Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Filozofia, socjologia

Arystoteles: Zoologia (Historia animalium). Biblioteka Klasyków Filozofii
Arystoteles: Zoologia (Historia animalium). Biblioteka Klasyków Filozofii
Arystoteles: Zoologia (Historia animalium). Przekł., wstęp, komentarz i skorowidz P. Siwek Warszawa 1982. PWN. 19 cm, str. XXXVI, 595, (8), opr. pł. z obw. Biblioteka Klasyków Filozofii (obw. lekko przytarta na brzegach)
30,00 PLN
XX wiek - przekroje. (Antologia współczesnej krytyki francuskiej).
XX wiek - przekroje. (Antologia współczesnej krytyki francuskiej).
XX wiek - przekroje. (Antologia współczesnej krytyki francuskiej). Przekł. I. Kania. Kraków 1991. Of. Lit. 20 cm, str. 354, (4), opr. karton.z obw.
18,00 PLN
Palacz Ryszard: Od wiedzy do nauki. U źródeł nowożytnej filozofii przyrody.
Palacz Ryszard: Od wiedzy do nauki. U źródeł nowożytnej filozofii przyrody.
Palacz Ryszard: Od wiedzy do nauki. U źródeł nowożytnej filozofii przyrody. Wrocław 1979. Ossol. Wyd. PAN. 20 cm, str. 225, (2), opr. karton.
20,00 PLN
Dulczewski Zygmunt: Florian Znaniecki. Życie i dzieło.
Dulczewski Zygmunt: Florian Znaniecki. Życie i dzieło.
Dulczewski Zygmunt: Florian Znaniecki. Życie i dzieło. Poznań 1984. Wyd. Pozn. 20 cm, str. 449, (2), opr. karton. z obw.
20,00 PLN
Goswami, Satsvarupa dasa: Czym są wedy? Zarys myśli staroindyjskiej wraz ze słownikiem terminów sanskrytskich.
Goswami, Satsvarupa dasa: Czym są wedy? Zarys myśli staroindyjskiej wraz ze słownikiem terminów sanskrytskich.
Goswami, Satsvarupa dasa: Czym są wedy? Zarys myśli staroindyjskiej wraz ze słownikiem terminów sanskrytskich. Wrocław 1986. R.U. ZSP. 16 cm, str. 149, (3), opr. karton
28,00 PLN
Schopenhauer Artur: Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów.
Schopenhauer Artur: Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów.
Schopenhauer Artur: Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Przekł. B. i Ł. Konorscy. Przedmowa T. Kotarbiński. Warszawa 1966. Almapress. Studencka Of. Wyd. ZSP. 17 cm, str. 99, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Świat i Słowo. Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. Nr 1 (2), 2004. Czego boją się Polacy.
Świat i Słowo. Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. Nr 1 (2), 2004. Czego boją się Polacy.
Świat i Słowo. Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. Nr 1 (2), 2004. Czego boją się Polacy. Bielsko Biała 2004. A.T.-H. Inst.Teolg. im. św. Jana Kantego. 20 cm, str. 352, opr. karton. (załamanie na tylnej części opr.).
25,00 PLN
Filozofia niemieckiego oświecenia. (Wybrane teksty z historii filozofii)
Filozofia niemieckiego oświecenia. (Wybrane teksty z historii filozofii)
Filozofia niemieckiego oświecenia. Wybór, wstęp T. Namowicz, K. Sauerland, M.J. Siemek. Warszawa 19673. PWN. 20 cm, str. 635, opr. karton. Wybrane teksty z historii filozofii. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
Arystoteles: Metafizyka.
Arystoteles: Metafizyka.
Arystoteles: Metafizyka. Przekł., wstęp, komentarz i skorowidz K. Leśniak. Warszawa 1983. PWN. 19 cm, str. XXX, 451, (9), opr. pł. z obw. Biblioteka Klasyków Filozofii (opr. lekko przybrudzona)
35,00 PLN
Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Praca zb. pod red. Władysława Stróżewskiego.
Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Praca zb. pod red. Władysława Stróżewskiego.
Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Praca zb. pod red. Władysława Stróżewskiego. Wrocław 1978. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 220, (1), portr., opr. karton.
25,00 PLN
Granat Wincenty: U podstaw humanizmu chrześcijańskiego.
Granat Wincenty: U podstaw humanizmu chrześcijańskiego.
Granat Wincenty: U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań 1976. KSW. 24 cm, str. 448, opr. karton.
20,00 PLN
Ziemilski Andrzej: Człowiek w krajobrazie. Szkice z pogranicza socjologii.
Ziemilski Andrzej: Człowiek w krajobrazie. Szkice z pogranicza socjologii.
Ziemilski Andrzej: Człowiek w krajobrazie. Szkice z pogranicza socjologii. Warszawa 1976. SiT. 21 cm, str. 199, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Pareto Vilfredo: Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne.
Pareto Vilfredo: Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne.
Pareto Vilfredo: Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne. Przekł. zb. Wybór, wstęp i red. nauk. A. Kojder. Warszawa 1994. PWN. 24 cm, str. 361, (3), opr. tw. z obw. Bibl. socjologiczna.
60,00 PLN
Gałkowski Jerzy W.: Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy.
Gałkowski Jerzy W.: Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy.
Gałkowski Jerzy W.: Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy. Warszawa 1980. PAX. 19 cm, str. 319, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej.
Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej.
Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej. Wybór i red. Leo V. Ryan CSV, Jacek Sójka. Poznań 1997. W drodze. 19 cm, str. 363, opr. karton.
25,00 PLN
Praca i uczciwość. Studia pod red. Anny Pawełczyńskiej. (Z  problemów moralnych współczesności)
Praca i uczciwość. Studia pod red. Anny Pawełczyńskiej. (Z problemów moralnych współczesności)
Praca i uczciwość. Studia pod red. Anny Pawełczyńskiej. Warszawa 1992. Wyd. Archid. Warszawskiej. 24 cm, str. 179, (1), opr. karton. (ślad po oderwanej metce) Z problemów moralnych współczesności.
25,00 PLN
A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth.
A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth.
A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth. Papers and communiques presented to International Scientific Symposium on 3-4 December 1982 at Adam Mickiewicz University in Poznań. Ed. Z. Dulczewski. Poznań 1986. UAM. 24 cm, str. 335, opr. karton.
28,00 PLN
Sobstyl Katarzyna: Ogłoszenia towarzysko - matrymonialne w języku polskim i niemieckim. Studium pragmalingwistyczne
Sobstyl Katarzyna: Ogłoszenia towarzysko - matrymonialne w języku polskim i niemieckim. Studium pragmalingwistyczne
Sobstyl Katarzyna: Ogłoszenia towarzysko - matrymonialne w języku polskim i niemieckim. Studium pragmalingwistyczne. Lublin 2002. Wyd. UMCS. Centrum Jęz. Kultury Pol. dla Polonii i Cudzoziemców. 24 cm, str. 198, (1), opr. karton.
30,00 PLN
Heller Józef, Życiński Józef: Drogi myślących.
Heller Józef, Życiński Józef: Drogi myślących.
Heller Józef, Życiński Józef: Drogi myślących. Kraków 1983. PTT. 20 cm, str. 263, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Banach Andrzej: O szczęściu.
Banach Andrzej: O szczęściu.
Banach Andrzej: O szczęściu. Kraków 1988. WL. 19 cm, str. 227, opr. karton.
16,00 PLN
Życiński Józef: Teizm i filozofia analityczna. T.2.
Życiński Józef: Teizm i filozofia analityczna. T.2.
Życiński Józef: Teizm i filozofia analityczna. T.2. Kraków 1988. Wyd. Znak. 19 cm, str. 261, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii. Red. J. Barcik, G. Chrzanowski.
Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii. Red. J. Barcik, G. Chrzanowski.
Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii. Red. J. Barcik, G. Chrzanowski. Wprowadzenie J.A. Kłoczowski. Kraków 2005. PAT. 21 cm, str. 322, opr. karton.
18,00 PLN
Hubert Jerzy: Społeczeństwo synergetyczne.
Hubert Jerzy: Społeczeństwo synergetyczne.
