Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Poezja

Riabinin Sergiusz - Słuchając piosenek Eryana.
Riabinin Sergiusz - Słuchając piosenek Eryana.
Riabinin Sergiusz: Słuchając piosenek Eryana. Rys. Zbigniew Jóźwik. Lublin (1991). Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 21 cm, str. 32, ilustr., opr. karton. Z dedykacją Jana Ernsta.
30,00 PLN
Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce.
Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce.
Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce. Przekł., red. oraz słowo wstępne M. Ruta. Kraków (2012). Księg. Akad. 24 cm, str. XLVIII, 433, (2), opr. karton.
40,00 PLN
Pietrzycki Jan - Włoskie Madonny. (1928)
Pietrzycki Jan - Włoskie Madonny. (1928)
Pietrzycki Jan: Włoskie Madonny. Kraków 1928. Nakł. Księg. S.A. Krzyżanowskiego. 18 cm, str. 48, opr. karton. (luźne składki, lekko przybrudzona okł.)
40,00 PLN
Bieniasz Bolesław - Blask Kazimierza. Opowieść o Kazimierzu, Krakowie, Tatrach i Galicji.
Bieniasz Bolesław - Blask Kazimierza. Opowieść o Kazimierzu, Krakowie, Tatrach i Galicji.
Bieniasz Bolesław: Blask Kazimierza. Opowieść o Kazimierzu, Krakowie, Tatrach i Galicji. Bruksela - Toruń 2007. Of. Wydawnicza Kucharski. 20 cm, str. 76, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Zientara - Malewska Maria - Miłość prostego serca. Wiersze religijne.
Zientara - Malewska Maria - Miłość prostego serca. Wiersze religijne.
Zientara - Malewska Maria: Miłość prostego serca. Wiersze religijne. Wybrał i posłowiem opatrzył ks. J. Jezierski. 21 cm, str. 127, (1), opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Rostworowski Karol Hubert - Zygzaki. O świecie, o sobie, o Bogu. Wiersze różne. (1932)
Rostworowski Karol Hubert - Zygzaki. O świecie, o sobie, o Bogu. Wiersze różne. (1932)
Rostworowski Karol Hubert: Zygzaki. O świecie - O sobie - O Bogu. Wiersze różne. Poznań (brw) Nakł. Księg św. Wojciecha. 19 cm, str. (4), 65, (1), opr. ppł.
40,00 PLN
Zechenter - Spławińska Elżbieta - Pod gwiaździstym niebem. Wiersze wybrane.
Zechenter - Spławińska Elżbieta - Pod gwiaździstym niebem. Wiersze wybrane.
Zechenter - Spławińska Elżbieta: Pod gwiaździstym niebem. Wiersze wybrane. Kraków 2004. WL. 21 cm, str. 188, (2), opr. karton. Dedykacja autorki.
20,00 PLN
Hopkins Gerard Manley - 33 wiersze. (Biblioteczka poetów języka angielskiego, pod red. St. Barańczaka)
Hopkins Gerard Manley - 33 wiersze. (Biblioteczka poetów języka angielskiego, pod red. St. Barańczaka)
Hopkins Gerard Manley: 33 wiersze. Wybór, przekł., wstęp i oprac. Stanisław Barańczak. Kraków 1992. Wyd. Arka. 21 cm, str. 139, (1), opr. karton. Biblioteczka poetów języka angielskiego, pod red. St. Barańczaka. T.5. (Wydanie angielsko - polskie)
20,00 PLN
Opaliński Tomasz - Portrety z tamtej strony.
Opaliński Tomasz - Portrety z tamtej strony.
Opaliński Tomasz: Portrety z tamtej strony. Lublin 1997. Norbertinum. 20 cm, str. 97, (5),opr. karton.
15,00 PLN
Broniewski Władysław - Nike. Wiersze rewolucyjne
Broniewski Władysław - Nike. Wiersze rewolucyjne
Broniewski Władysław: Nike. Wiersze rewolucyjne. Wybór i przedmowa J. Putrament. Oprac. graf. J. Stanny. Warszawa 1973. KiW. 21 cm, str. 175, (1), ilustr., opr. pł. z obw.
