Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Filozofia, socjologia

Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów.
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów.
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów. Warszawa 1997. Inst. Filoz. i Socjol. PAN. 21 cm, str. 178, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Janeczek Stanisław: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki.
Janeczek Stanisław: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki.
Janeczek Stanisław: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki. Lublin 2003. Wyd. KUL. 24 cm, str. 724, opr. karton. (delikatna woń stęchlizny)
35,00 PLN
Dobrolubow Mikołaj: Pisma filozoficzne. T.1-2. (BKF)
Dobrolubow Mikołaj: Pisma filozoficzne. T.1-2. (BKF)
Dobrolubow Mikołaj: Pisma filozoficzne. T.1-2. Tłum. H. Kowalewska. Przekł. przejrzał i wstępem poprz. A. Walicki. Warszawa 1958. PWN. 20 cm, str. XV, 411; 455, (2), opr. pł. Biblioteka Klasyków Filozofii. (pieczątki bibl. skasowane, przybrudzenia)
30,00 PLN
Gadacz Tadeusz: Historia filozofii XX wieku. Nurty. T.1.: Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha.
Gadacz Tadeusz: Historia filozofii XX wieku. Nurty. T.1.: Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha.
Gadacz Tadeusz: Historia filozofii XX wieku. Nurty. T.1.: Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha. Kraków 2010. Znak. 24 cm, str. 605, (2), opr. tw. z obw.
50,00 PLN
Baggini Julian: Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych.
Baggini Julian: Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych.
Baggini Julian: Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych. Przeł. D. Cieśla-Szymańska. Warszawa 2011. Wyd. WAB. 20 cm, str. 317, (3), opr. karton.
25,00 PLN
Deman Thomas-Albert: Chrystus Pan i Sokrates
Deman Thomas-Albert: Chrystus Pan i Sokrates
Deman Thomas-Albert: Chrystus Pan i Sokrates. Przeł. Zofia Starowieyska-Morstinowa. Słowo wstępne napisał E. Dąbrowski. Warszawa 1953. Pax. 21 cm, str. XX, 234, opr. karton. (podpis własn., lekko uszkodz. grzbiet)
18,00 PLN
Eliade Mircea: Traktat o historii religii.
Eliade Mircea: Traktat o historii religii.
Eliade Mircea: Traktat o historii religii. Przeł. J. Wierusz-Kowalski. Wstęp L. Kołakowski. Posłowie St. Tokarski. Łódź 1993. Wyd. Opus. 21 cm, str. 588, (2), opr. tw.
30,00 PLN
Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej. Pr. zb. pod red. Górskiego.
Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej. Pr. zb. pod red. Górskiego.
Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej. Pr. zb. pod red. Górskiego. Kraków 1982. WL. 20 cm, str. 295, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII. Wybór ks. J. Szczepaniak. Kraków 1999. 20 cm, str. 190, opr. karton
18,00 PLN
Ziembiński Zygmunt: O pojmowaniu sprawiedliwości.
Ziembiński Zygmunt: O pojmowaniu sprawiedliwości.
Ziembiński Zygmunt: O pojmowaniu sprawiedliwości. Lublin 1992. Daimonion. 21 cm, str. 193, (2), opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Tatarkiewicz Władysław: O szczęściu.
Tatarkiewicz Władysław: O szczęściu.
Tatarkiewicz Władysław: O szczęściu. Wyd. 5. Warszawa 1962. PWN. 20 cm, str. 574, (2), opr. pł.
25,00 PLN
Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Katalog wystawy. (BJ 11-28 maja 2010). Kraków 2010. 21 cm, str. 58, tabl. ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Thom Rene: Parabole i katastrofy. Rozmowy o matematyce, nauce i filozofii.
Thom Rene: Parabole i katastrofy. Rozmowy o matematyce, nauce i filozofii.
Thom Rene: Parabole i katastrofy. Rozmowy o matematyce, nauce i filozofii. Warszawa 1991. PIW. 20 cm, str. 189, (1), opr. karton. Bibl. myśli współczesnej. (pieczątka b. właśc.)
12,00 PLN
Krąpiec Mieczysław Albert: O polską kulturę humanistyczną.
Krąpiec Mieczysław Albert: O polską kulturę humanistyczną.
O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem Albertem Krąpcem OP rozmawia Piotr Stanisław Mazur. Szczecinek 2006. Fundacja Nasza Przyszłość. 21 cm, str. 128, opr. karton.
20,00 PLN
Jędraszewski Marek: Filozofia i modlitwa.
Jędraszewski Marek: Filozofia i modlitwa.
Jędraszewski Marek: Filozofia i modlitwa. Poznań 1986. W drodze. 20 cm, str. 228, opr. karton.
