Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Maruszczak Henryk: Werteby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej.
Maruszczak Henryk: Werteby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej.
Maruszczak Henryk: Werteby obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej. Lublin 1954. Nakł. UMCS. 24 cm, str.(125-262), tabl., opr. karton. Annales UMCS vol. VIII, 4. (dedykacja autora; z pryw. księg.)
25,00 PLN
Maruszczak Henryk: Rzeźba obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej.
Maruszczak Henryk: Rzeźba obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej.
Maruszczak Henryk: Rzeźba obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej. Lublin 1961. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (93-122), tabl., opr. karton. Annales UMCS vol. XV, 8. (z pryw.księg.)
20,00 PLN
Lamparski Zbigniew: Plejstocen i jego podłoże w północnej części środkowego Powiśla.
Lamparski Zbigniew: Plejstocen i jego podłoże w północnej części środkowego Powiśla.
Lamparski Zbigniew: Plejstocen i jego podłoże w północnej części środkowego Powiśla. (ser.: Plejstocen Polski pod red. S.Z. Różyckiego cz. XIV.) Warszawa 1983. Wygd. Geol. 24 cm, str. 82, tabl., opr. karton. Studia geolog. pol. vol. LXXVI.
20,00 PLN
Instrukcja w sprawie opracowania i wydania szczegółowej mapy geologicznej Polski.
Instrukcja w sprawie opracowania i wydania szczegółowej mapy geologicznej Polski.
Instrukcja w sprawie oprac. i wyd. szczegółowej mapy geolog. Polski. Zarz. prezesa Centr. Urzędu Geologii z dn. 20.III.1957 r. Warszwawa 1958. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 149, załączn., opr. karton.
30,00 PLN
Heflik Wiesław: Kamienie ozdobne Polski.
Heflik Wiesław: Kamienie ozdobne Polski.
Heflik Wiesław: Kamienie ozdobne Polski. Warszawa 1989. Wyg. Geolog. 21 cm, str. 239, (1), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Zarys sedymentologii
Zarys sedymentologii
Ryszard Gradziński, Aleksandra Kostecka, Andrzej Radomski, Rafał Unrug: Zarys sedymentologii. Warszawa 1986. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 628, ilustr., opr. karton
35,00 PLN
Ollier Cliff: Tektonika a formy krajobrazu.
Ollier Cliff: Tektonika a formy krajobrazu.
Ollier Cliff: Tektonika a formy krajobrazu. Warszawa 1987. Wyd. Geol. 24 cm, str. 425, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia
Klimaszewski Mieczysław: Geomorfologia. Wyd. V., zmienione. Warszawa 1978. PWN. 25 cm, str. 1098, opr. pł. z obw.
60,00 PLN
Zarys nauk geologicznych. Pr. zb. pod red. E. Passendorfera.
Zarys nauk geologicznych. Pr. zb. pod red. E. Passendorfera.
Zarys nauk geologicznych. Pr. zb. pod red. E. Passendorfera. Warszawa 1968. WG. 25 cm, str. 866, ilustr., opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Boschke F. L. : Z Kosmosu na Ziemię. Meteory i meteoryty.
Boschke F. L. : Z Kosmosu na Ziemię. Meteory i meteoryty.
Boschke F. L. : Z Kosmosu na Ziemię. Meteory i meteoryty. Przeł. B. Lang. Warszawa 1969. PWN. 20 cm, str. 327, ilustr. opr. pł. obw.
15,00 PLN
Mizerski Włodzimierz: Na tropach zaginionego świata. Skamieniałości, przewodnik.
Mizerski Włodzimierz: Na tropach zaginionego świata. Skamieniałości, przewodnik.
Mizerski Włodzimierz: Na tropach zaginionego świata. (Przewodnik dla poszukiwaczy skamieniałości) Kraków 1994. Wyd. Fortis. 19 cm, str. 192, ilustr. opr. tw.
15,00 PLN
Informator geologa.
Informator geologa.
Informator geologa. Praca zb. Warszawa 1965. Wyd. Geol. 20 cm, str. 510, ilustr. opr. ppł.
20,00 PLN
Słownik stratygraficzny. (+ tabele) geologia
Słownik stratygraficzny. (+ tabele) geologia
Słownik stratygraficzny. (+ tabele) Oprac. zb. Warszawa 1968. Wyd. Geol. 22 cm, str. 530, opr. pł.
25,00 PLN
Słownik geologii dynamicznej
Słownik geologii dynamicznej
Jaroszewski Wojciech, Marks Leszek, Radomski Andrzej: Słownik geologii dynamicznej. Warszawa 1985. Wyd. Geologiczne. 20 cm, str. 311, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Ernst W. G.: Materia Ziemi. Skały i minerały skorupy ziemskiej.
Ernst W. G.: Materia Ziemi. Skały i minerały skorupy ziemskiej.
Ernst W. G.: Materia Ziemi. Skały i minerały skorupy ziemskiej. Warszawa 1980. PWN. 20 cm, str. 223, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Dembowska Jadwiga i Wiśniewska-Żelichowska Maria: Geologia historyczna z paleontologią.
Dembowska Jadwiga i Wiśniewska-Żelichowska Maria: Geologia historyczna z paleontologią.
Dembowska Jadwiga i Wiśniewska-Żelichowska Maria: Geologia historyczna z paleontologią. Warszawa 1971. W.G. 20 cm, str. 393, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Buszyński G.: O pochodzeniu kopalin użytecznych.
