Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Wrocław 1948. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str. 233, (2), załączniki, opr. karton. Prace Wroc. Tow. Nauk. ser. B, nr 7.
50,00 PLN
Karszewski Władysław: Stratygrafia utworów czwartorzędowych i występowanie lessów podmorenowych w rejonie Warki nad dolną Pilicą.
Karszewski Władysław: Stratygrafia utworów czwartorzędowych i występowanie lessów podmorenowych w rejonie Warki nad dolną Pilicą.
Karszewski Władysław: Stratygrafia utworów czwartorzędowych i występowanie lessów podmorenowych w rejonie Warki nad dolną Pilicą. Warszawa 1952. WPIG. 24 cm, str. 24, (2), tabl. 1., opr. karton. Dedykacja autora.
25,00 PLN
Lundqua. Annual report 1990 of Department of Quarternary Geology. Lund University.
Lundqua. Annual report 1990 of Department of Quarternary Geology. Lund University.
Lundqua. Annual report 1990 of Department of Quarternary Geology. Lund University. 21 cm, str. 32, opr. karton.
25,00 PLN
Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa.
Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa.
Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa. (Odb. z Biuletynu 118 z Badań Czwartorzędu w Polsce, t.8.) Warszawa 1957. W.G. 24 cm, str. (25), opr. karton. (górny margines pierwszej karty lekko przycięty bez szkody dla tekstu)
18,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta.
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta.
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta. Kraków 1960. Nakł. UJ. 25 cm, str. 166, (3), XXXVIII, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Badania fizyczno-geograficzne otoczenia stacji naukowo-badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. T. 1. Oprac. pod red. L. Starkla.
Badania fizyczno-geograficzne otoczenia stacji naukowo-badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. T. 1. Oprac. pod red. L. Starkla.
Badania fizyczno-geograficzne otoczenia stacji naukowo-badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. T. 1. Oprac. pod red. L. Starkla. Warszawa 1970. IG PAN. 20 cm, str. 72, tabl., opr. karton. Dokumentacja geogr., z.3.
18,00 PLN
Wspólczesne procesy geomorfologiczne. Metody badań. (Przegląd zagranicznej literatury geograficznej, z.4.)
Wspólczesne procesy geomorfologiczne. Metody badań. (Przegląd zagranicznej literatury geograficznej, z.4.)
Współczesne procesy geomorfologiczne. Metody badań. Warszawa 1970. IG PAN. 20 cm, str. 149, (2), tabl., opr. karton. Przegląd zagranicznej literatury geograficznej, z.4. 35,00 Treść (ogólnie): Przedmowa; J. de Ploey: Erozja deszczowa: doświadczenia przy pomocy piasków śladowych i bilanse morfogenetyczne; Schumm S.A.: Rozwój i ewolucja stoków; Praca zbiorowa: Metody polowe w badaniach procesów stokowych i fluwialnych;
35,00 PLN
Mizerski Włodzimierz: Jurajska kra lodowcowa w Łukowie.
Mizerski Włodzimierz: Jurajska kra lodowcowa w Łukowie.
Mizerski Włodzimierz: Jurajska kra lodowcowa w Łukowie. (b.m.w.) (1980). 20 cm, str. 8, (8), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Franke Herbert W.: Mowa przeszłości. (Biblioteka Problemów, t. 107)
Franke Herbert W.: Mowa przeszłości. (Biblioteka Problemów, t. 107)
Franke Herbert W.: Mowa przeszłości. Przekł. K. Kowalski. Warszawa 1966. PWN. 19 cm, str. 228, (4), ilustr., opr. karton. z obw. Biblioteka Problemów, t. 107.
18,00 PLN
Kleczkowski Antoni, Dziewański Janusz: Słownik geologiczny. Geologia dynamiczna.
Kleczkowski Antoni, Dziewański Janusz: Słownik geologiczny. Geologia dynamiczna.
Kleczkowski Antoni, Dziewański Janusz: Słownik geologiczny. Geologia dynamiczna z 96 rys. Warszawa 1953. W.G. 21 cm, str. 85, opr. tw.
16,00 PLN
Wędrówka kontynentów. ( Biblioteka Problemów, t. 183)
Wędrówka kontynentów. ( Biblioteka Problemów, t. 183)
Wędrówka kontynentów. Warszawa 1973. PWN. 19 cm, str. 329, (1), ilustr., opr. karton. z obw. Biblioteka Problemów, t. 183.
