Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Góry

Karpiński Jan Jerzy, Szczęsny Tadeusz - Dwa przełomy.
Karpiński Jan Jerzy, Szczęsny Tadeusz - Dwa przełomy.
Karpiński Jan Jerzy, Szczęsny Tadeusz: Dwa przełomy. Warszawa 1957. NK. 24 cm, str. 138, (2), ilustr., opr. tw. (delikatne przybrudzenia)
18,00 PLN
Acta archaeologica carpathica. T.XIX.
Acta archaeologica carpathica. T.XIX.
Acta archaeologica carpathica. T.XIX. Red. Z. Woźniak. Kraków 1979. PWN. PAN. 24 cm, str. 201, ilustr., tabl., opr. karton.
35,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 1.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 1.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 1. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. 148, tabl., opr. karton. Treść: Passenderfer, Roniewicz: Jeszcze w sprawie wyspy tatrzańskiej w eocenie; Kotański: O charakterze mezozoicznej geosynkliny Karpat Zachodnich i o epimiogeosyklinie podhalańskiej; Burchart: Uwagi o kierunkach luster tektonicznych w obrębie skał krystalicznych wyspy Goryczkowej Jaroszewski: Tektonika serii wierchowej wgórnych piętrach Doliny Kościeliskiej w Tatrach; Bac: Budowa geologiczna Stołów pod Kominami Tylkowymi w Tatrach Zachodnich; Głazek, Wójcik: Zjawiska krasowe wschodniej części Tatr Polskich; Szulczewski: Stromatolity z batonu wierchowego Tatr.
45,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 2. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. (5), 150-311, tabl., opr. karton. Treść: Kotański: Nowe elementy budowy masywu Czerwonych Wierchów; Szulczewski: Budowa geologiczna Małej Świstówki; Kostiukow: Zdjęcie geologiczne Wielkiej Świstówki oraz Kotła Mułowego i Litworowego; Grochocka - Rećko: Budowa geologiczna Wyżniej Świstówki; Sieciarz: Budowa geologiczna wschodniego zbocza Kopy Kondrackiej; Kotański: O triasie Skałki Haligowieckiej i pozycji paleograficznej serii haligowieckiej.
45,00 PLN
Krygowski Władysław -Bieszczady i Pogórze Strzyżowsko - Dynowskie (część wschodnia).
Krygowski Władysław -Bieszczady i Pogórze Strzyżowsko - Dynowskie (część wschodnia).
Krygowski Władysław: Bieszczady i Pogórze Strzyżowsko - Dynowskie (część wschodnia). Warszawa 1970. SiT. 17 cm, str. 448, ilustr., mapa, opr. pł. z obw.
25,00 PLN
Nyka Józef - Gorce.
Nyka Józef - Gorce.
Nyka Józef: Gorce. Wyd. III, zmienione i uzup. Warszawa 1974. SiT. 17 cm, str. 284, ilustr., mapa, opr. pł. z obw.
20,00 PLN
Kotarba Adam , Kaszowski Ludwik , Krzemień Kazimierz :High - mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains
Kotarba Adam , Kaszowski Ludwik , Krzemień Kazimierz :High - mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains
Adam Kotarba, Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień: High-mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains. Wrocław1987. Ossolineum. 24 cm, str. 106, (1), broszura.
20,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Wrocław 1948. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str. 233, (2), załączniki, opr. karton. Prace Wroc. Tow. Nauk. ser. B, nr 7. (brak dwóch tablic)
50,00 PLN
Góry w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r.
Góry w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r.
Góry w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r. Kraków 1996. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. 21 cm, str.102, ilustr.. opr. karton.
28,00 PLN
Boesch Hans: Berge und Täler der Schweizer Alpen (Separatdruck aus dem Bildband
Boesch Hans: Berge und Täler der Schweizer Alpen (Separatdruck aus dem Bildband "Alpenflug")
Boesch Hans: Berge und Täler der Schweizer Alpen (Separatdruck aus dem Bildband "Alpenflug"). Bern (b.r.w.) Kümmerly and Frey Geogr. Verlag. 30 cm, str. (97-136); k. tabl. (20), ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Krygowski Władysław: Beskidy. Beskid Niski. Pogórze Ciężkowickie (część wschodnia) i Pogórze Strzyżowsko - Dynowskie (część zachodnia).
