Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Językoznawstwo, słowniki, encyklopedie

Kopaliński Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury.
Kopaliński Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury.
Kopaliński Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 2003. Of. wyd. Rytm. 24 cm, str. 1510, opr. pł. (pieczątka własn., delikatne przybrudzenia)
30,00 PLN
Kopaliński Władysław: Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku.
Kopaliński Władysław: Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku.
Kopaliński Władysław: Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku. Warszawa 1999. PWN. 21 cm, str. 527, opr. pł. (pieczątka własn.)
18,00 PLN
Słownik geografii turystycznej Polski. T.1-2. (A-N; O-Z)
Słownik geografii turystycznej Polski. T.1-2. (A-N; O-Z)
Słownik geografii turystycznej Polski. T.1-2. (A-N; O-Z). Warszawa 1956-59. Kom. dla spraw turyst. 25 cm, str. 1397, opr. pł.
40,00 PLN
Grochowski Maciej: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów.
Grochowski Maciej: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów.
Grochowski Maciej: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa 2002. PWN. 17 cm, str. 240, opr. karton.
12,00 PLN
Duden. Briefe gut und richtig schreiben.
Duden. Briefe gut und richtig schreiben.
Duden. Briefe gut und richtig schreiben. Mannheim 1989. Dudenverlag. 23 cm, str. 818, opr. tw.
40,00 PLN
Świat owadów. Pająki, chrząszcze, pluskwiaki, motyle, ćmy, owady społeczne.
Świat owadów. Pająki, chrząszcze, pluskwiaki, motyle, ćmy, owady społeczne.
Świat owadów. Pająki, chrząszcze, pluskwiaki, motyle, ćmy, owady społeczne. Oprac. zb. Przeł. M. Gajewski. Poznań 2008. Elipsa. 30 cm, str. 255, (1), ilustr. opr. kart. lak. Ilustrowana encyklopedia przyrodnicza.
30,00 PLN
Gala Sławomir: Polskie nazwy osobowe z podstawowym -l-/ł- w części sufiksalnej.
Gala Sławomir: Polskie nazwy osobowe z podstawowym -l-/ł- w części sufiksalnej.
Gala Sławomir: Polskie nazwy osobowe z podstawowym -l-/ł- w części sufiksalnej. Łódź 1985. UŁ. 24 cm, str. 460, opr. kart. Folia linguistica, nr 10
20,00 PLN
Rośliny Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Rośliny Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Krzyściak -Kosińska Renata, Kosiński Marek: Rośliny Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z. Poznań 2005. Publicat SA. 30 cm, str. 111, ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Frazeologiczne związki łączliwe w języku rosyjskim.
Frazeologiczne związki łączliwe w języku rosyjskim.
Reginina K., Tiurina G., Szyrokowa L.: Frazeologiczne związki łączliwe w języku rosyjskim. Warszawa - Moskwa 1980. WP. 17 cm, str. 301, opr. tw.
15,00 PLN
Hofrichter Robert: Kwiaty. Rozpoznać, podziwiać, chronić.
Hofrichter Robert: Kwiaty. Rozpoznać, podziwiać, chronić.
Hofrichter Robert: Kwiaty. Rozpoznać-podziwiać-chronić. Przeł. E. Turyn i B. Urbańska. Warszawa 2001. KDC. 21cm, str. 190. ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Hensel Wolfgang: Rośliny Alp.
Hensel Wolfgang: Rośliny Alp.
Hensel Wolfgang: Rośliny Alp. Przeł. B. Zych. Warszawa 2001 Bauer Weltbild Media. 20 cm, str. 191, ilustr. opr. kart. lak.
16,00 PLN
Gołaski Janusz: Opracowanie nazw na mapach wielkoskalowych. Toponomastyka kartograficzna.
Gołaski Janusz: Opracowanie nazw na mapach wielkoskalowych. Toponomastyka kartograficzna.
Gołaski Janusz: Opracowanie nazw na mapach wielkoskalowych. Toponomastyka kartograficzna. Podstawy teoretyczne. Metody polowych prac nazewniczych. Warszawa 1967. PPWK. 24 cm, str. 182, (1), broszura.
35,00 PLN
Godyń Jan: Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego.
Godyń Jan: Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego.
Godyń Jan: Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego. Wyd. II. popr., uzup. i rozszerzoneWarszawa - Kraków 2006. Of. Wyd. Rytm. Tow. Mił. Jęz. Pol. 17 cm, str. 215, (1), opr. karton. lak.
15,00 PLN
Zabytki Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Zabytki Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z.
Soćko Adam, Korduba Piotr, Ratajczak Tomasz: Zabytki Polski. Ilustrowana encyklopedia od A do Z. Poznań 2006. Publicat SA. 30 cm, str. 111, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Elements of phonetics. English, French, German. (1928)
Elements of phonetics. English, French, German. (1928)
Elements of phonetics. English, French, German. Trans. and adapted. by W. Ripman from prof. Vietor's. London - Toronto 1928. J. M. Dent. 16 cm, str. X, 148, ilustr. opr. pł. (oprawa przybrudzona.)
