Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia powszechna

Erbstösser Martin: Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte. (Wyprawy krzyżowe)
Erbstösser Martin: Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte. (Wyprawy krzyżowe)
Erbstösser Martin: Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte. 2. uberarb. Auflage. Leipzig 1980. 28 cm, str. 205, (5), opr. tw. z obw.
30,00 PLN
Czubiński Antoni: Węzłowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej (1847-1993)
Czubiński Antoni: Węzłowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej (1847-1993)
Czubiński Antoni: Węzłowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej (1847-1993). Poznań 1994. Wielkopolska Ag. Wyd. 24 cm, str. 293, opr. karton.
25,00 PLN
Meller Stefan: Pożegnanie z rewolucją.
Meller Stefan: Pożegnanie z rewolucją.
Meller Stefan: Pożegnanie z rewolucją. Chotomów 1991. Verba. 21cm, str. 278, opr. karton.
20,00 PLN
Stołypin Arkadiusz:  Cesarstwo i wygnanie. Przed i po roku roku 1917. Pamiętniki.
Stołypin Arkadiusz: Cesarstwo i wygnanie. Przed i po roku roku 1917. Pamiętniki.
Stołypin Arkadiusz (przy współpracy Dymitra Stołypina): Cesarstwo i wygnanie. Przed i po roku roku 1917. Pamiętniki. Przeł. P. Hertz. Warszawa 1998. Prószyński i S-ka. 20 cm, str. 365, (3), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Krwawy apostoł. Feliks Dzierżyński (1977-1926)
Łątka Jerzy S.: Krwawy apostoł. Feliks Dzierżyński (1977-1926)
Łątka Jerzy S.: Krwawy apostoł. Feliks Dzierżyński (1977-1926). Wyd. II. Kraków 1998. Wyd. Społ. Inst. Historii. 21 cm, str. 198, (1), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Forner Eric, Mahoney Olivia: A House Divided. America in the Age of Lincoln.
Forner Eric, Mahoney Olivia: A House Divided. America in the Age of Lincoln.
Forner Eric, Mahoney Olivia: A House Divided. America in the Age of Lincoln. New York - Chicago 1990. Chicago Historical Society. W.W. Norton & Co. 26 cm, str. 176, ilustr., opr. pł. z obw. (obw. lekko przytarta)
30,00 PLN
Grzybowski Marian: Prawnoustrojowe przesłanki formowania rządu w Szwecji i Norwegii.
Grzybowski Marian: Prawnoustrojowe przesłanki formowania rządu w Szwecji i Norwegii.
Grzybowski Marian: Prawnoustrojowe przesłanki formowania rządu w Szwecji i Norwegii. Kraków 1981. Nakł. UJ. 25 cm, str. 230, opr. karton. Rozpr. hab. nr 59.
40,00 PLN
Gąsiorowski Mirosław: Dyplomaci i konsulowie.
Gąsiorowski Mirosław: Dyplomaci i konsulowie.
Gąsiorowski Mirosław: Dyplomaci i konsulowie. Warszawa 1966. WP. 19 cm, str. 186, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Pollak Kurt: Uczniowie Hipokratesa.
Pollak Kurt: Uczniowie Hipokratesa.
Pollak Kurt: Uczniowie Hipokratesa. Przeł. T. Kielanowski. Warszawa 1970. WP. 21 cm, str. 339, ilustr., opr. pł. Historia medycyny.
18,00 PLN
Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku.
Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku.
Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane prof. Kazimierzowi Wajdzie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. nauk. R. Backer, M. Chamot, Z. Karpus. Toruń 2000. Wyd. UMK. 24 cm, str. 444, opr. karton.
40,00 PLN
Touchard Jean: Histoire des idees politiques. T.1.-2.
Touchard Jean: Histoire des idees politiques. T.1.-2.
Touchard Jean: Histoire des idees politiques. T.1.-2. Paris 1978. Presses Universitaires de France. 18 cm, str. XI, (1), 382, XI; (4), 383-870, opr. karton. Themis. Science politique. (podpis własn.)
