Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Książki o książce, bibliografie

O książce. Mała encyklopedia dla nastolatków
O książce. Mała encyklopedia dla nastolatków
O książce. Mała encyklopedia dla nastolatków. Praca zb pod red. J. Majerowej. Szatę graf. oprac. B. Butenko. Wrocław 1987. Ossol. 26 cm, str. 431, ilustr., opr. pł. z obw. (lekko sfatygowana obwoluta)
30,00 PLN
Romanow Andrzej: Gdańska prasa polska 1891-1920
Romanow Andrzej: Gdańska prasa polska 1891-1920
Romanow Andrzej: Gdańska prasa polska 1891-1920. Warszawa 1994. Inst. Hist. PAN. 24 cm, str. 265, ilustr., opr. karton.
28,00 PLN
Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne.
Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne.
Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne. Materiały sesji: Polskie powojenne czasopisma artystyczne. Warszawa, 20-21 stycznia 1977 r. Wrocław 1979. Ossol., PAN - Instytut Sztuki. 23 cm, str. 122, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Frantz Wiktor: W gnieździe drukarstwa polskiego.
Frantz Wiktor: W gnieździe drukarstwa polskiego.
Frantz Wiktor: W gnieździe drukarstwa polskiego. Kraków 1974. WL. 22 cm, str. 127, (5); k. tabl. (7), ilustr., opr. pł.
16,00 PLN
Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI wieku. Oprac. Elżbieta Stelmaszczyk.
Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI wieku. Oprac. Elżbieta Stelmaszczyk.
Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI wieku. Oprac. Elżbieta Stelmaszczyk. Poznań 1991. P.T.P.N. 21 cm, str. 194, (1), opr. kakrton. Pr. Kom. Hist. T.XLIII. (plamka i lekkie przybrudzenia na okł.)
25,00 PLN
Stasiewska Zofia: Indeksy do książek.
Stasiewska Zofia: Indeksy do książek.
Stasiewska Zofia: Indeksy do książek. Warszawa 1964. B.N. 21 cm, str. 66, (2), opr. karton. Prace Inst. Bibl. nr 1. (drobne załamanie na okł.)
18,00 PLN
Schriftgestaltung. Schriften zur Kunsterziehung. Band 22.
Schriftgestaltung. Schriften zur Kunsterziehung. Band 22.
Schriftgestaltung. Schriften zur Kunsterziehung. Band 22. Hrsg. Robert Kuhn. Berlin 1975. Volk und Wissen Volkseigener Verlag. 24 cm, str. 80, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Jackowski Antoni: Bibliografia turystyki polskiej 1900-1944.
Jackowski Antoni: Bibliografia turystyki polskiej 1900-1944.
Jackowski Antoni: Bibliografia turystyki polskiej 1900-1944. Wrocław 1968. Wrocław 1968. Gł. Kom. Kultury Fizycznej i Turystyki. Zakład Zagospodarowania Turystycznego. 24 cm, str. 183, opr. karton.
50,00 PLN
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 2907-3606. Oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa. Pod red. Z. Jabłońskiego.
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 2907-3606. Oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa. Pod red. Z. Jabłońskiego.
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 2907-3606. Oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa. Pod red. Z. Jabłońskiego. Wrocław 1973. Ossol. Wyd. PAN. 25 cm, str. XII, (2), 307, opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty, lekko przybrudzona okł.)
35,00 PLN
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 4568-4676, 5588-6000. Oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J.Staszel. Pod red. Z. Jabłońskiego.
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 4568-4676, 5588-6000. Oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J.Staszel. Pod red. Z. Jabłońskiego.
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 4568-4676, 5588-6000. Oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J.Staszel. Pod red. Z. Jabłońskiego. Wrocław 1986. Ossol. Wyd. PAN. 25 cm, str. 466, (2), opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty, lekko przybrudzona okł.)
35,00 PLN
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 6001-6194. Oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J.Staszel. Pod red. Z. Jabłońskiego.
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 6001-6194. Oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J.Staszel. Pod red. Z. Jabłońskiego.
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 6001-6194. Oprac. J. Dużyk, B. Schnaydrowa, J.Staszel. Pod red. Z. Jabłońskiego. Wrocław 1991. Ossol. Wyd. PAN. 25 cm, str. 252, (2), opr. karton. (egz. częściowonie rozcięty, lekko przybrudzona okł.)