Hubert Jerzy: Społeczeństwo synergetyczne. Kraków 2000. Universitas. 20 cm, str. 227, opr. karton.
20,00 PLN
Ziemilski Andrzej: Polska w latach dziewięćdziesiątych. Problemy społecznego przystosowania do Wielkiej Zmiany. Szkic socjologiczny.
Ziemilski Andrzej: Polska w latach dziewięćdziesiątych. Problemy społecznego przystosowania do Wielkiej Zmiany. Szkic socjologiczny.
Ziemilski Andrzej: Polska w latach dziewięćdziesiątych. Problemy społecznego przystosowania do Wielkiej Zmiany. Szkic socjologiczny. Warszawa 1995. Inst. Kultury. 20 cm, str. 110, (5), opr. karton.
20,00 PLN
Witkowski Antoni Michał: Z problematyki zmienności indywiduów. Przyczynek do ontologii kategorialnej.
Witkowski Antoni Michał: Z problematyki zmienności indywiduów. Przyczynek do ontologii kategorialnej.
Witkowski Antoni Michał: Z problematyki zmienności indywiduów. Przyczynek do ontologii kategorialnej. Poznań 1992. Wyd. Nakom. 24 cm, str. 77, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Ziemiński Ireneusz: Moralność i religia. Poglądy filozoficzne Josepha Butlera.
Ziemiński Ireneusz: Moralność i religia. Poglądy filozoficzne Josepha Butlera.
Ziemiński Ireneusz: Moralność i religia. Poglądy filozoficzne Josepha Butlera. Warszawa 2002. PWN. 20 cm, str. 231, opr. karton.
18,00 PLN
Platon: Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon.
Platon: Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon.
Platon: Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon. Przeł. i oprac. W. Witwicki. Warszawa 1984. PWN 20 cm, str. 538, (4), opr. karton.
25,00 PLN
Kant Immanuel: Krytyka praktycznego rozumu.
Kant Immanuel: Krytyka praktycznego rozumu.
Kant Immanuel: Krytyka praktycznego rozumu. Przeł. J. Gałecki. Warszawa 1984. PWN. 20 cm, str. XII, 290, opr. karton.
20,00 PLN
Swieżawski Stefan: Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku.
Swieżawski Stefan: Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku.
Swieżawski Stefan: Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku. Warszawa 1983. Znak. 19 cm, str. 300, tabl. ilustr., opr. karton. Bibl. Więzi, t.48. (załamany róg opr.)
18,00 PLN
Klose Alfred: Odpowiedzialność społeczna dzisiaj.
Klose Alfred: Odpowiedzialność społeczna dzisiaj.
Klose Alfred: Odpowiedzialność społeczna dzisiaj. Kraków 1999. Wyd. nauk. PAT. 20 cm, str. 63, opr. karton.
25,00 PLN
Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej 1956-1990. Pod red. J. Muchy i M.F. Keena.
Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej 1956-1990. Pod red. J. Muchy i M.F. Keena.
Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej 1956-1990. Pod red. J. Muchy i M.F. Keena. Przeł. L. Stetkiewicz i J. Mucha. Warszawa 1995. IFIS PAN. 23 cm, str. 242, opr. karton.
20,00 PLN
Stróżewski Władysław: Istnienie i wartość.
Stróżewski Władysław: Istnienie i wartość.
Stróżewski Władysław: Istnienie i wartość. Kraków 1981. Znak. 19 cm, str.355, (3), opr. karton. (lekkie przytarcia na okł.)
20,00 PLN
Journal of Family History. Studies in Family, Kinship and Demography. (Vol. 1, No 1. Autumn 1976)
Journal of Family History. Studies in Family, Kinship and Demography. (Vol. 1, No 1. Autumn 1976)
Journal of Family History. Studies in Family, Kinship and Demography. (Vol. 1, No 1. Autumn 1976) Publ. by National Council on Family Relations. 25 cm, str. 126. tabl., opr. karton. (zagięte rogi kilku kart)
40,00 PLN
Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Pod red. H. Podedwornej i A. Pilichowskiego.
Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Pod red. H. Podedwornej i A. Pilichowskiego.
Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Pod red. H. Podedwornej i A. Pilichowskiego. Warszawa 2011. Wyd. Inst. Fil. i Socjol. Pol. Tow. Socjol. 23 cm, str. 232, opr. karton.
28,00 PLN
Postkomunistyczne pokolenie. Pod red. B. Junga i K. Robertsa.
Postkomunistyczne pokolenie. Pod red. B. Junga i K. Robertsa.
Postkomunistyczne pokolenie. Pod red. B. Junga i K. Robertsa. Warszawa 1995. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 239,, opr. karton.
25,00 PLN
Stankiewicz Władysław J.: Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu.
Stankiewicz Władysław J.: Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu.
Stankiewicz Władysław J.: Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu. Przekł. z ang. B. Czaykowski. Wrocław 2003. Ossol. 20 cm, str. 222, opr. karton.
18,00 PLN
Federowicz Michał: Różnorodność kapitaizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie
Federowicz Michał: Różnorodność kapitaizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie
Federowicz Michał: Różnorodność kapitaizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie. Warszawa 2004. Wyd. Insty Filozofii i Socjologii PAN. 21 cm, str. 299, opr. karton.
25,00 PLN
Lenartowicz Piotr: Elementy filozofii zjawiska biologicznego.
Lenartowicz Piotr: Elementy filozofii zjawiska biologicznego.
Lenartowicz Piotr: Elementy filozofii zjawiska biologicznego. Kraków (1984). WAM. 21 cm, str. 476, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Łagowski Bronisław: Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego.
Łagowski Bronisław: Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego.
Łagowski Bronisław: Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego. Kraków 1981. W.L. 20 cm, str. 213, (3), opr. karton z obw.
20,00 PLN
Domański Henryk: Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo - Wschodniej.
Domański Henryk: Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo - Wschodniej.
Domański Henryk: Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Warszawa 1996. Wyd. IFIS PAN. 24 cm, str. 244, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej. Pod red. A. Wojtasa i M. Strzeleckiego.
Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej. Pod red. A. Wojtasa i M. Strzeleckiego.
Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej. Pod red. A. Wojtasa i M. Strzeleckiego. Warszawa 2001. WSP Tow. Wiedzy Pow. 24 cm, str. 191, opr. karton.
20,00 PLN
Ernest Gellner. Między filozofią a antropologią. Pod red. A. Flisa.
Ernest Gellner. Między filozofią a antropologią. Pod red. A. Flisa.
Ernest Gellner. Między filozofią a antropologią. Pod red. A. Flisa. Lublin 1989. UMCS. 23 cm, str. 219, opr. karton. RRR 18 - Antropologia kulturowa. (załamany róg opr., zawinięte rogi kilku kart)
18,00 PLN
Wolff Powęska Anna: Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec.
Wolff Powęska Anna: Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec.
Wolff Powęska Anna: Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec. Poznań 1984. Inst. Zach. 21 cm, str. 243, opr. karton.
20,00 PLN
Mlicki Marek: Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych.
Mlicki Marek: Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych.
Mlicki Marek: Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych. Warszawa 1992. Inst. Filozofii i Socjologii PAN. 21 cm, str. 198, opr. karton.
25,00 PLN
Dyoniziak Ryszard: Sondaże a manipulowanie społeczeństwem.
Dyoniziak Ryszard: Sondaże a manipulowanie społeczeństwem.
Dyoniziak Ryszard: Sondaże a manipulowanie społeczeństwem. Toruń 2004. Wyd. Aadam Marszałek. 21 cm, str. 135, opr. karton.
16,00 PLN
Kurcz Zbigniew: Wzór robotnika i jego przemiany w PRL.
Kurcz Zbigniew: Wzór robotnika i jego przemiany w PRL.
Kurcz Zbigniew: Wzór robotnika i jego przemiany w PRL. Wrocaw 1992. Wyd. U.W. 24 cm, str. 161, opr. karton. Socjologia I.
18,00 PLN
Filozofia francuska XIX wieku. Wybrane teksty z historii filozofii.
Filozofia francuska XIX wieku. Wybrane teksty z historii filozofii.
