Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Rola łąk w gospodarce i środowisku.
Rola łąk w gospodarce i środowisku.
Rola łąk w gospodarce i środowisku. Mat. z konfer. zorg. przez Kom. Uprawy Roślin. Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 183, opr. karton. Zesz. prob. post. nauk roln., z. 221.
16,00 PLN
Głazek Tadeusz: Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego.
Głazek Tadeusz: Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego.
Głazek Tadeusz: Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Warszawa 1968. PWN. PTB. 24 cm, str. 133, (2), tabl., opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XXV. (1968), red. M. Kostyniuk.
30,00 PLN
Towpasz Krystyna: Rośliny naczyniowe południowo - wschodniej części Beskidu Wyspowego. cz.2.
Towpasz Krystyna: Rośliny naczyniowe południowo - wschodniej części Beskidu Wyspowego. cz.2.
Towpasz Krystyna: Rośliny naczyniowe południowo - wschodniej części Beskidu Wyspowego. Cz.2. Warszawa 1975. PWN. PTB. 24 cm, str. 145, (2) opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XLVIII. (1975), red. M. Kostyniuk.
25,00 PLN
Łukasiewicz Aleksander: Krajowe byliny ozdobne.
Łukasiewicz Aleksander: Krajowe byliny ozdobne.
Łukasiewicz Aleksander: Krajowe byliny ozdobne. Poznań 1956. PWN. 20 cm, str. 250, 95 ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej.
Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej.
Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej. Przewodnik sesji terenowych 50 Zjazdu Pol. tow. Botanicznego. Red. Z. Mirek i J. Wójcicki. Kraków 1995. 20 cm, str. 248, op. karton.
35,00 PLN
Mowszowicz Jakub: Flora jesienna. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących jesiennych pospolitych roślin zielnych.
Mowszowicz Jakub: Flora jesienna. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących jesiennych pospolitych roślin zielnych.
Mowszowicz Jakub: Flora jesienna. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących jesiennych pospolitych roślin zielnych. Wyd.3. Warszawa 1986. WSiP. 20 cm, str. 268, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Wielkopolski Park Narodowy. Problemy ochrony i kształowania środowiska przyrodniczego Pr. zb. pod red. I. Dąmbskiej, S. Bałazego i R. Pawuły.
Wielkopolski Park Narodowy. Problemy ochrony i kształowania środowiska przyrodniczego Pr. zb. pod red. I. Dąmbskiej, S. Bałazego i R. Pawuły.
Wielkopolski Park Narodowy. Problemy ochrony i kształowania środowiska przyrodniczego Pr. zb. pod red. I. Dąmbskiej, S. Bałazego i R. Pawuły. Warszawa - Poznań 1988. PWN. 24 cm, str. 216, tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Nowiński Marian: Chwasty i człowiek.
Nowiński Marian: Chwasty i człowiek.
Nowiński Marian: Chwasty i człowiek. Poznań 1960. PTPN. 21 cm, str. 204, (3), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Polish herbaria.  Z. Mirek, L. Musiał, J. Wójcicki.
Polish herbaria. Z. Mirek, L. Musiał, J. Wójcicki.
Polish herbaria. Z. Mirek, L. Musiał, J. Wójcicki. Kraków 1997. Pol. Acad. of Sciences. 21 cm, str. 116, (4), opr. karton.
12,00 PLN
Sobiborski park krajobrazowy. Pr. zb. pod red. E. Gackiej-Grzesikiewicz.
Sobiborski park krajobrazowy. Pr. zb. pod red. E. Gackiej-Grzesikiewicz.
Sobiborski park krajobrazowy. Pr. zb. pod red. E. Gackiej-Grzesikiewicz. Warszawa 1987. PWN. 24 cm, str. 155, ilustr., załączn., opr. karton.
35,00 PLN
Przyroda województwa siedleckiego. Pr. zb. pod red. H. Kota.
Przyroda województwa siedleckiego. Pr. zb. pod red. H. Kota.
Przyroda województwa siedleckiego. Pr. zb. pod red. H. Kota. Siedlce 1995. EKOS. 23 cm, str. 189, XIV (ilustr.), opr. karton. (z dedykacją jednego z autorów)
30,00 PLN
Nowość
Kornaś Jan: Charakterystyka geobotaniczna Gorców.
Kornaś Jan: Charakterystyka geobotaniczna Gorców.
Kornaś Jan: Charakterystyka geobotaniczna Gorców. Warszawa 1955. PWN. PTB. 24 cm, str. 216, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. III. (1955), red. B. Hryniewiecki. (plamka na okł.)