Buszyński G.: O pochodzeniu kopalin użytecznych.
Buszyński G.: O pochodzeniu kopalin użytecznych. Tł. Z. Robakiewicz. Warszawa 1955. Wyd. Geolog. 21 cm, str. 73, (3), ilustr., broszura.
15,00 PLN
Baumgart - Kotarba Maria: Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala)
Baumgart - Kotarba Maria: Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala)
Baumgart - Kotarba Maria: Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala). Wrocław 1983. Ossol. PAN. 24 cm, str. 133, tabl., opr. karton. Prace geogr. nr 145.
40,00 PLN
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich.
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich.
Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów, Przemyśl, 25-27 czerwca 1979 r. Red. mat. konf. J. Kotlarczyk (bm) 1979. Pow. AGH Kraków. 24 cm, str. 81,ilustr., tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Stratygrafia formacji z Ropianki (fm) Poziomy z olistromami w Karpatach Przemyskich.
Stratygrafia formacji z Ropianki (fm) Poziomy z olistromami w Karpatach Przemyskich.
Stratygrafia formacji z Ropianki (fm) Poziomy z olistromami w Karpatach Przemyskich. Materiały Terenowej Konfer. Nauk w Przemyślu. Przemyśl, 28-29 czerwca 1979 r. Red. mat. konf. J. Kotlarczyk. (bm) 1979. Pow. AGH Kraków. 24 cm, str. 51, opr. karton
18,00 PLN
Groty Kryształowe w Kopalni Soli w Wieliczce.
Groty Kryształowe w Kopalni Soli w Wieliczce.
Groty Kryształowe w Kopalni Soli w Wieliczce. Oprac. zb. pod red. Z. Alexandrowicz. Kraków 2000. PAN. 24 cm, str. 205, ilustr., opr. karton. lak. Studia naturae 46.
30,00 PLN
Łuczkowska Ewa: Stratygrafia mikropaleontologiczna Miocenu w rejonie Tarnobrzeg - Chmielnik
Łuczkowska Ewa: Stratygrafia mikropaleontologiczna Miocenu w rejonie Tarnobrzeg - Chmielnik
Łuczkowska Ewa: Stratygrafia mikropaleontologiczna Miocenu w rejonie Tarnobrzeg - Chmielnik. Warszawa 1964. Wyd. Geologiczne. 24 cm, str. 72, ilustr., tabele (w tekście i na oddz. tabl.), opr. karton.PAN Komisja Nauk Geologicznych. Prace geologiczne nr 20. (z odręczną dedykacją autorki)
18,00 PLN
Ziemia nieujarzmiona planeta. Wulkany, huragany, tsunami, powodzie. (National Geographic)
Ziemia nieujarzmiona planeta. Wulkany, huragany, tsunami, powodzie. (National Geographic)
Ziemia nieujarzmiona planeta. Wulkany, huragany, tsunami, powodzie. Warszawa 2004. National Geographic. Wyd. G+J RBA. sp. z o.o. 30 cm, str. 319, (1), ilustr., opr. tw. z obw.
40,00 PLN
Różycki Stefan Zbigniew: Plejstocen Polski Środkowej.
Różycki Stefan Zbigniew: Plejstocen Polski Środkowej.
Różycki Stefan Zbigniew: Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie. Wyd. 2. roz. Warszawa 1972. PWN. 24 cm, str. 314, (2), ilustr. opr. kart.
30,00 PLN
Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica) XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku.
Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica) XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku.
XXX lat geologii polskiej na Dolnym Śląsku. Przewodnik XLVII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Świdnica 22-24 czerca 1975). Pr. zb. pod red. A. Grocholskiego. Warszawa 1975. WG. 21 cm, str. 297, (1), tabl., opr. karton.
65,00 PLN
Przewodnik XXXIX. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Babia Góra)
Przewodnik XXXIX. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Babia Góra)
Przewodnik XXXIX. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Babia Góra 2-5 czerwca 1966). Pr. zb. Warszawa 1966. WG. 21 cm, str. 104, (1), tabl., opr. karton
40,00 PLN
Przewodnik LI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Zakopane)
Przewodnik LI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Zakopane)
Przewodnik LI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Zakopane 13-15 września 1979). Pr. zb. pod red. J. Lefelda Warszawa 1979. WG. 21 cm, str. 278, (1), tabl., opr. karton.
65,00 PLN
Przewodnik XL. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Zgorzelec) Geologia i surowce mineralne Sudetów Zachodnich.
Przewodnik XL. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Zgorzelec) Geologia i surowce mineralne Sudetów Zachodnich.
Przewodnik XL. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Zgorzelec 1967). Pr. zb. pod red. H. Teisseyre'a. Warszawa 1967. WG. 21 cm, str. 185, (1), tabl., opr. karton. Geologia i surowce mineralne Sudetów Zachodnich.
45,00 PLN
Przewodnik XLIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kraków)
Przewodnik XLIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kraków)
Przewodnik XLIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kraków 12-14 września 1971). Pr. zb.Warszawa 1971. WG. 21 cm, str. 243, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Przewodnik LII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Bełchatów)
Przewodnik LII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Bełchatów)
Przewodnik LII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Bełchatów 11-14 września 1980). Pr. zb. pod red. W. Barczyka Warszawa 1980. WG. 21 cm, str. 381, opr. karton.
