Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia

Cytowska Maria i Szelest Hanna: Literatura grecka i rzymska w zarysie.
Cytowska Maria i Szelest Hanna: Literatura grecka i rzymska w zarysie.
Cytowska Maria, Szelest Hanna: Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1981. PWN. 20 cm, str. 398, [1], opr. karton. (lekko załamany róg opr.)
15,00 PLN
Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku. Red. J. Jachymek, W. Paruch.
Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku. Red. J. Jachymek, W. Paruch.
Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku. Red. J. Jachymek, W. Paruch. Lublin 2002. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 315, opr. karton.
20,00 PLN
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5.
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5.
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5. Warszawa 1956. PWN. 25 cm, opr. pł. Zawiera: Studia z historii kultury; Studia z historii myśli i ruchów społecznych; Studia z dziejów kultury celtyckiej; Studia z dziejów religii; Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk - bohater narodowy Irlandii; Publicystyka.
70,00 PLN
Stachiewicz Piotr: Akcja Koppe. Krakowska akcja
Stachiewicz Piotr: Akcja Koppe. Krakowska akcja "Parasola".
Stachiewicz Piotr: Akcja Koppe. Krakowska akcja "Parasola". Warszawa 1987. Wyd. MON. 19 cm, str. 173, (2), ilustr., opr. karton. (przyżółcenie na wewnętrznej stronie okł.)
16,00 PLN
Bes Aleksander: Akcja w Venlo.
Bes Aleksander: Akcja w Venlo.
Bes Aleksander: Akcja w Venlo. Warszawa 1989. MAW. 16 cm, str. 181, (3), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Sichrovsky Peter: Kainowe dzieci. (Rozmowy z potomkami hitlerowców)
Sichrovsky Peter: Kainowe dzieci. (Rozmowy z potomkami hitlerowców)
Sichrovsky Peter: Kainowe dzieci. (Rozmowy z potomkami hitlerowców). Przeł. B. Janowska - Michnowska. Warszawa 1989. Czytelnik. 16 cm, str. 164, (3), opr. karton.
15,00 PLN
Dyskant Józef W.: Oddział Wydzielony
Dyskant Józef W.: Oddział Wydzielony "Wisła". Zarys działań bojowych OW "Wisła" Flotylli Rzecznej we wrześniu 1939 r.
Dyskant Józef W.: Oddział Wydzielony "Wisła". Zarys działań bojowych OW "Wisła" Flotylli Rzecznej we wrześniu 1939 r. Warszawa 1982. Wyd. MON. 16 cm, str.244, (3), ilustr., opr. karton. z obw. (drobne przytarcia obwoluty na grzbiecie)
20,00 PLN
Kościelniak Władysław: Signa tempori czyli sigilla herbowe książąt kaliskich y królewskiego miasta Kalisza...
Kościelniak Władysław: Signa tempori czyli sigilla herbowe książąt kaliskich y królewskiego miasta Kalisza...
Kościelniak Władysław: Signa tempori czyli sigilla herbowe książąt kaliskich y królewskiego miasta Kalisza dzięki przychylności dziejów a teraz staraniem Władysława Kościelniaka tudzież Towarzystwa Bibliofilów Kaliskich przy łaskawym poparciu prezydenta prześwietnego miasta Kalisza ad futuram rei memoriam wydane. (Kalisz) 1982. Tow. Przyjaciół Książki. 20 cm, str. 16, opr. karton.
18,00 PLN
Kościół w Drugiej Rzeczypospolitej. Pr. zb. pod  red. Zygmunta Zielińskiego i Stanisława Wilka.
Kościół w Drugiej Rzeczypospolitej. Pr. zb. pod red. Zygmunta Zielińskiego i Stanisława Wilka.
Kościół w Drugiej Rzeczypospolitej. Pr. zb. pod red. Zygmunta Zielińskiego i Stanisława Wilka. Lublin 1981. Tow. nauk. KUL. 24 cm, str. 253, opr. karton.
18,00 PLN
W obliczu wojny. Z prasy polskiej 1939 roku.
W obliczu wojny. Z prasy polskiej 1939 roku.
