Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Szafer Władysław: Element górski we florze niżu polskiego. (1930)
Szafer Władysław: Element górski we florze niżu polskiego. (1930)
Szafer Władysław Element górski we florze niżu polskiego. Kraków 1930. Nakł. PAU. 24 cm, str. 112, tabl. 17, broszura. Rozprawy Wydz. Mat.-Przyrod. T. 9, dz. B 1929 (Ser. III, t. 29) nr 3. (zniszczona okł., pieczątka nieaktual.)
65,00 PLN
Zarzycki  Kazimierz: Zarastanie żwirowisk Skawicy i Skawy.
Zarzycki Kazimierz: Zarastanie żwirowisk Skawicy i Skawy.
Zarzycki Kazimierz: Zarastanie żwirowisk Skawicy i Skawy. (Osobne odb. Fargm. Floristica et Geobotanica. Ann. II, pars I) Kraków 1956. Pol. Tow. Bot. 24 cm, str. (3), 112-142, tabl., broszura. Dedykacja autora.
30,00 PLN
Bąkowski Z.: Versuch einer Klassifizierung der Chondriokinese bei Kormophyen.
Bąkowski Z.: Versuch einer Klassifizierung der Chondriokinese bei Kormophyen.
Bąkowski Z.: Versuch einer Klassifizierung der Chondriokinese bei Kormophyen. (Odb. z Soc. Bot. Pol. Vol.XV, nr 4. 1938) Warszawa 1939. Nakł. Pol. Tow. Bot. 24 cm, str. (1), 324-369, ilustr., broszura. (okł. podniszczona, naklejka z sygn.) Dedykacja autora.
20,00 PLN
Bibliographia botanica Cechoslovaca 1973-1974
Bibliographia botanica Cechoslovaca 1973-1974
Bibliographia botanica Cechoslovaca 1973-1974. Pruhonice u Prahy 1978. Bot. ustav CSAV. 20 cm str. 563, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Bibliographia botanica Cechoslovaca 1965-1966
Bibliographia botanica Cechoslovaca 1965-1966
Bibliographia botanica Cechoslovaca. 1965-1966. Pruhonice u Prahy 1970. Bot. ustav CSAV. 20 cm str. 440, (1), mapa, opr. karton
30,00 PLN
Bugała Władysław: Arboretum kórnickie.
Bugała Władysław: Arboretum kórnickie.
Bugała Władysław: Arboretum kórnickie. Przewodnik. Warszawa - Poznań 1978 PWN. 20 cm, str. 142, (2), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Dąbska Izabela: Roślinne zbiorowiska jeziorna okolic Sierakowa.
Dąbska Izabela: Roślinne zbiorowiska jeziorna okolic Sierakowa.
Dąbska Izabela: Roślinne zbiorowiska jeziorna okolic Sierakowa. Poznań 1961. PWN. 25 cm, str. 53, (1), opr. karton. PTPN. Wydz. mat.przyrod. Pr. kom. biolog. T.XXX, z.3.
30,00 PLN
Krawiecowa Aniela: Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania
Krawiecowa Aniela: Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania
Krawiecowa Aniela: Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania. Poznań 1951. P.T.P.N. 26 cm, str. (2), 131, (1), opr. karton. (podpis własn.)
30,00 PLN
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Reihe B: Biologische Wissenschaften. (1915)
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Reihe B: Biologische Wissenschaften. (1915)
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Reihe B: Biologische Wissenschaften. (No 6-7 B, Juin Juillet 1915).Cracovie 1915. Impr. de l'Universite. 26 cm, str. 113-240, broszura.
45,00 PLN
Zielski Andrzej: Zespoły leśne Pojezierza Brodnickiego oraz wpływ na nie gospodarki leśnej i turystyki.
Zielski Andrzej: Zespoły leśne Pojezierza Brodnickiego oraz wpływ na nie gospodarki leśnej i turystyki.
