Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki przyrodnicze

Matuszko Dorota: Chmury i pogoda.
Matuszko Dorota: Chmury i pogoda.
Matuszko Dorota: Chmury i pogoda. Kraków 2006. Wyd. UJ. 23 cm, str. 98, tabl. ilustr., opr. karton
25,00 PLN
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów.
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów.
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów. Warszawa 1983. Iskry. 20 cm, str. 185, (3), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Urban ecology. Ed. by M.A. Ozturk, U. Erdem, G. Gork.
Urban ecology. Ed. by M.A. Ozturk, U. Erdem, G. Gork.
Urban ecology. Ed. by M.A. Ozturk, U. Erdem, G. Gork. Izmir - Turkiye (1991). Ege University Press. 24 cm, str. 427, opr. karton.
40,00 PLN
Berg L.S.: Przyroda ZSRR.
Berg L.S.: Przyroda ZSRR.
Berg L.S.: Przyroda ZSRR. Przekł. A. Skirgiełło, K. Straszewska. Warszawa 1962. PWN. 25 cm, str. 482, (1), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.  Przyroda. Z.2. (1965)
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. Z.2. (1965)
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. Z.2. Bytom 1965. 24 cm, str. 190, ilustr., tabl., opr. karton. (załamany róg opr.) Treść: Kobierski L.: Flora i fenologia Lasu Segieckiego; Kobierski L.: Rezerwat leśny "Dęby Boruszowskie" na Wyżynie Śląskiej; Ludera F.: Zespoły leśne Beskidu Śląskiego; Dudziak J.: Zabytkowe głazy narzutowe w woj. katowickim.
40,00 PLN
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona.
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona.
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona. Warszawa 1973. PWN. 24 cm, str. 202, ilustr., opr. karton. (+ Tabele i rysunki. Teczka) Pr. Białostoc. Tow. Nauk. nr 19. (teczka karton. lekko podniszczona)
35,00 PLN
Wójcik Zdzisława: Charakterystyka i ocena siedlisk polnych metodami bioindykacyjnymi.
Wójcik Zdzisława: Charakterystyka i ocena siedlisk polnych metodami bioindykacyjnymi.
Wójcik Zdzisława: Charakterystyka i ocena siedlisk polnych metodami bioindykacyjnymi. Warszawa 1983. Wyd. SGGW-AR. 24 cm str. 79, tabl. opr. karton.
40,00 PLN
Ficker Heinrich: O pogodzie. (Bibl. Problemów)
Ficker Heinrich: O pogodzie. (Bibl. Problemów)
Ficker Heinrich: O pogodzie. Przekł. J. Michalczewski. Warszawa 1958. PWN. 20 cm, str. 195, (1), ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. Problemów.
16,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic.
Faliński Janusz Bogdan: Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic.
Faliński Janusz Bogdan: Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic. Warszawa - Białowieża 1967. Wyd. UW. 20 cm, str. 22, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 20.
18,00 PLN
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski. Wrocław 1949. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str.26, (2), tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Pieniny National Park and Slovakian Nature Reservation in Pieniny. (1935)
Pieniny National Park and Slovakian Nature Reservation in Pieniny. (1935)
Pieniny National Park and Slovakian Nature Reservation in Pieniny. Excerpts of the protocol of the joined conferences of the Polish and Czechoslovakian Committees, held in Cracow on the 8-th and 9-th Januar 1934. Research Institute of State Forests, Warsaw. Warsaw 1935 .27 cm , str.14, k.tabl.(6), mapa, opr. karton.
80,00 PLN
Łastowski Wacław: Podział na fenologiczne sezony.
Łastowski Wacław: Podział na fenologiczne sezony.
Łastowski Wacław: Podział na fenologiczne sezony. Poznań 1951. Nakł. PTPN. 25 cm, str. 39, tabl., opr. karton. Pr. Kom. Nauk Rolniczych i Leśnych T.1, zesz.4.
