Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Książki o książce, bibliografie

Berger-Mayerowa Janina: Nie znane Esteicherowi
Berger-Mayerowa Janina: Nie znane Esteicherowi "polonica" i "silesiaca" w starodrukach Biblioteki Śląskiej. Ser.1.
Berger-Mayerowa Janina: Nie znane Esteicherowi "polonica" i "silesiaca" w starodrukach Biblioteki Śląskiej. Ser.1. Katowice 1961. Śląski Inst. Nauk. 21 cm, str. 72, opr. karton. (lekko uszkodz. grzbiet)
30,00 PLN
Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku.
Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku.
Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Red. K. Lepszy. Wrocław (1953). Ossol. 26 cm, str. IX, 65, (1), broszura. (egz. nie rozcięty)
30,00 PLN
Kieleckie studia bibliologiczne. T.4. Pod red. G. Gulińskiej i U. Jakubowskiej.
Kieleckie studia bibliologiczne. T.4. Pod red. G. Gulińskiej i U. Jakubowskiej.
Kieleckie studia bibliologiczne. T.4. Pod red. G. Gulińskiej i U. Jakubowskiej. Kielce 1998. Inst. Bibl. i Dziennik. WSP im. Kochanowskiego. 24 cm, str. 261, (1), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 7 / 1997.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 7 / 1997.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 7 / 1997. Łódź 1997. Wyd. Uniw. Łódzkiego. 24 cm, str. 157, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 8 / 1998.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 8 / 1998.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum nr 8 / 1998. Łódź 1998. Wyd. Uniw. Łódzkiego. 24 cm, str. 115, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10000.Cz. 2: 9501-9800. Oprac. J. Grzybowska, przy współudziale E. Malickiej.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10000.Cz. 2: 9501-9800. Oprac. J. Grzybowska, przy współudziale E. Malickiej.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 9001-10000.Cz. 2: 9501-9800. Oprac. J. Grzybowska, przy współudziale E. Malickiej. Kraków 1982. Nakł. UJ. 25 cm, str. (4), 325-602, opr. karton. (okł. przybrudzona, egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 3: 7801-8000.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 3: 7801-8000.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 3: 7801-8000. Oprac. A. Jałbrzykowska, przy współudziale J. Tyszkowej i J. Zatheya. Kraków 1967. Nakł. UJ. 25 cm, str. 233, opr. karton. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 2: 7500-7800.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 2: 7500-7800.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 7001-8000.Cz. 2: 7500-7800. Oprac. A. Jałbrzykowska, przy współudziale Z. Łagodowej i J. Zatheya. Kraków 1966. Nakł. UJ. 25 cm, str. 237, opr. karton. (egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie. T.1. cz.1-2. Oprac. T. Komender.
Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie. T.1. cz.1-2. Oprac. T. Komender.
Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie. T.1. cz.1-2. Oprac. T. Komender. Warszawa 1994. Wyd. UW. 24 cm, str. 208; 534, opr. karton.
50,00 PLN
Hombek Danuta: Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794. Studium bibliologiczne.
Hombek Danuta: Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794. Studium bibliologiczne.
Hombek Danuta: Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794. Studium bibliologiczne. Kielce 1997. WSP. 21 cm, str. 334, opr. karton.
30,00 PLN
Stępień Stanisław: Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny.
Stępień Stanisław: Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny.
Stępień Stanisław: Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny. Warszawa 1984. Wyd. Prasa ZSL. 20 cm, str. 361, ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Wstęp i oprac. J. Brzeski, A. Roliński. Kraków 2001. B.J. Fund. Centrum Dokum. Czynu Niepodległościowego. 24 cm, str. 469, (1), opr. karton.
40,00 PLN
Katalog Instytutu Wydawniczego
Katalog Instytutu Wydawniczego "Biblioteka Polska" Spółka Akcyjna. (1939)
Katalog Instytutu Wydawniczego "Biblioteka Polska" Spółka Akcyjna. Warszawa 1939. Zakł. Graf. Bibl. Pol. 17 cm, str str. 61, opr. karton. (pieczątki księg., przypiski ołówkiem)
30,00 PLN
Marszalska Jolanta M. (oprac.): Katalog inkunabułów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Marszalska Jolanta M. (oprac.): Katalog inkunabułów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Marszalska Jolanta M. (oprac.): Katalog inkunabułów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tarnów 1997. W.S.D. 24 cm, str. 154, ilustr., opr. karton. z obw
25,00 PLN
Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. (Śląski Korbut, t. 2.)
Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. (Śląski Korbut, t. 2.)
Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. Pr. zb. pod kier. Jan Zaremba. Wrocław 1980. Ossolineum. 24 cm, str. 266, opr. pł. z obw. (obw. lekko przytarta, kilka drobnych dopisków na marginesie) Śląski Korbut, t. 2
30,00 PLN
Okołów Czesław: Bibliografia Białowieska 1973-1980.
Okołów Czesław: Bibliografia Białowieska 1973-1980.
Okołów Czesław: Bibliografia Białowieska 1973-1980. Warszawa 1983. Min. Leśnictwa i Przem. Drzewnego. 20 cm, str. 190, opr. karton.
20,00 PLN
Franz Wiktor: Książek powijanie. Philobiblońska suita.
Franz Wiktor: Książek powijanie. Philobiblońska suita.
Franz Wiktor: Książek powijanie. Philobiblońska suita. Kraków 1978. WL. 20 cm, str. 376, (2), ilustr., tabl., opr. karton z obw.
18,00 PLN
Trzynadlowski Jan: Edycje pomnikowe wydawnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.
Trzynadlowski Jan: Edycje pomnikowe wydawnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.
Trzynadlowski Jan: Edycje pomnikowe wydawnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Wyd. 2 uzup. Wrocław 1992. Ossol. 20 cm, str. 113, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Pilarczyk Krzysztof: Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczpospolitej. Z dziejów przekazu religijnego w judaizmie.
Pilarczyk Krzysztof: Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczpospolitej. Z dziejów przekazu religijnego w judaizmie.
Pilarczyk Krzysztof: Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczpospolitej. Z dziejów przekazu religijnego w judaizmie. Kraków 1998. Nakł. PAU. 25 cm, str. 309, opr. tw. (delikatna woń stęchlizny)
40,00 PLN
Jastrzębski Marek: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13.XII.1981 -31.XII.1988.
Jastrzębski Marek: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13.XII.1981 -31.XII.1988.
Jastrzębski Marek: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13.XII.1981 -31.XII.1988. Warszawa 1994. Bibl. Narod. 24 cm, str. 488, opr. karton. (załamany róg opr.)
45,00 PLN
Jachowski Jan: Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy.
Jachowski Jan: Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy.
Jachowski Jan: Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy. Odczyt wygł. 9.III.1959 r. w Tow. Mił. m. Poznania w ramach cyklu wykładów o Poznaniu (cykl drugi). Poznań 1959. Tow. Mił. M. Poznania. 20 cm, str. 128, opr. karton.
15,00 PLN
Rudecka Barbara: Bibliografia. Cz.1. Metodyka.
Rudecka Barbara: Bibliografia. Cz.1. Metodyka.
Rudecka Barbara: Bibliografia. Cz.1. Metodyka. Warszawa 1972. PWSZ. 21 cm, str. 339, (1), opr. tw.
16,00 PLN
Kaczorowski Wojciech: Polskie druki bibliofilskie. Broszury i druki ulotne.
Kaczorowski Wojciech: Polskie druki bibliofilskie. Broszury i druki ulotne.
Kaczorowski Wojciech: Polskie druki bibliofilskie. Broszury i druki ulotne. Wrocław 1996. Muz. Narod. 28 cm, str. 86, (6), ilustr., opr. karton. Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
25,00 PLN
Karpiński J.J., Okołów Cz.: Bibliografia Białowieska.
Karpiński J.J., Okołów Cz.: Bibliografia Białowieska.
Karpiński J.J., Okołów Cz.: Bibliografia Białowieska. Warszawa 1969. Min. Leśnictwa i Przem. Drzewnego. 20 cm, str. 206, opr. karton.
20,00 PLN
Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (do września 1939 r.)
Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (do września 1939 r.)
Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (do września 1939 r.) Oprac. B. Nałęcz i L. Pawlaczyk. Pod red. nauk. E. Stańczaka. Warszawa 1983. Wyd. UW. 24 cm, str. 215, opr. karton.
20,00 PLN
Jankowerny Wojciech, Okopień Jan: Zawsze pod kopułą. 150 lat Ossolineum.
