Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Morawski Jan: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny
Morawski Jan: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny
Morawski Jan: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny. Lublin 1959. Nakł. UMCS. 24 cm, str. 153, tabl. ilustr., opr. karton. Ann. UMCS vol. XII, 2. Sec. B. (dedykacja autora)
40,00 PLN
Wilgat Tadeusz: Kras okolic Cycowa.
Wilgat Tadeusz: Kras okolic Cycowa.
Wilgat Tadeusz: Kras okolic Cycowa. Lublin 1950. Nakł. UMCS. 27 cm, str. 229-256, ilustr., broszura. Ann. UMCS Vol. IV, 9. Sec. B. (dedykacja)
20,00 PLN
Cegła Jerzy: Sedymentacja lessów Polski.
Cegła Jerzy: Sedymentacja lessów Polski.
Cegła Jerzy: Sedymentacja lessów Polski. Wrocław 1972. PWN. 24 cm, str. 71, tabl., opr. karton. Acta Univer. Wratislaviensis, no 168. Studia geogr. XVII.
30,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. (5), 150-311, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. (5), 318-480, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Mycielska - Dowgiałło Elżbieta: Rozwój rzeźby fluwialnej północnej części Kotliny Sandomierskiej w świetle badań sedymendologicznych.
Mycielska - Dowgiałło Elżbieta: Rozwój rzeźby fluwialnej północnej części Kotliny Sandomierskiej w świetle badań sedymendologicznych.
Mycielska - Dowgiałło Elżbieta: Rozwój rzeźby fluwialnej północnej części Kotliny Sandomierskiej w świetle badań sedymendologicznych. Warszawa 1978. Wyd. UW. 24 cm, str. 166, (1), tabl., opr. karton. Rozprawy UW, nr 120.
35,00 PLN
Świdzińska Lucyna: Zatopione doliny.
Świdzińska Lucyna: Zatopione doliny.
Świdzińska Lucyna: Zatopione doliny. Walka z powodzią i budowa zbiorników wodnych. Warszawa 1954. PZWS. 21 cm, str. 112, (2), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Balińska - Wuttke Krystyna: Jak powstają doliny.
Balińska - Wuttke Krystyna: Jak powstają doliny.
Balińska - Wuttke Krystyna: Jak powstają doliny. Warszawa 1958. NK. 21 cm, str. 61, (3), ilustr., opr. karton. z obw.
15,00 PLN
Przewodnik do wycieczki sudeckiej zorganizowanej w związku z ogólnopolską konferencją naukową w sprawie morfologii stoku Oprac. A. Jahn, B. Dumanowski.
Przewodnik do wycieczki sudeckiej zorganizowanej w związku z ogólnopolską konferencją naukową w sprawie morfologii stoku Oprac. A. Jahn, B. Dumanowski.
Przewodnik do wycieczki sudeckiej zorganizowanej w związku z ogólnopolską konferencją naukową w sprawie morfologii stoku Oprac. A. Jahn, B. Dumanowski. Wrocław 1963. PTG. Inst. Geog. Uniw. Wroc. 21 cm, str. 18, tabl., opr.karton.
20,00 PLN
Wyniki badań sedymentologicznych w Polsce. Wybrane zagadnienia. Pod red. R. Gradzińskiego. Cz.1.
Wyniki badań sedymentologicznych w Polsce. Wybrane zagadnienia. Pod red. R. Gradzińskiego. Cz.1.
Wyniki badań sedymentologicznych w Polsce. Wybrane zagadnienia. Pod red. R. Gradzińskiego. Cz.1. Warszawa 1983. W.G. 24 cm, str. 100, tabl. ilustr., opr. karton. Studia geologica polonica. vol. LXXV. (lekko podniszczona okł.)
30,00 PLN
Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim. Oprac. zb. pod kier. J. Kondrackiego.
Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim. Oprac. zb. pod kier. J. Kondrackiego.
Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim. Oprac. zb. pod kier. J. Kondrackiego. Warszawa 1959. W.G. 25 cm, str. 132, tabl. pod opaską, opr. karton. Prac. geogr. nr 19.
