Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia

Na szlaku wolności. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
Na szlaku wolności. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
Na szlaku wolności. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Oprac. J. J. Kasprzyk. Warszawa 2007. Związek Piłsudczyków. 20 cm, str. 184, ilustr. opr. kart. lak.
15,00 PLN
Mich Włodzimierz: W obliczu wywłaszczenia. Kwestia reformy rolnej w publicystyce ziemiańskiej 1918-1939.
Mich Włodzimierz: W obliczu wywłaszczenia. Kwestia reformy rolnej w publicystyce ziemiańskiej 1918-1939.
Mich Włodzimierz: W obliczu wywłaszczenia. Kwestia reformy rolnej w publicystyce ziemiańskiej 1918-1939. Lublin 2001. UMCS. 24 cm, str. 208, opr. karton. z obw.
20,00 PLN
Meysztowicz Jan: Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1932 - 1939.
Meysztowicz Jan: Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1932 - 1939.
Meysztowicz Jan: Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1932 - 1939. Kraków 1984. WL. 20 cm, str. 338, (4), ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Meysztowicz Jan: Saga Brygady Podhalańskiej
Meysztowicz Jan: Saga Brygady Podhalańskiej
Meysztowicz Jan: Saga Brygady Podhalańskiej. Wyd. III uzup. i poprawione. 20 cm, str.165, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Malinowski Kazimierz: Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna.
Malinowski Kazimierz: Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna.
Malinowski Kazimierz: Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna. Zarys genezy, organizacji i działalności. Warszawa 1986. Pax. 20 cm, str. 230, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Maleczyński Karol: Proste słowa o Śląsku.
Maleczyński Karol: Proste słowa o Śląsku.
Maleczyński Karol: Proste słowa o Śląsku. Wrocław 1970. Ossol. 20 cm, str. 135, (3), ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. wrocławska t. 9.
18,00 PLN
Maleczyńska Ewa: Wrocławskie panie piastowskie i ich partnerzy
Maleczyńska Ewa: Wrocławskie panie piastowskie i ich partnerzy
Maleczyńska Ewa: Wrocławskie panie piastowskie i ich partnerzy. Wrocław 1966. Ossolineum. 19 cm, str. 93, tabl., opr. karton.
15,00 PLN
Makowski Bronisław: Litwini w Polsce 1920-1939
Makowski Bronisław: Litwini w Polsce 1920-1939
Makowski Bronisław: Litwini w Polsce 1920-1939. Warszawa 1986. PWN. 21 cm, str. 352, ilustr., opr. karton
12,00 PLN
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV. Kraków 2002. MODR. 23 cm, str. 336, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom III.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom III.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom III. Kraków 2001. MODR. 23 cm, str. 336, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Manvell Roger i Fraenkel Heinrich: Goebbels.
Manvell Roger i Fraenkel Heinrich: Goebbels.
Manvell Roger i Fraenkel Heinrich: Goebbels. Przeł. A. Kaska. Warszawa 1972. Czytelnik. 20 cm, str. 330, opr. kart. obw.
15,00 PLN
Mania Andrzej: Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej
Mania Andrzej: Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej
Mania Andrzej: Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej. Kraków 1989. Nakł. UJ. 24 cm, str. 116, tabl., opr. karton. Prace z nauk politycznych, zesz. 38.
18,00 PLN
Małopolskie Studia Historyczne (R.I; z.1, 1958)
Małopolskie Studia Historyczne (R.I; z.1, 1958)
Małopolskie Studia Historyczne R.I; z.1. Kraków 1958. Pol. Tow. Hist. 25 cm, str. 85, (1), ilustr., opr. karton. Wereszycki H.: Dzieje Galicji jako problem historyczny; Codello A.: Zbiegostwo mieszczan rzeszowskich w I.poł. XVIII w.; Wyrozumski H.: O kongregacji włóczków krakowskich; Nowak T.: Raport Stefana Czarnieckiego z pierwszych dni obrony Krakowa; Miczulski S.: Zamierzona lokacja miasteczka Stanisławowa pod Krakowem; Recenzje i sprawozdania oraz Kronika
45,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem.
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem.
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem. Wyd. II. zmien. i poszerzone. Kraków 1992. Wyd. Klub Przyjaciół Turcji. 21 cm, str. 252, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Pan na Gromniku. Zapomniany galicyjski pozytywista Edward Dzwonkowski (1824-1887)
Łątka Jerzy S.: Pan na Gromniku. Zapomniany galicyjski pozytywista Edward Dzwonkowski (1824-1887)
Łątka Jerzy S.: Pan na Gromniku. Zapomniany galicyjski pozytywista Edward Dzwonkowski. Kraków 1999. Społ. Inst. Hist. 21 cm, str. 144, ilustr., okł. karton. lak.
25,00 PLN
Łazinka Józef: Nysa dawniej a dziś.
Łazinka Józef: Nysa dawniej a dziś.
Łazinka Józef: Nysa dawniej a dziś. Opole 1949. Nakł. Wyd. św. Krzyża. 21 cm, str. 45, tabl. ilustr., broszura. Szkice hist., nr 3.
