Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Listy, wspomnienia, biografie

Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki. Łódź 1974. W. Ł. 20 cm, str. 245, opr. kart.
15,00 PLN
Karwat Krzysztof: Jak hanys z gorolem. Rozważania o Górnym Śląsku.
Karwat Krzysztof: Jak hanys z gorolem. Rozważania o Górnym Śląsku.
Karwat Krzysztof: Jak hanys z gorolem. Rozważania o Górnym Śląsku. Katowice 1999. Polskapresse. 20 cm, str. 197, (2), ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Biocca Ettore: Yanoama. Opowieść kobiety porwanej przez Indian.
Biocca Ettore: Yanoama. Opowieść kobiety porwanej przez Indian.
Biocca Ettore: Yanoama. Opowieść kobiety porwanej przez Indian. Przeł. B. Sieroszewska. Warszawa 1974. PIW. 20 cm, str. 408, (4), tabl., opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków.
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków.
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków. Kraków 2012. Wyd. Tow. Słowaków w Polsce. 21 cm, str. 144, ilustr., opr. karton. lak.
16,00 PLN
Tołstojowa Zofia: Pamiętniki.
Tołstojowa Zofia: Pamiętniki.
Tołstojowa Zofia: Pamiętniki. Wybór i przekł. M. Leśniewska. Przedm. i przyp. W. Jakubowski. Kraków 1968. WL. 25 cm, str. 525, (3), portret, opr. pł.
20,00 PLN
Zweig Stefan: Magellan.
Zweig Stefan: Magellan.
Zweig Stefan: Magellan. Przekł. autoryzowany Z. Petersowej. Warszawa 1957. KiW. 20 cm, str. 277, ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Okońska Alicja: Żywoty pań malujących.
Okońska Alicja: Żywoty pań malujących.
Okońska Alicja: Żywoty pań malujących. Warszawa 1981. NK. 20 cm, str. 233, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
12,00 PLN
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego.
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego.
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego. Kraków 1997. Wyd. ARCANA. 21 cm, str. 238, opr. karton.
16,00 PLN
Boenigk  Jan: Minęły wieki a myśmy ostali.
Boenigk Jan: Minęły wieki a myśmy ostali.
Boenigk Jan: Minęły wieki a myśmy ostali. Wyd. 2 pop. i uzup. Warszawa 1971. LSW. 20 cm, str. 416, ilustr. opr. kart. Dzieje Polaków na Warmii i Mazurach.
20,00 PLN
Niewidowski Zygmunt: 30 lat życia z Madzią. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec.
Niewidowski Zygmunt: 30 lat życia z Madzią. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec.
Niewidowski Zygmunt: 30 lat życia z Madzią. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec. Wrocław 1988. Ossolineum. 20 cm, str. 210, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (1939)
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (1939)
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (Całość oprac. Feliks Fikus). Poznań 1939. (bw). 27 cm, str. 93, (3), ilustr., opr. oryg. brosz. (plamki, przybrudzenia)
70,00 PLN
Kufer Kasyldy czyli wspomnienia z lat dziewczęcych. Wybór pamiętników XVIII-XIX w.
Kufer Kasyldy czyli wspomnienia z lat dziewczęcych. Wybór pamiętników XVIII-XIX w.
Kufer Kasyldy czyli wspomnienia z lat dziewczęcych. Wybór pamiętników XVIII-XIX w. Oprac. zb. D. Stępniewska i B. Walczyna. Warszawa 1974. NK. 20 cm, str. 606, (3), ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Oleksiński Jerzy: Bard ziemi mazurskiej (Michał Kajka).
Oleksiński Jerzy: Bard ziemi mazurskiej (Michał Kajka).
Oleksiński Jerzy: Bard ziemi mazurskiej (Michał Kajka). Warszawa 1972. NK. 20 cm,str. 389, (3), opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Aleksander Gieysztor (1916-1999) In quinti anniversarii mortis. Dokumenty, fotografie, pamiątki ze zbiorów Muzeum UJ.
