Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia Polski

Na szlaku wolności. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
Na szlaku wolności. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
Na szlaku wolności. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Oprac. J. J. Kasprzyk. Warszawa 2007. Związek Piłsudczyków. 20 cm, str. 184, ilustr. opr. kart. lak.
15,00 PLN
Mich Włodzimierz: W obliczu wywłaszczenia. Kwestia reformy rolnej w publicystyce ziemiańskiej 1918-1939.
Mich Włodzimierz: W obliczu wywłaszczenia. Kwestia reformy rolnej w publicystyce ziemiańskiej 1918-1939.
Mich Włodzimierz: W obliczu wywłaszczenia. Kwestia reformy rolnej w publicystyce ziemiańskiej 1918-1939. Lublin 2001. UMCS. 24 cm, str. 208, opr. karton. z obw.
20,00 PLN
Meysztowicz Jan: Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1932 - 1939.
Meysztowicz Jan: Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1932 - 1939.
Meysztowicz Jan: Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1932 - 1939. Kraków 1984. WL. 20 cm, str. 338, (4), ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Maleczyński Karol: Proste słowa o Śląsku.
Maleczyński Karol: Proste słowa o Śląsku.
Maleczyński Karol: Proste słowa o Śląsku. Wrocław 1970. Ossol. 20 cm, str. 135, (3), ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. wrocławska t. 9.
18,00 PLN
Maleczyńska Ewa: Wrocławskie panie piastowskie i ich partnerzy
Maleczyńska Ewa: Wrocławskie panie piastowskie i ich partnerzy
Maleczyńska Ewa: Wrocławskie panie piastowskie i ich partnerzy. Wrocław 1966. Ossolineum. 19 cm, str. 93, tabl., opr. karton.
15,00 PLN
Makowski Bronisław: Litwini w Polsce 1920-1939
Makowski Bronisław: Litwini w Polsce 1920-1939
Makowski Bronisław: Litwini w Polsce 1920-1939. Warszawa 1986. PWN. 21 cm, str. 352, ilustr., opr. karton
12,00 PLN
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom IV. Kraków 2002. MODR. 23 cm, str. 336, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom III.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom III.
Małopolska. Regiony-regionalizmy-małe ojczyzny. Tom III. Kraków 2001. MODR. 23 cm, str. 336, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Małopolskie Studia Historyczne (R.I; z.1, 1958)
Małopolskie Studia Historyczne (R.I; z.1, 1958)
Małopolskie Studia Historyczne R.I; z.1. Kraków 1958. Pol. Tow. Hist. 25 cm, str. 85, (1), ilustr., opr. karton. Wereszycki H.: Dzieje Galicji jako problem historyczny; Codello A.: Zbiegostwo mieszczan rzeszowskich w I.poł. XVIII w.; Wyrozumski H.: O kongregacji włóczków krakowskich; Nowak T.: Raport Stefana Czarnieckiego z pierwszych dni obrony Krakowa; Miczulski S.: Zamierzona lokacja miasteczka Stanisławowa pod Krakowem; Recenzje i sprawozdania oraz Kronika
45,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem.
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem.
Łątka Jerzy S.: Adampol. Polska wieś nad Bosforem. Wyd. II. zmien. i poszerzone. Kraków 1992. Wyd. Klub Przyjaciół Turcji. 21 cm, str. 252, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Pan na Gromniku. Zapomniany galicyjski pozytywista Edward Dzwonkowski (1824-1887)
Łątka Jerzy S.: Pan na Gromniku. Zapomniany galicyjski pozytywista Edward Dzwonkowski (1824-1887)
Łątka Jerzy S.: Pan na Gromniku. Zapomniany galicyjski pozytywista Edward Dzwonkowski. Kraków 1999. Społ. Inst. Hist. 21 cm, str. 144, ilustr., okł. karton. lak.
25,00 PLN
Łazinka Józef: Nysa dawniej a dziś.
Łazinka Józef: Nysa dawniej a dziś.
Łazinka Józef: Nysa dawniej a dziś. Opole 1949. Nakł. Wyd. św. Krzyża. 21 cm, str. 45, tabl. ilustr., broszura. Szkice hist., nr 3.
25,00 PLN
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925.
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925.
Łaptos Józef: Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925. Wrocław 1983. Ossolineum. Wyd. PAN.24 cm, str. 175, opr. karton. Prace Komisji Nauk Hist., nr 45.
20,00 PLN
Mackiewicz Stanisław: Zielone oczy.
Mackiewicz Stanisław: Zielone oczy.
Mackiewicz Stanisław: Zielone oczy. Warszawa 1987. Pax. 20 cm, str. 197, opr. kart.
16,00 PLN
Łopuszański Bolesław: Stowarzyszenie ludu polskiego (1835-1841)
Łopuszański Bolesław: Stowarzyszenie ludu polskiego (1835-1841)
Łopuszański Bolesław: Stowarzyszenie ludu polskiego (1835-1841). Geneza i dzieje. Kraków1975. WL. 20 cm, str. 396, opr. karton. z obw.
