Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Mapa geologiczna środkowej części Gór Świętokrzyskich (1919)
Mapa geologiczna środkowej części Gór Świętokrzyskich (1919)
Mapa geologiczna środkowej części Gór Świętokrzyskich. Oprac. Jan Czarnocki. Skala 1:100.000. Warszawa 1919. Pr. Państw. Inst. Geol. w Warszawie. Wyk. w Litografii W. Główczewskiego. Format arkusza: 48x71 cm, kolor., składana.
90,00 PLN
Wybrane zagadnienia krasu.
Wybrane zagadnienia krasu.
Wybrane zagadnienia krasu. Warszawa 1964. PAN. 20 cm, str. (2), 14, tabl., opr. karton. Przegl. zagr. lit. geogr. z. 3.
20,00 PLN
Pamiętnik fizyjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-84.
Pamiętnik fizyjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-84.
Pamiętnik fizyjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-84. Warszawa 1955.W.G. 24 cm, str. 228, (2), tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Andel Tjeerd H., van: Historia Ziemi i dryf kontynentów.
Andel Tjeerd H., van: Historia Ziemi i dryf kontynentów.
Andel Tjeerd H., van: Historia Ziemi i dryf kontynentów. Przeł. W. Studencki. Warszawa 1991. PWN. 24 cm, str. 283, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-131-C Kostrzyn.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-131-C Kostrzyn.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-131-C Kostrzyn. Oprac. E. Tomaszewski. Warszawa 1962. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 63, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 5.
20,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-139-B Toporów.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-139-B Toporów.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-139-B Toporów. Oprac. S. Zynda. Warszawa 1963. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 70, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 1.
20,00 PLN
Krygowski Bogumił: Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej.  Cz.1.: Geomorfologia.
Krygowski Bogumił: Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz.1.: Geomorfologia.
Krygowski Bogumił: Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz.1.: Geomorfologia. Poznań 1961. PAN. PTPN. 25 cm, str. 203, tabl., załączn., opr. karton.
50,00 PLN
Smoleński Jerzy: O powstaniu północnej krawędzi podolskiej i roli morfologicznej młodszych ruchów Podola. (1910)
Smoleński Jerzy: O powstaniu północnej krawędzi podolskiej i roli morfologicznej młodszych ruchów Podola. (1910)
Smoleński Jerzy: O powstaniu północnej krawędzi podolskiej i roli morfologicznej młodszych ruchów Podola. (Odb. z T.L. Ser. A. Rozpraw Wydz. mat.-przyrod. PAU) Kraków 1910. Nakł. AU. 26 cm, str. 39, broszura. (lekko podniszczona okł.)
40,00 PLN
Majewski Aleksander: Zarys historii oceanografii.
Majewski Aleksander: Zarys historii oceanografii.
Majewski Aleksander: Zarys historii oceanografii. Gdańsk 1991. Wyd. Morskie. 24 cm, str. 211, (65), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Przewodnik LIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Sosnowiec
Przewodnik LIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Sosnowiec
Przewodnik LIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Sosnowiec (23-25września 1982). Pr. zb. Warszawa 1982. WG. 21 cm, str. 286, ilustr., tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Fabianowicz Maria: Polska bibliografia torfowa 1961-1965.
Fabianowicz Maria: Polska bibliografia torfowa 1961-1965.
Fabianowicz Maria: Polska bibliografia torfowa 1961-1965. Warszawa 1968. PWRiL. 24 cm, str. 94, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Prace Muzeum Ziemi. Nr 19. Prace geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 19. Prace geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 19. Prace geologiczne. Warszawa 1972. W.G. 30 cm, str. 160, (1), tabl. opr. karton.
40,00 PLN
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000. Wybrał i oprac. A. Marcinkiewicz. Warszawa 1960. Zarz. Topogr. Sztabu Generalnego. 35 cm, str. 135, opr. pł.
45,00 PLN
Czechówna Ludmiła: Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej.