25,00 PLN
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925.
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925.
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925. Wrocław 1983. Ossolineum. Wyd. PAN.24 cm, str. 175, opr. karton. Prace Komisji Nauk Hist., nr 45.
20,00 PLN
Ludwik Filip: Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji
Ludwik Filip: Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji
Ludwik Filip: Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji. Przeł. i oprac. W. Dłuski. Wstęp J. Baszkiewicz. Warszawa 1988. PIW. 21 cm, str. 574, ilustr., opr. pł. Bibl. Pamiętników Polskich i Obcych.
17,00 PLN
Mackiewicz Stanisław: Zielone oczy.
Mackiewicz Stanisław: Zielone oczy.
Mackiewicz Stanisław: Zielone oczy. Warszawa 1987. Pax. 20 cm, str. 197, opr. kart.
16,00 PLN
Łoziński Marian: Przechodniu, powiedz Polsce... Wspomnienia z lat 1941-1945 rozpoczęte w Ahwazie, 150 km od Zatoki Perskiej.
Łoziński Marian: Przechodniu, powiedz Polsce... Wspomnienia z lat 1941-1945 rozpoczęte w Ahwazie, 150 km od Zatoki Perskiej.
Łoziński Marian: Przechodniu, powiedz Polsce... Wspomnienia z lat 1941-1945 rozpoczęte w Ahwazie, 150 km od Zatoki Perskiej. Kraków 1985. WL. 20 cm, str. 375, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Łopuszański Bolesław: Stowarzyszenie ludu polskiego (1835-1841)
Łopuszański Bolesław: Stowarzyszenie ludu polskiego (1835-1841)
Łopuszański Bolesław: Stowarzyszenie ludu polskiego (1835-1841). Geneza i dzieje. Kraków1975. WL. 20 cm, str. 396, opr. karton. z obw.
25,00 PLN
Leo Andrzej: Dołęga -
Leo Andrzej: Dołęga - "nadwiślańskie Soplicowo"
Leo Andrzej: Dołęga - "nadwiślańskie Soplicowo" Tarnów 1984. Muz. Okr. w Tarnowie. 21 cm, str. 56, 24 (ilustr.), tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Lechowski Andrzej: Frontowe dni Pragi. Wrzesień 1944 - styczeń 1945.
Lechowski Andrzej: Frontowe dni Pragi. Wrzesień 1944 - styczeń 1945.
Lechowski Andrzej: Frontowe dni Pragi. Wrzesień 1944-styczeń 1945. Relacje Wojsko Polskie - miasto w w okresie jesienno-zimowych działań 1. armii w obszarze Warszawy . Pruszków 1995. Of. Wyd. Ajaks. 24 cm, str. 270, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Lauran Annie: Czapka Hitlera albo czas zapomnienia.
Lauran Annie: Czapka Hitlera albo czas zapomnienia.
Lauran Annie: Czapka Hitlera albo czas zapomnienia. Przeł. T. Szafrański. Warszawa 1977. Pax. 17 cm, str. 216, opr. karton z obw.
15,00 PLN
Latoszek Antonina i Płomieniec Józef: Bose i obdarte.
Latoszek Antonina i Płomieniec Józef: Bose i obdarte.
Latoszek Antonina i Płomieniec Józef: Bose i obdarte. Warszawa 1961. MON. 18 cm, str. 245, opr. kart. obw. Losy sanitariuszek I Armii WP.
12,00 PLN
Landau Zbigniew i Tomaszewski Jerzy: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939.
Landau Zbigniew i Tomaszewski Jerzy: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939.
Landau Zbigniew i Tomaszewski Jerzy: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939. Wyd. 5. Warszawa 1986. KIW. 20 cm, str. 339, opr. tw.
14,00 PLN
Libiszewski Leon: Dzierzążno. Monografia wsi kociewskiej.
Libiszewski Leon: Dzierzążno. Monografia wsi kociewskiej.
Libiszewski Leon: Dzierzążno. Monografia wsi kociewskiej. Gdańsk 1985..Wyd. Zrzesz. Pom.-Kaszub. 21 cm, str. 119, (5), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Lewandowski Jerzy: Z torby frontowego listonosza.
Lewandowski Jerzy: Z torby frontowego listonosza.
Lewandowski Jerzy: Z torby frontowego listonosza. Warszawa 1981. MON. 20 cm, str. 274, ilustr. opr. kart. obw.
12,00 PLN
Leśnodorski Bogusław: Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski.
Leśnodorski Bogusław: Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski.
Leśnodorski Bogusław: Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski. Warszawa 1970. W.P. 20 cm, str. 534, (1), ilustr. opr. pł. obw.
20,00 PLN
Komolka Mirosława i Sierpowski Stanisław: Leszno, zarys dziejów.
Komolka Mirosława i Sierpowski Stanisław: Leszno, zarys dziejów.
Komolka Mirosława i Sierpowski Stanisław: Leszno, zarys dziejów. Poznań 1987. Wyd. Poz. 20 cm, str. 320, ilustr. opr. pł. obw.
18,00 PLN
Lissagaray Prosper Olivier: Historia Komuny Paryskiej 1871 r.
