Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia Polski

Cieślak Tadeusz: Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem podziałów administracyjnych.
Cieślak Tadeusz: Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem podziałów administracyjnych.
Cieślak Tadeusz: Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem podziałów administracyjnych. Olsztyn 1966. "Pojezierze". 24 cm, str. 58, (1), tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Hulewicz Jan: Studia Polaków w Uniwersytecie w Liege w latach 1880-1914.
Hulewicz Jan: Studia Polaków w Uniwersytecie w Liege w latach 1880-1914.
Hulewicz Jan: Studia Polaków w Uniwersytecie w Liege w latach 1880-1914. Kraków 1969. Nakł. UJ. 25 cm, str. 49, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Nowość
Czartoryski Adam: Rozważania o dyplomacji.
Czartoryski Adam: Rozważania o dyplomacji.
Czartoryski Adam: Rozważania o dyplomacji. Przeł. J.M. Kłoczowski. Marek Kornat: Studium "Reforma dyplomacji i legitemizm narodów". Kraków 2011. WL. 22 cm, str. 628, (1), opr. tw.
65,00 PLN
Dmowski Roman: Polityka polska i odbudowywanie państwa.
Dmowski Roman: Polityka polska i odbudowywanie państwa.
Dmowski Roman: Polityka polska i odbudowywanie państwa. Wstęp N. Tomczyk. Wrocław (2009). Wyd. Nortom. 21 cm, str. 504, opr. karton.
20,00 PLN
Dmowski Roman: Myśli nowoczesnego Polaka.
Dmowski Roman: Myśli nowoczesnego Polaka.
Dmowski Roman: Myśli nowoczesnego Polaka. Wrocław (2012). Wyd. Nortom. 21 cm, str. 139, opr. karton.
16,00 PLN
Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921. Wybór źródeł.
Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921. Wybór źródeł.
Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i oprac. B. Polak. Koszalin 1993. W.S.Inż. 24 cm, str. 86, (6), opr. karton.
25,00 PLN
Malczewski Jan: Dzieje Rzeszowa do roku 1914.
Malczewski Jan: Dzieje Rzeszowa do roku 1914.
Malczewski Jan: Dzieje Rzeszowa do roku 1914. Rzeszów 1985. Muz. Okr. 21 cm, str. 152, (2), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu.
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu.
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu. Warszawa 2010-11. Demart SA. 34 cm, str. 271, (1), liczne ilustr., opr.tw.
38,00 PLN
Lileyko Jerzy: Regalia polskie
Lileyko Jerzy: Regalia polskie
Lileyko Jerzy: Regalia polskie. Warszawa 1987. KAW. 21 cm, str. 153, (2), ilustr. opr. tw. obw.
16,00 PLN
Askenazy Szymon: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. (1910)
Askenazy Szymon: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. (1910)
Askenazy Szymon: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Z 22 ryc. i heliogr. Wyd. 2. Warszawa 1910. Nakł. Geb. i Wolffa. 23cm, str. (6), 337, (1), tabl., opr. psk. (ślady reperacji)
120,00 PLN
Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego T.2.
Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego T.2.
Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego T.2. Wrocław 1993. Wyd. U.Wroc. 24cm, str. 284, (1), opr. karton.
30,00 PLN
Rozwój gospodarczy ziem zachodnich i północnych Polski. Pr. zb.
Rozwój gospodarczy ziem zachodnich i północnych Polski. Pr. zb.
Rozwój gospodarczy ziem zachodnich i północnych Polski. Pr. zb. Wyd.2. Warszawa 1962. P.W.E. 20 cm, str. 378, tabl., ilust., opr. karton z obw.
25,00 PLN
Nowakowski Andrzej: Z dziejów miasta i parafii Wadowice.
Nowakowski Andrzej: Z dziejów miasta i parafii Wadowice.
Nowakowski Andrzej: Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny. Kraków 1985. PTT. 20 cm, str. 128, ilustr. opr. karton.
16,00 PLN
Wybór źródeł do historji ustroju Polski. Z.1.: Epoka piastowska. Wyd. S. Kutrzeba.
Wybór źródeł do historji ustroju Polski. Z.1.: Epoka piastowska. Wyd. S. Kutrzeba.
