Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia

Pomorze, Brandenbugia, Prusy (państwo i społeczeństwo). Księga pamiątkowa dedyk. prof. Bogdanowi Wachowiakowi
Pomorze, Brandenbugia, Prusy (państwo i społeczeństwo). Księga pamiątkowa dedyk. prof. Bogdanowi Wachowiakowi
Pomorze, Brandenbugia, Prusy (państwo i społeczeństwo). Księga pamiątkowa dedyk. prof. Bogdanowi Wachowiakowi z okazji 70-lecia i 50-lecia pracy naukowej. Pod red. W. Stępińskiego i Z. Szultki. Szczecin 1999. Wyd. AMP Paweł Majewski. 24 cm, str. 326, opr. karton.
35,00 PLN
Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów. (Wybór źródeł pod red. T. Strzembosza)
Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów. (Wybór źródeł pod red. T. Strzembosza)
Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów. Obywatele polscy na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941. Wybór źródeł pod red. T. Strzembosza. Warszawa 1996. 24 cm, str. 258, opr. karton. Bibl. Ziem Wschodnich.
35,00 PLN
Ptaśnik Jan: Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce.
Ptaśnik Jan: Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce.
Ptaśnik Jan: Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Wyd. 2. Warszawa 1949. PIW. 25 cm, str. VII, 438, (1), opr. ppł. (plamki na opr.)
40,00 PLN
Popławski Mieczysław: Muzeum czyli Królewskie Towarzystwo Nauk i Literatury w Aleksandrii.
Popławski Mieczysław: Muzeum czyli Królewskie Towarzystwo Nauk i Literatury w Aleksandrii.
Popławski Mieczysław: Muzeum czyli Królewskie Towarzystwo Nauk i Literatury w Aleksandrii. Lublin 1946. KUL. 22 cm, str. 56, opr. karton.
16,00 PLN
Beauvois Daniel: Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914.
Beauvois Daniel: Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914.
Beauvois Daniel: Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914. Z franc. przeł. K. Rutkowski. Sejny 1996. Pogranicze. 24 cm, str. 302, (2), opr. karton.
40,00 PLN
Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarność 1980-1981
Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarność 1980-1981
Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarność 1980-1981. W oprac. Z. Włodka. Londyn 1992. Aneks. 20 cm, str. 474, opr. karton.
25,00 PLN
Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzień 1970.
Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzień 1970.
Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzień 1970. W oprac. P. Domańskiego. Londyn 1991. Aneks. 20 cm, str. 474, opr. karton
25,00 PLN
Kieniewicz Stefan: Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-1862
Kieniewicz Stefan: Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-1862
Kieniewicz Stefan: Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-1862. Warszawa 1962. PWN. 20 cm, str. 318, (2), ilustr., opr. karton. (errata przyklejona do tylnej okł.)
20,00 PLN
Katz-Suchy Juliusz: Zarys historii dyplomacji.
Katz-Suchy Juliusz: Zarys historii dyplomacji.
Katz-Suchy Juliusz: Zarys historii dyplomacji. Warszawa 1966. WP. 19 cm, str. 302, opr. karton.
15,00 PLN
Buszko Józef: Józef Piłsudski w Krakowie 1896-1935.
Buszko Józef: Józef Piłsudski w Krakowie 1896-1935.
Buszko Józef: Józef Piłsudski w Krakowie 1896-1935. Kraków 1990. KAW. 20 cm, str. 64, tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Pr. zb. pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego.
Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Pr. zb. pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego.
Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Pr. zb. pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego. Warszawa 1986. WSiP. 24 cm, str. 312, opr. karton.
20,00 PLN
Pernoud Regine: Kobieta w czasach katedr.
Pernoud Regine: Kobieta w czasach katedr.
Pernoud Regine: Kobieta w czasach katedr. Przeł. I. Badowska. Warszawa 1990. PIW. 20 cm, str. 312, ilustr. opr. tw. (delikatny zapach stęchlizny)
30,00 PLN
Porębski Stanisław: Krakowskie Szare Szeregi.
Porębski Stanisław: Krakowskie Szare Szeregi.
Porębski Stanisław: Krakowskie Szare Szeregi. Kraków 1985. Nakł. Harcer. Of. Wyd. 20 cm, str. 55, opr. karton.
