Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Petrażycki Bolesław: Miedź.
Petrażycki Bolesław: Miedź.
Petrażycki Bolesław: Miedź. Warszawa 1964. Wyd. Geolog. 21 cm, str. 125, (1), tabl., ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Z badań nad hydrografią Polski południowej. Prace geograficzne UJ z. 21
Z badań nad hydrografią Polski południowej. Prace geograficzne UJ z. 21
Z badań nad hydrografią Polski południowej. Kraków 1968. Nakł. UJ. 25 cm, str. 82, tabl., opr. karton. Prace geograficzne z. 21. (egz. częściowo nie rozcięty)
20,00 PLN
Cichoń Grażyna: Minerały wtórne w melafirach z Rudna koło Krzeszowic.
Cichoń Grażyna: Minerały wtórne w melafirach z Rudna koło Krzeszowic.
Cichoń Grażyna: Minerały wtórne w melafirach z Rudna koło Krzeszowic. Warszawa 1982. W.G. 24 cm, str. 54, (1), tabl., opr. karton. Prace Mineralogiczne nr 73.
18,00 PLN
Pawlikowski Maciej: Studium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w złożu siarki Wydrza.
Pawlikowski Maciej: Studium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w złożu siarki Wydrza.
Pawlikowski Maciej: Studium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w złożu siarki Wydrza. Warszawa 1982. W.G. 24 cm, str. 59, (1), tabl. VI, opr. karton. Prace Mineralogiczne nr 72.
18,00 PLN
Podział hydrograficzny Polski. Instrukcje i podręczniki nr 84.
Podział hydrograficzny Polski. Instrukcje i podręczniki nr 84.
Podział hydrograficzny Polski. Warszawa 1964. Państw. Inst. Hydrolog. - Meteorologiczny. 24 cm, str. VIII, 29, mapa, broszura. Instrukcje i podręczniki nr 84. (drobny ubytek okł.)
30,00 PLN
Mizerski Włodzimierz: Geologia na szlaku.
Mizerski Włodzimierz: Geologia na szlaku.
Mizerski Włodzimierz: Geologia na szlaku. Warszawa 1987. Wyd. PTTK. Kraj. 20 cm, str. 150, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Polkowska - Markowska Wanda: Wędrówka kamieni.
Polkowska - Markowska Wanda: Wędrówka kamieni.
Polkowska - Markowska Wanda: Wędrówka kamieni. Warszawa 1957. NK. 21 cm, str. 50, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Kociuba Waldemar: Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej.
Kociuba Waldemar: Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej.
Kociuba Waldemar: Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej. Lublin 2015. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 151, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Passendorfer Edward: Przeszłość Ziemi i metody jej badania.
Passendorfer Edward: Przeszłość Ziemi i metody jej badania.
Passendorfer Edward: Przeszłość Ziemi i metody jej badania. Toruń 1946. Nakł. Księg. nauk. T. Szczęsny i S-ka. 21 cm, str. 21, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Passendorfer Edward: Z wędrówek geologa.
Passendorfer Edward: Z wędrówek geologa.
Passendorfer Edward: Z wędrówek geologa. Warszawa 1951. Czytelnik. 20 cm, str. 162, (3), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Demel Kazimierz: Morza i oceany. Ekologia, biogeografia.
Demel Kazimierz: Morza i oceany. Ekologia, biogeografia.
Demel Kazimierz: Morza i oceany. Ekologia, biogeografia. Wrszawa 1969. PWN. 20 cm, str. 296, (1), ilustr., tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Chapman Sydney: Międzynarodowy Rok Geofizyczny.
Chapman Sydney: Międzynarodowy Rok Geofizyczny.
Chapman Sydney: Międzynarodowy Rok Geofizyczny. O wkładzie polskich uczonych w osiągnięcia MRG napisał Stefan Manczarski. Przekł. Mieczysław Kozłowski. Warszawa 1962. PWN. 24 cm, str. 155, (3), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol III. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol III. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol III. Nr 3. Warszawa 1953. Muzeum Ziemi. 24 cm, str. 323-480, tabl., opr. karton. (lekko naderwana okł.) Treść: Dżułyński: Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej; Siedlecki i Żabiński: Tufit melafirowy i niższy pstry piaskowiec w Alwerni; Jahn: Profil utworów interglacjalnych w Ciechankach Krzesimowskich koło Łęczny; Brem: Flora interglacjalna z Ciechanek Krzesimowskich.