40,00 PLN
Fijałkowski Dominik: Ochrona przyrody w makroregionie lubelskim.
Fijałkowski Dominik: Ochrona przyrody w makroregionie lubelskim.
Fijałkowski Dominik: Ochrona przyrody w makroregionie lubelskim. Lublin 1983.UMCS. 24 cm, str. 181, opr. karton. (dedyk. autora)
25,00 PLN
Holocen okolic Krakowa. Materiały sympozjum.
Holocen okolic Krakowa. Materiały sympozjum.
Holocen okolic Krakowa. Materiały sympozjum. Kraków 18-20.VI. 1984 r. Wyd. AGH. 24 cm, str. 95, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Stach Jan: Przewodnik orientacyjny po Muzeum Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności.
Stach Jan: Przewodnik orientacyjny po Muzeum Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności.
Stach Jan: Przewodnik orientacyjny po Muzeum Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności.Kraków 1948. Nakł. PAU. 16 cm, str. 27, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Sprawozdanie Komitetu badań fizjograficznych Wydz. mat.-przyrod. PAU za rok 1949.
Sprawozdanie Komitetu badań fizjograficznych Wydz. mat.-przyrod. PAU za rok 1949.
Sprawozdanie Komitetu badań fizjograficznych Wydz. mat.-przyrod. PAU za rok 1949. Kraków 1952. Nakł. PAU. 25 cm, str. 22, broszura.
18,00 PLN
Furtak J., Domin K.: Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952
Furtak J., Domin K.: Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952
Furtak J., Domin K.: Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952 . Bratislava 1960. Vyd. Slov. Akademie Vied. 25 cm, str. 883, (1), mapka, opr. pł. (pęknięcie wyklejki)
35,00 PLN
Pawłowski Bogumił: Caracteristique geobotanique generale des Monts de Czywczyn
Pawłowski Bogumił: Caracteristique geobotanique generale des Monts de Czywczyn
Pawłowski Bogumił: Caracteristique geobotanique generale des Monts de Czywczyn, par... Cracovie 1947. Impr. de l' Universite. (Extr. du Bullet. de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letteres). 25 cm, str. 71-108, tabl., broszura.
40,00 PLN
Kornaś Jan: Grimaldia fragrans (Balb.) Corda, Fimbriaria saccata (Wahlb.) Nees i Riccia Bischoffii Hub. w Jurze Krakowskiej.
Kornaś Jan: Grimaldia fragrans (Balb.) Corda, Fimbriaria saccata (Wahlb.) Nees i Riccia Bischoffii Hub. w Jurze Krakowskiej.
Kornaś Jan: Grimaldia fragrans (Balb.) Corda, Fimbriaria saccata (Wahlb.) Nees i Riccia Bischoffii Hub. w Jurze Krakowskiej. Kraków 1952. Nakł. PAU. 26 cm, str. 16, tabl. 2, opr. karton. Doc. Physiogr. Poloniae, nr 30. (lekko uszk. okł., egz. nie rozcięty)
35,00 PLN
Pawłowski Bogumilus: Nowe przywrotniki zachodnio-karpackie z serii Calicinae Bus. Alchemillae occidentali-carpaticae novae ad seriem Calicinae Bus. pertinentes.
Pawłowski Bogumilus: Nowe przywrotniki zachodnio-karpackie z serii Calicinae Bus. Alchemillae occidentali-carpaticae novae ad seriem Calicinae Bus. pertinentes.
Pawłowski Bogumilus: Nowe przywrotniki zachodnio-karpackie z serii Calicinae Bus. Alchemillae occidentali-carpaticae novae ad seriem Calicinae Bus. pertinentes. (Osob. odb.: Fragmenta Floristica et Geobotanica. Ann. III, Pars. 1.) Kraków 1957. 24 cm, str. 31-60, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Pawłowski Bogumilus: De genreis Potentilla L. seria Crassinerviae (Th. Wolf) B. Pawł. nec non de taxis affinibus. Seria  Crassinerviae rodzaju Potentilla i spokrewnione z nią taksony.
