Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Kultura, nauka, oświata

Freise Matthias - Czesław Miłosz i historyczność kultury.
Freise Matthias - Czesław Miłosz i historyczność kultury.
Freise Matthias: Czesław Miłosz i historyczność kultury. Przekł. J. Dąbrowski. Kraków 2016. Universitas. 20 cm, str. 313, (3), opr. karton. Polonica leguntur, t. 19.
30,00 PLN
Z dziejów nauki polskiej. Oprac. zb. pod red. A. Hutnikiewicza. (Księga Pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975)
Z dziejów nauki polskiej. Oprac. zb. pod red. A. Hutnikiewicza. (Księga Pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975)
Z dziejów nauki polskiej. Oprac. zb. pod red. A. Hutnikiewicza i L. Janiszewskiego. Warszawa 1975. PWN. 24 cm, str. 335, ilustr. opr. kart. obw. Księga Pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975. Treść: Cz.1. Moszyński: Rozwój filologii cerkiewnosłowiańskej w Polsce; Speina: Psychoanaliza w badaniach literackich w Polsce okresu międzywojennego; Remer: Geneza i problematyka nowej dyscypliny - zabytkoznawstwa i konserwatorstwa; Żytkowicz: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie 1907-1940; Hutnikiewicz: Studium historii literatury polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-1972; Serczyk: Kronikarz toruński Jakub Henryk Zerneke i jego warsztat historiograficzny; Kalembka: Dwa dziewiętnastowieczne dzieła emigracyjne o Koperniku - Jana Czyńskiego i Ludwika Wolskiego; Górski: Ludwik Kolankowski jako historyk; Abramowiczówna: Sylwetka naukowa Stefana Srebrnego; Łaszewski: Adam Bobkowski. Prawnik - praktyk i teoretyk; Czeżowski: Dwa toruńskie podręczniki logiki z XVII wieku; Moese: Z historii nowożytnej heurystyki. Od Bacona do Bolzana; Cz.2. Strzelczyk: Osiągnięcia mikrobiologii w badaniach nad ryzosferą roślin uprawnych; Szupryczyński: Ekploracje naukowe Spitsbergenu; Galon: O polskich badaniach geomorfologicznych i pokrewnych na Pomorzu w okresie międzywojennym (1918-1939); Łęgowski: Rozwój badań w zakresie fizyki doświadczalnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1945 - 1970; Iwanowska: Władysław Dziewulski (1878-1962); Roszko: Mieczysław Limanowski (1876-1948); Gromadzka: Jan Pruffner (1890-1959); Narębski, Janiszewski: Janina Hurynowicz (1894-1967)
35,00 PLN
Humanizm Ignacego Jana Paderewskiego. Powrót do kraju prochów Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały oprac. Marian Marek Drozdowski, Zbigniew Carroll-Porczyński.
Humanizm Ignacego Jana Paderewskiego. Powrót do kraju prochów Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały oprac. Marian Marek Drozdowski, Zbigniew Carroll-Porczyński.
Humanizm Ignacego Jana Paderewskiego. Powrót do kraju prochów Ignacego Jana Paderewskiego. Uroczysta akademia w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II 23 czerwca 1992 r. Materiały oprac. Marian Marek Drozdowski, Zbigniew Carroll-Porczyński. (Warszawa 1992). 20 cm, str. 54, (2), ilustr., opr. karton. (przybrudzona okł., załamania rogów kart)
28,00 PLN
Bednarek Stefan - Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej.
Bednarek Stefan - Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej.
Bednarek Stefan: Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej. Wrocław 1995. Wyd. Uniw. Wrocław. 21 cm, str. 174, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Kolbuszewski Jacek - Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej.
Kolbuszewski Jacek - Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej.
Kolbuszewski Jacek: Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej. Katowice 1985. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 212, (3), op. karton.
18,00 PLN
Krzemińska Maria - Muzeum sztuki w kulturze polskiej.
Krzemińska Maria - Muzeum sztuki w kulturze polskiej.
Krzemińska Maria: Muzeum sztuki w kulturze polskiej. Warszawa 1987. PWN. 21 cm, str. 346, (1), tabl. ilustr., opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Szafran Joanna - Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje społeczno - oświatowe w Drugiej Rzeczypospolitej.
Szafran Joanna - Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje społeczno - oświatowe w Drugiej Rzeczypospolitej.
