Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki przyrodnicze

Donimirski Andrzej: Drogi w nieznane.  Najnowsze hipotezy i teorie o człowieku i świecie, w którym żyjemy.
Donimirski Andrzej: Drogi w nieznane. Najnowsze hipotezy i teorie o człowieku i świecie, w którym żyjemy.
Donimirski Andrzej: Drogi w nieznane. Najnowsze hipotezy i teorie o człowieku i świecie, w którym żyjemy. Katowice 1989. KAW. 21 cm, str. 146, (2), opr.karton.
16,00 PLN
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XVI. Lublin 1963.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XVI. Lublin 1963.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XVI. Lublin 1963. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (6), 386, tabl., ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Morawski - Charakterystyka mineralno - petrograficzna oraz morfometria piasków i żwirów z wybrzeża wyspy Wolin. Rzechowski - Młodoczwartorzędowe osady doliny Bugu w okolicy Dubienki. Trembaczowski - Przyczynki do metodyki badań granulometryczno-petrograficznych utworów morenowych. Henkiel - Geomorfologia strefy europejskiego działu wodnego pomiędzy dorzeczami Sanu i Strwiąża. Jedut - Metoda koncentracji w zastosowaniu do badania rozmieszczenia ludności na przykładzie Polski. Warakomska - Materiał budowlany wsi w Polsce według stanu z 1957 r. Modrzewska - Z badań nad stosunkami ludnościowymi półwyspu Hel. Warakomski - Częstotliwość występowania rodzajów chmur w Polsce w okresie 1950-1959. Michna - Pomiary parowania wzdłuż profili poprzecznych doliny Sanu (w okolicy Przemyśla) cz.1. Butrym, Michna - Parowanie z wolnej powierzchni wodnej w dolinie potoku Równia (Bieszczady Zachodnie) cz.1. Izdebski - Zbiorowiska leśne na Roztoczu Środkowym. Torfowiska. Izdebska, Szynal: Badania geobotaniczne w rezerwacie leśnym Obrocz na Roztoczu Środkowym.
60,00 PLN
Siemińska, J. - The salt mines of Wieliczka.
Siemińska, J. - The salt mines of Wieliczka.
Siemińska, J. The salt mines of Wieliczka. Cracow 1965. Publ. by Laboratory of Water Biology, Polish Academy of Sciences. 28 cm, k. 11, ilustr., broszura. XVI International Limnological Congress in Poland.
25,00 PLN
Weymar Herbert: Buch der Graser und Binsengewachse.
Weymar Herbert: Buch der Graser und Binsengewachse.
Weymar Herbert: Buch der Graser und Binsengewachse. Mit 222 Abbid. nach Natur von P. Richter. (b.m.w.) 1967. Neumann Verlag. 21 cm, str. 351, ilustr., opr. tw. z obw.
45,00 PLN
Bursche E.-M: Wasserpflanzen. Kleine Botanik der Wassergewachse.
Bursche E.-M: Wasserpflanzen. Kleine Botanik der Wassergewachse.
Bursche E.-M: Wasserpflanzen. Kleine Botanik der Wassergewachse. (b.m.w.) 1963. Neumann Verlag. 21 cm, str. 123, ilustr., opr. tw. z obw.
25,00 PLN
Gribbin Mary i John: Być człowiekiem. Ewolucyjne spojrzenie na ludzkość.
Gribbin Mary i John: Być człowiekiem. Ewolucyjne spojrzenie na ludzkość.
Gribbin Mary i John: Być człowiekiem. Ewolucyjne spojrzenie na ludzkość. Tłum. Agnieszka Cioch. Warszawa 1999. Philip Wilson. 24 cm, str. 337, (3), ilustr., opr. tw.
28,00 PLN
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas.
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas.
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas. 2. Auflage. Hamburg und Berlin 1986. Verlag Paul Parey. 19 cm, str. 336, liczne ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
Mazury. Part 1. Ed. by K. Patalas. (XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.)
Mazury. Part 1. Ed. by K. Patalas. (XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.)
Mazury. Part 1. Ed. by K. Patalas. Cracow 1965. PWN. 20 cm, str. 63, (1), tabl., ilustr., opr. karton. XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.
30,00 PLN
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka.
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka.
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka. Warszawa 2009. Of. Wyd. Multico. 19 cm, str. 96, ilustr., opr. karton z plastik. okł.
