Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Literatura piękna, popularna i faktu

Sienkiewicz Henryk: Listy z podróży. (1899) 4 vol.
Sienkiewicz Henryk: Listy z podróży. (1899) 4 vol.
Sienkiewicz Henryk: Listy z podróży. (4 vol.) Warszawa 1899. Nakł. Red. Tygodnika Illustr. 18 cm, str. 174, (1); 165, (2); 160; 163, opr. pł. wydaw. z tłoczeniami Pisma Henryka Sienkiewicza T.3-6 (ogólnego zbioru) (opr. t.3. lekko przytarta, blok t. 5. lekko rozdzielony - poza tym stan dobry).
120,00 PLN
Peiper Tadeusz: Poematy i utwory teatralne.
Peiper Tadeusz: Poematy i utwory teatralne.
Peiper Tadeusz: Poematy i utwory teatralne. Przedm., komen. A. K. Waśkiewicz. Kraków 1979. WL. 20 cm, str. 821, (2), portr.,opr. pł. Tadeusz Peiper: Pisma. (lekko przybrudzona obw.)
30,00 PLN
Peiper Tadeusz: Ma lat 22. Krzysztof Kolumb odkrywca.
Peiper Tadeusz: Ma lat 22. Krzysztof Kolumb odkrywca.
Peiper Tadeusz: Ma lat 22. Krzysztof Kolumb odkrywca. Przedm., komen. S. Jaworski. Kraków 1977. WL. 20 cm, str. 615, tabl. ilustr.,opr. pł. Tadeusz Peiper: Pisma. (lekko przybrudzona obw.)
18,00 PLN
Norwid Cyprian Kamil: Wybór poezji. Choix de poemes.
Norwid Cyprian Kamil: Wybór poezji. Choix de poemes.
Norwid Cyprian Kamil: Wybór poezji. Choix de poemes. Przekł. na franc. F. Konopka. Wstęp K. Wyka. Kraków 1974. WL. 25 cm, str. 161, (3), opr. pł. z obw. (lekko podniszczona obw.)
20,00 PLN
Cardenal Ernesto: Poezje
Cardenal Ernesto: Poezje
Cardenal Ernesto: Poezje. Przekł. P. Fornelski (i in.) Kraków 1989. WL. 25 cm, str. 214, (2), opr. pł. z obw. (w jęz. pol. i hiszp.)
28,00 PLN
Stern Anatol: Wiersze zebrane. T. 1-2.
Stern Anatol: Wiersze zebrane. T. 1-2.
Stern Anatol: Wiersze zebrane. T. 1-2. Oprac. A. Waśkiewicz. Kraków 1986. WL. 25 cm, str. 572, 551, 54 ilustr. opr. pł. obw.
35,00 PLN
Tatry w poezji i sztuce polskiej
Tatry w poezji i sztuce polskiej
Tatry w poezji i sztuce polskiej. Przedm., wybór i oprac. M. Jagiełło. Jacek Woźniakowski: Tatry i malarze. Kraków 1975. WL. 25 cm, str. 334, (2); tabl. ilustr. (40), opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Kolendo Jerzy: Za kordonem.
Kolendo Jerzy: Za kordonem.
Kolendo Jerzy: Za kordonem. Gdynia 1963. Wyd. Morskie. 20 cm str. 175, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Kozikowski Edward: Wertepami i gościńcem. Wiersze wybrane 1921-1951
Kozikowski Edward: Wertepami i gościńcem. Wiersze wybrane 1921-1951
Kozikowski Edward: Wertepami i gościńcem. Wiersze wybrane 1921-1951. Kraków 1967. WL. 20 cm, str. 132, (2), opr. pł. z obw.
16,00 PLN
Nowaczyński Adolf: Małpie zwierciadło. Wybór pism satyrycznych. T.1-2.
Nowaczyński Adolf: Małpie zwierciadło. Wybór pism satyrycznych. T.1-2.
Nowaczyński Adolf: Małpie zwierciadło. Wybór pism satyrycznych. T.1-2. Kraków 1974. WL. 20 cm, str. 677, (3); 512, (3), portr. 2, opr. karton. z obw. (lekko przytarte brzegi obw.)
35,00 PLN
Szczepanek Zbigniew: Podszczypywanie chwały.
Szczepanek Zbigniew: Podszczypywanie chwały.
Szczepanek Zbigniew: Podszczypywanie chwały. Gdańsk 1998. Tower Press. 20 cm, str. 266, (5), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Herling-Grudziński Gustaw, Bolecki Włodzimierz: Rozmowy w Neapolu.
