Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki przyrodnicze

Szczeciński Czesław: Meteorologia dla wszystkich.
Szczeciński Czesław: Meteorologia dla wszystkich.
Szczeciński Czesław: Meteorologia dla wszystkich. Wyd. 3. popr. i uzup. Warszawa 1962. Wyd. Komunikacji i Łączności. 21 cm, str. 254, (2), tabl., ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Cihar Jiri, Kovanda Miroslav: Horske rostliny ve fotografii.
Cihar Jiri, Kovanda Miroslav: Horske rostliny ve fotografii.
Cihar Jiri, Kovanda Miroslav: Horske rostliny ve fotografii. Praha 1983. SZN. 21 cm, str. 351, (1), ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 3.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 3.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 3. Moskwa 1957. Izd. Akad. Nauk SSSR. 26 cm, str. 337-510, (2), tabl., ilustr., broszura. (pieczętki własn., dopisek na okł.)
30,00 PLN
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 4.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 4.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 4. Moskwa 1957. Izd. Akad. Nauk SSSR. 26 cm, str. 513-674, (2), tabl., ilustr., broszura. (pieczętki własn., dopisek na okł., lekko uszkodz. grzbiet)
30,00 PLN
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 6.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 6.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 6. Moskwa 1957. Izd. Akad. Nauk SSSR. 26 cm, str. 829-985, (3), tabl., ilustr., broszura. (pieczętki własn., dopisek na okł.)
30,00 PLN
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 12.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 12.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 12. Moskwa 1957. Izd. Akad. Nauk SSSR. 26 cm, str. (3), 1742-1865, (1), broszura. (pieczętki własn., dopisek na okł., plamki)
25,00 PLN
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. (Cracovie 1947).
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. (Cracovie 1947).
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1947. Imprimerie de l'Universite. Nakł. PAU. 26 cm, str.180, tablice, broszura. (No 1-10 B Janvier-Decembre 1946) (egz. częściowo nie rozcięty)
60,00 PLN
Hron Frantisek, Zejbrlik: Kapesni atlas rosliny poli a zahrad.
Hron Frantisek, Zejbrlik: Kapesni atlas rosliny poli a zahrad.
Hron Frantisek, Zejbrlik: Kapesni atlas rosliny poli a zahrad. Praha 1974. SPN. 17 cm, str. 403 (3), ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Krotoska Teresa: Pory roku w życiu roślin. Obserwacje fenologiczne w zespołach roślinnych.
Krotoska Teresa: Pory roku w życiu roślin. Obserwacje fenologiczne w zespołach roślinnych.
Krotoska Teresa: Pory roku w życiu roślin. Obserwacje fenologiczne w zespołach roślinnych. Poznań 1958. PWN. 21 cm, str. 69, (3); ilustr. 35 na tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVII, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVII, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVII, seria B. Botanika. Warszawa - Poznań 1974. PWN. 25 cm, str. 266, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod.
35,00 PLN
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVIII, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVIII, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVIII, seria B. Botanika. Warszawa - Poznań 1975. PWN. 25 cm, str. 214, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod.
35,00 PLN
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXX, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXX, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXX, seria B. Botanika. Warszawa - Poznań 1978. PWN. 25 cm, str. 208 (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod.
35,00 PLN
Starea fitosanitara in Romania in anul 1934-1935. (1936)
Starea fitosanitara in Romania in anul 1934-1935. (1936)
Starea fitosanitara in Romania in anul 1934-1935. De Tr. Savulescu, A. Aronescu, C. Sandu-Ville, V. Alexandri. Bucuresti 1936. M.O. Impr. National. Inst. de Cercetari Agromon. al Romaniei. 24 cm, str. 96, (1), ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Pierwszy zjazd fizjografów polskich w Krakowie. (1924)
Pierwszy zjazd fizjografów polskich w Krakowie. (1924)
Pierwszy zjazd fizjografów polskich w Krakowie. Kraków 1924. Nakł. PAU. 23 cm, str.30, broszura (pieczątka własn.)