40,00 PLN
Hesterberg Ernst: Alle Macht den A.- und S.-Räten. Kampf und Schlesien. (1932)
Hesterberg Ernst: Alle Macht den A.- und S.-Räten. Kampf und Schlesien. (1932)
Ernst Hesterberg: Alle macht den A.-und S.- Räten. Kampf um Schlesien. Breslau (cop. 1932). Wilh. Gottl. Korn Verlag. 25 cm, str. 298, (4), broszura. (okł. podniszczona)
50,00 PLN
Cepik Jerzy: Krzysztof Kolumb
Cepik Jerzy: Krzysztof Kolumb
Cepik Jerzy: Krzysztof Kolumb. Katowice 1981. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 366, (3), tabl. ilustr., opr. pł. z obw.
15,00 PLN
Nocoń H. Rudolf: Dzieje, kultura i upadek Inków
Nocoń H. Rudolf: Dzieje, kultura i upadek Inków
Nocoń H. Rudolf: Dzieje, kultura i upadek Inków. Wrocław 1958. Ossol. 25 cm, str. 377, ilustr. opr. karton Prace Etnologiczne T. V. (plamki na okł. i brzegu bloku)
25,00 PLN
Andrusiewicz Andrzej: Katarzyna Wielka. Prawda i mit.
Andrusiewicz Andrzej: Katarzyna Wielka. Prawda i mit.
Andrusiewicz Andrzej: Katarzyna Wielka. Prawda i mit. Warszawa 2012. Świat Książki. 22 cm, str. 22 cm, str. 687, tabl. ilustr., opr. tw.
28,00 PLN
Murawiow Michał (Wieszatiel): Wspomnienia
Murawiow Michał (Wieszatiel): Wspomnienia
Murawiow Michał (Wieszatiel): Wspomnienia. Oprac., przekł. i wstęp Z. Podgórzec. Red., posłowie i przypisy P. Wieczorkiewicz. Waarszawa 1990. Wyd. Zebra. 20 cm, str. 106, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Conquest Robert:  Lenin. Prawda o wodzu rewolucji.
Conquest Robert: Lenin. Prawda o wodzu rewolucji.
Conquest Robert: Lenin. Prawda o wodzu rewolucji. Przekł. A. Bukowska. Warszawa Chicago (1998). Fijorr Publishing. 21 cm, str. 155, (2), okł. karton. (załamany róg opr.)
15,00 PLN
Kronika Thietmara
Kronika Thietmara
Kronika Thietmara. Tłum. z łac., wstęp i przypisy M.Z. Jedlicki. Posłowie K. Ożóg. Kraków (cop.) 2005. Universitas .24 cm, str. LXXXVII, 437, (2), tabl., opr. karton
30,00 PLN
Cooper J.C.: Illustriertes Lexikon der traditionellen Symbole.
Cooper J.C.: Illustriertes Lexikon der traditionellen Symbole.
Cooper J.C.: Illustriertes Lexikon der traditionellen Symbole. Leipzig 1986. Drei LilienVerlag. 24 cm, str. 239, (1), ilustr., opr. karton. z obw.
25,00 PLN
Ludwikowski Rett L.: Szkice na temat galicyjskich ruchów i myśli politycznej (1848-1892)
Ludwikowski Rett L.: Szkice na temat galicyjskich ruchów i myśli politycznej (1848-1892)
Ludwikowski Rett L.: Szkice na temat galicyjskich ruchów i myśli politycznej (1848-1892). Warszawa - Kraków 1980. PWN. UJ. 24 cm, str. 197, opr. karton. Zesz. nauk. UJ DLXXXXVII. Pr. z nauk polit. zesz. 15. (drobne rdzawe plamki)
45,00 PLN
Kieniewicz Jan: Historia Indii
Kieniewicz Jan: Historia Indii
Kieniewicz Jan: Historia Indii. Wyd. 2 popr. Wrocław 1985. Ossol. 24 cm, str. 854, ilustr. opr. pł. z obw. (reperowana obw.)