Szafran Joanna: Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje społeczno - oświatowe w Drugiej Rzeczypospolitej. Poznań 2010. Wyd. Poznańskie. 24 cm, str. 309, (1), opr. karton.
28,00 PLN
Backvis Claude - Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze.
Backvis Claude - Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze.
Backvis Claude: Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze. Wybór i oprac. H. Dziechcińska, E.J. Głębicka. Warszawa 1993. PWN. 21 cm, str. 366, (2), opr. tw. z obw. (lekko przytarta obw.)
25,00 PLN
Problematyka historii szkolnictwa, oświaty i wychowania w badaniach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.  Red. J. Krasuski, Zygmunt Ruta.
Problematyka historii szkolnictwa, oświaty i wychowania w badaniach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Red. J. Krasuski, Zygmunt Ruta.
Problematyka historii szkolnictwa, oświaty i wychowania w badaniach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Red. J. Krasuski, Zygmunt Ruta. Kielce 1984. WSP. 24 cm, str. 182, (1), opr. karton.
30,00 PLN
Skład osobowy i działalność naukowa Wydziału Teologicznego w okresie od 1.11.1954 do 30.9.1968. Oprac. Jerzy Nosowski.
Skład osobowy i działalność naukowa Wydziału Teologicznego w okresie od 1.11.1954 do 30.9.1968. Oprac. Jerzy Nosowski.
Skład osobowy i działalność naukowa Wydziału Teologicznego w okresie od 1.11.1954 do 30.9.1968. Oprac. Jerzy Nosowski. Warszawa 1969. ATK. 24 cm, str. 454, opr. karton.
25,00 PLN
Karpiński Kazimierz - Metodyka nauki stenografji. (1936)
Karpiński Kazimierz - Metodyka nauki stenografji. (1936)
Karpiński Kazimierz: Metodyka nauki stenografji. Do użytku w gimnazjach kupieckich i szkołach pokrewnych. Lwów 1936. Nakł. autora. 24 cm, str. 53, (3), broszura. Z pryw. dedyk. autora. (okładka naddarta wzdłuż grzbietu).
65,00 PLN
Olczak Stanisław - Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. (w świetle wizytacji kościelnych)
Olczak Stanisław - Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. (w świetle wizytacji kościelnych)
Olczak Stanisław - Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. (w świetle wizytacji kościelnych). Lublin 1978. Tow. nauk. KUL. 23 cm, str. 179, opr. karton. (rdzawe plamki na odwrocie tylnej okładki i kilku ostatnich kartach)
30,00 PLN
Czepulis - Rastenis Ryszarda: Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim.
Czepulis - Rastenis Ryszarda: Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim.
Czepulis - Rastenis Ryszarda: Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim. Warszawa 1988. PIW. 21 cm,str. 343, (1), tabl. ilustr., opr. karton. z obw. (lekko przybrudzona obwoluta)
45,00 PLN
Stanisław Kulczyński. Uczony - polityk - działacz. Materiały z sesji naukowej
Stanisław Kulczyński. Uczony - polityk - działacz. Materiały z sesji naukowej
Stanisław Kulczyński. Uczony - polityk - działacz. Materiały z sesji naukowej ku czci prof. dr Stanisława Kulczyńskiego, Wrocław - maj 1978. Warszawa 1978. Epoka. 21 cm, str. 117, (3), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia. Warszawa 1979. PIW. 20 cm, str. 667, (1), opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Prace Komisji Historii. T. XIV. (Bydgoskie Tow. Nauk.)
Prace Komisji Historii. T. XIV. (Bydgoskie Tow. Nauk.)
Prace Komisji Historii. T. XIV. Warszawa - Poznań 1980. PWN. 23 cm, str. 216, (1), opr. karton. Bydgoskie Tow. Nauk. Pr. Wydz. Nauk Human. Ser.C. nr 22. Treść (ogólnie): Frąckowiak: Walka o polską oświatę elementarną na Pomorzu Gdańskim i północnej części regencji bydgoskiej w okresie zaostrzonej polityki germanizacyjnej rządu Bismarcka (1885-1889); Sudziński: Ewolucja podziału terytorialnego powiatu toruńskiego w latach 1919 - 1975; Bogalecki: Organizacje młodzieżowe w województwie pomorskim w latach 1920 - 1939; Kozłowski: Pomorski ruch robotniczy w okresie przygotowań do zjednoczenia (1947-1948); Mietz: Polskie zbiory źródeł kartograficznych do studiów nad rozwojem i dziejami Bydgoszczy z lat 1772-1806; Perlińska: Z dziejów więzienia fordońskiego w latach 1939-1945.
