Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia powszechna

Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej. Oprac. J. Maciszewski. Warszawa 1966. PIW. 18 cm, str. 240, ilustr., opr. tw. z obw. (drobne rdzawe plamki na brzegu bloku)
16,00 PLN
Wuttke Henryk: RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949-1982)
Wuttke Henryk: RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949-1982)
Wuttke Henryk: RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949-1982). Katowice 1987. Śląski Inst. Nauk. 20 cm, str. 349, opr. karton.
30,00 PLN
Wolff - Powęska Anna: Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 - 2010).
Wolff - Powęska Anna: Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 - 2010).
Wolff - Powęska Anna: Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 - 2010). Poznań 2011. Zysk i S-ka. 24 cm, str. 582, opr. tw. lak.
30,00 PLN
MacDonogh: Fryderyk Wielki. Brutalny wódz i subtelny filozof.
MacDonogh: Fryderyk Wielki. Brutalny wódz i subtelny filozof.
MacDonogh: Fryderyk Wielki. Brutalny wódz i subtelny filozof. Przekł. M. Nowak - Kreyer. Warszawa 2009. Amber. 24 cm, str. 406, (2), tabl. ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948. Warszawa 1991. PAN. IH. 20 cm, str. 380, opr. karton
16,00 PLN
Piesowicz Kazimierz: Całkiem inna Historia.
Piesowicz Kazimierz: Całkiem inna Historia.
Piesowicz Kazimierz: Całkiem inna Historia. Warszawa 1982. MAW. 20 cm, str. 338, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu.
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu.
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu. Pod red. J. Muchy i M. F. Keena. Przekł. J. Mucha i K. Pietrowicz. Warszawa 2004. Wyd. Inst. Filozof. i Socjol. PAN. 23 cm, str. 332, opr. karton.
18,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.VIII. Europa (cz.1.)
Encyklopedia historyczna świata. T.VIII. Europa (cz.1.)
Encyklopedia historyczna świata. T.VIII. Europa (cz.1.) Oprac. A. Pankowicz, A. Podraza. Kraków 2001. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 478, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Historia XX wieku. Pod red. R.W. Bullieta.
Historia XX wieku. Pod red. R.W. Bullieta.
Historia XX wieku. Pod red. R.W. Bullieta. Z ang. przekł. zb. Warszawa 2001. Bertelsmann Media sp. z o.o. 25 cm, str. 567, (1), opr. tw.
25,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.IX. Europa (cz.2.)
Encyklopedia historyczna świata. T.IX. Europa (cz.2.)
Encyklopedia historyczna świata. T.IX. Europa (cz.2.) Oprac. A. Pankowicz, A. Podraza. Kraków 2001. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 421, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.VI. Historia nowoczesna.
Encyklopedia historyczna świata. T.VI. Historia nowoczesna.
Encyklopedia historyczna świata. T.VI. Historia nowoczesna Oprac. A. Pankowicz. Kraków 2001. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 383, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.V. Historia nowożytna.
Encyklopedia historyczna świata. T.V. Historia nowożytna.
Encyklopedia historyczna świata. T.V. Historia nowożytna Oprac. A. Podraza. Kraków 2000. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 422, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Czornaja Ludmiła i Mielnikow Daniił: Adolf Hitler. Studium zbrodni.
Czornaja Ludmiła i Mielnikow Daniił: Adolf Hitler. Studium zbrodni.
Czornaja Ludmiła i Mielnikow Daniił: Adolf Hitler. Studium zbrodni. Przeł. S. Michalski. Warszawa 1988. PIW. 20 cm, str. 427, opr. kart. (exlibris)
16,00 PLN
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie baroku. (1931)
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie baroku. (1931)
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie baroku. Lwów 1931. Ossol. 25 cm, str. (2), 640, (1), tabl., opr. karton.
50,00 PLN
Chłędowski Kazimierz: Siena. (1923)
Chłędowski Kazimierz: Siena. (1923)
Chłędowski Kazimierz: Siena. Lwów 1923. Ossol. 25 cm, str. XV, 549, tabl., opr. pł. z tłocz.
