Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

(copy)Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
(copy)Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski.
Romer Eugeniusz: Regiony klimatyczne Polski. Wrocław 1949. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str.26, (2), tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew: Mineralogia i petrografia.
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew: Mineralogia i petrografia.
Szczepanik Tadeusz, Kilian Zbigniew: Mineralogia i petrografia. Warszawa 1954. PWSZ. 25 cm, str. 186, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Z problematyki badań geologiczno - geomorfologicznych województwa zielonogórskiego.
Z problematyki badań geologiczno - geomorfologicznych województwa zielonogórskiego.
Z problematyki badań geologiczno-geomorfologicznych województwa zielonogórskiego. Warszawa - Poznań 1973. Lub. Tow. Nauk. 24 cm, str. 93, (1), tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej.
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej.
Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej. Red. Elżbieta Kardaszewska, Andrzej Świeca. Lublin 2004. Wydaw. UMCS. 24 cm, str. 99, tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Korotaj Maria Joanna: Rozwój procesów abrazyjnych i ich rola w przekształceniu prawego brzegu Jeziora Wrocławskiego.
Korotaj Maria Joanna: Rozwój procesów abrazyjnych i ich rola w przekształceniu prawego brzegu Jeziora Wrocławskiego.
Korotaj Maria Joanna: Rozwój procesów abrazyjnych i ich rola w przekształceniu prawego brzegu Jeziora Wrocławskiego. Warszawa 1990. Wyd. U.W. 25 cm, str. 107, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Sadłowska Anna: Rozwój rzeźby międzyrzecza Pilicy, Czarnej i Drzewiczki.
Sadłowska Anna: Rozwój rzeźby międzyrzecza Pilicy, Czarnej i Drzewiczki.
Sadłowska Anna: Rozwój rzeźby międzyrzecza Pilicy, Czarnej i Drzewiczki. Wrocław 1982. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 108, ilustr. na tabl., opr. karton. Ł.T.N. Acta Geographica Lodziensia nr 47.
26,00 PLN
Starzecki Włodzimierz: Badania mikroklimatyczne w jaskiniach południowej części Wyżyny Małopolskiej.
Starzecki Włodzimierz: Badania mikroklimatyczne w jaskiniach południowej części Wyżyny Małopolskiej.
Starzecki Włodzimierz: Badania mikroklimatyczne w jaskiniach południowej części Wyżyny Małopolskiej. Warszawa 1959. PWN. 24 cm, str. 31, opr. karton.Ekologia Pol. TVII, nr 7.
30,00 PLN
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 243, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.
55,00 PLN
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej.
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej.
Szafer Władysław: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej. Kraków 1953. P.T.G. 25 cm, str. 99, ilustr., tabl., opr. karton. Rocznik Pol. Tow. Geolog. T.XXII, zesz.1. za rok 1952. Z dedykacją W. Szafera.
40,00 PLN
Sawicki Ludwik: Warunki klimatyczne akumulacji lessu młodszego w świetle wyników badań stratygraficznych stanowiska paleolitycznego lessowego na Zwierzyńcu w Krakowie.
Sawicki Ludwik: Warunki klimatyczne akumulacji lessu młodszego w świetle wyników badań stratygraficznych stanowiska paleolitycznego lessowego na Zwierzyńcu w Krakowie.
Sawicki Ludwik: Warunki klimatyczne akumulacji lessu młodszego w świetle wyników badań stratygraficznych stanowiska paleolitycznego lessowego na Zwierzyńcu w Krakowie. (Sprawozdanie tymczasowe z wyników badawczych prac wykopaliskowych przeprow. w 1948 r.) (Odb. Biuletynu P.I.G. nr 66) Warszawa 1952. Wyd. P.I.G. 25 cm, str. 52, (8), ilustr., tabl. załacz. pod opaską, opr. karton.
40,00 PLN
Malicki Adam: Geneza i rozmieszczenie loessów w środkowej i wschodniej Polsce.
Malicki Adam: Geneza i rozmieszczenie loessów w środkowej i wschodniej Polsce.
Malicki Adam: Geneza i rozmieszczenie loessów w środkowej i wschodniej Polsce. Lublin 1950. Nakł. UMCS. 26 cm, str. 195-228, broszura. Annales UMCS, vol.IV, 8, sec. B. (dedykacja autora, pieczątki własn.)
18,00 PLN
Babiński Zygmunt: Procesy korytowe Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku.
Babiński Zygmunt: Procesy korytowe Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku.
