Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Antykwariat Księgarski

Józef Nowosielski

ul. Stolarska 8-10 ; 31-043 Kraków

(w Kramach Dominikańskich, obok Galerii Plakatu)

BGŻ BNP PARIBAS: 47 2030 0045 1110 0000 0003 4470

ANTYKWARIAT JEST CZYNNY
OD PONIEDZIAŁKU - DO PIĄTKU w godz. 10.00 - 18.00,

W SOBOTY w godz. 10.00 - 14.00

Kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w godzinach otwarcia antykwariatu

tel. 12 422-62-88

info@antykwariatksiegarski.com.pl

 

Nasza oferta internetowa jest na bieżąco aktualizowana.

Niemal codziennie dodajemy nowe książki

 

   ZAPRASZAMY   

 

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NIE WYMAGA REJESTRACJI ANI LOGOWANIA 

Klubówna Anna: Cztery królowe Jagiełłowe.
Klubówna Anna: Cztery królowe Jagiełłowe.
Klubówna Anna: Cztery królowe Jagiełłowe. Wyd. 2. Warszawa 1990. Wyd. Sp. 20 cm, str. 302, ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki. Łódź 1974. W. Ł. 20 cm, str. 245, opr. kart.
15,00 PLN
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu.
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu.
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu. Radom 2002. Polwen. 20 cm, str. 183, opr. kart.
15,00 PLN
Kępiński Zdzisław: Impresjonizm.
Kępiński Zdzisław: Impresjonizm.
Kępiński Zdzisław: Impresjonizm. Warszawa 1986. WAiF. 20 cm, str. 357, ilustr. opr. tw.
15,00 PLN
Juszczak Wiesław: Postimpresjoniści.
Juszczak Wiesław: Postimpresjoniści.
Juszczak Wiesław: Postimpresjoniści. Warszawa 1985. WAiF. 20 cm, str. 225, ilustr. opr. tw.
15,00 PLN
Morcinek Gustaw: Ondraszek.
Morcinek Gustaw: Ondraszek.
Morcinek Gustaw: Ondraszek. Katowice 1979. Wyd. Śląsk. 20 cm, str. 524, opr. pł. obw.
15,00 PLN
Karwat Krzysztof: Jak hanys z gorolem. Rozważania o Górnym Śląsku.
Karwat Krzysztof: Jak hanys z gorolem. Rozważania o Górnym Śląsku.
Karwat Krzysztof: Jak hanys z gorolem. Rozważania o Górnym Śląsku. Katowice 1999. Polskapresse. 20 cm, str. 197, (2), ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Pisarek Walery: Słowa między ludźmi.
Pisarek Walery: Słowa między ludźmi.
Pisarek Walery: Słowa między ludźmi. Ilustr. J. Flisak. Warszawa 1986. Wyd. RiT. 20 cm, str. 246, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Wójcik Krzysztof i Stasz Jerzy: Szkolny słownik fizyczny.
Wójcik Krzysztof i Stasz Jerzy: Szkolny słownik fizyczny.
Wójcik Krzysztof i Stasz Jerzy: Szkolny słownik fizyczny. Katowice 2001. Videograff II. 20 cm, str. 430, ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772.
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772.
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772. Kraków 1996. Wyd. Palmaris. 17 cm, str. 312, opr. kart.
15,00 PLN
Didon Henryk: Jezus Chrystus (1891-92) T. 1-2.
Didon Henryk: Jezus Chrystus (1891-92) T. 1-2.
Didon Henryk: Jezus Chrystus. Tom 1-2. (Przeł. H. P. Kossowski) Warszawa 1891-92. Gebeth. i Wolff. 23 cm, str. 555,(5), III; 350, LIV, (2), tabl. 3, opr. tw. (zamienione składki: str. 1-32 w tomach; nieaktualne pieczęcie; naddarcia kilku kart; ślady reperacji; plamki)
150,00 PLN
Dobrzycki Jerzy: Dawne warownie Krakowa.
Dobrzycki Jerzy: Dawne warownie Krakowa.
Dobrzycki Jerzy: Dawne warownie Krakowa. Kraków 1952. Muz. Hist. 20 cm. str. 21, (2), 50 tabl. z opisami, opr. kart.
25,00 PLN
Biocca Ettore: Yanoama. Opowieść kobiety porwanej przez Indian.
Biocca Ettore: Yanoama. Opowieść kobiety porwanej przez Indian.
Biocca Ettore: Yanoama. Opowieść kobiety porwanej przez Indian. Przeł. B. Sieroszewska. Warszawa 1974. PIW. 20 cm, str. 408, (4), tabl., opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków.