Czechówna Ludmiła: Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej.
Czechówna Ludmiła: Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej. Poznań 1969. PTPN. 24 cm, str. 244, opr. karton. (załamanie na okł.)
45,00 PLN
Rezerwat geologiczny na Kadzielni w Kielcach.
Rezerwat geologiczny na Kadzielni w Kielcach.
Kozłowski Stefan, Radwan Jan, Wójcik Zbigniew: Rezerwat geologiczny na Kadzielni w Kielcach. (Osobne odb. z "Ochrony przyrody" R.31) Kraków 1965. 30 cm,str. 117-160, tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Przewodnik L. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Zielona Góra
Przewodnik L. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Zielona Góra
Przewodnik L. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Zielona Góra (24-26września 1978). Pr. zb. Warszawa 1978. WG. 21 cm, str. 313, ilustr., tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Przewodnik XLVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Starachowice
Przewodnik XLVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Starachowice
Przewodnik XLVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Starachowice (24-26września 1976). Pr. zb. Warszawa 1976. WG. 21 cm, str. 268, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Przewodnik XLIX. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Krosno
Przewodnik XLIX. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Krosno
Przewodnik XLIX. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Krosno (22-25 września 1977). Pr. zb. Warszawa 1977. WG. 21 cm, str. 148, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Pamiętnik fizjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.:1883-1884.
Pamiętnik fizjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.:1883-1884.
Pamiętnik fizjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-1884. Warszawa 1955. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 228, tabl., opr. karton.
55,00 PLN
Roczniki gleboznawcze (1963) Dodatek do t. XIII.
Roczniki gleboznawcze (1963) Dodatek do t. XIII.
Roczniki gleboznawcze. XVI Zjazd Nauk. Pol. Tow. Gleboznaw. poświęcony zagadnieniom Bieszczad. Rzeszów 19-21.IX.1963. Dodatek do t. XIII. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. 337, (7), tabl., opr. karton. (rdzawe plamki na k. tyt.)
80,00 PLN
Kataklizmy natury
Kataklizmy natury
Kataklizmy natury. Przekł. z niem. U. Ruzik-Kulińska. Warszawa 2011. Bellona. 29 cm, str. 108, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Dobrzański  Bogdan, Uziak Stanisław: Rozpoznanie i analiza gleb.
Dobrzański Bogdan, Uziak Stanisław: Rozpoznanie i analiza gleb.
Dobrzański Bogdan, Uziak Stanisław: Rozpoznanie i analiza gleb. Przewodnik do do ćwiczeń z gleboznawstwa przeznaczony dla studentów biologii i geografii. Wyd. II uzup. Warszawa 1970. PWN. 24 cm, str. 262, ilustr., tabl., opr. karton. (opr. przybrudzona)
30,00 PLN
Przewodnik XLV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko - Augustowskiej
Przewodnik XLV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko - Augustowskiej
Przewodnik XLV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko - Augustowskiej (9-11 września 1973). Pr. zb. Warszawa 1973. WG. 21 cm, str. (8), 192, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Przewodnik XLIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Cetniewo
Przewodnik XLIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Cetniewo
Przewodnik XLIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Cetniewo (2-4 września 1972). Pr. zb. Warszawa 1972. WG. 21 cm, str. (8), 203, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Przewodnik XLVI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Opole
Przewodnik XLVI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Opole
Przewodnik XLVI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Opole (12-14 września 1974). Pr. zb. pod red. J. Rutkowskiego Warszawa 1974. WG. 21 cm, str. (8), 287, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Korolec Hanna: Procesy brzegowe i zmiany linii brzegowej Jeziora Mikołajskiego.
Korolec Hanna: Procesy brzegowe i zmiany linii brzegowej Jeziora Mikołajskiego.
Korolec Hanna: Procesy brzegowe i zmiany linii brzegowej Jeziora Mikołajskiego. Warszawa 1968. PWN. 24 cm, str. 69, (3), tabl., mapa, opr. karton.