15,00 PLN
Domaciuk Izabela: Nazwy własne w prozie Stanisława Lema.
Domaciuk Izabela: Nazwy własne w prozie Stanisława Lema.
Domaciuk Izabela: Nazwy własne w prozie Stanisława Lema. Lublin 2003. Wyd. UMCS. 22 cm, str. 234, opr. karton. Inst. Filologii Polskiej UMCS Literatura - Lingwistyka nr 6.
20,00 PLN
Termer Janusz: Leksykon prozaików.
Termer Janusz: Leksykon prozaików.
Termer Janusz: Leksykon prozaików. Dla szkół i miłośników literatury. Warszawa 2001. Iskry. 23 cm, 814, opr. tw.
16,00 PLN
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Tom 1-2.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Tom 1-2.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Tom 1-2. Oprac. zb. Warszawa 2000. PWN. 26 cm, str. 496; 592, opr. tw. z obw.
45,00 PLN
Encyklopedia szkolna - język polski (liceum)
Encyklopedia szkolna - język polski (liceum)
Encyklopedia szkolna - jęz. polski (liceum). Kraków 2005. Wyd. Greg. 25 cm, str. 1168, ilustr., opr. tw. lak.
25,00 PLN
Słownik lektur dla liceum. Pod red. H. Sułka.
Słownik lektur dla liceum. Pod red. H. Sułka.
Słownik lektur dla liceum. Pod red. H. Sułka. Kraków 2004. Wyd. Zielona Sowa.21 cm, str. 672, opr. tw.
18,00 PLN
Sachs-Villatte enzyklopädisches französisch-deutsches und deutsch-französisches Wörterbuch. T.1-2. (1917-1921)
Sachs-Villatte enzyklopädisches französisch-deutsches und deutsch-französisches Wörterbuch. T.1-2. (1917-1921)
Sachs-Villatte enzyklopädisches französisch-deutsches und deutsch-französisches Wörterbuch, mit Angabe der aussprache nach dem phonitischen System der Methode Toussaint-Langenscheidt. Berlin-Schöneberg (1917-1921). Langenscheidtsche. 27 cm, str. XL, 944, 53; XXVIII, 975, 12, opr. pł.
110,00 PLN
Bruckner Aleksander: Początki i rozwój języka polskiego
Bruckner Aleksander: Początki i rozwój języka polskiego
Bruckner Aleksander: Początki i rozwój języka polskiego. Wybór prac pod red. M. Karasia. Warszawa 1974. PWN. 21 cm, str. 560, opr. pł. z obw. Bibl. Filologii Pol. ser. Językoznawstwo.
18,00 PLN
Słownik ilustrowany języka niemieckiego i polskiego.
Słownik ilustrowany języka niemieckiego i polskiego.
Słownik ilustrowany języka niemieckiego i polskiego. Leipzig 1954. Veb Bibl. Inst. 18 cm, str. 496, ilustr. opr. ppł.
30,00 PLN
Fros Henryk i Sowa Franciszek: Twoje imię. Przewodnik onomastyczno - hagiograficzny.
Fros Henryk i Sowa Franciszek: Twoje imię. Przewodnik onomastyczno - hagiograficzny.
Fros Henryk i Sowa Franciszek: Twoje imię. Przewodnik onomastyczno - hagiograficzny. Wyd. 2. Kraków 1982. WAM. 24 cm, str. 551, (3) ilustr. opr. pł.
28,00 PLN
The high school standard dictionary of the english language. (1916)
The high school standard dictionary of the english language. (1916)
The High School standard dictionary of the english language. 1200 pict. illust. New York - London 1916. Funk&Wagnalls Company. 23 cm, str. VI, (2), 894, ilustr., opr. pł. (nieaktualne pieczątki)
35,00 PLN
Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych.
Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych.
Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. Przeł. P. Pachciarek. Warszawa 2001. Pax. 24 cm, szpalt 164, (2), str. 23, (2), opr. tw.
15,00 PLN
Rahner Karl i Vorglimler Herbert: Mały słownik teologiczny.
Rahner Karl i Vorglimler Herbert: Mały słownik teologiczny.
Rahner Karl i Vorglimler Herbert: Mały słownik teologiczny. Przeł. T. Mieszkowski i P. Pachciarek. Warszawa 1987. Pax. 24 cm, str. 575, opr. tw. obw.
15,00 PLN
Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam.
Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam.
Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam. Oprac. pod red. A. T. Khoury. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa 1998. Pax. 24 cm, str. 1254, 8, opr. tw.
40,00 PLN
Leon-Dufour Xavier, SJ: Słownik Nowego Testamentu
Leon-Dufour Xavier, SJ: Słownik Nowego Testamentu
Leon-Dufour Xavier, SJ: Słownik Nowego Testamentu. Przekł. i oprac. K. Romaniuk. Poznań 1993. Księg. św. Wojciecha. 21 cm, str. 743, (5), opr. tw.