18,00 PLN
Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C (geographia et geologia). Vol. I. Toruń 1953
Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C (geographia et geologia). Vol. I. Toruń 1953
Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C (geographia et geologia). Vol. I. Toruń 1953. Nakł. Tow. Nauk w Toruniu. 25 cm, tabl., opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty. Oddzielna numeracja dla każdego tytułu). Treść: Roszkówna: Oz chełmżyński; Koc: Osadnictwo wybrzeża na wschód od Darłowa; Polakiewiczówna: Z badań nad zapleczem gospodarczym Torunia; Hohendorf: Klimat ziemi chełmińskiej w świetle potrzeb rolnictwa; Galon: Formy polodowcowe okolic Więchorka; Galon: Morfologia doliny i zandru Brdy.
70,00 PLN
Grocholski Wojciech: Sudety. Przekroje geologiczne przez Polskę.
Grocholski Wojciech: Sudety. Przekroje geologiczne przez Polskę.
Grocholski Wojciech: Sudety. Warszawa 1967. Wyd. Geolog. 23 cm, str. 13, (1), tabl. wklej. 2, tabl. w załączniku 2, opr. karton. Przekroje geologiczne przez Polskę.
26,00 PLN
Procesy osuwiskowe w środowisku sztucznym i naturalnym. Oprac. M. Z. Pulinowa.
Procesy osuwiskowe w środowisku sztucznym i naturalnym. Oprac. M. Z. Pulinowa.
Procesy osuwiskowe w środowisku sztucznym i naturalnym. Oprac. M.Z. Pulinowa. Warszawa 1972. IG PAN. 20 cm, str. 112, tabl. opr. karton. Dok. geogr. z.4. (pieczątka bibl. "do obrotu rynkowego")
35,00 PLN
Różycki Stefan Zbigniew: Geolog detektywem. Na tropach ludzi, kultur i sztuki.
Różycki Stefan Zbigniew: Geolog detektywem. Na tropach ludzi, kultur i sztuki.
Różycki Stefan Zbigniew: Geolog detektywem. Na tropach ludzi, kultur i sztuki. Warszawa 1979. WP. 18 cm, str. 198, (2), opr. karton. Bibl. Wiedzy Współczesnej "Omega"
16,00 PLN
Czechowski Leszek, Teisseyre Roman: Wnętrze Ziemi kształtuje jej powierzchnię.
Czechowski Leszek, Teisseyre Roman: Wnętrze Ziemi kształtuje jej powierzchnię.
Czechowski Leszek, Teisseyre Roman: Wnętrze Ziemi kształtuje jej powierzchnię. Warszawa 1981. WP. 18 cm, str. 253, (3), opr. karton. Bibl. Wiedzy Współczesnej "Omega"
16,00 PLN
Przewodnik XXXV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kielce 18-19 września 1962).
Przewodnik XXXV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kielce 18-19 września 1962).
Przewodnik XXXV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kielce 18-19 września 1962). Pr. zb. pod red. H. Żakowej. Warszawa 1962. WG. 21 cm, str. 227, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Geologia. Kwartalnik AGH. T.25. z.2.
Geologia. Kwartalnik AGH. T.25. z.2.
Geologia. Kwartalnik AGH. T.25. z.2. Kraków 1999. AGH. Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydaktyczne. 24 cm, str. (4), 108-205, tabl., opr. karton. Treść (ogólnie): Alexandrowicz, Lalik: Granica między warstwami lgockimi i godulskimi w północnej części Beskidu Małego; Karpaty; Kocoń: Znaczenie cech litologiczno-sedymentologicznych dla jakości surowców skalnych na przykładzie warstw godulskich (turon - senon dolny); Majewski: Proces fuzynizacji w węglu brunatnym złoża Legnica; Połtowicz: Badeńskie olistostromy i stożki turbidytowe okolic Tarnowa (przedgórze Karpat Środkowych); Zapałowicz - Bilan: Biostratygrafia osadów kredy górnej w południowej części rowu Kleszczowa - pole Bełchatów.
30,00 PLN
Geologia. Kwartalnik AGH. T.23. z.4.
Geologia. Kwartalnik AGH. T.23. z.4.
