Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia Polski

Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów. (Wybór źródeł pod red. T. Strzembosza)
Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów. (Wybór źródeł pod red. T. Strzembosza)
Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów. Obywatele polscy na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941. Wybór źródeł pod red. T. Strzembosza. Warszawa 1996. 24 cm, str. 258, opr. karton. Bibl. Ziem Wschodnich.
35,00 PLN
Ptaśnik Jan: Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce.
Ptaśnik Jan: Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce.
Ptaśnik Jan: Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Wyd. 2. Warszawa 1949. PIW. 25 cm, str. VII, 438, (1), opr. ppł. (plamki na opr.)
40,00 PLN
Beauvois Daniel: Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914.
Beauvois Daniel: Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914.
Beauvois Daniel: Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914. Z franc. przeł. K. Rutkowski. Sejny 1996. Pogranicze. 24 cm, str. 302, (2), opr. karton.
40,00 PLN
Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarność 1980-1981
Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarność 1980-1981
Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarność 1980-1981. W oprac. Z. Włodka. Londyn 1992. Aneks. 20 cm, str. 474, opr. karton.
25,00 PLN
Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzień 1970.
Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzień 1970.
Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzień 1970. W oprac. P. Domańskiego. Londyn 1991. Aneks. 20 cm, str. 474, opr. karton
25,00 PLN
Kieniewicz Stefan: Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-1862
Kieniewicz Stefan: Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-1862
Kieniewicz Stefan: Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-1862. Warszawa 1962. PWN. 20 cm, str. 318, (2), ilustr., opr. karton. (errata przyklejona do tylnej okł.)
20,00 PLN
Buszko Józef: Józef Piłsudski w Krakowie 1896-1935.
Buszko Józef: Józef Piłsudski w Krakowie 1896-1935.
Buszko Józef: Józef Piłsudski w Krakowie 1896-1935. Kraków 1990. KAW. 20 cm, str. 64, tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Pr. zb. pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego.
Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Pr. zb. pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego.
Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Pr. zb. pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego. Warszawa 1986. WSiP. 24 cm, str. 312, opr. karton.
20,00 PLN
Piskozub Andrzej: Gniazdo Orła Białego.
Piskozub Andrzej: Gniazdo Orła Białego.
Piskozub Andrzej: Gniazdo Orła Białego. Warszawa 1968. Pax. 20 cm, str. 351, tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Stauffer Paul: Polacy, Żydzi, Szwajcarzy.
Stauffer Paul: Polacy, Żydzi, Szwajcarzy.
Stauffer Paul: Polacy, Żydzi, Szwajcarzy. Pzekł. K. Stefańska-Muller. Warszawa 2008. PIW. 25 cm, 201, (2), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Kutrzeba Stanisław: Historia ustroju Polski w zarysie. T.1. Korona. (1925)
Kutrzeba Stanisław: Historia ustroju Polski w zarysie. T.1. Korona. (1925)
Kutrzeba Stanisław: Historia ustroju Polski w zarysie. T.1. Korona. Wyd. 6, na nowo oprac. Lwów - Warszawa 1925. Nakł. Księg. Pol. B. Połonieckiego. 20 cm, str. IX, 320, opr. ppł. (podkreślenia ołówkiem w tekście)
45,00 PLN
Snoch Bogdan, Tusiewicz Roman: Szkolny słownik historii Polski. T.III.: Lata 1918-1989.
Snoch Bogdan, Tusiewicz Roman: Szkolny słownik historii Polski. T.III.: Lata 1918-1989.
Snoch Bogdan, Tusiewicz Roman: Szkolny słownik historii Polski. T.III.: Lata 1918-1989. Warszawa 2000. WSiP. 25 cm, str. 208, ilustr., opr. tw.
15,00 PLN
Zahorski Andrzej: Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce.
Zahorski Andrzej: Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce.
Zahorski Andrzej: Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce. Warszawa 1971. PZWS. 20 cm, str. 190, (2), iustr., opr. karton.
15,00 PLN
Wolność, całość i niepodległość. 1794. Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym.
Wolność, całość i niepodległość. 1794. Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym.
Wolność, całość i niepodległość. 1794. Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym. Oprac. B. Sobolowa. Warszawa 1985. Wyd. MON. 20 cm, str. 109, (2),opr. karton.
15,00 PLN
Ogrodziński Władysław (Sulima Stefan): Ziemia odnalezionych przeznaczeń. (wyd. 2.)
Ogrodziński Władysław (Sulima Stefan): Ziemia odnalezionych przeznaczeń. (wyd. 2.)
Ogrodziński Władysław (Sulima Stefan): Ziemia odnalezionych przeznaczeń. Wyd. 2. zmien. Olsztyn 1979. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 222, (2), ilustr. opr. karton. Mazury i Warmia.