40,00 PLN
Bioriznomanittia Kamjancia-Podilskoho. Poperednij krytycznyj perełik inwentaryzaciji rosłyn, hrybiw ta twaryn. (Różnorodność biologiczna Kamieńca Podolskiego)
Bioriznomanittia Kamjancia-Podilskoho. Poperednij krytycznyj perełik inwentaryzaciji rosłyn, hrybiw ta twaryn. (Różnorodność biologiczna Kamieńca Podolskiego)
Bioriznomanittia Kamjancia-Podilskoho. Poperednij krytycznyj perełik inwentaryzaciji rosłyn, hrybiw ta twaryn. (Różnorodność biologiczna Kamieńca Podolskiego). Koncep. A.A.Levanets, M.V. Shevera, J.V. Manturova. Lwów 2004. Liga-Press. Format: 21x30 cm, str. 180, ilustr., opr. tw.
50,00 PLN
Celiński Florian, Filipek Marian: Flora i zespoły roślinne leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. (Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.IV.)
Celiński Florian, Filipek Marian: Flora i zespoły roślinne leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. (Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.IV.)
Celiński Florian, Filipek Marian: Flora i zespoły roślinne leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. Poznań 1958. PWN. 25 cm, str. 407, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod.. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.IV. (egz. częściowo nie rozcięty)
50,00 PLN
Acta biologica et medica. T.VIII, fasc. III.
Acta biologica et medica. T.VIII, fasc. III.
Acta biologica et medica. T.VIII, fasc. III. Gdańsk 1964. GTN. 24 cm, str. (4), 112, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Isajew S.I., Puszkow N.W.: Zorze polarne. (Biblioteka Problemów)
Isajew S.I., Puszkow N.W.: Zorze polarne. (Biblioteka Problemów)
Isajew S.I., Puszkow N.W.: Zorze polarne. Przekł. M. Kozłowski. Warszawa 1961. PWN. 21 cm, str. 164, (3), opr. pł. z obw. Bibl. Problemów.
16,00 PLN
Chapman L.J., Putnam D.F.: The physiography of Southern Ontario.
Chapman L.J., Putnam D.F.: The physiography of Southern Ontario.
Chapman L.J., Putnam D.F.: The physiography of Southern Ontario. 2nd ed. Canada (repr., with revision, 1973). Publ. for by Ontario Research Foud. by Univ. of Toronto Press. 24 cm, str. XIV, 386, ilustr., (+mapy - osobno), opr. karton.
60,00 PLN
Historia nauk biologicznych i medycznych. Z.19. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. B)
Historia nauk biologicznych i medycznych. Z.19. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. B)
Historia nauk biologicznych i medycznych. Z.19. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. B). Warszawa 1970. PWN. 24 cm, str. 200, opr. karton.
45,00 PLN
Jentys-Szaferowa Janina: Budowa błon pyłków leszczyny, woskownicy i europejskich brzóz oraz rozpoznawanie ich w stanie kopalnym. (1929)
Jentys-Szaferowa Janina: Budowa błon pyłków leszczyny, woskownicy i europejskich brzóz oraz rozpoznawanie ich w stanie kopalnym. (1929)
Jentys-Szaferowa Janina: Budowa błon pyłków leszczyny, woskownicy i europejskich brzóz oraz rozpoznawanie ich w stanie kopalnym. Kraków 1929. Nakł. PAU. 24 cm, str. 41, tabl. 4, broszura. Rozprawy Wydz. Mat.-Przyrod.. T.68, dz. B 1928 (Ser. III, t. 28) nr 5.
60,00 PLN
Koehler Piotr: Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000)
Koehler Piotr: Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000)
Koehler Piotr: Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000). Kraków 2004. Inst. Bot. im. Szafera. PAN. 24 cm, str. 459, opr. karton. (pryw. dedykacja)
45,00 PLN
Loch Jan: Dolina potoku Turbacz. Przewodnik po ścieżce przyrodniczej.
