Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Botanika

Die Pflanzenassoziationen der Pieninen; Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko - Tales (1928)
Die Pflanzenassoziationen der Pieninen; Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko - Tales (1928)
Kozłowska A.: Etudes Phyto-socilogiques sur la vegetation des Roches du Plateau de la Petite-Pologne; Kulczyński S.: Die Pflanzenassoziationen der Pieninen; Pawłowski B., Sokołowski M., Wallisch K. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. VII: Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko - Tales. Cracovie 1928. Imprimerie de l'Universite. Nakł. PAU. 26 cm, str.272, tablice, mapki, broszura. Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Letters. No supplementaire II, 1927.
180,00 PLN
Przyroda województwa opolskiego. Pr. zb. pod red. A. Nowaka.
Przyroda województwa opolskiego. Pr. zb. pod red. A. Nowaka.
Przyroda województwa opolskiego. Pr. zb. pod red. A. Nowaka. Opole 1997. Urząd Woj. w Opolu. 29 cm, str. 319, ilustr., opr. tw. z obw.
40,00 PLN
Pawłowska Stanisława: Stanowisko systematyczne i rozmieszczenie geograficzne śledziennicy alpejskiej.
Pawłowska Stanisława: Stanowisko systematyczne i rozmieszczenie geograficzne śledziennicy alpejskiej.
Pawłowska Stanisława: Stanowisko systematyczne i rozmieszczenie geograficzne śledziennicy alpejskiej. Kraków 1947. Nakł. PAU. 26 cm, str. 48, broszura. Mat. do fizjogr. kraju, nr 4. Z dedyk. autorki.
25,00 PLN
Matuszkiewicz Władysław: Studia systematyczne nad Erophila verna DC. II. przyczynek do znajomości chwastów. Badania biometryczno-statystyczne.
Matuszkiewicz Władysław: Studia systematyczne nad Erophila verna DC. II. przyczynek do znajomości chwastów. Badania biometryczno-statystyczne.
Matuszkiewicz Władysław: Studia systematyczne nad Erophila verna DC. II. przyczynek do znajomości chwastów. Badania biometryczno-statystyczne. Lublin 1848. Nakł. UMCS. 26 cm, str. 19-47, ilustr., opr. karton. Z dedyk. autora
16,00 PLN
Kulczyński Stanisław: Peat bogs of Polesie. (Torfowiska Polesia)
Kulczyński Stanisław: Peat bogs of Polesie. (Torfowiska Polesia)
Kulczyński Stanisław: Peat bogs of Polesie. (Torfowiska Polesia). Cracovie 1949. Nakł. PAU. 26 cm, str. 356, tabl. ilustr., opr. karton. Memoires de l'Academie Polonaise des Sciences et Letters, No 15. Publ. w jęz. ang. (przybrudzona opr.)
60,00 PLN
Zając Eugenia Urszula: Ruderal vegetation of the Bielsko Biała town. (Monographiae botanicae, vol. XL)
Zając Eugenia Urszula: Ruderal vegetation of the Bielsko Biała town. (Monographiae botanicae, vol. XL)
Zając Eugenia Urszula: Ruderal vegetation of the Bielsko Biała town. Warszawa 1974. PWN. PTB. 24 cm, str. 87, (2), tabl., opr. karton. Monographiae botanicae, vol. XL. Red. M. Kostyniuk.
16,00 PLN
Kuźniewski Eugeniusz: Skarby przyrody Dolnego Śląska.
Kuźniewski Eugeniusz: Skarby przyrody Dolnego Śląska.
Kuźniewski Eugeniusz: Skarby przyrody Dolnego Śląska. Wrocław 1964. Ossol. Format: 21x20 cm, str. 174, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Frankton Clarence, Mulligan Gerald: Weeds of Canada.
Frankton Clarence, Mulligan Gerald: Weeds of Canada.
Frankton Clarence, Mulligan Gerald: Weeds of Canada. Canada 1971. Dep. of Agriculture. 22 cm, str. 217, ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Hron F.: Rostliny luk, pastvin, vod a bazin. Kapesni atlas.
