Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Pozostałe

Minvielle Pierre: W głąb Ziemi.
Minvielle Pierre: W głąb Ziemi.
Minvielle Pierre: W głąb Ziemi. Przekł. J. Zielonko. Warszawa 1972. NK. 21 cm, str. 197, tabl. ilustr., opr. tw.
16,00 PLN
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1916 oraz Materjały dla fizjografii kraju. (1917) T.51.
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1916 oraz Materjały dla fizjografii kraju. (1917) T.51.
Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1916 oraz Materjały dla fizjografii kraju. T.51. Kraków 1917. Nakł. AU. 24 cm, str. XL 153; broszura. (egz. częściowo nie rozcięty)
120,00 PLN
Westwood Jennifer: Tajemnice miejsc niezwykłych. Tajemnice świętych miejsc. Symboliczne krajobrazy. Starożytne miasta i zaginione lądy.
Westwood Jennifer: Tajemnice miejsc niezwykłych. Tajemnice świętych miejsc. Symboliczne krajobrazy. Starożytne miasta i zaginione lądy.
Westwood Jennifer: Tajemnice miejsc niezwykłych. Tajemnice świętych miejsc. Symboliczne krajobrazy. Starożytne miasta i zaginione lądy. Przekł. R. Gołędowski. Warszawa 1994. Wyd. Penta. 30 cm, str. 238, ilustr., opr. tw.
40,00 PLN
Rubin Josef, Balatka Bretislav a kol.: Atlas skalnich zemnich a pudnich tvaru.
Rubin Josef, Balatka Bretislav a kol.: Atlas skalnich zemnich a pudnich tvaru.
Rubin Josef, Balatka Bretislav a kol.: Atlas skalnich zemnich a pudnich tvaru. Praha 1986. Academia. 25 cm, str. 385, liczne ilustr., opr. pł. z obw.
40,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej. (R. 1933; zesz.2)
Wiadomości Służby Geograficznej. (R. 1933; zesz.2)
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1933; zesz.2. 24 cm, str. (2), 69-190, IX, (1), broszura. (nieaktualna pieczątka)
100,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej. (R. 1933; zesz.4)
Wiadomości Służby Geograficznej. (R. 1933; zesz.4)
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1933; zesz.4. 24 cm, str. (2), 289-470, VII, broszura. (nieaktualna pieczątka)
100,00 PLN
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III.
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III.
Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. T.III. Warszawa 1961. Szkolny Woj. Ośrod. Kraj.-Turyst. 24 cm, str. 186, ilustr., tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Staich Tadeusz: Dębno cudami słynące.
Staich Tadeusz: Dębno cudami słynące.
Staich Tadeusz: Dębno cudami słynące. Kraków 1990. KAW. Format: 20x24 cm, str. 70, (2), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1928; zesz. 1-2)
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1928; zesz. 1-2)
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1928; zesz. 1-2 24 cm, str. 136, (4), II, 31; tabl., broszura. (na grzbiecie przyklejony pasek z tytułem)
100,00 PLN
Bielański Adam Kazimierz: Materiały do historii powodzi w dorzeczu Górnej Wisły.
Bielański Adam Kazimierz: Materiały do historii powodzi w dorzeczu Górnej Wisły.
Bielański Adam Kazimierz: Materiały do historii powodzi w dorzeczu Górnej Wisły. Przygot. i uzup. J. Fiszer. Kraków 1984. Politechnika Krak. 24 cm, str. 132, opr. karton.
30,00 PLN
Chałubińska Aniela i Janiszewski Michał: Geografia Polski (1936)
Chałubińska Aniela i Janiszewski Michał: Geografia Polski (1936)
Chałubińska Aniela i Janiszewski Michał: Geografia Europy. Podręcznik do nauki geografii dla I klasy gimnazjalnej. Lwów 1936. Ossolineum. 23 cm, str. 252, ilustr., tabl, opr. karton.