30,00 PLN
Tempski Zbigniew: Czerwone runo. Sprawy dolnośląskiej miedzi.
Tempski Zbigniew: Czerwone runo. Sprawy dolnośląskiej miedzi.
Tempski Zbigniew: Czerwone runo. Sprawy dolnośląskiej miedzi. Wrocław 1964. Ossol. 20 cm, str. 147, (2), ilustr., opr. karton. Wiedza o ziemi naszej.
16,00 PLN
Rubin Josef, Balatka Bretislav a kol.: Atlas skalnich zemnich a pudnich tvaru.
Rubin Josef, Balatka Bretislav a kol.: Atlas skalnich zemnich a pudnich tvaru.
Rubin Josef, Balatka Bretislav a kol.: Atlas skalnich zemnich a pudnich tvaru. Praha 1986. Academia. 25 cm, str. 385, liczne ilustr., opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Objaśnienia do mapy hydrograficznej Polski 1:50000 Arkusz ZAKOPANE. (z mapą)
Objaśnienia do mapy hydrograficznej Polski 1:50000 Arkusz ZAKOPANE. (z mapą)
Objaśnienia do mapy hydrograficznej Polski 1:50000 Arkusz M-34-100-B ZAKOPANE. Oprac. K. Wit, Z. Ziemońska. Warszawa 1960. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 105, tabl., mapa, opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 7.
35,00 PLN
Less i zróżnicowanie typologiczne gleb kopalnych na Wyżynie Małopolskiej.
Less i zróżnicowanie typologiczne gleb kopalnych na Wyżynie Małopolskiej.
Less i zróżnicowanie typologiczne gleb kopalnych na Wyżynie Małopolskiej. Przewodnik konferencji terenowej 23-25. X. 1975. Łódź 1975. U.Ł. 21 cm, str. 48, tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Wojtanowicz Józef: Rozwój nizinnej części doliny Sanu na tle paleogeomorfologii Kotliny Sandomierskiej.
Wojtanowicz Józef: Rozwój nizinnej części doliny Sanu na tle paleogeomorfologii Kotliny Sandomierskiej.
Wojtanowicz Józef: Rozwój nizinnej części doliny Sanu na tle paleogeomorfologii Kotliny Sandomierskiej. Lublin 1978. UMCS. 21 cm, str. 114, (2), tabl., opr. karton. (z dedyk. autora)
20,00 PLN
Zarys charakterystyki gleb Polski. Pr. zb. pod red. I. Miecznickiej.
Zarys charakterystyki gleb Polski. Pr. zb. pod red. I. Miecznickiej.
Zarys charakterystyki gleb Polski. Pr. zb. pod red. I Miecznickiej. Warszawa 1973. W.G. 24 cm, str. 86, (1), opr. karton.
15,00 PLN
Marsz Andrzej: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych.
Marsz Andrzej: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych.
Marsz Andrzej: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. Poznań 1966. PTPN. 24 cm, str. 67, (1), tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Klatkowa Halina: Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi.
Klatkowa Halina: Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi.
Klatkowa Halina: Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi. Łódź 1965. Ł.T.N. 24 cm, str. 141, (2), tabl., załącz., opr. karton. Acta geog. lodziensia, 19.
30,00 PLN
Obrębska - Starklowa B.: Stosunki mezo- i mikroklimatyczne Szymbarku.
Obrębska - Starklowa B.: Stosunki mezo- i mikroklimatyczne Szymbarku.
Obrębska - Starklowa B.: Stosunki mezo- i mikroklimatyczne Szymbarku. Warszawa 1973. PAN. 24 cm, str. 123, tabl., opr. karton. PAN. Inst. Geog. z. 5.
25,00 PLN
Rotnicki Karol: Oz Bukowsko-Mosiński.
Rotnicki Karol: Oz Bukowsko-Mosiński.
Rotnicki Karol: Oz Bukowsko-Mosiński. Poznań 1960 PTPN. 25 cm, str. 165,(1), ilustr., opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty)
35,00 PLN
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI.
