Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Filozofia, socjologia

Swieżawski Stefan: Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku.
Swieżawski Stefan: Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku.
Swieżawski Stefan: Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku. Warszawa 1983. Znak. 19 cm, str. 300, tabl. ilustr., opr. karton. Bibl. Więzi, t.48. (załamany róg opr.)
18,00 PLN
Klose Alfred: Odpowiedzialność społeczna dzisiaj.
Klose Alfred: Odpowiedzialność społeczna dzisiaj.
Klose Alfred: Odpowiedzialność społeczna dzisiaj. Kraków 1999. Wyd. nauk. PAT. 20 cm, str. 63, opr. karton.
25,00 PLN
Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej 1956-1990. Pod red. J. Muchy i M.F. Keena.
Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej 1956-1990. Pod red. J. Muchy i M.F. Keena.
Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej 1956-1990. Pod red. J. Muchy i M.F. Keena. Przeł. L. Stetkiewicz i J. Mucha. Warszawa 1995. IFIS PAN. 23 cm, str. 242, opr. karton.
20,00 PLN
Stróżewski Władysław: Istnienie i wartość.
Stróżewski Władysław: Istnienie i wartość.
Stróżewski Władysław: Istnienie i wartość. Kraków 1981. Znak. 19 cm, str.355, (3), opr. karton. (lekkie przytarcia na okł.)
20,00 PLN
Journal of Family History. Studies in Family, Kinship and Demography. (Vol. 1, No 1. Autumn 1976)
Journal of Family History. Studies in Family, Kinship and Demography. (Vol. 1, No 1. Autumn 1976)
Journal of Family History. Studies in Family, Kinship and Demography. (Vol. 1, No 1. Autumn 1976) Publ. by National Council on Family Relations. 25 cm, str. 126. tabl., opr. karton. (zagięte rogi kilku kart)
40,00 PLN
Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Pod red. H. Podedwornej i A. Pilichowskiego.
Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Pod red. H. Podedwornej i A. Pilichowskiego.
Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Pod red. H. Podedwornej i A. Pilichowskiego. Warszawa 2011. Wyd. Inst. Fil. i Socjol. Pol. Tow. Socjol. 23 cm, str. 232, opr. karton.
28,00 PLN
Postkomunistyczne pokolenie. Pod red. B. Junga i K. Robertsa.
Postkomunistyczne pokolenie. Pod red. B. Junga i K. Robertsa.
Postkomunistyczne pokolenie. Pod red. B. Junga i K. Robertsa. Warszawa 1995. Książka i Wiedza. 21 cm, str. 239,, opr. karton.
25,00 PLN
Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii.
Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii.
Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii. Red. J. Barcik, G. Chrzanowski. Kraków 2008. Wyd. nauk PAT. 20 cm, str. 334, opr. karton. (plamki na brzegu bloku, załamany róg okł.)
18,00 PLN
Stankiewicz Władysław J.: Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu.
Stankiewicz Władysław J.: Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu.
Stankiewicz Władysław J.: Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu. Przekł. z ang. B. Czaykowski. Wrocław 2003. Ossol. 20 cm, str. 222, opr. karton.
18,00 PLN
Federowicz Michał: Różnorodność kapitaizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie
Federowicz Michał: Różnorodność kapitaizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie
Federowicz Michał: Różnorodność kapitaizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie. Warszawa 2004. Wyd. Insty Filozofii i Socjologii PAN. 21 cm, str. 299, opr. karton.
25,00 PLN
Lenartowicz Piotr: Elementy filozofii zjawiska biologicznego.
Lenartowicz Piotr: Elementy filozofii zjawiska biologicznego.
Lenartowicz Piotr: Elementy filozofii zjawiska biologicznego. Kraków (1984). WAM. 21 cm, str. 476, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Łagowski Bronisław: Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego.
Łagowski Bronisław: Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego.
Łagowski Bronisław: Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego. Kraków 1981. W.L. 20 cm, str. 213, (3), opr. karton z obw.
20,00 PLN
Domański Henryk: Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo - Wschodniej.
Domański Henryk: Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo - Wschodniej.