50,00 PLN
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie odrodzenia. (1909)
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie odrodzenia. (1909)
Chłędowski Kazimierz: Rzym. Ludzie odrodzenia. Lwów 1909. Nakł. księg. H. Altenberga. 25 cm, str. (2), 615, (2), tabl., opr. ppł. (opr. lekko podniszczona)
50,00 PLN
Polo Marco: Opisanie świata.
Polo Marco: Opisanie świata.
Polo Marco: Opisanie świata. Z oryg. starofr. z uwzględnieniem red. starowł. i łac. przeł. Anna Ludwika Czerny. Wstępem i przypisami opatrzył Marian Lewicki. Warszawa 1954. PIW. 21 cm, str. 806, tabl., ilustr., opr. pł.
30,00 PLN
Kwartalnik kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. (murowane budownictwo obronne; prostytucja w XVI i XVII w)
Kwartalnik kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. (murowane budownictwo obronne; prostytucja w XVI i XVII w)
Kwartalnik kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. Warszawa 1988. PWN. 24 cm, str. (187-397), opr. karton. Treść (m.in.): Niewęgłowski: Z badań nad technologią produkcji i pochodzeniem późnoceltyckich i rzymskich naczyń metalowych Szymczak: Koszty murowanego budownictwa obronnego w Polsce do XVI w.; Karpiński: Prostytucja w dużych miastach polskich w XVI i XVII w. O wyżywieniu oficerów w XVIII-wiecznym Poznaniu...
45,00 PLN
Janowicz Tomasz: Czesi. Studium historyczno-polityczne. (1936)
Janowicz Tomasz: Czesi. Studium historyczno-polityczne. (1936)
Janowicz Tomasz: Czesi. Studium historyczno-polityczne. Kraków 1936. Druk. I.K.C. 20 cm, str. 156, opr. kart. (kruchy papier opr., dopisek na ostatniej stronie)
35,00 PLN
Borawska Teresa, Górski Karol: Umysłowość średniowiecza.
Borawska Teresa, Górski Karol: Umysłowość średniowiecza.
Borawska Teresa, Górski Karol: Umysłowość średniowiecza. Warszawa 1993. Volumen. Pax. 20 cm, str. 232, opr. karton.
18,00 PLN
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna.
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna.
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna. Warszawa 1989. Pax. 20 cm, str. 453, opr. karton.
18,00 PLN
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi.
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi.
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi. Warszawa 1985. PWN. 24 cm, str. 469, (2), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu.
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu.
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu. Warszawa 1984. Iskry. 20 cm, str. 132, opr. tw.
12,00 PLN
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II.
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II.
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II. Londyn 1995. Puls Publications LTD. 20 cm, str. 347, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Stryjek Tomasz: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego.
Stryjek Tomasz: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego.
Stryjek Tomasz: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji. Wrocław 2000. Wyd. Funna. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 21 cm, str. 450, (4), opr. tw. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
20,00 PLN
Bernaś Franciszek, Julitta Mikulska-Bernaś: Upadek III Rzeszy
Bernaś Franciszek, Julitta Mikulska-Bernaś: Upadek III Rzeszy
Bernaś Franciszek, Julitta Mikulska-Bernaś: Upadek III Rzeszy. Warszawa 1975. LSW. 21 cm, str. 483, ilustr., opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Labuda Gerard: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. (cz.3.)
Labuda Gerard: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. (cz.3.)
Labuda Gerard: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. 3. Poznań 1975. Wyd. Poz. 24 cm, str. 351, ilustr. opr. pł. (brak obwoluty, lekkie przybrudzenia opr.)
40,00 PLN
Rok 1848. W stulecie Wiosny Ludów. (Księga jubileuszowa)
Rok 1848. W stulecie Wiosny Ludów. (Księga jubileuszowa)
Rok 1848. W stulecie Wiosny Ludów. (Księga jubileuszowa) Oprac. zb. Lublin 1948. Z.Z. Lit. Lub. 31 cm, str. 202, opr. oryg. kart. Na okładce odręczna dedykacja jednego z współautorów.