25,00 PLN
Leo Andrzej: Dołęga -
Leo Andrzej: Dołęga - "nadwiślańskie Soplicowo"
Leo Andrzej: Dołęga - "nadwiślańskie Soplicowo" Tarnów 1984. Muz. Okr. w Tarnowie. 21 cm, str. 56, 24 (ilustr.), tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Landau Zbigniew i Tomaszewski Jerzy: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939.
Landau Zbigniew i Tomaszewski Jerzy: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939.
Landau Zbigniew i Tomaszewski Jerzy: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939. Wyd. 5. Warszawa 1986. KIW. 20 cm, str. 339, opr. tw.
14,00 PLN
Libiszewski Leon: Dzierzążno. Monografia wsi kociewskiej.
Libiszewski Leon: Dzierzążno. Monografia wsi kociewskiej.
Libiszewski Leon: Dzierzążno. Monografia wsi kociewskiej. Gdańsk 1985..Wyd. Zrzesz. Pom.-Kaszub. 21 cm, str. 119, (5), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Leśnodorski Bogusław: Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski.
Leśnodorski Bogusław: Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski.
Leśnodorski Bogusław: Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski. Warszawa 1970. W.P. 20 cm, str. 534, (1), ilustr. opr. pł. obw.
20,00 PLN
Komolka Mirosława i Sierpowski Stanisław: Leszno, zarys dziejów.
Komolka Mirosława i Sierpowski Stanisław: Leszno, zarys dziejów.
Komolka Mirosława i Sierpowski Stanisław: Leszno, zarys dziejów. Poznań 1987. Wyd. Poz. 20 cm, str. 320, ilustr. opr. pł. obw.
18,00 PLN
Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie w grudniu 1939 roku. Dokumenty i materiały.
Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie w grudniu 1939 roku. Dokumenty i materiały.
Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie w grudniu 1939 roku. Dokumenty i materiały. Zebrał i wstępem opatrzył P. Łossowski Warszawa 1991. Wyd. Interlibro. 21 cm, str.104, (3), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Licharewa Zofia: Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu
Licharewa Zofia: Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu
Licharewa Zofia: Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu. Olsztyn 1962. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 162, ilustr., tabl., opr. pł.
30,00 PLN
Krzywobłocka Bożena: Delfina i inne.
Krzywobłocka Bożena: Delfina i inne.
Krzywobłocka Bożena: Delfina i inne. Warszawa 1974. LSW. 20 cm, str. 316, ilustr. opr. pł. obw. (obwoluta lekko podniszczona)
14,00 PLN
Krzemiński Włodzimierz: Pięć lat z hakiem. (Wspomnienia z obozów jenieckich)
Krzemiński Włodzimierz: Pięć lat z hakiem. (Wspomnienia z obozów jenieckich)
Krzemiński Włodzimierz: Pięć lat z hakiem. Warszawa 1959. Wyd. MON. 20 cm, str. 238, opr. kart. Wspomnienia z obozów jenieckich.
14,00 PLN
Kutrzeba Stanisław: Historya ustroju Polski w zarysie. Tom III. (Po rozbiorach, cz.I.) (1920)
Kutrzeba Stanisław: Historya ustroju Polski w zarysie. Tom III. (Po rozbiorach, cz.I.) (1920)
Kutrzeba Stanisław: Historya ustroju Polski w zarysie. Tom III. (Po rozbiorach, część I.) Wyd. 2. Lwów 1920. Nakł. B. Połonieckiego. 21 cm, str. 257, opr. kart. (Oprawa podniszczona, niewielkie ubytki górnych części stron bez uszczerbku dla tekstu, blok zwarty)
20,00 PLN
Kuropieska Józef: Misja w Londynie.
Kuropieska Józef: Misja w Londynie.
Kuropieska Józef: Misja w Londynie. Warszawa 1981. Czytelnik. 20 cm, str. 386, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Kozik Jerzy St.: Obrazy z naszej historii. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.
Kozik Jerzy St.: Obrazy z naszej historii. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.
Kozik Jerzy St.: Obrazy z naszej historii. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca. Luborzyca (2006). Wyd. Gm. Ośrod. Kultury Kocmyrzów - Luborzyca. 21 cm, str. 215, (16), ilustr., opr. karton
26,00 PLN
Kowecki Jerzy: Tadeusz Kościuszko.
Kowecki Jerzy: Tadeusz Kościuszko.
Kowecki Jerzy: Tadeusz Kościuszko. Warszawa 1960. PZWS. 20 cm, str. 59, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Kosman Marceli: Swojemu miastu. Działalność Edwarda Raczyńskiego.
Kosman Marceli: Swojemu miastu. Działalność Edwarda Raczyńskiego.
Kosman Marceli: Swojemu miastu. Działalność Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu w latach 1829 - 1845. Poznań 1979. MBP i WTPK. 20 cm, str. 71, opr. kart. obw.
12,00 PLN
Kronika Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce.
Kronika Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce.
Kronika Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce. Przygotowali do druku: B. Koziełło-Poklewski i W. Wrzesiński. Olsztyn 1979. PTH. OBN. 24 cm, str. 80, V, opr. kart.
15,00 PLN
Kraśko Ryszard: Z teki szperacza.
Kraśko Ryszard: Z teki szperacza.
Kraśko Ryszard: Z teki szperacza. Lublin 1967. Wyd. Lub. 20 cm, str. 206, opr. kart. obw. Białostocczyzna, felietony historyczno obyczajowe.