Filozofia francuska XIX wieku. Wyboru dok., wstęp, noty i komentarz B. Skarga. Warszawa 1978. PWN. 20 cm, str. 802, opr. karton. Wybrane teksty z historii filozofii. (drobne rdzawe blamki na wewnętrznej stronie okł.)
30,00 PLN
D'Arcy Martin C.: Humanizm i chrześcijaństwo.
D'Arcy Martin C.: Humanizm i chrześcijaństwo.
D'Arcy Martin C.: Humanizm i chrześcijaństwo. Przeł. W. Grochulski. Warszawa 1973. Pax. 20 cm, str. 210, (1), opr. karton. (podpis własn.)
16,00 PLN
Szczurkiewicz Tadeusz: Studia socjologiczne.
Szczurkiewicz Tadeusz: Studia socjologiczne.
Szczurkiewicz Tadeusz: Studia socjologiczne. Warszawa 1969. PWN. 25 cm, str. 461, (3), opr. pł.
25,00 PLN
Dyoniziak Ryszard: Postacie miłości. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce.
Dyoniziak Ryszard: Postacie miłości. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce.
Dyoniziak Ryszard: Postacie miłości. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce. Wyd. II, uzup. Kraków 1995. Universitas. 21 cm, str. 100, (1), opr. karton. (żółte plamki na brzegu bloku)
15,00 PLN
Iłowiecki Maciej: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce.
Iłowiecki Maciej: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce.
Iłowiecki Maciej: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce. Warszawa 2012. Fronda. 23 cm, str. 524, opr. karton.
25,00 PLN
Manet Pierre: Intelektualna historia liberalizmu.
Manet Pierre: Intelektualna historia liberalizmu.
Manet Pierre: Intelektualna historia liberalizmu. Przekł. M. Miszalski. Kraków 1994. Arcana. 21 cm, str. 174, opr. karton.
26,00 PLN
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów.
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów.
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1985. PWN. 20 cm, str. 427, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka.
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka.
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka. Wrocław 1993. Wyd. Uniw. Wroc. 24 cm, str. 75, opr. karton.
15,00 PLN
Johann Gottlieb Fichte. Zum curriculum vitae des Philosophen. Załącznik do biografii filozofa.
Johann Gottlieb Fichte. Zum curriculum vitae des Philosophen. Załącznik do biografii filozofa.
Johann Gottlieb Fichte. Zum curriculum vitae des Philosophen.Załącznik do biografii filozofa. Herausg. von Karol Bal.Wrocław 1996. Wyd. Uniw. Wroc. 29 cm, str. 46, (2), opr. karton. Bibl. Przekładów
25,00 PLN
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza.
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza.
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza. Oprac. Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak-Białowolska, Agnieszka Zięba-Pietrzak. Warszawa 2013. PWN. 24 cm, str. 249, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
The Humanistic sociology of Florian Znaniecki. Polish period 1920-1939. Ed. by A. Kwilecki, B. Czarnocki.
The Humanistic sociology of Florian Znaniecki. Polish period 1920-1939. Ed. by A. Kwilecki, B. Czarnocki.
The Humanistic sociology of Florian Znaniecki. Polish period 1920-1939. Ed. by A. Kwilecki, B. Czarnocki. Warszawa - Poznań 1989. PWN. 24 cm, str. 214, opr. karton.
18,00 PLN
Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec. Pod red. A. Kalety.
Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec. Pod red. A. Kalety.
Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec. Pod red. A. Kalety. Toruń 1992. Uniwer. M. Kopernika. 21 cm, str. 184, (1), opr. karton. Socjologia i socjologowie, t.3.
18,00 PLN
Szczepański Jan: Elementarne pojęcia socjologii.
Szczepański Jan: Elementarne pojęcia socjologii.
Szczepański Jan: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1972. PWN. 20 cm, str. 553, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Krawczyk Antoni: Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje.
Krawczyk Antoni: Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje.
Krawczyk Antoni: Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje. Lublin 1997. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 310, (1), opr. karton
18,00 PLN
Pokaż:
60 120 180