Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego.
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego.
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego. Warszawa 1972. PWN. 24 cm, str. 80, tabl., opr. karton. Roczn. nauk roln. Ser. D, T.148. (niewielkie przytarcie na tylnej okł.)
18,00 PLN
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians Warszawa 1948. Państw. Inst. Geolog. 24 cm, str. 128, tabl. 2, broszura. Biul. nr 37.
45,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. Wrocław 1989. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 405, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17. (Działy główne: Zasoby i walory środowiska przyrodniczego doliny Wisły między Oświęcimiem a Sandomierzem; Zagadnienia biologii wybranych rzek południowej Polski.)
65,00 PLN
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy. Kraków 1964. Nakł. UJ. 25 cm, str. 131, tabl., opr. karton. Zesz. nauk. UJ. LXXX. Pr. Inst. Geogr. , zesz. 30. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim.
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim.
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim. Studium fotointerpretacyjne. Warszawa 1973. I.G. PAN. 24 cm, str. 150, tabl. opr. karton. (pryw. adnotacja na licu okł.)
30,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.)
Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.)
Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. Wrocław 1978. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 343, (6), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.
60,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 14.
40,00 PLN
Banach Mieczysław: Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem.
Banach Mieczysław: Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem.
Banach Mieczysław: Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem. Wrocław 1977. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 101, tabl., ilustr., opr. karton. Pr. geogr. nr 124.
18,00 PLN
Rosa Bogusław: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych.
Rosa Bogusław: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych.
Rosa Bogusław: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych. Toruń 1963. TNT. Wyd. z zas. PAN. 24 cm, str. 172, (2), tabl., mapki, opr. karton. Studia societatis scientiarum torunensis Vol. V, sec. C.
50,00 PLN
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany. (Biblioteka Problemów)
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany. (Biblioteka Problemów)
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany. Warszawa 1961. PWN. 21 cm, str. 382, ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. problemów.
18,00 PLN
Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia. Oprac. pod kier. L. Starkla.
Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia. Oprac. pod kier. L. Starkla.
Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia. Oprac. pod kier. L. Starkla. Wrocław 1981. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 89, tabl., opr. karton. Inst. Geogr. i Przestrzennego Zagospodar. - dok. geogr. z. 3.
16,00 PLN
Dylik Jan: Peryglacjalne struktury w plejostenie środkowej Polski.
Dylik Jan: Peryglacjalne struktury w plejostenie środkowej Polski.
Dylik Jan: Peryglacjalne struktury w plejostenie środkowej Polski. Warszawa 1952. Wyd. PIG. (Odb. z biuletynu 66). 25 cm, str. (2), 61, tabl. ilutr., opr. karton.
25,00 PLN
Demek Jaromir (a spoulpracovnici): Geomorfologie ceskych zem.
Demek Jaromir (a spoulpracovnici): Geomorfologie ceskych zem.
Demek Jaromir (a spoulpracovnici): Geomorfologie ceskych zem. Praha 1965. Nakl. C.A.V. 25 cm, str. 335, tabl., ilustr., opr. pł. zobw
30,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego (gleby). Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.12.
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego (gleby). Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.12.
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (gleby). Wrocław 1984. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 338, (2), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.12. Treść (ogólnie): Gleba i jej biologia w kształtowaniu środowiska przyrodniczego; Środowisko glebowo - siedliskowe Puszczy Niepołomickiej i jego odporność na antropopresję; Zagadnienia glebowe, roślinne i wodne Tatr.
50,00 PLN
Horwitz Ludwik: Budowa geologiczna Pienin.
Horwitz Ludwik: Budowa geologiczna Pienin.
Horwitz Ludwik: Budowa geologiczna Pienin. Przygot. do druku i opatrzył przypisami Krzysztof Birkenmajer. Warszawa 1963. Wyd. Geolog. 30 cm, str. 152; ryc. w tekście 2; tabl. kolor. 2 (Mapa geolog. Pienin - ark. zachodni: przekroje; Mapa geolog. Pienin - ark. wschodni: przekroje), opr. karton. Inst. geolog. Pr. T.XXXVIII. (podpis własn.)
180,00 PLN
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich.
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich.
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. Warszawa 1966. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 187, tabl., załączn., opr. karton. Studia geologica polonica, vol. XX.
