Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Historia Polski

Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej.
Żółkiewski Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej. Oprac. J. Maciszewski. Warszawa 1966. PIW. 18 cm, str. 240, ilustr., opr. tw. z obw. (drobne rdzawe plamki na brzegu bloku)
16,00 PLN
Winnicka Halina: Wizerunki oświeconych.
Winnicka Halina: Wizerunki oświeconych.
Winnicka Halina: Wizerunki oświeconych. Warszawa 1972. PZWS. 20 cm, str. 140, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Dudek Antoni, Śpiewak Paweł: Polska 1989 - 2009. Ilustrowany komentarz historyczny.
Dudek Antoni, Śpiewak Paweł: Polska 1989 - 2009. Ilustrowany komentarz historyczny.
Dudek Antoni, Śpiewak Paweł: Polska 1989 - 2009. Ilustrowany komentarz historyczny. Warszawa 2009. DEMART 29 cm, str. 223, op. tw.
25,00 PLN
Kozioł Stanisław: Dawniej niż dawno. Dokumenty, zapiski, wspomnienia z dziejów Czernichowa nad Wisłą.
Kozioł Stanisław: Dawniej niż dawno. Dokumenty, zapiski, wspomnienia z dziejów Czernichowa nad Wisłą.
Kozioł Stanisław: Dawniej niż dawno. Dokumenty, zapiski, wspomnienia z dziejów Czernichowa nad Wisłą. Kraków 1998. 21 cm, str. 112, tabl. ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Widacki Jan: Detektywi na tropach zagadek historii.
Widacki Jan: Detektywi na tropach zagadek historii.
Widacki Jan: Detektywi na tropach zagadek historii. Kraków 1992. Wyd. Wawel. 21 cm, str. 170, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Żylińska Jadwiga: Piastówny i żony Piastów.
Żylińska Jadwiga: Piastówny i żony Piastów.
Żylińska Jadwiga: Piastówny i żony Piastów. Warszawa 1969. PIW. 20 cm, str. 261, (3), opr. pł. z obw.
16,00 PLN
Podziały administracyjne Pomorza Zachodniego w latach 1800-1970. Pr. zb. pod red. T. Białeckiego.
Podziały administracyjne Pomorza Zachodniego w latach 1800-1970. Pr. zb. pod red. T. Białeckiego.
Białecki Tadeusz, Mazurkiewiz Magdalena, Muszyński Adam: Podziały administracyjne Pomorza Zachodniego w latach 1800-1970. Pr. zb. pod red. T. Białeckiego. Szczecin 1970. Inst Zach.-Pomor. w Szczecinie. 24 cm, str. 276, opr. karton.
45,00 PLN
Szostakowski Stanisław: Na barykadach wolności. Z dziejów walk o wolność naszą i waszą (1832-1856)
Szostakowski Stanisław: Na barykadach wolności. Z dziejów walk o wolność naszą i waszą (1832-1856)
Szostakowski Stanisław: Na barykadach wolności. Z dziejów walk o wolność naszą i waszą (1832-1856). Warszawa 1976. WSiP. 20 cm, str. 125, (3), ilustr., opr. karton
15,00 PLN
Wieliczka pod berłem Habsburgów. (komentarz do wystawy). Pod red. A. Jodłowskiego.
Wieliczka pod berłem Habsburgów. (komentarz do wystawy). Pod red. A. Jodłowskiego.
Wieliczka pod berłem Habsburgów. (komentarz do wystawy). Pod red. A. Jodłowskiego. Wieliczka 2001. Muz. Żup Krakowskich. 21 cm, str. 31, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Panas Henryk: Prywatne życie Władysława Jagiełły.
Panas Henryk: Prywatne życie Władysława Jagiełły.
Panas Henryk: Prywatne życie Władysława Jagiełły. Ilustr. M. Romańczuk. Olsztyn 1969. Wyd. Pojezierze. 17 cm, str. 103, (9), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Bömelburg Hans-Jürgen: Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700).