Geologia. Kwartalnik AGH. T.23. z.4. Kraków 1997. AGH. Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydaktyczne. 24 cm, str. (4), 335-427, (1), opr. karton. (nieaktualna pieczątka) Treść (ogólnie): Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz W.P., Krąpiec M., Szychowska-Krąpiec E.: Zmiany środowiska południowej Polski w okresie historycznym; Szychowska-Krąpiec E.: Ocena wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na drzewostany sosnowe Puszczy Niepołomickiej i Borów Nowotarskich w świetle analizy dendrologicznej; Sokołowski T.: Uwagi o składzie petrograficznym czwartorzędowych żwirów z rejonu Tarnowa.
25,00 PLN
Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. T.12. Pod red. R. Machowskiego i M. A. Rzętały.
Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. T.12. Pod red. R. Machowskiego i M. A. Rzętały.
Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. T.12. Pod red. R. Machowskiego i M. A. Rzętały. Sosnowiec 2011. Wyd. Wydz. Nauk o Ziemi UŚ. Studenckie Koło Nauk. Geogr. UŚ. 23 cm, str. 180, ilustr., opr. karton.
26,00 PLN
Rocznik świętokrzyski. T.X.
Rocznik świętokrzyski. T.X.
Rocznik świętokrzyski. T.X. Kielecki okręg eksploatacji surowców węglanowych. Wybrane problemy z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Warszawa - Kraków 1983. PWN. 24 cm, str. 307, (1), tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Gilewska Sylwia: Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina.
Gilewska Sylwia: Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina.
Gilewska Sylwia: Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina. Warszawa 1963. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 135, tabl., opr. karton. PAN. Inst. Geogr., Prace geogr. nr 44. (lekkie załamanie przy grzbiecie opr.)
20,00 PLN
Ostatni milion lat na ziemiach polskich. Pr. zb. pod red. B. Halickiego.
Ostatni milion lat na ziemiach polskich. Pr. zb. pod red. B. Halickiego.
Ostatni milion lat na ziemiach polskich. Pr. zb. pod red. B. Halickiego. Warszawa 1955. WP. 20 cm, str.338, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Promocja
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Wrocław 1972. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 393, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.
65,00 PLN 60,00 PLN
Promocja
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.  (do: Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony.)
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. (do: Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony.)
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 13. (teka uszkodz., kompletna)
50,00 PLN 45,00 PLN
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 243, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.
55,00 PLN
Galon Rajmund: Formy powierzchni Ziemi. Zarys geomorfologii.
Galon Rajmund: Formy powierzchni Ziemi. Zarys geomorfologii.
Galon Rajmund: Formy powierzchni Ziemi. Zarys geomorfologii. Warszawa 1979. WSiP. 20 cm, str. 393, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
30,00 PLN
Petrażycki Bolesław: Miedź.
Petrażycki Bolesław: Miedź.
Petrażycki Bolesław: Miedź. Warszawa 1964. Wyd. Geolog. 21 cm, str. 125, (1), tabl., ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Z badań nad hydrografią Polski południowej. Prace geograficzne UJ z. 21
Z badań nad hydrografią Polski południowej. Prace geograficzne UJ z. 21
Z badań nad hydrografią Polski południowej. Kraków 1968. Nakł. UJ. 25 cm, str. 82, tabl., opr. karton. Prace geograficzne z. 21. (egz. częściowo nie rozcięty)
20,00 PLN
Cichoń Grażyna: Minerały wtórne w melafirach z Rudna koło Krzeszowic.
Cichoń Grażyna: Minerały wtórne w melafirach z Rudna koło Krzeszowic.
Cichoń Grażyna: Minerały wtórne w melafirach z Rudna koło Krzeszowic. Warszawa 1982. W.G. 24 cm, str. 54, (1), tabl., opr. karton. Prace Mineralogiczne nr 73.
18,00 PLN
Pawlikowski Maciej: Studium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w złożu siarki Wydrza.
Pawlikowski Maciej: Studium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w złożu siarki Wydrza.
Pawlikowski Maciej: Studium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w złożu siarki Wydrza. Warszawa 1982. W.G. 24 cm, str. 59, (1), tabl. VI, opr. karton. Prace Mineralogiczne nr 72.
18,00 PLN
Podział hydrograficzny Polski. Instrukcje i podręczniki nr 84.
Podział hydrograficzny Polski. Instrukcje i podręczniki nr 84.
Podział hydrograficzny Polski. Warszawa 1964. Państw. Inst. Hydrolog. - Meteorologiczny. 24 cm, str. VIII, 29, mapa, broszura. Instrukcje i podręczniki nr 84. (drobny ubytek okł.)
30,00 PLN
Mizerski Włodzimierz: Geologia na szlaku.
Mizerski Włodzimierz: Geologia na szlaku.
