Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Książki o książce, bibliografie

Karpiński J.J., Okołów Cz.: Bibliografia Białowieska.
Karpiński J.J., Okołów Cz.: Bibliografia Białowieska.
Karpiński J.J., Okołów Cz.: Bibliografia Białowieska. Warszawa 1969. Min. Leśnictwa i Przem. Drzewnego. 20 cm, str. 206, opr. karton.
20,00 PLN
Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (do września 1939 r.)
Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (do września 1939 r.)
Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (do września 1939 r.) Oprac. B. Nałęcz i L. Pawlaczyk. Pod red. nauk. E. Stańczaka. Warszawa 1983. Wyd. UW. 24 cm, str. 215, opr. karton.
20,00 PLN
Jankowerny Wojciech, Okopień Jan: Zawsze pod kopułą. 150 lat Ossolineum.
Jankowerny Wojciech, Okopień Jan: Zawsze pod kopułą. 150 lat Ossolineum.
Jankowerny Wojciech, Okopień Jan: Zawsze pod kopułą. 150 lat Ossolineum. Warszawa 1970. PZWS. 21 cm, str. 233, (1), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Bibliotekarze w służbie książki.
Bibliotekarze w służbie książki.
Bibliotekarze w służbie ksiązki. Olsztyn 1988. Wyd. WSP w Olsztynie. 24 cm, str. 107, oprawa karton. Studia i Materiały - 2. Bibliotekoznawstwo
20,00 PLN
Zaranie Śląskie. R.1: 1907-1908 - R.29:1966. Bibliografia zawartości. Oprac. D. Meyza.
Zaranie Śląskie. R.1: 1907-1908 - R.29:1966. Bibliografia zawartości. Oprac. D. Meyza.
Zaranie Śląskie. R.1: 1907-1908 - R.29:1966. Bibliografia zawartości. Oprac. D. Meyza. (b.m.w., 1967). 24 cm, str. [2], 333-427, [1], opr. karton.
18,00 PLN
Pazyra Stanisław: Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny.
Pazyra Stanisław: Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny.
Pazyra Stanisław: Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej. Warszawa 1970. PIW. 20 cm, str. 452, ilustr. opr. oryg. pł. z obw.
20,00 PLN
Rola bibliotek w rozwoju demokracji. (Praca zb.)
Rola bibliotek w rozwoju demokracji. (Praca zb.)
Rola bibliotek w rozwoju demokracji. Praca zb. pod red. M. Kocójowej oraz G. S. Bobinskiego. Kraków 1995. Nakl. U.J. 24 cm, str. 182, opr. karton. Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zesz. 2 [4].
16,00 PLN
Knigovedeniye - enciklopedicheskij slovar. (Księgoznawstwo - słownik encyklopedyczny)
Knigovedeniye - enciklopedicheskij slovar. (Księgoznawstwo - słownik encyklopedyczny)
Knigovedeniye - enciklopedicheskij slovar. (Księgoznawstwo - słownik encyklopedyczny) . Moskwa 1982. Izd. "Sowietskaja Encyklopedia" 27 cm, str. 661, (3), ilustr.,opr. pł. (w jęz. ros.)
35,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 5: 1971-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 5: 1971-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 5: 1971-1975. Warszawa 1981. Wyd. U.W. 28 cm, str. 101, opr. karton.
30,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 4: 1967-1970 i suplement do części 1-3.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 4: 1967-1970 i suplement do części 1-3.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 4: 1967-1970 i suplement do części 1-3. Warszawa - Białowieża 1972. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W. 28 cm, k. 74; 21, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 28
35,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 3: 1964-1966.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 3: 1964-1966.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 3: 1964-1966. Warszawa - Białowieża 1967. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W. 28 cm, k. 48, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 19
30,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela, Faliński Janusz: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 2: 1959-1963.
Matuszkiewicz Aniela, Faliński Janusz: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 2: 1959-1963.
Matuszkiewicz Aniela, Faliński Janusz: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 2: 1959-1963. Warszawa - Białowieża 1964. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W. 28 cm, k. 57, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 5
30,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.2: 1964-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.2: 1964-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.2: 1964-1975. Warszawa 1984. Wyd. U.W. 28 cm, str. 33, opr. karton.
