Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Etudes Phyto-socilogiques sur la vegetation des Roches du Plateau de la Petite-Pologne; Die Pflanzenassoziationen der Pieninen; Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko - Tales (1928)
Etudes Phyto-socilogiques sur la vegetation des Roches du Plateau de la Petite-Pologne; Die Pflanzenassoziationen der Pieninen; Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko - Tales (1928)
Kozłowska A.: Etudes Phyto-socilogiques sur la vegetation des Roches du Plateau de la Petite-Pologne; Kulczyński S.: Die Pflanzenassoziationen der Pieninen; Pawłowski B., Sokołowski M., Wallisch K. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. VII: Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko - Tales. Cracovie 1928. Imprimerie de l'Universite. Nakł. PAU. 26 cm, str.272, tablice, mapki, broszura. Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. No supplementaire II, 1927.
180,00 PLN
Acta Agrobotanica, Vol. XXV, zesz. 1 (Jan Kornaś: Rozmieszczenie i ekologia rozsiewania się chwastów w zespołach polnych w Gorcach)
Acta Agrobotanica, Vol. XXV, zesz. 1 (Jan Kornaś: Rozmieszczenie i ekologia rozsiewania się chwastów w zespołach polnych w Gorcach)
Jan Kornaś: Rozmieszczenie i ekologia rozsiewania się chwastów w zespołach polnych w Gorcach. Warszawa 1972. Polskie Tow. Botan. 24 cm, str. 67, rys. 8, tabl., broszura. Acta Agrobotanica, Vol. XXV, zesz. 1.
30,00 PLN
Opredelitel wysszich rastenij evropejskoj chasti SSSR
Opredelitel wysszich rastenij evropejskoj chasti SSSR
Opredelitel wysszich rastenij evropejskoj chasti SSSR. Izd.2. Moskwa 1957. Sow. Nauka. 27 cm, str. 740, ilustr., opr. pł.
60,00 PLN
Acta botanica Bohemica. Vol. II, Ed. Karel Domin, Josef Podpera. (1923)
Acta botanica Bohemica. Vol. II, Ed. Karel Domin, Josef Podpera. (1923)
Acta botanica Bohemica. Vol. II, Ed. Karel Domin, Josef Podpera. V Praze 1923. 24 cm, str. 60, (1), broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
30,00 PLN
Acta botanica Bohemica. Vol. IV-V. Ed. Karel Domin, Josef Podpera (1925-26)
Acta botanica Bohemica. Vol. IV-V. Ed. Karel Domin, Josef Podpera (1925-26)
Acta botanica Bohemica. Vol. IV-V. Ed. Karel Domin, Josef Podpera. V Praze 1925-1926. 24 cm, str. 58, (1), ilustr., broszura. (drobne ubytki okł.)
30,00 PLN
Maćko Stefan: Ogólne wytyczne kształtowania krajobrazu na Dolnym Śląsku
Maćko Stefan: Ogólne wytyczne kształtowania krajobrazu na Dolnym Śląsku
Maćko Stefan: Ogólne wytyczne kształtowania krajobrazu na Dolnym Śląsku. Wrocław (1949). (Odb. z Czasop. Geogr. T.XX, zesz. 1-4). 24 cm, str. (2), 125-184, ilustr., broszura. (egz. częściowo nie rozcięty, z dedyk.)
30,00 PLN
Geografiya rasteniy s osnovami botaniki
Geografiya rasteniy s osnovami botaniki
Alekhin, V.V.; Kudryashov, L.V.; Govorukhin, V.S: Geografiya rasteniy s osnovami botaniki. Izd. 2. Moskwa 1961. 23 cm, str. 531, ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Schretzenmayr Martin: Heimische Bäume und Sträucher Mitteleuropas
Schretzenmayr Martin: Heimische Bäume und Sträucher Mitteleuropas
Schretzenmayr Martin: Heimische Bäume und Sträucher Mitteleuropas. Leipzig - Jena - Berlin 1989. Urania Verlag. 23 cm, str. 223, fot., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Puszczy Niepołomickiej i zagadnienia jej ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.9.)
