Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki o literaturze

Kleiner Juliusz: Studia z zakresu teorii literatury. (Wyd. II. rozszerzone)
Kleiner Juliusz: Studia z zakresu teorii literatury. (Wyd. II. rozszerzone)
Kleiner Juliusz: Studia z zakresu teorii literatury. Wyd. II. rozszerzone. Lublin 1961. Tow. nauk KUL. 23 cm, str. 161, (3), opr. karton.
25,00 PLN
Rospond Stanisław:  Kto jest autorem pierwszego drukowanego tłumaczenia Nowego Testamentu (J. Seklucjan czy S. Murzynowski). Odbitka (1938)
Rospond Stanisław: Kto jest autorem pierwszego drukowanego tłumaczenia Nowego Testamentu (J. Seklucjan czy S. Murzynowski). Odbitka (1938)
Rospond Stanisław: Kto jest autorem pierwszego drukowanego tłumaczenia "Nowego Testamentu" (J. Seklucjan czy S. Murzynowski). Odbitka ze ?Sprawozdań Towarzystwa Naukowego we Lwowie? r. 18, z.2. Lwów 1938. 23 cm, str. 9, broszura. Z dedykacją autora.
25,00 PLN
Corpusculum poesis polono-graecae saeculorum XVI-XVII (1531-1648). Coll., ed., praef. instruxit, annot. illustravit Janina Czerniatowicz.
Corpusculum poesis polono-graecae saeculorum XVI-XVII (1531-1648). Coll., ed., praef. instruxit, annot. illustravit Janina Czerniatowicz.
Corpusculum poesis polono-graecae saeculorum XVI-XVII (1531-1648). Coll., ed., praef. instruxit, annot. illustravit Janina Czerniatowicz. Wrocław 1991. Ossol. PAN. 24 cm, str. 186, (2), ilustr., opr. karton. Prace Komisji Filologii Klasycznej, t.22. Tekst łac., grec. i pol. (Z dedykacją autorki)
35,00 PLN
Freise Matthias: Czesław Miłosz i historyczność kultury.
Freise Matthias: Czesław Miłosz i historyczność kultury.
Freise Matthias: Czesław Miłosz i historyczność kultury. Przekł. J. Dąbrowski. Kraków 2016. Universitas. 20 cm, str. 313, (3), opr. karton. Polonica leguntur, t. 19.
30,00 PLN
Niewiadomski Andrzej: Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności.
Niewiadomski Andrzej: Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności.
Niewiadomski Andrzej: Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności. Lublin 2001. Wyd. UMCS. 22 cm, str. 292, opr. karton. (lekkie przybrudzenie brzegu bloku)
25,00 PLN
Żeromski i Reymont. Pr. zb. pod red. J. Detko.
Żeromski i Reymont. Pr. zb. pod red. J. Detko.
Żeromski i Reymont. Pr. zb. pod red. J. Detko. Warszawa 1978. PWN. 19 cm, str.267, (3), opr. karton.
16,00 PLN
Goczołowa Zofia: Składnia powieści Stanisława Przybyszewskiego.
Goczołowa Zofia: Składnia powieści Stanisława Przybyszewskiego.
Goczołowa Zofia: Składnia powieści Stanisława Przybyszewskiego. Lublin 1975. Tow. nauk. KUL. 24 cm, str. 241, opr. karton.
20,00 PLN
Zając Grażyna:  Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii.
Zając Grażyna: Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii.
Zając Grażyna: Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii. Kraków 2013. Księgarnia Akademicka. 24 cm, str. 270, tabl. ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
 Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846.
Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846.
Jagoda Zenon: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846. Kraków 1971. WL. 20 cm, str. 374, (1), opr. karton. (drobne rdzawe plamki)
20,00 PLN
Studia o Tadeuszu Micińskim. Pod red. Marii Podrazy - Kwiatkowskiej.
Studia o Tadeuszu Micińskim. Pod red. Marii Podrazy - Kwiatkowskiej.
Studia o Tadeuszu Micińskim. Pod red. Marii Podrazy - Kwiatkowskiej. Kraków 1979. WL. 21 cm, str. 454, opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Sawicki Stefan: Norwida walka z formą.