Loch Jan: Dolina potoku Turbacz. Przewodnik po ścieżce przyrodniczej.
Loch Jan: Dolina potoku Turbacz. Przewodnik po ścieżce przyrodniczej. Poręba Wielka 1998. Wyd. Gorczański Park Narod. 24 cm, str. 31, tabl ilustr., opr. karton
12,00 PLN
Gessner Fritz: Hydrobotanik. Band 1.
Gessner Fritz: Hydrobotanik. Band 1.
Gessner Fritz: Hydrobotanik. Die physiologischen Grundlagen der Pflanzenverbreitung im Wasser. 1. Energiehaushalt. Berlin 1955. Veb Deutscher Verlag der Wissenschaften 24 cm, str. (12), 517, ilustr., tabl., opr. pł. (exlibris)
40,00 PLN
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz. III. R. VII, zesz. 4. (1914)
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz. III. R. VII, zesz. 4. (1914)
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz. III. R. VII, zesz. 4. Warszawa 1914. Nakł. Tow. Nauk. Warszaw. 26 cm, str. 239-337, II, broszura. (egz. nie rozcięty, kruch papier okł.)
60,00 PLN
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LIX, r. 1934. zesz. IV.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LIX, r. 1934. zesz. IV.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LIX, r. 1934. zesz. IV. 24 cm, str. (1), 322-396, ilustr., tabl., broszura.
65,00 PLN
Kuczyńska Irena: Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. I. Zbiorowiska leśne.
Kuczyńska Irena: Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. I. Zbiorowiska leśne.
Kuczyńska Irena: Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. I. Zbiorowiska leśne. Wrocław 1973. PWN. 24 cm, str. 92, tabl pod opaską, opr. karton. Acta Univ. Wratisl. Pr. bot. XV.
45,00 PLN
Izdebski Krystyn: Grądy na Roztoczu Środkowym.
Izdebski Krystyn: Grądy na Roztoczu Środkowym.
Izdebski Krystyn: Grądy na Roztoczu Środkowym. Warszawa 1962. PWN. 24 cm, str. 62, tabl., opr. karton. Ekologia Polska - ser. A, t.X, nr 18.
30,00 PLN
Phytosoziologische Studien uber die Hochgebirgsvegetation der Rila Planina in Bulgarien (Studia fitosocjologiczne nad wysokogórską roślinnością gór Riła w Bułgarii) (1937)
Phytosoziologische Studien uber die Hochgebirgsvegetation der Rila Planina in Bulgarien (Studia fitosocjologiczne nad wysokogórską roślinnością gór Riła w Bułgarii) (1937)
Phytosoziologische Studien uber die Hochgebirgsvegetation der Rila Planina in Bulgarien (Studia fitosocjologiczne nad wysokogórską roślinnością gór Riła w Bułgarii) von I. Horvat, B. Pawłowski, J. Walas. Cracovie 1937. Extr. du Bullet. de l'Academie des Sciences de Cracovie. 25 cm, str. (1), 160-189, tabl., broszura. (kruchy papier opr.)
30,00 PLN
Popov M.G.: Ocierk rastitelnosti i flory Karpat.
Popov M.G.: Ocierk rastitelnosti i flory Karpat.
Popov M.G.: Ocierk rastitelnosti i flory Karpat. Moskwa 1949. Izd. M.O.I.P. 26 cm, str. 302, ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Weeds of the North Central States.
Weeds of the North Central States.
Weeds of the North Central States. Urbana, Illinois 1954. Univ. of Illinois. Agricultural Exp. Station. Circula 718. 23 cm, str. 239, (1), ilustr., opr. karton. (pieczątka własn.)
40,00 PLN
Jirasek Vaclav, Stary Frantisek: Kapesni atlas lecivych rostlin.
Jirasek Vaclav, Stary Frantisek: Kapesni atlas lecivych rostlin.