20,00 PLN
Słownik kultury chrześcijańskiej
Słownik kultury chrześcijańskiej
Lemaitre Nicole, Quinson Marie- Terese, Sot Veronique: Słownik kultury chrześcijańskiej. Przeł. i uzup.ł T. Szafrański. Warszawa 1997. Pax. 24x17 cm, str. IX, (3), 338, (2), 45, (3), ilustr. opr. tw. lak.
30,00 PLN
ENCYKLOPEDIA CHRZEŚCIJAŃSTWA
ENCYKLOPEDIA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei. Kielce 2000 Jedność. 24 cm, str. 807, ilustr. opr. tw.
55,00 PLN
Hydronimia Wisły. Cz.1. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym (Praca zb.)
Hydronimia Wisły. Cz.1. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym (Praca zb.)
Hydronimia Wisły. Cz.1. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Pod red. P. Zwolińskiego. Wrocław 1965. Ossolineum. Wyd. PAN. 25 cm, str. 466, opr. karton. Prace onomastyczne, nr 7. (dedyk. autora)
30,00 PLN
Karpowicz Tomasz: Słownik ortograficzny języka polskiego. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim.
Karpowicz Tomasz: Słownik ortograficzny języka polskiego. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim.
Karpowicz Tomasz: Słownik ortograficzny języka polskiego. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim. Warszawa 2006. Muza SA. 24 cm, str. 1356, (3), opr. tw. lak.
50,00 PLN
Stopczyk Stanisław Krzysztof: Wszystko o sztuce. Malarstwo, rzeźba, grafika.
Stopczyk Stanisław Krzysztof: Wszystko o sztuce. Malarstwo, rzeźba, grafika.
Stopczyk Stanisław Krzysztof: Wszystko o sztuce. Malarstwo, rzeźba, grafika. Warszawa b.r.w. (1993) Edit. Spot. 24 cm, str. 196, (2), ilustr. opr. tw.
12,00 PLN
Wielki słownik malarzy. T.1-4. (Klasycy sztuki)
Wielki słownik malarzy. T.1-4. (Klasycy sztuki)
Wielki słownik malarzy. T.1-4. Oprac. S. Zuffi. Przekł. zb. Warszawa 2006. HPS. Rzeczpospolita. 26 cm, okł. karton.
40,00 PLN
Polski Słownik Biograficzny. Zeszyt 78.
Polski Słownik Biograficzny. Zeszyt 78.
Polski Słownik Biograficzny. Zeszyt 78. Łąpiński Stanisław-Łubieński Florian. Wrocław 1973. Ossol. 30 cm, str. 321-480. opr. kart.
20,00 PLN
Polski Słownik Biograficzny. Zeszyt 72. Legendorf Fabian-Leszek.
Polski Słownik Biograficzny. Zeszyt 72. Legendorf Fabian-Leszek.
Polski Słownik Biograficzny. Zeszyt 72. Legendorf Fabian-Leszek. Wrocław 1972. Ossol. 30 cm, str. 160, opr. kart.
20,00 PLN
Polski Słownik Biograficzny. Zeszyt 55.
Polski Słownik Biograficzny. Zeszyt 55.
Polski Słownik Biograficzny. Zeszyt 55. Kirkor Franciszek-Klobassa Zręcki Karol. Wrocław 1967. Ossol. 30 cm, str. 481-640. opr. kart.
20,00 PLN
Polski Słownik Biograficzny. T. VII.
Polski Słownik Biograficzny. T. VII.
Polski Słownik Biograficzny. T. VII. Firlej Jan-Girdwoyń Kazimierz. Kraków 1948-1958. PAU. 29 cm, str. 479, opr. kart. Reprint Ossolineum 1989.
20,00 PLN
Polski Słownik Biograficzny. T. VI.
Polski Słownik Biograficzny. T. VI.
Polski Słownik Biograficzny. T. VI. Dunin Rodryg-Firlej Henryk. Kraków 1948. PAU. 29 cm, str. XI, 480, opr. kart. Reprint Ossolineum 1989.
20,00 PLN
Polski Słownik Biograficzny. T. III.
Polski Słownik Biograficzny. T. III.
Polski Słownik Biograficzny. T. III. Brożek Jan-Chwalczewski Franciszek. Kraków 1937. Nakł. PAU. 27 cm, str. 479, opr. kart. Reprint Ossolineum 1989.
20,00 PLN
Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.
Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.
Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Oprac. zb. pod red. W. Roszkowskiego i J. Kofmana. Warszawa 2004. PAN Of. Wyd. Rytm.25 cm, str. 1449, opr. tw. Ponad 2000 biogramów.
65,00 PLN
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Pod red. A. Morawskiego. Warszawa 2012. Wyd. nauk. PWN. 24 cm, str. 1708, opr. tw.
35,00 PLN
Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN
Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN
Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN. Pod red. M. Bańko. Warszawa 2011. Wyd. nauk. PWN. 24 cm, str. 1011, opr. tw.