25,00 PLN
Wypisy geograficzne (1929)
Wypisy geograficzne (1929)
Wypisy geograficzne. Dostosowane do książki St. Pawłowski: Geografja Polski. Lwów - Warszawa 1929. Książnica - Atlas. 23 cm, str. 141, okł. oryg. karton. (kilka podkreśleń kredką, nieaktualne pieczątki)
25,00 PLN
Romer Eugeniusz: O geografii. Rozważania historyczne i metodologiczne.
Romer Eugeniusz: O geografii. Rozważania historyczne i metodologiczne.
Romer Eugeniusz: O geografii. Rozważania historyczne i metodologiczne. Przedm., komentarzem, przyp. i streszczeniem opatrzył. A. Zeirhoffer. Wrocław 1969. PWN. 25 cm, str. 207, brosz. Pr. Wrocł. Tow. Nauk. Ser. B. nr 153. (egz. nie rozcięty)
25,00 PLN
Terenoznawstwo (wyd.3.)
Terenoznawstwo (wyd.3.)
Terenoznawstwo. III. wyd. Popr. i uzup. ppłk Kazimierz Engwert i mjr Franciszek Nowicki. (bmw.) 1948. Wojsk. Inst. Nauk. - Wyd. 20 cm, str. 161, (3), XXVIII, (4), opr. karton z obw.
25,00 PLN
Mamuszka Franciszek: Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki
Mamuszka Franciszek: Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki
Mamuszka Franciszek: Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki. Gdańsk 1985. KAW. 20 cm. str. 208, tabl, ilustr., plan, opr. karton.
16,00 PLN
Geneza Półwyspu Helskiego na tle rozwoju Zatoki Gdańskiej. Oprac. J. Bączyk.
Geneza Półwyspu Helskiego na tle rozwoju Zatoki Gdańskiej. Oprac. J. Bączyk.
Geneza Półwyspu Helskiego na tle rozwoju Zatoki Gdańskiej. Oprac. J. Bączyk. Warszawa 1963. PAN. Inst. Geogr. 21 cm, str. 176, tabl, ilustr., opr. karton. Dokumentacja geogr., z. 6.
30,00 PLN
Walczak Wojciech: Ziemia kłodzka. Monografia krajoznawcza.
Walczak Wojciech: Ziemia kłodzka. Monografia krajoznawcza.
Walczak Wojciech: Ziemia kłodzka. Monografia krajoznawcza. Warszawa 1956. SiT. 21 cm, str. 150, (2), mapa, ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Forti Martina: Szwecja. Serce Skandynawii.
Forti Martina: Szwecja. Serce Skandynawii.
Forti Martina: Szwecja. Serce Skandynawii. Narni- Terni 1995. Plurigraf. Wyd. Geo Graf. 27 cm, str. 96, fot., opr. karton. lak.
20,00 PLN
Finlandia. Kraj tysiąca jezior.
Finlandia. Kraj tysiąca jezior.
Finlandia. Kraj tysiąca jezior. Przekł. z włos. J. Kostrzewski. Narni- Terni 1996. Plurigraf. Wyd. Geo Graf. 27 cm, str. 96, fot., opr. karton. lak.
20,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1936; zesz. 1) m.in. Szaflarski: Morfometrja jezior Tatrzańskich
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1936; zesz. 1) m.in. Szaflarski: Morfometrja jezior Tatrzańskich
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1936; zesz. 1 (styczeń - luty - marzec). 24 cm, str. (2), 167; V, V, XIII, VII, VII, V, VII, III, IV; tabl., mapki, broszura współczesna. (wytarta pieczątka własn.)
100,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1939; zesz. 1)
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1939; zesz. 1)
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1939; zesz. 1 (styczeń - marzec). 24 cm, str. (2), 127; VII, IV, VII, tabl., mapki, załączniki, opr. ppł. (załączniki (18) do art. "Ukraina w kartografii" nie do końca pokrywają się ze spisem)
120,00 PLN
Miasto historyczne, potencjał dziedzictwa. Red. Krzysztof Broński, Jacek Purchla, Zbigniew K. Zuziak.
Miasto historyczne, potencjał dziedzictwa. Red. Krzysztof Broński, Jacek Purchla, Zbigniew K. Zuziak.
