Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Krasoń Jan - Dolnośląskie złoża miedzi. (Z geologią na co dzień)
Krasoń Jan - Dolnośląskie złoża miedzi. (Z geologią na co dzień)
Krasoń Jan: Dolnośląskie złoża miedzi. Warszawa 1968. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 71, (5), ilustr., tabl., opr. karton. seria Z geologią na co dzień.
16,00 PLN
Kwiatkowski Stanisław - Gipsy. (Z geologią na co dzień)
Kwiatkowski Stanisław - Gipsy. (Z geologią na co dzień)
Kwiatkowski Stanisław: Gipsy. Warszawa 1970. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 63, (1), ilustr., opr. karton. seria Z geologią na co dzień.
15,00 PLN
Dąbrowski Tadeusz - Podziemne zbiorniki wody. (Z geologią na co dzień)
Dąbrowski Tadeusz - Podziemne zbiorniki wody. (Z geologią na co dzień)
Dąbrowski Tadeusz: Podziemne zbiorniki wody. Warszawa 1968. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 77, (3), ilustr., opr. karton. seria Z geologią na co dzień.
15,00 PLN
Jakubowski Krzysztof - Ruchome góry. (Z geologią na co dzień)
Jakubowski Krzysztof - Ruchome góry. (Z geologią na co dzień)
Jakubowski Krzysztof: Ruchome góry. Warszawa 1967. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 73, (2), ilustr, opr. karton. seria Z geologią na co dzień.
15,00 PLN
Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. T. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. (Red. nauk. Khabakov A.V.)
Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. T. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. (Red. nauk. Khabakov A.V.)
Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. Chast. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. Red. nauk. Khabakov A.V. Moskwa 1962. Gosudarstvennoye nauchno-tekhnicheskoye izdatelstvo literatury po geologii i okhrane. 24 cm, str. 577, (1), ilustr., tabl., opr. tw.
80,00 PLN
Pożaryski Władysław - Jak się kształtowało oblicze Ziemi. (Cykl: Ziemia i jej dzieje)
Pożaryski Władysław - Jak się kształtowało oblicze Ziemi. (Cykl: Ziemia i jej dzieje)
Pożaryski Władysław: Jak się kształtowało oblicze Ziemi. Warszawa 1947. Czytelnik. 23 cm, str. 43, tabl. , ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 8.
15,00 PLN
Książkiewicz Marian - Jak powstają góry (Cykl: Ziemia i jej dzieje)
Książkiewicz Marian - Jak powstają góry (Cykl: Ziemia i jej dzieje)
Książkiewicz Marian: Jak powstają góry. Warszawa 1947. Czytelnik. 23 cm, str. 24, ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 12.
15,00 PLN
Karczewski Stanisław - Wulkany czynne i wygasłe. (Cykl: Ziemia i jej dzieje)
Karczewski Stanisław - Wulkany czynne i wygasłe. (Cykl: Ziemia i jej dzieje)
Karczewski Stanisław: Wulkany czynne i wygasłe. Warszawa 1947. Czytelnik. 23 cm, str. 26, (1), ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 10. (podpis własn.)
15,00 PLN
Karczewski Stanisław - Czas w dziejach Ziemi. (Cykl: Ziemia i jej dzieje)
Karczewski Stanisław - Czas w dziejach Ziemi. (Cykl: Ziemia i jej dzieje)
Karczewski Stanisław: Czas w dziejach Ziemi. Warszawa 1950. Czytelnik. 23 cm, str. 31, (1), tabl. , ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 4.
15,00 PLN
Balińska - Wuttke Krystyna - Powstanie i budowa kontynentów
Balińska - Wuttke Krystyna - Powstanie i budowa kontynentów
Balińska - Wuttke Krystyna: Powstanie i budowa kontynentów. Warszawa 1970. WP. 19, cm, str. 168, (4), tabl., ilustr., opr. karton. Seria Omega
16,00 PLN
Sedymentologia. Pr. zb. pod red. nauk. R. Unruga.
Sedymentologia. Pr. zb. pod red. nauk. R. Unruga.