12,00 PLN
Koźbiał Krzysztof: Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 roku.
Koźbiał Krzysztof: Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 roku.
Koźbiał Krzysztof: Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 roku. Kraków 2000. Wyd. Promo. 21 cm, str. 83, (6), opr. karton.
15,00 PLN
Kozłowski Tomasz: Bunt w bydgoskim areszcie śledczym w 1981 roku. Przejaw choroby więziennictwa w schyłkowym okresie PRL.
Kozłowski Tomasz: Bunt w bydgoskim areszcie śledczym w 1981 roku. Przejaw choroby więziennictwa w schyłkowym okresie PRL.
Kozłowski Tomasz: Bunt w bydgoskim areszcie śledczym w 1981 roku. Przejaw choroby więziennictwa w schyłkowym okresie PRL. Warszawa 2010. Wyd. IPN. 21 cm, str. 260, ilustr., opr. tw. Monografie, t.60.
18,00 PLN
Kozłowski Maciej: Krajobrazy przed bitwą.
Kozłowski Maciej: Krajobrazy przed bitwą.
Kozłowski Maciej: Krajobrazy przed bitwą. Kraków 1985.Znak. 20 cm, str. 195, opr. kart. Pomiędzy trzecim rozbiorem a wskrzeszeniem niepodległości w 1918 r.
12,00 PLN
Kozłowski J.B.: Spacer po dawnej Ostródzie
Kozłowski J.B.: Spacer po dawnej Ostródzie
Spacer po dawnej Ostródzie. Oprowadza J. B. Kozłowski. Dąbrówno (2004). Waldemar Mierzwa, Oficyna "Retman" 25 cm, str. 163, (13), ilustr., opr. tw. (zagięcia kart - wada wydawnicza)
45,00 PLN
Kołodziejczyk Ryszard: Burżuazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne.
Kołodziejczyk Ryszard: Burżuazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne.
Kołodziejczyk Ryszard: Burżuazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne. Warszawa 1979. 1979. PIW. 20 cm, str. 216, opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Kołłątaj Hugo: Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764). (1905)
Kołłątaj Hugo: Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764). (1905)
Kołłątaj Hugo: Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764) Z przedmową H. Mościckiego. Warszawa 1905. Gebeth. i Wolff. 18 cm, str. 182, opr. pł.
60,00 PLN
Kolankowski Ludwik: Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne.
Kolankowski Ludwik: Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne.
Kolankowski Ludwik: Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne. Wyd. 3. popr. i uzup. Olsztyn 1991. Of. Warmińska. 24 cm, str. 305, opr. karton.
18,00 PLN
Jakubiak Tadeusz: Kurkowe bractwa strzeleckie w Wielkopolsce.
Jakubiak Tadeusz: Kurkowe bractwa strzeleckie w Wielkopolsce.
Jakubiak Tadeusz: Kurkowe bractwa strzeleckie w Wielkopolsce. Poznań 1986. Wyd. Poznańskie. 19 cm, str. 287, (1), ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Jureczko Andrzej: Henryk III Biały, książę wrocławski (1247-1266).
Jureczko Andrzej: Henryk III Biały, książę wrocławski (1247-1266).
Jureczko Andrzej: Henryk III Biały, książę wrocławski (1247-1266). Kraków 1986. Wyd. nauk. WSP. 24 cm, str. 251, opr. karton. Prace monograficzne nr 78.
28,00 PLN
Kalinka Walerian: Sejm Czteroletni. T.1. Cz.2: Ks.III Sejm rządzący 1789. (1895)
Kalinka Walerian: Sejm Czteroletni. T.1. Cz.2: Ks.III Sejm rządzący 1789. (1895)
Kalinka Walerian: Sejm Czteroletni.T.1. (cz.2: Ks.III Sejm rządzący (1789)). Kraków 1895. Nakł. Księg. Sp. Wyd.Polskiej. 20 cm, str. (2),434-748, III, opr. tw. Dzieła ks.Waleryana Kalinki. T.6. (przytarcia opr.)
65,00 PLN
Kienzler Iwona: Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas Piastów i Jagiellonów.
Kienzler Iwona: Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas Piastów i Jagiellonów.
Kienzler Iwona: Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas Piastów i Jagiellonów. Warszawa 2012. Wyd. Bellona. 21 cm, str. 294, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Kałkowski Tadeusz: Tysiąc lat monety polskiej.
Kałkowski Tadeusz: Tysiąc lat monety polskiej.
Kałkowski Tadeusz: Tysiąc lat monety polskiej. Wyd. 3. Kraków 1981. WL. 30 cm, str. 489, ilustr. opr. pł. obw.
40,00 PLN
Malowane dzieje Polski. 48 dzieł wielkich mistrzów.
Malowane dzieje Polski. 48 dzieł wielkich mistrzów.
Malowane dzieje Polski. 48 dzieł wielkich mistrzów. Warszawa 2009. Wyd. Demart SA. 29 cm, str. 135, ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Jackowski Jan Maria: Bitwa o Polskę.
Jackowski Jan Maria: Bitwa o Polskę.
Jackowski Jan Maria: Bitwa o Polskę. Warszawa 1993. In.Wyd. Ad Astra. 20 cm, str. 187, opr. kart.