Hron F.: Rostliny luk, pastvin, vod a bazin. Kapesni atlas.
Hron F.: Rostliny luk, pastvin, vod a bazin. Kapesni atlas. Praha 1979. SPN. 17 cm, str. 423, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Florystyka i chorologia roślin
Florystyka i chorologia roślin
Florystyka i chorologia roślin. Katowice 1998. Wyd. U.Ś. 24 cm, str. 184, tabl., opr. karton. Acta biologica silesiana. t.33 (5).
35,00 PLN
Excursion flora of the British Isles.
Excursion flora of the British Isles.
Excursion flora of the British Isles. By A.R. Clapham, T.G. Tutin, E.F. Warburg. Cambridge 1959. Uniwer. Press. 19 cm, str. 579, opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Kaźmierczakowa Róża: Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej.
Kaźmierczakowa Róża: Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej.
Kaźmierczakowa Róża: Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej. Kraków 1971. ZOP PAN. 24 cm, str. 104, załącz., opr. karton.
30,00 PLN
Contributions to the knowledge of flora and vegetation of Poland. Vol. 1.
Contributions to the knowledge of flora and vegetation of Poland. Vol. 1.
Contributions to the knowledge of flora and vegetation of Poland. Proc. of the 19th IPE 1989 through Poland. Vol. 1. Ed. by K. Zarzycki, E. Landolt, J.J. Wojcicki. Veroff. Geobot. Inst. ETH.Stiftung Rubel, Zurich (1991). 23 cm, str. 304, (8), opr. karton.
40,00 PLN
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej.
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej.
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej. Warszawa - Kraków 1978. PWN. 24 cm, str. 221, ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Mowszowicz Jakub: Flora letnia. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących letnich pospolitych roślin zielnych.
Mowszowicz Jakub: Flora letnia. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących letnich pospolitych roślin zielnych.
Mowszowicz Jakub: Flora letnia. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących letnich pospolitych roślin zielnych. Wyd.3. Warszawa 1987. WSiP. 20 cm, str. 285, (3), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Mowszowicz Jakub: Flora wiosenna. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących wiosennych pospolitych roślin zielnych
Mowszowicz Jakub: Flora wiosenna. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących wiosennych pospolitych roślin zielnych
Mowszowicz Jakub: Flora wiosenna. Przewodnik do oznaczania dziko rosnących wiosennych pospolitych roślin zielnych. Wyd.3. Warszawa 1987. WSiP. 20 cm, str. 238, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Arboretum kórnickie. R.X. (1965).
Arboretum kórnickie. R.X. (1965).
Arboretum kórnickie. R.X. (1965). Warszawa - Poznań 1965. PWN. 25 cm, str. 320, tabl., opr. karton (egz. częściowo nie rozcięty)
60,00 PLN
Arboretum kórnickie. R.VII. (1962).
Arboretum kórnickie. R.VII. (1962).
Arboretum kórnickie. R.VII. (1962). Warszawa - Poznań 1962. PWN. 25 cm, str. 287, tabl., opr. karton (egz. częściowo nie rozcięty)
60,00 PLN
Arboretum kórnickie. R.V. (1960).
Arboretum kórnickie. R.V. (1960).
Arboretum kórnickie. R.V. (1960). Warszawa - Poznań 1960. PWN. 25 cm, str. 293, tabl., opr. karton (egz. częściowo nie rozcięty)
60,00 PLN
Arboretum kórnickie. R.IV. (1959).
Arboretum kórnickie. R.IV. (1959).
Arboretum kórnickie. R.IV. (1959). Warszawa - Poznań 1959. PWN. 25 cm, str. 364, tabl., opr. karton (egz. częściowo nie rozcięty)
60,00 PLN
Monographiae botanicae, vol 1. Red. B. Hryniewiecki.
Monographiae botanicae, vol 1. Red. B. Hryniewiecki.
Monographiae botanicae, vol 1. Red. B. Hryniewiecki. Warszawa 1953. PWN. PTB. 24 cm, str. 163, (1), tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Szczepanek Kazimierz:  Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Gór Świętokrzyskich.