35,00 PLN
Uniwersalny słownik języka polskiego.
Uniwersalny słownik języka polskiego.
Uniwersalny słownik języka polskiego. Oprac. zb. Warszawa 2007. Readers Digest. 30 cm, str. 1392, opr. tw.
30,00 PLN
Nowość
Słownik języka polskiego. T.1. A-G. (1900)
Słownik języka polskiego. T.1. A-G. (1900)
Słownik języka polskiego. T.1. A-G. Ułożony pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego. Warszawa 1900. Nakł. prenum. W druk. E.Lubowskiego. 26 cm str. XII, (2), 955, (2), opr. psk.
150,00 PLN
Taszycki Witold: Śląskie nazwy miejscowe.
Taszycki Witold: Śląskie nazwy miejscowe.
Taszycki Witold: Śląskie nazwy miejscowe. Katowice 1935. Kasa im. Mianowskiego. 23 cm, str. 35, opr. kart.
20,00 PLN
Nowość
Orgelbranda Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami. T.XII. (1902) od Polska do Rohan
Orgelbranda Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami. T.XII. (1902) od Polska do Rohan
S. Orgelbranda Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami. T.XII. (od Polska do Rohan) Warszawa 1902. Wyd. Tow. Akc. Odlewni Czcionek i Drukarni S. Orgelbranda Synów. 25 cm, str. (4), 649; tabl., ilustr, opr. psk. (podpisy własn.)
150,00 PLN
Natanson - Leski Jan: Nazwy plemienne w Polsce.
Natanson - Leski Jan: Nazwy plemienne w Polsce.
Natanson - Leski Jan: Nazwy plemienne w Polsce. Kraków - Wrocław 1959. Ossol. (Odb. z "Onomastica" R.V, zesz.1.) 21 cm, str. 195-229, broszura. (pieczątka własn.)
16,00 PLN
Encyklopedia Wrocławia.
Encyklopedia Wrocławia.
Encyklopedia Wrocławia. Praca zb. Wrocław 2006. Wyd. Dol. 30 cm, str. 1059, (1), ilustr. opr. tw.
65,00 PLN
Reinhold J. Dialekt franko-włoskich poematów rękopisu weneckiego (Cod. gall. XIII). Studyum lingwistyczne. (1912)
Reinhold J. Dialekt franko-włoskich poematów rękopisu weneckiego (Cod. gall. XIII). Studyum lingwistyczne. (1912)
Reinhold J.: Dialekt franko-włoskich poematów rękopisu weneckiego (Cod. gall. XIII). Studyum lingwistyczne. Kraków 1912. Nakł. PAU. 26 cm, str. 71, okł. brosz. (kruchy papier okł.)
30,00 PLN
Prus Konstanty: Spis miejscowości polskiego Śląska Górnego. Nazwy  wszystkich gmin, obszarów dworskich oraz osad i kolonii znaczniejszych. (1920)
Prus Konstanty: Spis miejscowości polskiego Śląska Górnego. Nazwy wszystkich gmin, obszarów dworskich oraz osad i kolonii znaczniejszych. (1920)
Prus Konstanty: Spis miejscowości polskiego Śląska Górnego. Nazwy wszystkich gmin, obszarów dworskich oraz osad i kolonii znaczniejszych. Bytom 1920. Nakł. Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. 20 cm, str. 106, opr. pł.
50,00 PLN
Małecki Mieczysław: Język polski na południe od Karpat
Małecki Mieczysław: Język polski na południe od Karpat
Małecki Mieczysław: Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, wyspy językowe) z 2 mapami. Kraków 1938. Gebeth. i Wolff. 18 cm, str. 107, 2 mapki. opr. kart.
25,00 PLN
Polskie słownictwo geograficzne. Sawicki, Smoleński
Polskie słownictwo geograficzne. Sawicki, Smoleński
Polskie słownictwo geograficzne. 1-2. Część 1- Ludomir Sawicki: Terminologia regionalna ziem polskich. Część 2- Jerzy Smoleński: Słownictwo geograficzno-fizyczne. Kraków 1922, 1925. Nakł. Księg. Orbis. 19 cm, str. 16, 1 mapa; 114, (2), opr. brosz.
45,00 PLN
Smykowska Elżbieta: Liturgia prawosławna. Mały słownik.
Smykowska Elżbieta: Liturgia prawosławna. Mały słownik.
Smykowska Elżbieta: Liturgia prawosławna. Mały słownik. Warszawa 2004. Verbinum 20 cm, str. 96, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim.
Słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim.
Słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim. Zestawił W. Witkowski. Kraków 1999. Universitas. 21 cm, str. 224, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Piotrowski Tadeusz: Z zagadnień leksykografii.
Piotrowski Tadeusz: Z zagadnień leksykografii.
Piotrowski Tadeusz: Z zagadnień leksykografii. Warszawa 1994. PWN. 21 cm, str. 221, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Słownik polszczyzny XVI wieku. T. XIII.