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków.
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków. Kraków 2012. Wyd. Tow. Słowaków w Polsce. 21 cm, str. 144, ilustr., opr. karton. lak.
16,00 PLN
Tołstojowa Zofia: Pamiętniki.
Tołstojowa Zofia: Pamiętniki.
Tołstojowa Zofia: Pamiętniki. Wybór i przekł. M. Leśniewska. Przedm. i przyp. W. Jakubowski. Kraków 1968. WL. 25 cm, str. 525, (3), portret, opr. pł.
20,00 PLN
Romer Eugeniusz: O geografii. Rozważania historyczne i metodologiczne.
Romer Eugeniusz: O geografii. Rozważania historyczne i metodologiczne.
Romer Eugeniusz: O geografii. Rozważania historyczne i metodologiczne. Przedm., komentarzem, przyp. i streszczeniem opatrzył. A. Zeirhoffer. Wrocław 1969. PWN. 25 cm, str. 207, brosz. Pr. Wrocł. Tow. Nauk. Ser. B. nr 153. (egz. nie rozcięty)
25,00 PLN
Zweig Stefan: Magellan.
Zweig Stefan: Magellan.
Zweig Stefan: Magellan. Przekł. autoryzowany Z. Petersowej. Warszawa 1957. KiW. 20 cm, str. 277, ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Okońska Alicja: Żywoty pań malujących.
Okońska Alicja: Żywoty pań malujących.
Okońska Alicja: Żywoty pań malujących. Warszawa 1981. NK. 20 cm, str. 233, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
12,00 PLN
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze.
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze.
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze. Warszawa 1964. PIW. 20 cm, str. 457, (3), ilustr., opr. tw. (żółte plamki na opr.)
16,00 PLN
Jasienica Paweł: Myśli o dawnej Polsce.
Jasienica Paweł: Myśli o dawnej Polsce.
Jasienica Paweł: Myśli o dawnej Polsce. Warszawa 1960. Czytelnik. 20 cm, str. 291, opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Dzieło najżywsze z żywych. Antologia reportażu o ziemiach zachodnich i północnych 1919/1939.
Dzieło najżywsze z żywych. Antologia reportażu o ziemiach zachodnich i północnych 1919/1939.
Dzieło najżywsze z żywych. Antologia reportażu o ziemiach zachodnich i północnych 1919/1939. Wybór i przedm. W. Nawrocki. Poznań 1981. Wyd. Poznańskie. 21 cm, str. 445, (2), opr. pł. z obw.
16,00 PLN
Rola łąk w gospodarce i środowisku.
Rola łąk w gospodarce i środowisku.
Rola łąk w gospodarce i środowisku. Mat. z konfer. zorg. przez Kom. Uprawy Roślin. Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 183, opr. karton. Zesz. prob. post. nauk roln., z. 221.
16,00 PLN
Lempart Maria: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Wadów.
Lempart Maria: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Wadów.
Lempart Maria: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Wadów. Kraków 2010. MHMK. 22 cm, str. 38, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Lempart Maria: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Pleszów.
Lempart Maria: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Pleszów.
Lempart Maria: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Pleszów. Kraków 2007. MHMK. 22 cm, str. 31, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Terenoznawstwo (wyd.3.)
Terenoznawstwo (wyd.3.)
Terenoznawstwo. III. wyd. Popr. i uzup. ppłk Kazimierz Engwert i mjr Franciszek Nowicki. (bmw.) 1948. Wojsk. Inst. Nauk. - Wyd. 20 cm, str. 161, (3), XXVIII, (4), opr. karton z obw.
25,00 PLN
Mapy hipsometryczne Polski. Przegląd historyczno - bibliograficzny. Oprac. J. Ostrowski.
Mapy hipsometryczne Polski. Przegląd historyczno - bibliograficzny. Oprac. J. Ostrowski.
