska)
Staszkiewicz Jerzy, Witkowski Zbigniew: Ziemia Sądecka. Warszawa 1986. WP. 17 cm, str. 168, tabl. ilustr., mapka, opr. karton. Seria Przyroda polska.
18,00 PLN
Wojterski Teofil - Babia Góra. (Przyroda polska)
Wojterski Teofil - Babia Góra. (Przyroda polska)
Wojterski Teofil: Babia Góra. Warszawa 1983. WP. 17 cm, str. 177, (3), tabl. ilustr., opr. karton. Seria Przyroda polska.
18,00 PLN
Głowaciński Zbigniew, Michalik Stefan - Kotlina Sandomierska. (Przyroda polska)
Głowaciński Zbigniew, Michalik Stefan - Kotlina Sandomierska. (Przyroda polska)
Głowaciński Zbigniew, Michalik Stefan: Kotlina Sandomierska. Warszawa 1979. WP. 17 cm, str. 196, (4), tabl. ilustr., opr. karton. Seria Przyroda polska.
18,00 PLN
Gleby typu czerwono- ziemnego i rędziny jurajskie. (Roczniki nauk rolniczych T.120)
Gleby typu czerwono- ziemnego i rędziny jurajskie. (Roczniki nauk rolniczych T.120)
Gleby typu czerwono-ziemnego i rędziny jurajskie. Warszawa 1966. PWRiL. PAN. 24 cm, str. 128, broszura Roczniki nauk rolniczych T.120, ser.D - monografie.
30,00 PLN
Dobrzański Bogdan - Zarys geografii gleb
Dobrzański Bogdan - Zarys geografii gleb
Dobrzański Bogdan: Zarys geografii gleb. Warszawa 1966. PWN. 24 cm, str. 174, tabl., opr. karton. (dedyk. autora)
25,00 PLN
Musierowicz A., Konecka - Betley K., Kuźnicki F. - Zagadnienie typologii gleb wytworzonych z lessów.
Musierowicz A., Konecka - Betley K., Kuźnicki F. - Zagadnienie typologii gleb wytworzonych z lessów.
Musierowicz A., Konecka - Betley K., Kuźnicki F.: Zagadnienie typologii gleb wytworzonych z lessów. Warszawa 1963. PWRiL. PAN. 24 cm, str. 112, obroszura Roczniki nauk rolniczych, T.104, ser.D - monografie.
30,00 PLN
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo szczegółowe.
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo szczegółowe.
Musierowicz A.: Gleboznawstwo szczegółowe. Warszawa 1953. PWRiL. 24 cm, str. 288, (4), ilustr., tabl., opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo ogólne.
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo ogólne.
Musierowicz Arkadiusz: Gleboznawstwo ogólne. Warszawa 1951. PWRiL. 24 cm, str. 464, (4), ilustr., tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Wpływ intensyfikacji rolnictwa na środowisko przyrodnicze. Cz.II.  (Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, z.117.)
Wpływ intensyfikacji rolnictwa na środowisko przyrodnicze. Cz.II. (Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, z.117.)
Wpływ intensyfikacji rolnictwa na środowisko przyrodnicze. Cz.II. Warszawa 1976. PWN. 22 cm, str. 408, (1), tabl., opr. karton. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, z.117.
35,00 PLN
Zając Maria - Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego.
Zając Maria - Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego.
Zając Maria: Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego. Kraków 1989. Nakł. UJ. 24 cm, str. 199, opr. karton. Pr. bot. zesz. 19.
50,00 PLN
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej.
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej.
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej. Warszawa - Kraków 1978. PWN. 24 cm, str. 221, ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona.
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona.
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona. Warszawa 1973. PWN. 24 cm, str. 202, ilustr., opr. karton. (+ Tabele i rysunki. Teczka) Pr. Białostoc. Tow. Nauk. nr 19. (teczka karton. lekko podniszczona)
45,00 PLN
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria -Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina)
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria -Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina)
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria: Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina). Szczecin 1993. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. 24 cm, str. 153, opr. karton. (plamka na okł., pryw. dedykacja)
45,00 PLN
Kępczyński Klemens, Ceynowa - Giełdon Mirosława - Obserwacje nad roślinnością Zalewu Koronowskiego
Kępczyński Klemens, Ceynowa - Giełdon Mirosława - Obserwacje nad roślinnością Zalewu Koronowskiego
Kępczyński Klemens, Ceynowa - Giełdon Mirosława: Obserwacje nad roślinnością Zalewu Koronowskiego. Warszawa - Poznań 1972. PWN. 24 cm, str. 68, ilustr. opr. karton
25,00 PLN
Gembarzewski Hubert - Użytki zielone wybranych regionów w Sudetach.
Gembarzewski Hubert - Użytki zielone wybranych regionów w Sudetach.
Gembarzewski Hubert: Użytki zielone wybranych regionów w Sudetach. Warszawa 1971. PWN. PAN. 24 cm, str. 43, (6), opr. karton.
18,00 PLN
Podbielkowski Zbigniew, Tomaszewicz Henryk - Zarys hydrobotaniki.
Podbielkowski Zbigniew, Tomaszewicz Henryk - Zarys hydrobotaniki.
Podbielkowski Zbigniew, Tomaszewicz Henryk: Zarys hydrobotaniki. Warszawa 1979. PWN. 21 cm, str. 530, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, styczeń-luty 1946. Nr  1/2.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, styczeń-luty 1946. Nr 1/2.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, styczeń-luty 1946. Nr 1/2. Nakł. PROP. 21 cm, str. 64, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, marzec-kwiecień 1946. Nr  3/4.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, marzec-kwiecień 1946. Nr 3/4.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, marzec-kwiecień 1946. Nr 3/4. Nakł. PROP. 21 cm, str. 70, (2), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, maj-czerwiec 1946. Nr  5/6.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, maj-czerwiec 1946. Nr 5/6.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, maj-czerwiec 1946. Nr 5/6. Nakł. PROP. 21 cm, str. 72, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, lipiec-sierpień 1946. Nr  7/8.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, lipiec-sierpień 1946. Nr 7/8.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, lipiec-sierpień 1946. Nr 7/8. Nakł. PROP. 21 cm, str. 80, opr. karton.
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, wrzesień-październik 1946. Nr  9/10
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, wrzesień-październik 1946. Nr 9/10
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.II. Kraków, wrzesień-październik 1946. Nr 9/10. Nakł. PROP. 21 cm, str. 76, opr. karton.
25,00 PLN
The limnological character of the river Barycz drainage area with special reference  to its carp ponds. Ed. by M. Stangenberg. (XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.)
The limnological character of the river Barycz drainage area with special reference to its carp ponds. Ed. by M. Stangenberg. (XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.)
The limnological character of the river Barycz drainage area with special reference to its carp ponds. Ed. by M. Stangenberg. Cracow 1965. PWN. 20 cm, str. 37, (1), opr. karton. XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.
30,00 PLN
Mazury. Part 1. Ed. by K. Patalas. (XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.)
Mazury. Part 1. Ed. by K. Patalas. (XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.)
Mazury. Part 1. Ed. by K. Patalas. Cracow 1965. PWN. 20 cm, str. 63, (1), tabl., ilustr., opr. karton. XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.
30,00 PLN
Pokaż:
60 120 180