Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia powszechna

Mania Andrzej: Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej
Mania Andrzej: Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej
Mania Andrzej: Studia z dziejów stosunków amerykańsko-radzieckich w okresie II wojny światowej. Kraków 1989. Nakł. UJ. 24 cm, str. 116, tabl., opr. karton. Prace z nauk politycznych, zesz. 38.
18,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem.
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem.
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem. Wyd. II. zmien. i poszerzone. Kraków 1992. Wyd. Klub Przyjaciół Turcji. 21 cm, str. 252, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925.
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925.
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925. Wrocław 1983. Ossolineum. Wyd. PAN.24 cm, str. 175, opr. karton. Prace Komisji Nauk Hist., nr 45.
20,00 PLN
Ludwik Filip: Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji
Ludwik Filip: Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji
Ludwik Filip: Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji. Przeł. i oprac. W. Dłuski. Wstęp J. Baszkiewicz. Warszawa 1988. PIW. 21 cm, str. 574, ilustr., opr. pł. Bibl. Pamiętników Polskich i Obcych.
17,00 PLN
Lissagaray Prosper Olivier: Historia Komuny Paryskiej 1871 r.
Lissagaray Prosper Olivier: Historia Komuny Paryskiej 1871 r.
Lissagaray Prosper Olivier: Historia Komuny Paryskiej 1871 r. Warszawa 1950. KiW. 25 cm, str. 606, ilustr. opr. kart.
25,00 PLN
Ligocki Edward: Między Watykanem a Polską.
Ligocki Edward: Między Watykanem a Polską.
Ligocki Edward: Między Watykanem a Polską. Warszawa 1949. Nakł. autora. 21 cm, str. 192, opr. karton.
16,00 PLN
Kwartalnik historyczny. R. XLIII, tom I, zesz. 3. (1929)
Kwartalnik historyczny. R. XLIII, tom I, zesz. 3. (1929)
Kwartalnik historyczny. Organ Pol. Tow. Hist. Red. J. Ptaśnik. Rocznik XLIII, tom I, zesz. 3. Lwów 1929. PTH. 24 cm, str. 153-280, 17-48. opr. kart.
30,00 PLN
Kowalska Zofia: Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych.
Kowalska Zofia: Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych.
Kowalska Zofia: Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Tarnów 1996. Biblos. 21 cm, str. 101, tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Krasuski Jerzy: Spór o orientację imperializmu niemieckiego w dobie wilhelmińskiej
Krasuski Jerzy: Spór o orientację imperializmu niemieckiego w dobie wilhelmińskiej
Krasuski Jerzy: Spór o orientację imperializmu niemieckiego w dobie wilhelmińskiej. Poglądy polityczne Hansa Delbrucka. Poznań 1961. Inst. Zach. 21 cm, str. 383, opr. karton.
25,00 PLN
Klein Edmund: Przewodnik do nauki powszechnej historii państwa i prawa. Cz.2.
Klein Edmund: Przewodnik do nauki powszechnej historii państwa i prawa. Cz.2.
Klein Edmund: Przewodnik do nauki powszechnej historii państwa i prawa. Cz.2. Średniowieczne struktury ponadpaństwowe: kościół, papież, cesarz, zakony.Wrocław 1992. Wyd. U.W. 24 cm, str. 80, opr. karton.
15,00 PLN
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842.
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842.
Korybut-Woroniecki Aleksander: Państwo Pruskie wobec Kościoła katolickiego w latach 1837-1842. Toruń 2006. Wyd. Adam Marszałek. 24 cm, str. 294, opr. karton.
30,00 PLN
Katz Henryk: Historia powszechna 1789-1880 w zarysie
Katz Henryk: Historia powszechna 1789-1880 w zarysie
Katz Henryk: Historia powszechna 1789-1880 w zarysie. Warszawa 1961. PZWS. 24 cm, str. 484, ilustr. opr. ppł. (Liczne podkreślenia w tekście.)
15,00 PLN
Jabłońska Dorota: Ziomkostwo Pomorskie 1945 - 1969.
Jabłońska Dorota: Ziomkostwo Pomorskie 1945 - 1969.
Jabłońska Dorota: Ziomkostwo Pomorskie 1945 - 1969. Poznań 1973. Wyd. Poz. 20 cm, str. 138, (3), opr. kart.
15,00 PLN
Historia nowożytna. Oprac. zb. (Folia historica 49.).
Historia nowożytna. Oprac. zb. (Folia historica 49.).
Historia nowożytna. Oprac. zb. Łódź 1993. U.Ł. 24 cm, str. 212, opr. kart. Folia historica 49.
15,00 PLN
Górski Karol: Społeczne podstawy kultury. Zbór prac.
Górski Karol: Społeczne podstawy kultury. Zbór prac.
Górski Karol: Społeczne podstawy kultury. Zbór prac. Red. wyd. i przedmowa W Piasek. Toruń 2006. Wyd. UMK. 20 cm, str. 172, (3), opr. karton. Homines et historia, V.
