Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Językoznawstwo, słowniki, encyklopedie

Kopaliński Władysław: Słownik symboli.
Kopaliński Władysław: Słownik symboli.
Kopaliński Władysław: Słownik symboli. Warszawa 1991. WP. 20 cm, str. 512, opr. karton.
30,00 PLN
Bańka Mirosław, Krajewska Maria: Słownik wyrazów kłopotliwych.
Bańka Mirosław, Krajewska Maria: Słownik wyrazów kłopotliwych.
Bańka Mirosław, Krajewska Maria: Słownik wyrazów kłopotliwych. Warszawa 1994. PWN. 21 cm, str. 404, opr. tw.
20,00 PLN
Natanson - Leski Jan: Nazwy plemienne w Polsce. Cz.1-2.
Natanson - Leski Jan: Nazwy plemienne w Polsce. Cz.1-2.
Natanson - Leski Jan: Nazwy plemienne w Polsce. Cz.1-2. Kraków - Wrocław 1959. Ossol. (Odb. z "Onomastica" R.V.; z.1 i 2.) 21 cm, str. 195-229; 415-449 broszura. (pieczątki własn.)
35,00 PLN
Cząstka - Szymon Bożena, Ludwig Jerzy, Synowiec Helena: Mały słownik gwary Górnego Śląska. cz.1. (A-Ż)
Cząstka - Szymon Bożena, Ludwig Jerzy, Synowiec Helena: Mały słownik gwary Górnego Śląska. cz.1. (A-Ż)
Bożena Cząstka - Szymon, Jerzy Ludwig, Helena Synowiec: Mały słownik gwary Górnego Śląska. Cz.1. (A-Ż), Wyd. 2. poszerzone i poprawione. Katowice 2000. Wyd. Leksykon. 18 cm, str. LVIII, 312, mapka, opr. tw. Treść (ogólnie): Słowo wstępne; Z historii słownikarstwa i badań gwaroznawczych na Śląsku; Charakterystyka dialektu śląskiego; Bibliografia (wybór); Zasady red.; Budowa art. hasłowego; Objaśnienie znaków i skrótów; Mały słownik gwary Górnego Śląska; Mapa Górnego Śląska ułożona przez ks. J. Gregora.
30,00 PLN
Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków. Monogr. zb. pod red. Roberta Dębskiego i Władysława T. Miodunki.
Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków. Monogr. zb. pod red. Roberta Dębskiego i Władysława T. Miodunki.
Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków. Monogr. zb. pod red. Roberta Dębskiego i Władysława T. Miodunki. Kraków 2016. Księg. Akadem. Bibl. "LingVariów" Glottodydaktyka t.14. 24 cm, str. 237, (2), opr. karton.
25,00 PLN
Grek-Pabisowa Iryda: Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Rozwój i stan dzisiejszy.
Grek-Pabisowa Iryda: Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Rozwój i stan dzisiejszy.
Grek-Pabisowa Iryda: Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Rozwój i stan dzisiejszy. Wrocław 1983. Ossol. PAN. Inst. Słowianoznawstwa. 20 cm, str. 199, (1), opr. karton. Prace slawistyczne, nr 28. (pryw. adnotacja)
35,00 PLN
Cienkowski Witold: Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych
Cienkowski Witold: Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych
Cienkowski Witold: Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa 1993. Pol. Of. Wyd. BGW. 24 cm, str. 362, (1), opr. tw.
20,00 PLN
Battek Marek. J., Szczepankiewicz Joanna: Słownik nazewnictwa krajoznawczego polsko-niemiecki, niemiecko-polski. Śląsk, Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury.
Battek Marek. J., Szczepankiewicz Joanna: Słownik nazewnictwa krajoznawczego polsko-niemiecki, niemiecko-polski. Śląsk, Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury.
Battek Marek. J., Szczepankiewicz Joanna: Słownik nazewnictwa krajoznawczego polsko-niemiecki, niemiecko-polski. Śląsk, Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury.Wyd. 4 - całkowicie zmienione. Wrocław 1998. Silesia.24 cm, str. 296, opr. karton. (ryski na okł.)
30,00 PLN
Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego. Pr. zb.
Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego. Pr. zb.
Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego. Wrocław 1978. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 257, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Słownik polskich form homonimicznych. Oprac zb. pod red. D. Buttler.