30,00 PLN
From totalitarism to citizen's societies in the United Europe.  Euro-Facta vol. 1 (2008)
From totalitarism to citizen's societies in the United Europe. Euro-Facta vol. 1 (2008)
From totalitarism to citizen's societies in the United Europe. Kraków 2008. Księgarnia Akademicka. 23 cm, str. 402, opr. karton. Euro-Facta vol. 1 (2008) (załamany róg opr.)
40,00 PLN
Kultura a komunikacja. Culture and/versus communication. Euro-Facta vol. 2 (2010)
Kultura a komunikacja. Culture and/versus communication. Euro-Facta vol. 2 (2010)
Kultura a komunikacja. Culture and/versus communication. Kraków 2010. Księgarnia Akademicka. 23 cm, str. 430, opr. karton. Euro-Facta vol. 2 (2010) (plamki na brzegu bloku)
40,00 PLN
Madała Tadeusz, Narecki Krzysztof: Filologia klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918 - 2004.
Madała Tadeusz, Narecki Krzysztof: Filologia klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918 - 2004.
Madała Tadeusz, Narecki Krzysztof: Filologia klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918 - 2004. Lublin 2006. Wyd. KUL. 21 cm, str. 124, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Prace Komisji Historii Nauki PAU. T.V. Pod red. A. Strzałkowskiego.
Prace Komisji Historii Nauki PAU. T.V. Pod red. A. Strzałkowskiego.
Prace Komisji Historii Nauki. T.V. Pod red. A. Strzałkowskiego. Kraków 2003. Nakł. PAU. 24 cm, str. 173, (2), ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Beveridge W.I.B.: Sztuka badań naukowych.
Beveridge W.I.B.: Sztuka badań naukowych.
Beveridge W.I.B.: Sztuka badań naukowych. Warszawa 1963. PZWL. 21 cm, str. 192, opr. karton
18,00 PLN
Bogatyriew Piotr: Semiotyka kultury ludowej. (Bibl. Myśli Współczesnej)
Bogatyriew Piotr: Semiotyka kultury ludowej. (Bibl. Myśli Współczesnej)
Bogatyriew Piotr: Semiotyka kultury ludowej. Wstęp, wybór i oprac. M.R. Mayenowa. Warszawa 1979. PIW. 20 cm, str. 367, opr. karton. Bibl. Myśli Współczesnej.
25,00 PLN
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5.
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5.
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5. Warszawa 1956. PWN. 25 cm, opr. pł. Zawiera: Studia z historii kultury; Studia z historii myśli i ruchów społecznych; Studia z dziejów kultury celtyckiej; Studia z dziejów religii; Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk - bohater narodowy Irlandii; Publicystyka.
70,00 PLN
 Acta Mediaevalia, T. III. Pod red. M. Kurdziałka
Acta Mediaevalia, T. III. Pod red. M. Kurdziałka
Acta Mediaevalia, T. III. Pod red. M. Kurdziałka, M. Rechowicza, S. Swieżawskiego, W. Wójcika. Lublin 1978. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 233, (2), opr. karton.
30,00 PLN
Acta Mediaevalia, T. IV. Pod red. M. Kurdziałka
Acta Mediaevalia, T. IV. Pod red. M. Kurdziałka
Acta Mediaevalia, T. IV. Pod red. M. Kurdziałka, M. Rechowicza, S. Swieżawskiego, W. Wójcika. Lublin 1983. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 144, (4), opr. karton. (lekko uszkodzony brzeg okł.)
30,00 PLN
Acta Mediaevalia, T. VI. Pod red. M. Kurdziałka, S. Swieżawskiego.
Acta Mediaevalia, T. VI. Pod red. M. Kurdziałka, S. Swieżawskiego.
Acta Mediaevalia, T. VI. Pod red. M. Kurdziałka, S. Swieżawskiego. Lublin 1989. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 202, opr. karton. S. Gutkowski, M. Kowalewska, M. Niesobski, D. Sawicka: Quaestiones super octo libros "Physicorum" Aristotelis secundum Benedictum Hesse de Cracovia. Editio critica, Liber I.