Wartości środowiska przyrodniczego Puszczy Niepołomickiej i zagadnienia jej ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.9.)
Wartości środowiska przyrodniczego Puszczy Niepołomickiej i zagadnienia jej ochrony. Wrocław 1981. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 408, (4), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.9
80,00 PLN
Sojak Jiri: Rostliny nasich hor. Kapestni atlas.
Sojak Jiri: Rostliny nasich hor. Kapestni atlas.
Sojak Jiri: Rostliny nasich hor. Kapestni atlas. Vyd.2. Praha 1989. Stat. Pedagog. Nakl. 17 cm, str. 431, (1), fot., opr. tw.
30,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. Wrocław 1989. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 405, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17. (Działy główne: Zasoby i walory środowiska przyrodniczego doliny Wisły między Oświęcimiem a Sandomierzem; Zagadnienia biologii wybranych rzek południowej Polski.)
65,00 PLN
Mlada Jarmila, Prochazka Frantisek: Atlas cizokrajnych rostlin.
Mlada Jarmila, Prochazka Frantisek: Atlas cizokrajnych rostlin.
Mlada Jarmila, Prochazka Frantisek: Atlas cizokrajnych rostlin. Praha 1987. SZN. 20 cm, str. 327, (15), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Stypiński Piotr T.: Biologia i ekologia jemioły pospolitej (viscum album, viscaceae) w Polsce
Stypiński Piotr T.: Biologia i ekologia jemioły pospolitej (viscum album, viscaceae) w Polsce
Stypiński Piotr T.: Biologia i ekologia jemioły pospolitej (viscum album, viscaceae) w Polsce. Kraków 1997. Inst. Bot. im. W. Szafera. 24 cm, str. 117, opr. karton.
25,00 PLN
Pawłowski Bogumił: Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. (1937)
Pawłowski Bogumił: Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. (1937)
Pawłowski Bogumił: Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. Kraków 1937. Wyd. Inst. Bot. UJ. 20 cm, str. 13, broszura
15,00 PLN
Mądalski Józef: Botanischer Excursionsfuhrer in die Gegend von Janów im Roztocze (1937)
Mądalski Józef: Botanischer Excursionsfuhrer in die Gegend von Janów im Roztocze (1937)
Mądalski Józef: Botanischer Excursionsfuhrer in die Gegend von Janów im Roztocze. Kraków 1937. Wyd. Inst. Bot. UJ. 20 cm, str. 6, broszura.
12,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.)
Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.)
Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. Wrocław 1978. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 343, (6), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.
60,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 14.
40,00 PLN
Misiewicz Józef: Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego.
Misiewicz Józef: Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego.
Misiewicz Józef: Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego. 21 cm, str. 167, opr. karton.
25,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 2. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.15.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 2. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.15.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 2. Wrocław 1987. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 306, (6), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.15
60,00 PLN
Acta biologica et medica. T.XI, fasc. II.
Acta biologica et medica. T.XI, fasc. II.
Acta biologica et medica. T.XI, fasc. II. Gdańsk 1967. GTN. 24 cm, str. (6), 198, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Acta biologica et medica. T.XIV, fasc. V.
Acta biologica et medica. T.XIV, fasc. V.
Acta biologica et medica. T.XIV, fasc. V. Gdańsk 1969. GTN. 24 cm, str. (6), 137, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Studnicka Miloslav: Masozravne rostliny. (rośliny owadożerne)
Studnicka Miloslav: Masozravne rostliny. (rośliny owadożerne)
Studnicka Miloslav: Masozravne rostliny. (rośliny owadożerne) Praha 1984. Academia, nakl. akad. ved. 21 cm, str. 147, (3), tabl. ilustr., opr. tw. W jęz. czeskim.
40,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Ziemi Chrzanowskiej i Pustyni Błędowskiej. Wrocław 1979. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 428, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.7.
