Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Roczniki gleboznawcze (1963) Dodatek do t. XIII.
Roczniki gleboznawcze (1963) Dodatek do t. XIII.
Roczniki gleboznawcze. XVI Zjazd Nauk. Pol. Tow. Gleboznaw. poświęcony zagadnieniom Bieszczad. Rzeszów 19-21.IX.1963. Dodatek do t. XIII. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. 337, (7), tabl., opr. karton. (rdzawe plamki na k. tyt.)
80,00 PLN
Kataklizmy natury
Kataklizmy natury
Kataklizmy natury. Przekł. z niem. U. Ruzik-Kulińska. Warszawa 2011. Bellona. 29 cm, str. 108, ilustr., opr. tw.
25,00 PLN
Dobrzański  Bogdan, Uziak Stanisław: Rozpoznanie i analiza gleb.
Dobrzański Bogdan, Uziak Stanisław: Rozpoznanie i analiza gleb.
Dobrzański Bogdan, Uziak Stanisław: Rozpoznanie i analiza gleb. Przewodnik do do ćwiczeń z gleboznawstwa przeznaczony dla studentów biologii i geografii. Wyd. II uzup. Warszawa 1970. PWN. 24 cm, str. 262, ilustr., tabl., opr. karton. (opr. przybrudzona)
30,00 PLN
Przewodnik XLV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko - Augustowskiej
Przewodnik XLV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko - Augustowskiej
Przewodnik XLV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko - Augustowskiej (9-11 września 1973). Pr. zb. Warszawa 1973. WG. 21 cm, str. (8), 192, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Przewodnik XLIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Cetniewo
Przewodnik XLIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Cetniewo
Przewodnik XLIV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Cetniewo (2-4 września 1972). Pr. zb. Warszawa 1972. WG. 21 cm, str. (8), 203, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Przewodnik XLVI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Opole
Przewodnik XLVI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Opole
Przewodnik XLVI. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Opole (12-14 września 1974). Pr. zb. pod red. J. Rutkowskiego Warszawa 1974. WG. 21 cm, str. (8), 287, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Korolec Hanna: Procesy brzegowe i zmiany linii brzegowej Jeziora Mikołajskiego.
Korolec Hanna: Procesy brzegowe i zmiany linii brzegowej Jeziora Mikołajskiego.
Korolec Hanna: Procesy brzegowe i zmiany linii brzegowej Jeziora Mikołajskiego. Warszawa 1968. PWN. 24 cm, str. 69, (3), tabl., mapa, opr. karton.
30,00 PLN
Tempski Zbigniew: Czerwone runo. Sprawy dolnośląskiej miedzi.
Tempski Zbigniew: Czerwone runo. Sprawy dolnośląskiej miedzi.
Tempski Zbigniew: Czerwone runo. Sprawy dolnośląskiej miedzi. Wrocław 1964. Ossol. 20 cm, str. 147, (2), ilustr., opr. karton. Wiedza o ziemi naszej.
16,00 PLN
Rubin Josef, Balatka Bretislav a kol.: Atlas skalnich zemnich a pudnich tvaru.
Rubin Josef, Balatka Bretislav a kol.: Atlas skalnich zemnich a pudnich tvaru.
Rubin Josef, Balatka Bretislav a kol.: Atlas skalnich zemnich a pudnich tvaru. Praha 1986. Academia. 25 cm, str. 385, liczne ilustr., opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Objaśnienia do mapy hydrograficznej Polski 1:50000 Arkusz ZAKOPANE. (z mapą)
Objaśnienia do mapy hydrograficznej Polski 1:50000 Arkusz ZAKOPANE. (z mapą)
Objaśnienia do mapy hydrograficznej Polski 1:50000 Arkusz M-34-100-B ZAKOPANE. Oprac. K. Wit, Z. Ziemońska. Warszawa 1960. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 105, tabl., mapa, opr. karton. Dokum. geogr. zesz. 7.
35,00 PLN
Less i zróżnicowanie typologiczne gleb kopalnych na Wyżynie Małopolskiej.
Less i zróżnicowanie typologiczne gleb kopalnych na Wyżynie Małopolskiej.
Less i zróżnicowanie typologiczne gleb kopalnych na Wyżynie Małopolskiej. Przewodnik konferencji terenowej 23-25. X. 1975. Łódź 1975. U.Ł. 21 cm, str. 48, tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Wojtanowicz Józef: Rozwój nizinnej części doliny Sanu na tle paleogeomorfologii Kotliny Sandomierskiej.