Lissagaray Prosper Olivier: Historia Komuny Paryskiej 1871 r.
Lissagaray Prosper Olivier: Historia Komuny Paryskiej 1871 r. Warszawa 1950. KiW. 25 cm, str. 606, ilustr. opr. kart.
25,00 PLN
Lipiński Wacław: Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy 1939 r.
Lipiński Wacław: Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy 1939 r.
Lipiński Wacław: Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy 1939 r. Warszawa 1989. Pax. 21 cm, str. 256, opr. kart. obw.
15,00 PLN
Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie w grudniu 1939 roku. Dokumenty i materiały.
Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie w grudniu 1939 roku. Dokumenty i materiały.
Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie w grudniu 1939 roku. Dokumenty i materiały. Zebrał i wstępem opatrzył P. Łossowski Warszawa 1991. Wyd. Interlibro. 21 cm, str.104, (3), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Ligocki Edward: Drogi bezdomnych. Francja 1939-1940.
Ligocki Edward: Drogi bezdomnych. Francja 1939-1940.
Ligocki Edward: Drogi bezdomnych. Francja 1939-1940. Warszawa 1958. PIW. 20 cm, str. 341, opr. kart. obw.
14,00 PLN
Ligocki Edward: Między Watykanem a Polską.
Ligocki Edward: Między Watykanem a Polską.
Ligocki Edward: Między Watykanem a Polską. Warszawa 1949. Nakł. autora. 21 cm, str. 192, opr. karton.
16,00 PLN
Licharewa Zofia: Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu
Licharewa Zofia: Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu
Licharewa Zofia: Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu. Olsztyn 1962. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 162, ilustr., tabl., opr. pł.
30,00 PLN
Krzywobłocka Bożena: Delfina i inne.
Krzywobłocka Bożena: Delfina i inne.
Krzywobłocka Bożena: Delfina i inne. Warszawa 1974. LSW. 20 cm, str. 316, ilustr. opr. pł. obw. (obwoluta lekko podniszczona)
14,00 PLN
Krzemiński Włodzimierz: Pięć lat z hakiem. (Wspomnienia z obozów jenieckich)
Krzemiński Włodzimierz: Pięć lat z hakiem. (Wspomnienia z obozów jenieckich)
Krzemiński Włodzimierz: Pięć lat z hakiem. Warszawa 1959. Wyd. MON. 20 cm, str. 238, opr. kart. Wspomnienia z obozów jenieckich.
14,00 PLN
Kwartalnik historyczny. R. XLIII, tom I, zesz. 3. (1929)
Kwartalnik historyczny. R. XLIII, tom I, zesz. 3. (1929)
Kwartalnik historyczny. Organ Pol. Tow. Hist. Red. J. Ptaśnik. Rocznik XLIII, tom I, zesz. 3. Lwów 1929. PTH. 24 cm, str. 153-280, 17-48. opr. kart.
30,00 PLN
Kutrzeba Stanisław: Historya ustroju Polski w zarysie. Tom III. (Po rozbiorach, cz.I.) (1920)
Kutrzeba Stanisław: Historya ustroju Polski w zarysie. Tom III. (Po rozbiorach, cz.I.) (1920)
Kutrzeba Stanisław: Historya ustroju Polski w zarysie. Tom III. (Po rozbiorach, część I.) Wyd. 2. Lwów 1920. Nakł. B. Połonieckiego. 21 cm, str. 257, opr. kart. (Oprawa podniszczona, niewielkie ubytki górnych części stron bez uszczerbku dla tekstu, blok zwarty)
20,00 PLN
Kuta Tadeusz: Imiona zbrodni.
Kuta Tadeusz: Imiona zbrodni.
Kuta Tadeusz: Imiona zbrodni. Gdynia 1965. W.M. 20 cm, str. 214, (34), ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Kuropieska Józef: Misja w Londynie.
Kuropieska Józef: Misja w Londynie.
Kuropieska Józef: Misja w Londynie. Warszawa 1981. Czytelnik. 20 cm, str. 386, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Kozłowska Krystyna: Polki w Resistance. Z walk lewicowego ruchu oporu we Francji.
Kozłowska Krystyna: Polki w Resistance. Z walk lewicowego ruchu oporu we Francji.
Kozłowska Krystyna: Polki w Resistance. Z walk lewicowego ruchu oporu we Francji. Warszawa 1974. MON. 20 cm, str. 314, ilustr. opr. kart,. obw.
12,00 PLN
Kozaczuk Władysław: Wojna w eterze.
Kozaczuk Władysław: Wojna w eterze.
Kozaczuk Władysław: Wojna w eterze. Warszawa 1982. Wyd. RTV. 20 cm, str.272, opr. kart. obw.
12,00 PLN
Kozik Jerzy St.: Obrazy z naszej historii. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.
Kozik Jerzy St.: Obrazy z naszej historii. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.
Kozik Jerzy St.: Obrazy z naszej historii. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca. Luborzyca (2006). Wyd. Gm. Ośrod. Kultury Kocmyrzów - Luborzyca. 21 cm, str. 215, (16), ilustr., opr. karton
26,00 PLN
Kowecki Jerzy: Tadeusz Kościuszko.