20,00 PLN
Piotrowska Hanna: Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu.
Piotrowska Hanna: Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu.
Piotrowska Hanna: Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Poznań 1966. PTPN. 25 cm, str. 282, (1), opr. karton. Pr. Kom. Biolog. T.XXX, zesz. 4.
45,00 PLN
Kaźmierczakowa Róża: Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej.
Kaźmierczakowa Róża: Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej.
Kaźmierczakowa Róża: Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej. Kraków 1971. ZOP PAN. 24 cm, str. 104, załącz., opr. karton.
35,00 PLN
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.  Przyroda. Z.2. (1965)
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. Z.2. (1965)
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. Z.2. Bytom 1965. 24 cm, str. 190, ilustr., tabl., opr. karton. (załamany róg opr.) Treść: Kobierski L.: Flora i fenologia Lasu Segieckiego; Kobierski L.: Rezerwat leśny ";Dęby Boruszowskie" na Wyżynie Śląskiej; Ludera F.: Zespoły leśne Beskidu Śląskiego; Dudziak J.: Zabytkowe głazy narzutowe w woj. katowickim.
40,00 PLN
Mikusek Romuald: Chronione gatunki Gór Stołowych. Cz.1. Ptaki.
Mikusek Romuald: Chronione gatunki Gór Stołowych. Cz.1. Ptaki.
Mikusek Romuald: Chronione gatunki Gór Stołowych. Cz.1. Ptaki. Kudowa Zdrój 2000. Park Narod. Gór Stołowych. 21 cm, str. 34, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Środowisko rolnicze i leśne w Polsce w perspektywie roku 2000. (Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, z.217.)
Środowisko rolnicze i leśne w Polsce w perspektywie roku 2000. (Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, z.217.)
Środowisko rolnicze i leśne w Polsce w perspektywie roku 2000. Warszawa 1979. PWN. 22 cm, str. 335, (1), tabl., opr. karton. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, z.217. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Sedlak  Włodzimierz: U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia.
Sedlak Włodzimierz: U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia.
Sedlak Włodzimierz: U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia. Warszawa 1973. W.P. 18 cm, str. 182,(2), ilustr., opr. karton. Seria Omega.
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. R.I. Kraków, grudzień 1945. Nr  2/3.
Chrońmy przyrodę ojczystą. R.I. Kraków, grudzień 1945. Nr 2/3.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.I. Kraków, grudzień 1945. Nr 2/3. Nakł. PROP. 21 cm, str. 87, (1), tabl., opr. karton. 25,00 Treść (m.in): Wodziczko: O uprawie krajobrazu; Malicki: W obronie pierwotnego krajobrazu naszych rzek; Klimaszewski: O przyrodzie Karkonoszy; Simm: Jezioro w Rożnowie - nowa perła krajobrazu polskiego;
25,00 PLN
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 1.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 1.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 1 Oprac. Kazimierz Browicz i Maria Gostyńska. Poznań 1963. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. 27 cm, str. 16., [5] k. tabl. , teka
30,00 PLN
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 2.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 2.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 2 Oprac. Kazimierz Browicz i Maria Gostyńska. Poznań 1963. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. 27 cm, str. 14., [5] k. tabl. , teka
30,00 PLN
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 3.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 3.
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 3 Oprac. Kazimierz Browicz i Maria Gostyńska. Poznań 1964. Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. 27 cm, str. 17., [5] k. tabl. , teka
30,00 PLN
Fascynujące dzieje planety Ziemi
Fascynujące dzieje planety Ziemi
Fascynujące dzieje planety Ziemi. Aut. Sylvain Adnet (i inni). Red. prowadzący Agata Bernat. Tłum. Barbara Grabowska (i inni). Warszawa 2002. Reader's Digest. 31 cm, str. 319, ilustr., opr. tw.
40,00 PLN
Szymborski Stanisław i Krzysztof: Wszechocean
Szymborski Stanisław i Krzysztof: Wszechocean
Szymborscy Stanisław i Krzysztof: Wszechocean. Warszawa 1981. W.P. 25 cm, str. 375, ilustr. opr. pł.
18,00 PLN
Nason Alvin i Dehaan Robert: Świat biologii.
Nason Alvin i Dehaan Robert: Świat biologii.
Nason Alvin i Dehaan Robert: Świat biologii. Wyd. 2. Przekład zbiorowy. Warszawa 1987. PWRiL. 24 cm, str. 789, (1), ilustr. opr. tw.