Babiński Zygmunt: Procesy korytowe Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku. Wrocław 1982. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 92, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Łydka Kazimierz: Petrologia skał osadowych.
Łydka Kazimierz: Petrologia skał osadowych.
Łydka Kazimierz: Petrologia skał osadowych. Warszawa 1985. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 286, tabl. ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów, Przemyśl, 25-27 czerwca 1979 r
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów, Przemyśl, 25-27 czerwca 1979 r
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów, Przemyśl, 25-27 czerwca 1979 r. Red. mat. konf. J. Kotlarczyk (bm) 1979. Pow. AGH Kraków. 24 cm, str. 81,ilustr., tabl., opr. karton.
25,00 PLN
IX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy.
IX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy.
IX. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy. Kom. red. S. Golachowski, A. Jahn, W. Walczak. Wrocław 1966. P.T.G. 25 cm, str. 185, tabl. ilustr., oprk karton. (załamanie na okł.)
45,00 PLN
Tukerian Karl K.: Oceany. (Biblioteka Nauk o Ziemi)
Tukerian Karl K.: Oceany. (Biblioteka Nauk o Ziemi)
Tukerian Karl K.: Oceany. Przekł. A. Majewski, A. Trzosińska. Warszawa 1979. PWN. 21 cm, str. 210, tabl., opr. karton. Bibl Nauk o Ziemi.
16,00 PLN
Fersman  A.: Opowiadania o kamieniach drogocennych.
Fersman A.: Opowiadania o kamieniach drogocennych.
Fersman A.: Opowiadania o kamieniach drogocennych. Przeł. Z. Kilian. Warszawa 1954. Wyd. Geolog. 21 cm, str. 247, (1), ilustr. w tekście i na tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Fersman  A.E.: Przedziwny świat minerałów.
Fersman A.E.: Przedziwny świat minerałów.
Fersman A.E.: Przedziwny świat minerałów. Przeł. W. Hessel-Zaleska. Warszawa 1951. Czytelnik. 22 cm, str. 250, (2), ilustr., mapa, broszura.
16,00 PLN
Sedymentologia. Pr. zb. pod red. nauk. R. Unruga.
Sedymentologia. Pr. zb. pod red. nauk. R. Unruga.
Sedymentologia. Pr. zb. pod red. nauk. R. Unruga. Warszawa 1976. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 613, (3), ilustr., opr. tw. (uszodzona przednia część okł., plamki)
50,00 PLN
Smirnow L.J.: Teoretyczne podstawy fotointerpretacji.
Smirnow L.J.: Teoretyczne podstawy fotointerpretacji.
Smirnow L.J.: Teoretyczne podstawy fotointerpretacji. Przekł. A. Ciołkosz, A. Kęsik. Warszawa 1970. PWN. 21 cm, str. 238, (1), tabl. ilustr., opr. karton. opr. karton.
18,00 PLN
Jarząbek Daniel: Zaginione krajobrazy.
Jarząbek Daniel: Zaginione krajobrazy.
Jarząbek Daniel: Zaginione krajobrazy.Warszawa 1957. Wyd. Geolog. 21 cm, str. 333, (2), ilustr., opr. karton z obw.
18,00 PLN
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000. Wybrał i oprac. A. Marcinkiewicz. Warszawa 1960. Zarz. Topogr. Sztabu Generalnego. 35 cm, str. 135, opr. pł.
45,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol II. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol II. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol II. Nr 3. Warszawa 1951. Muzeum Ziemi. 24 cm, str. 291-445, tabl., opr. karton. Treść: Kozłowski R.: O niezwykłym graptolicie ordowickim; Siedlecki S.: Utwory stefańskie i permskie we wschodniej części Polskiego Zagłębia Węglowego; Czeczottowa H.: Środkowo-mioceńska flara Zalesiec koło Wiśniowca - I.
45,00 PLN
Ericson David B., Wollin Goesta: Głębiny mórz a przeszłość Ziemi. (Biblioteka Problemów)
Ericson David B., Wollin Goesta: Głębiny mórz a przeszłość Ziemi. (Biblioteka Problemów)
Ericson David B., Wollin Goesta: Głębiny mórz a przeszłość Ziemi. Przekł. H. Sylwestrzak, E. Woźny. Warszawa 1968. PWN. 21 cm, str. 418, (6), ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. Problemów, t. 129.
