Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Filozofia, socjologia

Michalik Mieczysław: Sfera uczuć.
Michalik Mieczysław: Sfera uczuć.
Michalik Mieczysław: Sfera uczuć. Warszawa 1975. Iskry. 20 cm, str. 258, (2), opr. kart. obw.
15,00 PLN
Karas Marcin: Koncepcja czasu Williama Ockhama. Z dziejów konceptualizmu w XIV wieku.
Karas Marcin: Koncepcja czasu Williama Ockhama. Z dziejów konceptualizmu w XIV wieku.
Karas Marcin: Koncepcja czasu Williama Ockhama. Z dziejów konceptualizmu w XIV wieku. Kraków 2003. Nakł. UJ. Of. wyd. Ages. 24 cm, str. 207, opr. karton.
16,00 PLN
Key Ellen: Nowe szkice. (1905)
Key Ellen: Nowe szkice. (1905)
Key Ellen: Nowe szkice. Warszawa 1905. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 18 cm, str. 139, (1), opr pł. Bibl. Tygodnika Illustrowanego nr 18.
25,00 PLN
Hegel Georg: Wstęp do historii filozofii. (1924)
Hegel Georg: Wstęp do historii filozofii. (1924)
Hegel Georg: Wstęp do historii filozofii. Przeł. J. E. Skiwski. Warszawa 1924. Księg. F. Hoesicka. 20 cm, str. XIX, 234, broszura, (egz. nie rozcięty).
20,00 PLN
Hoff Benjamin: Tao Kubusia Puchatka. (Biblioteka nowej myśli)
Hoff Benjamin: Tao Kubusia Puchatka. (Biblioteka nowej myśli)
Hoff Benjamin: Tao Kubusia Puchatka. Poznań 1992. Rebis. 20 cm, str. 132, ilustr. opr. karton.
12,00 PLN
Gabryl Franciszek: O kategoryach Arystotelesa (1897)
Gabryl Franciszek: O kategoryach Arystotelesa (1897)
Gabryl Franciszek: O kategoryach Arystotelesa. Kraków 1897. Nakł. AU. (Osobne odbicie z t.XXXVI Rozpraw... AU.) 25 cm, str. 165, opr. tw. (opr. podniszczona; jedna z kart lekko naddarta, kilka plamek)
45,00 PLN
Gilder Jerzy: Bogactwo i ubóstwo
Gilder Jerzy: Bogactwo i ubóstwo
Gilder Jerzy: Bogactwo i ubóstwo. Wyd. 2. Warszawa 1989. Of. Liberałów. 20 cm, str. 294, (2), opr. karton. (opr. lekko przybrudzona)
15,00 PLN
Dyoniziak Ryszard: Socjologia systematyczna w zarysie.
Dyoniziak Ryszard: Socjologia systematyczna w zarysie.
Dyoniziak Ryszard: Socjologia systematyczna w zarysie. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków 1993. AE. 23 cm, str. 141, opr. kart.
15,00 PLN
Denbigh G. Kenneth: Świat i czas.
Denbigh G. Kenneth: Świat i czas.
Denbigh G. Kenneth: Świat i czas. Warszawa 1979. PWN. 20 cm, str. 349, opr. kart. Biblioteka problemów.
12,00 PLN
Polono-slavica varsoviensia. Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II.
Polono-slavica varsoviensia. Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II.
Polono-slavica varsoviensia. Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T.II. Pod red. naukową. A. Mencwela. Warszawa 1991. Wyd. UW. 23 cm, str. 186, opr. karton.
20,00 PLN
Struktura współczesnego społeczeństwa Polski w świetle badań śląskich.
Struktura współczesnego społeczeństwa Polski w świetle badań śląskich.
Struktura współczesnego społeczeństwa Polski w świetle badań śląskich. Tom 1 szkiców i studiów pod red. Z. Zagórskiego. Wrocław 1993. Wyd. U. Wr. 24 cm, str. 164, opr. kart.
15,00 PLN
Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska.
Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska.
Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska. Oprac. zb. pod red. W. Misiaka. Wrocław 1993. Wyd. U. Wr. 24 cm, str. 158, (1), opr. kart.
15,00 PLN
Aronson Elliot: Człowiek istota społeczna.