18,00 PLN
Wilkoń Stanisław - Rozesłano znaki. (poezje)
Wilkoń Stanisław - Rozesłano znaki. (poezje)
Wilkoń Stanisław: Rozesłano znaki. (Poezje). Ilustr. B. Barszczewska-Wojda. Kraków 1990. Nakł. aut. 16 cm, str. 150, (1), ilustr. opr. kart. Egzemplarz z autografem autora.
18,00 PLN
Walas Zofia: Znalezione w bursztynie.
Walas Zofia: Znalezione w bursztynie.
Walas Zofia: Znalezione w bursztynie. Kielce 2010. Of. Wyd. STON 2. 21 cm, str. 72, tabl. ilustr., opr. karton. (pryw. wpisy na wewnętrznej stronie okł.)
16,00 PLN
Herrick Robert: 77 wierszy. (Biblioteczka poetów języka angielskiego, pod red. St. Barańczaka)
Herrick Robert: 77 wierszy. (Biblioteczka poetów języka angielskiego, pod red. St. Barańczaka)
Herrick Robert: 77 wierszy. Wybór, przekł., wstęp i oprac. Stanisław Barańczak. Kraków 1992. Wyd. Arka. 21 cm, str. 189, (1), opr. karton. Biblioteczka poetów języka angielskiego, pod red. St. Barańczaka. T.4. (Wydanie angielsko - polskie)
20,00 PLN
Bacewicz Wanda: Odchodzenie.
Bacewicz Wanda: Odchodzenie.
Bacewicz Wanda: Odchodzenie. Warszawa 1979. PIW. 22 cm, str. 65, (1), opr. karton z obw.
16,00 PLN
Międzyrzecki Artur: Wojna nerwów.
Międzyrzecki Artur: Wojna nerwów.
Międzyrzecki Artur: Wojna nerwów. Warszawa 1983. Czytelnik. 19 cm, str. 53, (2), opr. karton z obw.
15,00 PLN
Włodzimierz Wysocki. 14 piosenek w przekładach Ziemowita Fedeckiego
Włodzimierz Wysocki. 14 piosenek w przekładach Ziemowita Fedeckiego
Włodzimierz Wysocki. 14 piosenek w przekładach Ziemowita Fedeckiego. Warszawa 1986. Czytelnik. 21 cm, str. 92, (2), ilustr.,opr. karton.
16,00 PLN
Corpusculum poesis polono-graecae saeculorum XVI-XVII (1531-1648). Coll., ed., praef. instruxit, annot. illustravit Janina Czerniatowicz.
Corpusculum poesis polono-graecae saeculorum XVI-XVII (1531-1648). Coll., ed., praef. instruxit, annot. illustravit Janina Czerniatowicz.
Corpusculum poesis polono-graecae saeculorum XVI-XVII (1531-1648). Coll., ed., praef. instruxit, annot. illustravit Janina Czerniatowicz. Wrocław 1991. Ossol. PAN. 24 cm, str. 186, (2), ilustr., opr. karton. Prace Komisji Filologii Klasycznej, t.22. Tekst łac., grec. i pol. (Z dedykacją autorki)
35,00 PLN
Harla Stanisław: - i jeszcze jeden krzyż...
Harla Stanisław: - i jeszcze jeden krzyż...
Harla Stanisław: - i jeszcze jeden krzyż... Mielec 1997. Nakł. Tow. Mił. Ziemi Mieleckiej. 21 cm, str. 30, (2), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Kocham cię, wiosko moja. Wiersze o pięknie życia na wsi.
Kocham cię, wiosko moja. Wiersze o pięknie życia na wsi.
Kocham cię, wiosko moja. Wiersze o pięknie życia na wsi. Zebrał i do druku przygot. E. Marciniak. Włocławek 1995. Wyd. Duszpasterstwa Rolników. 20 cm, str. 96, iustr., opr. karton.
