Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Filozofia, socjologia

Gromczyński Wiesław - Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre'a.
Gromczyński Wiesław - Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre'a.
Gromczyński Wiesław: Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre'a. Warszawa 1969. PWN. 21 cm, str. 367, opr. karton. (podkreślenia w tekście, podpis włas., lekko podniszczona okł.)
28,00 PLN
Filozofia współczesna. Red. Józef Tischner.
Filozofia współczesna. Red. Józef Tischner.
Filozofia współczesna. Red. Józef Tischner. Kraków 1989. Instyt. Teologiczny Księży Misjonarzy. 20 cm, str. (2), 5-498, opr. karton. (rdzawe plamki od zszywek)
35,00 PLN
Staszyńska Katarzyna M. - Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych.
Staszyńska Katarzyna M. - Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych.
Staszyńska Katarzyna M.: Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych. Wrocław 1989. Ossol. 21 cm, str. 152, opr. karton.
28,00 PLN
Elzenberg Henryk - Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii.
Elzenberg Henryk - Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii.
Elzenberg Henryk: Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii. Toruń 1966. T.N.T. 24 cm, str. 183, (5), opr. karton. (przyżółcenia okł., drobne plamki)
65,00 PLN
Zarys dziejów filozofii w Polsce. 1815-1918. Red. nauk. A. Walicki.
Zarys dziejów filozofii w Polsce. 1815-1918. Red. nauk. A. Walicki.
Borzym S., Floryńska H., Skarga B., Walicki A.: Zarys dziejów filozofii w Polsce. 1815-1918. Red. nauk. A. Walicki. Warszawa 1983. PWN. 21 cm, str. 611, (1), opr. pł.
35,00 PLN
Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu.
Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu.
Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu. Pod red. Marcina Karasa. 24 cm, str. 232, opr. karton.
25,00 PLN
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka.
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka.
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka. Wrocław 1993. Wyd. Uniw. Wroc. 24 cm, str. 75, opr. karton.
16,00 PLN
Bron - Wojciechowska Agnieszka - Grundtvig. (Myśli i ludzie)
Bron - Wojciechowska Agnieszka - Grundtvig. (Myśli i ludzie)
Bron - Wojciechowska Agnieszka: Grundtvig. Warszawa 1986. WP. 19 cm, str. 215, (1), opr. karton. z obw. Seria Myśli i ludzie. (wyblakła obwoluta)
18,00 PLN
Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie - marksiści w Polsce. Pod red. A.B. Stępnia i T. Szubki.
Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie - marksiści w Polsce. Pod red. A.B. Stępnia i T. Szubki.
Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie - marksiści w Polsce. Pod red. A.B. Stępnia i T. Szubki. Lublin 1992. Red. Wyd. KUL. 21 cm, str. 229, opr. karton
30,00 PLN
Filozofia liberalizmu. Pod red. Józefa Tarnowskiego.
Filozofia liberalizmu. Pod red. Józefa Tarnowskiego.
Filozofia liberalizmu. Pod red. Józefa Tarnowskiego. Warszawa 1993. Wyd. Of. Liberałów, przy współpracy Uniwersytetu Gdańskiego. 21cm, str. 147, (1), opr. karton.
30,00 PLN
Tischner  Józef - Etyka Solidarności. (
Tischner Józef - Etyka Solidarności. ("drugi obieg")
Tischner Józef: Etyka Solidarności. Warszawa 1989. Pryzmat. 21 cm, str. 100, opr. karton. (drugi obieg)
18,00 PLN
Idea Solidarności dzisiaj. Pod  red. ks. W. Zuziaka.
Idea Solidarności dzisiaj. Pod red. ks. W. Zuziaka.
Idea Solidarności dzisiaj. Pod red. ks. W. Zuziaka. Kraków 2001. Wyd. nauk. PAT. 21 cm,,str. 145, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Życiński Józef - Teizm i filozofia analityczna. T.2.
Życiński Józef - Teizm i filozofia analityczna. T.2.
Życiński Józef: Teizm i filozofia analityczna. T.2. Kraków 1988. Wyd. Znak. 19 cm, str. 261, (2), opr. karton. (lekkie przybrudzenia okł.)
18,00 PLN
Strawson P.F. - Indywidua. Próba metafizyki opisowej.