Bömelburg Hans-Jürgen: Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700).
Bömelburg Hans-Jürgen: Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700). Przekł. Z. Owczarek. Wprow. A. Lawaty. Kraków 2011. Universitas. 21 cm, str. 854, opr. karton.
35,00 PLN
Kitowicz Jędrzej: Opis obyczajów za panowania Augusta III. ( BN I / 88)
Kitowicz Jędrzej: Opis obyczajów za panowania Augusta III. ( BN I / 88)
30,00 PLN
Luchter - Krupińska Lidia: Poczet pań i panów na Dębnie.
Luchter - Krupińska Lidia: Poczet pań i panów na Dębnie.
Luchter - Krupińska Lidia: Poczet pań i panów na Dębnie. Tarnów 1990. Muz. Okr. 21 cm, str. 38, (6), opr. karton.
15,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 2, Myszkowo-Oporowo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 2, Myszkowo-Oporowo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 2, Myszkowo-Oporowo. Oprac zb. pod red. A. Gąsiorowskiego. Poznań 1995. Wyd. Poz. Tow. Prz. Nauk. 29 cm, str 2255-444. opr. kart.
30,00 PLN
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 3, Oporowo-Pniewo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 3, Oporowo-Pniewo.
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Część III, zeszyt 3, Oporowo-Pniewo. Oprac zb. pod red. A. Gąsiorowskiego. Poznań 1997. Wyd. Poz. Tow. Prz. Nauk. 29 cm, str 445-696. opr. kart.
30,00 PLN
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948.
Kamiński Marek Kazimierz: Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948. Warszawa 1991. PAN. IH. 20 cm, str. 380, opr. karton
16,00 PLN
Koberdowa Irena: Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862-1863.
Koberdowa Irena: Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862-1863.
Koberdowa Irena: Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862-1863. Warszawa 1962. PWN. 20 cm, str. 305, (3), opr. karton
16,00 PLN
Łojek Jerzy: Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921.
Łojek Jerzy: Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921.
Łojek Jerzy: Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921. Lublin 1981. Wyd. Lub. 20 cm, str. 324, ilustr. opr. tw. obw.
16,00 PLN
Lubicz - Pachoński Jan: Bitwa pod Racławicami.
Lubicz - Pachoński Jan: Bitwa pod Racławicami.
Lubicz - Pachoński Jan: Bitwa pod Racławicami. Warszawa - Kraków 1984. PWN. 20 cm, str. 141, (3), tabl., ilustr., załączn., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Atlas historyczny Polski.
Atlas historyczny Polski.
Atlas historyczny Polski. Oprac. zb. Warszawa 1979. PPWK. 30 cm, str.54, 55, ilustr. opr. tw.
20,00 PLN
Popiołek Kazimierz: Górnego Śląska droga do wolności.
Popiołek Kazimierz: Górnego Śląska droga do wolności.
Popiołek Kazimierz: Górnego Śląska droga do wolności. Wyd. II poszerzone. Katowice 1967. Śląski Inst. Nauk. 21 cm, str. 167, ilustr., opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Martuszewski Edward: Polscy i niepolscy Prusacy. Szkice z historii Mazur i Warmii.
Martuszewski Edward: Polscy i niepolscy Prusacy. Szkice z historii Mazur i Warmii.
Martuszewski Edward: Polscy i niepolscy Prusacy. Szkice z historii Mazur i Warmii. Olsztyn 1974. Wyd. Pojezierze. 20 cm, str. 196, (3), opr. karton. (lekko przybrudzona opr.)
18,00 PLN
Ostrowski Adam: Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch.
Ostrowski Adam: Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch.
Ostrowski Adam: Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch. Warszawa 1970. NK. 20 cm, str. 158, tabl., opr. karton z obw.
15,00 PLN
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki.
Muszyńska - Hoffmannowa Hanna: Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki. Łódź 1974. W. Ł. 20 cm, str. 245, opr. kart.
15,00 PLN
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu.
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu.
