Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Nakonieczny Stefan: Holoceńska morfogeneza Wyżyny Lubelskiej.
Nakonieczny Stefan: Holoceńska morfogeneza Wyżyny Lubelskiej.
Nakonieczny Stefan: Holoceńska morfogeneza Wyżyny Lubelskiej. (Rozprawa hab.) Lublin 1967. UMCS. 24 cm, str. 114, tabl., opr. karton. (dedyk. autora)
40,00 PLN
Stankowski Wojciech: Rzeźba eoliczna Polski północno - zachodniej na podstawie wybranych obszarów.
Stankowski Wojciech: Rzeźba eoliczna Polski północno - zachodniej na podstawie wybranych obszarów.
Stankowski Wojciech: Rzeźba eoliczna Polski północno - zachodniej na podstawie wybranych obszarów. Poznań 1963. P.T.P.N. 24 cm, str. 146, (1), ilustr., tabl. po opaską, opr. karton. Pr. Kom. Geogr.-Geolog. T.IV, zesz. 1.
30,00 PLN
Dobrowolski Radosław: Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)
Dobrowolski Radosław: Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)
Dobrowolski Radosław: Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW). Lublin 2006. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 184, opr. karton.
18,00 PLN
Eicher D.L.: Czas geologiczny. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Eicher D.L.: Czas geologiczny. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Eicher D.L.: Czas geologiczny. Przekł. A. Hoffman. Warszawa 1979. PWN. 21 cm, str. 216, tabl., opr. karton. Bibl Nauk o Ziemi.
15,00 PLN
Laporte L.F.: Kopalne środowiska naturalne. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Laporte L.F.: Kopalne środowiska naturalne. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Laporte L.F.: Kopalne środowiska naturalne. Przekł. A. Hoffman. Warszawa 1978. PWN. 21 cm, str. 163, (1), ilustr., opr. karton. Bibl Nauk o Ziemi.
15,00 PLN
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów.
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów.
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów. Warszawa 1983. Iskry. 20 cm, str. 185, (3), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-143-A Kórnik.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-143-A Kórnik.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-143-A Kórnik. Oprac. E. Tomaszewski. Warszawa 1961. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. (2), 49, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 6.
20,00 PLN
Studia geomorphologica carpatho-balcanica. Vol. XII.
Studia geomorphologica carpatho-balcanica. Vol. XII.
Studia geomorphologica carpatho-balcanica. Vol. XII. Wrocław 1978. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm str. 189, (2), opr karton.
25,00 PLN
Pietrygowa Zofia: Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy.
Pietrygowa Zofia: Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy.
Pietrygowa Zofia: Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy. Warszawa 1975. Inst. Meteor. i Gosp. Wodnej. 21 cm, str. 251, tabl., opr. karton. Mat. badawcze Ser. spec. nr 5.
45,00 PLN
Bonczkowski W.: Budowa wnętrza Ziemi.
Bonczkowski W.: Budowa wnętrza Ziemi.
Bonczkowski W.: Budowa wnętrza Ziemi. Warszawa 1955. PWN. 20 cm, str. 236, (2), opr. karton. (podpis własn.)
16,00 PLN
Zalas. Niedźwiedzia Góra. Historia wydobycia, geologia, ekologia. (Pr. zb.)
Zalas. Niedźwiedzia Góra. Historia wydobycia, geologia, ekologia. (Pr. zb.)
Zalas. Niedźwiedzia Góra. Historia wydobycia, geologia, ekologia. Kraków (brw) Muz. Geolog. WGGiOŚ AGH. 23 cm, str. (32), ilustr., opr. kartobn. lak.
16,00 PLN
Ziehoffer August: Ocean Atlantycki i jego morza.
Ziehoffer August: Ocean Atlantycki i jego morza.
Ziehoffer August: Ocean Atlantycki i jego morza. Warszawa 1970. PWN. 21 cm, str. 222, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski. Wrocław 1949. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str.26, (2), tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Holocen okolic Krakowa. Materiały sympozjum.
