Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Stenz Edward - Co wiemy o wnętrzu Ziemi.
Stenz Edward - Co wiemy o wnętrzu Ziemi.
Stenz Edward: Co wiemy o wnętrzu Ziemi. Warszawa 1954. W.G. 21 cm, str. 62, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Dynowska Irena - Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena - Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy. Kraków 1964. Nakł. UJ. 25 cm, str. 131, tabl., opr. karton. Zesz. nauk. UJ. LXXX. Pr. Inst. Geogr. , zesz. 30. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Książkiewicz Marian - Zarys geologji Śląska. Śląsk - ziemia i ludzie.(1936)
Książkiewicz Marian - Zarys geologji Śląska. Śląsk - ziemia i ludzie.(1936)
Książkiewicz Marian: Zarys geologji Śląska. Z 16 ryc. w tekście. Katowice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 24 cm, str. 65, ilustr., tabl., opr. karton. Śląsk - ziemia i ludzie. (kruchy papier okł., luźna przednia część okł.)
50,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz Nowogród. Oprac. M. Bogacki, L. Czajkowski.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz Nowogród. Oprac. M. Bogacki, L. Czajkowski.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz Nowogród. Oprac. M. Bogacki, L. Czajkowski. Warszawa 1968. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 43, (3), tabl. 18, opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 5.
30,00 PLN
Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica) XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku.
Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica) XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku.
XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku. Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica 22-24 czerca 1975). Pr. zb. pod red. A. Grocholskiego. Warszawa 1975. WG. 21 cm, str. 297, (1), tabl., opr. karton.
65,00 PLN
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego. Wyd. II. Warszawa 1986. Wyd. Geologiczne. 23 cm, str. 308, opr. karton. (podniszczona okł.)
20,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia. Kraków 1951. Polskie Tow. Geologiczne. 25 cm, str. 206, tabl., opr. karton. (pryw. pieczątka, dedyk., podniszczona okł.)
30,00 PLN
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz - Materiały do ćwiczeń z petrografii.
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz - Materiały do ćwiczeń z petrografii.
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz: Materiały do ćwiczeń z petrografii. Kraków 1973. AGH. 24 cm, str. 220, opr. karton. (Skrypty uczelniane nr 337).
18,00 PLN
Jarząbek Daniel - Pogadanki geologiczne.
Jarząbek Daniel - Pogadanki geologiczne.
Jarząbek Daniel: Pogadanki geologiczne. Warszawa 1951. KiW. 21 cm, str. 260, (2), ilustr., opr. karton. Bibl. Popularno - Naukowa.
18,00 PLN
Stasiak Jadwiga - Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii.
Stasiak Jadwiga - Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii.
Stasiak Jadwiga: Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii. Białystok 1965. Białostockie Tow. Nauk. 24 cm, str. 42, ilustr., opr. karton
18,00 PLN
Vanney Jean-Rene, Mougenot Denis - La Plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes. Analyse géomorphologique.
Vanney Jean-Rene, Mougenot Denis - La Plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes. Analyse géomorphologique.
Vanney Jean-Rene, Mougenot Denis: La Plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes. Analyse géomorphologique. Lisboa 1981. Direcç?o-Geral de Geologia e Minas. 29 cm, str. 85, (68), (4), tabl., opr. karton. Memorias dos servicos geologicas de Portugal. (lekko podniszczona okł.)
45,00 PLN
Geomorphological problems of Carpathians. II. Ed. Mieczysław Klimaszewski.
Geomorphological problems of Carpathians. II. Ed. Mieczysław Klimaszewski.
Geomorphological problems of Carpathians. II. Ed. Mieczysław Klimaszewski. Warszawa 1966. PWN-Polish Scientific Publishers. 25 cm, str. 172, ilustr., opr. pł. z obw. (lekko podniszczona obw., przybrudzona opr.)