Słownik polskich form homonimicznych. Oprac zb. pod red. D. Buttler.
Słownik polskich form homonimicznych. Oprac zb. pod red. D. Buttler. Wrocław 1984. Ossol. Wyd. PAN. 23 cm, str. 417, (2), opr. karton. (opr. lekko przytarta)
20,00 PLN
Gaivenis K., Lyberis A., Sernas V.: Mokyklinis lietuviu-rusu kalbu žodynas.  (słownik litewsko - rosyjski)
Gaivenis K., Lyberis A., Sernas V.: Mokyklinis lietuviu-rusu kalbu žodynas. (słownik litewsko - rosyjski)
Gaivenis K., Lyberis A., Sernas V.: Mokyklinis lietuviu-rusu kalbu žodynas. Kaunas Sviesa 1985. 21 cm, str. 380, (4), opr. tw. (blok lekko rozdzielony)
20,00 PLN
Słownik prawniczy polsko - niemiecki.
Słownik prawniczy polsko - niemiecki.
Słownik prawniczy polsko - niemiecki. Wrocław 1987. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 283, opr. tw.
20,00 PLN
Wyrazy obce. Słowniczek zawierający najpotrzebniejsze i najczęściej używane w polskiej mowie obce wyrazy, z którymi spotykamy się codziennie w potocznej mowie, w pismach i drukach jakoteż w mowach wygłaszanych na zebraniach, z dokładnem znaczeniem tychże
Wyrazy obce. Słowniczek zawierający najpotrzebniejsze i najczęściej używane w polskiej mowie obce wyrazy, z którymi spotykamy się codziennie w potocznej mowie, w pismach i drukach jakoteż w mowach wygłaszanych na zebraniach, z dokładnem znaczeniem tychże
Wyrazy obce. Słowniczek zawierający najpotrzebniejsze i najczęściej używane w polskiej mowie obce wyrazy, z którymi spotykamy się codziennie w potocznej mowie, w pismach i drukach jakoteż w mowach wygłaszanych na zebraniach, z dokładnem znaczeniem tychże i przydaniem przy końcu zbiorku najbardziej używanych zwrotów i sentencyi łacińskich. Wyd. 3 przejrz. i znacznie pomn. Lwów (1913). S. Köhler. 15 cm, str. VI, szpalt 616, opr. tw. (opr. lekko przytarta, pęknięte wyklejki, przybrudzenia)
40,00 PLN
Langenscheidta słownik kieszonkowy języków polskiego i niemieckiego. Cz.1.(polsko - niemiecka) i 2 (niemiecko - polska). Oprac. Albert Zipper i Emil Ulrich. (1921)
Langenscheidta słownik kieszonkowy języków polskiego i niemieckiego. Cz.1.(polsko - niemiecka) i 2 (niemiecko - polska). Oprac. Albert Zipper i Emil Ulrich. (1921)
Langenscheidta słownik kieszonkowy języków polskiego i niemieckiego. Cz.1.(polsko - niemiecka) i 2 (niemiecko - polska). Oprac. Albert Zipper i Emil Ulrich. Wyd. 7., uzup. dodatkiem. Berlin - Schonenberg (1921). Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung. 15,5 cm, str. LXXIX, 576, (8); XLVIII, 594, 8, opr. pł. (plamki na tylnej części okł. t.2.)
80,00 PLN
Głowiński Michał: Peereliada. Komentarze do słów 1976 - 1981.
Głowiński Michał: Peereliada. Komentarze do słów 1976 - 1981.
Głowiński Michał: Peereliada. Komentarze do słów 1976 - 1981. Warszawa 1993. PIW. 20 cm, str. 389,(3), opr. karton
25,00 PLN
Pisarek Walery: Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność.
Pisarek Walery: Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność.
Pisarek Walery: Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność. Kraków 2002. Universitas. 20 cm, str. 192, opr. karton.
16,00 PLN
Ochmann Donata: Nowe wyrazy złożone o podstawie  zdezintegrowanej w języku polskim.
Ochmann Donata: Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim.
Ochmann Donata: Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim. Kraków 2004. Księg. Akad. 21 cm, str. 249, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Żelazko Kazmierz: Czasowniki przechodnie o składni wielorakiej w języku polskim.
Żelazko Kazmierz: Czasowniki przechodnie o składni wielorakiej w języku polskim.