Zielski Andrzej: Zespoły leśne Pojezierza Brodnickiego oraz wpływ na nie gospodarki leśnej i turystyki. Warszawa 1978. PWN. 24 cm, str. 85, opr. karton. (dedykacja autora)
20,00 PLN
Cempulik Piotr, Holeksa Krystyna: Przyroda Sosnowca.
Cempulik Piotr, Holeksa Krystyna: Przyroda Sosnowca.
Cempulik Piotr, Holeksa Krystyna: Przyroda Sosnowca. (Wyd.2, uzup.) Sosnowiec 2008. Pol. Tow. Przyjaciół Przyrody "pro Natura". Urząd Miasta w Sosnowcu. 24 cm, str. 96, ilustr., opr. karton. lak.
18,00 PLN
Przyroda województwa katowickiego. (Red. Krzysztof Rostański)
Przyroda województwa katowickiego. (Red. Krzysztof Rostański)
Przyroda województwa katowickiego. Pr. pod red. Krzysztofa Rostańskiego. Krzeszowice (1997) Wyd. Kubajak. 23 cm, str. 191, (1), mapa, ilustr., opr. karton. lak.
20,00 PLN
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S., Stecki K. Sokołowski M.: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil III, IV, V. (Zespoły roślinne w Tatrach) 1927
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S., Stecki K. Sokołowski M.: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil III, IV, V. (Zespoły roślinne w Tatrach) 1927
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S., Stecki K. Sokołowski M.: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil III, IV, V. (Zespoły roślinne w Tatrach) Cracovie 1927. Imprimerie de l'Universite. Nakł. PAU. 26 cm, str.(4), 144, tablice, mapki, broszura. Tekst w jęz. niem. (okł. mocno podniszczona, zagięcia pierwszych kart)
180,00 PLN
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. (1932)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. (1932)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. Kraków 1932. Nakł. AU. 24 cm, str. LI, 209, broszura. (brak tylnej części okł., egz. częściowo nie rozcięty)
95,00 PLN
Szotkowski Paweł: Flora synantropijna portów rzecznych Górnej Ordy. Gliwice, Koźle, Opole.
Szotkowski Paweł: Flora synantropijna portów rzecznych Górnej Ordy. Gliwice, Koźle, Opole.
Szotkowski Paweł: Flora synantropijna portów rzecznych Górnej Ordy. Gliwice, Koźle, Opole. Opole 1988. Muz. Śląska Opolskiego. 30 cm, str. 235, opr. karton.
50,00 PLN
Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Zając M., Zając A.: Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Kraków 1995. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN. 21 cm, str. 303, opr. karton. (załamany róg opr.)
40,00 PLN
Zemanek Bogdan (red.): Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth.
Zemanek Bogdan (red.): Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth.
Zemanek Bogdan (red.): Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth. Kraków 2011. Institute of Botany, Jagiellonian University. 24 cm, str. 219, tabl. ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Ossowski A., Bukowiecki H.: O rozmieszczeniu geograficznym, morfologii i składzie chemicznym ciemiernika czerwonawego (Helleborus Purpurascens W. et K.) (1937)
Ossowski A., Bukowiecki H.: O rozmieszczeniu geograficznym, morfologii i składzie chemicznym ciemiernika czerwonawego (Helleborus Purpurascens W. et K.) (1937)
Ossowski A., Bukowiecki H.: O rozmieszczeniu geograficznym, morfologii i składzie chemicznym ciemiernika czerwonawego (Helleborus Purpurascens W. et K.). (Referat wygłoszony w Sekcji Nauk Farmaceutycznych 15 Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie). Warszawa 1937. Odb.: Kronika Farmaceutyczna. R. 36: 1937, nr 17-18. 23 cm, str. 13, (1), opr. karton. Z odręczną dedyk. autorów.
25,00 PLN
Kubajak Anna: Osobliwości przyrody Trzebini.
Kubajak Anna: Osobliwości przyrody Trzebini.
Kubajak Anna: Osobliwości przyrody Trzebini. (Krzeszowice) 2000. Wyd. Kubajak. 21 cm, str. 32, ilustr., opr. karton. lak.