Jirasek Vaclav, Stary Frantisek: Kapesni atlas lecivych rostlin. Il. F. Severa. Praha 1986. SPN. 17 cm, str. 319 (1), ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Szafer Władysław: Element górski we florze niżu polskiego. (1930)
Szafer Władysław: Element górski we florze niżu polskiego. (1930)
Szafer Władysław Element górski we florze niżu polskiego. Kraków 1930. Nakł. PAU. 24 cm, str. 112, tabl. 17, broszura. Rozprawy Wydz. Mat.-Przyrod. T. 9, dz. B 1929 (Ser. III, t. 29) nr 3. (zniszczona okł., pieczątka nieaktual.)
65,00 PLN
Zarzycki  Kazimierz: Zarastanie żwirowisk Skawicy i Skawy.
Zarzycki Kazimierz: Zarastanie żwirowisk Skawicy i Skawy.
Zarzycki Kazimierz: Zarastanie żwirowisk Skawicy i Skawy. (Osobne odb. Fargm. Floristica et Geobotanica. Ann. II, pars I) Kraków 1956. Pol. Tow. Bot. 24 cm, str. (3), 112-142, tabl., broszura. Dedykacja autora.
30,00 PLN
Bąkowski Z.: Versuch einer Klassifizierung der Chondriokinese bei Kormophyen.
Bąkowski Z.: Versuch einer Klassifizierung der Chondriokinese bei Kormophyen.
Bąkowski Z.: Versuch einer Klassifizierung der Chondriokinese bei Kormophyen. (Odb. z Soc. Bot. Pol. Vol.XV, nr 4. 1938) Warszawa 1939. Nakł. Pol. Tow. Bot. 24 cm, str. (1), 324-369, ilustr., broszura. (okł. podniszczona, naklejka z sygn.) Dedykacja autora.
20,00 PLN
Bibliographia botanica Cechoslovaca 1973-1974
Bibliographia botanica Cechoslovaca 1973-1974
Bibliographia botanica Cechoslovaca 1973-1974. Pruhonice u Prahy 1978. Bot. ustav CSAV. 20 cm str. 563, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Bibliographia botanica Cechoslovaca 1965-1966
Bibliographia botanica Cechoslovaca 1965-1966
Bibliographia botanica Cechoslovaca. 1965-1966. Pruhonice u Prahy 1970. Bot. ustav CSAV. 20 cm str. 440, (1), mapa, opr. karton
30,00 PLN
Bugała Władysław: Arboretum kórnickie.
Bugała Władysław: Arboretum kórnickie.
Bugała Władysław: Arboretum kórnickie. Przewodnik. Warszawa - Poznań 1978 PWN. 20 cm, str. 142, (2), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Urbaniak Urszula: Wydmy Kotliny Płockiej.
Urbaniak Urszula: Wydmy Kotliny Płockiej.
Urbaniak Urszula : Wydmy Kotliny Płockiej. Warszawa 1967. PAN. W.G. 24 cm, str. 79, tabl., opr. karton. Pr. geogr. nr 61.
18,00 PLN
Dąbska Izabela: Roślinne zbiorowiska jeziorne okolic Sierakowa i Międzychodu.
Dąbska Izabela: Roślinne zbiorowiska jeziorne okolic Sierakowa i Międzychodu.
Dąbska Izabela: Roślinne zbiorowiska jeziorne okolic Sierakowa i Międzychodu. Poznań 1961. PWN. 25 cm, str. 119, (1), opr. karton. PTPN. Wydz. mat.przyrod. Pr. kom. biolog. T.XXIII, z.4.
30,00 PLN
Krawiecowa Aniela: Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania
Krawiecowa Aniela: Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania
Krawiecowa Aniela: Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania. Poznań 1951. P.T.P.N. 26 cm, str. (2), 131, (1), opr. karton. (podpis własn.)