Sedymentologia. Pr. zb. pod red. nauk. R. Unruga. Warszawa 1976. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 613, (3), ilustr., opr. tw. (uszodzona przednia część okł., plamki)
50,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 2. Tektonika
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 2. Tektonika
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 2. Tektonika. Kraków 1953. Polskie Tow. Geologiczne. 25 cm, str. (VI), 208-454 , ilustr., broszura. (naddarta tylna część okładki, pryw. pieczątka)
35,00 PLN
Malicki Adam - Geneza i rozmieszczenie loessów w środkowej i wschodniej Polsce.
Malicki Adam - Geneza i rozmieszczenie loessów w środkowej i wschodniej Polsce.
Malicki Adam: Geneza i rozmieszczenie loessów w środkowej i wschodniej Polsce. Lublin 1950. Nakł. UMCS. 26 cm, str. 195-228, broszura. Annales UMCS, vol.IV, 8, sec. B. (dedykacja autora, pieczątki własn.)
18,00 PLN
Harasimiuk Marian - Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
Harasimiuk Marian - Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
Harasimiuk Marian: Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Wrocław 1975. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 108, tabl., opr. karton. Pr. geog. nr 115.
30,00 PLN
Pietrygowa Zofia - Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy.
Pietrygowa Zofia - Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy.
Pietrygowa Zofia: Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy. Warszawa 1975. Inst. Meteor. i Gosp. Wodnej. 21 cm, str. 251, tabl., opr. karton. Mat. badawcze Ser. spec. nr 5.
45,00 PLN
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew - Mineralogia i petrografia.
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew - Mineralogia i petrografia.
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew: Mineralogia i petrografia. Warszawa 1954. PWSZ. 25 cm, str. 186, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Geologia ogólna. T.II.: Geologia historyczna z elementami paleontologii. Pr. zb. pod red. W. Goetla.
Geologia ogólna. T.II.: Geologia historyczna z elementami paleontologii. Pr. zb. pod red. W. Goetla.
Geologia ogólna. T.II.: Geologia historyczna z elementami paleontologii. Pr. zb. pod red. W. Goetla. Wyd. 2. (Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych). Warszawa 1962. PWN. 24 cm, str. 185, ilustr., tabl., opr. karton. (przybrudzona okł.)
30,00 PLN
Slovenska kraska terminologija . Slovene karst terminology. Uredil Ivan Gams.
Slovenska kraska terminologija . Slovene karst terminology. Uredil Ivan Gams.
Slovenska kraska terminologija . Slovene karst terminology. Uredil Ivan Gams. V Ljubljani 1973. Univerza, Katedra za fizicno geografijo Oddelka za geografijo FF. 24 cm, str. XIX, (1), 76, (2), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Przewodnik LV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Szczecin)
Przewodnik LV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Szczecin)
Przewodnik LV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Szczecin 15-17 września 1983). Pr. zb. Warszawa 1983. WG. 21 cm, str. 221, (1), opr. karton.
40,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 1.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 1.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 1. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. 148, tabl., opr. karton. Treść: Passenderfer, Roniewicz: Jeszcze w sprawie wyspy tatrzańskiej w eocenie; Kotański: O charakterze mezozoicznej geosynkliny Karpat Zachodnich i o epimiogeosyklinie podhalańskiej; Burchart: Uwagi o kierunkach luster tektonicznych w obrębie skał krystalicznych wyspy Goryczkowej Jaroszewski: Tektonika serii wierchowej wgórnych piętrach Doliny Kościeliskiej w Tatrach; Bac: Budowa geologiczna Stołów pod Kominami Tylkowymi w Tatrach Zachodnich; Głazek, Wójcik: Zjawiska krasowe wschodniej części Tatr Polskich; Szulczewski: Stromatolity z batonu wierchowego Tatr.
45,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. (5), 150-311, tabl., opr. karton. Treść: Kotański: Nowe elementy budowy masywu Czerwonych Wierchów; Szulczewski: Budowa geologiczna Małej Świstówki; Kostiukow: Zdjęcie geologiczne Wielkiej Świstówki oraz Kotła Mułowego i Litworowego; Grochocka - Rećko: Budowa geologiczna Wyżniej Świstówki; Sieciarz: Budowa geologiczna wschodniego zbocza Kopy Kondrackiej; Kotański: O triasie Skałki Haligowieckiej i pozycji paleograficznej serii haligowieckiej.
