Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia powszechna

Pomorze, Brandenbugia, Prusy (państwo i społeczeństwo). Księga pamiątkowa dedyk. prof. Bogdanowi Wachowiakowi
Pomorze, Brandenbugia, Prusy (państwo i społeczeństwo). Księga pamiątkowa dedyk. prof. Bogdanowi Wachowiakowi
Pomorze, Brandenbugia, Prusy (państwo i społeczeństwo). Księga pamiątkowa dedyk. prof. Bogdanowi Wachowiakowi z okazji 70-lecia i 50-lecia pracy naukowej. Pod red. W. Stępińskiego i Z. Szultki. Szczecin 1999. Wyd. AMP Paweł Majewski. 24 cm, str. 326, opr. karton.
35,00 PLN
Katz-Suchy Juliusz: Zarys historii dyplomacji.
Katz-Suchy Juliusz: Zarys historii dyplomacji.
Katz-Suchy Juliusz: Zarys historii dyplomacji. Warszawa 1966. WP. 19 cm, str. 302, opr. karton.
15,00 PLN
Pernoud Regine: Kobieta w czasach katedr.
Pernoud Regine: Kobieta w czasach katedr.
Pernoud Regine: Kobieta w czasach katedr. Przeł. I. Badowska. Warszawa 1990. PIW. 20 cm, str. 312, ilustr. opr. tw. (delikatny zapach stęchlizny)
30,00 PLN
Actes du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'Antiquite.
Actes du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'Antiquite.
Actes du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'Antiquite. (Cracovie-Mogilany, 23-26 octobre 1977). Warszawa-Kraków 1980. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str. 149, opr. karton. Zesz. nauk. UJ nr DXXXVI. Pr. hist. zesz. 63.
30,00 PLN
Kronikarze kultur prekolubijskich.
Kronikarze kultur prekolubijskich.
Kronikarze kultur prekolubijskich. Przekł., wstęp i przypisy Maria Sten. Kraków 1988. WL. 20 cm, str. 287, (9), opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem.
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem.
Podkowiński Marian: Między Odrą a Renem. Stalinogród 1955. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 347, opr. karton.
18,00 PLN
Studia mediewistyczne T.28.
Studia mediewistyczne T.28.
Studia mediewistyczne T.28. Wrocław 1992. Ossol. 24 cm, str. 206, opr. karton (lekko podniszczona okł.)
18,00 PLN
Holzer Jerzy: Europa zimnej wojny.
Holzer Jerzy: Europa zimnej wojny.
Holzer Jerzy: Europa zimnej wojny. Kraków 2012. Znak. Inst. Studiów Polit. PAN. 24 cm, str. 1075, (12), mapki, opr. tw. lak.
40,00 PLN
Kawyn Stefan: Renesans i humanizm.
Kawyn Stefan: Renesans i humanizm.
Kawyn Stefan: Renesans i humanizm. Lublin 1947. Nakł. Księg. Wyd. Lamus. 20 cm, str. 59, (5), broszura. (podkreślenia ołówkiem w tekście, naddarta jedna z kart)
15,00 PLN
Odkrywcy świata
Odkrywcy świata
Odkrywcy świata. Przedmowa John Henning. Przekł. z ang. A. Dobrzańska-Gadowska. Warszawa 1997. Penta. 31 cm, str. 248, opr. tw. z obw. (drobne ryski na obw.)
35,00 PLN
Baczkowski Krzysztof: Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg, znaczenie.
Baczkowski Krzysztof: Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg, znaczenie.
Baczkowski Krzysztof: Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg, znaczenie. WArszawa 1975. PWN. 20 cm, str. 262, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Problemy schyłku świata antycznego. Pod red. A. Kunisza.
Problemy schyłku świata antycznego. Pod red. A. Kunisza.