30,00 PLN
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU. Ser. III, T.25/26. Dział A/B 1925/1926.
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU. Ser. III, T.25/26. Dział A/B 1925/1926.
Rozprawy Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego PAU. Ser. III, T.25/26. Dział A/B 1925/1926. (og. zb. t.65/66) Kraków 1928. Nakł. PAU. 25 cm, str. (4), 339, tabl., opr. karton.
90,00 PLN
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Reihe B: Biologische Wissenschaften. (1915)
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Reihe B: Biologische Wissenschaften. (1915)
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Reihe B: Biologische Wissenschaften. (No 6-7 B, Juin Juillet 1915).Cracovie 1915. Impr. de l'Universite. 26 cm, str. 113-240, broszura.
45,00 PLN
Zielski Andrzej: Zespoły leśne Pojezierza Brodnickiego oraz wpływ na nie gospodarki leśnej i turystyki.
Zielski Andrzej: Zespoły leśne Pojezierza Brodnickiego oraz wpływ na nie gospodarki leśnej i turystyki.
Zielski Andrzej: Zespoły leśne Pojezierza Brodnickiego oraz wpływ na nie gospodarki leśnej i turystyki. Warszawa 1978. PWN. 24 cm, str. 85, opr. karton. (dedykacja autora)
20,00 PLN
Cempulik Piotr, Holeksa Krystyna: Przyroda Sosnowca.
Cempulik Piotr, Holeksa Krystyna: Przyroda Sosnowca.
Cempulik Piotr, Holeksa Krystyna: Przyroda Sosnowca. (Wyd.2, uzup.) Sosnowiec 2008. Pol. Tow. Przyjaciół Przyrody "pro Natura". Urząd Miasta w Sosnowcu. 24 cm, str. 96, ilustr., opr. karton. lak.
18,00 PLN
Przyroda województwa katowickiego. (Red. Krzysztof Rostański)
Przyroda województwa katowickiego. (Red. Krzysztof Rostański)
Przyroda województwa katowickiego. Pr. pod red. Krzysztofa Rostańskiego. Krzeszowice (1997) Wyd. Kubajak. 23 cm, str. 191, (1), mapa, ilustr., opr. karton. lak.
20,00 PLN
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S., Stecki K. Sokołowski M.: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil III, IV, V. (Zespoły roślinne w Tatrach) 1927
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S., Stecki K. Sokołowski M.: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil III, IV, V. (Zespoły roślinne w Tatrach) 1927
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S., Stecki K. Sokołowski M.: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil III, IV, V. (Zespoły roślinne w Tatrach) Cracovie 1927. Imprimerie de l'Universite. Nakł. PAU. 26 cm, str.(4), 144, tablice, mapki, broszura. Tekst w jęz. niem. (okł. mocno podniszczona, zagięcia pierwszych kart)
180,00 PLN
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. (1932)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. (1932)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. Kraków 1932. Nakł. AU. 24 cm, str. LI, 209, broszura. (brak tylnej części okł., egz. częściowo nie rozcięty)
95,00 PLN
Szotkowski Paweł: Flora synantropijna portów rzecznych Górnej Ordy. Gliwice, Koźle, Opole.
Szotkowski Paweł: Flora synantropijna portów rzecznych Górnej Ordy. Gliwice, Koźle, Opole.
Szotkowski Paweł: Flora synantropijna portów rzecznych Górnej Ordy. Gliwice, Koźle, Opole. Opole 1988. Muz. Śląska Opolskiego. 30 cm, str. 235, opr. karton.
50,00 PLN
Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Zając M., Zając A.: Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Kraków 1995. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN. 21 cm, str. 303, opr. karton. (załamany róg opr.)
40,00 PLN
Zemanek Bogdan (red.): Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth.
Zemanek Bogdan (red.): Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth.