16,00 PLN
Dorywalski Józef, Adamczewski Kazimierz: Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu.
Dorywalski Józef, Adamczewski Kazimierz: Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu.
16,00 PLN
Krotoska Teresa: Obserwacje fenologiczne w Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tx. 1936, i w Querceto-Potentilletum albae Libbert 1933 w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Krotoska Teresa: Obserwacje fenologiczne w Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tx. 1936, i w Querceto-Potentilletum albae Libbert 1933 w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Krotoska Teresa: Obserwacje fenologiczne w Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tx. 1936, i w Querceto-Potentilletum albae Libbert 1933 w Wielkopolskim Parku Narodowym. Poznań 1961. P.T.P.N. 25 cm, str. 157, tabl., tabele, opr. karton. Pr. monogr. nad przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem, t. III, zesz. 6.
40,00 PLN
Woroshilow V.N.: Opredelitel rastenij sovetskogo Dalnego Wostoka.
Woroshilow V.N.: Opredelitel rastenij sovetskogo Dalnego Wostoka.
Woroshilow V.N.: Opredelitel rastenij sovetskogo Dalnego Wostoka. Moskwa 1982. Izd. Nauka. 22 czm, str. 672, opr. pł.
60,00 PLN
Seneta W.: Kaktusy.
Seneta W.: Kaktusy.
Seneta W.: Kaktusy. Warszawa 1957. PWRiL. 21 cm, str. 166, (2), ilustr., opr. pł.
16,00 PLN
Urbisz Alina: Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland - scale and assessment of the phenomenon.
Urbisz Alina: Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland - scale and assessment of the phenomenon.
Urbisz Alina: Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland - scale and assessment of the phenomenon. Karowice 2011. Wyd. Uniw. Śląskiego. 25 cm, str. 198, (2), opr. tw.
35,00 PLN
Martini Fabrizio, Pavan Roberto: La flora vascolare spontanea di Pordenone. Caratteri generali e distribuzione.
Martini Fabrizio, Pavan Roberto: La flora vascolare spontanea di Pordenone. Caratteri generali e distribuzione.
Martini Fabrizio, Pavan Roberto: La flora vascolare spontanea di Pordenone. Caratteri generali e distribuzione. Ponderone 2008. Comune di Ponderone. Museo Civico di Storia Naturale. 25 cm, str. 277, (1), ilustr., opr. tw.
40,00 PLN
Kybal Jan, Kaplicka Jirina: Nase a cizi koreni.
Kybal Jan, Kaplicka Jirina: Nase a cizi koreni.
Kybal Jan, Kaplicka Jirina: Nase a cizi koreni. Praha 1988. Stat. zem. nakl. 21 cm, str. 225, (7), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Gil Eugeniusz: Typologia i ocena środowiska naturalnego okolic Szymbarku
Gil Eugeniusz: Typologia i ocena środowiska naturalnego okolic Szymbarku
Gil Eugeniusz: Typologia i ocena środowiska naturalnego okolic Szymbarku. Warszawa 1979. PAN. 24 cm, str. 91, tabl., opr. karton. PAN. Inst. Geog. z. 5.
25,00 PLN
Filipek Marian: Murawy kserotermiczne regiony dolnej Odry i Warty.
Filipek Marian: Murawy kserotermiczne regiony dolnej Odry i Warty.
Filipek Marian: Murawy kserotermiczne regiony dolnej Odry i Warty. Warszawa - Poznań 1974. PWN. 25 cm, str. 109, (1), tabl., tabl. opr. karton.
40,00 PLN
Mamakowa Kazimiera: Roślinność Kotliny Sandomierskiej w późnym glacjale i holocenie. ( Acta palaeobotanica, vol. III, nr 2.)
Mamakowa Kazimiera: Roślinność Kotliny Sandomierskiej w późnym glacjale i holocenie. ( Acta palaeobotanica, vol. III, nr 2.)