25,00 PLN
Przewodnik do określania składu litologicznego warstw powierzchniowych i głębokości występowania wód podziemnych. (Określanie składu warstw glebowych i występowania wód)
Przewodnik do określania składu litologicznego warstw powierzchniowych i głębokości występowania wód podziemnych. (Określanie składu warstw glebowych i występowania wód)
Przewodnik do określania składu litologicznego warstw powierzchniowych i głębokości występowania wód podziemnych. Praca zb. pod red.. N. Wierejskiego i J. Wostokowej. Przekł. R. Obrączka. Warszawa 1965. PWRiL. 24 cm, 338, ilustr., opr. karton.
40,00 PLN
Skoczylas Janusz - Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej.
Skoczylas Janusz - Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej.
Skoczylas Janusz: Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej. Wrocław 1985. Ossol. 23 cm, str. 262, ilustr.opr. kart.
50,00 PLN
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego T.XI. (1935)
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego T.XI. (1935)
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XI. Kraków 1935. Pol. Tow. Geolog. 24 cm, str. (4), 149, ilustr., tabl., broszura. (ślad po pieczątce własn.)
80,00 PLN
Kotlarczyk Janusz - Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tla budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich. (Studia Geologica Polonica vol. XIX.)
Kotlarczyk Janusz - Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tla budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich. (Studia Geologica Polonica vol. XIX.)
Kotlarczyk Janusz: Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tla budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich. Warszawa 1966. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 129, (3), tabl. XXVII, opr. karton. St. geolog. polon. v. XIX.
40,00 PLN
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1964, z. 1-12.
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1964, z. 1-12.
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1964, z. 1-12. 30 cm, str. 4, 460, opr. pł.
110,00 PLN
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1966, z. 1-12.
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1966, z. 1-12.
Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. R. 1966, z. 1-12. 30 cm, str. 500, 4, (2), opr. pł.
110,00 PLN
Wdowiarz Stanisław - Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dubiecka i Krzywczy.
Wdowiarz Stanisław - Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dubiecka i Krzywczy.
Wdowiarz Stanisław: Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dubiecka i Krzywczy. Z 2 tabl. Warszawa 1948. P.I.G. 24 cm, str. 35, tabl. 2, opr. karton. Z dedykacją autora.
45,00 PLN
Birkenmajer Krzysztof - Przedeoceńskie struktury fałdowe w pienińskim pasie skałkowym Polski. (Studia Geologica Polonica vol. XXXI.)
Birkenmajer Krzysztof - Przedeoceńskie struktury fałdowe w pienińskim pasie skałkowym Polski. (Studia Geologica Polonica vol. XXXI.)
Birkenmajer Krzysztof: Przedeoceńskie struktury fałdowe w pienińskim pasie skałkowym Polski. Warszawa 1970. Wyd. Geol. 24 cm, str. 81, tablice. opr. kart. Studia Geologica Polonica vol. XXXI. (lekko przybrudzona okł.)
40,00 PLN
Roczniki gleboznawcze. XVI. Zjazd Nauk. Pol. Tow. Gleboznaw. poświęcony zagadnieniom Bieszczad. (1963)
Roczniki gleboznawcze. XVI. Zjazd Nauk. Pol. Tow. Gleboznaw. poświęcony zagadnieniom Bieszczad. (1963)
Roczniki gleboznawcze. XVI Zjazd Nauk. Pol. Tow. Gleboznaw. poświęcony zagadnieniom Bieszczad. Rzeszów 19-21.IX.1963. Dodatek do t. XIII. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. 337, (7), tabl., opr. karton. (rdzawe plamki na k. tyt.)
80,00 PLN
Gleby typu czerwono- ziemnego i rędziny jurajskie. (Roczniki nauk rolniczych T.120)
Gleby typu czerwono- ziemnego i rędziny jurajskie. (Roczniki nauk rolniczych T.120)
Gleby typu czerwono-ziemnego i rędziny jurajskie. Warszawa 1966. PWRiL. PAN. 24 cm, str. 128, broszura Roczniki nauk rolniczych T.120, ser.D - monografie.
30,00 PLN
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI. (Zesz. probl. postępów nauk rol., z. 222.)