Kowecki Jerzy: Tadeusz Kościuszko.
Kowecki Jerzy: Tadeusz Kościuszko. Warszawa 1960. PZWS. 20 cm, str. 59, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Kowalski Włodzimierz: Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 1939-1945.
Kowalski Włodzimierz: Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 1939-1945.
Kowalski Włodzimierz: Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 1939-1945. Warszawa 1972. K. i W. 21 cm, str. 877, ilustr. opr. pł. obw.
20,00 PLN
Kowalska Zofia: Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych.
Kowalska Zofia: Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych.
Kowalska Zofia: Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Tarnów 1996. Biblos. 21 cm, str. 101, tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Kosman Marceli: Swojemu miastu. Działalność Edwarda Raczyńskiego.
Kosman Marceli: Swojemu miastu. Działalność Edwarda Raczyńskiego.
Kosman Marceli: Swojemu miastu. Działalność Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu w latach 1829 - 1845. Poznań 1979. MBP i WTPK. 20 cm, str. 71, opr. kart. obw.
12,00 PLN
Kronika Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce.
Kronika Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce.
Kronika Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce. Przygotowali do druku: B. Koziełło-Poklewski i W. Wrzesiński. Olsztyn 1979. PTH. OBN. 24 cm, str. 80, V, opr. kart.
15,00 PLN
Kraśko Ryszard: Z teki szperacza.
Kraśko Ryszard: Z teki szperacza.
Kraśko Ryszard: Z teki szperacza. Lublin 1967. Wyd. Lub. 20 cm, str. 206, opr. kart. obw. Białostocczyzna, felietony historyczno obyczajowe.
12,00 PLN
Krasuski Jerzy: Spór o orientację imperializmu niemieckiego w dobie wilhelmińskiej
Krasuski Jerzy: Spór o orientację imperializmu niemieckiego w dobie wilhelmińskiej
Krasuski Jerzy: Spór o orientację imperializmu niemieckiego w dobie wilhelmińskiej. Poglądy polityczne Hansa Delbrucka. Poznań 1961. Inst. Zach. 21 cm, str. 383, opr. karton.
25,00 PLN
Koźbiał Krzysztof: Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 roku.
Koźbiał Krzysztof: Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 roku.
Koźbiał Krzysztof: Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 roku. Kraków 2000. Wyd. Promo. 21 cm, str. 83, (6), opr. karton.
15,00 PLN
Kozłowski Tomasz: Bunt w bydgoskim areszcie śledczym w 1981 roku. Przejaw choroby więziennictwa w schyłkowym okresie PRL.
Kozłowski Tomasz: Bunt w bydgoskim areszcie śledczym w 1981 roku. Przejaw choroby więziennictwa w schyłkowym okresie PRL.
Kozłowski Tomasz: Bunt w bydgoskim areszcie śledczym w 1981 roku. Przejaw choroby więziennictwa w schyłkowym okresie PRL. Warszawa 2010. Wyd. IPN. 21 cm, str. 260, ilustr., opr. tw. Monografie, t.60.
18,00 PLN
Kozłowski Maciej: Krajobrazy przed bitwą.
Kozłowski Maciej: Krajobrazy przed bitwą.
Kozłowski Maciej: Krajobrazy przed bitwą. Kraków 1985.Znak. 20 cm, str. 195, opr. kart. Pomiędzy trzecim rozbiorem a wskrzeszeniem niepodległości w 1918 r.
12,00 PLN
Kozłowski J.B.: Spacer po dawnej Ostródzie
Kozłowski J.B.: Spacer po dawnej Ostródzie
Spacer po dawnej Ostródzie. Oprowadza J. B. Kozłowski. Dąbrówno (2004). Waldemar Mierzwa, Oficyna "Retman" 25 cm, str. 163, (13), ilustr., opr. tw. (zagięcia kart - wada wydawnicza)
45,00 PLN
Kobecki Romuald: Wszystkie drogi prowadzą do kraju. Wspomnienia 1939-1947.
Kobecki Romuald: Wszystkie drogi prowadzą do kraju. Wspomnienia 1939-1947.
Kobecki Romuald: Wszystkie drogi prowadzą do kraju. Wspomnienia 1939-1947. Warszawa 1973. Czytelnik. 20 cm, str. 315, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Klimaszewski Tadeusz: Verbennungskommando Warschau.
Klimaszewski Tadeusz: Verbennungskommando Warschau.
Klimaszewski Tadeusz: Verbennungskommando Warschau. Warszawa 1959. Czytelnik. 20 cm, str.170, opr. kart. obw. Powstanie warszawskie.
12,00 PLN
Klein Edmund: Przewodnik do nauki powszechnej historii państwa i prawa. Cz.2.
Klein Edmund: Przewodnik do nauki powszechnej historii państwa i prawa. Cz.2.
Klein Edmund: Przewodnik do nauki powszechnej historii państwa i prawa. Cz.2. Średniowieczne struktury ponadpaństwowe: kościół, papież, cesarz, zakony.Wrocław 1992. Wyd. U.W. 24 cm, str. 80, opr. karton.