40,00 PLN
Facta Ficta. Z zagadnień dyskursu historii.
Facta Ficta. Z zagadnień dyskursu historii.
Facta Ficta. Z zagadnień dyskursu historii. Oprac. zb. pod red. W. Kalagi i T. Sławka. Katowice 1992. UŚ. 24 cm, str. 103, opr. kart.
12,00 PLN
Hłasko Pawlicowa Alicja: Państwa i kraje pozaeuropejskie z uwzględnieniem ich stosunku do Polski. (Cz.III. Zesz.1. Azja) (1937)
Hłasko Pawlicowa Alicja: Państwa i kraje pozaeuropejskie z uwzględnieniem ich stosunku do Polski. (Cz.III. Zesz.1. Azja) (1937)
Hłasko Pawlicowa Alicja: Państwa i kraje pozaeuropejskie z uwzględnieniem ich stosunku do Polski. Przegląd hist.polityczny. Cz.III. Zesz.1. Azja. Kraków 1937. 23 cm, str. 61, (3), broszura.
30,00 PLN
Kot Stanisław: Źródła do historji wychowania (wybór) Cz.1. Od starożytnej Grecji do końca w. XVII. (1929)
Kot Stanisław: Źródła do historji wychowania (wybór) Cz.1. Od starożytnej Grecji do końca w. XVII. (1929)
Źródła do historji wychowania (wybór) Cz.1. Od starożytnej Grecji do końca w. XVII. Wybrał i objaśnił St. Kot. Warszawa (1929). Nakł. Gebeth. i Wolffa. 23 cm, str. VIII, 382, opr. ppł.
30,00 PLN
Żygulski Zdzisław: Życie na zamku średniowiecznym
Żygulski Zdzisław: Życie na zamku średniowiecznym
Żygulski Zdzisław: Życie na zamku średniowiecznym. Wyd. 2. z ryc. w tekście. (bmw) 1948. Poligrafika. 22 cm, str. 95, (1), ilustr., opr. karton. Kultura polska i obca pod red. K. Hartleba.
20,00 PLN
Wright Ed: Największe skandale. Polityka, finanse, obyczaje
Wright Ed: Największe skandale. Polityka, finanse, obyczaje
Wright Ed: Największe skandale. Polityka, finanse, obyczaje. Przeł. K. Jackiewicz. Warszawa 2008. Bellona. 24 cm, str. 328, ilustr., opr. karton. (załamany róg okł.)
16,00 PLN
Wojtowicz Jerzy: Późne oświecenie w Europie (Wybrane zagadnienia okresu 1763-1789)
Wojtowicz Jerzy: Późne oświecenie w Europie (Wybrane zagadnienia okresu 1763-1789)
Wojtowicz Jerzy: Późne oświecenie w Europie (Wybrane zagadnienia okresu 1763-1789). Toruń 1991. Nakł. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 23 cm, str. 196, opr. karton. (ryski na okł.)
20,00 PLN
Warecki Roman : Ołtarz i tron. Szkice historyczne.
Warecki Roman : Ołtarz i tron. Szkice historyczne.
Warecki Roman : Ołtarz i tron. Szkice historyczne. Wyd. 2. Warszawa 1961. KiW. 20 cm, str. 210, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Waśko Anna: Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert.
Waśko Anna: Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert.
Waśko Anna: Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert. Zur Verbreitung des Testaments und des Testamentsbegriffs in Schweden. Kraków 1996. Nakł. UJ. 24 cm, str. 162, opr. karton.
18,00 PLN
Wachowski Kazimierz: Słowiańszczyzna zachodnia.
Wachowski Kazimierz: Słowiańszczyzna zachodnia.
