Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia

Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki. Łódź 1974. W. Ł. 20 cm, str. 245, opr. kart.
15,00 PLN
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu.
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu.
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu. Radom 2002. Polwen. 20 cm, str. 183, opr. kart.
15,00 PLN
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772.
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772.
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772. Kraków 1996. Wyd. Palmaris. 17 cm, str. 312, opr. kart.
15,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków.
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków.
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków. Kraków 2012. Wyd. Tow. Słowaków w Polsce. 21 cm, str. 144, ilustr., opr. karton. lak.
16,00 PLN
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze.
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze.
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze. Warszawa 1964. PIW. 20 cm, str. 457, (3), ilustr., opr. tw. (żółte plamki na opr.)
16,00 PLN
Jasienica Paweł: Myśli o dawnej Polsce.
Jasienica Paweł: Myśli o dawnej Polsce.
Jasienica Paweł: Myśli o dawnej Polsce. Warszawa 1960. Czytelnik. 20 cm, str. 291, opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Skrok Zdzisław: Wykopaliska na pograniczu światów.
Skrok Zdzisław: Wykopaliska na pograniczu światów.
Skrok Zdzisław: Wykopaliska na pograniczu światów. Warszawa 1988. NK. 21 cm, str. 140, (2), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny)
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny)
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny) Oprac. W. Trzebiński. Warszawa 1956. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 112, opr. karton. Dokumentacja geogr., z. 4. (nie zawiera dodatku z mapami)
15,00 PLN
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego.
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego.
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego. Kraków 1997. Wyd. ARCANA. 21 cm, str. 238, opr. karton.
16,00 PLN
Nowość
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. (1936)
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. (1936)
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. Na rok 1936. Format: 25x17 cm, k. 55, ilustr., portr. 2. (brak ostatniej karty oraz tekturki; przybrudzenia)
60,00 PLN
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (1939)
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (1939)
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (Całość oprac. Feliks Fikus). Poznań 1939. (bw). 27 cm, str. 93, (3), ilustr., opr. oryg. brosz. (plamki, przybrudzenia)
70,00 PLN
Zarzycki Tadeusz: Pierwszy i ostatni dzień.
Zarzycki Tadeusz: Pierwszy i ostatni dzień.
Zarzycki Tadeusz: Pierwszy i ostatni dzień. Słowo od wydawców W. Wagner. Przedmowa S. Korboński. Londyn 1974. Veritas. 19 cm, str. 280, VI, (2), tabl. ilustr., opr. pł. z obw. Seria Czerwona Biblioteki Polskiej. T. 77
40,00 PLN
Dzieje powszechne illustrowane. Oprac. zbiorowe pod red. L. Kubali. Cz.IV., t. III.
Dzieje powszechne illustrowane. Oprac. zbiorowe pod red. L. Kubali. Cz.IV., t. III.
Dzieje powszechne illustrowane. Oprac. zbiorowe pod red. L. Kubali. Część czwarta, tom III. Czasy najnowsze. Oprac. Żegota Prawdzic (właśc. Alfred Szczepański). 115 ilustr. i 18 kartonów. Wiedeń 1894-1905. Nakł. Fr. Bondego. 25 cm, str. (4), III, 350, (2), opr. oryg. pł.
50,00 PLN
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie baroku. (1931)
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie baroku. (1931)
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie baroku. Lwów 1931. Ossol. 25 cm, str. (2), 640, (1), tabl., opr. karton.
50,00 PLN
Chłędowski Kazimierz: Siena. (1923)
Chłędowski Kazimierz: Siena. (1923)
Chłędowski Kazimierz: Siena. Lwów 1923. Ossol. 25 cm, str. XV, 549, tabl., opr. pł. z tłocz.