15,00 PLN
Owidiusz: Przemiany.
Owidiusz: Przemiany.
Owidiusz: Przemiany. Wybór tekstu i przekład Anny Kamieńskiej. Warszawa 1969. NK. 24 cm, str. 114, (4), tabl. ilustr., opr. pł.
26,00 PLN
Piskozub Andrzej: Gniazdo Orła Białego.
Piskozub Andrzej: Gniazdo Orła Białego.
Piskozub Andrzej: Gniazdo Orła Białego. Warszawa 1968. Pax. 20 cm, str. 351, tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Twardecki Alojzy: Szkoła janczarów. Listy do niemieckiego przyjaciela.
Twardecki Alojzy: Szkoła janczarów. Listy do niemieckiego przyjaciela.
Twardecki Alojzy: Szkoła janczarów. Listy do niemieckiego przyjaciela. Olsztyn 1979. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 213, ilustr., opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Sułek Czesław: Podgórski pluton Szarych Szeregów w dyspozycji Kedywu Armii Krajowej
Sułek Czesław: Podgórski pluton Szarych Szeregów w dyspozycji Kedywu Armii Krajowej "Alicja"
Sułek Czesław: Podgórski pluton Szarych Szeregów w dyspozycji Kedywu Armii Krajowej "Alicja". Kraków 1998. Stow. Szarych Szeregów. Oddz. w Krakowie. 21 cm, str. 30, (2), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Stauffer Paul: Polacy, Żydzi, Szwajcarzy.
Stauffer Paul: Polacy, Żydzi, Szwajcarzy.
Stauffer Paul: Polacy, Żydzi, Szwajcarzy. Pzekł. K. Stefańska-Muller. Warszawa 2008. PIW. 25 cm, 201, (2), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Kutrzeba Stanisław: Historia ustroju Polski w zarysie. T.1. Korona. (1925)
Kutrzeba Stanisław: Historia ustroju Polski w zarysie. T.1. Korona. (1925)
Kutrzeba Stanisław: Historia ustroju Polski w zarysie. T.1. Korona. Wyd. 6, na nowo oprac. Lwów - Warszawa 1925. Nakł. Księg. Pol. B. Połonieckiego. 20 cm, str. IX, 320, opr. ppł. (podkreślenia ołówkiem w tekście)
45,00 PLN
Actes du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'Antiquite.
Actes du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'Antiquite.
Actes du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'Antiquite. (Cracovie-Mogilany, 23-26 octobre 1977). Warszawa-Kraków 1980. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str. 149, opr. karton. Zesz. nauk. UJ nr DXXXVI. Pr. hist. zesz. 63.
30,00 PLN
Snoch Bogdan, Tusiewicz Roman: Szkolny słownik historii Polski. T.III.: Lata 1918-1989.
Snoch Bogdan, Tusiewicz Roman: Szkolny słownik historii Polski. T.III.: Lata 1918-1989.
Snoch Bogdan, Tusiewicz Roman: Szkolny słownik historii Polski. T.III.: Lata 1918-1989. Warszawa 2000. WSiP. 25 cm, str. 208, ilustr., opr. tw.
15,00 PLN
Zahorski Andrzej: Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce.
Zahorski Andrzej: Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce.
Zahorski Andrzej: Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce. Warszawa 1971. PZWS. 20 cm, str. 190, (2), iustr., opr. karton.
15,00 PLN
Wójcik Andrzej: Problematyka literacka w twórczości Horacego
Wójcik Andrzej: Problematyka literacka w twórczości Horacego
Wójcik Andrzej: Problematyka literacka w twórczości Horacego. Poznań 1978. Wyd. UAM. 24 cm, str. 155, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Świderkówna Anna: Siedem Kleopatr.
Świderkówna Anna: Siedem Kleopatr.
Świderkówna Anna: Siedem Kleopatr. Warszawa 1978. WP. 20 cm, str. 355, ilustr., opr. pł.
16,00 PLN
Press Ludwika: Pożegnanie z Minosem. Z notatnika podróży w antyczną przeszłość Sycylii.
Press Ludwika: Pożegnanie z Minosem. Z notatnika podróży w antyczną przeszłość Sycylii.