20,00 PLN
Grzybowski Stanisław: Cromwell i jego wiek
Grzybowski Stanisław: Cromwell i jego wiek
Grzybowski Stanisław: Cromwell i jego wiek. Warszawa 1959. WP. 21 cm, str. 262, ilustr., opr. karton. (dedykacja autora)
18,00 PLN
Grzybowski Konstanty - myśliciel sceptyczny. Oprac. zb.
Grzybowski Konstanty - myśliciel sceptyczny. Oprac. zb.
Grzybowski Konstanty - myśliciel sceptyczny. Oprac. zb. Kraków 2000. Księg. Akad. 24 cm, str. 347, opr. tw.
20,00 PLN
Geiss Imanuel: Tzw. Polski pas graniczny 1914-1918.
Geiss Imanuel: Tzw. Polski pas graniczny 1914-1918.
Geiss Imanuel: Tzw. Polski pas graniczny 1914-1918. Przyczynek do niemieckiej polityki wojennej w czasie I wojny światowej. Warszawa 1964. PWN. 20 cm, str. 315, opr. karton. (okł. lekko podniszczona)
15,00 PLN
Gillmor Frances: Król tańczył na targowisku.
Gillmor Frances: Król tańczył na targowisku.
Gillmor Frances: Król tańczył na targowisku. Przeł. Z. Sroczyńska. Warszawa 1968. PIW. 20 cm, str. 208, ilustr. opr. pł. obw. Aztekowie, Moteczuma I.
16,00 PLN
Gilbert Martin, Gott Richard: Dżentelmeni w Monachium
Gilbert Martin, Gott Richard: Dżentelmeni w Monachium
Gilbert Martin, Gott Richard: Dżentelmeni w Monachium. Tłum. T. Wolski. Warszawa 1967. Czytelnik. 21 cm, str. 430, (1), ilustr., opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Lis Dorota: Tajemnice wielkich miast
Lis Dorota: Tajemnice wielkich miast
Lis Dorota: Tajemnice wielkich miast. Poznań (brw) Publicat. S.A. 25 cm, str. 223, opr. tw.
16,00 PLN
Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. T.1.  Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich.
Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. T.1. Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich.
Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. T.1. Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich. Przekł. St. Tokarski. Warszawa 1988. Pax. 25 cm, str. 420, opr. pł. z obw.
25,00 PLN
La Fayette Marie Madeleine, de: Dzieje Henriety Angielskiej. Relacja z dworu francuskiego z lat 1688 i 1689.
La Fayette Marie Madeleine, de: Dzieje Henriety Angielskiej. Relacja z dworu francuskiego z lat 1688 i 1689.
La Fayette Marie Madeleine, de: Dzieje Henriety Angielskiej. Relacja z dworu francuskiego z lat 1688 i 1689. Przeł. I. Dewitz. Warszawa 1968. Czytelnik. 20 cm, str. 214, opr. kart.
15,00 PLN
Fouquet Pierre; Borde Martin, de: Podwójny agent. (historia alkoholu i alkoholizmu)
Fouquet Pierre; Borde Martin, de: Podwójny agent. (historia alkoholu i alkoholizmu)
Fouquet Pierre; Borde Martin, de: Podwójny agent. Przeł. St. Gogolewski. Łódź 1990. Wyd. Łódzkie. 20 cm, str. 347, opr. karton. seria Człowiek i jego cywilizacja. (Historia alkoholu i alkoholizmu)
18,00 PLN
Chłapowski Władysław: Historia powszechna. Wieki średnie.
Chłapowski Władysław: Historia powszechna. Wieki średnie.
Chłapowski Władysław: Historia powszechna. Wieki średnie. Warszawa 1963. PZWS. 20 cm, str. 383, (1), ilustr. opr. kart. (Notatki ołówkiem na marginesach spisu treści.)
15,00 PLN
Nowość
Thiers Adolphe: Histoire de la Revolution Francaise, par... T.1-2.  (1845)
Thiers Adolphe: Histoire de la Revolution Francaise, par... T.1-2. (1845)
Thiers Adolphe: Histoire de la Revolution Francaise, par... T.1-2. Bruxelles 1845. Meline, Cans et compagnie. 28 cm, str. (4), 603; (4), 579, opr. psk. z tłocz.
600,00 PLN
Ettighoffer P.C: Verdun. Das grosse Gericht (1936)
Ettighoffer P.C: Verdun. Das grosse Gericht (1936)
Ettighoffer P.C: Verdun. Das grosse Gericht. (1936) Verlag Bertelsmann Gutersloh. 19 cm, str. 303, fotogr., opr. pł.
45,00 PLN
Bukowski Wojciech: Złoto, pieniądz, metal, fetysz.
Bukowski Wojciech: Złoto, pieniądz, metal, fetysz.
Bukowski Wojciech: Złoto, pieniądz, metal, fetysz. Warszawa 1979. M.A.W. 19 cm, str. 138, opr. kart.
12,00 PLN
Besala Jerzy: Na zakrętach historii.
Besala Jerzy: Na zakrętach historii.
Besala Jerzy: Na zakrętach historii. Warszawa 2011. Bellona. 21 cm, str. 339, ilustr., opr. karton.(pieczątka własn.)
16,00 PLN
Besala Jerzy: Tyrani i błaźni. Od cezarów rzymskich i Henryka VIII Tudora do Stalina i Hitlera.