65,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.19. (Jeziora Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego)
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.19. (Jeziora Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego)
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.19. (Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie). Wrocław 1991. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 439, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
65,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.13.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.13.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. Wrocław 1985. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 337, (7), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.13. (Zawiera m.in. opracowania roślinności w rejonie Bielska, Kotliny Żywieckiej i Garbu Tenczyńskiego)
65,00 PLN
Zabłocka Wanda: Mikorhiza w rodzaju Viola. (1936)
Zabłocka Wanda: Mikorhiza w rodzaju Viola. (1936)
Zabłocka Wanda: Mikorhiza w rodzaju Viola. (Osobne odb. z Rozpraw Wydz. mat.-przyrod. PAU. T.LXXI.) Kraków 1936. Nakł. PAU. 25 cm, str. 20, tabl. 2, broszura.
40,00 PLN
Karantenni plevele Ceskoslovenska.
Karantenni plevele Ceskoslovenska.
Karantenni plevele Ceskoslovenska. Pr. zb. Praha 1973. Academia. 24 cm, str. 156, ilustr., tabl., opr. karton. Studie CSAV.
45,00 PLN
Gut Stefan: Poradnik metodyczny ochrony przyrody.
Gut Stefan: Poradnik metodyczny ochrony przyrody.
Gut Stefan: Poradnik metodyczny ochrony przyrody. Kraków 1959. PAN. Zakł. Ochrony Przyrody. 20 cm, str. 177, ilustr. na tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Silvestris. Vol. XVIII. Kraków 1979.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Silvestris. Vol. XVIII. Kraków 1979.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Silvestris. Vol. XVIII. Kraków 1979. PAN. 24 cm, str.160, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Silvestris. Vol. V. Kraków 1965.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Silvestris. Vol. V. Kraków 1965.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Silvestris. Vol. V. Kraków 1965. PAN. 24 cm, str. 103, (1), ilustr., tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Silvestris. Vol. VII. Kraków 1967.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Silvestris. Vol. VII. Kraków 1967.
Acta Agraria et Silvestria. Ser. Silvestris. Vol. VII. Kraków 1967. PAN. 24 cm, str. 79, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 1. Wrocław 1986. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 343, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.14.
60,00 PLN
Slavik Bohumil: Phytocartographical syntheses of the Czech Republic (3.)
Slavik Bohumil: Phytocartographical syntheses of the Czech Republic (3.)
Slavik Bohumil: Phytocartographical syntheses of the Czech Republic (3.) Praha 1988. Academia. 30 cm,str. (4), 202, (1), opr. karton. lak. (podpis autora)
35,00 PLN
Żukowski Waldemar: Materiały do znajomości flory wschodniej Wielkopolski.
Żukowski Waldemar: Materiały do znajomości flory wschodniej Wielkopolski.
Żukowski Waldemar: Materiały do znajomości flory wschodniej Wielkopolski. Poznań 1963. PTPN. 24 cm, str. 30, (2), opr. karton
20,00 PLN
Latkowski Karol, Jackowiak Bogdan: Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000.
Latkowski Karol, Jackowiak Bogdan: Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000.
Latkowski Karol, Jackowiak Bogdan: Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000. Poznań 2001. Bogucki Wyd. Nauk. 24 cm, str. 90, (2), opr. karton.
15,00 PLN
Kopecky Karel: Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlicke hory und seinem Vorlande.
Kopecky Karel: Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlicke hory und seinem Vorlande.
Kopecky Karel: Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlicke hory und seinem Vorlande. Praha 1978. Academia. 25 cm, str. 258, (1); k.tabl. (6), opr. pł. z obw. Vegetace CSSR. A, 10.
50,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 13. (teka uszkodz., kompletna)
50,00 PLN
Sulma Tadeusz: Klucz do oznaczania pospolitych porostów.
Sulma Tadeusz: Klucz do oznaczania pospolitych porostów.
Sulma Tadeusz: Klucz do oznaczania pospolitych porostów. Warszawa 1947. PZWS. 21 cm, str. 46,(1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Janicki Stanisław: Dąb
Janicki Stanisław: Dąb "Bartek"
Janicki Stanisław: Dąb "Bartek". Kielce 1987. PTTK. 21 cm, str. 46, (2), ilustr., opr. karton. Nowa teka świętokrzyska.
