Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki o literaturze

Kresy w literaturze (Szczecińskie prace polonistyczne nr 7.)
Kresy w literaturze (Szczecińskie prace polonistyczne nr 7.)
Kresy w literaturze. Szczecin 1996. Uniwersytet Szczeciński. 24 cm, str. 149, opr. karton. Szczecińskie prace polonistyczne nr 7.
25,00 PLN
Backvis Claude - Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze.
Backvis Claude - Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze.
Backvis Claude: Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze. Wybór i oprac. H. Dziechcińska, E.J. Głębicka. Warszawa 1993. PWN. 21 cm, str. 366, (2), opr. tw. z obw. (lekko przytarta obw.)
25,00 PLN
Białek Edward - Prowokatorzy i obrońcy ludu. Formy zaangażowania w literaturze austriackiej drugiej połowy XX wieku.
Białek Edward - Prowokatorzy i obrońcy ludu. Formy zaangażowania w literaturze austriackiej drugiej połowy XX wieku.
Białek Edward - Prowokatorzy i obrońcy ludu. Formy zaangażowania w literaturze austriackiej drugiej połowy XX wieku. Wrocław 2002. Wyd. U.W. 21cm, str. 180, (4), tabl. ilust., opr. karton. Acta Universitatis Wratislaviensis, no 2391.
16,00 PLN
Sławińska Irena: Reżyserska ręka Norwida.
Sławińska Irena: Reżyserska ręka Norwida.
Sławińska Irena: Reżyserska ręka Norwida. Kraków 1971. WL. 19 cm, str. 330, (2), opr. karton. (podpis własn.)
20,00 PLN
Brzozowski Stanisław: Wybór pism estetycznych.
Brzozowski Stanisław: Wybór pism estetycznych.
Brzozowski Stanisław: Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i oprac. T. Szkołut. Kraków 2008. Universitas. 24 cm, str. 221, opr. karton.
25,00 PLN
Łukasiewicz Jacek: Szmaciarze i bohaterowie.
Łukasiewicz Jacek: Szmaciarze i bohaterowie.
Łukasiewicz Jacek: Szmaciarze i bohaterowie. Warszawa 1963. Znak. 20 cm, str. 196, opr. karton. Bibl. Więzi.
18,00 PLN
Maciąg Włodzimierz: Życie Ignacego Krasickiego. Zapiski i domysły.
Maciąg Włodzimierz: Życie Ignacego Krasickiego. Zapiski i domysły.
Maciąg Włodzimierz: Życie Ignacego Krasickiego. Zapiski i domysły. Warszawa 1984. Czytelnik. 21 cm, str. 372, (1), opr. ppł. (lekko naddarta ostatnia karta - bez tekstu)
18,00 PLN
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia. Warszawa 1979. PIW. 20 cm, str. 667, (1), opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Faron Bolesław: Jama Michalika. Przewodnik literacki.
Faron Bolesław: Jama Michalika. Przewodnik literacki.
Faron Bolesław: Jama Michalika. Przewodnik literacki. Kraków 1995. Of. Cracovia. 21 cm, str. 125, (3), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Prussak Maria: Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego.
Prussak Maria: Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego.
Prussak Maria: Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego. Wrocław 1987. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 133, (1), opr. karton. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. (załamanie rogu opr. i pierwszych kart, żółta plamka na górnych marginesach pierwszych kart)
18,00 PLN
Gorzkowski Albert: Bene atque ornate. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej.
Gorzkowski Albert: Bene atque ornate. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej.
Gorzkowski Albert: Bene atque ornate. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej. Kraków 2004. Księgarnia Akademicka. 265, [3] s. ; 21 cm, str. 263, opr. karton. (na brzegu bloku ślad po zacieknięciu)
20,00 PLN
Orłowski Hubert: Literatura w III Rzeszy.
Orłowski Hubert: Literatura w III Rzeszy.
Orłowski Hubert: Literatura w III Rzeszy. Poznań 1975. Wyd. Poznańskie. 21 cm, str. 432, (4), tabl. ilustr., opr. karton. (lekko przybrudzona opr.)
35,00 PLN
Kozak Stefan: U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie.
Kozak Stefan: U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie.