Jankowerny Wojciech, Okopień Jan: Zawsze pod kopułą. 150 lat Ossolineum.
Jankowerny Wojciech, Okopień Jan: Zawsze pod kopułą. 150 lat Ossolineum. Warszawa 1970. PZWS. 21 cm, str. 233, (1), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Bibliotekarze w służbie książki.
Bibliotekarze w służbie książki.
Bibliotekarze w służbie ksiązki. Olsztyn 1988. Wyd. WSP w Olsztynie. 24 cm, str. 107, oprawa karton. Studia i Materiały - 2. Bibliotekoznawstwo
20,00 PLN
Zaranie Śląskie. R.1: 1907-1908 - R.29:1966. Bibliografia zawartości. Oprac. D. Meyza.
Zaranie Śląskie. R.1: 1907-1908 - R.29:1966. Bibliografia zawartości. Oprac. D. Meyza.
Zaranie Śląskie. R.1: 1907-1908 - R.29:1966. Bibliografia zawartości. Oprac. D. Meyza. (b.m.w., 1967). 24 cm, str. [2], 333-427, [1], opr. karton.
18,00 PLN
Pazyra Stanisław: Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny.
Pazyra Stanisław: Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny.
Pazyra Stanisław: Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej. Warszawa 1970. PIW. 20 cm, str. 452, ilustr. opr. oryg. pł. z obw.
20,00 PLN
Rola bibliotek w rozwoju demokracji. (Praca zb.)
Rola bibliotek w rozwoju demokracji. (Praca zb.)
Rola bibliotek w rozwoju demokracji. Praca zb. pod red. M. Kocójowej oraz G. S. Bobinskiego. Kraków 1995. Nakl. U.J. 24 cm, str. 182, opr. karton. Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zesz. 2 [4].
16,00 PLN
Knigovedeniye - enciklopedicheskij slovar. (Księgoznawstwo - słownik encyklopedyczny)
Knigovedeniye - enciklopedicheskij slovar. (Księgoznawstwo - słownik encyklopedyczny)
Knigovedeniye - enciklopedicheskij slovar. (Księgoznawstwo - słownik encyklopedyczny) . Moskwa 1982. Izd. "Sowietskaja Encyklopedia" 27 cm, str. 661, (3), ilustr.,opr. pł. (w jęz. ros.)
35,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 5: 1971-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 5: 1971-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 5: 1971-1975. Warszawa 1981. Wyd. U.W. 28 cm, str. 101, opr. karton.
30,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 4: 1967-1970 i suplement do części 1-3.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 4: 1967-1970 i suplement do części 1-3.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 4: 1967-1970 i suplement do części 1-3. Warszawa - Białowieża 1972. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W. 28 cm, k. 74; 21, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 28
35,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 3: 1964-1966.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 3: 1964-1966.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 3: 1964-1966. Warszawa - Białowieża 1967. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W. 28 cm, k. 48, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 19
30,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela, Faliński Janusz: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 2: 1959-1963.
Matuszkiewicz Aniela, Faliński Janusz: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 2: 1959-1963.
Matuszkiewicz Aniela, Faliński Janusz: Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Cz. 2: 1959-1963. Warszawa - Białowieża 1964. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W. 28 cm, k. 57, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 5
30,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.2: 1964-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.2: 1964-1975.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.2: 1964-1975. Warszawa 1984. Wyd. U.W. 28 cm, str. 33, opr. karton.
25,00 PLN
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.1: Do roku 1963.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.1: Do roku 1963.
Matuszkiewicz Aniela: Bibliografia polskich map fitosocjologicznych. Cz.1: Do roku 1963. Warszawa - Białowieża 1964. Wyd. U.W. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej UW. 28 cm, k. 15, opr. karton. Mat. Zakł. Fitosocjologii Stosowanej U.W., nr 3
20,00 PLN
Katalog dokumentów, listów oraz pieczęci królów i królowych polskich przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.
Katalog dokumentów, listów oraz pieczęci królów i królowych polskich przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.
Katalog dokumentów, listów oraz pieczęci królów i królowych polskich przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Oprac. M. Chmielewska. Wrocław 1991. Uniw. Wroc.24 cm, str. 73, opr. karton.
16,00 PLN
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Z różnych epok.
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Z różnych epok.
Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Z różnych epok. Praca zb. Warszawa 1992. WUW. 23 cm, str. 215, opr. kart. Wydanie niskonakładowe 300 egz.