45,00 PLN
Pamiętnik fizjograficzny. (Archiwum geologii Polski) Zesz. 2. T.III-IV.:1883-1884.
Pamiętnik fizjograficzny. (Archiwum geologii Polski) Zesz. 2. T.III-IV.:1883-1884.
Pamiętnik fizjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-1884. Warszawa 1955. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 228, tabl., opr. karton. Archiwum geologii Polski. (lekko uszkodzona tylna okł.)
55,00 PLN
Stenz Edward - Co wiemy o wnętrzu Ziemi.
Stenz Edward - Co wiemy o wnętrzu Ziemi.
Stenz Edward: Co wiemy o wnętrzu Ziemi. Warszawa 1954. W.G. 21 cm, str. 62, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Dynowska Irena - Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena - Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy. Kraków 1964. Nakł. UJ. 25 cm, str. 131, tabl., opr. karton. Zesz. nauk. UJ. LXXX. Pr. Inst. Geogr. , zesz. 30. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Książkiewicz Marian - Zarys geologji Śląska. Śląsk - ziemia i ludzie.(1936)
Książkiewicz Marian - Zarys geologji Śląska. Śląsk - ziemia i ludzie.(1936)
Książkiewicz Marian: Zarys geologji Śląska. Z 16 ryc. w tekście. Katowice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 24 cm, str. 65, ilustr., tabl., opr. karton. Śląsk - ziemia i ludzie. (kruchy papier okł., luźna przednia część okł.)
50,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz Nowogród. Oprac. M. Bogacki, L. Czajkowski.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz Nowogród. Oprac. M. Bogacki, L. Czajkowski.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz Nowogród. Oprac. M. Bogacki, L. Czajkowski. Warszawa 1968. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 43, (3), tabl. 18, opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 5.
30,00 PLN
Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica) XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku.
Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica) XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku.
XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku. Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica 22-24 czerca 1975). Pr. zb. pod red. A. Grocholskiego. Warszawa 1975. WG. 21 cm, str. 297, (1), tabl., opr. karton.
65,00 PLN
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego. Wyd. II. Warszawa 1986. Wyd. Geologiczne. 23 cm, str. 308, opr. karton. (podniszczona okł.)
20,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia. Kraków 1951. Polskie Tow. Geologiczne. 25 cm, str. 206, tabl., opr. karton. (pryw. pieczątka, dedyk., podniszczona okł.)
30,00 PLN
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz - Materiały do ćwiczeń z petrografii.
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz - Materiały do ćwiczeń z petrografii.
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz: Materiały do ćwiczeń z petrografii. Kraków 1973. AGH. 24 cm, str. 220, opr. karton. (Skrypty uczelniane nr 337).
18,00 PLN
Jarząbek Daniel - Pogadanki geologiczne.
Jarząbek Daniel - Pogadanki geologiczne.
Jarząbek Daniel: Pogadanki geologiczne. Warszawa 1951. KiW. 21 cm, str. 260, (2), ilustr., opr. karton. Bibl. Popularno - Naukowa.
18,00 PLN
Stasiak Jadwiga - Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii.
Stasiak Jadwiga - Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii.
Stasiak Jadwiga: Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii. Białystok 1965. Białostockie Tow. Nauk. 24 cm, str. 42, ilustr., opr. karton
18,00 PLN
Vanney Jean-Rene, Mougenot Denis - La Plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes. Analyse géomorphologique.
Vanney Jean-Rene, Mougenot Denis - La Plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes. Analyse géomorphologique.
Vanney Jean-Rene, Mougenot Denis: La Plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes. Analyse géomorphologique. Lisboa 1981. Direcç?o-Geral de Geologia e Minas. 29 cm, str. 85, (68), (4), tabl., opr. karton. Memorias dos servicos geologicas de Portugal. (lekko podniszczona okł.)