Besala Jerzy: Tyrani i błaźni. Od cezarów rzymskich i Henryka VIII Tudora do Stalina i Hitlera.
Besala Jerzy: Tyrani i błaźni. Od cezarów rzymskich i Henryka VIII Tudora do Stalina i Hitlera.Warszawa 2013. Bellona. 21 cm, str. 384, opr. karton. (załamany róg okł.)
16,00 PLN
Bernaś Franciszek: Mordercy z Wilhelmstrasse.
Bernaś Franciszek: Mordercy z Wilhelmstrasse.
Bernaś Franciszek: Mordercy z Wilhelmstrasse. Warszawa 1987. KiW. 20 cm, str. 191, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Adżubej Aleksiej: Tamte dziesięć lat. (Dlaczego Chruszczow musiał odejść)
Adżubej Aleksiej: Tamte dziesięć lat. (Dlaczego Chruszczow musiał odejść)
Adżubej Aleksiej: Tamte dziesięć lat. (Dlaczego Chruszczow musiał odejść) Przeł. E. Biedka. Warszawa 1989. Wyd. Agfa. 21 cm, str. 333, (1), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Podhorodecki Leszek: Dzieje Kijowa
Podhorodecki Leszek: Dzieje Kijowa
Podhorodecki Leszek: Dzieje Kijowa. Warszawa 1982. KiW. 17 cm, str. 325, (6), tabl. ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Katarzyna II: Pamiętniki cesarzowej przez nią samą spisane.
Katarzyna II: Pamiętniki cesarzowej przez nią samą spisane.
Katarzyna II: Pamiętniki cesarzowej przez nią samą spisane. Przeł. E. Siemaszkiewicz.Wstęp i przypisy W. Serczyk. Warszawa 1990. Iskry. 20 cm, str. 229, (2), broszura.
15,00 PLN
Oni zmienili świat. 4000 ludzi znanych i mniej znanych, którzy tworzyli historię.
Oni zmienili świat. 4000 ludzi znanych i mniej znanych, którzy tworzyli historię.
Oni zmienili świat. 4000 ludzi znanych i mniej znanych, którzy tworzyli historię. Oprac. i przekł. zb. Warszawa 2009. Readers Digest. 28 cm, str. 560, ilustr., opr. tw. (ryska na opr.)
30,00 PLN
Encyklopedia wojskowa. Tom 1. A - Custoza. (reprint)
Encyklopedia wojskowa. Tom 1. A - Custoza. (reprint)
Encyklopedia wojskowa. Tom 1. A.a-Custoza. Oprac. zb. pod red. O. Laskowskiego. Warszawa 1931. TWW. 25 cm, str. 798, ilustr. opr. pł. Reprint Gutenberg-Print 1996.
30,00 PLN
Grudziński Tadeusz: Polityka papieża Grzegorza VII wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej
Grudziński Tadeusz: Polityka papieża Grzegorza VII wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej
Grudziński Tadeusz: Polityka papieża Grzegorza VII wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej (1073-1080). Toruń 1959. PWN. 24 cm, str. 136, opr. karton.
20,00 PLN
Kronika XX wieku.
Kronika XX wieku.
Kronika XX wieku. Oprac. zb. Warszawa 1991. Wyd. Kronika. 29 cm, str. 1400, ilustr. opr. tw. obw.
40,00 PLN
Meksyk. Glify, kalendarze, piramidy.
Meksyk. Glify, kalendarze, piramidy.
Meksyk. Glify, kalendarze, piramidy. Tekst M. Longhena. Przekł. E. Jastrzębowska. Warszawa 1998. Wyd. Ars Polona. 37 cm, str. 291, (1), ilustr., opr. tw. z obw.
50,00 PLN
Kaczmarczyk Zdzisław: Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry
Kaczmarczyk Zdzisław: Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry
Kaczmarczyk Zdzisław: Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry. Poznań 1945. Wyd. Inst. Zach. 22 cm, str. 267, opr. karton. dedykacja autora. (przybrudzenia)
30,00 PLN
Morze w kulturach świata.
Morze w kulturach świata.
Morze w kulturach świata. Praca zb. pod red. A. Piskozuba. Wrocław 1976. Ossol. 20 cm, str. 514, (4), ilustr. opr. pł obw.
16,00 PLN
Nowicka Ewa i Rusinowa Izabela: Wigwamy, rezerwaty, slumsy.
Nowicka Ewa i Rusinowa Izabela: Wigwamy, rezerwaty, slumsy.
Nowicka Ewa i Rusinowa Izabela: Wigwamy, rezerwaty, slumsy. Z dziejów Indian w Stanach Zjednoczonych. Warszawa 1988. KiW. 20 cm, str. 322, tabl. 6, ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych.
Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych.
Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych. Pod red. K. Matwijowskiego i B. Roka. Wrocław 1993. Inst. Hist. UW. Wroc. Tow. Mił. Hist. 24 cm, str.166, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Zumthor Paul: Wilhelm Zdobywca.
Zumthor Paul: Wilhelm Zdobywca.
Zumthor Paul: Wilhelm Zdobywca. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1968. PIW. 24 cm, str. 253, ilustr. opr. pł. obw.