40,00 PLN
Wood John A.: Układ  Słoneczny
Wood John A.: Układ Słoneczny
Wood John A.: Układ Słoneczny Przekł. J. Mietelski. Warszawa 1983. PWN. 20 cm, str. 264, ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
15,00 PLN
Skinner B.J., Turekian K.K.:  Człowiek i ocean.
Skinner B.J., Turekian K.K.: Człowiek i ocean.
Skinner B.J., Turekian K.K.: Człowiek i ocean. Przekł. E. Andrulewicz, A. Trzosińska. Warszawa 1979. PWN. 20 cm, str. 195, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Knapp B.J.: Elementy geograficzne hydrologii.
Knapp B.J.: Elementy geograficzne hydrologii.
Knapp B.J.: Elementy geograficzne hydrologii. Przekł. A. Magnuszewski. Warszawa 1986. PWN. 20 cm, str. 179, (1), ilustr., tabl., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Bloom A.L.: Powierzchnia Ziemi.
Bloom A.L.: Powierzchnia Ziemi.
Bloom A.L.: Powierzchnia Ziemi. Przekł. A. Witt. Warszawa 1980. PWN. 20 cm, str. 243, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Skinner B.J.: Zasoby Ziemi.
Skinner B.J.: Zasoby Ziemi.
Skinner B.J.: Zasoby Ziemi. Przekł. I. Wróblewska. Warszawa 1978. PWN. 20 cm, str. 199, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Rotnicki Karol: Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań wydmy w Węglewicach.
Rotnicki Karol: Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań wydmy w Węglewicach.
Rotnicki Karol: Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań wydmy w Węglewicach. Poznań 1970. PTPN. Wyd. z zas. PAN. 24 cm, str. 146, (1), tabl., ilustr., opr. karton. Pr. Kom. geogr.-geolog. T.XI, z.2.
25,00 PLN
Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce. (Pr. zb.)
Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce. (Pr. zb.)
Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce (materiały na sympozjum). Kielce - Tarnobrzeg. 21 cm, str. (4), 145, tabl., opr. karton. (zagniecenia na okł.)
30,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 13. (teka uszkodz., kompletna)
50,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Wrocław 1972. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 393, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.
65,00 PLN
Trafas Kazimierz:  Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji.
Trafas Kazimierz: Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji.
Trafas Kazimierz: Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji. Warszawa - Kraków 1975. UJ. PWN. 25 cm, 87, (1), ilustr., tabl., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
25,00 PLN
Żynda Stefan: Geomorfologia przedpola moreny czołowej stadiału poznańskiego na obszarze wysoczyzny lubuskiej.
Żynda Stefan: Geomorfologia przedpola moreny czołowej stadiału poznańskiego na obszarze wysoczyzny lubuskiej.
Żynda Stefan: Geomorfologia przedpola moreny czołowej stadiału poznańskiego na obszarze wysoczyzny lubuskiej. Poznań 1967. PAN. PTPN. 25 cm, str. 193, tabl., opr. karton. Pr. kom. geogr.-geog. T.VIII, z.1
45,00 PLN
Harasimiuk Marian: Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
Harasimiuk Marian: Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
Harasimiuk Marian: Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Wrocław 1975. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 108, tabl., opr. karton. Pr. geog. nr 115.
30,00 PLN
Lach Jan: Geomorfologiczna skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza.
Lach Jan: Geomorfologiczna skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza.
Lach Jan: Geomorfologiczna skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. Kraków 1984. Wyd. nauk. WSP. 24 cm, str. 142, opr. karton. Pr. monogr. nr LXVI.
30,00 PLN
Przewodnik XXXIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Częstochowa
Przewodnik XXXIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Częstochowa
Przewodnik XXXIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Częstochowa (4-6września 1960). Pr. zb. Warszawa 1960. WG. 21 cm, str. 95, ilustr., tabl., opr. karton
40,00 PLN
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu.
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu.
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu. Warszawa 1957.WP. 21 cm, str. 224, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Kosiba Aleksander: Śniegi, lodowce - lądolody.
Kosiba Aleksander: Śniegi, lodowce - lądolody.
Kosiba Aleksander: Śniegi, lodowce - lądolody. Warszawa 1978. WSiP. 21 cm, str. 183, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Barbiński Zygmunt: Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły.