Miasto historyczne, potencjał dziedzictwa. Red. nauk. Krzysztof Broński, Jacek Purchla, Zbigniew K. Zuziak. Kraków 1997. MCK. 24 cm, str. 223, (5), opr. karton.
25,00 PLN
Sobiborski park krajobrazowy. Pr. zb. pod red. E. Gackiej-Grzesikiewicz.
Sobiborski park krajobrazowy. Pr. zb. pod red. E. Gackiej-Grzesikiewicz.
Sobiborski park krajobrazowy. Pr. zb. pod red. E. Gackiej-Grzesikiewicz. Warszawa 1987. PWN. 24 cm, str. 155, ilustr., załączn., opr. karton.
35,00 PLN
Arnold Stanisław: Geografia historyczna Polski.
Arnold Stanisław: Geografia historyczna Polski.
Arnold Stanisław: Geografia historyczna Polski. Warszawa 1951. PWN. 26cm, str. 112, ilustr., tabl., opr. brosz. (egz. nie rozcięty)
25,00 PLN
Deveze Lily: Carcassonne (edycja polska).
Deveze Lily: Carcassonne (edycja polska).
Deveze Lily: Carcassonne (edycja polska). Przekł. M.Gratkowska - Scarlini. Florencja 1998. Bonechi. 26 cm, str. 63, (1), ilustr., opr. karton lak.
16,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1928; zesz. 3-4) m.in. Karbowski: Szkoła Służby Wojsk.-Geogr. przy WIG.
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1928; zesz. 3-4) m.in. Karbowski: Szkoła Służby Wojsk.-Geogr. przy WIG.
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1928; zesz. 3-4 24 cm, str. (2), X, (1), 138-343, (8); tabl., broszura. (podniszczona okł. ze śladami reperacji) Treść: Szajewski: 1918-1928 Łomnicki: Sur le choix de la projection pour la carte du monde au millionieme (ze streszczeniem w jęz. pol.) Wiktor: Ochrona przyrody w Polsce i drogi jej popularyzacji Biernacki: Stereograficzne Roussihe'owskie odwzorowanie płaskie, przyjęte przez Pol. Służbę Geogr. Karbowski: Szkoła Służby Wojsk.-Geogr. przy WIG.
100,00 PLN
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1934; zesz. 1.) m.in. Gadomski: Z fizjografji dorzecza Popradu
Wiadomości Służby Geograficznej (R. 1934; zesz. 1.) m.in. Gadomski: Z fizjografji dorzecza Popradu
Wiadomości Służby Geograficznej. Kwartalnik wyd. przez Wojskowy Inst. Geog. w Warszawie R. 1934; zesz. 1. 24 cm, str. (6), 164, XXV; tabl., broszura. (nieaktualne pieczątki, kruchy papier opr.) Treść (art. gł.): Ś.p. podpułkownik- inżynier W. Sokólski (nekrolog); Buczek: Beauplaniana; Gadomski: Z fizjografii dorzecza Popradu; Rundo: Spraw. z prac IV. Konf. Hydrol. Państw Bałtyckich (Leningrad - wrzesień 1933) Młodziejowski: Zjawiska tektoniczne na grzbietach Tatr Zach. Matusewicz: Hydrologja a prace wojska.
120,00 PLN
Księga Wiślanego Flisu. Pr. zb. pod red. T. Górskiego.
Księga Wiślanego Flisu. Pr. zb. pod red. T. Górskiego.
Księga Wiślanego Flisu. Pr. zb. pod red. T. Górskiego. Gdynia 1997. Wyd. 44. 30 cm, str. 119, (3), ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Górewicz Jerzy: Opowieść o Kanale Augustowskim.
Górewicz Jerzy: Opowieść o Kanale Augustowskim.
Górewicz Jerzy: Opowieść o Kanale Augustowskim. Warszawa 1974. SiT. 23 cm, str. 132, ilustr., opr. pł. z obw.
