Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Lublin 1952. Nakł. UMCS. 26 cm, str. 218, tabl., opr. karton. Annales UMCS Supplementum VI, sec. C. (niewielki ubytek kartonu na grzbiecie)
50,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Niziny Śląskiej (część środkowa).
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Niziny Śląskiej (część środkowa).
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Niziny Śląskiej (część środkowa). Warszawa - Białowieża 1967. Wyd. UW. 20 cm, str. 14, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 17. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 12, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 15. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna wybranych obiektów leśnych w nadleśnictwie Kartuzy.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna wybranych obiektów leśnych w nadleśnictwie Kartuzy.
Matuszkiewicz Władysław: Potencjalna roślinność naturalna wybranych obiektów leśnych w nadleśnictwie Kartuzy. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 10, tabl. 2, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 10. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski
Matuszkiewicz Władysław: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski
Matuszkiewicz Władysław: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa 1981. PWN. 25 cm, str. 298, opr. pł.
20,00 PLN
Markow Michał: Agrofitocenologia. Nauka o zbiorowiskach roślinnych pól uprawnych.
Markow Michał: Agrofitocenologia. Nauka o zbiorowiskach roślinnych pól uprawnych.
Markow Michał: Agrofitocenologia. Nauka o zbiorowiskach roślinnych pól uprawnych. Warszawa 1978. PWRiL. 21 cm, str. 266, (1), ilustr., broszura.
18,00 PLN
Limanowska Jadwiga: Materiały do flory pow. wileńsko-trockiego woj. wileńskiego. (1938)
Limanowska Jadwiga: Materiały do flory pow. wileńsko-trockiego woj. wileńskiego. (1938)
Limanowska Jadwiga: Materiały do flory pow. wileńsko-trockiego woj. wileńskiego. Kraków 1938. PAU. (Osobne odbicie ze Sprawozdań Kom. Fizjogr. PAU - t. LXXII (1937) 23 cm, str. [327-431], opr. karton.
35,00 PLN
Lityński Marian: Opowiadania z życia roślin. (1937)
Lityński Marian: Opowiadania z życia roślin. (1937)
Lityński Marian: Opowiadania z życia roślin. Kraków - Warszawa (1937). Księgarnia Powszechna. 23 cm, str. (4), 293, (3), ilustr., opr. tw. Bibl. naukowa dla młodzieży T.XI.
30,00 PLN
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28.
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28.
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1892 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.28. (Z dwiema tabl.) Kraków 1893. Nakł. AU. 24 cm, str. XXXVII, 249, 266; tabl. 2, broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
140,00 PLN
Kotońska Bożena: Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie)
Kotońska Bożena: Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie)
Kotońska Bożena: Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). Kraków 1991. Nakł. UJ. 24 cm, str. 199, opr. karton Prace bot. , nr 23.
25,00 PLN
Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w
Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w "Panu Tadeuszu"
Kmieć Krzysztof: Rośliny lecznicze w "Panu Tadeuszu" Wyd. II. popr. i uzup. Poznań 2005. Wyd. Kontekst. 21 cm, str. 79, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kohler Piotr: Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, AU i PAU (1815-1952).
Kohler Piotr: Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, AU i PAU (1815-1952).
Kohler Piotr: Botanika w Tow. Nauk. Krak. AU i PAU (1815-1952). Kraków 2002. PAU. 24 cm, str. 373, ilustr., opr. karton. Studia i mat. do dziejów PAU.
26,00 PLN
Jankowski Franciszek: Atlas chorób i szkodników tytoniu.
Jankowski Franciszek: Atlas chorób i szkodników tytoniu.
Jankowski Franciszek: Atlas chorób i szkodników tytoniu. Warszawa 1963. PWRiL. 20 cm, str. 66, (2), ilustr. opr. tw.
12,00 PLN
Jackowiak Bogdan, Latowski Karol: Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995.
Jackowiak Bogdan, Latowski Karol: Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995.
Jackowiak Bogdan, Latowski Karol: Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995. Poznań 1996. Bogucki, Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, str. 111, opr. karton.
25,00 PLN
Henning Ernst: Klucz do określania traw i roślin motylkowych w stanie bezkwiatowym.
Henning Ernst: Klucz do określania traw i roślin motylkowych w stanie bezkwiatowym.
Henning Ernst: Klucz do określania traw i roślin motylkowych w stanie bezkwiatowym. Przeł. i uzup. z wyd. niem. J. Czarnocki. Puławy 1947. Nakł. Państw. Inst. Nauk. Gosp. Wiejskiego. 21 cm, str. 76, tabl. ilustr. VIII, opr. brosz. Bibl. Puławska, nr 27.