45,00 PLN
Przewodnik LIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kielce)
Przewodnik LIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kielce)
Przewodnik LIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kielce 8-8 września 1981). Pr. zb. pod red. H. Żakowej. Warszawa 1981. WG. 21 cm, str. 320, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Przewodnik XLI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Konin)
Przewodnik XLI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Konin)
Przewodnik XLI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Konin 21-23 sierpnia 1969). Pr. zb. Warszawa 1969. WG. 21 cm, str. 210, (1), tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Przewodnik LV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Szczecin)
Przewodnik LV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Szczecin)
Przewodnik LV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Szczecin 15-17 września 1983). Pr. zb. Warszawa 1983. WG. 21 cm, str. 221, (1), opr. karton.
40,00 PLN
Przewodnik LVI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin)
Przewodnik LVI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin)
Przewodnik LVI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin 6-8 września 1984). Pr. zb. Warszawa 1984. WG. 21 cm, str. 200, (1), opr. karton.
35,00 PLN
Przewodnik XXXII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tatrach i na Podhalu.
Przewodnik XXXII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tatrach i na Podhalu.
Przewodnik XXXII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Tatrach i na Podhalu. (3-7 września 1959). Pr. zb. pod red. JZ. Kotańskiego, E. Passendorfera i S. Sokołowskiego Warszawa 1959. WG. 21 cm, str. (8), 147, tabl., opr. karton. (nakł. 500 egz.)
60,00 PLN
Stupnicka Ewa: Geologia regionalna Polski.
Stupnicka Ewa: Geologia regionalna Polski.
Stupnicka Ewa: Geologia regionalna Polski. Warszawa 1989. Wyd. Geol. 24 cm, str. 286, (1), mapki, ilustr. opr. tw.
25,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.3. Sudety (praca zbiorowa).
Regionalna geologia Polski. T.3. Sudety (praca zbiorowa).
Regionalna geologia Polski. T.3. Sudety (praca zbiorowa). Zesz. 1. Utwory przedtrzeciorzędowe. Kraków 1957. Pol. Tow. Geol. 25 cm, str. 300, XXIII; załacz. tabl. 19, opr. karton
35,00 PLN
Stasiak Jadwiga: Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii.
Stasiak Jadwiga: Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii.
Stasiak Jadwiga: Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii. Białystok 1965. Białostockie Tow. Nauk. 24 cm, str. 42, ilustr., opr. karton
15,00 PLN
Charakterystyka morfologiczna i hydrograficzna regionu podtatrzańskiego. Oprac. L. Starkel i K. Wit.
Charakterystyka morfologiczna i hydrograficzna regionu podtatrzańskiego. Oprac. L. Starkel i K. Wit.
Charakterystyka morfologiczna regionu podtatrzańskiego. Oprac. L. Starkel. Warszawa 1957. PAN. Inst. geog. 21 cm, str. 25, tabl. 2, broszura. Dokumentacja geogr. zesz.2. Charakterystyka hydrograficzna regionu podtatrzańskiego. Oprac. K. Wit. Warszawa 1957. PAN. Inst. geog. 21 cm, str. 30, tabl. 2, broszura. (wkładka do: Dokumentacja geogr. zesz.2.)
45,00 PLN
Sprawozdania Polskiego Instytutu Geologicznego. Tom V, zeszyt 3-4.
Sprawozdania Polskiego Instytutu Geologicznego. Tom V, zeszyt 3-4.
Sprawozdania Polskiego Instytutu Geologicznego. Tom V, zeszyt 3-4. z 14 tabl. i 26 ryc. w tekście. Warszawa 1930. Kasa im. J. Mianowskiego. 25 cm, str. C, 343-682, ilustr. opr. kart.
150,00 PLN
Skoczylas Janusz: Rozwój poznania budowy geologicznej Polski
Skoczylas Janusz: Rozwój poznania budowy geologicznej Polski
Skoczylas Janusz: Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej. Wrocław 1985. Ossol. 23 cm, str. 262, ilustr.opr. kart.
40,00 PLN
Atlas geologiczny Galicyi. Tekst do zesz. 1. Oprac. przez A. Altha i Fr. Bieniasza. (1887)
Atlas geologiczny Galicyi. Tekst do zesz. 1. Oprac. przez A. Altha i Fr. Bieniasza. (1887)
Atlas geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu pierwszego. Oprac. przez A. Altha i Fr. Bieniasza. Kraków 1887. Druk. UJ. Wyd. Kom. Fizyjograficznej AU. 24 cm, str. (4), 79, broszura. (broszura reperowana, egz. częściowo nie rozcięty)
60,00 PLN
Dylik Jan: Głazy rzeźbione przez wiatr i utwory podobne do lessu w środkowej Polsce.
Dylik Jan: Głazy rzeźbione przez wiatr i utwory podobne do lessu w środkowej Polsce.
Dylik Jan: Głazy rzeźbione przez wiatr i utwory podobne do lessu w środkowej Polsce. (z 24 fot. i 28 fig. w tekście) Odb. z Biuletynu PIG 67. Warszawa 1952. Wyd. PIG. 25 cm, str. 103, (1), tabl. ilustr. 12, broszura
30,00 PLN
Kotlarczyk Janusz: Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich
Kotlarczyk Janusz: Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich
Kotlarczyk Janusz: Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tla budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich. Warszawa 1966. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 129, (3), tabl. XXVII, opr. karton. St. geolog. polon. v. XIX.