Szczepanek Kazimierz: Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Gór Świętokrzyskich.
Szczepanek Kazimierz: Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Gór Świętokrzyskich. Kraków 1961. PAN. Inst. Bot. 25 cm, str. 44, (1), tabl., załącz.., opr. karton. Acta palaeobotanica, vol. II, nr 2. (przybrudzona okł.)
25,00 PLN
Koperowa Wanda: Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności wschodniej części Dołów Jasielsko - Sanockich.
Koperowa Wanda: Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności wschodniej części Dołów Jasielsko - Sanockich.
Koperowa Wanda: Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności wschodniej części Dołów Jasielsko - Sanockich. Kraków 1970. PAN. Inst. Bot. 25 cm, str. 42, tabl., załączn., opr. karton. Acta palaeobotanica, vol. XI, nr 2
25,00 PLN
Środoń Andrzej: Świerk  pospolity w czwartorzędzie Polski.
Środoń Andrzej: Świerk pospolity w czwartorzędzie Polski.
Środoń Andrzej: Świerk pospolity w czwartorzędzie Polski. Kraków 1967. PAN. Inst. Bot. 25 cm, str. 58, tabl., opr. karton. Acta palaeobotanica, vol. VIII, nr 2.
25,00 PLN
Kosmos. Tom jubileuszowy wydany z powodu pięćdziesiątej rocznicy istnienia Towarzystwa 1875-1925. Historja nauk przyrodniczych w Polsce w ostatnich 50-ciu latach Cz.1.
Kosmos. Tom jubileuszowy wydany z powodu pięćdziesiątej rocznicy istnienia Towarzystwa 1875-1925. Historja nauk przyrodniczych w Polsce w ostatnich 50-ciu latach Cz.1.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. Tom jubileuszowy wydany z powodu pięćdziesiątej rocznicy istnienia Towarzystwa 1875-1925. Historja nauk przyrodniczych w Polsce w ostatnich 50-ciu latach Cz.1. Pod red. W. Szafera i I. Zakrzewskiego. Kraków 1928. Nakł. Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika 24 cm, str. XXIII, 219, ilustr., tabl., broszura. (okł. zniszczona; egz. nie rozcięty)
120,00 PLN
Mowszowicz Jakub: Rośliny trujące.
Mowszowicz Jakub: Rośliny trujące.
Mowszowicz Jakub: Rośliny trujące. Tabl. wyk. z natury H. Rembertowicz - Szymborska. Wyd.2. Warszawa 1990. WSiP. 17 cm, str. 224, ilustr., opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Acta Geobotanica Hungarica. T.V, fasc. 1.
Acta Geobotanica Hungarica. T.V, fasc. 1.
Acta Geobotanica Hungarica. T.V, fasc. 1. Red. B. Soo Rezso. Kolozsvar 1942. Ed. Inst. Syst.- Geobot. Muzeique Bot. Univer. Kolozsvar. 27 cm, str. 184, ilustr., opr. karton. (dedyk., nieaktualna pieczątka)
65,00 PLN
Acta Geobotanica Hungarica. T.II, fasc. 1.
Acta Geobotanica Hungarica. T.II, fasc. 1.
Acta Geobotanica Hungarica. T.II, fasc. 1. Red. B. Soo Rezso. (Separ. "Tisia" t.3.) (b.m.w.) 1938-9. Ed. Inst. Bot. Univer. Debreceniensis. 27 cm, str. 142, (4), ilustr., opr. karton.(dedyk.)
65,00 PLN
Landolt Elias: Unsere Alpenflora.
Landolt Elias: Unsere Alpenflora.
Landolt Elias: Unsere Alpenflora. 5. vollstn. neu bearb. Auflage. Zurich (b.r.w.) Ver. Schweizer Alpen-Club. 19 cm, str. 318, (1), tabl. ilustr., opr. tw. z obw. W jęz. niem.
30,00 PLN
Kotańska Małgorzata: Morfologia i biomasa podziemnych organów roślin w zbiorowiskach łąkowych Ojcowskiego Parku Narodowego.