Aleksander Gieysztor (1916-1999) In quinti anniversarii mortis. Dokumenty, fotografie, pamiątki ze zbiorów Muzeum UJ.
Aleksander Gieysztor (1916-1999) In quinti anniversarii mortis. Dokumenty, fotografie, pamiątki ze zbiorów Muzeum UJ. Katalog wystawy (Collegium Maius 15.IX-15.X. 2004 r.) 24 cm, str. 77, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Okońska Alicja: Stanisław Wyspiański.
Okońska Alicja: Stanisław Wyspiański.
Okońska Alicja: Stanisław Wyspiański. Warszawa 1971. WP. 20 cm, str. 479, ilustr., opr. pł. seria Profile.
18,00 PLN
Węclewicz Wawrzyniec: Tyle śmierci ile dni. Wspomnienia z Berlina, Sachsenhausen, Neuengamme, Sztokholmu.
Węclewicz Wawrzyniec: Tyle śmierci ile dni. Wspomnienia z Berlina, Sachsenhausen, Neuengamme, Sztokholmu.
Węclewicz Wawrzyniec: Tyle śmierci ile dni. Wspomnienia z Berlina, Sachsenhausen, Neuengamme, Sztokholmu. Przedm. S. Zieliński. Poznań 1985. Wyd. Poznańskie. 21 cm, str. 156, (2), tabl. ilustr., opr. karton z obw.
15,00 PLN
Zieliński Jan: SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego.
Zieliński Jan: SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego.
Zieliński Jan: SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego. Warszawa 2000. Świat Książki. 20 cm, str. 275, (2), ilustr. opr. tw. obw.
16,00 PLN
Tarkocińska Zofia: Ociosani.
Tarkocińska Zofia: Ociosani.
Tarkocińska Zofia: Ociosani. Warszawa 1989. Wyd. Czytelnik. 21 cm, str. 372, opr. kart. obw. (na marginesach kilku kart ślad po zawilgoceniu) Od Morza Białego po stepy Kazachstanu, wspomnienia z zesłania.
15,00 PLN
Jaruzelski Jerzy: Mackiewicz (Stanisław Cat) i konserwatyści. Szkice do biografii.
Jaruzelski Jerzy: Mackiewicz (Stanisław Cat) i konserwatyści. Szkice do biografii.
Jaruzelski Jerzy: Mackiewicz i konserwatyści. Szkice do biografii. Warszawa 1976. Czytelnik 18 cm, str. 229, ilustr. opr. kart. lak.
12,00 PLN
Infeld Leopold: Szkice z przeszłości. Wspomnienia.
Infeld Leopold: Szkice z przeszłości. Wspomnienia.
Infeld Leopold: Szkice z przeszłości. Wspomnienia. Warszawa 1964. PIW. 20 cm, str. 298, opr. pł. obw.
16,00 PLN
Bogucki Janusz: Gierymscy.
Bogucki Janusz: Gierymscy.
Bogucki Janusz: Gierymscy. Warszawa 1959. WP. 24 cm, str. 392, ilustr. opr. pł. obw. Prywatna dedykacja na wyklejce.
18,00 PLN
Poirier J. W służbie Boga i ojczyzny. Szlachetny żywot Huberta de la Neuville, porucznika piechoty, poległego na polu chwały 28 IX 1915 roku. (1931)
Poirier J. W służbie Boga i ojczyzny. Szlachetny żywot Huberta de la Neuville, porucznika piechoty, poległego na polu chwały 28 IX 1915 roku. (1931)
Poirier J.: W służbie Boga i ojczyzny. Szlachetny żywot Huberta de la Neuville, porucznika piechoty, poległego na polu chwały 28 IX 1915 roku. Kraków 1931. Nakł. Wyd. Ks. Jez. 19 cm, str. 104, opr. kart. (drobne plamki, podpis własn.)
20,00 PLN
Zdebska Halina: Bohater narodowy. Studium indywidualnego przypadku Stanisława Czecha (1908-1944)
Zdebska Halina: Bohater narodowy. Studium indywidualnego przypadku Stanisława Czecha (1908-1944)
Zdebska Halina: Bohater narodowy. Studium indywidualnego przypadku Stanisława Czecha (1908-1944). Przedm. J. Lipiec. Kraków 1996. Wyd. nauk. Fall. PZN. 23 cm, str. 159, (1), k. tabl. 4, opr. karton.