Wojtanowicz Józef: Rozwój nizinnej części doliny Sanu na tle paleogeomorfologii Kotliny Sandomierskiej.
Wojtanowicz Józef: Rozwój nizinnej części doliny Sanu na tle paleogeomorfologii Kotliny Sandomierskiej. Lublin 1978. UMCS. 21 cm, str. 114, (2), tabl., opr. karton. (z dedyk. autora)
20,00 PLN
Zarys charakterystyki gleb Polski. Pr. zb. pod red. I. Miecznickiej.
Zarys charakterystyki gleb Polski. Pr. zb. pod red. I. Miecznickiej.
Zarys charakterystyki gleb Polski. Pr. zb. pod red. I Miecznickiej. Warszawa 1973. W.G. 24 cm, str. 86, (1), opr. karton.
15,00 PLN
Marsz Andrzej: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych.
Marsz Andrzej: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych.
Marsz Andrzej: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. Poznań 1966. PTPN. 24 cm, str. 67, (1), tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Klatkowa Halina: Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi.
Klatkowa Halina: Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi.
Klatkowa Halina: Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi. Łódź 1965. Ł.T.N. 24 cm, str. 141, (2), tabl., załącz., opr. karton. Acta geog. lodziensia, 19.
30,00 PLN
Obrębska - Starklowa B.: Stosunki mezo- i mikroklimatyczne Szymbarku.
Obrębska - Starklowa B.: Stosunki mezo- i mikroklimatyczne Szymbarku.
Obrębska - Starklowa B.: Stosunki mezo- i mikroklimatyczne Szymbarku. Warszawa 1973. PAN. 24 cm, str. 123, tabl., opr. karton. PAN. Inst. Geog. z. 5.
25,00 PLN
Rotnicki Karol: Oz Bukowsko-Mosiński.
Rotnicki Karol: Oz Bukowsko-Mosiński.
Rotnicki Karol: Oz Bukowsko-Mosiński. Poznań 1960 PTPN. 25 cm, str. 165,(1), ilustr., opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty)
35,00 PLN
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI.
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI.
Z badań nad erozją gleb. Cz.VI. Warszawa 1979. PWN. 24 cm, str. 230, ilustr., tabl.,opr. karton. PAN, Wydz. Nauk Roln. i Leśnych. Zesz. probl. postępów nauk rol., z. 222.
40,00 PLN
Ziemnicki Stefan, Józefaciuk Czesław: Erozja i jej zwalczanie.
Ziemnicki Stefan, Józefaciuk Czesław: Erozja i jej zwalczanie.
Ziemnicki Stefan, Józefaciuk Czesław: Erozja i jej zwalczanie. Warszawa 1965. PWRiL. Format 19x21 cm, str. 362, (2), ilustr., opr. tw.
20,00 PLN
Sylwestrzak Józef: Rozwój sieci dolinnej na Pomorzu pod koniec plejostocenu.
Sylwestrzak Józef: Rozwój sieci dolinnej na Pomorzu pod koniec plejostocenu.
Sylwestrzak Józef: Rozwój sieci dolinnej na Pomorzu pod koniec plejostocenu. Gdańsk 1978. G.T.N. 24 cm, str. 161, (1), ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Pietkiewicz Stanisław: Klimaty kuli ziemskiej.
Pietkiewicz Stanisław: Klimaty kuli ziemskiej.
Pietkiewicz Stanisław: Klimaty kuli ziemskiej. Warszawa 1946. PZWS. 20 cm, str. 164, opr. pł. intr.
18,00 PLN
Sachanbiński Michał: Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska.
Sachanbiński Michał: Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska.
Sachanbiński Michał: Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska. Wrocław 1980. Ossol. 20 cm, str. 237, tabl. ilustr., opr. karton
16,00 PLN
Musierowicz A.: Gleboznawstwo szczegółowe.
Musierowicz A.: Gleboznawstwo szczegółowe.
Musierowicz A.: Gleboznawstwo szczegółowe. Warszawa 1953. PWRiL. 24 cm, str. 288, (4), ilustr., tabl., opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Dobrzański Bogdan: Zarys geografii gleb
Dobrzański Bogdan: Zarys geografii gleb
Dobrzański Bogdan: Zarys geografii gleb. Warszawa 1966. PWN. 24 cm, str. 174, tabl., opr. karton. (dedyk. autora)
25,00 PLN
Adamczyk Bolesław: Gleby tatrzańskie.