30,00 PLN
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 3. (1910)
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 3. (1910)
Hirc Dragutin. Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae.) izrađena u botanic?ko-fiziologijskom zavodu kr. sveuc?ilis?ta franje Josipa I.U Zagrebu. Svezak II, snopic 3. U Zagrebu 1910. Tisak Dionicke Tiskare. Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. 24 cm, str. 82, broszura.(pieczątki własn. )
40,00 PLN
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 2. (1910)
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 2. (1910)
Hirc Dragutin. Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae.) izrađena u botanic?ko-fiziologijskom zavodu kr. sveuc?ilis?ta franje Josipa I.U Zagrebu. Svezak II, snopic 2. U Zagrebu 1910. Tisak Dionicke Tiskare. Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. 24 cm, str. 52, broszura. (pieczątki własn. )
40,00 PLN
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 1. (1909)
Hirc Dragutin: Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae). Svezak II, snopic 1. (1909)
Hirc Dragutin. Revizija hrvatske flore (revisio florae croaticae.) izrađena u botanic?ko-fiziologijskom zavodu kr. sveuc?ilis?ta franje Josipa I.U Zagrebu. Svezak II, snopic 1. U Zagrebu 1909. Tisak Dionicke Tiskare. Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. 24 cm, str. 62, broszura. (pieczątki własn. )
40,00 PLN
Hryniewiecki Bolesław: Zielnik i muzeum botaniczne. (1922)
Hryniewiecki Bolesław: Zielnik i muzeum botaniczne. (1922)
Hryniewiecki Bolesław: Zielnik i muzeum botaniczne. Wskazówki praktyczne: jak zbierać , preparować, konserwować, oznaczać rośliny i układać zbiory botaniczne. Z 18 rysunkami w tekście. Warszawa 1922. Gebeth. i Wolff. 21 cm, str. VII, 209, (1), opr. kart. (grzbiet opr. podklejany)
60,00 PLN
Grochowski Wiesław: Jadalne owoce leśne.
Grochowski Wiesław: Jadalne owoce leśne.
Grochowski Wiesław: Jadalne owoce leśne. Wyd. 3. Warszawa 1983. PWRiL. 19 cm, str. 243, opr. karton.
14,00 PLN
Grynia Maria: Łąki trzęślicowe Wielkopolski.
Grynia Maria: Łąki trzęślicowe Wielkopolski.
Grynia Maria: Łąki trzęślicowe Wielkopolski. Poznań 1962. PWN. 25 cm, str. (3), 146-268, (1), opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty) Poznańskie Tow. Przyj. Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, t. 13, z. 2
45,00 PLN
Świat roślin. Praca zb. pod red. J. Prończuka.
Świat roślin. Praca zb. pod red. J. Prończuka.
Świat roślin. Praca zb. pod red. J. Prończuka. Wyd. 2. Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 517, ilustr. opr. pł. obw.
18,00 PLN
Jonard Pierre: Les bles tendres (Triticum vulgare vill.) cultives en France.
Jonard Pierre: Les bles tendres (Triticum vulgare vill.) cultives en France.
Jonard Pierre: Les blés tendres ( Triticum vulgare vill .) cultivés en France. Détermination et caractéristiques culturales par Pierre Jonard. Paris 1951. Inst. National de la Recherche Agronomique. 25 cm, str. 491, ilustr., fotogr., opr. tw. (opr. lekko przybrudzona) Z odręczną dedykacją autora. Publikacja w jęz. francuskim.
30,00 PLN
Krejca Jindrich i Jakabova Anna: Rośliny skalne.
Krejca Jindrich i Jakabova Anna: Rośliny skalne.
Krejca Jindrich i Jakabova Anna: Rośliny skalne. Przeł. H. Grzeszczyk. Warszawa 1982. PWRiL. 20 cm, str. 303, (12), ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Chadwick Dick: Australian native gardening made easy.
Chadwick Dick: Australian native gardening made easy.
Chadwick Dick: Australian native gardening made easy. 3. ed. revised and updated. Australia 2005. Little Hills Press. 30 cm, str. 155, ilustr., fot., opr. tw. z obw.
30,00 PLN
Rośliny Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Rośliny Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Krzyściak -Kosińska Renata, Kosiński Marek: Rośliny Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z. Poznań 2005. Publicat SA. 30 cm, str. 111, ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Czarnowski S. Maciej: Zarys ekologii roślin lądowych.
Czarnowski S. Maciej: Zarys ekologii roślin lądowych.
Czarnowski S. Maciej: Zarys ekologii roślin lądowych. Warszawa 1978. PWN. 24 cm, str. 456, (3), ilustr. opr. pł. obw.
18,00 PLN
Atlas roślin chronionych, rzadkich i ginących gminy Chrzanów
Atlas roślin chronionych, rzadkich i ginących gminy Chrzanów
Dubiel Eugeniusz, Gawroński Stefan, Grzegorzek Piotr: Atlas roślin chronionych, rzadkich i ginących gminy Chrzanów. Chrzanów 2000. 23 cm, str. 107, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Hofrichter Robert: Kwiaty. Rozpoznać, podziwiać, chronić.
Hofrichter Robert: Kwiaty. Rozpoznać, podziwiać, chronić.
Hofrichter Robert: Kwiaty. Rozpoznać-podziwiać-chronić. Przeł. E. Turyn i B. Urbańska. Warszawa 2001. KDC. 21cm, str. 190. ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Hensel Wolfgang: Rośliny Alp.
Hensel Wolfgang: Rośliny Alp.
Hensel Wolfgang: Rośliny Alp. Przeł. B. Zych. Warszawa 2001 Bauer Weltbild Media. 20 cm, str. 191, ilustr. opr. kart. lak.
16,00 PLN
Kurhany na Dzikich Polach-dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu.
Kurhany na Dzikich Polach-dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu.
Kurhany na Dzikich Polach-dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu. Oprac. zb. Warszawa 2012 Wyd. UW. 23 cm, str. 194+ płyta CD, ilustr. opr. kart. (Kurhany jako obiekty przyrodnicze).
20,00 PLN
Polakowski Benon: Świat roślinny Warmii i Mazur.
Polakowski Benon: Świat roślinny Warmii i Mazur.
Polakowski Benon: Świat roślinny Warmii i Mazur. Olsztyn 1971. Wyd. Pojezierze. 17 cm, str. 248, tabl. ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Haager Jiri: Rośliny ozdobą domu. 225 barwnych ilustracji.
Haager Jiri: Rośliny ozdobą domu. 225 barwnych ilustracji.