Wachowski Kazimierz: Słowiańszczyzna zachodnia. Wyd. II. Wstęp G. Labuda. Poznań 1950. Inst. Zach. 21 cm, str. XXX, (2), 290, mapa, opr. ppł. (nieaktualne pieczątki)
26,00 PLN
W kręgu historii idei gospodarki i społeczeństwa. Praca zb.
W kręgu historii idei gospodarki i społeczeństwa. Praca zb.
W kręgu historii idei gospodarki i społeczeństwa. Praca zb. pod red. J. Dudy. Lublin 2005. UMCS. 23 cm, str. 253, opr. kart. lak.
18,00 PLN
Szumiło Mirosław: Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk
Szumiło Mirosław: Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk
Szumiło Mirosław: Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk. Lublin 2006. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 147, opr. kart.
16,00 PLN
Studia z dziejów Europy Zachodniej i Śląska. (Prace Hist. XVI.)
Studia z dziejów Europy Zachodniej i Śląska. (Prace Hist. XVI.)
Studia z dziejów Europy Zachodniej i Śląska. Pod red. R. Żerelika. Wrocław 1995. Inst. Hist. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wroc. Tow. Miłośników Hist. 20 cm, str. 103, (2), opr. karton. Prace Hist. XVI.
15,00 PLN
Szelągowski Adam: Historia nowożytna. (1920)
Szelągowski Adam: Historia nowożytna. (1920)
Szelągowski Adam: Historia nowożytna. Wyd. 2., przejrzane Warszawa 1920. Wyd. M. Arcta. 23 cm, str. 398, X, opr. karton. wsp. z zachowaniem części oryginalnej okładki.
30,00 PLN
Sora Steven: Skarby z niebios. Dzieje legendarnych, prawdziwych i fałszywych relikwii chrześcijaństwa
Sora Steven: Skarby z niebios. Dzieje legendarnych, prawdziwych i fałszywych relikwii chrześcijaństwa
Sora Steven: Skarby z niebios. Dzieje legendarnych, prawdziwych i fałszywych relikwii chrześcijaństwa. Przekł. E. Witecka. Warszawa 2005. Amber. 24 cm, str. 221, opr. karton. seria Księgi tajemnic.
18,00 PLN
Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia.
Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia.
Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Oprac. zb. Warszawa 1968. Wiedza pow. 24 cm, str. 490, opr. pł.
25,00 PLN
Russell of Liverpool (Edward Russell): Proces Eichmanna
Russell of Liverpool (Edward Russell): Proces Eichmanna
Russell (Edward): Proces Eichmanna. Przeł. T. Wójcik. Warszawa 1956. Czytelnik. 21 cm, str. 361, opr. kart. obw.
16,00 PLN
Salmonowicz Stanisław: Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego. Studia z dziejów prusko-pomorskich.
Salmonowicz Stanisław: Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego. Studia z dziejów prusko-pomorskich.
Salmonowicz Stanisław: Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego. Studia z dziejów prusko-pomorskich. Olsztyn 1992. Tow. Naukowe im. W. Kętrzyńskiego. 24 cm, str. 150, (2), opr. karton. Rozprawy i materiały nr 128.
28,00 PLN
Rackwitz Erich: Szlaki w nieznane. Z dziejów odkryć geograficznych.
Rackwitz Erich: Szlaki w nieznane. Z dziejów odkryć geograficznych.
Rackwitz Erich: Szlaki w nieznane. Z dziejów odkryć geograficznych. Przeł. T. i L. Sikorscy. Łódź 1987. Wyd. Łódzkie. 20 cm, str. 303, opr. kart.
15,00 PLN
Przymanowski Janusz: Odsiecz Europy.
Przymanowski Janusz: Odsiecz Europy.
Przymanowski Janusz: Odsiecz Europy. Warszawa 1983. Nasza Księg. 23 cm, str. 73, ilustr. opr. tw.
12,00 PLN
Polska i Europa w XIX - XX wieku. Studia historyczno - politologiczne.
Polska i Europa w XIX - XX wieku. Studia historyczno - politologiczne.