Wybór źródeł do historji ustroju Polski. Z.1.: Epoka piastowska. Wyd. S. Kutrzeba. Wraków 1928. Nakł. Sem. Wydz. Prawa UJ. 24 cm, str.VII, (1), 105, broszura. (okł. naddarta wzdłuż grzbietu)
40,00 PLN
(Deczyński Kazimierz): Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia.
(Deczyński Kazimierz): Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia.
(Deczyński Kazimierz): Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia. Wstępem poprz. M. Handesman. Okł. proj. T. Tuszewski. Warszawa 1949. Wyd. Lud. 22 cm, str. 105, (2), opr. karton. (skasowane pieczątki bibl., egz. częściowo nie rozcięty)
35,00 PLN
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1.
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1.
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1. 24 cm, str. 103, (1), opr. karton.
26,00 PLN
Święch Zbigniew: Szkatuła z odkryciami.
Święch Zbigniew: Szkatuła z odkryciami.
Święch Zbigniew: Szkatuła z odkryciami. Kraków 1985. KAW. 16 cm, str. 196, (1), tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Wyczański Andrzej: Zygmunt Stary.
Wyczański Andrzej: Zygmunt Stary.
Wyczański Andrzej: Zygmunt Stary. Warszawa 1985. Zamek Król. 21 cm, str. 69, (2), ilustr., opr. karton. (lekko uszk. grzbiet opr.)
20,00 PLN
Klichta Jerzy Andrzej: Dzieje Śląska
Klichta Jerzy Andrzej: Dzieje Śląska "pod strzechy" czyli o cudzie nad Odrą.
Klichta Jerzy Andrzej: Dzieje Śląska "pod strzechy" czyli o cudzie nad Odrą. Kuźnia Raciborska (etc.) 2004. (nakł. autora) 23 cm, str. 156, (4), ilustr., opr. karton. lak.
18,00 PLN
Barycz Henryk: W blaskach epoki odrodzenia.
Barycz Henryk: W blaskach epoki odrodzenia.
Barycz Henryk: W blaskach epoki odrodzenia. Warszawa 1968. PIW. 20 cm, str. 482, ilustr., opr. pł. z obw. (na skrzydełkach obw. i wyklejkach żółty ślad po taśmie klejącej)
20,00 PLN
Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi.
Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi.
Necessitas et ars. T.1. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi. Praca zbiorowa pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego. Warszawa 1993. Semper. 24 cm, str. 157, opr. karton.
18,00 PLN
Jezierski Andrzej: Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku.
Jezierski Andrzej: Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku.
Jezierski Andrzej: Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku. Warszawa 1984. KiW. 20 cm, str. 293, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Klemens Edward: Lidzbark Welski. Z dziejów miasta i okolic.
Klemens Edward: Lidzbark Welski. Z dziejów miasta i okolic.
Klemens Edward: Lidzbark Welski. Z dziejów miasta i okolic. Olsztyn 1976. Wyd. Pojezierze. 17 cm, str. 110, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
20,00 PLN
Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wybór tekstów.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wybór tekstów.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wybór tekstów. Londyn 1989. Polonia. 22 cm, str. 400, (1),opr. karton.
25,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 2. Borek-Ciecień
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 2. Borek-Ciecień
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 2, Borek-Ciecień Kraków 1985. PAN. 29 cm, str. 187-398, opr. kart.
30,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 1. A-Borek.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 1. A-Borek.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 1. A-Borek. Kraków 1980. PAN. 29 cm, str. XXV,187, opr. kart.
30,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część III, zeszyt 1. Koskowice - Krzepice.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część III, zeszyt 1. Koskowice - Krzepice.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część III, zeszyt 1. Koskowice - Krzepice. Kraków 1994. PAN. 29 cm, str. 212, opr. kart.
30,00 PLN
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. (T. LII, z.4.). Dla prof. Gerarda Labudy
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. (T. LII, z.4.). Dla prof. Gerarda Labudy
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. T. LII, z.4. Warszawa 1987. PWN. 24 cm, str. 253, opr. karton.
28,00 PLN
Arnold Stanisław: Historia Polski do połowy XV wieku.
Arnold Stanisław: Historia Polski do połowy XV wieku.
Arnold Stanisław: Historia Polski do połowy XV wieku. Wyd.2. popr. Warszawa 1971. PWN. 24 cm, str. 100, opr. karton.