Haager Jiri: Rośliny ozdobą domu. 225 barwnych ilustracji. Przeł. E. Traczewska Zych. Warszawa 1984. PWRiL. 30 cm, str. 280, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera.
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera.
Babiogórski Park Narodowy. Oprac zb. pod red. W. Szafera. 127 rycin. Kraków 1963. PAN. 25 cm, str. 316, ilustr. opr. pł. obw.
28,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Mapa zbiorowisk roślinych rezerwatu krajobrazowego
Faliński Janusz Bogdan: Mapa zbiorowisk roślinych rezerwatu krajobrazowego "Dolina rzeki Wałszy"
Faliński Janusz Bogdan: Mapa zbiorowisk roślinych rezerwatu krajobrazowego "Dolina rzeki Wałszy". Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 11, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 12. (pieczątka pryw. księgozb.)
25,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Degeneracja zbiorowisk roślinnych lasu miejskiego w Iławie.
Faliński Janusz Bogdan: Degeneracja zbiorowisk roślinnych lasu miejskiego w Iławie.
Faliński Janusz Bogdan: Degeneracja zbiorowisk roślinnych lasu miejskiego w Iławie. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 13, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 13. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Zbiorowiska roślinne rezerwatu
Faliński Janusz Bogdan: Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Czarnia" w Puszczy Kurpiowskiej.
Faliński Janusz Bogdan: Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Czarnia" w Puszczy Kurpiowskiej. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 12, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 16. (pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna Wzniesień Górowskich i Niziny Orneckiej.
Faliński Janusz Bogdan: Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna Wzniesień Górowskich i Niziny Orneckiej.
Faliński Janusz Bogdan: Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna Wzniesień Górowskich i Niziny Orneckiej. Warszawa - Białowieża 1966. Wyd. UW. 20 cm, str. 15, mapa, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 11. (dedykacja aurora, pieczątka pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Faliński Janusz Bogdan: Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic.
Faliński Janusz Bogdan: Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic.
Faliński Janusz Bogdan: Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic. Warszawa - Białowieża 1967. Wyd. UW. 20 cm, str. 22, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 20.
18,00 PLN
Fijałkowski Dominik: Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny.
Fijałkowski Dominik: Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny.
Fijałkowski Dominik: Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny. Wrocław 1972. Ossol. 24 cm, str.285, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce.
Flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce.
Flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce.. Kraków - Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 217, opr. karton. Zesz. nauk. UJ, PR. bot. zesz. 7.
30,00 PLN
Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem.
Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem.
Klimaszewski Mieczysław, Szafer Władysław, Szafran Bronisław, Urbański Jarosław: Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem. (Z 4. tabl. i 8 fig. w tekście) Warszawa 1950. P.I.G. 25 cm, str. 86, (5), tabl., opr. karton. Państw. Inst. Geolog., biuletyn 24.
25,00 PLN
Denisiuk Zygmunt: Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej.
Denisiuk Zygmunt: Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej.
Denisiuk Zygmunt: Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej. Poznań 1963. PWN. 25 cm, str. 132, opr. karton. (egz. nie rozcięty) Poznańskie Tow. Przyj.Nauk. Wydz. Mat.-Przyrod. Prace Komisji Biologicznej, t. 27, z. 2.
50,00 PLN
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (+ mapy)
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. (+ mapy)
Chojnacki Jan: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. Warszawa 1991. Wyd. U.W. 24 cm, str. 227, tabl., opr. karton (+ mapy)
50,00 PLN
Sudnik - Wójcikowska Barbara, Koźniewska Beata: Słownik z zakresu synantropizacji szaty roślinnej.
Sudnik - Wójcikowska Barbara, Koźniewska Beata: Słownik z zakresu synantropizacji szaty roślinnej.
Sudnik - Wójcikowska Barbara, Koźniewska Beata: Słownik z zakresu synantropizacji szaty roślinnej. Warszawa 1988. Wyd. UW. 24 cm, str. 93, opr. karton.
20,00 PLN
Boiński Marian: Szata roślinna Borów Tucholskich.
Boiński Marian: Szata roślinna Borów Tucholskich.
Boiński Marian: Szata roślinna Borów Tucholskich. Warszawa 1985. PWN. 21 cm, str. 110, ilutr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Lehrbuch der Botanik für Hochschulen (1942)
Lehrbuch der Botanik für Hochschulen (1942)
Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Mit 846 Abbild. im Text und 1 farb. Karte. Jena 1942. Verlag von Gustav Fischer. 25 cm, str. XII, 626, opr. pł.
60,00 PLN
France R.H.: Lebenswunder der Pflanzenwelt. (1941)
France R.H.: Lebenswunder der Pflanzenwelt. (1941)
France R.H.: Lebenswunder der Pflanzenwelt. Eine Pflanzenkunde fur Jedermann. Mit 144 Bildern im Text und auf Tafeln. Berlin 1941.Im Deutsches Verlag. 25 cm, str. 332, ilustr., tabl., opr. pł.
40,00 PLN
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas.
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas.
Pareys Blumenbuch. Wildblühende Pflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas. 2. Auflage. Hamburg und Berlin 1986. Verlag Paul Parey. 19 cm, str. 336, liczne ilustr., opr. karton.
50,00 PLN
A selection of 20th century Botanical Art & Illustration. Catalogue. XI. International Botanical Congress (August 1969).
A selection of 20th century Botanical Art & Illustration. Catalogue. XI. International Botanical Congress (August 1969).