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI. (Zesz. probl. postępów nauk rol., z. 222.)
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI. Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 230, ilustr., tabl.,opr. karton. PAN, Wydz. Nauk Roln. i Leśnych. Zesz. probl. postępów nauk rol., z. 222.
40,00 PLN
Dobrzański Bogdan - Zarys geografii gleb
Dobrzański Bogdan - Zarys geografii gleb
Dobrzański Bogdan: Zarys geografii gleb. Warszawa 1966. PWN. 24 cm, str. 174, tabl., opr. karton. (dedyk. autora)
25,00 PLN
Musierowicz A., Konecka - Betley K., Kuźnicki F. - Zagadnienie typologii gleb wytworzonych z lessów.
Musierowicz A., Konecka - Betley K., Kuźnicki F. - Zagadnienie typologii gleb wytworzonych z lessów.
Musierowicz A., Konecka - Betley K., Kuźnicki F.: Zagadnienie typologii gleb wytworzonych z lessów. Warszawa 1963. PWRiL. PAN. 24 cm, str. 112, obroszura Roczniki nauk rolniczych, T.104, ser.D - monografie.
30,00 PLN
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo szczegółowe.
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo szczegółowe.
Musierowicz A.: Gleboznawstwo szczegółowe. Warszawa 1953. PWRiL. 24 cm, str. 288, (4), ilustr., tabl., opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo ogólne.
Musierowicz Arkadiusz - Gleboznawstwo ogólne.
Musierowicz Arkadiusz: Gleboznawstwo ogólne. Warszawa 1951. PWRiL. 24 cm, str. 464, (4), ilustr., tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.3. Sudety (pr. zb.). Zesz. 2. Utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe oraz pogląd na rozwój budowy geologicznej Sudetów.
Regionalna geologia Polski. T.3. Sudety (pr. zb.). Zesz. 2. Utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe oraz pogląd na rozwój budowy geologicznej Sudetów.
Regionalna geologia Polski. T. 3, Sudety. Praca zb. Z.2: Utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe oraz pogląd na rozwój budowy geologicznej Sudetów. Oprac. H. Teisseyre, K. Smulikowski, A. Jahn. Kraków 1960. PTG, 25 cm, str. [4], 301-438 s., [1] k. tabl. skł., [3] k. tabl., [3] k. tabl. skł. luź., fot., mapy, rys,. wykr.,, opr. karton.
50,00 PLN
Zeszyty naukowe AGH. Geologia. Z.2. (Kraków 1958)
Zeszyty naukowe AGH. Geologia. Z.2. (Kraków 1958)
Zeszyty naukowe AGH. Geologia. Z.2. Kraków 1958. 24 cm, str. 99, (1), tabl., opr. karton. Treść (ogólnie): Małecki: Z geologii i geomorfologii Wyżyny Krakowskiej między Zabierzowem a Ojcowem; Jurkiewicz: Zespoły mikrofauny ze skał fliszowych fałdu Bóbrki (Karpaty krośnieńskie); Wilk: Z badań nad tektoniką wzgórz libiąskich; Banaś: Niektóre dane o złożu magnetytu i fluorytu w Kopalinach na Dolnym Śląsku; Dział informacyjny; Wspomnienia pośmiertne: Świdziński - Prof. Jan Wdowiarz (1903-1956); Maślankiewiczowa - Prof. T. Bocheński (1901-1958); Goetel - Dr E. Panow (1890-1958); Jucha - J. Godzisz (1927-1958)
40,00 PLN
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996).
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996).
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996). Warszawa 1996. PIG. 21 cm, str. 51, tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Klimek Kazimierz - W sprawie genezy moren czołowych położonych na południe od Częstochowy.
Klimek Kazimierz - W sprawie genezy moren czołowych położonych na południe od Częstochowy.
Klimek Kazimierz: W sprawie genezy moren czołowych położonych na południe od Częstochowy. Kraków 1962. PAN. 24 cm, str. 21, opr. karton. Folia Quaternaria.
25,00 PLN
Czechówna Ludmiła - Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej.
