Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Kultura, nauka, oświata

Maślanka Julian: Z dziejów literatury i kultury
Maślanka Julian: Z dziejów literatury i kultury
Maślanka Julian: Z dziejów literatury i kultury. Kraków 2001. Inst. Polonistyki UJ. 21 cm, str. 318, opr. karton.
20,00 PLN
Kietlicz-Wojnacki Wacław: Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie. Od średniowiecza do II wojny światowej.
Kietlicz-Wojnacki Wacław: Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie. Od średniowiecza do II wojny światowej.
Kietlicz-Wojnacki Wacław: Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie. Od średniowiecza do II wojny światowej. Lublin 1980. Wyd. Lub. 20 cm, str. 349, (3), opr. kart.
14,00 PLN
Hierowski Zdzisław: Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939.
Hierowski Zdzisław: Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939.
Hierowski Zdzisław: Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939. Katowice 1969. Wyd. Śląsk. 24 cm, str. 354, opr. pł.
18,00 PLN
Huizinga Johan: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury
Huizinga Johan: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury
Huizinga Johan: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza. Warszawa 1967. Czytelnik. 20 cm, str. 308, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Grodziski Stanisław: Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952 - 2002.
Grodziski Stanisław: Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952 - 2002.
Grodziski Stanisław: Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952 - 2002. Kraków 2005. PAU. 24 cm, str. 88, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Gogacz Mieczysław: Szkice o kulturze
Gogacz Mieczysław: Szkice o kulturze
Gogacz Mieczysław: Szkice o kulturze. Kraków - Warszawa/Struga 1985. Wyd. Michelineum. 20 cm, str. 240, opr. karton
15,00 PLN
Chlebowski: Rozwój kultury polskiej w treściwym zarysie przedstawiony. (1917)
Chlebowski: Rozwój kultury polskiej w treściwym zarysie przedstawiony. (1917)
Chlebowski Bronisław Rozwój kultury polskiej w treściwym zarysie przedstawiony. Warszawa (1917) Nakł. Gebethnera i Wolffa. 18 cm, str. V, 221, (3), opr. ppł. (liczne podkreślenia ołówkiem; drobne zaplamienia)
35,00 PLN
Bikont Anna i Szczęsna Joanna: Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu.
Bikont Anna i Szczęsna Joanna: Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu.
Bikont Anna i Szczęsna Joanna: Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006. Prószyński i S-ka. 25 cm, str. 583, 91), ilustr. opr. tw.
30,00 PLN
Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego od Oświecenia do połowy XX wieku.
Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego od Oświecenia do połowy XX wieku.
Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego od Oświecenia do połowy XX wieku. Pod red. C. Bobińskiej. Kraków 1964. Nakł. UJ. 25 cm, str. 494, (2), ilustr., opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty) Wyd. jubileuszowe T. XX.
45,00 PLN
Czeczott W.: Szkoła ludowa wobec Kościoła, rodziny i współczesnego ustawodawstwa. (1916)
Czeczott W.: Szkoła ludowa wobec Kościoła, rodziny i współczesnego ustawodawstwa. (1916)
Czeczott W.: Szkoła ludowa wobec Kościoła, rodziny i współczesnego ustawodawstwa. Warszawa 1916. Druk. P. Laskauera. 19 cm, str. 77, opr. ppł.
18,00 PLN
Bruckner Aleksander: Kultura, piśmiennictwo, folklor
Bruckner Aleksander: Kultura, piśmiennictwo, folklor
Bruckner Aleksander: Kultura, piśmiennictwo, folklor. Wybór prac pod red. Wł. Berbelickiego i T. Ulewicza.. Warszawa 1974. PWN. 21 cm, str. 554, opr. pł. z obw. Bibl. Filologii Pol. ser. Literaturoznawstwo.
18,00 PLN
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772 -1918, cz. 3: Oprac. z lat 1991 -2008.
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772 -1918, cz. 3: Oprac. z lat 1991 -2008.
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772?1918, cz. 3: Opracowania z lat 1991?2008. Pod red. A. Meissnera i K. Szmyda. Rzeszów 2012. Uniw. Rzeszowski. 24 cm, str. 210, opr. karton. lak.
16,00 PLN
Hartleb Kazimierz, Bardach Artur, Bielak Franciszek: Kultura Polski.
Hartleb Kazimierz, Bardach Artur, Bielak Franciszek: Kultura Polski.
Hartleb Kazimierz, Bardach Artur, Bielak Franciszek: Kultura Polski. Ilustrowane wypisy źródłowe. Kraków 1948. T. Zapiór. 20 cm, str. 301, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej
Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej
Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej. Pod red. J. Strzelczyka. Poznań 1990. UAM. 24 cm, str. 209, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-3.
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-3.
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-3. Warszawa 1958. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 735; 727; 508, opr. pł. (poplamione opr.)
45,00 PLN
Suchodolski Bogdan: Dzieje kultury polskiej.
Suchodolski Bogdan: Dzieje kultury polskiej.
Suchodolski Bogdan: Dzieje kultury polskiej. Wyd. II zmienione i rozszerzone. Warszawa 1986. Wyd. Interpress. 33 cm, str. 398, (2), ilustr. opr. pł. obw.
40,00 PLN
Morze w kulturach świata.
Morze w kulturach świata.
Morze w kulturach świata. Praca zb. pod red. A. Piskozuba. Wrocław 1976. Ossol. 20 cm, str. 514, (4), ilustr. opr. pł obw.
16,00 PLN
Szyszka Bogdan: Szkolnictwo Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym.
Szyszka Bogdan: Szkolnictwo Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym.
Szyszka Bogdan: Szkolnictwo Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym. Warszawa 1987. PWN. 20 cm, str. 228, opr. kart. obw.
25,00 PLN
Pokaż:
120 240 360