Kozak Stefan: U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie. Wrocław 1978. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 145, (1), opr. karton. (załamanie na okł.)
28,00 PLN
"Maria" i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe. Oprac. Halina Gacowa.
"Maria" i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe. Oprac. Halina Gacowa. Przedm. napisał Jarosław Maciejewski. Wrocław 1974. Ossol. - Wyd. PAN. 25 cm, str. 416; tabl. (8); ilustr., opr. pł. Materiały Literackie; 1 (opr. lekko przybrudzona)
40,00 PLN
Nasiłowska Anna: Kazimierz Wierzyński. (Sylwetki pisarzy emigracyjnych)
Nasiłowska Anna: Kazimierz Wierzyński. (Sylwetki pisarzy emigracyjnych)
Nasiłowska Anna: Kazimierz Wierzyński. Warszawa 1991. Interim. 20 cm, str. 112, (14), ilustr., opr. karton. Sylwetki pisarzy emigracyjnych.
16,00 PLN
Tokarzówna Krystyna: Młodość Bolesława Prusa.
Tokarzówna Krystyna: Młodość Bolesława Prusa.
Tokarzówna Krystyna: Młodość Bolesława Prusa. Warszawa 1981. PIW. 21 cm, str. 182, (2), opr. tw.
16,00 PLN
Błoński Jan: Kilka myśli co nie nowe.
Błoński Jan: Kilka myśli co nie nowe.
Błoński Jan: Kilka myśli co nie nowe. Kraków 1985. Znak. 20 cm, str. 201, (3), opr. karton. (exlibris)
16,00 PLN
Tokarz Bożena: Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. ( Studia o przekładzie)
Tokarz Bożena: Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. ( Studia o przekładzie)
Tokarz Bożena: Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. Katowice 1998. Wyd. "Śląsk". 21 cm, str. 161, (3), opr. karton. Studia o przekładzie pod red. P. Fasta, nr 7.
30,00 PLN
Katafiasz Olga: Próby wrażliwości. Szekspirowskie ekranizacje Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha.
Katafiasz Olga: Próby wrażliwości. Szekspirowskie ekranizacje Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha.
Katafiasz Olga: Próby wrażliwości. Szekspirowskie ekranizacje Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha. Kraków 2005. Societas Vistulana. 21 cm, str.260, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
26,00 PLN
Literatura ludowa R.I, nr 4. (1957) Śląsk Cieszyński
Literatura ludowa R.I, nr 4. (1957) Śląsk Cieszyński
Literatura ludowa R.I, nr 4. Śląsk Cieszyński. Warszawa 1957. PTL. 24 cm, str. 64, tabl. ilustr., broszura. Treść (ogólnie): Ludwik BROŻEK - Ludoznawstwo cieszyńskie Józef NIEMIEC - Stan badań nad folklorem ludu polskiego na Czeskim Śląsku Cieszyńskim Gustaw MORCINEK - Śląska mitologia Julian KRZYŻANOWSKI - Z zagadnień przysłowioznawstwa Ludwik BIELAWSKI - Wybór pieśni z repertuaru M. Byrtusowej Józef ONDRUSZ - Pieśni ludowe ze Śląska Czeskiego Józef ONDRUSZ - Opowieści ludowe ze Śląska Czeskiego Jan BRODA - Życzenia noworoczne z pow. cieszyńskiego Jan BRODA - Zagadki z okolic Cieszyna Recenzje, Kronika i sprawozdania, Komunikaty.
25,00 PLN
Dernałowicz Maria: Adam Mickiewicz.
Dernałowicz Maria: Adam Mickiewicz.
Dernałowicz Maria: Adam Mickiewicz. Warszawa 1969. Wyd. Interpress. 19 cm, str. 113, tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Hartwig Julia: Apollinaire.
Hartwig Julia: Apollinaire.
Hartwig Julia: Apollinaire. Warszawa 1964. PIW. 20 cm, str. 465, (2), opr. karton. z obw. (drobne plamki na brzegu bloku, lekko przytarta obw.)