Żelazko Kazmierz: Czasowniki przechodnie o składni wielorakiej w języku polskim. Wrocław 1975. Ossol. Wyd. PAN. 23 cm, str. 269, (1), opr. karton. (pryw. pieczątka i sygnatura, załamanie okł.)
25,00 PLN
Kochański Witold, Klebanowska Barbara, Markowski Andrzej: O dobrej i złej polszczyźnie.
Kochański Witold, Klebanowska Barbara, Markowski Andrzej: O dobrej i złej polszczyźnie.
Kochański Witold, Klebanowska Barbara, Markowski Andrzej: O dobrej i złej polszczyźnie. Wyd. 3. Warszawa 1989. PWN. 20 cm, str. 380, opr. karton.
16,00 PLN
Sobstyl Katarzyna: Ogłoszenia towarzysko - matrymonialne w języku polskim i niemieckim. Studium pragmalingwistyczne
Sobstyl Katarzyna: Ogłoszenia towarzysko - matrymonialne w języku polskim i niemieckim. Studium pragmalingwistyczne
Sobstyl Katarzyna: Ogłoszenia towarzysko - matrymonialne w języku polskim i niemieckim. Studium pragmalingwistyczne. Lublin 2002. Wyd. UMCS. Centrum Jęz. Kultury Pol. dla Polonii i Cudzoziemców. 24 cm, str. 198, (1), opr. karton.
30,00 PLN
Bibliografia dialektologii polskiej (do roku 1975 włącznie) Pod red. J. Strutyńskiego.
Bibliografia dialektologii polskiej (do roku 1975 włącznie) Pod red. J. Strutyńskiego.
Bibliografia dialektologii polskiej (do roku 1975 włącznie) Pod red. J. Strutyńskiego. Kraków 1981. Nakł. UJ. 24 cm, str. 535, (1), opr. karton.
50,00 PLN
Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina: Język łaciński dla lektoratów na wydziałach humanistycznym, filologicznym, historycznym, prawnym, pedagogicznym.
Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina: Język łaciński dla lektoratów na wydziałach humanistycznym, filologicznym, historycznym, prawnym, pedagogicznym.
Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina: Język łaciński dla lektoratów na wydziałach humanistycznym, filologicznym, historycznym, prawnym, pedagogicznym. Wyd. V. zmienione. Warszawa 1966. PWN. 24 cm, str. 405, (2), opr. karton. (opr. lekko przytrata, przybrudzenia)
20,00 PLN
Skowronek Katarzyna, Rutkowski Mariusz: Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej.
Skowronek Katarzyna, Rutkowski Mariusz: Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej.
Skowronek Katarzyna, Rutkowski Mariusz: Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej. Kraków 2004. Wyd. Lexis. 20 cm, str. 172, opr. karton.
28,00 PLN
Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVI wiek). Wybór przykładów.
Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVI wiek). Wybór przykładów.
Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVI wiek). Wybór przykładów. Oprac. zb. Wrocław 1971. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str.104, opr. karton. (pieczątka własn.)
35,00 PLN
Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVII wiek). Wybór przykładów.
Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVII wiek). Wybór przykładów.
Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVII wiek). Wybór przykładów. Oprac. zb. Wrocław 1972. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str.132, opr. karton. (załamany róg okł., pieczątka własn.)
35,00 PLN
Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (1700-1780). Wybór przykładów.
Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (1700-1780). Wybór przykładów.
Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (1700-1780). Wybór przykładów. Oprac. zb. Wrocław 1973. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str.104, opr. karton. (pieczątka własn.)
35,00 PLN
Grybosiowa Antonina: Rozwój funkcji składniowej imiesłowów nieodmiennych w języku polskim. Związki z nomen.
Grybosiowa Antonina: Rozwój funkcji składniowej imiesłowów nieodmiennych w języku polskim. Związki z nomen.
Grybosiowa Antonina: Rozwój funkcji składniowej imiesłowów nieodmiennych w języku polskim. Związki z nomen. Wrocław 1975. Ossol. Wyd. PAN. 25 cm, str. 110, (2), opr. karton. Pr. Kom. Językoznawstwa, 42. (pieczątka własn.)
30,00 PLN
Kiedroń Stefan: Niederländische Einflüsse auf die Sprachtheorie von Justus Georg Schottelius.