Holocen okolic Krakowa. Materiały sympozjum.
Holocen okolic Krakowa. Materiały sympozjum. Kraków 18-20.VI. 1984 r. Wyd. AGH. 24 cm, str. 95, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Kleczkowski Antoni: Osuwiska i zjawiska pokrewne.
Kleczkowski Antoni: Osuwiska i zjawiska pokrewne.
Kleczkowski Antoni: Osuwiska i zjawiska pokrewne. Terminologia, charakterystyka zjawisk, przyczyny powstawania, metody badań, klasyfikacja, literatura. Warszawa 1955. W.G. 24 cm, str. 93, (4), k. tabl. (10), opr. karton. (naddarcie k. tyt. od zszywki)
25,00 PLN
Tricart Jean: Zagadnienia geomorfologiczne.
Tricart Jean: Zagadnienia geomorfologiczne.
Tricart Jean: Zagadnienia geomorfologiczne. Przekł. S. Lazarowa. Warszawa 1960. PWN. 24 cm, str. 236, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years. Part II.
Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years. Part II.
Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years. Part II. Ed. L. Starkel. Wrocław 1987. Ossol. 24 cm, str. 252, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Prace Muzeum Ziemi. Nr 25. Prace petrograficzne i geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 25. Prace petrograficzne i geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 25. Prace petrograficzne i geologiczne. Warszawa 1976. W.G. 30 cm, str. 157, (1), tabl. opr. karton.
40,00 PLN
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. VIII.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. VIII.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. VIII. Lublin 1954. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (6), 341, tabl., ilustr., opr. karton. (plamki na okł., nieaktulna pieczątka)
50,00 PLN
Konior Konrad: Zarys budowy geologicznej brzegu karpackiego w obrębie arkusza Biała - Bielsko. (z 17 ryc. w tekście i 4 tabl.) (1938)
Konior Konrad: Zarys budowy geologicznej brzegu karpackiego w obrębie arkusza Biała - Bielsko. (z 17 ryc. w tekście i 4 tabl.) (1938)
Konior Konrad: Zarys budowy geologicznej brzegu karpackiego w obrębie arkusza Biała - Bielsko. (z 17 ryc. w tekście i 4 tabl.). Kraków 1938. Nakł. PAU. 31 cm, str. (4), 94, (2), tabl. 4, opr. karton. (lekko naddarta opr.)
100,00 PLN
Książkiewicz Marian: Utwory czwartorzędowe Pogórza Cieszyńskiego. Z mapą. (1935)
Książkiewicz Marian: Utwory czwartorzędowe Pogórza Cieszyńskiego. Z mapą. (1935)
Książkiewicz Marian: Utwory czwartorzędowe Pogórza Cieszyńskiego Z mapą. Kraków 1935. Nakł. PAU. 30 cm, str. 14, (2), mapka, broszura. Wyd. Śląskie, prace geolog. nr 2.
45,00 PLN
Demek Jaromir, Zeman Jaroslav: Typy reliefu Zeme.
Demek Jaromir, Zeman Jaroslav: Typy reliefu Zeme.
Demek Jaromir, Zeman Jaroslav: Typy reliefu Zeme. Praha 1979. Academia. 25 cm, str. 327, (1), ilustr., tabl. ilustr., opr. pł. z obw.
45,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-107-C Szamocin. Oprac. J. Szupryczyński. II. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-34-92-B Pisz. Oprac. M. Bogacki.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-107-C Szamocin. Oprac. J. Szupryczyński. II. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-34-92-B Pisz. Oprac. M. Bogacki.
I. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-107-C Szamocin. Oprac. J. Szupryczyński. II. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-34-92-B Pisz. Oprac. M. Bogacki. Warszawa 1966. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 90, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 1.
30,00 PLN
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice.
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice.
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996). Oprac. zb. Warszawa 1996. PIG. 21 cm, str. 51, tabl., opr. karton
16,00 PLN
Lach Jan: Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. + (aneks)
Lach Jan: Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. + (aneks)
Lach Jan: Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. + (aneks).
