Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego T.XVII za rok 1947.

Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego T.XVII za rok 1947.
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XVII za rok 1947. Kraków 1948. Pol. Tow. Geolog. 24 cm, str. (4), 340, XXXVIII, ilustr., tabl., broszura. Treść (ogólnie): Nowak: Miocen północnej krawędzi Karpat; Gaweł: Geologiczne warunki występowania soli niebieskiej, ametystu, fiołkowego fluorytu; Halicki: O żwirach i głazach "antropogenicznych" w Karpatach; Halicki: O właściwej roli kwarcytu w żwirowiskach przedpola Tatr; Sedlecki i Wieser: Porfir w dolinie Czernki; Książkiewicz: Przekątne uwarstwienia niektórych skał fliszowych; Wdowiarz: Płaszczowina skolska w rejonie Czeremoszu; Bieda: Przyczynek do znajomości otwornic fliszu karpackiego; Friedberg: Przyczynki do znajomości miocenu Polski cz.IV.; Czarnocki: Przewodnik XX. Zjazdu Pol. Tow. Geolog. w Górach Świętokrzyskich w roku 1947; Jaskólski: +Karol Bohdanowicz; Maślankiewicz: +Stefan Czarnocki; Pazdro: +Wojciech Rogala; Galon, Passendorfer: Przewodnik XXI. Zjazdu Pol. Tow. Geolog. na Kujawach i Pomorzu w roku 1948; Sprawozdanie z działalności Pol. Tow. Geolog. w r. adm. 1946/47; Spis zagranicznych wydawnictw periodycznych Pol. Tow. Geolog. otrzymywanych drogą wymiany; Spis członków Pol. Tow. Geolog.
65,00 PLN 

Opis

Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XVII za rok 1947. Kraków 1948. Pol. Tow. Geolog. 24 cm, str. (4), 340, XXXVIII, ilustr., tabl., broszura.

Treść (ogólnie):

Nowak: Miocen północnej krawędzi Karpat;

Gaweł: Geologiczne warunki występowania soli niebieskiej, ametystu, fiołkowego fluorytu;

Halicki: O żwirach i głazach "antropogenicznych" w Karpatach;

Halicki: O właściwej roli kwarcytu w żwirowiskach przedpola Tatr;

Sedlecki i Wieser: Porfir w dolinie Czernki;

Książkiewicz: Przekątne uwarstwienia niektórych skał fliszowych;

Wdowiarz: Płaszczowina skolska w rejonie Czeremoszu;

Bieda: Przyczynek do znajomości otwornic fliszu karpackiego;

Friedberg: Przyczynki do znajomości miocenu Polski cz.IV.;

Czarnocki: Przewodnik XX. Zjazdu Pol. Tow. Geolog. w Górach Świętokrzyskich w roku 1947;

Jaskólski: +Karol Bohdanowicz;

Maślankiewicz: +Stefan Czarnocki;

Pazdro: +Wojciech Rogala;

Galon, Passendorfer: Przewodnik XXI. Zjazdu Pol. Tow. Geolog. na Kujawach i Pomorzu w roku 1948;

Sprawozdanie z działalności Pol. Tow. Geolog. w r. adm. 1946/47;

Spis zagranicznych wydawnictw periodycznych Pol. Tow. Geolog. otrzymywanych drogą wymiany;

Spis członków Pol. Tow. Geolog.