Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Językoznawstwo, słowniki, encyklopedie

Saloni Zygmunt: Cechy składniowe polskiego czasownika.
Saloni Zygmunt: Cechy składniowe polskiego czasownika.
Saloni Zygmunt: Cechy składniowe polskiego czasownika. Wrocław 1976. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 156, opr. karton. Pr. językoznawcze, nr 76.
18,00 PLN
Kisała Tadeusz: Nasze nazwiska.
Kisała Tadeusz: Nasze nazwiska.
Kisała Tadeusz: Nasze nazwiska. Warszawa 1996. LSW. 21 cm, str. 302, opr. karton.
25,00 PLN
Zawadzki Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce.
Zawadzki Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce.
Zawadzki Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce. Warszawa 2002. Świat Książki. 24 cm, str. 303, (1), opr. tw. (żółta plamka na marginesie jednej z kart)
18,00 PLN
Zabinkova N., Kirpicznikov M.: Łatinsko-russkij słowar dla botanikow.
Zabinkova N., Kirpicznikov M.: Łatinsko-russkij słowar dla botanikow.
Zabinkova N., Kirpicznikov M.: Łatinsko-russkij słowar dla botanikow. Moskwa 1957. Inzd. Akad. Nauk SSSR. 23 cm str. 334 (1) opr. pł. Sprawocznoje posobije po sistiematikie wysszych rastienij. T.2.
45,00 PLN
Kowalikowa Jadwiga: Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty. Nic bez języka.
Kowalikowa Jadwiga: Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty. Nic bez języka.
Kowalikowa Jadwiga: Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty. Nic bez języka. Kraków 2001. WL. 21 cm, str. 286, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Chawronina S., Szyroczeńska A.: Język rosyjski. Ćwiczenia.
Chawronina S., Szyroczeńska A.: Język rosyjski. Ćwiczenia.
Chawronina S., Szyroczeńska A.: Język rosyjski. Ćwiczenia. Wyd.2. Moskwa 1989. "Russkij Jazyk". 21 cm, str. 326, (2), opr. tw.
16,00 PLN
Wóycicki Kazimierz: Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego.
Wóycicki Kazimierz: Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego.
Wóycicki Kazimierz: Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1960. PWN. 25 cm, str. 279, tabl., opr. karton. (podpis własn., drobne ryski na okł., przyżółcenia)
25,00 PLN
Kurkowska Halina: Polszczyzna ludzi myślących.
Kurkowska Halina: Polszczyzna ludzi myślących.
Kurkowska Halina: Polszczyzna ludzi myślących. Wybór i oprac. H. Jadacka, A. Markowski. Warszawa 1991. PWN. 22 cm, str. 319, (1), portr. 1, opr. pł. z obw. Bibl. filologii pol. Ser. A. Językoznawstwo. (wypłowiały grzbiet obw.)
15,00 PLN
Dziewanowska Dorota: Aspektowo-kompleksowe nauczanie akcentuacji na studiach rusycystycznych.
Dziewanowska Dorota: Aspektowo-kompleksowe nauczanie akcentuacji na studiach rusycystycznych.
Dziewanowska Dorota: Aspektowo-kompleksowe nauczanie akcentuacji na studiach rusycystycznych. Kraków 2005. Wyd. nauk. A.P. 24 cm, str. 425, (3), opr. karton. Pr. Monogr. nr 408. (przybrudzenia brzegu bloku, wywinięte rogi kart)
25,00 PLN
Malczewski Jan: Szkolny słownik nauki o języku.
Malczewski Jan: Szkolny słownik nauki o języku.
Malczewski Jan: Szkolny słownik nauki o języku. Warszawa 1993. Pol. Of. Wyd. BGW. 24 cm, str. 272, (1), opr. tw. (Wersja 3. popr. i uzup.)
16,00 PLN
Bralczyk Jerzy, Kirwil Lucyna: Pokochawszy. O miłości w języku.
Bralczyk Jerzy, Kirwil Lucyna: Pokochawszy. O miłości w języku.
Bralczyk Jerzy, Kirwil Lucyna: Pokochawszy. O miłości w języku.Warszawa 2018. Wyd. Agora. 22 cm, str. 293, (3), opr. tw.
28,00 PLN
Skorowidz nazw miejscowości Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej
Skorowidz nazw miejscowości Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej
Skorowidz nazw miejscowości Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Wg uchwał Kom. Ustalania Nazw Miejsc. przy Min. Admin. Publicznej. Poznań 1947. Inst. Zach. 24 cm, str. 172, broszura. (kruchy papier opr.)
50,00 PLN
Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka.
Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka.
Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka. Wrocław 1990. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 240, (2), opr. karton. Rozprawy lit., t. 64. (przytarta okł.)
25,00 PLN
Cieślikowa Aleksandra: Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji.
Cieślikowa Aleksandra: Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji.
Cieślikowa Aleksandra: Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji. Wrocław 1990. Ossol. PAN. 24 cm, str. 235, (3), opr. karton. Pr. Inst. Języka Pol., t.71
30,00 PLN
Semantyka tekstu i języka. Pr. zb. pod red. M. R. Mayenowej
Semantyka tekstu i języka. Pr. zb. pod red. M. R. Mayenowej
Semantyka tekstu i języka. Pr. zb. pod red. M. R. Mayenowej. Wrocław 1976. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 296, opr. karton. (opr. lakko podniszczona)
18,00 PLN
Essen, Otto von: Fonetyka ogólna i stosowana.
Essen, Otto von: Fonetyka ogólna i stosowana.
Essen, Otto von: Fonetyka ogólna i stosowana. Przekł. A. Szulc. Warszawa 1967. PWN. 21 cm, str. 323, opr. karton.
16,00 PLN
Zierhoffer Karol, Zierhofferowa Zofia: Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy.
Zierhoffer Karol, Zierhofferowa Zofia: Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy.
Zierhoffer Karol, Zierhofferowa Zofia: Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy. Poznań 2000. Wyd. P.T.P.N. 24 cm, str. 287, opr. karton.
26,00 PLN
Słowiańska metryka porównawcza. I. Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania.
Słowiańska metryka porównawcza. I. Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania.
Słowiańska metryka porównawcza. I. Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania. Pr. zb. pod red. Z. Kopczyńskiej i L. Pszczołowskiej. Wrocław 1978. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 212, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Grzegorczykowa Renata: Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe.
Grzegorczykowa Renata: Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe.
Grzegorczykowa Renata: Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Wyd. IV popr. Warszawa 1981. PWN. 24 cm, str. 96, opr. karton.
16,00 PLN
Korzeniowska Aniela, Kuhiwczak Piotr: Successful polish - english translation. Tricks of the Trade.
Korzeniowska Aniela, Kuhiwczak Piotr: Successful polish - english translation. Tricks of the Trade.
Korzeniowska Aniela, Kuhiwczak Piotr: Successful polish - english translation. Tricks of the Trade. Warszawa 2005. PWN. 21 cm, str. 193, opr. karton.
20,00 PLN
Hlavní pomístní názvy kraje Usteckého
Hlavní pomístní názvy kraje Usteckého
Hlavní pomístní názvy kraje Usteckého - podle stavu ke dni 31. sprna 1955. Praha 1957. S.N.T.L. 21 cm, str. 102, (1), opr. karton. (lekko przytarty grzbiet)
25,00 PLN
Orłoś Teresa Zofia, Hornik Joanna: Czesko - polski słownik skrzydlatych słów.
Orłoś Teresa Zofia, Hornik Joanna: Czesko - polski słownik skrzydlatych słów.
Orłoś Teresa Zofia, Hornik Joanna: Czesko - polski słownik skrzydlatych słów. Kraków 1996. Universitas. 21 cm, str. 374, (5), opr. karton. (drobne ryski na okł.)
25,00 PLN
Batowski Henryk: Podręcznik języka czeskiego.
Batowski Henryk: Podręcznik języka czeskiego.
Batowski Henryk: Podręcznik języka czeskiego. Wrocław - Warszawa 1949. Książnica-Atlas. 22cm, str. 140, opr. karton.
16,00 PLN
Stieber Zdzisław: Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Fonologia.
Stieber Zdzisław: Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Fonologia.
Stieber Zdzisław: Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Fonologia. Warszawa 1969. PWN. 24 cm, str. 90, (3), opr. karton. (podpis własn., plamki na okł.)
25,00 PLN
MacCallum T.W.: Nauka angielskiego szybko, łatwo i przyjemnie. (1946)
MacCallum T.W.: Nauka angielskiego szybko, łatwo i przyjemnie. (1946)
MacCallum T.W.: Nauka angielskiego szybko, łatwo i przyjemnie. Oprac. S. Wyszyński. Przedm. St. Szober. Trankrypcja fonet. T. Benniego. Z licznymi ilustr. i piosenkami ang. Celle 1946. Wyd. A. Markiewicz. 18 cm, str. 240, broszura. (lekkie załamanie okł.)