45,00 PLN
Roszkówna Ludmiła: Zagadnienie zasięgu stadium pomorskiego nad dolną Wisłą
Roszkówna Ludmiła: Zagadnienie zasięgu stadium pomorskiego nad dolną Wisłą
Roszkówna Ludmiła: Zagadnienie zasięgu stadium pomorskiego nad dolną Wisłą. Toruń 1956. PWN. 25 cm, str. 22, tabl., opr. karton. Studia societatis scientiarum tounensis, vol. III, nr 1. ( z dedykacją autorki. Egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Mizerski Włodzimierz: Geologia na szlaku.
Mizerski Włodzimierz: Geologia na szlaku.
Mizerski Włodzimierz: Geologia na szlaku. Warszawa 1987. Wyd. PTTK Kraj. 21 cm, str. 150, (2), ilust., opr. karton.
15,00 PLN
Morawski Jan: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny
Morawski Jan: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny
Morawski Jan: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny. Lublin 1959. Nakł. UMCS. 24 cm, str. 153, tabl. ilustr., opr. karton. Ann. UMCS vol. XII, 2. Sec. B. (dedykacja autora)
40,00 PLN
Wilgat Tadeusz: Kras okolic Cycowa.
Wilgat Tadeusz: Kras okolic Cycowa.
Wilgat Tadeusz: Kras okolic Cycowa. Lublin 1950. Nakł. UMCS. 27 cm, str. 229-256, ilustr., broszura. Ann. UMCS Vol. IV, 9. Sec. B. (dedykacja)
20,00 PLN
Cegła Jerzy: Sedymentacja lessów Polski.
Cegła Jerzy: Sedymentacja lessów Polski.
Cegła Jerzy: Sedymentacja lessów Polski. Wrocław 1972. PWN. 24 cm, str. 71, tabl., opr. karton. Acta Univer. Wratislaviensis, no 168. Studia geogr. XVII.
30,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. (5), 150-311, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. (5), 318-480, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Mycielska - Dowgiałło Elżbieta: Rozwój rzeźby fluwialnej północnej części Kotliny Sandomierskiej w świetle badań sedymendologicznych.
Mycielska - Dowgiałło Elżbieta: Rozwój rzeźby fluwialnej północnej części Kotliny Sandomierskiej w świetle badań sedymendologicznych.
Mycielska - Dowgiałło Elżbieta: Rozwój rzeźby fluwialnej północnej części Kotliny Sandomierskiej w świetle badań sedymendologicznych. Warszawa 1978. Wyd. UW. 24 cm, str. 166, (1), tabl., opr. karton. Rozprawy UW, nr 120.
35,00 PLN
Świdzińska Lucyna: Zatopione doliny.
Świdzińska Lucyna: Zatopione doliny.
Świdzińska Lucyna: Zatopione doliny. Walka z powodzią i budowa zbiorników wodnych. Warszawa 1954. PZWS. 21 cm, str. 112, (2), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Balińska - Wuttke Krystyna: Jak powstają doliny.
Balińska - Wuttke Krystyna: Jak powstają doliny.
Balińska - Wuttke Krystyna: Jak powstają doliny. Warszawa 1958. NK. 21 cm, str. 61, (3), ilustr., opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Wyniki badań sedymentologicznych w Polsce. Wybrane zagadnienia. Pod red. R. Gradzińskiego. Cz.1.
Wyniki badań sedymentologicznych w Polsce. Wybrane zagadnienia. Pod red. R. Gradzińskiego. Cz.1.
Wyniki badań sedymentologicznych w Polsce. Wybrane zagadnienia. Pod red. R. Gradzińskiego. Cz.1. Warszawa 1983. W.G. 24 cm, str. 100, tabl. ilustr., opr. karton. Studia geologica polonica. vol. LXXV. (lekko podniszczona okł.)
30,00 PLN
Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim. Oprac. zb. pod kier. J. Kondrackiego.
Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim. Oprac. zb. pod kier. J. Kondrackiego.
Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim. Oprac. zb. pod kier. J. Kondrackiego. Warszawa 1959. W.G. 25 cm, str. 132, tabl. pod opaską, opr. karton. Prac. geogr. nr 19.
35,00 PLN
Karte der nutzbaren Lagerstätten und Gesteine Niedersachsens, Masstab 1:100.000
Karte der nutzbaren Lagerstätten und Gesteine Niedersachsens, Masstab 1:100.000
Karte der nutzbaren Lagerstätten und Gesteine Niedersachsens, Masstab 1:100.000. Bearbeitet für Zwecke der Landesplanung und Verwaltung 1938-1951 im Zusammenwirken der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e.V., Hannover und des Niedersächsischen Amtes für Landesplanung und Statistik, Hannover, mit dem ehemaligen Reichsamt für Bodenforschung, Berlin. Bremen. Walter Dorn. Format: 35x42 cm, str. 12, (8); map 68, opr. pł. (opr. lekko przybrudzona)
160,00 PLN
Bieda Franciszek: Kto zapisywał kronikę dziejów Ziemi.
Bieda Franciszek: Kto zapisywał kronikę dziejów Ziemi.
Bieda Franciszek: Kto zapisywał kronikę dziejów Ziemi. Warszawa 1948. Czytelnik. 23 cm, str. 39, ilustr., tabl., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 14.
12,00 PLN
Bieda Franciszek: Dzieje starożytne skorupy Ziemi.
Bieda Franciszek: Dzieje starożytne skorupy Ziemi.
Bieda Franciszek: Dzieje starożytne skorupy Ziemi. Warszawa 1948. Czytelnik. 23 cm, str. 43, ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 16.
12,00 PLN
Bieda Franciszek: Pierwszy okres ery nowożytnej Ziemi.
Bieda Franciszek: Pierwszy okres ery nowożytnej Ziemi.
Bieda Franciszek: Pierwszy okres ery nowożytnej Ziemi. Warszawa 1948. Czytelnik. 23 cm, str. 44, ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 18.
12,00 PLN
Bieda Franciszek: Średniowiecze dziejów Ziemi.
Bieda Franciszek: Średniowiecze dziejów Ziemi.
Bieda Franciszek: Średniowiecze dziejów Ziemi. Warszawa 1948. Czytelnik. 23 cm, str. 44, ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 17.
12,00 PLN
Wadas Stanisław: Oz Gostyniński
Wadas Stanisław: Oz Gostyniński
Wadas Stanisław: Oz Gostyniński. Łódź 1962. Ł.T.N. 24 cm, str.76, (6), tabl., opr. karton. Acta geogr. lodzien. 14.
30,00 PLN
Kozarski Stefan, Szupryczyński Jan: Formy i osady glacjalne na przedpolu lodowca Sidu (Islandia)
Kozarski Stefan, Szupryczyński Jan: Formy i osady glacjalne na przedpolu lodowca Sidu (Islandia)
Kozarski Stefan, Szupryczyński Jan: Formy i osady glacjalne na przedpolu lodowca Sidu (Islandia).Wrocław 1979. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 59, tabl. ilustr., mapka, opr. karton. IGiPZ PAN, rok 1978, zesz.4.
20,00 PLN
Lencewicz Stanisław: Lodowce i ich wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi. Wody lądowe
Lencewicz Stanisław: Lodowce i ich wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi. Wody lądowe
Lencewicz Stanisław: Lodowce i ich wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi. Wody lądowe. Mat. do geografii fizycznej ogólnej. Przygot. do druku J. Kondracki. Warszawa 1954. PWN. 25 cm, str. 207, opr. tw.
16,00 PLN
Problemy klimatologii gór i wyżyn. (Prace geograficzne, zesz. 18)
Problemy klimatologii gór i wyżyn. (Prace geograficzne, zesz. 18)
Problemy klimatologii gór i wyżyn. (Prace geograficzne, zesz. 18) Kraków 1968. Nakł. UJ. 25 cm, str. 110, opr. karton. Zesz. nauk. UJ CLXXIX.