Sawicki Stefan: Norwida walka z formą.
Sawicki Stefan: Norwida walka z formą. Warszawa 1986. PIW. 19 cm, str. 181, (3), opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Szydłowski Roman: Bertolt Brecht.
Szydłowski Roman: Bertolt Brecht.
Szydłowski Roman: Bertolt Brecht. Warszawa 1985. Czytelnik. 17 c, str. 139, (4), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Prorok Leszek: Inicjacje conradowskie.
Prorok Leszek: Inicjacje conradowskie.
Prorok Leszek: Inicjacje conradowskie. Kraków 1987. Znak. 19 cm, str. 153, (3), opr. karton.
15,00 PLN
Antoniuk Mateusz: Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku) (Biblioteka Pana Cogito)
Antoniuk Mateusz: Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku) (Biblioteka Pana Cogito)
Antoniuk Mateusz: Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku). Kraków 2009. Wyd. Platan. 24 cm, str. 476, (1), opr. karton. Biblioteka Pana Cogito
30,00 PLN
Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. (Biblioteka Pana Cogito)
Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. (Biblioteka Pana Cogito)
Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. Warszawa 2011. Narodowe Centrum Kultury. 24 cm, str. 482, opr. karton. Biblioteka Pana Cogito.
25,00 PLN
Hearts of Darkness. Melville, Conrad and Narratives of Oppression. Ed. by Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik.
Hearts of Darkness. Melville, Conrad and Narratives of Oppression. Ed. by Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik.
Hearts of Darkness. Melville, Conrad and Narratives of Oppression. Ed. by Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik. Zabrze 2010. M-Studio. 25 cm, str. 262, (1), opr. tw.
45,00 PLN
Domosławski Artur: Kapuściński non - fiction.
Domosławski Artur: Kapuściński non - fiction.
Domosławski Artur: Kapuściński non - fiction. Warszawa 2010. Świat Książki. 23 cm, str. 605, (1), tabl. ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Brudnicki Jan Z.: Jerzy Zawieyski.
Brudnicki Jan Z.: Jerzy Zawieyski.
Brudnicki Jan Z.: Jerzy Zawieyski. Warszawa 1985. PIW. 18 cm, str. 235, (3), opr. karton. z obw. Portrety współczesnych pisarzy polskich.
16,00 PLN
Dobrowolska Danuta: Powieść polityczna dwudziestolecia międzywojennego.
Dobrowolska Danuta: Powieść polityczna dwudziestolecia międzywojennego.
Dobrowolska Danuta: Powieść polityczna dwudziestolecia międzywojennego. Kielce 2000. Wyd. Szumacher. 23 cm, str. 196, opr. karton.
20,00 PLN
Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich.
Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich.
Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich. Praca zb. pod red. A. Woźniak i M. Kaweckiej. Lublin 2002. KUL. 24 cm, str. 296, opr. kart.
18,00 PLN
Lewis Clive Staples: Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej.
Lewis Clive Staples: Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej.
Lewis Clive Staples: Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986. Pax. 20 cm, str. 167, (1), opr. karton. z obw.
35,00 PLN
Brudnicki Jan Z.: Wiek prozy.
Brudnicki Jan Z.: Wiek prozy.
Brudnicki Jan Z.: Wiek prozy. Warszawa 1979. KAW. 16 cm, str. 219, opr. karton. (lekko przytarta okł.)
18,00 PLN
Dzieje literatur europejskich. T. 1.
Dzieje literatur europejskich. T. 1.
Dzieje literatur europejskich. Tom 1: Literatura starogrecka, bizantyńska, nowogrecka, rzymska, nowołacińska, włoska, francuska, hiszpańska, portugalska i rumuńska. Oprac. zb. pod red. W. Floryana. Warszawa 1977. PWN. 25 cm, str. 1243, ilustr. opr. pł. obw. (lekko przybrudzony brzeg bloku)
35,00 PLN
Baczewski Antoni: Sztuka słowa a szkoła.
