Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki o literaturze

Tadeusz Makowiecki. (Pr. zb.)
Tadeusz Makowiecki. (Pr. zb.)
Tadeusz Makowiecki. Pr. zb. Toruń 1956. PWN. Tow. Nauk. w Toruniu. 25 cm, str. 79, (2), portr. 1, opr. karton. Pr. Wydz. Filolog.- Filozof., T. V, z.3. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Critica et exegetica in Aeschylum
Critica et exegetica in Aeschylum
Stephanus Srebrny: Critica et exegetica in Aeschylum. Toruń 1950. Nakł. Tow. Nauk. 26 cm, str. 57, (2), opr. karton. Pr. Wydz. Filolog.- Filozof., T. II, z.1. (egz. nie rozcięty)
15,00 PLN
Wiśniewska Lidia: Między biegunami i na pograniczu. O
Wiśniewska Lidia: Między biegunami i na pograniczu. O "Białym małżeństwie" Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta.
Wiśniewska Lidia: Między biegunami i na pograniczu. O "Białym małżeństwie" Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta. Bydgoszcz 1999. Wyd. WSP. 24 cm, str. 383, opr. karton. (plamka na brzegu bloku)
25,00 PLN
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz. Studium portretowe II.
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz. Studium portretowe II.
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz. Studium portretowe II. Wyd. II. zmien. i popr. Warszawa 1994. Wyd. Alfa. 21 cm, str. 303, opr. karton.
18,00 PLN
Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie.
Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie.
Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Warszawa 1987. PWN. 21 cm, str. 214, (2), tabl. ilustr., opr. karton
16,00 PLN
Wyspiański Stanisław: Dzieła zebrane. T.XVI. (cz.1.) Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego (1869-1890)
Wyspiański Stanisław: Dzieła zebrane. T.XVI. (cz.1.) Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego (1869-1890)
Wyspiański Stanisław: Dzieła zebrane. T.XVI.(Cz.1.) Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego (1869-1890). Oprac. M. Stokowa. Kraków 1971. WL. 20 cm, str. LIV, 285, ilustr., opr. pł. z obw.
20,00 PLN
Clarke Gerald: Truman Capote.
Clarke Gerald: Truman Capote.
Clarke Gerald: Truman Capote. Biografia. Przeł. J. Mikos. Warszawa 2008. PIW. 23 cm, str. 735, tabl. ilustr., opr. tw. Seria Oto człowiek. (plamka na brzegu bloku, drobne przytarcia brzegów opr.)
30,00 PLN
Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka.
Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka.
Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka. Wrocław 1990. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 240, (2), opr. karton. Rozprawy lit., t. 64. (przytarta okł.)
25,00 PLN
Literatura, komparatystyka, folklor. Księga pamiątkowa poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu
Literatura, komparatystyka, folklor. Księga pamiątkowa poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu
Literatura, komparatystyka, folklor. Księga pamiątkowa poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Warszawa 1968. PIW. 24 cm, str. 967, opr. pł. obw.
35,00 PLN
Kudelski Zdzisław: Pielgrzym Świętokrzyski. Szkice o Herlingu Grudzińskim
Kudelski Zdzisław: Pielgrzym Świętokrzyski. Szkice o Herlingu Grudzińskim
Kudelski Zdzisław: Pielgrzym Świętokrzyski. Szkice o Herlingu Grudzińskim. Lublin (brw.) Wyd. FIS. 21 cm, str. 157, (1), ilustr. , opr. karton.
18,00 PLN
Roczniki humanistyczne. (II-III. 1950-1951)
Roczniki humanistyczne. (II-III. 1950-1951)
Roczniki humanistyczne. (II-III. 1950-1951) Red. J. Kleiner, S. Kunowski, K. Morawski. Lublin 1953. Tow. nauk. KUL. 22 cm, str. 400, opr. karton.
25,00 PLN
Słomczyńska Jadwiga: Maria Konopnicka. Życie i twórczość.