15,00 PLN
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej. Oprac. J. Maciszewski. Warszawa 1966. PIW. 18 cm, str. 240, ilustr., opr. tw. z obw. (drobne rdzawe plamki na brzegu bloku)
16,00 PLN
Winnicka Halina: Wizerunki oświeconych.
Winnicka Halina: Wizerunki oświeconych.
Winnicka Halina: Wizerunki oświeconych. Warszawa 1972. PZWS. 20 cm, str. 140, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Dudek Antoni, Śpiewak Paweł: Polska 1989 - 2009. Ilustrowany komentarz historyczny.
Dudek Antoni, Śpiewak Paweł: Polska 1989 - 2009. Ilustrowany komentarz historyczny.
Dudek Antoni, Śpiewak Paweł: Polska 1989 - 2009. Ilustrowany komentarz historyczny. Warszawa 2009. DEMART 29 cm, str. 223, op. tw.
25,00 PLN
Kozioł Stanisław: Dawniej niż dawno. Dokumenty, zapiski, wspomnienia z dziejów Czernichowa nad Wisłą.
Kozioł Stanisław: Dawniej niż dawno. Dokumenty, zapiski, wspomnienia z dziejów Czernichowa nad Wisłą.
Kozioł Stanisław: Dawniej niż dawno. Dokumenty, zapiski, wspomnienia z dziejów Czernichowa nad Wisłą. Kraków 1998. 21 cm, str. 112, tabl. ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Żylińska Jadwiga: Piastówny i żony Piastów.
Żylińska Jadwiga: Piastówny i żony Piastów.
Żylińska Jadwiga: Piastówny i żony Piastów. Warszawa 1969. PIW. 20 cm, str. 261, (3), opr. pł. z obw.
16,00 PLN
Podziały administracyjne Pomorza Zachodniego w latach 1800-1970. Pr. zb. pod red. T. Białeckiego.
Podziały administracyjne Pomorza Zachodniego w latach 1800-1970. Pr. zb. pod red. T. Białeckiego.
Białecki Tadeusz, Mazurkiewiz Magdalena, Muszyński Adam: Podziały administracyjne Pomorza Zachodniego w latach 1800-1970. Pr. zb. pod red. T. Białeckiego. Szczecin 1970. Inst Zach.-Pomor. w Szczecinie. 24 cm, str. 276, opr. karton.
45,00 PLN
Szostakowski Stanisław: Na barykadach wolności. Z dziejów walk o wolność naszą i waszą (1832-1856)
Szostakowski Stanisław: Na barykadach wolności. Z dziejów walk o wolność naszą i waszą (1832-1856)
Szostakowski Stanisław: Na barykadach wolności. Z dziejów walk o wolność naszą i waszą (1832-1856). Warszawa 1976. WSiP. 20 cm, str. 125, (3), ilustr., opr. karton
15,00 PLN
Panas Henryk: Prywatne życie Władysława Jagiełły.
Panas Henryk: Prywatne życie Władysława Jagiełły.
Panas Henryk: Prywatne życie Władysława Jagiełły. Ilustr. M. Romańczuk. Olsztyn 1969. Wyd. Pojezierze. 17 cm, str. 103, (9), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Bömelburg Hans-Jürgen: Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700).
Bömelburg Hans-Jürgen: Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700).
Bömelburg Hans-Jürgen: Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700). Przekł. Z. Owczarek. Wprow. A. Lawaty. Kraków 2011. Universitas. 21 cm, str. 854, opr. karton.
35,00 PLN
Kitowicz Jędrzej: Opis obyczajów za panowania Augusta III. ( BN I / 88)
Kitowicz Jędrzej: Opis obyczajów za panowania Augusta III. ( BN I / 88)
30,00 PLN
Luchter - Krupińska Lidia: Poczet pań i panów na Dębnie.
Luchter - Krupińska Lidia: Poczet pań i panów na Dębnie.
Luchter - Krupińska Lidia: Poczet pań i panów na Dębnie. Tarnów 1990. Muz. Okr. 21 cm, str. 38, (6), opr. karton.
15,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 2, Myszkowo-Oporowo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 2, Myszkowo-Oporowo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 2, Myszkowo-Oporowo. Oprac zb. pod red. A. Gąsiorowskiego. Poznań 1995. Wyd. Poz. Tow. Prz. Nauk. 29 cm, str 2255-444. opr. kart.
