Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki o literaturze

Kozikowski Edward: Portret Zegadłowicza bez ramy.
Kozikowski Edward: Portret Zegadłowicza bez ramy.
Kozikowski Edward: Portret Zegadłowicza bez ramy. Opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych. Warszawa 1966. LSW. 20 cm, str. 567, (3), ilustr., opr. pł. z obw. (lekko przytarta obw.)
18,00 PLN
Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami.
Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami.
Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Lublin 1990. Wyd. Test. 20 cm, str. 338, (4), opr. karton.
20,00 PLN
Adamczyk - Garbowska Monika: Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne.
Adamczyk - Garbowska Monika: Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne.
Adamczyk - Garbowska Monika: Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne. Lublin 2004. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 213, ilustr., opr. karton. lak.
25,00 PLN
Miszalska Jadwiga:
Miszalska Jadwiga: "Kolloander wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i epoce saskiej ma tle ówczesnych teorii romansu i przekładu
Miszalska Jadwiga: "Kolloander wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i epoce saskiej ma tle ówczesnych teorii romansu i przekładu. Kraków 2003. Universitas. 21 cm, str. 450, opr. tw.
26,00 PLN
Lohfink Gerhard: Rozumieć Biblię. Wprowadzenie do krytyki form literackich.
Lohfink Gerhard: Rozumieć Biblię. Wprowadzenie do krytyki form literackich.
Lohfink Gerhard: Rozumieć Biblię. Wprowadzenie do krytyki form literackich. Przeł. B. Widła. Warszawa 1987. Pax. 19 cm, str. 137, (5), ilustr. na tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego
Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" wobec problematyki ojczyźnianej.
Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" wobec problematyki ojczyźnianej. Lublin 2004. Wyd. KUL. 20 cm, str. 234, opr. karton.
20,00 PLN
Waszczuk Witold: Pisarz wobec koniunktury. Twórczość literacka Henryka Zbierzchowskiego.
Waszczuk Witold: Pisarz wobec koniunktury. Twórczość literacka Henryka Zbierzchowskiego.
Waszczuk Witold: Pisarz wobec koniunktury. Twórczość literacka Henryka Zbierzchowskiego. Lublin 2000. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 374, opr. karton.
30,00 PLN
Serkowska Hanna: Rzecz o Elsie Morante.
Serkowska Hanna: Rzecz o Elsie Morante.
Serkowska Hanna: Rzecz o Elsie Morante. Kraków 2004. Universitas. 20 cm, str. 187, (1), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Kuczyński Krzysztof, Kuczyński Ernest: Krajobrazy pamięci. Studia z literatury i kultury Niemiec i Austrii.
Kuczyński Krzysztof, Kuczyński Ernest: Krajobrazy pamięci. Studia z literatury i kultury Niemiec i Austrii.
Kuczyński Krzysztof, Kuczyński Ernest: Krajobrazy pamięci. Studia z literatury i kultury Niemiec i Austrii. Wrocław 2006. Of. Wyd. ATUT. Wroc. Wyd. Oświatowe.24 cm, str. 281, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Żbikowski Piotr: Klasycyzm poststanisławowski. Zarys problematyki.
Żbikowski Piotr: Klasycyzm poststanisławowski. Zarys problematyki.
Żbikowski Piotr: Klasycyzm poststanisławowski. Zarys problematyki. Wyd. 2. popr. i uzup. Warszawa 1999. Wyd. nauk. PWN. 21 cm, str. 352, (3), ilustr., tabl., opr. karton
25,00 PLN
Autor, podmiot literacki, bohater. Studia pod red. Anny Martuszewskiej i Janusza Sławińskiego.
Autor, podmiot literacki, bohater. Studia pod red. Anny Martuszewskiej i Janusza Sławińskiego.
Autor, podmiot literacki, bohater. Studia pod red. Anny Martuszewskiej i Janusza Sławińskiego. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 23 cm, str. 252, opr. karton. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. T.LXIII.
25,00 PLN
Zawadzki Władysław: Pamiętniki życia literackiego w Galicji.
Zawadzki Władysław: Pamiętniki życia literackiego w Galicji.