25,00 PLN
Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych T.XVI.
Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych T.XVI.
Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych T.XVI. Poznań 1953. PWN. P.T.P.N. 25 cm, str. 513, opr. karton. (skasowane pieczątki bibl., egz. częściowo nie rozcięty)
60,00 PLN
Podlaski Kazimierz (właśc. Bohdan Skaradziński): Białorusini, Litwini, Ukraińcy.
Podlaski Kazimierz (właśc. Bohdan Skaradziński): Białorusini, Litwini, Ukraińcy.
Podlaski Kazimierz (właśc. Bohdan Skaradziński): Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Białystok 1990. Zakł. Wyd. "Versus". 21 cm, str. 149, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Adler Emil: J.G. Herder i oświecenie niemieckie.
Adler Emil: J.G. Herder i oświecenie niemieckie.
Adler Emil: J.G. Herder i oświecenie niemieckie. Warszawa 1965. PWN. 20 cm, str. 417, (2), tabl. ilustr., opr. pł. z obw. (lekko przytarta obw., przyżółcenia)
18,00 PLN
The origin of human rights. The Constitution of 3 May 1791, The French Declaration of Rights, The Bill of Rights.
The origin of human rights. The Constitution of 3 May 1791, The French Declaration of Rights, The Bill of Rights.
The origin of human rights. The Constitution of 3 May 1791, The French Declaration of Rights, The Bill of Rights. Proceedings at the seminar held at the Nicolaus Copernicus University, May 3-5, 1991. Ed. by Janusz L. Justyński. Toruń 1991. Wyd. A. Marszałek. 24 cm, str. 190, opr. karton. (załamania okł.)
20,00 PLN
Herwarth, Hans von: Od Adenauera do Brandta. Wspomnienia.
Herwarth, Hans von: Od Adenauera do Brandta. Wspomnienia.
Herwarth, Hans von: Od Adenauera do Brandta. Wspomnienia. Z jęz. niem. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Eugeniusz Cezary Król. Warszawa 1995. "Bellona". "Rytm". 21 cm, str. 538, (6); (16 - ilustr.), opr. karton.
26,00 PLN
Bujwid - Kurek Ewa: Myśl polityczna i państwowo - ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875)
Bujwid - Kurek Ewa: Myśl polityczna i państwowo - ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875)
Bujwid - Kurek Ewa: Myśl polityczna i państwowo - ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875). Kraków 2000. Księg. Akadem. 24 cm, str. 207, opr. karton.
30,00 PLN
Nourse Mary Augusta: Dzieje 400,000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. (Biblioteka Wiedzy)
Nourse Mary Augusta: Dzieje 400,000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. (Biblioteka Wiedzy)
Nourse Mary Augusta: Dzieje 400,000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. Przeł. J. Furuhjelm. Warszawa (1937). T. E.i M. 21 cm, str. 324, ilustr. opr. pł. Biblioteka Wiedzy t. 29. (drobne rdzawe plamki na opr.)
30,00 PLN
Katz-Suchy Juliusz: Zarys historii dyplomacji.
Katz-Suchy Juliusz: Zarys historii dyplomacji.
Katz-Suchy Juliusz: Zarys historii dyplomacji. Warszawa 1966. WP. 19 cm, str. 302, opr. karton.
15,00 PLN
Actes du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'Antiquite.
Actes du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'Antiquite.
Actes du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'Antiquite. (Cracovie-Mogilany, 23-26 octobre 1977). Warszawa-Kraków 1980. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str. 149, opr. karton. Zesz. nauk. UJ nr DXXXVI. Pr. hist. zesz. 63.
30,00 PLN
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem.
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem.
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem. Stalinogród 1955. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 347, opr. karton.
18,00 PLN
Studia mediewistyczne T.28.
Studia mediewistyczne T.28.