Krygowski Władysław: Beskidy. Beskid Niski. Pogórze Ciężkowickie (część wschodnia) i Pogórze Strzyżowsko - Dynowskie (część zachodnia).
Krygowski Władysław: Beskid Niski. Pogórze Ciężkowickie (część wschodnia) i Pogórze Strzyżowsko - Dynowskie (część zachodnia). Warszawa 1967. SiT. 17 cm, str. 428 (2), ilustr., mapa, opr. pł. z obw
25,00 PLN
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Oprac. pod red. Z. Alexandrowicz. Warszawa - Kraków 1989. PWN. 24 cm, str. 240, tabl., załacz., mapki, opr. pł. Studia naturae. Ser. B - Wyd. populanonaukowe, nr 33.
50,00 PLN
Herz Lechosław: Rejon Tatr. Obszar konwencji turystycznej w CSRS.
Herz Lechosław: Rejon Tatr. Obszar konwencji turystycznej w CSRS.
Herz Lechosław: Rejon Tatr. Obszar konwencji turystycznej w CSRS. Warszawa 1962. SiT. 17 cm, str. 94, (2), mapka, opr. karton. (przybrudzenia)
16,00 PLN
Wiktor Jan: Pieniny i ziemia sądecka.
Wiktor Jan: Pieniny i ziemia sądecka.
Wiktor Jan: Pieniny i ziemia sądecka. Wyd.3. uzup. Kraków 1965. WL. 26 cm, str. 475, (1), ilustr., opr. pł.
20,00 PLN
Matuszczyk Andrzej: Szlaki Beskidu Średniego.
Matuszczyk Andrzej: Szlaki Beskidu Średniego.
Matuszczyk Andrzej: Szlaki Beskidu Średniego. Przewodnik turystyczny. Warszawa - Kraków 1980. PTTK. 20 cm, str. 96, mapki w tekście, opr. karton.
16,00 PLN
Monti d'Italia. L'Appennino meridionale.
Monti d'Italia. L'Appennino meridionale.
Monti d'Italia. L'Appennino meridionale. Piano del libro, coordinamento, redazione Errico Ascione, Italo Insolera. Fotografie Italo Zannier. Cinisello Balsamo - Milano 1973. Amilcare Pizzi. 33 cm, str. 128, ilustr., opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Monti d'Italia. L'Appennino centrale.
Monti d'Italia. L'Appennino centrale.
Monti d'Italia. L'Appennino centrale. Piano del libro, coordinamento, redazione Errico Ascione, Italo Insolera. Fotografie Italo Zannier. Verona 1972. Arnoldo Mondadori Editore. 33 cm, str. 128, ilustr., opr. pł. z obw. (obw. lekko podniszczona)
35,00 PLN
Monti d'Italia. L'Appennino settentrionale.
Monti d'Italia. L'Appennino settentrionale.
Monti d'Italia. L'Appennino settentrionale. Piano del libro, coordinamento, redazione Errico Ascione, Italo Insolera. Fotografie Italo Zannier. Vicenza 1974.Gruppo Mondadori. Arti Grafiche delle Venezie 33 cm, str. 128, ilustr., opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Monti d'Italia. Sicilia e Sardegna.
Monti d'Italia. Sicilia e Sardegna.
Monti d'Italia. Sicilia e Sardegna. Piano del libro, coordinamento, redazione Errico Ascione, Italo Insolera. Fotografie Italo Zannier. Vicenza 1975.Gruppo Mondadori. Arti Grafiche delle Venezie. 33 cm, str. 128, ilustr., opr. pł. z obw. (obw. lekko podniszczona)
35,00 PLN
Dyląg Dariusz: Gorgany. Przewodnik.
Dyląg Dariusz: Gorgany. Przewodnik.
Dyląg Dariusz: Gorgany. Przewodnik. Pruszków 2008. Rewasz. 17 cm, str. 367, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Dąbrowski Piotr: Ochrona przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym.
Dąbrowski Piotr: Ochrona przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym.
Dąbrowski Piotr: Ochrona przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym. Kraków 1989. Oddz. Akad. PTTK. 21 cm, str. 123, ilustr., opr. karton
16,00 PLN
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4.