A selection of 20th century Botanical Art & Illustration. Catalogue. Presented at XI. International Botanical Congress (August 1969). Comp. by G. H. M. Lawrence. Pittsburgh, Pennsylvania 1969. The Hunt Bot. Libr. Carnegie-Mellon Univ. 23 cm, str. 168, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka.
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka.
Brodacki Michał: Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne. Przewodnik do plecaka. Warszawa 2009. Of. Wyd. Multico. 19 cm, str. 96, ilustr., opr. karton z plastik. okł.
15,00 PLN
Białowieska stacja geobotaniczna Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 1952 - 1967
Białowieska stacja geobotaniczna Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 1952 - 1967
Białowieska stacja geobotaniczna Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 1952 - 1967. Warszawa - Białowieża 1967. Wyd. UW. 20 cm, str. 40, (16), ilustr., opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW, nr 18.
15,00 PLN
Botanika leśna. Notatki z wykładów Bogumiła Pawłowskiego.
Botanika leśna. Notatki z wykładów Bogumiła Pawłowskiego.
Botanika leśna. Notatki z wykładów Bogumiła Pawłowskiego. Kraków 1952. PWN. UJ.29 cm, str. 235, ilustr., broszura (skrypt UJ)
35,00 PLN
Anioł-Kwiatkowska: Flora i zbiorowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic
Anioł-Kwiatkowska: Flora i zbiorowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic
Anioł-Kwiatkowska: Flora i zbiorowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic. Wrocław 1974. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. 24 cm, str. 151, (1), załącz., opr. karton
15,00 PLN
Włodaczyk Zofia: Siedem upraw biblijnych i ich symbolika
Włodaczyk Zofia: Siedem upraw biblijnych i ich symbolika
Włodaczyk Zofia: Siedem upraw biblijnych i ich symbolika. Kraków 2008. Wyd. Salwator. 21 cm, str. 125, ilustr., opr. tw.
16,00 PLN
Sourek Josef: Kvetena Krkonos (flora Karkonoszy)
Sourek Josef: Kvetena Krkonos (flora Karkonoszy)
Šourek Josef: Květena Krkonoš - český a polský Krkonošský národní park. Praha 1970. Academia. 25 cm, str. 451, tabl. mapy, opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Szata roślinna Polski. T. 1-2. Oprac. zb. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego.
Szata roślinna Polski. T. 1-2. Oprac. zb. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego.
Szata roślinna Polski. T. 1-2. Oprac. zb. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. Warszawa 1972. PWN. 24 cm, str. 614, (2); 347, (1), ilustr. zał. opr. pł. obw.
60,00 PLN
Świętokrzyski Park Narodowy. Pr. zb. pod red. W. Szafera.
Świętokrzyski Park Narodowy. Pr. zb. pod red. W. Szafera.
Świętokrzyski Park Narodowy. 59 ryc. w tym 2 mapy. Pr. zb. pod red. W. Szafera. Kraków 1959. PAN. 20 cm, str. 199, ilustr., mapy, opr. karton. z obw. Wyd. popularnonaukowe nr 16.
20,00 PLN
Cieśliński Stanisław, Tobolewski Zygmunt: Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola.
Cieśliński Stanisław, Tobolewski Zygmunt: Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola.
Cieśliński Stanisław, Tobolewski Zygmunt: Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola. Warszawa - Białowieża 1988. Wyd. UW. Phytocoenosis, supplementum carpographiae geobotanicae.
20,00 PLN
Raciborski Marian: Zabytki przyrody. Przedruk z oryg. z r. 1908.
Raciborski Marian: Zabytki przyrody. Przedruk z oryg. z r. 1908.
Raciborski Marian: Zabytki przyrody. Przedruk z oryg. z r. 1908. Wstęp i przyp. W. Szafer. Kraków 1947. Nakł. PROP. 21 cm, str. 26, ilustr., opr. karton. PROP, nr 66.
16,00 PLN
Ochrona Przyrody. (1931) Rocznik 11.
Ochrona Przyrody. (1931) Rocznik 11.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 11. Kraków 1931. 27 cm, str. 228, tabl., opr. karton
80,00 PLN
Ochrona Przyrody. (1928) Rocznik 8.
Ochrona Przyrody. (1928) Rocznik 8.
Ochrona Przyrody. Organ P.R.O.P. Rocznik 8. Kraków 1928. 27 cm, str. 140, tabl., opr. karton.
80,00 PLN
Wika Stanisław: Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej.
Wika Stanisław: Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej.
Wika Stanisław: Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej. Katowice 1986. U.Ś. 24 cm, str. 155, (1), tabl., ilustr., opr. karton. Pr. nauk. Uniwersytetu Śl. nr 815.
40,00 PLN
Sendek Andrzej: Flora synantropijna terenów kolejowych węzła kluczborsko - oleskiego.
Sendek Andrzej: Flora synantropijna terenów kolejowych węzła kluczborsko - oleskiego.
Sendek Andrzej: Flora synantropijna terenów kolejowych węzła kluczborsko - oleskiego. Bytom 1973. 24 cm, str. 173, (1), tabl., opr. karton. Rocz. Muz. Górnośl. Przyroda zesz. 6
40,00 PLN
Drzewa CITES. Klucz z płytą CD do oznaczania drewna gatunków tropikalnych.
Drzewa CITES. Klucz z płytą CD do oznaczania drewna gatunków tropikalnych.
Drzewa CITES. Klucz z płytą CD do oznaczania drewna gatunków tropikalnych objętych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej. Przekład zb. Warszawa 2004. Ogród Bot. UW. 23 cm, str. VIII, 13, 39, 53, 52, ilustr. opr. płyta.