20,00 PLN
Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1959 do roku 1970 włącznie. Oprac. W. Taszycki
Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1959 do roku 1970 włącznie. Oprac. W. Taszycki
Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1959 do roku 1970 włącznie. Oprac. W. Taszycki przy współudziale M. Karasia i A. Turasiewicza. Kraków 1972. PAN. 21 cm, str. XIV, 392, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z.XI (cz.1-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z.XI (cz.1-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Zeszyt XI. (cz.1. Mapy (teka); cz.2.: Wykazy i komentarze do map 501-550) Teka karton - 30 cm. Zawiera komplet map (nr 501-550 +mapy syntetyczne + mapa pomocnicza na papierze pergaminowym). Wykazy i komentarze... Wrocław 1974. Ossol. PAN. 20 cm, str. 227, opr. karton. (przybrudzenia, plamki)
70,00 PLN
Stieber Zdzisław: Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich.
Stieber Zdzisław: Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich.
Stieber Zdzisław: Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 264, opr. karton.
35,00 PLN
Bartula Czesław: Podstawowe wiadomości gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym
Bartula Czesław: Podstawowe wiadomości gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym
Bartula Czesław: Podstawowe wiadomości gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym. Wrocław 1981. PWN. 24 cm, str. 210, (2), okł. karton
35,00 PLN
Buczyński Mieczysław: Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich.
Buczyński Mieczysław: Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich.
Buczyński Mieczysław: Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich. Lublin 1997. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 434, opr. karton. Rozprawy Slawistyczne, 13. (załamania na okł.)
30,00 PLN
Nitsch Kazimierz: Polskie gwary ludowe ziem zachodnich.
Nitsch Kazimierz: Polskie gwary ludowe ziem zachodnich.
Nitsch Kazimierz: Polskie gwary ludowe ziem zachodnich. Kraków 1946. P.Z.Z. 15 cm, str. 21, broszura
16,00 PLN
Brighter Grammar. An English Grammar with Exercises. By C.E. Eckersley, M. Macaulay T.1-4.
Brighter Grammar. An English Grammar with Exercises. By C.E. Eckersley, M. Macaulay T.1-4.
Brighter Grammar. An English Grammar with Exercises. By C.E. Eckersley, M.A. and M. Macaulay, M.A. Ilust. J. Vise. Book 1-4. London 1960. Longmans. 19 cm, str. 96, 96, 96, 112, ilustr., opr. karton.
60,00 PLN
Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1981 do roku 1990 włącznie.
Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1981 do roku 1990 włącznie.
Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1981 do roku 1990 włącznie. Oprac. R. Przybytek i K. Rymuta. Kraków 1992. PAN. 21 cm, str. 274, (2), opr. karton. (plamki na okł.)
20,00 PLN
Czarnecka Anna, Podracki Jerzy: Skróty i skrótowce. Pisownia, wymowa, odmiana, składnia.
Czarnecka Anna, Podracki Jerzy: Skróty i skrótowce. Pisownia, wymowa, odmiana, składnia.
Czarnecka Anna, Podracki Jerzy: Skróty i skrótowce. Pisownia, wymowa, odmiana, składnia. Warszawa 1995. Wyd. Oświata. 21 cm, str. 288, opr. tw.
16,00 PLN
Batowski Henryk: Słownik nazw miejscowych Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX wieku.
Batowski Henryk: Słownik nazw miejscowych Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX wieku.
Batowski Henryk: Słownik nazw miejscowych Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX wieku. Współczesne i historyczne nazwy miast i innych najważniejszych miejscowości w 24 językach. Pol. mat. nazewniczy przygot. B. Urbańska. Warszawa 1964. PWN. XLIV, (2), 85, (1), opr. tw. z obw. (plamka na brzegu bloku)
25,00 PLN
Słownik synonimów języka rosyjskiego w dwóch tomach. T.1.-2.
Słownik synonimów języka rosyjskiego w dwóch tomach. T.1.-2.
Slovar sinonimov russkogo jazyka (Słownik synonimów języka rosyjskiego w dwóch tomach). T.1.-2. Leningrad 1970-1971. Izd. Nauka. 27 cm, str. 680; 856, opr. tw.
120,00 PLN
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Z.1. Abelinowo - Berezyna. (ok. 1933)
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Z.1. Abelinowo - Berezyna. (ok. 1933)
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Oprac. kom. red. pod kierunkiem Tadeusz Bystrzyckiego. Przemyśl - Warszawa (ca 1933). Z.1. Abelinowo - Berezyna. 32 cm, str. 80, broszura.
