Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Lencewicz Stanisław: Lodowce i ich wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi. Wody lądowe
Lencewicz Stanisław: Lodowce i ich wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi. Wody lądowe
Lencewicz Stanisław: Lodowce i ich wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi. Wody lądowe. Mat. do geografii fizycznej ogólnej. Przygot. do druku J. Kondracki. Warszawa 1954. PWN. 25 cm, str. 207, opr. tw.
16,00 PLN
Problemy klimatologii gór i wyżyn. (Prace geograficzne, zesz. 18)
Problemy klimatologii gór i wyżyn. (Prace geograficzne, zesz. 18)
Problemy klimatologii gór i wyżyn. (Prace geograficzne, zesz. 18) Kraków 1968. Nakł. UJ. 25 cm, str. 110, opr. karton. Zesz. nauk. UJ CLXXIX.
35,00 PLN
Książkiewicz Marian Zarys geologji Śląska. (1936)
Książkiewicz Marian Zarys geologji Śląska. (1936)
Książkiewicz Marian Zarys geologji Śląska. Z 16 ryc. w tekście. Katowice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 24 cm, str. 65, ilustr., tabl., opr. karton. Śląsk - ziemia i ludzie. (kruchy papier okł.)
50,00 PLN
Przewodnik LVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Wałbrzych 17-19 września 1987)
Przewodnik LVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Wałbrzych 17-19 września 1987)
Przewodnik LVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Wałbrzych 17-19 września 1987). Pr. zb. Warszawa 1987. I.G. 21 cm, str. 291, opr. karton.
45,00 PLN
Churska Zofia: Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny Noteci - Warty i doliny Drwęcy.
Churska Zofia: Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny Noteci - Warty i doliny Drwęcy.
Churska Zofia: Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny Noteci - Warty i doliny Drwęcy. Toruń 1966. TNT. Wyd. na zlec. PAN. 24 cm, str. 111, tabl, opr. karton.
25,00 PLN
Chrzanowski Jerzy: Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu.
Chrzanowski Jerzy: Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu.
Chrzanowski Jerzy: Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu. Wrocław 1980. Ossol. 24 cm, str. 104, tabl., ilustr., opr. karton. Acta geogr. lodziensia, nr 43.
20,00 PLN
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Ser. III, T.16. Dział A 1917.
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Ser. III, T.16. Dział A 1917.
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Ser. III, T.16. Dział A 1917. (og. zb.t.56) Nauki matematyczno - fizyczne. Kraków 1917. Nakł. AU. 25 cm, str. (4), 416, tabl., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
150,00 PLN
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. (1932)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. (1932)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. Kraków 1932. Nakł. AU. 24 cm, str. LI, 209, broszura. (brak tylnej części okł., egz. częściowo nie rozcięty)
95,00 PLN
Klimek Kazmierz: Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego
Klimek Kazmierz: Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego
Klimek Kazmierz: Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Warszawa 1966. PAN. W.G. 24 cm, str.136, opr. karton. Pr. geog. nr 53.
30,00 PLN
Przewodnik XLII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin 3-5 września 1970)
Przewodnik XLII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin 3-5 września 1970)
Przewodnik XLII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin 3-5 września 1970). Pr. zb. Warszawa 1970. WG. 21 cm, str. 207, opr. karton.
45,00 PLN
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla.
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla.
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla. Warszawa 1973. IG PAN. 24 cm, str. 97, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Passendorfer Edward: Z przeszłości geologicznej Pomorza.
Passendorfer Edward: Z przeszłości geologicznej Pomorza.
Passendorfer Edward: Z przeszłości geologicznej Pomorza. Wyd. 2. przejrz. i rozszerzone. Toruń 1949. Nakł. Księg. nauk. T. Szczęsny. 21 cm, str. 46, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego.
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego.
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego. Warszawa 1972. PWN. 24 cm, str. 80, tabl., opr. karton. Roczn. nauk roln. Ser. D, T.148. (niewielkie przytarcie na tylnej okł.)
18,00 PLN
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians Warszawa 1948. Państw. Inst. Geolog. 24 cm, str. 128, tabl. 2, broszura. Biul. nr 37.
45,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. Wrocław 1989. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 405, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17. (Działy główne: Zasoby i walory środowiska przyrodniczego doliny Wisły między Oświęcimiem a Sandomierzem; Zagadnienia biologii wybranych rzek południowej Polski.)