Mamakowa Kazimiera: Roślinność Kotliny Sandomierskiej w późnym glacjale i holocenie. Kraków 1962. PAN. Inst. Bot. 25 cm, str. 57, tabl., załączn., opr. karton. Acta palaeobotanica, vol. III, nr 2. (pieczątka na okł.)
35,00 PLN
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona.
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona.
Przyroda białostocczyzny i jej ochrona. Warszawa 1973. PWN. 24 cm, str. 202, ilustr., opr. karton. Pr. Białostoc. Tow. Nauk. nr 19
30,00 PLN
Kornaś Jan,, Medwecka - Kornaś Anna. Bibliografia publikacji 1946-1986. Oprac. B. Pietras.
Kornaś Jan,, Medwecka - Kornaś Anna. Bibliografia publikacji 1946-1986. Oprac. B. Pietras.
Kornaś Jan,, Medwecka - Kornaś Anna. Bibliografia publikacji 1946-1986. Oprac. B. Pietras. Kraków 1988. Nakł UJ. 24 cm, str. 66, opr. karton.
16,00 PLN
Acta botanica Bohemica. Vol. III, Ed. Karel Domin, Josef Podpera. (1924)
Acta botanica Bohemica. Vol. III, Ed. Karel Domin, Josef Podpera. (1924)
Acta botanica Bohemica. Vol. III, Ed. Karel Domin, Josef Podpera. V Praze 1924. 24 cm, str. 52, (1), tabl., broszura.
30,00 PLN
Dąbrowski Wawrzyniec: Słownik nazw roślin łąkowo-pastwiskowych w układzie alfabetycznym (łacński, polski, rosyjski, niemiecki, angielski francuski, czeski)
Dąbrowski Wawrzyniec: Słownik nazw roślin łąkowo-pastwiskowych w układzie alfabetycznym (łacński, polski, rosyjski, niemiecki, angielski francuski, czeski)
Dąbrowski Wawrzyniec: Słownik nazw roślin łąkowo-pastwiskowych w układzie alfabetycznym (łacński, polski, rosyjski, niemiecki, angielski francuski, czeski) Wyd. II. Warszawa 1962. PWRiL. 23 cm, str. 205, opr. karton. Bibl. "Wiadomości IMUZ" nr 6. (przycięty górny margines k. tyt., załamany róg tylnej okł.)
20,00 PLN
Burnie David: Rośliny (Patrzę, podziwiam, poznaję)
Burnie David: Rośliny (Patrzę, podziwiam, poznaję)
Burnie David: Rośliny Przekł. O. Słuckin. Warszawa 1995. Arkady. 29 cm, str. 64, ilustr., opr. tw. Seria: Patrzę, podziwiam, poznaję.
16,00 PLN
Górska Maria: Materiały do rozmieszczenia ważniejszych składników świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-quercetum) w Polsce niżowej.
Górska Maria: Materiały do rozmieszczenia ważniejszych składników świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-quercetum) w Polsce niżowej.
Górska Maria: Materiały do rozmieszczenia ważniejszych składników świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-quercetum) w Polsce niżowej. Poznań 1968. Wyd. z zas. PAN. 25 cm, str. 121, (1), opr. kartom. PTPN Wydz. mat. przyrod. Pr. kom. biolog. T.XXII, z.4. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Karpowicz Wanda: Paprocie.
Karpowicz Wanda: Paprocie.
Karpowicz Wanda: Paprocie. Warszawa 1969. PWN. 21 cm, str. 166, (2), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Grochowski Wiesław: Chrońmy widlaki.
Grochowski Wiesław: Chrońmy widlaki.
Grochowski Wiesław: Chrońmy widlaki. Warszawa 1956. PWN. PROP. 21 cm, str. 94, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla.
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla.
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla. Warszawa 1973. IG PAN. 24 cm, str. 97, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski.
Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski.
Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski. Pr. pod red. Z. Denisiuka. Kraków 1991. PAN. ZOPiZN. 24 cm, str. 88, opr. karton.
20,00 PLN
 Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16.)
Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Cz. 3. Wrocław 1988. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 273, (3), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.16
60,00 PLN
Zając Maria: Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego.