Press Ludwika: Pożegnanie z Minosem. Z notatnika podróży w antyczną przeszłość Sycylii. Wrocław 1978. Ossol. 20 cm, str. 223, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kronikarze kultur prekolubijskich.
Kronikarze kultur prekolubijskich.
Kronikarze kultur prekolubijskich. Przekł., wstęp i przypisy Maria Sten. Kraków 1988. WL. 20 cm, str. 287, (9), opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem.
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem.
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem. Stalinogród 1955. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 347, opr. karton.
18,00 PLN
Wolność, całość i niepodległość. 1794. Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym.
Wolność, całość i niepodległość. 1794. Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym.
Wolność, całość i niepodległość. 1794. Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym. Oprac. B. Sobolowa. Warszawa 1985. Wyd. MON. 20 cm, str. 109, (2),opr. karton.
15,00 PLN
Studia mediewistyczne T.28.
Studia mediewistyczne T.28.
Studia mediewistyczne T.28. Wrocław 1992. Ossol. 24 cm, str. 206, opr. karton (lekko podniszczona okł.)
18,00 PLN
Ogrodziński Władysław (Sulima Stefan): Ziemia odnalezionych przeznaczeń. (wyd. 2.)
Ogrodziński Władysław (Sulima Stefan): Ziemia odnalezionych przeznaczeń. (wyd. 2.)
Ogrodziński Władysław (Sulima Stefan): Ziemia odnalezionych przeznaczeń. Wyd. 2. zmien. Olsztyn 1979. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 222, (2), ilustr. opr. karton. Mazury i Warmia.
20,00 PLN
Holzer Jerzy: Europa zimnej wojny.
Holzer Jerzy: Europa zimnej wojny.
Holzer Jerzy: Europa zimnej wojny. Kraków 2012. Znak. Inst. Studiów Polit. PAN. 24 cm, str. 1075, (12), mapki, opr. tw. lak.
40,00 PLN
Stankiewicz Lucyna: Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii.
Stankiewicz Lucyna: Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii.
Stankiewicz Lucyna: Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii. Wrocław 1999. Wyd. Uniwersytu Wrocławskiego. 24 cm, str. 323, opr. karton. Classica Wratisviensia XXI.
30,00 PLN
Kawyn Stefan: Renesans i humanizm.
Kawyn Stefan: Renesans i humanizm.
Kawyn Stefan: Renesans i humanizm. Lublin 1947. Nakł. Księg. Wyd. Lamus. 20 cm, str. 59, (5), broszura. (podkreślenia ołówkiem w tekście, naddarta jedna z kart)
15,00 PLN
Cepik Jerzy: Wspomnienia z przeszłości. Opowieść o praźródłach cywilizacji i kultury.
Cepik Jerzy: Wspomnienia z przeszłości. Opowieść o praźródłach cywilizacji i kultury.
Cepik Jerzy: Wspomnienia z przeszłości. Opowieść o praźródłach cywilizacji i kultury. Poznań 1983. Wyd. Poznańskie. 21 cm, str. 269, (2), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Piosenki strzeleckie - Hej tam pod Warszawą. (druk ulotny N.K.N.)
Piosenki strzeleckie - Hej tam pod Warszawą. (druk ulotny N.K.N.)
Piosenki strzeleckie - Hej tam pod Warszawą. (ok. 1918) Format (ok.): 21x34 cm. Drukarnia Państwowa pod zarządem Departamentu Wojskowego N. K. N. Druk ulotny Naczelnego Komitetu Narodowego z tekstem i zapisem nutowym pieśni.
30,00 PLN
Piosenki strzeleckie - O mój rozmarynie. (druk ulotny N.K.N.)
Piosenki strzeleckie - O mój rozmarynie. (druk ulotny N.K.N.)
Piosenki strzeleckie - O mój rozmarynie. (ok. 1918) Format (ok.): 23x32 cm. Drukarnia Państwowa pod zarządem Departamentu Wojskowego N. K. N. Druk ulotny Naczelnego Komitetu Narodowego z tekstem i zapisem nutowym pieśni.
30,00 PLN
Brandys Marian: Nieznany książę Poniatowski.
Brandys Marian: Nieznany książę Poniatowski.