25,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.1: Do roku 1963.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.1: Do roku 1963.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.1: Do roku 1963. Warszawa - Białowieża 1964. Wyd. U.W. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW. 28 cm, k. 15, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 3
20,00 PLN
Katalog dokumentów, listów oraz pieczęci królów i królowych polskich przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.
Katalog dokumentów, listów oraz pieczęci królów i królowych polskich przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.
Katalog dokumentów, listów oraz pieczęci królów i królowych polskich przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Oprac. M. Chmielewska. Wrocław 1991. Uniw. Wroc.24 cm, str. 73, opr. karton.
16,00 PLN
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Z różnych epok.
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Z różnych epok.
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Z różnych epok. Praca zb. Warszawa 1992. WUW. 23 cm, str. 215, opr. kart. Wydanie niskonakładowe 300 egz.
40,00 PLN
Sukertowa - Biedrawina Emilia: Bibliografia Mazur i Warmii w okresie lat 1956-1960.
Sukertowa - Biedrawina Emilia: Bibliografia Mazur i Warmii w okresie lat 1956-1960.
Sukertowa - Biedrawina Emilia: Bibliografia Mazur i Warmii w okresie lat 1956-1960. Olsztyn 1964. Odb. z "Komun. Mazursko - Warmińskich". 24 cm, str. 203, opr. karton.
18,00 PLN
Żuchowski Józef: O wynalezieniu papieru i druku.
Żuchowski Józef: O wynalezieniu papieru i druku.
Żuchowski Józef: O wynalezieniu papieru i druku. Wydał i wstępem poprzedził Cz. Erber. Kielce 1988. TPK. 25 cm, str. 18, opr. kart. Wydano 444 ręcznie numerowane egzemplarze, ten ma nr 209.
20,00 PLN
Löw Ryszard: Pod znakiem starych foliantów.
Löw Ryszard: Pod znakiem starych foliantów.
Löw Ryszard: Pod znakiem starych foliantów. Cztery szkice o sprawach żydowskich i książkowych. Kraków 1993. Universitas. 20 cm, str. 80, (1), opr. kart.
18,00 PLN
Szwejkowska Helena: Wybrane zagadnienia z dziejów książki  XIX i XX wieku.
Szwejkowska Helena: Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX i XX wieku.
Szwejkowska Helena: Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX i XX wieku. (Skrypt dla studentów bibliotekoznawstwa) Wrocław - Warszawa 1981. PWN. 24 cm, str. 154, (1), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Bibliografia historii kultury ludowej Karpat. (cz.2. i 3.)
Bibliografia historii kultury ludowej Karpat. (cz.2. i 3.)
Bibliografia historii kultury ludowej Karpat. Część II- Materiały do bibliografii węgierskiej. część III- Materiały do bibliografii jugosłowiańskiej. Oprac. zb. Wrocław 1967. Ossol. 30 cm, str. 80, (druk dwuszpaltowy), opr. kart.
18,00 PLN
Współczesny ekslibris fiński. (katalog)
Współczesny ekslibris fiński. (katalog)
Współczesny ekslibris fiński. Wystawę przygot. i katalog oprac. J. Kotłowski. Toruń 1993. UMK. 25 cm, str. 43, (2), k. ilustr. 11, opr. karton.
16,00 PLN
Reiss Józef: Książki o muzyce w Bibliotece Jagiellońskiej. Część trzecia: od wieku XVI do wieku XVIII. (1938)
Reiss Józef: Książki o muzyce w Bibliotece Jagiellońskiej. Część trzecia: od wieku XVI do wieku XVIII. (1938)
Reiss Józef: Książki o muzyce w Bibliotece Jagiellońskiej. Część trzecia: od wieku XVI do wieku XVIII. Kraków 1938. Bibl. Jagiell. 30 cm, str. 29, ilustr. opr. oryg. kart. (kruchy papier opr.)
30,00 PLN
Reiss Józef: Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibliotece Jagiellońskiej. Część druga. (1934)
Reiss Józef: Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibliotece Jagiellońskiej. Część druga. (1934)
Reiss Józef: Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibliotece Jagiellońskiej. Część druga. Kraków 1934. Bibl. Jagiell. 30 cm, str. 32, ilustr. opr. oryg. kart. (drobne ubytki w opr. - kruchy papier)
30,00 PLN
Kocowski Bronisław: Śląskie studia inkunabulistyczne.