12,00 PLN
Jabłońska Barbara: O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej.
Jabłońska Barbara: O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej.
Jabłońska Barbara: O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej. Kraków 2009. Wyd. UJ. 23 cm, str. 141, (2), opr. kart.
16,00 PLN
Irländer M.: Kochanki króla Augusta (1920)
Irländer M.: Kochanki króla Augusta (1920)
Irländer M.: Kochanki króla Augusta. Lwów (1920). Wyd. Kultura i Sztuka. 20 cm, str. 83, opr. karton. (luźne składki, przybrudzenia. Egz. kompletny)
35,00 PLN
Jasienica Paweł: Polska anarchia.
Jasienica Paweł: Polska anarchia.
Jasienica Paweł: Polska anarchia. Kraków 1988. WL. 20 cm, str. 172. opr. karton.
12,00 PLN
Jędraś Stanisław: Pakosław bliski i nieznany.
Jędraś Stanisław: Pakosław bliski i nieznany.
Jędraś Stanisław: Pakosław bliski i nieznany. Pakosław 1990. Urząd Gminy. 20 cm. str. 109, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Herbst Stanisław: Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku
Herbst Stanisław: Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku
Herbst Stanisław: Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku. Warszawa 1983, KiW. 21 cm, str. 469, ilustr. opr. pł. obw
20,00 PLN
Górski Artur: Ku czemu Polska szła. (1919)
Górski Artur: Ku czemu Polska szła. (1919)
Górski Artur: Ku czemu Polska szła. Wyd. 2. Warszawa 1919. Wyd. Arcta. 21 cm, str. 319, opr. karton. (opr. podniszczona)
30,00 PLN
Grodziski Stanisław: Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952 - 2002.
Grodziski Stanisław: Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952 - 2002.
Grodziski Stanisław: Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952 - 2002. Kraków 2005. PAU. 24 cm, str. 88, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Grobicki Aleksander: Żołnierze Sikorskiego
Grobicki Aleksander: Żołnierze Sikorskiego
Grobicki Aleksander: Żołnierze Sikorskiego. Kraków 1981. WL. 20 cm, str. 272, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Gregorovius Ferdynand: Idea polskości. Dwie księgi martyrologii polskiej.
Gregorovius Ferdynand: Idea polskości. Dwie księgi martyrologii polskiej.
Gregorovius Ferdynand: Idea polskości. Dwie księgi martyrologii polskiej. Przeł. F. Jeziołowicz. Oprac. i wstęp J. Jasiński. 21 cm, str. 165, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Grzybowski Konstanty: Pięćdziesiąt lat 1918-1968.
Grzybowski Konstanty: Pięćdziesiąt lat 1918-1968.
Grzybowski Konstanty: Pięćdziesiąt lat 1918-1968. Kraków 1977. WL. 20 cm, str. 174, opr. kart. obw.
12,00 PLN
Gella Aleksander: Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947
Gella Aleksander: Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947
Gella Aleksander: Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947. Wyd. II, popr. i rozszerz. Ag. Wyd. CB Andrzej Zasieczny. 23 cm, str. 236, ilustr., opr. kart. (pozaginane rogi opr.)
15,00 PLN
Gołubiew Antoni: Unoszeni historią.
Gołubiew Antoni: Unoszeni historią.
Gołubiew Antoni: Unoszeni historią. Kraków 1971. Znak. 20 cm, str. 378, (4), opr. kart. obw.
12,00 PLN
Gołębiowski Eugeniusz: Zygmunt August. Żywot ostatniego z Jagiellonów.
Gołębiowski Eugeniusz: Zygmunt August. Żywot ostatniego z Jagiellonów.
Gołębiowski Eugeniusz: Zygmunt August. Żywot ostatniego z Jagiellonów. Wyd. 2 popr. Warszawa 1968.Czytelnik. 20 cm, str. 488, ilustr. opr. kart.
16,00 PLN
Nowość
Bednarski Tadeusz: Spotkania w dawnej i niedawnej Szczawnicy
Bednarski Tadeusz: Spotkania w dawnej i niedawnej Szczawnicy
Bednarski Tadeusz: Spotkania w dawnej i niedawnej Szczawnicy. Kraków 2012. Wyd. Astraia. 20 cm, str. 223, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
W 200-lecie bitwy pod Racławicami. Studia i materiały.
W 200-lecie bitwy pod Racławicami. Studia i materiały.
W 200-lecie bitwy pod Racławicami. Warszawa 1994. Ośrod. Ochrony Zabyt. Krajobrazu. 30 cm, str. 136, ilustr., tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Starowolski Szymon: Wojownicy sarmaccy.
Starowolski Szymon: Wojownicy sarmaccy.
Starowolski Szymon: Wojownicy sarmaccy. Przeł. i oprac. J. Starnawski. Warszawa 1979. MON. 29 cm, str. 293, (1), ilustr. opr. pł.
25,00 PLN
Rocznik Rymanowa Zdroju. T.1. 120-lecie odkrycia źródeł.
Rocznik Rymanowa Zdroju. T.1. 120-lecie odkrycia źródeł.