15,00 PLN
Klafkowski Alfons: Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945.
Klafkowski Alfons: Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945.
Klafkowski Alfons: Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945. Warszawa 1960. Pax. 20 cm, str. 629, opr. kart. obw. (zamalowany korektorem podpis własnościowy. )
20,00 PLN
Komornicki Stanisław: Z-jak Zitadelle. Polacy w szturmie Berlina.
Komornicki Stanisław: Z-jak Zitadelle. Polacy w szturmie Berlina.
Komornicki Stanisław: Z - jak Zitadelle. Polacy w szturmie Berlina. Warszawa b.r.w. MON. 19 cm, str. 267, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Komornicki Stanisław: Na barykadach Warszawy.
Komornicki Stanisław: Na barykadach Warszawy.
Komornicki Stanisław: Na barykadach Warszawy. Warszawa 1981. Wyd. MON. 20 cm, str. 365, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Kołodziejczyk Ryszard: Burżuazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne.
Kołodziejczyk Ryszard: Burżuazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne.
Kołodziejczyk Ryszard: Burżuazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne. Warszawa 1979. 1979. PIW. 20 cm, str. 216, opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Kołłątaj Hugo: Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764). (1905)
Kołłątaj Hugo: Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764). (1905)
Kołłątaj Hugo: Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764) Z przedmową H. Mościckiego. Warszawa 1905. Gebeth. i Wolff. 18 cm, str. 182, opr. pł.
60,00 PLN
Kolankowski Ludwik: Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne.
Kolankowski Ludwik: Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne.
Kolankowski Ludwik: Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne. Wyd. 3. popr. i uzup. Olsztyn 1991. Of. Warmińska. 24 cm, str. 305, opr. karton.
18,00 PLN
Jakubiak Tadeusz: Kurkowe bractwa strzeleckie w Wielkopolsce.
Jakubiak Tadeusz: Kurkowe bractwa strzeleckie w Wielkopolsce.
Jakubiak Tadeusz: Kurkowe bractwa strzeleckie w Wielkopolsce. Poznań 1986. Wyd. Poznańskie. 19 cm, str. 287, (1), ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Korzeniowski Witold: Na marginesie wielkiej wojny. Karykatury Czesława Andrysiaka.
Korzeniowski Witold: Na marginesie wielkiej wojny. Karykatury Czesława Andrysiaka.
Korzeniowski Witold: Na marginesie wielkiej wojny. Karykatury Czesława Andrysiaka. Gdańsk 1976. W.M. 16 cm, str. 127, (28), opr. kart.
12,00 PLN
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842.
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842.
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842. Toruń 2006. Wyd. Adam Marszałek. 24 cm, str. 294, opr. karton.
30,00 PLN
Kordas Kazimierz: Człowiek spod Arnhem.
Kordas Kazimierz: Człowiek spod Arnhem.
Kordas Kazimierz: Człowiek spod Arnhem. Warszawa 1959. Wyd. MON. 20 cm, str. 219, opr. kart. obw. Egzemplarz z odręczną dedykacją autora.
15,00 PLN
Koprowski Franciszek: Bo wolność krzyżami się mierzy... Z dziennika żołnierza drugiej wojny światowej.
Koprowski Franciszek: Bo wolność krzyżami się mierzy... Z dziennika żołnierza drugiej wojny światowej.
Koprowski Franciszek: Bo wolność krzyżami się mierzy... Z dziennika żołnierza drugiej wojny światowej. Kraków 1975. WL. 20 cm, str. 276, (3), ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Juszkiewicz Ryszard: Bitwa pod Mławą 1939.
Juszkiewicz Ryszard: Bitwa pod Mławą 1939.
Juszkiewicz Ryszard: Bitwa pod Mławą 1939. Warszawa 1979. KiW. 20 cm, str. 225, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Jureczko Andrzej: Henryk III Biały, książę wrocławski (1247-1266).
Jureczko Andrzej: Henryk III Biały, książę wrocławski (1247-1266).
Jureczko Andrzej: Henryk III Biały, książę wrocławski (1247-1266). Kraków 1986. Wyd. nauk. WSP. 24 cm, str. 251, opr. karton. Prace monograficzne nr 78.
28,00 PLN
Kalinka Walerian: Sejm Czteroletni. T.1. Cz.2: Ks.III Sejm rządzący 1789. (1895)
Kalinka Walerian: Sejm Czteroletni. T.1. Cz.2: Ks.III Sejm rządzący 1789. (1895)
Kalinka Walerian: Sejm Czteroletni.T.1. (cz.2: Ks.III Sejm rządzący (1789)). Kraków 1895. Nakł. Księg. Sp. Wyd.Polskiej. 20 cm, str. (2),434-748, III, opr. tw. Dzieła ks.Waleryana Kalinki. T.6. (przytarcia opr.)
65,00 PLN
Katz Henryk: Historia powszechna 1789-1880 w zarysie
Katz Henryk: Historia powszechna 1789-1880 w zarysie
Katz Henryk: Historia powszechna 1789-1880 w zarysie. Warszawa 1961. PZWS. 24 cm, str. 484, ilustr. opr. ppł. (Liczne podkreślenia w tekście.)