Kocowski Bronisław: Śląskie studia inkunabulistyczne.
Kocowski Bronisław: Śląskie studia inkunabulistyczne. Wrocław 1953. Bibl. Uniw. 25 cm, str. 27, opr. kart. (okł. podniszczona - z ubytkami)
10,00 PLN
Kazimierz Wyka, charakterystyki, wspomnienia, bibliografia.
Kazimierz Wyka, charakterystyki, wspomnienia, bibliografia.
Kazimierz Wyka, charakterystyki, wspomnienia, bibliografia. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza i A. Fiuta. Kraków 1978. WL. 24 cm, str. 583, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Witkiewicz Kazimierz: Bibliografia druków Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie 1868-1928. (1929)
Witkiewicz Kazimierz: Bibliografia druków Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie 1868-1928. (1929)
Witkiewicz Kazimierz: Bibliografia druków Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie 1868-1928. Kraków 1929. Wydano z zasiłku Min. W.R.IO.P. 22 cm, str. 78, opr. pł. (rdzawe plamki)
80,00 PLN
Vrtel Radomir: Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej.
Vrtel Radomir: Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej.
Vrtel Radomir: Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1908 i 1909. Poznań 1933. Druk. Uniw. Poz. 24 cm, str. 188, opr. kart.
20,00 PLN
Mortkowicz Olczakowa Hanna: Pod znakiem kłoska.
Mortkowicz Olczakowa Hanna: Pod znakiem kłoska.
Mortkowicz Olczakowa Hanna: Pod znakiem kłoska. Warszawa 1962. PIW. 20 cm, str. 462, ilustr. opr. pł. obw. Biblioteka Syrenki. Opowieść o Wydawnictwie J. Mortkowicza.
25,00 PLN
Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831 - 1870. Bibliografia. Oprac. Barbara Zakrzewska - Nikiporczyk.
Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831 - 1870. Bibliografia. Oprac. Barbara Zakrzewska - Nikiporczyk.
Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831 - 1870. Bibliografia. Oprac. Barbara Zakrzewska - Nikiporczyk. Poznań 1989. Wyd. UAM. 24 cm, str. 272, opr. karton
20,00 PLN
Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich.
Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich.
Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na podstawie materiałów K. Piekarskiego oprac. A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław 1956. Ossol. 24 cm, str. 136, ilustr. opr. pł.
25,00 PLN
Katalog wydawnictw Akademii Umiejętności w Krakowie. (1910)
Katalog wydawnictw Akademii Umiejętności w Krakowie. (1910)
Katalog wydawnictw Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków 1910. Nakł. AU. 23 cm, str. 252, opr. kart. (okładka podniszczona, uzup. )
25,00 PLN
Katalog informacyjny książek dla dzieci, młodzieży, ludu, sfer szerszych, wychowawców, rodziców. (1918)
Katalog informacyjny książek dla dzieci, młodzieży, ludu, sfer szerszych, wychowawców, rodziców. (1918)
Katalog informacyjny książek dla dzieci, młodzieży, ludu, sfer szerszych, wychowawców, rodziców. Opracowany Sekcję biblioteczną Tow. Im. P. Skargi Koła krak. Kraków 1918. Tow. im. P. Skargi. 20 cm, str. 256, opr. tw. wsp. (nieaktualne pieczątki)
40,00 PLN
Czytelnia Naukowa i Beletrystyczna w Krakowie, ul. św. Jana 8. Katalog (1929)
Czytelnia Naukowa i Beletrystyczna w Krakowie, ul. św. Jana 8. Katalog (1929)
Czytelnia Naukowa i Beletrystyczna w Krakowie, ul. św. Jana 8. Katalog II. Kraków 1929. Nakł. Czytelni. 23 cm, str. 203, opr. kart.
20,00 PLN
Katalog dzieł nakładowych i komisowych. (1926)
Katalog dzieł nakładowych i komisowych. (1926)
Katalog dzieł nakładowych i komisowych księgarni Zakłady Narodowego im. Ossolińskich. Warszawa-Lwów 1926. Ossol. 16 cm, str. 52, opr. kart.