Rocznik Rymanowa Zdroju. T.1. 120-lecie odkrycia źródeł. Rymanów Zdrój 1996. Fot-Art'94. 30 cm, str. 75, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Dzieje Wielkopolski w wypisach. Oprac. zb. pod red. Z. Grota.
Dzieje Wielkopolski w wypisach. Oprac. zb. pod red. Z. Grota.
Dzieje Wielkopolski w wypisach. Oprac. zb. pod red. Z. Grota. Warszawa 1963. PZWS. 24 cm, str. 364, ilustr. opr. ppł.
15,00 PLN
Fikus Dariusz: Foksal '81.
Fikus Dariusz: Foksal '81.
Fikus Dariusz: Foksal '81. Wrocław 1989. SAWW. 20 cm, str. 215, opr. kart.
15,00 PLN
Franaszek Antoni: Naród żyjący nadzieją. Dzieje Polski od czasów najdawniejszych do uzyskania niepodległości.
Franaszek Antoni: Naród żyjący nadzieją. Dzieje Polski od czasów najdawniejszych do uzyskania niepodległości.
Franaszek Antoni: Naród żyjący nadzieją. Dzieje Polski od czasów najdawniejszych do uzyskania niepodległości. Kraków 2000. Wyd WAM. 21 cm, str. 385, opr. karton. (lekko przybrudzony brzeg bloku)
15,00 PLN
Feldman Józef: Stanisław Leszczyński.
Feldman Józef: Stanisław Leszczyński.
Feldman Józef: Stanisław Leszczyński. Oprac. J. Staszewski. Warszawa 1984. PIW. 20 cm, str. 292, ilustr. opr. pł.
16,00 PLN
Dąbrowski Konstanty: Przemówienia ministra skarbu K. Dąbrowskiego wygłoszone w dniu 19 grudnia 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym Polskich Partii Robotniczych...
Dąbrowski Konstanty: Przemówienia ministra skarbu K. Dąbrowskiego wygłoszone w dniu 19 grudnia 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym Polskich Partii Robotniczych...
Przemówienia ministra skarbu K. Dąbrowskiego wygłoszone w dniu 19 grudnia 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym Polskich Partii Robotniczych oraz w dniu 10 stycznia 1949 roku na plenarnym posiedzeniu sejmu ustawodawczego R. P. z okazji przedłożenia preliminarza budżetowego na rok 1949. Warszawa 1949. PWPW. 20 cm, str. 35, opr. kart.
18,00 PLN
Derwich Marek: Materiały do słownika historyczno - geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819 r.
Derwich Marek: Materiały do słownika historyczno - geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819 r.
Derwich Marek: Materiały do słownika historyczno - geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819 r. Wrocław 2000 Larhcor. 24 cm, str. 278, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Dernałowicz Maria: Portret Familii. (Czartoryscy).
Dernałowicz Maria: Portret Familii. (Czartoryscy).
Dernałowicz Maria: Portret Familii. (Czartoryscy). Warszawa 1990. PIW. 21 cm, str. 365, tabl., ilustr., opr. karton z obw.
18,00 PLN
Domarańczyk Zbigniew: 100 dni Mazowieckiego.
Domarańczyk Zbigniew: 100 dni Mazowieckiego.
Domarańczyk Zbigniew: 100 dni Mazowieckiego. Warszawa 1990. Wyd. A. Bonarski. 21 cm, str. 351, opr. kart.
12,00 PLN
Drzewieniecki Włodzimierz Marian: The German - Polish frontier.
Drzewieniecki Włodzimierz Marian: The German - Polish frontier.
Drzewieniecki Włodzimierz Marian: The German - Polish frontier. Chicago 1959. Pol West. Association of America. 20 cm, str. 166, ilustr. opr. tw.
16,00 PLN
Drozdowski Marian Marek: Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej.
Drozdowski Marian Marek: Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej.
Drozdowski Marian Marek: Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej. Szkice i polemiki. Kraków 1979. WL. 20 cm, str. 408, opr. kart. Egz. przybrudzony.
12,00 PLN
Nowość
Haecker Emil: Historja socjalizmu w Galicji i Śląsku Cieszyńskim. (1933)
Haecker Emil: Historja socjalizmu w Galicji i Śląsku Cieszyńskim. (1933)
Haecker Emil: Historja socjalizmu w Galicji i Śląsku Cieszyńskim. T.1. 1846-1882. Kraków 1933. Nakł. Tow. Uniwersytetu Robotniczego. 24 cm, str. 294, (2), opr. ppł. (nieaktualne pieczątki bibl., plamki) Więcej tomów nie wyszło.
120,00 PLN
Chlebowski: Rozwój kultury polskiej w treściwym zarysie przedstawiony. (1917)
Chlebowski: Rozwój kultury polskiej w treściwym zarysie przedstawiony. (1917)
Chlebowski Bronisław Rozwój kultury polskiej w treściwym zarysie przedstawiony. Warszawa (1917) Nakł. Gebethnera i Wolffa. 18 cm, str. V, 221, (3), opr. ppł. (liczne podkreślenia ołówkiem; drobne zaplamienia)
35,00 PLN
Nowość
Hahn Wiktor: Kościuszko w polskiej poezyi dramatycznej. (1918)
Hahn Wiktor: Kościuszko w polskiej poezyi dramatycznej. (1918)
Hahn Wiktor: Kościuszko w polskiej poezyi dramatycznej. Poznań 1918. Księg. św. Wojciecha. 20 cm, str. 55, opr. oryg. kart.