Pawłowski Bogumilus: De genreis Potentilla L. seria Crassinerviae (Th. Wolf) B. Pawł. nec non de taxis affinibus. Seria Crassinerviae rodzaju Potentilla i spokrewnione z nią taksony.
Pawłowski Bogumilus: De genreis Potentilla L. seria Crassinerviae (Th. Wolf) B. Pawł. nec non de taxis affinibus. Seria Crassinerviae rodzaju Potentilla i spokrewnione z nią taksony. (Osob. odb.: Fragmenta Floristica et Geobotanica. Ann. XI, Pars. 1.) Kraków 1965. 24 cm, str. 53-91, k. tab. (2), ilustr., opr. karton (dedyk.)
30,00 PLN
Hryniewiecki Bolesław: Botanika w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.
Hryniewiecki Bolesław: Botanika w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.
Hryniewiecki Bolesław: Botanika w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. (Odb. z: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Vol. XX, sup. 1951.) 24 cm, str. 32, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Sulma Tadeusz: Kornuty - rezerwat na Łemkowszczyźnie. Wyspowe stanowisko kosodrzewiny (Pinus Mughus Scop.) w Beskidach Niskich.
Sulma Tadeusz: Kornuty - rezerwat na Łemkowszczyźnie. Wyspowe stanowisko kosodrzewiny (Pinus Mughus Scop.) w Beskidach Niskich.
Sulma Tadeusz: Kornuty - rezerwat na Łemkowszczyźnie. Wyspowe stanowisko kosodrzewiny (Pinus Mughus Scop.) w Beskidach Niskich) Nadbitka z XVI R. Ochrony Przyrody. Kraków 1936. 25 cm, str. 57-73, ilustr., broszura. (podpis własn.).
40,00 PLN
Walas Jan: Roślinność skalic nowotarskich i konieczność ich ochrony.
Walas Jan: Roślinność skalic nowotarskich i konieczność ich ochrony.
Walas Jan: Roślinność skalic nowotarskich i konieczność ich ochrony. Nadbitka z "Ochrony Przyrody" r. 16, 1936. 27 cm, str. 43-56, ilustr., broszura.
30,00 PLN
Łańcucka Maria: Przyczynek do rozmieszczenia szafranu spiskiego w Polsce.
Łańcucka Maria: Przyczynek do rozmieszczenia szafranu spiskiego w Polsce.
Łańcucka Maria: Przyczynek do rozmieszczenia szafranu spiskiego w Polsce. Nadbitka z "Ochrony Przyrody" r. 17, 1937. 27 cm, str. 222-229, ilustr., broszura.
20,00 PLN
Fisjunov A.W.: Sornyje rastienija.
Fisjunov A.W.: Sornyje rastienija.
Fisjunov A.W.: Sornyje rastienija. Moskwa 1984. Kołos. 25 cm, str.319, (1), liczne ilustr., opr. tw.
40,00 PLN
Piórecki Jerzy: Kotewka - Orzech wodny (Trapa L.) w Polsce.
Piórecki Jerzy: Kotewka - Orzech wodny (Trapa L.) w Polsce.
Piórecki Jerzy: Kotewka - Orzech wodny (Trapa L.) w Polsce. Rozmieszczenie, tempo zanikania stanowisk, użytkowanie i ochrona, biologia, ekologia i hodowla w warunkach półnaturalnych, badania eksperymentalne. Przemyśl 1980. T.P.N. 29 cm, str. 156, (3), ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Hielscher Arno: Sommerblumen in Wort und Bild.
Hielscher Arno: Sommerblumen in Wort und Bild.
Hielscher Arno: Sommerblumen in Wort und Bild. 285 Farbfotos, 200 Zeichnungen. Leipzig 1984. Neumann Verlag. 24 cm, str. 340, ilustr., opr. pł. z obw.