16,00 PLN
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu.
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu.
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu. Pod red. J. Muchy i M. F. Keena. Przekł. J. Mucha i K. Pietrowicz. Warszawa 2004. Wyd. Inst. Filozof. i Socjol. PAN. 23 cm, str. 332, opr. karton.
18,00 PLN
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia. Warszawa 1979. PIW. 20 cm, str. 667, (1), opr. tw.
16,00 PLN
Mróz Piotr: Sztuka jako projekt.
Mróz Piotr: Sztuka jako projekt.
Mróz Piotr: Sztuka jako projekt. Filozofia i estetyka Maurice' a Merleau - Ponty'ego. Kraków 2002. Księg. Akad. 20 cm, str. 256, opr. kart. lak.
20,00 PLN
Mendras Henri: Elementy socjologii.
Mendras Henri: Elementy socjologii.
Mendras Henri: Elementy socjologii. Przeł. A. Biernacki. Wrocław 2001. Wyd. Siedmioróg. 23 cm, str. 223, opr. kart.
16,00 PLN
Głombik Czesław: Obecność filozofa. Studia historyczno - filozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu.
Głombik Czesław: Obecność filozofa. Studia historyczno - filozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu.
Głombik Czesław: Obecność filozofa. Studia historyczno - filozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu. Katowice 2005. Wyd. U.Ś. 24 cm, str. 208, opr. karton. lak.
16,00 PLN
Ossowski Stanisław: U podstaw estetyki.
Ossowski Stanisław: U podstaw estetyki.
Ossowski Stanisław: U podstaw estetyki. Wyd. 2., uzupełnione. Warszawa 1949. Czytelnik. 25 cm, str. 318, ilustr., opr. karton. (opr. podniszczona)
25,00 PLN
Philosophia rationis magistra vitae. Tom 1-2.
Philosophia rationis magistra vitae. Tom 1-2.
Philosophia rationis magistra vitae. Tom 1-2. Praca zb. pod red. J. Bremera i R. Janusza. Kraków 2005. WAM. 20 cm, str. 150, (2); 440, opr. kart. W tomie pierwszym przedstawiono krótkie życiorysy księży profesorów oraz bibliografię, natomiast tom drugi składa się z artykułów napisanych przez kolegów, przyjaciół i byłych studentów.
26,00 PLN
Rodziński Adam: Osoba, moralność, kultura.
Rodziński Adam: Osoba, moralność, kultura.
Rodziński Adam: Osoba, moralność, kultura. Lublin 1989. KUL. 24 cm, str. 380, (2), opr. kart.
16,00 PLN
Frenzel Ivo: Nietzsche
Frenzel Ivo: Nietzsche
Frenzel Ivo: Nietzsche Przekł. J. Dziubiński. Wrocław 1994. Wyd. Dolnośląskie. 20 cm, str. 169, (3), opr. karton.
15,00 PLN
Refleksje nad etyką lekarską
Refleksje nad etyką lekarską
Refleksje nad etyką lekarską. Warszawa 1990. Wyd. Arch. Warsz. 21 cm, str. 192, opr. karton. (plamka na brzegu bloku).
12,00 PLN
Petrović P. Stevan: Narkotyki i człowiek.
Petrović P. Stevan: Narkotyki i człowiek.
Petrović P. Stevan: Narkotyki i człowiek. Przeł. M. Fibur. Warszawa 1988. Iskry. 20 cm, str. 238, opr. kart.
15,00 PLN
Pełka - Pelińska Elżbieta: Nauka: Zawód i specjalność badacza
Pełka - Pelińska Elżbieta: Nauka: Zawód i specjalność badacza
Pełka - Pelińska Elżbieta: Nauka: Zawód i specjalność badacza. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 20 cm, str. 176, opr. karton.
25,00 PLN
Michalik Mieczysław: Sfera uczuć.
Michalik Mieczysław: Sfera uczuć.
Michalik Mieczysław: Sfera uczuć. Warszawa 1975. Iskry. 20 cm, str. 258, (2), opr. kart. obw.
15,00 PLN
Karas Marcin: Koncepcja czasu Williama Ockhama. Z dziejów konceptualizmu w XIV wieku.
Karas Marcin: Koncepcja czasu Williama Ockhama. Z dziejów konceptualizmu w XIV wieku.
Karas Marcin: Koncepcja czasu Williama Ockhama. Z dziejów konceptualizmu w XIV wieku. Kraków 2003. Nakł. UJ. Of. wyd. Ages. 24 cm, str. 207, opr. karton.