65,00 PLN
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy. Kraków 1964. Nakł. UJ. 25 cm, str. 131, tabl., opr. karton. Zesz. nauk. UJ. LXXX. Pr. Inst. Geogr. , zesz. 30. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim.
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim.
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim. Studium fotointerpretacyjne. Warszawa 1973. I.G. PAN. 24 cm, str. 150, tabl. opr. karton. (pryw. adnotacja na licu okł.)
30,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 14.
40,00 PLN
Banach Mieczysław: Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem.
Banach Mieczysław: Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem.
Banach Mieczysław: Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem. Wrocław 1977. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 101, tabl., ilustr., opr. karton. Pr. geogr. nr 124.
18,00 PLN
Rosa Bogusław: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych.
Rosa Bogusław: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych.
Rosa Bogusław: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych. Toruń 1963. TNT. Wyd. z zas. PAN. 24 cm, str. 172, (2), tabl., mapki, opr. karton. Studia societatis scientiarum torunensis Vol. V, sec. C.
50,00 PLN
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany. (Biblioteka Problemów)
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany. (Biblioteka Problemów)
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany. Warszawa 1961. PWN. 21 cm, str. 382, ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. problemów.
18,00 PLN
Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia. Oprac. pod kier. L. Starkla.
Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia. Oprac. pod kier. L. Starkla.
Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia. Oprac. pod kier. L. Starkla. Wrocław 1981. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 89, tabl., opr. karton. Inst. Geogr. i Przestrzennego Zagospodar. - dok. geogr. z. 3.
16,00 PLN
Dylik Jan: Peryglacjalne struktury w plejostenie środkowej Polski.
Dylik Jan: Peryglacjalne struktury w plejostenie środkowej Polski.
Dylik Jan: Peryglacjalne struktury w plejostenie środkowej Polski. Warszawa 1952. Wyd. PIG. (Odb. z biuletynu 66). 25 cm, str. (2), 61, tabl. ilutr., opr. karton.
25,00 PLN
Demek Jaromir (a spoulpracovnici): Geomorfologie ceskych zem.
Demek Jaromir (a spoulpracovnici): Geomorfologie ceskych zem.
Demek Jaromir (a spoulpracovnici): Geomorfologie ceskych zem. Praha 1965. Nakl. C.A.V. 25 cm, str. 335, tabl., ilustr., opr. pł. zobw
30,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego (gleby). Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.12.
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego (gleby). Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.12.
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (gleby). Wrocław 1984. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 338, (2), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.12. Treść (ogólnie): Gleba i jej biologia w kształtowaniu środowiska przyrodniczego; Środowisko glebowo - siedliskowe Puszczy Niepołomickiej i jego odporność na antropopresję; Zagadnienia glebowe, roślinne i wodne Tatr.
50,00 PLN
Horwitz Ludwik: Budowa geologiczna Pienin.
Horwitz Ludwik: Budowa geologiczna Pienin.
Horwitz Ludwik: Budowa geologiczna Pienin. Przygot. do druku i opatrzył przypisami Krzysztof Birkenmajer. Warszawa 1963. Wyd. Geolog. 30 cm, str. 152; ryc. w tekście 2; tabl. kolor. 2 (Mapa geolog. Pienin - ark. zachodni: przekroje; Mapa geolog. Pienin - ark. wschodni: przekroje), opr. karton. Inst. geolog. Pr. T.XXXVIII. (podpis własn.)
180,00 PLN
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich.
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich.
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. Warszawa 1966. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 187, tabl., załączn., opr. karton. Studia geologica polonica, vol. XX.
40,00 PLN
Wood John A.: Układ  Słoneczny
Wood John A.: Układ Słoneczny
Wood John A.: Układ Słoneczny Przekł. J. Mietelski. Warszawa 1983. PWN. 20 cm, str. 264, ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
15,00 PLN
Skinner B.J., Turekian K.K.:  Człowiek i ocean.
Skinner B.J., Turekian K.K.: Człowiek i ocean.
Skinner B.J., Turekian K.K.: Człowiek i ocean. Przekł. E. Andrulewicz, A. Trzosińska. Warszawa 1979. PWN. 20 cm, str. 195, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Knapp B.J.: Elementy geograficzne hydrologii.