Mapy hipsometryczne Polski. Przegląd historyczno - bibliograficzny. Oprac. J. Ostrowski. Warszawa 1969. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 175, tabl, opr. karton. Dokumentacja geogr., z. 1.
18,00 PLN
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego.
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego.
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego. Warszawa 1975. WG. 25 cm, str. 308, opr. pł. z obw.
28,00 PLN
Mamuszka Franciszek: Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki
Mamuszka Franciszek: Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki
Mamuszka Franciszek: Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki. Gdańsk 1985. KAW. 20 cm. str. 208, tabl, ilustr., plan, opr. karton.
16,00 PLN
Skrok Zdzisław: Wykopaliska na pograniczu światów.
Skrok Zdzisław: Wykopaliska na pograniczu światów.
Skrok Zdzisław: Wykopaliska na pograniczu światów. Warszawa 1988. NK. 21 cm, str. 140, (2), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Nowość
Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika in 6 Blättern (1880) mapa USA w 6 arkuszach
Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika in 6 Blättern (1880) mapa USA w 6 arkuszach
Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika in 6 Blättern. Maßstab 1:3700000. Von A. Petermann. Gotha 1880. Justus Perthes. Format każdej z map: 38,50x47 cm, kolor, złożona. Mapy w stanie bardzo dobrym
1 000,00 PLN
Głazek Tadeusz: Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego.
Głazek Tadeusz: Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego.
Głazek Tadeusz: Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Warszawa 1968. PWN. PTB. 24 cm, str. 133, (2), tabl., opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XXV. (1968), red. M. Kostyniuk.
30,00 PLN
Towpasz Krystyna: Rośliny naczyniowe południowo - wschodniej części Beskidu Wyspowego. cz.2.
Towpasz Krystyna: Rośliny naczyniowe południowo - wschodniej części Beskidu Wyspowego. cz.2.
Towpasz Krystyna: Rośliny naczyniowe południowo - wschodniej części Beskidu Wyspowego. Cz.2. Warszawa 1975. PWN. PTB. 24 cm, str. 145, (2) opr. karton. Monographie botanicae, Vol. XLVIII. (1975), red. M. Kostyniuk.
25,00 PLN
Geneza Półwyspu Helskiego na tle rozwoju Zatoki Gdańskiej. Oprac. J. Bączyk.
Geneza Półwyspu Helskiego na tle rozwoju Zatoki Gdańskiej. Oprac. J. Bączyk.
Geneza Półwyspu Helskiego na tle rozwoju Zatoki Gdańskiej. Oprac. J. Bączyk. Warszawa 1963. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 176, tabl, ilustr., opr. karton. Dokumentacja geogr., z. 6.
30,00 PLN
Lijewski Teofil: Rozwój sieci kolejowej Polski.
Lijewski Teofil: Rozwój sieci kolejowej Polski.
Lijewski Teofil: Rozwój sieci kolejowej Polski. Warszawa 1959. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 97, tabl, opr. karton. Dokumentacja geogr., z. 5.
15,00 PLN
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny)
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny)
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny) Oprac. W. Trzebiński. Warszawa 1956. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 112, opr. karton. Dokumentacja geogr., z. 4. (nie zawiera dodatku z mapami)
15,00 PLN
Kopczewski Jan: Osiem herbów Warszawy. Szlakiem dawnych warszawskich pomników
Kopczewski Jan: Osiem herbów Warszawy. Szlakiem dawnych warszawskich pomników
Kopczewski Jan: Osiem herbów Warszawy. Szlakiem dawnych warszawskich pomników prowadzi... Warszawa 1990. Wyd. Ankar. 20 cm, str. 118, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Kiełpiński Jacek, Luks Adam, Rzeszotek Radosław: Pogoń za Litwą. Sześćset lat po Grunwaldzie.