70,00 PLN
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Uzupełnienia Z.1. cz.1. (1934)
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Uzupełnienia Z.1. cz.1. (1934)
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Przemyśl - Warszawa 1934. Uzupełnienia Z.1. cz.1. 32 cm, str. 84, broszura. (nieaktualne pieczątki)
70,00 PLN
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Uzupełnienia Z.1. cz.2. (1934)
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Uzupełnienia Z.1. cz.2. (1934)
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Przemyśl - Warszawa 1934. Uzupełnienia Z.1. cz.2. 32 cm, str. 84-170, broszura. (nieaktualne pieczątki)
70,00 PLN
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Uzupełnienia Z.2. cz.1. (1937)
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Uzupełnienia Z.2. cz.1. (1937)
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Przemyśl - Warszawa 1937. Uzupełnienia Z.2. cz.1. 32 cm, str. 80, broszura. (nieaktualne pieczątki)
70,00 PLN
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Uzupełnienia Z.2. cz.2. (1937)
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Uzupełnienia Z.2. cz.2. (1937)
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Przemyśl - Warszawa 1937. Uzupełnienia Z.2. cz.2. 32 cm, str. 81-160, broszura. (nieaktualne pieczątki)
70,00 PLN
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. VIII. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. VIII. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Zeszyt VIII. (cz.1. Mapy (teka); cz.2.: Wykazy i komentarze do map 351-400) Teka karton - 30 cm. Zawiera komplet map (nr 351-400 +mapy syntetyczne +2 mapy pomocnicze na papierze pergaminowym). Wykazy i komentarze... Wrocław 1971. Ossol. PAN. 20 cm, str. 293, opr. karton. (przybrudzenia)
70,00 PLN
Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włącznie. Oprac. W. Taszycki
Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włącznie. Oprac. W. Taszycki
Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włącznie. Oprac. W. Taszycki przy współudziale M. Karasia i A. Turasiewicza. Kraków 1960. Nakł. UJ. 21 cm, str. XXII, 335, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Słownik angielsko - czesko - polski z mechaniki gruntów i fundamentowania.
Słownik angielsko - czesko - polski z mechaniki gruntów i fundamentowania.
Słownik angielsko - czesko - polski z mechaniki gruntów i fundamentowania. Warszawa 1971. PWN. Inst. Bud. Wodnego PAN w Gdańsku. 24 cm, str. 144, (1), opr. karton. (dodatek do Rozpraw Hydrotechnicznych z.28)
18,00 PLN
Hlavní pomístní názvy kraje Libereckého
Hlavní pomístní názvy kraje Libereckého
Hlavní pomístní názvy kraje Libereckého - podle stavu ke dni 1. ledna 1956. Praha 1957. S.N.T.L. 21 cm, str. 101, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Hlavní pomístní názvy kraje Karlovarského
Hlavní pomístní názvy kraje Karlovarského
Hlavní pomístní názvy kraje Karlovarského - podle stavu ke dni 1. ledna 1955. Praha 1957. S.N.T.L. 21 cm, str. 111, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Mały atlas gwar polskich. Oprac. przez Prac. Dialektologiczną Zakł. Język. PAN w Krakowie pod kier. K. Nitscha. T.I, cz.2.
Mały atlas gwar polskich. Oprac. przez Prac. Dialektologiczną Zakł. Język. PAN w Krakowie pod kier. K. Nitscha. T.I, cz.2.
Mały atlas gwar polskich. Oprac. przez Prac. Dialektologiczną Zakł. Język. PAN w Krakowie pod kier. K. Nitscha. T.I, cz.2.: Wstęp do całości. Wykazy i komentarze do map 1-50. Wrocław - Kraków 1957. Ossol. Wyd. PAN. 25 cm, str. CVI, 142, 9, 11, opr. karton. (niewielki ubytek kartonu w opr.)
45,00 PLN
Mały atlas gwar polskich. Oprac. przez Prac. Dialektologiczną Zakł. Język. PAN w Krakowie pod kier. K. Nitscha. T.II, cz.2.
Mały atlas gwar polskich. Oprac. przez Prac. Dialektologiczną Zakł. Język. PAN w Krakowie pod kier. K. Nitscha. T.II, cz.2.
Mały atlas gwar polskich. Oprac. przez Prac. Dialektologiczną Zakł. Język. PAN w Krakowie pod kier. K. Nitscha. T.II, cz.2.: Wstęp do t. II. Wykazy i komentarze do map 51-100. Wrocław - Kraków 1959. Ossol. Wyd. PAN. 25 cm, str. XI, 154, 10, 11, tabl. IV, opr. karton.