Czechówna Ludmiła - Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej.
Czechówna Ludmiła: Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej. Poznań 1969. PTPN. 24 cm, str. 244, opr. karton. (załamanie na okł.)
45,00 PLN
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej - Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.)
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej - Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.)
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej: Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.) Warszawa 1960. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 62, tabl. 2, opr. karton. Inst. geolog. Odb. z Biul. 150, Z badań czwartorzędu w Polsce T.9. (z dedykacją)
30,00 PLN
Marsz Andrzej - Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych.
Marsz Andrzej - Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych.
Marsz Andrzej: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. Poznań 1966. PTPN. 24 cm, str. 67, (1), tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (4), 335, (1), tabl., ilustr., opr. karton. (okł. przyżółcona) Treść (ogólnie): Henkiel: O pochodzeniu rzeźby polskich Karpat fliszowych; Henkiel: Rzeźba strukturalna Karpat fliszowych; Pękala: Terasy krioplanacyjne południowego Changaju (Mongolia); Buraczyński: Heavy mineral composition of the Middle Rhine Lowland Ioesses; Buraczyński: Characteristiques litholoquies des loess d'Achenheim (France); Dolecki: Litologia i stratygrafia lessów Grzędy Horodelskiej; Nowak: Charakterystyka uziarnienia utworów pyłowych strefy krawędziowej północnej części Wyżyny Lubelskiej; Buraczyński, Gurba: Piaskowce batiatyckie w uroczysku Piekiełko na Roztoczu Tomaszowskim; Wojtanowicz: Czwartorzędowe zmiany sieci rzecznej Niziny Sandomierskiej; Łanczont: Hipsometria Australii według Mapy Świata 1:2,5 M; Szwaczko: Rozwój i długość śródziemnomorskiej linii brzegowej Afryki; Paczos, Warakomski, Zinkiewicz: Zapylenie atmosfery na obszarze strefy ochronnej Roztoczańskiego Parku Narodowego; Surdacki: Zmiany w występowaniu i liczebności niektórych gatunków ssaków na obszarze byłego woj. lubelskiego w XIX i XX wieku.
60,00 PLN
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XXX za rok 1960, zesz.4. (Kraków 1961).
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XXX za rok 1960, zesz.4. (Kraków 1961).
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XXX za rok 1960, zesz.4 . Kraków 1961. Pol. Tow. Geolog. 24 cm, str. (3), 348-504, ilustr., tabl., broszura. Treść (ogólnie): Sprawozdanie z XXXII Zjazdu Nauk. Pol. Tow. Geolog. w Tatrach i na Podhalu; Passendorfer: Rozwój paleograficzny Tatr; Sokołowski: Uwagi o wynikach nowych badań nad techniką Tatr; Przewodnik do tras wycieczkowych XXXII Zjazdu P.T.G. w Zakopanem w 1959 r. Pr. zb. pod red. Z. Kotańskiego, E. Passendorfera i S. Sokołowskiego; Sparwozdanie z działalności P.T.G. w r. adm. 1958/1959.
40,00 PLN
Sprawozdania z badań naukowych. T.I. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.I. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.I. Komitet Badań Czwartorzędu PAN. Warszawa 1976. 20 cm, str. 83, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Odlanicki-Poczobutt Michał - Geodezja dla studiów inżynieryjno - budowlanych.
Odlanicki-Poczobutt Michał - Geodezja dla studiów inżynieryjno - budowlanych.
Odlanicki-Poczobutt Michał - Geodezja dla studiów inżynieryjno - budowlanych. Wyd. 4., uzupełnione. Warszawa 1977. P.P.W.K. 23 cm, str. 534, (1), tabl., opr. pł. (plamki na opr.)
28,00 PLN
Grocholski Andrzej: Okolice Wrocławia. Przewodnik geologiczny.
Grocholski Andrzej: Okolice Wrocławia. Przewodnik geologiczny.
Grocholski Andrzej: Okolice Wrocławia. Przewodnik geologiczny. Warszawa 1971. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 69, (3), ilustr., opr. karton.