40,00 PLN
Pietrzak Małgorzata: Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim.
Pietrzak Małgorzata: Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim.
Pietrzak Małgorzata: Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim. Kraków 2002. Inst Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. 24 cm, str.149, ilustr., mapy. opr. karton. Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim. T. 2.
25,00 PLN
Roszkówna Ludmiła: Oz Chełmżyński.
Roszkówna Ludmiła: Oz Chełmżyński.
Roszkówna Ludmiła: Oz Chełmżyński. Toruń 1951. Nakł. Tow. Nauk. w Toruniu. 25 cm, str. 14, (2), ilustr., opr. karton. Studia Soc. Scien. Torun. Vol. 1 nr 1. Sec.C.
18,00 PLN
Stobiński Wiesław: Wapienne skarby
Stobiński Wiesław: Wapienne skarby
Stobiński Wiesław: Wapienne skarby. Warszawa 1976. WSiP. 20 cm, str. 102, (2), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Prace Muzeum Ziemi. Nr 29. Prace geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 29. Prace geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 29. Prace geologiczne. Warszawa 1978. W.G. 30 cm, str. 156, (2), tabl. opr. karton.
40,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia ogólna.
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia ogólna.
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia ogólna. Warszawa 1961. PWN. 24 cm, str. 521, (2), ilustr., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn - Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza na Dunajcu. Oprac. zespół pod red. nauk. prof. J. Dziewańskiego.
Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn - Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza na Dunajcu. Oprac. zespół pod red. nauk. prof. J. Dziewańskiego.
Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn - Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza na Dunajcu. Oprac. zespół pod red. nauk. prof. J. Dziewańskiego. Kraków 1998. Wyd. IGSMIE PAN. 30 cm, str. 188, (10), tabl., ilustr., tabl. 18 w kieszeni okł., opr. karton. Studia, rozprawy, monografie, t.60. (przybrudzenia, zagięcia rogów kart)
35,00 PLN
Koszarski Włodzimierz: Bogactwa mineralne Dolnego Śląska.
Koszarski Włodzimierz: Bogactwa mineralne Dolnego Śląska.
Koszarski Włodzimierz: Bogactwa mineralne Dolnego Śląska. Warszawa 1963. PZWS. 21 cm, str. 131, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kozłowski Andrzej, Speczik Stanisław: Z geologią za pan brat.
Kozłowski Andrzej, Speczik Stanisław: Z geologią za pan brat.
Kozłowski Andrzej, Speczik Stanisław: Z geologią za pan brat. Warszawa 1988. Iskry. 21 cm, str. 334, (2), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Świtalski Edward: Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii.
Świtalski Edward: Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii.
Świtalski Edward: Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii. Toruń 2000. Of. Wyd. Turpress. 24 cm, str. 143, (1), ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Boczar Mirosława, Manterys Krystyna: Geologia Polski.
Boczar Mirosława, Manterys Krystyna: Geologia Polski.
Boczar Mirosława, Manterys Krystyna: Geologia Polski. Warszawa 1971. Wyd. Geologiczna. 21 cm, str. 280, (4), ilustr., mapa, tabl. pod opaską, opr. tw.
35,00 PLN
Stachlewski Wiesław: Klimat. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. (Biblioteka Problemów)
Stachlewski Wiesław: Klimat. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. (Biblioteka Problemów)
Stachlewski Wiesław: Klimat. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Warszawa 1986. PWN. 19 cm, str. 280, (2), ilustr., opr. karton. Bibl. Problemów, t.245.
16,00 PLN
Riezanow Igor A.: Wielkie katastrofy w historii Ziemi. (Biblioteka Problemów)
Riezanow Igor A.: Wielkie katastrofy w historii Ziemi. (Biblioteka Problemów)
Riezanow Igor A.: Wielkie katastrofy w historii Ziemi. Warszawa 1986. PWN. 19 cm, str. 217, (2), tabl. ilustr., opr. karton. Bibl. Problemów, t.285.
16,00 PLN
Borówka Ryszard Krzysztof: Ewolucja Ziemi. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.3.)
Borówka Ryszard Krzysztof: Ewolucja Ziemi. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.3.)