12,00 PLN
Dzieła Cyprjana Norwida. Wyd. Tadeusz Pini. (1934)
Dzieła Cyprjana Norwida. Wyd. Tadeusz Pini. (1934)
Dzieła Cyprjana Norwida. Drobne utwory poetyckie - poematy - utwory dramatyczne - legendy, nowele, gawędy - przekłady - rozprawy wierszem i prozą. Wydał, objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini. Z czterdziestu ilustr. w tekście i poza tekstm i pięciu podobiznami autografów. Warszawa 1934. Nakł. Sp. Wyd. "Parnas Polski". 24 cm, str. XLVIII, 648, opr. pł. Biblioteka Poetów Polskich, pod red. T. Piniego. T.V. (opr. przytarta, pęknięcia płótna przy grzbiecie, plamki)
50,00 PLN
Baumann Iren: Kiedy dojeżdżający są jeszcze w drodze do domu. Noch während die Pendler heimfahren.
Baumann Iren: Kiedy dojeżdżający są jeszcze w drodze do domu. Noch während die Pendler heimfahren.
Baumann Iren: Kiedy dojeżdżający są jeszcze w drodze do domu. Noch während die Pendler heimfahren. Przeł. Ryszard Wojnakowski. Gdańsk 2013. Instyt. Kultury Miejskiej. Wyd. Słowo/Obraz Terytoria. 22 cm, str.153, (11), opr. karton. Seria Europejski Poeta Wolności.
16,00 PLN
Boukalas Pandelis: Czasowniki.
Boukalas Pandelis: Czasowniki.
Boukalas Pandelis: Czasowniki. Przekł. Michał Bzinkowski. Gdańsk 2013 Instytut Kultury Miejskiej : Wyd. Słowo/Obraz Terytoria. 22 cm, str. 225, (15), opr. karton. Seria: Europejski Poeta Wolności. (poezja w jęz. greckim i polskim)
20,00 PLN
Osiecka Agnieszka: Sztuczny miód.
Osiecka Agnieszka: Sztuczny miód.
Osiecka Agnieszka: Sztuczny miód. Ilustr. J.Młodożeniec. Warszawa 1977. Czytelnik. 19 cm, str. 179, (1), ilustr., opr. karton. z obw. (na karcie przedtyt. wklejony exlibris)
18,00 PLN
Do mistrzów słowa, Ostatni, Dzień dzisiejszy. (1849) [Koźmian Stanisław Egbert, Krasiński Zygmunt]
Do mistrzów słowa, Ostatni, Dzień dzisiejszy. (1849) [Koźmian Stanisław Egbert, Krasiński Zygmunt]
(Koźmian Stanisław Egbert, Krasiński Zygmunt): Do mistrzów słowa, Ostatni, Dzień dzisiejszy. Poznań 1849. Czc. W. Stefańskiego. 20 cm, str. (4), 104, opr. ppł. z tłocz. na grzbiecie. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na potrzeby emigracyjne. Zawiera wiersz "Do mistrzów słowa" Koźmiana i dwa utwory Krasińskiego. Wydano je anonimowo, przedrukowując z wydań paryskich z 1846 i 1847. Opublikowano za życia autorów.
250,00 PLN
Norwid Cyprian Kamil: Pamiętnik artysty.
Norwid Cyprian Kamil: Pamiętnik artysty.
Norwid Cyprian Kamil: Pamiętnik artysty. Wybrał i wstępem poprzedził M. Jastrun. Warszawa 1959. PIW. 20 cm, str. 319, (2), opr. pł.
30,00 PLN
Kupała Janka (właśc. Iwan Łucewicz): Ona i ja. Poemat.
Kupała Janka (właśc. Iwan Łucewicz): Ona i ja. Poemat.
Kupała Janka (właśc. Iwan Łucewicz) : Ona i ja. Poemat. Przeł z białoruskiego A. Barski. Ilustr. G. Popławski. Mińsk 1985. Wyd. Junactwa. 29 cm, str. (32), ilustr., opr. pł. z obw. (obwoluta podklejana)
16,00 PLN
Baranowski Antoni: Borek oniksztyński.
Baranowski Antoni: Borek oniksztyński.
Baranowski Antoni: Borek oniksztyński. Przekł. poetycki J.J. Rojek. Przekł. filolog. J. Wajna. Wstęp, przypisy i bibliografia M. Jackiewicz. Białystok 1987. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 48, (4), opr. karton. z obw. W jęz. pol. i litewskim.
20,00 PLN
Sztaudynger Jan: Śmiesznoty. Ilust. Maja Berezowska.
Sztaudynger Jan: Śmiesznoty. Ilust. Maja Berezowska.