12,00 PLN
Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bibliotece PAU. (1930)
Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bibliotece PAU. (1930)
Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności. I czasopisma i wydawnictwa ciągłe bieżące. Kraków 1930. Nakł. PAU. 25 cm, str. 81, opr. kart.
20,00 PLN
Katalog wystawy regionalnej ku czci Jana Kochanowskiego. (1930)
Katalog wystawy regionalnej ku czci Jana Kochanowskiego. (1930)
Katalog wystawy regionalnej ku czci Jana Kochanowskiego. Oprac. L. Dobrzyńska-Rybicka i B. Szulc Golska. Poznań 1930. Zw. Bibl. Pol. 24 cm, str. 34, opr. kart. Egzemplarz z odręczną dedykacją współautorki Katalogu (L. Bobrzyńskiej-Rybickiej).
30,00 PLN
Inwentarz inkunabułów bibliotek polskich. (1925)
Inwentarz inkunabułów bibliotek polskich. (1925)
Inwentarz inkunabułów bibliotek polskich. Seria pierwsza, zebrana przez K. Piekarskiego. Kraków 1925. Druk W. L. Anczyca. 26 cm, str. 42, opr. oryg. kart.
25,00 PLN
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10 000. Indeks.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10 000. Indeks.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10 000. Indeks. Oprac. J. Grzybowska. Kraków 1987. Nakł. UJ. 25 cm, str. 112, opr. oryg. kart.
15,00 PLN
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10 000. Cz. 3: 9801-10000.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10 000. Cz. 3: 9801-10000.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10 000.Cz. 3: 9801-10000. Oprac. J. Grzybowska. Kraków 1986. Nakł. UJ. 25 cm, str. (4), 609-727,(1), opr. karton. (egz. nie rozcięty)
16,00 PLN
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10 000. Cz.1.: 9001-9500.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10 000. Cz.1.: 9001-9500.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10 000. Cz.1.: 9001-9500Oprac. J. Grzybowska. Kraków 1977. Nakł. UJ. 25 cm, str. 318 (1), opr. karton (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 15.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 15.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 15. Literatura Pozytywizmu i Młodej polski. Hasła osobowe m-ś. Oprac. zb. pod red. Z. Szweykowskiego. Warszawa 1977. PIW. 24 cm, str. 690, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 7.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 7.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 7. Romantyzm. Hasła ogólne i rzeczowe, hasła osobowe a-j. Oprac. zb. Warszawa 1968. PIW, 24 cm, str. 524, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 6/2.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 6/2.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 6/2. Oświecenie, uzupełnienia i indeksy. Oprac. zb. pod red. E. Aleksandrowskiej. Warszawa 1972. PIW. 24 cm, str. 703, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 6/1.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 6/1.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 6/1. Oświecenie, hasła osobowe p-ż, addenda a-o. Oprac. zb. pod red. E. Aleksandrowskiej. Warszawa 1970. PIW. 24 cm, str. 647, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 5.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 5.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 5. Oświecenie, hasła osobowe i-o. Oprac. zb. pod red. E. Aleksandrowskiej. Warszawa 1967. PIW. 24 cm, str. 486, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Część IV vol. 1.
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Część IV vol. 1.
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Część IV wol. 1. Oprac. zb. pod red. W. Chojnackiego. Wrocław 1982. Ossol. 24 cm, str. XXXIX, 476, opr. pł. obw.
30,00 PLN
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 4.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 4.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 4. Oświecenie, hasła osobowe a-h. Oprac. zb. pod red. E. Aleksandrowskiej. Warszawa 1966. PIW. 24 cm, str. 547, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 3.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 3.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Tom 3. Piśmiennictwo staropolskie, hasła osobowe n-ż. Oprac. zb. pod red. R. Pollaka. Warszawa 1965. PIW. 24 cm, str. 581, opr. pł. obw.
20,00 PLN
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Część III vol. 4
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Część III vol. 4
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Część III wol. 4, skorowidze. Oprac. zb. pod red. W. Chojnackiego. Wrocław 1979. Ossol. 24 cm, str. VI, str. 319, opr. pł.