Mizerski Włodzimierz: Geologia na szlaku. Warszawa 1987. Wyd. PTTK. Kraj. 20 cm, str. 150, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Polkowska - Markowska Wanda: Wędrówka kamieni.
Polkowska - Markowska Wanda: Wędrówka kamieni.
Polkowska - Markowska Wanda: Wędrówka kamieni. Warszawa 1957. NK. 21 cm, str. 50, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Kociuba Waldemar: Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej.
Kociuba Waldemar: Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej.
Kociuba Waldemar: Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej. Lublin 2015. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 151, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Passendorfer Edward: Przeszłość Ziemi i metody jej badania.
Passendorfer Edward: Przeszłość Ziemi i metody jej badania.
Passendorfer Edward: Przeszłość Ziemi i metody jej badania. Toruń 1946. Nakł. Księg. nauk. T. Szczęsny i S-ka. 21 cm, str. 21, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Passendorfer Edward: Z wędrówek geologa.
Passendorfer Edward: Z wędrówek geologa.
Passendorfer Edward: Z wędrówek geologa. Warszawa 1951. Czytelnik. 20 cm, str. 162, (3), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Demel Kazimierz: Morza i oceany. Ekologia, biogeografia.
Demel Kazimierz: Morza i oceany. Ekologia, biogeografia.
Demel Kazimierz: Morza i oceany. Ekologia, biogeografia. Wrszawa 1969. PWN. 20 cm, str. 296, (1), ilustr., tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Chapman Sydney: Międzynarodowy Rok Geofizyczny.
Chapman Sydney: Międzynarodowy Rok Geofizyczny.
Chapman Sydney: Międzynarodowy Rok Geofizyczny. O wkładzie polskich uczonych w osiągnięcia MRG napisał Stefan Manczarski. Przekł. Mieczysław Kozłowski. Warszawa 1962. PWN. 24 cm, str. 155, (3), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol III. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol III. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol III. Nr 3. Warszawa 1953. Muzeum Ziemi. 24 cm, str. 323-480, tabl., opr. karton. (lekko naderwana okł.) Treść: Dżułyński: Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej; Siedlecki i Żabiński: Tufit melafirowy i niższy pstry piaskowiec w Alwerni; Jahn: Profil utworów interglacjalnych w Ciechankach Krzesimowskich koło Łęczny; Brem: Flora interglacjalna z Ciechanek Krzesimowskich.
40,00 PLN
Pietrzak Małgorzata: Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim.
Pietrzak Małgorzata: Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim.
Pietrzak Małgorzata: Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim. Kraków 2002. Inst Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. 24 cm, str.149, ilustr., mapy. opr. karton. Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim. T. 2.
25,00 PLN
Roszkówna Ludmiła: Oz Chełmżyński.
Roszkówna Ludmiła: Oz Chełmżyński.
Roszkówna Ludmiła: Oz Chełmżyński. Toruń 1951. Nakł. Tow. Nauk. w Toruniu. 25 cm, str. 14, (2), ilustr., opr. karton. Studia Soc. Scien. Torun. Vol. 1 nr 1. Sec.C.
18,00 PLN
Stobiński Wiesław: Wapienne skarby
Stobiński Wiesław: Wapienne skarby
Stobiński Wiesław: Wapienne skarby. Warszawa 1976. WSiP. 20 cm, str. 102, (2), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Prace Muzeum Ziemi. Nr 29. Prace geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 29. Prace geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 29. Prace geologiczne. Warszawa 1978. W.G. 30 cm, str. 156, (2), tabl. opr. karton.
40,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia ogólna.
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia ogólna.
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia ogólna. Warszawa 1961. PWN. 24 cm, str. 521, (2), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn - Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza na Dunajcu. Oprac. zespół pod red. nauk. prof. J. Dziewańskiego.
Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn - Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza na Dunajcu. Oprac. zespół pod red. nauk. prof. J. Dziewańskiego.
Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn - Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza na Dunajcu. Oprac. zespół pod red. nauk. prof. J. Dziewańskiego. Kraków 1998. Wyd. IGSMIE PAN. 30 cm, str. 188, (10), tabl., ilustr., tabl. 18 w kieszeni okł., opr. karton. Studia, rozprawy, monografie, t.60. (przybrudzenia, zagięcia rogów kart)
35,00 PLN
Koszarski Włodzimierz: Bogactwa mineralne Dolnego Śląska.
Koszarski Włodzimierz: Bogactwa mineralne Dolnego Śląska.