40,00 PLN
Lencewicz Stanisław: Morfologja doliny Rechy w Alpach Penninskich. (1918)
Lencewicz Stanisław: Morfologja doliny Rechy w Alpach Penninskich. (1918)
Lencewicz Stanisław: Morfologja doliny Rechy w Alpach Penninskich. (Z 5-ma rys. w ekście, 8-ma tabl. i mapą) Warszawa 1918. Nakł. Tow. Nauk. 26 cm, str.(4), 86, tabl. 8, mapa, broszura (okł. lekko podniszczona) Pr. Tow. Nauk. Warsz., nr 29
60,00 PLN
Bartkowski Tadeusz: Morfogeneza Wału Bukowieckiego (ziemia międzyrzecka)
Bartkowski Tadeusz: Morfogeneza Wału Bukowieckiego (ziemia międzyrzecka)
Bartkowski Tadeusz: Morfogeneza Wału Bukowieckiego (ziemia międzyrzecka) Poznań 1964. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 24 cm, str. 60, (1), broszura.
18,00 PLN
Roszkówna Ludmiła: Moreny czołowe zachodniego Pojezierza Mazurskiego.
Roszkówna Ludmiła: Moreny czołowe zachodniego Pojezierza Mazurskiego.
45,00 PLN
Stenz Edward: O insolacji Karpat Polskich. (1938)
Stenz Edward: O insolacji Karpat Polskich. (1938)
Stenz Edward: O insolacji Karpat Polskich. Warszawa 1938. Kom. Nauk. Badań Ziem Wsch. 24 cm, str. 7, brosz.
15,00 PLN
Świderski Bohdan: Bogactwa mineralne Karpat. (1938)
Świderski Bohdan: Bogactwa mineralne Karpat. (1938)
Świderski Bohdan: Bogactwa mineralne Karpat. Warszawa 1938. Kom. Nauk. Badań Ziem Wsch. 24 cm, str. 9, brosz.
15,00 PLN
Lewiński Jan: Utwory dyluwialne i ukształtowanie powierzchni przedlodowcowej dorzecza Przemszy. (1914)
Lewiński Jan: Utwory dyluwialne i ukształtowanie powierzchni przedlodowcowej dorzecza Przemszy. (1914)
Lewiński Jan: Utwory dyluwialne i ukształtowanie powierzchni przedlodowcowej dorzecza Przemszy. Warszawa 1914 Nakł. Tow. Nauk. Warsz. 25 cm, str. 159; tabl. V, Pr. Tow. Nauk. Warsz. nr 7. (egz. częściowo nie rozcięty)
70,00 PLN
Czeppe Zdzisław: Z morfologii Gór Stołowych.
Czeppe Zdzisław: Z morfologii Gór Stołowych.
Czeppe Zdzisław: Z morfologii Gór Stołowych. Kraków 1952. Odb. z "Ochrony Przyrody" R.20. 29 cm, str. (235-254), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Węcławik Stanisław: Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Uściem Gorlickim a Tyliczem.
Węcławik Stanisław: Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Uściem Gorlickim a Tyliczem.
Węcławik Stanisław: Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Uściem Gorlickim a Tyliczem. Warszawa 1969. WG. 24 cm, str. 101, tabl., załącz., opr. karton. PAN, prace geolog. t.59.
30,00 PLN
Kreutz Stefan: O tatrzańskim trzonie krystalicznym. (1930)
Kreutz Stefan: O tatrzańskim trzonie krystalicznym. (1930)
Kreutz Stefan: O tatrzańskim trzonie krystalicznym. Kraków 1930. Nakł. Pol. Tow. Tatrzańskigo. Odb. z VIII. rocznika "Wierchów". 24 cm, str. 25, ilustr., broszura.
30,00 PLN
Subotowicz Wiesław: Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski.
Subotowicz Wiesław: Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski.
Subotowicz Wiesław: Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski. Wrocław 1982. Ossol. 24 cm, str. 150, (3), tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Nowak Jadwiga, Śmierzchalska Izabela: Okolice Warszawy. Przewodnik geologiczny.
Nowak Jadwiga, Śmierzchalska Izabela: Okolice Warszawy. Przewodnik geologiczny.
Nowak Jadwiga, Śmierzchalska Izabela: Okolice Warszawy. Przewodnik geologiczny. Warszawa 1972. WG. 17 cm, str. 116, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Balińska-Wuttke Krystyna: Geomorfologia obszaru między Skierniewicami a Rawą Mazowiecką.
Balińska-Wuttke Krystyna: Geomorfologia obszaru między Skierniewicami a Rawą Mazowiecką.
Balińska-Wuttke Krystyna: Geomorfologia obszaru między Skierniewicami a Rawą Mazowiecką. Warszawa 1960. Wyd. Geolog. PAN. 24 cm, str. 112, tabl., opr. karton. Prace Geogr. nr 23.
45,00 PLN
Barczyk Wiesław: O utworach górnokredowych na Bonarce pod Krakowem.
Barczyk Wiesław: O utworach górnokredowych na Bonarce pod Krakowem.
Barczyk Wiesław: O utworach górnokredowych na Bonarce pod Krakowem. Toruń 1956. PWN. 25 cm, str. 26, tabl. 3, opr. karton. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, vol. III, nr 2.
25,00 PLN
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Tom XVII. Karpaty, Tatry, Czeremosz.
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Tom XVII. Karpaty, Tatry, Czeremosz.