Acta geologica polonica. Vol XIII. Nr 3-4. Warszawa 1963. PWN. 24 cm, str. (5), 318-480, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Tatry w poezji i sztuce polskiej
Tatry w poezji i sztuce polskiej
Tatry w poezji i sztuce polskiej. Przedm., wybór i oprac. M. Jagiełło. Jacek Woźniakowski: Tatry i malarze. Kraków 1975. WL. 25 cm, str. 334, (2); tabl. ilustr. (40), opr. pł. z obw.
35,00 PLN
Figiel Stanisław: Polski Spisz.
Figiel Stanisław: Polski Spisz.
Figiel Stanisław: Polski Spisz. Przewodnik turystyczny. Warszawa - Kraków 1984. Wyd. PTTK. 16 cm, str. 116, ilustr., opr. karton
15,00 PLN
Pobieżdiennyje wiersziny 1954 -1957. Jeżedonik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1954 -1957. Jeżedonik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1954 -1957. Jeżedonik sowietskogo alpinizma. Moskwa 1959. Gosudar. Izd. Geor. Lit. 21 cm, str. 384, ilustr., opr. ppł.
20,00 PLN
Pobieżdiennyje wiersziny 1965-1967. Sbornik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1965-1967. Sbornik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1965-1967. Sbornik sowietskogo alpinizma. Moskwa 1970. Izd. Mysl. 21 cm, str. 333, (3), ilustr., mapki opr. ppł.
20,00 PLN
Pobieżdiennyje wiersziny 1961-1964. Sbornik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1961-1964. Sbornik sowietskogo alpinizma.
Pobieżdiennyje wiersziny 1961-1964. Sbornik sowietskogo alpinizma. Moskwa 1966. Izd. Mysl. 21 cm, str. 420, (5), ilustr., opr. ppł.
20,00 PLN
Budziński Tadeusz: Bieszczady.
Budziński Tadeusz: Bieszczady.
Budziński Tadeusz: Bieszczady. Olszanica 1995. Wyd. Bosz. 20 cm, str. (48), ilustr., opr. tw.
16,00 PLN
Klarner Janusz: Nanda Devi.
Klarner Janusz: Nanda Devi.
Klarner Janusz: Nanda Devi. Warszawa 1956. Czytelnik. 21 cm, str. 240, (2), tabl. ilustr., opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Kogan Georges, Leininger Nicole: Białe Kordyliery. Wyprawa francusko - belgijska w Andy (1951)
Kogan Georges, Leininger Nicole: Białe Kordyliery. Wyprawa francusko - belgijska w Andy (1951)
Kogan Georges, Leininger Nicole: Białe Kordyliery. Wyprawa francusko - belgijska w Andy (1951). Przekł. K. Żuławskiej. Przekł. wierszy A. Międzyrzeckiego. Warszawa 1961. 21 cm, str. 109, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
20,00 PLN
Chwaściński Bolesław: Ku nie zdobytym szczytom.
Chwaściński Bolesław: Ku nie zdobytym szczytom.
Chwaściński Bolesław: Ku nie zdobytym szczytom. Warszawa 1987. Wyd. SiT. 21 cm, str. 292, (2), tabl. ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Tatry Polskie. Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topograficznej
Tatry Polskie. Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topograficznej
Tatry Polskie. Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topograficznej 1: 10 000. Oprac. zb. Warszawa 1984. Nakł. wyd. Czasopisma Wojskowe. 24 cm, str. 55, Panorama Tatr. opr. kart.
12,00 PLN
Galon Rajmund: Alpy. Austria, Szwajcaria.
Galon Rajmund: Alpy. Austria, Szwajcaria.
Galon Rajmund: Alpy. Austria, Szwajcaria. Warszawa 1958. 23 cm, str. 291, ilustr. opr. tw. obw.
20,00 PLN
Żuławski Wawrzyniec: Wędrówki alpejskie.
Żuławski Wawrzyniec: Wędrówki alpejskie.
Żuławski Wawrzyniec: Wędrówki alpejskie. Warszawa 1956. NK. 21 cm, str. 174, mapki, ilustr., na tabl., opr. karton.
18,00 PLN
Jarzębowski Wojciech, Konieczny Andrzej: Zakopiański jarmark romantyczny i tragiczny.
Jarzębowski Wojciech, Konieczny Andrzej: Zakopiański jarmark romantyczny i tragiczny.