Słownik polszczyzny XVI wieku. T. XIII.
Słownik polszczyzny XVI wieku. T. XIII. (m-miegotny) Oprac. zb. pod red. M.R. Meyenowej. Wrocław 1981. Ossol. PAN. 30 cm, str. 591, opr. pł.
45,00 PLN
Słownik polszczyzny XVI wieku T. XI
Słownik polszczyzny XVI wieku T. XI
Słownik polszczyzny XVI wieku T. XI. (kos-kyryje) Oprac. zb. pod red. M.R. Meyenowej. Wrocław 1978. Ossol. PAN.30 cm, str. 632, opr. pł.
45,00 PLN
Słownik polszczyzny XVI wieku T.VIII.
Słownik polszczyzny XVI wieku T.VIII.
Słownik polszczyzny XVI wieku T.VIII. (gora-irzyk) Oprac. zb. pod red. M. R. Meyenowej. Wrocław 1974. Ossol. PAN. 30 cm, str.XI, 596, opr. pł.
40,00 PLN
Studia slawistyczne pod red. H. Mieczkowskiej i J. Kornhausera.
Studia slawistyczne pod red. H. Mieczkowskiej i J. Kornhausera.
Studia slawistyczne pod red. H. Mieczkowskiej i J. Kornhausera. Kraków 1998. Uniwersitas. 24 cm, str. 238, (2), opr. karton. Pr. Inst. Fil. Słowiańskiej UJ nr 17.
18,00 PLN
Hory a niziny. Zemepisny lexikon
Hory a niziny. Zemepisny lexikon
Hory a niziny. Zemepisny lexikon CSR. J. Demek (editor) a kolektiv. Praha 1987. Academia. 25 cm, str. 584, ilustr., opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Vodni toky a nadrze. Zemepisny lexikon
Vodni toky a nadrze. Zemepisny lexikon
Vodni toky a nadrze. Zemepisny lexikon CSR. V. Vlcek (editor) a kolektiv. Praha 1984. Academia. 25 cm, str. 315, ilustr., opr. pł. z obw.
20,00 PLN
Kuźmiński Bolesław: Polskie nazwy na mapie świata
Kuźmiński Bolesław: Polskie nazwy na mapie świata
Kuźmiński Bolesław: Polskie nazwy na mapie świata. Warszawa 1967. NK. 25 cm, str. 149, (3). ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Słownik geografii turystycznej Sudetów T.13. Góry Stołowe
Słownik geografii turystycznej Sudetów T.13. Góry Stołowe
Słownik geografii turystycznej Sudetów. Pod red. M. Staffy. T.13. Góry Stołowe. Warszawa - Kraków 1992. Wyd. PTTK "Kraj" 23 cm, str. 279, (1), ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Słownik geografii turystycznej Sudetów. T.20. Masyw Ślęży
Słownik geografii turystycznej Sudetów. T.20. Masyw Ślęży
Słownik geografii turystycznej Sudetów. Pod red. M. Staffy. T.20. Masyw Ślęży; Równina Świdnicka; Kotlina Dzierżoniowska. Wrocław 2005. Wyd. I-BIS. 23 cm, str. 652, (1), ilustr., opr. karton.
60,00 PLN
Słownik geografii turystycznej Sudetów T.1. Góry Izerskie
Słownik geografii turystycznej Sudetów T.1. Góry Izerskie
Słownik geografii turystycznej Sudetów. Pod red. M. Staffy. T.1. Góry Izerskie. Warszawa - Kraków 1989. Wyd. PTTK "Kraj" 23 cm, str. 123, (1), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Słownik krajoznawczy Wielkopolski. Oprac. zb. Warszawa - Poznań 1992. PWN. 24 cm, str. 335, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Encyklopedia Muzyczna PWM. Tom 3, efg.
Encyklopedia Muzyczna PWM. Tom 3, efg.
Encyklopedia Muzyczna PWM. Tom 3, efg, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej. Kraków 1987. PWM. 26 cm, str. 532, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Encyklopedia Muzyczna PWM. Tom 2, cd.
Encyklopedia Muzyczna PWM. Tom 2, cd.
Encyklopedia Muzyczna PWM. Tom 2, cd, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej. Kraków 1984. PWM. 26 cm, str. 513, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Encyklopedia Muzyczna PWM. Tom 1, ab.
Encyklopedia Muzyczna PWM. Tom 1, ab.
Encyklopedia Muzyczna PWM. Tom 1, ab, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej. Kraków 1979. PWM. 26 cm, str. 480, ilustr. opr. pł. obw.
30,00 PLN
Wilczyński Włodzimierz: Leksykon kultury ukraińskiej
Wilczyński Włodzimierz: Leksykon kultury ukraińskiej
Wilczyński Włodzimierz: Leksykon kultury ukraińskiej. Kraków 2004. Universitas. 25 cm, str. 303, (1), opr. tw.
25,00 PLN
Semkowicz Władysław: Encyklopedia nauk pomocniczych historii.