Problemy schyłku świata antycznego. Pod red. A. Kunisza. Katowice 1978. Wyd. U.Ś. 24 cm, str. 127, (5), opr. karton. Hist. i współczesność z.3.
25,00 PLN
Aryzacja w Lipsku. Wyrugowani, ograbieni, zamordowani. 1933 - 1945.
Aryzacja w Lipsku. Wyrugowani, ograbieni, zamordowani. 1933 - 1945.
Aryzacja w Lipsku. Wyrugowani, ograbieni, zamordowani. 1933 - 1945. (katalog wystawy) Kraków 2009. MHMK. 21 cm, str. 67, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII. Wybór ks. J. Szczepaniak. Kraków 1999. 20 cm, str. 190, opr. karton
18,00 PLN
Tomicki Ryszard: Tenochtitlan 1521. (Bitwy historyczne)
Tomicki Ryszard: Tenochtitlan 1521. (Bitwy historyczne)
Tomicki Ryszard: Tenochtitlan 1521. Warszawa 1984. Wyd. MON. 19 cm, str. 235, (1), ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Szewczyk Roman: Pamiętniki Filipa de Commynes jako źródło historyczne.
Szewczyk Roman: Pamiętniki Filipa de Commynes jako źródło historyczne.
Szewczyk Roman: Pamiętniki Filipa de Commynes jako źródło historyczne. Lublin 1948. Nakł. KUL. 22 cm, str. 87, opr. karton (plamki)
20,00 PLN
Koneczny Feliks: O ład w historii.
Koneczny Feliks: O ład w historii.
Koneczny Feliks: O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego. Warszawa - Struga 1991. Michalineum. 21 cm, str. 196, opr. karton.
15,00 PLN
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1.
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1.
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1. 24 cm, str. 103, (1), opr. karton.
26,00 PLN
Wołkogonow Dmitrij: Stalin. T.2.
Wołkogonow Dmitrij: Stalin. T.2.
Wołkogonow Dmitrij: Stalin. Tom 2. Przekł. M. Antosiewicz. Warszawa 1999. Wyd. Amber. 23 cm, str. 412, (2), tabl. ilustr., opr. karton. Tajemnice historii.
18,00 PLN
Matschke Klaus - Peter: Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz. Studien zur spatbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und 1422.
Matschke Klaus - Peter: Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz. Studien zur spatbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und 1422.
Matschke Klaus - Peter: Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz. Studien zur spatbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und 1422. Weimar 1981. Hermann Bohlaus Nachfolger. 25 cm, str. 296, opr. pł. z obw. (lekko podnisczczona obw.)
40,00 PLN
Thorwald Jurgen: Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga. Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru.
Thorwald Jurgen: Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga. Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru.
Thorwald Jurgen: Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga. Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru. Wrocław 1990. Ossol. 21 cm, str. 347, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. (T. LII, z.4.). Dla prof. Gerarda Labudy
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. (T. LII, z.4.). Dla prof. Gerarda Labudy
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. T. LII, z.4. Warszawa 1987. PWN. 24 cm, str. 253, opr. karton.
28,00 PLN
Zarys historii powszechnej. (Wyd. RTW)
Zarys historii powszechnej. (Wyd. RTW)
Zarys historii powszechnej. Pr. zb. Przekł. zb. Warszawa 1999. Wyd. RTW. 29 cm, str. 544, liczne ilustr., opr. tw.
45,00 PLN
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej. Oprac. J. Maciszewski. Warszawa 1966. PIW. 18 cm, str. 240, ilustr., opr. tw. z obw. (drobne rdzawe plamki na brzegu bloku)
16,00 PLN
Wuttke Henryk: RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949-1982)
Wuttke Henryk: RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949-1982)
Wuttke Henryk: RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949-1982). Katowice 1987. Śląski Inst. Nauk. 20 cm, str. 349, opr. karton.
30,00 PLN
Wolff - Powęska Anna: Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 - 2010).
Wolff - Powęska Anna: Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 - 2010).