18,00 PLN
Światy Babiej Góry
Światy Babiej Góry
Światy Babiej Góry. Oprac. zb. Zawoja 2002. Bab. Park. Nar. 25 cm, str. 302, (2), ilustr. opr. tw. obw.
35,00 PLN
Acta palaeobotanica, vol. XXIII, nr 1.
Acta palaeobotanica, vol. XXIII, nr 1.
Acta palaeobotanica, vol. XXIII, nr 1. Kraków 1983. PAN. Inst. Bot. 25 cm, str. 99, tabl., załacz., opr. karton.
18,00 PLN
Oprelitel sosudnostich rastenij okrectnostej Wladivostoka
Oprelitel sosudnostich rastenij okrectnostej Wladivostoka
Oprelitel sosudnostich rastenij okrectnostej Wladivostoka. Leningrad 1982. "Nauka". 27 cm, str. 251, (5), ilustr., opr. tw. (popis własn.)
50,00 PLN
Kostrakiewicz Kazimierz: Studia systematyczne nad polskimi gatunkami rodzaju Vicia L.
Kostrakiewicz Kazimierz: Studia systematyczne nad polskimi gatunkami rodzaju Vicia L.
Kostrakiewicz Kazimierz: Studia systematyczne nad polskimi gatunkami rodzaju Vicia L. Kraków 1951. Nakł. PAU. 25 cm, str. 71, opr. karton. Mat. do fizjografii kraju, nr 27. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Plantes parasites des cultures et des essences forestieres au Sahel.
Plantes parasites des cultures et des essences forestieres au Sahel.
Plantes parasites des cultures et des essences forestieres au Sahel. Paris 1994. Ed. par l'Institut du Sahel. 21 cm, str. 43, (1); k. tabl. ilustr. 12, opr. karton
25,00 PLN
Kozłowskaja N.W., Parfenov W.I.: Chorołogja flory Biełorussii.
Kozłowskaja N.W., Parfenov W.I.: Chorołogja flory Biełorussii.
Kozłowskaja N.W., Parfenov W.I.: Chorołogja fłory Biełorussii. Minsk 1972. Izd. Nauka i Tiechnika. 21 cm, str. 307, (4), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Denisiuk Zygmunt: Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej
Denisiuk Zygmunt: Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej
Denisiuk Zygmunt: Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej. Poznań 1963. PWN. 25 cm, str. 132, opr. karton. (egz. nie rozcięty) Poznańskie Tow. Przyj.Nauk. Wydz. Mat.-Przyrod. Prace Komisji Biologicznej, t. 27, z. 2.
50,00 PLN
Moravec Jaroslav, Neuhausl Robert (a kolektiv): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa
Moravec Jaroslav, Neuhausl Robert (a kolektiv): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa
Moravec Jaroslav, Neuhausl Robert a kolektiv: Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa (Natural Vegetation of the Territory of the Capital City Prague and its Reconstruction Map). Praha 1991. Academia. 24 cm, str. 200, (1), ilustr., mapa (4 ark. w teczce), opr. karton. (kartonowa teczka przetarta na zgięciach)
80,00 PLN
Krippelova Terezia: Vegetácia Žitného ostrova. Spoločenstvá pastvín a rekonštrukcia vegetácie.
Krippelova Terezia: Vegetácia Žitného ostrova. Spoločenstvá pastvín a rekonštrukcia vegetácie.
Krippelova Terezia: Vegetácia Žitného ostrova. Spoločenstvá pastvín a rekonštrukcia vegetácie. Bratislava 1967. Vyd. Slov. Akad. Vied. 25 cm, str. 108, (2), ilustr., tabl., opr. karton
30,00 PLN
Kuczyńska Irena: Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. I. Zbiorowiska leśne.
Kuczyńska Irena: Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. I. Zbiorowiska leśne.
Kuczyńska Irena: Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. I. Zbiorowiska leśne. Wrocław 1973. PWN. 24 cm, str. 92, tabl pod opaską, opr. karton. Acta Univ. Wratisl. Pr. bot. XV.
