Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Skarby Biblioteki Narodowej

Wybicki Józef: Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich.
Wybicki Józef: Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich.
Wybicki Józef: Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich. Wyd. i obj. A.M. Skałkowski. Wrocław 2005. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. XXXIV, 411, (1), opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Krak. Sp. Wyd. z r. 1927 BN I/106)
25,00 PLN
Mochnacki Maurycy: Rozprawy literackie (Skarby Biblioteki Narodowej)
Mochnacki Maurycy: Rozprawy literackie (Skarby Biblioteki Narodowej)
Mochnacki Maurycy: Rozprawy literackie. Oprac. M. Strzyżewski. Wrocław 2004. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. CXII, 381, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 2000, BN I/ 297)
20,00 PLN
Łempicki Stanisław: Wspomnienia ossolińskie
Łempicki Stanisław: Wspomnienia ossolińskie
Łempicki Stanisław: Wspomnienia ossolińskie Wrocław 2006. Ossol. DeAgostini. 20 cm, str. 246, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1948)
20,00 PLN
Biernat z Lublina: Wybór pism
Biernat z Lublina: Wybór pism
Biernat z Lublina: Wybór pism. Oprac. j. Ziomek. Wrocław 2004. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. CIII, 248, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1954, BN I/ 149)
18,00 PLN
Chopin Fryderyk: Wybór listów
Chopin Fryderyk: Wybór listów
Chopin Fryderyk: Wybór listów. Oprac. Z. Jachimecki. Wrocław 2004. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. LIV, 314, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1949, BN I/ 131)
20,00 PLN
Korzeniowski Józef: Kollokacja
Korzeniowski Józef: Kollokacja
Korzeniowski Józef: Kollokacja. Oprac. i wstęp S. Kawyn. Wrocław 2005. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. CXLIII, 264, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1958, BN I/28)
18,00 PLN
Flawiusz Arrian: Wyprawa Aleksandra Wielkiego (Arcydzieła kultury antycznej)
Flawiusz Arrian: Wyprawa Aleksandra Wielkiego (Arcydzieła kultury antycznej)
Flawiusz Arrian: Wyprawa Aleksandra Wielkiego. Przeł. H. Gesztoft-Gasztold. Wstęp i komentarz J. Wolski. Wrocław 2004. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. XXVII, 349, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1963).
25,00 PLN
Ajschylos: Prometeusz skowany; Persowie. (Arcydzieła kultury antycznej)
Ajschylos: Prometeusz skowany; Persowie. (Arcydzieła kultury antycznej)
Ajschylos: Prometeusz skowany; Persowie. Przekł. J. Kasprowicz. Przekł. K. Kaszewski. Wstęp i obj. S. Witkowski. Wrocław 2005. Ossol. DeAgostini. 20 cm, str. 285, (1), opr. tw. (Wyd. oparte na publ. Krak. Sp. Wyd. z r. 1925, BN II/7; z r. 1922, BN II/19)
30,00 PLN
Trzy stylistyki greckie. Arystoteles, Demetriusz, Dionizjusz. (Arcydzieła kultury antycznej)
Trzy stylistyki greckie. Arystoteles, Demetriusz, Dionizjusz. (Arcydzieła kultury antycznej)
Trzy stylistyki greckie. Arystoteles, Demetriusz, Dionizjusz. Przeł. i oprac. W. Madyda. Wrocław 2006. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. LII, 273, (1), opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1953, BN II/75)
25,00 PLN
Grecka nowela antyczna (Arcydzieła kultury antycznej)
Grecka nowela antyczna (Arcydzieła kultury antycznej)
Grecka nowela antyczna. Przeł. i oprac. R. Turasiewicz. Wrocław 2005. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. LXXXIV, 264, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1992 BN II/213)
25,00 PLN
Pokaż:
60 120 180