25,00 PLN
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Część III. (vol. 1.-2.)
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Część III. (vol. 1.-2.)
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II: 1832-1864. Część III wol. 1. Oprac. zb. pod red. W. Chojnackiego. Wrocław 1974. Ossol. 24 cm, str. XXXVI, 519, opr. pł. Bibliografia historii Polski XIX wieku. II: 1832-1864. Część III wol. 2. Oprac. zb. pod red. W. Chojnackiego. Wrocław 1976. Ossol. 24 cm, str.XXXVIII, 517, opr. pł.
45,00 PLN
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Cz. I.
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Cz. I.
Bibliografia historii Polski XIX wieku. II 1832-1864. Część I. Oprac. zb. pod red. W. Chojnackiego. Wrocław 1968. Ossol. 24 cm, str. XXIII, 460, (1), opr. pł.
25,00 PLN
Chłosta Jan: Seweryn Pieniężny 1890-1940. Redaktor i wydawca spod znaku Rodła.
Chłosta Jan: Seweryn Pieniężny 1890-1940. Redaktor i wydawca spod znaku Rodła.
Chłosta Jan: Seweryn Pieniężny 1890-1940. Redaktor i wydawca spod znaku Rodła. Olsztyn 1980. Wyd. Pojezierze. 21 cm, str. 171, ilustr., tabl., opr. pł. z obw.
15,00 PLN
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772 -1918, cz. 3: Oprac. z lat 1991 -2008.
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772 -1918, cz. 3: Oprac. z lat 1991 -2008.
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772?1918, cz. 3: Opracowania z lat 1991?2008. Pod red. A. Meissnera i K. Szmyda. Rzeszów 2012. Uniw. Rzeszowski. 24 cm, str. 210, opr. karton. lak.
16,00 PLN
Katalog nr 17. - Antykwaryat Polski w Warszawie Hieronima Wildera i S-ki. Bibliotheca historico-polonica.
Katalog nr 17. - Antykwaryat Polski w Warszawie Hieronima Wildera i S-ki. Bibliotheca historico-polonica.
Antykwaryat Polski w Warszawie Hieronima Wildera i S-ki. Katalog No 17. Bibliotheca historico-polonica. (Warszawa 1913) 22cm, str. 122, opr. tw.
45,00 PLN
 Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Oprac. Fedorko Stefania
Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Oprac. Fedorko Stefania
Fedorko Stefania: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Bibliografia 1946-1958. Lublin 1959. UMCS. 25 cm, str. XXX, 127, opr. pł.
15,00 PLN
Archiwum Fototechniki. Bibliografia specjalna 1947-1997
Archiwum Fototechniki. Bibliografia specjalna 1947-1997
Archiwum Fototechniki. Bibliografia specjalna 1947-1997. Pod red. P. Nowaka. Wrocław 1998. Of. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. 24 cm, str. 473, ilustr., opr. karton. (pryw. dedykacja)
40,00 PLN
W świecie książek, 1: Krajoznawstwo, turystyka. (1938)
W świecie książek, 1: Krajoznawstwo, turystyka. (1938)
Krajoznawstwo, turystyka. W świecie książek. Katalogi księgarskie pod red. T. Zapióra. Kraków (1938). Koło Krak. Zw. Księgarzy Pol. Gebethner i Wolff. 17 cm, str. 87, (1), broszura.
25,00 PLN
Bibliografie praci ceskoslovenskych botaniku o uzemi Karpatskem za leta 1918-1930
Bibliografie praci ceskoslovenskych botaniku o uzemi Karpatskem za leta 1918-1930
Bibliografie praci ceskoslovenskych botaniku o uzemi Karpatskem za leta 1918-1930, sestavil dr. Jos. Dostal. Praha 1931. Nakl. vlastim. 24 cm, str. 35, opr. karton. (egz. nie rozcięty)
30,00 PLN
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2.
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2.
Jakubski Antoni: Bibliografia fauny polskiej do roku 1880. Tom 1-2. Kraków 1927 1928. PAU. 24 cm, str. XXIII, 470; 384, opr. kart. Prace monograficzne Komisji Fizjograficznej tom 3 i 4.
80,00 PLN
Pokaż:
60 120 180