14,00 PLN
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XVI. Lublin 1963.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XVI. Lublin 1963.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XVI. Lublin 1963. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (6), 386, tabl., ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Morawski - Charakterystyka mineralno - petrograficzna oraz morfometria piasków i żwirów z wybrzeża wyspy Wolin. Rzechowski - Młodoczwartorzędowe osady doliny Bugu w okolicy Dubienki. Trembaczowski - Przyczynki do metodyki badań granulometryczno-petrograficznych utworów morenowych. Henkiel - Geomorfologia strefy europejskiego działu wodnego pomiędzy dorzeczami Sanu i Strwiąża. Jedut - Metoda koncentracji w zastosowaniu do badania rozmieszczenia ludności na przykładzie Polski. Warakomska - Materiał budowlany wsi w Polsce według stanu z 1957 r. Modrzewska - Z badań nad stosunkami ludnościowymi półwyspu Hel. Warakomski - Częstotliwość występowania rodzajów chmur w Polsce w okresie 1950-1959. Michna - Pomiary parowania wzdłuż profili poprzecznych doliny Sanu (w okolicy Przemyśla) cz.1. Butrym, Michna - Parowanie z wolnej powierzchni wodnej w dolinie potoku Równia (Bieszczady Zachodnie) cz.1. Izdebski - Zbiorowiska leśne na Roztoczu Środkowym. Torfowiska. Izdebska, Szynal: Badania geobotaniczne w rezerwacie leśnym Obrocz na Roztoczu Środkowym.
60,00 PLN
Przewodnik wycieczkowy narady Państwowej Służby Geologicznej 1953 r.
Przewodnik wycieczkowy narady Państwowej Służby Geologicznej 1953 r.
Przewodnik wycieczkowy narady Państwowej Służby Geologicznej 1953r. Warszawa 1953. W.G. 21 cm, str. 99, tabl. VI, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Wrocław 1948. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str. 233, (2), załączniki, opr. karton. Prace Wroc. Tow. Nauk. ser. B, nr 7. (brak dwóch tablic)
50,00 PLN
Wille Hemann Heinz: W głąb Ziemi.
Wille Hemann Heinz: W głąb Ziemi.
Wille Hemann Heinz: W głąb Ziemi. Przekł. T. Kurlus. Posłowie S.W. Alexandrowicz. Katowice 1982. Wyd. Śląsk. 23 cm, str. 206, (2), ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Geological atlas of Poland  1:2 000 000. Ed. in chief Jerzy Znosko.
Geological atlas of Poland 1:2 000 000. Ed. in chief Jerzy Znosko.
Geological atlas of Poland 1:2 000 000. Ed. in chief Jerzy Znosko. Ed. Maria Tyska. Translated by Romuald Żyłka Warsaw 1968. Geological Institute. 1 atlas (10 k. tabl. luz.), mapy złożone kolor. w plastikowej okł. 22 x 31 cm + 2 zał. tekstu. XXIII Geologorum Conventus, Praga 1968.
80,00 PLN
Biuletyn Geologiczny. T.1. Poświęcony VI. Kongresowi INQUA (cz.1.).
Biuletyn Geologiczny. T.1. Poświęcony VI. Kongresowi INQUA (cz.1.).
Biuletyn Geologiczny. T.1. Poświęcony VI. Kongresowi INQUA (cz.1.). Warszawa 1961. Wyd. U.W. 24 cm, str. 196, (2), tabl., ilustr., opr. karton. (lekkie uszkodz. okł.)
65,00 PLN
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000. Wybrał i oprac. A. Marcinkiewicz. Warszawa 1960. Zarz. Topogr. Sztabu Generalnego. 35 cm, str. 135, opr. pł.
45,00 PLN
Sztejn Janina: Z mikroskopem przez dzieje Ziemi.
Sztejn Janina: Z mikroskopem przez dzieje Ziemi.