Słomczyńska Jadwiga: Maria Konopnicka. Życie i twórczość.
Słomczyńska Jadwiga: Maria Konopnicka. Życie i twórczość. Łódź 1946. Poligrafika. 20 cm, str. 285, (2), opr. tw. int.
18,00 PLN
Słownik literatury polskiego oświecenia. Pod red. T Kostkiewiczowej (Vademecum polonisty)
Słownik literatury polskiego oświecenia. Pod red. T Kostkiewiczowej (Vademecum polonisty)
Słownik literatury polskiego oświecenia. Pod red. T Kostkiewiczowej. Wrocław 2006. Ossol. 25 cm, str. 724, opr tw. Vademecum polonisty, pod red. nauk. J. Sławińskiego.
30,00 PLN
Zakrzewski Bogdan: Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora.
Zakrzewski Bogdan: Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora.
Zakrzewski Bogdan: Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora. Wrocław 1996. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. 20 cm, str. 255, (2), opr. karton. (załamanie na okł.)
18,00 PLN
Wolny - Zmorzyński Kazimierz: O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji.
Wolny - Zmorzyński Kazimierz: O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji.
Wolny - Zmorzyński Kazimierz: O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji. Rzeszów 1998. Libri Ressovienses. 21 cm, str. 272, opr. karton.
18,00 PLN
Adamiec Marek: Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883.
Adamiec Marek: Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883.
Adamiec Marek: Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883. Wrocław 1991. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 236, tabl. ilustr., opr. karton. Rozprawy lit. pod red. M. Głowińskiego, t.66.
16,00 PLN
Kasperski Edward: Świat wartości Norwida.
Kasperski Edward: Świat wartości Norwida.
Kasperski Edward: Świat wartości Norwida. Warszawa 1981. PWN. 20 cm, str. 376, opr. tw.
20,00 PLN
Lewiński Dominik: Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku.
Lewiński Dominik: Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku.
Lewiński Dominik: Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku. Kraków 2004. Universitas. 21 cm, str. 300, opr. karton. (plamka na brzedu k. przedtyt.)
18,00 PLN
Kopcewicz Andrzej, Sienicka Marta: Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. Wiek XVII - XIX.
Kopcewicz Andrzej, Sienicka Marta: Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. Wiek XVII - XIX.
Kopcewicz Andrzej, Sienicka Marta: Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. Wiek XVII - XIX. Warszawa 1983. PWN. 24 cm, str. 408, (2), opr. karton. (odbarwiona okł.)
16,00 PLN
Gębarowicz Mieczysław: Psałterz floriański i jego geneza.
Gębarowicz Mieczysław: Psałterz floriański i jego geneza.
Gębarowicz Mieczysław: Psałterz floriański i jego geneza. Wrocław 1965. Ossol. 24 cm, str. 230, tabl. ilustr., opr. karton (przybrudzenia i lekkie załamania okł.)
30,00 PLN
Loth Roman: Młodość Jana Kasprowicza. Szkic biograficzny.
Loth Roman: Młodość Jana Kasprowicza. Szkic biograficzny.
Loth Roman: Młodość Jana Kasprowicza. Szkic biograficzny. Poznań 1962. Wyd. Pozn. 21 cm, str. 187, (3), tabl. ilustr., opr pł.
16,00 PLN
Narusiene Vaiva: Józef Albin Herbaczewski. Pisarz polsko-litewski.
Narusiene Vaiva: Józef Albin Herbaczewski. Pisarz polsko-litewski.
Narusiene Vaiva: Józef Albin Herbaczewski. Pisarz polsko-litewski. Kraków 2007. Universitas. 24 cm, str. 420, opr. karton. Bibl. Literatury Pogranicza. T.14. (minimalne uszkodz. okł.)
26,00 PLN
Johnson Joyce: Własnym głosem. Samotne zwycięstwo Jacka Kerouaca.
Johnson Joyce: Własnym głosem. Samotne zwycięstwo Jacka Kerouaca.