40,00 PLN
Sukertowa - Biedrawina Emilia: Bibliografia Mazur i Warmii w okresie lat 1956-1960.
Sukertowa - Biedrawina Emilia: Bibliografia Mazur i Warmii w okresie lat 1956-1960.
Sukertowa - Biedrawina Emilia: Bibliografia Mazur i Warmii w okresie lat 1956-1960. Olsztyn 1964. Odb. z "Komun. Mazursko - Warmińskich". 24 cm, str. 203, opr. karton.
18,00 PLN
Żuchowski Józef: O wynalezieniu papieru i druku.
Żuchowski Józef: O wynalezieniu papieru i druku.
Żuchowski Józef: O wynalezieniu papieru i druku. Wydał i wstępem poprzedził Cz. Erber. Kielce 1988. TPK. 25 cm, str. 18, opr. kart. Wydano 444 ręcznie numerowane egzemplarze, ten ma nr 209.
20,00 PLN
Löw Ryszard: Pod znakiem starych foliantów.
Löw Ryszard: Pod znakiem starych foliantów.
Löw Ryszard: Pod znakiem starych foliantów. Cztery szkice o sprawach żydowskich i książkowych. Kraków 1993. Universitas. 20 cm, str. 80, (1), opr. kart.
18,00 PLN
Bibliografia historii kultury ludowej Karpat. (cz.2. i 3.)
Bibliografia historii kultury ludowej Karpat. (cz.2. i 3.)
Bibliografia historii kultury ludowej Karpat. Część II- Materiały do bibliografii węgierskiej. część III- Materiały do bibliografii jugosłowiańskiej. Oprac. zb. Wrocław 1967. Ossol. 30 cm, str. 80, (druk dwuszpaltowy), opr. kart.
18,00 PLN
Współczesny ekslibris fiński. (katalog)
Współczesny ekslibris fiński. (katalog)
Współczesny ekslibris fiński. Wystawę przygot. i katalog oprac. J. Kotłowski. Toruń 1993. UMK. 25 cm, str. 43, (2), k. ilustr. 11, opr. karton.
16,00 PLN
Reiss Józef: Książki o muzyce w Bibliotece Jagiellońskiej. Część trzecia: od wieku XVI do wieku XVIII. (1938)
Reiss Józef: Książki o muzyce w Bibliotece Jagiellońskiej. Część trzecia: od wieku XVI do wieku XVIII. (1938)
Reiss Józef: Książki o muzyce w Bibliotece Jagiellońskiej. Część trzecia: od wieku XVI do wieku XVIII. Kraków 1938. Bibl. Jagiell. 30 cm, str. 29, ilustr. opr. oryg. kart. (kruchy papier opr.)
30,00 PLN
Reiss Józef: Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibliotece Jagiellońskiej. Część druga. (1934)
Reiss Józef: Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibliotece Jagiellońskiej. Część druga. (1934)
Reiss Józef: Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibliotece Jagiellońskiej. Część druga. Kraków 1934. Bibl. Jagiell. 30 cm, str. 32, ilustr. opr. oryg. kart. (drobne ubytki w opr. - kruchy papier)
30,00 PLN
Kocowski Bronisław: Śląskie studia inkunabulistyczne.
Kocowski Bronisław: Śląskie studia inkunabulistyczne.
Kocowski Bronisław: Śląskie studia inkunabulistyczne. Wrocław 1953. Bibl. Uniw. 25 cm, str. 27, opr. kart. (okł. podniszczona - z ubytkami)
10,00 PLN
Kazimierz Wyka, charakterystyki, wspomnienia, bibliografia.
Kazimierz Wyka, charakterystyki, wspomnienia, bibliografia.
Kazimierz Wyka, charakterystyki, wspomnienia, bibliografia. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza i A. Fiuta. Kraków 1978. WL. 24 cm, str. 583, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Witkiewicz Kazimierz: Bibliografia druków Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie 1868-1928. (1929)
Witkiewicz Kazimierz: Bibliografia druków Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie 1868-1928. (1929)
Witkiewicz Kazimierz: Bibliografia druków Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie 1868-1928. Kraków 1929. Wydano z zasiłku Min. W.R.IO.P. 22 cm, str. 78, opr. pł. (rdzawe plamki)
80,00 PLN
Vrtel Radomir: Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej.