16,00 PLN
Mazanowski Antoni: Charakterystyki literackie pisarzów polskich. T.VIII. Ignacy Krasicki. (1901)
Mazanowski Antoni: Charakterystyki literackie pisarzów polskich. T.VIII. Ignacy Krasicki. (1901)
Mazanowski Antoni: Charakterystyki literackie pisarzów polskich. VIII. Ignacy Krasicki. Złoczów b.r.w. (1901). W. Zukerkandl. 15 cm, str. 82, opr. brosz. Biblioteka Powszechna nr 340-341.
18,00 PLN
Kleiner Juliusz: Studia z zakresu teorii literatury. (Wyd. II. rozszerzone)
Kleiner Juliusz: Studia z zakresu teorii literatury. (Wyd. II. rozszerzone)
Kleiner Juliusz: Studia z zakresu teorii literatury. Wyd. II. rozszerzone. Lublin 1961. Tow. nauk KUL. 23 cm, str. 161, (3), opr. karton.
25,00 PLN
Rospond Stanisław:  Kto jest autorem pierwszego drukowanego tłumaczenia Nowego Testamentu (J. Seklucjan czy S. Murzynowski). Odbitka (1938)
Rospond Stanisław: Kto jest autorem pierwszego drukowanego tłumaczenia Nowego Testamentu (J. Seklucjan czy S. Murzynowski). Odbitka (1938)
Rospond Stanisław: Kto jest autorem pierwszego drukowanego tłumaczenia "Nowego Testamentu" (J. Seklucjan czy S. Murzynowski). Odbitka ze ?Sprawozdań Towarzystwa Naukowego we Lwowie? r. 18, z.2. Lwów 1938. 23 cm, str. 9, broszura. Z dedykacją autora.
25,00 PLN
Corpusculum poesis polono-graecae saeculorum XVI-XVII (1531-1648). Coll., ed., praef. instruxit, annot. illustravit Janina Czerniatowicz.
Corpusculum poesis polono-graecae saeculorum XVI-XVII (1531-1648). Coll., ed., praef. instruxit, annot. illustravit Janina Czerniatowicz.
Corpusculum poesis polono-graecae saeculorum XVI-XVII (1531-1648). Coll., ed., praef. instruxit, annot. illustravit Janina Czerniatowicz. Wrocław 1991. Ossol. PAN. 24 cm, str. 186, (2), ilustr., opr. karton. Prace Komisji Filologii Klasycznej, t.22. Tekst łac., grec. i pol. (Z dedykacją autorki)
35,00 PLN
Freise Matthias: Czesław Miłosz i historyczność kultury.
Freise Matthias: Czesław Miłosz i historyczność kultury.
Freise Matthias: Czesław Miłosz i historyczność kultury. Przekł. J. Dąbrowski. Kraków 2016. Universitas. 20 cm, str. 313, (3), opr. karton. Polonica leguntur, t. 19.
30,00 PLN
Niewiadomski Andrzej: Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności.
Niewiadomski Andrzej: Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności.
Niewiadomski Andrzej: Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności. Lublin 2001. Wyd. UMCS. 22 cm, str. 292, opr. karton. (lekkie przybrudzenie brzegu bloku)
25,00 PLN
Żeromski i Reymont. Pr. zb. pod red. J. Detko.
Żeromski i Reymont. Pr. zb. pod red. J. Detko.
Żeromski i Reymont. Pr. zb. pod red. J. Detko. Warszawa 1978. PWN. 19 cm, str.267, (3), opr. karton.
16,00 PLN
Goczołowa Zofia: Składnia powieści Stanisława Przybyszewskiego.
Goczołowa Zofia: Składnia powieści Stanisława Przybyszewskiego.
Goczołowa Zofia: Składnia powieści Stanisława Przybyszewskiego. Lublin 1975. Tow. nauk. KUL. 24 cm, str. 241, opr. karton.
20,00 PLN
Zając Grażyna:  Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii.
Zając Grażyna: Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii.
Zając Grażyna: Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii. Kraków 2013. Księgarnia Akademicka. 24 cm, str. 270, tabl. ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
 Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846.
Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846.
Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846. Kraków 1971. WL. 20 cm, str. 374, (1), opr. karton. (drobne rdzawe plamki)
20,00 PLN
Studia o Tadeuszu Micińskim. Pod red. Marii Podrazy - Kwiatkowskiej.