16,00 PLN
Wójcicki Kazimierz Władysław: Pamiętniki dziecka Warszawy i inne wspomnienia warszawskie. Tom 1-2.
Wójcicki Kazimierz Władysław: Pamiętniki dziecka Warszawy i inne wspomnienia warszawskie. Tom 1-2.
Wójcicki Kazimierz Władysław: Pamiętniki dziecka Warszawy i inne wspomnienia warszawskie. Tom 1-2. Warszawa 1974. PIW. 20 cm, str. 493; 711, ilustr. opr. pł. (obwoluta podniszczona.)
26,00 PLN
Kolińska Krystyna: Emil i Maryla.
Kolińska Krystyna: Emil i Maryla.
Kolińska Krystyna: Emil i Maryla. Warszawa 1984. KiW. 17 cm, str. 178, (2), ilustr., opr. karton. O Emilu Zegadłowiczu i Marii Wrzosek
12,00 PLN
Rydel Lucjan: Królowa Jadwiga.
Rydel Lucjan: Królowa Jadwiga.
Rydel Lucjan: Królowa Jadwiga. Posłowie J. Szczypka. Warszawa 1997. Pax. 25 cm, str. 190, (2), ilustr., opr. pł. z obw.
15,00 PLN
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II.
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II.
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II. Londyn 1995. Puls Publications LTD. 20 cm, str. 347, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Tuszyńska Agata: Długie życie gorszycielki. Losy i świat Ireny Krzywickiej.
Tuszyńska Agata: Długie życie gorszycielki. Losy i świat Ireny Krzywickiej.
Tuszyńska Agata: Długie życie gorszycielki. Losy i świat Ireny Krzywickiej. Warszawa 1999. Iskry. 23 cm, str. 364, (4), ilustr. opr. tw. obw.
30,00 PLN
Estreicher Karol: Guttenberg (1900)
Estreicher Karol: Guttenberg (1900)
Estreicher Karol: Guttenberg. Kraków 1900. Druk. Czasu. 20 cm, str. 15, brosz.
20,00 PLN
Marinelli Enrico: Papież i jego generał. Nieznane ucieczki Jana Pawła II we wspomnieniach jego
Marinelli Enrico: Papież i jego generał. Nieznane ucieczki Jana Pawła II we wspomnieniach jego "anioła stróża"
Marinelli Enrico: Papież i jego generał. Nieznane ucieczki Jana Pawła II we wspomnieniach jego "anioła stróża" Kraków 2007. Rafael. 20 cm, str. 253, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Zakrzewski Andrzej: Wójt z Wierzchosławic (Wincenty Witos)
Zakrzewski Andrzej: Wójt z Wierzchosławic (Wincenty Witos)
Zakrzewski Andrzej: Wójt z Wierzchosławic (Wincenty Witos). Warszawa 1984. LSW. 31 cm, str. 154, ilustr., fotogr., opr. tw. z obw. (mała pieczątka)
16,00 PLN
Wallis Mieczysław: Lata nauki i mistrzostwa Stanisława Noakowskiego.
Wallis Mieczysław: Lata nauki i mistrzostwa Stanisława Noakowskiego.
Wallis Mieczysław: Lata nauki i mistrzostwa Stanisława Noakowskiego. Warszawa 1971. Czytelnik . 21 cm, str. 429, ilustr., opr. karton. z obw. (obw. reperowana)
18,00 PLN
Szymanowski Józef: Listy do starościny wyszogrodzkiej.
Szymanowski Józef: Listy do starościny wyszogrodzkiej.
Szymanowski Józef: Listy do starościny wyszogrodzkiej. Oprac. F. Korwin Szymanowski. Warszawa 1973. PIW. 20 cm, str. 213, ilustr. opr. pł.obw. (lekko podniszczona obw.)
16,00 PLN
Meretik Gabriel: Noc generała.