45,00 PLN
Mowszowicz Jakub: Z dziejów roślin uprawnych. Warzywa.
Mowszowicz Jakub: Z dziejów roślin uprawnych. Warzywa.
Mowszowicz Jakub: Z dziejów roślin uprawnych. Warzywa. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 107, (5), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Szczeciński Czesław: Meteorologia dla wszystkich.
Szczeciński Czesław: Meteorologia dla wszystkich.
Szczeciński Czesław: Meteorologia dla wszystkich. Wyd. 3. popr. i uzup. Warszawa 1962. Wyd. Komunikacji i Łączności. 21 cm, str. 254, (2), tabl., ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Cihar Jiri, Kovanda Miroslav: Horske rostliny ve fotografii.
Cihar Jiri, Kovanda Miroslav: Horske rostliny ve fotografii.
Cihar Jiri, Kovanda Miroslav: Horske rostliny ve fotografii. Praha 1983. SZN. 21 cm, str. 351, (1), ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 3.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 3.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 3. Moskwa 1957. Izd. Akad. Nauk SSSR. 26 cm, str. 337-510, (2), tabl., ilustr., broszura. (pieczętki własn., dopisek na okł.)
30,00 PLN
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 4.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 4.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 4. Moskwa 1957. Izd. Akad. Nauk SSSR. 26 cm, str. 513-674, (2), tabl., ilustr., broszura. (pieczętki własn., dopisek na okł., lekko uszkodz. grzbiet)
30,00 PLN
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 6.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 6.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 6. Moskwa 1957. Izd. Akad. Nauk SSSR. 26 cm, str. 829-985, (3), tabl., ilustr., broszura. (pieczętki własn., dopisek na okł.)
30,00 PLN
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 12.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 12.
Botaniczeskij żurnał. T.XLII, 12. Moskwa 1957. Izd. Akad. Nauk SSSR. 26 cm, str. (3), 1742-1865, (1), broszura. (pieczętki własn., dopisek na okł., plamki)
25,00 PLN
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. (Cracovie 1947).
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. (Cracovie 1947).
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Cracovie 1947. Imprimerie de l'Universite. Nakł. PAU. 26 cm, str.180, tablice, broszura. (No 1-10 B Janvier-Decembre 1946) (egz. częściowo nie rozcięty)
60,00 PLN
Hron Frantisek, Zejbrlik: Kapesni atlas rosliny poli a zahrad.
Hron Frantisek, Zejbrlik: Kapesni atlas rosliny poli a zahrad.
Hron Frantisek, Zejbrlik: Kapesni atlas rosliny poli a zahrad. Praha 1974. SPN. 17 cm, str. 403 (3), ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Krotoska Teresa: Pory roku w życiu roślin. Obserwacje fenologiczne w zespołach roślinnych.
Krotoska Teresa: Pory roku w życiu roślin. Obserwacje fenologiczne w zespołach roślinnych.
Krotoska Teresa: Pory roku w życiu roślin. Obserwacje fenologiczne w zespołach roślinnych. Poznań 1958. PWN. 21 cm, str. 69, (3); ilustr. 35 na tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVII, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVII, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVII, seria B. Botanika. Warszawa - Poznań 1974. PWN. 25 cm, str. 266, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod.
35,00 PLN
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVIII, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVIII, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXVIII, seria B. Botanika. Warszawa - Poznań 1975. PWN. 25 cm, str. 214, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod.
35,00 PLN
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXX, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXX, seria B. Botanika.
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T.XXX, seria B. Botanika. Warszawa - Poznań 1978. PWN. 25 cm, str. 208 (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. P.T.P.N. Wydz. mat.- przyrod.