Adamczyk Bolesław: Gleby tatrzańskie.
Adamczyk Bolesław: Gleby tatrzańskie. (Odb. z II. wyd. pr. zb. "Tatrzański Park Narodowy" wyd. Zakł. Ochrony Przyrody PAN) Kraków 1962. 24 cm, str. 149-166, broszura.
12,00 PLN
Bielański Adam Kazimierz: Materiały do historii powodzi w dorzeczu Górnej Wisły.
Bielański Adam Kazimierz: Materiały do historii powodzi w dorzeczu Górnej Wisły.
Bielański Adam Kazimierz: Materiały do historii powodzi w dorzeczu Górnej Wisły. Przygot. i uzup. J. Fiszer. Kraków 1984. Politechnika Krak. 24 cm, str. 132, opr. karton.
30,00 PLN
Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne)
Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne)
Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne), Kraków 29-30.11.1999. Materiały pokonferencyjne. Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. 24 cm, str. 148, (1), tabl., ilustr., opr. tw.
35,00 PLN
Tlałka Alicja: Obieg wody w zrębowym obszarze wyżynnym na przykładzie dorzecza Rudawy.
Tlałka Alicja: Obieg wody w zrębowym obszarze wyżynnym na przykładzie dorzecza Rudawy.
Tlałka Alicja: Obieg wody w zrębowym obszarze wyżynnym na przykładzie dorzecza Rudawy. Kraków 1970. Nakł. UJ. 25 cm, str. 148, tabl., opr. karton. Zesz. nauk UJ. CCXV.
35,00 PLN
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego.
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego.
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego. Lublin 1956. Nakł. UMCS. 24 cm, str. 107, tabl., opr. karton. (Dedyk. autorów )
40,00 PLN
Czeppe Zdzisław: Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo - zachodnim Spitsbergenie.
Czeppe Zdzisław: Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo - zachodnim Spitsbergenie.
Czeppe Zdzisław: Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo - zachodnim Spitsbergenie. Kraków 1966. Nakł. UJ. 25 cm, str. 129, opr. karton. Pr. geogr. zesz. 13.
25,00 PLN
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego.
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego.
Surowce mineralne regionu krakowskiego. Pr. zb. pod red. M. Kamieńskiego. Warszawa 1975. WG. 25 cm, str. 308, opr. pł. z obw.
28,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1936; zesz. 1) m.in. Szaflarski: Morfometrja jezior Tatrzańskich
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1936; zesz. 1) m.in. Szaflarski: Morfometrja jezior Tatrzańskich
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1936; zesz. 1 (styczeń - luty - marzec). 24 cm, str. (2), 167; V, V, XIII, VII, VII, V, VII, III, IV; tabl., mapki, broszura współczesna. (wytarta pieczątka własn.)
100,00 PLN
Walczak Wojciech: Jak powstawała rzeźba Polski.
Walczak Wojciech: Jak powstawała rzeźba Polski.
Walczak Wojciech: Jak powstawała rzeźba Polski. Warszawa 1976. PWN. 20 cm, str. 423, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Walczak Wojciech: Rzeźbiarze powierzchni Ziemi.
Walczak Wojciech: Rzeźbiarze powierzchni Ziemi.
Walczak Wojciech: Rzeźbiarze powierzchni Ziemi. Warszawa 1971. PWN. 20 cm, str. 263, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Stachlewski Wiesław i Zubek Adam: Satelitarne badania Ziemi.
Stachlewski Wiesław i Zubek Adam: Satelitarne badania Ziemi.
Stachlewski Wiesław i Zubek Adam: Satelitarne badania Ziemi. Warszawa 1985. PWN. 20 cm, str. 226, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Jahn Alfred: Lód i zlodowacenia.
Jahn Alfred: Lód i zlodowacenia.
Jahn Alfred: Lód i zlodowacenia. Warszawa 1973. PWN. 20 cm, str. 315, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Allen R. L. John: Fizyczne procesy sedymentacji.
Allen R. L. John: Fizyczne procesy sedymentacji.