Barbiński Zygmunt: Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły.
Barbiński Zygmunt: Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły. Wrocław 1992. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 171, tabl., opr. karton. Pr. geogr. nr 157.
25,00 PLN
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejostenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu.
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejostenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu.
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejostenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu. Warszawa 1968. W.G. 24 cm, str. 149, (3), tabl. załączn., opr. karton. Studia geologica polonica vol. XXIII.
40,00 PLN
Kunsky Josef: Zjawiska krasowe.
Kunsky Josef: Zjawiska krasowe.
Kunsky Josef: Zjawiska krasowe. Przekł. H. Mioduszewska. Warszawa 1956. PWN. 22 cm, str. 207, ilustr. na tabl., opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Goetel Walery: Stanisław Staszic.
Goetel Walery: Stanisław Staszic.
Goetel Walery: Stanisław Staszic. Na 50-lecie AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1969. AGH. str. 57, (4), ilustr., opr. karton z obw. (obw. lekko podniszczona)
15,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta. Kraków 1960. Nakł. UJ. 25 cm, str. 166, (3), XXXVIII, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Geologia ogólna. T.II.: Geologia historyczna z elementami paleontologii. Pr. zb. pod red. W. Goetla.
Geologia ogólna. T.II.: Geologia historyczna z elementami paleontologii. Pr. zb. pod red. W. Goetla.
Geologia ogólna. T.II.: Geologia historyczna z elementami paleontologii. Pr. zb. pod red. W. Goetla. Wyd. 2. (Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych). Warszawa 1962. PWN. 24 cm, str. 185, ilustr., tabl., opr. karton. (przybrudzona okł.)
25,00 PLN
Radlicz - Ruhlowa Halina: Co to jest kamień?
Radlicz - Ruhlowa Halina: Co to jest kamień?
Radlicz - Ruhlowa Halina: Co to jest kamień? Warszawa 1968. W.G. 22 cm, str. 182, ilustr., opr. tw.
16,00 PLN
Passendondorfer Edward: Z wędrówek geologa.
Passendondorfer Edward: Z wędrówek geologa.
Passendondorfer Edward: Z wędrówek geologa. Warszawa 1951. Czytelnik. 21 cm, str. 162, (4), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Wybrane zagadnienia krasu.
Wybrane zagadnienia krasu.
Wybrane zagadnienia krasu. Warszawa 1964. PAN. 20 cm, str. (2), 14, tabl., opr. karton. Przegl. zagr. lit. geogr. z. 3.
20,00 PLN
Pamiętnik fizyjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-84.
Pamiętnik fizyjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-84.
Pamiętnik fizyjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-84. Warszawa 1955.W.G. 24 cm, str. 228, (2), tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Andel Tjeerd H., van: Historia Ziemi i dryf kontynentów.
Andel Tjeerd H., van: Historia Ziemi i dryf kontynentów.
Andel Tjeerd H., van: Historia Ziemi i dryf kontynentów. Przeł. W. Studencki. Warszawa 1991. PWN. 24 cm, str. 283, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-131-C Kostrzyn.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-131-C Kostrzyn.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-131-C Kostrzyn. Oprac. E. Tomaszewski. Warszawa 1962. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 63, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 5.
20,00 PLN
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-139-B Toporów.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-139-B Toporów.
Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50000 Arkusz N-33-139-B Toporów. Oprac. S. Zynda. Warszawa 1963. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 70, (1), tabl., opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 1.
20,00 PLN
Krygowski Bogumił: Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej.  Cz.1.: Geomorfologia.
Krygowski Bogumił: Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz.1.: Geomorfologia.
Krygowski Bogumił: Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz.1.: Geomorfologia. Poznań 1961. PAN. PTPN. 25 cm, str. 203, tabl., załączn., opr. karton.
50,00 PLN
Smoleński Jerzy: O powstaniu północnej krawędzi podolskiej i roli morfologicznej młodszych ruchów Podola. (1910)
Smoleński Jerzy: O powstaniu północnej krawędzi podolskiej i roli morfologicznej młodszych ruchów Podola. (1910)
Smoleński Jerzy: O powstaniu północnej krawędzi podolskiej i roli morfologicznej młodszych ruchów Podola. (Odb. z T.L. Ser. A. Rozpraw Wydz. mat.-przyrod. PAU) Kraków 1910. Nakł. AU. 26 cm, str. 39, broszura. (lekko podniszczona okł.)
