Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa.

Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa.
Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa. (Odb. z Biuletynu 118 z Badań Czwartorzędu w Polsce, t.8.) Warszawa 1957. W.G. 24 cm, str. (25), opr. karton. (górny margines pierwszej karty lekko przycięty bez szkody dla tekstu)
18,00 PLN 

Opis

Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa. (Odb. z Biuletynu 118 z Badań Czwartorzędu w Polsce, t.8.) Warszawa 1957. W.G. 24 cm, str. (25), opr. karton. (górny margines pierwszej karty lekko przycięty bez szkody dla tekstu)