Studia mediewistyczne T.28. Wrocław 1992. Ossol. 24 cm, str. 206, opr. karton (lekko podniszczona okł.)
18,00 PLN
Kawyn Stefan: Renesans i humanizm.
Kawyn Stefan: Renesans i humanizm.
Kawyn Stefan: Renesans i humanizm. Lublin 1947. Nakł. Księg. Wyd. Lamus. 20 cm, str. 59, (5), broszura. (podkreślenia ołówkiem w tekście, naddarta jedna z kart)
15,00 PLN
Odkrywcy świata
Odkrywcy świata
Odkrywcy świata. Przedmowa John Henning. Przekł. z ang. A. Dobrzańska-Gadowska. Warszawa 1997. Penta. 31 cm, str. 248, opr. tw. z obw. (drobne ryski na obw.)
35,00 PLN
Baczkowski Krzysztof: Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg, znaczenie.
Baczkowski Krzysztof: Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg, znaczenie.
Baczkowski Krzysztof: Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg, znaczenie. WArszawa 1975. PWN. 20 cm, str. 262, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Problemy schyłku świata antycznego. Pod red. A. Kunisza.
Problemy schyłku świata antycznego. Pod red. A. Kunisza.
Problemy schyłku świata antycznego. Pod red. A. Kunisza. Katowice 1978. Wyd. U.Ś. 24 cm, str. 127, (5), opr. karton. Hist. i współczesność z.3.
25,00 PLN
Aryzacja w Lipsku. Wyrugowani, ograbieni, zamordowani. 1933 - 1945.
Aryzacja w Lipsku. Wyrugowani, ograbieni, zamordowani. 1933 - 1945.
Aryzacja w Lipsku. Wyrugowani, ograbieni, zamordowani. 1933 - 1945. (katalog wystawy) Kraków 2009. MHMK. 21 cm, str. 67, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII. Wybór ks. J. Szczepaniak. Kraków 1999. 20 cm, str. 190, opr. karton
18,00 PLN
Tomicki Ryszard: Tenochtitlan 1521. (Bitwy historyczne)
Tomicki Ryszard: Tenochtitlan 1521. (Bitwy historyczne)
Tomicki Ryszard: Tenochtitlan 1521. Warszawa 1984. Wyd. MON. 19 cm, str. 235, (1), ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Szewczyk Roman: Pamiętniki Filipa de Commynes jako źródło historyczne.
Szewczyk Roman: Pamiętniki Filipa de Commynes jako źródło historyczne.
Szewczyk Roman: Pamiętniki Filipa de Commynes jako źródło historyczne. Lublin 1948. Nakł. KUL. 22 cm, str. 87, opr. karton (plamki)
20,00 PLN
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1.
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1.
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1. 24 cm, str. 103, (1), opr. karton.
26,00 PLN
Wołkogonow Dmitrij: Stalin. T.2.
Wołkogonow Dmitrij: Stalin. T.2.
Wołkogonow Dmitrij: Stalin. Tom 2. Przekł. M. Antosiewicz. Warszawa 1999. Wyd. Amber. 23 cm, str. 412, (2), tabl. ilustr., opr. karton. Tajemnice historii.
18,00 PLN
Matschke Klaus - Peter: Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz. Studien zur spatbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und 1422.
Matschke Klaus - Peter: Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz. Studien zur spatbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und 1422.
Matschke Klaus - Peter: Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz. Studien zur spatbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und 1422. Weimar 1981. Hermann Bohlaus Nachfolger. 25 cm, str. 296, opr. pł. z obw. (lekko podnisczczona obw.)
40,00 PLN
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. (T. LII, z.4.). Dla prof. Gerarda Labudy
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. (T. LII, z.4.). Dla prof. Gerarda Labudy
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. T. LII, z.4. Warszawa 1987. PWN. 24 cm, str. 253, opr. karton.