15,00 PLN
Kienzler Iwona: Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas Piastów i Jagiellonów.
Kienzler Iwona: Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas Piastów i Jagiellonów.
Kienzler Iwona: Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas Piastów i Jagiellonów. Warszawa 2012. Wyd. Bellona. 21 cm, str. 294, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Kałkowski Tadeusz: Tysiąc lat monety polskiej.
Kałkowski Tadeusz: Tysiąc lat monety polskiej.
Kałkowski Tadeusz: Tysiąc lat monety polskiej. Wyd. 3. Kraków 1981. WL. 30 cm, str. 489, ilustr. opr. pł. obw.
40,00 PLN
Malowane dzieje Polski. 48 dzieł wielkich mistrzów.
Malowane dzieje Polski. 48 dzieł wielkich mistrzów.
Malowane dzieje Polski. 48 dzieł wielkich mistrzów. Warszawa 2009. Wyd. Demart SA. 29 cm, str. 135, ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Jamka Rudolf: Pradzieje i wczesne średniowiecze Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przemysłowego.
Jamka Rudolf: Pradzieje i wczesne średniowiecze Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przemysłowego.
Jamka Rudolf: Pradzieje i wczesne średniowiecze Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przemysłowego. Katowice 1960. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 117, (3), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Jackowski Jan Maria: Bitwa o Polskę.
Jackowski Jan Maria: Bitwa o Polskę.
Jackowski Jan Maria: Bitwa o Polskę. Warszawa 1993. In.Wyd. Ad Astra. 20 cm, str. 187, opr. kart.
12,00 PLN
Jabłońska Barbara: O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej.
Jabłońska Barbara: O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej.
Jabłońska Barbara: O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej. Kraków 2009. Wyd. UJ. 23 cm, str. 141, (2), opr. kart.
16,00 PLN
Jabłońska Dorota: Ziomkostwo Pomorskie 1945 - 1969.
Jabłońska Dorota: Ziomkostwo Pomorskie 1945 - 1969.
Jabłońska Dorota: Ziomkostwo Pomorskie 1945 - 1969. Poznań 1973. Wyd. Poz. 20 cm, str. 138, (3), opr. kart.
15,00 PLN
Irländer M.: Kochanki króla Augusta (1920)
Irländer M.: Kochanki króla Augusta (1920)
Irländer M.: Kochanki króla Augusta. Lwów (1920). Wyd. Kultura i Sztuka. 20 cm, str. 83, opr. karton. (luźne składki, przybrudzenia. Egz. kompletny)
35,00 PLN
Jewsiewicki Władysław: Polscy filmowcy na frontach drugiej wojny światowej.
Jewsiewicki Władysław: Polscy filmowcy na frontach drugiej wojny światowej.
Jewsiewicki Władysław: Polscy filmowcy na frontach drugiej wojny światowej. Warszawa 1972. WAiF. 21 cm, str. 225, ilustr. opr. ppł.
18,00 PLN
Jasienica Paweł: Polska anarchia.
Jasienica Paweł: Polska anarchia.
Jasienica Paweł: Polska anarchia. Kraków 1988. WL. 20 cm, str. 172. opr. karton.
12,00 PLN
Jędraś Stanisław: Pakosław bliski i nieznany.
Jędraś Stanisław: Pakosław bliski i nieznany.
Jędraś Stanisław: Pakosław bliski i nieznany. Pakosław 1990. Urząd Gminy. 20 cm. str. 109, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Herbst Stanisław: Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku
Herbst Stanisław: Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku
Herbst Stanisław: Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku. Warszawa 1983, KiW. 21 cm, str. 469, ilustr. opr. pł. obw
20,00 PLN
Historia nowożytna. Oprac. zb. (Folia historica 49.).
Historia nowożytna. Oprac. zb. (Folia historica 49.).
Historia nowożytna. Oprac. zb. Łódź 1993. U.Ł. 24 cm, str. 212, opr. kart. Folia historica 49.
15,00 PLN
Grabner Hasso: Tajna sprawa Norsk Hydro.
Grabner Hasso: Tajna sprawa Norsk Hydro.
Grabner Hasso: Tajna sprawa Norsk Hydro. Przeł. M. Wisłowska. Warszawa 1971. KiW. 20 cm, str. 511, ilustr. opr. kart. obw.
14,00 PLN
Górski Artur: Ku czemu Polska szła. (1919)
Górski Artur: Ku czemu Polska szła. (1919)
Górski Artur: Ku czemu Polska szła. Wyd. 2. Warszawa 1919. Wyd. Arcta. 21 cm, str. 319, opr. karton. (opr. podniszczona)
30,00 PLN
Górski Karol: Społeczne podstawy kultury. Zbór prac.
Górski Karol: Społeczne podstawy kultury. Zbór prac.
Górski Karol: Społeczne podstawy kultury. Zbór prac. Red. wyd. i przedmowa W Piasek. Toruń 2006. Wyd. UMK. 20 cm, str. 172, (3), opr. karton. Homines et historia, V.