Baczewski Antoni: Sztuka słowa a szkoła.
Baczewski Antoni: Sztuka słowa a szkoła. Rzeszów 1988. Wyd. WSP. 20 cm, str. 162, opr. karton (z odręczną dedykacją autora)
20,00 PLN
Sztaba Wojciech: Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Sztaba Wojciech: Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Sztaba Wojciech: Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków 1982. W.L. 19 cm, str. 303, (63), ilustr., opr. karton. z obw.
25,00 PLN
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz i świat jego młodości.
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz i świat jego młodości.
Kępiński Tadeusz: Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Kraków 1976. WL. 20 cm, str. 405, (3), tabl. ilustr., opr. pł. z obw. (obw. lekko przytartana brzegach)
25,00 PLN
Sandauer Artur: O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku.
Sandauer Artur: O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku.
Sandauer Artur: O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...). Warszawa 1982. Czytelnik. 19 cm, str. 96, (4), opr. karton.
16,00 PLN
Zieliński Jan: Rekontra i inne mackiewicziana.
Zieliński Jan: Rekontra i inne mackiewicziana.
Zieliński Jan: Rekontra i inne mackiewicziana. Lublin 2004. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 112, (3), opr. karton.
25,00 PLN
Interpretacje i nowa matura. Pr. pod red. A. Opackiej.
Interpretacje i nowa matura. Pr. pod red. A. Opackiej.
Interpretacje i nowa matura. Pr. pod red. A. Opackiej. Katowice 2004. Wyd. U.Ś. 24 cm, str. 156, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Sławińska Irena: Reżyserska ręka Norwida.
Sławińska Irena: Reżyserska ręka Norwida.
Sławińska Irena: Reżyserska ręka Norwida. Kraków 1971. WL. 19 cm, str. 330, (2), opr. karton. (podpis własn.)
20,00 PLN
XX wiek - przekroje. (Antologia współczesnej krytyki francuskiej).
XX wiek - przekroje. (Antologia współczesnej krytyki francuskiej).
XX wiek - przekroje. (Antologia współczesnej krytyki francuskiej). Przekł. I. Kania. Kraków 1991. Of. Lit. 20 cm, str. 354, (4), opr. karton.z obw.
18,00 PLN
Vidal Manzanares César: Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w. Mały słownik.
Vidal Manzanares César: Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w. Mały słownik.
Vidal Manzanares César: Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w. Mały słownik. Przekł. Ewa Burska. Konsult. nauk. i przedm. Emil Stanula. Warszawa 1996. Verbinum. 20 cm, str. 145, (3), opr. karton.
20,00 PLN
Pachlewski Roman: The Białowieża National Park.
Pachlewski Roman: The Białowieża National Park.
Pachlewski Roman: The Białowieża National Park. Kraków 1960. 20cm, str. 25, (1), ilustr., (+ wkładka z tekstem w jęz. ros.), opr. karton. State Council for Conservation of Nature Poland, Warsaw. Nr 14.
15,00 PLN
Cierniak Urszula: Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców.
Cierniak Urszula: Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców.
Cierniak Urszula: Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców. Częstochowa 1997. Wyd. WSP. 24 cm, str. 190, opr. karton.
35,00 PLN
Merdas Alina: Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida.
Merdas Alina: Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida.
Merdas Alina: Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida. Lublin 1983. RW KUL. 24 cm, str. 139, (3), opr. karton. Zakł. Bad. nad lit. religijną. nr 9.
25,00 PLN
Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki. Pod red. Bolesława Farona.
Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki. Pod red. Bolesława Farona.
Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki. Pod red. Bolesława Farona. Warszawa 1974. WP. 20 cm, str. 770, (2), opr. pł. z obw. (lekko przytarta obw.)
25,00 PLN
Chamiec Jadwiga: Cięższą podajcie mi zbroję. Powieść o młodości Adama.
Chamiec Jadwiga: Cięższą podajcie mi zbroję. Powieść o młodości Adama.