50,00 PLN
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie odrodzenia. (1909)
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie odrodzenia. (1909)
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie odrodzenia. Lwów 1909. Nakł. księg. H. Altenberga. 25 cm, str. (2), 615, (2), tabl., opr. ppł. (opr. lekko podniszczona)
50,00 PLN
Arnold Stanisław: Geografia historyczna Polski.
Arnold Stanisław: Geografia historyczna Polski.
Arnold Stanisław: Geografia historyczna Polski. Warszawa 1951. PWN. 26cm, str. 112, ilustr., tabl., opr. brosz. (egz. nie rozcięty)
25,00 PLN
Homer: Iliada.
Homer: Iliada.
Homer: Iliada. Przeł. A. Szmurło. Warszawa 2000. Wyd. KWE Sp. z o.o. 22 cm, str. 494, opr. tw.
30,00 PLN
Tretiak Józef: Historja wojny chocimskiej (1621). REPRINT
Tretiak Józef: Historja wojny chocimskiej (1621). REPRINT
Tretiak Józef: Historja wojny chocimskiej (1621). Wyd. nowe przejrzane przez autora. Kraków 1921. Krak. Sp. Wyd. 21 cm, str. (4), 211, (4), tabl. ilustr., opr. tw. REPRINT Wyd. Kurpisz SA. Poznań 2006.
30,00 PLN
Popławski Jan Ludwik: Podania o półbogach i bohaterach Greków i Rzymian.
Popławski Jan Ludwik: Podania o półbogach i bohaterach Greków i Rzymian.
Popławski Jan Ludwik: Podania o półbogach i bohaterach Greków i Rzymian. Wg. Oskara Heya. Warszawa - Rzeszów 2000. Ad Oculos. 21 cm, str. 182, (2), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Urbankowski Bohdan: Czerwona msza czyli uśmiech Stalina. T.1-2.
Urbankowski Bohdan: Czerwona msza czyli uśmiech Stalina. T.1-2.
Urbankowski Bohdan: Czerwona msza czyli uśmiech Stalina. T.1-2. Warszawa 1998. Wyd. Alfa. 24 cm, str. 640; 653, ilustr., opr. tw.
60,00 PLN
Polo Marco: Opisanie świata.
Polo Marco: Opisanie świata.
Polo Marco: Opisanie świata. Z oryg. starofr. z uwzględnieniem red. starowł. i łac. przeł. Anna Ludwika Czerny. Wstępem i przypisami opatrzył Marian Lewicki. Warszawa 1954. PIW. 21 cm, str. 806, tabl., ilustr., opr. pł.
30,00 PLN
Wańkowicz Melchior: Bitwa o Monte Cassino. T. 1-3.
Wańkowicz Melchior: Bitwa o Monte Cassino. T. 1-3.
Wańkowicz Melchior: Bitwa o Monte Cassino. T. 1-3. Rzym-Mediolan 1945. Wyd. Oddz. Kultury i Prasy Drugiego Polskiego Korpusu. 24 cm, str. 447; 391; 385, ilustr. plany. opr. kart. z obw. Reprint Wyd. MON. Warszawa 1989.
65,00 PLN
Gloger Zygmunt: Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom 1-4.
Gloger Zygmunt: Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom 1-4.
Gloger Zygmunt: Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom 1-4. Warszawa 1972. W.P. 24 cm, str. 316; 332; 350; 523; ilustr. opr. tw.
100,00 PLN
Zieliński Tadeusz: Rzeczpospolita Rzymska.
Zieliński Tadeusz: Rzeczpospolita Rzymska.
Zieliński Tadeusz: Rzeczpospolita Rzymska. Warszawa 1958. KiW. 25 cm, str. 443, (1), opr. pł. z obw.
20,00 PLN
Węclewicz Wawrzyniec: Tyle śmierci ile dni. Wspomnienia z Berlina, Sachsenhausen, Neuengamme, Sztokholmu.
Węclewicz Wawrzyniec: Tyle śmierci ile dni. Wspomnienia z Berlina, Sachsenhausen, Neuengamme, Sztokholmu.