20,00 PLN
Loth Jerzy: La vallée de la Vistule moyenne et quelques villes industrielles et thermales (1934)
Loth Jerzy: La vallée de la Vistule moyenne et quelques villes industrielles et thermales (1934)
Loth Jerzy: La vallée de la Vistule moyenne et quelques villes industrielles et thermales. Varsovie 1934. Kasa im. Mianowskiego. 22 cm, str. 39, (1), ilustr., plan Łodzi, opr. karton. Congres International de Géographie, Varsovie 1934. (między kartami z tekstem wstawione dodatkowe karty niezadrukowane.)
30,00 PLN
Geografia antyczna. Zestawił M.S. Bodnarski.
Geografia antyczna. Zestawił M.S. Bodnarski.
Geografia antyczna. Zestawił M.S. Bodnarski. Warszawa 1957. PWN. 25 cm, str. 382, (2), tabl., opr. pł. (skasowane pieczątki bibl., ślad po zawilgoceniu na tylnej okł.)
40,00 PLN
Grossdeutschland in Bild und Karte (1940)
Grossdeutschland in Bild und Karte (1940)
Großdeutschland in Bild und Karte. 194 Abbildungen und 103 Karten. Leipzig 1940. F. A. Brockhaus. 26 cm, str. (16), 136, (70), mapy, ilustr., opr. pł. z obw. (reperowana obw.)
120,00 PLN
Lencewicz Stanisław i Kondracki Jerzy: Geografia fizyczna Polski.
Lencewicz Stanisław i Kondracki Jerzy: Geografia fizyczna Polski.
Lencewicz Stanisław i Kondracki Jerzy: Geografia fizyczna Polski. Warszawa 1959. PWN. 24 cm, str. 486, ilustr. 1 mapa kolor. 44 x 57 cm, opr. pł.
18,00 PLN
Iwonicz Zdrój, monografia. (Wyd. II.)
Iwonicz Zdrój, monografia. (Wyd. II.)
Iwonicz Zdrój, monografia. Wyd. II. Oprac. zb. Iwonicz Zdrój (1984) Nakł. Kom. Obch. Czterechsetlecia. 24 cm, str. 232, (2), ilustr., opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Pietkiewicz Stanisław: Wody kuli ziemskiej. Wody lądowe
Pietkiewicz Stanisław: Wody kuli ziemskiej. Wody lądowe
Pietkiewicz Stanisław: Wody kuli ziemskiej. Wody lądowe. Warszawa 1958. PWN. 24 cm, str. 226, (1), ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Parma Christian i Rojek Tadeusz: 500 zagadek o jaskiniach
Parma Christian i Rojek Tadeusz: 500 zagadek o jaskiniach
Parma Christian i Rojek Tadeusz: 500 zagadek o jaskiniach. Warszawa 1985. WP. 18 cm, str. 254, ilustr., opr. karton.
10,00 PLN
Rafał Róg: Staniątki. Klasztor; Niepołomice, historia - ludzie - zabytki.
Rafał Róg: Staniątki. Klasztor; Niepołomice, historia - ludzie - zabytki.
Rafał Róg: Staniątki. Klasztor; Niepołomice, historia - ludzie - zabytki. Fot. S. Bargieła. Niepołomice 2001. Wyd. Urząd M. i Gm. Niepołomice. 30 cm, str.74, [6], 36, ilustr. kolor., opr. tw. (Współwyd. w kierunku przeciwstawnym)
25,00 PLN
Winid Walenty: Stosunki gospodarcze ziem nadbałtyckich od Niemna po zlewisko Zalewu Odrzańskiego. (1937)
Winid Walenty: Stosunki gospodarcze ziem nadbałtyckich od Niemna po zlewisko Zalewu Odrzańskiego. (1937)
Winid Walenty: Stosunki gospodarcze ziem nadbałtyckich od Niemna po zlewisko Zalewu Odrzańskiego. (Odb. z T.1. "Słownika Geogr. Państwa Polskiego") Warszawa 1937. 27 cm, str. (40), broszura. Num. szpalt. (niewielki ubytek opr., plamki)
40,00 PLN
Zlat Mieczysław: Zamek piastowski w Brzegu.
Zlat Mieczysław: Zamek piastowski w Brzegu.