18,00 PLN
Cromie William J.: Żywy świat mórz. (Biblioteka Problemów)
Cromie William J.: Żywy świat mórz. (Biblioteka Problemów)
Cromie William J.: Żywy świat mórz. Przekł. K. Kowalska. Warszawa 1969.PWN. 21 cm, str. 475, (1), ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. Problemów, t. 137. (naddarta obw.)
18,00 PLN
Passendorfer Edward: Jak powstał Bałtyk.
Passendorfer Edward: Jak powstał Bałtyk.
Passendorfer Edward: Jak powstał Bałtyk. Wyd. 2. przejrz. i rozszerzone. Toruń 1949. Nakł. Księg. nauk. T. Szczęsny. 21 cm, str. 36, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Krygowski Bogumił: Przewodnik do badań geomorfologicznych na niżu. (skrypt). Zesz. 1
Krygowski Bogumił: Przewodnik do badań geomorfologicznych na niżu. (skrypt). Zesz. 1
Krygowski Bogumił: Przewodnik do badań geomorfologicznych na niżu. (skrypt). Zesz. 1. Poznań 1959. Nakł. Stud. Geogr. dla Prac. UAM. 29 cm, str. (2), 86, ilustr., opr. karton. (lekko uszkodz. okł.)
25,00 PLN
Leontjew O.K.: Geologia morza. Podstawy geologii i geomorfologii dna Oceanu Światowego.
Leontjew O.K.: Geologia morza. Podstawy geologii i geomorfologii dna Oceanu Światowego.
Leontjew O.K.: Geologia morza. Podstawy geologii i geomorfologii dna Oceanu Światowego. Z ros. przeł. L.Bohdziewicz, S. Musielak. Warszawa 1989. PWN. 21 cm, str. 466, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XII. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol XII. Nr 3.
Acta geologica polonica. Vol XII. Nr 3. Warszawa 1962. PWN. 24 cm, str. (3), 342-444, tabl., opr. karton. Treść: Bałuk, Radwański: Toczeńce uzbrojone z potoków Kotliny Sądeckiej; Głazek, Radwański: Toczeńce uzbrojone w Kamecznicy Podmąchocickiej (Góry Świętokrzyskie); Kutek: Osuwiska podmorskie i krzemienie w dolnokimerydzkich wapieniach okolic Mołogoszcza; Teisseyre: Budowa geologiczna elementu Strugi; Radwański, Roniewicz: Środowisko sedymentacji górnego kambru okolic Opatowa.
45,00 PLN
Od miernictwa do geomatyki. 50 lat Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie.
Od miernictwa do geomatyki. 50 lat Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie.
Od miernictwa do geomatyki. 50 lat Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie. Kraków 1999. O.P.G.K. 31 cm, str. 74, (1), ilustr., fot., opr. tw.
30,00 PLN
Michalska Zofia: Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z obszaru Polski środkowej. (Studia geologica polonica, vol. XXXVI.)
Michalska Zofia: Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z obszaru Polski środkowej. (Studia geologica polonica, vol. XXXVI.)
Michalska Zofia: Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z obszaru Polski środkowej. (seria: Plejstocen Polski pod red. S.Z. Różyckiego, cz. VII) Warszawa 1971. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 152, (4), tabl., załączn., opr. karton. Studia geologica polonica, vol. XXXVI.
50,00 PLN
Szczepankiewicz Stanisław: Intensywność urzeźbienia krajobrazu okolic Wałbrzycha.
Szczepankiewicz Stanisław: Intensywność urzeźbienia krajobrazu okolic Wałbrzycha.
Szczepankiewicz Stanisław: Intensywność urzeźbienia krajobrazu okolic Wałbrzycha. Wrocław 1948. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 26 cm, str. 23, (1), broszura. (egz. nie rozcięty) Prace Wroc. Tow. Nauk. Ser. B, nr 8.
20,00 PLN
Nakonieczny Stefan: Holoceńska morfogeneza Wyżyny Lubelskiej.
Nakonieczny Stefan: Holoceńska morfogeneza Wyżyny Lubelskiej.
Nakonieczny Stefan: Holoceńska morfogeneza Wyżyny Lubelskiej. (Rozprawa hab.) Lublin 1967. UMCS. 24 cm, str. 114, tabl., opr. karton. (dedyk. autora)
40,00 PLN
Stankowski Wojciech: Rzeźba eoliczna Polski północno - zachodniej na podstawie wybranych obszarów.
Stankowski Wojciech: Rzeźba eoliczna Polski północno - zachodniej na podstawie wybranych obszarów.
