Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Rocznik Tarnowski. Red. nacz. S. Potępa. (1995 / 96)

Rocznik Tarnowski. Red. nacz. S. Potępa. (1995 / 96)
Rocznik Tarnowski. Red. nacz. S. Potępa. Tarnów 1995 / 96. T.T.K. 28 cm, str. 272, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN 

Opis

Rocznik Tarnowski. Red. nacz. S. Potępa. Tarnów 1995 / 96. T.T.K. 28 cm, str. 272, ilustr., opr. karton.

Treść:

Ćwik: Studenci i uczeni z Galicji na Uniwersytecie w Innsbrucku;

Szczebak: Początki Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie;

Konieczny: Emigracja zamorska z Ziemi Tarnowskiej do 1914 r.;

Węgierski: Lwowska konspiracja harcerska 1939-1949;

Morwczyński: Henryka (Ewa) Ankwicz primo voto Sołtykowa;

Majcher-Węgrzynek: Józef Kazimierz Jakubowski;

Stepek: Stefania Hanausek;

Braun: Czasy i ludzie (cz.3.);

Szpunar Andrzej: Zabytki archeologiczne w zbiorach LO w Dębiy;

Cetera, Okoński: Wczesnośredniowieczna osada przygrodowa na stanowisku 101 w Tarnowie;

Opas: Odgłosy sporu o Ordynację Ostrogską w źródłach Archiwum Drezdeńskiegookresu panowania Augusta III;

Szczeklik: Żydzi w Pilźnie i ich zagłada;

Nabożny, Piątek: Rośliny chronione woj. tarnowskiego;

Mytnik: Krótki opis Filipowic, Stróż, Rudy Kameralnej i Godowa nad Stróżami już zniszczonego w roku 1656.