Zwoliński Andrzej: Reduty polskie. Historyczny teatr faktu. Radom 2002. Polwen. 20 cm, str. 183, opr. kart.
15,00 PLN
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772.
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772.
Madej Urszula: Kronika dziejów Polski 966-1772. Kraków 1996. Wyd. Palmaris. 17 cm, str. 312, opr. kart.
15,00 PLN
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków.
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków.
Łątka Jerzy S.: Z kmieci, komorników i mieszczańskich patrycjuszy. Przewodnik po Drabinie Genealogicznej Przodków. Kraków 2012. Wyd. Tow. Słowaków w Polsce. 21 cm, str. 144, ilustr., opr. karton. lak.
16,00 PLN
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze.
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze.
Jasienica Paweł: Trzej kronikarze. Warszawa 1964. PIW. 20 cm, str. 457, (3), ilustr., opr. tw. (żółte plamki na opr.)
16,00 PLN
Jasienica Paweł: Myśli o dawnej Polsce.
Jasienica Paweł: Myśli o dawnej Polsce.
Jasienica Paweł: Myśli o dawnej Polsce. Warszawa 1960. Czytelnik. 20 cm, str. 291, opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny)
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny)
Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815 - 1918 r. (zarys historyczny) Oprac. W. Trzebiński. Warszawa 1956. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 112, opr. karton. Dokumentacja geogr., z. 4. (nie zawiera dodatku z mapami)
15,00 PLN
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego.
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego.
Wegner Jacek: Sternicy. Opowieść o 10 przywódcach PPR - PZPR. Od Nowotki do Rakowskiego. Kraków 1997. Wyd. ARCANA. 21 cm, str. 238, opr. karton.
16,00 PLN
Nowość
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. (1936)
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. (1936)
Legjony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie. Na rok 1936. Format: 25x17 cm, k. 55, ilustr., portr. 2. (brak ostatniej karty oraz tekturki; przybrudzenia)
60,00 PLN
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (1939)
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (1939)
Roman Dmowski 1864-1939. Życiorys, wspomnienia, zbiór fotografii. (Całość oprac. Feliks Fikus). Poznań 1939. (bw). 27 cm, str. 93, (3), ilustr., opr. oryg. brosz. (plamki, przybrudzenia)
70,00 PLN
Arnold Stanisław: Geografia historyczna Polski.
Arnold Stanisław: Geografia historyczna Polski.
Arnold Stanisław: Geografia historyczna Polski. Warszawa 1951. PWN. 26cm, str. 112, ilustr., tabl., opr. brosz. (egz. nie rozcięty)
25,00 PLN
Tretiak Józef: Historja wojny chocimskiej (1621). REPRINT
Tretiak Józef: Historja wojny chocimskiej (1621). REPRINT
Tretiak Józef: Historja wojny chocimskiej (1621). Wyd. nowe przejrzane przez autora. Kraków 1921. Krak. Sp. Wyd. 21 cm, str. (4), 211, (4), tabl. ilustr., opr. tw. REPRINT Wyd. Kurpisz SA. Poznań 2006.
30,00 PLN
Gloger Zygmunt: Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom 1-4.
Gloger Zygmunt: Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom 1-4.
Gloger Zygmunt: Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom 1-4. Warszawa 1972. W.P. 24 cm, str. 316; 332; 350; 523; ilustr. opr. tw.
100,00 PLN
Racibórz. Zarys rozwoju miasta.
Racibórz. Zarys rozwoju miasta.
Racibórz. Zarys rozwoju miasta. Praca zb. pod red. J. Kantyki. Katowice 1981. Wyd. Śląsk. 21 cm, str. 446, (2), ilustr. opr. pł. obw.