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Tom XVII za rok 1947. Kraków 1948. PTG.24 cm, str. 340, XXXVIII, ilustr. opr. kart. Karpaty, Tatry, Czeremosz.
80,00 PLN
Wdowiarz Jan: Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dynowa. (1939)
Wdowiarz Jan: Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dynowa. (1939)
Wdowiarz Jan: Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dynowa. Warszawa 1939. Skł. gł. w Kasie im. Mianowskiego. 24 cm, str. (2), 24, tabl. 2 (w tym mapa geol. w skali 1:50 000), opr. karton. Państwowa Służba Geologiczna PIG, biuletyn 10.
90,00 PLN
Wdowiarz Jan: Badania geologicze Karpat w okolicy Błażowej. (1938)
Wdowiarz Jan: Badania geologicze Karpat w okolicy Błażowej. (1938)
Wdowiarz Jan: Badania geologicze Karpat w okolicy Błażowej. Kraków 1938. Osob. odb. z XIV-ego Rocz. Pol. Tow. Geolog. z r. 1938. 23 cm, str. [45-57], tabl. sk. 1, broszura. (dedyk.)
45,00 PLN
Birkenmajer Krzysztof: Przedeoceńskie struktury fałdowe.
Birkenmajer Krzysztof: Przedeoceńskie struktury fałdowe.
Birkenmajer Krzysztof: Przedeoceńskie struktury fałdowe W pienińskim pasie skałkowym Polski. Warszawa 1970. Wyd. Geol. 24 cm, str. 81, tablice. opr. kart. Studia Geologica Polonica vol. XXXI.
20,00 PLN
Wdowiarz Stanisław: Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dubiecka i Krzywczy.
Wdowiarz Stanisław: Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dubiecka i Krzywczy.
Wdowiarz Stanisław: Budowa geologiczna Karpat w okolicy Dubiecka i Krzywczy. Z 2 tabl. Warszawa 1948. P.I.G. 24 cm, str. 35, tabl. 2, opr. karton. (dedyk. autora)
45,00 PLN
Budowa geologiczna niżu polskiego. (Część tekstowa)
Budowa geologiczna niżu polskiego. (Część tekstowa)
Budowa geologiczna niżu polskiego. Część tekstowa. Oprac. pod kier. W. Pożaryskiego. Warszawa 1962. Wyd. Geolog. 28 cm, str. 377, załączn. 11 pod opaską, opr. karton.
60,00 PLN
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego (T.XIX, zesz.1)
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego (T.XIX, zesz.1)
Wspomnienia pośmiertne poświęcone pamięci gelogów zmarłych w latach 1939-1945. Kraków 1950. P.T.G. 24 cm, str. V, 291, portrety, broszura. Rocznik Pol. Tow. Geolog. T.XIX, zesz.1. za rok 1949. (egz. nie rozcięty)
45,00 PLN
Mądalski Józef: Pleistoceńska flora ze Ściejowic koło Krakowa.
Mądalski Józef: Pleistoceńska flora ze Ściejowic koło Krakowa.
Mądalski Józef: Pleistoceńska flora ze Ściejowic koło Krakowa. Kraków 1935. PAU. 27 cm, str. 12, ilustr. opr. kart. Starunia nr 10.
25,00 PLN
Dyakowska Jadwiga: Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem.
Dyakowska Jadwiga: Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem.
Dyakowska Jadwiga: Interglacjał w Ściejowicach pod Krakowem. Kraków 1939. PAU. 27 cm, str. 15, tabl. 2, ilustr. opr. brosz. Starunia nr 17.
25,00 PLN
Baumgart - Kotarba Maria: Kształtowanie koryt i teras rzecznych
Baumgart - Kotarba Maria: Kształtowanie koryt i teras rzecznych
Baumgart - Kotarba Maria: Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala). Wrocław 1983. Ossol. PAN. 24 cm, str. 133, tabl., opr. karton. Prace geogr. nr 145.
40,00 PLN
Czeppe Zdzisław: Zjawiska sufozyjne w glinach zboczowych górnej części dorzecza Sanu.
Czeppe Zdzisław: Zjawiska sufozyjne w glinach zboczowych górnej części dorzecza Sanu.
Czeppe Zdzisław: Zjawiska sufozyjne w glinach zboczowych górnej części dorzecza Sanu. Odb. z Biul. 150. Warszawa 1960. Wyd. Geolog. 24 cm, str. (297-332); tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Materiały do geologii obszaru śląsko - krakowskiego. T.V.
Materiały do geologii obszaru śląsko - krakowskiego. T.V.
Materiały do geologii obszaru śląsko-krakowskiego. T.V. Warszawa 1960. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 320, tabl., opr. karton. Inst. Geolog., biuletyn 152
35,00 PLN
Przewodnik do określania składu litologicznego warstw powierzchniowych
Przewodnik do określania składu litologicznego warstw powierzchniowych
Przewodnik do określania składu litologicznego warstw powierzchniowych i głębokości występowania wód podziemnych. Praca zb. Warszawa 1965. PWRiL. 24 cm, 338, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.2. Region lubelski (praca zbiorowa).
Regionalna geologia Polski. T.2. Region lubelski (praca zbiorowa).
Regionalna geologia Polski. T.2. Region lubelski (praca zbiorowa). Kraków 1956. Pol. Tow. Geol. 25 cm, str. 187, tabl. X, opr. karton.
30,00 PLN
Z badań czwartorzędu w Polsce. tom 7 z 53 fig. i 23 tabl.