Jarzębowski Wojciech, Konieczny Andrzej: Zakopiański jarmark romantyczny i tragiczny. Warszawa 1978. Wyd. SiT. 21 cm, str. 243, (1), tabl. ilustr., opr. karton. (lekko załamany róg opr.)
15,00 PLN
Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej. Oprac. zb. pod red. Z. Alexandrowicz.
Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej. Oprac. zb. pod red. Z. Alexandrowicz.
Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej. Oprac. zb. pod red. Z. Alexandrowicz. Kraków 1996. PAN. 24 cm, str. 148, ilustr., opr. karton. Studia naturae 42.
25,00 PLN
Heckel Vilem: Nase hory. (album)
Heckel Vilem: Nase hory. (album)
Heckel Vilem: Nase hory. Praha 1972. Orbis. 34 cm, str. 32, (2); 243 ilustr., opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Tatry a Spis (The Tatry and Spis regions). Fot. V. Barta.
Tatry a Spis (The Tatry and Spis regions). Fot. V. Barta.
Tatry a Spis (The Tatry and Spis regions). Fot. V. Barta. Text E Rusnak. Banska Bystrica (brw). AB ART press. 32 cm, str. (120), opr. tw. lak. z obw. W jęz. słowackim, niem., ang.
65,00 PLN
Góry świata. Encyklopedia geograficzna.
Góry świata. Encyklopedia geograficzna.
Góry świata. Encyklopedia geograficzna. Warszawa 1995. Muza SA. 31 cm, str. 234, (3), ilustr., opr. tw.
30,00 PLN
Przewodnik XL. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Zgorzelec) Geologia i surowce mineralne Sudetów Zachodnich.
Przewodnik XL. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Zgorzelec) Geologia i surowce mineralne Sudetów Zachodnich.
Przewodnik XL. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Zgorzelec 1967). Pr. zb. pod red. H. Teisseyre'a. Warszawa 1967. WG. 21 cm, str. 185, (1), tabl., opr. karton. Geologia i surowce mineralne Sudetów Zachodnich.
45,00 PLN
Smólski Stanisław: Pieniny, przyroda i człowiek.
Smólski Stanisław: Pieniny, przyroda i człowiek.
Smólski Stanisław: Pieniny, przyroda i człowiek. 64 ryc. (fot., rys. i mapy). Kraków 1955. PAN. Zakł. Ochrony Przyrody. 20 cm, str. 224, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Świderski Bohdan: Bogactwa mineralne Karpat. (1938)
Świderski Bohdan: Bogactwa mineralne Karpat. (1938)
Świderski Bohdan: Bogactwa mineralne Karpat. Warszawa 1938. Kom. Nauk. Badań Ziem Wsch. 24 cm, str. 9, brosz.
15,00 PLN
Walas Jan: Wanderungen der Gebirgspflanzen langs der Tatra-Flusse (1938)
Walas Jan: Wanderungen der Gebirgspflanzen langs der Tatra-Flusse (1938)
Walas Jan: Wanderungen der Gebirgspflanzen langs der Tatra-Flusse, von... Cracovie 1938. PAU. 24 cm, str. (59-80), tabl., broszura. (Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich)
90,00 PLN
Kamocki Janusz: Z etnografii Karpat Polskich.
Kamocki Janusz: Z etnografii Karpat Polskich.
Kamocki Janusz: Z etnografii Karpat Polskich. Warszawa 1984. PTTK. 20 cm, str. 31, opr. kart. Biblioteczka turysty górskiego tom 6.
15,00 PLN
Janicka Krzywda Urszula: Poczet harnasi karpackich.
Janicka Krzywda Urszula: Poczet harnasi karpackich.
Janicka Krzywda Urszula: Poczet harnasi karpackich. Warszawa Kraków 1988. PTTK. 20 cm, str. 62, (2), opr. kart.
12,00 PLN
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty czwarty.
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty czwarty.
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty czwarty. Warszawa-Kraków 1988. PWN. 24 cm, str. 474, (1), ilustr. opr. kart.
20,00 PLN
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty trzeci.
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty trzeci.
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty trzeci. Warszawa-Kraków 1988. PWN. 24 cm, str. 458, (1), ilustr. opr. kart.
