Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Filozofia, socjologia

Mlicki Marek: Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych.
Mlicki Marek: Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych.
Mlicki Marek: Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych. Warszawa 1992. Inst. Filozofii i Socjologii PAN. 21 cm, str. 198, opr. karton.
25,00 PLN
Dyoniziak Ryszard: Sondaże a manipulowanie społeczeństwem.
Dyoniziak Ryszard: Sondaże a manipulowanie społeczeństwem.
Dyoniziak Ryszard: Sondaże a manipulowanie społeczeństwem. Toruń 2004. Wyd. Aadam Marszałek. 21 cm, str. 135, opr. karton.
16,00 PLN
Kurcz Zbigniew: Wzór robotnika i jego przemiany w PRL.
Kurcz Zbigniew: Wzór robotnika i jego przemiany w PRL.
Kurcz Zbigniew: Wzór robotnika i jego przemiany w PRL. Wrocaw 1992. Wyd. U.W. 24 cm, str. 161, opr. karton. Socjologia I.
18,00 PLN
Grabowski Marian: Istotne i nieistotne w nauce. Szkice z aksjologii nauki.
Grabowski Marian: Istotne i nieistotne w nauce. Szkice z aksjologii nauki.
Grabowski Marian: Istotne i nieistotne w nauce. Szkice z aksjologii nauki. Toruń 1998. Wyd. Rolewski. 21 cm, str. 184, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Filozofia włoskiego odrodzenia. Wybrane teksty z historii filozofii.
Filozofia włoskiego odrodzenia. Wybrane teksty z historii filozofii.
Filozofia włoskiego odrodzenia. Wybór, wstęp i przypisyA. Nowicki. Warszawa 1967. PWN. 20 cm, str. 419, opr. karton. Wybrane teksty z historii filozofii. (errata przyklejona na k. przedtytułową)
28,00 PLN
Filozofia francuska XIX wieku. Wybrane teksty z historii filozofii.
Filozofia francuska XIX wieku. Wybrane teksty z historii filozofii.
Filozofia francuska XIX wieku. Wyboru dok., wstęp, noty i komentarz B. Skarga. Warszawa 1978. PWN. 20 cm, str. 802, opr. karton. Wybrane teksty z historii filozofii. (drobne rdzawe blamki na wewnętrznej stronie okł.)
30,00 PLN
Garin Eugenio: Filozofia odrodzenia we Włoszech.
Garin Eugenio: Filozofia odrodzenia we Włoszech.
Garin Eugenio: Filozofia odrodzenia we Włoszech. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa 1969. PWN. 20 cm, str. 321, (3), opr. karton. (załamania na okł.)
16,00 PLN
D'Arcy Martin C.: Humanizm i chrześcijaństwo.
D'Arcy Martin C.: Humanizm i chrześcijaństwo.
D'Arcy Martin C.: Humanizm i chrześcijaństwo. Przeł. W. Grochulski. Warszawa 1973. Pax. 20 cm, str. 210, (1), opr. karton. (podpis własn.)
16,00 PLN
Szczurkiewicz Tadeusz: Studia socjologiczne.
Szczurkiewicz Tadeusz: Studia socjologiczne.
Szczurkiewicz Tadeusz: Studia socjologiczne. Warszawa 1969. PWN. 25 cm, str. 461, (3), opr. pł.
25,00 PLN
Dyoniziak Ryszard: Postacie miłości. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce.
Dyoniziak Ryszard: Postacie miłości. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce.
Dyoniziak Ryszard: Postacie miłości. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce. Wyd. II, uzup. Kraków 1995. Universitas. 21 cm, str. 100, (1), opr. karton. (żółte plamki na brzegu bloku)
15,00 PLN
Pogorzelski Witold: Pitagorejskie życie badaczy systemowych. Operacyjny wyraz filozofii nowej ery.
Pogorzelski Witold: Pitagorejskie życie badaczy systemowych. Operacyjny wyraz filozofii nowej ery.
Pogorzelski Witold: Pitagorejskie życie badaczy systemowych. Operacyjny wyraz filozofii nowej ery. Warszawa 2004. Wyd. Scholar. 21 cm, str. 310, opr. karton. lak.