35,00 PLN
Karte der nutzbaren Lagerstätten und Gesteine Niedersachsens, Masstab 1:100.000
Karte der nutzbaren Lagerstätten und Gesteine Niedersachsens, Masstab 1:100.000
Karte der nutzbaren Lagerstätten und Gesteine Niedersachsens, Masstab 1:100.000. Bearbeitet für Zwecke der Landesplanung und Verwaltung 1938-1951 im Zusammenwirken der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e.V., Hannover und des Niedersächsischen Amtes für Landesplanung und Statistik, Hannover, mit dem ehemaligen Reichsamt für Bodenforschung, Berlin. Bremen. Walter Dorn. Format: 35x42 cm, str. 12, (8); map 68, opr. pł. (opr. lekko przybrudzona)
160,00 PLN
Bieda Franciszek: Kto zapisywał kronikę dziejów Ziemi.
Bieda Franciszek: Kto zapisywał kronikę dziejów Ziemi.
Bieda Franciszek: Kto zapisywał kronikę dziejów Ziemi. Warszawa 1948. Czytelnik. 23 cm, str. 39, ilustr., tabl., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 14.
12,00 PLN
Bieda Franciszek: Dzieje starożytne skorupy Ziemi.
Bieda Franciszek: Dzieje starożytne skorupy Ziemi.
Bieda Franciszek: Dzieje starożytne skorupy Ziemi. Warszawa 1948. Czytelnik. 23 cm, str. 43, ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 16.
12,00 PLN
Bieda Franciszek: Pierwszy okres ery nowożytnej Ziemi.
Bieda Franciszek: Pierwszy okres ery nowożytnej Ziemi.
Bieda Franciszek: Pierwszy okres ery nowożytnej Ziemi. Warszawa 1948. Czytelnik. 23 cm, str. 44, ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 18.
12,00 PLN
Bieda Franciszek: Średniowiecze dziejów Ziemi.
Bieda Franciszek: Średniowiecze dziejów Ziemi.
Bieda Franciszek: Średniowiecze dziejów Ziemi. Warszawa 1948. Czytelnik. 23 cm, str. 44, ilustr., brosz. Bibl. Muz. Ziemi. Cykl: Ziemia i jej dzieje, z. 17.
12,00 PLN
Wadas Stanisław: Oz Gostyniński
Wadas Stanisław: Oz Gostyniński
Wadas Stanisław: Oz Gostyniński. Łódź 1962. Ł.T.N. 24 cm, str.76, (6), tabl., opr. karton. Acta geogr. lodzien. 14.
30,00 PLN
Kozarski Stefan, Szupryczyński Jan: Formy i osady glacjalne na przedpolu lodowca Sidu (Islandia)
Kozarski Stefan, Szupryczyński Jan: Formy i osady glacjalne na przedpolu lodowca Sidu (Islandia)
Kozarski Stefan, Szupryczyński Jan: Formy i osady glacjalne na przedpolu lodowca Sidu (Islandia).Wrocław 1979. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 59, tabl. ilustr., mapka, opr. karton. IGiPZ PAN, rok 1978, zesz.4.
20,00 PLN
Lencewicz Stanisław: Lodowce i ich wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi. Wody lądowe
Lencewicz Stanisław: Lodowce i ich wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi. Wody lądowe
Lencewicz Stanisław: Lodowce i ich wpływ na rzeźbę powierzchni Ziemi. Wody lądowe. Mat. do geografii fizycznej ogólnej. Przygot. do druku J. Kondracki. Warszawa 1954. PWN. 25 cm, str. 207, opr. tw.
16,00 PLN
Problemy klimatologii gór i wyżyn. (Prace geograficzne, zesz. 18)
Problemy klimatologii gór i wyżyn. (Prace geograficzne, zesz. 18)
Problemy klimatologii gór i wyżyn. (Prace geograficzne, zesz. 18) Kraków 1968. Nakł. UJ. 25 cm, str. 110, opr. karton. Zesz. nauk. UJ CLXXIX.