20,00 PLN
Piosenki strzeleckie - Hej tam pod Warszawą. (druk ulotny N.K.N.)
Piosenki strzeleckie - Hej tam pod Warszawą. (druk ulotny N.K.N.)
Piosenki strzeleckie - Hej tam pod Warszawą. (ok. 1918) Format (ok.): 21x34 cm. Drukarnia Państwowa pod zarządem Departamentu Wojskowego N. K. N. Druk ulotny Naczelnego Komitetu Narodowego z tekstem i zapisem nutowym pieśni.
30,00 PLN
Piosenki strzeleckie - O mój rozmarynie. (druk ulotny N.K.N.)
Piosenki strzeleckie - O mój rozmarynie. (druk ulotny N.K.N.)
Piosenki strzeleckie - O mój rozmarynie. (ok. 1918) Format (ok.): 23x32 cm. Drukarnia Państwowa pod zarządem Departamentu Wojskowego N. K. N. Druk ulotny Naczelnego Komitetu Narodowego z tekstem i zapisem nutowym pieśni.
30,00 PLN
Brandys Marian: Nieznany książę Poniatowski.
Brandys Marian: Nieznany książę Poniatowski.
Brandys Marian: Nieznany książę Poniatowski. Kraków 1996. WL. 21 cm, str. 186, opr. karton.
16,00 PLN
Cieślak Tadeusz: Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem podziałów administracyjnych.
Cieślak Tadeusz: Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem podziałów administracyjnych.
Cieślak Tadeusz: Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku ze specjalnym uwzględnieniem podziałów administracyjnych. Olsztyn 1966. "Pojezierze". 24 cm, str. 58, (1), tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Hulewicz Jan: Studia Polaków w Uniwersytecie w Liege w latach 1880-1914.
Hulewicz Jan: Studia Polaków w Uniwersytecie w Liege w latach 1880-1914.
Hulewicz Jan: Studia Polaków w Uniwersytecie w Liege w latach 1880-1914. Kraków 1969. Nakł. UJ. 25 cm, str. 49, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Dmowski Roman: Polityka polska i odbudowywanie państwa.
Dmowski Roman: Polityka polska i odbudowywanie państwa.
Dmowski Roman: Polityka polska i odbudowywanie państwa. Wstęp N. Tomczyk. Wrocław (2009). Wyd. Nortom. 21 cm, str. 504, opr. karton.
20,00 PLN
Dmowski Roman: Myśli nowoczesnego Polaka.
Dmowski Roman: Myśli nowoczesnego Polaka.
Dmowski Roman: Myśli nowoczesnego Polaka. Wrocław (2012). Wyd. Nortom. 21 cm, str. 139, opr. karton.
16,00 PLN
Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921. Wybór źródeł.
Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921. Wybór źródeł.
Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i oprac. B. Polak. Koszalin 1993. W.S.Inż. 24 cm, str. 86, (6), opr. karton.
25,00 PLN
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu.
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu.
Polska według mistrzów dzieł ilustrujących kulturę i tradycję narodu. Warszawa 2010-11. Demart SA. 34 cm, str. 271, (1), liczne ilustr., opr.tw.
38,00 PLN
Lileyko Jerzy: Regalia polskie
Lileyko Jerzy: Regalia polskie
Lileyko Jerzy: Regalia polskie. Warszawa 1987. KAW. 21 cm, str. 153, (2), ilustr. opr. tw. obw.
16,00 PLN
Askenazy Szymon: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. (1910)
Askenazy Szymon: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. (1910)
Askenazy Szymon: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Z 22 ryc. i heliogr. Wyd. 2. Warszawa 1910. Nakł. Geb. i Wolffa. 23cm, str. (6), 337, (1), tabl., opr. psk. (ślady reperacji)
120,00 PLN
Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego T.2.
Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego T.2.
Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego T.2. Wrocław 1993. Wyd. U.Wroc. 24cm, str. 284, (1), opr. karton.
30,00 PLN
Rozwój gospodarczy ziem zachodnich i północnych Polski. Pr. zb.
Rozwój gospodarczy ziem zachodnich i północnych Polski. Pr. zb.
Rozwój gospodarczy ziem zachodnich i północnych Polski. Pr. zb. Wyd.2. Warszawa 1962. P.W.E. 20 cm, str. 378, tabl., ilust., opr. karton z obw.
25,00 PLN
Wybór źródeł do historji ustroju Polski. Z.1.: Epoka piastowska. Wyd. S. Kutrzeba.
Wybór źródeł do historji ustroju Polski. Z.1.: Epoka piastowska. Wyd. S. Kutrzeba.