Knapp B.J.: Elementy geograficzne hydrologii.
Knapp B.J.: Elementy geograficzne hydrologii. Przekł. A. Magnuszewski. Warszawa 1986. PWN. 20 cm, str. 179, (1), ilustr., tabl., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Bloom A.L.: Powierzchnia Ziemi.
Bloom A.L.: Powierzchnia Ziemi.
Bloom A.L.: Powierzchnia Ziemi. Przekł. A. Witt. Warszawa 1980. PWN. 20 cm, str. 243, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Skinner B.J.: Zasoby Ziemi.
Skinner B.J.: Zasoby Ziemi.
Skinner B.J.: Zasoby Ziemi. Przekł. I. Wróblewska. Warszawa 1978. PWN. 20 cm, str. 199, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Rotnicki Karol: Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań wydmy w Węglewicach.
Rotnicki Karol: Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań wydmy w Węglewicach.
Rotnicki Karol: Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań wydmy w Węglewicach. Poznań 1970. PTPN. Wyd. z zas. PAN. 24 cm, str. 146, (1), tabl., ilustr., opr. karton. Pr. Kom. geogr.-geolog. T.XI, z.2.
25,00 PLN
Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce. (Pr. zb.)
Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce. (Pr. zb.)
Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce (materiały na sympozjum). Kielce - Tarnobrzeg. 21 cm, str. (4), 145, tabl., opr. karton. (zagniecenia na okł.)
30,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 13. (teka uszkodz., kompletna)
50,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Wrocław 1972. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 393, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.
65,00 PLN
Trafas Kazimierz:  Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji.
Trafas Kazimierz: Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji.
Trafas Kazimierz: Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji. Warszawa - Kraków 1975. UJ. PWN. 25 cm, 87, (1), ilustr., tabl., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
25,00 PLN
Żynda Stefan: Geomorfologia przedpola moreny czołowej stadiału poznańskiego na obszarze wysoczyzny lubuskiej.
Żynda Stefan: Geomorfologia przedpola moreny czołowej stadiału poznańskiego na obszarze wysoczyzny lubuskiej.
Żynda Stefan: Geomorfologia przedpola moreny czołowej stadiału poznańskiego na obszarze wysoczyzny lubuskiej. Poznań 1967. PAN. PTPN. 25 cm, str. 193, tabl., opr. karton. Pr. kom. geogr.-geog. T.VIII, z.1
45,00 PLN
Harasimiuk Marian: Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
Harasimiuk Marian: Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
Harasimiuk Marian: Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Wrocław 1975. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 108, tabl., opr. karton. Pr. geog. nr 115.
30,00 PLN
Lach Jan: Geomorfologiczna skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza.
Lach Jan: Geomorfologiczna skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza.
Lach Jan: Geomorfologiczna skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. Kraków 1984. Wyd. nauk. WSP. 24 cm, str. 142, opr. karton. Pr. monogr. nr LXVI.
30,00 PLN
Przewodnik XXXIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Częstochowa
Przewodnik XXXIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Częstochowa
Przewodnik XXXIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Częstochowa (4-6września 1960). Pr. zb. Warszawa 1960. WG. 21 cm, str. 95, ilustr., tabl., opr. karton
40,00 PLN
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu.
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu.
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu. Warszawa 1957.WP. 21 cm, str. 224, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kosiba Aleksander: Śniegi, lodowce - lądolody.
Kosiba Aleksander: Śniegi, lodowce - lądolody.
Kosiba Aleksander: Śniegi, lodowce - lądolody. Warszawa 1978. WSiP. 21 cm, str. 183, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Barbiński Zygmunt: Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły.
Barbiński Zygmunt: Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły.
Barbiński Zygmunt: Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły. Wrocław 1992. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 171, tabl., opr. karton. Pr. geogr. nr 157.
25,00 PLN
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejostenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu.
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejostenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu.
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejostenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu. Warszawa 1968. W.G. 24 cm, str. 149, (3), tabl. załączn., opr. karton. Studia geologica polonica vol. XXIII.
40,00 PLN
Kunsky Josef: Zjawiska krasowe.
Kunsky Josef: Zjawiska krasowe.