35,00 PLN
Książkiewicz Marian Zarys geologji Śląska. (1936)
Książkiewicz Marian Zarys geologji Śląska. (1936)
Książkiewicz Marian Zarys geologji Śląska. Z 16 ryc. w tekście. Katowice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 24 cm, str. 65, ilustr., tabl., opr. karton. Śląsk - ziemia i ludzie. (kruchy papier okł.)
50,00 PLN
Przewodnik LVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Wałbrzych 17-19 września 1987)
Przewodnik LVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Wałbrzych 17-19 września 1987)
Przewodnik LVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Wałbrzych 17-19 września 1987). Pr. zb. Warszawa 1987. I.G. 21 cm, str. 291, opr. karton.
45,00 PLN
Churska Zofia: Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny Noteci - Warty i doliny Drwęcy.
Churska Zofia: Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny Noteci - Warty i doliny Drwęcy.
Churska Zofia: Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny Noteci - Warty i doliny Drwęcy. Toruń 1966. TNT. Wyd. na zlec. PAN. 24 cm, str. 111, tabl, opr. karton.
25,00 PLN
Chrzanowski Jerzy: Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu.
Chrzanowski Jerzy: Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu.
Chrzanowski Jerzy: Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu. Wrocław 1980. Ossol. 24 cm, str. 104, tabl., ilustr., opr. karton. Acta geogr. lodziensia, nr 43.
20,00 PLN
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Ser. III, T.16. Dział A 1917.
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Ser. III, T.16. Dział A 1917.
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Ser. III, T.16. Dział A 1917. (og. zb.t.56) Nauki matematyczno - fizyczne. Kraków 1917. Nakł. AU. 25 cm, str. (4), 416, tabl., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
150,00 PLN
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. (1932)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. (1932)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. Kraków 1932. Nakł. AU. 24 cm, str. LI, 209, broszura. (brak tylnej części okł., egz. częściowo nie rozcięty)
95,00 PLN
Klimek Kazmierz: Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego
Klimek Kazmierz: Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego
Klimek Kazmierz: Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Warszawa 1966. PAN. W.G. 24 cm, str.136, opr. karton. Pr. geog. nr 53.
30,00 PLN
Przewodnik XLII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin 3-5 września 1970)
Przewodnik XLII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin 3-5 września 1970)
Przewodnik XLII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin 3-5 września 1970). Pr. zb. Warszawa 1970. WG. 21 cm, str. 207, opr. karton.
45,00 PLN
Passendorfer Edward: Z przeszłości geologicznej Pomorza.
Passendorfer Edward: Z przeszłości geologicznej Pomorza.
Passendorfer Edward: Z przeszłości geologicznej Pomorza. Wyd. 2. przejrz. i rozszerzone. Toruń 1949. Nakł. Księg. nauk. T. Szczęsny. 21 cm, str. 46, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego.
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego.
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego. Warszawa 1972. PWN. 24 cm, str. 80, tabl., opr. karton. Roczn. nauk roln. Ser. D, T.148. (niewielkie przytarcie na tylnej okł.)
18,00 PLN
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians Warszawa 1948. Państw. Inst. Geolog. 24 cm, str. 128, tabl. 2, broszura. Biul. nr 37.
45,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. Wrocław 1989. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 405, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17. (Działy główne: Zasoby i walory środowiska przyrodniczego doliny Wisły między Oświęcimiem a Sandomierzem; Zagadnienia biologii wybranych rzek południowej Polski.)
65,00 PLN
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy. Kraków 1964. Nakł. UJ. 25 cm, str. 131, tabl., opr. karton. Zesz. nauk. UJ. LXXX. Pr. Inst. Geogr. , zesz. 30. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim.
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim.
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim. Studium fotointerpretacyjne. Warszawa 1973. I.G. PAN. 24 cm, str. 150, tabl. opr. karton. (pryw. adnotacja na licu okł.)
30,00 PLN
Pokaż:
60 120 180