W obliczu wojny. Z prasy polskiej 1939 roku. Wybór i oprac. redakcja miesięcznika Znak. Kraków 1984. Znak. 19 cm, str. 337, (3), opr. karton.
16,00 PLN
Lipiński  Wacław: Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy 1939 r.
Lipiński Wacław: Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy 1939 r.
Lipiński Wacław: Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy 1939 r. Wstęp, komentarz i przypisy J.M. Kłoczowski. Warszawa 1989. Pax. 21 cm, str. 256, opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Naród - Kościół - Kultura. Szkice z historii Polski.
Naród - Kościół - Kultura. Szkice z historii Polski.
Naród - Kościół - Kultura. Szkice z historii Polski. Studium języka i kultury polskiej dla studentów zagranicznych. Szkoła letnia kultury i języka polskiego. Lublin 1986. Red. Wyd. KUL. 20 cm, str. 263, mapki, opr. karton. Bibl. Pomocy Naukowych t.2.
18,00 PLN
Drozdowski Bohdan: Arnhem, ciemne światło.
Drozdowski Bohdan: Arnhem, ciemne światło.
Drozdowski Bohdan: Arnhem, ciemne światło. Warszawa 1981. Wyd. MON. 18 cm, str. 253, (2), opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Zeszyty naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kwartalnik. Rok XXVII. Nr 2 (1984)).
Zeszyty naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kwartalnik. Rok XXVII. Nr 2 (1984)).
Zeszyty naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kwartalnik. Rok XXVII. Nr 2 (106). Lublin 1984. 24 cm, str. 82, (2), k. tabl. (13), opr. karton. 25,00 Treść (ogólnie): Chrzanowski, Kornecki: Dwa gotyki pomorsko-pruskie: krzyżacki i mieszczański; Karłowska-Kamzowa: Gotyckie rękopisy na Pomorzu Wschodnim. Problemy badawcze; Domasłowski: Pelplińskie Ukrzyżowanie z XVI w.; Kuczyńska: Mosiężna misa ze sceną Zwiastowania z Pałacu Biskupiego w Pelplinie
25,00 PLN
Państwo w polskiej myśli politycznej. (Pr.zb.) Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t.7.
Państwo w polskiej myśli politycznej. (Pr.zb.) Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t.7.
Państwo w polskiej myśli politycznej. Pr. zb. Wrocław 1988. Ossol. PAN. 23 cm. str.298, opr. karton. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku pod red. W. Wrzesińskiego, t. VII. (plamka na grzbiecie)
20,00 PLN
Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia. Warszawa 1990. Czytelnik. 20 cm, str. 373, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Średniowiecze. Encyklopedia popularna. Praca zb. pod red. H. R. Loyn.
Średniowiecze. Encyklopedia popularna. Praca zb. pod red. H. R. Loyn.
Średniowiecze. Encyklopedia popularna. Praca zb. pod red. H. R. Loyn. Przekład zb. Warszawa 1996. Czytelnik. 24 cm, str. 367, ilustr. opr. karton.
35,00 PLN
Horn H. Siegfried: Z archeologią przez kraje biblijne.
Horn H. Siegfried: Z archeologią przez kraje biblijne.
Horn H. Siegfried: Z archeologią przez kraje biblijne. Przeł. D. i B. Dąbrowscy. Wyd.2. Warszawa 1989. Wyd. Znaki Czasu. 24 cm, str. 222, ilustr. opr. pł. z obw. (lekko podniszczona obw.)
18,00 PLN
Platon: Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon.
Platon: Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon.
Platon: Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon. Przeł. i oprac. W. Witwicki. Warszawa 1982. PWN 20 cm, str. 538, (2), opr. karton.
26,00 PLN
Bolewski Andrzej: Z drogi do Poczdamu.
Bolewski Andrzej: Z drogi do Poczdamu.
Bolewski Andrzej: Z drogi do Poczdamu. Wyd. 2., uzup. Kraków 1987. WL. 20 cm, str. 313, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Horacjusz: Poezje wybrane. Część pierwsza: Satyry i listy.
Horacjusz: Poezje wybrane. Część pierwsza: Satyry i listy.