Zawadzki Władysław: Pamiętniki życia literackiego w Galicji. Przygot. do druku, wstępem i przypisami opatrzył A. Knot. Kraków 1961. WL. 21 cm, str. 446, (2), tabl. ilustr, opr. karton. (ołówkowe podkreślenia w tekście)
25,00 PLN
Filipowicz - Findlay Halina: Eugene O'Neill
Filipowicz - Findlay Halina: Eugene O'Neill
Filipowicz - Findlay Halina: Eugene O'Neill. Warszawa 1975. WP. 20 cm, str. 292, (2), ilustr., opr. karton. z obw. Seria Profile.
15,00 PLN
Warneńska Monika: Chłopiec z Romanowa. Opowieść o młodym Kraszewskim.
Warneńska Monika: Chłopiec z Romanowa. Opowieść o młodym Kraszewskim.
Warneńska Monika: Chłopiec z Romanowa. Opowieść o młodym Kraszewskim. Lublin 1965. Wyd. Lubelskie. 19 cm, str. 169, (3), opr. karton. z obw. (obw. podklejana)
15,00 PLN
Opalski Józef: Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.
Opalski Józef: Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.
Opalski Józef: Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Kraków 1980. PWM. 19 cm, str. 224, opr. karton z obw. (obw. lekko przytarta)
18,00 PLN
Wojnar - Sujecka Janina: Franciszek Salezy Jezierski. Zarys poglądów.
Wojnar - Sujecka Janina: Franciszek Salezy Jezierski. Zarys poglądów.
Wojnar - Sujecka Janina: Franciszek Salezy Jezierski. Zarys poglądów. Warszawa 1956. KiW. 21 cm, str. 200, (3), tabl. ilustr., opr. pł. (opr. lekko przybrudzona)
25,00 PLN
Pisma krytyczno-teoretyczne Georga Lukacsa 1908-1932.
Pisma krytyczno-teoretyczne Georga Lukacsa 1908-1932.
Pisma krytyczno-teoretyczne Georga Lukacsa 1908-1932. Wybór i wstęp S. Morawski. Warszawa 1994. Inst. Kultury. 24 cm, str. 266, opr. karton. (lekko podniszczona okł.)
25,00 PLN
Ziółkowska Aleksandra: Na tropach Wańkowicza.
Ziółkowska Aleksandra: Na tropach Wańkowicza.
Ziółkowska Aleksandra: Na tropach Wańkowicza. Warszawa 1989. Wyd. Pol. Tow. Wydawców Książek. 20 cm, str. 126, (4), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem. Polemiki metodologiczne. (Biblioteka krytyki współczesnej)
Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem. Polemiki metodologiczne. (Biblioteka krytyki współczesnej)
Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem. Polemiki metodologiczne. Oprac. zb. Przekład zb. Wybór tekstów pod red. W. Mittenzweia. Warszawa 1984. PIW. 18 cm, str. 426, opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Kołaczkowski Stefan: Wyspiański, Kasprowicz. Przeglądy. Oprac. S. Pigoń.
Kołaczkowski Stefan: Wyspiański, Kasprowicz. Przeglądy. Oprac. S. Pigoń.
Kołaczkowski Stefan: Wyspiański, Kasprowicz. Przeglądy. Oprac. S. Pigoń. Warszawa 1968. PIW. 21 cm, str. 570, (1), opr. pł. Bibl. Studiów Literackich, pod red. H. Markiewicza. Stefana Kołaczkowskiego Pisma Wybrane. T.2. (lekko przybrudzona opr.)
18,00 PLN
Michałowska Teresa: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie.
Michałowska Teresa: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie.
Michałowska Teresa: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982. PWN. 20 cm, str. 457, (2), opr. karton. (delikatne przytarcie okł. na grzbiecie)
25,00 PLN
Brzozowski Stanisław: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd.
Brzozowski Stanisław: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd.
Brzozowski Stanisław: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd. Wstęp A. Walicki. Warszawa 1973. PIW. 20 cm, str. 723, (1), opr. pł. z obw.
20,00 PLN
Historia, fikcja, (auto)biografia w powieści brytyjskiej XX wieku. Red. K. Stamirowska.
Historia, fikcja, (auto)biografia w powieści brytyjskiej XX wieku. Red. K. Stamirowska.
Historia, fikcja, (auto)biografia w powieści brytyjskiej XX wieku. Red. K. Stamirowska. Kraków 2006. Universitas. 24 cm, str. 240, opr. karton.
20,00 PLN
Literatura współczesna
Literatura współczesna "źle obecna" w szkole.