20,00 PLN
Kwartalnik kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. (murowane budownictwo obronne; prostytucja w XVI i XVII w)
Kwartalnik kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. (murowane budownictwo obronne; prostytucja w XVI i XVII w)
Kwartalnik kultury materialnej. R. XXXVI, nr 2. Warszawa 1988. PWN. 24 cm, str. (187-397), opr. karton. Treść (m.in.): Niewęgłowski: Z badań nad technologią produkcji i pochodzeniem późnoceltyckich i rzymskich naczyń metalowych Szymczak: Koszty murowanego budownictwa obronnego w Polsce do XVI w.; Karpiński: Prostytucja w dużych miastach polskich w XVI i XVII w. O wyżywieniu oficerów w XVIII-wiecznym Poznaniu...
45,00 PLN
Kozik Zenobiusz: Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem 1945 - 1947.
Kozik Zenobiusz: Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem 1945 - 1947.
Kozik Zenobiusz: Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem 1945 - 1947. Kraków 1975. WL. 20 cm, str. 467, (2), opr. karton z obw. (lekko przytarta obwoluta)
16,00 PLN
Łossowski Piotr: Litwa a sprawy polskie 1939-1940.
Łossowski Piotr: Litwa a sprawy polskie 1939-1940.
Łossowski Piotr: Litwa a sprawy polskie 1939-1940. Warszawa 1985. PWN. 20 cm, str. 345, ilustr. opr. pł obw.
15,00 PLN
Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce 1914 roku.
Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce 1914 roku.
Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce 1914 roku. Praca zb. pod red. Cz. Łuczaka. Poznań 1982. UAM. 23 cm, str. 200, opr. kart.
25,00 PLN
Dzwonkowski Włodzimierz: Rosja a Polska.
Dzwonkowski Włodzimierz: Rosja a Polska.
Dzwonkowski Włodzimierz: Rosja a Polska. Warszawa 1991. Ofic. Wyd. Interim. 20 cm, str. 239, opr. kar.
15,00 PLN
W kręgu twórców myśli politycznej.
W kręgu twórców myśli politycznej.
W kręgu twórców myśli politycznej. Praca zb. Wrocław-Warszawa 1983. Ossol. PAN. 23 cm. str.312. opr. kart. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku 5.
18,00 PLN
Nowość
Kostrzewski Józef: Kurhany i kręgi kamienne w Odrach w pow. chojnickim na Pomorzu. (1928)
Kostrzewski Józef: Kurhany i kręgi kamienne w Odrach w pow. chojnickim na Pomorzu. (1928)
Kostrzewski Józef: Kurhany i kręgi kamienne w Odrach w pow. chojnickim na Pomorzu (z 4 tabl. i 18 ryc. w tekście) Poznań [1928]. 24 cm, str. 42, (2); str. tabl. 4, ilustr., opr. ppł.
95,00 PLN
Brzoza Jan (właśc. Młynarski Feliks): W sprawie Komisyi Tymczasowej. (1914)
Brzoza Jan (właśc. Młynarski Feliks): W sprawie Komisyi Tymczasowej. (1914)
Brzoza Jan (Młynarski Feliks): W sprawie "Komisyi Tymczasowej". Lwów 1914. Nakł. Autora. 19 cm, str. 48, broszura (oprawa lekko przytarta, podkreślenia ołówkiem w tekście).
20,00 PLN
Kula Witold: Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Cz.1-3 (w 2 vol.)
Kula Witold: Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Cz.1-3 (w 2 vol.)
Kula Witold: Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Cz.1-3 (w 2 vol.) Warszawa 1956. PWN. 25 cm, str. 870, tabl., opr. pł. PAN. Inst Hist. Badania nad dziejami przemysłu i klasy robotniczej w Polsce,I . (skasowane pieczątki bibl., przybrudzenia)
100,00 PLN
W setną rocznicę 1830-1930. Jak urządzić obchód listopadowy. (1930)
W setną rocznicę 1830-1930. Jak urządzić obchód listopadowy. (1930)
W setną rocznicę 1830-1930. Jak urządzić obchód listopadowy. Oprac. prof. S. Poznań 1930. Nakł. Druk. Mieszcz. 23 cm, str. 45, opr. kart.