Kotańska Małgorzata: Morfologia i biomasa podziemnych organów roślin w zbiorowiskach łąkowych Ojcowskiego Parku Narodowego.
Kotańska Małgorzata: Morfologia i biomasa podziemnych organów roślin w zbiorowiskach łąkowych Ojcowskiego Parku Narodowego. Kraków 1970. Zakł. Ochrony Przyrody. PAN. 25 cm, str. 107, tabl., załączn., broszura.
60,00 PLN
Studia ekosystemów lasu bukowego i łąki w Ojcowskim Parku Narodowym
Studia ekosystemów lasu bukowego i łąki w Ojcowskim Parku Narodowym
Studia ekosystemów lasu bukowego i łąki w Ojcowskim Parku Narodowym. Pr. zb. pod red. A. Medweckiej - Kornaś. Kraków 1967. Zakł. Ochrony Przyrody. PAN. 25 cm, str. 213, broszura. (egz. nie rozcięty)
50,00 PLN
Dudziak Józef, Gut Stefan: Rezerwaty i zabytki przyrody w woj. krakowskim.
Dudziak Józef, Gut Stefan: Rezerwaty i zabytki przyrody w woj. krakowskim.
Dudziak Józef, Gut Stefan: Rezerwaty i zabytki przyrody w woj. krakowskim. Kraków 1954. Zakł. Ochr. Przyrody. 21 cm, str. 100, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Piotrowska Hanna: Zespoły leśne wyspy Wolina.
Piotrowska Hanna: Zespoły leśne wyspy Wolina.
Piotrowska Hanna: Zespoły leśne wyspy Wolina. Poznań 1955. PWN. PTPN. 25 cm, str. 168, opr. karton.
30,00 PLN
Kępczyński Klemens, Ceynowa - Giełdon Mirosława: Obserwacje nad roślinnością Zalewu Koronowskiego
Kępczyński Klemens, Ceynowa - Giełdon Mirosława: Obserwacje nad roślinnością Zalewu Koronowskiego
Kępczyński Klemens, Ceynowa - Giełdon Mirosława: Obserwacje nad roślinnością Zalewu Koronowskiego. Warszawa - Poznań 1972. PWN. 24 cm, str. 68, ilustr. opr. karton
20,00 PLN
Łukasiewicz Aleksander: Mrozodporność bylin w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
Łukasiewicz Aleksander: Mrozodporność bylin w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
Łukasiewicz Aleksander: Mrozodporność bylin w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1970. PAN. PTPN. 24 cm, str. 98, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1923 i 1924 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.58 i 59.
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1923 i 1924 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.58 i 59.
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1923 i 1924 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.58 i 59. Kraków 1925. Nakł. AU. 24 cm, str. XLII 117; broszura. (zniszczone okł.)
90,00 PLN
Piech K.: Sprawozdanie z działalności Komisji Fizjograficznej PAU. (1939)
Piech K.: Sprawozdanie z działalności Komisji Fizjograficznej PAU. (1939)
Sprawozdanie z działalności Komisji Fizjograficznej PAU. (Osobne odb. ze Sprawozdań Kom. Fizjogr. PAU t.LXXII (1937). Zestawił K. Piech. Kraków 1939. PAU. 23 cm, str. (V-XLI), broszura.
20,00 PLN
Hrynkiewicz - Sudnik Jerzy: Studia nad rozmieszczeniem i zmiennością czereśni ptasiej (Cerasus avium (l.) Moench)
Hrynkiewicz - Sudnik Jerzy: Studia nad rozmieszczeniem i zmiennością czereśni ptasiej (Cerasus avium (l.) Moench)
Hrynkiewicz - Sudnik Jerzy: Studia nad rozmieszczeniem i zmiennością czereśni ptasiej (Cerasus avium (l.) Moench) Wrocław 1972. Wyd. Uniw. Wrocław. 24 cm, str. 172, (1), tabl., opr. karton. Pr. botan. t.XIII.
30,00 PLN
Frey Ludwik: Taxonomy, karyology and distribution of grasses in Poland.
Frey Ludwik: Taxonomy, karyology and distribution of grasses in Poland.