Koszarski Włodzimierz: Bogactwa mineralne Dolnego Śląska. Warszawa 1963. PZWS. 21 cm, str. 131, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kozłowski Andrzej, Speczik Stanisław: Z geologią za pan brat.
Kozłowski Andrzej, Speczik Stanisław: Z geologią za pan brat.
Kozłowski Andrzej, Speczik Stanisław: Z geologią za pan brat. Warszawa 1988. Iskry. 21 cm, str. 334, (2), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Świtalski Edward: Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii.
Świtalski Edward: Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii.
Świtalski Edward: Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii. Toruń 2000. Of. Wyd. Turpress. 24 cm, str. 143, (1), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Stachlewski Wiesław: Klimat. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. (Biblioteka Problemów)
Stachlewski Wiesław: Klimat. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. (Biblioteka Problemów)
Stachlewski Wiesław: Klimat. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Warszawa 1986. PWN. 19 cm, str. 280, (2), ilustr., opr. karton. Bibl. Problemów, t.245.
16,00 PLN
Riezanow Igor A.: Wielkie katastrofy w historii Ziemi. (Biblioteka Problemów)
Riezanow Igor A.: Wielkie katastrofy w historii Ziemi. (Biblioteka Problemów)
Riezanow Igor A.: Wielkie katastrofy w historii Ziemi. Warszawa 1986. PWN. 19 cm, str. 217, (2), tabl. ilustr., opr. karton. Bibl. Problemów, t.285.
16,00 PLN
Borówka Ryszard Krzysztof: Ewolucja Ziemi. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.3.)
Borówka Ryszard Krzysztof: Ewolucja Ziemi. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.3.)
Borówka Ryszard Krzysztof: Ewolucja Ziemi. Poznań 1996. Wyd. Kurpisz. 29 cm, str. 359 (1), ilustr., opr. tw. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.3.)
45,00 PLN
Skoczylas Janusz: Budowa Ziemi. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.2.)
Skoczylas Janusz: Budowa Ziemi. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.2.)
Skoczylas Janusz: Budowa Ziemi. Poznań 1996. Wyd. Kurpisz. 29 cm, str. 342, (1), ilustr., opr. tw. Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.2.
45,00 PLN
Przewodnik do wycieczek. Studenckie seminarium spelologiczne w Tatrach (maj 1960).
Przewodnik do wycieczek. Studenckie seminarium spelologiczne w Tatrach (maj 1960).
Przewodnik do wycieczek. Studenckie seminarium spelologiczne w Tatrach (maj 1960). 20 cm, str. 29, (1), tabl., opr. karton. (załamanie na tylnej okł., pryw. wpis)
25,00 PLN
Alexandrowicz Stefan: Uwagi o genezie przełomu Wisły pod Tyńcem.
Alexandrowicz Stefan: Uwagi o genezie przełomu Wisły pod Tyńcem.
Alexandrowicz Stefan: Uwagi o genezie przełomu Wisły pod Tyńcem. Odb. z Biul. 97. Warszawa 1955. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 271-295, opr. karton.
15,00 PLN
Przewodnik XXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Tarnobrzeg 21-24 sierpnia 1965). Pr. zb. pod red. S. Pawłowskiego.
Przewodnik XXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Tarnobrzeg 21-24 sierpnia 1965). Pr. zb. pod red. S. Pawłowskiego.
Przewodnik XXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Tarnobrzeg 21-24 sierpnia 1965). Pr. zb. pod red. S. Pawłowskiego. Warszawa 1965. I.G. 21 cm, str. 172, (2), tabl. opr. karton.
45,00 PLN
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski. Wrocław 1949. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str.26, (2), tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew: Mineralogia i petrografia.
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew: Mineralogia i petrografia.
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew: Mineralogia i petrografia. Warszawa 1954. PWSZ. 25 cm, str. 186, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Z problematyki badań geologiczno - geomorfologicznych województwa zielonogórskiego.
Z problematyki badań geologiczno - geomorfologicznych województwa zielonogórskiego.
Z problematyki badań geologiczno-geomorfologicznych województwa zielonogórskiego. Warszawa - Poznań 1973. Lub. Tow. Nauk. 24 cm, str. 93, (1), tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej.
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej.
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej. Red. Elżbieta Kardaszewska, Andrzej Świeca. Lublin 2004. Wydaw. UMCS. 24 cm, str. 99, tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Pokaż:
60 120 180