30,00 PLN
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 6 / 1995
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 6 / 1995
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 6 / 1995. Łódź 1995. Wyd. Uniw. Łódzkiego. 24 cm, str. 183, (1), tabl., opr. karton. Treść (ogólnie): Dunin: Rzut oka na polską książkę w dwudziestowiecznym Wilnie; Kempa: Książka polska w Petersburgu (1773-1920); Tadeusiewicz: "Polak Patriota" (1785). Charakterystyka czasopisma; Kempa: Ocalony świadek oskarżenia (Pamiętnik Nauk.-Lit., Oddz. II, z.1.); Jastrzębski: Dzieje prasy Tomaszowa Mazowieckiego do 1939 r. Pisma lokalne i mutacje; Konieczna: Udział dziennika "Rozwój" w kształtowaniu kultury książki w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku; Kwiatkowska: Informacja o piśmiennictwie na łamach tygodnika pt. "Kronika Piotrkowska" (1910-1914); Andrzejewski: Zasługi Heleny Więckowskiej w badaniach nad życiem i działalnością Joachima Lelewela; Mozer: Bestseller w taktyce wydawców amerykańskich; Wejman-Sowińska: Organizacja łódzkich zakładowych ośrodków informacji naukowej, technicznej, ekonomicznej.
20,00 PLN
Profile nauki o książce. Red. Jan Pomorski.
Profile nauki o książce. Red. Jan Pomorski.
Profile nauki o książce. Red. Jan Pomorski. Lublin 1988. UMCS. Wydz. Humanistyczny. 24 cm, str. 187, (1), opr. karton. (załamany róg opr., ślad po oderwanej metce) Treść (ogólnie): J. Pomorski: Teoria i bibliologia. W kierunku teoretycznej intgracji badań bibliologicznych; P. Dymmel: Z fundacji artystycznych Koniecpolskich. Iluminowany rękopis "Roczników" Jana Długosza z Biblioteki Ossolińskich 4510 i Biblioteki Czartoryskich 1298; J. Słowiński: Badania paleograficzne nad nowożytnymi dziejami pisma łacińskiego (XVI-XVIII w.); A. Nowak: Jeszcze o początkach bibliografii polskiej; A. Matczuk: Bartłomiej Dylągowski i jego "Chronologia" jako przykład pierwszej bibliografii medycznej w Polsce; A. Dymmel: Badania czytelnictwa w świetle XIX-wiecznych list prenumeratorów (na przykładzie listy prenumeratorów kojsiewiczowskiej edycji dzieł Kołłątaja); J. Plis: Czytelnictwo katolickiej prasy religijnej w diecezji lubelskiej (1931-1932).
50,00 PLN
Bibliografia 1956 - 1996. Jubileusz 40-lecia Zakładu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie.
Bibliografia 1956 - 1996. Jubileusz 40-lecia Zakładu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie.
Bibliografia 1956 - 1996. Jubileusz 40-lecia Zakładu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Kraków 1996. PAN. 24 cm, str. 137, opr. karton. Monografie, t.3. Bibliografią wyd. na II. Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin"połączoną jubileuszem 40-lecia ZFR PAN w Krakowie.
28,00 PLN
Wiktor Jadwiga,  Rydzewski Władysław: Bibliography of catalogues of type specimens in world's zoological and palaeozoological collections.
Wiktor Jadwiga, Rydzewski Władysław: Bibliography of catalogues of type specimens in world's zoological and palaeozoological collections.
Wiktor Jadwiga, Rydzewski Władysław: Bibliography of catalogues of type specimens in world's zoological and palaeozoological collections. Wrocław 1991. Wrocław Uniwersity Press. 23 cm, str. 308, opr. karton. (lekkie przytarcia i plamki okł.)
25,00 PLN
Arnaud - Lindet Marie- Pierre:  L'Orose de Wrocław (Rehdigerenus 107) sa composition et sa place  dans la tradition manuscrite des historires d'orose.
Arnaud - Lindet Marie- Pierre: L'Orose de Wrocław (Rehdigerenus 107) sa composition et sa place dans la tradition manuscrite des historires d'orose.
