Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Acta Universitas Wratislaviensis. Studia geograficzne, Z.1. (Wrocław 1963)

Acta Universitas Wratislaviensis. Studia geograficzne, Z.1. (Wrocław 1963)
Acta Universitas Wratislaviensis. Studia geograficzne, z.1. Wrocław 1963. 24 cm, str. 222, (2), tabl. ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Przedmowa; Piasecka: Bibliografia prac prof. J. Czyżewskiego; Baraniecki: Zastosowanie zdjęć lotniczych we wstępnej analizie terenu; Dumanowski: Stosunek rzeźby do struktury w granicie Karkonoszy; Golachowski, Szulc: Rozłogi miejskie jako przedmiot badań historyczno-geograficznych; Jahn: Gleby strukturalne Czarnego Grzbietu i problem utworów pylastych w Karkonoszach; Januszewski: Ocena warunków klimatycznych dla rolnictwa w kotlinach rzeki Baryczy; Kaniówna: Klasyfikacja gmin w byłej rejencji opolskiej; Kortus: Z problematyki powiązań geograficzno - gospodarczych Śląska Opolskiego i woj. katowickiego; Leonhard-Migaczowa: Osadnictwo miejskie Wzgórz Strzegomskich; Ładogórski: Geneza miasteczka Cieplice Śląskie Zdrój; Olszewicz: Wzmianki o znaczeniu map w literaturze polskiej XVI w.; Pernarowski: Zagadnienia paleograficznej predyspozycji północnej krawędzi przedgórza Sudetów Środkowych; Schmuck: Częstość występowania dni bezopadowych we Wrocławiu w latach 1883-1960; Szczepankiewicz: Zagadnienia wieku moren dennych w Sudetach; Walczak: Geneza form skalnych na północno-wschodniej krawędzi Gór Stołowych; Wąsowicz: Romerowski zbiór map; Wysocki: Rola Ziem Zachodnich w migracjach wewnętrznych ludności Polski.
50,00 PLN 

Opis

Acta Universitas Wratislaviensis. Studia geograficzne, z.1. Wrocław 1963. 24 cm, str. 222, (2), tabl. ilustr., opr. karton.

Treść (ogólnie):

Przedmowa;

Piasecka: Bibliografia prac prof. J. Czyżewskiego;

Baraniecki: Zastosowanie zdjęć lotniczych we wstępnej analizie terenu;

Dumanowski: Stosunek rzeźby do struktury w granicie Karkonoszy;

Golachowski, Szulc: Rozłogi miejskie jako przedmiot badań historyczno-geograficznych;

Jahn: Gleby strukturalne Czarnego Grzbietu i problem utworów pylastych w Karkonoszach;

Januszewski: Ocena warunków klimatycznych dla rolnictwa w kotlinach rzeki Baryczy;

Kaniówna: Klasyfikacja gmin w byłej rejencji opolskiej;

Kortus: Z problematyki powiązań geograficzno - gospodarczych Śląska Opolskiego i woj. katowickiego;

Leonhard-Migaczowa: Osadnictwo miejskie Wzgórz Strzegomskich;

Ładogórski: Geneza miasteczka Cieplice Śląskie Zdrój;

Olszewicz: Wzmianki o znaczeniu map w literaturze polskiej XVI w.;

Pernarowski: Zagadnienia paleograficznej predyspozycji północnej krawędzi przedgórza Sudetów Środkowych;

Schmuck: Częstość występowania dni bezopadowych we Wrocławiu w latach 1883-1960;

Szczepankiewicz: Zagadnienia wieku moren dennych w Sudetach;

Walczak: Geneza form skalnych na północno-wschodniej krawędzi Gór Stołowych;

Wąsowicz: Romerowski zbiór map;

Wysocki: Rola Ziem Zachodnich w migracjach wewnętrznych ludności Polski.