Strawson P.F. - Indywidua. Próba metafizyki opisowej.
Strawson P.F.: Indywidua. Próba metafizyki opisowej. Przeł. B. Chwedeńczuk. Warszawa 1980. Pax. 20 cm, str. 250, (2), opr. karton.
25,00 PLN
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego. (Praca zb. pod red. I. Lepalczyk i W. Ciczkowskiego)
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego. (Praca zb. pod red. I. Lepalczyk i W. Ciczkowskiego)
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego. Praca zb. pod red. I. Lepalczyk i W. Ciczkowskiego. Toruń 2001. Wyd. A. Marszałek. 23 cm, str. 366, ilustr. opr. kart. (załamanie na okł.)
25,00 PLN
Czerniak Stanisław - Socjologia wiedzy Maxa Schelera.
Czerniak Stanisław - Socjologia wiedzy Maxa Schelera.
Czerniak Stanisław: Socjologia wiedzy Maxa Schelera. Warszawa 1981. PWN. 21 cm, str. 194, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Mała encyklopedia logiki
Mała encyklopedia logiki
Mała encyklopedia logiki. Praca zb. Red. nauk. Witold Marciszewski.Konsult. nauk. Tadeusz Kotarbiński. Wrocław 1970. Ossol. 23 cm, str. XVII, (1), 383, (1), opr. pł. (drobne rdzawe plamki)
25,00 PLN
Majka Józef: Etyka życia gospodarczego.
Majka Józef: Etyka życia gospodarczego.
Majka Józef: Etyka życia gospodarczego. Wyd. 2. uzup. Wrocław 1982. Wyd. Wroc. Księg. Arch. 21cm, str. 350, (2), opr. karton
28,00 PLN
Buczyńska - Garewicz Hanna: Prawda i złudzenie. Esej o myśleniu.
Buczyńska - Garewicz Hanna: Prawda i złudzenie. Esej o myśleniu.
Buczyńska - Garewicz Hanna: Prawda i złudzenie. Esej o myśleniu. Kraków 2008. Universitas. 24 cm, str. 324, opr. karton.
30,00 PLN
Szkice z historii socjologii polskiej. Pr. z b. pod red. K. Z Sowy.
Szkice z historii socjologii polskiej. Pr. z b. pod red. K. Z Sowy.
Szkice z historii socjologii polskiej. Pr. z b. pod red. K.Z Sowy. Warszawa 1983. Pax. 21 cm, str. 427, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Socjologia pracy. Pr. zb. pod red. Ryszarda Dyoniziaka.
Socjologia pracy. Pr. zb. pod red. Ryszarda Dyoniziaka.
Socjologia pracy. Pr. zb. pod red. Ryszarda Dyoniziaka. Wyd. 2. popr. Kraków 1994. Akademia Ekonomiczna. 20 cm, str. 99, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Rudniański Stefan: Pogadanki filozoficzne. Przewodnicy ludzkości.
Rudniański Stefan: Pogadanki filozoficzne. Przewodnicy ludzkości.
Rudniański Stefan: Pogadanki filozoficzne. Przewodnicy ludzkości. Warszawa 1960. KiW. 21 cm, str. 274, (2), opr. karton. (lekko przybrudzona okł.)
18,00 PLN
Ochocki Kazimierz: Wokół sporów o filozofię.
Ochocki Kazimierz: Wokół sporów o filozofię.
Ochocki Kazimierz: Wokół sporów o filozofię. Warszawa 1978. WP. 18 cm, str. 260, (2), ilustr., opr. karton. Seria Omega.
18,00 PLN
Kiereś Henryk: Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu.
Kiereś Henryk: Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu.
Kiereś Henryk: Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu. Lublin 2000. Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej. 21 cm, str. 100, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia. Warszawa 1979. PIW. 20 cm, str. 667, (1), opr. tw. z obw.
18,00 PLN
Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii. Red. J. Barcik, G. Chrzanowski.
Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii. Red. J. Barcik, G. Chrzanowski.
Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii. Red. J. Barcik, G. Chrzanowski. Wprowadzenie J.A. Kłoczowski. Kraków 2005. PAT. 21 cm, str. 322, opr. karton.
18,00 PLN
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów.
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów.