Kiedroń Stefan: Niederländische Einflüsse auf die Sprachtheorie von Justus Georg Schottelius.
Kiedroń Stefan: Niederländische Einflüsse auf die Sprachtheorie von Justus Georg Schottelius. Wrocław 1991. Wyd. Uniwersytetu Wroclawskiego. 24 cm, str.187, (1) , opr. karton. Germanica Wratislaviensia, 87.
25,00 PLN
Szlifersztejnowa Salomea: Bierne czasowniki zaimkowe (Reflexiva) w języku polskim
Szlifersztejnowa Salomea: Bierne czasowniki zaimkowe (Reflexiva) w języku polskim
Szlifersztejnowa Salomea: Bierne czasowniki zaimkowe (Reflexiva) w języku polskim Wrocław 1968. Ossol. PAN. 25 cm, str. (4), 192, (1), opr. karton. Pr. jęz. nr 50 (unieważniona pieczątka bibl., ślad po naklejce bibl. na okł.)
25,00 PLN
Morciniec Norbert, Prędota Stanisław: Fonetyka kontrasywna języka niemieckiego
Morciniec Norbert, Prędota Stanisław: Fonetyka kontrasywna języka niemieckiego
Morciniec Norbert, Prędota Stanisław: Fonetyka kontrasywna języka niemieckiego. Warszawa - Wrocław 1973. PWN. 24 cm, str. 243, ilustr., opr. karton. (unieważniona pieczątka bibl., ślad po naklejce bibl. na okł.)
20,00 PLN
Botanical dictionary russian - english - german - french - latin.
Botanical dictionary russian - english - german - french - latin.
Botanical dictionary russian - english - german - french - latin. Sost. N.N. Dawidow. Moskwa 1960. 20 cm, str. 335, opr. tw.
40,00 PLN
Rzetelska - Feleszko Ewa: Pomorze Zachodnie. Nasz język dawniej i dziś.
Rzetelska - Feleszko Ewa: Pomorze Zachodnie. Nasz język dawniej i dziś.
Rzetelska - Feleszko Ewa: Pomorze Zachodnie. Nasz język dawniej i dziś. Warszawa 1986. PWN. 19 cm, str. 198, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Mańczak Witold: Przegląd języków romańskich.
Mańczak Witold: Przegląd języków romańskich.
Mańczak Witold: Przegląd języków romańskich. Kraków 1997. PAN. Wyd. i Druk. "Secesja" 19 cm, str. 61, (3), ilustr., opr. karton. Nauka dla wszystkich, nr 456
15,00 PLN
Wierzbicka Anna, Wierzbicki Piotr: Praktyczna stylistyka.
Wierzbicka Anna, Wierzbicki Piotr: Praktyczna stylistyka.
Wierzbicka Anna, Wierzbicki Piotr: Praktyczna stylistyka. Warszawa 1970. WP. 20 cm, str. 244, opr. karton.
16,00 PLN
Nagajowa Maria: Słowo do słowa.
Nagajowa Maria: Słowo do słowa.
Nagajowa Maria: Słowo do słowa. Poradnik językowy dla uczniów wyższych klas szkoły podstawowej.. Warszawa 1984. WSiP. 20 cm, str. 192, opr. karton.
16,00 PLN
Piechliwanowa K., Lebiediewa M.: Grammatika russkogo jazyka w iłlustracyjach.
Piechliwanowa K., Lebiediewa M.: Grammatika russkogo jazyka w iłlustracyjach.
Piechliwanowa K., Lebiediewa M.: Grammatika russkogo jazyka w iłlustracyjach. Moskwa 1988. "Ruskij jazyk". 27 cm, str. 352, ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Reichan Jerzy: Zmiany we fleksji rzeczowników męskich zakończonych pierwotnie na spółgłoski wargowe palatalne w języku polskim na tle słowiańskim.
Reichan Jerzy: Zmiany we fleksji rzeczowników męskich zakończonych pierwotnie na spółgłoski wargowe palatalne w języku polskim na tle słowiańskim.
Reichan Jerzy: Zmiany we fleksji rzeczowników męskich zakończonych pierwotnie na spółgłoski wargowe palatalne w języku polskim na tle słowiańskim. Wrocław 1975. Ossol. PAN. 24 cm, str. 301, (12), opr. karton. Pr. Inst. Jęz. Polskiego, 6. (pieczątki własn.)