Semkowicz Władysław: Encyklopedia nauk pomocniczych historii.
Semkowicz Władysław: Encyklopedia nauk pomocniczych historii. Oprac. nauk. B. Wyrozumska. Kraków 1999. Universitas. 20 cm, str. 269, mapy, opr. tw. obw.
25,00 PLN
Historia. Słownik.
Historia. Słownik.
Historia. Słownik. Kraków 2004. Wyd. Greg. 21 cm, str. 488, opr. tw. lak. Pojęcia i definicje, mapy, wykresy, fakty, daty, biografie.
16,00 PLN
Historia, encyklopedia szkolna.
Historia, encyklopedia szkolna.
Historia, encyklopedia szkolna. Oprac. zb. Kraków 2006. Zielona Sowa. 23 cm, str. 846, ilustr. opr. tw.
25,00 PLN
Encyklopedia sławnych Polaków.
Encyklopedia sławnych Polaków.
Encyklopedia sławnych Polaków. 300 biogramów. Poznań (2007). Wyd. Publicat. 24 cm, str. 438, ilustr., opr. karton. (od Władysława Andersa do Franciszka Żwirko)
25,00 PLN
Polskie słownictwo geograficzne. Oprac. Sawicki Ludomir, Smoleński Jerzy (1922-25)
Polskie słownictwo geograficzne. Oprac. Sawicki Ludomir, Smoleński Jerzy (1922-25)
Polskie słownictwo geograficzne. 1-2. Część 1- Ludomir Sawicki: Terminologia regionalna ziem polskich. Część 2- Jerzy Smoleński: Słownictwo geograficzno-fizyczne. Kraków 1922, 1925. Nakł. Księg. Orbis. 19 cm, str. 16, 1 mapa; 114, (2), opr. brosz.
45,00 PLN
Rumińska Klaudia, Waszkielewicz Halina: Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych.
Rumińska Klaudia, Waszkielewicz Halina: Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych.
Rumińska Klaudia, Waszkielewicz Halina: Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych. The Warszawa - Kraków 1996. PWN. 21 cm, str. 168, (2), opr. karton. lak.
15,00 PLN
Więckowska Helena: Podręczny słownik bibliotekarza.
Więckowska Helena: Podręczny słownik bibliotekarza.
Więckowska Helena i Pliszczyńska Hanna: Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa 1955. PWN. 23 cm, str. 309, opr. pł.
25,00 PLN
Oksfordzki słownik biograficzny.
Oksfordzki słownik biograficzny.
Oksfordzki słownik biograficzny. Przeł. B. Stokłosa i P. Kłossowicz. Warszawa 1999. Świat Książki. 23 cm, str. 477, opr. tw. lak.
20,00 PLN
Hrabec Stefan: Nazwy dzielnic i okolic Gdańska
Hrabec Stefan: Nazwy dzielnic i okolic Gdańska
Hrabec Stefan: Nazwy dzielnic i okolic Gdańska. Poznań 1949. Inst. Zachodni. 22 cm, str. 52, (1), opr. karton.
45,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XIV.: Ściana-Weł.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XIV.: Ściana-Weł.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.XIV.: Ściana-Weł. Opole 2009. Inst. Śląski. 26 cm, str. 176, opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XIII.: Spad-Szyw.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XIII.: Spad-Szyw.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.XIII.: Spad-Szyw. Opole 2007. Inst. Śląski. 26 cm, str. 164, opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XII: Roż-Sów.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.XII: Roż-Sów.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.XII: Roż-Sów. Opole 2005. Inst. Śląski. 26 cm, str. 160, opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska.T.XI: Poż-Roz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska.T.XI: Poż-Roz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.XI: Poż-Roz. Opole 2004. Inst. Śląski. 26 cm, str. 151, opr. karton. lak.
40,00 PLN
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.X.: Pato-Poz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T.X.: Pato-Poz.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Pod red. St. Sochackiej. T.X.: Pato-Poz. Opole 2002. Inst. Śląski. 26 cm, str. 150, opr. karton. lak.
40,00 PLN
Słownik idiomów polskich PWN
Słownik idiomów polskich PWN
Słownik idiomów polskich PWN. Warszawa 2006. Wyd. nauk. PWN. 21 cm, str. 428, opr. tw.
25,00 PLN
Słownik języka polskiego PWN
Słownik języka polskiego PWN
Słownik języka polskiego PWN. Warszawa 2011. Wyd. Nauk. PWN. 21 cm, str. 1357, opr. tw.
30,00 PLN
Wielki słownik wyrazów obcych PWN
Wielki słownik wyrazów obcych PWN
Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Pod red. M. Bańko. Warszawa 2011. Wyd. nauk. PWN. 24 cm, str. 1348, opr. tw.
35,00 PLN
Angielsko - polski słownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej. T.1-2.
Angielsko - polski słownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej. T.1-2.
Wilk Ireneusz: Angielsko - polski słownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej. T.1-2. Wrocław 1980. Nakł. Politechniki Wrocławskiej. 22 cm, str. X, 481; IX, 319, opr. karton.
