Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Językoznawstwo, słowniki, encyklopedie

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XII: Roż-Sów.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XII: Roż-Sów.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.XII: Roż-Sów. Opole 2005. Inst. Śląski. 26 cm, str. 160, opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska.T.XI: Poż-Roz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska.T.XI: Poż-Roz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.XI: Poż-Roz. Opole 2004. Inst. Śląski. 26 cm, str. 151, opr. karton. lak.
40,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.X.: Pato-Poz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.X.: Pato-Poz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.X.: Pato-Poz. Opole 2002. Inst. Śląski. 26 cm, str. 150, opr. karton. lak.
40,00 PLN
Angielsko - polski słownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej. T.1-2.
Angielsko - polski słownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej. T.1-2.
Wilk Ireneusz: Angielsko - polski słownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej. T.1-2. Wrocław 1980. Nakł. Politechniki Wrocławskiej. 22 cm, str. X, 481; IX, 319, opr. karton.
40,00 PLN
Słownik handlowy angielsko - polski.
Słownik handlowy angielsko - polski.
Słownik handlowy angielsko - polski. Oprac. Woytowicz-Neumann Monika, Kozierkiewicz Roman i Puławski Mieczysław. Warszawa 1991. PWE. 21 cm, str. 878, (63 000 terminów), opr. tw.
20,00 PLN
Słownik słowacko-polski. T.1. A-O.
Słownik słowacko-polski. T.1. A-O.
Słownik słowacko-polski. T.1. A-Ô. Oprac. zb. Kraków (1998). Universitas. 25 cm, str. 662, opr. tw. z obw.
17,00 PLN
Prakticka Mluvnice jazyka nemeckeho pro Cechy.
Prakticka Mluvnice jazyka nemeckeho pro Cechy.
Prakticka Mluvnice jazyka nemeckeho pro Cechy. Napsali Richard Jirik a Cenek Syrovy. Wien und Leipzig (b.r.). A. Hartleben?s Verlag. 17 cm, str. VIII, 183, (1), opr. oryg. pł. Bibliothek der Sprachenkunde.
25,00 PLN
Szober Stanisław: Słownik poprawnej polszczyzny.
Szober Stanisław: Słownik poprawnej polszczyzny.
Szober Stanisław: Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948. Wyd. S. Arcta. 24 cm, str, 662, opr. ppł.
25,00 PLN
Przemoc w języku mediów.
Przemoc w języku mediów.
Przemoc w języku mediów ? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych. Oprac. zb. Lublin 2004. UMCS. 24 cm, str. 234, opr. kart.
20,00 PLN
Ukraina. Między językiem a kulturą.
Ukraina. Między językiem a kulturą.
Ukraina. Między językiem a kulturą. Oprac. zb. Kraków 2003. Universitas. 25 cm, str. 445, opr. tw. lak. Studia Ruthenica Cracoviensia 1. Historia języka, Dialektologia, Onomastyka, Język współczesny, Literatura, Kultura.
30,00 PLN
Doyle Aidan: Noun Derivation in Modern Irish.
Doyle Aidan: Noun Derivation in Modern Irish.
Doyle Aidan: Noun Derivation in Modern Irish. Selected Categories, Rules and Suffixes. Lublin 1992. Wyd. KUL. Format: 24x17 cm, str. 138, oprawa kartonowa. (na oprawie ślady zagięcia; wewnątrz stan dobry).
15,00 PLN
Kowalikowa Jadwiga i Żydek Bednarczuk Urszula. Barwy epok, nauka o języku.
Kowalikowa Jadwiga i Żydek Bednarczuk Urszula. Barwy epok, nauka o języku.
12,00 PLN
Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi.
Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi.
Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi. Praca zb. pod red. D. Buczki i M. Łesiowa. Lublin 2003. KUL. 24 cm, str. 179, opr. kart.
16,00 PLN
Mroziński Józef: Dzieła wszystkie. T.1.
Mroziński Józef: Dzieła wszystkie. T.1.
Mroziński Józef: Dzieła wszystkie. T.1. Do druku przygotowała Zofia Florczak. Wrocław 1986. Ossolineum. PAN. 24 cm, str. 426, oprawa kartonowa.
18,00 PLN
Mońko Chotkowska Jadwiga: Budowa słowotwórcza rzeczowników w Liber Chamorum
Mońko Chotkowska Jadwiga: Budowa słowotwórcza rzeczowników w Liber Chamorum
Mońko Chotkowska Jadwiga: Budowa słowotwórcza rzeczowników w Liber Chamorum Waleriana Nekandy Trepki. Wrocław 1977. Ossol. 24 cm, str. 234, opr. kart. Egzemplarz z dedykacją autorki.
25,00 PLN
Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego.
Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego.
Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego. Kraków 1992. PAN. 24 cm, str. 98, opr. kart.
12,00 PLN
Krauz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim.
Krauz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim.
Krauz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim. Rrzeszów 1996. Wyd. WSP. 21 cm str. 123, (1), opr. karton.
12,00 PLN
Bralczyk Jerzy: Leksykon zdań polskich.
Bralczyk Jerzy: Leksykon zdań polskich.
Bralczyk Jerzy: Leksykon zdań polskich. Warszawa 2004. Świat Książki. 20 cm, str. 347, opr. tw.