Studia o Tadeuszu Micińskim. Pod red. Marii Podrazy - Kwiatkowskiej.
Studia o Tadeuszu Micińskim. Pod red. Marii Podrazy - Kwiatkowskiej. Kraków 1979. WL. 21 cm, str. 454, opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Sawicki Stefan: Norwida walka z formą.
Sawicki Stefan: Norwida walka z formą.
Sawicki Stefan: Norwida walka z formą. Warszawa 1986. PIW. 19 cm, str. 181, (3), opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Szydłowski Roman: Bertolt Brecht.
Szydłowski Roman: Bertolt Brecht.
Szydłowski Roman: Bertolt Brecht. Warszawa 1985. Czytelnik. 17 c, str. 139, (4), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Prorok Leszek: Inicjacje conradowskie.
Prorok Leszek: Inicjacje conradowskie.
Prorok Leszek: Inicjacje conradowskie. Kraków 1987. Znak. 19 cm, str. 153, (3), opr. karton.
15,00 PLN
Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. (Biblioteka Pana Cogito)
Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. (Biblioteka Pana Cogito)
Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. Warszawa 2011. Narodowe Centrum Kultury. 24 cm, str. 482, opr. karton. Biblioteka Pana Cogito.
25,00 PLN
Hearts of Darkness. Melville, Conrad and Narratives of Oppression. Ed. by Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik.
Hearts of Darkness. Melville, Conrad and Narratives of Oppression. Ed. by Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik.
Hearts of Darkness. Melville, Conrad and Narratives of Oppression. Ed. by Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik. Zabrze 2010. M-Studio. 25 cm, str. 262, (1), opr. tw.
45,00 PLN
Domosławski Artur: Kapuściński non - fiction.
Domosławski Artur: Kapuściński non - fiction.
Domosławski Artur: Kapuściński non - fiction. Warszawa 2010. Świat Książki. 23 cm, str. 605, (1), tabl. ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Brudnicki Jan Z.: Jerzy Zawieyski.
Brudnicki Jan Z.: Jerzy Zawieyski.
Brudnicki Jan Z.: Jerzy Zawieyski. Warszawa 1985. PIW. 18 cm, str. 235, (3), opr. karton. z obw. Portrety współczesnych pisarzy polskich.
16,00 PLN
Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich.
Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich.
Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich. Praca zb. pod red. A. Woźniak i M. Kaweckiej. Lublin 2002. KUL. 24 cm, str. 296, opr. kart.
18,00 PLN
Lewis Clive Staples: Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej.
Lewis Clive Staples: Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej.
Lewis Clive Staples: Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986. Pax. 20 cm, str. 167, (1), opr. karton. z obw.
35,00 PLN
Brudnicki Jan Z.: Wiek prozy.
Brudnicki Jan Z.: Wiek prozy.
Brudnicki Jan Z.: Wiek prozy. Warszawa 1979. KAW. 16 cm, str. 219, opr. karton. (lekko przytarta okł.)
18,00 PLN
Dzieje literatur europejskich. T. 1.
Dzieje literatur europejskich. T. 1.
Dzieje literatur europejskich. Tom 1: Literatura starogrecka, bizantyńska, nowogrecka, rzymska, nowołacińska, włoska, francuska, hiszpańska, portugalska i rumuńska. Oprac. zb. pod red. W. Floryana. Warszawa 1977. PWN. 25 cm, str. 1243, ilustr. opr. pł. obw. (lekko przybrudzony brzeg bloku)
35,00 PLN
Baczewski Antoni: Sztuka słowa a szkoła.
Baczewski Antoni: Sztuka słowa a szkoła.
Baczewski Antoni: Sztuka słowa a szkoła. Rzeszów 1988. Wyd. WSP. 20 cm, str. 162, opr. karton (z odręczną dedykacją autora)
20,00 PLN
Sztaba Wojciech: Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Sztaba Wojciech: Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Sztaba Wojciech: Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków 1982. W.L. 19 cm, str. 303, (63), ilustr., opr. karton. z obw.
25,00 PLN
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz i świat jego młodości.
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz i świat jego młodości.