28,00 PLN
Zborowski Juliusz: Wskazówki do zbierania nazw geograficznych. (1923)
Zborowski Juliusz: Wskazówki do zbierania nazw geograficznych. (1923)
Zborowski Juliusz: Wskazówki do zbierania nazw geograficznych; Warszawa 1923. Gebethner i Wolff. 17 cm, str. 32, broszura. Bibl. Tow. Mił. Jęz. Pol. nr 4. (kruchy papier na okł.)
25,00 PLN
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T.V. zesz. 9. (Latrocinaliter - Limito)
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T.V. zesz. 9. (Latrocinaliter - Limito)
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T.V. zesz. 9 (43). Latrocinaliter - Limito. Wrocław 1983. PAN. 30 cm, opr. karton.
16,00 PLN
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T.V. zesz. 7. (Intruncatio - Iungo)
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T.V. zesz. 7. (Intruncatio - Iungo)
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T.V. zesz. 7 (41). Intruncatio - Iungo. Wrocław 1983. PAN. 30 cm, opr. karton.
16,00 PLN
Woźniakiewicz Joanna: Języki kaszubski i friulijski. Zagrożenia i szanse. Porównanie stopnia zaawansowania procesów odchodzenia od języka.
Woźniakiewicz Joanna: Języki kaszubski i friulijski. Zagrożenia i szanse. Porównanie stopnia zaawansowania procesów odchodzenia od języka.
Woźniakiewicz Joanna: Języki kaszubski i friulijski. Zagrożenia i szanse. Porównanie stopnia zaawansowania procesów odchodzenia od języka. Kraków 2013. Księg. Akad. 24 cm, str. 236, opr. karton.
25,00 PLN
Bielikowicz Stanisław: Fanaberii ciotki Onufrowej. Gawędy Wincuka Dyrwana.
Bielikowicz Stanisław: Fanaberii ciotki Onufrowej. Gawędy Wincuka Dyrwana.
Bielikowicz Stanisław: Fanaberii ciotki Onufrowej. Gawędy Wincuka Dyrwana. Wybór i oprac. M. Jackiewicz. Rozdział: "Charakterystyka gwar wileńskich" oprac. A. Zdaniukiewicz Olsztyn 1987. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 195, (5), opr. karton. (załamanie na okł.)
18,00 PLN
Kamińska Maria: Psałterz floriański. Monografia językowa. Cz.II. Fleksja liczebników, zaimków, czasowników.
Kamińska Maria: Psałterz floriański. Monografia językowa. Cz.II. Fleksja liczebników, zaimków, czasowników.
Kamińska Maria: Psałterz floriański. Monografia językowa. Cz.II. Fleksja liczebników, zaimków, czasowników. Łódź 1991. Ł.T.N. 24 cm, str. 143, (1), opr. karton. Pr. wydz. I. - Językoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii.
40,00 PLN
Ostaszewska Danuta, Tambor Jolanta: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego.
Ostaszewska Danuta, Tambor Jolanta: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego.
Ostaszewska Danuta, Tambor Jolanta: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warszawa 2012. PWN. 24 cm, str. 142, opr. karton.
25,00 PLN
Steffen-Batogowa Maria: Struktura akcentowa języka polskiego.
Steffen-Batogowa Maria: Struktura akcentowa języka polskiego.
Steffen-Batogowa Maria: Struktura akcentowa języka polskiego. Warszawa - Poznań 2000. PWN. 24 cm, str. 328, opr. karton.
20,00 PLN
Urbańczyk Stanisław: Zarys dialektologii polskiej.
Urbańczyk Stanisław: Zarys dialektologii polskiej.
Urbańczyk Stanisław: Zarys dialektologii polskiej. Warszawa 1968. PWN. 24 cm, str. 98, (2), mapy, opr. karton.
18,00 PLN
Pisarkowa Krystyna: Historia składni języka polskiego.
Pisarkowa Krystyna: Historia składni języka polskiego.
Pisarkowa Krystyna: Historia składni języka polskiego. Wrocław 1984. Ossol. 24 cm str. 289, opr. karton. Pr. Inst. Jęz. Pol., t.52. (plamka na grzbiecie)
16,00 PLN
O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Red. tomu M. Karpluk, J. Sambor.