45,00 PLN
Geomorphological problems of Carpathians. II. Ed. Mieczysław Klimaszewski.
Geomorphological problems of Carpathians. II. Ed. Mieczysław Klimaszewski.
Geomorphological problems of Carpathians. II. Ed. Mieczysław Klimaszewski. Warszawa 1966. PWN-Polish Scientific Publishers. 25 cm, str. 172, ilustr., opr. pł. z obw. (lekko podniszczona obw., przybrudzona opr.)
25,00 PLN
Przewodnik do określania składu litologicznego warstw powierzchniowych i głębokości występowania wód podziemnych. (Określanie składu warstw glebowych i występowania wód)
Przewodnik do określania składu litologicznego warstw powierzchniowych i głębokości występowania wód podziemnych. (Określanie składu warstw glebowych i występowania wód)
Przewodnik do określania składu litologicznego warstw powierzchniowych i głębokości występowania wód podziemnych. Praca zb. pod red.. N. Wierejskiego i J. Wostokowej. Przekł. R. Obrączka. Warszawa 1965. PWRiL. 24 cm, 338, ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Skoczylas Janusz - Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej.
Skoczylas Janusz - Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej.
Skoczylas Janusz: Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej. Wrocław 1985. Ossol. 23 cm, str. 262, ilustr.opr. kart.
50,00 PLN
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego T.XI. (1935)
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego T.XI. (1935)
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XI. Kraków 1935. Pol. Tow. Geolog. 24 cm, str. (4), 149, ilustr., tabl., broszura. (ślad po pieczątce własn.)
80,00 PLN
Kotlarczyk Janusz - Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tla budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich. (Studia Geologica Polonica vol. XIX.)
Kotlarczyk Janusz - Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tla budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich. (Studia Geologica Polonica vol. XIX.)
Kotlarczyk Janusz: Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tla budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich. Warszawa 1966. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 129, (3), tabl. XXVII, opr. karton. St. geolog. polon. v. XIX.
40,00 PLN
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1964, z. 1-12.
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1964, z. 1-12.
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1964, z. 1-12. 30 cm, str. 4, 460, opr. pł.
110,00 PLN
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1966, z. 1-12.
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1966, z. 1-12.
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1966, z. 1-12. 30 cm, str. 500, 4, (2), opr. pł.
110,00 PLN
Wdowiarz Stanisław - Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dubiecka i Krzywczy.
Wdowiarz Stanisław - Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dubiecka i Krzywczy.
Wdowiarz Stanisław: Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dubiecka i Krzywczy. Z 2 tabl. Warszawa 1948. P.I.G. 24 cm, str. 35, tabl. 2, opr. karton. Z dedykacją autora.
45,00 PLN
Birkenmajer Krzysztof - Przedeoceńskie struktury fałdowe w pienińskim pasie skałkowym Polski. (Studia Geologica Polonica vol. XXXI.)
Birkenmajer Krzysztof - Przedeoceńskie struktury fałdowe w pienińskim pasie skałkowym Polski. (Studia Geologica Polonica vol. XXXI.)
Birkenmajer Krzysztof: Przedeoceńskie struktury fałdowe w pienińskim pasie skałkowym Polski. Warszawa 1970. Wyd. Geol. 24 cm, str. 81, tablice. opr. kart. Studia Geologica Polonica vol. XXXI. (lekko przybrudzona okł.)
40,00 PLN
Roczniki gleboznawcze. XVI. Zjazd Nauk. Pol. Tow. Gleboznaw. poświęcony zagadnieniom Bieszczad. (1963)
Roczniki gleboznawcze. XVI. Zjazd Nauk. Pol. Tow. Gleboznaw. poświęcony zagadnieniom Bieszczad. (1963)
Roczniki gleboznawcze. XVI Zjazd Nauk. Pol. Tow. Gleboznaw. poświęcony zagadnieniom Bieszczad. Rzeszów 19-21.IX.1963. Dodatek do t. XIII. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. 337, (7), tabl., opr. karton. (rdzawe plamki na k. tyt.)