45,00 PLN
Celiński Florian: Zespoły leśne puszczy bukowej pod Szczecina.
Celiński Florian: Zespoły leśne puszczy bukowej pod Szczecina.
Celiński Florian: Zespoły leśne puszczy bukowej pod Szczecina. Warszawa 1962. PWN. PTB. 24 cm, str. 207, (1), tabl, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XIII (1962) suplement, red. B. Hryniewiecki, M. Kostyniuk. (zamalowany podpis własn.)
35,00 PLN
Ćwikliński Eugeniusz: Flora synantropijna Szczecina.
Ćwikliński Eugeniusz: Flora synantropijna Szczecina.
Ćwikliński Eugeniusz: Flora synantropijna Szczecina. Warszawa 1970. PWN. PTB. 24 cm, str. 102, (1), tabl, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XXXIII (1970), red. M. Kostyniuk
16,00 PLN
Ochyra Ryszard: Roślinność lejków krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej.
Ochyra Ryszard: Roślinność lejków krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej.
Ochyra Ryszard: Roślinność lejków krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej. Warszawa 1985. PWN. PTB. 24 cm, str. 136, tabl, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. 66 (1985), red. R. Olaczek. (dedykacja autora).
30,00 PLN
Guzik Małgorzata:  Rośliny naczyniowe Działów Orawskich i Bramy Sieniawskiej.
Guzik Małgorzata: Rośliny naczyniowe Działów Orawskich i Bramy Sieniawskiej.
Guzik Małgorzata: Rośliny naczyniowe Działów Orawskich i Bramy Sieniawskiej.Warszawa 1977. PWN. PTB. 24 cm, str. 267, (1), tabl, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. LIII (1977), red. M. Kostyniuk, Z. Podbielkowski.
40,00 PLN
Hereźniak Janusz: Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska.
Hereźniak Janusz: Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska.
Hereźniak Janusz: Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska. Warszawa 1993. PWN. PTB. 24 cm, str. 367, (1), tabl, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. 75 (1993), red. S. Cieśliński. (uzupełniony brak części k. tytuł.)
40,00 PLN
Podbielkowski Zbigniew: Zarastanie rowów melioracyjnych na torfowiskach okolic Warszawy.
Podbielkowski Zbigniew: Zarastanie rowów melioracyjnych na torfowiskach okolic Warszawy.
Podbielkowski Zbigniew: Zarastanie rowów melioracyjnych na torfowiskach okolic Warszawy. Warszawa 1967. PWN. PTB. 24 cm, str. 169, (3), tabl, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XXIII (1967) z.1. , red. M. Kostyniuk.
20,00 PLN
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej.
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej.
Sokołowski Aleksander W.: Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. Warszawa 1963. PWN. PTB. 24 cm, str. 176, tabl, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XVI (1963), red. B. Hryniewiecki, M. Kostyniuk.
30,00 PLN
Zając Adam: The Genus Cerastium L. in Poland.
Zając Adam: The Genus Cerastium L. in Poland.
Zając Adam: The Genus Cerastium L. in Poland. Warszawa 1975. PWN. PTB. 24 cm, str. 99, (1), tabl, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XLVII (1975), red. M. Kostyniuk. (W jęz. ang.)
15,00 PLN
Krzywański Dobiesław: Zbiorowiska roślinne starorzeczy środkowej Warty.
Krzywański Dobiesław: Zbiorowiska roślinne starorzeczy środkowej Warty.
Krzywański Dobiesław: Zbiorowiska roślinne starorzeczy środkowej Warty. Warszawa 1974. PWN. PTB. 24 cm, str. 80, tabl, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XLVIII (1974), red. M. Kostyniuk.
15,00 PLN
Rejewski Marian: Lasy liściaste ziemi chełmińskiej.
Rejewski Marian: Lasy liściaste ziemi chełmińskiej.
Rejewski Marian: Lasy liściaste ziemi chełmińskiej. Toruń 1971. TNT. PAN. 25 cm, str. 118, (1), ilustr., tabl., opr. karton. Studia Societatis Scientiarum Torunenis vol. IX nr 3.
30,00 PLN
Frey Ludwik: Grass reserch.
Frey Ludwik: Grass reserch.