Domański Henryk: Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Warszawa 1996. Wyd. IFIS PAN. 24 cm, str. 244, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej. Pod red. A. Wojtasa i M. Strzeleckiego.
Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej. Pod red. A. Wojtasa i M. Strzeleckiego.
Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej. Pod red. A. Wojtasa i M. Strzeleckiego. Warszawa 2001. WSP Tow. Wiedzy Pow. 24 cm, str. 191, opr. karton.
20,00 PLN
Ernest Gellner. Między filozofią a antropologią. Pod red. A. Flisa.
Ernest Gellner. Między filozofią a antropologią. Pod red. A. Flisa.
Ernest Gellner. Między filozofią a antropologią. Pod red. A. Flisa. Lublin 1989. UMCS. 23 cm, str. 219, opr. karton. RRR 18 - Antropologia kulturowa. (załamany róg opr., zawinięte rogi kilku kart)
18,00 PLN
Wolff Powęska Anna: Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec.
Wolff Powęska Anna: Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec.
Wolff Powęska Anna: Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec. Poznań 1984. Inst. Zach. 21 cm, str. 243, opr. karton.
20,00 PLN
Mlicki Marek: Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych.
Mlicki Marek: Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych.
Mlicki Marek: Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych. Warszawa 1992. Inst. Filozofii i Socjologii PAN. 21 cm, str. 198, opr. karton.
25,00 PLN
Dyoniziak Ryszard: Sondaże a manipulowanie społeczeństwem.
Dyoniziak Ryszard: Sondaże a manipulowanie społeczeństwem.
Dyoniziak Ryszard: Sondaże a manipulowanie społeczeństwem. Toruń 2004. Wyd. Aadam Marszałek. 21 cm, str. 135, opr. karton.
16,00 PLN
Kurcz Zbigniew: Wzór robotnika i jego przemiany w PRL.
Kurcz Zbigniew: Wzór robotnika i jego przemiany w PRL.
Kurcz Zbigniew: Wzór robotnika i jego przemiany w PRL. Wrocaw 1992. Wyd. U.W. 24 cm, str. 161, opr. karton. Socjologia I.
18,00 PLN
Filozofia włoskiego odrodzenia. Wybrane teksty z historii filozofii.
Filozofia włoskiego odrodzenia. Wybrane teksty z historii filozofii.
Filozofia włoskiego odrodzenia. Wybór, wstęp i przypisyA. Nowicki. Warszawa 1967. PWN. 20 cm, str. 419, opr. karton. Wybrane teksty z historii filozofii. (errata przyklejona na k. przedtytułową)
28,00 PLN
Filozofia francuska XIX wieku. Wybrane teksty z historii filozofii.
Filozofia francuska XIX wieku. Wybrane teksty z historii filozofii.
Filozofia francuska XIX wieku. Wyboru dok., wstęp, noty i komentarz B. Skarga. Warszawa 1978. PWN. 20 cm, str. 802, opr. karton. Wybrane teksty z historii filozofii. (drobne rdzawe blamki na wewnętrznej stronie okł.)
30,00 PLN
D'Arcy Martin C.: Humanizm i chrześcijaństwo.
D'Arcy Martin C.: Humanizm i chrześcijaństwo.
D'Arcy Martin C.: Humanizm i chrześcijaństwo. Przeł. W. Grochulski. Warszawa 1973. Pax. 20 cm, str. 210, (1), opr. karton. (podpis własn.)
16,00 PLN
Szczurkiewicz Tadeusz: Studia socjologiczne.
Szczurkiewicz Tadeusz: Studia socjologiczne.
Szczurkiewicz Tadeusz: Studia socjologiczne. Warszawa 1969. PWN. 25 cm, str. 461, (3), opr. pł.
25,00 PLN
Dyoniziak Ryszard: Postacie miłości. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce.
Dyoniziak Ryszard: Postacie miłości. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce.
Dyoniziak Ryszard: Postacie miłości. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce. Wyd. II, uzup. Kraków 1995. Universitas. 21 cm, str. 100, (1), opr. karton. (żółte plamki na brzegu bloku)
15,00 PLN
Pogorzelski Witold: Pitagorejskie życie badaczy systemowych. Operacyjny wyraz filozofii nowej ery.
