Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. T. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. (Red. nauk. Khabakov A.V.)

Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. T. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. (Red. nauk. Khabakov A.V.)
Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. T. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. (Red. nauk. Khabakov A.V.)
Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. T. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. (Red. nauk. Khabakov A.V.)
Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. T. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. (Red. nauk. Khabakov A.V.)
Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. T. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. (Red. nauk. Khabakov A.V.)
Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. T. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. (Red. nauk. Khabakov A.V.)
Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. Chast. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. Red. nauk. Khabakov A.V. Moskwa 1962. Gosudarstvennoye nauchno-tekhnicheskoye izdatelstvo literatury po geologii i okhrane. 24 cm, str. 577, (1), ilustr., tabl., opr. tw.
80,00 PLN 

Opis

Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. Chast. 1. Oblomochnyye i glinistyye porody. Red. nauk. Khabakov A.V. Moskwa 1962. Gosudarstvennoye nauchno-tekhnicheskoye izdatelstvo literatury po geologii i okhrane. 24 cm, str. 577, (1), ilustr., tabl., opr. tw.