Zlat Mieczysław: Zamek piastowski w Brzegu. Opole 1988. Inst. Śląski. 20 cm, str. 102, (1), ilustr., na tabl., opr. karton. Enc. wiedzy o Śląsku pod red. J. Kroszela.
15,00 PLN
Ziemia nowobrzeska. Zarys dziejów gminy i sołectw. Pod red. W. Chorązkiego.
Ziemia nowobrzeska. Zarys dziejów gminy i sołectw. Pod red. W. Chorązkiego.
Ziemia nowobrzeska. Zarys dziejów gminy i sołectw. Pod red. W. Chorązkiego. 24 cm, str. 354, (6), ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. (1974)
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. (1974)
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. Tarnów 1974. Wyd. Tow. Przyj. Ziemi Tarn. 24 cm, str. 163, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. (1972)
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. (1972)
Tarnów i ziemia tarnowska. Zeszyty tarnowskie. Tarnów 1972. Wyd. Tow. Przyj. Ziemi Tarn. 24 cm, str. 166, (2), ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Zajchowska Stanisława: Nad środkową Odrą i dolną Wartą.
Zajchowska Stanisława: Nad środkową Odrą i dolną Wartą.
Zajchowska Stanisława: Nad środkową Odrą i dolną Wartą. Warszawa 1959. W.P. 24 cm, str. 189, 1 mapa, ilustr. opr. pł. Geografia historyczna regionu.
15,00 PLN
Toynbee Arnold: Ze wschodu na zachód
Toynbee Arnold: Ze wschodu na zachód
Toynbee Arnold: Ze wschodu na zachód. Przeł. T. J. Dehnel. Warszawa 1962. Pax. 20 cm, str. 269, (3), opr. kart.
12,00 PLN
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej: Brzeg.
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej: Brzeg.
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej: Brzeg. Warszawa 1969. Wyd. SiT. 25 cm, str. 31; (56 - ilustr.), k. 1 złoż., opr. pł. z obw. (tekst również w jęz. ang., franc., niem, ros.) Seria: Piękno Polski.
18,00 PLN
Srokowski Stanisław: Pomorze Zachodnie. Studium geograficzne, gospodarcze i społeczne.
Srokowski Stanisław: Pomorze Zachodnie. Studium geograficzne, gospodarcze i społeczne.
Srokowski Stanisław: Pomorze Zachodnie. Studium geograficzne, gospodarcze i społeczne. Gdańsk 1947. Inst. Bał. 22 cm, str. 258, ilustr. mapka, opr. oryg. kart.
40,00 PLN
Rogiński Ryszard: Zamki i twierdze w Polsce. Historia i legendy.
Rogiński Ryszard: Zamki i twierdze w Polsce. Historia i legendy.
Rogiński Ryszard: Zamki i twierdze w Polsce. Historia i legendy. Warszawa 1990. Inst. Wyd. Zw. Zawod. 19 cm, str. 154, (1), ilustr., opr. karton.
15,00 PLN
Prace i Studia Geograficzne T. 17. Stanisław Pietkiewicz (1894-1986)
Prace i Studia Geograficzne T. 17. Stanisław Pietkiewicz (1894-1986)
Prace i Studia Geograficzne Tom 17. Stanisław Pietkiewicz (1894-1986) twórca pierwszej w Polsce Katedry Kartografii, geograf i historyk. Wspomnienia współpracowników i wychowanków w setną rocznicę urodzin. Warszawa 1995. Wyd. UW. 24 cm, str. 147, ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Rackwitz Erich: Szlaki w nieznane. Z dziejów odkryć geograficznych.
Rackwitz Erich: Szlaki w nieznane. Z dziejów odkryć geograficznych.
Rackwitz Erich: Szlaki w nieznane. Z dziejów odkryć geograficznych. Przeł. T. i L. Sikorscy. Łódź 1987. Wyd. Łódzkie. 20 cm, str. 303, opr. kart.
15,00 PLN
Przybyszewski Stanisław M.: Kazimierza Wielka. Historie nie tylko w kamieniu wykute.