Borówka Ryszard Krzysztof: Ewolucja Ziemi. Poznań 1996. Wyd. Kurpisz. 29 cm, str. 359 (1), ilustr., opr. tw. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.3.)
45,00 PLN
Skoczylas Janusz: Budowa Ziemi. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.2.)
Skoczylas Janusz: Budowa Ziemi. (Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.2.)
Skoczylas Janusz: Budowa Ziemi. Poznań 1996. Wyd. Kurpisz. 29 cm, str. 342, (1), ilustr., opr. tw. Wielka encyklopedia geografii świata. Wyd. Kurpisz. T.2.
45,00 PLN
Przewodnik do wycieczek. Studenckie seminarium spelologiczne w Tatrach (maj 1960).
Przewodnik do wycieczek. Studenckie seminarium spelologiczne w Tatrach (maj 1960).
Przewodnik do wycieczek. Studenckie seminarium spelologiczne w Tatrach (maj 1960). 20 cm, str. 29, (1), tabl., opr. karton. (załamanie na tylnej okł., pryw. wpis)
25,00 PLN
Alexandrowicz Stefan: Uwagi o genezie przełomu Wisły pod Tyńcem.
Alexandrowicz Stefan: Uwagi o genezie przełomu Wisły pod Tyńcem.
Alexandrowicz Stefan: Uwagi o genezie przełomu Wisły pod Tyńcem. Odb. z Biul. 97. Warszawa 1955. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 271-295, opr. karton.
15,00 PLN
Przewodnik XXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Tarnobrzeg 21-24 sierpnia 1965). Pr. zb. pod red. S. Pawłowskiego.
Przewodnik XXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Tarnobrzeg 21-24 sierpnia 1965). Pr. zb. pod red. S. Pawłowskiego.
Przewodnik XXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Tarnobrzeg 21-24 sierpnia 1965). Pr. zb. pod red. S. Pawłowskiego. Warszawa 1965. I.G. 21 cm, str. 172, (2), tabl. opr. karton.
45,00 PLN
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski. Wrocław 1949. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str.26, (2), tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew: Mineralogia i petrografia.
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew: Mineralogia i petrografia.
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew: Mineralogia i petrografia. Warszawa 1954. PWSZ. 25 cm, str. 186, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Z problematyki badań geologiczno - geomorfologicznych województwa zielonogórskiego.
Z problematyki badań geologiczno - geomorfologicznych województwa zielonogórskiego.
Z problematyki badań geologiczno-geomorfologicznych województwa zielonogórskiego. Warszawa - Poznań 1973. Lub. Tow. Nauk. 24 cm, str. 93, (1), tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej.
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej.
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej. Red. Elżbieta Kardaszewska, Andrzej Świeca. Lublin 2004. Wydaw. UMCS. 24 cm, str. 99, tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Korotaj Maria Joanna: Rozwój procesów abrazyjnych i ich rola w przekształceniu prawego brzegu Jeziora Wrocławskiego.
Korotaj Maria Joanna: Rozwój procesów abrazyjnych i ich rola w przekształceniu prawego brzegu Jeziora Wrocławskiego.
Korotaj Maria Joanna: Rozwój procesów abrazyjnych i ich rola w przekształceniu prawego brzegu Jeziora Wrocławskiego. Warszawa 1990. Wyd. U.W. 25 cm, str. 107, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Sadłowska Anna: Rozwój rzeźby międzyrzecza Pilicy, Czarnej i Drzewiczki.
Sadłowska Anna: Rozwój rzeźby międzyrzecza Pilicy, Czarnej i Drzewiczki.
Sadłowska Anna: Rozwój rzeźby międzyrzecza Pilicy, Czarnej i Drzewiczki. Wrocław 1982. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 108, ilustr. na tabl., opr. karton. Ł.T.N. Acta Geographica Lodziensia nr 47.
26,00 PLN
Starzecki Włodzimierz: Badania mikroklimatyczne w jaskiniach południowej części Wyżyny Małopolskiej.
Starzecki Włodzimierz: Badania mikroklimatyczne w jaskiniach południowej części Wyżyny Małopolskiej.
Starzecki Włodzimierz: Badania mikroklimatyczne w jaskiniach południowej części Wyżyny Małopolskiej. Warszawa 1959. PWN. 24 cm, str. 31, opr. karton.Ekologia Pol. TVII, nr 7.