20,00 PLN
Sherwood Taylor Frank: Historia nauk przyrodniczych w zarysie.
Sherwood Taylor Frank: Historia nauk przyrodniczych w zarysie.
Sherwood Taylor Frank: Historia nauk przyrodniczych w zarysie. Przeł. J. Thor. Warszawa 1962. PWN. 20 cm, str. 226, ilustr. opr. karton
16,00 PLN
Sztejn Janina: Z mikroskopem przez dzieje Ziemi.
Sztejn Janina: Z mikroskopem przez dzieje Ziemi.
Sztejn Janina: Z mikroskopem przez dzieje Ziemi. Warszawa 1955. W.G. 21 cm, str. 70, (2), ilustr., opr. karton
20,00 PLN
Dihoru Gheorghe: Invelisul vegetal din Muntele Siriu.
Dihoru Gheorghe: Invelisul vegetal din Muntele Siriu.
Dihoru Gheorghe: Invelisul vegetal din Muntele Siriu. Bucuresti 1975.Ed. Academiei Rep. Soc. Romania. 24 cm, str. 216, ilustr., opr. karton. Dedykacja autora. Publikacja w jęz. rumuńskim.
40,00 PLN
Along the Dunajec river. Ed. by K. Starmach.
Along the Dunajec river. Ed. by K. Starmach.
Along the Dunajec river. Ed. by K. Starmach. Cracow 1965. PWN. 20 cm, str. 56, (1), ilustr., opr. karton. XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.
30,00 PLN
Dobson G.M.B: Badania atmosfery. (Biblioteka Problemów, t. 186.)
Dobson G.M.B: Badania atmosfery. (Biblioteka Problemów, t. 186.)
Dobson G.M.B: Badania atmosfery. Przekł. z ang. M. Degórska, J. Borkowski. Warszawa 1965. PWN. 19 cm, str. 262, (2), ilustr., opr. pł. z obw. Biblioteka Problemów, t. 186. (naderwania obwoluty)
18,00 PLN
Moore Ruth: Skamieniałymi śladami człowieka. Zarys ewolucji. (Biblioteka Problemów, t. 190.)
Moore Ruth: Skamieniałymi śladami człowieka. Zarys ewolucji. (Biblioteka Problemów, t. 190.)
Moore Ruth: Skamieniałymi śladami człowieka. Zarys ewolucji. Przekł. z ang. M. Jurecki. Warszawa 1966. PWN. 19 cm, str. 563, (2), ilustr., opr. pł. z obw. Biblioteka Problemów, t. 190. (lekko przybrudzona obw.)
20,00 PLN
Jahn Alfred: Lodowce.
Jahn Alfred: Lodowce.
Jahn Alfred: Lodowce. Warszawa 1950. Czytelnik. 23 cm, str. 44, ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 11.
15,00 PLN
Słowik Jan: W kopalni soli.
Słowik Jan: W kopalni soli.
Słowik Jan: W kopalni soli. Warszawa 1950. Czytelnik. 23 cm, str. 37, (2), ilustr., brosz. (lekko naddarta okł., prywatny wpis)
15,00 PLN
Januszewski Józef: Wybuchy wulkanów i ich skutki.
Januszewski Józef: Wybuchy wulkanów i ich skutki.
Januszewski Józef: Wybuchy wulkanów i ich skutki. Warszawa 1950. Czytelnik. 23 cm, str. 39, (1), ilustr., brosz. (podpis, plamka na brzegu bloku)
15,00 PLN
Jacyna Iwona: Żyć znaczy niszczyć?
Jacyna Iwona: Żyć znaczy niszczyć?
Jacyna Iwona: Żyć znaczy niszczyć? Warszawa 1973. LSW. 20 cm, str. 386, (2), ilustr., opr.pł.
16,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.I. Kraków, wrzesień 1945. Nr  1. Jednodniówka.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.I. Kraków, wrzesień 1945. Nr 1. Jednodniówka.