Frey Ludwik: Grass reserch. Kraków 2009. W. Szafer Inst. of Botany 24 cm, str. 131, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Zemanek Alicja: Bibliografia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim (1532-1917)
Zemanek Alicja: Bibliografia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim (1532-1917)
Zemanek Alicja: Bibliografia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim (1532-1917). Kraków 1988. UJ. 24 cm, str. 125, opr. karton
16,00 PLN
Zemanek Alicja, Zemanek Bogdan: Ogród botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zemanek Alicja, Zemanek Bogdan: Ogród botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zemanek Alicja, Zemanek Bogdan: Ogród botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Foto P. Zechenter. Kraków 1996. Universitas. 29 cm, str. 89, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Böhm Wolfgang: Metody badania systemów korzeniowych.
Böhm Wolfgang: Metody badania systemów korzeniowych.
Böhm Wolfgang: Metody badania systemów korzeniowych. Przeł. Anna Krzyżanowska-Mazur. Warszawa 1985. PWRiL. 21 cm, str. 267, (1), opr. karton
18,00 PLN
Paczoski Józef: Wycieczka do Parku Narodowego w Białowieży w dn. 7. i 8. lipca 1925 r.
Paczoski Józef: Wycieczka do Parku Narodowego w Białowieży w dn. 7. i 8. lipca 1925 r.
Paczoski Józef: Wycieczka do Parku Narodowego w Białowieży w dn. 7. i 8. lipca 1925 r. Warszawa 1925. Pol. Tow. Bot. 20 cm, str. 8, broszura
20,00 PLN
Wróbel Henryk: Związki staroczesko - staropolskie w terminologii botanicznej.
Wróbel Henryk: Związki staroczesko - staropolskie w terminologii botanicznej.
Wróbel Henryk: Związki staroczesko - staropolskie w terminologii botanicznej. (Nadb. z Zesz. nauk. WSP w Katowicach. Pr. Kom. Jęz. Pol II. 1962) 24 cm, str. 105-137, broszura. Z dedykacją autora.
25,00 PLN
Falińska Krystyna: Wycieczki przyrodnicze po Puszczy Białowieskiej.  Poradnik dla prowadzącego wycieczki.
Falińska Krystyna: Wycieczki przyrodnicze po Puszczy Białowieskiej. Poradnik dla prowadzącego wycieczki.
Falińska Krystyna: Wycieczki przyrodnicze po Puszczy Białowieskiej. Poradnik dla prowadzącego wycieczki. Białowieża 1970. Białow. Tow. Kultury w Białymstoku. Format: 12x17 cm, str. 150, tabl., ilustr., opr. karton
25,00 PLN
Faliński J.B., Okołow Cz., Olszewski J.L.: Trzy dni w Puszczy Białowieskiej.
Faliński J.B., Okołow Cz., Olszewski J.L.: Trzy dni w Puszczy Białowieskiej.
Faliński J.B., Okołow Cz., Olszewski J.L.: Trzy dni w Puszczy Białowieskiej. Białowieża 1970. Woj. Ośrod. Inf. Tur. w Białymstoku. Format: 12x17 cm, str. 75, tabl., ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz. Warszawa - Kraków 1989. PWN. 24 cm, str. 240, tabl., załacz., mapki, opr. pł. Studia naturae. Ser. B - Wyd. populanonaukowe, nr 33.
45,00 PLN
Żukowski Waldemar: Roślinność naczyniowa okolic Szczecinka.
Żukowski Waldemar: Roślinność naczyniowa okolic Szczecinka.
Żukowski Waldemar: Roślinność naczyniowa okolic Szczecinka. Poznań 1960. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 24 cm, str. 70, (2), tabl., opr. karton. Wydz. Mat.- Przyrod., prace kom. biolog. T.XXII, zesz. 1.
20,00 PLN
Zeszyty naukowe WSP w Siedlcach, ser. A. Nauki mat.-przyrod. zesz.1.
Zeszyty naukowe WSP w Siedlcach, ser. A. Nauki mat.-przyrod. zesz.1.
Zeszyty naukowe WSP w Siedlcach, ser. A. nauki mat.-przyrod. zesz.1. Siedlce 1976. 26 cm, str. 222, opr. karton.
25,00 PLN
Acta Palaeobotanica. International journal of palaeobotany and palynology. Vol. 40, No.2, 2000.
Acta Palaeobotanica. International journal of palaeobotany and palynology. Vol. 40, No.2, 2000.
Acta Palaeobotanica. International journal of palaeobotany and palynology. Vol. 40, No.2, 2000. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences Kraków. 30 cm, str.(2), (77-214), portr., tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Acta Palaeobotanica. International journal of palaeobotany and palynology. Vol. 41, No.1 2001.