Kunsky Josef: Zjawiska krasowe. Przekł. H. Mioduszewska. Warszawa 1956. PWN. 22 cm, str. 207, ilustr. na tabl., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Goetel Walery: Stanisław Staszic.
Goetel Walery: Stanisław Staszic.
Goetel Walery: Stanisław Staszic. Na 50-lecie AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1969. AGH. str. 57, (4), ilustr., opr. karton z obw. (obw. lekko podniszczona)
15,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta. Kraków 1960. Nakł. UJ. 25 cm, str. 166, (3), XXXVIII, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Geologia ogólna. T.II.: Geologia historyczna z elementami paleontologii. Pr. zb. pod red. W. Goetla.
Geologia ogólna. T.II.: Geologia historyczna z elementami paleontologii. Pr. zb. pod red. W. Goetla.
Geologia ogólna. T.II.: Geologia historyczna z elementami paleontologii. Pr. zb. pod red. W. Goetla. Wyd. 2. (Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych). Warszawa 1962. PWN. 24 cm, str. 185, ilustr., tabl., opr. karton. (przybrudzona okł.)
25,00 PLN
Radlicz - Ruhlowa Halina: Co to jest kamień?
Radlicz - Ruhlowa Halina: Co to jest kamień?
Radlicz - Ruhlowa Halina: Co to jest kamień? Warszawa 1968. W.G. 22 cm, str. 182, ilustr., opr. tw.
16,00 PLN
Passendondorfer Edward: Z wędrówek geologa.
Passendondorfer Edward: Z wędrówek geologa.
Passendondorfer Edward: Z wędrówek geologa. Warszawa 1951. Czytelnik. 21 cm, str. 162, (4), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Wybrane zagadnienia krasu.
Wybrane zagadnienia krasu.
Wybrane zagadnienia krasu. Warszawa 1964. PAN. 20 cm, str. (2), 14, tabl., opr. karton. Przegl. zagr. lit. geogr. z. 3.
20,00 PLN
Pamiętnik fizyjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-84.
Pamiętnik fizyjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-84.
Pamiętnik fizyjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-84. Warszawa 1955.W.G. 24 cm, str. 228, (2), tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Andel Tjeerd H., van: Historia Ziemi i dryf kontynentów.
Andel Tjeerd H., van: Historia Ziemi i dryf kontynentów.
Andel Tjeerd H., van: Historia Ziemi i dryf kontynentów. Przeł. W. Studencki. Warszawa 1991. PWN. 24 cm, str. 283, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-131-C Kostrzyn.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-131-C Kostrzyn.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-131-C Kostrzyn. Oprac. E. Tomaszewski. Warszawa 1962. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 63, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 5.
20,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-139-B Toporów.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-139-B Toporów.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-139-B Toporów. Oprac. S. Zynda. Warszawa 1963. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 70, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 1.
20,00 PLN
Krygowski Bogumił: Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej.  Cz.1.: Geomorfologia.
Krygowski Bogumił: Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz.1.: Geomorfologia.
Krygowski Bogumił: Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz.1.: Geomorfologia. Poznań 1961. PAN. PTPN. 25 cm, str. 203, tabl., załączn., opr. karton.
50,00 PLN
Smoleński Jerzy: O powstaniu północnej krawędzi podolskiej i roli morfologicznej młodszych ruchów Podola. (1910)
Smoleński Jerzy: O powstaniu północnej krawędzi podolskiej i roli morfologicznej młodszych ruchów Podola. (1910)
Smoleński Jerzy: O powstaniu północnej krawędzi podolskiej i roli morfologicznej młodszych ruchów Podola. (Odb. z T.L. Ser. A. Rozpraw Wydz. mat.-przyrod. PAU) Kraków 1910. Nakł. AU. 26 cm, str. 39, broszura. (lekko podniszczona okł.)
40,00 PLN
Majewski Aleksander: Zarys historii oceanografii.
Majewski Aleksander: Zarys historii oceanografii.
Majewski Aleksander: Zarys historii oceanografii. Gdańsk 1991. Wyd. Morskie. 24 cm, str. 211, (65), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Przewodnik LIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Sosnowiec
Przewodnik LIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Sosnowiec
Przewodnik LIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Sosnowiec (23-25września 1982). Pr. zb. Warszawa 1982. WG. 21 cm, str. 286, ilustr., tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Pokaż:
60 120 180