20,00 PLN
Nowość
Zimmerische Chronik. T.1-4.
Zimmerische Chronik. T.1-4.
Zimmerische Chronik. T.1-4. Urkundlich berichtet von Graf Froben Christof von Zimmern und seinem Schreiber Johannes Müller. Nach der von Karl Barack besorgten zweiten Ausgabe neu herausgegeben von Paul Herrmann.Meersburg am Bodensee und Leipzig1932. F. W. Hendel Verlag. 27 cm, (2), 631, (1), ryc.1; (2), 651, (1), ryc. 1; (2), 634, (1), ryc. 1; (2), 642, (2), ryc. 1, opr. sk. tłocz.
900,00 PLN
Prace historyczne. Z. 74.
Prace historyczne. Z. 74.
Prace historyczne. Z. 74. Warszawa - Kraków 1985. PWN. 24 cm, str. 121, opr. karton. Zeszyty nauk. UJ, nr DCLXIII.
25,00 PLN
Wowczuk Włodzimierz: Nowe oblicze starej tradycji. Chiny - Japonia.
Wowczuk Włodzimierz: Nowe oblicze starej tradycji. Chiny - Japonia.
Wowczuk Włodzimierz: Nowe oblicze starej tradycji. Chiny - Japonia. Białystok 2003. Inst. wyd. Kreator. 20 cm, str. 184, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Ebrem. (Ewa Bryndza - Nacka): Co się działo na świecie...
Ebrem. (Ewa Bryndza - Nacka): Co się działo na świecie...
Ebrem. (Ewa Bryndza - Nacka): Co się działo na świecie od najdawniejszych do teraźniejszych czasów. Dzieje powszechne. Warszawa 1909. Księg. M. Szczepkowskiego. 19 cm, str. 274, (2), opr. tw.
35,00 PLN
Tazbir Janusz: Polska sława Krzysztofa Kolumba. 500-lecie odkrycia Ameryki.
Tazbir Janusz: Polska sława Krzysztofa Kolumba. 500-lecie odkrycia Ameryki.
Tazbir Janusz: Polska sława Krzysztofa Kolumba. 500-lecie odkrycia Ameryki. Warszawa 1991.Wyd. Spółdz. Sp. z o.o. 21 cm, str. 148, opr. karton.
12,00 PLN
Spasskij Iwan: Ruskaja monetnaja sistema.
Spasskij Iwan: Ruskaja monetnaja sistema.
Spasskij Iwan: Ruskaja monetnaja sistema. Leningrad 1970. Wyd. Aurora. 22 cm, str. 255, (1), ilustr. opr. pł. Historia rosyjskiego systemu monetarnego. Książka w jęz. rosyjskim.
20,00 PLN
Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach.
Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach.
Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. Praca zb. Przeł. zb. Nowy Jork 1985. CSS. 18 cm,str. 197, opr. kart. lak.
18,00 PLN
Toruńskie studia polsko - włoskie.
Toruńskie studia polsko - włoskie.
Toruńskie studia polsko - włoskie. Toruń 1986. Uniw. M. Kopernika. 23 cm, str. 244, opr. karton.
35,00 PLN
W 50 rocznicę konferencji monachijskiej - niedocenianego ostrzeżenia dla narodów świata.
W 50 rocznicę konferencji monachijskiej - niedocenianego ostrzeżenia dla narodów świata.
W 50 rocznicę konferencji monachijskiej - niedocenianego ostrzeżenia dla narodów świata. Materiały z sesji nauk. Bęsia 21-22. IX. 1988. Olsztyn WSP. 24 cm, str. 159, opr. karton. Studia i materiały nr 19.
18,00 PLN
Pojęcia: Volk i Nation, w historii Niemiec. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM
Pojęcia: Volk i Nation, w historii Niemiec. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM
Pojęcia "Volk" i "Nation" w historii Niemiec. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM 15.V.1979 r. Pod re. A. Czubińskiego. Poznań 1980. UAM. 24 cm, str. 274, opr. karton.
30,00 PLN
Kolumb Krzysztof: Pisma
Kolumb Krzysztof: Pisma
Kolumb Krzysztof: Pisma. Przeł., przyp. i przedm. opatrzyła A. Czerny. Warszawa 1970. PIW. 24 cm, str. 407, ilustr., opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Cummins Joseph: Najsłynniejsze wydarzenia w historii.
Cummins Joseph: Najsłynniejsze wydarzenia w historii.
Cummins Joseph: Najsłynniejsze wydarzenia w historii. Przeł. T. Łuczak. Warszawa 2009.Świat Książki. 24 cm, str. 325, ilustr. opr. kart.
20,00 PLN
Strzelczyk Jerzy: Odkrywanie Europy.
Strzelczyk Jerzy: Odkrywanie Europy.
Strzelczyk Jerzy: Odkrywanie Europy. Warszawa 1970. WP. 20 cm, str. 331, (3), ilustr., opr. karton. z obw.