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI.
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI. Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 230, ilustr., tabl.,opr. karton. PAN, Wydz. Nauk Roln. i Leśnych. Zesz. probl. postępów nauk rol., z. 222.
40,00 PLN
Ziemnicki Stefan, Józefaciuk Czesław: Erozja i jej zwalczanie.
Ziemnicki Stefan, Józefaciuk Czesław: Erozja i jej zwalczanie.
Ziemnicki Stefan, Józefaciuk Czesław: Erozja i jej zwalczanie. Warszawa 1965. PWRiL. Format 19x21 cm, str. 362, (2), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Sylwestrzak Józef: Rozwój sieci dolinnej na Pomorzu pod koniec plejostocenu.
Sylwestrzak Józef: Rozwój sieci dolinnej na Pomorzu pod koniec plejostocenu.
Sylwestrzak Józef: Rozwój sieci dolinnej na Pomorzu pod koniec plejostocenu. Gdańsk 1978. G.T.N. 24 cm, str. 161, (1), ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Pietkiewicz Stanisław: Klimaty kuli ziemskiej.
Pietkiewicz Stanisław: Klimaty kuli ziemskiej.
Pietkiewicz Stanisław: Klimaty kuli ziemskiej. Warszawa 1946. PZWS. 20 cm, str. 164, opr. pł. intr.
18,00 PLN
Sachanbiński Michał: Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska.
Sachanbiński Michał: Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska.
Sachanbiński Michał: Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska. Wrocław 1980. Ossol. 20 cm, str. 237, tabl. ilustr., opr. karton
16,00 PLN
Musierowicz A.: Gleboznawstwo szczegółowe.
Musierowicz A.: Gleboznawstwo szczegółowe.
Musierowicz A.: Gleboznawstwo szczegółowe. Warszawa 1953. PWRiL. 24 cm, str. 288, (4), ilustr., tabl., opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Dobrzański Bogdan: Zarys geografii gleb
Dobrzański Bogdan: Zarys geografii gleb
Dobrzański Bogdan: Zarys geografii gleb. Warszawa 1966. PWN. 24 cm, str. 174, tabl., opr. karton. (dedyk. autora)
25,00 PLN
Adamczyk Bolesław: Gleby tatrzańskie.
Adamczyk Bolesław: Gleby tatrzańskie.
Adamczyk Bolesław: Gleby tatrzańskie. (Odb. z II. wyd. pr. zb. "Tatrzański Park Narodowy" wyd. Zakł. Ochrony Przyrody PAN) Kraków 1962. 24 cm, str. 149-166, broszura.
12,00 PLN
Bielański Adam Kazimierz: Materiały do historii powodzi w dorzeczu Górnej Wisły.
Bielański Adam Kazimierz: Materiały do historii powodzi w dorzeczu Górnej Wisły.
Bielański Adam Kazimierz: Materiały do historii powodzi w dorzeczu Górnej Wisły. Przygot. i uzup. J. Fiszer. Kraków 1984. Politechnika Krak. 24 cm, str. 132, opr. karton.
30,00 PLN
Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne)
Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne)
Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne), Kraków 29-30.11.1999. Materiały pokonferencyjne. Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. 24 cm, str. 148, (1), tabl., ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Tlałka Alicja: Obieg wody w zrębowym obszarze wyżynnym na przykładzie dorzecza Rudawy.
Tlałka Alicja: Obieg wody w zrębowym obszarze wyżynnym na przykładzie dorzecza Rudawy.
Tlałka Alicja: Obieg wody w zrębowym obszarze wyżynnym na przykładzie dorzecza Rudawy. Kraków 1970. Nakł. UJ. 25 cm, str. 148, tabl., opr. karton. Zesz. nauk UJ. CCXV.
35,00 PLN
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego.
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego.