Frey Ludwik: Taxonomy, karyology and distribution of grasses in Poland. Proceedings of the 3rd All-Polish Scientific Meeting. Kraków 1999. W.Szafer Inst. of Botany, Polish Acad. of Sciences. 24 cm, str. 184, opr. karton.
30,00 PLN
Medwecka - Kornaś Anna i Kornaś Jan: Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego z objaśnieniami.
Medwecka - Kornaś Anna i Kornaś Jan: Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego z objaśnieniami.
Medwecka - Kornaś Anna i Kornaś Jan: Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego z objaśnieniami. Kraków 1964. PAN. 21 cm, str. 15, mapa, opr. karton.
18,00 PLN
Kownas Stefan, Sienicka Antonina: Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego.
Kownas Stefan, Sienicka Antonina: Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego.
Kownas Stefan, Sienicka Antonina: Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego. Szczecin 1965. S.T.N. 24 cm, str. 180, (3), tabl., opr. karton. Wydz. nauk przyrod.-roln. T.XXVII.
35,00 PLN
Fukarek F.: Fitosocjologia.
Fukarek F.: Fitosocjologia.
Fukarek F.: Fitosocjologia. Przeł.T. Wojterski. Warszawa 1967. PWRiL. 20 cm, str. 218, opr. karton
30,00 PLN
Herbichowa Maria: Roślinność atlantyckich torfowisk Pobrzeża Kaszubskiego.
Herbichowa Maria: Roślinność atlantyckich torfowisk Pobrzeża Kaszubskiego.
Herbichowa Maria: Roślinność atlantyckich torfowisk Pobrzeża Kaszubskiego. Gdańsk 1979. G.T.N. 24 cm, str. 49, (3), ilustr., tabl., załączn., opr. karton. (z dedykacją autorki)
35,00 PLN
Gembarzewski Hubert: Użytki zielone wybranych regionów w Sudetach.
Gembarzewski Hubert: Użytki zielone wybranych regionów w Sudetach.
Gembarzewski Hubert: Użytki zielone wybranych regionów w Sudetach. Warszawa 1971. PWN. PAN. 24 cm, str. 43, (6), opr. karton.
16,00 PLN
Dąbska Izabela: Roślinność litoralu jezior lobeliowych Pojezierza Kartuskiego.
Dąbska Izabela: Roślinność litoralu jezior lobeliowych Pojezierza Kartuskiego.
Dąbska Izabela: Roślinność litoralu jezior lobeliowych Pojezierza Kartuskiego. Poznań 1965. PWN. 25 cm, str. 53, (1), opr. karton. TPTPN. Wydz. mat.przyrod. Pr. kom. biolog. T.XXX, z.3.
25,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 5: 1971-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 5: 1971-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 5: 1971-1975. Warszawa 1981. Wyd. U.W. 28 cm, str. 101, opr. karton.
30,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 4: 1967-1970 i suplement do części 1-3.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 4: 1967-1970 i suplement do części 1-3.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 4: 1967-1970 i suplement do części 1-3. Warszawa - Białowieża 1972. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W. 28 cm, k. 74; 21, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 28
35,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 3: 1964-1966.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 3: 1964-1966.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 3: 1964-1966. Warszawa - Białowieża 1967. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W. 28 cm, k. 48, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 19
30,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela, Faliński Janusz: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 2: 1959-1963.
Matuszkiewicz Aniela, Faliński Janusz: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 2: 1959-1963.
Matuszkiewicz Aniela, Faliński Janusz: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 2: 1959-1963. Warszawa - Białowieża 1964. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W. 28 cm, k. 57, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 5
30,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.2: 1964-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.2: 1964-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.2: 1964-1975. Warszawa 1984. Wyd. U.W. 28 cm, str. 33, opr. karton.
25,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.1: Do roku 1963.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.1: Do roku 1963.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.1: Do roku 1963. Warszawa - Białowieża 1964. Wyd. U.W. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW. 28 cm, k. 15, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 3
20,00 PLN
Dyakowska Jadwiga: Historja torfowiska na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. (1928)
Dyakowska Jadwiga: Historja torfowiska na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. (1928)
Dyakowska Jadwiga: Historja torfowiska na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. (Odb. ze Sprawozdań Kom. Fizjogr. PAU, t. LXIII) Kraków 1928. PAU. 24 cm, str.129-150, broszura.