Arnaud - Lindet Marie- Pierre: L' Orose de Wrocław (Rehdigerenus 107) sa composition et sa place dans la tradition manuscrite des historires d'orose. Wrocław 1997. Wyd. Uniwrrsytetu Wrocławskiego. 23 cm, str. 99, (2), opr. karton. Bibliotheca Wratislaviensia, IV.
18,00 PLN
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2.
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2.
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2. Kraków 1927 1928. PAU. 24 cm, str. XXIII, 470; 384, opr. kart. Prace monograficzne Komisji Fizjograficznej tom 3 i 4.
85,00 PLN
Grycz Józef, Borkowska Władysława: Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego.
Grycz Józef, Borkowska Władysława: Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego.
Grycz Józef, Borkowska Władysława: Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego. Wyd. V. popr. i uzup. Nowymi przykładami uzupełniła M. Dybaczewska. Warszawa 1971. Stow. Bibl. Pol. 20 cm, str. 203, (1), opr. karton.
16,00 PLN
500 Ekslibrisow. Ekslibrisy chudożnikow Rossijskoj Fiedieracyi.
500 Ekslibrisow. Ekslibrisy chudożnikow Rossijskoj Fiedieracyi.
Minaiev E. N.: 500 Ekslibrisow. Ekslibrisy chudożnikow Rossijskoj Fiedieracyi. (Exlibris of the Russian Ripablic (!). Les ex libris des artistes de la Fédération de Russie. Die Exlibriskunst in der Russischen Föderation.) Moskwa 1971. Izd. "Sowietskaja Rosja". 21 cm, str. 319, liczne ilustr., opr. pł.
95,00 PLN
Roczniki biblioteczne. R. XL. Zesz. 1-2. Wrocław 1996.
Roczniki biblioteczne. R. XL. Zesz. 1-2. Wrocław 1996.
Roczniki biblioteczne. R. XL. Zesz. 1-2. Wrocław 1996. Wyd. U.W. 25 cm, str. 216, opr. karton (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Bibliografia Muzeum Narodowego w Krakowie. Cz.1 Do roku 2002.
Bibliografia Muzeum Narodowego w Krakowie. Cz.1 Do roku 2002.
Bibliografia Muzeum Narodowego w Krakowie. Cz.1 Do roku 2002. Kraków 2004. MNK. 23 cm, str. 166, ilustr., opr. karton. (załamany róg opr.)
16,00 PLN
Ksiąg jestem niesyty. Aforyzmy o książce zebrał Stanisław Stochel.
Ksiąg jestem niesyty. Aforyzmy o książce zebrał Stanisław Stochel.
Ksiąg jestem niesyty. Aforyzmy o książce zebrał Stanisław Stochel. Kraków 1986. KAW. 16 cm, str. 110, (2), opr. karton.
15,00 PLN
Krzysztof Kmieć - Gebirge, Tourismus und Sport in Exlibris. Góry, turystyka i sport w ekslibrisach.
Krzysztof Kmieć - Gebirge, Tourismus und Sport in Exlibris. Góry, turystyka i sport w ekslibrisach.
Krzysztof Kmieć - Gebirge, Tourismus und Sport in Exlibris. Góry, turystyka i sport w ekslibrisach. Karpacz-Reichenbach 2006. Muzeum Sportu i Turystyki. 21 cm, str. (12), broszura. (ilość stron łącznie z okł.)
25,00 PLN
Wiercińska Janina: Andriolli. Opowieść biograficzna.
Wiercińska Janina: Andriolli. Opowieść biograficzna.
Wiercińska Janina: Andriolli. Opowieść biograficzna. Warszawa 1981. LSW. 20 cm, str. 485, (2), tabl. ilustr., opr. pł. z obw. (obw. lekko przytarta na brzegach)
18,00 PLN
Niewiadomska Maria: Bibliografia etnografii polskiej za lata 1961 - 1969. Cz.2.
Niewiadomska Maria: Bibliografia etnografii polskiej za lata 1961 - 1969. Cz.2.
Niewiadomska Maria: Bibliografia etnografii polskiej za lata 1961 - 1969. Cz.2. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 233, opr. karton.
30,00 PLN
Lifka Bohumír: Zamecke knihovny v Opocne a na Dobrisi a kníze Josef z Colloredo-Mannsfeldu jako bibliofil.