Wolff - Powęska Anna: Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 - 2010). Poznań 2011. Zysk i S-ka. 24 cm, str. 582, opr. tw. lak.
30,00 PLN
MacDonogh: Fryderyk Wielki. Brutalny wódz i subtelny filozof.
MacDonogh: Fryderyk Wielki. Brutalny wódz i subtelny filozof.
MacDonogh: Fryderyk Wielki. Brutalny wódz i subtelny filozof. Przekł. M. Nowak - Kreyer. Warszawa 2009. Amber. 24 cm, str. 406, (2), tabl. ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948. Warszawa 1991. PAN. IH. 20 cm, str. 380, opr. karton
16,00 PLN
Piesowicz Kazimierz: Całkiem inna Historia.
Piesowicz Kazimierz: Całkiem inna Historia.
Piesowicz Kazimierz: Całkiem inna Historia. Warszawa 1982. MAW. 20 cm, str. 338, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu.
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu.
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu. Pod red. J. Muchy i M. F. Keena. Przekł. J. Mucha i K. Pietrowicz. Warszawa 2004. Wyd. Inst. Filozof. i Socjol. PAN. 23 cm, str. 332, opr. karton.
18,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.VIII. Europa (cz.1.)
Encyklopedia historyczna świata. T.VIII. Europa (cz.1.)
Encyklopedia historyczna świata. T.VIII. Europa (cz.1.) Oprac. A. Pankowicz, A. Podraza. Kraków 2001. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 478, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Historia XX wieku. Pod red. R.W. Bullieta.
Historia XX wieku. Pod red. R.W. Bullieta.
Historia XX wieku. Pod red. R.W. Bullieta. Z ang. przekł. zb. Warszawa 2001. Bertelsmann Media sp. z o.o. 25 cm, str. 567, (1), opr. tw.
25,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.IX. Europa (cz.2.)
Encyklopedia historyczna świata. T.IX. Europa (cz.2.)
Encyklopedia historyczna świata. T.IX. Europa (cz.2.) Oprac. A. Pankowicz, A. Podraza. Kraków 2001. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 421, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.VI. Historia nowoczesna.
Encyklopedia historyczna świata. T.VI. Historia nowoczesna.
Encyklopedia historyczna świata. T.VI. Historia nowoczesna Oprac. A. Pankowicz. Kraków 2001. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 383, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Encyklopedia historyczna świata. T.V. Historia nowożytna.
Encyklopedia historyczna świata. T.V. Historia nowożytna.
Encyklopedia historyczna świata. T.V. Historia nowożytna Oprac. A. Podraza. Kraków 2000. Agencja Publ. - Wyd. Opres. 25 cm, str. 422, (1), ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Czornaja Ludmiła i Mielnikow Daniił: Adolf Hitler. Studium zbrodni.
Czornaja Ludmiła i Mielnikow Daniił: Adolf Hitler. Studium zbrodni.
Czornaja Ludmiła i Mielnikow Daniił: Adolf Hitler. Studium zbrodni. Przeł. S. Michalski. Warszawa 1988. PIW. 20 cm, str. 427, opr. kart. (exlibris)
16,00 PLN
Chłędowski Kazimierz: Siena. (1923)
Chłędowski Kazimierz: Siena. (1923)
Chłędowski Kazimierz: Siena. Lwów 1923. Ossol. 25 cm, str. XV, 549, tabl., opr. pł. z tłocz.
50,00 PLN
Kwartalnik historii kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. (murowane budownictwo obronne; prostytucja w XVI i XVII w)
Kwartalnik historii kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. (murowane budownictwo obronne; prostytucja w XVI i XVII w)
Kwartalnik historii kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. Warszawa 1988. PWN. 24 cm, str. (187-397), opr. karton. Treść (m.in.): Niewęgłowski: Z badań nad technologią produkcji i pochodzeniem późnoceltyckich i rzymskich naczyń metalowych Szymczak: Koszty murowanego budownictwa obronnego w Polsce do XVI w.; Karpiński: Prostytucja w dużych miastach polskich w XVI i XVII w. O wyżywieniu oficerów w XVIII-wiecznym Poznaniu...