Zając Maria: Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego.
Zając Maria: Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego. Kraków 1989. Nakł. UJ. 24 cm, str. 199, opr. karton. Pr. bot. zesz. 19.
50,00 PLN
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria: Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina)
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria: Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina)
Zając Adam, Ciaciura Marian, Zając Maria: Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina). Szczecin 1993. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. 24 cm, str. 153, opr. karton. (plamka na okł., pryw. dedykacja)
40,00 PLN
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin.
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin.
Kershaw Kenneth A.: Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin. Przekł. G. Bujalska-Grum i L. Grum. Warszawa 1978. PWN. 21 cm, str. 382, (2), opr. karton. (przyżółcona karta tyt.)
18,00 PLN
Zarzyński Paweł: Ludzie i fakty. Jubileuszowy 100 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego.
Zarzyński Paweł: Ludzie i fakty. Jubileuszowy 100 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego.
Zarzyński Paweł: Ludzie i fakty. Jubileuszowy 100 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego. 7-9 września 2000 r., Poznań. Poznań 2000. Pol. Tow. Leśne. 25 cm, str. 352, ilustr., opr. tw.
50,00 PLN
Rezerwaty przyrody parków krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia.
Rezerwaty przyrody parków krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia.
Rezerwaty przyrody parków krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia. Wyd. II. uzup. Kielce 2001. Wyd. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. 21 cm, str. 43, (20), ilustr., mapki, opr. karton.
16,00 PLN
Pawłowski Bogumił: O niektórych naszych wierzbach.
Pawłowski Bogumił: O niektórych naszych wierzbach.
Pawłowski Bogumił: O niektórych naszych wierzbach. Kraków 1946. Nakł. PAU. 26 cm, str. 37, broszura. Mat. do fizjogr. kraju, nr 1. (egz. częściowo nie rozcięty)
20,00 PLN
Szafer Władysław: Botanika w Krakowie w okresie wojny 1939-1945.
Szafer Władysław: Botanika w Krakowie w okresie wojny 1939-1945.
Szafer Władysław: Botanika w Krakowie w okresie wojny 1939-1945. Kraków 1959. PAN. 24 cm, str. 32, opr. karton. (załamanie na okł.)
15,00 PLN
Etudes Phyto-socilogiques sur la vegetation des Roches du Plateau de la Petite-Pologne; Die Pflanzenassoziationen der Pieninen; Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko - Tales (1928)
Etudes Phyto-socilogiques sur la vegetation des Roches du Plateau de la Petite-Pologne; Die Pflanzenassoziationen der Pieninen; Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko - Tales (1928)
Kozłowska A.: Etudes Phyto-socilogiques sur la vegetation des Roches du Plateau de la Petite-Pologne; Kulczyński S.: Die Pflanzenassoziationen der Pieninen; Pawłowski B., Sokołowski M., Wallisch K. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. VII: Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko - Tales. Cracovie 1928. Imprimerie de l'Universite. Nakł. PAU. 26 cm, str.272, tablice, mapki, broszura. Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. No supplementaire II, 1927.
180,00 PLN
Acta Agrobotanica, Vol. XXV, zesz. 1 (Jan Kornaś: Rozmieszczenie i ekologia rozsiewania się chwastów w zespołach polnych w Gorcach)
Acta Agrobotanica, Vol. XXV, zesz. 1 (Jan Kornaś: Rozmieszczenie i ekologia rozsiewania się chwastów w zespołach polnych w Gorcach)
Jan Kornaś: Rozmieszczenie i ekologia rozsiewania się chwastów w zespołach polnych w Gorcach. Warszawa 1972. Polskie Tow. Botan. 24 cm, str. 67, rys. 8, tabl., broszura. Acta Agrobotanica, Vol. XXV, zesz. 1.