Brandys Marian: Nieznany książę Poniatowski. Kraków 1996. WL. 21 cm, str. 186, opr. karton.
16,00 PLN
Odkrywcy świata
Odkrywcy świata
Odkrywcy świata. Przedmowa John Henning. Przekł. z ang. A. Dobrzańska-Gadowska. Warszawa 1997. Penta. 31 cm, str. 248, opr. tw. z obw. (drobne ryski na obw.)
35,00 PLN
Baczkowski Krzysztof: Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg, znaczenie.
Baczkowski Krzysztof: Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg, znaczenie.
Baczkowski Krzysztof: Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg, znaczenie. WArszawa 1975. PWN. 20 cm, str. 262, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Cieślak Tadeusz: Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem podziałów administracyjnych.
Cieślak Tadeusz: Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem podziałów administracyjnych.
Cieślak Tadeusz: Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem podziałów administracyjnych. Olsztyn 1966. "Pojezierze". 24 cm, str. 58, (1), tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Hulewicz Jan: Studia Polaków w Uniwersytecie w Liege w latach 1880-1914.
Hulewicz Jan: Studia Polaków w Uniwersytecie w Liege w latach 1880-1914.
Hulewicz Jan: Studia Polaków w Uniwersytecie w Liege w latach 1880-1914. Kraków 1969. Nakł. UJ. 25 cm, str. 49, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Baquedano Elisabeth: Aztekowie. (Patrzę, podziwiam, poznaję)
Baquedano Elisabeth: Aztekowie. (Patrzę, podziwiam, poznaję)
Baquedano Elisabeth: Aztekowie. Przekł. J. Wołoszyn. Warszawa 1998. Arkady. 29 cm, str. 64, ilustr., opr. tw. Seria: Patrzę, podziwiam, poznaję.
16,00 PLN
James Simon:  Starożytny Rzym. (Patrzę, podziwiam, poznaję)
James Simon: Starożytny Rzym. (Patrzę, podziwiam, poznaję)
James Simon: Starożytny Rzym. Przekł. B. Mierzejewska. Warszawa 1994. Arkady. 29 cm, str. 64, ilustr., opr. tw. Seria: Patrzę, podziwiam, poznaję.
16,00 PLN
Hart Georg: Starożytny Egipt. (Patrzę, podziwiam, poznaję)
Hart Georg: Starożytny Egipt. (Patrzę, podziwiam, poznaję)
Hart Georg: Starożytny Egipt. Przekł. B. Mierzejewska. Warszawa 1994. Arkady. 29 cm, str. 64, ilustr., opr. tw. Seria: Patrzę, podziwiam, poznaję.
16,00 PLN
Niemieckie wojska pancerne na froncie wschodnim. Generał Erhard Raus i jego pancerne dywizje w Rosji 1941-1945.
Niemieckie wojska pancerne na froncie wschodnim. Generał Erhard Raus i jego pancerne dywizje w Rosji 1941-1945.
Niemieckie wojska pancerne na froncie wschodnim. Generał Erhard Raus i jego pancerne dywizje w Rosji 1941-1945. Pod red. P. Tsourasa. Przeł. J. Szkudliński. Warszawa 2007. Bellona. 25 cm, str. 263, (1), opr. tw. lak.
30,00 PLN
Cavanagh William C.C.: Na zachód od Renu. Działania 1. Armii Amerykańskiej pod Elsenborn.
Cavanagh William C.C.: Na zachód od Renu. Działania 1. Armii Amerykańskiej pod Elsenborn.
Cavanagh William C.C.: Na zachód od Renu. Działania 1. Armii Amerykańskiej pod Elsenborn. Przeł. M. Łakomy. Warszawa 2007. Bellona. 24 cm, str. 214, ilustr., opr. tw. lak. Wielkie bitwy - wielcy dowódcy.
25,00 PLN
Kelly Brian C.: Okruchy wojny. Historie, które napisała wojna.
Kelly Brian C.: Okruchy wojny. Historie, które napisała wojna.
Kelly Brian C.: Okruchy wojny. Historie, które napisała wojna. Przeł. M. Wyrwas - Wiśniewska. Warszawa 2006. Bellona. 24 cm, str. 398, tabl. ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Jeffery Ron: Wisła jak krew czerwona. Wspomnienia Anglika - żołnierza Armii Krajowej.