Horacjusz: Poezje wybrane. Część pierwsza: Satyry i listy. Oprac. J. Starowicz. Kraków 1948. Książnica Powszechna. 21 cm, str. XXIX, 143, (2) opr. karton. (nieaktualna pieczątka, podkreślenia ołówkiem w tekście)
20,00 PLN
Popiołek Kazimierz: Trzecie Powstanie Śląskie.
Popiołek Kazimierz: Trzecie Powstanie Śląskie.
Popiołek Kazimierz: Trzecie Powstanie Śląskie. Katowice 1971. Wyd. Śląsk. Śląski Inst. Nauk. 19 cm, str. 84, (4), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Ryba Mieczysław: Naród a polityka. Myśl społeczno - polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym,
Ryba Mieczysław: Naród a polityka. Myśl społeczno - polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym,
Ryba Mieczysław: Naród a polityka. Myśl społeczno - polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym. Lublin 1999. Inst. Edukacji Narod. 23 cm, str. 204, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Pepłoński Andrzej: Wywiad Polski na ZSRR 1921-1939.
Pepłoński Andrzej: Wywiad Polski na ZSRR 1921-1939.
Pepłoński Andrzej: Wywiad Polski na ZSRR 1921-1939. Warszawa 1996. Wyd. Bellona. Warszaw. Of. Wyd. Gryf. 24 cm, str. 382, (16), ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Nowość
Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji
Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej"
Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986. Red. nauk. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański. Wrocław 1991. Ossol. 23 cm, str. 390, opr. karton. (drobne załamanie na tylnej okł.)
50,00 PLN
Mazan Leszek: A to Polska właśnie.
Mazan Leszek: A to Polska właśnie.
Mazan Leszek: A to Polska właśnie. Kraków 1987. KAW. 19 cm, str. 175, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Dobrzycki Wiesław: Powstania śląskie.
Dobrzycki Wiesław: Powstania śląskie.
Dobrzycki Wiesław: Powstania śląskie. Warszawa 1971. PZWS. 19 cm, str. 173, (3), ilustr., opr. karton. (drobne przytarcie okł., przybrudzenia)
16,00 PLN
Ksenofont: Wybór pism. (BN II / 39)
Ksenofont: Wybór pism. (BN II / 39)
Ksenofont: Wybór pism. Oprac. J. Schnayder. Wyd. 2. zmienione. Wrocław 1966. Ossol. 17 cm, str. LXVIII, 440, portr., tabl., opr. pł. BN II / 39.
35,00 PLN
Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego. Praca zb. pod red. Feliksa Kiryka.
Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego. Praca zb. pod red. Feliksa Kiryka.
Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego. Praca zb. pod red. Feliksa Kiryka. Przemyśl 1991. P-WIN. 23 cm, str. 363, (1), opr. karton. (załamany róg okł., ślad po oderwanej metce)
35,00 PLN
Potrykowski Józef Alfons: Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta. T.1-2.
Potrykowski Józef Alfons: Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta. T.1-2.
Potrykowski Józef Alfons: Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta. T.1-2. Wstęp i oprac. A. Owsińska. Kraków 1974. WL. str. 277; 581, (2), opr. pł. z obw. (obw. w t.2. lekko przytarta)
50,00 PLN
Golczewski Kazimierz: Wyzwolenie Pomorza Zachodniego w roku 1945.
Golczewski Kazimierz: Wyzwolenie Pomorza Zachodniego w roku 1945.
Golczewski Kazimierz: Wyzwolenie Pomorza Zachodniego w roku 1945. Poznań 1971. Wyd. Poznańskie. 19 cm, str. 266, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
25,00 PLN
Kuromiya Hiroaki: Głosy straconych.
Kuromiya Hiroaki: Głosy straconych.
Kuromiya Hiroaki: Głosy straconych. Przekł. A. Weseli. Warszawa 2008.Amber. 24 cm, str. 254, (1), ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Sadowski Zdzisław: Pieniądz a początki upadku Rzeczypospolitej w XVII w.
Sadowski Zdzisław: Pieniądz a początki upadku Rzeczypospolitej w XVII w.