20,00 PLN
Gondek Leszek: Polska karząca 1939-1945.
Gondek Leszek: Polska karząca 1939-1945.
Gondek Leszek: Polska karząca 1939-1945. Polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa 1988. Pax. 20 cm, str. 202, [2], ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Grodziski Stanisław: Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952 - 2002.
Grodziski Stanisław: Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952 - 2002.
Grodziski Stanisław: Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952 - 2002. Kraków 2005. PAU. 24 cm, str. 88, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Grobicki Aleksander: Żołnierze Sikorskiego
Grobicki Aleksander: Żołnierze Sikorskiego
Grobicki Aleksander: Żołnierze Sikorskiego. Kraków 1981. WL. 20 cm, str. 272, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Gregorovius Ferdynand: Idea polskości. Dwie księgi martyrologii polskiej.
Gregorovius Ferdynand: Idea polskości. Dwie księgi martyrologii polskiej.
Gregorovius Ferdynand: Idea polskości. Dwie księgi martyrologii polskiej. Przeł. F. Jeziołowicz. Oprac. i wstęp J. Jasiński. 21 cm, str. 165, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Greczko Andriej: Bitwa o Kaukaz.
Greczko Andriej: Bitwa o Kaukaz.
Greczko Andriej: Bitwa o Kaukaz. Warszawa 1968. MON. 21 cm, str. 468, (4), ilustr. szkice, mapy, opr. pł.
16,00 PLN
Grzybowski Stanisław: Cromwell i jego wiek
Grzybowski Stanisław: Cromwell i jego wiek
Grzybowski Stanisław: Cromwell i jego wiek. Warszawa 1959. WP. 21 cm, str. 262, ilustr., opr. karton. (dedykacja autora)
18,00 PLN
Grzybowski Konstanty - myśliciel sceptyczny. Oprac. zb.
Grzybowski Konstanty - myśliciel sceptyczny. Oprac. zb.
Grzybowski Konstanty - myśliciel sceptyczny. Oprac. zb. Kraków 2000. Księg. Akad. 24 cm, str. 347, opr. tw.
20,00 PLN
Grzybowski Konstanty: Pięćdziesiąt lat 1918-1968.
Grzybowski Konstanty: Pięćdziesiąt lat 1918-1968.
Grzybowski Konstanty: Pięćdziesiąt lat 1918-1968. Kraków 1977. WL. 20 cm, str. 174, opr. kart. obw.
12,00 PLN
Grzyb Stefan: Walka o życie w okupowanej Polsce.
Grzyb Stefan: Walka o życie w okupowanej Polsce.
Grzyb Stefan: Walka o życie w okupowanej Polsce. Kraków 1997. Nakł. autora. 20 cm, str. 163, opr. kart. Nakład 100 egz. powieść osnuta na tle autentycznych wydarzeń.
15,00 PLN
Gerhard Jan: Wojna i ja.
Gerhard Jan: Wojna i ja.
Gerhard Jan: Wojna i ja. Warszawa 1959. Wyd. MON. 20 cm, str. 653, opr. kart. obw. (reperowana obw.)
18,00 PLN
Gella Aleksander: Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947
Gella Aleksander: Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947
Gella Aleksander: Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947. Wyd. II, popr. i rozszerz. Ag. Wyd. CB Andrzej Zasieczny. 23 cm, str. 236, ilustr., opr. kart. (pozaginane rogi opr.)
15,00 PLN
Geiss Imanuel: Tzw. Polski pas graniczny 1914-1918.
Geiss Imanuel: Tzw. Polski pas graniczny 1914-1918.
Geiss Imanuel: Tzw. Polski pas graniczny 1914-1918. Przyczynek do niemieckiej polityki wojennej w czasie I wojny światowej. Warszawa 1964. PWN. 20 cm, str. 315, opr. karton. (okł. lekko podniszczona)
15,00 PLN
Garliński Józef: Szwajcarski korytarz.
Garliński Józef: Szwajcarski korytarz.
Garliński Józef: Szwajcarski korytarz. Warszawa 1991. Omnipress. 20 cm, str. 238, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Gabryl Franciszek: O kategoryach Arystotelesa (1897)
Gabryl Franciszek: O kategoryach Arystotelesa (1897)
Gabryl Franciszek: O kategoryach Arystotelesa. Kraków 1897. Nakł. AU. (Osobne odbicie z t.XXXVI Rozpraw... AU.) 25 cm, str. 165, opr. tw. (opr. podniszczona; jedna z kart lekko naddarta, kilka plamek)
45,00 PLN
Gołubiew Antoni: Unoszeni historią.
Gołubiew Antoni: Unoszeni historią.
Gołubiew Antoni: Unoszeni historią. Kraków 1971. Znak. 20 cm, str. 378, (4), opr. kart. obw.
12,00 PLN
Gołębiowski Eugeniusz: Zygmunt August. Żywot ostatniego z Jagiellonów.
Gołębiowski Eugeniusz: Zygmunt August. Żywot ostatniego z Jagiellonów.