Pogorzelski Witold: Pitagorejskie życie badaczy systemowych. Operacyjny wyraz filozofii nowej ery.
Pogorzelski Witold: Pitagorejskie życie badaczy systemowych. Operacyjny wyraz filozofii nowej ery. Warszawa 2004. Wyd. Scholar. 21 cm, str. 310, opr. karton. lak.
30,00 PLN
Iłowiecki Maciej: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce.
Iłowiecki Maciej: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce.
Iłowiecki Maciej: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce. Warszawa 2012. Fronda. 23 cm, str. 524, opr. karton.
25,00 PLN
Manet Pierre: Intelektualna historia liberalizmu.
Manet Pierre: Intelektualna historia liberalizmu.
Manet Pierre: Intelektualna historia liberalizmu. Przekł. M. Miszalski. Kraków 1994. Arcana. 21 cm, str. 174, opr. karton.
26,00 PLN
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów.
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów.
Ehrlich Stanisław: Oblicza pluralizmów. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1985. PWN. 20 cm, str. 427, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka.
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka.
Szkice o problemie prawdy. Pod red. A. Lorczyka. Wrocław 1993. Wyd. Uniw. Wroc. 24 cm, str. 75, opr. karton.
15,00 PLN
Johann Gottlieb Fichte. Zum curriculum vitae des Philosophen. Załącznik do biografii filozofa.
Johann Gottlieb Fichte. Zum curriculum vitae des Philosophen. Załącznik do biografii filozofa.
Johann Gottlieb Fichte. Zum curriculum vitae des Philosophen.Załącznik do biografii filozofa. Herausg. von Karol Bal.Wrocław 1996. Wyd. Uniw. Wroc. 29 cm, str. 46, (2), opr. karton. Bibl. Przekładów
25,00 PLN
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza.
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza.
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza. Oprac. Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak-Białowolska, Agnieszka Zięba-Pietrzak. Warszawa 2013. PWN. 24 cm, str. 249, (1), opr. karton. (załamany róg opr.)
30,00 PLN
The Humanistic sociology of Florian Znaniecki. Polish period 1920-1939. Ed. by A. Kwilecki, B. Czarnocki.
The Humanistic sociology of Florian Znaniecki. Polish period 1920-1939. Ed. by A. Kwilecki, B. Czarnocki.
The Humanistic sociology of Florian Znaniecki. Polish period 1920-1939. Ed. by A. Kwilecki, B. Czarnocki. Warszawa - Poznań 1989. PWN. 24 cm, str. 214, opr. karton.
18,00 PLN
Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec. Pod red. A. Kalety.
Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec. Pod red. A. Kalety.
Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec. Pod red. A. Kalety. Toruń 1992. Uniwer. M. Kopernika. 21 cm, str. 184, (1), opr. karton. Socjologia i socjologowie, t.3.
18,00 PLN
Szczepański Jan: Elementarne pojęcia socjologii.
Szczepański Jan: Elementarne pojęcia socjologii.
Szczepański Jan: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1972. PWN. 20 cm, str. 553, (2), opr. karton.
18,00 PLN
Krawczyk Antoni: Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje.
Krawczyk Antoni: Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje.
Krawczyk Antoni: Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje. Lublin 1997. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 310, (1), opr. karton
18,00 PLN
Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. T.7. Pr. zb. pod red. M. Lubańskiego i S.W. Slagi. (ATK)
Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. T.7. Pr. zb. pod red. M. Lubańskiego i S.W. Slagi. (ATK)
Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. T.7. Pr. zb. pod red. M. Lubańskiego i S.W. Slagi. Warszawa 1985. ATK. 24 cm, str. 334, (1), opr. karton.
25,00 PLN
Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. Jan Kłos, Andrzej Noras.
Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. Jan Kłos, Andrzej Noras.
Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. Jan Kłos, Andrzej Noras. Lublin 2002. KUL. 24 cm, str. 336, opr. karton. (załamany róg opr., przybrudzenia bloku)
20,00 PLN
Cetwiński Olgierd: Wieczory z Palladą. Popularny zarys historii filozofii.