Herling-Grudziński Gustaw, Bolecki Włodzimierz: Rozmowy w Neapolu.
Herling-Grudziński Gustaw, Bolecki Włodzimierz: Rozmowy w Neapolu. Rozmowy przeprowadził, oprac. i przygot. do druku W. Bolecki. Warszawa 2000. Wyd. Szpak. 24 cm, str. 356, (2), opr. karton. lak.
20,00 PLN
Bronte Emily: Wichrowe Wzgórza.
Bronte Emily: Wichrowe Wzgórza.
Bronte Emily: Wichrowe Wzgórza. Wyd., przeł., posłowiem i przypisami opatrzył P. Grzesik. Kraków 2009. Amorpha Press. 20 cm, str. 418, opr. karton.
25,00 PLN
Pawlikowska - Jasnorzewska Maria: Wybór poezji. (BN I / 194)
Pawlikowska - Jasnorzewska Maria: Wybór poezji. (BN I / 194)
Pawlikowska - Jasnorzewska Maria: Wybór poezji. Wyd. 4. Oprac. J. Kwiatkowski. Wrocław 1980.Ossol. 17 cm, str. CXXV, 310, opr. karton. BN seria I nr 194
20,00 PLN
Gałczyński Konstanty Ildefons: Wybór poezji. (BN I / 189)
Gałczyński Konstanty Ildefons: Wybór poezji. (BN I / 189)
Gałczyński Konstanty Ildefons: Wybór poezji. Wyd . 5. uzup. Oprac. M. Wyka. Wrocław 1982. Ossol. 17 cm, str. XCII, 421, opr. oryg. pł.. BN seria I nr 189.
20,00 PLN
Evans Nicholas: Zaklinacz koni.
Evans Nicholas: Zaklinacz koni.
Evans Nicholas: Zaklinacz koni. Przeł. P. Witkowski. Poznań 1996. Wyd. Zysk i s-ka. 18 cm, str. 351, (1), opr. karton.
15,00 PLN
Syska Henryk: Scalone pogranicze
Syska Henryk: Scalone pogranicze
Syska Henryk: Scalone pogranicze. Warszawa 1975. LSW. 20 cm, str. 215, (4), opr. karton. "Książka ukazuje problematykę ludności polskiej po obu stronach dawnej granicy pruskiej, a więc z jednej strony M azurów (w mniejszym stopniu Warmiaków), a z drugiej mieszkańców guberni płockiej i łomżyńskiej, przy czym wiele uwagi poświęca Kurpiom"
18,00 PLN
Kisielewski Stefan: Bez cenzury.
Kisielewski Stefan: Bez cenzury.
Kisielewski Stefan: Bez cenzury. Wyd. 2. poszerz. Paris 1987. Editions Spotkania. 21 cm, str. 277, (8), opr. karton. (ślad po metce na tylnej okł.)
18,00 PLN
Norwid Cyprian: Białe kwiaty.
Norwid Cyprian: Białe kwiaty.
Norwid Cyprian: Białe kwiaty. Oprac. J.W. Gomulicki. Warszawa 1977. PIW. 18 cm, str. 148, ilustr., opr. tw. Bibl. Klasyki Pol. i Obcej.
15,00 PLN
Buruma Ian, Margalit Avishai: Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów.
Buruma Ian, Margalit Avishai: Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów.
Buruma Ian, Margalit Avishai: Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów. Przekł. A. Lipszyc. Kraków 2005. Universitas. 21 cm, str. 151, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Wergiliusz: Eneida (BN II nr 29)
Wergiliusz: Eneida (BN II nr 29)
Wergiliusz: Eneida. Przeł. T. Karyłowski. Opr. St. Stabryła. Wrocław 1981. Ossolineum. 17 cm, str. CI, 372, (2), opr. karton (BN II nr 29)
25,00 PLN
Burnie David: Rośliny (Patrzę, podziwiam, poznaję)
Burnie David: Rośliny (Patrzę, podziwiam, poznaję)
Burnie David: Rośliny Przekł. O. Słuckin. Warszawa 1995. Arkady. 29 cm, str. 64, ilustr., opr. tw. Seria: Patrzę, podziwiam, poznaję.
16,00 PLN
Goethe Johann Wolfgang: Dramaty wybrane. T.1-2.
Goethe Johann Wolfgang: Dramaty wybrane. T.1-2.