40,00 PLN
Kostyra Maciej: Słownik skrótów i skrótowców angielskich.
Kostyra Maciej: Słownik skrótów i skrótowców angielskich.
Kostyra Maciej: Słownik skrótów i skrótowców angielskich. Kraków 2006. Wyd. Egis. 20 cm, str. 531, opr. tw. lak.
19,00 PLN
Słownik handlowy angielsko - polski.
Słownik handlowy angielsko - polski.
Słownik handlowy angielsko - polski. Oprac. Woytowicz-Neumann Monika, Kozierkiewicz Roman i Puławski Mieczysław. Warszawa 1991. PWE. 21 cm, str. 878, (63 000 terminów), opr. tw.
20,00 PLN
Słownik słowacko-polski. T.1. A-O.
Słownik słowacko-polski. T.1. A-O.
Słownik słowacko-polski. T.1. A-Ô. Oprac. zb. Kraków (1998). Universitas. 25 cm, str. 662, opr. tw. z obw.
17,00 PLN
Zimny Lesław: Wielki słownik rolniczy niemiecko - polski
Zimny Lesław: Wielki słownik rolniczy niemiecko - polski
Zimny Lesław: Wielki słownik rolniczy niemiecko - polski. Wrocław 1994. Wyd. AR. 24 cm, str. 1380, opr. pł. z obw.
80,00 PLN
Prakticka Mluvnice jazyka nemeckeho pro Cechy.
Prakticka Mluvnice jazyka nemeckeho pro Cechy.
Prakticka Mluvnice jazyka nemeckeho pro Cechy. Napsali Richard Jirik a Cenek Syrovy. Wien und Leipzig (b.r.). A. Hartleben?s Verlag. 17 cm, str. VIII, 183, (1), opr. oryg. pł. Bibliothek der Sprachenkunde.
25,00 PLN
Szober Stanisław: Słownik poprawnej polszczyzny.
Szober Stanisław: Słownik poprawnej polszczyzny.
Szober Stanisław: Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948. Wyd. S. Arcta. 24 cm, str, 662, opr. ppł.
25,00 PLN
Łuszczyńska Jadwiga: Nazwy geograficzne pomorza Gdańskiego z sufiksem -in-.
Łuszczyńska Jadwiga: Nazwy geograficzne pomorza Gdańskiego z sufiksem -in-.
Łuszczyńska Jadwiga: Nazwy geograficzne pomorza Gdańskiego z sufiksem -in-. Wrocław 1983. Ossol. 23 cm, str. 142, (2), opr. kart.
25,00 PLN
Bajerowa Irena: Zarys historii języka polskiego 1939 - 2000.
Bajerowa Irena: Zarys historii języka polskiego 1939 - 2000.
Bajerowa Irena: Zarys historii języka polskiego 1939 - 2000. Warszawa 2003. PWN. 24 cm, str. 154, (2), opr. katon.
15,00 PLN
Przemoc w języku mediów.
Przemoc w języku mediów.
Przemoc w języku mediów ? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych. Oprac. zb. Lublin 2004. UMCS. 24 cm, str. 234, opr. kart.
20,00 PLN
Ukraina. Między językiem a kulturą.
Ukraina. Między językiem a kulturą.
Ukraina. Między językiem a kulturą. Oprac. zb. Kraków 2003. Universitas. 25 cm, str. 445, opr. tw. lak. Studia Ruthenica Cracoviensia 1. Historia języka, Dialektologia, Onomastyka, Język współczesny, Literatura, Kultura.
30,00 PLN
Doyle Aidan: Noun Derivation in Modern Irish.
Doyle Aidan: Noun Derivation in Modern Irish.
Doyle Aidan: Noun Derivation in Modern Irish. Selected Categories, Rules and Suffixes. Lublin 1992. Wyd. KUL. Format: 24x17 cm, str. 138, oprawa kartonowa. (na oprawie ślady zagięcia; wewnątrz stan dobry).
15,00 PLN
Kowalikowa Jadwiga i Żydek Bednarczuk Urszula. Barwy epok, nauka o języku.
Kowalikowa Jadwiga i Żydek Bednarczuk Urszula. Barwy epok, nauka o języku.
12,00 PLN
Rutkowska Maria: Gramatyka Wissariona Bielińskiego.
Rutkowska Maria: Gramatyka Wissariona Bielińskiego.
Rutkowska Maria: Gramatyka Wissariona Bielińskiego i jej miejsce w rozwoju badań nad językiem rosyjskim. Warszawa 1993. Wyd. UW. 24 cm, str. 213, opr. kart.
15,00 PLN
Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi.
Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi.
Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi. Praca zb. pod red. D. Buczki i M. Łesiowa. Lublin 2003. KUL. 24 cm, str. 179, opr. kart.