Allen R. L. John: Fizyczne procesy sedymentacji. Przeł. J. Muller. Warszawa 1977. PWN. 20 cm, str. 287, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Dylik Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski.
Dylik Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski.
Dylik Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski. 24 rys., 24 ffot., 4 mapy. Łódź 1955. Łódzkie Tow. Nauk. 25 cm, str. 109, tabl., opr. karton. Wydz. III, nr 24.
35,00 PLN
Jakubowski Krzysztof: Skalne zabytki.
Jakubowski Krzysztof: Skalne zabytki.
Jakubowski Krzysztof: Skalne zabytki. Warszawa 1971. Wyd. Geol. 22 cm, str. 194, (2), opr. pł. obw.
15,00 PLN
Montgomery Carla W.: Fundamentals of geology
Montgomery Carla W.: Fundamentals of geology
Montgomery Carla W.: Fundamentals of geology. 3rd ed. Boston 1997. WCB McGraw - Hill. 28 cm, str. 414, ilustr., opr. karton. (w jęz. ang.)
25,00 PLN
Długosz Alfons: Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej.
Długosz Alfons: Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej.
Długosz Alfons: Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej. (Nadb. ze Studiów z dziejów górnictwa i hutnictwa, t.2.) 24 cm, str.131-184, broszura.
20,00 PLN
Jockel Karin: Księga 1000 zagadek prehistorii.
Jockel Karin: Księga 1000 zagadek prehistorii.
Jockel Karin: Księga 1000 zagadek prehistorii. Przekł. J. Raszkowski. Warszawa 2003. Wyd. Bellona. 20 cm, str. 323, (2), ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Geologia. Tekst oprac. Dr O. Kossmann, mapy wyk. K. Guzik. (1936) Słownik przyrodniczy.
Geologia. Tekst oprac. Dr O. Kossmann, mapy wyk. K. Guzik. (1936) Słownik przyrodniczy.
Geologia. (zesz.1-2) Tekst oprac. Dr O. Kossmann, mapy wyk. K. Guzik. Łódź 1936. Wyd. Tow. Przyrod. 25 cm, str. 64, broszura. Słownik przyrod. T.1. pod red. E.M. Potęgi.
60,00 PLN
Siedlecki Stanisław: Utwory geologiczne obszaru pomiędzy Chrzanowem a Kwaczałą.
Siedlecki Stanisław: Utwory geologiczne obszaru pomiędzy Chrzanowem a Kwaczałą.
Siedlecki Stanisław: Utwory geologiczne obszaru pomiędzy Chrzanowem a Kwaczałą. Warszawa 1952. Wyd. Państw. Inst. Geolog. 24 cm, str. 230, (1), ilustr., mapki, załączn., opr. karton.
45,00 PLN
VIth I.N.Q.U.A. Congress. Guide-Book of Excursion. From the Baltic to the Tatras. Vol.1-4.
VIth I.N.Q.U.A. Congress. Guide-Book of Excursion. From the Baltic to the Tatras. Vol.1-4.
VIth I.N.Q.U.A. Congress. Guide-Book of Excursion. From the Baltic to the Tatras. Vol.1-4. (North Poland; Middle Poland (1-2); South Poland) Poland, August - September 1961. PWN. 20 cm, opr. karton.
120,00 PLN
Krygowski Bogumił: Zarys geologiczno -morfologiczny południowego Polesia
Krygowski Bogumił: Zarys geologiczno -morfologiczny południowego Polesia
Krygowski Bogumił: Zarys geologiczno -morfologiczny południowego Polesia. Poznań 1947. Nakł. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk. 26 cm, str. (4), 139, tabl., opr. karton.
40,00 PLN
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Pr. zb. pod red. St. Orłowskiego. Wyd. II. Warszawa 1986. Wyd. Geologiczne. 23 cm, str. 308, opr. karton. (podniszczona okł.)
18,00 PLN
Staszewski Józef: Historia nauki o Ziemi w zarysie
Staszewski Józef: Historia nauki o Ziemi w zarysie
Staszewski Józef: Historia nauki o Ziemi w zarysie. Warszawa 1966. PWN. 25 cm, str. 405, opr. pł.
15,00 PLN
Baulig Henri: Studia geomorfologiczne
Baulig Henri: Studia geomorfologiczne
Baulig Henri: Studia geomorfologiczne. Warszawa 1958. PWN. 25 cm, str. 274, opr. pł.