Jeffery Ron: Wisła jak krew czerwona. Wspomnienia Anglika - żołnierza Armii Krajowej.
Jeffery Ron: Wisła jak krew czerwona. Wspomnienia Anglika - żołnierza Armii Krajowej. Tłum. R. Antoszewski. Warszawa 2006. Bellona. 24 cm, str. 376, tabl. ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Testament Mesjasza.
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Testament Mesjasza.
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Testament Mesjasza. Przekł. K. Salawa. Warszawa 2005. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 319, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Święty Graal, Święta Krew.
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Święty Graal, Święta Krew.
Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry: Święty Graal, Święta Krew. Przekł. R. Sudół. Warszawa 2006. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 357, (3), tabl. ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Starbird Margaret: Maria Magdalena i Święty Graal. Kobieta z alabastrowym flakonem.
Starbird Margaret: Maria Magdalena i Święty Graal. Kobieta z alabastrowym flakonem.
Starbird Margaret: Maria Magdalena i Święty Graal. Kobieta z alabastrowym flakonem. Przekł. P. Amserdamski. Warszawa 2005. Wyd. Albatros A. Kuryłowicz. 21 cm, str. 197, (3), ilustr. w tekście i na tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Problemy schyłku świata antycznego. Pod red. A. Kunisza.
Problemy schyłku świata antycznego. Pod red. A. Kunisza.
Problemy schyłku świata antycznego. Pod red. A. Kunisza. Katowice 1978. Wyd. U.Ś. 24 cm, str. 127, (5), opr. karton. Hist. i współczesność z.3.
25,00 PLN
Dmowski Roman: Polityka polska i odbudowywanie państwa.
Dmowski Roman: Polityka polska i odbudowywanie państwa.
Dmowski Roman: Polityka polska i odbudowywanie państwa. Wstęp N. Tomczyk. Wrocław (2009). Wyd. Nortom. 21 cm, str. 504, opr. karton.
20,00 PLN
Dmowski Roman: Myśli nowoczesnego Polaka.
Dmowski Roman: Myśli nowoczesnego Polaka.
Dmowski Roman: Myśli nowoczesnego Polaka. Wrocław (2012). Wyd. Nortom. 21 cm, str. 139, opr. karton.
16,00 PLN
Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921. Wybór źródeł.
Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921. Wybór źródeł.
Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i oprac. B. Polak. Koszalin 1993. W.S.Inż. 24 cm, str. 86, (6), opr. karton.
25,00 PLN
Przegląd Lekarski - Oświęcim. (T.XXX, 1973) Trzynasty zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu hitlerowskiej okupacji.
Przegląd Lekarski - Oświęcim. (T.XXX, 1973) Trzynasty zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu hitlerowskiej okupacji.
Przegląd Lekarski. (T.XXX, 1973) Trzynasty zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu hitlerowskiej okupacji. Kraków 1973. PTL. 30 cm, str. 228, ilustr. opr. karton. (okł. przybrudzona)
25,00 PLN
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu.
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu.
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu. Warszawa 2010-11. Demart SA. 34 cm, str. 271, (1), liczne ilustr., opr.tw.
38,00 PLN
Lileyko Jerzy: Regalia polskie
Lileyko Jerzy: Regalia polskie
Lileyko Jerzy: Regalia polskie. Warszawa 1987. KAW. 21 cm, str. 153, (2), ilustr. opr. tw. obw.
16,00 PLN
Askenazy Szymon: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. (1910)
Askenazy Szymon: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. (1910)
Askenazy Szymon: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Z 22 ryc. i heliogr. Wyd. 2. Warszawa 1910. Nakł. Geb. i Wolffa. 23cm, str. (6), 337, (1), tabl., opr. psk. (ślady reperacji)
120,00 PLN
Aryzacja w Lipsku. Wyrugowani, ograbieni, zamordowani. 1933 - 1945.
Aryzacja w Lipsku. Wyrugowani, ograbieni, zamordowani. 1933 - 1945.
Aryzacja w Lipsku. Wyrugowani, ograbieni, zamordowani. 1933 - 1945. (katalog wystawy) Kraków 2009. MHMK. 21 cm, str. 67, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Pokaż:
60 120 180