18,00 PLN
Chraniuk Daniuk: Ignacy Czuma. Uczony i polityk
Chraniuk Daniuk: Ignacy Czuma. Uczony i polityk
Chraniuk Daniuk: Ignacy Czuma. Uczony i polityk. Lublin 2012. Norbertinum 20 cm. str. 218, (1), fot., opr. karton. (z odręczną dedyk. autora)
16,00 PLN
Rożek Michał: Polskie koronacje i korony
Rożek Michał: Polskie koronacje i korony
Rożek Michał: Polskie koronacje i korony. Kraków 1987. KAW. 24 cm, str. 159, tabl., opr. pł . z obw.
18,00 PLN
 Cieślik Marian: Ziemia tokarska. Zarys dziejów.
Cieślik Marian: Ziemia tokarska. Zarys dziejów.
Cieślik Marian: Ziemia tokarska. Zarys dziejów. Zdj. St. Winter. Tokarnia 2001. Witr. wyd. Strona. 24 cm, str. 80, VIII, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Martona Csombora Podróż po Polsce.
Martona Csombora Podróż po Polsce.
Martona Csombora Podróż po Polsce. Tłum. Jan Ślaski Warszawa 1961. Czytelnik. 17 cm, str. 140, ilustr., opr. karton. z obw.
20,00 PLN
Czernik Stanisław: Pięć wieków doli chłopskiej w literaturze XII-XVI w.
Czernik Stanisław: Pięć wieków doli chłopskiej w literaturze XII-XVI w.
Czernik Stanisław: Pięć wieków doli chłopskiej w literaturze XII-XVI w. Materiały i szkice. Warszawa 1953. LSW. 21 cm, str. 357, opr. tw.
20,00 PLN
Bogucka Maria: Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek.
Bogucka Maria: Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek.
Bogucka Maria: Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek. Warszawa 1974. WP. 25 cm, str. 440, (4), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Bolewski Andrzej: Z drogi do Poczdamu.
Bolewski Andrzej: Z drogi do Poczdamu.
Bolewski Andrzej: Z drogi do Poczdamu. Kraków 1977. WL. 20 cm, str. 264, ilustr. opr. kart. obw. Książka poświęcona głównie Ziemiom Zachodnim.
15,00 PLN
Bartoszewicz Kazimierz: Księga pamiątkowa obchodu pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem w dniu 15, 16 i 17 lipca 1910 r. (1911)
Bartoszewicz Kazimierz: Księga pamiątkowa obchodu pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem w dniu 15, 16 i 17 lipca 1910 r. (1911)
Bartoszewicz Kazimierz: Księga pamiątkowa obchodu pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem w dniu 15, 16 i 17 lipca 1910 r. w Krakowie. Z dodaniem albumu literacka - artystycznego poświęconego wielkiej rocznicy dziejowej. Zebrał i ułożył... Kraków 1911. Nakł. Fr. Terakowskiego. 26 cm, str. L, (16); (2) 144, (1), liczne ilustr., tabl., opr. ppł. (opr. lekko przytarta)
100,00 PLN
Borucki Marek: W kręgu króla Stanisława.
Borucki Marek: W kręgu króla Stanisława.
Borucki Marek: W kręgu króla Stanisława. Warszawa 1984. LSW. 20 cm, str. 253, ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Bender Ryszard: Ksiądz Karol Mikoszewski (X. Sykstus) 1832-1886 członek Rządu Tymczasowego Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec.
Bender Ryszard: Ksiądz Karol Mikoszewski (X. Sykstus) 1832-1886 członek Rządu Tymczasowego Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec.
Bender Ryszard: Ksiądz Karol Mikoszewski (X. Sykstus) 1832-1886 członek Rządu Tymczasowego Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec. Warszawa 1982. ODiSS. 19 cm, str. 251, opr. kart. obw.
15,00 PLN
Bełcikowski Jan: Oficer, a urzędnik. Studium społeczno polityczne. (1922)
Bełcikowski Jan: Oficer, a urzędnik. Studium społeczno polityczne. (1922)
Bełcikowski Jan: Oficer, a urzędnik. Studium społeczno-polityczne. Poznań 1922. Druk B. Milskiego. 20 cm, str. 27, oprawa kartonowa wtórna. Na karcie tytułowej odręczna dedykacja Bogny Milskiej, red. Gońca Wielkopolskiego.
25,00 PLN
Bender Ryszard: Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905-1918.
Bender Ryszard: Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905-1918.
Bender Ryszard: Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905-1918. Lublin 1978. KUL. 24 cm, str. 175, opr. kart. (przy końcu książki przedarte trzy kartki, bez uszczerbku dla tekstu)
18,00 PLN
Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL.
Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL.
Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. Tom 2 (kwiecień 1981-grudzień 1982). Oprac. zb. Warszawa 2007. IPN. 25 cm, str. 729, opr. tw.
30,00 PLN
Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej
Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej
Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej. Pod red. J. Strzelczyka. Poznań 1990. UAM. 24 cm, str. 209, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Wójcicki Józef: Twórca Hymnu Narodowego - Józef Wybicki.