Lifka Bohumír: Zamecke knihovny v Opocne a na Dobrisi a kníze Josef z Colloredo-Mannsfeldu jako bibliofil.
Lifka Bohumír: Zamecke knihovny v Opocne a na Dobrisi a kníze Josef z Colloredo-Mannsfeldu jako bibliofil. Praha 1936. 30 cm, str. 25, (3), portr., opr. karton. Stat ze sborníku Josef Colloredo-Mannsfeld 1866-1936, vydal jako soukromy tisk s vyzdobou Karla Svolinskeho ve 100 exemplarich v zari l.P. 1936 autor tiskem Prumyslove tiskarny w Praze. (luźne składki w karton. okł. Okł. lekko przybrudzona)
50,00 PLN
Iljin M.: Czarno na białym. Opowiadania o książkach.
Iljin M.: Czarno na białym. Opowiadania o książkach.
Iljin M.: Czarno na białym Opowiadania o książkach. 65 ilust. Jana Gotwy. Przekł. J. Ładoszowa. Warszawa 1949. Czytelnik. 20 cm, str. 131, ilustr., opr. karton. Bibl. nauk. młodego czytelnika, t.7.
18,00 PLN
Łojek Jerzy, Myśliński Jerzy, Władyka Wiesław: Dzieje prasy polskiej.
Łojek Jerzy, Myśliński Jerzy, Władyka Wiesław: Dzieje prasy polskiej.
Łojek Jerzy, Myśliński Jerzy, Władyka Wiesław: Dzieje prasy polskiej. Warszawa 1988. Wyd. Interpress. 24 cm, str. 234, tabl. ilustr., opr. tw. (przybrudzenia)
28,00 PLN
Pańków Stanisława: Archiwa.
Pańków Stanisława: Archiwa.
Pańków Stanisława: Archiwa. Warszawa 1969. PWN. N.D.A.P. 16 cm, str.172, ilustr., opr. karton. (drobne przytarcie na opr.)
15,00 PLN
Bibliografia dialektologii polskiej (do roku 1975 włącznie) Pod red. J. Strutyńskiego.
Bibliografia dialektologii polskiej (do roku 1975 włącznie) Pod red. J. Strutyńskiego.
Bibliografia dialektologii polskiej (do roku 1975 włącznie) Pod red. J. Strutyńskiego. Kraków 1981. Nakł. UJ. 24 cm, str. 535, (1), opr. karton.
50,00 PLN
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Z. 5.: Wielkie Księstwo Litewskie.
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Z. 5.: Wielkie Księstwo Litewskie.
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Z. 5.: Wielkie Księstwo Litewskie. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski. Wrocław - Kraków 1959. Ossol. Wyd. PAN. 25 cm, str. XVII, 270, (2), tabl., opr. karton. (unieważnione pieczątki bibl., reperowany grzbiet, lekkie przybrudzenia, egz. częściowo nie rozcięty)
50,00 PLN
Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Pod red. J. Szockiego i K. Woźniakowskiego.
Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Pod red. J. Szockiego i K. Woźniakowskiego.
Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Pod red. J. Szockiego i K. Woźniakowskiego. Kraków 1997. Wyd. Nauk. WSP. 24 cm, str.471, (1), opr. karton. (załamania okł.)
25,00 PLN
Zubelewicz Jan, Jasińska - Zubelewicz Ewa: Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga.
Zubelewicz Jan, Jasińska - Zubelewicz Ewa: Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga.
Zubelewicz Jan, Jasińska - Zubelewicz Ewa: Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga.Warszawa 2012. Heliodor. 20 cm, str. 280, opr. karton.
25,00 PLN
Urbańczyk Stanisław: Słowniki ich rodzaje i użyteczność.
Urbańczyk Stanisław: Słowniki ich rodzaje i użyteczność.
Urbańczyk Stanisław: Słowniki ich rodzaje i użyteczność. Wyd. II. Wrocław 1967. Ossol. 21 cm, str. 51, (1), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Hahn Wiktor: Bibliografia bibliografij polskich. Do 1950 roku.
Hahn Wiktor: Bibliografia bibliografij polskich. Do 1950 roku.
