Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Acta Mediaevalia, T. IV. Pod red. M. Kurdziałka

Acta Mediaevalia, T. IV. Pod red. M. Kurdziałka
Acta Mediaevalia, T. IV. Pod red. M. Kurdziałka, M. Rechowicza, S. Swieżawskiego, W. Wójcika. Lublin 1983. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 144, (4), opr. karton. (lekko uszkodzony brzeg okł.)
30,00 PLN 

Opis

Acta Mediaevalia, T. IV. Pod red. M. Kurdziałka, M. Rechowicza, S. Swieżawskiego, W. Wójcika. Lublin 1983. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 144, (4), opr. karton. (lekko uszkodzony brzeg okł.)

Treść (ogólnie):

S. Wielgus, Edycja kwestii Utrum omnis assertio alicui veritati catholicae repugnans, haeretica sit censenda z Quaestiones super Matthaeum Mikołaja z Dinkelsbühl, zawierającej jego pogląd w sprawie Satyry Jana Falkenberga (ms. München: Clm 26677, Clm 7493, Clm 17464).
[L’édition de la question: Utrum omnis assertio alicui veritati catholicae repugnans, haeretica sit censenda des Quaestiones super Matthaeum de Nicolas de Dinkelsbühl, exprimant les vues de celui-ci sur la Satire de Jean de Falkenberg.]
S. Wielgus, Związki komentarza Macieja z Łabiszyna do Ewangelii św. Jana z Sumą Teologiczną  Aleksandra z Hales; Edycja wybranych fragmentów (ms. BJ 1273).
[Le commentaire de Mathias de Łabiszyn à l’Evangile de saint Jean et la Somme théologique d’ Alexandre de Hales; L’édition des fragments choisis.]
S. Wielgus, Poglądy na temat matematyki w Quaestiones super octo libros 'Physicorum' Aristotelis Benedykta Hessego.
[Opinions sur les mathématiques dans Quaestiones super octo libros 'Physicorum' Aristotelis de Benoît Hesse.]
M. Szafarkiewicz, Stanisław z Zawady. Rys biograficzny.
[Stanislas de Zawada – esquisse biographique.]
J. Judycka, Projekt badawczy "Aristoteles Latinus" i niektóre problemy edycji średniowiecznego przekładu De generatione et corruptione.
[Le projet de recherche “Aristoteles Latinus” et certains problèmes de l’édition de la traduction médiévale de De generatione et corruptione.]
J.W. Gałkowski, Wartości moralne w ujęciu Jana Dunsa Szkota.
[Les valeurs morales selon Jean Duns Scot.]
M. T. Zahajkiewicz, Z badań nad reformą Kościoła w średniowiecznym ośrodku krakowskim (w. XIV-XV).

[Des recherches sur la réforme de l’Eglise dans le centre cracovien aux XIVe et XVe siècles.]