Polska i Europa w XIX - XX wieku. Studia historyczno - politologiczne. Poznań 1992. Nakł. autorów. 21 cm, str. 282, (2), opr. karton. Prace dedyk. prof. S. Sierpowskiemu przez jego uczniów
25,00 PLN
Pachoński Jan: Józef Grabiński - generał polski, francuski i włoski, naczelny wódz powstania bolońskiego 1831 roku.
Pachoński Jan: Józef Grabiński - generał polski, francuski i włoski, naczelny wódz powstania bolońskiego 1831 roku.
Pachoński Jan: Józef Grabiński - generał polski, francuski i włoski, naczelny wódz powstania bolońskiego 1831 roku. Kraków 1975. WL. 20 cm, str. 328, (2), ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939. T.III.: W dobie Monachium.
Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939. T.III.: W dobie Monachium.
Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939. T.III.: W dobie Monachium. Pr. zb. pod red. S. Sierpowskiego. Poznań 1992. UAM. 24 cm, str. 413, opr. karton. Niemcy najnowsze w stosunkach międzynarodowych.
40,00 PLN
Nowak Jerzy Robert: Węgry, burzliwe lata 1953-1956
Nowak Jerzy Robert: Węgry, burzliwe lata 1953-1956
Nowak Jerzy Robert: Węgry, burzliwe lata 1953-1956. Warszawa 1988. Almapress. 21 cm, str. 267, opr. karton.
12,00 PLN
Ochmański Jerzy: Dzieje Rosji do roku 1861.
Ochmański Jerzy: Dzieje Rosji do roku 1861.
Ochmański Jerzy: Dzieje Rosji do roku 1861. Warszawa - Poznań 1986. PWN. 24 cm, str. 254, opr. karton.
16,00 PLN
Mania Andrzej: Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej
Mania Andrzej: Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej
Mania Andrzej: Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej. Kraków 1989. Nakł. UJ. 24 cm, str. 116, tabl., opr. karton. Prace z nauk politycznych, zesz. 38.
18,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem.
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem.
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem. Wyd. II. zmien. i poszerzone. Kraków 1992. Wyd. Klub Przyjaciół Turcji. 21 cm, str. 252, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925.
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925.
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925. Wrocław 1983. Ossolineum. Wyd. PAN.24 cm, str. 175, opr. karton. Prace Komisji Nauk Hist., nr 45.
20,00 PLN
Ludwik Filip: Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji
Ludwik Filip: Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji
Ludwik Filip: Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji. Przeł. i oprac. W. Dłuski. Wstęp J. Baszkiewicz. Warszawa 1988. PIW. 21 cm, str. 574, ilustr., opr. pł. Bibl. Pamiętników Polskich i Obcych.
17,00 PLN
Lissagaray Prosper Olivier: Historia Komuny Paryskiej 1871 r.
Lissagaray Prosper Olivier: Historia Komuny Paryskiej 1871 r.
Lissagaray Prosper Olivier: Historia Komuny Paryskiej 1871 r. Warszawa 1950. KiW. 25 cm, str. 606, ilustr. opr. kart.
25,00 PLN
Ligocki Edward: Między Watykanem a Polską.
Ligocki Edward: Między Watykanem a Polską.
Ligocki Edward: Między Watykanem a Polską. Warszawa 1949. Nakł. autora. 21 cm, str. 192, opr. karton.
16,00 PLN
Kwartalnik historyczny. R. XLIII, tom I, zesz. 3. (1929)
Kwartalnik historyczny. R. XLIII, tom I, zesz. 3. (1929)
Kwartalnik historyczny. Organ Pol. Tow. Hist. Red. J. Ptaśnik. Rocznik XLIII, tom I, zesz. 3. Lwów 1929. PTH. 24 cm, str. 153-280, 17-48. opr. kart.
30,00 PLN
Kowalska Zofia: Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych.
Kowalska Zofia: Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych.
Kowalska Zofia: Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Tarnów 1996. Biblos. 21 cm, str. 101, tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Pokaż:
60 120 180