20,00 PLN
Konwencja Waszyngtońska. Rośliny. Pakiet edukacyjny z płytą CD.
Konwencja Waszyngtońska. Rośliny. Pakiet edukacyjny z płytą CD.
Konwencja Waszyngtońska. Rośliny. Pakiet edukacyjny z płytą CD. Warszawa 2003. Ogród Bot. UW. 23 cm, str. 96, opr. płyta.
16,00 PLN
Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej
Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej
Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej 1961. Oprac. zb. Przekład zb. pod red. I. Burg. Warszawa 1966. PWN. 23 cm, str. 250, opr. pł.
35,00 PLN
Władysław Matuszkiewicz: Roślinność lasów okolic Lwowa
Władysław Matuszkiewicz: Roślinność lasów okolic Lwowa
Władysław Matuszkiewicz: Roślinność lasów okolic Lwowa. Lublin 1948. Nakł. UMCS. 26 cm, str. [119-193], tabl., opr. karton. Annales UMCS Vol. III.5, sec. C. (z dedyk. autora)
40,00 PLN
Karpowicz Karol: Przyczynek do znajomości flory powiatu nowogródzkiego.
Karpowicz Karol: Przyczynek do znajomości flory powiatu nowogródzkiego.
Karpowicz Karol: Przyczynek do znajomości flory powiatu nowogródzkiego. Z 1 mapą i 4 tabl. Warszawa 1930. Nakł. Tow. Nauk. 24 cm, str. 102, ilustr. opr. oryg. kart.
50,00 PLN
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich.
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich.
Massalski Edmund: Obrazy roślinności krainy Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik poszukiwań florystycznych Kazimierza Kaznowskiego. Kraków 1962. W.A.iF. Kiel. Tow. Nauk. 25 cm, str. 119, (1); k. (80) tabl. ilustr., opr. pł.
25,00 PLN
Towpasz Krystyna: Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego
Towpasz Krystyna: Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego
Towpasz Krystyna: Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. Kraków 1990. UJ. 24 cm, str. 242, opr. karton. Pr. hab. nr 178.
30,00 PLN
Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.6.
Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.6.
Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.6.: Dwuliścienne. Wolnopłatkowe: dwukwiatowe. Rodzina: Violacea, Fiołkowate. (z 24 ryc.) Pod red. Wł. Szafera. Oprac. J. Zabłocki. Kraków 1947. Nakł. PAU. 25 cm, str. (4), 70; ilustr., broszura.
45,00 PLN
Wojtusiakowa Halina: Materiały do flory Litwy
Wojtusiakowa Halina: Materiały do flory Litwy
Wojtusiakowa Halina: Materiały do flory Litwy. Z 16 fot. i 2 mapkami. Warszawa 1938. Nakł. Tow. Nauk. Warsz. 24 cm, str. (2), 87; 16 ilust. na 8 tabl.; mapki 2, opr. oryg. karton. Planta polonica vol. VII.2.
40,00 PLN
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S.: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. 1: Die Pflanzenassoziationen des Chochołowska-Tales (1923)
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S.: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. 1: Die Pflanzenassoziationen des Chochołowska-Tales (1923)
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S.: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. 1: Die Pflanzenassoziationen des Chochołowska-Tales. Cracovie 1923. Imprimerie de l'Universite.Nakł. PAU. 26 cm, str.66, tabl.5, mapka, broszura. Tekst w jęz. niem.
35,00 PLN
Czubiński Zygmunt: Stosunki florystyczne południowo - wschodniej części Pojezierza Brodnickiego.
Czubiński Zygmunt: Stosunki florystyczne południowo - wschodniej części Pojezierza Brodnickiego.
Czubiński Zygmunt: Stosunki florystyczne południowo-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego. Poznań 1948. Nakł. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 25 cm, str. 65, (1), ilustr., opr. karton. Wydz. mat.-przyrod., kom. biolog. T.XI, z.3
30,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne południowego Polesia.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne południowego Polesia.
Matuszkiewicz Władysław: Zespoły leśne południowego Polesia. Lublin 1947. Nakł. UMCS. 26 cm, str. (69-138), tabl., opr. karton. Annales UMCS Vol.II,5, sec. E.
30,00 PLN
Szafer Władysław: Element górski we florze niżu polskiego. (1930)
Szafer Władysław: Element górski we florze niżu polskiego. (1930)
Szafer Władysław Element górski we florze niżu polskiego. Kraków 1930. Nakł. PAU. 24 cm, str. 112, tabl. 16, broszura. Rozprawy Wydz. Mat.-Przyrod.. T. 9, dz. B 1929 (Ser. III, t. 29) nr 3.
50,00 PLN
Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.3. (1927)
Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.3. (1927)
Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. T.3.: Dwuliścienne. Wolnopłatkowe: dwukwiatowe. Cz.1. (z 16 ryc.) Pod red. Wł. Szafera. Kraków 1927. Nakł. PAU. 25 cm, str. (4), 196; ilustr., broszura.
90,00 PLN
Wojterscy Halina i Teofil: Roślinność Dziewiczej Góry pod Poznaniem.
Wojterscy Halina i Teofil: Roślinność Dziewiczej Góry pod Poznaniem.
Wojterscy Halina i Teofil: Roślinność Dziewiczej Góry pod Poznaniem. Poznań 1953. Nakł. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 25 cm, str. 126, ilustr., tabl., brosz. Prace Kom. Biolog. T.XIV, zesz. 4.