45,00 PLN
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. III. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. III. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Zeszyt III. (cz.1. Mapy (teka); cz.2.: Wykazy i komentarze do map 101-150) Teka karton - 30 cm. Zawiera komplet map (nr 101-150 + mapę pomocniczą na papierze pergaminowym). Wykazy i komentarze... Wrocław 1966. Ossol. PAN. 20 cm, str. 216, opr. karton. (przybrudzenia)
70,00 PLN
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. XII. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. XII. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Zeszyt XII. (cz.1. Mapy (teka); cz.2.: Wykazy i komentarze do map 551-600) Teka karton - 30 cm. Zawiera komplet map (nr 551-600 + mapy syntetyczne + mapa pomocnicza na papierze pergaminowym). Wykazy i komentarze... Wrocław 1975. Ossol. PAN. 20 cm, str. 217, opr. karton. (przybrudzenia)
70,00 PLN
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. XV. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. XV. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Zeszyt XV. (cz.1. Mapy (teka); cz.2.: Podsumowania, aneksy, mapy) Teka karton - 30 cm. Zawiera komplet map (nr 1-38 + mapy syntetyczne + mapa pomocnicza na papierze pergaminowym). Wykazy i komentarze... Wrocław 1978. Ossol. PAN. 20 cm, str. 386, opr. karton. (przybrudzenia)
70,00 PLN
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. XIV. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. XIV. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Zeszyt XIV. (cz.1. Mapy (teka); cz.2.: Wykazy i komentarze do map 651-700) Teka karton - 30 cm. Zawiera komplet map (nr 651-700 + mapy syntetyczne + mapa pomocnicza na papierze pergaminowym). Wykazy i komentarze... Wrocław 1977. Ossol. PAN. 20 cm, str. 297, opr. karton. (przybrudzenia)
70,00 PLN
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. X. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. X. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Zeszyt X. (cz.1. Mapy (teka); cz.2.: Wykazy i komentarze do map 451-500) Teka karton - 30 cm. Zawiera komplet map (nr 451-500 + mapy syntetyczne + dwie mapy pomocnicze na papierze pergaminowym). Wykazy i komentarze... Wrocław 1973. Ossol. PAN. 20 cm, str. 233, opr. karton. (przybrudzenia, lekko podniszczona teka)
70,00 PLN
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. XIII. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. XIII. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Zeszyt XIII. (cz.1. Mapy (teka); cz.2.: Wykazy i komentarze do map 601-650) Teka karton - 30 cm. Zawiera komplet map (nr 601-650 + mapy syntetyczne + mapę pomocniczą na papierze pergaminowym). Wykazy i komentarze... Wrocław 1976. Ossol. PAN. 20 cm, str. 294, opr. karton. (przybrudzenia)
70,00 PLN
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. IX. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Z. IX. (cz.1.-2.)
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Zeszyt IX. (cz.1. Mapy (teka); cz.2.: Wykazy i komentarze do map 401-450) Teka karton - 30 cm. Zawiera komplet map (nr 401-450 + mapa pomocnicza na papierze pergaminowym). Wykazy i komentarze... Wrocław 1972. Ossol. PAN. 20 cm, str. 248, opr. karton. (przybrudzenia)
70,00 PLN
Leszczyński Zenon: Studia nad polskimi grupami spółgłoskowymi. I.: Gwarowe grupy z J na tle polszczyzny ogólnej.
Leszczyński Zenon: Studia nad polskimi grupami spółgłoskowymi. I.: Gwarowe grupy z J na tle polszczyzny ogólnej.
Leszczyński Zenon: Studia nad polskimi grupami spółgłoskowymi. I.: Gwarowe grupy z J na tle polszczyzny ogólnej. Wrocław 1969. Ossol. Wyd. PAN. 25 cm, str. 154, opr. karton. Pr. język. t.54.
40,00 PLN
Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków.
Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków.
Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków. Pod red. J. Bartmińskiego i U. Majer - Baranowskiej. Lublin 2005. Wyd. UMCS. 21 cm, str. 361, opr. karton.
18,00 PLN
Markowski Andrzej: Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe.
Markowski Andrzej: Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe.
Markowski Andrzej: Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe. Warszawa 1993. Wyd. Twój Styl. 20 cm, str. 191, (1), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Cienkowski Witold: Tajemice imion własnych.
Cienkowski Witold: Tajemice imion własnych.
Cienkowski Witold: Tajemice imion własnych. Ilust. J. Flisak. Warszawa 1992. WSiP. 21 cm, str. 221, (3), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Markowski Andrzej: Łatwy słownik trudnych słów.
Markowski Andrzej: Łatwy słownik trudnych słów.
Markowski Andrzej: Łatwy słownik trudnych słów. Warszawa 2001. Wilga. 20 cm, str. 274, L, opr. tw. lak.
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180