Sztejn Janina: Z mikroskopem przez dzieje Ziemi. Warszawa 1955. W.G. 21 cm, str. 70, (2), ilustr., opr. karton
20,00 PLN
Krzywobłocka Róża, Lindner Maria: Przygoda geologiczna.
Krzywobłocka Róża, Lindner Maria: Przygoda geologiczna.
Krzywobłocka Róża, Lindner Maria: Przygoda geologiczna. Okł. i ilustr. M. Portus. Warszawa 1964. PZWS. 21 cm, str. 85, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Pentlakowa Zofia: Słownik petrograficzny.
Pentlakowa Zofia: Słownik petrograficzny.
Pentlakowa Zofia: Słownik petrograficzny. Warszawa 1962. W.G. 21 cm, str. 344, (2), tabl. X, opr. pł. (drobne żółte plamki na opr.)
25,00 PLN
Książkiewicz M., Samsonowicz J.: Zarys geologii Polski.
Książkiewicz M., Samsonowicz J.: Zarys geologii Polski.
Książkiewicz M., Samsonowicz J.: Zarys geologii Polski. Warszawa 1953. PWN. 22 cm, str. 223, ilustr., tabl., mapki, opr. karton.
25,00 PLN
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu.
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu.
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu. Warszawa 1968. W.G. 24 cm, str. 149, (3), tabl. załączn., opr. karton. Studia geologica polonica vol. XXIII (lekko naddarta tylna część okł.)
40,00 PLN
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich.
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich.
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. Warszawa 1966. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 187, tabl., załączn., opr. karton. Studia geologica polonica, vol. XX.
40,00 PLN
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu.
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu.
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu. Warszawa 1957.WP. 21 cm, str. 224, (2), ilustr., opr. karton. (na wewnętrznej stronie okł. drobne żółte plamki)
16,00 PLN
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego.
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego.
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego. Lublin 1956. Nakł. UMCS. 24 cm, str. 107, tabl., opr. karton. (Dedykacja. autorów )
40,00 PLN
Sprawozdania z badań naukowych. T.III. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.III. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.III. Komitet Badań Czwartorzędu PAN. Warszawa 1980. 20 cm, str. 226, tabl., opr. karton. (kilka drobnych plamek)
25,00 PLN
Karszewski Władysław: Stratygrafia utworów czwartorzędowych i występowanie lessów podmorenowych w rejonie Warki nad dolną Pilicą.
Karszewski Władysław: Stratygrafia utworów czwartorzędowych i występowanie lessów podmorenowych w rejonie Warki nad dolną Pilicą.
Karszewski Władysław: Stratygrafia utworów czwartorzędowych i występowanie lessów podmorenowych w rejonie Warki nad dolną Pilicą. Warszawa 1952. WPIG. 24 cm, str. 24, (2), tabl. 1., opr. karton. Dedykacja autora.
25,00 PLN
Lundqua. Annual report 1990 of Department of Quarternary Geology. Lund University.
Lundqua. Annual report 1990 of Department of Quarternary Geology. Lund University.
Lundqua. Annual report 1990 of Department of Quarternary Geology. Lund University. 21 cm, str. 32, opr. karton.
25,00 PLN
Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa.
Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa.
Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa. (Odb. z Biuletynu 118 z Badań Czwartorzędu w Polsce, t.8.) Warszawa 1957. W.G. 24 cm, str. (25), opr. karton. (górny margines pierwszej karty lekko przycięty bez szkody dla tekstu)
18,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta.
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta.
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta. Kraków 1960. Nakł. UJ. 25 cm, str. 166, (3), XXXVIII, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Badania fizyczno-geograficzne otoczenia stacji naukowo-badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. T. 1. Oprac. pod red. L. Starkla.
Badania fizyczno-geograficzne otoczenia stacji naukowo-badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. T. 1. Oprac. pod red. L. Starkla.
Badania fizyczno-geograficzne otoczenia stacji naukowo-badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. T. 1. Oprac. pod red. L. Starkla. Warszawa 1970. IG PAN. 20 cm, str. 72, tabl., opr. karton. Dokumentacja geogr., z.3.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180