30,00 PLN
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 243, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.
55,00 PLN
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej.
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej.
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej. Kraków 1953. P.T.G. 25 cm, str. 99, ilustr., tabl., opr. karton. Rocznik Pol. Tow. Geolog. T.XXII, zesz.1. za rok 1952. Z dedykacją W. Szafera.
40,00 PLN
Malicki Adam: Geneza i rozmieszczenie loessów w środkowej i wschodniej Polsce.
Malicki Adam: Geneza i rozmieszczenie loessów w środkowej i wschodniej Polsce.
Malicki Adam: Geneza i rozmieszczenie loessów w środkowej i wschodniej Polsce. Lublin 1950. Nakł. UMCS. 26 cm, str. 195-228, broszura. Annales UMCS, vol.IV, 8, sec. B. (dedykacja autora, pieczątki własn.)
18,00 PLN
Babiński Zygmunt: Procesy korytowe Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku.
Babiński Zygmunt: Procesy korytowe Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku.
Babiński Zygmunt: Procesy korytowe Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku. Wrocław 1982. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 92, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Łydka Kazimierz: Petrologia skał osadowych.
Łydka Kazimierz: Petrologia skał osadowych.
Łydka Kazimierz: Petrologia skał osadowych. Warszawa 1985. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 286, tabl. ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów, Przemyśl, 25-27 czerwca 1979 r
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów, Przemyśl, 25-27 czerwca 1979 r
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów, Przemyśl, 25-27 czerwca 1979 r. Red. mat. konf. J. Kotlarczyk (bm) 1979. Pow. AGH Kraków. 24 cm, str. 81,ilustr., tabl., opr. karton.
25,00 PLN
IX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy.
IX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy.
IX. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy. Kom. red. S. Golachowski, A. Jahn, W. Walczak. Wrocław 1966. P.T.G. 25 cm, str. 185, tabl. ilustr., oprk karton. (załamanie na okł.)
45,00 PLN
Tukerian Karl K.: Oceany. (Biblioteka Nauk o Ziemi)
Tukerian Karl K.: Oceany. (Biblioteka Nauk o Ziemi)
Tukerian Karl K.: Oceany. Przekł. A. Majewski, A. Trzosińska. Warszawa 1979. PWN. 21 cm, str. 210, tabl., opr. karton. Bibl Nauk o Ziemi.
16,00 PLN
Fersman  A.: Opowiadania o kamieniach drogocennych.
Fersman A.: Opowiadania o kamieniach drogocennych.
Fersman A.: Opowiadania o kamieniach drogocennych. Przeł. Z. Kilian. Warszawa 1954. Wyd. Geolog. 21 cm, str. 247, (1), ilustr. w tekście i na tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Fersman  A.E.: Przedziwny świat minerałów.
Fersman A.E.: Przedziwny świat minerałów.
Fersman A.E.: Przedziwny świat minerałów. Przeł. W. Hessel-Zaleska. Warszawa 1951. Czytelnik. 22 cm, str. 250, (2), ilustr., mapa, broszura.
16,00 PLN
Sedymentologia. Pr. zb. pod red. nauk. R. Unruga.
Sedymentologia. Pr. zb. pod red. nauk. R. Unruga.
Sedymentologia. Pr. zb. pod red. nauk. R. Unruga. Warszawa 1976. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 613, (3), ilustr., opr. tw. (uszodzona przednia część okł., plamki)
50,00 PLN
Smirnow L.J.: Teoretyczne podstawy fotointerpretacji.
Smirnow L.J.: Teoretyczne podstawy fotointerpretacji.
Smirnow L.J.: Teoretyczne podstawy fotointerpretacji. Przekł. A. Ciołkosz, A. Kęsik. Warszawa 1970. PWN. 21 cm, str. 238, (1), tabl. ilustr., opr. karton. opr. karton.
18,00 PLN
Jarząbek Daniel: Zaginione krajobrazy.
Jarząbek Daniel: Zaginione krajobrazy.
Jarząbek Daniel: Zaginione krajobrazy.Warszawa 1957. Wyd. Geolog. 21 cm, str. 333, (2), ilustr., opr. karton z obw.
18,00 PLN
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000. Wybrał i oprac. A. Marcinkiewicz. Warszawa 1960. Zarz. Topogr. Sztabu Generalnego. 35 cm, str. 135, opr. pł.