Chrońmy przyrodę ojczystą. Tymczasowy organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. R.I. Kraków, wrzesień 1945. Nr 1. Jednodniówka. Nakł. PROP. 21 cm, str. 64, tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 4.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 4.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 4. 21 cm, str. (2), 225-305, tabl., opr. karton. Synantropizacja szaty roślinnej IV.: Synantropizacja szaty roślinnej w parkach narodowych. Materiały Sympozjum w Białowieży. Treść (ogólnie): Przemowa - Program. Michalik: Synantropizacja szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego; Guzikowa: Wstępne wyniki badań nad synantropizacją Pienińskiego Parku Narodowego; Krawiecowa: Synantropizacja rezerwatów leśnych Opolszczyzny; Olaczek, Sowa: Antropogeniczne zniekształcenia naturalnych zespołów leśnych rezerwatu "Dębowiec" w powiecie radomszczańskim; Ćwikliński: Przenikanie gatunków synantropijnych do zbiorowisk stepowych w rezerwacie Bielinek nad Odrą; Misiewicz: Niektóre aspekty synantropizacji flory i zbiorowisk roślinnych projektowanego rezerwatu stepowego w rejonie Gorzów - Wieprzyce; Faliński: Antropogeniczne zagrożenie i program ochrony mutaw kserotermicznych na kemach w północnej części Równiny Bielskiej.
25,00 PLN
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 3.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 3.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1972. Vol. 1. Zeszyt 3. 21 cm, str. (2), 153-222, tabl., opr. karton. Synantropizacja szaty roślinnej III.: Podstawy teoretyczne i metodyczne badań nad synantropizacją szaty roślinnej. Materiały Sympozjum w Białowieży. Treść (ogólnie): Przemowa - Organizatorzy i uczestnicy sympozjum - Program. Faliński: Synantropizacja szaty roślinnej - próba określenia istoty procesu i głównych kierunków badań; Kostrowicki: Zagadnienia teoretyczne i oceny synantropizacji szaty roślinnej; Jasnowski: Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk; Sokołowski: Gospodarcze użytkowanie lasu jako główny czynnik synantropizacji zbiorowisk leśnych; Krawiecowa, Rozstański: Projekt usprawnienia klasyfikacji roślin synantropijnych.
25,00 PLN
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1973. Vol. 2. Zeszyt 3.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1973. Vol. 2. Zeszyt 3.
Phytocoenosis. Warszawa - Białowieża 1973. Vol. 2. Zeszyt 3. 21 cm, str. (2), 205-270, tabl., opr. karton. Treść: Faliński: Reakcja runa leśnego na wydeptywanie w świetle badań eksperymentalnych; Matuszkiewicz, Roo-Zielińska: Charakterystyka i zmienność przestrzenna warunków glebowych w fitocenozie świetlistej dąbrowy; Burchardt: Próbka rekonstrukcji rozmieszczenia drzew i zbiorowisk leśnych.
25,00 PLN
Ochrona rezerwatowa w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Oprac. zb. pod red. Z. Denisiuka.
Ochrona rezerwatowa w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Oprac. zb. pod red. Z. Denisiuka.
Ochrona rezerwatowa w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Oprac. zb. pod red. Z. Denisiuka. Wrocław 1990. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 169, (2), ilustr., załączniki, opr. karton.
28,00 PLN
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin.
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin.
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin. Przekł. G. Bujalska-Grum i L. Grum. Warszawa 1978. PWN. 21 cm, str. 382, (2), opr. karton. (przyżółcona karta tyt.)
18,00 PLN
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego.
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego.
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego. Kraków 1962. W.A.iF. Kiel. Tow. Nauk. 25 cm, str. 119, (1); k. (80) tabl. ilustr., opr. pł.
28,00 PLN
Madeyska Teresa: Dzieje w jaskiniach zapisane.
Madeyska Teresa: Dzieje w jaskiniach zapisane.
Madeyska Teresa: Dzieje w jaskiniach zapisane. Ojców 2000. Nakł. Ojcowskiego Parku Narod. 21 cm, str. 35, (1), ilustr.,opr. karton.
18,00 PLN
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany i człowiek.
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany i człowiek.
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany i człowiek. Łódź 1976. WSiP. 20 cm, str. 263, ilustr. opr. karton.z obw. (lekkie przytarcia brzegów obwoluty)
18,00 PLN
O utworach międzylodowcowych w Olszewicach pod Tomaszowem Mazowieckim (1929) Passendorfer E., Lilpop J., Trela J.
O utworach międzylodowcowych w Olszewicach pod Tomaszowem Mazowieckim (1929) Passendorfer E., Lilpop J., Trela J.
