Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego.
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego.
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego. Warszawa 1975. WG. 25 cm, str. 308, opr. pł. z obw.
28,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1936; zesz. 1) m.in. Szaflarski: Morfometrja jezior Tatrzańskich
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1936; zesz. 1) m.in. Szaflarski: Morfometrja jezior Tatrzańskich
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1936; zesz. 1 (styczeń - luty - marzec). 24 cm, str. (2), 167; V, V, XIII, VII, VII, V, VII, III, IV; tabl., mapki, broszura współczesna. (wytarta pieczątka własn.)
100,00 PLN
Walczak Wojciech: Jak powstawała rzeźba Polski.
Walczak Wojciech: Jak powstawała rzeźba Polski.
Walczak Wojciech: Jak powstawała rzeźba Polski. Warszawa 1976. PWN. 20 cm, str. 423, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Walczak Wojciech: Rzeźbiarze powierzchni Ziemi.
Walczak Wojciech: Rzeźbiarze powierzchni Ziemi.
Walczak Wojciech: Rzeźbiarze powierzchni Ziemi. Warszawa 1971. PWN. 20 cm, str. 263, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Stachlewski Wiesław i Zubek Adam: Satelitarne badania Ziemi.
Stachlewski Wiesław i Zubek Adam: Satelitarne badania Ziemi.
Stachlewski Wiesław i Zubek Adam: Satelitarne badania Ziemi. Warszawa 1985. PWN. 20 cm, str. 226, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Jahn Alfred: Lód i zlodowacenia.
Jahn Alfred: Lód i zlodowacenia.
Jahn Alfred: Lód i zlodowacenia. Warszawa 1973. PWN. 20 cm, str. 315, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Allen R. L. John: Fizyczne procesy sedymentacji.
Allen R. L. John: Fizyczne procesy sedymentacji.
Allen R. L. John: Fizyczne procesy sedymentacji. Przeł. J. Muller. Warszawa 1977. PWN. 20 cm, str. 287, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Dylik Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski.
Dylik Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski.
Dylik Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski. 24 rys., 24 ffot., 4 mapy. Łódź 1955. Łódzkie Tow. Nauk. 25 cm, str. 109, tabl., opr. karton. Wydz. III, nr 24.
35,00 PLN
Jakubowski Krzysztof: Skalne zabytki.
Jakubowski Krzysztof: Skalne zabytki.
Jakubowski Krzysztof: Skalne zabytki. Warszawa 1971. Wyd. Geol. 22 cm, str. 194, (2), opr. pł. obw.
15,00 PLN
Montgomery Carla W.: Fundamentals of geology
Montgomery Carla W.: Fundamentals of geology
Montgomery Carla W.: Fundamentals of geology. 3rd ed. Boston 1997. WCB McGraw - Hill. 28 cm, str. 414, ilustr., opr. karton. (w jęz. ang.)
25,00 PLN
Długosz Alfons: Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej.
Długosz Alfons: Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej.
Długosz Alfons: Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej. (Nadb. ze Studiów z dziejów górnictwa i hutnictwa, t.2.) 24 cm, str.131-184, broszura.
20,00 PLN
Jockel Karin: Księga 1000 zagadek prehistorii.
Jockel Karin: Księga 1000 zagadek prehistorii.
Jockel Karin: Księga 1000 zagadek prehistorii. Przekł. J. Raszkowski. Warszawa 2003. Wyd. Bellona. 20 cm, str. 323, (2), ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Geologia. Tekst oprac. Dr O. Kossmann, mapy wyk. K. Guzik. (1936) Słownik przyrodniczy.
Geologia. Tekst oprac. Dr O. Kossmann, mapy wyk. K. Guzik. (1936) Słownik przyrodniczy.
Geologia. (zesz.1-2) Tekst oprac. Dr O. Kossmann, mapy wyk. K. Guzik. Łódź 1936. Wyd. Tow. Przyrod. 25 cm, str. 64, broszura. Słownik przyrod. T.1. pod red. E.M. Potęgi.
60,00 PLN
Siedlecki Stanisław: Utwory geologiczne obszaru pomiędzy Chrzanowem a Kwaczałą.
Siedlecki Stanisław: Utwory geologiczne obszaru pomiędzy Chrzanowem a Kwaczałą.