30,00 PLN
Acta Mediaevalia, T. VII. Pod red. S. Wielgusa.
Acta Mediaevalia, T. VII. Pod red. S. Wielgusa.
Acta Mediaevalia, T. VII. Pod red. S. Wielgusa. Lublin 1992. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 240, opr. karton. M. Kawecka: Quaestiones super octo libros ?Physicorum? Aristotelis secundum Andream de Kokorzynii. Editio critica.
30,00 PLN
Acta Mediaevalia, T. VIII. W 30-tą rocznicę powołania Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu. Pod red. S. Wielgusa
Acta Mediaevalia, T. VIII. W 30-tą rocznicę powołania Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu. Pod red. S. Wielgusa
Acta Mediaevalia, T. VIII. W 30-tą rocznicę powołania Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu. Pod red. S. Wielgusa, M. Markowskiego, J. Rebety, M. Zahajkiewicza, E.I. Zielińskiego. Lublin 1995. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 327, (1), opr. karton.
35,00 PLN
Popławska Irena: Dawna Łódź w obrazach.
Popławska Irena: Dawna Łódź w obrazach.
Popławska Irena: Dawna Łódź w obrazach.Łódź 1965. PWN. 20 cm, str. 53, (2), opr. karton
18,00 PLN
Hamer Hanna: Klucz do efektywności nauczania. Poradnik  dla nauczycieli.
Hamer Hanna: Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli.
Hamer Hanna: Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 1994. VEDA. 20 cm, str. 296, opr. karton.
20,00 PLN
Dixon Bernard: Nie igra się z nauką. (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Dixon Bernard: Nie igra się z nauką. (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Dixon Bernard: Nie igra się z nauką. Przeł. H. Pawlikowska. Warszawa 1984. PIW. 18 cm, str. 320, (3), opr. karton. Biblioteka Myśli Współczesnej.
16,00 PLN
26. Sprawozdanie dyrektora C.K.  Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1906/1907. (1907).
26. Sprawozdanie dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1906/1907. (1907).
26. Sprawozdanie dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1906/1907. Sanok 1907. Nakł. Fun. Nauk. 21 cm, str.80, broszura. (okł. lekko podniszczona, plamki)
60,00 PLN
Cetwiński Marek: Ideologia i poznanie. Społeczne funkcje mediewistyki śląskiej po 1945 roku
Cetwiński Marek: Ideologia i poznanie. Społeczne funkcje mediewistyki śląskiej po 1945 roku
Cetwiński Marek: Ideologia i poznanie. Społeczne funkcje mediewistyki śląskiej po 1945 roku. Częstochowa 1993. Wyd. WSP. 20 cm, str. 123, (1), opr. karton. (przybrudzona okł.)
25,00 PLN
Kieniewicz Stefan: Historyk a świadomość narodowa.
Kieniewicz Stefan: Historyk a świadomość narodowa.
Kieniewicz Stefan: Historyk a świadomość narodowa. Warszawa 1982. Czytelnik. 23 cm, str. 357, opr. tw. (lekko przytarte brzegi opr.)
25,00 PLN
Osiatyński Wiktor: Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi amerykańskimi.
Osiatyński Wiktor: Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi amerykańskimi.
Osiatyński Wiktor: Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi amerykańskimi. Warszawa 1980. Czytelnik. 18 cm, str. 325, (2), opr. karton.
16,00 PLN
21. Sprawozdanie dyrektora C.K.  Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1901/1902. (1902).
21. Sprawozdanie dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1901/1902. (1902).
21. Sprawozdanie dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1901/1902. Sanok 1902. Nakł. Fun. Nauk. 21 cm, str.51, tabl. skład., broszura. (okł. lekko podniszczona, plamki; tabl. naddarta)