Kiełpiński Jacek, Luks Adam, Rzeszotek Radosław: Pogoń za Litwą. Sześćset lat po Grunwaldzie.
Kiełpiński Jacek, Luks Adam, Rzeszotek Radosław: Pogoń za Litwą. Sześćset lat po Grunwaldzie. Warszawa 2010. PIW. 25 cm, str. 206, ilustr., tabl., opr. tw.
16,00 PLN
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego.
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego.
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego. Kraków 1997. Wyd. ARCANA. 21 cm, str. 238, opr. karton.
16,00 PLN
Adamiecki Wojciech: Zdobyć Everest. (Naokoło świata)
Adamiecki Wojciech: Zdobyć Everest. (Naokoło świata)
Adamiecki Wojciech: Zdobyć Everest. Warszawa 1984. Iskry. 20 cm, str. 151, (1), ilustr., opr. karton. z obw. Seria Naokoło świata.
15,00 PLN
Meri Lennart: Gorące wodospady. (Naokoło świata)
Meri Lennart: Gorące wodospady. (Naokoło świata)
Meri Lennart: Gorące wodospady. Przekł. Fr. Król. Warszawa 1971. Iskry. 20 cm, str. 311, (1), ilustr., opr. karton. z obw. Seria Naokoło świata.
15,00 PLN
Walczak Wojciech: Ziemia kłodzka. Monografia krajoznawcza.
Walczak Wojciech: Ziemia kłodzka. Monografia krajoznawcza.
Walczak Wojciech: Ziemia kłodzka. Monografia krajoznawcza. Warszawa 1956. SiT. 21 cm, str. 150, (2), mapa, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Forti Martina: Szwecja. Serce Skandynawii.
Forti Martina: Szwecja. Serce Skandynawii.
Forti Martina: Szwecja. Serce Skandynawii. Narni- Terni 1995. Plurigraf. Wyd. Geo Graf. 27 cm, str. 96, fot., opr. karton. lak.
20,00 PLN
Werner Maria: O. Honorat Koźmiński kapucyn 1829-1916
Werner Maria: O. Honorat Koźmiński kapucyn 1829-1916
Werner Maria: O. Honorat Koźmiński kapucyn 1829-1916. Poznań - Warszawa 1972. Pallottinum.25 cm, str. 638, opr. pł. z obw. (lekko podniszczona obw.)
28,00 PLN
Sempoliński Leonard - fotografie, Borecka Emila - teksty: Warszawa 1945.
Sempoliński Leonard - fotografie, Borecka Emila - teksty: Warszawa 1945.
Sempoliński Leonard - fotografie, Borecka Emila - teksty: Warszawa 1945. Warszawa 1983. PWN. 26 cm, str. 334, ilustr. opr. pł. obw. Album przedstawiający ogrom zniszczeń Warszawy.
30,00 PLN
Tatry Polskie. Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topograficznej
Tatry Polskie. Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topograficznej
Tatry Polskie. Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topograficznej 1: 10 000. Oprac. zb. Warszawa 1984. Nakł. wyd. Czasopisma Wojskowe. 24 cm, str. 55, Panorama Tatr. opr. kart.
12,00 PLN
Załęczański Park Krajobrazowy.
Załęczański Park Krajobrazowy.
Załęczański Park Krajobrazowy. Dokumentacja stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego dla potrzeb ochrony i zagospodarowania. Cz.1. Łódź 1986. Wyd. Uniw. Łódzkiego. 24 cm, str. 616, tabl., ilustr., opr. kart.
50,00 PLN
Bukowski Kazimierz: Matka Ziemi Myślenickiej. Szkice z dziejów parafii Myślenice
Bukowski Kazimierz: Matka Ziemi Myślenickiej. Szkice z dziejów parafii Myślenice
Bukowski Kazimierz: Matka Ziemi Myślenickiej. Szkice z dziejów parafii Myślenice, regionu i kultu obrazu Matki Boskiej Myślenickiej. Myślenice-Kraków 1993. Nakł. Parafii. 23 cm, str. 457, ilustr. opr. kart.
25,00 PLN
Galon Rajmund: Alpy. Austria, Szwajcaria.
Galon Rajmund: Alpy. Austria, Szwajcaria.
Galon Rajmund: Alpy. Austria, Szwajcaria. Warszawa 1958. 23 cm, str. 291, ilustr. opr. tw. obw.
20,00 PLN
Łukasiewicz Aleksander: Krajowe byliny ozdobne.
Łukasiewicz Aleksander: Krajowe byliny ozdobne.