Acta Palaeobotanica. International journal of palaeobotany and palynology. Vol. 41, No.1 2001.
Acta Palaeobotanica. International journal of palaeobotany and palynology. Vol. 41, No.1 2001. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences Kraków. 30 cm, str. 81, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Środoń Andrzej: Plejstoceńska flora z doliny Ziembówki oraz materiały do stratygrafii ostatniego postglacjału w Karpatach.
Środoń Andrzej: Plejstoceńska flora z doliny Ziembówki oraz materiały do stratygrafii ostatniego postglacjału w Karpatach.
Środoń Andrzej: Plejstoceńska flora z doliny Ziembówki oraz materiały do stratygrafii ostatniego postglacjału w Karpatach. Warszawa 1952. P.I.G. 23 cm, str. 567-575, opr. kart. Odbitka z Biuletynu 66.
12,00 PLN
Zemanek Bogdan: Rośliny naszyniowe Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie)
Zemanek Bogdan: Rośliny naszyniowe Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie)
Zemanek Bogdan: Rośliny naszyniowe Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie). Zesz. nauk. UJ. Pr. bot. zesz. 8, 1981. 24 cm, str. 35-124, broszura
30,00 PLN
Zemanek Bogdan: Stosunki geobotaniczne Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie)
Zemanek Bogdan: Stosunki geobotaniczne Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie)
Zemanek Bogdan: Stosunki geobotaniczne Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie). Zesz. nauk. UJ. Pr. bot. zesz. 9, 1981. 24 cm, str. 31-65, broszura
15,00 PLN
Zemanek Bogdan: Charakterystyka fitogeograficzna Bieszczadów Niskich (polskie Karpaty Wschodnie).
Zemanek Bogdan: Charakterystyka fitogeograficzna Bieszczadów Niskich (polskie Karpaty Wschodnie).
Zemanek Bogdan: Charakterystyka fitogeograficzna Bieszczadów Niskich (polskie Karpaty Wschodnie). Zesz. nauk. UJ. Pr. bot. zesz. 18, 1989. 24 cm, str. 21-69, broszura
15,00 PLN
Zemanek Alicja: Historia botaniki w Uniwesytecie Jagiellońskim (1780-1917)
Zemanek Alicja: Historia botaniki w Uniwesytecie Jagiellońskim (1780-1917)
Zemanek Alicja: Historia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim (1780-1917). Kraków 1989. UJ. 24 cm, str. 167, opr. karton. Rozpr. hab. nr 164.
18,00 PLN
Towpasz Krystyna: Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego.
Towpasz Krystyna: Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego.
Towpasz Krystyna: Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Kraków 1987. Nakł. Inst. Bot. UJ. 24 cm, str. 157, opr. karton. Pr. bot., zesz. 16.
30,00 PLN
Szafer Władysław: Zarys geografii roślin
Szafer Władysław: Zarys geografii roślin
Szafer Władysław: Zarys geografii roślin. Warszawa 1949. Czytelnik. 25 cm, str. 409, ilustr. opr. karton.
16,00 PLN
Szafer Władysław: Z teki przyrodnika.
Szafer Władysław: Z teki przyrodnika.
Szafer Władysław: Z teki przyrodnika. Warszawa 1964. W.P. 21 cm, str. 199, ilustr. opr. pł. obw.
18,00 PLN
Szafer Władysław, Kostyniuk Mikołąj: Zarys paleobotaniki.
Szafer Władysław, Kostyniuk Mikołąj: Zarys paleobotaniki.
Szafer Władysław, Kostyniuk Mikołąj: Zarys paleobotaniki. Wyd. 2. Warszawa 1962. PWN. 24 cm, str. 301, (3), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Podbielkowski Zbigniew: Wędrówki roślin.
Podbielkowski Zbigniew: Wędrówki roślin.
Podbielkowski Zbigniew: Wędrówki roślin. Warszawa 1995. WSiP. 24 cm, str. 238, ilustr. opr. tw.
20,00 PLN
Endemic vascular plants in Polish Tatra Mts. Distribution and ecology.
Endemic vascular plants in Polish Tatra Mts. Distribution and ecology.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z.,Miechówka A.: Endemic vascular plants in Polish Tatra Mts. Distribution and ecology. Kraków 1996. PAN. 24 cm, str. 107, (3), opr. karton. Polish botanical studies, 12.