Sztaudynger Jan: Śmiesznoty. Ilust. Maja Berezowska. Katowice 1968. Wyd. Śląsk. 20 cm, str. 71, (1), opr. karton z obw. (podpis własn.)
16,00 PLN
Baścik Maria: Wieczystym tryskam źródłem. Wiersze, aforyzmy, sentencje, cytaty z Biblii.
Baścik Maria: Wieczystym tryskam źródłem. Wiersze, aforyzmy, sentencje, cytaty z Biblii.
Baścik Maria: Wieczystym tryskam źródłem. Wiersze, aforyzmy, sentencje, cytaty z Biblii. Wyd. 4. rozszerzone. Kraków 2013. Wyd. Miniatura. 21 cm, str. 130, (1), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
El cerezo crece... Una generación consolidada. Cinco poetas cracovianos tras la caída del muro de Berlin. Antología bilingüe polaco-espanol.
El cerezo crece... Una generación consolidada. Cinco poetas cracovianos tras la caída del muro de Berlin. Antología bilingüe polaco-espanol.
El cerezo crece... Una generación consolidada. Cinco poetas cracovianos tras la caída del muro de Berlin. Antología bilingüe polaco-espanol. Miłosz Biedrzycki, Wojciech Bonowicz, Marzena Broda, Michał Sobol, Ewa Sonneberg. Joëlle Guatelli-Tedeschi, Julia Nawrot, Marcin Sosiński editores. Granada 2015. Ed. Universidad de Granada. 20 cm, str. 125, opr. karton.
20,00 PLN
Szemplińska Elżbieta: Krzyż Warszawy. Wiersze zebrane.
Szemplińska Elżbieta: Krzyż Warszawy. Wiersze zebrane.
Szemplińska Elżbieta: Krzyż Warszawy. Wiersze zebrane. Okł. proj. J. Słomczyński. Warszawa 1956. Nakł. Sp. wyd. "Nowa Epoka". 21 cm, str. 191, (7), okł. oryg. karton. (opr. lekko przytarta na grzbiecie)
20,00 PLN
Święta Kinga w poezji polskiej. Antologia (1644-2001)
Święta Kinga w poezji polskiej. Antologia (1644-2001)
Święta Kinga w poezji polskiej. Antologia (1644-2001). Wybór, wstęp i oprac. M.B. Styk. Lublin (2001). Tow. nauk. KUL. 21 cm, str. 157, (2), tabl. ilustr., opr. karton. Źródła i monografie, nr 218.
18,00 PLN
Grupa Literacka
Grupa Literacka "Gronie" im. Emila Zegadłowicza. Antologia poezji.
Grupa Literacka "Gronie" im. Emila Zegadłowicza. Antologia poezji. Wybór i oprac. A.. Kastelik - Herbuś. Żywiec 2008. Tow. Mił. Ziemi Żywieckiej. 25 cm str. 440, opr. tw. Bibl. Żywiecka nr 13. (plamka na wyklejce)
30,00 PLN
Lurczyński Mieczysław: Sonety. (Bibl. Kameny)
Lurczyński Mieczysław: Sonety. (Bibl. Kameny)
Lurczyński Mieczysław: Sonety. Hanower 1947. Wyd. Pol. Związku Wychodźctwa Przymusowego. 15 cm, str. 16, broszura. Biblioteka "Kameny" nr 15.
16,00 PLN
Mikiewicz Konstanty: Poezje wybrane. (Bibl. Kameny)
Mikiewicz Konstanty: Poezje wybrane. (Bibl. Kameny)
Mikiewicz Konstanty: Poezje wybrane. Hanower 1946. Wyd. Pol. Związku Wychodźctwa Przymusowego. 15 cm, str. 16, broszura. Biblioteka "Kameny" nr 6.
16,00 PLN
Samain Albert: Ksantis. (Bibl. Kameny)
Samain Albert: Ksantis. (Bibl. Kameny)
Samain Albert: Ksantis. Tłum. Zygmunt L. Zaleski. [Hanower 1946. Wyd. Pol. Związku Wychodźctwa Przymusowego]. 15 cm, str. 16, broszura. Biblioteka "Kameny" nr 1.
16,00 PLN
Halas Franciszek: I co? Wybór poezji.