Cetwiński Olgierd: Wieczory z Palladą. Popularny zarys historii filozofii.
Cetwiński Olgierd: Wieczory z Palladą. Popularny zarys historii filozofii. Warszawa (b.r.w.). Inst. Studiów Polit. PAN. 24 cm, str. 361, opr. karton. (załamany róg opr.)
18,00 PLN
Buczyńska - Garewicz Hanna: Znak i oczywistość.
Buczyńska - Garewicz Hanna: Znak i oczywistość.
Buczyńska - Garewicz Hanna: Znak i oczywistość. Warszawa 1981. Pax. 20 cm, str. 200, opr. karton.
16,00 PLN
Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce.
Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce.
Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce. Pod red. P. Łukasiewicza. Warszawa 1992. PWN. 21 cm, str. 361, opr. karton z obw. (plamka na brzegu bloku)
20,00 PLN
Przemiany rodziny polskiej. Praca zb. pod red. J. Komorowskiej
Przemiany rodziny polskiej. Praca zb. pod red. J. Komorowskiej
Przemiany rodziny polskiej. Praca zb. pod red. J. Komorowskiej. Warszawa 1975. Wyd. CRZZ. 24 cm, str. 447, (1), opr. tw. z obw.
25,00 PLN
Varaut Jean-Marc: Możliwe, lecz zakazane. O powinnościach prawa.
Varaut Jean-Marc: Możliwe, lecz zakazane. O powinnościach prawa.
Varaut Jean-Marc: Możliwe, lecz zakazane. O powinnościach prawa. Przeł. S. Szwabski. Warszawa 1996. PWN. 21 cm, str. 131, (2), opr. karton. Logos.
16,00 PLN
Sytuacja mniejszościowa i tożsamość. Pod red. Z. Macha i A. K. Palucha
Sytuacja mniejszościowa i tożsamość. Pod red. Z. Macha i A. K. Palucha
Sytuacja mniejszościowa i tożsamość. Pod red. Z. Macha i A. K. Palucha. Kraków 1992. Nakł. UJ. 24 cm, str. 171, opr.karton. Pr. socjol. zesz. 15. (kilka podkreśleń w tekście, plamka na marginesie jednej z kart)
30,00 PLN
Fromm Erich: Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów.
Fromm Erich: Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów.
Fromm Erich: Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. Wstęp T.K. Toeplitz. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa 1972. PIW. 18 cm, str. 255, (3), opr. karton. Bibl. myśli współczesnej. (przyżółcona okł.)
15,00 PLN
Żebracy w Polsce. Pr. zb. pod red. S. Marmuszewskiego i A. Bukowskiego.
Żebracy w Polsce. Pr. zb. pod red. S. Marmuszewskiego i A. Bukowskiego.
Żebracy w Polsce. Pr. zb. pod red. S. Marmuszewskiego i A. Bukowskiego. Kraków 1995. Wyd. Baran i Suszczyński. 20 cm, str. 255, opr. karton.
20,00 PLN
Kolarska - Bobińska Lena: Centralizacja i decentralizacja. Decyzje, władza, mity.
Kolarska - Bobińska Lena: Centralizacja i decentralizacja. Decyzje, władza, mity.
Kolarska - Bobińska Lena: Centralizacja i decentralizacja. Decyzje, władza, mity. Wrocław 1984. Ossol. Wyd. PAN. Inst. Filoz. i Socjologii. 21 cm, str. 215, opr. karton.
25,00 PLN
Adler Emil: J.G. Herder i oświecenie niemieckie.
Adler Emil: J.G. Herder i oświecenie niemieckie.