Z badań czwartorzędu w Polsce. tom 7 z 53 fig. i 23 tabl.
Z badań czwartorzędu w Polsce. tom 7 z 53 fig. i 23 tabl. Praca zb. pod red. E. Rühle. Warszawa 1956. Wyd. geol. 24 cm, str. 608, ilustr. opr. ppł.
40,00 PLN
Siedlecki Stanisław: Utwory paleozoiczne okolic Krakowa.
Siedlecki Stanisław: Utwory paleozoiczne okolic Krakowa.
Siedlecki Stanisław: Utwory paleozoiczne okolic Krakowa. Zagadnienia stratygrafii i tektoniki. Warszawa 1954. Wyd. Geol. 24 cm, str. 415, tabl. 5, ilustr. opr. kart.
35,00 PLN
Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce
Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce
Alexandrowicz Zofia, Drzał, Kozłowski Stefan: Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Warszawa - Kraków 1975. PAN. Zakł. Ochrony Przyrody. 25 cm, str. 298, ilustr., załączniki, opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Bednarek Renata, Prusinkiewicz Zbigniew: Geografia gleb.
Bednarek Renata, Prusinkiewicz Zbigniew: Geografia gleb.
Bednarek Renata, Prusinkiewicz Zbigniew: Geografia gleb. Warszawa 1980. PWN. 24 cm, str. 242, mapka, opr. karton.
20,00 PLN
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej: Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.)
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej: Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.)
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej: Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.) Warszawa 1960. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 62, tabl. 2, opr. karton. Inst. geolog. Odb. z Biul. 150, Z badań czwartorzędu w Polsce T.9. (z dedyk.)
25,00 PLN
Czwartorzęd Europy Środkowej i Wschodniej. Cz.1.
Czwartorzęd Europy Środkowej i Wschodniej. Cz.1.
Czwartorzęd Europy Środkowej i Wschodniej. Cz.1. Warszawa 1961. W.G. 30 cm, str. 584, tabl., opr. karton. Inst. Geolog., Prace t. XXXIV.
55,00 PLN
Czekalska Anna: Wulkany na ziemiach polskich.
Czekalska Anna: Wulkany na ziemiach polskich.
Czekalska Anna: Wulkany na ziemiach polskich.Warszawa 1958. WG. 21 cm, str. 190, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Wrocław 1948. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str. 233, (2), załączniki, opr. karton. Prace Wroc. Tow. Nauk. ser. B, nr 7.
50,00 PLN
Gołąb Józef: Zasady zdjęć geologicznych.
Gołąb Józef: Zasady zdjęć geologicznych.
Gołąb Józef: Zasady zdjęć geologicznych. Katowice 1951. PWT. 21 cm, str. 276, ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Grocholski Andrzej: Okolice Wrocławia. Przewodnik geologiczny.
Grocholski Andrzej: Okolice Wrocławia. Przewodnik geologiczny.
Grocholski Andrzej: Okolice Wrocławia. Przewodnik geologiczny. Warszawa 1971. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 69, (3), ilustr., opr. karton.
14,00 PLN
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie.
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie.
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Praca zbiorowa. Wrocław-Warszawa 1989. Ossol PAN. 23 cm, str. 367, (34), ilustr. mapy, opr. pł.
18,00 PLN
Musierowicz Arkadiusz: Gleboznawstwo ogólne.
Musierowicz Arkadiusz: Gleboznawstwo ogólne.
Musierowicz Arkadiusz: Gleboznawstwo ogólne. Warszawa 1951. PWRiL. 24 cm, str. 464, (4), ilustr., tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Galarowski Tadeusz: Atlas form i typów rzeźby do ćwiczeń geomorfologicznych.
Galarowski Tadeusz: Atlas form i typów rzeźby do ćwiczeń geomorfologicznych.
Galarowski Tadeusz: Atlas form i typów rzeźby do ćwiczeń geomorfologicznych. Cz.1-2. Kraków 1958. Nakł. UJ. 29 cm, str. 58, (1); tabl. 62, opr. karton.
30,00 PLN
Pobrzeże Pomorskie. Praca zb. pod red. B. Augustowskiego
Pobrzeże Pomorskie. Praca zb. pod red. B. Augustowskiego
Pobrzeże Pomorskie. Praca zb. pod red. B. Augustowskiego. Wrocław 1984. Ossolineum. Wyd. PAN. . 25 cm, str. 650, (2), mapki, opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Pojezierze Kaszubskie. Praca zb. pod red. B. Augustowskiego
Pojezierze Kaszubskie. Praca zb. pod red. B. Augustowskiego
Pojezierze Kaszubskie. Praca zb. pod red. B. Augustowskiego. Gdańsk 1979. GTN. 25 cm, str. 602, (2), mapki, opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Mikulski Zdzisław: Zarys hydrografii Polski.
Mikulski Zdzisław: Zarys hydrografii Polski.
Mikulski Zdzisław: Zarys hydrografii Polski. Warszawa 1965. PWN. 25 cm, str. 288, opr. pł. z obw.
18,00 PLN
Marcinek Joachim: Lodowce kuli ziemskiej.
Marcinek Joachim: Lodowce kuli ziemskiej.
16,00 PLN
Jersak Józef: Stratygrafia i geneza lessów okolic Kunowa
Jersak Józef: Stratygrafia i geneza lessów okolic Kunowa
Jersak Józef: Stratygrafia i geneza lessów okolic Kunowa. Łódź 1965. Ł.T.N. 24 cm, str. 212, ilustr., mapka, opr. karton.