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Kraków 1976. WL. 20 cm, str. 405, (3), tabl. ilustr., opr. pł. z obw. (obw. lekko przytartana brzegach)
25,00 PLN
Sandauer Artur: O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku.
Sandauer Artur: O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku.
Sandauer Artur: O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...). Warszawa 1982. Czytelnik. 19 cm, str. 96, (4), opr. karton.
16,00 PLN
Zieliński Jan: Rekontra i inne mackiewicziana.
Zieliński Jan: Rekontra i inne mackiewicziana.
Zieliński Jan: Rekontra i inne mackiewicziana. Lublin 2004. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 112, (3), opr. karton.
25,00 PLN
Interpretacje i nowa matura. Pr. pod red. A. Opackiej.
Interpretacje i nowa matura. Pr. pod red. A. Opackiej.
Interpretacje i nowa matura. Pr. pod red. A. Opackiej. Katowice 2004. Wyd. U.Ś. 24 cm, str. 156, (2), opr. karton.
18,00 PLN
XX wiek - przekroje. (Antologia współczesnej krytyki francuskiej).
XX wiek - przekroje. (Antologia współczesnej krytyki francuskiej).
XX wiek - przekroje. (Antologia współczesnej krytyki francuskiej). Przekł. I. Kania. Kraków 1991. Of. Lit. 20 cm, str. 354, (4), opr. karton.z obw.
18,00 PLN
Vidal Manzanares César: Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w. Mały słownik.
Vidal Manzanares César: Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w. Mały słownik.
Vidal Manzanares César: Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w. Mały słownik. Przekł. Ewa Burska. Konsult. nauk. i przedm. Emil Stanula. Warszawa 1996. Verbinum. 20 cm, str. 145, (3), opr. karton.
20,00 PLN
Pachlewski Roman: The Białowieża National Park.
Pachlewski Roman: The Białowieża National Park.
Pachlewski Roman: The Białowieża National Park. Kraków 1960. 20cm, str. 25, (1), ilustr., (+ wkładka z tekstem w jęz. ros.), opr. karton. State Council for Conservation of Nature Poland, Warsaw. Nr 14.
15,00 PLN
Merdas Alina: Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida.
Merdas Alina: Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida.
Merdas Alina: Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida. Lublin 1983. RW KUL. 24 cm, str. 139, (3), opr. karton. Zakł. Bad. nad lit. religijną. nr 9.
25,00 PLN
Chamiec Jadwiga: Cięższą podajcie mi zbroję. Powieść o młodości Adama.
Chamiec Jadwiga: Cięższą podajcie mi zbroję. Powieść o młodości Adama.
Chamiec Jadwiga: Cięższą podajcie mi zbroję. Powieść o młodości Adama. Warszawa 1979. Czytelnik. 20 cm, str. 533, (2), opr. karton. (drobne rdzawe plamki)
16,00 PLN
Maksym Gorki. Oprac. Jerzy Lenarczyk
Maksym Gorki. Oprac. Jerzy Lenarczyk
Maksym Gorki. Materiały zebrał i wstępem opatrzył Jerzy Lenarczyk. Warszawa 1966. PZWS. 21 cm, str. 399, (1), ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. Polonistyki.
16,00 PLN
Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. T.1. Literatura polska od 1918.
Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. T.1. Literatura polska od 1918.
Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. T.1. Literatura polska od 1918. Warszawa 1991. Pol. Of. Wyd. BGW. 24 cm, str. 339, (5), opr. tw.
18,00 PLN
Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. Pod red. G. Wichary.
Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. Pod red. G. Wichary.
Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. Pod red. G. Wichary. Wrocław 2002. Wyd. Dolnośląs. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 24 cm, str. 137, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
20,00 PLN
Jan Kochanowski. Interpretacje. Pod red. Jana Błońskiego.
Jan Kochanowski. Interpretacje. Pod red. Jana Błońskiego.
Jan Kochanowski. Interpretacje. Pod red. Jana Błońskiego. 21 cm, str. 244, (3), opr. pł. z obw. (przyżółcenia wyklejek, drobne plamki na obw.)
16,00 PLN
Piechocki Witold: Michał Kajka.
Piechocki Witold: Michał Kajka.
Piechocki Witold: Michał Kajka. Olsztyn 1968. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 57, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180