Wybór źródeł do historji ustroju Polski. Z.1.: Epoka piastowska. Wyd. S. Kutrzeba. Wraków 1928. Nakł. Sem. Wydz. Prawa UJ. 24 cm, str.VII, (1), 105, broszura. (okł. naddarta wzdłuż grzbietu)
40,00 PLN
(Deczyński Kazimierz): Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia.
(Deczyński Kazimierz): Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia.
(Deczyński Kazimierz): Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia. Wstępem poprz. M. Handesman. Okł. proj. T. Tuszewski. Warszawa 1949. Wyd. Lud. 22 cm, str. 105, (2), opr. karton. (skasowane pieczątki bibl., egz. częściowo nie rozcięty)
35,00 PLN
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1.
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1.
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.XLVIII (1993), nr 1. 24 cm, str. 103, (1), opr. karton.
26,00 PLN
Święch Zbigniew: Szkatuła z odkryciami.
Święch Zbigniew: Szkatuła z odkryciami.
Święch Zbigniew: Szkatuła z odkryciami. Kraków 1985. KAW. 16 cm, str. 196, (1), tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Wyczański Andrzej: Zygmunt Stary.
Wyczański Andrzej: Zygmunt Stary.
Wyczański Andrzej: Zygmunt Stary. Warszawa 1985. Zamek Król. 21 cm, str. 69, (2), ilustr., opr. karton. (lekko uszk. grzbiet opr.)
20,00 PLN
Klichta Jerzy Andrzej: Dzieje Śląska
Klichta Jerzy Andrzej: Dzieje Śląska "pod strzechy" czyli o cudzie nad Odrą.
Klichta Jerzy Andrzej: Dzieje Śląska "pod strzechy" czyli o cudzie nad Odrą. Kuźnia Raciborska (etc.) 2004. (nakł. autora) 23 cm, str. 156, (4), ilustr., opr. karton. lak.
18,00 PLN
Barycz Henryk: W blaskach epoki odrodzenia.
Barycz Henryk: W blaskach epoki odrodzenia.
Barycz Henryk: W blaskach epoki odrodzenia. Warszawa 1968. PIW. 20 cm, str. 482, ilustr., opr. pł. z obw. (na skrzydełkach obw. i wyklejkach żółty ślad po taśmie klejącej)
20,00 PLN
Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi.
Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi.
Necessitas et ars. T.1. Studia staropolskie dedykowane prof. Januszowi Pelcowi. Praca zbiorowa pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego. Warszawa 1993. Semper. 24 cm, str. 157, opr. karton.
18,00 PLN
Jezierski Andrzej: Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku.
Jezierski Andrzej: Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku.
Jezierski Andrzej: Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku. Warszawa 1984. KiW. 20 cm, str. 293, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Klemens Edward: Lidzbark Welski. Z dziejów miasta i okolic.
Klemens Edward: Lidzbark Welski. Z dziejów miasta i okolic.
Klemens Edward: Lidzbark Welski. Z dziejów miasta i okolic. Olsztyn 1976. Wyd. Pojezierze. 17 cm, str. 110, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
20,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 2. Borek-Ciecień
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 2. Borek-Ciecień
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 2, Borek-Ciecień Kraków 1985. PAN. 29 cm, str. 187-398, opr. kart.
30,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 1. A-Borek.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 1. A-Borek.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część I, zeszyt 1. A-Borek. Kraków 1980. PAN. 29 cm, str. XXV,187, opr. kart.
30,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część III, zeszyt 1. Koskowice - Krzepice.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część III, zeszyt 1. Koskowice - Krzepice.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Oprac. zb. Część III, zeszyt 1. Koskowice - Krzepice. Kraków 1994. PAN. 29 cm, str. 212, opr. kart.
30,00 PLN
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. (T. LII, z.4.). Dla prof. Gerarda Labudy
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. (T. LII, z.4.). Dla prof. Gerarda Labudy
Zapiski historyczne poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. T. LII, z.4. Warszawa 1987. PWN. 24 cm, str. 253, opr. karton.
28,00 PLN
Arnold Stanisław: Historia Polski do połowy XV wieku.
Arnold Stanisław: Historia Polski do połowy XV wieku.
Arnold Stanisław: Historia Polski do połowy XV wieku. Wyd.2. popr. Warszawa 1971. PWN. 24 cm, str. 100, opr. karton.
15,00 PLN
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej. Oprac. J. Maciszewski. Warszawa 1966. PIW. 18 cm, str. 240, ilustr., opr. tw. z obw. (drobne rdzawe plamki na brzegu bloku)
16,00 PLN
Winnicka Halina: Wizerunki oświeconych.