45,00 PLN
Janowicz Tomasz: Czesi. Studium historyczno-polityczne. (1936)
Janowicz Tomasz: Czesi. Studium historyczno-polityczne. (1936)
Janowicz Tomasz: Czesi. Studium historyczno-polityczne. Kraków 1936. Druk. I.K.C. 20 cm, str. 156, opr. kart. (kruchy papier opr., dopisek na ostatniej stronie)
35,00 PLN
Borawska Teresa, Górski Karol: Umysłowość średniowiecza.
Borawska Teresa, Górski Karol: Umysłowość średniowiecza.
Borawska Teresa, Górski Karol: Umysłowość średniowiecza. Warszawa 1993. Volumen. Pax. 20 cm, str. 232, opr. karton.
18,00 PLN
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna.
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna.
Hamman Adalbert G.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna. Warszawa 1989. Pax. 20 cm, str. 453, opr. karton.
18,00 PLN
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi.
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi.
Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. L. Bazylowowi. Warszawa 1985. PWN. 24 cm, str. 469, (2), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu.
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu.
Ogarek-Czoj Halina: Tonghak - nauka Wschodu. Warszawa 1984. Iskry. 20 cm, str. 132, opr. tw.
12,00 PLN
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II.
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II.
Serczyk Władysław Andrzej: Katarzyna II. Londyn 1995. Puls Publications LTD. 20 cm, str. 347, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Stryjek Tomasz: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego.
Stryjek Tomasz: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego.
Stryjek Tomasz: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji. Wrocław 2000. Wyd. Funna. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 21 cm, str. 450, (4), opr. tw. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
20,00 PLN
Bernaś Franciszek, Julitta Mikulska-Bernaś: Upadek III Rzeszy
Bernaś Franciszek, Julitta Mikulska-Bernaś: Upadek III Rzeszy
Bernaś Franciszek, Julitta Mikulska-Bernaś: Upadek III Rzeszy. Warszawa 1975. LSW. 21 cm, str. 483, ilustr., opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Labuda Gerard: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. (cz.3.)
Labuda Gerard: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. (cz.3.)
Labuda Gerard: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. 3. Poznań 1975. Wyd. Poz. 24 cm, str. 351, ilustr. opr. pł. (brak obwoluty, lekkie przybrudzenia opr.)
40,00 PLN
Rok 1848. W stulecie Wiosny Ludów. (Księga jubileuszowa)
Rok 1848. W stulecie Wiosny Ludów. (Księga jubileuszowa)
Rok 1848. W stulecie Wiosny Ludów. (Księga jubileuszowa) Oprac. zb. Lublin 1948. Z.Z. Lit. Lub. 31 cm, str. 202, opr. oryg. kart. Na okładce odręczna dedykacja jednego z współautorów.
40,00 PLN
Facta Ficta. Z zagadnień dyskursu historii.
Facta Ficta. Z zagadnień dyskursu historii.
Facta Ficta. Z zagadnień dyskursu historii. Oprac. zb. pod red. W. Kalagi i T. Sławka. Katowice 1992. UŚ. 24 cm, str. 103, opr. kart.
12,00 PLN
Hłasko Pawlicowa Alicja: Państwa i kraje pozaeuropejskie z uwzględnieniem ich stosunku do Polski. (Cz.III. Zesz.1. Azja) (1937)
Hłasko Pawlicowa Alicja: Państwa i kraje pozaeuropejskie z uwzględnieniem ich stosunku do Polski. (Cz.III. Zesz.1. Azja) (1937)
Hłasko Pawlicowa Alicja: Państwa i kraje pozaeuropejskie z uwzględnieniem ich stosunku do Polski. Przegląd hist.polityczny. Cz.III. Zesz.1. Azja. Kraków 1937. 23 cm, str. 61, (3), broszura.