Przybyszewski Stanisław M.: Kazimierza Wielka. Historie nie tylko w kamieniu wykute.
Przybyszewski Stanisław M.: Kazimierza Wielka. Historie nie tylko w kamieniu wykute. Kielce 2002. Gens. 21 cm, str. 113, (1), ilustr., opr. karton. lak
18,00 PLN
Ostrowski: Wyżej niż kondory.
Ostrowski: Wyżej niż kondory.
Ostrowski: Wyżej niż kondory. Warszawa 1959. SiT. 21 cm, str. 208, ilustr.m, opr. karton z obw.
16,00 PLN
Niekrasz Lech: Ziemia zadrżała w Chimbote.
Niekrasz Lech: Ziemia zadrżała w Chimbote.
Niekrasz Lech: Ziemia zadrżała w Chimbote. Warszawa 1974. Horyzonty. 20 cm, str. 301, ilustr. opr. kart.
12,00 PLN
Niedźwiedź Tadeusz, Orlicz Michał, Orliczowa Jadwiga: Wiatr w Karpatach polskich
Niedźwiedź Tadeusz, Orlicz Michał, Orliczowa Jadwiga: Wiatr w Karpatach polskich
Niedźwiedź Tadeusz, Orlicz Michał, Orliczowa Jadwiga: Wiatr w Karpatach polskich. Wrocław 1985. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 90, opr. katon. Inst. Geogr. i Przestrzennego Zagosp., dok. geogr.
20,00 PLN
Morcinek Gustaw: Ziemia cieszyńska.
Morcinek Gustaw: Ziemia cieszyńska.
Morcinek Gustaw: Ziemia cieszyńska. Wyd. II, poszerzone. Katowice 1968. Wyd. Śląsk. 25 cm, str. 181, ilustr., opr. pł. z obw. Polska, ziemia, ludzie.
16,00 PLN
Kracherowa Nina: Ziemia raciborska.
Kracherowa Nina: Ziemia raciborska.
Kracherowa Nina: Ziemia raciborska. Katowice 1972. Wyd. Śląsk. 25 cm, str. 222, ilustr., opr. pł. z obw. Polska, ziemia, ludzie.
16,00 PLN
Pierzchała Jan: Legenda Zagłębia.
Pierzchała Jan: Legenda Zagłębia.
Pierzchała Jan: Legenda Zagłębia. Wyd. 2, zmien. i uzup. Katowice 1971. Wyd. Śląsk. 25 cm, str. 372, ilustr., opr. pł. z obw. Polska, ziemia, ludzie. (lekko podniszczona obw.)
16,00 PLN
Burton Rosemary, Cavendish Richard, Stonehouse Bernard: Odkrycia wielkich podróżników.
Burton Rosemary, Cavendish Richard, Stonehouse Bernard: Odkrycia wielkich podróżników.
Burton Rosemary, Cavendish Richard, Stonehouse Bernard: Odkrycia wielkich podróżników. Przekł. J. Bartosik. Warszawa 1994. Świat Książki. 30 cm, str. 224, liczne ilustr., opr. tw. z obw.
25,00 PLN
Olszewicz Bolesław: Geografia polska w okresie Odrodzenia.
Olszewicz Bolesław: Geografia polska w okresie Odrodzenia.
Olszewicz Bolesław: Geografia polska w okresie Odrodzenia. Warszawa 1957. PIW. 24 cm, str. 61, (3), tabl. ilustr., opr. karton. PAN Inst. geogr. nr 12.
20,00 PLN
Wieliczka. Solny skarb.
Wieliczka. Solny skarb.
Wieliczka. Solny skarb. Kraków 1984. KAW. 29 cm, str. 47; liczna ilustr. na nlb. tabl., opr. tw.
20,00 PLN
Młody krajoznawca. Pr. zb. pod red. M. Sobańskiego.
Młody krajoznawca. Pr. zb. pod red. M. Sobańskiego.
Młody krajoznawca. Pr. zb. pod red. M. Sobańskiego. Warszawa 1954. PWSZ. 21 cm, str. 301, (3), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180