Łukasiewicz Aleksander: Krajowe byliny ozdobne. Poznań 1956. PWN. 20 cm, str. 250, 95 ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Jackiewicz - Dobkiewiczowa Kornelia: Saga o białym krysztale.
Jackiewicz - Dobkiewiczowa Kornelia: Saga o białym krysztale.
Jackiewicz - Dobkiewiczowa Kornelia: Saga o białym krysztale. Baśnie i opowieści o małopolskiej soli. Warszawa 1986. N.K. 23 cm, str. 205. ilustr. M. Grejniec. opr. tw. ppł.
16,00 PLN
Eldredge Niles: Życie na krawędzi.
Eldredge Niles: Życie na krawędzi.
Eldredge Niles: Życie na krawędzi. Rozwój cywilizacji i zagłada gatunków. Przeł. J. Szacki. Warszawa 2003. Prószyński i S-ka. 20 cm, str. 224, ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Roth Gunter: Pogoda i klimat.
Roth Gunter: Pogoda i klimat.
Roth Gunter: Pogoda i klimat. Przeł. Z. Woliński. Warszawa 2000; Świat Książki. 20 cm, str. 289, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Węglarski Karol: Palmiarnia Poznańska. Przewodnik.
Węglarski Karol: Palmiarnia Poznańska. Przewodnik.
Węglarski Karol: Palmiarnia Poznańska. Przewodnik. Akwarium Palmiarni Poznańskiej - Stefan Kornobis. Poznań b.r.w. Wyd. Poz. 20 cm, str. 187, ilustr. opr. kart. lak. dedykacja na karcie przedtytułowej.
18,00 PLN
Finlandia. Kraj tysiąca jezior.
Finlandia. Kraj tysiąca jezior.
Finlandia. Kraj tysiąca jezior. Przekł. z włos. J. Kostrzewski. Narni- Terni 1996. Plurigraf. Wyd. Geo Graf. 27 cm, str. 96, fot., opr. karton. lak.
20,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1936; zesz. 1) m.in. Szaflarski: Morfometrja jezior Tatrzańskich
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1936; zesz. 1) m.in. Szaflarski: Morfometrja jezior Tatrzańskich
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1936; zesz. 1 (styczeń - luty - marzec). 24 cm, str. (2), 167; V, V, XIII, VII, VII, V, VII, III, IV; tabl., mapki, broszura współczesna. (wytarta pieczątka własn.)
100,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1939; zesz. 1)
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1939; zesz. 1)
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1939; zesz. 1 (styczeń - marzec). 24 cm, str. (2), 127; VII, IV, VII, tabl., mapki, załączniki, opr. ppł. (załączniki (18) do art. "Ukraina w kartografii" nie do końca pokrywają się ze spisem)
120,00 PLN
Boenigk  Jan: Minęły wieki a myśmy ostali.
Boenigk Jan: Minęły wieki a myśmy ostali.
Boenigk Jan: Minęły wieki a myśmy ostali. Wyd. 2 pop. i uzup. Warszawa 1971. LSW. 20 cm, str. 416, ilustr. opr. kart. Dzieje Polaków na Warmii i Mazurach.
20,00 PLN
Niewidowski Zygmunt: 30 lat życia z Madzią. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec.
Niewidowski Zygmunt: 30 lat życia z Madzią. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec.
Niewidowski Zygmunt: 30 lat życia z Madzią. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec. Wrocław 1988. Ossolineum. 20 cm, str. 210, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Stawiński Jerzy Stefan: Pamiętnik z trzech mórz i jednego oceanu.
Stawiński Jerzy Stefan: Pamiętnik z trzech mórz i jednego oceanu.
Stawiński Jerzy Stefan: Pamiętnik z trzech mórz i jednego oceanu. Warszawa 1973. Czytelnik. 20 cm, str. 266, opr. karton. z obw.
12,00 PLN
Nowość
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. (1936)
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. (1936)
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. Na rok 1936. Format: 25x17 cm, k. 55, ilustr., portr. 2. (brak ostatniej karty oraz tekturki; przybrudzenia)
60,00 PLN
Pokaż:
60 120 180