25,00 PLN
Polskie badania geobotaniczne poza granicami kraju. Materiały 36 Seminarium Geobotanicznego.
Polskie badania geobotaniczne poza granicami kraju. Materiały 36 Seminarium Geobotanicznego.
Polskie badania geobotaniczne poza granicami kraju. Materiały 36 Seminarium Geobotanicznego W-wa 15-16.03.1991 r. Red. J.B. Faliński i Z.Mirek. Wiadomości Botaniczna vol 37, nr 3/4 1993. 24 cm, str. 250, (2), ilustr., opr. karton z obw.
30,00 PLN
Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w obrębie gminy Chrzanów. Góra Wójtowa - Lasy Sośnica - Góra Wianek - Balin - Warpie - Kąty.
Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w obrębie gminy Chrzanów. Góra Wójtowa - Lasy Sośnica - Góra Wianek - Balin - Warpie - Kąty.
Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w obrębie gminy Chrzanów. Góra Wójtowa - Lasy Sośnica - Góra Wianek - Balin - Warpie - Kąty. Kraków 1998. Legra. 21 cm, str. 44, tabl. ilustr., opr. karton lak.
12,00 PLN
Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w obrębie gminy Chrzanów. Podmokłe łąki na Kątach - Lasy w Kotlinie Chrzanowskiej - Stawy na Groblach - Kąty.
Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w obrębie gminy Chrzanów. Podmokłe łąki na Kątach - Lasy w Kotlinie Chrzanowskiej - Stawy na Groblach - Kąty.
Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w obrębie gminy Chrzanów. Podmokłe łąki na Kątach - Lasy w Kotlinie Chrzanowskiej - Stawy na Groblach - Kąty. Kraków 2001. Legra. 21 cm, str. 47, tabl. ilustr., opr. karton lak.
12,00 PLN
Przewodnik - ścieżka przyrodniczo - historyczna: W dolinie Górnego Sanu.
Przewodnik - ścieżka przyrodniczo - historyczna: W dolinie Górnego Sanu.
Przewodnik - ścieżka przyrodniczo - historyczna: W dolinie Górnego Sanu. Oprac. A. Derwich. Ustrzyki Dolne 2005. Wyd. Bieszczadzkiego Parku Narod. 21 cm, str. 46, tabl., ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Cichocki Włodzimierz: Bory Orawsko - Nowotarskie. Przewodnik edukacyjny.
Cichocki Włodzimierz: Bory Orawsko - Nowotarskie. Przewodnik edukacyjny.
Cichocki Włodzimierz: Bory Orawsko - Nowotarskie. Przewodnik edukacyjny. Kraków 2002. Stow. Krajobrazy. 24 cm, str. 32, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Strauchmann Ewa: Na Turbaczyk. Ścieżka edukacyjna.
Strauchmann Ewa: Na Turbaczyk. Ścieżka edukacyjna.
Strauchmann Ewa: Na Turbaczyk. Ścieżka edukacyjna. Poręba Wielka 2001. Wyd. Gorczański Park Narod. 24 cm, str. 28, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Kurzeja Marek: Dolina Kamienicy. Ścieżka edukacyjna.
Kurzeja Marek: Dolina Kamienicy. Ścieżka edukacyjna.
Kurzeja Marek: Dolina Kamienicy. Ścieżka edukacyjna. Poręba Wielka 2001. Wyd. Gorczański Park Narod. 24 cm, str. 32, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Niedośpiał Antoni, Tomasiewicz Janusz: Ścieżka edukacyjna
Niedośpiał Antoni, Tomasiewicz Janusz: Ścieżka edukacyjna "Wokół doliny Poręby"
Niedośpiał Antoni, Tomasiewicz Janusz: Ścieżka edukacyjna ?Wokół doliny Poręby". Poręba Wielka 2006. Wyd. Gorczański Park Narod. 24 cm, str. 32, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Pokaż:
60 120 180