Literatura współczesna "źle obecna" w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych. Oprac. B. Chrząstowska. Wrocław 1991. Ossol. 24 cm, str. 336, opr. karton.
18,00 PLN
Dymara Bronisława (red.): Wczesnoszkolna edukacja literacka
Dymara Bronisława (red.): Wczesnoszkolna edukacja literacka
Dymara Bronisława (red.): Wczesnoszkolna edukacja literacka. Kraków (brw.). Of. Wyd. Impuls. 21 cm, str. 158, ilustr., opr. karton. (delikatne załamania na okł.)
18,00 PLN
Witkowska Alina: Wielkie stulecie Polaków.
Witkowska Alina: Wielkie stulecie Polaków.
Witkowska Alina: Wielkie stulecie Polaków. Warszawa 1987. PIW. 20 cm, str. 220, (2), opr. karton z obw.
18,00 PLN
Holzman Karolina: Studia o technice literackiej i osobowości twórczej Lukiana
Holzman Karolina: Studia o technice literackiej i osobowości twórczej Lukiana
Holzman Karolina: Studia o technice literackiej i osobowości twórczej Lukiana. Warszawa 1988. Wyd. U.W. 24 cm, str. 224, opr. karton. (lekko przybrudzona okł.)
30,00 PLN
Problemy polskiego romantyzmu. Seria trzecia. Pr. zb. pod red. M. Żmigrodzkiej.
Problemy polskiego romantyzmu. Seria trzecia. Pr. zb. pod red. M. Żmigrodzkiej.
Problemy polskiego romantyzmu. Seria trzecia. Pr. zb. pod red. M. Żmigrodzkiej. Wrocław 1981. Ossol. 24 cm, str. 400, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Studia Norwidiana. T.5-6.
Studia Norwidiana. T.5-6.
Studia Norwidiana. T.5-6. Lublin 1987-1988. Tow. nauk. KUL. 24 cm, str. 327, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Cymborska - Leboda Maria: Twórczość w kręgu mitu. Myśl estetyczno-filozoficzna i poetyka gatunków dramatycznych symbolistów.
Cymborska - Leboda Maria: Twórczość w kręgu mitu. Myśl estetyczno-filozoficzna i poetyka gatunków dramatycznych symbolistów.
Cymborska - Leboda Maria: Twórczość w kręgu mitu. Myśl estetyczno-filozoficzna i poetyka gatunków dramatycznych symbolistów. Lublin 1997. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 302 opr. karton.
20,00 PLN
Grochola Wiesława: Niełatwo być Konopnicką.
Grochola Wiesława: Niełatwo być Konopnicką.
Grochola Wiesława: Niełatwo być Konopnicką. Warszawa 1988. N.K. 22 cm, str. 105, (3), opr. tw. (lekkie przytarcia brzegów opr.)
16,00 PLN
O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Red. tomu M. Karpluk, J. Sambor.
O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Red. tomu M. Karpluk, J. Sambor.
O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Red. tomu M. Karpluk, J. Sambor. Lublin 1988. Red. wyd. KUL. 21 cm, str. 170, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Filologiczne konteksty wpółczesności. Literatura.
Filologiczne konteksty wpółczesności. Literatura.
Filologiczne konteksty wpółczesności. Literatura. Red. nauk. K. Prus I. Rządecka-Mikołajczyk. Rzeszów 2011. Wyd. U.R. 24 cm, str. 156, opr. karton.
20,00 PLN
Szaruga Leszek: Świat, język, księga.
Szaruga Leszek: Świat, język, księga.
Szaruga Leszek: Świat, język, księga. Lublin 2001. Wyd. UMCS. 21 cm, str. 118, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Bieńkowska Ewa: Dwie twarze losu. Nietzsche - Norwid.
Bieńkowska Ewa: Dwie twarze losu. Nietzsche - Norwid.
Bieńkowska Ewa: Dwie twarze losu. Nietzsche - Norwid. Warszawa 1975. PIW. 20 cm, str.189, (2), opr. karton. (lekko przybrudzona okł.)
16,00 PLN
W kręgu Jana Kochanowskiego.W czterechsetlecie śmierci, pod redakcją Jana Malickiego.
W kręgu Jana Kochanowskiego.W czterechsetlecie śmierci, pod redakcją Jana Malickiego.