Gołębiowski Eugeniusz: Zygmunt August. Żywot ostatniego z Jagiellonów. Wyd. 2 popr. Warszawa 1968.Czytelnik. 20 cm, str. 488, ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Gillmor Frances: Król tańczył na targowisku.
Gillmor Frances: Król tańczył na targowisku.
Gillmor Frances: Król tańczył na targowisku. Przeł. Z. Sroczyńska. Warszawa 1968. PIW. 20 cm, str. 208, ilustr. opr. pł. obw. Aztekowie, Moteczuma I.
16,00 PLN
Gilbert Martin, Gott Richard: Dżentelmeni w Monachium
Gilbert Martin, Gott Richard: Dżentelmeni w Monachium
Gilbert Martin, Gott Richard: Dżentelmeni w Monachium. Tłum. T. Wolski. Warszawa 1967. Czytelnik. 21 cm, str. 430, (1), ilustr., opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Nowość
Bednarski Tadeusz: Spotkania w dawnej i niedawnej Szczawnicy
Bednarski Tadeusz: Spotkania w dawnej i niedawnej Szczawnicy
Bednarski Tadeusz: Spotkania w dawnej i niedawnej Szczawnicy. Kraków 2012. Wyd. Astraia. 20 cm, str. 223, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Kultura okupacyjna (II. wojna światowa)
Kultura okupacyjna (II. wojna światowa)
Kultura okupacyjna. Warszawa 2009 New Media Concept. 28 cm, str. 136, ilustr., opr. tw. Seria II. wojna światowa; Wydarzenia, ludzie, szlaki bojowe.
16,00 PLN
W 200-lecie bitwy pod Racławicami. Studia i materiały.
W 200-lecie bitwy pod Racławicami. Studia i materiały.
W 200-lecie bitwy pod Racławicami. Warszawa 1994. Ośrod. Ochrony Zabyt. Krajobrazu. 30 cm, str. 136, ilustr., tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Starowolski Szymon: Wojownicy sarmaccy.
Starowolski Szymon: Wojownicy sarmaccy.
Starowolski Szymon: Wojownicy sarmaccy. Przeł. i oprac. J. Starnawski. Warszawa 1979. MON. 29 cm, str. 293, (1), ilustr. opr. pł.
25,00 PLN
Rocznik Rymanowa Zdroju. T.1. 120-lecie odkrycia źródeł.
Rocznik Rymanowa Zdroju. T.1. 120-lecie odkrycia źródeł.
Rocznik Rymanowa Zdroju. T.1. 120-lecie odkrycia źródeł. Rymanów Zdrój 1996. Fot-Art'94. 30 cm, str. 75, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Dzier Tadeusz: Myśmy tu zawsze byli. Dziennik z powstania warszawskiego 27. VII. 1944 -3. X. 1944.
Dzier Tadeusz: Myśmy tu zawsze byli. Dziennik z powstania warszawskiego 27. VII. 1944 -3. X. 1944.
Dzier Tadeusz: Myśmy tu zawsze byli. Dziennik z powstania warszawskiego 27 VII 1944-3 X 1944. Warszawa 1982. PIW. 20 cm, str. 94, 1 plan. opr. kart. obw.
12,00 PLN
Dzieje Wielkopolski w wypisach. Oprac. zb. pod red. Z. Grota.
Dzieje Wielkopolski w wypisach. Oprac. zb. pod red. Z. Grota.
Dzieje Wielkopolski w wypisach. Oprac. zb. pod red. Z. Grota. Warszawa 1963. PZWS. 24 cm, str. 364, ilustr. opr. ppł.
15,00 PLN
Lis Dorota: Tajemnice wielkich miast
Lis Dorota: Tajemnice wielkich miast
Lis Dorota: Tajemnice wielkich miast. Poznań (brw) Publicat. S.A. 25 cm, str. 223, opr. tw.
16,00 PLN
Fikus Dariusz: Foksal '81.
Fikus Dariusz: Foksal '81.
Fikus Dariusz: Foksal '81. Wrocław 1989. SAWW. 20 cm, str. 215, opr. kart.
15,00 PLN
Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. T.1.  Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich.
Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. T.1. Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich.
Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. T.1. Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich. Przekł. St. Tokarski. Warszawa 1988. Pax. 25 cm, str. 420, opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Fedorowicz Tadeusz: Cena wolności.
Fedorowicz Tadeusz: Cena wolności.
Fedorowicz Tadeusz: Cena wolności. Kraków 1975. WL. 20 cm, str. 300, opr. kart.
12,00 PLN
La Fayette Marie Madeleine, de: Dzieje Henriety Angielskiej. Relacja z dworu francuskiego z lat 1688 i 1689.
La Fayette Marie Madeleine, de: Dzieje Henriety Angielskiej. Relacja z dworu francuskiego z lat 1688 i 1689.
La Fayette Marie Madeleine, de: Dzieje Henriety Angielskiej. Relacja z dworu francuskiego z lat 1688 i 1689. Przeł. I. Dewitz. Warszawa 1968. Czytelnik. 20 cm, str. 214, opr. kart.
15,00 PLN
Pokaż:
120 240 360