Aronson Elliot: Człowiek istota społeczna.
Aronson Elliot: Człowiek istota społeczna. Przeł. J. Radzicki. Warszawa 1995. PWN. 21 cm, str. 574, opr. karton Bibl. Psychologii Współczesnej. (podkreślenia w tekście)
15,00 PLN
Siwkowska Janina: Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej.
Siwkowska Janina: Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej.
Siwkowska Janina: Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej. (Stylizacje). Warszawa 1972. KiW. 20 cm, str. 138, ilustr. opr. pł. obw.
12,00 PLN
Bystroń Jan Stanisław: Socjologja. Wstęp informacyjny i bibjograficzny. (1936)
Bystroń Jan Stanisław: Socjologja. Wstęp informacyjny i bibjograficzny. (1936)
Bystroń Jan Stanisław: Socjologja. Wstęp informacyjny i bibjograficzny. Wyd. 2. znacznie poszerz. Warszawa 1936. Nakł. Naszej Księgarni. Sp. akc. ZNP. 22 cm, str. 208, (2), opr. ppł. pdklejenia
45,00 PLN
Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej
Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej
Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej. Pr. zb. Kraków 1992. Universitas. 22 cm, str. 312, opr. karton.
16,00 PLN
Biernacka Maja: Hiszpania wielokulturowa.
Biernacka Maja: Hiszpania wielokulturowa.
Biernacka Maja: Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmiennością. Warszawa 2012. Wyd. Nauk. Scholar. 21 cm, str. 316, opr. karton.
25,00 PLN
Rozumienie zmian społecznych
Rozumienie zmian społecznych
Rozumienie zmian społecznych Pod red. E. Hałas. Lublin 2001. Tow. Nauk. KUL. 21 cm, str. 294, (2), opr. karton.
16,00 PLN
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego.
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego.
Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego. Praca zb. pod red. I. Lepalczyk i W. Ciczkowskiego. Toruń 2001. Wyd. A. Marszałek. 23 cm, str. 366, ilustr. opr. kart.
18,00 PLN
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego.
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego.
Ugrinowicz Dymitr: Wstęp do religioznawstwa teoretycznego. Przeł. H. Chyliński. Warszawa 1977. KiW. 21 cm, str. 254, (1), opr. pł.
18,00 PLN
Laurentin Rene: Rozwój a zbawienie.
Laurentin Rene: Rozwój a zbawienie.
Laurentin Rene: Rozwój a zbawienie. Przekł. Z. Włodkowa. Warszawa 1972. Pax. 20 cm, str. 260, opr. pł.
16,00 PLN
Gasidło Władysław: Z zagadnień etyki ogólnej.
Gasidło Władysław: Z zagadnień etyki ogólnej.
Gasidło Władysław: Z zagadnień etyki ogólnej. Kraków 1990. 20 cm, str. 208, opr. karton. (skrypt)
16,00 PLN
Arnaud Joseph: Wcielenie wiary.
Arnaud Joseph: Wcielenie wiary.
Arnaud Joseph: Wcielenie wiary. Przedm. ks. Paul de Surgy. Przeł. W. Krzyżaniak. Warszawa 1970. Pax. 20 cm, str. 204, opr. karton. (zamalowana pieczątka własn.)
12,00 PLN
Nietsche Fryderyk: Tako rzecze Zaratustra
Nietsche Fryderyk: Tako rzecze Zaratustra
Nietsche Fryderyk: Tako rzecze Zaratustra. Kraków 2010. Wyd. Vis-a-vis Etiuda.20 cm, str. 324, (2), opr. karton. Seria Meandry kultury.
15,00 PLN
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5.
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5.
Czarnowski Stefan: Dzieła. T.1-5. Warszawa 1956. PWN. 25 cm, opr. pł.
70,00 PLN
Żórawski Juliusz: Wybór pism estetycznych.
Żórawski Juliusz: Wybór pism estetycznych.
Żórawski Juliusz: Wybór pism estetycznych. Wprowadz., wybór i oprac. D. Juruś. Kraków 2008. Universitas. 24 cm, str. 245, ilustr., opr. karton.
20,00 PLN
Studia philosophiae christianae. Rok X nr 1.