W kręgu Jana Kochanowskiego.W czterechsetlecie śmierci, pod red. Jana Malickiego. Katowice 1989. Uniw. Śląski. 24 cm, str. 118, (2), opr. karton. Pr. naukowe U.Ś. nr 986.
20,00 PLN
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXII, r. 1937. zesz. III.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXII, r. 1937. zesz. III.
Kosmos. Czasopismo Pol. Tow. Przyrod. im. Kopernika. T.LXII, r. 1937. zesz. III. 24 cm, str. (1), 182-284, ilustr., tabl., broszura. (podniszczona okł.)
65,00 PLN
Bloom Allan: Szekspir i polityka.
Bloom Allan: Szekspir i polityka.
Bloom Allan: Szekspir i polityka. Kraków 1995. Arcana. 21 cm, str. 130, opr. karton.
25,00 PLN
Mikulski Tadeusz: W kręgu oświeconych. Studia - szkice - recenzje - notatki.
Mikulski Tadeusz: W kręgu oświeconych. Studia - szkice - recenzje - notatki.
Mikulski Tadeusz: W kręgu oświeconych. Studia - szkice - recenzje - notatki. Warszawa 1960. PIW. 21 cm, str. 538, (2), opr. karton.
30,00 PLN
Fita Stanisław, Świerczyńska Dobrosława: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-2006.
Fita Stanisław, Świerczyńska Dobrosława: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-2006.
Fita Stanisław, Świerczyńska Dobrosława: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-2006. Wyd. II. popr. i uzup. Wrocław 2006. Ossol. 24 cm, str. 245, (1), opr. karton. (delikatne przytarcie brzegu okł.)
25,00 PLN
Jaworski Stanisław: Podręczny słownik terminów literackich.
Jaworski Stanisław: Podręczny słownik terminów literackich.
Jaworski Stanisław: Podręczny słownik terminów literackich. Wyd. III. Kraków 2001. Universitas. 21 cm, str. 232, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Pigoń Stanisław:  Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury.
Pigoń Stanisław: Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury.
Pigoń Stanisław: Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury. Wybór i oprac. J. Maślanka. Warszawa 1984. PWN. 22 cm, str. 763, portr., opr. pł. z obw. (lekko przytarta obw., przybrudzony brzeg bloku)
25,00 PLN
Starnawski Jerzy: W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków.
Starnawski Jerzy: W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków.
Starnawski Jerzy: W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków. Przemyśl 1998. Wyd. Tow. Przyj. Nauk. 24 cm, str. 253, opr. karton.
25,00 PLN
Żeleński (Boy) Tadeusz: Stendhal i Balzak. (Pisma. T.XII.)
Żeleński (Boy) Tadeusz: Stendhal i Balzak. (Pisma. T.XII.)
Żeleński (Boy) Tadeusz: Stendhal i Balzak. Warszawa 1957. PIW. 20 cm, str. 662, (2), opr. pł. Żeleński (Boy) Tadeusz: Pisma. T. XII.
15,00 PLN
Żeleński (Boy) Tadeusz: Molier. (Pisma. T.XI.)
Żeleński (Boy) Tadeusz: Molier. (Pisma. T.XI.)
Żeleński (Boy) Tadeusz: Molier. Warszawa 1957. PIW. 20 cm, str. 397, (2), opr. pł. Żeleński (Boy) Tadeusz: Pisma. T. XI.
15,00 PLN
Żeleński (Boy) Tadeusz: Szkice literackie. (Pisma. T.VI.)
Żeleński (Boy) Tadeusz: Szkice literackie. (Pisma. T.VI.)
Żeleński (Boy) Tadeusz: Szkice literackie. Warszawa 1956. PIW. 20 cm, str. 302, (4), opr. pł. Żeleński (Boy) Tadeusz: Pisma. T. VI.
15,00 PLN
Żeleński (Boy) Tadeusz: Obrachunki fredrowskie. (Pisma. T.V.)
Żeleński (Boy) Tadeusz: Obrachunki fredrowskie. (Pisma. T.V.)
Żeleński (Boy) Tadeusz: Obrachunki fredrowskie. Warszawa 1956. PIW. 20 cm, str. 413, (2), opr. pł. Żeleński (Boy) Tadeusz: Pisma. T. V.
15,00 PLN
Żeleński (Boy) Tadeusz: Brązownicy i inne szkice o Mickiewiczu. (Pisma. T.IV.)
