Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Skarby Biblioteki Narodowej

Gall Anonim: Kronika polska.
Gall Anonim: Kronika polska.
Gall Anonim: Kronika polska. Przekł. R. Grodecki. Wstęp i oprac. M. Plezia. Wrocław 2003. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. XC, 181, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1996, BN I/ 59)
18,00 PLN
Biernat z Lublina: Wybór pism
Biernat z Lublina: Wybór pism
Biernat z Lublina: Wybór pism. Oprac. j. Ziomek. Wrocław 2004. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. CIII, 248, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1954, BN I/ 149)
18,00 PLN
Korzeniowski Józef: Kollokacja
Korzeniowski Józef: Kollokacja
Korzeniowski Józef: Kollokacja. Oprac. i wstęp S. Kawyn. Wrocław 2005. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. CXLIII, 264, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1958, BN I/28)
18,00 PLN
Flawiusz Arrian: Wyprawa Aleksandra Wielkiego (Arcydzieła kultury antycznej)
Flawiusz Arrian: Wyprawa Aleksandra Wielkiego (Arcydzieła kultury antycznej)
Flawiusz Arrian: Wyprawa Aleksandra Wielkiego. Przeł. H. Gesztoft-Gasztold. Wstęp i komentarz J. Wolski. Wrocław 2004. Ossolineum. DeAgostini. 20 cm, str. XXVII, 349, opr. tw. (Wyd. oparte na publikacji Zakł. Narod. im. Ossolińskich z r. 1963).
25,00 PLN
Rzymska krytyka i teoria literatury.
Rzymska krytyka i teoria literatury.
Rzymska krytyka i teoria literatury. T. 1-2. Oprac. S. Stabryła. Wrocław 2005. Ossol. 20 cm, str. CXLIX, 471, opr. tw.
32,00 PLN
Ajschylos: Prometeusz skowany; Persowie. (Arcydzieła kultury antycznej)
Ajschylos: Prometeusz skowany; Persowie. (Arcydzieła kultury antycznej)
Ajschylos: Prometeusz skowany; Persowie. Przekł. J. Kasprowicz. Przekł. K. Kaszewski. Wstęp i obj. S. Witkowski. Wrocław 2005. Ossol. DeAgostini. 20 cm, str. 285, (1), opr. tw. (Wyd. oparte na publ. Krak. Sp. Wyd. z r. 1925, BN II/7; z r. 1922, BN II/19)
30,00 PLN
Pokaż:
60 120 180