18,00 PLN
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami. Kraków 1929. Nakł. PAU. 23 cm, str. 100, opr. kart. Monografie polskich cech gwarowych nr 5.
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami. Kraków 1929. Nakł. PAU. 23 cm, str. 100, opr. kart. Monografie polskich cech gwarowych nr 5.
Najpiękniejsze śląskie słowa. Antologia. Oprac. zb. Katowice 2010. Muz. Śl. 22 cm, str. 150, (2), ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego.
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego.
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami. Kraków 1929. Nakł. PAU. 23 cm, str. 100, opr. kart. Monografie polskich cech gwarowych nr 5.
25,00 PLN
Nitsch Kazimierz: Monografie polskich cech gwarowych. Nr 1 i 2.
Nitsch Kazimierz: Monografie polskich cech gwarowych. Nr 1 i 2.
Nitsch Kazimierz: Monografie polskich cech gwarowych. Nr 1. Fonetyka międzywyrazowa. Nr 2,Małopolskie "ch" z mapą. Kraków 1916. Nakł. AU. 23 cm, str. 58, opr. brosz.
25,00 PLN
Michelmann Rotraut i Walter Uwe: Techniki szybkiego czytania.
Michelmann Rotraut i Walter Uwe: Techniki szybkiego czytania.
Michelmann Rotraut i Walter Uwe: Techniki szybkiego czytania. Przeł. M. Dutkiewicz. 24 cm, str. 119, opr. kart.
12,00 PLN
Rajman Jan: Geografia ludności i osadnictwa-słownik terminologiczny.
Rajman Jan: Geografia ludności i osadnictwa-słownik terminologiczny.
Rajman Jan: Geografia ludności i osadnictwa-słownik terminologiczny. Kraków 2003. Wyd. Nauk. AP. 20 cm, str. 137, (1), opr. kart.
12,00 PLN
Karwatowska Małgorzata: Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej
Karwatowska Małgorzata: Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej
Karwatowska Małgorzata: Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych. Lublin 2001. UMCS. 24 cm, str. 206, (1), opr. kart.
12,00 PLN
Rymut Kazimierz: Nazwy miast Polski.
Rymut Kazimierz: Nazwy miast Polski.
Rymut Kazimierz: Nazwy miast Polski. Wyd. 2 uzup. Wrocław 1987. Ossol. 20 cm, str. 290, (1), opr. pł. obw.
25,00 PLN
Kurek Halina: Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu.
Kurek Halina: Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu.
Kurek Halina: Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu. Kraków 2003. Universitas. 23 cm, str. 187, opr. kart. lak.
25,00 PLN
Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina: Język łaciński dla lektoratów uniwersyteckich
Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina: Język łaciński dla lektoratów uniwersyteckich
Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina: Język łaciński dla lektoratów uniwersyteckich na wydziałach humanistycznym, filologicznym, historycznym, prawny, pedagogiczny. Wyd. V, zmien. Warszawa 1966. PWN. 24 cm, str. 405, (2), broszura.
20,00 PLN
Chrestomatia słowiańska. Oprac. zb. pod red. T. Lehra - Spławińskiego. Część 2: Teksty zachodnio-słowiańskie
Chrestomatia słowiańska. Oprac. zb. pod red. T. Lehra - Spławińskiego. Część 2: Teksty zachodnio-słowiańskie
Chrestomatia słowiańska. Oprac. zb. Część 2, teksty zachodnio-słowiańskie (ze słowniczkami) Kraków 1950. B.S.S. Uniw. Jagiell. 22 cm, str. 291, opr. oryg. kart.
20,00 PLN
Malczewski Jan: Szkolny słownik terminów nauki o języku.
Malczewski Jan: Szkolny słownik terminów nauki o języku.
Malczewski Jan: Szkolny słownik terminów nauki o języku. Warszawa 1979. WSiP. 22 cm, str. 222, [1], opr. oryg. kart.
10,00 PLN
Perspectives on language.
Perspectives on language.
Perspectives on language. Oprac. zb. Lublin 2004. UMCS. 24 cm, str. 367, opr. kart.
15,00 PLN
Słownik wymowy niemieckiej
Słownik wymowy niemieckiej
Słownik wymowy niemieckiej. Warszawa 1974. WP. 22 cm, str. 511, opr. pł.
12,00 PLN
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny.
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny.
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny. Wyd. II popr. i uzup. Warszawa 1991. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 413, (3), ilustr., opr. pł. z obw.
37,00 PLN
Prace językoznawcze. II. Pod red. J. Zaleskiego.
Prace językoznawcze. II. Pod red. J. Zaleskiego.
Prace językoznawcze. II. Pod red. J. Zaleskiego. Kraków 1973. Wyd. nauk. WSP. 24 cm, str. 215, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Nazwy i nazwiska. Porady językowe. Oprac. St. Urbańczyk.
Nazwy i nazwiska. Porady językowe. Oprac. St. Urbańczyk.
Nazwy i nazwiska. Porady językowe. Wybrał i oprac. St. Urbańczyk. Wrocław 1964. Ossol. 21 cm, str. 145, (1), opr. karton.
15,00 PLN
Kurzowa Zofia: Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo wschodnich
Kurzowa Zofia: Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo wschodnich
Kurzowa Zofia: Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Kraków 1985. PWN. 20 cm, str. 551, opr. tw.
20,00 PLN
Pokaż:
60 120 180