Żeleński (Boy) Tadeusz: Brązownicy i inne szkice o Mickiewiczu. (Pisma. T.IV.)
Żeleński (Boy) Tadeusz: Brązownicy i inne szkice o Mickiewiczu. Warszawa 1956. PIW. 20 cm, str. 423, (3), opr. pł. Żeleński (Boy) Tadeusz: Pisma. T. IV.
15,00 PLN
Tadeusz Makowiecki. (Pr. zb.)
Tadeusz Makowiecki. (Pr. zb.)
Tadeusz Makowiecki. Pr. zb. Toruń 1956. PWN. Tow. Nauk. w Toruniu. 25 cm, str. 79, (2), portr. 1, opr. karton. Pr. Wydz. Filolog.- Filozof., T. V, z.3. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Critica et exegetica in Aeschylum
Critica et exegetica in Aeschylum
Stephanus Srebrny: Critica et exegetica in Aeschylum. Toruń 1950. Nakł. Tow. Nauk. 26 cm, str. 57, (2), opr. karton. Pr. Wydz. Filolog.- Filozof., T. II, z.1. (egz. nie rozcięty)
15,00 PLN
Wiśniewska Lidia: Między biegunami i na pograniczu. O
Wiśniewska Lidia: Między biegunami i na pograniczu. O "Białym małżeństwie" Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta.
Wiśniewska Lidia: Między biegunami i na pograniczu. O "Białym małżeństwie" Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta. Bydgoszcz 1999. Wyd. WSP. 24 cm, str. 383, opr. karton. (plamka na brzegu bloku)
25,00 PLN
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz. Studium portretowe II.
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz. Studium portretowe II.
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz. Studium portretowe II. Wyd. II. zmien. i popr. Warszawa 1994. Wyd. Alfa. 21 cm, str. 303, opr. karton.
18,00 PLN
Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie.
Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie.
Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Warszawa 1987. PWN. 21 cm, str. 214, (2), tabl. ilustr., opr. karton
16,00 PLN
Clarke Gerald: Truman Capote.
Clarke Gerald: Truman Capote.
Clarke Gerald: Truman Capote. Biografia. Przeł. J. Mikos. Warszawa 2008. PIW. 23 cm, str. 735, tabl. ilustr., opr. tw. Seria Oto człowiek. (plamka na brzegu bloku, drobne przytarcia brzegów opr.)
30,00 PLN
Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka.
Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka.
Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka. Wrocław 1990. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 240, (2), opr. karton. Rozprawy lit., t. 64. (przytarta okł.)
25,00 PLN
Literatura, komparatystyka, folklor. Księga pamiątkowa poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu
Literatura, komparatystyka, folklor. Księga pamiątkowa poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu
Literatura, komparatystyka, folklor. Księga pamiątkowa poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Warszawa 1968. PIW. 24 cm, str. 967, opr. pł. obw.
35,00 PLN
Kudelski Zdzisław: Pielgrzym Świętokrzyski. Szkice o Herlingu Grudzińskim
Kudelski Zdzisław: Pielgrzym Świętokrzyski. Szkice o Herlingu Grudzińskim
Kudelski Zdzisław: Pielgrzym Świętokrzyski. Szkice o Herlingu Grudzińskim. Lublin (brw.) Wyd. FIS. 21 cm, str. 157, (1), ilustr. , opr. karton.
18,00 PLN
Roczniki humanistyczne. (II-III. 1950-1951)
Roczniki humanistyczne. (II-III. 1950-1951)
Roczniki humanistyczne. (II-III. 1950-1951) Red. J. Kleiner, S. Kunowski, K. Morawski. Lublin 1953. Tow. nauk. KUL. 22 cm, str. 400, opr. karton.
25,00 PLN
Słomczyńska Jadwiga: Maria Konopnicka. Życie i twórczość.
Słomczyńska Jadwiga: Maria Konopnicka. Życie i twórczość.
Słomczyńska Jadwiga: Maria Konopnicka. Życie i twórczość. Łódź 1946. Poligrafika. 20 cm, str. 285, (2), opr. tw. int.
18,00 PLN
Zakrzewski Bogdan: Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora.
Zakrzewski Bogdan: Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora.
Zakrzewski Bogdan: Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora. Wrocław 1996. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. 20 cm, str. 255, (2), opr. karton. (załamanie na okł.)
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180