Siedlecki Stanisław: Utwory geologiczne obszaru pomiędzy Chrzanowem a Kwaczałą. Warszawa 1952. Wyd. Państw. Inst. Geolog. 24 cm, str. 230, (1), ilustr., mapki, załączn., opr. karton.
45,00 PLN
VIth I.N.Q.U.A. Congress. Guide-Book of Excursion. From the Baltic to the Tatras. Vol.1-4.
VIth I.N.Q.U.A. Congress. Guide-Book of Excursion. From the Baltic to the Tatras. Vol.1-4.
VIth I.N.Q.U.A. Congress. Guide-Book of Excursion. From the Baltic to the Tatras. Vol.1-4. (North Poland; Middle Poland (1-2); South Poland) Poland, August - September 1961. PWN. 20 cm, opr. karton.
120,00 PLN
Walczak Wojciech: Pradolina Nysy i plejosteńskie zmiany hydrograficzne na przedpolu Sudetów Wschodnich
Walczak Wojciech: Pradolina Nysy i plejosteńskie zmiany hydrograficzne na przedpolu Sudetów Wschodnich
Walczak Wojciech: Pradolina Nysy i plejosteńskie zmiany hydrograficzne na przedpolu Sudetów Wschodnich. Warszawa 1954. PWN. 25 cm, str. 51, (1), tabl., opr. karton. Prace geogr., 2.
20,00 PLN
Krygowski Bogumił: Zarys geologiczno -morfologiczny południowego Polesia
Krygowski Bogumił: Zarys geologiczno -morfologiczny południowego Polesia
Krygowski Bogumił: Zarys geologiczno -morfologiczny południowego Polesia. Poznań 1947. Nakł. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk. 26 cm, str. (4), 139, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego. Wyd. II. Warszawa 1986. Wyd. Geologiczne. 23 cm, str. 308, opr. karton. (podniszczona okł.)
18,00 PLN
Staszewski Józef: Historia nauki o Ziemi w zarysie
Staszewski Józef: Historia nauki o Ziemi w zarysie
Staszewski Józef: Historia nauki o Ziemi w zarysie. Warszawa 1966. PWN. 25 cm, str. 405, opr. pł.
15,00 PLN
Baulig Henri: Studia geomorfologiczne
Baulig Henri: Studia geomorfologiczne
Baulig Henri: Studia geomorfologiczne. Warszawa 1958. PWN. 25 cm, str. 274, opr. pł.
14,00 PLN
Sedymentologia
Sedymentologia
Sedymentologia. Warszawa 1976. Wyd. Geologiczne. 24 cm, str. 614, ilustr., opr. tw. (pryw. dedykacja).
45,00 PLN
Cepek Ladislav: Głębiny Ziemi. Osiągnięcia współczesnej geologii.
Cepek Ladislav: Głębiny Ziemi. Osiągnięcia współczesnej geologii.
Cepek Ladislav: Głębiny Ziemi. Osiągnięcia współczesnej geologii. Warszawa 1956. Wyd. Geologiczne. 25 cm, str. 245, (3), tabl., ilustr., opr. pł. z obw.
16,00 PLN
Pietkiewicz Stanisław: Wody kuli ziemskiej. Wody lądowe
Pietkiewicz Stanisław: Wody kuli ziemskiej. Wody lądowe
Pietkiewicz Stanisław: Wody kuli ziemskiej. Wody lądowe. Warszawa 1958. PWN. 24 cm, str. 226, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz: Materiały do ćwiczeń z petrografii.
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz: Materiały do ćwiczeń z petrografii.
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz: Materiały do ćwiczeń z petrografii. Kraków 1973. AGH. 24 cm, str. 220, opr. karton. (Skrypty uczelniane nr 337).
15,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia. Kraków 1951. Polskie Tow. Geologiczne. 25 cm, str. 206, tabl., opr. karton. (pryw. pieczątka, dedyk., podniszczona okł.)
30,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 2. Tektonika
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 2. Tektonika
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 2. Tektonika. Kraków 1953. Polskie Tow. Geologiczne. 25 cm, str. (VI), 208-454 , ilustr., opr. ppł. (pryw. pieczątka, brak tablic)
30,00 PLN
Szafer Władysław: Młodszy trzeciorzęd Podhala i jego stosunek do plejostenu
Szafer Władysław: Młodszy trzeciorzęd Podhala i jego stosunek do plejostenu
Szafer Władysław: Młodszy trzeciorzęd Podhala i jego stosunek po plejostenu (wiadomość tymczasowa). Odb. z Biuletynu PIG 66. Warszawa 1952. Wyd. PIG. 25 cm, str. (2), 12, broszura.