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów. Warszawa 1997. Inst. Filoz. i Socjol. PAN. 21 cm, str. 178, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Płużański Tadeusz: Człowiek między ziemią a niebem.
Płużański Tadeusz: Człowiek między ziemią a niebem.
Płużański Tadeusz: Człowiek między ziemią a niebem. Warszawa 1977. WP. 19 cm, str. 431, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Kupis Bogdan: Myślenie ma kapitalną przeszłość. W kręgu pierwszych filozofów.
Kupis Bogdan: Myślenie ma kapitalną przeszłość. W kręgu pierwszych filozofów.
Kupis Bogdan: Myślenie ma kapitalną przeszłość. W kręgu pierwszych filozofów. Warszawa 1972. Iskry. 20 cm, str. 225, (1), opr. karton. z obw.
18,00 PLN
Rosnerowa Hanna: Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej.
Rosnerowa Hanna: Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej.
Rosnerowa Hanna: Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej. Warszawa 1975. Pax. 20 cm,str. 184, (3), opr. karton.
20,00 PLN
Grabińska Teresa: Teoria, model, rzeczywistość.
Grabińska Teresa: Teoria, model, rzeczywistość.
Grabińska Teresa: Teoria, model, rzeczywistość. Wrocław 1993. Wyd. Politechniki Wroc. 24 cm, str.148, opr. karton.
25,00 PLN
Mazierski Stanisław: Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko - tomistycznej.
Mazierski Stanisław: Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko - tomistycznej.
Mazierski Stanisław: Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko - tomistycznej. Lublin 1960. Tow. nauk. KUL. 21 cm, str. 239, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko - warszawskiej. Pr. zb. pod red. M. Hempolińskiego.
Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko - warszawskiej. Pr. zb. pod red. M. Hempolińskiego.
Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko - warszawskiej. Pr. zb. pod red. M. Hempolińskiego. Wrocław 1987. Ossol. Wyd. PAN. 21 cm, str. 294, opr. karton. (przytarty i pokolorowany grzbiet)
30,00 PLN
Domański J., Ogonowski Z., Szczucki L.: Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII.
Domański J., Ogonowski Z., Szczucki L.: Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII.
Domański J., Ogonowski Z., Szczucki L.: Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII. Red. nauk. Z. Ogonowski. Warszawa 1989. PWN. 21 cm, str. 479, (1), opr. pł.
35,00 PLN
Hryniewicz Stanisław: Czymże jest naprawdę życie człowieka?
Hryniewicz Stanisław: Czymże jest naprawdę życie człowieka?
Hryniewicz Stanisław: Czymże jest naprawdę życie człowieka? Katowice 1947. Skł. gł. Księg. P. Raj. 20 cm, str. 152, opr. karton. z obw. (karta przedtyt. naddarta przy zszywkach, lekko uszkodzona obwoluta)
25,00 PLN
Warunki życia i kondycja Polaków na początku zmian systemowych. Pr. zb. pod red. L. Beskid.
Warunki życia i kondycja Polaków na początku zmian systemowych. Pr. zb. pod red. L. Beskid.
Warunki życia i kondycja Polaków na początku zmian systemowych. Pr. zb. pod red. L. Beskid. Warszawa 1992. PAN. Inst. Filozofii i Socjologii. 20 cm, str. 195, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Popkin Richard H., Stroll Avrum: Filozofia.
Popkin Richard H., Stroll Avrum: Filozofia.
Popkin Richard H., Stroll Avrum: Filozofia. Przekł. J. Karłowski, N. Leśniewski, A. Przyłębski. Poznań 1994. Wyd. Zysk i Ska. 18 cm, str. 528, opr. karton. (lekko wywinięte rogi kilku kart)
25,00 PLN
Rozumienie zmian społecznych
Rozumienie zmian społecznych
Rozumienie zmian społecznych Pod red. E. Hałas. Lublin 2001. Tow. Nauk. KUL. 21 cm, str. 294, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Nowicki Andrzej: Vanini. (Myśli i ludzie)
Nowicki Andrzej: Vanini. (Myśli i ludzie)
Nowicki Andrzej: Vanini. Warszawa 1987. WP. 19 cm, str. 255, opr. karton. z obw. Seria Myśli i ludzie. (wyblakła obwoluta)
18,00 PLN
Społeczność zakładu pracy. Pr. pod red. W. Jachera.