28,00 PLN
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej. Oprac. J. Maciszewski. Warszawa 1966. PIW. 18 cm, str. 240, ilustr., opr. tw. z obw. (drobne rdzawe plamki na brzegu bloku)
16,00 PLN
Wuttke Henryk: RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949-1982)
Wuttke Henryk: RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949-1982)
Wuttke Henryk: RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949-1982). Katowice 1987. Śląski Inst. Nauk. 20 cm, str. 349, opr. karton.
30,00 PLN
Wolff - Powęska Anna: Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 - 2010).
Wolff - Powęska Anna: Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 - 2010).
Wolff - Powęska Anna: Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 - 2010). Poznań 2011. Zysk i S-ka. 24 cm, str. 582, opr. tw. lak.
30,00 PLN
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948. Warszawa 1991. PAN. IH. 20 cm, str. 380, opr. karton
16,00 PLN
Piesowicz Kazimierz: Całkiem inna Historia.
Piesowicz Kazimierz: Całkiem inna Historia.
Piesowicz Kazimierz: Całkiem inna Historia. Warszawa 1982. MAW. 20 cm, str. 338, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu.
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu.
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu. Pod red. J. Muchy i M. F. Keena. Przekł. J. Mucha i K. Pietrowicz. Warszawa 2004. Wyd. Inst. Filozof. i Socjol. PAN. 23 cm, str. 332, opr. karton.
18,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.VIII. Europa (cz.1.)
Encyklopedia historyczna świata. T.VIII. Europa (cz.1.)
Encyklopedia historyczna świata. T.VIII. Europa (cz.1.) Oprac. A. Pankowicz, A. Podraza. Kraków 2001. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 478, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Historia XX wieku. Pod red. R.W. Bullieta.
Historia XX wieku. Pod red. R.W. Bullieta.
Historia XX wieku. Pod red. R.W. Bullieta. Z ang. przekł. zb. Warszawa 2001. Bertelsmann Media sp. z o.o. 25 cm, str. 567, (1), opr. tw.
25,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.IX. Europa (cz.2.)
Encyklopedia historyczna świata. T.IX. Europa (cz.2.)
Encyklopedia historyczna świata. T.IX. Europa (cz.2.) Oprac. A. Pankowicz, A. Podraza. Kraków 2001. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 421, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.VI. Historia nowoczesna.
Encyklopedia historyczna świata. T.VI. Historia nowoczesna.
Encyklopedia historyczna świata. T.VI. Historia nowoczesna Oprac. A. Pankowicz. Kraków 2001. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 383, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.V. Historia nowożytna.
Encyklopedia historyczna świata. T.V. Historia nowożytna.
Encyklopedia historyczna świata. T.V. Historia nowożytna Oprac. A. Podraza. Kraków 2000. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 422, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Chłędowski Kazimierz: Siena. (1923)
Chłędowski Kazimierz: Siena. (1923)
Chłędowski Kazimierz: Siena. Lwów 1923. Ossol. 25 cm, str. XV, 549, tabl., opr. pł. z tłocz.
50,00 PLN
Kwartalnik historii kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. (murowane budownictwo obronne; prostytucja w XVI i XVII w)
Kwartalnik historii kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. (murowane budownictwo obronne; prostytucja w XVI i XVII w)
Kwartalnik historii kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. Warszawa 1988. PWN. 24 cm, str. (187-397), opr. karton. Treść (m.in.): Niewęgłowski: Z badań nad technologią produkcji i pochodzeniem późnoceltyckich i rzymskich naczyń metalowych Szymczak: Koszty murowanego budownictwa obronnego w Polsce do XVI w.; Karpiński: Prostytucja w dużych miastach polskich w XVI i XVII w. O wyżywieniu oficerów w XVIII-wiecznym Poznaniu...
45,00 PLN
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna.
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna.
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna. Warszawa 1989. Pax. 20 cm, str. 453, opr. karton.
18,00 PLN
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi.
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi.
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi. Warszawa 1985. PWN. 24 cm, str. 469, (2), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu.
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu.
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu. Warszawa 1984. Iskry. 20 cm, str. 132, opr. tw.
12,00 PLN
Pokaż:
60 120 180