Stankowski Wojciech: Rzeźba eoliczna Polski północno - zachodniej na podstawie wybranych obszarów. Poznań 1963. P.T.P.N. 24 cm, str. 146, (1), ilustr., tabl. po opaską, opr. karton. Pr. Kom. Geogr.-Geolog. T.IV, zesz. 1.
30,00 PLN
Dobrowolski Radosław: Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)
Dobrowolski Radosław: Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)
Dobrowolski Radosław: Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW). Lublin 2006. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 184, opr. karton.
18,00 PLN
Eicher D.L.: Czas geologiczny. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Eicher D.L.: Czas geologiczny. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Eicher D.L.: Czas geologiczny. Przekł. A. Hoffman. Warszawa 1979. PWN. 21 cm, str. 216, tabl., opr. karton. Bibl Nauk o Ziemi.
15,00 PLN
Laporte L.F.: Kopalne środowiska naturalne. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Laporte L.F.: Kopalne środowiska naturalne. (Bibl. Nauk o Ziemi)
Laporte L.F.: Kopalne środowiska naturalne. Przekł. A. Hoffman. Warszawa 1978. PWN. 21 cm, str. 163, (1), ilustr., opr. karton. Bibl Nauk o Ziemi.
15,00 PLN
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów.
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów.
Nawara Krystyna: Tajemnice milczących miliardów. Warszawa 1983. Iskry. 20 cm, str. 185, (3), tabl. ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-143-A Kórnik.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-143-A Kórnik.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-143-A Kórnik. Oprac. E. Tomaszewski. Warszawa 1961. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. (2), 49, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 6.
20,00 PLN
Studia geomorphologica carpatho-balcanica. Vol. XII.
Studia geomorphologica carpatho-balcanica. Vol. XII.
Studia geomorphologica carpatho-balcanica. Vol. XII. Wrocław 1978. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm str. 189, (2), opr karton.
25,00 PLN
Pietrygowa Zofia: Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy.
Pietrygowa Zofia: Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy.
Pietrygowa Zofia: Odpływ podziemny w ogólnym obiegu wody w Karpatach na przykładzie dorzecza Skawy. Warszawa 1975. Inst. Meteor. i Gosp. Wodnej. 21 cm, str. 251, tabl., opr. karton. Mat. badawcze Ser. spec. nr 5.
45,00 PLN
Bonczkowski W.: Budowa wnętrza Ziemi.
Bonczkowski W.: Budowa wnętrza Ziemi.
Bonczkowski W.: Budowa wnętrza Ziemi. Warszawa 1955. PWN. 20 cm, str. 236, (2), opr. karton. (podpis własn.)
16,00 PLN
Zalas. Niedźwiedzia Góra. Historia wydobycia, geologia, ekologia. (Pr. zb.)
Zalas. Niedźwiedzia Góra. Historia wydobycia, geologia, ekologia. (Pr. zb.)
Zalas. Niedźwiedzia Góra. Historia wydobycia, geologia, ekologia. Kraków (brw) Muz. Geolog. WGGiOŚ AGH. 23 cm, str. (32), ilustr., opr. kartobn. lak.
16,00 PLN
Ziehoffer August: Ocean Atlantycki i jego morza.
Ziehoffer August: Ocean Atlantycki i jego morza.
Ziehoffer August: Ocean Atlantycki i jego morza. Warszawa 1970. PWN. 21 cm, str. 222, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Holocen okolic Krakowa. Materiały sympozjum.
Holocen okolic Krakowa. Materiały sympozjum.
Holocen okolic Krakowa. Materiały sympozjum. Kraków 18-20.VI. 1984 r. Wyd. AGH. 24 cm, str. 95, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Kleczkowski Antoni: Osuwiska i zjawiska pokrewne.
Kleczkowski Antoni: Osuwiska i zjawiska pokrewne.
Kleczkowski Antoni: Osuwiska i zjawiska pokrewne. Terminologia, charakterystyka zjawisk, przyczyny powstawania, metody badań, klasyfikacja, literatura. Warszawa 1955. W.G. 24 cm, str. 93, (4), k. tabl. (10), opr. karton. (naddarcie k. tyt. od zszywki)
25,00 PLN
Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years. Part II.
Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years. Part II.
Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years. Part II. Ed. L. Starkel. Wrocław 1987. Ossol. 24 cm, str. 252, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Prace Muzeum Ziemi. Nr 25. Prace petrograficzne i geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 25. Prace petrograficzne i geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 25. Prace petrograficzne i geologiczne. Warszawa 1976. W.G. 30 cm, str. 157, (1), tabl. opr. karton.