Sadowski Zdzisław: Pieniądz a początki upadku Rzeczypospolitej w XVII w. Warszawa 1964. PWN. 21 cm, str. 358, (2), opr. pł. (unieważnione pieczątki bibl.)
30,00 PLN
Grabowski Sławomir, Majer Piotr: Ostaszków. Zbrodnia na polskich policjantach.
Grabowski Sławomir, Majer Piotr: Ostaszków. Zbrodnia na polskich policjantach.
Grabowski Sławomir, Majer Piotr: Ostaszków. Zbrodnia na polskich policjantach. Szczytno 2000. Wyd. Wyższej Szkoły Policji. 20 cm, str. 70, opr. karton. (załamany róg opr.)
25,00 PLN
Łach Stanisław: Przemiany społeczno - polityczne na Pomorzu Zachodnim 1945 - 1950. (Biblioteka Słupska, t.30)
Łach Stanisław: Przemiany społeczno - polityczne na Pomorzu Zachodnim 1945 - 1950. (Biblioteka Słupska, t.30)
Łach Stanisław: Przemiany społeczno - polityczne na Pomorzu Zachodnim 1945 - 1950.Poznań 1978. Wyd. Pozn. 20 cm, str. 238, (2), opr. karton.Biblioteka Słupska, t. 30. (nieaktualna pieczątka)
18,00 PLN
Leksykon Polactwa w Niemczech.
Leksykon Polactwa w Niemczech.
Leksykon Polactwa w Niemczech. Wstęp E. Osmańczyk. Warszawa 1973. PWN. 35 cm, str. XVIII; szpalt 636, ilustr., opr. pł. (Wyd. fototypiczne [druku konspiracyjnego Opole 1939])
50,00 PLN
Kłoczowski Jerzy: Europa słowiańska w XIV - XV wieku.
Kłoczowski Jerzy: Europa słowiańska w XIV - XV wieku.
Kłoczowski Jerzy: Europa słowiańska w XIV - XV wieku. Warszawa 1984. PIW. 24 cm, str. 464, tabl. ilustr. opr. pł. z obw
28,00 PLN
Zając Grażyna:  Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii.
Zając Grażyna: Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii.
Zając Grażyna: Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdülhamita II w świetle tureckiej autobiografii. Kraków 2013. Księgarnia Akademicka. 24 cm, str. 270, tabl. ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór. Oprac. S. Stabryła.  (BN II / 207)
Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór. Oprac. S. Stabryła. (BN II / 207)
Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór. Oprac. S. Stabryła. Wrocław 1983. Ossol. 17 cm, str. CXL, 456, opr. pł. BN II / 207 (unieważniona pieczątka bibl.)
20,00 PLN
Za mundurem... (Praca zb.) Kronika Miasta Poznania (2005 /1)
Za mundurem... (Praca zb.) Kronika Miasta Poznania (2005 /1)
Za mundurem... (Praca zb.) Kronika Miasta Poznania (2005 / 1) 24 cm, str. 412, (4), ilustr., opr. karton. (lekko wywinięte rogi opr.)
30,00 PLN
Postacie narodów a współczesność. (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Postacie narodów a współczesność. (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Postacie narodów a współczesność. Oprac. i wstępem opatrzył Krzysztof Gawlikowski. Warszawa 1984. PIW. 18 cm, str. 393, (3), opr. karton. Bibl. Myśli Współczesnej.
18,00 PLN
Wspomnienia więźniów obozu oświęcimskiego.
Wspomnienia więźniów obozu oświęcimskiego.
Wspomnienia więźniów obozu oświęcimskiego. Wyd.II. (Oświęcim) (b.r.w.) (Państwowe Muzeum w Oświęcimiu). 20 cm, str. 192, opr. karton. (reperowany grzbiet, plamki, przybrudzenia) 20,00 Treść: Fejkiel W.: Głód w Oświęcimiu; Szmaglewska S.: Wybuchnie krzyk buntu; Posmysz Z.: "Sangerin"; Fijałkowski G.: Odwszenie w Birkenau - BIId; Jezierska M.E.: Biały efekt; Ostańkowicz C.: Isolierstation - Blok Numer Ostatni; Fiderkiewicz A: Tyfus plamisty i odwszenie w obozie męskim w Brzezince; Gisges J.M.: Stacja płonącej nocy;
20,00 PLN
Czarnik Andrzej: Stosunki polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie Republiki Weimarskiej 1919-1933.