Wójcicki Józef: Twórca Hymnu Narodowego - Józef Wybicki.
Wójcicki Józef: Twórca Hymnu Narodowego - Józef Wybicki. Warszawa 1996. Ag. Wyd. Ergos. 21 cm, str. 269, (3), tabl., ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Lubicz - Pachoński Jan: Wojciech Bartosz Głowacki.
Lubicz - Pachoński Jan: Wojciech Bartosz Głowacki.
Lubicz-Pachoński Jan: Wojciech Bartosz Głowacki. Chłopski bohater spod Racławic i Szczekocin. Warszawa - Kraków 1987. PWN. 21 cm, str. 205, ilustr., opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-4. (reprint)
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-4. (reprint)
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-4. Kraków 1930-1946. Nakł. Krak. Sp. Wyd. Wydaw. Pieczątkowski i Ska. 20 cm, opr. tw. Reprint. Warszawa 1991. WP.
145,00 PLN
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-3.
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-3.
Bruckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-3. Warszawa 1958. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 735; 727; 508, opr. pł. (poplamione opr.)
45,00 PLN
Suchodolski Bogdan: Dzieje kultury polskiej.
Suchodolski Bogdan: Dzieje kultury polskiej.
Suchodolski Bogdan: Dzieje kultury polskiej. Wyd. II zmienione i rozszerzone. Warszawa 1986. Wyd. Interpress. 33 cm, str. 398, (2), ilustr. opr. pł. obw.
40,00 PLN
Rocznik Województwa Rzeszowskiego. Rok III, rok 1960 i 1961.
Rocznik Województwa Rzeszowskiego. Rok III, rok 1960 i 1961.
Rocznik Województwa Rzeszowskiego. Rok III, rok 1960 i 1961. Rzeszów 1963. Tow. Prz. Nauk. 24 cm, str. 311, (1), ilustr. opr. kart.
25,00 PLN
Alexandrowicz Stanisław: Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku.
Alexandrowicz Stanisław: Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku.
Alexandrowicz Stanisław: Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Wyd. II., popr. i uzup. Poznań 1989. Wyd. UAM. 24 cm, str. 278, opr. karton + teczka z mapami i planami.
60,00 PLN
Sulima Stefan: Ziemia odnalezionych przeznaczeń. Mazury i Warmia.
Sulima Stefan: Ziemia odnalezionych przeznaczeń. Mazury i Warmia.
Sulima Stefan: Ziemia odnalezionych przeznaczeń. Poznań 1947. Wyd. Zach. 20 cm, str. 221, ilustr. opr. oryg. kart. Mazury i Warmia.
18,00 PLN
Kętrzyński Wojciech: Szkice.
Kętrzyński Wojciech: Szkice.
Kętrzyński Wojciech: Szkice. Olsztyn 1984. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 230, (6), opr. pł. obw. Seria-Literatura Warmii i Mazur.
15,00 PLN
Smolarski Mieczysław: Dawna Polska w opisach cudzoziemców.
Smolarski Mieczysław: Dawna Polska w opisach cudzoziemców.
Smolarski Mieczysław: Dawna Polska w opisach cudzoziemców. Warszawa 1958. NK. 20 cm, str. 228, (4), ilustr. opr. oryg. kar.
15,00 PLN
Lauda miasta Wojnicza 1575-1801.
Lauda miasta Wojnicza 1575-1801.
Lauda miasta Wojnicza 1575-1801. Wyd. J. Szymański. Wojnicz 1994. TPZW. 20 cm, str. 165, (1), opr. kart.
15,00 PLN
Lenczowski Franciszek: Materiały do dziejów miasta Żywca, od XV do XVIII w.
Lenczowski Franciszek: Materiały do dziejów miasta Żywca, od XV do XVIII w.
Lenczowski Franciszek: Materiały do dziejów miasta Żywca, od XV do XVIII wieku. Żywiec 1957. Nakł. MRN. 20 cm, str. 271, (1), ilustr. opr. kart
30,00 PLN
Szyszka Bogdan: Szkolnictwo Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym.
Szyszka Bogdan: Szkolnictwo Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym.
Szyszka Bogdan: Szkolnictwo Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym. Warszawa 1987. PWN. 20 cm, str. 228, opr. kart. obw.
25,00 PLN
Boras Zygmunt i Trzeciakowski lech: W dawnym Poznaniu.
Boras Zygmunt i Trzeciakowski lech: W dawnym Poznaniu.
Boras Zygmunt i Trzeciakowski lech: W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do roku 1918. Poznań 1971. Wyd. Poz. 20 cm, str. 423, (1), ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Józef Leszczyński jako uczony i nauczyciel.
Józef Leszczyński jako uczony i nauczyciel.
Leszczyński Józef jako uczony i nauczyciel. Oprac. zb. pod red. K. Matwijowskiego. Wrocław 1993. Wyd. Uniw. Wr. 24 cm, str. 144, opr. kart.
15,00 PLN
Polono-slavica varsoviensia. Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II.
Polono-slavica varsoviensia. Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II.
Polono-slavica varsoviensia. Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II. Pod red. naukową. A. Mencwela. Warszawa 1991. Wyd. UW. 23 cm, str. 186, opr. karton.