Adler Emil: J.G. Herder i oświecenie niemieckie. Warszawa 1965. PWN. 20 cm, str. 417, (2), tabl. ilustr., opr. pł. z obw. (lekko przytarta obw., przyżółcenia)
18,00 PLN
Teilhard de Chardin, Pierre: Moja wizja świata i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Moja wizja świata i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Moja wizja świata i inne pisma. Wybór i przekł. Mieczysław Tazbir.. Warszawa 1987. Inst.Wyd. Pax. 20 cm, str. 454, (2), opr. pł. z obw. Pierre Teilhard de Chardin: Pisma, t. 3
20,00 PLN
Teilhard de Chardin, Pierre: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma. Wybór Mieczysław Tazbir. Przeł. M. Tazbir, Konrad Waloszczyk. Warszawa 1985. Inst.Wyd. Pax. 20 cm, str. 349, (3), opr. pł. z obw. Pierre Teilhard de Chardin: Pisma, t. 2.
20,00 PLN
Teilhard de Chardin, Pierre: Człowiek i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Człowiek i inne pisma.
Teilhard de Chardin, Pierre: Człowiek i inne pisma. Wybór Mieczysław Tazbir. Przeł. Mieczysław Tazbir, Janina i Grzegorz Fedorowscy, Wanda Sukiennicka Warszawa 1984. Inst.Wyd. Pax. 20 cm, str. 418, (3), opr. pł. z obw. Pierre Teilhard de Chardin: Pisma, t. 1
20,00 PLN
Brosses, Charles de: O kulcie fetyszów.
Brosses, Charles de: O kulcie fetyszów.
Brosses, Charles de: O kulcie fetyszów. Przeł., wstępem i przypisami opatrzył M. Skrzypek. Warszawa 1992. Wyd. Inst. Filozofii i Socjologii PAN. 21 cm, str. XXX, 140, opr. karton. (lekko załamana okł.)
26,00 PLN
Karpiński Jakub: Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia.
Karpiński Jakub: Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia.
Karpiński Jakub: Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia. London 1989. Polonia. 22 cm, str. 195, (1), opr. karton. Czasy i Ludzie, z. 6.
20,00 PLN
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów.
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów.
Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów. Warszawa 1997. Inst. Filoz. i Socjol. PAN. 21 cm, str. 178, ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Janeczek Stanisław: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki.
Janeczek Stanisław: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki.
Janeczek Stanisław: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki. Lublin 2003. Wyd. KUL. 24 cm, str. 724, opr. karton. (delikatna woń stęchlizny)
35,00 PLN
Dobrolubow Mikołaj: Pisma filozoficzne. T.1-2. (BKF)
Dobrolubow Mikołaj: Pisma filozoficzne. T.1-2. (BKF)
Dobrolubow Mikołaj: Pisma filozoficzne. T.1-2. Tłum. H. Kowalewska. Przekł. przejrzał i wstępem poprz. A. Walicki. Warszawa 1958. PWN. 20 cm, str. XV, 411; 455, (2), opr. pł. Biblioteka Klasyków Filozofii. (pieczątki bibl. skasowane, przybrudzenia)
30,00 PLN
Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej. Pr. zb. pod red. Górskiego.
Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej. Pr. zb. pod red. Górskiego.
Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej. Pr. zb. pod red. Górskiego. Kraków 1982. WL. 20 cm, str. 295, (3), opr. karton.
18,00 PLN
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII
Teksty źródłowe do historii XVIII wieku. Zesz.2.: Myśl filozoficzna i religijność wieku XVIII. Wybór ks. J. Szczepaniak. Kraków 1999. 20 cm, str. 190, opr. karton
18,00 PLN
Ziembiński Zygmunt: O pojmowaniu sprawiedliwości.
Ziembiński Zygmunt: O pojmowaniu sprawiedliwości.
Ziembiński Zygmunt: O pojmowaniu sprawiedliwości. Lublin 1992. Daimonion. 21 cm, str. 193, (2), opr. karton. z obw.
16,00 PLN
Tatarkiewicz Władysław: O szczęściu.
Tatarkiewicz Władysław: O szczęściu.
Tatarkiewicz Władysław: O szczęściu. Wyd. 5. Warszawa 1962. PWN. 20 cm, str. 574, (2), opr. pł.
25,00 PLN
Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Katalog wystawy. (BJ 11-28 maja 2010). Kraków 2010. 21 cm, str. 58, tabl. ilustr., opr. karton.
12,00 PLN
Pokaż:
60 120 180