Społeczność zakładu pracy. Pr. pod red. W. Jachera.
Społeczność zakładu pracy. Pr. pod red. W. Jachera. Katowice 1992. U.Ś.24 cm, str. 98, (1), opr. karton. (errata przyklejona na tylnej okł.)
20,00 PLN
Woleński Jan: Granice niewiary
Woleński Jan: Granice niewiary
Woleński Jan: Granice niewiary. Kraków 2004. WL. 21 cm, str. 260, (3), opr. karton. (lekkie załamania rogów okł.)
80,00 PLN
 Acta Mediaevalia, T. III. Pod red. M. Kurdziałka
Acta Mediaevalia, T. III. Pod red. M. Kurdziałka
Acta Mediaevalia, T. III. Pod red. M. Kurdziałka, M. Rechowicza, S. Swieżawskiego, W. Wójcika. Lublin 1978. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 233, (2), opr. karton.
30,00 PLN
Acta Mediaevalia, T. IV. Pod red. M. Kurdziałka
Acta Mediaevalia, T. IV. Pod red. M. Kurdziałka
Acta Mediaevalia, T. IV. Pod red. M. Kurdziałka, M. Rechowicza, S. Swieżawskiego, W. Wójcika. Lublin 1983. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 144, (4), opr. karton. (lekko uszkodzony brzeg okł.)
30,00 PLN
Acta Mediaevalia, T. VI. Pod red. M. Kurdziałka, S. Swieżawskiego.
Acta Mediaevalia, T. VI. Pod red. M. Kurdziałka, S. Swieżawskiego.
Acta Mediaevalia, T. VI. Pod red. M. Kurdziałka, S. Swieżawskiego. Lublin 1989. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 202, opr. karton. S. Gutkowski, M. Kowalewska, M. Niesobski, D. Sawicka: Quaestiones super octo libros "Physicorum" Aristotelis secundum Benedictum Hesse de Cracovia. Editio critica, Liber I.
30,00 PLN
Acta Mediaevalia, T. VII. Pod red. S. Wielgusa.
Acta Mediaevalia, T. VII. Pod red. S. Wielgusa.
Acta Mediaevalia, T. VII. Pod red. S. Wielgusa. Lublin 1992. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 240, opr. karton. M. Kawecka: Quaestiones super octo libros ?Physicorum? Aristotelis secundum Andream de Kokorzynii. Editio critica.
30,00 PLN
Acta Mediaevalia, T. VIII. W 30-tą rocznicę powołania Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu. Pod red. S. Wielgusa
Acta Mediaevalia, T. VIII. W 30-tą rocznicę powołania Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu. Pod red. S. Wielgusa
Acta Mediaevalia, T. VIII. W 30-tą rocznicę powołania Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu. Pod red. S. Wielgusa, M. Markowskiego, J. Rebety, M. Zahajkiewicza, E.I. Zielińskiego. Lublin 1995. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 327, (1), opr. karton.
35,00 PLN
Folscheid Dominique: Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej.
Folscheid Dominique: Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej.
Folscheid Dominique: Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej. Przekł. J. Niecikowski. Warszawa 2000. Prószyński i S-ka. 20 cm, str. 176, opr. karton.
16,00 PLN
Bergson Henri: Śmiech. Esej o komizmie.
Bergson Henri: Śmiech. Esej o komizmie.
Bergson Henri: Śmiech. Esej o komizmie. Przekł. S. Cichowicz. Przedmowa S. Morawski. Kraków 1977. WL. 18 cm, str. 246, (6), opr. karton.
25,00 PLN
Bense Max: Świat przez pryzmat znaku. (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Bense Max: Świat przez pryzmat znaku. (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Bense Max: Świat przez pryzmat znaku. Przeł. J. Garewicz. Słowo swtępneH. Buczyńska - Garewicz. Warszawa 1980. PIW. 18 cm, str. 195, (1), opr. karton. Biblioteka Myśli Współczesnej.
18,00 PLN
Olszewska - Dyoniziak Barbara: Człowiek a wspólnota. Antropologiczne aspekty w doktrynach politycznych.
Olszewska - Dyoniziak Barbara: Człowiek a wspólnota. Antropologiczne aspekty w doktrynach politycznych.