20,00 PLN
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty drugi.
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty drugi.
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rok pięćdziesiąty drugi. Warszawa-Kraków 1986. PWN. 24 cm, str. 467, (3), ilustr. opr. kart.
15,00 PLN
Szeląg Zbigniew: Rośliny naczyniowe masywu Śnieżnika i Gór Bialskich.
Szeląg Zbigniew: Rośliny naczyniowe masywu Śnieżnika i Gór Bialskich.
Szeląg Zbigniew: Rośliny naczyniowe masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Kraków 2000. Inst. Bot., PAN. 24 cm, str. 255, opr. karton.
20,00 PLN
Hory a niziny. Zemepisny lexikon
Hory a niziny. Zemepisny lexikon
Hory a niziny. Zemepisny lexikon CSR. J. Demek (editor) a kolektiv. Praha 1987. Academia. 25 cm, str. 584, ilustr., opr. pł. z obw.
30,00 PLN
Milewski Józef: Pojezierze Kociewskie i okolice.
Milewski Józef: Pojezierze Kociewskie i okolice.
Milewski Józef: Pojezierze Kociewskie i okolice. Przewodnik turystyczny. Gdańsk 1984. Wyd. Morskie. 20 cm, str. 313, (11), ilustr., mapa, opr. karton.
15,00 PLN
Młodziejowski Jerzy: Moja tarzańska symfonia. (Seria tatrzańska)
Młodziejowski Jerzy: Moja tarzańska symfonia. (Seria tatrzańska)
Młodziejowski Jerzy: Moja tarzańska symfonia. Kraków 1981. WL. 19 cm, str. 272, (3), tabl. ilustr., opr. pł. z obw. Seria tatrzańska.
15,00 PLN
Balara Michał: Spiski kotlik dukatów. Gawędy ludowe. (Seria tatrzańska)
Balara Michał: Spiski kotlik dukatów. Gawędy ludowe. (Seria tatrzańska)
Balara Michał: Spiski kotlik dukatów. Gawędy ludowe. Słowo wstępne T. Staich. Kraków 1980. WL. 19 cm, str. 169, (1), tabl. ilustr., opr. pł. z obw. Seria tatrzańska.
12,00 PLN
W górach wysokich. Kompendium polskich wypraw wysokogórskich
W górach wysokich. Kompendium polskich wypraw wysokogórskich
W górach wysokich. Kompendium polskich wypraw wysokogórskich. Oprac. zb. pod red. K. Saysse-Tobiczyka. Warszawa 1985. WP. 25 cm, str. 226, 196 ilustr. opr. pł. obw.
25,00 PLN
Wnuk Włodzimierz: Walka podziemna na szczytach.
Wnuk Włodzimierz: Walka podziemna na szczytach.
Wnuk Włodzimierz: Walka podziemna na szczytach. Warszawa 1958. Pax. 20 cm, str. 256, ilustr. opr. kart. obw.
15,00 PLN
Wójcik Zbigniew: Od Tatr na Niżnych Tatr.
Wójcik Zbigniew: Od Tatr na Niżnych Tatr.
Wójcik Zbigniew: Od Tatr na Niżnych Tatr. Warszawa 1969. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 91 opr. karton. seria Z geologią na co dzień.
15,00 PLN
Acta archaeologica carpathica. T.II, z.1-2.
Acta archaeologica carpathica. T.II, z.1-2.
Acta archaeologica carpathica. T.II, z.1-2. Red. A. Żaki. Kraków 1961. PWN. PAN. 24 cm, str. 233, ilustr., opr. karton. (ślad po zalaniu na gónych marginesach)
30,00 PLN
Acta archaeologica carpathica. T.XIII.
Acta archaeologica carpathica. T.XIII.
Acta archaeologica carpathica. T.XIII. .Red. Z. Woźniak. Kraków 1972-73. PWN. PAN. 24 cm, str. 187, ilustr., tabl., opr. karton.
35,00 PLN
Krzeptowski Biały Stanisław: Gawędy góralskie.
Krzeptowski Biały Stanisław: Gawędy góralskie.
Krzeptowski Biały Stanisław: Gawędy góralskie. Warszawa 1983. LSW. 21 cm, str. 78, (3), opr. kart.
12,00 PLN
Pokaż:
60 120 180