Meretik Gabriel: Noc generała.
Meretik Gabriel: Noc generała. Przeł. M. Radgowski. Warszawa 1989. Wyd. Alfa. 20 cm, str. 260, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Rocznik Kazimierski. Zdarzenia, ludzie, książki.
Rocznik Kazimierski. Zdarzenia, ludzie, książki.
Rocznik Kazimierski. Zdarzenia, ludzie, książki. Kazimierza Wielka 1996. Kazimierski Ośrodek Kultury. 25 cm, str. 153, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Szymański Andrzej Maria: W poszukiwaniu kamienia filozoficznego.
Szymański Andrzej Maria: W poszukiwaniu kamienia filozoficznego.
Szymański Andrzej Maria: W poszukiwaniu kamienia filozoficznego-od geologii do nowoczesnych technologii. Warszawa 1997. Subdan Druk. 20 cm, str. 231, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Kaczyński Bogusław: Jak samotny szeryf.
Kaczyński Bogusław: Jak samotny szeryf.
Kaczyński Bogusław: Jak samotny szeryf. Wyd. 2. popr. Warszawa [2009]. Casa Grande. 25 cm, str. 455, ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Frenzel Ivo: Nietzsche
Frenzel Ivo: Nietzsche
Frenzel Ivo: Nietzsche Przekł. J. Dziubiński. Wrocław 1994. Wyd. Dolnośląskie. 20 cm, str. 169, (3), opr. karton.
15,00 PLN
Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego.
Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego.
Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego. Szkice biograficzne. Gdańsk 1979. GTN. 21 cm, str. 254, opr. karton. Seria: Pomorze Gdańskie, nr 12.
30,00 PLN
Zaremba Zygmunt: Wspomnienia. Pokolenie przełomu.
Zaremba Zygmunt: Wspomnienia. Pokolenie przełomu.
Zaremba Zygmunt: Wspomnienia. Pokolenie przełomu. Przedmowa i objaśnienie M.M. Drozdowski. Kraków - Wrocław 1983. WL. 19 cm, str. 371, ilustr., opr. karton. z obw. Zaremba Zygmunt Witalis (1895?1967), działacz socjalistyczny, publicysta.
12,00 PLN
Wyrozumski Jerzy: Kazimierz Wielki.
Wyrozumski Jerzy: Kazimierz Wielki.
Wyrozumski Jerzy: Kazimierz Wielki. Wrocław 1986. Ossol. 21 cm, str. 257, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Wyka Kazimierz: Życie na niby. Pamiętnik po klęsce.
Wyka Kazimierz: Życie na niby. Pamiętnik po klęsce.
Wyka Kazimierz: Życie na niby. Pamiętnik po klęsce. Kraków 1984. WL. 20 cm, str. 300, opr. kart.
12,00 PLN
Wspomnienia o Janie Kasprowiczu.
Wspomnienia o Janie Kasprowiczu.
Wspomnienia o Janie Kasprowiczu. Zebrał i oprac. R. Loth. Warszawa 1967. PIW. 20 cm, str. 462, portret, opr. pł.
16,00 PLN
Wojna Ryszard: Spokojnie płynie Ren.
Wojna Ryszard: Spokojnie płynie Ren.
Wojna Ryszard: Spokojnie płynie Ren. Warszawa 1971. Czytelnik. 20 cm, str. 225, ilustr. opr. kart. obw. Wspomnienia korespondenta Życia Warszawy.
12,00 PLN
Wasilewski Antoni: W szkocką kratę.
Wasilewski Antoni: W szkocką kratę.
Wasilewski Antoni: W szkocką kratę. Kraków 1978. WL. 20 cm, str. 339, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Wasilewski Aleksander: Dzieło całego życia.
Wasilewski Aleksander: Dzieło całego życia.
Wasilewski Aleksander: Dzieło całego życia. Przeł. C. Czarnogórski. Warszawa 1976. MON. 20 cm, str. 631, opr. pł. obw. Biblioteka Wiedzy Wojskowej.