12,00 PLN
Sokołowska Małgorzata: Rozdeptane na chwałę Bożą... (Polowanie na czarownice)
Sokołowska Małgorzata: Rozdeptane na chwałę Bożą... (Polowanie na czarownice)
Sokołowska Małgorzata: Rozdeptane na chwałę Bożą... (Polowanie na czarownice) Gdańsk 1995. Marpress. 20 cm, str. 89, (1), ilustr. opr. kart.
10,00 PLN
Zubow Wladislaw i Pleszarow Konstantin: Zimna wojna zza kulis Kremla.
Zubow Wladislaw i Pleszarow Konstantin: Zimna wojna zza kulis Kremla.
Zubok Wladislaw i Pleszarow Konstantin: Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa. Przeł. M. Koraszewska. Warszawa 1999. KiW. 20 cm, str. 391, (1), ilustr. opr. tw.
18,00 PLN
Zastawnyj Fedir i Kusiński Witold; Ukraina. Przyroda, ludność, gospodarka.
Zastawnyj Fedir i Kusiński Witold; Ukraina. Przyroda, ludność, gospodarka.
Zastawnyj Fedir i Kusiński Witold; Ukraina. Przyroda, ludność, gospodarka. Warszawa 2003. Dialog. 23 cm, str. 282, opr. kart. lak.
20,00 PLN
Wilczyński Włodzimierz: Leksykon kultury ukraińskiej
Wilczyński Włodzimierz: Leksykon kultury ukraińskiej
Wilczyński Włodzimierz: Leksykon kultury ukraińskiej. Kraków 2004. Universitas. 25 cm, str. 303, (1), opr. tw.
25,00 PLN
Szanowny panie Stalin. Korespondencja pomiędzy Rooseveltem a Stalinem.
Szanowny panie Stalin. Korespondencja pomiędzy Rooseveltem a Stalinem.
Szanowny panie Stalin. Korespondencja pomiędzy Franklinem D. Rooseveltem a Stalinem. Oprac. i komentarze S. Butler. Wstęp A.M. Schlesinger, jr. Przekł. M. Antosiewicz. Warszawa 2007. Wyd. Twój Styl. 22 cm, str. 399, opr. karton.
25,00 PLN
Sylwestrzak Andrzej: Historia doktryn politycznych i prawnych
Sylwestrzak Andrzej: Historia doktryn politycznych i prawnych
Sylwestrzak Andrzej: Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1994. PWN. 24 cm, str. 461, opr. karton.
25,00 PLN
Schulze Hagen: Niemcy, nowa historia.
Schulze Hagen: Niemcy, nowa historia.
Schulze Hagen: Niemcy, nowa historia. Przeł. K. Jachimczak. Kraków 1999. WL. 20 cm, str. 218, (2), opr. tw.
18,00 PLN
Southern Richard William: Kształtowanie średniowiecza.
Southern Richard William: Kształtowanie średniowiecza.
Southern Richard William: Kształtowanie średniowiecza. Przeł. H. Pręczkowska. Warszawa 1970. PIW, 20 cm, str. 338, ilustr. opr. pł. obw. obwoluta lekko podniszczona.
18,00 PLN
Semkowicz Władysław: Encyklopedia nauk pomocniczych historii.
Semkowicz Władysław: Encyklopedia nauk pomocniczych historii.
Semkowicz Władysław: Encyklopedia nauk pomocniczych historii. Oprac. nauk. B. Wyrozumska. Kraków 1999. Universitas. 20 cm, str. 269, mapy, opr. tw. obw.
25,00 PLN
Runciman Steven: Upadek Konstantynopola 1455.
Runciman Steven: Upadek Konstantynopola 1455.
Runciman Steven: Upadek Konstantynopola 1455. Przeł. A. Dębnicki. Warszawa 1968. PWN. 20 cm, str. 313, (5), ilustr. opr. pł.
20,00 PLN
Regiones euxinum spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religine
Regiones euxinum spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religine
Regiones euxinum spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religine na przestrzeni dziejów. Pod red. Ł. Gędłka, T. Krzyżanowskiego, M. Michalskiego. Kraków 2012. Nakł. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. 24 cm, str. 528, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Radzinski Edward: Jak naprawdę zginął car Mikołaj II.
Radzinski Edward: Jak naprawdę zginął car Mikołaj II.
Radzinski Edward: Jak naprawdę zginął car Mikołaj II. Przeł. E. Siemaszkiewicz. Warszawa 1994. WDW. 20 cm, str. 567,ilustr. opr. tw.
20,00 PLN
Przebinda Grzegorz: Między Moskwą a Rzymem.
Przebinda Grzegorz: Między Moskwą a Rzymem.
Przebinda Grzegorz: Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna Rosji XIX i XX wieku. Kraków 2003. Universitas. 23 cm, str. 248, (4), opr. tw.
30,00 PLN
Phillips Graham: Dopust boży. Mojżesz, Tutanchamon i mit o Atlantydzie
Phillips Graham: Dopust boży. Mojżesz, Tutanchamon i mit o Atlantydzie
Phillips Graham: Dopust boży. Mojżesz, Tutanchamon i mit o Atlantydzie. Przeł. J. Pyka. Poznań 2000. Rebis. 23 cm, str. 261, (1), opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznch.
Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznch.
Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznch. Red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk. Kraków 2001. Kat. Polit. Inst. Nauk Społ. AP. 24 cm, str. 546, opr. karton
30,00 PLN
Buksiński Tadeusz i Górniak Kocikowska Krystyna: Nowożytna kultura umysłowa Niemiec.
Buksiński Tadeusz i Górniak Kocikowska Krystyna: Nowożytna kultura umysłowa Niemiec.
Buksiński Tadeusz i Górniak Kocikowska Krystyna: Nowożytna kultura umysłowa Niemiec. Poznań 1985. UAM. 23 cm, str. 122, 10 ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Nossowska Małgorzata: Świadectwo i tendencja.
Nossowska Małgorzata: Świadectwo i tendencja.
Nossowska Małgorzata: Świadectwo i tendencja. Korespondenci prasy warszawskiej o III Republice Francuskiej (1875-1914). Lublin 2001. Wyd. Morpol. 24 cm, str. 302, opr. karton.
25,00 PLN
Mroczkowski Przemysław: Katedry, łyki, minstrele.
Mroczkowski Przemysław: Katedry, łyki, minstrele.
Mroczkowski Przemysław: Katedry, łyki, minstrele. Kraków 1962. Znak. 20 cm, str. 222, ilustr. opr. kart. obw.
18,00 PLN
Lanning Edward P.: Peru przed Inkami.
Lanning Edward P.: Peru przed Inkami.
Lanning Edward P.: Peru przed Inkami. Przeł. R. Krzanowska. Kraków - Wrocław 1985. WL. 20 cm, str. 215, ilustr., opr. karton z obw.
15,00 PLN
Kuś Maciej: Boża ścieżka i jej rozstaje.
Kuś Maciej: Boża ścieżka i jej rozstaje.
Kuś Maciej: Boża ścieżka i jej rozstaje. Dżihad Usmana dan Fodio i dzieje emiratów fulańskich. Kraków 2003. Księg. Akad. 23 cm, str. 296, ilustr. opr. kart. lak.
18,00 PLN
Kula Witold: Historia, zacofanie, rozwój.
Kula Witold: Historia, zacofanie, rozwój.
Kula Witold: Historia, zacofanie, rozwój. Warszawa 1983. Czytelnik. 23 cm, str. 323, (3), opr. tw.
18,00 PLN
Knopp Guido: Watykan, władza papieży.
Knopp Guido: Watykan, władza papieży.
Knopp Guido: Watykan, władza papieży. Przeł. A. Peszke. Warszawa 2001. Bertelsmann Media. 20 cm, str. 302, (1), ilustr. opr. tw.
15,00 PLN
Reid Howard: W poszukiwaniu nieśmiertelnych.
Reid Howard: W poszukiwaniu nieśmiertelnych.
Reid Howard: W poszukiwaniu nieśmiertelnych. Mumie, śmierć i wiara w życie pozagrobowe. Przeł. J. Aksamit. Warszawa 2002. PIW. 20 cm, str. 263, (1), ilustr. opr. tw.
15,00 PLN
Johnson Paul: Cywilizacje Ziemi Świętej
Johnson Paul: Cywilizacje Ziemi Świętej
Johnson Paul: Cywilizacje Ziemi Świętej. Kraków 1995. Wyd. Platan. 24 cm, str. 227, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Ku zjednoczonej Europie.
Ku zjednoczonej Europie.
Ku zjednoczonej Europie. Studia nad Europą Środkową i Południowo - Wschodnią w XX i XX wieku. Pod red. I. Stawowy-Kawki i W. Rojka. Kraków 1997. Wyd. UJ. 24 cm, str. 258, opr. karton.
25,00 PLN
Rosen Brenda: Zaginione miasta. Legendarne miasta
Rosen Brenda: Zaginione miasta. Legendarne miasta
Rosen Brenda: Zaginione miasta. Legendarne miasta odkryte na nowo. Przekł. J. Kowalczyk. (bm) 2007. Skarbnica Wiedzy. 29 cm, str. 195, (1), ilustr., opr. tw. lak.
28,00 PLN
Ilustrowana historia świata. G. Parker.
Ilustrowana historia świata. G. Parker.
Ilustrowana historia świata. Oprac. zb. pod red. G. Parkera. Przeł. J. Mikos. Warszawa 1995. Zysk i S-ka. 26 cm, str. 478, (2), ilustr. opr. tw. obw.
30,00 PLN
Wielkie kultury świata. Egipt, Grecja, Rzym, Bizancjum
Wielkie kultury świata. Egipt, Grecja, Rzym, Bizancjum
Wielkie kultury świata. Egipt, Grecja, Rzym, Bizancjum. Warszawa 1998. Muza SA. 27 cm, str. 568, ilustr., opr. tw.
50,00 PLN
Huber Siegfried: Państwo Inków
Huber Siegfried: Państwo Inków
Huber Siegfried: Państwo Inków. Przekł. z niem. T. Piotrowski. Warszawa 1968. PWN. 20 cm, str. 349, ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. problemów, t.118.
18,00 PLN
Hass Ludwik: Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo - Wschodniej 1905-1928
Hass Ludwik: Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo - Wschodniej 1905-1928
Hass Ludwik: Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo - Wschodniej 1905-1928. Warszawa 1984. PWN. 25 cm, str. 398, ilustr., mapki, opr. tw.