30,00 PLN
Iłowiecki Maciej: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce.
Iłowiecki Maciej: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce.
Iłowiecki Maciej: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce. Warszawa 2012. Fronda. 23 cm, str. 524, opr. karton.
25,00 PLN
Manet Pierre: Intelektualna historia liberalizmu.
Manet Pierre: Intelektualna historia liberalizmu.
Manet Pierre: Intelektualna historia liberalizmu. Przekł. M. Miszalski. Kraków 1994. Arcana. 21 cm, str. 174, opr. karton.
26,00 PLN
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów.
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów.
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1985. PWN. 20 cm, str. 427, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka.
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka.
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka. Wrocław 1993. Wyd. Uniw. Wroc. 24 cm, str. 75, opr. karton.
15,00 PLN
Siemianowski Antoni: Śmierć i perspektywa nadziei. Esej filozoficzny o ostatecznych sprawach człowieka.
Siemianowski Antoni: Śmierć i perspektywa nadziei. Esej filozoficzny o ostatecznych sprawach człowieka.
Siemianowski Antoni: Śmierć i perspektywa nadziei. Esej filozoficzny o ostatecznych sprawach człowieka. Gniezno 1992. Druk. Scriptor. 23 cm, str. 160, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Johann Gottlieb Fichte. Zum curriculum vitae des Philosophen. Załącznik do biografii filozofa.
Johann Gottlieb Fichte. Zum curriculum vitae des Philosophen. Załącznik do biografii filozofa.
Johann Gottlieb Fichte. Zum curriculum vitae des Philosophen.Załącznik do biografii filozofa. Herausg. von Karol Bal.Wrocław 1996. Wyd. Uniw. Wroc. 29 cm, str. 46, (2), opr. karton. Bibl. Przekładów
25,00 PLN
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza.
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza.
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza. Oprac. Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak-Białowolska, Agnieszka Zięba-Pietrzak. Warszawa 2013. PWN. 24 cm, str. 249, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
The Humanistic sociology of Florian Znaniecki. Polish period 1920-1939. Ed. by A. Kwilecki, B. Czarnocki.
The Humanistic sociology of Florian Znaniecki. Polish period 1920-1939. Ed. by A. Kwilecki, B. Czarnocki.
The Humanistic sociology of Florian Znaniecki. Polish period 1920-1939. Ed. by A. Kwilecki, B. Czarnocki. Warszawa - Poznań 1989. PWN. 24 cm, str. 214, opr. karton.
18,00 PLN
Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec. Pod red. A. Kalety.
Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec. Pod red. A. Kalety.
Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec. Pod red. A. Kalety. Toruń 1992. Uniwer. M. Kopernika. 21 cm, str. 184, (1), opr. karton. Socjologia i socjologowie, t.3.
18,00 PLN
Szczepański Jan: Elementarne pojęcia socjologii.
Szczepański Jan: Elementarne pojęcia socjologii.
Szczepański Jan: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1972. PWN. 20 cm, str. 553, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Krawczyk Antoni: Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje.
Krawczyk Antoni: Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje.
Krawczyk Antoni: Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje. Lublin 1997. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 310, (1), opr. karton
18,00 PLN
Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. T.7. Pr. zb. pod red. M. Lubańskiego i S.W. Slagi. (ATK)
Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. T.7. Pr. zb. pod red. M. Lubańskiego i S.W. Slagi. (ATK)
Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. T.7. Pr. zb. pod red. M. Lubańskiego i S.W. Slagi. Warszawa 1985. ATK. 24 cm, str. 334, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. Jan Kłos, Andrzej Noras.
Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. Jan Kłos, Andrzej Noras.
Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. Jan Kłos, Andrzej Noras. Lublin 2002. KUL. 24 cm, str. 336, opr. karton. (załamany róg opr., przybrudzenia bloku)
20,00 PLN
Od Husserla do Levinasa. Wybór tekstów z ontologii fenomenologicznej pod red. W. Stróżewskiego.