40,00 PLN
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. VIII.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. VIII.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. VIII. Lublin 1954. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (6), 341, tabl., ilustr., opr. karton. (plamki na okł., nieaktulna pieczątka)
50,00 PLN
Konior Konrad: Zarys budowy geologicznej brzegu karpackiego w obrębie arkusza Biała - Bielsko. (z 17 ryc. w tekście i 4 tabl.) (1938)
Konior Konrad: Zarys budowy geologicznej brzegu karpackiego w obrębie arkusza Biała - Bielsko. (z 17 ryc. w tekście i 4 tabl.) (1938)
Konior Konrad: Zarys budowy geologicznej brzegu karpackiego w obrębie arkusza Biała - Bielsko. (z 17 ryc. w tekście i 4 tabl.). Kraków 1938. Nakł. PAU. 31 cm, str. (4), 94, (2), tabl. 4, opr. karton. (lekko naddarta opr.)
100,00 PLN
Książkiewicz Marian: Utwory czwartorzędowe Pogórza Cieszyńskiego. Z mapą. (1935)
Książkiewicz Marian: Utwory czwartorzędowe Pogórza Cieszyńskiego. Z mapą. (1935)
Książkiewicz Marian: Utwory czwartorzędowe Pogórza Cieszyńskiego Z mapą. Kraków 1935. Nakł. PAU. 30 cm, str. 14, (2), mapka, broszura. Wyd. Śląskie, prace geolog. nr 2.
45,00 PLN
Demek Jaromir, Zeman Jaroslav: Typy reliefu Zeme.
Demek Jaromir, Zeman Jaroslav: Typy reliefu Zeme.
Demek Jaromir, Zeman Jaroslav: Typy reliefu Zeme. Praha 1979. Academia. 25 cm, str. 327, (1), ilustr., tabl. ilustr., opr. pł. z obw.
45,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-107-C Szamocin. Oprac. J. Szupryczyński. II. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-34-92-B Pisz. Oprac. M. Bogacki.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-107-C Szamocin. Oprac. J. Szupryczyński. II. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-34-92-B Pisz. Oprac. M. Bogacki.
I. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-107-C Szamocin. Oprac. J. Szupryczyński. II. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-34-92-B Pisz. Oprac. M. Bogacki. Warszawa 1966. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 90, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 1.
30,00 PLN
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice.
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice.
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996). Oprac. zb. Warszawa 1996. PIG. 21 cm, str. 51, tabl., opr. karton
16,00 PLN
Lach Jan: Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. + (aneks)
Lach Jan: Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. + (aneks)
Lach Jan: Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. + (aneks).
45,00 PLN
Roszkówna Ludmiła: Zagadnienie zasięgu stadium pomorskiego nad dolną Wisłą
Roszkówna Ludmiła: Zagadnienie zasięgu stadium pomorskiego nad dolną Wisłą
Roszkówna Ludmiła: Zagadnienie zasięgu stadium pomorskiego nad dolną Wisłą. Toruń 1956. PWN. 25 cm, str. 22, tabl., opr. karton. Studia societatis scientiarum tounensis, vol. III, nr 1. ( z dedykacją autorki. Egz. nie rozcięty)
20,00 PLN
Morawski Jan: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny
Morawski Jan: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny
Morawski Jan: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny. Lublin 1959. Nakł. UMCS. 24 cm, str. 153, tabl. ilustr., opr. karton. Ann. UMCS vol. XII, 2. Sec. B. (dedykacja autora)
40,00 PLN
Wilgat Tadeusz: Kras okolic Cycowa.
Wilgat Tadeusz: Kras okolic Cycowa.
Wilgat Tadeusz: Kras okolic Cycowa. Lublin 1950. Nakł. UMCS. 27 cm, str. 229-256, ilustr., broszura. Ann. UMCS Vol. IV, 9. Sec. B. (dedykacja)
20,00 PLN
Cegła Jerzy: Sedymentacja lessów Polski.
Cegła Jerzy: Sedymentacja lessów Polski.
Cegła Jerzy: Sedymentacja lessów Polski. Wrocław 1972. PWN. 24 cm, str. 71, tabl., opr. karton. Acta Univer. Wratislaviensis, no 168. Studia geogr. XVII.
30,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. (5), 150-311, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Pokaż:
60 120 180