Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Nauki o literaturze

Zawada Andrzej: Mit czy świadectwo? Szkice literackie.
Zawada Andrzej: Mit czy świadectwo? Szkice literackie.
Zawada Andrzej Mit czy świadectwo? Szkice literackie. Wrocłąw 2000. Wyd. Uniwerst. Wrocław. 23 cm, str. 260, opr. karton.
16,00 PLN
Kucza - Kuczyńska Małgorzata: Polskie muzea literackie.
Kucza - Kuczyńska Małgorzata: Polskie muzea literackie.
Kucza - Kuczyńska Małgorzata: Polskie muzea literackie. Warszawa 1986. Wyd. PTTK Kraj. 15 cm, str. 139, (1), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Pauszer - Klonowska Gabriela: Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi (Prus, Orzeszkowa)
Pauszer - Klonowska Gabriela: Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi (Prus, Orzeszkowa)
Pauszer - Klonowska Gabriela: Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi. Wyd. II. rozszerzone. Lublin 1978. Wyd. Lubelskie. 20 cm, str. 291, opr. karton
15,00 PLN
Wójcik Andrzej: Problematyka literacka w twórczości Horacego
Wójcik Andrzej: Problematyka literacka w twórczości Horacego
Wójcik Andrzej: Problematyka literacka w twórczości Horacego. Poznań 1978. Wyd. UAM. 24 cm, str. 155, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Morawiec Arkadiusz: Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Autentyzm - dyskursywność - paraboliczność.
Morawiec Arkadiusz: Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Autentyzm - dyskursywność - paraboliczność.
Morawiec Arkadiusz: Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Autentyzm - dyskursywność - paraboliczność. Kraków 2000. Universitas. 21 cm, str. 268, (1), opr. karton
16,00 PLN
Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego.
Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego.
Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego. Artykuły z konferencji nauk. doktorantów (UJ i ASP Kraków, 8-9 listopada 2007) Pod red. A. Czabanowskiej - Wróbel, D. Jarząbek, D. Saul. Kraków 2008. Księg. Akadem. 24 cm, str. 347, opr. karton. (lekkie przybrudzenia brzegu bloku)
30,00 PLN
Teksty Drugie (5/1992) Poetyka żydowskości.
Teksty Drugie (5/1992) Poetyka żydowskości.
Teksty Drugie (5/1992) Poetyka żydowskości. 21 cm, str. 156, (2), opr. karton.
15,00 PLN
Eugeniusz Kucharski (1880-1952). Pr. zb. pod red. nauk. A. Hutnikiewicza
Eugeniusz Kucharski (1880-1952). Pr. zb. pod red. nauk. A. Hutnikiewicza
Eugeniusz Kucharski (1880-1952). Pr. zb. pod red. nauk. A. Hutnikiewicza. Toruń 1957. PWN. 25 cm, str. 84, (1), portr., opr. karton. Tow. Nauk. w Toruniu. Pr. wydz. filolog.-filozof. T.VI., zesz.3.
20,00 PLN
Warneńska Monika: Niegasnące ognie. O pisarzach na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.
Warneńska Monika: Niegasnące ognie. O pisarzach na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.
Warneńska Monika: Niegasnące ognie. O pisarzach na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Katowice 1987. Śl. Inst. Nauk. 21 cm, str. 251, (1), ilustr., opr. karton. (opr. lekko przytarta)
16,00 PLN
Stankiewicz Lucyna: Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii.
Stankiewicz Lucyna: Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii.
Stankiewicz Lucyna: Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii. Wrocław 1999. Wyd. Uniwersytu Wrocławskiego. 24 cm, str. 323, opr. karton. Classica Wratisviensia XXI.
30,00 PLN
Doktór Roman: Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego.
Doktór Roman: Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego.
Doktór Roman: Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego. Wrocław 1992. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 155, opr. karton. Rozprawy literackie, z. 68.
16,00 PLN
Chrząstowska Bożena: Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki.
Chrząstowska Bożena: Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki.
Chrząstowska Bożena: Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki. Wrocław 1979. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 315, opr. karton. Rozprawy literackie, z. 22.