18,00 PLN
Semkowicz Władysław: Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce
Semkowicz Władysław: Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce
Semkowicz Władysław: Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce. Kraków 1948. Nakł. PAU. 26 cm, str. 48, (1), broszura. Historia nauki polskiej w monografiach XX. (ołówkowe dopiski)
15,00 PLN
Szafran Joanna: Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje.
Szafran Joanna: Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje.
Szafran Joanna: Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje. Poznań 2010. Wyd. Poznańskie. 24 cm, str. 309, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Rydel Lucjan: Królowa Jadwiga.
Rydel Lucjan: Królowa Jadwiga.
Rydel Lucjan: Królowa Jadwiga. Posłowie J. Szczypka. Warszawa 1997. Pax. 25 cm, str. 190, (2), ilustr., opr. pł. z obw.
15,00 PLN
Kot Stanisław: U źródeł polskiej myśli krytycznej XVI wieku. Polacy w Bazylei za czasów Zygmunta Augusta. (1921)
Kot Stanisław: U źródeł polskiej myśli krytycznej XVI wieku. Polacy w Bazylei za czasów Zygmunta Augusta. (1921)
Kot Stanisław: U źródeł polskiej myśli krytycznej XVI wieku. Polacy w Bazylei za czasów Zygmunta Augusta. (Osobne odbicie z nr 2 ?Reformacji w Polsce?). Kraków 1921. Krak. Sp. Wyd. 25 cm, str. 37, [2], broszura.
25,00 PLN
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.XXXVII.
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.XXXVII.
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.XXXVII. Wrocław 1993. Ossol. PAN. 24 cm, str. 156, opr. karton.
20,00 PLN
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.XXXVI.
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.XXXVI.
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.XXXVI. Wrocław 1992. Ossol. PAN. 24 cm, str. 251, opr. karton.
20,00 PLN
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.XXVII.
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.XXVII.
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.XXVII. Wrocław 1982. Ossol. PAN. 24 cm, str. 260, opr. karton.
20,00 PLN
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.VIII.
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.VIII.
Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.VIII. Wrocław 1963. Ossol. PAN. 24 cm, str. 264, opr. karton
20,00 PLN
Satała Zbigniew: Poczet polskich królowych i księżnych
Satała Zbigniew: Poczet polskich królowych i księżnych
Satała Zbigniew: Poczet polskich królowych i księżnych Wyd. 2. rozszerz. Kraków 1993. Ambozja. 21 cm, str. 281, (4), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Meretik Gabriel: Noc generała.
Meretik Gabriel: Noc generała.
Meretik Gabriel: Noc generała. Przeł. M. Radgowski. Warszawa 1989. Wyd. Alfa. 20 cm, str. 260, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Rok 1848. W stulecie Wiosny Ludów. (Księga jubileuszowa)
Rok 1848. W stulecie Wiosny Ludów. (Księga jubileuszowa)
Rok 1848. W stulecie Wiosny Ludów. (Księga jubileuszowa) Oprac. zb. Lublin 1948. Z.Z. Lit. Lub. 31 cm, str. 202, opr. oryg. kart. Na okładce odręczna dedykacja jednego z współautorów.
40,00 PLN
Lepszy Kazimierz: Pięć życiorysów. (1937)
Lepszy Kazimierz: Pięć życiorysów. (1937)
Lepszy Kazimierz: Pięć życiorysów. Buccella Mikołaj, Buczyński Jan, Chełmski Marcjan, Chełmski Marcjan, Chłopicki Stanisław. (Osobne odb. PSB t.III.) Kraków 1937. Druk. UJ. 19 cm. str. 19, opr. kart. (exlibris)
12,00 PLN
Zmowa. IV rozbiór Polski. Oprac. A. L. Szcześniak.
Zmowa. IV rozbiór Polski. Oprac. A. L. Szcześniak.
Zmowa. IV rozbiór Polski. Oprac. A. L. Szcześniak. Warszawa 1990. Wyd. Alfa. 20 cm, str. 207, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Pokaż:
60 120 180