Winnicka Halina: Wizerunki oświeconych.
Winnicka Halina: Wizerunki oświeconych. Warszawa 1972. PZWS. 20 cm, str. 140, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Podziały administracyjne Pomorza Zachodniego w latach 1800-1970. Pr. zb. pod red. T. Białeckiego.
Podziały administracyjne Pomorza Zachodniego w latach 1800-1970. Pr. zb. pod red. T. Białeckiego.
Białecki Tadeusz, Mazurkiewiz Magdalena, Muszyński Adam: Podziały administracyjne Pomorza Zachodniego w latach 1800-1970. Pr. zb. pod red. T. Białeckiego. Szczecin 1970. Inst Zach.-Pomor. w Szczecinie. 24 cm, str. 276, opr. karton.
45,00 PLN
Szostakowski Stanisław: Na barykadach wolności. Z dziejów walk o wolność naszą i waszą (1832-1856)
Szostakowski Stanisław: Na barykadach wolności. Z dziejów walk o wolność naszą i waszą (1832-1856)
Szostakowski Stanisław: Na barykadach wolności. Z dziejów walk o wolność naszą i waszą (1832-1856). Warszawa 1976. WSiP. 20 cm, str. 125, (3), ilustr., opr. karton
15,00 PLN
Panas Henryk: Prywatne życie Władysława Jagiełły.
Panas Henryk: Prywatne życie Władysława Jagiełły.
Panas Henryk: Prywatne życie Władysława Jagiełły. Ilustr. M. Romańczuk. Olsztyn 1969. Wyd. Pojezierze. 17 cm, str. 103, (9), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Kitowicz Jędrzej: Opis obyczajów za panowania Augusta III. ( BN I / 88)
Kitowicz Jędrzej: Opis obyczajów za panowania Augusta III. ( BN I / 88)
30,00 PLN
Luchter - Krupińska Lidia: Poczet pań i panów na Dębnie.
Luchter - Krupińska Lidia: Poczet pań i panów na Dębnie.
Luchter - Krupińska Lidia: Poczet pań i panów na Dębnie. Tarnów 1990. Muz. Okr. 21 cm, str. 38, (6), opr. karton.
15,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 2, Myszkowo-Oporowo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 2, Myszkowo-Oporowo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 2, Myszkowo-Oporowo. Oprac zb. pod red. A. Gąsiorowskiego. Poznań 1995. Wyd. Poz. Tow. Prz. Nauk. 29 cm, str 2255-444. opr. kart.
30,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 3, Oporowo-Pniewo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 3, Oporowo-Pniewo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 3, Oporowo-Pniewo. Oprac zb. pod red. A. Gąsiorowskiego. Poznań 1997. Wyd. Poz. Tow. Prz. Nauk. 29 cm, str 445-696. opr. kart.
30,00 PLN
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948. Warszawa 1991. PAN. IH. 20 cm, str. 380, opr. karton
16,00 PLN
Koberdowa Irena: Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862-1863.
Koberdowa Irena: Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862-1863.
Koberdowa Irena: Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862-1863. Warszawa 1962. PWN. 20 cm, str. 305, (3), opr. karton
16,00 PLN
Łojek Jerzy: Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921.
Łojek Jerzy: Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921.
Łojek Jerzy: Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921. Lublin 1981. Wyd. Lub. 20 cm, str. 324, ilustr. opr. tw. obw.
16,00 PLN
Lubicz - Pachoński Jan: Bitwa pod Racławicami.
Lubicz - Pachoński Jan: Bitwa pod Racławicami.
Lubicz - Pachoński Jan: Bitwa pod Racławicami. Warszawa - Kraków 1984. PWN. 20 cm, str. 141, (3), tabl., ilustr., załączn., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Atlas historyczny Polski.
Atlas historyczny Polski.
Atlas historyczny Polski. Oprac. zb. Warszawa 1979. PPWK. 30 cm, str.54, 55, ilustr. opr. tw.
20,00 PLN
Popiołek Kazimierz: Górnego Śląska droga do wolności.
Popiołek Kazimierz: Górnego Śląska droga do wolności.
Popiołek Kazimierz: Górnego Śląska droga do wolności. Wyd. II poszerzone. Katowice 1967. Śląski Inst. Nauk. 21 cm, str. 167, ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Ostrowski Adam: Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch.
Ostrowski Adam: Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch.
Ostrowski Adam: Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch. Warszawa 1970. NK. 20 cm, str. 158, tabl., opr. karton z obw.
15,00 PLN
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki. Łódź 1974. W. Ł. 20 cm, str. 245, opr. kart.
15,00 PLN
Pokaż:
60 120 180