Hahn Wiktor: Bibliografia bibliografij polskich. Do 1950 roku. Wyd. trzecie. Wrocław 1966. Ossolineum. Format: 25 cm, str. XXIV, 587, oprawa płócienna.
30,00 PLN
Burbianka Marta: Wstęp do bibliografii. Wyd. II.
Burbianka Marta: Wstęp do bibliografii. Wyd. II.
Burbianka Marta: Wstęp do bibliografii. Wyd. II.Warszawa - Wrocław 1968. PWN. 24 cm, str. 139, opr. karton. (Skrypt dla studentów bibliotekoznawstwa)
16,00 PLN
Bibliografia
Bibliografia "Spotkań z Zabytkami" 1995-1999.
Bibliografia "Spotkań z Zabytkami" 1995-1999. Warszawa 2000. Of. Wyd. TONZ. 20cm, str. 161, (3), opr. karton.
15,00 PLN
Gawełek Franciszek: Bibliografia ludoznawstwa polskiego. (reprint)
Gawełek Franciszek: Bibliografia ludoznawstwa polskiego. (reprint)
Gawełek Franciszek: Bibliografia ludoznawstwa polskiego. Kraków 1914. Nakł. AU. 25 cm, str. XLII, 328, opr. pł. Reprint WAiF. Warszawa 1977.
50,00 PLN
Kister Hanna:
Kister Hanna: "Pegazy na Kredytowej". Wspomnienia (Tow. Wyd. Rój)
Kister Hanna: "Pegazy na Kredytowej". Wspomnienia. Warszawa 1980. PIW. 21 cm, str. 198, ilusstr., opr. pł. z obw. Bibl. Syrenki. (podklejana obw.)
16,00 PLN
Sordylowa Barbara: Gabriel Korbut. Życie i dzieło.
Sordylowa Barbara: Gabriel Korbut. Życie i dzieło.
Sordylowa Barbara: Gabriel Korbut. Życie i dzieło. Wrocław 1978. Ossol. 20 cm, str. 199, (2), opr. ppł. Seria Książki o książce
18,00 PLN
Czerwiński Marcin: System książki
Czerwiński Marcin: System książki
Czerwiński Marcin: System książki. Warszawa 1976. WAiF. 20 cm, str. 162, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Berger-Mayerowa Janina: Nie znane Esteicherowi
Berger-Mayerowa Janina: Nie znane Esteicherowi "polonica" i "silesiaca" w starodrukach Biblioteki Śląskiej. Ser.1.
Berger-Mayerowa Janina: Nie znane Esteicherowi "polonica" i "silesiaca" w starodrukach Biblioteki Śląskiej. Ser.1. Katowice 1961. Śląski Inst. Nauk. 21 cm, str. 72, opr. karton. (lekko uszkodz. grzbiet)
30,00 PLN
Kieleckie studia bibliologiczne. T.4. Pod red. G. Gulińskiej i U. Jakubowskiej.
Kieleckie studia bibliologiczne. T.4. Pod red. G. Gulińskiej i U. Jakubowskiej.
Kieleckie studia bibliologiczne. T.4. Pod red. G. Gulińskiej i U. Jakubowskiej. Kielce 1998. Inst. Bibl. i Dziennik. WSP im. Kochanowskiego. 24 cm, str. 261, (1), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 7 / 1997.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 7 / 1997.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 7 / 1997. Łódź 1997. Wyd. Uniw. Łódzkiego. 24 cm, str. 157, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 8 / 1998.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 8 / 1998.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 8 / 1998. Łódź 1998. Wyd. Uniw. Łódzkiego. 24 cm, str. 115, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10000.Cz. 2: 9501-9800. Oprac. J. Grzybowska, przy współudziale E. Malickiej.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10000.Cz. 2: 9501-9800. Oprac. J. Grzybowska, przy współudziale E. Malickiej.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10000.Cz. 2: 9501-9800. Oprac. J. Grzybowska, przy współudziale E. Malickiej. Kraków 1982. Nakł. UJ. 25 cm, str. (4), 325-602, opr. karton. (okł. przybrudzona, egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 3: 7801-8000.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 3: 7801-8000.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 3: 7801-8000. Oprac. A. Jałbrzykowska, przy współudziale J. Tyszkowej i J. Zatheya. Kraków 1967. Nakł. UJ. 25 cm, str. 233, opr. karton. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 2: 7500-7800.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 2: 7500-7800.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 2: 7500-7800. Oprac. A. Jałbrzykowska, przy współudziale Z. Łagodowej i J. Zatheya. Kraków 1966. Nakł. UJ. 25 cm, str. 237, opr. karton. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie. T.1. cz.1-2. Oprac. T. Komender.
Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie. T.1. cz.1-2. Oprac. T. Komender.
Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie. T.1. cz.1-2. Oprac. T. Komender. Warszawa 1994. Wyd. UW. 24 cm, str. 208; 534, opr. karton.
50,00 PLN
Hombek Danuta: Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794. Studium bibliologiczne.
Hombek Danuta: Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794. Studium bibliologiczne.
Hombek Danuta: Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794. Studium bibliologiczne. Kielce 1997. WSP. 21 cm, str. 334, opr. karton.
30,00 PLN
Stępień Stanisław: Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny.
Stępień Stanisław: Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny.
Stępień Stanisław: Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny. Warszawa 1984. Wyd. Prasa ZSL. 20 cm, str. 361, ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Wstęp i oprac. J. Brzeski, A. Roliński. Kraków 2001. B.J. Fund. Centrum Dokum. Czynu Niepodległościowego. 24 cm, str. 469, (1), opr. karton.
40,00 PLN
Katalog Instytutu Wydawniczego
Katalog Instytutu Wydawniczego "Biblioteka Polska" Spółka Akcyjna. (1939)
Katalog Instytutu Wydawniczego "Biblioteka Polska" Spółka Akcyjna. Warszawa 1939. Zakł. Graf. Bibl. Pol. 17 cm, str str. 61, opr. karton. (pieczątki księg., przypiski ołówkiem)
30,00 PLN
Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. (Śląski Korbut, t. 2.)
Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. (Śląski Korbut, t. 2.)
Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. Pr. zb. pod kier. Jan Zaremba. Wrocław 1980. Ossolineum. 24 cm, str. 266, opr. pł. z obw. (obw. lekko przytarta, kilka drobnych dopisków na marginesie) Śląski Korbut, t. 2
30,00 PLN
Okołów Czesław: Bibliografia Białowieska 1973-1980.
Okołów Czesław: Bibliografia Białowieska 1973-1980.
Okołów Czesław: Bibliografia Białowieska 1973-1980. Warszawa 1983. Min. Leśnictwa i Przem. Drzewnego. 20 cm, str. 190, opr. karton.
20,00 PLN
Franz Wiktor: Książek powijanie. Philobiblońska suita.
Franz Wiktor: Książek powijanie. Philobiblońska suita.
Franz Wiktor: Książek powijanie. Philobiblońska suita. Kraków 1978. WL. 20 cm, str. 376, (2), ilustr., tabl., opr. karton z obw.
18,00 PLN
Trzynadlowski Jan: Edycje pomnikowe wydawnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.
Trzynadlowski Jan: Edycje pomnikowe wydawnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.
Trzynadlowski Jan: Edycje pomnikowe wydawnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Wyd. 2 uzup. Wrocław 1992. Ossol. 20 cm, str. 113, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Jastrzębski Marek: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13.XII.1981 -31.XII.1988.
Jastrzębski Marek: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13.XII.1981 -31.XII.1988.
Jastrzębski Marek: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13.XII.1981 -31.XII.1988. Warszawa 1994. Bibl. Narod. 24 cm, str. 488, opr. karton. (załamany róg opr.)
45,00 PLN
Jachowski Jan: Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy.
Jachowski Jan: Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy.
Jachowski Jan: Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy. Odczyt wygł. 9.III.1959 r. w Tow. Mił. m. Poznania w ramach cyklu wykładów o Poznaniu (cykl drugi). Poznań 1959. Tow. Mił. M. Poznania. 20 cm, str. 128, opr. karton.
15,00 PLN
Rudecka Barbara: Bibliografia. Cz.1. Metodyka.
Rudecka Barbara: Bibliografia. Cz.1. Metodyka.
Rudecka Barbara: Bibliografia. Cz.1. Metodyka. Warszawa 1972. PWSZ. 21 cm, str. 339, (1), opr. tw.
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180