30,00 PLN
Łoziński Walery: Ziemia i jej budowa.
Łoziński Walery: Ziemia i jej budowa.
60,00 PLN
Kosmowska- Ceranowicz Barbara: Polska kartografia geologiczna przed 1919 r.
Kosmowska- Ceranowicz Barbara: Polska kartografia geologiczna przed 1919 r.
Kosmowska- Ceranowicz Barbara: Polska kartografia geologiczna przed 1919 r. Katalog wystawy. Warszawa 1968. Muzeum Ziemi PAN. Wydawnictwa Geologiczne. 21 cm, str. 72, (1); ilustr, opr. karto
25,00 PLN
Goetel Walery: Kontakt diabazu z piaskowcem permskim na Niedźwiedziej Górze w Krakowskiem. (1921)
Goetel Walery: Kontakt diabazu z piaskowcem permskim na Niedźwiedziej Górze w Krakowskiem. (1921)
Goetel Walery: Kontakt diabazu z piaskowcem permskim na Niedźwiedziej Górze w Krakowskiem. Warszawa 1921. Odbitka z I-ego tomu Sprawozdań Pol. Inst. Geolog. 24 cm, str. (269-276), broszura.
20,00 PLN
Przekrój geologiczny Kraków - Zakopane 1:50 000.
Przekrój geologiczny Kraków - Zakopane 1:50 000.
Przekrój geologiczny Kraków - Zakopane 1:50 000. Warszawa 1980. W.G. Format: 29 x 316 cm. Mapa kolor, składana. Zaw. obszar od Płaszczowiny Podśląskiej, poprzez Płaszczowinę Śląską, Płaszczowinę Magurską, Pieniński Pas Skałkowy, Flisz Podhalański po Jednostki Reglowe Karpat Wewnętrznych.
55,00 PLN
Maruszczak Henryk: Kliny lodowe schyłkowego stadium zlodowacenia bałtyckiego w lessach Wyżyny Lubelskiej.
Maruszczak Henryk: Kliny lodowe schyłkowego stadium zlodowacenia bałtyckiego w lessach Wyżyny Lubelskiej.
Maruszczak Henryk: Kliny lodowe schyłkowego stadium zlodowacenia bałtyckiego w lessach Wyżyny Lubelskiej. Lublin 1956. 24 cm, str. 217-257, broszura. Annales UMCS, vol IX, 5. Z dedyk. autora (egz. z pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Maruszczak Henryk, Trembaczowski Jan: Geomorfologiczne skutki gwałtownej ulewy w Piaskach Szlacheckich koło Krasnegostawu.
Maruszczak Henryk, Trembaczowski Jan: Geomorfologiczne skutki gwałtownej ulewy w Piaskach Szlacheckich koło Krasnegostawu.
Maruszczak Henryk, Trembaczowski Jan: Geomorfologiczne skutki gwałtownej ulewy w Piaskach Szlacheckich koło Krasnegostawu. Lublin 1958. 24 cm, str. 129-160, tabl. ilustr., mapa, broszura. Annales UMCS, vol XI, 4. Z dedyk. autorów (egz. z pryw. księgozb.)
20,00 PLN
Instrumenty geodezyjne i precyzyjne. Cennik orjentacyjny. (1932)
Instrumenty geodezyjne i precyzyjne. Cennik orjentacyjny. (1932)
Instrumenty geodezyjne i precyzyjne. Neuhoefer & syn, sp. akc. Cennik orjentacyjny. Wiedeń 1932. Format: 24 cm, str. (2), 26, ilustr., załącznik - wykaz płatniczy do cennika, opr. karton.
40,00 PLN
Atlas wulkanów ZSRR.
Atlas wulkanów ZSRR.
Atlas wulkanov ZSSR. Sostawitiel i awtor teksta A.E. Swiatłowskij. Moskwa 1959 Isdat. Akad. Nauk SSSR. Format: 30x38 cm, str. 173, ilustr, mapy 2, opr. pł. (W jęz. ros.)
100,00 PLN
Flis Jan: Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej.
Flis Jan: Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej.
Flis Jan: Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej. Warszawa 1954. PAN. Inst. Geografii. 26 cm, str. ,73, opr. karton. Pr. geogr., nr 1.
28,00 PLN
Staszic Stanisław: O ziemiorodztwie Karpatów i innych gor i rownin Polski.
Staszic Stanisław: O ziemiorodztwie Karpatów i innych gor i rownin Polski.
Staszic Stanisław: O ziemiorodztwie Karpatów i innych gor i rownin Polski. Tekst i Atlas. Warszawa 1955. Wyd. Geol. 21 cm, str. 107, X, 390, XX, opr. pł. Jest to reprint wydania z r. 1815 wraz ze współczesnym opracowaniem.
120,00 PLN
Konior Konrad: Z problemów paleomorfologicznych okolic Krakowa. (1934)
Konior Konrad: Z problemów paleomorfologicznych okolic Krakowa. (1934)
Konior Konrad: Z problemów paleomorfologicznych okolic Krakowa. Odb. z "Wiadomości Służby Geogr." nr 3 - 1934. Warszawa 1934. 25 cm, str. 28, tabl. 1, broszura (okł. naddarta wzdłuż grzbietu)
30,00 PLN
Sawicki Ludomir: Z geomorfologji centralnego Ceylonu. (1925)
Sawicki Ludomir: Z geomorfologji centralnego Ceylonu. (1925)
Sawicki Ludomir: Z geomorfologji centralnego Ceylonu. Kraków 1925. Nakł. Księg. geogr. Orbis. 22 cm, str. 31, broszura. Prace Inst. Geogr. UJ. z.3. (publ. w jęz. ang., wstęp w jęz. pol.)