30,00 PLN
Kot Stanisław: Źródła do historji wychowania (wybór) Cz.1. Od starożytnej Grecji do końca w. XVII. (1929)
Kot Stanisław: Źródła do historji wychowania (wybór) Cz.1. Od starożytnej Grecji do końca w. XVII. (1929)
Źródła do historji wychowania (wybór) Cz.1. Od starożytnej Grecji do końca w. XVII. Wybrał i objaśnił St. Kot. Warszawa (1929). Nakł. Gebeth. i Wolffa. 23 cm, str. VIII, 382, opr. ppł.
30,00 PLN
Żygulski Zdzisław: Życie na zamku średniowiecznym
Żygulski Zdzisław: Życie na zamku średniowiecznym
Żygulski Zdzisław: Życie na zamku średniowiecznym. Wyd. 2. z ryc. w tekście. (bmw) 1948. Poligrafika. 22 cm, str. 95, (1), ilustr., opr. karton. Kultura polska i obca pod red. K. Hartleba.
20,00 PLN
Wojtowicz Jerzy: Późne oświecenie w Europie (Wybrane zagadnienia okresu 1763-1789)
Wojtowicz Jerzy: Późne oświecenie w Europie (Wybrane zagadnienia okresu 1763-1789)
Wojtowicz Jerzy: Późne oświecenie w Europie (Wybrane zagadnienia okresu 1763-1789). Toruń 1991. Nakł. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 23 cm, str. 196, opr. karton. (ryski na okł.)
20,00 PLN
Warecki Roman : Ołtarz i tron. Szkice historyczne.
Warecki Roman : Ołtarz i tron. Szkice historyczne.
Warecki Roman : Ołtarz i tron. Szkice historyczne. Wyd. 2. Warszawa 1961. KiW. 20 cm, str. 210, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Waśko Anna: Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert.
Waśko Anna: Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert.
Waśko Anna: Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert. Zur Verbreitung des Testaments und des Testamentsbegriffs in Schweden. Kraków 1996. Nakł. UJ. 24 cm, str. 162, opr. karton.
18,00 PLN
W kręgu historii idei gospodarki i społeczeństwa. Praca zb.
W kręgu historii idei gospodarki i społeczeństwa. Praca zb.
W kręgu historii idei gospodarki i społeczeństwa. Praca zb. pod red. J. Dudy. Lublin 2005. UMCS. 23 cm, str. 253, opr. kart. lak.
18,00 PLN
Szumiło Mirosław: Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk
Szumiło Mirosław: Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk
Szumiło Mirosław: Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk. Lublin 2006. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 147, opr. kart.
16,00 PLN
Studia z dziejów Europy Zachodniej i Śląska. (Prace Hist. XVI.)
Studia z dziejów Europy Zachodniej i Śląska. (Prace Hist. XVI.)
Studia z dziejów Europy Zachodniej i Śląska. Pod red. R. Żerelika. Wrocław 1995. Inst. Hist. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wroc. Tow. Miłośników Hist. 20 cm, str. 103, (2), opr. karton. Prace Hist. XVI.
15,00 PLN
Szelągowski Adam: Historia nowożytna. (1920)
Szelągowski Adam: Historia nowożytna. (1920)
Szelągowski Adam: Historia nowożytna. Wyd. 2., przejrzane Warszawa 1920. Wyd. M. Arcta. 23 cm, str. 398, X, opr. karton. wsp. z zachowaniem części oryginalnej okładki.
30,00 PLN
Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia.
Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia.
Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia. Oprac. zb. Warszawa 1968. Wiedza pow. 24 cm, str. 490, opr. pł.
25,00 PLN
Pokaż:
60 120 180