Od Husserla do Levinasa. Wybór tekstów z ontologii fenomenologicznej pod red. W. Stróżewskiego.
Od Husserla do Levinasa. Wybór tekstów z ontologii fenomenologicznej pod red. W. Stróżewskiego. Wyd. 2. Kraków 1989. Nakł. UJ. 24 cm, str. 320, opr. karton. Skrypty uczelniane nr 595.
40,00 PLN
Cetwiński Olgierd: Wieczory z Palladą. Popularny zarys historii filozofii.
Cetwiński Olgierd: Wieczory z Palladą. Popularny zarys historii filozofii.
Cetwiński Olgierd: Wieczory z Palladą. Popularny zarys historii filozofii. Warszawa (b.r.w.). Inst. Studiów Polit. PAN. 24 cm, str. 361, opr. karton. (załamany róg opr.)
18,00 PLN
Buczyńska - Garewicz Hanna: Znak i oczywistość.
Buczyńska - Garewicz Hanna: Znak i oczywistość.
Buczyńska - Garewicz Hanna: Znak i oczywistość. Warszawa 1981. Pax. 20 cm, str. 200, opr. karton.
16,00 PLN
Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce.
Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce.
Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce. Pod red. P. Łukasiewicza. Warszawa 1992. PWN. 21 cm, str. 361, opr. karton z obw. (plamka na brzegu bloku)
20,00 PLN
Przemiany rodziny polskiej. Praca zb. pod red. J. Komorowskiej
Przemiany rodziny polskiej. Praca zb. pod red. J. Komorowskiej
Przemiany rodziny polskiej. Praca zb. pod red. J. Komorowskiej. Warszawa 1975. Wyd. CRZZ. 24 cm, str. 447, (1), opr. tw. z obw.
25,00 PLN
Stróżewski Władysław: W kręgu wartości.
Stróżewski Władysław: W kręgu wartości.
Stróżewski Władysław: W kręgu wartości. Kraków 1992. Znak. 20 cm, str. 175, (2), opr. karton. (delikatne ryski na okł.)
16,00 PLN
Varaut Jean-Marc: Możliwe, lecz zakazane. O powinnościach prawa.
Varaut Jean-Marc: Możliwe, lecz zakazane. O powinnościach prawa.
Varaut Jean-Marc: Możliwe, lecz zakazane. O powinnościach prawa. Przeł. S. Szwabski. Warszawa 1996. PWN. 21 cm, str. 131, (2), opr. karton. Logos.
16,00 PLN
Sytuacja mniejszościowa i tożsamość. Pod red. Z. Macha i A. K. Palucha
Sytuacja mniejszościowa i tożsamość. Pod red. Z. Macha i A. K. Palucha
Sytuacja mniejszościowa i tożsamość. Pod red. Z. Macha i A. K. Palucha. Kraków 1992. Nakł. UJ. 24 cm, str. 171, opr.karton. Pr. socjol. zesz. 15. (kilka podkreśleń w tekście, plamka na marginesie jednej z kart)
30,00 PLN
Fromm Erich: Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów.
Fromm Erich: Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów.
Fromm Erich: Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. Wstęp T.K. Toeplitz. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa 1972. PIW. 18 cm, str. 255, (3), opr. karton. Bibl. myśli współczesnej. (przyżółcona okł.)
15,00 PLN
Żebracy w Polsce. Pr. zb. pod red. S. Marmuszewskiego i A. Bukowskiego.
Żebracy w Polsce. Pr. zb. pod red. S. Marmuszewskiego i A. Bukowskiego.
Żebracy w Polsce. Pr. zb. pod red. S. Marmuszewskiego i A. Bukowskiego. Kraków 1995. Wyd. Baran i Suszczyński. 20 cm, str. 255, opr. karton.
20,00 PLN
Kolarska - Bobińska Lena: Centralizacja i decentralizacja. Decyzje, władza, mity.
Kolarska - Bobińska Lena: Centralizacja i decentralizacja. Decyzje, władza, mity.
Kolarska - Bobińska Lena: Centralizacja i decentralizacja. Decyzje, władza, mity. Wrocław 1984. Ossol. Wyd. PAN. Inst. Filoz. i Socjologii. 21 cm, str. 215, opr. karton.