Czarnik Andrzej: Stosunki polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie Republiki Weimarskiej 1919-1933.
Czarnik Andrzej: Stosunki polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie Republiki Weimarskiej 1919-1933. Poznań 1983. Wyd. Poznańskie. 19 cm, str. 353, (3), opr. karton.
30,00 PLN
Herrmann Paul: Pokażcie mi testament Adama. Na szlakach nowożytnych odkryć geograficznych. T.1-2.
Herrmann Paul: Pokażcie mi testament Adama. Na szlakach nowożytnych odkryć geograficznych. T.1-2.
Herrmann Paul: Pokażcie mi testament Adama. Na szlakach nowożytnych odkryć geograficznych. T.1-2. Przeł. K. Rapaczyński. Posłowie J. Mantel-Niećko. Warszawa 1976. PIW. 18 cm, str. 386, (2); 465, (3), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Jasienica Paweł: Polska anarchia.
Jasienica Paweł: Polska anarchia.
Jasienica Paweł: Polska anarchia. Kraków 1988. WL. 20 cm, str. 172. opr. karton.
15,00 PLN
Zamarovsky Vojtech: Tropami siedmiu cudów świata.
Zamarovsky Vojtech: Tropami siedmiu cudów świata.
Zamarovsky Vojtech: Tropami siedmiu cudów świata. Przeł. P. Godlewski. Katowice 1980. Wyd. Śląsk. 25 cm, str. 246, (2), ilustr. opr. pł. z obw. (lekko przybrudzona obw.)
18,00 PLN
Garton Ash Timothy: W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent.
Garton Ash Timothy: W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent.
Garton Ash Timothy: W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent. Przekł. S. Kowalski. Londyn 1996. Aneks. 21 cm, str. 554, opr. karton. (załamany róg opr.)
20,00 PLN
Bocheński Aleksander: Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie.
Bocheński Aleksander: Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie.
Bocheński Aleksander: Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie. Warszawa 1947. Wyd. Panteon. 21 cm, str. 329, (6), opr. ppł. (nieaktualne pieczęcie, ślad po naklejce bibl. na opr., brak karty przedtytułowej)
40,00 PLN
Zakęs Beata: Gdyby Kolumb nie odkrył Ameryki...
Zakęs Beata: Gdyby Kolumb nie odkrył Ameryki...
Zakęs Beata: Gdyby Kolumb nie odkrył Ameryki... Wrocław 1993. 24 cm, str. 80, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Mosz Seweryn, Adamiak Artur (oprac.): Młot na czarownice.
Mosz Seweryn, Adamiak Artur (oprac.): Młot na czarownice.
Mosz Seweryn, Adamiak Artur (oprac.): Młot na czarownice. Katowice 2007. Wyd. "Lux". 19 cm, str. 162, opr. karton. Bib. Klubu da Vinci. (exlibrisy - pieczątki własnościowe: na jednej z kart i na brzegu bloku)
30,00 PLN
Illustrowana historya starożytna. T. 1. Od czasów najdawniejszych aż do zawiązków historyi greckiej według Wydawnictwa Spamera. Oprac. Czesław Pieniążek. (REPRINT)
Illustrowana historya starożytna. T. 1. Od czasów najdawniejszych aż do zawiązków historyi greckiej według Wydawnictwa Spamera. Oprac. Czesław Pieniążek. (REPRINT)
Illustrowana historya starożytna. T. 1. Od czasów najdawniejszych aż do zawiązków historyi greckiej według Wydawnictwa Spamera. Oprac. Czesław Pieniążek. Wiedeń. Nakł. Fr. Bondego. 25 cm, str. (6), 314, ilustr. w tekście, tabl., opr. tw. Dzieje powszechne illustrowane. Oprac. zbiorowe pod red. L. Kubali. Tom I, część 1: Czasy starożytne. REPRINT Wyd. Gutenberg-Print. Warszawa 1996.