Halas Franciszek: I co? Wybór poezji.
Halas Franciszek: I co? Wybór poezji. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył A. Włodek. Kraków 1978. WL. 25 cm, str. 311, opr. pł. z obw. (W jęz. czeskim i pol.)
20,00 PLN
Tatry w poezji i sztuce polskiej
Tatry w poezji i sztuce polskiej
Tatry w poezji i sztuce polskiej. Przedm., wybór i oprac. M. Jagiełło. Jacek Woźniakowski: Tatry i malarze. Kraków 1975. WL. 25 cm, str. 334, (2); tabl. ilustr. (40), opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Kozikowski Edward: Wertepami i gościńcem. Wiersze wybrane 1921-1951
Kozikowski Edward: Wertepami i gościńcem. Wiersze wybrane 1921-1951
Kozikowski Edward: Wertepami i gościńcem. Wiersze wybrane 1921-1951. Kraków 1967. WL. 20 cm, str. 132, (2), opr. pł. z obw.
16,00 PLN
Gałczyński Konstanty Ildefons: Wybór poezji. (BN I / 189)
Gałczyński Konstanty Ildefons: Wybór poezji. (BN I / 189)
Gałczyński Konstanty Ildefons: Wybór poezji. Wyd . 5. uzup. Oprac. M. Wyka. Wrocław 1982. Ossol. 17 cm, str. XCII, 421, opr. oryg. pł.. BN seria I nr 189.
20,00 PLN
Baliński Stanisław: Rzecz sumienia.
Baliński Stanisław: Rzecz sumienia.
Baliński Stanisław: Rzecz sumienia. Lublin (2003). Nakł. UMCS. 22 cm, str. 27, opr. karton. (Reprint wyd. z r. 1942, które ukazało się w Londynie nakł. Wyd. Kolin Ltd)
16,00 PLN
Qausimodo Salvatore: Poezje.
Qausimodo Salvatore: Poezje.
Qausimodo Salvatore: Poezje. Red. i słowo wstępne A. Międzyrzecki. Warszawa 1961. PIW. 17 cm, str. 136, (1), opr. tw.
15,00 PLN
Sandburg Carl: Wybór wierszy.
Sandburg Carl: Wybór wierszy.
Sandburg Carl: Wybór wierszy. Oprac. i wstęp M. Sprusiński. Warszawa 1971. PIW. 17 cm, str. 239, (1), opr. tw.
15,00 PLN
Schiller Fryderyk: Ballady.
Schiller Fryderyk: Ballady.
Schiller Fryderyk: Ballady. Wybór i wstęp L. Lewin. Warszawa 1962. PIW. 17 cm, str. 140, (1), opr. tw.
15,00 PLN
Polskie wiersze znad Dźwiny
Polskie wiersze znad Dźwiny
Durejko Agnieszko (wybór): Polskie wiersze znad Dźwiny. Wrocław 1994. Nakł. autora. 21 cm, str. 122, opr. karton.
12,00 PLN
Stanek Zofia: Kawał życia 1925-1949.
Stanek Zofia: Kawał życia 1925-1949.
Stanek Zofia: Kawał życia 1925-1949. Kraków 2000. Wyd. Platan. 21 cm, str.174, opr. karton.
18,00 PLN
Śmiech Tadeusz, Trzaskowski Zbigniew: Matka. (antologia polskiej poezji maryjnej)
Śmiech Tadeusz, Trzaskowski Zbigniew: Matka. (antologia polskiej poezji maryjnej)
Śmiech Tadeusz, Trzaskowski Zbigniew: Matka. (antologia polskiej poezji maryjnej) Kielce 1995. Wyd. Jedność. 21 cm, str. 239, opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Fryd Norbert: Cesarzowa.
Fryd Norbert: Cesarzowa.
Fryd Norbert: Cesarzowa. Z jęz. czeskiego przeł. M. Erhardt-Gronowska. Wstęp J. Dutkowski. Katowice 1985. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 432, ilustr., opr. tw. z obw.
16,00 PLN
Poezja polskiego oświecenia. Antologia. Oprac. J. Kott, rysunki J.P. Norblina.
Poezja polskiego oświecenia. Antologia. Oprac. J. Kott, rysunki J.P. Norblina.