25,00 PLN
Halberda Jan: Historia zobowiązań
Halberda Jan: Historia zobowiązań
Halberda Jan: Historia zobowiązań quasi-kontraktowych w common law. Kraków 2012. Księg. Akademicka. 24 cm, str. 446, opr. karton.
25,00 PLN
Ferdousi: Księga królewska.
Ferdousi: Księga królewska.
Ferdousi: Księga królewska. Wybór. Przeł. i oprac. W. Dulęba. Warszawa 1981. PIW. 22 cm, str. 416, opr. pł. Bibliotheca Mundi.
20,00 PLN
Dobrowolski Paweł: Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy
Dobrowolski Paweł: Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy
Dobrowolski Paweł: Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza. Warszawa 1996. Inst. Hist. PAN. 24 cm, str. 241, tabl. ilustr., okł. karton. (załamany róg okł.)
16,00 PLN
Fedorowski Władimir: Caryce.
Fedorowski Władimir: Caryce.
Fedorowski Władimir: Caryce. Od Katarzyny I do Ludmiły Putin. Z franc. przeł. R. Gręda. Warszawa 2002. Bertelsmann Media. 21 cm, str. 165, (2), tabl. ilustr., opr. tw. lak.
16,00 PLN
Buruma Ian: Misjonarz i libertyn.
Buruma Ian: Misjonarz i libertyn.
Buruma Ian: Misjonarz i libertyn. Eros i dyplomacja, polityka na Wschodzie i Zachodzie. Przekł. P. Rosne. Kraków 2005. Universitas. 24 cm, str. 276, opr. karton.
18,00 PLN
Bielański Stefan: Tradycje federalizmu we Włoszech.
Bielański Stefan: Tradycje federalizmu we Włoszech.
Bielański Stefan: Tradycje federalizmu we Włoszech. Studia nad włoskim piśmiennictwem historyczno-politycznym XVIII i XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Carlo Cattaneo. Kraków 2002. Księg. Akad. 20 cm, str. 245, opr. kart.
15,00 PLN
Bergmann Olaf: Tablice historyczne.
Bergmann Olaf: Tablice historyczne.
Bergmann Olaf: Tablice historyczne. Historia świata od starożytności po współczesność. Poznań 2007. Publicat. 24 cm, str. 264, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Batowski Henryk: Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie
Batowski Henryk: Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie
Batowski Henryk: Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie. Poznań 1985. Wyd. Poznańskie. 21 cm, str. 549, ilustr.,opr. tw.
18,00 PLN
Baity Elizabeth Chesley: Ameryka przed Kolumbem.
Baity Elizabeth Chesley: Ameryka przed Kolumbem.
Baity Elizabeth Chesley: Ameryka przed Kolumbem. Przeł. M. Pisarek. Warszawa 1962. NK. 24 cm, str. 163, (36), ilustr. opr. pł.
15,00 PLN
Historia. Słownik.
Historia. Słownik.
Historia. Słownik. Kraków 2004. Wyd. Greg. 21 cm, str. 488, opr. tw. lak. Pojęcia i definicje, mapy, wykresy, fakty, daty, biografie.
16,00 PLN
XX wiek - daty, fakty, opinie. 1945-1956.
XX wiek - daty, fakty, opinie. 1945-1956.
XX wiek - daty, fakty, opinie. 1945-1956. Kraków 2003. Pinnex. 27 cm, str. 248, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
XX wiek - daty, fakty, opinie. 1900-1918.
XX wiek - daty, fakty, opinie. 1900-1918.
XX wiek - daty, fakty, opinie. 1900-1918. Kraków 2002. Pinnex. 27 cm, str. 232, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Historia, encyklopedia szkolna.
Historia, encyklopedia szkolna.
Historia, encyklopedia szkolna. Oprac. zb. Kraków 2006. Zielona Sowa. 23 cm, str. 846, ilustr. opr. tw.
25,00 PLN
Rohl David M.: Faraonowie i królowie.
Rohl David M.: Faraonowie i królowie.
Rohl David M.: Faraonowie i królowie. Próba czasu. T.1.: Biblia - Od mitu do historii. Przeł. P. Leiwński. Warszawa 1996. Wyd. Amber. 25 cm, str. 425, liczne ilustr., opr. tw. Tajemnice Wszechświata.
25,00 PLN
Antonacci Mark: Zmartwychwstanie Całunu
Antonacci Mark: Zmartwychwstanie Całunu
Antonacci Mark: Zmartwychwstanie Całunu. Przekł. A. Kowalska. Warszawa 2002. Amber. 24 cm, str. 319, ilustr., opr. tw. seria Tajemnice przeszłości
15,00 PLN
James Peter, Thorpe Nick: Największe zagadki przeszłości.
James Peter, Thorpe Nick: Największe zagadki przeszłości.
James Peter, Thorpe Nick: Największe zagadki przeszłości. Przekł. J. Pultyn. Warszawa 2001. Wyd. Amber. 24 cm, str. 279, ilustr., opr. tw. Seria Tajemnice przeszłości.