35,00 PLN
Książkiewicz Marian Zarys geologji Śląska. (1936)
Książkiewicz Marian Zarys geologji Śląska. (1936)
Książkiewicz Marian Zarys geologji Śląska. Z 16 ryc. w tekście. Katowice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 24 cm, str. 65, ilustr., tabl., opr. karton. Śląsk - ziemia i ludzie. (kruchy papier okł.)
50,00 PLN
Przewodnik LVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Wałbrzych 17-19 września 1987)
Przewodnik LVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Wałbrzych 17-19 września 1987)
Przewodnik LVIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Wałbrzych 17-19 września 1987). Pr. zb. Warszawa 1987. I.G. 21 cm, str. 291, opr. karton.
45,00 PLN
Churska Zofia: Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny Noteci - Warty i doliny Drwęcy.
Churska Zofia: Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny Noteci - Warty i doliny Drwęcy.
Churska Zofia: Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny Noteci - Warty i doliny Drwęcy. Toruń 1966. TNT. Wyd. na zlec. PAN. 24 cm, str. 111, tabl, opr. karton.
25,00 PLN
Chrzanowski Jerzy: Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu.
Chrzanowski Jerzy: Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu.
Chrzanowski Jerzy: Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu. Wrocław 1980. Ossol. 24 cm, str. 104, tabl., ilustr., opr. karton. Acta geogr. lodziensia, nr 43.
20,00 PLN
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Ser. III, T.16. Dział A 1917.
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Ser. III, T.16. Dział A 1917.
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Ser. III, T.16. Dział A 1917. (og. zb.t.56) Nauki matematyczno - fizyczne. Kraków 1917. Nakł. AU. 25 cm, str. (4), 416, tabl., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
150,00 PLN
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. (1932)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. (1932)
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1931 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.66. Kraków 1932. Nakł. AU. 24 cm, str. LI, 209, broszura. (brak tylnej części okł., egz. częściowo nie rozcięty)
95,00 PLN
Klimek Kazmierz: Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego
Klimek Kazmierz: Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego
Klimek Kazmierz: Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Warszawa 1966. PAN. W.G. 24 cm, str.136, opr. karton. Pr. geog. nr 53.
30,00 PLN
Przewodnik XLII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin 3-5 września 1970)
Przewodnik XLII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin 3-5 września 1970)
Przewodnik XLII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Lublin 3-5 września 1970). Pr. zb. Warszawa 1970. WG. 21 cm, str. 207, opr. karton.
45,00 PLN
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla.
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla.
Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku. Pr. zb. pod red. L. Starkla. Warszawa 1973. IG PAN. 24 cm, str. 97, tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Passendorfer Edward: Z przeszłości geologicznej Pomorza.
Passendorfer Edward: Z przeszłości geologicznej Pomorza.
Passendorfer Edward: Z przeszłości geologicznej Pomorza. Wyd. 2. przejrz. i rozszerzone. Toruń 1949. Nakł. Księg. nauk. T. Szczęsny. 21 cm, str. 46, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego.
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego.
Dobrzański Bohdan, Turski Ryszard: Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone ze skał węglanowych okresu kredowego. Warszawa 1972. PWN. 24 cm, str. 80, tabl., opr. karton. Roczn. nauk roln. Ser. D, T.148. (niewielkie przytarcie na tylnej okł.)
18,00 PLN
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians
Świdziński Henryk: Stratigraphical index of the northern flysch Carpathians Warszawa 1948. Państw. Inst. Geolog. 24 cm, str. 128, tabl. 2, broszura. Biul. nr 37.
45,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17.)
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. Wrocław 1989. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 405, (3), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.17. (Działy główne: Zasoby i walory środowiska przyrodniczego doliny Wisły między Oświęcimiem a Sandomierzem; Zagadnienia biologii wybranych rzek południowej Polski.)
65,00 PLN
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy.