35,00 PLN
Starea fitosanitara in Romania in anul 1934-1935. (1936)
Starea fitosanitara in Romania in anul 1934-1935. (1936)
Starea fitosanitara in Romania in anul 1934-1935. De Tr. Savulescu, A. Aronescu, C. Sandu-Ville, V. Alexandri. Bucuresti 1936. M.O. Impr. National. Inst. de Cercetari Agromon. al Romaniei. 24 cm, str. 96, (1), ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Pierwszy zjazd fizjografów polskich w Krakowie. (1924)
Pierwszy zjazd fizjografów polskich w Krakowie. (1924)
Pierwszy zjazd fizjografów polskich w Krakowie. Kraków 1924. Nakł. PAU. 23 cm, str.30, broszura (pieczątka własn.)
40,00 PLN
Bioriznomanittia Kamjancia-Podilskoho. Poperednij krytycznyj perełik inwentaryzaciji rosłyn, hrybiw ta twaryn. (Różnorodność biologiczna Kamieńca Podolskiego)
Bioriznomanittia Kamjancia-Podilskoho. Poperednij krytycznyj perełik inwentaryzaciji rosłyn, hrybiw ta twaryn. (Różnorodność biologiczna Kamieńca Podolskiego)
Bioriznomanittia Kamjancia-Podilskoho. Poperednij krytycznyj perełik inwentaryzaciji rosłyn, hrybiw ta twaryn. (Różnorodność biologiczna Kamieńca Podolskiego). Koncep. A.A.Levanets, M.V. Shevera, J.V. Manturova. Lwów 2004. Liga-Press. Format: 21x30 cm, str. 180, ilustr., opr. tw.
40,00 PLN
Acta biologica et medica. T.VIII, fasc. III.
Acta biologica et medica. T.VIII, fasc. III.
Acta biologica et medica. T.VIII, fasc. III. Gdańsk 1964. GTN. 24 cm, str. (4), 112, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Isajew S.I., Puszkow N.W.: Zorze polarne. (Biblioteka Problemów)
Isajew S.I., Puszkow N.W.: Zorze polarne. (Biblioteka Problemów)
Isajew S.I., Puszkow N.W.: Zorze polarne. Przekł. M. Kozłowski. Warszawa 1961. PWN. 21 cm, str. 164, (3), opr. pł. z obw. Bibl. Problemów.
16,00 PLN
Chapman L.J., Putnam D.F.: The physiography of Southern Ontario.
Chapman L.J., Putnam D.F.: The physiography of Southern Ontario.
Chapman L.J., Putnam D.F.: The physiography of Southern Ontario. 2nd ed. Canada (repr., with revision, 1973). Publ. for by Ontario Research Foud. by Univ. of Toronto Press. 24 cm, str. XIV, 386, ilustr., (+mapy - osobno), opr. karton.
60,00 PLN
Historia nauk biologicznych i medycznych. Z.19. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. B)
Historia nauk biologicznych i medycznych. Z.19. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. B)
Historia nauk biologicznych i medycznych. Z.19. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. B). Warszawa 1970. PWN. 24 cm, str. 200, opr. karton.
45,00 PLN
Jentys-Szaferowa Janina: Budowa błon pyłków leszczyny, woskownicy i europejskich brzóz oraz rozpoznawanie ich w stanie kopalnym. (1929)
Jentys-Szaferowa Janina: Budowa błon pyłków leszczyny, woskownicy i europejskich brzóz oraz rozpoznawanie ich w stanie kopalnym. (1929)
Jentys-Szaferowa Janina: Budowa błon pyłków leszczyny, woskownicy i europejskich brzóz oraz rozpoznawanie ich w stanie kopalnym. Kraków 1929. Nakł. PAU. 24 cm, str. 41, tabl. 4, broszura. Rozprawy Wydz. Mat.-Przyrod.. T.68, dz. B 1928 (Ser. III, t. 28) nr 5.
60,00 PLN
Koehler Piotr: Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000)
Koehler Piotr: Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000)
Koehler Piotr: Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000). Kraków 2004. Inst. Bot. im. Szafera. PAN. 24 cm, str. 459, opr. karton. (pryw. dedykacja)
45,00 PLN
Pokaż:
60 120 180