16,00 PLN
Key Ellen: Nowe szkice. (1905)
Key Ellen: Nowe szkice. (1905)
Key Ellen: Nowe szkice. Warszawa 1905. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 18 cm, str. 139, (1), opr pł. Bibl. Tygodnika Illustrowanego nr 18.
25,00 PLN
Hegel Georg: Wstęp do historii filozofii. (1924)
Hegel Georg: Wstęp do historii filozofii. (1924)
Hegel Georg: Wstęp do historii filozofii. Przeł. J. E. Skiwski. Warszawa 1924. Księg. F. Hoesicka. 20 cm, str. XIX, 234, broszura, (egz. nie rozcięty).
20,00 PLN
Hoff Benjamin: Tao Kubusia Puchatka. (Biblioteka nowej myśli)
Hoff Benjamin: Tao Kubusia Puchatka. (Biblioteka nowej myśli)
Hoff Benjamin: Tao Kubusia Puchatka. Poznań 1992. Rebis. 20 cm, str. 132, ilustr. opr. karton.
12,00 PLN
Gabryl Franciszek: O kategoryach Arystotelesa (1897)
Gabryl Franciszek: O kategoryach Arystotelesa (1897)
Gabryl Franciszek: O kategoryach Arystotelesa. Kraków 1897. Nakł. AU. (Osobne odbicie z t.XXXVI Rozpraw... AU.) 25 cm, str. 165, opr. tw. (opr. podniszczona; jedna z kart lekko naddarta, kilka plamek)
45,00 PLN
Gilder Jerzy: Bogactwo i ubóstwo
Gilder Jerzy: Bogactwo i ubóstwo
Gilder Jerzy: Bogactwo i ubóstwo. Wyd. 2. Warszawa 1989. Of. Liberałów. 20 cm, str. 294, (2), opr. karton. (opr. lekko przybrudzona)
15,00 PLN
Dyoniziak Ryszard: Socjologia systematyczna w zarysie.
Dyoniziak Ryszard: Socjologia systematyczna w zarysie.
Dyoniziak Ryszard: Socjologia systematyczna w zarysie. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków 1993. AE. 23 cm, str. 141, opr. kart.
15,00 PLN
Denbigh G. Kenneth: Świat i czas.
Denbigh G. Kenneth: Świat i czas.
Denbigh G. Kenneth: Świat i czas. Warszawa 1979. PWN. 20 cm, str. 349, opr. kart. Biblioteka problemów.
12,00 PLN
Polono-slavica varsoviensia. Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II.
Polono-slavica varsoviensia. Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II.
Polono-slavica varsoviensia. Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II. Pod red. naukową. A. Mencwela. Warszawa 1991. Wyd. UW. 23 cm, str. 186, opr. karton.
20,00 PLN
Struktura współczesnego społeczeństwa Polski w świetle badań śląskich.
Struktura współczesnego społeczeństwa Polski w świetle badań śląskich.
Struktura współczesnego społeczeństwa Polski w świetle badań śląskich. Tom 1 szkiców i studiów pod red. Z. Zagórskiego. Wrocław 1993. Wyd. U. Wr. 24 cm, str. 164, opr. kart.
15,00 PLN
Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska.
Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska.
Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska. Oprac. zb. pod red. W. Misiaka. Wrocław 1993. Wyd. U. Wr. 24 cm, str. 158, (1), opr. kart.
15,00 PLN
Siwkowska Janina: Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej.
Siwkowska Janina: Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej.
Siwkowska Janina: Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej. (Stylizacje). Warszawa 1972. KiW. 20 cm, str. 138, ilustr. opr. pł. obw.
12,00 PLN
Bystroń Jan Stanisław: Socjologja. Wstęp informacyjny i bibjograficzny. (1936)
Bystroń Jan Stanisław: Socjologja. Wstęp informacyjny i bibjograficzny. (1936)
Bystroń Jan Stanisław: Socjologja. Wstęp informacyjny i bibjograficzny. Wyd. 2. znacznie poszerz. Warszawa 1936. Nakł. Naszej Księgarni. Sp. akc. ZNP. 22 cm, str. 208, (2), opr. ppł. pdklejenia
45,00 PLN
Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej
Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej
Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej. Pr. zb. Kraków 1992. Universitas. 22 cm, str. 312, opr. karton.
16,00 PLN
Rozumienie zmian społecznych
Rozumienie zmian społecznych
Rozumienie zmian społecznych Pod red. E. Hałas. Lublin 2001. Tow. Nauk. KUL. 21 cm, str. 294, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego.
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego.
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego. Praca zb. pod red. I. Lepalczyk i W. Ciczkowskiego. Toruń 2001. Wyd. A. Marszałek. 23 cm, str. 366, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego.
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego.
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego. Przeł. H. Chyliński. Warszawa 1977. KiW. 21 cm, str. 254, (1), opr. pł.