Zemanek Bogdan (red.): Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth. Kraków 2011. Institute of Botany, Jagiellonian University. 24 cm, str. 219, tabl. ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Ossowski A., Bukowiecki H.: O rozmieszczeniu geograficznym, morfologii i składzie chemicznym ciemiernika czerwonawego (Helleborus Purpurascens W. et K.) (1937)
Ossowski A., Bukowiecki H.: O rozmieszczeniu geograficznym, morfologii i składzie chemicznym ciemiernika czerwonawego (Helleborus Purpurascens W. et K.) (1937)
Ossowski A., Bukowiecki H.: O rozmieszczeniu geograficznym, morfologii i składzie chemicznym ciemiernika czerwonawego (Helleborus Purpurascens W. et K.). (Referat wygłoszony w Sekcji Nauk Farmaceutycznych 15 Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie). Warszawa 1937. Odb.: Kronika Farmaceutyczna. R. 36: 1937, nr 17-18. 23 cm, str. 13, (1), opr. karton. Z odręczną dedyk. autorów.
25,00 PLN
Kubajak Anna: Osobliwości przyrody Trzebini.
Kubajak Anna: Osobliwości przyrody Trzebini.
Kubajak Anna: Osobliwości przyrody Trzebini. (Krzeszowice) 2000. Wyd. Kubajak. 21 cm, str. 32, ilustr., opr. karton. lak.
16,00 PLN
Dorywalski Józef, Adamczewski Kazimierz: Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu.
Dorywalski Józef, Adamczewski Kazimierz: Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu.
16,00 PLN
Krotoska Teresa: Obserwacje fenologiczne w Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tx. 1936, i w Querceto-Potentilletum albae Libbert 1933 w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Krotoska Teresa: Obserwacje fenologiczne w Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tx. 1936, i w Querceto-Potentilletum albae Libbert 1933 w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Krotoska Teresa: Obserwacje fenologiczne w Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tx. 1936, i w Querceto-Potentilletum albae Libbert 1933 w Wielkopolskim Parku Narodowym. Poznań 1961. P.T.P.N. 25 cm, str. 157, tabl., tabele, opr. karton. Pr. monogr. nad przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem, t. III, zesz. 6.
40,00 PLN
Woroshilow V.N.: Opredelitel rastenij sovetskogo Dalnego Wostoka.
Woroshilow V.N.: Opredelitel rastenij sovetskogo Dalnego Wostoka.
Woroshilow V.N.: Opredelitel rastenij sovetskogo Dalnego Wostoka. Moskwa 1982. Izd. Nauka. 22 czm, str. 672, opr. pł.
60,00 PLN
Golubec M.A.: Elniki ukrainskih Karpat
Golubec M.A.: Elniki ukrainskih Karpat
Golubec M.A.: Elniki ukrainskih Karpat. Kyiv (1978). Naukova dumka. 22 cm, str. 264, ilustr., opr. pł. (dedykacja)
30,00 PLN
Seneta W.: Kaktusy.
Seneta W.: Kaktusy.
Seneta W.: Kaktusy. Warszawa 1957. PWRiL. 21 cm, str. 166, (2), ilustr., opr. pł.
16,00 PLN
Urbisz Alina: Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland - scale and assessment of the phenomenon.
Urbisz Alina: Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland - scale and assessment of the phenomenon.
Urbisz Alina: Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland - scale and assessment of the phenomenon. Karowice 2011. Wyd. Uniw. Śląskiego. 25 cm, str. 198, (2), opr. tw.
35,00 PLN
Martini Fabrizio, Pavan Roberto: La flora vascolare spontanea di Pordenone. Caratteri generali e distribuzione.
Martini Fabrizio, Pavan Roberto: La flora vascolare spontanea di Pordenone. Caratteri generali e distribuzione.
Martini Fabrizio, Pavan Roberto: La flora vascolare spontanea di Pordenone. Caratteri generali e distribuzione. Ponderone 2008. Comune di Ponderone. Museo Civico di Storia Naturale. 25 cm, str. 277, (1), ilustr., opr. tw.
40,00 PLN
Pokaż:
60 120 180