18,00 PLN
Gawliński Stanisław: Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej.
Gawliński Stanisław: Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej.
Gawliński Stanisław: Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej. Kraków 2005. Księg. Akadem. 21 cm, str. 179, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Sacrum w literaturze
Sacrum w literaturze
Sacrum w literaturze. Red. tomu J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Lublin 1983. Tow. nauk. KUL. 21 cm, str. 273, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Prokop Jan: Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego
Prokop Jan: Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego
Prokop Jan: Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego. Kraków 1978. WL. 20 cm,str. 300, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Warneńska Monika: Drugie życie pani Marii (Konopnicka).
Warneńska Monika: Drugie życie pani Marii (Konopnicka).
Warneńska Monika: Drugie życie pani Marii (Konopnicka). Warszawa 1966. LSW. 20 cm, str. 361, (4), ilustr., opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Warneńska Monika: Romantyczna podróż pana Honoriusza.
Warneńska Monika: Romantyczna podróż pana Honoriusza.
Warneńska Monika: Romantyczna podróż pana Honoriusza. Warszawa 1978. Czytelnik. 20 cm,str. 373, (3), tabl. ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Warneńska Monika: Twój czas nade mną trwa. (Juliusz Słowacki)
Warneńska Monika: Twój czas nade mną trwa. (Juliusz Słowacki)
Warneńska Monika: Twój czas nade mną trwa. (Juliusz Słowacki). Lublin 1986. Wyd.Lub. 21 cm, str. 315, opr. karton.
16,00 PLN
Alberes Rene-Marill: Bilans literatury XX wieku.
Alberes Rene-Marill: Bilans literatury XX wieku.
Alberes Rene-Marill: Bilans literatury XX wieku. Przeł. M. Tazbir. Warszawa 1958. Pax. 20 cm, str. 301, opr. tw.
18,00 PLN
Windakiewicz Stanisław: Jan Kochanowski.
Windakiewicz Stanisław: Jan Kochanowski.
Windakiewicz Stanisław: Jan Kochanowski. Wyd. 2. przejrzane i popr. wg zapisków autora. Warszawa 1947. Czytelnik. 22 cm, str. 202, (1), portret, opr. karton.
16,00 PLN
Krzyżanowski Julian: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie.
Krzyżanowski Julian: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie.
Krzyżanowski Julian: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie. Warszawa 1973. PIW. 21 cm, str. 751, opr. pł.
20,00 PLN
Wellek Rene, Warren Austin: Teoria literatury
Wellek Rene, Warren Austin: Teoria literatury
Wellek Rene i Warren Austin: Teoria literatury. Przekład zbiorowy pod red. M. Żurowskiego. Warszawa 1970. PWN. 20 cm, str. 435, (1) opr. pł.
20,00 PLN
Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. R.81, zesz.3.
Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. R.81, zesz.3.
Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. R.81, zesz.3. Wrocław 1990. Ossol. 25 cm, str. 360, (4), opr. karton. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Wróbel Zdzisław: Erotyzm w literaturze nowożytnej
Wróbel Zdzisław: Erotyzm w literaturze nowożytnej
Wróbel Zdzisław: Erotyzm w literaturze nowożytnej. Łódź 1987. KAW. 20 cm, str. 197, opr. karton.
18,00 PLN
Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi.
Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi.
Necessitas et ars. T.1. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi. Praca zbiorowa pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego. Warszawa 1993. Semper. 24 cm, str. 157, opr. karton.
18,00 PLN
Pigoń Stanisław: Z ogniw życia i literatury. Rozprawy.
Pigoń Stanisław: Z ogniw życia i literatury. Rozprawy.
Pigoń Stanisław: Z ogniw życia i literatury. Rozprawy. Wrocław 1961. Ossol. 21 cm, str. 475, (2), ilustr., opr. karton. (podpis własn., przybrudzenia)
18,00 PLN
Brodziński Kazimierz: Pisma estetyczno-krytyczne. T.1-2.
Brodziński Kazimierz: Pisma estetyczno-krytyczne. T.1-2.