15,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Wrocław 1972. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 393, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.
65,00 PLN
 Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 1-9.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 1-9.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 1-9. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 9.
40,00 PLN
Michalik Stefan: Rozmieszczenie roślin kserotermicznych i górskich w Ojcowskim Parku Narodowym w zależności od warunków mikroklimatu.
Michalik Stefan: Rozmieszczenie roślin kserotermicznych i górskich w Ojcowskim Parku Narodowym w zależności od warunków mikroklimatu.
Michalik Stefan: Rozmieszczenie roślin kserotermicznych i górskich w Ojcowskim Parku Narodowym w zależności od warunków mikroklimatu. Warszawa - Kraków 1983. PWN. 24 cm, str. 74, tabl., ilustr., opr. karton. (dedyk. autora)
30,00 PLN
Kostrakiewicz Kazmierz: Systematyka roślin. Cz. 2. Mszaki, Paprotniki i Nagonasienne. (skrypt)
Kostrakiewicz Kazmierz: Systematyka roślin. Cz. 2. Mszaki, Paprotniki i Nagonasienne. (skrypt)
Kostrakiewicz Kazmierz: Systematyka roślin. Cz. 2. Mszaki, Paprotniki i Nagonasienne. Warszawa - Kraków 1963. PWN. 24 cm, str. 190, ilustr., opr. karton Skrypty dla szkół wyższych. (przycięty margines k. tyt.)
35,00 PLN
Kostrakiewicz Kazmierz: Systematyka roślin. Cz. 1. Rośliny niższe. (skrypt)
Kostrakiewicz Kazmierz: Systematyka roślin. Cz. 1. Rośliny niższe. (skrypt)
Kostrakiewicz Kazmierz: Systematyka roślin. Cz. 1. Rośliny niższe. Wg wykładów W. Szafera. Łódź - Kraków 1958. PWN. 24 cm, str. 242, ilustr., opr. karton Skrypty dla szkół wyższych.
35,00 PLN
Matuszkiewicz Jan Marek: Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski.
Matuszkiewicz Jan Marek: Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski.
Matuszkiewicz Jan Marek: Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Wrocław 1993. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 107, mapka, opr. karton.
28,00 PLN
Piotrowska Hanna: Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Piotrowska Hanna: Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Piotrowska Hanna: Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poznań 1950. Nakł. P.T.P.N. 26 cm, str. (2), 28, (3), tabl. 12, opr. karton.
25,00 PLN
Kostyniuk Mikołaj, Marczek Edward: Nasze rośliny chronione.
Kostyniuk Mikołaj, Marczek Edward: Nasze rośliny chronione.
Kostyniuk Mikołaj, Marczek Edward: Nasze rośliny chronione. Wrocław 1961. PWN. 24 cm, str. 201, (1), ilustr., opr. karton. z obw. (lekko uszkodz. obw.)
18,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. (Nr 5/6 1947)
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. (Nr 5/6 1947)
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. R.III. Kraków, maj - czerwiec 1947. Nr 5/6. Nakł. PROP. 21 cm, str. 64, 12, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. (Nr 7/8/9 1947)
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. (Nr 7/8/9 1947)
Chrońmy przyrodę ojczystą. Wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. R.III. Kraków, lipiec - sierpień - wrzesień 1947. Nr 7/8/9. Nakł. PROP. 21 cm, str. 48, 10, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Sarosiek Jan, Dąbrowska Ewa: Wanad w roślinach i w glebie z Pogórza Izerskiego
Sarosiek Jan, Dąbrowska Ewa: Wanad w roślinach i w glebie z Pogórza Izerskiego
Sarosiek Jan, Dąbrowska Ewa: Wanad w roślinach i w glebie z Pogórza Izerskiego. Wrocław 1963. PWN. 24 cm, str. 60, opr. karton. Pr. bot. III.