20,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Formy wymarzania plejosteńskiego w okolicy Krakowa.
Klimaszewski Mieczysław: Formy wymarzania plejosteńskiego w okolicy Krakowa.
Klimaszewski Mieczysław: Formy wymarzania plejosteńskiego w okolicy Krakowa. Odb. z Biuletynu PIG 66. Warszawa 1952. Wyd. PIG. 25 cm, str. (2), 18, (1), broszura.
20,00 PLN
Środoń Andrzej: Plejstoceńska flora z doliny Ziembówki oraz materiały do stratygrafii ostatniego postglacjału w Karpatach.
Środoń Andrzej: Plejstoceńska flora z doliny Ziembówki oraz materiały do stratygrafii ostatniego postglacjału w Karpatach.
Środoń Andrzej: Plejstoceńska flora z doliny Ziembówki oraz materiały do stratygrafii ostatniego postglacjału w Karpatach. Warszawa 1952. P.I.G. 23 cm, str. 567-575, opr. kart. Odbitka z Biuletynu 66.
12,00 PLN
Wdowiarz Jan: Zdjęcie geologiczne fałdów Iwonicza - Klimkówki - Rymanowa.
Wdowiarz Jan: Zdjęcie geologiczne fałdów Iwonicza - Klimkówki - Rymanowa.
Wdowiarz Jan: Zdjęcie geologiczne fałdów Iwonicza - Klimkówki - Rymanowa. Odb. z XIX Rocznika Pol. Tow. Geolog. Kraków 1950. 23 cm, str. (10), tabl. 1, boszura
15,00 PLN
Z badań geologicznych w Karpatach. T. XVIII.
Z badań geologicznych w Karpatach. T. XVIII.
Z badań geologicznych w Karpatach. T. XVIII. Warszawa 1974. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 228, ilustr., tabl., opr. karton. Inst. Geolog. Biul. 273.
30,00 PLN
Wdowiarz Stanisław: Budowa geologiczna Karpat brzeżnych na południowy wschód od Rzeszowa.
Wdowiarz Stanisław: Budowa geologiczna Karpat brzeżnych na południowy wschód od Rzeszowa.
Wdowiarz Stanisław: Budowa geologiczna Karpat brzeżnych na południowy wschód od Rzeszowa. Z 2 tabl. Warszawa1949. P.I.G. 24 cm, str. 51, tabl. 2, opr. karton.
45,00 PLN
Sylwestrzak Hubert: Od krzemienia do piezokwarcu.
Sylwestrzak Hubert: Od krzemienia do piezokwarcu.
Sylwestrzak Hubert: Od krzemienia do piezokwarcu. Warszawa 1989. PWN. 20 cm, str. 370, ilustr. opr. kart. ,- Egzemplarz z zewnątrz przybrudzony.
12,00 PLN
Szczepankiewicz Stanisław: Morfologia Sudetów Wałbrzyskich
Szczepankiewicz Stanisław: Morfologia Sudetów Wałbrzyskich
Szczepankiewicz Stanisław: Morfologia Sudetów Wałbrzyskich. Wrocław 1954. PWN. 25 cm, str. 152, zał., opr. karton. Prace Wroc. Tow. Nauk., ser. B. nr 65. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Starkel Leszek: Paleogeografia holocenu
Starkel Leszek: Paleogeografia holocenu
Starkel Leszek: Paleogeografia holocenu. Warszawa 1977. PWN. 23 cm, str. 361, (2), ilustr. opr. pł. obw. (Z dedykacją autora)
50,00 PLN
Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. Pr. zb. pod red. M. Gutry - Koryckiej i H. Werner - Więckowskiej.
Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. Pr. zb. pod red. M. Gutry - Koryckiej i H. Werner - Więckowskiej.
Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. Pr. zb. pod red. M. Gutry - Koryckiej i H. Werner - Więckowskiej. Warszawa 1989. PWN. 21 cm, str. 275, (1), (wkładka: "Znaki kartograficzne. Atlas roślin wskaźnikowych." str. 32, ilustr., broszura) okł. karton.
28,00 PLN
Obruczew W.A.: Oblicze Ziemi.
Obruczew W.A.: Oblicze Ziemi.
