Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (4), 335, (1), tabl., ilustr., opr. karton. (okł. przyżółcona) Treść (ogólnie): Henkiel: O pochodzeniu rzeźby polskich Karpat fliszowych; Henkiel: Rzeźba strukturalna Karpat fliszowych; Pękala: Terasy krioplanacyjne południowego Changaju (Mongolia); Buraczyński: Heavy mineral composition of the Middle Rhine Lowland Ioesses; Buraczyński: Characteristiques litholoquies des loess d'Achenheim (France); Dolecki: Litologia i stratygrafia lessów Grzędy Horodelskiej; Nowak: Charakterystyka uziarnienia utworów pyłowych strefy krawędziowej północnej części Wyżyny Lubelskiej; Buraczyński, Gurba: Piaskowce batiatyckie w uroczysku Piekiełko na Roztoczu Tomaszowskim; Wojtanowicz: Czwartorzędowe zmiany sieci rzecznej Niziny Sandomierskiej; Łanczont: Hipsometria Australii według Mapy Świata 1:2,5 M; Szwaczko: Rozwój i długość śródziemnomorskiej linii brzegowej Afryki; Paczos, Warakomski, Zinkiewicz: Zapylenie atmosfery na obszarze strefy ochronnej Roztoczańskiego Parku Narodowego; Surdacki: Zmiany w występowaniu i liczebności niektórych gatunków ssaków na obszarze byłego woj. lubelskiego w XIX i XX wieku.
60,00 PLN 

Opis

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (4), 335, (1), tabl., ilustr., opr. karton. (okł. przyżółcona)

Treść (ogólnie):

Henkiel: O pochodzeniu rzeźby polskich Karpat fliszowych;

Henkiel: Rzeźba strukturalna Karpat fliszowych;

Pękala: Terasy krioplanacyjne południowego Changaju (Mongolia);

Buraczyński: Heavy mineral composition of the Middle Rhine Lowland Ioesses;

Buraczyński: Characteristiques litholoquies des loess d'Achenheim (France);

Dolecki: Litologia i stratygrafia lessów Grzędy Horodelskiej;

Nowak: Charakterystyka uziarnienia utworów pyłowych strefy krawędziowej północnej części Wyżyny Lubelskiej;

Buraczyński, Gurba: Piaskowce batiatyckie w uroczysku Piekiełko na Roztoczu Tomaszowskim;

Wojtanowicz: Czwartorzędowe zmiany sieci rzecznej Niziny Sandomierskiej;

Łanczont: Hipsometria Australii według Mapy Świata 1:2,5 M;

Szwaczko: Rozwój i długość śródziemnomorskiej linii brzegowej Afryki;

Paczos, Warakomski, Zinkiewicz: Zapylenie atmosfery na obszarze strefy ochronnej Roztoczańskiego Parku Narodowego;

Surdacki: Zmiany w występowaniu i liczebności niektórych gatunków ssaków na obszarze byłego woj. lubelskiego w XIX i XX wieku.