Brodziński Kazimierz: Pisma estetyczno-krytyczne. T.1-2. Oprac. i wstęp Z.J. Nowak. Wrocław 1964. Ossol. 25 cm, str. XXI, 447, (3); 347, (2), tabl., opr. karton. Dzieła Brodzińskiego pod red. S. Pigonia. (przybrudzone okł.)
60,00 PLN
Heska - Kwaśniewicz Krystyna: Kolorowy rytm życia. Studia o prozie Gustawa Morcinka.
Heska - Kwaśniewicz Krystyna: Kolorowy rytm życia. Studia o prozie Gustawa Morcinka.
Heska - Kwaśniewicz Krystyna: Kolorowy rytm życia. Studia o prozie Gustawa Morcinka. Kraków 1993. Universitas. 24 cm, str. 175, opr. karton. Pr. Kom. Historycznoliterackiej nr 13.
18,00 PLN
Słowacki Juliusz: Dziennik z lat 1847-1849.
Słowacki Juliusz: Dziennik z lat 1847-1849.
Słowacki Juliusz: Dziennik z lat 1847-1849. Wrocław 2012. Ossol. 22 cm, str. 227, opr. tw. z obw.
30,00 PLN
Wakar Andrzej: Bałwany chwaląc bez zakonu żył. Szkice i portrety.
Wakar Andrzej: Bałwany chwaląc bez zakonu żył. Szkice i portrety.
Wakar Andrzej: Bałwany chwaląc bez zakonu żył. Szkice i portrety. Olsztyn 1986. Wyd. Pojezierze. 24 cm, str. 313, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Heistein Józef: Historia literatury włoskiej.
Heistein Józef: Historia literatury włoskiej.
Heistein Józef: Historia literatury włoskiej. Zarys. Wrocław 1979. Ossol. 21 cm, str. 294, opr. pł.
18,00 PLN
Natanson Wojciech: Sekrety fredrowskie.
Natanson Wojciech: Sekrety fredrowskie.
Natanson Wojciech: Sekrety fredrowskie. Warszawa 1981. LSW. 21 cm, str. 184, (4), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Wachowicz Barbara: Czas nasturcji. Ścieżkami Kasprowicza.
Wachowicz Barbara: Czas nasturcji. Ścieżkami Kasprowicza.
Wachowicz Barbara: Czas nasturcji. Ścieżkami Kasprowicza. Warszawa 1989. S i T. 20 cm, str. 397, ilustr. opr. pł. obw. Odręczna dedykacja autorki.
25,00 PLN
Bałutowa Bronisława: Powieść angielska XX wieku.
Bałutowa Bronisława: Powieść angielska XX wieku.
Bałutowa Bronisława: Powieść angielska XX wieku. Warszawa 1983. PWN. 20 cm, str. 297, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Okońska Alicja: Stanisław Wyspiański.
Okońska Alicja: Stanisław Wyspiański.
Okońska Alicja: Stanisław Wyspiański. Warszawa 1971. WP. 20 cm, str. 479, ilustr., opr. pł. seria Profile.
18,00 PLN
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia. Warszawa 1979. PIW. 20 cm, str. 667, (1), opr. tw.
16,00 PLN
Ker William Paton: Wczesne średniowiecze.
Ker William Paton: Wczesne średniowiecze.
Ker William Paton: Wczesne średniowiecze. Zarys historii literatury. Przeł. T. Rybowski. Wrocław Ossol. 20 cm, str. 285, opr. pł. pieczątki biblioteczne skasowane.
18,00 PLN
Natanson Wojciech: Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia.
Natanson Wojciech: Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia.
Natanson Wojciech: Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia. Poznań 1969. Wyd. Poz. 20 cm, str. 259, (4), ilustr. opr. pł.
16,00 PLN
Zieliński Jan: SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego.
Zieliński Jan: SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego.
Zieliński Jan: SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego. Warszawa 2000. Świat Książki. 20 cm, str. 275, (2), ilustr. opr. tw. obw.
16,00 PLN
Sadlik Magdalena: Zawołajcie mnie z powrotem tą mową moją własną.