Johnson Joyce: Własnym głosem. Samotne zwycięstwo Jacka Kerouaca. Przeł. F. Łobodziński. (Warszawa) 2015. Axis Mundi. MF Studio. 23 cm, str. 509, opr. karton.
30,00 PLN
Pszczołowska Lucylla: Wiersz - styl - poetyka. Studia wybrane.
Pszczołowska Lucylla: Wiersz - styl - poetyka. Studia wybrane.
Pszczołowska Lucylla: Wiersz - styl - poetyka. Studia wybrane. Kraków2002. Universitas. 21 cm, str. 291, (3), opr. karton. (drobne ryski na okł.)
18,00 PLN
Zawada Andrzej: Mit czy świadectwo? Szkice literackie.
Zawada Andrzej: Mit czy świadectwo? Szkice literackie.
Zawada Andrzej Mit czy świadectwo? Szkice literackie. Wrocłąw 2000. Wyd. Uniwerst. Wrocław. 23 cm, str. 260, opr. karton.
16,00 PLN
Kucza - Kuczyńska Małgorzata: Polskie muzea literackie.
Kucza - Kuczyńska Małgorzata: Polskie muzea literackie.
Kucza - Kuczyńska Małgorzata: Polskie muzea literackie. Warszawa 1986. Wyd. PTTK Kraj. 15 cm, str. 139, (1), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Pauszer - Klonowska Gabriela: Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi (Prus, Orzeszkowa)
Pauszer - Klonowska Gabriela: Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi (Prus, Orzeszkowa)
Pauszer - Klonowska Gabriela: Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi. Wyd. II. rozszerzone. Lublin 1978. Wyd. Lubelskie. 20 cm, str. 291, opr. karton
15,00 PLN
Wójcik Andrzej: Problematyka literacka w twórczości Horacego
Wójcik Andrzej: Problematyka literacka w twórczości Horacego
Wójcik Andrzej: Problematyka literacka w twórczości Horacego. Poznań 1978. Wyd. UAM. 24 cm, str. 155, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Morawiec Arkadiusz: Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Autentyzm - dyskursywność - paraboliczność.
Morawiec Arkadiusz: Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Autentyzm - dyskursywność - paraboliczność.
Morawiec Arkadiusz: Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Autentyzm - dyskursywność - paraboliczność. Kraków 2000. Universitas. 21 cm, str. 268, (1), opr. karton
16,00 PLN
Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego.
Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego.
Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego. Artykuły z konferencji nauk. doktorantów (UJ i ASP Kraków, 8-9 listopada 2007) Pod red. A. Czabanowskiej - Wróbel, D. Jarząbek, D. Saul. Kraków 2008. Księg. Akadem. 24 cm, str. 347, opr. karton. (lekkie przybrudzenia brzegu bloku)
30,00 PLN
Teksty Drugie (5/1992) Poetyka żydowskości.
Teksty Drugie (5/1992) Poetyka żydowskości.
Teksty Drugie (5/1992) Poetyka żydowskości. 21 cm, str. 156, (2), opr. karton.
15,00 PLN
Eugeniusz Kucharski (1880-1952). Pr. zb. pod red. nauk. A. Hutnikiewicza
Eugeniusz Kucharski (1880-1952). Pr. zb. pod red. nauk. A. Hutnikiewicza
Eugeniusz Kucharski (1880-1952). Pr. zb. pod red. nauk. A. Hutnikiewicza. Toruń 1957. PWN. 25 cm, str. 84, (1), portr., opr. karton. Tow. Nauk. w Toruniu. Pr. wydz. filolog.-filozof. T.VI., zesz.3.
20,00 PLN
Warneńska Monika: Niegasnące ognie. O pisarzach na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.
Warneńska Monika: Niegasnące ognie. O pisarzach na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.
Warneńska Monika: Niegasnące ognie. O pisarzach na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Katowice 1987. Śl. Inst. Nauk. 21 cm, str. 251, (1), ilustr., opr. karton. (opr. lekko przytarta)
16,00 PLN
Stankiewicz Lucyna: Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii.