20,00 PLN
Allen James M.: Atlantyda w Andach
Allen James M.: Atlantyda w Andach
Allen James M.: Atlantyda w Andach. Przekł. E. Witecka. Warszawa 2000. Amber. 24 cm, str. 157, (1), ilustr., opr. karton. seria Księgi tajemnic.
12,00 PLN
Douglas David: Tajemnicze kulty.
Douglas David: Tajemnicze kulty.
Douglas David: Tajemnicze kulty. Religie i dawne wierzenia. Warszawa 2009. Buchamann. 29 cm, str. 175, (1), ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Panikkar K.M.: Dzieje Indii.
Panikkar K.M.: Dzieje Indii.
Panikkar K.M.: Dzieje Indii. Przeł. K. Kęplicz. Warszawa 1965. PWN. 25 cm, str. 260, mapki, opr. pł. (podpis własnościowy)
18,00 PLN
Mez Adam: Renesans Islamu
Mez Adam: Renesans Islamu
Mez Adam: Renesans Islamu. Przeł. J. Danecki. Warszawa 1980. PIW. 25 cm, str. 490, ilustr., opr. pł. z obw.
24,00 PLN
Freyre Gilberto: Panowie i niewolnicy.
Freyre Gilberto: Panowie i niewolnicy.
Freyre Gilberto: Panowie i niewolnicy. Przeł. H. Czajka. Warszawa 1985. PIW. 25 cm, str. 439, ilustr. opr. pł. obw.
18,00 PLN
Strzelczyk Jerzy: Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy
Strzelczyk Jerzy: Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy
Strzelczyk Jerzy: Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy. Warszawa 1987. PIW. 25 cm, str. 515, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Świderkówna Anna: Hellenika
Świderkówna Anna: Hellenika
Świderkówna Anna: Hellenika, wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta. Warszawa 1974. PIW. 25 cm, str. 427, ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Nasz Stalin (seria: Między Sierpem a Młotem)
Nasz Stalin (seria: Między Sierpem a Młotem)
Nasz Stalin.Graf. L. Majewski, Teksty M. Ogórek. Olszanica (2003). Wyd. Bosz. 19 cm, str. 79, (2), ilustr., opr. tw. lak. seria: Między Sierpem a Młotem.
20,00 PLN
Postmosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie.
Postmosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie.
Postmosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Praca zb. pod red. G. Matuszek. Kraków 2006. Księg. Akad. 20 cm, str. 461, ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy.
Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy.
Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy. Oprac. zb. Prz. zb. Kraków 2006. Universitas. 23 cm, str. 934, ilustr. opr. tw.
40,00 PLN
Podkowiński Marian: W kręgu Hitlera.
Podkowiński Marian: W kręgu Hitlera.
Podkowiński Marian: W kręgu Hitlera. Warszawa 1975. KiW. 20 cm, str. 321, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Krzyżanowski Stanisław: Kwestya czeska w świetle historyi. (1894)
Krzyżanowski Stanisław: Kwestya czeska w świetle historyi. (1894)
Krzyżanowski Stanisław: Kwestya czeska w świetle historyi. Kraków 1894. Sp. Wyd. Pol. 23 cm, str. 13, opr. brosz.
20,00 PLN
Chłędowski Kazimierz: Rokoko we Włoszech. Ludzie - literatura - sztuka. (1915)
Chłędowski Kazimierz: Rokoko we Włoszech. Ludzie - literatura - sztuka. (1915)
Chłędowski Kazimierz: Rokoko we Włoszech. Ludzie - literatura - sztuka. Warszawa 1915. Nakł. Gebethnera. i Wolffa. 25 cm, str. (2), 582, (1); tabl. 44, opr. ppł. (zam. podpis własn. i sygn.; brak 1 tabl.)
90,00 PLN
Gervaso Roberto: Borgiowie.
Gervaso Roberto: Borgiowie.
Gervaso Roberto: Borgiowie. Przeł. J. Perlin. Warszawa 1989. KiW. 20 cm, str. 234, opr. kart.
12,00 PLN
Massie K. Robert: Romanowowie, ostatni rozdział.
Massie K. Robert: Romanowowie, ostatni rozdział.
Massie K. Robert: Romanowowie-ostatni rozdział. Przeł. M. i T. Lem. Warszawa 1997. Amber. 23 cm, str. 230, (2), ilustr. opr. tw.
18,00 PLN
Nowość
Chiny. Kraj niebiańskiego smoka.
Chiny. Kraj niebiańskiego smoka.
Chiny. Kraj niebiańskiego smoka. Pod red. E. Shaughnessy. Z ang. przeł. A. Maleszko, B. Mierzejewska. Warszawa 2001. Bertelsmann Media. 29 cm, str. 256, ilustr., opr. tw. z obw. Kultura, filozofia, religia, nauka, sztuka, architektura - dziedzictwo czterech tysięcy lat.
40,00 PLN
Kajdański Edward: Niezwykły rejs
Kajdański Edward: Niezwykły rejs "Św. Piotra i Pawła"
Kajdański Edward: Niezwykły rejs "Św. Piotra i Pawła". Szczecin 1989. Wyd. Glob. 24 cm str. 181, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Pokaż:
120 240 360