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego. Lublin 1956. Nakł. UMCS. 24 cm, str. 107, tabl., opr. karton. (Dedyk. autorów )
40,00 PLN
Czeppe Zdzisław: Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo - zachodnim Spitsbergenie.
Czeppe Zdzisław: Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo - zachodnim Spitsbergenie.
Czeppe Zdzisław: Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo - zachodnim Spitsbergenie. Kraków 1966. Nakł. UJ. 25 cm, str. 129, opr. karton. Pr. geogr. zesz. 13.
25,00 PLN
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego.
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego.
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego. Warszawa 1975. WG. 25 cm, str. 308, opr. pł. z obw.
28,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1936; zesz. 1) m.in. Szaflarski: Morfometrja jezior Tatrzańskich
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1936; zesz. 1) m.in. Szaflarski: Morfometrja jezior Tatrzańskich
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1936; zesz. 1 (styczeń - luty - marzec). 24 cm, str. (2), 167; V, V, XIII, VII, VII, V, VII, III, IV; tabl., mapki, broszura współczesna. (wytarta pieczątka własn.)
100,00 PLN
Stachlewski Wiesław i Zubek Adam: Satelitarne badania Ziemi.
Stachlewski Wiesław i Zubek Adam: Satelitarne badania Ziemi.
Stachlewski Wiesław i Zubek Adam: Satelitarne badania Ziemi. Warszawa 1985. PWN. 20 cm, str. 226, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Jahn Alfred: Lód i zlodowacenia.
Jahn Alfred: Lód i zlodowacenia.
Jahn Alfred: Lód i zlodowacenia. Warszawa 1973. PWN. 20 cm, str. 315, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Allen R. L. John: Fizyczne procesy sedymentacji.
Allen R. L. John: Fizyczne procesy sedymentacji.
Allen R. L. John: Fizyczne procesy sedymentacji. Przeł. J. Muller. Warszawa 1977. PWN. 20 cm, str. 287, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Dylik Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski.
Dylik Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski.
Dylik Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski. 24 rys., 24 ffot., 4 mapy. Łódź 1955. Łódzkie Tow. Nauk. 25 cm, str. 109, tabl., opr. karton. Wydz. III, nr 24.
35,00 PLN
Jakubowski Krzysztof: Skalne zabytki.
Jakubowski Krzysztof: Skalne zabytki.
Jakubowski Krzysztof: Skalne zabytki. Warszawa 1971. Wyd. Geol. 22 cm, str. 194, (2), opr. pł. obw.
15,00 PLN
Montgomery Carla W.: Fundamentals of geology
Montgomery Carla W.: Fundamentals of geology
Montgomery Carla W.: Fundamentals of geology. 3rd ed. Boston 1997. WCB McGraw - Hill. 28 cm, str. 414, ilustr., opr. karton. (w jęz. ang.)
25,00 PLN
Długosz Alfons: Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej.
Długosz Alfons: Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej.
Długosz Alfons: Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej. (Nadb. ze Studiów z dziejów górnictwa i hutnictwa, t.2.) 24 cm, str.131-184, broszura.
20,00 PLN
Jockel Karin: Księga 1000 zagadek prehistorii.
Jockel Karin: Księga 1000 zagadek prehistorii.
Jockel Karin: Księga 1000 zagadek prehistorii. Przekł. J. Raszkowski. Warszawa 2003. Wyd. Bellona. 20 cm, str. 323, (2), ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Geologia. Tekst oprac. Dr O. Kossmann, mapy wyk. K. Guzik. (1936) Słownik przyrodniczy.
Geologia. Tekst oprac. Dr O. Kossmann, mapy wyk. K. Guzik. (1936) Słownik przyrodniczy.
Geologia. (zesz.1-2) Tekst oprac. Dr O. Kossmann, mapy wyk. K. Guzik. Łódź 1936. Wyd. Tow. Przyrod. 25 cm, str. 64, broszura. Słownik przyrod. T.1. pod red. E.M. Potęgi.
60,00 PLN
Pokaż:
60 120 180