Obruczew W.A.: Oblicze Ziemi. Przeł. L. Świdzińska. Warszawa 1963. PWN. 20 cm, str. 526, ilustr. opr. pł. obw. (0apierowa obwoluta lekko uszkodzona) Biblioteka Problemów.
15,00 PLN
Maruszczak Henryk: Werteby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej.
Maruszczak Henryk: Werteby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej.
Maruszczak Henryk: Werteby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej. Lublin 1954. Nakł. UMCS. 24 cm, str.(125-262), tabl., opr. karton. Annales UMCS vol. VIII, 4. (dedykacja autora; z pryw. księg.)
25,00 PLN
Maruszczak Henryk: Rzeźba obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej.
Maruszczak Henryk: Rzeźba obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej.
Maruszczak Henryk: Rzeźba obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej. Lublin 1961. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (93-122), tabl., opr. karton. Annales UMCS vol. XV, 8. (z pryw.księg.)
20,00 PLN
Lamparski Zbigniew: Plejstocen i jego podłoże w północnej części środkowego Powiśla.
Lamparski Zbigniew: Plejstocen i jego podłoże w północnej części środkowego Powiśla.
Lamparski Zbigniew: Plejstocen i jego podłoże w północnej części środkowego Powiśla. (ser.: Plejstocen Polski pod red. S.Z. Różyckiego cz. XIV.) Warszawa 1983. Wygd. Geol. 24 cm, str. 82, tabl., opr. karton. Studia geolog. pol. vol. LXXVI.
20,00 PLN
Instrukcja w sprawie opracowania i wydania szczegółowej mapy geologicznej Polski.
Instrukcja w sprawie opracowania i wydania szczegółowej mapy geologicznej Polski.
Instrukcja w sprawie oprac. i wyd. szczegółowej mapy geolog. Polski. Zarz. prezesa Centr. Urzędu Geologii z dn. 20.III.1957 r. Warszwawa 1958. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 149, załączn., opr. karton.
30,00 PLN
Heflik Wiesław: Kamienie ozdobne Polski.
Heflik Wiesław: Kamienie ozdobne Polski.
Heflik Wiesław: Kamienie ozdobne Polski. Warszawa 1989. Wyg. Geolog. 21 cm, str. 239, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Zarys sedymentologii
Zarys sedymentologii
Ryszard Gradziński, Aleksandra Kostecka, Andrzej Radomski, Rafał Unrug: Zarys sedymentologii. Warszawa 1986. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 628, ilustr., opr. karton
35,00 PLN
Ollier Cliff: Tektonika a formy krajobrazu.
Ollier Cliff: Tektonika a formy krajobrazu.
Ollier Cliff: Tektonika a formy krajobrazu. Warszawa 1987. Wyd. Geol. 24 cm, str. 425, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia. Wyd. V., zmienione. Warszawa 1978. PWN. 25 cm, str. 1098, opr. pł. z obw.
60,00 PLN
Zarys nauk geologicznych. Pr. zb. pod red. E. Passendorfera.
Zarys nauk geologicznych. Pr. zb. pod red. E. Passendorfera.
Zarys nauk geologicznych. Pr. zb. pod red. E. Passendorfera. Warszawa 1968. WG. 25 cm, str. 866, ilustr., opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Boschke F. L. : Z Kosmosu na Ziemię. Meteory i meteoryty.
Boschke F. L. : Z Kosmosu na Ziemię. Meteory i meteoryty.
Boschke F. L. : Z Kosmosu na Ziemię. Meteory i meteoryty. Przeł. B. Lang. Warszawa 1969. PWN. 20 cm, str. 327, ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Mizerski Włodzimierz: Na tropach zaginionego świata. Skamieniałości, przewodnik.
Mizerski Włodzimierz: Na tropach zaginionego świata. Skamieniałości, przewodnik.
Mizerski Włodzimierz: Na tropach zaginionego świata. (Przewodnik dla poszukiwaczy skamieniałości) Kraków 1994. Wyd. Fortis. 19 cm, str. 192, ilustr. opr. tw.
15,00 PLN
Informator geologa.
Informator geologa.
Informator geologa. Praca zb. Warszawa 1965. Wyd. Geol. 20 cm, str. 510, ilustr. opr. ppł.