15,00 PLN
Rozprawy Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924.
Rozprawy Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924.
Rozprawy Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego. T.23/24. Dział A/B, 1923/1924. (ser. III) Kraków 1923/1924. Nakł. PAU. 25 cm, str. (4), 297, tabl., broszura. (naddarta okł.)
150,00 PLN
Podbielkowski Zbigniew: Fitogeografia części świata. T.1-2.
Podbielkowski Zbigniew: Fitogeografia części świata. T.1-2.
Podbielkowski Zbigniew: Fitogeografia części świata. T.1-2.Warszawa 1987. PWN. 24 cm, str. 400; 235, ilustr., opr. karton (stan bdb)
30,00 PLN
Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy.
Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy.
Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy. Kiev 1987. Naukowa Dumka. A.N.U. SSR. 30 cm, str. 545, (3), ilustr., opr. pł.
60,00 PLN
The vegetation of Poland. Edit. by Władysław Szafer.
The vegetation of Poland. Edit. by Władysław Szafer.
The vegetation of Poland. Ed. by Władysław Szafer. Warszawa 1966. Pergamon Press. PWN. 24 cm, str. XXIII, 738, (1), ilustr., opr. pł. z obw.
100,00 PLN
Tomaszewicz Henryk: Roślinność wodna i szuwarowa Polski.
Tomaszewicz Henryk: Roślinność wodna i szuwarowa Polski.
Tomaszewicz Henryk: Roślinność wodna i szuwarowa Polski. (Klasy: Lemnetea, Charetea, Potamogetonetea, Phragmitetea) wg stanu zbadania na rok 1975. Warszawa 1979. Wyd. UW24 cm, str. 324, (1), opr. karton. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego
65,00 PLN
Piotrowska Hanna: Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu.
Piotrowska Hanna: Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu.
Piotrowska Hanna: Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Poznań 1966. PTPN. 25 cm, str. 282, (1), opr. karton. Pr. Kom. Biolog. T.XXX, zesz. 4.
45,00 PLN
Podbielkowski Zbigniew: Rośliny owadożerne.
Podbielkowski Zbigniew: Rośliny owadożerne.
Podbielkowski Zbigniew: Rośliny owadożerne. Warszawa 1961. PZWS. 21 cm, str. 53, (3), ilustr., opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Rostafiński Krzysztof (i in.): Evening - Primroses (Oenothera) occurring in Europe. Wiesiołki (Oenothera) występujące w Europie.
Rostafiński Krzysztof (i in.): Evening - Primroses (Oenothera) occurring in Europe. Wiesiołki (Oenothera) występujące w Europie.
Rostafiński Krzysztof (i in.): Evening - Primroses (Oenothera) occurring in Europe. Wiesiołki (Oenothera) występujące w Europie. Katowice - Kraków 2010. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences. 24 cm, str. 157, ilustr., opr. karton
28,00 PLN
Alchemillae carpaticae et balcanicae novae. Scrip. B. Pawłowski.
Alchemillae carpaticae et balcanicae novae. Scrip. B. Pawłowski.
Alchemillae carpaticae et balcanicae novae. Scrip. B. Pawłowski. Cracoviae 1952. Acad. Polon. des Sciences et des Letters. 24 cm, str. 301-359, ilustr., opr. karton. Extr. du Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. Dedykacja autora.
30,00 PLN
Polakowski Benon: Stosunki florystyczno - fitosocjologiczne Puszczy Boreckiej ze szczególnym uwzględnieniem lasów leśnictwa Lipowo i Walisko.
Polakowski Benon: Stosunki florystyczno - fitosocjologiczne Puszczy Boreckiej ze szczególnym uwzględnieniem lasów leśnictwa Lipowo i Walisko.
Polakowski Benon: Stosunki florystyczno - fitosocjologiczne Puszczy Boreckiej ze szczególnym uwzględnieniem lasów leśnictwa Lipowo i Walisko. Toruń 1961. TNT. 24 cm, str. 146, (1), tabl., ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Pokaż:
60 120 180