Węclewicz Wawrzyniec: Tyle śmierci ile dni. Wspomnienia z Berlina, Sachsenhausen, Neuengamme, Sztokholmu. Przedm. S. Zieliński. Poznań 1985. Wyd. Poznańskie. 21 cm, str. 156, (2), tabl. ilustr., opr. karton z obw.
15,00 PLN
Brożek Andrzej: Ślązacy w Teksasie. Relacje o najstarszych osadach polskich w Ameryce.
Brożek Andrzej: Ślązacy w Teksasie. Relacje o najstarszych osadach polskich w Ameryce.
Brożek Andrzej: Ślązacy w Teksasie. Relacje o najstarszych osadach polskich w Ameryce. Warszawa 1972. PWN. 23 cm, str. 291, ilustr. opr. pł.
20,00 PLN
Racibórz. Zarys rozwoju miasta.
Racibórz. Zarys rozwoju miasta.
Racibórz. Zarys rozwoju miasta. Praca zb. pod red. J. Kantyki. Katowice 1981. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 446, (2), ilustr. opr. pł. obw.
20,00 PLN
Kwartalnik kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. (murowane budownictwo obronne; prostytucja w XVI i XVII w)
Kwartalnik kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. (murowane budownictwo obronne; prostytucja w XVI i XVII w)
Kwartalnik kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. Warszawa 1988. PWN. 24 cm, str. (187-397), opr. karton. Treść (m.in.): Niewęgłowski: Z badań nad technologią produkcji i pochodzeniem późnoceltyckich i rzymskich naczyń metalowych Szymczak: Koszty murowanego budownictwa obronnego w Polsce do XVI w.; Karpiński: Prostytucja w dużych miastach polskich w XVI i XVII w. O wyżywieniu oficerów w XVIII-wiecznym Poznaniu...
45,00 PLN
Kozik Zenobiusz: Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem 1945 - 1947.
Kozik Zenobiusz: Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem 1945 - 1947.
Kozik Zenobiusz: Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem 1945 - 1947. Kraków 1975. WL. 20 cm, str. 467, (2), opr. karton z obw. (lekko przytarta obwoluta)
16,00 PLN
Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski.
Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski.
Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. Tom drugi 1914-1939 część 1-2. Gdańsk 1990. Graf. 24 cm, str. 896, ilustr. opr. tw.
36,00 PLN
Łossowski Piotr: Litwa a sprawy polskie 1939-1940.
Łossowski Piotr: Litwa a sprawy polskie 1939-1940.
Łossowski Piotr: Litwa a sprawy polskie 1939-1940. Warszawa 1985. PWN. 20 cm, str. 345, ilustr. opr. pł obw.
15,00 PLN
Janowicz Tomasz: Czesi. Studium historyczno-polityczne. (1936)
Janowicz Tomasz: Czesi. Studium historyczno-polityczne. (1936)
Janowicz Tomasz: Czesi. Studium historyczno-polityczne. Kraków 1936. Druk. I.K.C. 20 cm, str. 156, opr. kart. (kruchy papier opr., dopisek na ostatniej stronie)
35,00 PLN
Borawska Teresa, Górski Karol: Umysłowość średniowiecza.
Borawska Teresa, Górski Karol: Umysłowość średniowiecza.
Borawska Teresa, Górski Karol: Umysłowość średniowiecza. Warszawa 1993. Volumen. Pax. 20 cm, str. 232, opr. karton.
18,00 PLN
Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce 1914 roku.
Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce 1914 roku.
Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce 1914 roku. Praca zb. pod red. Cz. Łuczaka. Poznań 1982. UAM. 23 cm, str. 200, opr. kart.
25,00 PLN
Dzwonkowski Włodzimierz: Rosja a Polska.
Dzwonkowski Włodzimierz: Rosja a Polska.
Dzwonkowski Włodzimierz: Rosja a Polska. Warszawa 1991. Ofic. Wyd. Interim. 20 cm, str. 239, opr. kar.