20,00 PLN
Słownik stratygraficzny. (+ tabele) geologia
Słownik stratygraficzny. (+ tabele) geologia
Słownik stratygraficzny. (+ tabele) Oprac. zb. Warszawa 1968. Wyd. Geol. 22 cm, str. 530, opr. pł.
25,00 PLN
Słownik geologii dynamicznej
Słownik geologii dynamicznej
Jaroszewski Wojciech, Marks Leszek, Radomski Andrzej: Słownik geologii dynamicznej. Warszawa 1985. Wyd. Geologiczne. 20 cm, str. 311, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Ernst W. G.: Materia Ziemi. Skały i minerały skorupy ziemskiej.
Ernst W. G.: Materia Ziemi. Skały i minerały skorupy ziemskiej.
Ernst W. G.: Materia Ziemi. Skały i minerały skorupy ziemskiej. Warszawa 1980. PWN. 20 cm, str. 223, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Dembowska Jadwiga i Wiśniewska-Żelichowska Maria: Geologia historyczna z paleontologią.
Dembowska Jadwiga i Wiśniewska-Żelichowska Maria: Geologia historyczna z paleontologią.
Dembowska Jadwiga i Wiśniewska-Żelichowska Maria: Geologia historyczna z paleontologią. Warszawa 1971. W.G. 20 cm, str. 393, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Buszyński G.: O pochodzeniu kopalin użytecznych.
Buszyński G.: O pochodzeniu kopalin użytecznych.
Buszyński G.: O pochodzeniu kopalin użytecznych. Tł. Z. Robakiewicz. Warszawa 1955. Wyd. Geolog. 21 cm, str. 73, (3), ilustr., broszura.
15,00 PLN
Baumgart - Kotarba Maria: Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala)
Baumgart - Kotarba Maria: Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala)
Baumgart - Kotarba Maria: Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala). Wrocław 1983. Ossol. PAN. 24 cm, str. 133, tabl., opr. karton. Prace geogr. nr 145.
40,00 PLN
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich.
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich.
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów, Przemyśl, 25-27 czerwca 1979 r. Red. mat. konf. J. Kotlarczyk (bm) 1979. Pow. AGH Kraków. 24 cm, str. 81,ilustr., tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Stratygrafia formacji z Ropianki (fm) Poziomy z olistromami w Karpatach Przemyskich.
Stratygrafia formacji z Ropianki (fm) Poziomy z olistromami w Karpatach Przemyskich.
Stratygrafia formacji z Ropianki (fm) Poziomy z olistromami w Karpatach Przemyskich. Materiały Terenowej Konfer. Nauk w Przemyślu. Przemyśl, 28-29 czerwca 1979 r. Red. mat. konf. J. Kotlarczyk. (bm) 1979. Pow. AGH Kraków. 24 cm, str. 51, opr. karton
18,00 PLN
Groty Kryształowe w Kopalni Soli w Wieliczce.
Groty Kryształowe w Kopalni Soli w Wieliczce.
Groty Kryształowe w Kopalni Soli w Wieliczce. Oprac. zb. pod red. Z. Alexandrowicz. Kraków 2000. PAN. 24 cm, str. 205, ilustr., opr. karton. lak. Studia naturae 46.
30,00 PLN
Łuczkowska Ewa: Stratygrafia mikropaleontologiczna Miocenu w rejonie Tarnobrzeg - Chmielnik
Łuczkowska Ewa: Stratygrafia mikropaleontologiczna Miocenu w rejonie Tarnobrzeg - Chmielnik
Łuczkowska Ewa: Stratygrafia mikropaleontologiczna Miocenu w rejonie Tarnobrzeg - Chmielnik. Warszawa 1964. Wyd. Geologiczne. 24 cm, str. 72, ilustr., tabele (w tekście i na oddz. tabl.), opr. karton.PAN Komisja Nauk Geologicznych. Prace geologiczne nr 20. (z odręczną dedykacją autorki)
18,00 PLN
Ziemia nieujarzmiona planeta. Wulkany, huragany, tsunami, powodzie. (National Geographic)
Ziemia nieujarzmiona planeta. Wulkany, huragany, tsunami, powodzie. (National Geographic)
Ziemia nieujarzmiona planeta. Wulkany, huragany, tsunami, powodzie. Warszawa 2004. National Geographic. Wyd. G+J RBA. sp. z o.o. 30 cm, str. 319, (1), ilustr., opr. tw. z obw.
40,00 PLN
Pokaż:
60 120 180