30,00 PLN
Acta botanica Bohemica. Vol. II, Ed. Karel Domin, Josef Podpera. (1923)
Acta botanica Bohemica. Vol. II, Ed. Karel Domin, Josef Podpera. (1923)
Acta botanica Bohemica. Vol. II, Ed. Karel Domin, Josef Podpera. V Praze 1923. 24 cm, str. 60, (1), broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
30,00 PLN
Acta botanica Bohemica. Vol. IV-V. Ed. Karel Domin, Josef Podpera (1925-26)
Acta botanica Bohemica. Vol. IV-V. Ed. Karel Domin, Josef Podpera (1925-26)
Acta botanica Bohemica. Vol. IV-V. Ed. Karel Domin, Josef Podpera. V Praze 1925-1926. 24 cm, str. 58, (1), ilustr., broszura. (drobne ubytki okł.)
30,00 PLN
Maćko Stefan: Ogólne wytyczne kształtowania krajobrazu na Dolnym Śląsku
Maćko Stefan: Ogólne wytyczne kształtowania krajobrazu na Dolnym Śląsku
Maćko Stefan: Ogólne wytyczne kształtowania krajobrazu na Dolnym Śląsku. Wrocław (1949). (Odb. z Czasop. Geogr. T.XX, zesz. 1-4). 24 cm, str. (2), 125-184, ilustr., broszura. (egz. częściowo nie rozcięty, z dedyk.)
30,00 PLN
Geografiya rasteniy s osnovami botaniki
Geografiya rasteniy s osnovami botaniki
Alekhin, V.V.; Kudryashov, L.V.; Govorukhin, V.S: Geografiya rasteniy s osnovami botaniki. Izd. 2. Moskwa 1961. 23 cm, str. 531, ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Schretzenmayr Martin: Heimische Bäume und Sträucher Mitteleuropas
Schretzenmayr Martin: Heimische Bäume und Sträucher Mitteleuropas
Schretzenmayr Martin: Heimische Bäume und Sträucher Mitteleuropas. Leipzig - Jena - Berlin 1989. Urania Verlag. 23 cm, str. 223, fot., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Puszczy Niepołomickiej i zagadnienia jej ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.9.)
Wartości środowiska przyrodniczego Puszczy Niepołomickiej i zagadnienia jej ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.9.)
Wartości środowiska przyrodniczego Puszczy Niepołomickiej i zagadnienia jej ochrony. Wrocław 1981. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 408, (4), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.9
80,00 PLN
Sojak Jiri: Rostliny nasich hor. Kapestni atlas.
Sojak Jiri: Rostliny nasich hor. Kapestni atlas.
Sojak Jiri: Rostliny nasich hor. Kapestni atlas. Vyd.2. Praha 1989. Stat. Pedagog. Nakl. 17 cm, str. 431, (1), fot., opr. tw.
30,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. Wrocław 1989. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 405, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17. (Działy główne: Zasoby i walory środowiska przyrodniczego doliny Wisły między Oświęcimiem a Sandomierzem; Zagadnienia biologii wybranych rzek południowej Polski.)
65,00 PLN
Mlada Jarmila, Prochazka Frantisek: Atlas cizokrajnych rostlin.
Mlada Jarmila, Prochazka Frantisek: Atlas cizokrajnych rostlin.
Mlada Jarmila, Prochazka Frantisek: Atlas cizokrajnych rostlin. Praha 1987. SZN. 20 cm, str. 327, (15), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Pawłowski Bogumił: Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. (1937)
Pawłowski Bogumił: Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. (1937)
Pawłowski Bogumił: Einfuhrung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. Kraków 1937. Wyd. Inst. Bot. UJ. 20 cm, str. 13, broszura
15,00 PLN
Mądalski Józef: Botanischer Excursionsfuhrer in die Gegend von Janów im Roztocze (1937)
Mądalski Józef: Botanischer Excursionsfuhrer in die Gegend von Janów im Roztocze (1937)
Mądalski Józef: Botanischer Excursionsfuhrer in die Gegend von Janów im Roztocze. Kraków 1937. Wyd. Inst. Bot. UJ. 20 cm, str. 6, broszura.
12,00 PLN
Pokaż:
60 120 180