25,00 PLN
Adler Emil: J.G. Herder i oświecenie niemieckie.
Adler Emil: J.G. Herder i oświecenie niemieckie.
Adler Emil: J.G. Herder i oświecenie niemieckie. Warszawa 1965. PWN. 20 cm, str. 417, (2), tabl. ilustr., opr. pł. z obw. (lekko przytarta obw., przyżółcenia)
18,00 PLN
Teilhard de Chardin, Pierre: Moja wizja świata i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Moja wizja świata i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Moja wizja świata i inne pisma. Wybór i przekł. Mieczysław Tazbir.. Warszawa 1987. Inst.Wyd. Pax. 20 cm, str. 454, (2), opr. pł. z obw. Pierre Teilhard de Chardin: Pisma, t. 3
20,00 PLN
Teilhard de Chardin, Pierre: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma. Wybór Mieczysław Tazbir. Przeł. M. Tazbir, Konrad Waloszczyk. Warszawa 1985. Inst.Wyd. Pax. 20 cm, str. 349, (3), opr. pł. z obw. Pierre Teilhard de Chardin: Pisma, t. 2.
20,00 PLN
Teilhard de Chardin, Pierre: Człowiek i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Człowiek i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Człowiek i inne pisma. Wybór Mieczysław Tazbir. Przeł. Mieczysław Tazbir, Janina i Grzegorz Fedorowscy, Wanda Sukiennicka Warszawa 1984. Inst.Wyd. Pax. 20 cm, str. 418, (3), opr. pł. z obw. Pierre Teilhard de Chardin: Pisma, t. 1
20,00 PLN
Brosses, Charles de: O kulcie fetyszów.
Brosses, Charles de: O kulcie fetyszów.
Brosses, Charles de: O kulcie fetyszów. Przeł., wstępem i przypisami opatrzył M. Skrzypek. Warszawa 1992. Wyd. Inst. Filozofii i Socjologii PAN. 21 cm, str. XXX, 140, opr. karton. (lekko załamana okł.)
26,00 PLN
Karpiński Jakub: Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia.
Karpiński Jakub: Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia.
Karpiński Jakub: Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia. London 1989. Polonia. 22 cm, str. 195, (1), opr. karton. Czasy i Ludzie, z. 6.
20,00 PLN
Krąpiec Mieczysław Albert: O ludzką politykę!
Krąpiec Mieczysław Albert: O ludzką politykę!
Krąpiec Mieczysław Albert: O ludzką politykę!. Katowice 1995. Wyd. Tolek. 21 cm, str. 360, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów.
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów.
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów. Warszawa 1997. Inst. Filoz. i Socjol. PAN. 21 cm, str. 178, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Janeczek Stanisław: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki.
Janeczek Stanisław: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki.
Janeczek Stanisław: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki. Lublin 2003. Wyd. KUL. 24 cm, str. 724, opr. karton. (delikatna woń stęchlizny)
35,00 PLN
Dobrolubow Mikołaj: Pisma filozoficzne. T.1-2. (BKF)
Dobrolubow Mikołaj: Pisma filozoficzne. T.1-2. (BKF)
Dobrolubow Mikołaj: Pisma filozoficzne. T.1-2. Tłum. H. Kowalewska. Przekł. przejrzał i wstępem poprz. A. Walicki. Warszawa 1958. PWN. 20 cm, str. XV, 411; 455, (2), opr. pł. Biblioteka Klasyków Filozofii. (pieczątki bibl. skasowane, przybrudzenia)
30,00 PLN
Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej. Pr. zb. pod red. Górskiego.
Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej. Pr. zb. pod red. Górskiego.
Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej. Pr. zb. pod red. Górskiego. Kraków 1982. WL. 20 cm, str. 295, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII. Wybór ks. J. Szczepaniak. Kraków 1999. 20 cm, str. 190, opr. karton
18,00 PLN
Ziembiński Zygmunt: O pojmowaniu sprawiedliwości.