Goethe Johann Wolfgang: Dramaty wybrane. T.1-2. Wybór S. Lichański. Warszawa 1984. PIW. 21 cm, str. 450, (3); 389, (3), opr. tw. z obw. Bibl. prozy i poezji.
40,00 PLN
Supervielle Jules: Liryki i poematy.
Supervielle Jules: Liryki i poematy.
Supervielle Jules: Liryki i poematy. Red. i słowo wstępne Z. Bieńkowski. Warszawa 1965. PIW. 17 cm, str. 175, (6), opr. tw.
15,00 PLN
Machado Antonio: Serce i kamień. Wybór poezji.
Machado Antonio: Serce i kamień. Wybór poezji.
Machado Antonio: Serce i kamień. Wybór poezji. Przeł. wstępem opatrzył. A. Międzyrzecki. Warszawa 1967. PIW. 17 cm, str. 118, (4), opr. tw. (przybrudzenia)
15,00 PLN
Wańkowicz Melchior: Dwie prawdy. Westerplatte - Hubalczycy
Wańkowicz Melchior: Dwie prawdy. Westerplatte - Hubalczycy
Wańkowicz Melchior: Dwie prawdy. Westerplatte - Hubalczycy. Kraków 1981. Pax. 20 cm, str. 184, (3), ilustr., opr. pł. z obw. (na dolnym brzegu bloku - nr inw.)
15,00 PLN
Wańkowicz Melchior: Przez cztery klimaty 1912-1972.
Wańkowicz Melchior: Przez cztery klimaty 1912-1972.
Wańkowicz Melchior: Przez cztery klimaty 1912-1972. Kraków 1976. Pax. 20 cm, str. 694, opr. pł. z obw. (niewielka plamka na skrzydełku obw.)
18,00 PLN
Diderot Denis: Kubuś Fatalista i jego pan (BN II/ 243)
Diderot Denis: Kubuś Fatalista i jego pan (BN II/ 243)
Diderot Denis: Kubuś Fatalista i jego pan. Przeł. T. Żeleński (Boy). Weryfikacja przekł. i komentarz E. Skibińska - Cieńska i M. Cieński. Wstęp M. Cieński. Wrocław 1997. Ossol. 17 cm, str. CLVII, 310, opr. tw. BN II/ 243.
40,00 PLN
Reymont Władysław Stanisław: Ziemia obiecana (BN I/286)
Reymont Władysław Stanisław: Ziemia obiecana (BN I/286)
Reymont Władysław Stanisław: Ziemia obiecana. Oprac. M. Popiel.. Wrocław 1996. Ossol. 17 cm, str. LXXVI, 738, opr. tw. BN I/286.
25,00 PLN
Stur Ludovit: Wybór pism (BN II/204)
Stur Ludovit: Wybór pism (BN II/204)
Stur Ludovit: Wybór pism. Przekł. zb. Oprac. H. Janaszek-Ivanicka. Wrocław 1983. Ossol. 17 cm, str. LXXXIX, 452, tabl., opr. pł. BN II/204. (opr. lekko przybrudzona)
25,00 PLN
Duczmal Małgorzata: Czterej królowie Katarzyny.
Duczmal Małgorzata: Czterej królowie Katarzyny.
Duczmal Małgorzata: Czterej królowie Katarzyny. Szczecin 1989. Wyd. Glob. 21 cm, str.432, opr. karton.
16,00 PLN
Tuwim Julian: Bal w operze
Tuwim Julian: Bal w operze
Tuwim Julian: Bal w operze. Proj. okł. i ilustr. Wojciech Hubicki. London -Lublin. 1992. Panda Press. 29 cm, str. 40, opr. karton.
20,00 PLN
Gołubiew Antoni: Bolesław Chrobry. T.1-6.
Gołubiew Antoni: Bolesław Chrobry. T.1-6.
Gołubiew Antoni: Bolesław Chrobry. T.1-6. Warszawa 1999. Świat Książki. Bertelsmann Media Sp. z o.o. 21 cm, opr. tw. z obw.
100,00 PLN
Dekabryści ( BN II / 106)
Dekabryści ( BN II / 106)
Dekabryści. Przeł. St. Bórska. Oprac. H. Batowski. Wrocław - Kraków 1957. Ossol. 17 cm, str. CXVIII, 376, (2), opr. pł. (unieważnione pieczątki bibl.) BN II / 106.
30,00 PLN
Domagalik Janusz: Pięć przygód detektywa Konopki.