30,00 PLN
Szafer Władysław: Las i step na zachodniem Podolu (1935)
Szafer Władysław: Las i step na zachodniem Podolu (1935)
Szafer Władysław: Las i step na zachodniem Podolu. Kraków 1935. Nakł. PAU. 25 cm, str. 123, (1), ilustr., brzosz. Rozpr. wydz. mat.-przyrod. T.71, dz. B. 1935 (ser.III, t.31) nr 2.
85,00 PLN
Walas Jan: Wanderungen der Gebirgspflanzen langs der Tatra-Flusse (1938)
Walas Jan: Wanderungen der Gebirgspflanzen langs der Tatra-Flusse (1938)
Walas Jan: Wanderungen der Gebirgspflanzen langs der Tatra-Flusse, von... Cracovie 1938. PAU. 24 cm, str. (59-80), tabl., broszura. (Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich)
90,00 PLN
Michalik Stefan: Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego.
Michalik Stefan: Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego.
Michalik Stefan: Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Warszawa - Kraków 1978. PWN. 24 cm, str. 171, ilustr., opr. karton. Studia naturae nr 16. (z dedyk. autora)
30,00 PLN
Michalik Stefan: Charakterystyka ekologiczna kserotermicznej i górskiej flory naczyniowej Ojcowskiego Parku Narodowego.
Michalik Stefan: Charakterystyka ekologiczna kserotermicznej i górskiej flory naczyniowej Ojcowskiego Parku Narodowego.
Michalik Stefan: Charakterystyka ekologiczna kserotermicznej i górskiej flory naczyniowej Ojcowskiego Parku Narodowego. Warszawa - Kraków 1979. PWN. 24 cm, str. 95, ilustr., mapki w tekście, opr. karton. Studia naturae ser. A, nr 19.
25,00 PLN
Koperowa Wanda: Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Kotliny Nowotarskiej. (Acta palaeobotanica, vol. II, nr 3.)
Koperowa Wanda: Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Kotliny Nowotarskiej. (Acta palaeobotanica, vol. II, nr 3.)
Koperowa Wanda: Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Kotliny Nowotarskiej. Kraków 1962. PAN. Inst. Bot. 25 cm, str. 66, tabl., opr. karton. Acta palaeobotanica, vol. II, nr 3
35,00 PLN
Badania naukowe w Karkonoskim Parku Narodowym II.
Badania naukowe w Karkonoskim Parku Narodowym II.
Badania naukowe w Karkonoskim Parku Narodowym II. Praca zb. pod red. B. Konca. Jelenia Góra. 1991. KTN. 24 cm, str. 151, opr. kart.
15,00 PLN
Badania naukowe w Karkonoskim Parku Narodowym.
Badania naukowe w Karkonoskim Parku Narodowym.
Badania naukowe w Karkonoskim Parku Narodowym. Praca zb. pod red. B. Konca. Jelenia Góra. 1984. KTN. 24 cm, str. 189, opr. kart.
15,00 PLN
Szafer Władysław: Dolina Prądnika jako teren wycieczki botanicznej
Szafer Władysław: Dolina Prądnika jako teren wycieczki botanicznej
Szafer Władysław: Dolina Prądnika jako teren wycieczki botanicznej (Odb. z Czasopisma Przyrodniczego zesz. V-VI z. 1928 r.) Łódź 1929. 24 cm, str. 11, okł. karton.
25,00 PLN
Bibliografie praci ceskoslovenskych botaniku o uzemi Karpatskem za leta 1918-1930
Bibliografie praci ceskoslovenskych botaniku o uzemi Karpatskem za leta 1918-1930
Bibliografie praci ceskoslovenskych botaniku o uzemi Karpatskem za leta 1918-1930, sestavil dr. Jos. Dostal. Praha 1931. Nakl. vlastim. 24 cm, str. 35, opr. karton. (egz. nie rozcięty)
30,00 PLN
Michalik Stefan: Rezerwat Turbacz w Gorcach. Przewodnik botaniczny.
Michalik Stefan: Rezerwat Turbacz w Gorcach. Przewodnik botaniczny.
Michalik Stefan: Rezerwat "Turbacz" w Gorcach. Przewodnik botaniczny. Kraków 1967. Zakł. Ochr. Przyrody PAN. 21 cm, str. 92, (1), ilustr., załączniki, opr. karton. (z dedyk. autora)
25,00 PLN
Illustrierte Flora des Weichselraumes (Flora Vistulensis) (1943)
Illustrierte Flora des Weichselraumes (Flora Vistulensis) (1943)
llustrierte Flora des Weichselraumes (Flora Vistulensis) unter Mitwirkung von Fachgenossen .Herausgeg. W.G. Herter. 1. Lieferung Fanrpflanzen (Pteridophyta). (B.m.w.) 1943. Selbstverlag. 17 cm, str. (64), ilustr., brosz. Veröffentlichungen der Staatlichen Botanischen Anstalten des Generalgouvernements, t.1.
30,00 PLN
Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe
Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe
Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków 1993. PAN. 30 cm, str. 310, ilustr., tabl., opr. tw.
100,00 PLN
Nature atlas of Great Britain, Ireland and the Channel Isles.
Nature atlas of Great Britain, Ireland and the Channel Isles.
Nature atlas of Great Britain, Ireland and the Channel Isles. London (1989). Pan Books Ltd. Ordnance Survey. 30 cm, str. 288, ilustr., opr. tw. z obw.
25,00 PLN
Kohler Piotr: Zielnik Józefa Jundziłła.
Kohler Piotr: Zielnik Józefa Jundziłła.
Kohler Piotr: Zielnik Józefa Jundziłła. Kraków 1995. PAN. 21 cm, str. 154, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Ako sa rozmnozuju a rozsiruju a rastliny.