Studia philosophiae christianae. Rok X nr 1.
Studia philosophiae christianae. Półrocznik ATK Wydz. Fil. Chr. Rok X nr 1. Warszawa 1974. ATK. 20 cm, str. 265, opr. kart.
10,00 PLN
Zdybel Jolanta: Między wolnością a powinnością.
Zdybel Jolanta: Między wolnością a powinnością.
Zdybel Jolanta: Między wolnością a powinnością. Filozofia polityczna Isaiaha Berlina i Alasdaira MacIntyre'a. Lublin 2005. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 493, opr. karton.
25,00 PLN
Szczęsny Czesław: Pośrednicząca rola bytu
Szczęsny Czesław: Pośrednicząca rola bytu
Szczęsny Czesław: Pośrednicząca rola bytu w poznaniu Boga u Gustawa Siewertha. Lublin 1986. KUL. 24 cm, str. 395, opr. kart.
20,00 PLN
Stępień B. Antoni: Elementy filozofii
Stępień B. Antoni: Elementy filozofii
Stępień B. Antoni: Elementy filozofii. Lublin 1986. KUL. 24 cm, str. 166, (2), opr. kart.
12,00 PLN
Polskie ethos i logos. Pod red. J. Skoczyńskiego.
Polskie ethos i logos. Pod red. J. Skoczyńskiego.
Polskie ethos i logos. Pod red. J. Skoczyńskiego. Kraków 2008. Księg. Akademicka. 24 cm, str. 302, opr. karton. Publ. nr 2. Pracowni Filozofii Pol.
18,00 PLN
Schaff Adam i Krajewski Władysław: Główne zagadnienia i kierunki filozofii
Schaff Adam i Krajewski Władysław: Główne zagadnienia i kierunki filozofii
Schaff Adam i Krajewski Władysław: Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Część 1-2. Wykłady na UW 1957-1958. Część 1 - Teoria poznania. Część 2 - Ontologia. Warszawa 1963. PWN. 20 cm, str. 148; 150, (2), opr. kart.
18,00 PLN
Rozważania o filozofii a recentiori.
Rozważania o filozofii a recentiori.
Rozważania o filozofii a recentiori. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Józefowi Bańce. Praca zb. Katowice 1994. UŚ. 23 cm, str. 226, (2), opr. kart.
18,00 PLN
Płuciennik Jarosław: Nowożytny indywidualizm a literatura.
Płuciennik Jarosław: Nowożytny indywidualizm a literatura.
Płuciennik Jarosław: Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga. Kraków 2006. Universitas. 24 cm, str. 296, (1), opr. karton.
20,00 PLN
Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce.
Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce.
Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce. Praca zb. Warszawa 1973. Pax. 20 cm, str. 441, (1), opr. kart.
18,00 PLN
Kuksewicz Zdzisław: Zarys filozofii średniowiecznej.
Kuksewicz Zdzisław: Zarys filozofii średniowiecznej.
Kuksewicz Zdzisław: Zarys filozofii średniowiecznej. T.1. Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska. Wyd. 2. Warszawa 1986. PWN. 20 cm, str. 688, opr. kart.
20,00 PLN
Kubiak Anna E.: Delicje i lewa ręka Kryszny.
Kubiak Anna E.: Delicje i lewa ręka Kryszny.
Kubiak Anna E.: Delicje i lewa ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce. Warszawa 1997. Wyd. IFiS PAN. 21 cm, str. 202, (6), opr. karton.
18,00 PLN
Jedynak Anna: Ajdukiewicz.
Jedynak Anna: Ajdukiewicz.
Jedynak Anna: Ajdukiewicz. Warszawa 2003. WP. 19 cm, str. 267, (1), opr. karton. Seria - Myśli i ludzie
15,00 PLN
Janeczek Stanisław: Filozofia na KUL-u.
Janeczek Stanisław: Filozofia na KUL-u.
Janeczek Stanisław: Filozofia na KUL-u. Nurty, osoby, idee. Lublin 20001. Wyd. KUL. 21 cm, str. 179, opr. karton.
15,00 PLN
Jakuszko Honorata: Greckie i chrześcijańskie źródła filozofii niemieckiej.
