Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Acta Mediaevalia, T. III. Pod red. M. Kurdziałka

 Acta Mediaevalia, T. III. Pod red. M. Kurdziałka
Acta Mediaevalia, T. III. Pod red. M. Kurdziałka, M. Rechowicza, S. Swieżawskiego, W. Wójcika. Lublin 1978. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 233, (2), opr. karton.
30,00 PLN 

Opis

Acta Mediaevalia, T. III. Pod red. M. Kurdziałka, M. Rechowicza, S. Swieżawskiego, W. Wójcika. Lublin 1978. Tow. nauk KUL. 24 cm, str. 233, (2), opr. karton.

Treść (ogólnie):

S. Wielgus, Krytyczna edycja traktatu De indulgentiis Stanisława ze Skarbimierza (ms. München Clm 14243 i Wrocław IF 285).
[L ?Edition critique du traité De indulgentiis de Stanislas de Skarbimierz.]
S. Wielgus, Anonimowe teksty z autografu Jana z Kęt; Edycja krytyczna (ms. BJ 2372).
[Textes anonymes de l’autographe de Jean Kanty; L’édition critique.]
S.Wielgus, Komentarz Macieja z Łabiszyna do ośmiu początkowych rozdziałów z Ewangelii św. Jana (ms. BJ 1273, BJ 1455).
[Le commentaire de Mathias de Łabiszyn aux premiers chapitres de l’Evangile selon Saint –Jean.]
M. Szafarkiewicz, Edycja wybranych kwestii komentarza do Księgi Rodzaju (cz.1) Stanisława z Zawady (ms. BJ 1358 i 1429).
[L’édition d’un choix de questions prises dans le commentaire a la Génèse (1-ere partie) de Stanislas de Zawada.]
J. W. Gałkowski, Zagadnienie szczęścia w ujęciu Jana Dunsa Szkota.
[Le bonheur selon la conception de Jean Duns Scot]
H. Sawecka, Legenda i prawda o trybunałach miłosnych w średniowieczu.  Aktualny stan badań.
[Légende et vérité sur les cours d’amour. Etat actuel de recherches]
A. Sparty, Doktryna Jana Filopona w De intellectu i kwestia jej wykorzystania przez św. Tomasza z Akwinu.
[La doctrine de Jean Philopon dans De intellectu et son application chez Thomas d’Aquin.]