30,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 3, Oporowo-Pniewo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 3, Oporowo-Pniewo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 3, Oporowo-Pniewo. Oprac zb. pod red. A. Gąsiorowskiego. Poznań 1997. Wyd. Poz. Tow. Prz. Nauk. 29 cm, str 445-696. opr. kart.
30,00 PLN
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948. Warszawa 1991. PAN. IH. 20 cm, str. 380, opr. karton
16,00 PLN
Koberdowa Irena: Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862-1863.
Koberdowa Irena: Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862-1863.
Koberdowa Irena: Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862-1863. Warszawa 1962. PWN. 20 cm, str. 305, (3), opr. karton
16,00 PLN
Łojek Jerzy: Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921.
Łojek Jerzy: Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921.
Łojek Jerzy: Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921. Lublin 1981. Wyd. Lub. 20 cm, str. 324, ilustr. opr. tw. obw.
16,00 PLN
Lubicz - Pachoński Jan: Bitwa pod Racławicami.
Lubicz - Pachoński Jan: Bitwa pod Racławicami.
Lubicz - Pachoński Jan: Bitwa pod Racławicami. Warszawa - Kraków 1984. PWN. 20 cm, str. 141, (3), tabl., ilustr., załączn., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Atlas historyczny Polski.
Atlas historyczny Polski.
Atlas historyczny Polski. Oprac. zb. Warszawa 1979. PPWK. 30 cm, str.54, 55, ilustr. opr. tw.
20,00 PLN
Popiołek Kazimierz: Górnego Śląska droga do wolności.
Popiołek Kazimierz: Górnego Śląska droga do wolności.
Popiołek Kazimierz: Górnego Śląska droga do wolności. Wyd. II poszerzone. Katowice 1967. Śląski Inst. Nauk. 21 cm, str. 167, ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Martuszewski Edward: Polscy i niepolscy Prusacy. Szkice z historii Mazur i Warmii.
Martuszewski Edward: Polscy i niepolscy Prusacy. Szkice z historii Mazur i Warmii.
Martuszewski Edward: Polscy i niepolscy Prusacy. Szkice z historii Mazur i Warmii. Olsztyn 1974. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 196, (3), opr. karton. (lekko przybrudzona opr.)
18,00 PLN
Ostrowski Adam: Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch.
Ostrowski Adam: Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch.
Ostrowski Adam: Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch. Warszawa 1970. NK. 20 cm, str. 158, tabl., opr. karton z obw.
15,00 PLN
Klubówna Anna: Cztery królowe Jagiełłowe.
Klubówna Anna: Cztery królowe Jagiełłowe.
Klubówna Anna: Cztery królowe Jagiełłowe. Wyd. 2. Warszawa 1990. Wyd. Sp. 20 cm, str. 302, ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki. Łódź 1974. W. Ł. 20 cm, str. 245, opr. kart.
15,00 PLN
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu.
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu.
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu. Radom 2002. Polwen. 20 cm, str. 183, opr. kart.
15,00 PLN
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772.
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772.
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772. Kraków 1996. Wyd. Palmaris. 17 cm, str. 312, opr. kart.
15,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków.
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków.
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków. Kraków 2012. Wyd. Tow. Słowaków w Polsce. 21 cm, str. 144, ilustr., opr. karton. lak.
16,00 PLN
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze.
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze.
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze. Warszawa 1964. PIW. 20 cm, str. 457, (3), ilustr., opr. tw. (żółte plamki na opr.)
16,00 PLN
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny)
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny)
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny) Oprac. W. Trzebiński. Warszawa 1956. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 112, opr. karton. Dokumentacja geogr., z. 4. (nie zawiera dodatku z mapami)
15,00 PLN
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego.
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego.
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego. Kraków 1997. Wyd. ARCANA. 21 cm, str. 238, opr. karton.
16,00 PLN
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. (1936)
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. (1936)
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. Na rok 1936. Format: 25x17 cm, k. 55, ilustr., portr. 2. (brak ostatniej karty oraz tekturki; przybrudzenia)
60,00 PLN
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (1939)
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (1939)
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (Całość oprac. Feliks Fikus). Poznań 1939. (bw). 27 cm, str. 93, (3), ilustr., opr. oryg. brosz. (plamki, przybrudzenia)
70,00 PLN
Pokaż:
60 120 180