Dynowska Irena: Obieg wody w obszarze wyżynnym zbudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy. Kraków 1964. Nakł. UJ. 25 cm, str. 131, tabl., opr. karton. Zesz. nauk. UJ. LXXX. Pr. Inst. Geogr. , zesz. 30. (egz. nie rozcięty)
40,00 PLN
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim.
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim.
Miszalski Jerzy: Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim. Studium fotointerpretacyjne. Warszawa 1973. I.G. PAN. 24 cm, str. 150, tabl. opr. karton. (pryw. adnotacja na licu okł.)
30,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.6.: Mapy 1-14. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 14.
40,00 PLN
Banach Mieczysław: Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem.
Banach Mieczysław: Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem.
Banach Mieczysław: Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem. Wrocław 1977. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 101, tabl., ilustr., opr. karton. Pr. geogr. nr 124.
18,00 PLN
Rosa Bogusław: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych.
Rosa Bogusław: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych.
Rosa Bogusław: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych. Toruń 1963. TNT. Wyd. z zas. PAN. 24 cm, str. 172, (2), tabl., mapki, opr. karton. Studia societatis scientiarum torunensis Vol. V, sec. C.
50,00 PLN
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany. (Biblioteka Problemów)
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany. (Biblioteka Problemów)
Maślankiewicz Kazimierz: Wulkany. Warszawa 1961. PWN. 21 cm, str. 382, ilustr., opr. pł. z obw. Bibl. problemów.
18,00 PLN
Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia. Oprac. pod kier. L. Starkla.
Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia. Oprac. pod kier. L. Starkla.
Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia. Oprac. pod kier. L. Starkla. Wrocław 1981. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 89, tabl., opr. karton. Inst. Geogr. i Przestrzennego Zagospodar. - dok. geogr. z. 3.
16,00 PLN
Dylik Jan: Peryglacjalne struktury w plejostenie środkowej Polski.
Dylik Jan: Peryglacjalne struktury w plejostenie środkowej Polski.
Dylik Jan: Peryglacjalne struktury w plejostenie środkowej Polski. Warszawa 1952. Wyd. PIG. (Odb. z biuletynu 66). 25 cm, str. (2), 61, tabl. ilutr., opr. karton.
25,00 PLN
Demek Jaromir (a spoulpracovnici): Geomorfologie ceskych zem.
Demek Jaromir (a spoulpracovnici): Geomorfologie ceskych zem.
Demek Jaromir (a spoulpracovnici): Geomorfologie ceskych zem. Praha 1965. Nakl. C.A.V. 25 cm, str. 335, tabl., ilustr., opr. pł. zobw
30,00 PLN
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego (gleby). Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.12.
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego (gleby). Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.12.
Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego. (gleby). Wrocław 1984. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 338, (2), ilustr., tabl., mapa, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.12. Treść (ogólnie): Gleba i jej biologia w kształtowaniu środowiska przyrodniczego; Środowisko glebowo - siedliskowe Puszczy Niepołomickiej i jego odporność na antropopresję; Zagadnienia glebowe, roślinne i wodne Tatr.
50,00 PLN
Horwitz Ludwik: Budowa geologiczna Pienin.
Horwitz Ludwik: Budowa geologiczna Pienin.
Horwitz Ludwik: Budowa geologiczna Pienin. Przygot. do druku i opatrzył przypisami Krzysztof Birkenmajer. Warszawa 1963. Wyd. Geolog. 30 cm, str. 152; ryc. w tekście 2; tabl. kolor. 2 (Mapa geolog. Pienin - ark. zachodni: przekroje; Mapa geolog. Pienin - ark. wschodni: przekroje), opr. karton. Inst. geolog. Pr. T.XXXVIII. (podpis własn.)
180,00 PLN
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich.
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich.
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. Warszawa 1966. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 187, tabl., załączn., opr. karton. Studia geologica polonica, vol. XX.
40,00 PLN
Wood John A.: Układ  Słoneczny
Wood John A.: Układ Słoneczny
Wood John A.: Układ Słoneczny Przekł. J. Mietelski. Warszawa 1983. PWN. 20 cm, str. 264, ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
15,00 PLN
Skinner B.J., Turekian K.K.:  Człowiek i ocean.