O utworach międzylodowcowych w Olszewicach pod Tomaszowem Mazowieckim (Osobne odb. ze Sprawozdań Kom. Fizjogr. PAU T. LXIV). Kraków 1929. PAU. str. (3), 50-86, tabl., broszura (okł. podniszczona i przycięta) Passendorfer: Warunki geologiczne występowania utworów interglacjalnych w Olszewicach; Lilpop: Flora utworów międzylodowcowych w Olszewicach; Trela: Analiza pyłkowa utworów międzylodowcowych w Olszewicach.
35,00 PLN
Dyakowska Jadwiga: Historja torfowiska na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. (1928)
Dyakowska Jadwiga: Historja torfowiska na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. (1928)
Dyakowska Jadwiga: Historja torfowiska na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. (Odb. ze Sprawozdań Kom. Fizjogr. PAU, t. LXIII) Kraków 1928. PAU. 24 cm, str.129-150, broszura.
30,00 PLN
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 53. Kraków 1996.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 53. Kraków 1996.
Ochrona Przyrody (Protection of Nature). Rocznik 53. Kraków 1996.PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 167, opr. karton. lak. Treść (ogólnie): Dzwonko, Loster: Wpływ dominujących gatunków drzew i antropogenicznych zaburzeń na wtórną sukcesję i zróżnicowanie roślinności w podmiejskim krajobrazie Krakowa; Holeksa, Karczmarski, Wilczek, Ciapała: Rezerwat "Romanka w Beskidzie Żywieckim" jako przykład niewłaściwej ochrony ekosystemu leśnego; Sokołowski: Szata roślinna Rezerwatu im. W. Szafera w Puszczy Białowieskiej; Sokołowski: Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu Rospudy w Puszczy Augustowskiej; Warcholińska: Flora i roślinność segetalna parku krajobrazowego Wzniesienia Łódzkie; Stebel: Mszaki zabytkowego Parku Pałacowego w Pszczynie; Szychowska - Krąpiec: Dendrochronologiczna ocena wieku pomnikowych drzew w woj. suwalskim.
40,00 PLN
Ochrona Przyrody (Nature Conservation). Rocznik 55. Kraków 1998.
Ochrona Przyrody (Nature Conservation). Rocznik 55. Kraków 1998.
Ochrona Przyrody (Nature Conservation). Rocznik 55. Kraków 1998.PAN. Inst. Ochrony Przyrody. 28 cm, str. 113, (4), opr. karton. lak. Treść (ogólnie): Dzwonko, Loster: Ochrona półnaturalnych muraw nawapiennych we współczesnym krajobrazie: dynamika roślinności po wycięciu drzew; Zając,Zając: Czerwona lista roślin naczyniowych byłego woj. krakowskiego; Piękoś-Mirkowa: Nerecznica Villara Dryopteris villari (Bellardi) Woynar et Thell. w Polsce: warunki siedliskowe, zagrożenie i ochrona; Ciosek, Krechowski: Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Kępa" (woj. mazowieckie); Szczęśniak: Szata roślinna projektowanego rezerwatu "Krzyżowa Góra koło Strzegomia" (Dolny Śląsk); Stebel, Stebel: Szata roślinna projektowanego użytku ekologicznego "Stary Staw" w Kotlinie Oświęcimskiej; Dyduch - Falniowska, Zając, Kozubek: GIS narzędziem ochrony bezkręgowców.
35,00 PLN
Sprawozdania z badań naukowych. T.III. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.III. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.III. Komitet Badań Czwartorzędu PAN. Warszawa 1980. 20 cm, str. 226, tabl., opr. karton. (kilka drobnych plamek)
25,00 PLN
Leńkowa Antonina: Zaczęło się od świętego gaju.
Leńkowa Antonina: Zaczęło się od świętego gaju.
Leńkowa Antonina: Zaczęło się od świętego gaju. Warszawa 1981. KAW. 16 cm, str. 193, (5), opr. karton. Karty z historii ochrony przyrody, cz.1.
16,00 PLN
Wiąckowski Stanisław K.: Gospodarka żywnościowa a środowisko
Wiąckowski Stanisław K.: Gospodarka żywnościowa a środowisko
Wiąckowski Stanisław K.: Gospodarka żywnościowa a środowisko. Warszawa 1992. PWN. 20 cm, str. 202, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Muzealnictwo leśne w Polsce. Studia Ośrodka Kultury Leśnej.