80,00 PLN
Gleby typu czerwono- ziemnego i rędziny jurajskie. (Roczniki nauk rolniczych T.120)
Gleby typu czerwono- ziemnego i rędziny jurajskie. (Roczniki nauk rolniczych T.120)
Gleby typu czerwono-ziemnego i rędziny jurajskie. Warszawa 1966. PWRiL. PAN. 24 cm, str. 128, broszura Roczniki nauk rolniczych T.120, ser.D - monografie.
30,00 PLN
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI. (Zesz. probl. postępów nauk rol., z. 222.)
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI. (Zesz. probl. postępów nauk rol., z. 222.)
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI. Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 230, ilustr., tabl.,opr. karton. PAN, Wydz. Nauk Roln. i Leśnych. Zesz. probl. postępów nauk rol., z. 222.
40,00 PLN
Dobrzański Bogdan - Zarys geografii gleb
Dobrzański Bogdan - Zarys geografii gleb
Dobrzański Bogdan: Zarys geografii gleb. Warszawa 1966. PWN. 24 cm, str. 174, tabl., opr. karton. (dedyk. autora)
25,00 PLN
Musierowicz A., Konecka - Betley K., Kuźnicki F. - Zagadnienie typologii gleb wytworzonych z lessów.
Musierowicz A., Konecka - Betley K., Kuźnicki F. - Zagadnienie typologii gleb wytworzonych z lessów.
Musierowicz A., Konecka - Betley K., Kuźnicki F.: Zagadnienie typologii gleb wytworzonych z lessów. Warszawa 1963. PWRiL. PAN. 24 cm, str. 112, obroszura Roczniki nauk rolniczych, T.104, ser.D - monografie.
30,00 PLN
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo szczegółowe.
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo szczegółowe.
Musierowicz A.: Gleboznawstwo szczegółowe. Warszawa 1953. PWRiL. 24 cm, str. 288, (4), ilustr., tabl., opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo ogólne.
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo ogólne.
Musierowicz Arkadiusz: Gleboznawstwo ogólne. Warszawa 1951. PWRiL. 24 cm, str. 464, (4), ilustr., tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.3. Sudety (pr. zb.). Zesz. 2. Utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe oraz pogląd na rozwój budowy geologicznej Sudetów.
Regionalna geologia Polski. T.3. Sudety (pr. zb.). Zesz. 2. Utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe oraz pogląd na rozwój budowy geologicznej Sudetów.
Regionalna geologia Polski. T. 3, Sudety. Praca zb. Z.2: Utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe oraz pogląd na rozwój budowy geologicznej Sudetów. Oprac. H. Teisseyre, K. Smulikowski, A. Jahn. Kraków 1960. PTG, 25 cm, str. [4], 301-438 s., [1] k. tabl. skł., [3] k. tabl., [3] k. tabl. skł. luź., fot., mapy, rys,. wykr.,, opr. karton.
50,00 PLN
Zeszyty naukowe AGH. Geologia. Z.2. (Kraków 1958)
Zeszyty naukowe AGH. Geologia. Z.2. (Kraków 1958)
Zeszyty naukowe AGH. Geologia. Z.2. Kraków 1958. 24 cm, str. 99, (1), tabl., opr. karton. Treść (ogólnie): Małecki: Z geologii i geomorfologii Wyżyny Krakowskiej między Zabierzowem a Ojcowem; Jurkiewicz: Zespoły mikrofauny ze skał fliszowych fałdu Bóbrki (Karpaty krośnieńskie); Wilk: Z badań nad tektoniką wzgórz libiąskich; Banaś: Niektóre dane o złożu magnetytu i fluorytu w Kopalinach na Dolnym Śląsku; Dział informacyjny; Wspomnienia pośmiertne: Świdziński - Prof. Jan Wdowiarz (1903-1956); Maślankiewiczowa - Prof. T. Bocheński (1901-1958); Goetel - Dr E. Panow (1890-1958); Jucha - J. Godzisz (1927-1958)
40,00 PLN
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996).
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996).
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996). Warszawa 1996. PIG. 21 cm, str. 51, tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Klimek Kazimierz - W sprawie genezy moren czołowych położonych na południe od Częstochowy.