Olszewska - Dyoniziak Barbara: Człowiek a wspólnota. Antropologiczne aspekty w doktrynach politycznych. Wrocław 2003. Alta3. 20 cm, str. 168, opr. karton.
20,00 PLN
Sikora Adam: Gromady Ludu Polskiego.
Sikora Adam: Gromady Ludu Polskiego.
Sikora Adam: Gromady Ludu Polskiego. Warszawa 1974. WP. 19 cm, str. 284, opr. karton. z obw. Seria Myśli i ludzie. Filozofia nowożytna i współczesna
18,00 PLN
Manent Pierre: Intelektualna historia liberalizmu.
Manent Pierre: Intelektualna historia liberalizmu.
Manent Pierre: Intelektualna historia liberalizmu. Przekł. M. Miszalski. Kraków 1994. Arcana. 21 cm, str. 174, opr. karton.
26,00 PLN
Butryn Stanisław: Spory wokół naukowego obrazu Wszechświata.
Butryn Stanisław: Spory wokół naukowego obrazu Wszechświata.
Butryn Stanisław: Spory wokół naukowego obrazu Wszechświata. Warszawa 1978. M.A.W. 19 cm, str. 123, (1), opr. karton. (lekko przybrudzona opr., żółta plamka na k. tyt.)
16,00 PLN
Szacki Jerzy: Historia myśli socjologicznej. T.1-2. (komplet)
Szacki Jerzy: Historia myśli socjologicznej. T.1-2. (komplet)
Szacki Jerzy: Historia myśli socjologicznej. T.1-2. Warszawa 1983. PWN. 24 cm, str. (numeracja ciągła w obu tomach) 918, (2), opr. karton.
40,00 PLN
Pazura Stanisław: De gustibus. Rozważania nad dziejami pojęcia smaku estetycznego.
Pazura Stanisław: De gustibus. Rozważania nad dziejami pojęcia smaku estetycznego.
Pazura Stanisław: De gustibus. Rozważania nad dziejami pojęcia smaku estetycznego. Warszawa 1981. PWN. 19 cm, str. 236, (3), opr. karton. (lekko przybrudzona opr.)
25,00 PLN
Kuderowicz Zbigniew: Filozofia dziejów.
Kuderowicz Zbigniew: Filozofia dziejów.
Kuderowicz Zbigniew: Filozofia dziejów. Wyd. 2 poszerzone. Warszawa 1983. W.P. 18 cm, str. 290, (2), opr. karton Bibl. Wiedzy Współczesnej - Omega.
16,00 PLN
Turner Jonathan H.: Struktura teorii socjologicznej.
Turner Jonathan H.: Struktura teorii socjologicznej.
Turner Jonathan H.: Struktura teorii socjologicznej. Przeł. J. Szmatka. Wstęp i red. nauk. P. Sztompka. Warszawa 1985. PWN. 23 cm, str. 509, (2), opr. karton. z obw.
35,00 PLN
Nikt nie rodzi się kobietą. (wybór tekstów feministycznych).
Nikt nie rodzi się kobietą. (wybór tekstów feministycznych).
Nikt nie rodzi się kobietą. Wybrała, przeł. i wstępem opatrzyła T. Hołówka. Posłowie A. Jasińska. Warszawa 1982. Czytelnik. 19 cm, str. 334, (6), opr. karton. Wybór tekstów feministycznych.
25,00 PLN
Mejbaum Wacław: Amor fati. Eseje filozoficzno - literackie.
Mejbaum Wacław: Amor fati. Eseje filozoficzno - literackie.
Mejbaum Wacław: Amor fati. Eseje filozoficzno - literackie. Kraków - Wrocław 1983. 19 cm, str. 186, (4), opr. karton.
20,00 PLN
Arystoteles: Zoologia (Historia animalium). Biblioteka Klasyków Filozofii
Arystoteles: Zoologia (Historia animalium). Biblioteka Klasyków Filozofii
Arystoteles: Zoologia (Historia animalium). Przekł., wstęp, komentarz i skorowidz P. Siwek Warszawa 1982. PWN. 19 cm, str. XXXVI, 595, (8), opr. pł. z obw. Biblioteka Klasyków Filozofii (obw. lekko przytarta na brzegach)
30,00 PLN
Pokaż:
60 120 180