14,00 PLN
Sedymentologia
Sedymentologia
Sedymentologia. Warszawa 1976. Wyd. Geologiczne. 24 cm, str. 614, ilustr., opr. tw. (pryw. dedykacja).
45,00 PLN
Cepek Ladislav: Głębiny Ziemi. Osiągnięcia współczesnej geologii.
Cepek Ladislav: Głębiny Ziemi. Osiągnięcia współczesnej geologii.
Cepek Ladislav: Głębiny Ziemi. Osiągnięcia współczesnej geologii. Warszawa 1956. Wyd. Geologiczne. 25 cm, str. 245, (3), tabl., ilustr., opr. pł. z obw.
16,00 PLN
Pietkiewicz Stanisław: Wody kuli ziemskiej. Wody lądowe
Pietkiewicz Stanisław: Wody kuli ziemskiej. Wody lądowe
Pietkiewicz Stanisław: Wody kuli ziemskiej. Wody lądowe. Warszawa 1958. PWN. 24 cm, str. 226, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz: Materiały do ćwiczeń z petrografii.
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz: Materiały do ćwiczeń z petrografii.
Manecki Andrzej, Parachoniak Włodzimierz: Materiały do ćwiczeń z petrografii. Kraków 1973. AGH. 24 cm, str. 220, opr. karton. (Skrypty uczelniane nr 337).
15,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 1. Stratygrafia. Kraków 1951. Polskie Tow. Geologiczne. 25 cm, str. 206, tabl., opr. karton. (pryw. pieczątka, dedyk., podniszczona okł.)
30,00 PLN
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 2. Tektonika
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 2. Tektonika
Regionalna geologia Polski. T.1. Karpaty (praca zbiorowa). Zesz. 2. Tektonika. Kraków 1953. Polskie Tow. Geologiczne. 25 cm, str. (VI), 208-454 , ilustr., opr. ppł. (pryw. pieczątka, brak tablic)
30,00 PLN
Szafer Władysław: Młodszy trzeciorzęd Podhala i jego stosunek do plejostenu
Szafer Władysław: Młodszy trzeciorzęd Podhala i jego stosunek do plejostenu
Szafer Władysław: Młodszy trzeciorzęd Podhala i jego stosunek po plejostenu (wiadomość tymczasowa). Odb. z Biuletynu PIG 66. Warszawa 1952. Wyd. PIG. 25 cm, str. (2), 12, broszura.
20,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Formy wymarzania plejosteńskiego w okolicy Krakowa.
Klimaszewski Mieczysław: Formy wymarzania plejosteńskiego w okolicy Krakowa.
Klimaszewski Mieczysław: Formy wymarzania plejosteńskiego w okolicy Krakowa. Odb. z Biuletynu PIG 66. Warszawa 1952. Wyd. PIG. 25 cm, str. (2), 18, (1), broszura.
20,00 PLN
Środoń Andrzej: Plejstoceńska flora z doliny Ziembówki oraz materiały do stratygrafii ostatniego postglacjału w Karpatach.
Środoń Andrzej: Plejstoceńska flora z doliny Ziembówki oraz materiały do stratygrafii ostatniego postglacjału w Karpatach.
Środoń Andrzej: Plejstoceńska flora z doliny Ziembówki oraz materiały do stratygrafii ostatniego postglacjału w Karpatach. Warszawa 1952. P.I.G. 23 cm, str. 567-575, opr. kart. Odbitka z Biuletynu 66.
12,00 PLN
Wdowiarz Jan: Zdjęcie geologiczne fałdów Iwonicza - Klimkówki - Rymanowa.
Wdowiarz Jan: Zdjęcie geologiczne fałdów Iwonicza - Klimkówki - Rymanowa.
Wdowiarz Jan: Zdjęcie geologiczne fałdów Iwonicza - Klimkówki - Rymanowa. Odb. z XIX Rocznika Pol. Tow. Geolog. Kraków 1950. 23 cm, str. (10), tabl. 1, boszura
15,00 PLN
Z badań geologicznych w Karpatach. T. XVIII.
Z badań geologicznych w Karpatach. T. XVIII.
Z badań geologicznych w Karpatach. T. XVIII. Warszawa 1974. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 228, ilustr., tabl., opr. karton. Inst. Geolog. Biul. 273.
30,00 PLN
Pokaż:
60 120 180