Ako sa rozmnozuju a rozsiruju a rastliny.
Lhotská M., Krippelová T., Cigánová K.: Ako sa rozmnožujú a rozširujú a rastliny. Bratislava 1987. Obzor. 25 cm, str. 392, ilustr., opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Randuska D.,Somsak L., Haberova I.: Barevny atlas rostlin.
Randuska D.,Somsak L., Haberova I.: Barevny atlas rostlin.
D. Randuska, L. Somsak, I. Haberova: Barevny atlas rostlin. Bratislava 1986. Obzor. 25 cm, str. 638, ilustr., opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Kobendza R, Motyka J.: La vegetation des eboulis des Monts de S-te Croix. (Roślinność gołobórz pasma Łysogórskiego) 1929
Kobendza R, Motyka J.: La vegetation des eboulis des Monts de S-te Croix. (Roślinność gołobórz pasma Łysogórskiego) 1929
Kobendza R, Motyka J.: La vegetation des eboulis des Monts de S-te Croix. (Roślinność gołobórz pasma Łysogórskiego). Extr. du Bulletin del'Academie des Sciences et des Lettres. Cracovie 1929. 24 cm, str. 175-207, tabl., broszura.
30,00 PLN
Piórecki Jerzy, Zarzycki Kazimierz: Arboretum Bolestraszyce.
Piórecki Jerzy, Zarzycki Kazimierz: Arboretum Bolestraszyce.
Piórecki Jerzy, Zarzycki Kazimierz: Arboretum Bolestraszyce. Przewodnik. Wyd. V. uzup. i popr. Bolestraszyce 2010. 24 cm, str. 168, ilustr. opr. karton. lak.
20,00 PLN
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2.
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2.
Sudnik - Wójcikowska Barbara: Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Cz.1-2. Warszawa 1987. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. 24 cm, str. 242; 435, opr karton.
50,00 PLN
Nikel Agnieszka: Flora i zagadnienia geobotaniczne Podgórza Spiskiego
Nikel Agnieszka: Flora i zagadnienia geobotaniczne Podgórza Spiskiego
Nikel Agnieszka: Flora i zagadnienia geobotaniczne Podgórza Spiskiego. Kraków 2006. Inst. Botaniki, PAN. 24 cm, str. 319, opr. karton.
20,00 PLN
Acta Societatis Botanicorum Poloniae (1923)
Acta Societatis Botanicorum Poloniae (1923)
Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Org. Pol. Tow. Bot. Pod red. D. Szymkiewicz. Warszawa 1923. Wyd. częśc. z zapom. Wydz. Nauki Min. WRiOP. 24 cm, str. VIII, 276, tabl. 6, opr. ppł.
80,00 PLN
Szafran Bronisław: Klucz do oznaczania najpospolitszych mszaków i paprotników.
Szafran Bronisław: Klucz do oznaczania najpospolitszych mszaków i paprotników.
Szafran Bronisław: Klucz do oznaczania najpospolitszych mszaków i paprotników. Warszawa 1948. PZWS. 21 cm, str. 45, (3), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Rejment - Grochowska Irena: Skrzypy. Klucz do oznaczania krajowych gatunków i odmian.
Rejment - Grochowska Irena: Skrzypy. Klucz do oznaczania krajowych gatunków i odmian.
Rejment - Grochowska Irena: Skrzypy. Klucz do oznaczania krajowych gatunków i odmian. Warszawa 1954. PWN. 22 cm, str. 63, opr. karton.
16,00 PLN
Szafer Władysław: Twórczość naukowa Mariana Raciborskiego, jej źródła i drogi rozwoju. (1935)
Szafer Władysław: Twórczość naukowa Mariana Raciborskiego, jej źródła i drogi rozwoju. (1935)
Szafer Władysław: Twórczość naukowa Mariana Raciborskiego, jej źródła i drogi rozwoju. (Nadbitka z t. XX Nauki Polskiej) Warszawa 1935. Wyd Kasy im. Mianowskiego. 26 cm, str. (25-48), broszura (podniszczona okł.)
30,00 PLN
Pacyna Anna: Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego
Pacyna Anna: Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego
Pacyna Anna: Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie). Kraków 2004. Nakł. Inst. Bot. UJ. 24 cm, str. 367, opr. karton. Pr. Bot. nr 38. (dedykacja)
35,00 PLN
Dubiel Eugeniusz: Rośliny naczyniowe Puszczy Niepołomickiej.
Dubiel Eugeniusz: Rośliny naczyniowe Puszczy Niepołomickiej.
Dubiel Eugeniusz: Rośliny naczyniowe Puszczy Niepołomickiej. Kraków 2003. Nakł. Inst. Bot. UJ. 24 cm, str. 313, opr. karton. Pr. Bot. nr 37.
25,00 PLN
Wayda Maciej: Rośliny naczyniowe północnej części Okręgu Radomyskiego (Kotlina Sandomierska).
Wayda Maciej: Rośliny naczyniowe północnej części Okręgu Radomyskiego (Kotlina Sandomierska).
Wayda Maciej: Rośliny naczyniowe północnej części Okręgu Radomyskiego (Kotlina Sandomierska). Kraków 2001. Nakł. Inst. Bot. UJ. 24 cm, str. 117, opr. karton. Pr. Bot. nr 36.
20,00 PLN
Łapczyński Kazimierz: Zasiągi czterech rodzin dennokwiatowych w Królestwie Polskiem
Łapczyński Kazimierz: Zasiągi czterech rodzin dennokwiatowych w Królestwie Polskiem
Łapczyński Kazimierz: Zasiągi czterech rodzin dennokwiatowych w Królestwie Polskiem i krajach sąsiednich. Odb. z Pam. Fizyogr. t. IX, 1889 r. Warszawa 1889. Druk. J. Sikorskiego. 26 cm, str. 35, map 5, tabl. 3, broszura.