Stankiewicz Lucyna: Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii.
Stankiewicz Lucyna: Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii. Wrocław 1999. Wyd. Uniwersytu Wrocławskiego. 24 cm, str. 323, opr. karton. Classica Wratisviensia XXI.
30,00 PLN
Doktór Roman: Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego.
Doktór Roman: Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego.
Doktór Roman: Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego. Wrocław 1992. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 155, opr. karton. Rozprawy literackie, z. 68.
16,00 PLN
Chrząstowska Bożena: Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki.
Chrząstowska Bożena: Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki.
Chrząstowska Bożena: Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki. Wrocław 1979. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 315, opr. karton. Rozprawy literackie, z. 22.
18,00 PLN
Gawliński Stanisław: Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej.
Gawliński Stanisław: Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej.
Gawliński Stanisław: Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej. Kraków 2005. Księg. Akadem. 21 cm, str. 179, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Sacrum w literaturze
Sacrum w literaturze
Sacrum w literaturze. Red. tomu J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Lublin 1983. Tow. nauk. KUL. 21 cm, str. 273, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Prokop Jan: Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego
Prokop Jan: Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego
Prokop Jan: Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego. Kraków 1978. WL. 20 cm,str. 300, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Warneńska Monika: Romantyczna podróż pana Honoriusza.
Warneńska Monika: Romantyczna podróż pana Honoriusza.
Warneńska Monika: Romantyczna podróż pana Honoriusza. Warszawa 1978. Czytelnik. 20 cm,str. 373, (3), tabl. ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Warneńska Monika: Twój czas nade mną trwa. (Juliusz Słowacki)
Warneńska Monika: Twój czas nade mną trwa. (Juliusz Słowacki)
Warneńska Monika: Twój czas nade mną trwa. (Juliusz Słowacki). Lublin 1986. Wyd.Lub. 21 cm, str. 315, opr. karton.
16,00 PLN
Alberes Rene-Marill: Bilans literatury XX wieku.
Alberes Rene-Marill: Bilans literatury XX wieku.
Alberes Rene-Marill: Bilans literatury XX wieku. Przeł. M. Tazbir. Warszawa 1958. Pax. 20 cm, str. 301, opr. tw.
18,00 PLN
Windakiewicz Stanisław: Jan Kochanowski.
Windakiewicz Stanisław: Jan Kochanowski.
Windakiewicz Stanisław: Jan Kochanowski. Wyd. 2. przejrzane i popr. wg zapisków autora. Warszawa 1947. Czytelnik. 22 cm, str. 202, (1), portret, opr. karton.
16,00 PLN
Krzyżanowski Julian: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie.
Krzyżanowski Julian: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie.
Krzyżanowski Julian: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie. Warszawa 1973. PIW. 21 cm, str. 751, opr. pł.
20,00 PLN
Wellek Rene, Warren Austin: Teoria literatury
Wellek Rene, Warren Austin: Teoria literatury
Wellek Rene i Warren Austin: Teoria literatury. Przekład zbiorowy pod red. M. Żurowskiego. Warszawa 1970. PWN. 20 cm, str. 435, (1) opr. pł.
20,00 PLN
Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. R.81, zesz.3.
Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. R.81, zesz.3.
Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. R.81, zesz.3. Wrocław 1990. Ossol. 25 cm, str. 360, (4), opr. karton. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Wróbel Zdzisław: Erotyzm w literaturze nowożytnej
Wróbel Zdzisław: Erotyzm w literaturze nowożytnej
Wróbel Zdzisław: Erotyzm w literaturze nowożytnej. Łódź 1987. KAW. 20 cm, str. 197, opr. karton.
18,00 PLN
Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi.
Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi.
Necessitas et ars. T.1. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi. Praca zbiorowa pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego. Warszawa 1993. Semper. 24 cm, str. 157, opr. karton.
18,00 PLN
Pigoń Stanisław: Z ogniw życia i literatury. Rozprawy.