O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Red. tomu M. Karpluk, J. Sambor.
O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Red. tomu M. Karpluk, J. Sambor. Lublin 1988. Red. wyd. KUL. 21 cm, str. 170, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Telaffuzlu Ingilzce - Turkce okul lugati. A school dictionary english - turkish.
Telaffuzlu Ingilzce - Turkce okul lugati. A school dictionary english - turkish.
Vas?f Okc?ugil: Telaffuzlu Ingilzce - Turkce okul lugati. A school dictionary english - turkish. Kanaat Kitabevi, 1948. 17 cm, str. 942, opr. pł.
35,00 PLN
Klemensiewicz Zenon: Historia języka polskiego.
Klemensiewicz Zenon: Historia języka polskiego.
Klemensiewicz Zenon: Historia języka polskiego. Warszawa 1980. PWN. 23 cm, str. 795, (5), ilustr., tabl., opr. tw. z obw. (lekko przytarta obw.)
35,00 PLN
Slovar botanicheskikh terminov.
Slovar botanicheskikh terminov.
Slovar botanicheskikh terminov. Pod obs. red. I.A. Dudki. Kijów 1984. Naukowa Dumka. 24 cm, str. 306, (2), opr. tw.
60,00 PLN
Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim.
Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim.
Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim. Mat. konf. Pracowni Gramatyki Współczesnej Polszczyzny Inst. Jęz. Pol. PAN. Zawoja 13-15 XII 1974.. Wrocław 1976. PAN. Ossol. 24 cm, str. 126, (1), opr. karton/ Pr. Inst. Jęz. Pol. z. 14. (pieczątki własn.)
18,00 PLN
Papierz Maria: Nominalizacje we współczesnym języku słowackim.
Papierz Maria: Nominalizacje we współczesnym języku słowackim.
Papierz Maria: Nominalizacje we współczesnym języku słowackim. Kraków 1982. Nakł. UJ. 24 cm, str. 66, (1), opr. karton. Pr. język. z. 72. Zesz. nauk. UJ DXC. (okł. przytarta)
20,00 PLN
Jodłowski Stanisław: Podstawy polskiej składni.
Jodłowski Stanisław: Podstawy polskiej składni.
Jodłowski Stanisław: Podstawy polskiej składni. Wyd. 2., popr. Warszawa 1977 PWN. 24 cm, str. 250, opr. karton. (lekko pofalowane marginesy kilku kart)
16,00 PLN
Saloni Zygmunt: Cechy składniowe polskiego czasownika.
Saloni Zygmunt: Cechy składniowe polskiego czasownika.
Saloni Zygmunt: Cechy składniowe polskiego czasownika. Wrocław 1976. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 156, opr. karton. Pr. językoznawcze, nr 76.
18,00 PLN
Kisała Tadeusz: Nasze nazwiska.
Kisała Tadeusz: Nasze nazwiska.
Kisała Tadeusz: Nasze nazwiska. Warszawa 1996. LSW. 21 cm, str. 302, opr. karton.
25,00 PLN
Zawadzki Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce.
Zawadzki Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce.
Zawadzki Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce. Warszawa 2002. Świat Książki. 24 cm, str. 303, (1), opr. tw. (żółta plamka na marginesie jednej z kart)
20,00 PLN
Zabinkova N., Kirpicznikov M.: Łatinsko-russkij słowar dla botanikow.
Zabinkova N., Kirpicznikov M.: Łatinsko-russkij słowar dla botanikow.
Zabinkova N., Kirpicznikov M.: Łatinsko-russkij słowar dla botanikow. Moskwa 1957. Inzd. Akad. Nauk SSSR. 23 cm str. 334 (1) opr. pł. Sprawocznoje posobije po sistiematikie wysszych rastienij. T.2.
45,00 PLN
Kowalikowa Jadwiga: Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty. Nic bez języka.
Kowalikowa Jadwiga: Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty. Nic bez języka.
Kowalikowa Jadwiga: Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty. Nic bez języka. Kraków 2001. WL. 21 cm, str. 286, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Wóycicki Kazimierz: Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego.
Wóycicki Kazimierz: Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego.
Wóycicki Kazimierz: Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1960. PWN. 25 cm, str. 279, tabl., opr. karton. (podpis własn., drobne ryski na okł., przyżółcenia)
25,00 PLN
Pokaż:
60 120 180