Chamiec Jadwiga: Cięższą podajcie mi zbroję. Powieść o młodości Adama. Warszawa 1979. Czytelnik. 20 cm, str. 533, (2), opr. karton. (drobne rdzawe plamki)
16,00 PLN
Maksym Gorki. Oprac. Jerzy Lenarczyk
Maksym Gorki. Oprac. Jerzy Lenarczyk
Maksym Gorki. Materiały zebrał i wstępem opatrzył Jerzy Lenarczyk. Warszawa 1966. PZWS. 21 cm, str. 399, (1), ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. Polonistyki.
16,00 PLN
Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. T.1. Literatura polska od 1918.
Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. T.1. Literatura polska od 1918.
Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja. T.1. Literatura polska od 1918. Warszawa 1991. Pol. Of. Wyd. BGW. 24 cm, str. 339, (5), opr. tw.
18,00 PLN
Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. Pod red. G. Wichary.
Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. Pod red. G. Wichary.
Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. Pod red. G. Wichary. Wrocław 2002. Wyd. Dolnośląs. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 24 cm, str. 137, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
20,00 PLN
Jan Kochanowski. Interpretacje. Pod red. Jana Błońskiego.
Jan Kochanowski. Interpretacje. Pod red. Jana Błońskiego.
Jan Kochanowski. Interpretacje. Pod red. Jana Błońskiego. 21 cm, str. 244, (3), opr. pł. z obw. (przyżółcenia wyklejek, drobne plamki na obw.)
16,00 PLN
Piechocki Witold: Michał Kajka.
Piechocki Witold: Michał Kajka.
Piechocki Witold: Michał Kajka. Olsztyn 1968. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 57, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kozikowski Edward: Portret Zegadłowicza bez ramy.
Kozikowski Edward: Portret Zegadłowicza bez ramy.
Kozikowski Edward: Portret Zegadłowicza bez ramy. Opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych. Warszawa 1966. LSW. 20 cm, str. 567, (3), ilustr., opr. pł. z obw. (lekko przytarta obw.)
18,00 PLN
Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami.
Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami.
Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Lublin 1990. Wyd. Test. 20 cm, str. 338, (4), opr. karton.
20,00 PLN
Miszalska Jadwiga:
Miszalska Jadwiga: "Kolloander wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i epoce saskiej ma tle ówczesnych teorii romansu i przekładu
Miszalska Jadwiga: "Kolloander wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i epoce saskiej ma tle ówczesnych teorii romansu i przekładu. Kraków 2003. Universitas. 21 cm, str. 450, opr. tw.
26,00 PLN
Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego
Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" wobec problematyki ojczyźnianej.
Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" wobec problematyki ojczyźnianej. Lublin 2004. Wyd. KUL. 20 cm, str. 234, opr. karton.
20,00 PLN
Waszczuk Witold: Pisarz wobec koniunktury. Twórczość literacka Henryka Zbierzchowskiego.
Waszczuk Witold: Pisarz wobec koniunktury. Twórczość literacka Henryka Zbierzchowskiego.
Waszczuk Witold: Pisarz wobec koniunktury. Twórczość literacka Henryka Zbierzchowskiego. Lublin 2000. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 374, opr. karton.
30,00 PLN
Serkowska Hanna: Rzecz o Elsie Morante.
Serkowska Hanna: Rzecz o Elsie Morante.
Serkowska Hanna: Rzecz o Elsie Morante. Kraków 2004. Universitas. 20 cm, str. 187, (1), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Kuczyński Krzysztof, Kuczyński Ernest: Krajobrazy pamięci. Studia z literatury i kultury Niemiec i Austrii.
Kuczyński Krzysztof, Kuczyński Ernest: Krajobrazy pamięci. Studia z literatury i kultury Niemiec i Austrii.
Kuczyński Krzysztof, Kuczyński Ernest: Krajobrazy pamięci. Studia z literatury i kultury Niemiec i Austrii. Wrocław 2006. Of. Wyd. ATUT. Wroc. Wyd. Oświatowe.24 cm, str. 281, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Żbikowski Piotr: Klasycyzm poststanisławowski. Zarys problematyki.
Żbikowski Piotr: Klasycyzm poststanisławowski. Zarys problematyki.