45,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol II. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol II. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol II. Nr 3. Warszawa 1951. Muzeum Ziemi. 24 cm, str. 291-445, tabl., opr. karton. Treść: Kozłowski R.: O niezwykłym graptolicie ordowickim; Siedlecki S.: Utwory stefańskie i permskie we wschodniej części Polskiego Zagłębia Węglowego; Czeczottowa H.: Środkowo-mioceńska flara Zalesiec koło Wiśniowca - I.
45,00 PLN
Ericson David B., Wollin Goesta: Głębiny mórz a przeszłość Ziemi. (Biblioteka Problemów)
Ericson David B., Wollin Goesta: Głębiny mórz a przeszłość Ziemi. (Biblioteka Problemów)
Ericson David B., Wollin Goesta: Głębiny mórz a przeszłość Ziemi. Przekł. H. Sylwestrzak, E. Woźny. Warszawa 1968. PWN. 21 cm, str. 418, (6), ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. Problemów, t. 129.
18,00 PLN
Cromie William J.: Żywy świat mórz. (Biblioteka Problemów)
Cromie William J.: Żywy świat mórz. (Biblioteka Problemów)
Cromie William J.: Żywy świat mórz. Przekł. K. Kowalska. Warszawa 1969.PWN. 21 cm, str. 475, (1), ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. Problemów, t. 137. (naddarta obw.)
18,00 PLN
Passendorfer Edward: Jak powstał Bałtyk.
Passendorfer Edward: Jak powstał Bałtyk.
Passendorfer Edward: Jak powstał Bałtyk. Wyd. 2. przejrz. i rozszerzone. Toruń 1949. Nakł. Księg. nauk. T. Szczęsny. 21 cm, str. 36, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Krygowski Bogumił: Przewodnik do badań geomorfologicznych na niżu. (skrypt). Zesz. 1
Krygowski Bogumił: Przewodnik do badań geomorfologicznych na niżu. (skrypt). Zesz. 1
Krygowski Bogumił: Przewodnik do badań geomorfologicznych na niżu. (skrypt). Zesz. 1. Poznań 1959. Nakł. Stud. Geogr. dla Prac. UAM. 29 cm, str. (2), 86, ilustr., opr. karton. (lekko uszkodz. okł.)
25,00 PLN
Leontjew O.K.: Geologia morza. Podstawy geologii i geomorfologii dna Oceanu Światowego.
Leontjew O.K.: Geologia morza. Podstawy geologii i geomorfologii dna Oceanu Światowego.
Leontjew O.K.: Geologia morza. Podstawy geologii i geomorfologii dna Oceanu Światowego. Z ros. przeł. L.Bohdziewicz, S. Musielak. Warszawa 1989. PWN. 21 cm, str. 466, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XII. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol XII. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol XII. Nr 3. Warszawa 1962. PWN. 24 cm, str. (3), 342-444, tabl., opr. karton. Treść: Bałuk, Radwański: Toczeńce uzbrojone z potoków Kotliny Sądeckiej; Głazek, Radwański: Toczeńce uzbrojone w Kamecznicy Podmąchocickiej (Góry Świętokrzyskie); Kutek: Osuwiska podmorskie i krzemienie w dolnokimerydzkich wapieniach okolic Mołogoszcza; Teisseyre: Budowa geologiczna elementu Strugi; Radwański, Roniewicz: Środowisko sedymentacji górnego kambru okolic Opatowa.
45,00 PLN
Od miernictwa do geomatyki. 50 lat Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie.
Od miernictwa do geomatyki. 50 lat Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie.
Od miernictwa do geomatyki. 50 lat Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie. Kraków 1999. O.P.G.K. 31 cm, str. 74, (1), ilustr., fot., opr. tw.
30,00 PLN
Michalska Zofia: Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z obszaru Polski środkowej. (Studia geologica polonica, vol. XXXVI.)
Michalska Zofia: Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z obszaru Polski środkowej. (Studia geologica polonica, vol. XXXVI.)
Michalska Zofia: Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z obszaru Polski środkowej. (seria: Plejstocen Polski pod red. S.Z. Różyckiego, cz. VII) Warszawa 1971. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 152, (4), tabl., załączn., opr. karton. Studia geologica polonica, vol. XXXVI.
50,00 PLN
Pokaż:
60 120 180