60,00 PLN
XXXI. Sprawozdanie dyrektora C.K.  Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1911/1912.
XXXI. Sprawozdanie dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1911/1912.
XXXI. Sprawozdanie dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1911/1912. Sanok 1912. Nakł. Fun. Nauk. 21 cm, str.61, tabl. skład., broszura. (okł. lekko podniszczona, plamki)
60,00 PLN
Sprawozdanie Jubileuszowe z działalności Państwowego Gimnazjum w Sanoku w latach 1888-1938 wydane z okazji Wielkiego Zjazdu Wychowawców i Wychowanków w 50 rocznicę pierwszego egzaminu dojrzałości. (1938)
Sprawozdanie Jubileuszowe z działalności Państwowego Gimnazjum w Sanoku w latach 1888-1938 wydane z okazji Wielkiego Zjazdu Wychowawców i Wychowanków w 50 rocznicę pierwszego egzaminu dojrzałości. (1938)
Sprawozdanie Jubileuszowe z działalności Państwowego Gimnazjum w Sanoku w latach 1888-1938 wydane z okazji Wielkiego Zjazdu Wychowawców i Wychowanków w 50 rocznicę pierwszego egzaminu dojrzałości. Sanok 1938. Nakł. Gimnazjum. 24 cm, str. 59, (1), ilustr., opr. karton.
150,00 PLN
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pod red. Zbigniewa Długosza i Zbigniewa Zioło. Kraków 2010. Wyd. nauk U.P. 24 cm, str. 275, (1), opr. karton.
26,00 PLN
Głowiński Michał: Peereliada. Komentarze do słów 1976 - 1981.
Głowiński Michał: Peereliada. Komentarze do słów 1976 - 1981.
Głowiński Michał: Peereliada. Komentarze do słów 1976 - 1981. Warszawa 1993. PIW. 20 cm, str. 389,(3), opr. karton
25,00 PLN
Czajkowski Zbigniew: Kultura obszarem porozumienia. Artykuły i wystąpienia 1982-1985.
Czajkowski Zbigniew: Kultura obszarem porozumienia. Artykuły i wystąpienia 1982-1985.
Czajkowski Zbigniew: Kultura obszarem porozumienia. Artykuły i wystąpienia 1982-1985. Warszawa 1987. Pax. 19 cm, str. 150, (2), opr. karton.
15,00 PLN
Kształtowanie kompetencji metodycznych nauczyciela geografii. Scenariusze ćwiczeń z dydaktyki geografii. Pr. zb. pod red. M. Nowak.
Kształtowanie kompetencji metodycznych nauczyciela geografii. Scenariusze ćwiczeń z dydaktyki geografii. Pr. zb. pod red. M. Nowak.
Kształtowanie kompetencji metodycznych nauczyciela geografii. Scenariusze ćwiczeń z dydaktyki geografii. Pr. zb. pod red. M. Nowak. 24 cm, str.161, opr. karton.
30,00 PLN
Lipko Stanisław: Nauczanie geografii w okresie Komisji Edukacji Narodowej.
Lipko Stanisław: Nauczanie geografii w okresie Komisji Edukacji Narodowej.
Lipko Stanisław: Nauczanie geografii w okresie Komisji Edukacji Narodowej. Warszawa 1973. PZWS. 19 cm, str. 244, opr. karton. (przybrudzenia okł.)
18,00 PLN
Uczelnia mędrców Lublina.
Uczelnia mędrców Lublina.
Radzik Tadeusz: Uczelnia mędrców Lublina. Lublin 1994. Wyd. UMCS. 20 cm, str. 28, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Kuczyński Krzysztof, Kuczyński Ernest: Krajobrazy pamięci. Studia z literatury i kultury Niemiec i Austrii.
Kuczyński Krzysztof, Kuczyński Ernest: Krajobrazy pamięci. Studia z literatury i kultury Niemiec i Austrii.
Kuczyński Krzysztof, Kuczyński Ernest: Krajobrazy pamięci. Studia z literatury i kultury Niemiec i Austrii. Wrocław 2006. Of. Wyd. ATUT. Wroc. Wyd. Oświatowe.24 cm, str. 281, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym.
Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym.
Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym. Red. T. Wojak. Warszawa 1974. Wyd. Zwiastun. 24 cm, str. 200, ilustr., opr. karton. (okł. przybrudzona)
40,00 PLN
Rocznik Orientalistyczny. T.XLVIII, z. 2.
Rocznik Orientalistyczny. T.XLVIII, z. 2.
Rocznik Orientalistyczny. T.XLVIII, z. 2. Warszawa 1994. Wyd. nauk. PWN. 23 cm, str. 168, tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. T.II. Pod red. Ryszarda Łużnego, Andrzeja A. Zięby.
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. T.II. Pod red. Ryszarda Łużnego, Andrzeja A. Zięby.