Skinner B.J., Turekian K.K.: Człowiek i ocean.
Skinner B.J., Turekian K.K.: Człowiek i ocean. Przekł. E. Andrulewicz, A. Trzosińska. Warszawa 1979. PWN. 20 cm, str. 195, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Bloom A.L.: Powierzchnia Ziemi.
Bloom A.L.: Powierzchnia Ziemi.
Bloom A.L.: Powierzchnia Ziemi. Przekł. A. Witt. Warszawa 1980. PWN. 20 cm, str. 243, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Skinner B.J.: Zasoby Ziemi.
Skinner B.J.: Zasoby Ziemi.
Skinner B.J.: Zasoby Ziemi. Przekł. I. Wróblewska. Warszawa 1978. PWN. 20 cm, str. 199, (1), ilustr., opr. karton. Bibl. nauk o Ziemi.
12,00 PLN
Rotnicki Karol: Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań wydmy w Węglewicach.
Rotnicki Karol: Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań wydmy w Węglewicach.
Rotnicki Karol: Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań wydmy w Węglewicach. Poznań 1970. PTPN. Wyd. z zas. PAN. 24 cm, str. 146, (1), tabl., ilustr., opr. karton. Pr. Kom. geogr.-geolog. T.XI, z.2.
25,00 PLN
Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce. (Pr. zb.)
Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce. (Pr. zb.)
Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce (materiały na sympozjum). Kielce - Tarnobrzeg. 21 cm, str. (4), 145, tabl., opr. karton. (zagniecenia na okł.)
30,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 13. (teka uszkodz., kompletna)
50,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Wrocław 1972. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 393, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.
65,00 PLN
Trafas Kazimierz:  Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji.
Trafas Kazimierz: Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji.
Trafas Kazimierz: Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji. Warszawa - Kraków 1975. UJ. PWN. 25 cm, 87, (1), ilustr., tabl., opr. karton. (egz. nie rozcięty)
25,00 PLN
Żynda Stefan: Geomorfologia przedpola moreny czołowej stadiału poznańskiego na obszarze wysoczyzny lubuskiej.
Żynda Stefan: Geomorfologia przedpola moreny czołowej stadiału poznańskiego na obszarze wysoczyzny lubuskiej.
Żynda Stefan: Geomorfologia przedpola moreny czołowej stadiału poznańskiego na obszarze wysoczyzny lubuskiej. Poznań 1967. PAN. PTPN. 25 cm, str. 193, tabl., opr. karton. Pr. kom. geogr.-geog. T.VIII, z.1
45,00 PLN
Harasimiuk Marian: Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
Harasimiuk Marian: Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
Harasimiuk Marian: Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Wrocław 1975. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 108, tabl., opr. karton. Pr. geog. nr 115.
30,00 PLN
Lach Jan: Geomorfologiczna skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza.
Lach Jan: Geomorfologiczna skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza.
Lach Jan: Geomorfologiczna skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. Kraków 1984. Wyd. nauk. WSP. 24 cm, str. 142, opr. karton. Pr. monogr. nr LXVI.
30,00 PLN
Przewodnik XXXIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Częstochowa
Przewodnik XXXIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Częstochowa
Przewodnik XXXIII. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Częstochowa (4-6września 1960). Pr. zb. Warszawa 1960. WG. 21 cm, str. 95, ilustr., tabl., opr. karton
40,00 PLN
Kosiba Aleksander: Śniegi, lodowce - lądolody.
Kosiba Aleksander: Śniegi, lodowce - lądolody.
Kosiba Aleksander: Śniegi, lodowce - lądolody. Warszawa 1978. WSiP. 21 cm, str. 183, ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Barbiński Zygmunt: Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły.
Barbiński Zygmunt: Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły.
Barbiński Zygmunt: Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły. Wrocław 1992. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 171, tabl., opr. karton. Pr. geogr. nr 157.
25,00 PLN
Pokaż:
60 120 180