30,00 PLN
Der Basalt in der Schlesischen Landschaft (1927)
Der Basalt in der Schlesischen Landschaft (1927)
Der Basalt in der Schlesischen Landschaft. Eine geographische Studie von M.F. Wocke. Breslau 1927. Verlag von M&H. Marcus. 24 cm, str. (6), 51; tabl. III, broszura. (nieaktualne pieczątki)
40,00 PLN
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny.
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny.
Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny. Wyd. II popr. i uzup. Warszawa 1991. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 413, (3), ilustr., opr. pł. z obw.
37,00 PLN
Zabytki przyrody nieożywionej ziem. Seria nowa. Zesz.1 (4).
Zabytki przyrody nieożywionej ziem. Seria nowa. Zesz.1 (4).
Zabytki przyrody nieożywionej ziem. Seria nowa. Zesz.1 (4). Warszawa 1951. Wyd. Muzeum Ziemi. 30 cm, str. 100, (3), ilustr., broszura.
50,00 PLN
Strachow M.N.: Atlas do nauki geologii historycznej.
Strachow M.N.: Atlas do nauki geologii historycznej.
Strachow M.N.: Atlas do nauki geologii historycznej. Tekst objaśniający do map S. Krajewski. Warszawa 1954. WG. 34 cm, str.16, map skł. kolor. 13, opr. karton.
45,00 PLN
Sawicki Ludwik: Budowa geologiczna oraz morfologia okolic Warszawy (1934)
Sawicki Ludwik: Budowa geologiczna oraz morfologia okolic Warszawy (1934)
45,00 PLN
Polichtówna Janina: Ostańce Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, ich geneza i znaczenie w krajobrazie.
Polichtówna Janina: Ostańce Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, ich geneza i znaczenie w krajobrazie.
Polichtówna Janina: Ostańce Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, ich geneza i znaczenie w krajobrazie. Osobne odb. z "Ochrony Przyrody" R.28. Kraków 1962. 30 cm, str. (255-284), ilustr., broszura. (pryw. dedyk.)
20,00 PLN
Drzał Maria: Morfologia dorzecza Prądnika. (Materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej)
Drzał Maria: Morfologia dorzecza Prądnika. (Materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej)
Drzał Maria: Morfologia dorzecza Prądnika. (Materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej). Kraków 1954. 30 cm, str. (41-66); tabl.3, broszura.
20,00 PLN
Alexandrowicz Zofia: Kry lodowcowe w Wolińskim Parku Narodowym.
Alexandrowicz Zofia: Kry lodowcowe w Wolińskim Parku Narodowym.
Alexandrowicz Zofia: Kry lodowcowe w Wolińskim Parku Narodowym. Odb. z "Ochrony Przyrody" R. 32. Kraków 1967. 30 cm, str. 207-224, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Alexandrowiczowa Zofia: Skałka fliszowa na Żarze w Beskidzie Małym.
Alexandrowiczowa Zofia: Skałka fliszowa na Żarze w Beskidzie Małym.
Alexandrowiczowa Zofia: Skałka fliszowa na Żarze w Beskidzie Małym. Kraków 1963. Odb. z "Ochrony Przyrody" R.29. 30 cm, str. (255-268), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Wójcik Zbigniew: Od Tatr na Niżnych Tatr.
Wójcik Zbigniew: Od Tatr na Niżnych Tatr.
Wójcik Zbigniew: Od Tatr na Niżnych Tatr. Warszawa 1969. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 91 opr. karton. seria Z geologią na co dzień.
15,00 PLN
Kuźniar Wiktor: Przyczynki do znajomości geologicznej Wielkiego Księstwa Krakowskiego. (1909)
Kuźniar Wiktor: Przyczynki do znajomości geologicznej Wielkiego Księstwa Krakowskiego. (1909)
Kuźniar Wiktor: Przyczynki do znajomości geologicznej Wielkiego Księstwa Krakowskiego. (z jedną tabl.) Kraków 1909. Nakł. AU. (Odb. z T. XLIV. Spraw. Kom. Fizyogr. AU) 23 cm, str. 25, tabl. 1, broszura (okł. podniszczona)
40,00 PLN
Piestrak Feliks: Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. (reprint)
Piestrak Feliks: Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. (reprint)
Piestrak Feliks: Kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach z ilustracyami Jana Czerneckiego. Kraków 1903. Nakł. autorów. 20 cm, str. 48, ilustr., broszura. REPRINT
14,00 PLN
Wiśniowski Tadeusz: Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic (1900)
Wiśniowski Tadeusz: Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic (1900)
Wiśniowski Tadeusz: Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic. Z kolor. kartą geogr. (Odb. z czas. Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika "Kosmos" R. XXV.) Lwów 1900. Nakł. Pol Tow. Przyrodników im. Kopernika. 24 cm, str. V, (1), 61, mapa, broszura współczesna. (egz. częściowo nie rozcięty, przybrudzenia)
80,00 PLN
Pokaż:
120 240 360