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. T.II. Pod red. Ryszarda Łużnego, Andrzeja A. Zięby. Kraków 1995. Nakł. PAU. Kraków 1995. Nakł. PAU. 23 cm, str. 130, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Pod red. J. Szockiego i K. Woźniakowskiego.
Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Pod red. J. Szockiego i K. Woźniakowskiego.
Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Pod red. J. Szockiego i K. Woźniakowskiego. Kraków 1997. Wyd. Nauk. WSP. 24 cm, str.471, (1), opr. karton. (załamania okł.)
25,00 PLN
Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945-1948.
Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945-1948.
Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945-1948. Pr. zb. Poznań 1975. Wyd. Poznańskie.24 cm, str. 300, (2), opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Katecheci galicyjscy (cz.1.) Collectanea Historica. Z dziejów oświaty i wychowania (2002, z.1)
Katecheci galicyjscy (cz.1.) Collectanea Historica. Z dziejów oświaty i wychowania (2002, z.1)
Katecheci galicyjscy (cz.1.) Collectanea Historica. Z dziejów oświaty i wychowania (2002, z.1). 23 cm, str. 123, ilustr., opr. karton. lak.
18,00 PLN
Katecheci galicyjscy (cz.2.) Collectanea Historica. Z dziejów oświaty i wychowania (2003, z.1).
Katecheci galicyjscy (cz.2.) Collectanea Historica. Z dziejów oświaty i wychowania (2003, z.1).
Katecheci galicyjscy (cz.2.) Collectanea Historica. Z dziejów oświaty i wychowania (2003, z.1). 23 cm, str. 87, ilustr., opr. karton. lak.
18,00 PLN
Zakrzewski Jakub: Kultura i wielość rzeczywistości. Szkice o kulturze.
Zakrzewski Jakub: Kultura i wielość rzeczywistości. Szkice o kulturze.
Zakrzewski Jakub: Kultura i wielość rzeczywistości. Szkice o kulturze. Lublin 1992. Wyd. FIS. 21 cm, str. 108, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Świat techniki i humanistyki. Pod red. E. Tokarza.
Świat techniki i humanistyki. Pod red. E. Tokarza.
Świat techniki i humanistyki. Pod red. E. Tokarza. Prace dedykowane dr hab. inż. Markowi Trombskiemu. Bielsko-Biała 2007. Wyd. Nauk. ATH. 24 cm, str. 401, opr. karton. Rozprawy nauk. A.T.-H. , nr 1. (załamanie na okł.)
30,00 PLN
Dziedzictwo kulturowe w regionie - Małopolska. Ścieżka edukacyjna. Pod red. Janiny Mazur.
Dziedzictwo kulturowe w regionie - Małopolska. Ścieżka edukacyjna. Pod red. Janiny Mazur.
Dziedzictwo kulturowe w regionie - Małopolska. Ścieżka edukacyjna. Pod red. Janiny Mazur. Kraków 2000. Wyd. "Zamiast Korepetycji".24 cm, str. 319, opr. karton
35,00 PLN
Chybicka Aneta: Culture & gender an intimate relation.
Chybicka Aneta: Culture & gender an intimate relation.
Chybicka Aneta: Culture & gender an intimate relation. Gdańsk 2010. GWP. 24 cm, str. 279, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych. Pod red. J. Knopka.
Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych. Pod red. J. Knopka.
Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych. Pod red. J. Knopka. Toruń 2006. Wyd. A. Marszałek. 24 cm, str. 253, opr. karton.
20,00 PLN
Brzozowski Stanisław: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd.
Brzozowski Stanisław: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd.
Brzozowski Stanisław: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd. Wstęp A. Walicki. Warszawa 1973. PIW. 20 cm, str. 723, (1), opr. pł. z obw.
20,00 PLN
Historia nauk matematycznych, fizyko-chemicznych i geologiczno-geograficznych. Z.13. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. C).
Historia nauk matematycznych, fizyko-chemicznych i geologiczno-geograficznych. Z.13. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. C).
Historia nauk matematycznych, fizyko-chemicznych i geologiczno-geograficznych. Z.13. (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. C). Warszawa 1968. PWN. 24 cm, str. 140, opr. karton.
30,00 PLN
Stolzman Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863).
Stolzman Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863).
Stolzman Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863). Olsztyn 1987. Wyd. Pojezierze. 24 cm, str. 277, opr. karton. (załamane brzegi opr.)
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180