Pigoń Stanisław: Z ogniw życia i literatury. Rozprawy.
Pigoń Stanisław: Z ogniw życia i literatury. Rozprawy. Wrocław 1961. Ossol. 21 cm, str. 475, (2), ilustr., opr. karton. (podpis własn., przybrudzenia)
18,00 PLN
Brodziński Kazimierz: Pisma estetyczno-krytyczne. T.1-2.
Brodziński Kazimierz: Pisma estetyczno-krytyczne. T.1-2.
Brodziński Kazimierz: Pisma estetyczno-krytyczne. T.1-2. Oprac. i wstęp Z.J. Nowak. Wrocław 1964. Ossol. 25 cm, str. XXI, 447, (3); 347, (2), tabl., opr. karton. Dzieła Brodzińskiego pod red. S. Pigonia. (przybrudzone okł.)
60,00 PLN
Heska - Kwaśniewicz Krystyna: Kolorowy rytm życia. Studia o prozie Gustawa Morcinka.
Heska - Kwaśniewicz Krystyna: Kolorowy rytm życia. Studia o prozie Gustawa Morcinka.
Heska - Kwaśniewicz Krystyna: Kolorowy rytm życia. Studia o prozie Gustawa Morcinka. Kraków 1993. Universitas. 24 cm, str. 175, opr. karton. Pr. Kom. Historycznoliterackiej nr 13.
18,00 PLN
Słowacki Juliusz: Dziennik z lat 1847-1849.
Słowacki Juliusz: Dziennik z lat 1847-1849.
Słowacki Juliusz: Dziennik z lat 1847-1849. Wrocław 2012. Ossol. 22 cm, str. 227, opr. tw. z obw.
30,00 PLN
Wakar Andrzej: Bałwany chwaląc bez zakonu żył. Szkice i portrety.
Wakar Andrzej: Bałwany chwaląc bez zakonu żył. Szkice i portrety.
Wakar Andrzej: Bałwany chwaląc bez zakonu żył. Szkice i portrety. Olsztyn 1986. Wyd. Pojezierze. 24 cm, str. 313, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Heistein Józef: Historia literatury włoskiej.
Heistein Józef: Historia literatury włoskiej.
Heistein Józef: Historia literatury włoskiej. Zarys. Wrocław 1979. Ossol. 21 cm, str. 294, opr. pł.
18,00 PLN
Natanson Wojciech: Sekrety fredrowskie.
Natanson Wojciech: Sekrety fredrowskie.
Natanson Wojciech: Sekrety fredrowskie. Warszawa 1981. LSW. 21 cm, str. 184, (4), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Wachowicz Barbara: Czas nasturcji. Ścieżkami Kasprowicza.
Wachowicz Barbara: Czas nasturcji. Ścieżkami Kasprowicza.
Wachowicz Barbara: Czas nasturcji. Ścieżkami Kasprowicza. Warszawa 1989. S i T. 20 cm, str. 397, ilustr. opr. pł. obw. Odręczna dedykacja autorki.
25,00 PLN
Bałutowa Bronisława: Powieść angielska XX wieku.
Bałutowa Bronisława: Powieść angielska XX wieku.
Bałutowa Bronisława: Powieść angielska XX wieku. Warszawa 1983. PWN. 20 cm, str. 297, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Okońska Alicja: Stanisław Wyspiański.
Okońska Alicja: Stanisław Wyspiański.
Okońska Alicja: Stanisław Wyspiański. Warszawa 1971. WP. 20 cm, str. 479, ilustr., opr. pł. seria Profile.
18,00 PLN
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia. Warszawa 1979. PIW. 20 cm, str. 667, (1), opr. tw.
16,00 PLN
Ker William Paton: Wczesne średniowiecze.
Ker William Paton: Wczesne średniowiecze.
Ker William Paton: Wczesne średniowiecze. Zarys historii literatury. Przeł. T. Rybowski. Wrocław Ossol. 20 cm, str. 285, opr. pł. pieczątki biblioteczne skasowane.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180