Sadlik Magdalena: Zawołajcie mnie z powrotem tą mową moją własną.
Sadlik Magdalena: Zawołajcie mnie z powrotem tą mową moją własną. Z dziejów recepcji twórczości Stanisława Wyspiańskiego 1898-1957. Kraków 2009. Księg. Akad. 23 cm, str. 330, ilustr. opr. kart.
20,00 PLN
Jaruzelski Jerzy: Mackiewicz (Stanisław Cat) i konserwatyści. Szkice do biografii.
Jaruzelski Jerzy: Mackiewicz (Stanisław Cat) i konserwatyści. Szkice do biografii.
Jaruzelski Jerzy: Mackiewicz i konserwatyści. Szkice do biografii. Warszawa 1976. Czytelnik 18 cm, str. 229, ilustr. opr. kart. lak.
12,00 PLN
Hoesick Ferdynand: Ze studyów nad Kochanowskim (1908)
Hoesick Ferdynand: Ze studyów nad Kochanowskim (1908)
Hoesick Ferdynand: Ze studyów nad Kochanowskim. Kraków 1908. Nakł. AU. Osobne odb. z t. XLIV Rozpraw Wydz. filolog. AU w Krakowie. 26 cm, str. (2), 68, broszura. (brak okł., wywinięte rogi kart)
25,00 PLN
Kosiński Dariusz: Dramaturgia praktyczna. Polska sztuka aktorska XIX wieku w piśmiennictwie teatralnym swej epoki.
Kosiński Dariusz: Dramaturgia praktyczna. Polska sztuka aktorska XIX wieku w piśmiennictwie teatralnym swej epoki.
Kosiński Dariusz: Dramaturgia praktyczna. Polska sztuka aktorska XIX wieku w piśmiennictwie teatralnym swej epoki. Kraków 2005. Tow. Nauk. Societatis Vistulana. 24 cm, str. 406, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Urywki języka Ignacego Krasickiego. Według pierwszych druków. (1938)
Urywki języka Ignacego Krasickiego. Według pierwszych druków. (1938)
Urywki języka Ignacego Krasickiego. Według pierwszych druków. Kraków 1938. Gebeth. i Wolff. 18 cm, str. 31, opr. brosz. (kruchy papier, podkreślenia w tekście)
12,00 PLN
Kolińska Krystyna: Emil i Maryla.
Kolińska Krystyna: Emil i Maryla.
Kolińska Krystyna: Emil i Maryla. Warszawa 1984. KiW. 17 cm, str. 178, (2), ilustr., opr. karton. O Emilu Zegadłowiczu i Marii Wrzosek
12,00 PLN
Feldman Wilhelm: Współczesna literatura polska (1930)
Feldman Wilhelm: Współczesna literatura polska (1930)
Feldman Wilhelm: Współczesna literatura polska. Wyd. ósme. Okresem 1919-1930 uzupełnił Stefan Kołaczkowski. Kraków 1930. Nakł. Krakowskiej Sp. Wydawn. 19 cm, str. 714, opr. ppł.
45,00 PLN
Zeszyty naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace historycznoliterackie 8-9. Studia nad oświeceniem
Zeszyty naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace historycznoliterackie 8-9. Studia nad oświeceniem
Zeszyty naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace historycznoliterackie 8-9. Studia nad oświeceniem. Oprac. zb. Gdańsk 1985. UG. 21 cm, str. 225, opr. kart.
15,00 PLN
Żabicki Zbigniew: Z problemów ideologii i estetyki pozytywizmu. Publicystyka emigracyjna Józefa Tokarzewicza na tle prądów epoki.
Żabicki Zbigniew: Z problemów ideologii i estetyki pozytywizmu. Publicystyka emigracyjna Józefa Tokarzewicza na tle prądów epoki.
Żabicki Zbigniew: Z problemów ideologii i estetyki pozytywizmu. Publicystyka emigracyjna Józefa Tokarzewicza na tle prądów epoki. Warszawa 1964. PIW. 21 cm, str. 370, opr. kart.