15,00 PLN
Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego. Praca zb. Warszawa 1961. Iskry. 20 cm, str. 315, (2), opr. pł.
15,00 PLN
W kręgu twórców myśli politycznej.
W kręgu twórców myśli politycznej.
W kręgu twórców myśli politycznej. Praca zb. Wrocław-Warszawa 1983. Ossol. PAN. 23 cm. str.312. opr. kart. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku 5.
18,00 PLN
Nowość
Kostrzewski Józef: Kurhany i kręgi kamienne w Odrach w pow. chojnickim na Pomorzu. (1928)
Kostrzewski Józef: Kurhany i kręgi kamienne w Odrach w pow. chojnickim na Pomorzu. (1928)
Kostrzewski Józef: Kurhany i kręgi kamienne w Odrach w pow. chojnickim na Pomorzu (z 4 tabl. i 18 ryc. w tekście) Poznań [1928]. 24 cm, str. 42, (2); str. tabl. 4, ilustr., opr. ppł.
95,00 PLN
Kostrzewski Józef: Grody staropolskie w świetle wyników ostatnich badań wykopaliskowych. (1939)
Kostrzewski Józef: Grody staropolskie w świetle wyników ostatnich badań wykopaliskowych. (1939)
Kostrzewski Józef: Grody staropolskie w świetle wyników ostatnich badań wykopaliskowych. (Odczyt wygł. na posiedzeniu PAU 10.VI. 1939). Kraków 1939. Nakł. PAU. 19 cm, str. 26, brosz.
25,00 PLN
Małachowski-Łempicki Stanisław: Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie 1755-1822. (reprint)
Małachowski-Łempicki Stanisław: Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie 1755-1822. (reprint)
Małachowski-Łempicki Stanisław: Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie 1755-1822. Kraków 1929. Nakł. Tow. Miłośników Hist. i Zab. Krakowa. 21 cmstr. 78, [1]; [8] k. tabl., opr. tw. ; (Bibljoteka Krakowska; nr 69). Reprint KAW. Kraków 1993.
25,00 PLN
Michałowski Kazimierz: Nie tylko piramidy... Sztuka dawnego Egiptu.
Michałowski Kazimierz: Nie tylko piramidy... Sztuka dawnego Egiptu.
Michałowski Kazimierz: Nie tylko piramidy... Sztuka dawnego Egiptu. Wyd. III. uzup. Warszawa 1974. WP. 20 cm, str. 334, tabl. ilustr., opr. pł. z obw.
16,00 PLN
Filar Alfons: Bohaterowie zielonych granic.
Filar Alfons: Bohaterowie zielonych granic.
Filar Alfons: Bohaterowie zielonych granic. Warszawa 1974. KiW. 20 cm, str. 397, ilustr. opr. kart. obw.
16,00 PLN
Torańska Teresa: Oni.
Torańska Teresa: Oni.
Torańska Teresa: Oni. Warszawa 1989. Omnipress. 20 cm, str. 425, opr. kart.
16,00 PLN
Brzoza Jan (właśc. Młynarski Feliks): W sprawie Komisyi Tymczasowej. (1914)
Brzoza Jan (właśc. Młynarski Feliks): W sprawie Komisyi Tymczasowej. (1914)
Brzoza Jan /właśc. Młynarski Feliks/: W sprawie ?Komisyi Tymczasowej?. Lwów 1914. Nakł. Autora. 19 cm, str. 48, broszura (oprawa lekko przytarta, podkreślenia ołówkiem w tekście).
20,00 PLN
Makower Henryk: Pamiętnik z getta warszawskiego październik 1940-styczeń 1943.
Makower Henryk: Pamiętnik z getta warszawskiego październik 1940-styczeń 1943.
Makower Henryk: Pamiętnik z getta warszawskiego październik 1940-styczeń 1943. Oprac. i uzup. Noemi Makowerowa. Wrocław 1987. Ossolineum 21 cm, str. 213, opr. karton.