Żbikowski Piotr: Klasycyzm poststanisławowski. Zarys problematyki. Wyd. 2. popr. i uzup. Warszawa 1999. Wyd. nauk. PWN. 21 cm, str. 352, (3), ilustr., tabl., opr. karton
25,00 PLN
Autor, podmiot literacki, bohater. Studia pod red. Anny Martuszewskiej i Janusza Sławińskiego.
Autor, podmiot literacki, bohater. Studia pod red. Anny Martuszewskiej i Janusza Sławińskiego.
Autor, podmiot literacki, bohater. Studia pod red. Anny Martuszewskiej i Janusza Sławińskiego. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 23 cm, str. 252, opr. karton. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. T.LXIII.
25,00 PLN
Zawadzki Władysław: Pamiętniki życia literackiego w Galicji.
Zawadzki Władysław: Pamiętniki życia literackiego w Galicji.
Zawadzki Władysław: Pamiętniki życia literackiego w Galicji. Przygot. do druku, wstępem i przypisami opatrzył A. Knot. Kraków 1961. WL. 21 cm, str. 446, (2), tabl. ilustr, opr. karton. (ołówkowe podkreślenia w tekście)
25,00 PLN
Filipowicz - Findlay Halina: Eugene O'Neill
Filipowicz - Findlay Halina: Eugene O'Neill
Filipowicz - Findlay Halina: Eugene O'Neill. Warszawa 1975. WP. 20 cm, str. 292, (2), ilustr., opr. karton. z obw. Seria Profile.
15,00 PLN
Warneńska Monika: Chłopiec z Romanowa. Opowieść o młodym Kraszewskim.
Warneńska Monika: Chłopiec z Romanowa. Opowieść o młodym Kraszewskim.
Warneńska Monika: Chłopiec z Romanowa. Opowieść o młodym Kraszewskim. Lublin 1965. Wyd. Lubelskie. 19 cm, str. 169, (3), opr. karton. z obw. (obw. podklejana)
15,00 PLN
Opalski Józef: Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.
Opalski Józef: Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.
Opalski Józef: Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Kraków 1980. PWM. 19 cm, str. 224, opr. karton z obw. (obw. lekko przytarta)
18,00 PLN
Wojnar - Sujecka Janina: Franciszek Salezy Jezierski. Zarys poglądów.
Wojnar - Sujecka Janina: Franciszek Salezy Jezierski. Zarys poglądów.
Wojnar - Sujecka Janina: Franciszek Salezy Jezierski. Zarys poglądów. Warszawa 1956. KiW. 21 cm, str. 200, (3), tabl. ilustr., opr. pł. (opr. lekko przybrudzona)
25,00 PLN
Pisma krytyczno-teoretyczne Georga Lukacsa 1908-1932.
Pisma krytyczno-teoretyczne Georga Lukacsa 1908-1932.
Pisma krytyczno-teoretyczne Georga Lukacsa 1908-1932. Wybór i wstęp S. Morawski. Warszawa 1994. Inst. Kultury. 24 cm, str. 266, opr. karton. (lekko podniszczona okł.)
25,00 PLN
Ziółkowska Aleksandra: Na tropach Wańkowicza.
Ziółkowska Aleksandra: Na tropach Wańkowicza.
Ziółkowska Aleksandra: Na tropach Wańkowicza. Warszawa 1989. Wyd. Pol. Tow. Wydawców Książek. 20 cm, str. 126, (4), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem. Polemiki metodologiczne. (Biblioteka krytyki współczesnej)
Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem. Polemiki metodologiczne. (Biblioteka krytyki współczesnej)
Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem. Polemiki metodologiczne. Oprac. zb. Przekład zb. Wybór tekstów pod red. W. Mittenzweia. Warszawa 1984. PIW. 18 cm, str. 426, opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Brzozowski Stanisław: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd.
Brzozowski Stanisław: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd.
Brzozowski Stanisław: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd. Wstęp A. Walicki. Warszawa 1973. PIW. 20 cm, str. 723, (1), opr. pł. z obw.
20,00 PLN
Pokaż:
60 120 180