40,00 PLN
Majewski Aleksander: Zarys historii oceanografii.
Majewski Aleksander: Zarys historii oceanografii.
Majewski Aleksander: Zarys historii oceanografii. Gdańsk 1991. Wyd. Morskie. 24 cm, str. 211, (65), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Przewodnik LIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Sosnowiec
Przewodnik LIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Sosnowiec
Przewodnik LIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Sosnowiec (23-25września 1982). Pr. zb. Warszawa 1982. WG. 21 cm, str. 286, ilustr., tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Fabianowicz Maria: Polska bibliografia torfowa 1961-1965.
Fabianowicz Maria: Polska bibliografia torfowa 1961-1965.
Fabianowicz Maria: Polska bibliografia torfowa 1961-1965. Warszawa 1968. PWRiL. 24 cm, str. 94, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Prace Muzeum Ziemi. Nr 19. Prace geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 19. Prace geologiczne.
Prace Muzeum Ziemi. Nr 19. Prace geologiczne. Warszawa 1972. W.G. 30 cm, str. 160, (1), tabl. opr. karton.
40,00 PLN
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000. Wybrał i oprac. A. Marcinkiewicz. Warszawa 1960. Zarz. Topogr. Sztabu Generalnego. 35 cm, str. 135, opr. pł.
45,00 PLN
Czechówna Ludmiła: Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej.
Czechówna Ludmiła: Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej.
Czechówna Ludmiła: Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej. Poznań 1969. PTPN. 24 cm, str. 244, opr. karton. (załamanie na okł.)
45,00 PLN
Rezerwat geologiczny na Kadzielni w Kielcach.
Rezerwat geologiczny na Kadzielni w Kielcach.
Kozłowski Stefan, Radwan Jan, Wójcik Zbigniew: Rezerwat geologiczny na Kadzielni w Kielcach. (Osobne odb. z "Ochrony przyrody" R.31) Kraków 1965. 30 cm,str. 117-160, tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Przewodnik L. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Zielona Góra
Przewodnik L. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Zielona Góra
Przewodnik L. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Zielona Góra (24-26września 1978). Pr. zb. Warszawa 1978. WG. 21 cm, str. 313, ilustr., tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Pamiętnik fizjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.:1883-1884.
Pamiętnik fizjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.:1883-1884.
Pamiętnik fizjograficzny. Zesz. 2. T.III-IV.: 1883-1884. Warszawa 1955. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 228, tabl., opr. karton.
55,00 PLN
Roczniki gleboznawcze (1963) Dodatek do t. XIII.
Roczniki gleboznawcze (1963) Dodatek do t. XIII.
Roczniki gleboznawcze. XVI Zjazd Nauk. Pol. Tow. Gleboznaw. poświęcony zagadnieniom Bieszczad. Rzeszów 19-21.IX.1963. Dodatek do t. XIII. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. 337, (7), tabl., opr. karton. (rdzawe plamki na k. tyt.)
80,00 PLN
Kataklizmy natury
Kataklizmy natury
Kataklizmy natury. Przekł. z niem. U. Ruzik-Kulińska. Warszawa 2011. Bellona. 29 cm, str. 108, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Dobrzański  Bogdan, Uziak Stanisław: Rozpoznanie i analiza gleb.
Dobrzański Bogdan, Uziak Stanisław: Rozpoznanie i analiza gleb.
Dobrzański Bogdan, Uziak Stanisław: Rozpoznanie i analiza gleb. Przewodnik do do ćwiczeń z gleboznawstwa przeznaczony dla studentów biologii i geografii. Wyd. II uzup. Warszawa 1970. PWN. 24 cm, str. 262, ilustr., tabl., opr. karton. (opr. przybrudzona)
30,00 PLN
Przewodnik XLV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko - Augustowskiej
Przewodnik XLV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko - Augustowskiej
Przewodnik XLV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko - Augustowskiej (9-11 września 1973). Pr. zb. Warszawa 1973. WG. 21 cm, str. (8), 192, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Pokaż:
60 120 180