Jakuszko Honorata: Greckie i chrześcijańskie źródła filozofii niemieckiej.
Jakuszko Honorata: Greckie i chrześcijańskie źródła filozofii niemieckiej. Lublin 2004. Wyd. UMCS. 24 cm, str. 76, (1), opr. karton.
16,00 PLN
Bańka Józef: Metafizyka piękna.
Bańka Józef: Metafizyka piękna.
Bańka Józef: Metafizyka piękna. Zarys estetyki recentywistycznej. Olsztyn-Warszawa 1991. ETHOS. 20 cm, str. 122, (1), opr. kart.
15,00 PLN
Descartes Rene: Listy do Voetiusa.
Descartes Rene: Listy do Voetiusa.
Descartes Rene: Listy do Voetiusa. Przeł. J. Usakiewicz. Warszawa 1998. PWN. 20 cm, str. 186, opr. tw. obw.
16,00 PLN
Grzybowski Jacek: Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska.
Grzybowski Jacek: Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska.
Grzybowski Jacek: Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska. Warszawa 2007. Fronda. 20 cm, str. 412, (1), opr. karton.
18,00 PLN
Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem.
Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem.
Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem. Polemiki metodologiczne. Oprac. zb. Przekład zb. Wybór tekstów pod red. W. Mittenzweia. Warszawa 1984. PIW. 18 cm, str. 426, opr. kart. obw.
15,00 PLN
Krąpiec Mieczysław Albert: W obronie realizmu.
Krąpiec Mieczysław Albert: W obronie realizmu.
Krąpiec Mieczysław Albert: W obronie realizmu. Lublin 2007. Fund. "Lubelska Szkoła Filoz. Chrześcijańskiej". 21 cm, str. 453, opr. karton. Człowiek w kulturze (19/2007)
18,00 PLN
Filozofia i kultura włoska.
Filozofia i kultura włoska.
Filozofia i kultura włoska. Zagadnienia współczene. Pr. zb. pod red. M. Nowaczyka. Wrocław 1980. Ossol. PAN. 21 cm, str. 272, opr. karton.
15,00 PLN
Gray Martin: Siły życia.
Gray Martin: Siły życia.
Gray Martin: Siły życia.Przeł. E. Waliszewska. Warszawa 1988. PWN. 21 cm, str. 185, (1), opr. karton. (podkreślenia ołówkiem w tekście)
15,00 PLN
Grzegorczyk Andrzej: Filozofia czasu próby.
Grzegorczyk Andrzej: Filozofia czasu próby.
Grzegorczyk Andrzej: Filozofia czasu próby. Warszawa 1984. Pax. 20 cm, str. 240, (3), opr. kart. Pieczątka własnościowa skasowana.
15,00 PLN
Hajduk Zygmunt: Metodologia nauk przyrodniczych
Hajduk Zygmunt: Metodologia nauk przyrodniczych
Hajduk Zygmunt: Metodologia nauk przyrodniczych. Lublin 2002. KUL. 20 cm, str. 221, opr. karton. lak.
16,00 PLN
Człowiek i świat. Szkice filozoficzne.
Człowiek i świat. Szkice filozoficzne.
Człowiek i świat. Szkice filozoficzne. Praca zb. pod red. ks. R. Darowskiego SJ. Kraków 1972. WAM. 20 cm, str. 266, opr. pł. z obw.
15,00 PLN
Powszechna encyklopedia filozofii.
Powszechna encyklopedia filozofii.
Powszechna encyklopedia filozofii. Tom 1. A -B. Oprac. zb. Lublin 2000. SITA. 28 cm, str. 798, (1), opr. tw. obw.
50,00 PLN
Piwowarczyk Jan: Wobec nowego czasu. (z publicystyki 1945-1950)
Piwowarczyk Jan: Wobec nowego czasu. (z publicystyki 1945-1950)
Piwowarczyk Jan: Wobec nowego czasu. (Wybór artykułów drukowanych w "Tygodniku Powszechnym" w latach 1945-1950 ). Wstęp J. Turowicz. Kraków 1985. Znak. 20 cm, str. 440, (1), opr. tw. z obw.
16,00 PLN
Pokaż:
120 240 360