18,00 PLN
Laurentin Rene: Rozwój a zbawienie.
Laurentin Rene: Rozwój a zbawienie.
Laurentin Rene: Rozwój a zbawienie. Przekł. Z. Włodkowa. Warszawa 1972. Pax. 20 cm, str. 260, opr. pł.
16,00 PLN
Gasidło Władysław: Z zagadnień etyki ogólnej.
Gasidło Władysław: Z zagadnień etyki ogólnej.
Gasidło Władysław: Z zagadnień etyki ogólnej. Kraków 1990. 20 cm, str. 208, opr. karton. (skrypt)
16,00 PLN
Arnaud Joseph: Wcielenie wiary.
Arnaud Joseph: Wcielenie wiary.
Arnaud Joseph: Wcielenie wiary. Przedm. ks. Paul de Surgy. Przeł. W. Krzyżaniak. Warszawa 1970. Pax. 20 cm, str. 204, opr. karton. (zamalowana pieczątka własn.)
12,00 PLN
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5.
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5.
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5. Warszawa 1956. PWN. 25 cm, opr. pł.
70,00 PLN
Żórawski Juliusz: Wybór pism estetycznych.
Żórawski Juliusz: Wybór pism estetycznych.
Żórawski Juliusz: Wybór pism estetycznych. Wprowadz., wybór i oprac. D. Juruś. Kraków 2008. Universitas. 24 cm, str. 245, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Studia philosophiae christianae. Rok X nr 1.
Studia philosophiae christianae. Rok X nr 1.
Studia philosophiae christianae. Półrocznik ATK Wydz. Fil. Chr. Rok X nr 1. Warszawa 1974. ATK. 20 cm, str. 265, opr. kart.
10,00 PLN
Szczęsny Czesław: Pośrednicząca rola bytu
Szczęsny Czesław: Pośrednicząca rola bytu
Szczęsny Czesław: Pośrednicząca rola bytu w poznaniu Boga u Gustawa Siewertha. Lublin 1986. KUL. 24 cm, str. 395, opr. kart.
20,00 PLN
Polskie ethos i logos. Pod red. J. Skoczyńskiego.
Polskie ethos i logos. Pod red. J. Skoczyńskiego.
Polskie ethos i logos. Pod red. J. Skoczyńskiego. Kraków 2008. Księg. Akademicka. 24 cm, str. 302, opr. karton. Publ. nr 2. Pracowni Filozofii Pol.
18,00 PLN
Schaff Adam i Krajewski Władysław: Główne zagadnienia i kierunki filozofii
Schaff Adam i Krajewski Władysław: Główne zagadnienia i kierunki filozofii
Schaff Adam i Krajewski Władysław: Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Część 1-2. Wykłady na UW 1957-1958. Część 1 - Teoria poznania. Część 2 - Ontologia. Warszawa 1963. PWN. 20 cm, str. 148; 150, (2), opr. kart.
18,00 PLN
Rozważania o filozofii a recentiori.
Rozważania o filozofii a recentiori.
Rozważania o filozofii a recentiori. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Józefowi Bańce. Praca zb. Katowice 1994. UŚ. 23 cm, str. 226, (2), opr. kart.
18,00 PLN
Płuciennik Jarosław: Nowożytny indywidualizm a literatura.
Płuciennik Jarosław: Nowożytny indywidualizm a literatura.
Płuciennik Jarosław: Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga. Kraków 2006. Universitas. 24 cm, str. 296, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce.
Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce.
Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce. Praca zb. Warszawa 1973. Pax. 20 cm, str. 441, (1), opr. kart.
18,00 PLN
Kuksewicz Zdzisław: Zarys filozofii średniowiecznej.
Kuksewicz Zdzisław: Zarys filozofii średniowiecznej.
Kuksewicz Zdzisław: Zarys filozofii średniowiecznej. T.1. Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska. Wyd. 2. Warszawa 1986. PWN. 20 cm, str. 688, opr. kart.
20,00 PLN
Kubiak Anna E.: Delicje i lewa ręka Kryszny.
Kubiak Anna E.: Delicje i lewa ręka Kryszny.
Kubiak Anna E.: Delicje i lewa ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce. Warszawa 1997. Wyd. IFiS PAN. 21 cm, str. 202, (6), opr. karton.
18,00 PLN
Janeczek Stanisław: Filozofia na KUL-u.
Janeczek Stanisław: Filozofia na KUL-u.
Janeczek Stanisław: Filozofia na KUL-u. Nurty, osoby, idee. Lublin 20001. Wyd. KUL. 21 cm, str. 179, opr. karton.
15,00 PLN
Pokaż:
60 120 180