16,00 PLN
Kula Witold: Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Cz.1-3 (w 2 vol.)
Kula Witold: Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Cz.1-3 (w 2 vol.)
Kula Witold: Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Cz.1-3 (w 2 vol.) Warszawa 1956. PWN. 25 cm, str. 870, tabl., opr. pł. PAN. Inst Hist. Badania nad dziejami przemysłu i klasy robotniczej w Polsce,I . (skasowane pieczątki bibl., przybrudzenia)
100,00 PLN
W setną rocznicę 1830-1930. Jak urządzić obchód listopadowy. (1930)
W setną rocznicę 1830-1930. Jak urządzić obchód listopadowy. (1930)
W setną rocznicę 1830-1930. Jak urządzić obchód listopadowy. Oprac. prof. S. Poznań 1930. Nakł. Druk. Mieszcz. 23 cm, str. 45, opr. kart.
18,00 PLN
Semkowicz Władysław: Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce
Semkowicz Władysław: Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce
Semkowicz Władysław: Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce. Kraków 1948. Nakł. PAU. 26 cm, str. 48, (1), broszura. Historia nauki polskiej w monografiach XX. (ołówkowe dopiski)
15,00 PLN
Geografia antyczna. Zestawił M.S. Bodnarski.
Geografia antyczna. Zestawił M.S. Bodnarski.
Geografia antyczna. Zestawił M.S. Bodnarski. Warszawa 1957. PWN. 25 cm, str. 382, (2), tabl., opr. pł. (skasowane pieczątki bibl., ślad po zawilgoceniu na tylnej okł.)
40,00 PLN
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna.
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna.
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna. Warszawa 1989. Pax. 20 cm, str. 453, opr. karton.
18,00 PLN
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi.
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi.
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi. Warszawa 1985. PWN. 24 cm, str. 469, (2), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Szafran Joanna: Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje.
Szafran Joanna: Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje.
Szafran Joanna: Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje. Poznań 2010. Wyd. Poznańskie. 24 cm, str. 309, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Popko Maciej: Religie starożytnej Anatolii.
Popko Maciej: Religie starożytnej Anatolii.
Popko Maciej: Religie starożytnej Anatolii. Warszawa 1980. Iskry. 20 cm, str. 295, ilustr., opr. tw. z obw.
12,00 PLN
Piwiński Ryszard: Mity i legendy w krainie Proroka. (Mitologia Arabów)
Piwiński Ryszard: Mity i legendy w krainie Proroka. (Mitologia Arabów)
Piwiński Ryszard: Mity i legendy w krainie Proroka. Warszawa 1983. Iskry. 20 cm, str. 184, opr. tw.
13,00 PLN
Straty kultury polskiej 1939-1944. T.2. (Glasgow 1945)
Straty kultury polskiej 1939-1944. T.2. (Glasgow 1945)
Straty kultury polskiej 1939-1944. T.2. Praca zbiorowa pod red. A. Ordęgi i T. Terleckiego. Glasgow 1945. Książnica Polska. Wyd. z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej. 21 cm, str. 560, opr. pł.
50,00 PLN
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu.
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu.
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu. Warszawa 1984. Iskry. 20 cm, str. 132, opr. tw.
12,00 PLN
Rydel Lucjan: Królowa Jadwiga.
Rydel Lucjan: Królowa Jadwiga.
Rydel Lucjan: Królowa Jadwiga. Posłowie J. Szczypka. Warszawa 1997. Pax. 25 cm, str. 190, (2), ilustr., opr. pł. z obw.
15,00 PLN
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II.
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II.
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II. Londyn 1995. Puls Publications LTD. 20 cm, str. 347, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Grudziński Przemysław: Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta
Grudziński Przemysław: Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta
Grudziński Przemysław: Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta (1933-1945). Wrocław 1980. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 213, opr. karton.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180