16,00 PLN
Magiera Jan: Gwara sułkowicka. (1911)
Magiera Jan: Gwara sułkowicka. (1911)
Magiera Jan: Gwara sułkowicka. Kraków 1911. Nakł. AU. 24 cm, str. [313-362], broszura (egz. nie rozcięty) Nadbitka z "Materyały i prace Komisyi Językowej AU w Krakowie" T.V.
45,00 PLN
Mroziński Józef: Dzieła wszystkie. T.1.
Mroziński Józef: Dzieła wszystkie. T.1.
Mroziński Józef: Dzieła wszystkie. T.1. Do druku przygotowała Zofia Florczak. Wrocław 1986. Ossolineum. PAN. 24 cm, str. 426, oprawa kartonowa.
18,00 PLN
Semantyka tekstu artystycznego.
Semantyka tekstu artystycznego.
Semantyka tekstu artystycznego. Oprac zb. pod red. A. Pajdzińskiej i R. Tokarskiego. Lublin 2001. UMCS. 20 cm, str. 365, opr. kart.
18,00 PLN
Mońko Chotkowska Jadwiga: Budowa słowotwórcza rzeczowników w Liber Chamorum
Mońko Chotkowska Jadwiga: Budowa słowotwórcza rzeczowników w Liber Chamorum
Mońko Chotkowska Jadwiga: Budowa słowotwórcza rzeczowników w Liber Chamorum Waleriana Nekandy Trepki. Wrocław 1977. Ossol. 24 cm, str. 234, opr. kart. Egzemplarz z dedykacją autorki.
25,00 PLN
Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego.
Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego.
Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego. Kraków 1992. PAN. 24 cm, str. 98, opr. kart.
12,00 PLN
Krauz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim.
Krauz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim.
Krauz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim. Rrzeszów 1996. Wyd. WSP. 21 cm str. 123, (1), opr. karton.
12,00 PLN
Krautz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim.
Krautz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim.
Krautz Maria: Zdania inicjalne w języku polskim. Rrzeszów 1996. Wyd. WSP. 21 cm str. 123, (1), opr. karton.
12,00 PLN
Serejska - Olszer Krystyna: Polszczyzna z oddali.
Serejska - Olszer Krystyna: Polszczyzna z oddali.
Serejska - Olszer Krystyna: Polszczyzna z oddali. Język polski w anglojęzycznym świecie. Poznań 2001. Media Rodzina. 21 cm, str. 279, opr. karton.
16,00 PLN
Pyzik Józef: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion.
Pyzik Józef: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion.
Pyzik Józef: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno gramatyczne dla cudzoziemców. Kraków 2006. Uniwersitas. 23 cm, str. 462. opr. kart.
30,00 PLN
Bralczyk Jerzy: Leksykon zdań polskich.
Bralczyk Jerzy: Leksykon zdań polskich.
Bralczyk Jerzy: Leksykon zdań polskich. Warszawa 2004. Świat Książki. 20 cm, str. 347, opr. tw.
18,00 PLN
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami. Kraków 1929. Nakł. PAU. 23 cm, str. 100, opr. kart. Monografie polskich cech gwarowych nr 5.
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami. Kraków 1929. Nakł. PAU. 23 cm, str. 100, opr. kart. Monografie polskich cech gwarowych nr 5.
Najpiękniejsze śląskie słowa. Antologia. Oprac. zb. Katowice 2010. Muz. Śl. 22 cm, str. 150, (2), ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego.
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego.
Obrębska Antonina: Stryj, wuj, swak w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami. Kraków 1929. Nakł. PAU. 23 cm, str. 100, opr. kart. Monografie polskich cech gwarowych nr 5.
25,00 PLN
Nitsch Kazimierz: Pisma pomorzoznawcze.
Nitsch Kazimierz: Pisma pomorzoznawcze.
Nitsch Kazimierz: Pisma pomorzoznawcze. Z 5 mapami. Wrocław-Kraków 1954. Ossolineum. Format: 25x18 cm, str. 438, oprawa oryginalna kartonowa. Nitsch: Wybór pism polonistycznych. T.III. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
30,00 PLN
Nitsch Kazimierz: Monografie polskich cech gwarowych. Nr 1 i 2.
Nitsch Kazimierz: Monografie polskich cech gwarowych. Nr 1 i 2.
Nitsch Kazimierz: Monografie polskich cech gwarowych. Nr 1. Fonetyka międzywyrazowa. Nr 2,Małopolskie "ch" z mapą. Kraków 1916. Nakł. AU. 23 cm, str. 58, opr. brosz.
25,00 PLN
Handke Kwiryna: Słownik nazewnictwa Warszawy.
Handke Kwiryna: Słownik nazewnictwa Warszawy.
30,00 PLN
Michelmann Rotraut i Walter Uwe: Techniki szybkiego czytania.
Michelmann Rotraut i Walter Uwe: Techniki szybkiego czytania.
Michelmann Rotraut i Walter Uwe: Techniki szybkiego czytania. Przeł. M. Dutkiewicz. 24 cm, str. 119, opr. kart.
12,00 PLN
Pokaż:
120 240 360