Poezja polskiego oświecenia. Antologia. Oprac. J. Kott, rysunki J.P. Norblina. Warszawa 1956. Czytelnik. 21 cm, str. 499, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Kwiaty ojczystej ziemi. Wybór wierszy.
Kwiaty ojczystej ziemi. Wybór wierszy.
Kwiaty ojczystej ziemi. Wybór wierszy - Marjańska Ludmiła. Fotogramy - Hartwig Edward. Warszawa 1983. NK. 28 cm, str. 311, ilustr. opr. tw.
18,00 PLN
La Fontaine Jean de: Bajki. Wybór, z ilustr. Grandvillea.
La Fontaine Jean de: Bajki. Wybór, z ilustr. Grandvillea.
La Fontaine Jean de: Bajki. Wybór z ilustr. Grandvillea. Przekład zbiorowy. Warszawa 1986. PIW. 24 cm, str. 342, ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Zechenter Witold: Rozmowa z sobą. Wybór wierszy i fraszek.
Zechenter Witold: Rozmowa z sobą. Wybór wierszy i fraszek.
Zechenter Witold: Rozmowa z sobą. Wybór wierszy i fraszek. Układ wierszy i wspomnienie o Ojcu E. Zechenter - Spławińska. Kraków 1993.Księg. Akadem. 21 cm, str. 132, popr. karton.
12,00 PLN
Żywina Józef: Wilcze zioła. (Londyńska Biblioteka Literacka)
Żywina Józef: Wilcze zioła. (Londyńska Biblioteka Literacka)
Żywina Józef: Wilcze zioła. Obw. i winieta tyt. T. Terlecki. Londyn 1958. B. Świderski. 19 cm, str. 51, opr. kart. obw. Londyńska Biblioteka Literacka, t.5.
15,00 PLN
Słonimski Antoni: Wiek klęski. Wiersze z lat 1939-1945.
Słonimski Antoni: Wiek klęski. Wiersze z lat 1939-1945.
Słonimski Antoni: Wiek klęski. Wiersze z lat 1939-1945. Warszawa-Kraków 1945. Wyd. J. Mortkowicza. 22cm, str. 63, (1), opr. oryg. kart.
25,00 PLN
Polska pieśń miłosna. Antologia. Wybrał i wstępem opatrzył J. Lorentowicz. (1912)
Polska pieśń miłosna. Antologia. Wybrał i wstępem opatrzył J. Lorentowicz. (1912)
Polska pieśń miłosna. Antologia. Wybrał i wstępem opatrzył J. Lorentowicz. Z 12 reprod. obrazów artystów polskich. Warszawa [1912]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 19 cm, str. 479, (1), tabl. 12, opr. tw.
120,00 PLN
Ogród wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej.
Ogród wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej.
Ogród wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. W oprac. B. i A. Podgórskich. Wrocław 1996. Wyd. Astrum. 20 cm, str. 179, (5), opr. tw. lak.
12,00 PLN
Międzyrzecki Artur: Koniec gry.
Międzyrzecki Artur: Koniec gry.
Międzyrzecki Artur: Koniec gry. Warszawa 1987. Czytelnik. 19 cm, str. 121, opr. karton. z obw.
12,00 PLN
Kotarbiński Tadeusz: Rytmy i rymy
Kotarbiński Tadeusz: Rytmy i rymy
Kotarbiński Tadeusz: Rytmy i rymy. Warszawa 1970. Czytelnik. 20 cm, str. 126, (1), opr. kart. z obw.
15,00 PLN
Kotarbiński Tadeusz: Wiązanki. (Poezja).
Kotarbiński Tadeusz: Wiązanki. (Poezja).
Kotarbiński Tadeusz: Wiązanki. (Poezja). Warszawa 1973. Czytelnik. 20 cm, str. 83, (4), opr. karton. z obw.
12,00 PLN
Irzykowski Karol: Wiersze i dramaty. (1907)
Irzykowski Karol: Wiersze i dramaty. (1907)
Irzykowski Karol: Wiersze i dramaty. Warszawa 1907. A. Staudacher i J. Fiszer. 20 cm, str. 229, opr. karton. wsp.
35,00 PLN
Pokaż:
60 120 180