80,00 PLN
Kowal Tadeusz: Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową.
Kowal Tadeusz: Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową.
Kowal Tadeusz: Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową. Wrocław 1965. Wr. Tow. Nauk. 23 cm, str. 67, opr. kart.
25,00 PLN
Szafer W., Szaferowa J.: Kwiaty w naturze i sztuce.
Szafer W., Szaferowa J.: Kwiaty w naturze i sztuce.
Szafer W., Szaferowa J.: Kwiaty w naturze i sztuce. Warszawa 1958. PWN. 20 cm, str. 130, (3), tabl., opr. pł. z obw. Bibl. problemów.
18,00 PLN
Fabiszewski Jerzy: Porosty Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Bialskich (studium florystyczno - ekologiczne)
Fabiszewski Jerzy: Porosty Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Bialskich (studium florystyczno - ekologiczne)
Fabiszewski Jerzy: Porosty Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Bialskich (studium florystyczno - ekologiczne). Warszawa 1969. PWN. PTB. 24 cm, str. 115, (1), tabl, opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XXVI (1968), red. M. Kostyniuk.
30,00 PLN
Piotrowska Hanna: Stosunki geobotaniczne wysp Wolina i południowo - wschodniego Uznamu.
Piotrowska Hanna: Stosunki geobotaniczne wysp Wolina i południowo - wschodniego Uznamu.
Piotrowska Hanna: Stosunki geobotaniczne wysp Wolina i południowo - wschodniego Uznamu. Warszawa 1966. PWN. PTB. 24 cm, str. 155, (2), opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XXII. (1966), red. M. Kostyniuk.
30,00 PLN
Tomaszewicz Henryk: Roślinność wodna i szuwarowa Polski.
Tomaszewicz Henryk: Roślinność wodna i szuwarowa Polski.
Tomaszewicz Henryk: Roślinność wodna i szuwarowa Polski. (Klasy: Lemnetea, Charetea, Potamogetonetea, Phragmitetea) wg stanu zbaania na rok 1975. Warszawa 1979. Wyd. UW24 cm, str. 324, (1), opr. karton. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego
60,00 PLN
Szeląg Zbigniew: Rośliny naczyniowe masywu Śnieżnika i Gór Bialskich.
Szeląg Zbigniew: Rośliny naczyniowe masywu Śnieżnika i Gór Bialskich.
Szeląg Zbigniew: Rośliny naczyniowe masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Kraków 2000. Inst. Bot., PAN. 24 cm, str. 255, opr. karton.
20,00 PLN
Lietuvos TSR flora. T. IV. (Flora Litwy)
Lietuvos TSR flora. T. IV. (Flora Litwy)
Lietuvos TSR flora. T. IV. Red. M. Natkevicaite - Ivanauskiene. Vilnus 1971. Lietuvos TSR Mosklu Akademja Botanikos Inst. 26 cm, str. 878, ilustr., opr. pł.
40,00 PLN
Lietuvos TSR flora. T. V. (Flora Litwy)
Lietuvos TSR flora. T. V. (Flora Litwy)
Lietuvos TSR flora. T. V. Red. M. Natkevicaite - Ivanauskiene. Vilnus 1976. Lietuvos TSR Mosklu Akademja Botanikos Inst. 26 cm, str. 610, (2), ilustr., opr. pł.
40,00 PLN
Lietuvos TSR flora. T. VI. (Flora Litwy)
Lietuvos TSR flora. T. VI. (Flora Litwy)
Lietuvos TSR flora. T. VI. Red. M. Natkevicaite - Ivanauskiene, R. Jankeviciene, A. Lekavicius. Vilnus 1980. Lietuvos TSR Mosklu Akademja Botanikos Inst. 26 cm, str. 418, (2), ilustr., opr. pł.
40,00 PLN
Wierdak Szymon: O kresowych stanowiskach naszych drzew (1927)
Wierdak Szymon: O kresowych stanowiskach naszych drzew (1927)
Wierdak Szymon: O kresowych stanowiskach naszych drzew. Odb. z "Sylwana" (marzec-kwiecień 1927. Lwów 1927. Nakł. Pol. Tow. Leśnego. 24 cm, str. 12, ilustr., broszura.
30,00 PLN
Materyały do fizyografii krajowej. (1897)
Materyały do fizyografii krajowej. (1897)
Materyały do fizyografii krajowej. Osobne odbicie z t. XXXII Sprawozdań Komisyi fizyograficznej. Kraków 1897. Nakł. AU. 23 cm, str. 217, opr. brosz.
120,00 PLN
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1894 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T. 30.
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1894 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T. 30.
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1894 oraz Materyały dla fizyografii krajowej. T.30. (Z 3 tabl.) Kraków 1895. Nakł. AU. 24 cm, str. XXIII, 276, (2); 287; tabl. 3, broszura. (okł. podniszczona, egz. częściowo nie rozcięty)
120,00 PLN
Kobendza Roman: Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. (1930)
Kobendza Roman: Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. (1930)
Kobendza Roman: Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. Warszawa 1930. Nakł. Tow. Nauk. Warsz. 25 cm, str. (2), 200, tabel XIX, tabl. 14, mapka z bibułką, opr. karton. Planta polonica, mat. do flory pol. Vol.II. Publ. w jęz. pol. i franc.
120,00 PLN
Pokaż:
120 240 360