20,00 PLN
Paczoski Józef Podstawowe zagadnienia geografji roślin. (1933)
Paczoski Józef Podstawowe zagadnienia geografji roślin. (1933)
Paczoski Józef Podstawowe zagadnienia geografji roślin. Poznań 1933. Nakł. oddz. pozn. Pol. Tow. Bot. 25 cm, str. 275, opr. pł. Bibl. Bot. T.III. (pryw. wpis, opr. lekko przybrudzona)
70,00 PLN
Towpasz Krystyna: Flora roślin naczyniowych Płaskowyżu Proszowickiego (wyżyna małopolska)
Towpasz Krystyna: Flora roślin naczyniowych Płaskowyżu Proszowickiego (wyżyna małopolska)
Towpasz Krystyna: Flora roślin naczyniowych Płaskowyżu Proszowickiego (wyżyna małopolska) Kraków 2006. Nakł. Inst. Bot. UJ. 24 cm, str. 302, opr. karton. Pr. bot. 39. (dedyk. autorki)
25,00 PLN
Olesiński Longin: Materiały do flory i rozmieszczenie roślin naczyniowych Niziny Staropruskiej.
Olesiński Longin: Materiały do flory i rozmieszczenie roślin naczyniowych Niziny Staropruskiej.
Olesiński Longin: Materiały do flory i rozmieszczenie roślin naczyniowych Niziny Staropruskiej. Olszyn 1986. A.R.-T. Woj. Ośrod. Post. Rol. 21 cm, str. 133, opr. karton.
25,00 PLN
Mowszowicz Jakub: Flora kwiatowa okolic Wilna. (Przegląd flory wileńskiej, cz.2.)
Mowszowicz Jakub: Flora kwiatowa okolic Wilna. (Przegląd flory wileńskiej, cz.2.)
Mowszowicz Jakub: Flora kwiatowa okolic Wilna. (Przegląd flory wileńskiej, cz.2.) Łódź 1958. Ł.T.N. 25 cm, str. 128, (2), broszura. Łódzkie Tow. Nauk. Wydz. III, nr 51.
35,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Lublin 1952. Nakł. UMCS. 26 cm, str. 218, tabl., opr. karton. Annales UMCS Supplementum VI, sec. C. (niewielki ubytek kartonu na grzbiecie)
50,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Niziny Śląskiej (część środkowa).
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Niziny Śląskiej (część środkowa).
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Niziny Śląskiej (część środkowa). Warszawa - Białowieża 1967. Wyd. UW. 20 cm, str. 14, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 17. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 12, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 15. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna wybranych obiektów leśnych w nadleśnictwie Kartuzy.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna wybranych obiektów leśnych w nadleśnictwie Kartuzy.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna wybranych obiektów leśnych w nadleśnictwie Kartuzy. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 10, tabl. 2, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 10. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski
Matuszkiewicz Władysław: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski
Matuszkiewicz Władysław: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa 1981. PWN. 25 cm, str. 298, opr. pł.
20,00 PLN
Limanowska Jadwiga: Materiały do flory pow. wileńsko-trockiego woj. wileńskiego. (1938)
Limanowska Jadwiga: Materiały do flory pow. wileńsko-trockiego woj. wileńskiego. (1938)
Limanowska Jadwiga: Materiały do flory pow. wileńsko-trockiego woj. wileńskiego. Kraków 1938. PAU. (Osobne odbicie ze Sprawozdań Kom. Fizjogr. PAU - t. LXXII (1937) 23 cm, str. [327-431], opr. karton.
35,00 PLN
Lityński Marian: Opowiadania z życia roślin. (1937)
Lityński Marian: Opowiadania z życia roślin. (1937)
Lityński Marian: Opowiadania z życia roślin. Kraków - Warszawa (1937). Księgarnia Powszechna. 23 cm, str. (4), 293, (3), ilustr., opr. tw. Bibl. naukowa dla młodzieży T.XI.
30,00 PLN
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28.
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28.
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (Z dwiema tabl.) Kraków 1893. Nakł. AU. 24 cm, str. XXXVII, 249, 266; tabl. 2, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
140,00 PLN
Kotońska Bożena: Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie)
Kotońska Bożena: Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie)
Kotońska Bożena: Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). Kraków 1991. Nakł. UJ. 24 cm, str. 199, opr. karton Prace bot. , nr 23.
25,00 PLN
Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w
Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w "Panu Tadeuszu"
Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w "Panu Tadeuszu" Wyd. II. popr. i uzup. Poznań 2005. Wyd. Kontekst. 21 cm, str. 79, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180