Domagalik Janusz: Pięć przygód detektywa Konopki.
Domagalik Janusz: Pięć przygód detektywa Konopki. Oprac. graf. B. Butenko. Warszawa 1988. NK. 24 cm, str. 172, (4), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Łacis Wilis: Syn rybaka. Powieść z życia łotewskiego.
Łacis Wilis: Syn rybaka. Powieść z życia łotewskiego.
Łacis Wilis: Syn rybaka. Powieść z życia łotewskiego. Przekł. W. Olda.Warszawa 1950. KiW. 21 cm, str. 534, (2), opr. pł.
15,00 PLN
Damdinsuren Cendin: Opowiadania mongolskie.
Damdinsuren Cendin: Opowiadania mongolskie.
Damdinsuren Cendin: Opowiadania mongolskie. Z przekł. ros. tłum. W. Lisowski. Warszawa 1953. Czytelnik. 17 cm, str. 133, (3), opr. karton.
16,00 PLN
Baliński Stanisław: Rzecz sumienia.
Baliński Stanisław: Rzecz sumienia.
Baliński Stanisław: Rzecz sumienia. Lublin (2003). Nakł. UMCS. 22 cm, str. 27, opr. karton. (Reprint wyd. z r. 1942, które ukazało się w Londynie nakł. Wyd. Kolin Ltd)
16,00 PLN
Qausimodo Salvatore: Poezje.
Qausimodo Salvatore: Poezje.
Qausimodo Salvatore: Poezje. Red. i słowo wstępne A. Międzyrzecki. Warszawa 1961. PIW. 17 cm, str. 136, (1), opr. tw.
15,00 PLN
Sandburg Carl: Wybór wierszy.
Sandburg Carl: Wybór wierszy.
Sandburg Carl: Wybór wierszy. Oprac. i wstęp M. Sprusiński. Warszawa 1971. PIW. 17 cm, str. 239, (1), opr. tw.
15,00 PLN
Schiller Fryderyk: Ballady.
Schiller Fryderyk: Ballady.
Schiller Fryderyk: Ballady. Wybór i wstęp L. Lewin. Warszawa 1962. PIW. 17 cm, str. 140, (1), opr. tw.
15,00 PLN
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem.
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem.
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem. Stalinogród 1955. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 347, opr. karton.
18,00 PLN
Kudliński Tadeusz: Gniew o Szoszannę. Powieść z dawnych dziejów Izraela.
Kudliński Tadeusz: Gniew o Szoszannę. Powieść z dawnych dziejów Izraela.
Kudliński Tadeusz: Gniew o Szoszannę. Powieść z dawnych dziejów Izraela. Warszawa 1963. LSW. 20 cm, str. 509, (2), opr. karton. z obw. (zagięta ostatnia karta)
16,00 PLN
Igraszki literackie polonistów. Antologia.
Igraszki literackie polonistów. Antologia.
Igraszki literackie polonistów. Antologia. Wybrali H. Markiewicz, M. Rusinek. 24 cm, str. 262, opr. karton.
18,00 PLN
Michnik Adam, Tischner Józef, Żakowski Jacek: Między Panem a Plebanem.
Michnik Adam, Tischner Józef, Żakowski Jacek: Między Panem a Plebanem.
Michnik Adam, Tischner Józef, Żakowski Jacek: Między Panem a Plebanem. Kraków 1995. Znak. 20 cm, str. 688, opr. karton. (lekko przybrudzony brzeg bloku)
20,00 PLN
Czechowicz Józef: Wybór poezji. (BN I/199)
Czechowicz Józef: Wybór poezji. (BN I/199)
Czechowicz Józef: Wybór poezji. Oprac. T. Kłak. Wyd. 2. uzup. 17 cm, str. CXL, 184, opr. karton. BN I/199.
18,00 PLN
Azembski Mirosław: Łużyckie wędrówki
Azembski Mirosław: Łużyckie wędrówki
Azembski Mirosław: Łużyckie wędrówki. Warszawa 1973. N.K. 20 cm, str. 128, (4), ilust., opr. karton. z obw. (lekko uszkodz. obw.)
18,00 PLN
Martuszewski Edward: Coś z życia, które minęło. Felietony pisane po wyjściu z archiwum.
Martuszewski Edward: Coś z życia, które minęło. Felietony pisane po wyjściu z archiwum.
Martuszewski Edward: Coś z życia, które minęło. Felietony pisane po wyjściu z archiwum. Olsztyn 1986. Wyd. Pojezierze. 21 cm, str. 191, opr. karton.