Klimek Kazimierz - W sprawie genezy moren czołowych położonych na południe od Częstochowy.
Klimek Kazimierz: W sprawie genezy moren czołowych położonych na południe od Częstochowy. Kraków 1962. PAN. 24 cm, str. 21, opr. karton. Folia Quaternaria.
25,00 PLN
Czechówna Ludmiła - Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej.
Czechówna Ludmiła - Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej.
Czechówna Ludmiła: Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej. Poznań 1969. PTPN. 24 cm, str. 244, opr. karton. (załamanie na okł.)
45,00 PLN
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej - Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.)
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej - Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.)
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej: Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.) Warszawa 1960. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 62, tabl. 2, opr. karton. Inst. geolog. Odb. z Biul. 150, Z badań czwartorzędu w Polsce T.9. (z dedykacją)
30,00 PLN
Marsz Andrzej - Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych.
Marsz Andrzej - Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych.
Marsz Andrzej: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. Poznań 1966. PTPN. 24 cm, str. 67, (1), tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (4), 335, (1), tabl., ilustr., opr. karton. (okł. przyżółcona) Treść (ogólnie): Henkiel: O pochodzeniu rzeźby polskich Karpat fliszowych; Henkiel: Rzeźba strukturalna Karpat fliszowych; Pękala: Terasy krioplanacyjne południowego Changaju (Mongolia); Buraczyński: Heavy mineral composition of the Middle Rhine Lowland Ioesses; Buraczyński: Characteristiques litholoquies des loess d'Achenheim (France); Dolecki: Litologia i stratygrafia lessów Grzędy Horodelskiej; Nowak: Charakterystyka uziarnienia utworów pyłowych strefy krawędziowej północnej części Wyżyny Lubelskiej; Buraczyński, Gurba: Piaskowce batiatyckie w uroczysku Piekiełko na Roztoczu Tomaszowskim; Wojtanowicz: Czwartorzędowe zmiany sieci rzecznej Niziny Sandomierskiej; Łanczont: Hipsometria Australii według Mapy Świata 1:2,5 M; Szwaczko: Rozwój i długość śródziemnomorskiej linii brzegowej Afryki; Paczos, Warakomski, Zinkiewicz: Zapylenie atmosfery na obszarze strefy ochronnej Roztoczańskiego Parku Narodowego; Surdacki: Zmiany w występowaniu i liczebności niektórych gatunków ssaków na obszarze byłego woj. lubelskiego w XIX i XX wieku.
60,00 PLN
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XXX za rok 1960, zesz.4. (Kraków 1961).
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XXX za rok 1960, zesz.4. (Kraków 1961).
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XXX za rok 1960, zesz.4 . Kraków 1961. Pol. Tow. Geolog. 24 cm, str. (3), 348-504, ilustr., tabl., broszura. Treść (ogólnie): Sprawozdanie z XXXII Zjazdu Nauk. Pol. Tow. Geolog. w Tatrach i na Podhalu; Passendorfer: Rozwój paleograficzny Tatr; Sokołowski: Uwagi o wynikach nowych badań nad techniką Tatr; Przewodnik do tras wycieczkowych XXXII Zjazdu P.T.G. w Zakopanem w 1959 r. Pr. zb. pod red. Z. Kotańskiego, E. Passendorfera i S. Sokołowskiego; Sparwozdanie z działalności P.T.G. w r. adm. 1958/1959.
40,00 PLN
Sprawozdania z badań naukowych. T.I. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.I. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.I. Komitet Badań Czwartorzędu PAN. Warszawa 1976. 20 cm, str. 83, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Odlanicki-Poczobutt Michał - Geodezja dla studiów inżynieryjno - budowlanych.
Odlanicki-Poczobutt Michał - Geodezja dla studiów inżynieryjno - budowlanych.
Odlanicki-Poczobutt Michał - Geodezja dla studiów inżynieryjno - budowlanych. Wyd. 4., uzupełnione. Warszawa 1977. P.P.W.K. 23 cm, str. 534, (1), tabl., opr. pł. (plamki na opr.)
28,00 PLN
Pokaż:
60 120 180