Muzealnictwo leśne w Polsce. Studia Ośrodka Kultury Leśnej.
Muzealnictwo leśne w Polsce. Studia Ośrodka Kultury Leśnej. Warszawa - Poznań 1985. PWN. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 23 cm, str. 101, (1), ilustr., opr. karton. (skasowane pieczątka bibl.)
40,00 PLN
Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej. Zeszyt 55. (3/1963)
Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej. Zeszyt 55. (3/1963)
Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej. Zeszyt 55. (3/1963). Warszawa 1963. W.K.i Ł. 29 cm, str. 45, (1), opr. karton. (lekko przybrudzona okł.) Dedykacja jednego z autorów. Treść: Molga M., Sokołowska J.: Fenologiczne pory roku w Polsce; Wodzińska M., Osuchowska B.: Miesięczne i sezonowe typy pogody.
30,00 PLN
Wiktor Jadwiga,  Rydzewski Władysław: Bibliography of catalogues of type specimens in world's zoological and palaeozoological collections.
Wiktor Jadwiga, Rydzewski Władysław: Bibliography of catalogues of type specimens in world's zoological and palaeozoological collections.
Wiktor Jadwiga, Rydzewski Władysław: Bibliography of catalogues of type specimens in world's zoological and palaeozoological collections. Wrocław 1991. Wrocław Uniwersity Press. 23 cm, str. 308, opr. karton. (lekkie przytarcia i plamki okł.)
25,00 PLN
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera.
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera.
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera. 127 rycin. Kraków 1963. PAN. 25 cm, str. 316, ilustr. opr. pł. obw. (lekko podniszczona obw.)
28,00 PLN
Wodziczko Adam: Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody.
Wodziczko Adam: Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody.
Wodziczko Adam: Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody. Wyd. 2. zmienione i rozszerzone. Kraków 1948. Nakł. P.R.O.P. 21 cm, str. 71, (1), opr. karton.
25,00 PLN
The limnological character of the river Barycz drainage area with special reference  to its carp ponds. Ed. by M. Stangenberg.
The limnological character of the river Barycz drainage area with special reference to its carp ponds. Ed. by M. Stangenberg.
The limnological character of the river Barycz drainage area with special reference to its carp ponds. Ed. by M. Stangenberg. Cracow 1965. PWN. 20 cm, str. 37, (1), opr. karton. XVI. Limnologorum Conventus in Polonia MCMLXV.
30,00 PLN
Grębosz Mirosław, Zapotoczny Szczepan: Chemia. Szkolny słownik .
Grębosz Mirosław, Zapotoczny Szczepan: Chemia. Szkolny słownik .
Grębosz Mirosław, Zapotoczny Szczepan: Szkolny słownik chemia. Pod red. merytoryczną P. Kozyry. Kraków 2003. Wyd. Zielona Sowa. 21 cm, str. 431, (1), opr. tw.
20,00 PLN
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2.
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2.
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2. Kraków 1927 1928. PAU. 24 cm, str. XXIII, 470; 384, opr. kart. Prace monograficzne Komisji Fizjograficznej tom 3 i 4.
85,00 PLN
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 18.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 18.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 18. Kraków 1948. 27 cm, str. XI, 177, (5), tabl., opr. karton. (plamki na okł.. Egz. częściowo nie rozcięty)
75,00 PLN
Olechnowicz - Bobrowska Barbara: Częstość dni z opadem w Polsce.
Olechnowicz - Bobrowska Barbara: Częstość dni z opadem w Polsce.
Olechnowicz - Bobrowska Barbara: Częstość dni z opadem w Polsce. Warszawa 1970. PWN. 24cm, str.75, opr. karton. Pr. geogr. nr 86.
16,00 PLN
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz. Warszawa - Kraków 1989. PWN. 24 cm, str. 240, tabl., załacz., mapki, opr. pł. Studia naturae. Ser. B - Wyd. populanonaukowe, nr 33.
50,00 PLN
Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Pod red. L. Tomiałojcia.
Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Pod red. L. Tomiałojcia.
Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Pod red. L. Tomiałojcia. Kraków 1993. Inst. Ochrony Przyrody. PAN. 23 cm, str. 233, (1), ilustr., opr. karton. (załamania okładki, zagięcia pierwszych kart)
20,00 PLN
Pokaż:
60 120 180