15,00 PLN
Kaltenbergh Lew: Szymona z Matyjaszem peregrynacja oraz innych rybałtów y dziadów przypadki.
Kaltenbergh Lew: Szymona z Matyjaszem peregrynacja oraz innych rybałtów y dziadów przypadki.
Kaltenbergh Lew: Szymona z Matyjaszem peregrynacja oraz innych rybałtów y dziadów przypadki. Z ryc. manu propria authora & kontrefektem tegoż przez Sz. Kobylińskiego. Varsaviae 1973. LSW. 20 cm, str. 328, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Stevenson Robert Louis: Niezwykły przypadek doktora Jekylla i pana Hyde'a. The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Stevenson Robert Louis: Niezwykły przypadek doktora Jekylla i pana Hyde'a. The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Stevenson Robert Louis: Niezwykły przypadek doktora Jekylla i pana Hyde'a. The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Przekł. D. Malinowska. Warszawa 2008. Wyd. MG. 22 cm, str. 139, (5), opr. karton (Tekst w jęz. pol. i ang.)
18,00 PLN
Pratchett Terry: Kolor magii. (Świat Dysku)
Pratchett Terry: Kolor magii. (Świat Dysku)
Pratchett Terry: Kolor magii. Przeł. P.W. Cholewa. Warszawa 2012. Prószyński i S-ka. 20 cm, str. 202, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Wójcicki Józef: Jaszczurkowcy.
Wójcicki Józef: Jaszczurkowcy.
Wójcicki Józef: Jaszczurkowcy. Warszawa 1972. Wyd. MON. 20 cm, str. 395, (2), opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Mniszkówna Helena: Powojenni.
Mniszkówna Helena: Powojenni.
Mniszkówna Helena: Powojenni. Warszawa 1991. Sagitta. 21 cm, str. 368, opr. karton. (załamany róg okł.)
15,00 PLN
Cooper James Fenimore: The Monikins. (Paris 1835)
Cooper James Fenimore: The Monikins. (Paris 1835)
Cooper James Fenimore: The Monikins. Paris 1835. Baudry's European Library. 21 cm,str. VIII, 408, opr. pł. Collection of ancient and modern british authors vol.XCVIII (opr. lekko podniszczona , drobne rdzawe plamki) Pierwsze wydanie.
200,00 PLN
Beyle Henryk (de Stendhal): O miłości. (1905)
Beyle Henryk (de Stendhal): O miłości. (1905)
Beyle Henryk (de Stendhal): O miłości. Przeł. W. Mitarski i St.Lack. Wstęp St. Lack. Lwów - Warszawa 1905. Nakł. Księg. Altenberga. Księg. E. Wende i Sp. 18 cm, str. XXXIV, 529, opr. psk. Wiedza i życie, wyd. Zw. nauk.-lit. we Lwowie. Ser. III, t.IV.
85,00 PLN
Clancy Tom: Wyścig z czasem.
Clancy Tom: Wyścig z czasem.
Clancy Tom: Wyścig z czasem. Przekl. G. Kołodziejczyk. Poznań 2013. Wyd. Albatros A. Kuryłowicz. 20 cm, str. 702, opr. tw.
20,00 PLN
Brown Dale: Stalowe cienie.
Brown Dale: Stalowe cienie.
Brown Dale: Stalowe cienie. Przekł. A. Zieliński. Warszawa 1998. WAiB. 21 cm, str. 275, (1), III, opr.tw. z obw.
16,00 PLN
Kennedy William: Zielone berety.
Kennedy William: Zielone berety.
Kennedy William: Zielone berety. Przekł. z ang. Warszawa 1994. WAiB. 21 cm, str. 344, XIV, opr.tw. z obw.
16,00 PLN
Grabski Jan Władysław: Saga o jarlu Broniszu.
Grabski Jan Władysław: Saga o jarlu Broniszu.
Grabski Jan Władysław: Saga o jarlu Broniszu. Warszawa 1972. Pax. 20 cm, str. 726, (2), opr. pł. z obw.
20,00 PLN
Grynberg Henryk: Życie ideologiczne. Życie osobiste.
Grynberg Henryk: Życie ideologiczne. Życie osobiste.
Grynberg Henryk: Życie ideologiczne. Życie osobiste. Warszawa 1992. PIW. 20 cm, str. 268, (4), opr. karton. (lekko podniszczona okł.)
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180