15,00 PLN
Wyka Kazimierz: Teka Stańczyka na tle histrorii Galicji w latach 1849-1869
Wyka Kazimierz: Teka Stańczyka na tle histrorii Galicji w latach 1849-1869
Wyka Kazimierz: Teka Stańczyka na tle histrorii Galicji w latach 1849-1869. Wrocław.1951. Ossolineum. 25 cm, str. 226, (2), opr. karton. (mały ubytek grzbietu) Z dedyk. autora.
30,00 PLN
Kazimierz Wyka, charakterystyki, wspomnienia, bibliografia.
Kazimierz Wyka, charakterystyki, wspomnienia, bibliografia.
Kazimierz Wyka, charakterystyki, wspomnienia, bibliografia. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza i A. Fiuta. Kraków 1978. WL. 24 cm, str. 583, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Wyka Kazimierz: Różewicz parokrotnie
Wyka Kazimierz: Różewicz parokrotnie
Wyka Kazimierz: Różewicz parokrotnie. Oprac. M. Wyka. Warszawa 1971. PIW. 20 cm, str. 125, (2), opr. pł. z obw.
10,00 PLN
Wyka Kazimierz: O potrzebie literatury
Wyka Kazimierz: O potrzebie literatury
Wyka Kazimierz: O potrzebie literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967. Warszawa 1969. PIW. 21 cm, str. 361, opr. pł.
12,00 PLN
Wspomnienia o Janie Kasprowiczu.
Wspomnienia o Janie Kasprowiczu.
Wspomnienia o Janie Kasprowiczu. Zebrał i oprac. R. Loth. Warszawa 1967. PIW. 20 cm, str. 462, portret, opr. pł.
16,00 PLN
Zakrzewski Bogdan: Palen dla cara. O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku.
Zakrzewski Bogdan: Palen dla cara. O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku.
Zakrzewski Bogdan: Palen dla cara. O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku. Wrocław 1979. Ossol. 20 cm, str. 227, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Zakrzewski Bogdan: Boże coś Polskę Alojzego Felińskiego.
Zakrzewski Bogdan: Boże coś Polskę Alojzego Felińskiego.
Zakrzewski Bogdan: Boże coś Polskę Alojzego Felińskiego. Wrocław 1983. Ossol. 23 cm, str. 59, (2), ilustr. opr. kart. (Na wewnętrznej stronie okładki wklejony prywatny ex libris.)
12,00 PLN
Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Praca zb. pod red. H. Dziechcińskiej.
Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Praca zb. pod red. H. Dziechcińskiej.
Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Praca zb. pod red. H. Dziechcińskiej. Wrocław 1980. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 273, opr. karton. Studia staropolskie, t.XLVIII.
20,00 PLN
Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej. Zbiór szkiców, oprac., utworów literackich pod red. S. Kostrzewskiej-Kratochwilowej
Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej. Zbiór szkiców, oprac., utworów literackich pod red. S. Kostrzewskiej-Kratochwilowej
Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej. Zbiór szkiców, oprac., utworów literackich pod red. S. Kostrzewskiej-Kratochwilowej. Przemyśl 1969. 25 cm, str. 590, ilustr., mapki, opr. pł. (dedyk. na k. przedtyt.)
40,00 PLN
Wichowa Maria: Przeobrażenia Jakuba Żebrowskiego i Przemiany Waleriana Otwinowskiego.
Wichowa Maria: Przeobrażenia Jakuba Żebrowskiego i Przemiany Waleriana Otwinowskiego.
Wichowa Maria: Przeobrażenia Jakuba Żebrowskiego i Przemiany Waleriana Otwinowskiego. Dwa staropolskie przekłady Metamorfoz Owidiusza. Łódź 1990. U.Ł. 20 cm, str. 271, opr. kart.
12,00 PLN
Werner Andrzej: Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów
Werner Andrzej: Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów
Werner Andrzej: Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów. Warszawa 1981. Czytelnik. 20 cm, str. 256, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Rzehak Wojciech: Vademecum - język polski.
Rzehak Wojciech: Vademecum - język polski.
Rzehak Wojciech: Vademecum - język polski. Kraków (brw.). Wyd. Greg.21 cm, str. 361, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180