Ziembiński Zygmunt: O pojmowaniu sprawiedliwości.
Ziembiński Zygmunt: O pojmowaniu sprawiedliwości. Lublin 1992. Daimonion. 21 cm, str. 193, (2), opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Tatarkiewicz Władysław: O szczęściu.
Tatarkiewicz Władysław: O szczęściu.
Tatarkiewicz Władysław: O szczęściu. Wyd. 5. Warszawa 1962. PWN. 20 cm, str. 574, (2), opr. pł.
25,00 PLN
Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Katalog wystawy. (BJ 11-28 maja 2010). Kraków 2010. 21 cm, str. 58, tabl. ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Thom Rene: Parabole i katastrofy. Rozmowy o matematyce, nauce i filozofii.
Thom Rene: Parabole i katastrofy. Rozmowy o matematyce, nauce i filozofii.
Thom Rene: Parabole i katastrofy. Rozmowy o matematyce, nauce i filozofii. Warszawa 1991. PIW. 20 cm, str. 189, (1), opr. karton. Bibl. myśli współczesnej. (pieczątka b. właśc.)
12,00 PLN
Krąpiec Mieczysław Albert: O polską kulturę humanistyczną.
Krąpiec Mieczysław Albert: O polską kulturę humanistyczną.
O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem Albertem Krąpcem OP rozmawia Piotr Stanisław Mazur. Szczecinek 2006. Fundacja Nasza Przyszłość. 21 cm, str. 128, opr. karton.
20,00 PLN
Jędraszewski Marek: Filozofia i modlitwa.
Jędraszewski Marek: Filozofia i modlitwa.
Jędraszewski Marek: Filozofia i modlitwa. Poznań 1986. W drodze. 20 cm, str. 228, opr. karton.
16,00 PLN
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu.
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu.
Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo - Wschodniej o krajach tego regionu. Pod red. J. Muchy i M. F. Keena. Przekł. J. Mucha i K. Pietrowicz. Warszawa 2004. Wyd. Inst. Filozof. i Socjol. PAN. 23 cm, str. 332, opr. karton.
18,00 PLN
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia.
Żółkiewski Stefan: Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia. Warszawa 1979. PIW. 20 cm, str. 667, (1), opr. tw.
16,00 PLN
Mendras Henri: Elementy socjologii.
Mendras Henri: Elementy socjologii.
Mendras Henri: Elementy socjologii. Przeł. A. Biernacki. Wrocław 2001. Wyd. Siedmioróg. 23 cm, str. 223, opr. kart.
16,00 PLN
Głombik Czesław: Obecność filozofa. Studia historyczno - filozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu.
Głombik Czesław: Obecność filozofa. Studia historyczno - filozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu.
Głombik Czesław: Obecność filozofa. Studia historyczno - filozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu. Katowice 2005. Wyd. U.Ś. 24 cm, str. 208, opr. karton. lak.
16,00 PLN
Ossowski Stanisław: U podstaw estetyki.
Ossowski Stanisław: U podstaw estetyki.
Ossowski Stanisław: U podstaw estetyki. Wyd. 2., uzupełnione. Warszawa 1949. Czytelnik. 25 cm, str. 318, ilustr., opr. karton. (opr. podniszczona)
25,00 PLN
Philosophia rationis magistra vitae. Tom 1-2.
Philosophia rationis magistra vitae. Tom 1-2.
Philosophia rationis magistra vitae. Tom 1-2. Praca zb. pod red. J. Bremera i R. Janusza. Kraków 2005. WAM. 20 cm, str. 150, (2); 440, opr. kart. W tomie pierwszym przedstawiono krótkie życiorysy księży profesorów oraz bibliografię, natomiast tom drugi składa się z artykułów napisanych przez kolegów, przyjaciół i byłych studentów.
26,00 PLN
Rodziński Adam: Osoba, moralność, kultura.
Rodziński Adam: Osoba, moralność, kultura.
Rodziński Adam: Osoba, moralność, kultura. Lublin 1989. KUL. 24 cm, str. 380, (2), opr. kart.
16,00 PLN
Pokaż:
60 120 180