15,00 PLN
Winniczuk Lidia: Zawód, który nie sprawił zawodu
Winniczuk Lidia: Zawód, który nie sprawił zawodu
Winniczuk Lidia: Zawód, który nie sprawił zawodu. Warszawa 1992. WSiP. 19 cm, str. 210, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Wapiński Roman: Roman Dmowski.
Wapiński Roman: Roman Dmowski.
Wapiński Roman: Roman Dmowski. Lublin 1988. Wyd. Lub. 20 cm, str. 390, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Wałęsa Lech: Droga nadziei.
Wałęsa Lech: Droga nadziei.
Wałęsa Lech: Droga nadziei. Kraków 1989. Znak. 20 cm, str. 384, ilustr. opr. pł. obw.
10,00 PLN
Wanda Wermińska , na obu półkulach.
Wanda Wermińska , na obu półkulach.
Wanda Wermińska , na obu półkulach. Spisał i oprac. A. J. Rowiński. Warszawa 1978. Czytelnik. 20 cm, str. 173, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Ullmann Liv: Przemiany.
Ullmann Liv: Przemiany.
Ullmann Liv: Przemiany Przekł. A. Kreczmar. Warszawa 1988. Iskry. 20 cm, str. 152, opr. karton.
12,00 PLN
Tyrowicz Marian: W poszukiwaniu siebie... T.1-2. (Wspomnienia ludzi nauki)
Tyrowicz Marian: W poszukiwaniu siebie... T.1-2. (Wspomnienia ludzi nauki)
Tyrowicz Marian: W poszukiwaniu siebie... T.1-2. Lublin 1988. Wyd. Lubelskie. 20 cm, str. 264; 284, ilustr., opr. karton. Wspomnienia ludzi nauki.
18,00 PLN
Twardowski Jan: Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie. T.1. Smak dzieciństwa 1915-1959
Twardowski Jan: Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie. T.1. Smak dzieciństwa 1915-1959
Twardowski Jan: Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie. T.1. Smak dzieciństwa 1915-1959. Oprac. A. Iwanowska. Kraków 2006. WL. 21 cm, str. 353, (2), ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Wachowicz Barbara: Malwy na lewadach
Wachowicz Barbara: Malwy na lewadach
Wachowicz Barbara: Malwy na lewadach. Warszawa 1985. Wyd. Radia i Telewizji. 21cm, str. 560, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Tejchma Józef: Kulisy dymisji. Z dziennika ministra kultury 1974-1977.
Tejchma Józef: Kulisy dymisji. Z dziennika ministra kultury 1974-1977.
Tejchma Józef: Kulisy dymisji. Z dziennika ministra kultury 1974-1977. Kraków 1991. Of. Cracovia. 20 cm, str. 297, opr. kart.
12,00 PLN
Tatarkiewicz Teresa i Władysław: Wspomnienia.
Tatarkiewicz Teresa i Władysław: Wspomnienia.
Tatarkiewicz Teresa i Władysław: Wspomnienia. Warszawa 1979. PIW. 20 cm, str. 218, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Tarle Eugeniusz: Talleyrand
Tarle Eugeniusz: Talleyrand
Tarle Eugeniusz: Talleyrand. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 22 cm, str. 331, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Topolski Jerzy: O nowy model historii. Jan Rutkowski (1886-1949)
Topolski Jerzy: O nowy model historii. Jan Rutkowski (1886-1949)
Topolski Jerzy: O nowy model historii. Jan Rutkowski (1886-1949) Warszawa 1986. PWN. 20 cm, str. 310, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Szymanowski Kornel: Narcyz. Rzecz o Zegadłowiczu - powieściopisarzu.
Szymanowski Kornel: Narcyz. Rzecz o Zegadłowiczu - powieściopisarzu.
Szymanowski Kornel: Narcyz. Rzecz o Zegadłowiczu - powieściopisarzu. Kraków - Wrocław 1986. WL. 20 cm, str. 334, (2), opr. karton.
15,00 PLN
Szumiło Mirosław: Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk
Szumiło Mirosław: Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk
Szumiło Mirosław: Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk. Lublin 2006. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 147, opr. kart.
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180