Vrtel Radomir: Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej.
Vrtel Radomir: Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1908 i 1909. Poznań 1933. Druk. Uniw. Poz. 24 cm, str. 188, opr. kart.
20,00 PLN
Mortkowicz Olczakowa Hanna: Pod znakiem kłoska.
Mortkowicz Olczakowa Hanna: Pod znakiem kłoska.
Mortkowicz Olczakowa Hanna: Pod znakiem kłoska. Warszawa 1962. PIW. 20 cm, str. 462, ilustr. opr. pł. obw. Biblioteka Syrenki. (lekko przytarty brzeg obwoluty) Opowieść o Wydawnictwie J. Mortkowicza.
25,00 PLN
Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831 - 1870. Bibliografia. Oprac. Barbara Zakrzewska - Nikiporczyk.
Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831 - 1870. Bibliografia. Oprac. Barbara Zakrzewska - Nikiporczyk.
Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831 - 1870. Bibliografia. Oprac. Barbara Zakrzewska - Nikiporczyk. Poznań 1989. Wyd. UAM. 24 cm, str. 272, opr. karton
20,00 PLN
Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich.
Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich.
Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na podstawie materiałów K. Piekarskiego oprac. A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław 1956. Ossol. 24 cm, str. 136, ilustr. opr. pł.
25,00 PLN
Katalog wydawnictw Akademii Umiejętności w Krakowie. (1910)
Katalog wydawnictw Akademii Umiejętności w Krakowie. (1910)
Katalog wydawnictw Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków 1910. Nakł. AU. 23 cm, str. 252, opr. kart. (okładka podniszczona, uzup. )
25,00 PLN
Katalog informacyjny książek dla dzieci, młodzieży, ludu, sfer szerszych, wychowawców, rodziców. (1918)
Katalog informacyjny książek dla dzieci, młodzieży, ludu, sfer szerszych, wychowawców, rodziców. (1918)
Katalog informacyjny książek dla dzieci, młodzieży, ludu, sfer szerszych, wychowawców, rodziców. Opracowany Sekcję biblioteczną Tow. Im. P. Skargi Koła krak. Kraków 1918. Tow. im. P. Skargi. 20 cm, str. 256, opr. tw. wsp. (nieaktualne pieczątki)
40,00 PLN
Czytelnia Naukowa i Beletrystyczna w Krakowie, ul. św. Jana 8. Katalog (1929)
Czytelnia Naukowa i Beletrystyczna w Krakowie, ul. św. Jana 8. Katalog (1929)
Czytelnia Naukowa i Beletrystyczna w Krakowie, ul. św. Jana 8. Katalog II. Kraków 1929. Nakł. Czytelni. 23 cm, str. 203, opr. kart.
20,00 PLN
Katalog dzieł nakładowych i komisowych. (1926)
Katalog dzieł nakładowych i komisowych. (1926)
Katalog dzieł nakładowych i komisowych księgarni Zakłady Narodowego im. Ossolińskich. Warszawa-Lwów 1926. Ossol. 16 cm, str. 52, opr. kart.
12,00 PLN
Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bibliotece PAU. (1930)
Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bibliotece PAU. (1930)
Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności. I czasopisma i wydawnictwa ciągłe bieżące. Kraków 1930. Nakł. PAU. 25 cm, str. 81, opr. kart.
20,00 PLN
Katalog wystawy regionalnej ku czci Jana Kochanowskiego. (1930)
Katalog wystawy regionalnej ku czci Jana Kochanowskiego. (1930)
Katalog wystawy regionalnej ku czci Jana Kochanowskiego. Oprac. L. Dobrzyńska-Rybicka i B. Szulc Golska. Poznań 1930. Zw. Bibl. Pol. 24 cm, str. 34, opr. kart. Egzemplarz z odręczną dedykacją współautorki Katalogu (L. Bobrzyńskiej-Rybickiej).
30,00 PLN
Inwentarz inkunabułów bibliotek polskich. (1925)
Inwentarz inkunabułów bibliotek polskich. (1925)
Inwentarz inkunabułów bibliotek polskich. Seria pierwsza, zebrana przez K. Piekarskiego. Kraków 1925. Druk W. L. Anczyca. 26 cm, str. 42, opr. oryg. kart.
25,00 PLN
Pokaż:
60 120 180