28,00 PLN
Pawlak B. Władysław: Druga księga zamachów.
Pawlak B. Władysław: Druga księga zamachów.
Pawlak B. Władysław: Druga księga zamachów. Warszawa 1974. Iskry. 20 cm, str. 380, ilustr. opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Pawlak B. Władysław: Księga zamachów. Od Sarajewa do Dallas.
Pawlak B. Władysław: Księga zamachów. Od Sarajewa do Dallas.
Pawlak B. Władysław: Księga zamachów. Od Sarajewa do Dallas. Warszawa 1970. Iskry. 20 cm, str. 378, ilustr. opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Stryjek Tomasz: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego.
Stryjek Tomasz: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego.
Stryjek Tomasz: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji. Wrocław 2000. Wyd. Funna. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 21 cm, str. 450, (4), opr. tw. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
25,00 PLN
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Oprac. A. Śnieżko.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Oprac. A. Śnieżko.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Przewodnik. Oprac. A. Śnieżko. Warszawa 165. Ag. Wyd. Ruch. 19 cm, str. 215, (1), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Sfinks. Tajemnice historii. T.3. Red. Huf Hans-Christian
Sfinks. Tajemnice historii. T.3. Red. Huf Hans-Christian
Sfinks. Tajemnice historii. Red. Huf Hans-Christian. Przekł. D. Dowiat-Urbański. Warszawa 1998. Bertelsmann Media. 23 cm, str. 287, (1), ilustr., opr. tw. Treść: Huf H.C.: Tęsknota za nieśmiertelnością. Ramzes - ulubieniec bogów; Hermann I.: Polowanie na ludzi w imię Boga; Lenze, Steinhauser: "Zabijcie tę dziwkę" - sprawa Marii Stuart; Klein G.: Siedem cudów świata; Papirowski M.: Neron - mowa obrończa w sprawie bestii; Liebner, Wei: Magik na smoczym tronie. Pierwszy cesarz Chin i jego grób.
25,00 PLN
Sfinks. Tajemnice historii. T.2. Red. Huf Hans-Christian.
Sfinks. Tajemnice historii. T.2. Red. Huf Hans-Christian.
Sfinks. Tajemnice historii. Red. Huf Hans-Christian. Przekł. D. Dowiat-Urbański. Warszawa 1998. Bertelsmann Media. 23 cm, str. 287, (1), ilustr., opr. tw. Treść: Berend, Schmitz: Burza nad Azją. Aleksander Wielki zdobywa świat; Klein G.: Wikingowie - przybysze z krainy chłodów; Gregor M.: Fryderyk II; Huf H.C.: Fantastyczne podróże Marco Polo; Hermann I.: Lukrecja i ród Borgiów w Watykanie; Lenze, Steinhauser: Rasputin - "święty demon" na dworze carów
25,00 PLN
Sfinks. Tajemnice historii. T.1. Red. Huf Hans-Christian
Sfinks. Tajemnice historii. T.1. Red. Huf Hans-Christian
Sfinks. Tajemnice historii. Red. Huf Hans-Christian Przekł. A. Posmysk, D. Dowiat-Urbański. Katowice 1996. Videograf II. 23 cm, str. 231, (1), ilustr., opr. tw. Treść: Gregor M.: Państwo Króla Minosa, Stadler H.: Hannibal u bram; Klein G.: Kleopatra - ostatni uśmiech faraonów; Berend, Schmitz: Hunowie podbijają Europę; Lenze, Steinhauser: W poszukiwaniu Bursztynowej Komnaty
25,00 PLN
Mała encyklopedia kultury antycznej. A-Z.
Mała encyklopedia kultury antycznej. A-Z.
Mała encyklopedia kultury antycznej. A-Z. Oprac. zb. Warszawa 1990. PWN. 24 cm, str. 816, ilustr. opr. pł.
25,00 PLN
Czarniecki Stanisław, Wiltowski Janusz: W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności.
Czarniecki Stanisław, Wiltowski Janusz: W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności.
Czarniecki Stanisław, Wiltowski Janusz: W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności. Warszawa - Kraków 1972. PWN. 20 cm, str. 177, (3), tabl. ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180