20,00 PLN
Wrocławskie studia z dziejów najnowszych.
Wrocławskie studia z dziejów najnowszych.
Wrocławskie studia z dziejów najnowszych. Oprac. zb. pod red. W. Wrzesińskiego. Wrocław 1992. U. Wr. 23 cm, str. 284, (1), opr. kart.
20,00 PLN
Wilno - Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej.
Wilno - Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej.
Wilno - Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej. Praca zb. Olsztyn 1992. WSP. 23 cm, str. 116, (1), opr. kart.
12,00 PLN
Mackiewicz Stanisław: Stanisław August.
Mackiewicz Stanisław: Stanisław August.
Mackiewicz Stanisław: Stanisław August. Warszawa 1991. PDW. 20 cm, str. 257, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys życia i działalności. (1930)
Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys życia i działalności. (1930)
Bukowski Kazimierz, Cepnik Henryk: Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys życia i działalności. Warszawa 1930. Nakł. Tow. Wyd. "Ateneum". 19 cm, str. 128, (2), opr. karton.
35,00 PLN
Szaniawska Lucyna: Mapy ziem polskich wyd. przez Karola Flemminga w zbiorach Biblioteki Narodowej
Szaniawska Lucyna: Mapy ziem polskich wyd. przez Karola Flemminga w zbiorach Biblioteki Narodowej
Szaniawska Lucyna: Mapy ziem polskich wydane przez Karola Flemminga w zbiorach Bibl. Narodowej. Katalog. Warszawa 1998. BN. 29 cm, str. 151, ilustr., opr. karton.
45,00 PLN
Mamuszka Franciszek i Stankiewicz Jerzy: Zabytki powiatu słupskiego.
Mamuszka Franciszek i Stankiewicz Jerzy: Zabytki powiatu słupskiego.
Mamuszka Franciszek i Stankiewicz Jerzy: Zabytki powiatu słupskiego. Poznań 1962. Wyd. Poz. 23 cm, str. 111, (3), ilustr. opr. kart. Biblioteka Słupska T. 8.
20,00 PLN
Stelmachowska Bożena: Słowińcy i ich kultura.
Stelmachowska Bożena: Słowińcy i ich kultura.
Stelmachowska Bożena: Słowińcy i ich kultura. Oprac. T. Wróblewski. Poznań-Słupsk 1963. Wyd. Poz. 23 cm, str. 153, (3), ilustr. opr. kart. Biblioteka Słupska T. 11.
20,00 PLN
Dzieje Kołobrzegu X-XX wiek.
Dzieje Kołobrzegu X-XX wiek.
Dzieje Kołobrzegu X-XX wiek. Praca zb. pod red. H. Lesińskiego. Poznań 1965. Wyd. Poz. 23 cm, str. 242, (2), ilustr. opr. kart. Biblioteka Słupska T. 14.
20,00 PLN
Górny Śląsk przed stu laty. Jak o nim gazety owoczesne pisały.
Górny Śląsk przed stu laty. Jak o nim gazety owoczesne pisały.
Górny Śląsk przed stu laty. Jak o nim gazety owoczesne pisały. Wybór tekstów i ilustr. oraz wstęp W. Janota. Katowice 1984. Wyd. Śląsk. 27 cm, str. 130, (2), ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Obłąk Jan: Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej.
Obłąk Jan: Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej.
Obłąk Jan: Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej w diecezji warmińskiej w latach 1800-1870. Lublin 1960. KUL. 24 cm, str. 151, opr. kart.
15,00 PLN
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego. T.7.
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego. T.7.
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego. T.7. Kraków 1971. WL. 25 cm, str. 502, (1), ilustr., opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Niedziałkowska Zofia: Ostrołęka-dzieje miasta.
Niedziałkowska Zofia: Ostrołęka-dzieje miasta.
Niedziałkowska Zofia: Ostrołęka-dzieje miasta. Wrocław 1967. Ossol. 23 cm, str. 303, (1), ilustr. opr. kart.
25,00 PLN
Kudławiec Antoni: Geografia gospodarcza Polski. Podręcznik dla IV klasy gimnazjalnej.
Kudławiec Antoni: Geografia gospodarcza Polski. Podręcznik dla IV klasy gimnazjalnej.
Kudławiec Antoni: Geografia gospodarcza Polski. Podręcznik dla IV klasy gimnazjalnej. Lwów 1936. PWSS. 21 cm, str. 220, ilustr. opr. oryg. kart.
30,00 PLN
Wereszczyński Antoni: Wiadomości o Polsce współczesnej. Ustrój i administracja
Wereszczyński Antoni: Wiadomości o Polsce współczesnej. Ustrój i administracja
Wereszczyński Antoni: Wiadomości o Polsce współczesnej. Ustrój i administracja państwa polskiego. Wyd. 7 popr. i uzup. Lwów 1936. Ossol. 22 cm, str. 331, opr. wyd. kart.
30,00 PLN
Rocznik sądecki. T. XV / XVI.
Rocznik sądecki. T. XV / XVI.
Rocznik sądecki.T.XV/XVI. Nowy Sącz 1974-77. Pol. Tow. Hist. 24 cm, str. 594, (2), ilustr., tabl., broszura.
60,00 PLN
Pokaż:
120 240 360